KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R"

Transkript

1 SEPTEMBER 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Advokatkredsbestyrelser...6 Advokatnævnet...8 Ankestyrelsen...9 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg...12 ATP, repræsentantskab...14 ATP, repræsentantskab og bestyrelse...15 Beskæftigelsesrådet...16 Danhostel - Danmarks Vandrerhjem, landsmødet...17 Danmarks Vækstråd...18 Dansk Byplanlaboratorium, repræsentantskabet...19 Dansk Center for Undervisningsmiljø, bestyrelsen...20 Dansk Selskab for Patientsikkerhed, bestyrelsen...21 Danske Erhvervsskoler - bestyrelsernes bestyrelse...22 DBC A/S, bestyrelsen...23 Den helhedsorienterede Indsats (DHI), bestyrelsen...24 Det Centrale Handicapråd...25 Det Kommunale Lønningsråd...26 Det Kriminalpræventive Råds By- og Boligudvalg...27 Det Kriminalpræventive Råds Forretningsudvalg og Plenarforsamling...28 Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet...29 Det Særlige Bygningssyn...30 Dommerudnævnelsesrådet...31 Fiskeriudviklingsudvalget for Den Europæiske Fiskerifond (EFF)...32 Fordelingsnævnet vedr. den kommunale del af selskabsskatten...33 Foreningen Norden, repræsentantskabet...34 Færdselssikkerhedskommissionen...35 Gigtforeningens repræsentantskab...36 Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerak...37 Klagenævnet for specialundervisning...38 KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg...39 KL's bestyrelse...41 SIDE 2

3 KL's Børne- og Kulturudvalg...44 KL's formandskab...46 KL's Internationale Udvalg...47 KL's Løn- og Personaleudvalg...49 KL's repræsentantskab...51 KL's Social- og Sundhedsudvalg...71 KL's Teknik- og Miljøudvalg...73 KOMBIT A/S, bestyrelsen...75 Komiteen for Sundhedsoplysning...76 KommuneKredit, bestyrelsen...77 Kommunernes Jubilæumsfond af 1995, bestyrelsen...78 Kommunernes Lønningsnævn...79 Landssamarbejdsudvalget for almen praksis...80 Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi...81 Landssamarbejdsudvalget for tandlæger...82 LPA-holding, forretningsudvalget og Lærernes Pension, bestyrelsen/forretningsudvalget...83 PenSam Liv, bestyrelsen...84 Pension Danmark, bestyrelsen...85 Pension Danmark, Branchebestyrelsen Offentlig Sektor...86 Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger (under PKA)...87 Pensionskassen for Sundhedsfaglige (Under PKA)...88 Pensionskassen for Sygeplejersker (under PKA)...89 PKA A/S - bestyrelsen...90 Pædagogernes Pensionskasse, bestyrelsen...91 Regionernes Lønnings- og Takstnævn...92 Rådet for Børns Læring...93 Sampension, bestyrelsen...94 Sampension, repræsentantskabet...95 Skatterådet...99 Sundhed.dk, bestyrelsen Sygekassernes Helsefond, bestyrelsen Teknologisk Institut, repræsentantskabet Udbetaling Danmark Valgbarhedsnævnet SIDE 3

4 ÆldreForum CEMR, Council of European Municipalities and Regions - Policy Commitee Europarådets Kommunalkongres (CLRAE) Europarådets Kommunalkongres, Current Affairs Committee Europarådets Kommunalkongres, Monitoring Committee Overvågningsudvalget Regionsudvalgets plenarforsamling Regionsudvalgets præsidium Regionsudvalgets underudvalg: Borgerrettigheder, styreformer, institutionelle og eksterne forbindelser (CIVEX) Regionsudvalgets underudvalg: Miljø, klimaforandring og energi (ENVE) Regionsudvalgets underudvalg: Naturressourcer (NAT) Regionsudvalgets underudvalg: Territorial samhørighed og EU's budget (COTER) Regionsudvalgets underudvalg: Økonomisk politik (ECON) Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur (SEDEC) SIDE 4

5 Forord KL s blå bog er en samlet oversigt over de politiske repræsentanter i KL s politiske organer: Bestyrelse, formandskab, udvalg og repræsentantskab samt de politiske repræsentanter, som KL indstiller til eksterne bestyrelser/fora/organer. De fem KKR har hver deres blå bog, hvor de politiske repræsentanter i de forskellige regionale fora fremgår. Landsresultatet ved kommunalvalget afgør efter forholdstalsvalgmåden fordelingen af de 17 mandater i KL s bestyrelse for valgperioden. Fordelingen af mandater i KL s bestyrelse er grundlaget for fordelingen af poster i KL s politiske organer og eksterne bestyrelser/fora/organer. For hver post i KL s blå bog er kort angivet formål, hvem der repræsenterer KL, valgperiode samt evt. honorar. SIDE 5

6 Advokatkredsbestyrelser Advokatnævnet bistår i sager om klager over advokatsalær. Indstillede må ikke være advokater. Der er mulighed for genudpegelse. De otte advokatkredse: 1. kreds: København. Består af Københavns retskreds samt Færøerne og Grønland 2. kreds: Københavns Omegn. Består af Lyngby, Glostrup og Frederiksberg retskreds 3. kreds: Sjælland. Består af Nykøbing Falster, Næstved, Holbæk, Roskilde, Hillerød, Helsingør og Bornholms retskreds 4. kreds: Fyn. Består af Odense og Svendborg retskreds 5. kreds: Sønderjylland. Består af Kolding, Esbjerg og Sønderborg retskreds 6. kreds: Østjylland. Består af Randers, Århus og Horsens retskreds 7. kreds: Vestjylland. Består af Viborg, Holstebro og Herning retskreds 8. kreds: Nordjylland. Består af Aalborg og Hjørring retskreds. 8 medlemmer Nej 2.018,8/pr. møde (2013-priser) 1/ / Jan Kongebro (A) Rødovre Kommune Flemming Ørhem (O) Glostrup Kommune Leif Lund (L) Silkeborg Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Karin Gaardsted (A) Viborg Kommune Ole Frederiksen (V) Rebild Kommune Ole Rørbæk Jensen (A) Frederikshavn Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Erik Christensen (A) Esbjerg Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Anne-Dorthe Rørbye (B) Vejle Kommune SIDE 6

7 Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Erling B. Nielsen (F) Vordingborg Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hans R. Hansen (V) Næstved Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hanne Vahl (A) Assens Kommune Niels Bebe (V) Middelfart Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Næsager (C) Københavns Kommune Allan Holst (A) Dragør Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Per Schøler (V) Favrskov Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hugo Sørensen (A) Randers Kommune SIDE 7

8 Advokatnævnet Advokatnævnet behandler disciplinærsager ifm. udøvelse af advokatvirksomhed. Der afholdes ca. 11 møder årligt. Genudpegning kan ikke finde sted. Der tages hensyn til, at den indstillede ikke må fylde 70 år i perioden. 1 medlem Ja kr./pr. møde (2013-priser) 1/ / Niels Hörup (V) Solrød Kommune Hanne Kjær Knudsen (V) Halsnæs Kommune SIDE 8

9 Ankestyrelsen Ankestyrelsens hovedopgaver er: at træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder under den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning at sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan at tilvejebringe viden om udviklingen inden for velfærdsområdet til interessenter og offentligheden. Der afholdes cirka møder årligt. Der er i gennemsnit 42 sager pr. møde på arbejdsskadeområdet og fire sager pr. møde på børneområdet. Som medlemmer af Ankestyrelsen kan der, jf. lovens 52, ikke udpeges personer, der er medlem af et socialt nævn, eller der tidligere i to hele perioder har været beskikket medlem af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. 18 medlemmer Nej 2.343,59 kr./pr. møde (2013-priser) 1/ / Allan Holst (A) Dragør Kommune Bente Ankersen (A) Fredericia Kommune 2. viceborgmester Lene Hansen (A) Brønderslev Kommune Per Flor (A) Ringsted Kommune SIDE 9

10 Borgerrepræsentant Henrik Nord (B) Københavns Kommune Kristian Hegaard (B) Fredensborg Kommune Borgerrepræsentant Mette-Katrine Ejby Buch (C) Københavns Kommune Orla Østerby (C) Lemvig Kommune Mogens Stilhoff (F) Faxe Kommune Vagn Kjær-Hansen (F) Brøndby Kommune Bjarne Jensen (O) Billund Kommune Carsten Sørensen (O) Frederikshavn Kommune Borgerrepræsentant Finn Rudaizky (O) Københavns Kommune SIDE 10

11 Bjarne Nielsen (V) Langeland Kommune Ebbe Skovsgaard (V) Gladsaxe Kommune 2. viceborgmester Henrik Jørgensen (V) Hjørring Kommune Claus Larsen (Ø) Haderslev Kommune Robert Sørensen (Ø) Glostrup Kommune SIDE 11

12 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsesudvalget behandler klagesager fra beskæftigelsesankenævnene, når Ankestyrelsen skønner, at sagen har principiel eller generel karakter. Der afholdes ca. 50 møder årligt heraf ca. tre møder pr. KL-repræsentant årligt. KL udpeger ti forhenværende kommunalpolitikere. 10 medlemmer Nej 2.60/pr. møde 1/ / Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Birger Hauge (V) Solrød Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Birthe Skaarup (O) Københavns Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hans Chr. Rasmussen (F) Stevns Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hans Peter Andersen (V) Kolding Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Jens Erik Sørensen (V) Skanderborg Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Niels-Ulrik Bugge (V) Odder Kommune SIDE 12

13 Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Ove E. Dalsgaard (A) Ballerup Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Tatiana Sørensen (A) Aarhus Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Torben Vigh (V) Rudersdal Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Viggo Jonasen (Ø) Aarhus Kommune SIDE 13

14 ATP, repræsentantskab ATP har til formål at udbetale lønmodtageren m.fl. tillægspension. Repræsentantskabet bliver forelagt en årsrapport til godkendelse og behandler de sager, som bestyrelsen eller mindst fire bestyrelsesmedlemmer ønsker at forelægge for repræsentantskabet. Bestyrelsen leder administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestyrelsen ansætter direktøren og andet ledende personale og fastsætter skriftlige retningslinjer for virksomhedens væsentligste aktivitetsområder. Der afholdes 1-2 møder årligt. KL s bestyrelse har tilkendegivet, at udpegelser til bestyrelsesposter i finansielle selskaber skal have særlig opmærksomhed. 1 medlem Ja kr. (2013-priser) 1/ / viceborgmester Hanne Bæk Olsen (A) Silkeborg Kommune SIDE 14

15 ATP, repræsentantskab og bestyrelse ATP har til formål at udbetale lønmodtageren m.fl. tillægspension. Repræsentantskabet bliver forelagt en årsrapport til godkendelse og behandler de sager, som bestyrelsen eller mindst fire bestyrelsesmedlemmer ønsker at forelægge for repræsentantskabet. Bestyrelsen leder administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestyrelsen ansætter direktøren og andet ledende personale og fastsætter skriftlige retningslinjer for virksomhedens væsentligste aktivitetsområder. Der afholder 1-2 møder årligt. KL's bestyrelse har tilkendegivet, at udpegelser til bestyrelsesposter i finansielle selskaber skal have særlig opmærksomhed. I ATP's treårige bestyrelses valgperioden (forskellig fra den treårige valgperiode i repræsentantskabet, der er ) besætter KL denne bestyrelsespost. For den følgende treårige valgperiode i ATP besætter Danske Regioner denne bestyrelsespost, hvorfefter den igen overgår til at blive besat af en KL-politiker. 1 medlem Ja kr. (2013-priser) 1/ / Martin Damm (V) Kalundborg Kommune SIDE 15

16 Beskæftigelsesrådet Rådet medvirker i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren. Der afholdes otte møder årligt i hhv. rådet og forretningsudvalget. 3 medlemmer Ja 1/ / Carsten Rasmussen (A) Næstved Kommune Steen Vindum (V) Silkeborg Kommune Borgerrepræsentant Ninna Hedeager Olsen (Ø) Københavns Kommune SIDE 16

17 Danhostel - Danmarks Vandrerhjem, landsmødet Formålet er at fremme vandrerhjemssager i Danmark bl.a. ved at tilvejebringe og opretholde et net af vandrerhjem i Danmark samt føre tilsyn med vandrerhjemmene og udgive en fortegnelse over godkendte vandrerhjem. Der afholdes et møde årligt. Der er ikke krav om en suppleant. 1 medlem Nej 1/ / Helle Waagner (A) Nordfyns Kommune SIDE 17

18 Danmarks Vækstråd Danmarks Vækstråd er nedsat i henhold til lov om erhvervsfremme. Rådet rådgiver erhvervs- og vækstministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark. Der afholdes ca. fire møder om året. 2 medlemmer Ja 1/ / Lauge Larsen (A) Morsø Kommune Ulla Vestergaard (A) Thisted Kommune Lene Kjelgaard Jensen (V) Thisted Kommune 2. viceborgmester Henrik Jørgensen (V) Hjørring Kommune SIDE 18

19 Dansk Byplanlaboratorium, repræsentantskabet Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende fond, der blev stiftet i Byplanlaboratoriet arbejder for at sætte byplanlægningen på dagsordenen og sikre kvalificeret debat og faglig udvikling inden for faget. Der afholdes et møde om året, typisk i maj måned. 4 medlemmer Nej 1/ / viceborgmester Tina Tving Stauning (A) Frederikssund Kommune Johs. Poulsen (B) Herning Kommune Mads Nikolajsen (F) Norddjurs Kommune Kristian Nielsen (V) Faaborg-Midtfyn Kommune SIDE 19

20 Dansk Center for Undervisningsmiljø, bestyrelsen Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har til formål at medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø i Danmark. DCUM yder bl.a. vejledning og rådgivning til elever/studerende samt uddannelsessteder og myndigheder i undervsningsmiljøspørgsmål. Derudover skal DCUM samle og systematisere viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet og stille den indsamlede viden til rådighed for offentligheden. Der er 4 årlige bestyrelsesmøder. 1 medlem Ja 1/ / Claus Wachmann (B) Gladsaxe Kommune SIDE 20

21 Dansk Selskab for Patientsikkerhed, bestyrelsen Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSFP) er et uafhængigt forum, der arbejder for at fremme patientsikkerheden. Målet er at mindske risikoen for, at patienter kommer til skade i deres møde med sundhedsvæsenet. Der afholdes 3-4 bestyrelsesmøder årligt, som hver gang varer ca. 2 timer. Dertil kommer et årligt dagsseminar. 1 medlem Nej 31/ / Søren P. Rasmussen (V) Lyngby-Taarbæk Kommune SIDE 21

22 Danske Erhvervsskoler - bestyrelsernes bestyrelse Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen ledes i overensstemmelse med de beslutninger, som fastlægges af generalforsamlingen, og i overensstemmelse med foreningens målsætning. Bestyrelsen er i perioden mellem to generalforsamlinger foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen fastsætter sammensætningen af forretningsudvalget og kommissorium for dets arbejde. KL's medlem af bestyrelsen skal også være medlem af bestyrelsen for en lokal erhvervsskole. Bestyrelsen holder 4-5 møder om året. 1 medlem Nej 1/ / Søren Kjærsgaard (V) Holbæk Kommune Søren P. Rasmussen (V) Lyngby-Taarbæk Kommune SIDE 22

23 DBC A/S, bestyrelsen Formålet er bl.a. at levere informationsservice til den samlede bibliotekssektor, udføre den bibliografiske betjening af bibliotekerne samt at varetage nationalbibliografiopgaven efter opdrag fra Kulturministeriet. ne til bestyrelsen vælges jf. vedtægterne for DBC for et år ad gangen på generalforsamlingen. 3 medlemmer Nej / / Peter Jacobsen (O) Kalundborg Kommune Erik Lauritzen (A) Sønderborg Kommune Maria Damgaard (A) Haderslev Kommune Peder Christian Kirkegaard (V) Skive Kommune Lisbet Rosendahl (V) Varde Kommune SIDE 23

24 Den helhedsorienterede Indsats (DHI), bestyrelsen Den Helhedsorienterede Indsats (DHI) har til formål at styrke en helhedsorienteret indsats for unge med særlige behov i uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen for indsatsen er bl.a. bogligt svage, socialt utilpassede unge, fysisk og psykisk udviklingshæmmede samt socialt utilpassede unge af anden etnisk herkomst. Der afholdes 4-6 møder om året. 1 medlem Nej 1/ / Helle Adelborg (A) Hvidovre Kommune SIDE 24

25 Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.det Centrale Handicapråd skal vurdere samfundsudviklingen set i lyset af FN s handicapkonvention og have et mere specifikt fokus på udvalgte aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet. Rådet holder fire møder om året. Heraf er ét et heldagsmøde. Møderne holdes fortrinsvis i Hovedstadsområdet. 1 medlem Ja 1/ / Kirsten Terkilsen (V) Hedensted Kommune SIDE 25

26 Det Kommunale Lønningsråd Lønningsrådet nedsættes i medfør af tjenestemandsregulativet. Udvalget mødes meget sjældent. 4 medlemmer Nej 1/ / Steen Christiansen (A) Albertslund Kommune Michael Ziegler (C) Høje-Taastrup Kommune Laurids Rudebeck (V) Tønder Kommune Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (Ø) Københavns Kommune SIDE 26

27 Det Kriminalpræventive Råds By- og Boligudvalg Det Kriminalpræventive Råds By- og Boligudvalg har til formål at forebygge kriminalitet i by- og boligområder. Der afholdes møder efter behov, dog maks. fire møder årligt. 1 medlem Nej 1/ / Helle Adelborg (A) Hvidovre Kommune SIDE 27

28 Det Kriminalpræventive Råds Forretningsudvalg og Plenarforsamling Rådet forebygger kriminalitet og skaber et tryggere samfund. Til det bidrager Rådets medlemmer med indsatser på de områder, hvor de har særligt kendskab og kompetence. Der afholdes seks møder om året i forretningsudvalget og et årligt møde i plenarforsamlingen. Hvis man er medlem af et af de fire udvalg, er der yderligere 2 årlige udvalgsmøder og et fælles møde for medlemmer af alle udvalg. De fire udvalg er: Børn- og Ungeudvalget, Bolig- og byudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Borgerudvalget. 1 medlem Ja 1/ / Elvin J. Hansen (A) Odder Kommune SIDE 28

29 Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet Udvalget drøfter udfordringer for udkantsområder, landdistrikter og byer. To årlige møder 1 Nej april marts 2018 Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune SIDE 29

30 Det Særlige Bygningssyn Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens og derigennem Kulturarvsstyrelsens rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og bevaring. Der forventes afholdt otte møder om året med omkring ti sager pr. møde. Hertil kommer et todages seminar. Kulturarvstyrelsen har tidligere anmodet KL om at tage hensyn til den udpegede persons erfaring om kompetencer inden for bygningsarven, samt at vedkommende kommer fra en kommune med mange fredede bygninger. 1 medlem Ja 1/ / Anja Kongsdal (V) Nyborg Kommune Peter Hansen (V) Sønderborg Kommune SIDE 30

31 Dommerudnævnelsesrådet Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der organisatorisk hverken er tilknyttet Domstolsstyrelsen eller Justitsministeriet. Domstolsstyrelsen virker dog som sekretariat for rådet og forbereder ansøgningssager til rådsbehandling. Rådet afgiver indstillinger til justitsministeren om besættelse af alle dommerstillinger med undtagelse af stillingen som præsident i Højesteret. KL's medlem og suppleant skal være tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer. 1 medlem Nej kr. (2013- priser) kr. (2013-priser) kr. (2013-priser) 1/ / Fhv. borgmester Johannes Stensgaard (A) Viborg Kommune SIDE 31

32 Fiskeriudviklingsudvalget for Den Europæiske Fiskerifond (EFF) Fiskeriudviklingsudvalget for Den Europæiske Fiske Fond skal overvåge, at der i Danmark sker en effektiv programgennemførelse. I nuværende budgetperiode afholdes to møder årligt. Der er ikke et bestemt antal sager på dagsordenen. Der følges op på programfremdriften, herunder på forbrug af midler og resultater. n følger EU's budget, og det kan derfor ikke præcist afgrænses hvornår valperioden starter og slutter. 1 medlem Ja 1/ / Erik Flyvholm (V) Lemvig Kommune Michelle Welle Tange (V) Lemvig Kommune SIDE 32

33 Fordelingsnævnet vedr. den kommunale del af selskabsskatten Fordelingsnævnet træffer afgørelse i sager om fordeling af selskabsskat mellem kommuner, jf. 12a stk. 1 i Lov om kommunal indkomstskat. Nævnet hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet og holder møde maksimalt fire gange om året, oftest bare 1-2 gange årligt. Nævnet vil muligvis blive nedlagt i de kommende år, hvis der findes en løsning for en automatisk viderefordeling af selskabsskatten. 4 medlemmer Ja 1/ / John Snedker (A) Esbjerg Kommune 2. viceborgmester Marie Stærke (A) Køge Kommune Jens Jørgen Nygaard (C) Egedal Kommune Dorte West (V) Herning Kommune SIDE 33

34 Foreningen Norden, repræsentantskabet Foreningen Norden, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle det nordiske folks samvirke indadtil og udadtil. Der afholdes et møde om året. 1 medlem Nej 1/ / Niels Viggo Lynghøj (A) Struer Kommune SIDE 34

35 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen skal komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Justitsministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen. Det forudsættes, at Færdselssikkerhedskommissionen afholder møder og konferencer med organisationer og andre, der har interesse i færdselssikkerhedsspørgsmål. 1 medlem Ja 1/ / viceborgmester Arne Simon Hansen (O) Tårnby Kommune SIDE 35

36 Gigtforeningens repræsentantskab Gigtforeningen er en patientforening, der arbejder for at bedre vilkårene for omkring danskere, der lider af ondt i led og muskler i bevægeapparatet. Gennem videndeling, behandling og forskning arbejder Gigtforeningen for at gøre en forskel for mennesker med gigt. Der afholdes et repræsentantskabsmøde om året. Repræsentantskabet er Gigtforeningens øverste organ. Der er ikke særlige kriterier ift. alder eller profession. 1 medlem Nej 1/ / Stén Knuth (V) Slagelse Kommune SIDE 36

37 Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerak Interreg-programmet er et grænseoverskridende program for Øresund-Kattegat-Skagerrak. Der er nedsat et overvågningsudvalg for periode Formålet er at godkende udvælgelseskriterier, behandle gennemførelsen af programmet og udvælge projekter samt godkende årsrapporter. To årlige møder. 1 Ja oktober september 2020 Jens Bo Ive (V) Rudersdal Kommune Erik Flyvholm (V) Lemvig Kommune SIDE 37

38 Klagenævnet for specialundervisning Klagenævnet træffer afgørelse i klagesager vedr. vidtgående specialundervisning i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 51, 51b og 51c. 2 medlemmer Ja 1/ / Lene Hatt (F) Guldborgsund Kommune Kim Lykke Jensen (F) Syddjurs Kommune Peter Lillebæk (V) Morsø Kommune Birthe Andersen (V) Hjørring Kommune SIDE 38

39 KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets arbejdsområder er nærmere beskrevet i KL s udvalgsvedtægt på Der afholdes 11 møder om året. 9 medlemmer Nej ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) ,88 kr. (2014- priser) 1/ / Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune Preben Andersen (O) Skive Kommune Carsten Rasmussen (A) Næstved Kommune Leon Sebbelin (B) Rebild Kommune Rådmand Steen Møller (C) Odense Kommune Mikkel Dragmose-Hansen (F) Middelfart Kommune SIDE 39

40 Rådmand Bünyamin Simsek (V) Aarhus Kommune Søren Kjærsgaard (V) Holbæk Kommune Per Clausen (Ø) Aalborg Kommune SIDE 40

41 KL's bestyrelse Bestyrelsen varetager KL's ledelse, og bestyrelsen tegner KL imellem delegeretmøderne. Fordeling af bestyrelsesposter sker på grundlag af stemmetallene for medlemskommunerne for de politiske partier og anmeldte listesamarbejder. Der kan ikke indgås valgforbund. 17 medlemmer Nej ,95 kr. (2014- priser) ,42 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) 1/ / Martin Damm (V) Kalundborg Kommune Søren Kjærsgaard (V) Holbæk Kommune Erik Nielsen (A) Rødovre Kommune Thomas Gyldal Petersen (A) Herlev Kommune Anker Boye (A) Odense Kommune Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune Overborgmester Frank Jensen (A) Københavns Kommune Socialborgmester Jesper Christensen (A) Københavns Kommune Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz (A) Aarhus Kommune Thomas Adelskov (A) Odsherred Kommune 2. viceborgmester Lis Tribler (A) Slagelse Kommune SIDE 41

42 Thomas Kastrup-Larsen (A) Aalborg Kommune Birgit Stenbak Hansen (A) Frederikshavn Kommune Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (B) Københavns Kommune Leon Sebbelin (B) Rebild Kommune Michael Ziegler (C) Høje-Taastrup Kommune Jørgen Glenthøj (C) Frederiksberg Kommune Mette Touborg (F) Lejre Kommune Kirstine Bille (F) Syddjurs Kommune Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (O) Københavns Kommune Borgerrepræsentant Finn Rudaizky (O) Københavns Kommune Preben Andersen (O) Skive Kommune Eli Vium (O) Holstebro Kommune Jens Bo Ive (V) Rudersdal Kommune Kim Valentin (V) Gribskov Kommune Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune Arne Sigtenbjerggaard (V) Vejle Kommune Kirsten Terkilsen (V) Hedensted Kommune Lene Kjelgaard Jensen (V) Thisted Kommune SIDE 42

43 Lars Krarup (V) Herning Kommune Carsten Kissmeyer (V) Ikast-Brande Kommune Jesper Kiel (Ø) Svendborg Kommune Per Clausen (Ø) Aalborg Kommune SIDE 43

44 KL's Børne- og Kulturudvalg Udvalgets arbejdsområder er nærmere beskrevet i KL s udvalgsvedtægt på Der afholdes 11 møder om året. 9 medlemmer Nej ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) ,88 kr. (2014- priser) 1/ Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (B) Københavns Kommune 2. næstformand Rikke Lauritzen (Ø) Københavns Kommune Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune 2. viceborgmester Lis Tribler (A) Slagelse Kommune Mette Nielsen (A) Viborg Kommune Benedikte Kiær (C) Helsingør Kommune SIDE 44

45 Danni Olsen (O) Albertslund Kommune Rådmand Jane Jegind (V) Odense Kommune Kim Valentin (V) Gribskov Kommune SIDE 45

46 KL's formandskab skabet rådgiver og afgiver indstilling til bestyrelsen om bl.a. kommunaløkonomiske spørgsmål, juridiske spørgsmål m.m. skabet fører på bestyrelsens vegne tilsyn med KL's kommunikationsstrategiske arbejde. Der afholdes 11 møder om året. en for KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg deltager i møderne. 5 medlemmer Nej ,43 kr. (2014- priser) 1/ / Martin Damm (V) Kalundborg Kommune Erik Nielsen (A) Rødovre Kommune Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (B) Københavns Kommune Mette Touborg (F) Lejre Kommune Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (O) Københavns Kommune Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune SIDE 46

47 KL's Internationale Udvalg Udvalgets arbejdsområder er nærmere beskrevet i KL s udvalgsvedtægt, herunder: EU s Regionsudvalg og øvrige EUspørgsmål, den europæiske kommuneforening, CEMR, øvrige europæiske og internationale relationer. Der afholdes fire møder om året. en er desuden formand for den danske delegation i EU's Regionsudvalg 9 medlemmer Nej ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) ,88 kr. (2014- priser) 1/ / Thomas Kastrup-Larsen (A) Aalborg Kommune Jens Bo Ive (V) Rudersdal Kommune 2. viceborgmester Jens Christian Gjesing (A) Haderslev Kommune Per Bødker Andersen (A) Kolding Kommune Steen B. Andersen (A) Aarhus Kommune Henrik Brade Johansen (B) Lyngby-Taarbæk Kommune SIDE 47

48 2. viceborgmester Marc Perera Christensen (C) Aarhus Kommune Per Nørhave (O) Ringsted Kommune Erik Flyvholm (V) Lemvig Kommune SIDE 48

49 KL's Løn- og Personaleudvalg Løn- og Personaleudvalgets arbejdsområder er nærmere beskrevet i KL s udvalgsvedtægt på Der afholdes 11 møder om året. 9 medlemmer Nej ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) ,88 kr. (2014- priser) 1/ / Michael Ziegler (C) Høje-Taastrup Kommune Steen Christiansen (A) Albertslund Kommune Borgerrepræsentant Mette Laurberg (A) Københavns Kommune Thomas Gyldal Petersen (A) Herlev Kommune Emrah Tuncer (B) Holbæk Kommune Mette Touborg (F) Lejre Kommune SIDE 49

50 Ib Poulsen (O) Thisted Kommune Laurids Rudebeck (V) Tønder Kommune Helge Bo Jensen (Ø) Albertslund Kommune SIDE 50

51 KL's repræsentantskab Repræsentantskabet virker som rådgivende organ over for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne, jf. 12 i KL's love. Der afholdes tre møder om året. Antallet af poster er ikke konstant. De 98 borgmestre er medlemmer, og der vælges på KL's valgdelegeretmøde yderligere medlemmer, så der opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i repræsentantskabet på de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved valget. Der vælges også personlige stedfortrædere. De 98 borgmestre + 83 supplerende valgte kommunalbestyre lsesmedlemmer Nej 1/ / Allan Holst (A) Dragør Kommune 2. viceborgmester Thomas Bak (A) Høje-Taastrup Kommune Anker Boye (A) Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (A) Odense Kommune Arne Boelt (A) Hjørring Kommune 2. viceborgmester Henrik Jørgensen (V) Hjørring Kommune Birgit Stenbak Hansen (A) Frederikshavn Kommune 2. viceborgmester Bjarne Kvist (A) Frederikshavn Kommune 2. viceborgmester Bo Hansen (A) Svendborg Kommune SIDE 51

52 Carsten Rasmussen (A) Næstved Kommune 2. viceborgmester Daniel Tarby Lillerøi (A) Næstved Kommune Elvin J. Hansen (A) Odder Kommune Erik Lauritzen (A) Sønderborg Kommune Aase Nyegaard (L) Sønderborg Kommune Erik Nielsen (A) Rødovre Kommune Jan Kongebro (A) Rødovre Kommune Finn Stengel Petersen (A) Herning Kommune Ole Bollesen (A) Syddjurs Kommune Finn Viberg Brunse (A) Assens Kommune 2. viceborgmester Kim Johansen (A) Nordfyns Kommune Overborgmester Frank Jensen (A) Københavns Kommune 1. næstformand Lars Weiss (Orlov - Ingen stedfortræder valgt) (A) Københavns Kommune H.C. Østerby (A) Holstebro Kommune Torben Gudiksen (B) Holstebro Kommune 2. viceborgmester Hanne Brøndel (A) Kalundborg Kommune Sten Drejø (A) Kalundborg Kommune SIDE 52

53 Helle Adelborg (A) Hvidovre Kommune Mikkel Dencker (O) Hvidovre Kommune 2. viceborgmester Henning Jensen Nyhuus (A) Randers Kommune Niels Viggo Lynghøj (A) Struer Kommune Henrik Alleslev (A) Hedensted Kommune Karsten Birkebæk Sørensen (A) Ringkøbing-Skjern Kommune 2. viceborgmester Henrik Møller (A) Helsingør Kommune 2. viceborgmester Helge Friis (A) Halsnæs Kommune Henrik Zimino (A) Tårnby Kommune Elise Andersen (A) Tårnby Kommune Holger Schou Rasmussen (A) Lolland Kommune Henrik Høegh (V) Lolland Kommune Ib Terp (A) Brøndby Kommune Kent Max Magelund (A) Brøndby Kommune Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune Camilla Fabricius (A) Aarhus Kommune Jan Petersen (A) Norddjurs Kommune Hans Fisker Jensen (A) Norddjurs Kommune SIDE 53

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Kommune Borgmester Parti Øvrige hverv Post Bestyrelseshonorar Albertslund Kommune Steen Christiansen A Kommunekontaktråd Hovedstaden Formand

Kommune Borgmester Parti Øvrige hverv Post Bestyrelseshonorar Albertslund Kommune Steen Christiansen A Kommunekontaktråd Hovedstaden Formand Kommune Borgmester Parti Øvrige hverv Post Bestyrelseshonorar Albertslund Kommune Steen Christiansen A Kommunekontaktråd Hovedstaden Formand 200.000,00 Albertslund Kommune Steen Christiansen A Kommunernes

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer

Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer Faktaark om de kommunale HK-afdelingssektorer HK/Kommunal (Pr. 1/9 2011) Antal bestyrelsesmedlemmer Erhvervsaktive medlemmer i alt Antal faglige medarbejdere Antal kommuner Antal regioner FTR TR SiR Hovedstaden

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

VEU-centre er nu på plads

VEU-centre er nu på plads Nr. 7 - december 2009 VEU-centre er nu på plads Efter indstillinger fra skolerne og behandling i VEU-rådet (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse) afventer udpegningen af de 13 VEU-centre nu kun Undervisningsministeren.

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND O K T O B E R

BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND O K T O B E R BLÅ BOG 2014-2018 KKR MIDTJYLLAND OKTOBER 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 KKR Midtjylland - Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland...4 Central Denmark EU-office - bestyrelse...9 Det Regionale Vækstforum

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere