KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R"

Transkript

1 SEPTEMBER 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Advokatkredsbestyrelser...6 Advokatnævnet...8 Ankestyrelsen...9 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg...12 ATP, repræsentantskab...14 ATP, repræsentantskab og bestyrelse...15 Beskæftigelsesrådet...16 Danhostel - Danmarks Vandrerhjem, landsmødet...17 Danmarks Vækstråd...18 Dansk Byplanlaboratorium, repræsentantskabet...19 Dansk Center for Undervisningsmiljø, bestyrelsen...20 Dansk Selskab for Patientsikkerhed, bestyrelsen...21 Danske Erhvervsskoler - bestyrelsernes bestyrelse...22 DBC A/S, bestyrelsen...23 Den helhedsorienterede Indsats (DHI), bestyrelsen...24 Det Centrale Handicapråd...25 Det Kommunale Lønningsråd...26 Det Kriminalpræventive Råds By- og Boligudvalg...27 Det Kriminalpræventive Råds Forretningsudvalg og Plenarforsamling...28 Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet...29 Det Særlige Bygningssyn...30 Dommerudnævnelsesrådet...31 Fiskeriudviklingsudvalget for Den Europæiske Fiskerifond (EFF)...32 Fordelingsnævnet vedr. den kommunale del af selskabsskatten...33 Foreningen Norden, repræsentantskabet...34 Færdselssikkerhedskommissionen...35 Gigtforeningens repræsentantskab...36 Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerak...37 Klagenævnet for specialundervisning...38 KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg...39 KL's bestyrelse...41 SIDE 2

3 KL's Børne- og Kulturudvalg...44 KL's formandskab...46 KL's Internationale Udvalg...47 KL's Løn- og Personaleudvalg...49 KL's repræsentantskab...51 KL's Social- og Sundhedsudvalg...71 KL's Teknik- og Miljøudvalg...73 KOMBIT A/S, bestyrelsen...75 Komiteen for Sundhedsoplysning...76 KommuneKredit, bestyrelsen...77 Kommunernes Jubilæumsfond af 1995, bestyrelsen...78 Kommunernes Lønningsnævn...79 Landssamarbejdsudvalget for almen praksis...80 Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi...81 Landssamarbejdsudvalget for tandlæger...82 LPA-holding, forretningsudvalget og Lærernes Pension, bestyrelsen/forretningsudvalget...83 PenSam Liv, bestyrelsen...84 Pension Danmark, bestyrelsen...85 Pension Danmark, Branchebestyrelsen Offentlig Sektor...86 Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger (under PKA)...87 Pensionskassen for Sundhedsfaglige (Under PKA)...88 Pensionskassen for Sygeplejersker (under PKA)...89 PKA A/S - bestyrelsen...90 Pædagogernes Pensionskasse, bestyrelsen...91 Regionernes Lønnings- og Takstnævn...92 Rådet for Børns Læring...93 Sampension, bestyrelsen...94 Sampension, repræsentantskabet...95 Skatterådet...99 Sundhed.dk, bestyrelsen Sygekassernes Helsefond, bestyrelsen Teknologisk Institut, repræsentantskabet Udbetaling Danmark Valgbarhedsnævnet SIDE 3

4 ÆldreForum CEMR, Council of European Municipalities and Regions - Policy Commitee Europarådets Kommunalkongres (CLRAE) Europarådets Kommunalkongres, Current Affairs Committee Europarådets Kommunalkongres, Monitoring Committee Overvågningsudvalget Regionsudvalgets plenarforsamling Regionsudvalgets præsidium Regionsudvalgets underudvalg: Borgerrettigheder, styreformer, institutionelle og eksterne forbindelser (CIVEX) Regionsudvalgets underudvalg: Miljø, klimaforandring og energi (ENVE) Regionsudvalgets underudvalg: Naturressourcer (NAT) Regionsudvalgets underudvalg: Territorial samhørighed og EU's budget (COTER) Regionsudvalgets underudvalg: Økonomisk politik (ECON) Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur (SEDEC) SIDE 4

5 Forord KL s blå bog er en samlet oversigt over de politiske repræsentanter i KL s politiske organer: Bestyrelse, formandskab, udvalg og repræsentantskab samt de politiske repræsentanter, som KL indstiller til eksterne bestyrelser/fora/organer. De fem KKR har hver deres blå bog, hvor de politiske repræsentanter i de forskellige regionale fora fremgår. Landsresultatet ved kommunalvalget afgør efter forholdstalsvalgmåden fordelingen af de 17 mandater i KL s bestyrelse for valgperioden. Fordelingen af mandater i KL s bestyrelse er grundlaget for fordelingen af poster i KL s politiske organer og eksterne bestyrelser/fora/organer. For hver post i KL s blå bog er kort angivet formål, hvem der repræsenterer KL, valgperiode samt evt. honorar. SIDE 5

6 Advokatkredsbestyrelser Advokatnævnet bistår i sager om klager over advokatsalær. Indstillede må ikke være advokater. Der er mulighed for genudpegelse. De otte advokatkredse: 1. kreds: København. Består af Københavns retskreds samt Færøerne og Grønland 2. kreds: Københavns Omegn. Består af Lyngby, Glostrup og Frederiksberg retskreds 3. kreds: Sjælland. Består af Nykøbing Falster, Næstved, Holbæk, Roskilde, Hillerød, Helsingør og Bornholms retskreds 4. kreds: Fyn. Består af Odense og Svendborg retskreds 5. kreds: Sønderjylland. Består af Kolding, Esbjerg og Sønderborg retskreds 6. kreds: Østjylland. Består af Randers, Århus og Horsens retskreds 7. kreds: Vestjylland. Består af Viborg, Holstebro og Herning retskreds 8. kreds: Nordjylland. Består af Aalborg og Hjørring retskreds. 8 medlemmer Nej 2.018,8/pr. møde (2013-priser) 1/ / Jan Kongebro (A) Rødovre Kommune Flemming Ørhem (O) Glostrup Kommune Leif Lund (L) Silkeborg Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Karin Gaardsted (A) Viborg Kommune Ole Frederiksen (V) Rebild Kommune Ole Rørbæk Jensen (A) Frederikshavn Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Erik Christensen (A) Esbjerg Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Anne-Dorthe Rørbye (B) Vejle Kommune SIDE 6

7 Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Erling B. Nielsen (F) Vordingborg Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hans R. Hansen (V) Næstved Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hanne Vahl (A) Assens Kommune Niels Bebe (V) Middelfart Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Næsager (C) Københavns Kommune Allan Holst (A) Dragør Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Per Schøler (V) Favrskov Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hugo Sørensen (A) Randers Kommune SIDE 7

8 Advokatnævnet Advokatnævnet behandler disciplinærsager ifm. udøvelse af advokatvirksomhed. Der afholdes ca. 11 møder årligt. Genudpegning kan ikke finde sted. Der tages hensyn til, at den indstillede ikke må fylde 70 år i perioden. 1 medlem Ja kr./pr. møde (2013-priser) 1/ / Niels Hörup (V) Solrød Kommune Hanne Kjær Knudsen (V) Halsnæs Kommune SIDE 8

9 Ankestyrelsen Ankestyrelsens hovedopgaver er: at træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder under den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning at sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan at tilvejebringe viden om udviklingen inden for velfærdsområdet til interessenter og offentligheden. Der afholdes cirka møder årligt. Der er i gennemsnit 42 sager pr. møde på arbejdsskadeområdet og fire sager pr. møde på børneområdet. Som medlemmer af Ankestyrelsen kan der, jf. lovens 52, ikke udpeges personer, der er medlem af et socialt nævn, eller der tidligere i to hele perioder har været beskikket medlem af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. 18 medlemmer Nej 2.343,59 kr./pr. møde (2013-priser) 1/ / Allan Holst (A) Dragør Kommune Bente Ankersen (A) Fredericia Kommune 2. viceborgmester Lene Hansen (A) Brønderslev Kommune Per Flor (A) Ringsted Kommune SIDE 9

10 Borgerrepræsentant Henrik Nord (B) Københavns Kommune Kristian Hegaard (B) Fredensborg Kommune Borgerrepræsentant Mette-Katrine Ejby Buch (C) Københavns Kommune Orla Østerby (C) Lemvig Kommune Mogens Stilhoff (F) Faxe Kommune Vagn Kjær-Hansen (F) Brøndby Kommune Bjarne Jensen (O) Billund Kommune Carsten Sørensen (O) Frederikshavn Kommune Borgerrepræsentant Finn Rudaizky (O) Københavns Kommune SIDE 10

11 Bjarne Nielsen (V) Langeland Kommune Ebbe Skovsgaard (V) Gladsaxe Kommune 2. viceborgmester Henrik Jørgensen (V) Hjørring Kommune Claus Larsen (Ø) Haderslev Kommune Robert Sørensen (Ø) Glostrup Kommune SIDE 11

12 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsesudvalget behandler klagesager fra beskæftigelsesankenævnene, når Ankestyrelsen skønner, at sagen har principiel eller generel karakter. Der afholdes ca. 50 møder årligt heraf ca. tre møder pr. KL-repræsentant årligt. KL udpeger ti forhenværende kommunalpolitikere. 10 medlemmer Nej 2.60/pr. møde 1/ / Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Birger Hauge (V) Solrød Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Birthe Skaarup (O) Københavns Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hans Chr. Rasmussen (F) Stevns Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hans Peter Andersen (V) Kolding Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Jens Erik Sørensen (V) Skanderborg Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Niels-Ulrik Bugge (V) Odder Kommune SIDE 12

13 Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Ove E. Dalsgaard (A) Ballerup Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Tatiana Sørensen (A) Aarhus Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Torben Vigh (V) Rudersdal Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Viggo Jonasen (Ø) Aarhus Kommune SIDE 13

14 ATP, repræsentantskab ATP har til formål at udbetale lønmodtageren m.fl. tillægspension. Repræsentantskabet bliver forelagt en årsrapport til godkendelse og behandler de sager, som bestyrelsen eller mindst fire bestyrelsesmedlemmer ønsker at forelægge for repræsentantskabet. Bestyrelsen leder administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestyrelsen ansætter direktøren og andet ledende personale og fastsætter skriftlige retningslinjer for virksomhedens væsentligste aktivitetsområder. Der afholdes 1-2 møder årligt. KL s bestyrelse har tilkendegivet, at udpegelser til bestyrelsesposter i finansielle selskaber skal have særlig opmærksomhed. 1 medlem Ja kr. (2013-priser) 1/ / viceborgmester Hanne Bæk Olsen (A) Silkeborg Kommune SIDE 14

15 ATP, repræsentantskab og bestyrelse ATP har til formål at udbetale lønmodtageren m.fl. tillægspension. Repræsentantskabet bliver forelagt en årsrapport til godkendelse og behandler de sager, som bestyrelsen eller mindst fire bestyrelsesmedlemmer ønsker at forelægge for repræsentantskabet. Bestyrelsen leder administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestyrelsen ansætter direktøren og andet ledende personale og fastsætter skriftlige retningslinjer for virksomhedens væsentligste aktivitetsområder. Der afholder 1-2 møder årligt. KL's bestyrelse har tilkendegivet, at udpegelser til bestyrelsesposter i finansielle selskaber skal have særlig opmærksomhed. I ATP's treårige bestyrelses valgperioden (forskellig fra den treårige valgperiode i repræsentantskabet, der er ) besætter KL denne bestyrelsespost. For den følgende treårige valgperiode i ATP besætter Danske Regioner denne bestyrelsespost, hvorfefter den igen overgår til at blive besat af en KL-politiker. 1 medlem Ja kr. (2013-priser) 1/ / Martin Damm (V) Kalundborg Kommune SIDE 15

16 Beskæftigelsesrådet Rådet medvirker i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren. Der afholdes otte møder årligt i hhv. rådet og forretningsudvalget. 3 medlemmer Ja 1/ / Carsten Rasmussen (A) Næstved Kommune Steen Vindum (V) Silkeborg Kommune Borgerrepræsentant Ninna Hedeager Olsen (Ø) Københavns Kommune SIDE 16

17 Danhostel - Danmarks Vandrerhjem, landsmødet Formålet er at fremme vandrerhjemssager i Danmark bl.a. ved at tilvejebringe og opretholde et net af vandrerhjem i Danmark samt føre tilsyn med vandrerhjemmene og udgive en fortegnelse over godkendte vandrerhjem. Der afholdes et møde årligt. Der er ikke krav om en suppleant. 1 medlem Nej 1/ / Helle Waagner (A) Nordfyns Kommune SIDE 17

18 Danmarks Vækstråd Danmarks Vækstråd er nedsat i henhold til lov om erhvervsfremme. Rådet rådgiver erhvervs- og vækstministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark. Der afholdes ca. fire møder om året. 2 medlemmer Ja 1/ / Lauge Larsen (A) Morsø Kommune Ulla Vestergaard (A) Thisted Kommune Lene Kjelgaard Jensen (V) Thisted Kommune 2. viceborgmester Henrik Jørgensen (V) Hjørring Kommune SIDE 18

19 Dansk Byplanlaboratorium, repræsentantskabet Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende fond, der blev stiftet i Byplanlaboratoriet arbejder for at sætte byplanlægningen på dagsordenen og sikre kvalificeret debat og faglig udvikling inden for faget. Der afholdes et møde om året, typisk i maj måned. 4 medlemmer Nej 1/ / viceborgmester Tina Tving Stauning (A) Frederikssund Kommune Johs. Poulsen (B) Herning Kommune Mads Nikolajsen (F) Norddjurs Kommune Kristian Nielsen (V) Faaborg-Midtfyn Kommune SIDE 19

20 Dansk Center for Undervisningsmiljø, bestyrelsen Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har til formål at medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø i Danmark. DCUM yder bl.a. vejledning og rådgivning til elever/studerende samt uddannelsessteder og myndigheder i undervsningsmiljøspørgsmål. Derudover skal DCUM samle og systematisere viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet og stille den indsamlede viden til rådighed for offentligheden. Der er 4 årlige bestyrelsesmøder. 1 medlem Ja 1/ / Claus Wachmann (B) Gladsaxe Kommune SIDE 20

21 Dansk Selskab for Patientsikkerhed, bestyrelsen Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSFP) er et uafhængigt forum, der arbejder for at fremme patientsikkerheden. Målet er at mindske risikoen for, at patienter kommer til skade i deres møde med sundhedsvæsenet. Der afholdes 3-4 bestyrelsesmøder årligt, som hver gang varer ca. 2 timer. Dertil kommer et årligt dagsseminar. 1 medlem Nej 31/ / Søren P. Rasmussen (V) Lyngby-Taarbæk Kommune SIDE 21

22 Danske Erhvervsskoler - bestyrelsernes bestyrelse Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen ledes i overensstemmelse med de beslutninger, som fastlægges af generalforsamlingen, og i overensstemmelse med foreningens målsætning. Bestyrelsen er i perioden mellem to generalforsamlinger foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen fastsætter sammensætningen af forretningsudvalget og kommissorium for dets arbejde. KL's medlem af bestyrelsen skal også være medlem af bestyrelsen for en lokal erhvervsskole. Bestyrelsen holder 4-5 møder om året. 1 medlem Nej 1/ / Søren Kjærsgaard (V) Holbæk Kommune Søren P. Rasmussen (V) Lyngby-Taarbæk Kommune SIDE 22

23 DBC A/S, bestyrelsen Formålet er bl.a. at levere informationsservice til den samlede bibliotekssektor, udføre den bibliografiske betjening af bibliotekerne samt at varetage nationalbibliografiopgaven efter opdrag fra Kulturministeriet. ne til bestyrelsen vælges jf. vedtægterne for DBC for et år ad gangen på generalforsamlingen. 3 medlemmer Nej / / Peter Jacobsen (O) Kalundborg Kommune Erik Lauritzen (A) Sønderborg Kommune Maria Damgaard (A) Haderslev Kommune Peder Christian Kirkegaard (V) Skive Kommune Lisbet Rosendahl (V) Varde Kommune SIDE 23

24 Den helhedsorienterede Indsats (DHI), bestyrelsen Den Helhedsorienterede Indsats (DHI) har til formål at styrke en helhedsorienteret indsats for unge med særlige behov i uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen for indsatsen er bl.a. bogligt svage, socialt utilpassede unge, fysisk og psykisk udviklingshæmmede samt socialt utilpassede unge af anden etnisk herkomst. Der afholdes 4-6 møder om året. 1 medlem Nej 1/ / Helle Adelborg (A) Hvidovre Kommune SIDE 24

25 Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.det Centrale Handicapråd skal vurdere samfundsudviklingen set i lyset af FN s handicapkonvention og have et mere specifikt fokus på udvalgte aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet. Rådet holder fire møder om året. Heraf er ét et heldagsmøde. Møderne holdes fortrinsvis i Hovedstadsområdet. 1 medlem Ja 1/ / Kirsten Terkilsen (V) Hedensted Kommune SIDE 25

26 Det Kommunale Lønningsråd Lønningsrådet nedsættes i medfør af tjenestemandsregulativet. Udvalget mødes meget sjældent. 4 medlemmer Nej 1/ / Steen Christiansen (A) Albertslund Kommune Michael Ziegler (C) Høje-Taastrup Kommune Laurids Rudebeck (V) Tønder Kommune Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (Ø) Københavns Kommune SIDE 26

27 Det Kriminalpræventive Råds By- og Boligudvalg Det Kriminalpræventive Råds By- og Boligudvalg har til formål at forebygge kriminalitet i by- og boligområder. Der afholdes møder efter behov, dog maks. fire møder årligt. 1 medlem Nej 1/ / Helle Adelborg (A) Hvidovre Kommune SIDE 27

28 Det Kriminalpræventive Råds Forretningsudvalg og Plenarforsamling Rådet forebygger kriminalitet og skaber et tryggere samfund. Til det bidrager Rådets medlemmer med indsatser på de områder, hvor de har særligt kendskab og kompetence. Der afholdes seks møder om året i forretningsudvalget og et årligt møde i plenarforsamlingen. Hvis man er medlem af et af de fire udvalg, er der yderligere 2 årlige udvalgsmøder og et fælles møde for medlemmer af alle udvalg. De fire udvalg er: Børn- og Ungeudvalget, Bolig- og byudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Borgerudvalget. 1 medlem Ja 1/ / Elvin J. Hansen (A) Odder Kommune SIDE 28

29 Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet Udvalget drøfter udfordringer for udkantsområder, landdistrikter og byer. To årlige møder 1 Nej april marts 2018 Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune SIDE 29

30 Det Særlige Bygningssyn Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens og derigennem Kulturarvsstyrelsens rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og bevaring. Der forventes afholdt otte møder om året med omkring ti sager pr. møde. Hertil kommer et todages seminar. Kulturarvstyrelsen har tidligere anmodet KL om at tage hensyn til den udpegede persons erfaring om kompetencer inden for bygningsarven, samt at vedkommende kommer fra en kommune med mange fredede bygninger. 1 medlem Ja 1/ / Anja Kongsdal (V) Nyborg Kommune Peter Hansen (V) Sønderborg Kommune SIDE 30

31 Dommerudnævnelsesrådet Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der organisatorisk hverken er tilknyttet Domstolsstyrelsen eller Justitsministeriet. Domstolsstyrelsen virker dog som sekretariat for rådet og forbereder ansøgningssager til rådsbehandling. Rådet afgiver indstillinger til justitsministeren om besættelse af alle dommerstillinger med undtagelse af stillingen som præsident i Højesteret. KL's medlem og suppleant skal være tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer. 1 medlem Nej kr. (2013- priser) kr. (2013-priser) kr. (2013-priser) 1/ / Fhv. borgmester Johannes Stensgaard (A) Viborg Kommune SIDE 31

32 Fiskeriudviklingsudvalget for Den Europæiske Fiskerifond (EFF) Fiskeriudviklingsudvalget for Den Europæiske Fiske Fond skal overvåge, at der i Danmark sker en effektiv programgennemførelse. I nuværende budgetperiode afholdes to møder årligt. Der er ikke et bestemt antal sager på dagsordenen. Der følges op på programfremdriften, herunder på forbrug af midler og resultater. n følger EU's budget, og det kan derfor ikke præcist afgrænses hvornår valperioden starter og slutter. 1 medlem Ja 1/ / Erik Flyvholm (V) Lemvig Kommune Michelle Welle Tange (V) Lemvig Kommune SIDE 32

33 Fordelingsnævnet vedr. den kommunale del af selskabsskatten Fordelingsnævnet træffer afgørelse i sager om fordeling af selskabsskat mellem kommuner, jf. 12a stk. 1 i Lov om kommunal indkomstskat. Nævnet hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet og holder møde maksimalt fire gange om året, oftest bare 1-2 gange årligt. Nævnet vil muligvis blive nedlagt i de kommende år, hvis der findes en løsning for en automatisk viderefordeling af selskabsskatten. 4 medlemmer Ja 1/ / John Snedker (A) Esbjerg Kommune 2. viceborgmester Marie Stærke (A) Køge Kommune Jens Jørgen Nygaard (C) Egedal Kommune Dorte West (V) Herning Kommune SIDE 33

34 Foreningen Norden, repræsentantskabet Foreningen Norden, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle det nordiske folks samvirke indadtil og udadtil. Der afholdes et møde om året. 1 medlem Nej 1/ / Niels Viggo Lynghøj (A) Struer Kommune SIDE 34

35 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen skal komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Justitsministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen. Det forudsættes, at Færdselssikkerhedskommissionen afholder møder og konferencer med organisationer og andre, der har interesse i færdselssikkerhedsspørgsmål. 1 medlem Ja 1/ / viceborgmester Arne Simon Hansen (O) Tårnby Kommune SIDE 35

36 Gigtforeningens repræsentantskab Gigtforeningen er en patientforening, der arbejder for at bedre vilkårene for omkring danskere, der lider af ondt i led og muskler i bevægeapparatet. Gennem videndeling, behandling og forskning arbejder Gigtforeningen for at gøre en forskel for mennesker med gigt. Der afholdes et repræsentantskabsmøde om året. Repræsentantskabet er Gigtforeningens øverste organ. Der er ikke særlige kriterier ift. alder eller profession. 1 medlem Nej 1/ / Stén Knuth (V) Slagelse Kommune SIDE 36

37 Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerak Interreg-programmet er et grænseoverskridende program for Øresund-Kattegat-Skagerrak. Der er nedsat et overvågningsudvalg for periode Formålet er at godkende udvælgelseskriterier, behandle gennemførelsen af programmet og udvælge projekter samt godkende årsrapporter. To årlige møder. 1 Ja oktober september 2020 Jens Bo Ive (V) Rudersdal Kommune Erik Flyvholm (V) Lemvig Kommune SIDE 37

38 Klagenævnet for specialundervisning Klagenævnet træffer afgørelse i klagesager vedr. vidtgående specialundervisning i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 51, 51b og 51c. 2 medlemmer Ja 1/ / Lene Hatt (F) Guldborgsund Kommune Kim Lykke Jensen (F) Syddjurs Kommune Peter Lillebæk (V) Morsø Kommune Birthe Andersen (V) Hjørring Kommune SIDE 38

39 KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets arbejdsområder er nærmere beskrevet i KL s udvalgsvedtægt på Der afholdes 11 møder om året. 9 medlemmer Nej ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) ,88 kr. (2014- priser) 1/ / Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune Preben Andersen (O) Skive Kommune Carsten Rasmussen (A) Næstved Kommune Leon Sebbelin (B) Rebild Kommune Rådmand Steen Møller (C) Odense Kommune Mikkel Dragmose-Hansen (F) Middelfart Kommune SIDE 39

40 Rådmand Bünyamin Simsek (V) Aarhus Kommune Søren Kjærsgaard (V) Holbæk Kommune Per Clausen (Ø) Aalborg Kommune SIDE 40

41 KL's bestyrelse Bestyrelsen varetager KL's ledelse, og bestyrelsen tegner KL imellem delegeretmøderne. Fordeling af bestyrelsesposter sker på grundlag af stemmetallene for medlemskommunerne for de politiske partier og anmeldte listesamarbejder. Der kan ikke indgås valgforbund. 17 medlemmer Nej ,95 kr. (2014- priser) ,42 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) 1/ / Martin Damm (V) Kalundborg Kommune Søren Kjærsgaard (V) Holbæk Kommune Erik Nielsen (A) Rødovre Kommune Thomas Gyldal Petersen (A) Herlev Kommune Anker Boye (A) Odense Kommune Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune Overborgmester Frank Jensen (A) Københavns Kommune Socialborgmester Jesper Christensen (A) Københavns Kommune Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz (A) Aarhus Kommune Thomas Adelskov (A) Odsherred Kommune 2. viceborgmester Lis Tribler (A) Slagelse Kommune SIDE 41

42 Thomas Kastrup-Larsen (A) Aalborg Kommune Birgit Stenbak Hansen (A) Frederikshavn Kommune Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (B) Københavns Kommune Leon Sebbelin (B) Rebild Kommune Michael Ziegler (C) Høje-Taastrup Kommune Jørgen Glenthøj (C) Frederiksberg Kommune Mette Touborg (F) Lejre Kommune Kirstine Bille (F) Syddjurs Kommune Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (O) Københavns Kommune Borgerrepræsentant Finn Rudaizky (O) Københavns Kommune Preben Andersen (O) Skive Kommune Eli Vium (O) Holstebro Kommune Jens Bo Ive (V) Rudersdal Kommune Kim Valentin (V) Gribskov Kommune Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune Arne Sigtenbjerggaard (V) Vejle Kommune Kirsten Terkilsen (V) Hedensted Kommune Lene Kjelgaard Jensen (V) Thisted Kommune SIDE 42

43 Lars Krarup (V) Herning Kommune Carsten Kissmeyer (V) Ikast-Brande Kommune Jesper Kiel (Ø) Svendborg Kommune Per Clausen (Ø) Aalborg Kommune SIDE 43

44 KL's Børne- og Kulturudvalg Udvalgets arbejdsområder er nærmere beskrevet i KL s udvalgsvedtægt på Der afholdes 11 møder om året. 9 medlemmer Nej ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) ,88 kr. (2014- priser) 1/ Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (B) Københavns Kommune 2. næstformand Rikke Lauritzen (Ø) Københavns Kommune Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune 2. viceborgmester Lis Tribler (A) Slagelse Kommune Mette Nielsen (A) Viborg Kommune Benedikte Kiær (C) Helsingør Kommune SIDE 44

45 Danni Olsen (O) Albertslund Kommune Rådmand Jane Jegind (V) Odense Kommune Kim Valentin (V) Gribskov Kommune SIDE 45

46 KL's formandskab skabet rådgiver og afgiver indstilling til bestyrelsen om bl.a. kommunaløkonomiske spørgsmål, juridiske spørgsmål m.m. skabet fører på bestyrelsens vegne tilsyn med KL's kommunikationsstrategiske arbejde. Der afholdes 11 møder om året. en for KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg deltager i møderne. 5 medlemmer Nej ,43 kr. (2014- priser) 1/ / Martin Damm (V) Kalundborg Kommune Erik Nielsen (A) Rødovre Kommune Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (B) Københavns Kommune Mette Touborg (F) Lejre Kommune Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (O) Københavns Kommune Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune SIDE 46

47 KL's Internationale Udvalg Udvalgets arbejdsområder er nærmere beskrevet i KL s udvalgsvedtægt, herunder: EU s Regionsudvalg og øvrige EUspørgsmål, den europæiske kommuneforening, CEMR, øvrige europæiske og internationale relationer. Der afholdes fire møder om året. en er desuden formand for den danske delegation i EU's Regionsudvalg 9 medlemmer Nej ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) ,88 kr. (2014- priser) 1/ / Thomas Kastrup-Larsen (A) Aalborg Kommune Jens Bo Ive (V) Rudersdal Kommune 2. viceborgmester Jens Christian Gjesing (A) Haderslev Kommune Per Bødker Andersen (A) Kolding Kommune Steen B. Andersen (A) Aarhus Kommune Henrik Brade Johansen (B) Lyngby-Taarbæk Kommune SIDE 47

48 2. viceborgmester Marc Perera Christensen (C) Aarhus Kommune Per Nørhave (O) Ringsted Kommune Erik Flyvholm (V) Lemvig Kommune SIDE 48

49 KL's Løn- og Personaleudvalg Løn- og Personaleudvalgets arbejdsområder er nærmere beskrevet i KL s udvalgsvedtægt på Der afholdes 11 møder om året. 9 medlemmer Nej ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) ,88 kr. (2014- priser) 1/ / Michael Ziegler (C) Høje-Taastrup Kommune Steen Christiansen (A) Albertslund Kommune Borgerrepræsentant Mette Laurberg (A) Københavns Kommune Thomas Gyldal Petersen (A) Herlev Kommune Emrah Tuncer (B) Holbæk Kommune Mette Touborg (F) Lejre Kommune SIDE 49

50 Ib Poulsen (O) Thisted Kommune Laurids Rudebeck (V) Tønder Kommune Helge Bo Jensen (Ø) Albertslund Kommune SIDE 50

51 KL's repræsentantskab Repræsentantskabet virker som rådgivende organ over for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne, jf. 12 i KL's love. Der afholdes tre møder om året. Antallet af poster er ikke konstant. De 98 borgmestre er medlemmer, og der vælges på KL's valgdelegeretmøde yderligere medlemmer, så der opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i repræsentantskabet på de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved valget. Der vælges også personlige stedfortrædere. De 98 borgmestre + 83 supplerende valgte kommunalbestyre lsesmedlemmer Nej 1/ / Allan Holst (A) Dragør Kommune 2. viceborgmester Thomas Bak (A) Høje-Taastrup Kommune Anker Boye (A) Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (A) Odense Kommune Arne Boelt (A) Hjørring Kommune 2. viceborgmester Henrik Jørgensen (V) Hjørring Kommune Birgit Stenbak Hansen (A) Frederikshavn Kommune 2. viceborgmester Bjarne Kvist (A) Frederikshavn Kommune 2. viceborgmester Bo Hansen (A) Svendborg Kommune SIDE 51

52 Carsten Rasmussen (A) Næstved Kommune 2. viceborgmester Daniel Tarby Lillerøi (A) Næstved Kommune Elvin J. Hansen (A) Odder Kommune Erik Lauritzen (A) Sønderborg Kommune Aase Nyegaard (L) Sønderborg Kommune Erik Nielsen (A) Rødovre Kommune Jan Kongebro (A) Rødovre Kommune Finn Stengel Petersen (A) Herning Kommune Ole Bollesen (A) Syddjurs Kommune Finn Viberg Brunse (A) Assens Kommune 2. viceborgmester Kim Johansen (A) Nordfyns Kommune Overborgmester Frank Jensen (A) Københavns Kommune 1. næstformand Lars Weiss (Orlov - Ingen stedfortræder valgt) (A) Københavns Kommune H.C. Østerby (A) Holstebro Kommune Torben Gudiksen (B) Holstebro Kommune 2. viceborgmester Hanne Brøndel (A) Kalundborg Kommune Sten Drejø (A) Kalundborg Kommune SIDE 52

53 Helle Adelborg (A) Hvidovre Kommune Mikkel Dencker (O) Hvidovre Kommune 2. viceborgmester Henning Jensen Nyhuus (A) Randers Kommune Niels Viggo Lynghøj (A) Struer Kommune Henrik Alleslev (A) Hedensted Kommune Karsten Birkebæk Sørensen (A) Ringkøbing-Skjern Kommune 2. viceborgmester Henrik Møller (A) Helsingør Kommune 2. viceborgmester Helge Friis (A) Halsnæs Kommune Henrik Zimino (A) Tårnby Kommune Elise Andersen (A) Tårnby Kommune Holger Schou Rasmussen (A) Lolland Kommune Henrik Høegh (V) Lolland Kommune Ib Terp (A) Brøndby Kommune Kent Max Magelund (A) Brøndby Kommune Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune Camilla Fabricius (A) Aarhus Kommune Jan Petersen (A) Norddjurs Kommune Hans Fisker Jensen (A) Norddjurs Kommune SIDE 53

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 26. november 2010 Finansudvalget - FIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 8 Offentligt Lovtidende A Udgivet den 6. november. november. Nr. 85. Bekendtgørelse om landets inddeling i skatteankenævnskredse, vurderingsankenævnskredse,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere