Træningsapp til sindslidende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træningsapp til sindslidende"

Transkript

1 1 Træningsapp til sindslidende Udvikling af en træningsapplikation som redskab i fysioterapeutisk behandling af psykiatriske patienter. Træning

2 Innovations- og pilotprojekt 2 Innovationsprojektet gennemføres efterår Testperiode af appen varer ½år. Evaluering færdig jan Samarbejdsprojekt mellem Fysioterapeutisk Ambulatorium og Børn & Unge OPUS (BUC)på AUH, Risskov - Økonomisk støtte til projektet. (PSL, DF) Offentlig/privat samarbejde Patientinvolveret tilgang : 4 patienter er særligt involveret- heraf er 2 pt. med i den tekniske pilotfase/test af appen. Løbende inddragelse af 23 ptt. m.h.p. optimering af træningsappen i den kliniske pilotfase.

3 Formål med innovationsprojektet 3 At undersøge: om en specialudviklet træningsapp, udviklet i samarbejde med psykiatriske patienter, kan benyttes som supplement til eksisterende behandlingsmetoder ift. at støtte op om at øge/vedligeholde sindslidendes fysiske aktivitetsniveau i hverdagen.

4 Baggrund for projektet 4 Mennesker med sindslidelser dør år før baggrundsbefolkningen. Høj risiko for udvikling af MetS og deraf afledte livsstilssygdomme. Undersøgelser viser, at det fysiske aktivitetsniveau hos sindslidende med især skizofreni er ekstremt lavt - til trods for at brugerundersøgelser viser, de generelt er motiverede for FA - (75,1% ønsker at være mere FA, mod 67,1% i baggrundbefolkningen). Barrierer for fysisk aktivitet kan være; angst, depression, sansemæssige kropslige forstyrrelser,(fx tunghed, kropslig opløsning), nedsat tiltro til egne evner, medicinske bivirkninger, sociokulturelle og økonomiske faktorer. FA kan have en positiv effekt på angst, depression, øget selvtillid, livskvalitet samt dæmpe sansemæssige kropslige forstyrrelser

5 Projektdesign - Projektdeltager 5

6 Fakta om de inkluderede patienter 6 20 ambulante og 3 delvist indlagte patienter diagnosticeret med skizofreni, skizoaffektiv sindslidelse(20),unipolar depression(2), bipolar sindslidelse(1)deltog i projektet. In- og eksklusionskriterier: Deltagerne var mellem år og var i besiddelse af en smartphone. Deltagerne blev set af en fysioterapeut 1-3 gange inden inklusion i projektet. Deltagerne var i stand til verbalt at udtrykke, hvad de tænkte, oplevede m.m. Deltagerne måtte ikke have en misbrugsproblematik eller en organisk hjerneskade. Deltagere, som opfyldte SSTs anbefalinger FA inkluderedes ikke i projektet.

7 Evaluering af projektet 7 Ved projektopstart/afslutning laves en Moderet PAS (Physical Activity Scale), m.h.p. afdækning af fysisk aktivitetsniveau. Standardiseret spørgeskema/logbog ved hver behandlingsseance ml. fys. og pt. Kvalitative interviews med de inkluderede patienter (21). Fokusgruppeinterview med de 4 projektfysioterapeuter (ekstern evaluering) kvantitative data, der løbende registreres på appen fx trænings tiden, scalering af humør, uro/anspændthed før og efter FA m.m.

8 På App Store og Android Market 8 Vigtigt at de to store primære smartphones er repræsenteret. Fordeling af smartphones hos deltagere i projektet: BUC: Iphone 84 % Android 16 % Voksen: Iphone: 41% Android: 59% Kun en enkelt smartphone har ikke kunnet installere appen

9 Enkel og overskuelig forside 9 Da målgruppen ofte har kognitive vanskeligheder er det vigtigt, at appen er enkel og overskuelig i sit grafiske udtryk. Et enkelt symbolsprog, der symboliserer bevægeglæde.

10 Træningsprogrammer 10 Individuelle træningsprogrammer tilpasset den enkeltes behov med udgangspunkt i patientens dagligdag. Mulighed for andre træningsprogrammer

11 Fysioterapeutiske kropsøvelser 11 Fysioterapeutiske kropsøvelser med henblik på at øge patientens kropslige og mentale ressourcer. Øvelserne kan hjælpe til at overkomme barrierer ift fysisk aktivitet Fx øvelser mhp. at håndtere angst, anspændthed, uro eller kropslige forstyrrelser

12 Registrering 12 Automatisk tidsregistrering Graduere sine oplevelser og intensitet

13 Chat/Dagbog 13 Den direkte kontakt med behandler Bente Motivere Fastholde Opmuntre

14 Hjemmeside 14 Oversigt over patienter og patienternes data. Opsætning af den enkelte apps indhold. Mulighed for efter aftale med patienten at redigere appen løbende. Tidstro opdatering på appen

15 Hjemmeside 15 Mulighed for at følge patienternes træning. Chatfunktion mhp at motivere og fastholde patienterne i at være fysisk aktive i deres hverdag.

16 Projektresultater 16 Alle patienter (21) oplevede at de enten havde øget (20) eller bibeholdt (1) deres fysiske aktivitet af moderat intensitet. (pulsen op - kan tale med andre imens)

17 Projektresultater patienter vurderede, at de øgede og 1bibeholdte deres fysisk aktivitets niveau af høj intensitet. 9 af disse ptt. indgik ikke i fysisk aktivitet af høj intensitet før projektstart. (Pulsen stiger forpustet svært at samtale)

18 Projektresultater af 21 patienter vurderede, at appen var en motiverende faktor for dem ift. at være fysisk aktiv i hverdagen - oplevede, at de via appen fik øget medansvar og tiltro til egen formåen i relation til deres sundhed (selfefficacy - empowerment). Jeg er blevet mere aktiv, da jeg bliver motiveret til at gå flere ture, og tænke mere over hvordan jeg dyrker motion. Jeg ser frem til at gå ind på appen og være lidt sej. (6)

19 Projektresultater 19 Patientudtalelser: Chatten var en god måde at kommunikere på, hvis man var i tvivl om noget chatten er dejlig og en påmindelse om måske skulle du lige lave noget i dag. (8) Jeg synes det er godt, at de (træningsprogrammerne) er specielt tilpasset brugerne (22) Kropsøvelserne... at de ligger på ens telefon - det kan ikke blive mere perfekt. (15)

20 Projektresultater Fys. evaluering af appen 20 Projektfysioterapeuter oplevede at appen fungerede godt som supplement til den konventionelle behandling - gav mulighed for mere kontinuerligt støtte til FA: Jamen overordnet synes jeg at det er en rigtigt god ide, fordi det kan være med til at fastholde - det er jo noget af det vi ved er allersværest for psykiatriske patienter. Fastholde i at få lavet ting imellem vi(fysioterapeuterne) ser dem. Så på den måde synes jeg det er genialt at tænke det ind til psykiatriske patienter. (C) Det har været en god hjælp ift. at få integreret gåture i hverdagen.(a)

21 Projektresultater hvornår kan appen benyttes? 21 Som overgang mellem indlæggelse og udskrivelse Som kortvarig hjælp til at komme i gang med FA Som fastholdelse i FA Som mulighed ift et mere intensivt og fleksibelt behandlingsforløb i de perioder, hvor det er svært at være FA - eller hvor pt. ikke har ressourcer til at komme ud eller møde op i fysioterapien.

22 Projektresultater Mangler ved appen 22 Behov for optimering af appen Push funktion - synlighed Sms påmindelsesfunktion Kalenderfunktion med indlagt påmindelses funktion. Appens funktioner individualiseres, så den justeres yderligere til den enkeltes behov Tekniske problemer minimeres bedre lyd kvalitet på øvelser Grafisk oversigt over fremgang/tilbagegang Facetime, GPS funktion, Kost.

23 Projektkonklusion 23 Fysioterapeuten kan vhj teletræning stille et behandlingstilbud til rådighed for patienter, som ikke ellers får eller kan tage imod det behandlingstilbud, de har behov for pgr af personlige og/eller mentale ressourcer, geografiske afstande, tids- og personalemæssige ressourcer. Træningsappen og den løbende kontakt den muliggør, kan i nogle situationer supplere/erstatte dele af den konventionelle behandling mhp at støtte op om og motivere til FA.

24 Ny app-platform: Remind 24 På bagrund af bl.a. fys. app projekt giver PSL i RM et stort beløb til udvikling af en ny app-platform: Remind Offentlig/privat samarbejde. Testperiode for Remind foregår i Inkluderer ca.1000 ptt. I Fysioterapien afprøves app-platformen som en integreret del af den fysioterapeutiske behandling til alle ptt. som ønsker det, og for hvem det er relevant.

25 Referencer 25 Byriel, P. ; Clemmensen, B. L. (2014). Teletræning til sindslidende. Evaluering af teletræningssrapport på AUH, Risskov. Clemmensen, B. L. et al. (2012). Fysisk aktivitet til unge med skizofreni Evalueringsrapport af fysisk aktivitet som forebyggelse og behandling af metabolisk syndrom til unge med skizofreni tilknyttet OPUS. Fysisk aktivitet (2011) Håndbog om forebyggelse og behandling. Sundhedsstyrelsen Larsen, Finn B., Vinter-Jensen K. Lou. S. (2010). Patient rettet sundhedsfremme og forebyggelse et regionalt bidrag. Nyboe, L.; Lund, H. (2012). Low levels of physical activity in patients with severe mental illness. Nord J Psychiatry. Nyboe, L. (2010). Metabolisk syndrom ved skizofreni. Pedersen, B.K. (2010). Sundhedsfremme blandt patienter med psykisk sygdom. I: Jørgensens P. Nordentoft M. og Videbech P(red.). Forebyggelse af psykiske sygdomme. Simovska, V. (2009). Participation og læring for sundhedsfremme: Et sociokulturelt perspektiv. I Carlson, M., Simovska,V., Jensen, B.B. Sundheds pædagogik og sundhedsfremme. Aarhus universitetsforlag.

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet

FOREBYGGELSE OG. De legende mennesker. Træning gennem leg. Evaluering af projektet FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E De legende mennesker Træning gennem leg Evaluering af projektet De legende mennesker Kolofon Udarbejdet af: Forebyggelse og Sundhedsfremme, Gentofte Kommune,

Læs mere

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme

Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme Strategi for forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme for mennesker med en sindslidelse i Region Syddanmark 2013 De 22 kommuner i Region Syddanmark Region Syddanmark Varde Billund Vejle Fredericia

Læs mere

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte

Kom til Kræfter, Mand Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte Mænd & Kræft Et led i rehabilitering af kræftramte 1 INDHOLD SIDE 1. Indledning 3 2. Projekt "Kom til Kræfter" - et led i rehabilitering af kræftramte 4 3. Målgruppe 4 4. Formidling af aktiviteten 5 5.

Læs mere

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene.

Motorisk screening. ved skolestart. På Bellahøj Idrætsskole har fysioterapeuter de sidste to år gennemført en motorisk screening af børnene. side 18 fysioterapeuten nr. 06 / april 2011 børn ResumÉ På Bellahøj Idrætsskole er der de seneste to skoleår lavet motorisk screening af alle børn i børnehaveklassen ved skolestart. Børnenes forældre og

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE

SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE SAMMENFATTET AF ANNE SJØRVAD JOHNSEN EVALUERING AF GØR LEMVIG LETTERE 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund for projektet 3 1.2 Evalueringen 3 2. Foreningerne: 4 2.1 Foreningssamarbejder 4

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere

Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Evaluering af vægtstopprojekt Syddjurs Gør livet lettere Syddjurs Gør livet lettere Indholdsfortegnelse. Indledning. 3 Resume. 4 Syddjurs Gør livet lettere. 5 Deltagerne. 6 Vægtstopperne taber sig men

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis?

Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis? Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis? Tekst af Jesper von Seelen, adjunkt, ph.d-stud., Videncenter for Sundhedsfremme.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik.

Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik. Medicin på botilbud for mennesker med psykiske lidelser. Mellem sikkerhed og pædagogik. Oplæg på temadagen i Århus den 10. november 2008 Birthe Drejergaard: Et medicinpædagogisk afsæt Lene Fantassi: Alternativer

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d.

Et liv i bevægelse. En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum. Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Et liv i bevægelse En helhedsorienteret psykiatri indsats med den sindslidende i centrum Af Lene Falgaard Eplov, overlæge, ph.d. Besvarelse af Helsefondens prisopgave 2011 Den optimale helhedsorienterede

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling

Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling Indsatsen for mennesker med psykiske lidelser udvikling i diagnoser og behandling 2 Bilagsrapport AFRAPPORTERING FRA ARBEJDSGRUPPE 2 UNDER REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 Indsatsen for mennesker

Læs mere