KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KL'S BLÅ BOG S E P T E M B E R"

Transkript

1 SEPTEMBER 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5 Advokatkredsbestyrelser...6 Advokatnævnet...8 Ankestyrelsen...9 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg...12 ATP, repræsentantskab...14 ATP, repræsentantskab og bestyrelse...15 Beskæftigelsesrådet...16 Danhostel - Danmarks Vandrerhjem, landsmødet...17 Danmarks Vækstråd...18 Dansk Byplanlaboratorium, repræsentantskabet...19 Dansk Center for Undervisningsmiljø, bestyrelsen...20 Dansk Selskab for Patientsikkerhed, bestyrelsen...21 Danske Erhvervsskoler - bestyrelsernes bestyrelse...22 DBC A/S, bestyrelsen...23 Den helhedsorienterede Indsats (DHI), bestyrelsen...24 Det Centrale Handicapråd...25 Det Kommunale Lønningsråd...26 Det Kriminalpræventive Råds By- og Boligudvalg...27 Det Kriminalpræventive Råds Forretningsudvalg og Plenarforsamling...28 Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet...29 Det Særlige Bygningssyn...30 Dommerudnævnelsesrådet...31 Fiskeriudviklingsudvalget for Den Europæiske Fiskerifond (EFF)...32 Fordelingsnævnet vedr. den kommunale del af selskabsskatten...33 Foreningen Norden, repræsentantskabet...34 Færdselssikkerhedskommissionen...35 Gigtforeningens repræsentantskab...36 Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerak...37 Klagenævnet for specialundervisning...38 KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg...39 KL's bestyrelse...41 SIDE 2

3 KL's Børne- og Kulturudvalg...44 KL's formandskab...46 KL's Internationale Udvalg...47 KL's Løn- og Personaleudvalg...49 KL's repræsentantskab...51 KL's Social- og Sundhedsudvalg...71 KL's Teknik- og Miljøudvalg...73 KOMBIT A/S, bestyrelsen...75 Komiteen for Sundhedsoplysning...76 KommuneKredit, bestyrelsen...77 Kommunernes Jubilæumsfond af 1995, bestyrelsen...78 Kommunernes Lønningsnævn...79 Landssamarbejdsudvalget for almen praksis...80 Landssamarbejdsudvalget for fysioterapi...81 Landssamarbejdsudvalget for tandlæger...82 LPA-holding, forretningsudvalget og Lærernes Pension, bestyrelsen/forretningsudvalget...83 PenSam Liv, bestyrelsen...84 Pension Danmark, bestyrelsen...85 Pension Danmark, Branchebestyrelsen Offentlig Sektor...86 Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger (under PKA)...87 Pensionskassen for Sundhedsfaglige (Under PKA)...88 Pensionskassen for Sygeplejersker (under PKA)...89 PKA A/S - bestyrelsen...90 Pædagogernes Pensionskasse, bestyrelsen...91 Regionernes Lønnings- og Takstnævn...92 Rådet for Børns Læring...93 Sampension, bestyrelsen...94 Sampension, repræsentantskabet...95 Skatterådet...99 Sundhed.dk, bestyrelsen Sygekassernes Helsefond, bestyrelsen Teknologisk Institut, repræsentantskabet Udbetaling Danmark Valgbarhedsnævnet SIDE 3

4 ÆldreForum CEMR, Council of European Municipalities and Regions - Policy Commitee Europarådets Kommunalkongres (CLRAE) Europarådets Kommunalkongres, Current Affairs Committee Europarådets Kommunalkongres, Monitoring Committee Overvågningsudvalget Regionsudvalgets plenarforsamling Regionsudvalgets præsidium Regionsudvalgets underudvalg: Borgerrettigheder, styreformer, institutionelle og eksterne forbindelser (CIVEX) Regionsudvalgets underudvalg: Miljø, klimaforandring og energi (ENVE) Regionsudvalgets underudvalg: Naturressourcer (NAT) Regionsudvalgets underudvalg: Territorial samhørighed og EU's budget (COTER) Regionsudvalgets underudvalg: Økonomisk politik (ECON) Social- og Arbejdsmarkedspolitik, Uddannelse, Beskæftigelse, Forskning og Kultur (SEDEC) SIDE 4

5 Forord KL s blå bog er en samlet oversigt over de politiske repræsentanter i KL s politiske organer: Bestyrelse, formandskab, udvalg og repræsentantskab samt de politiske repræsentanter, som KL indstiller til eksterne bestyrelser/fora/organer. De fem KKR har hver deres blå bog, hvor de politiske repræsentanter i de forskellige regionale fora fremgår. Landsresultatet ved kommunalvalget afgør efter forholdstalsvalgmåden fordelingen af de 17 mandater i KL s bestyrelse for valgperioden. Fordelingen af mandater i KL s bestyrelse er grundlaget for fordelingen af poster i KL s politiske organer og eksterne bestyrelser/fora/organer. For hver post i KL s blå bog er kort angivet formål, hvem der repræsenterer KL, valgperiode samt evt. honorar. SIDE 5

6 Advokatkredsbestyrelser Advokatnævnet bistår i sager om klager over advokatsalær. Indstillede må ikke være advokater. Der er mulighed for genudpegelse. De otte advokatkredse: 1. kreds: København. Består af Københavns retskreds samt Færøerne og Grønland 2. kreds: Københavns Omegn. Består af Lyngby, Glostrup og Frederiksberg retskreds 3. kreds: Sjælland. Består af Nykøbing Falster, Næstved, Holbæk, Roskilde, Hillerød, Helsingør og Bornholms retskreds 4. kreds: Fyn. Består af Odense og Svendborg retskreds 5. kreds: Sønderjylland. Består af Kolding, Esbjerg og Sønderborg retskreds 6. kreds: Østjylland. Består af Randers, Århus og Horsens retskreds 7. kreds: Vestjylland. Består af Viborg, Holstebro og Herning retskreds 8. kreds: Nordjylland. Består af Aalborg og Hjørring retskreds. 8 medlemmer Nej 2.018,8/pr. møde (2013-priser) 1/ / Jan Kongebro (A) Rødovre Kommune Flemming Ørhem (O) Glostrup Kommune Leif Lund (L) Silkeborg Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Karin Gaardsted (A) Viborg Kommune Ole Frederiksen (V) Rebild Kommune Ole Rørbæk Jensen (A) Frederikshavn Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Erik Christensen (A) Esbjerg Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Anne-Dorthe Rørbye (B) Vejle Kommune SIDE 6

7 Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Erling B. Nielsen (F) Vordingborg Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hans R. Hansen (V) Næstved Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hanne Vahl (A) Assens Kommune Niels Bebe (V) Middelfart Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Næsager (C) Københavns Kommune Allan Holst (A) Dragør Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Per Schøler (V) Favrskov Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hugo Sørensen (A) Randers Kommune SIDE 7

8 Advokatnævnet Advokatnævnet behandler disciplinærsager ifm. udøvelse af advokatvirksomhed. Der afholdes ca. 11 møder årligt. Genudpegning kan ikke finde sted. Der tages hensyn til, at den indstillede ikke må fylde 70 år i perioden. 1 medlem Ja kr./pr. møde (2013-priser) 1/ / Niels Hörup (V) Solrød Kommune Hanne Kjær Knudsen (V) Halsnæs Kommune SIDE 8

9 Ankestyrelsen Ankestyrelsens hovedopgaver er: at træffe afgørelse i klagesager, som øverste administrative klageinstans, på sagsområder under den sociale og beskæftigelsesmæssige lovgivning at sikre borgerens retssikkerhed ved at koordinere praksis på landsplan at tilvejebringe viden om udviklingen inden for velfærdsområdet til interessenter og offentligheden. Der afholdes cirka møder årligt. Der er i gennemsnit 42 sager pr. møde på arbejdsskadeområdet og fire sager pr. møde på børneområdet. Som medlemmer af Ankestyrelsen kan der, jf. lovens 52, ikke udpeges personer, der er medlem af et socialt nævn, eller der tidligere i to hele perioder har været beskikket medlem af Ankestyrelsen eller Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg. 18 medlemmer Nej 2.343,59 kr./pr. møde (2013-priser) 1/ / Allan Holst (A) Dragør Kommune Bente Ankersen (A) Fredericia Kommune 2. viceborgmester Lene Hansen (A) Brønderslev Kommune Per Flor (A) Ringsted Kommune SIDE 9

10 Borgerrepræsentant Henrik Nord (B) Københavns Kommune Kristian Hegaard (B) Fredensborg Kommune Borgerrepræsentant Mette-Katrine Ejby Buch (C) Københavns Kommune Orla Østerby (C) Lemvig Kommune Mogens Stilhoff (F) Faxe Kommune Vagn Kjær-Hansen (F) Brøndby Kommune Bjarne Jensen (O) Billund Kommune Carsten Sørensen (O) Frederikshavn Kommune Borgerrepræsentant Finn Rudaizky (O) Københavns Kommune SIDE 10

11 Bjarne Nielsen (V) Langeland Kommune Ebbe Skovsgaard (V) Gladsaxe Kommune 2. viceborgmester Henrik Jørgensen (V) Hjørring Kommune Claus Larsen (Ø) Haderslev Kommune Robert Sørensen (Ø) Glostrup Kommune SIDE 11

12 Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsesudvalget behandler klagesager fra beskæftigelsesankenævnene, når Ankestyrelsen skønner, at sagen har principiel eller generel karakter. Der afholdes ca. 50 møder årligt heraf ca. tre møder pr. KL-repræsentant årligt. KL udpeger ti forhenværende kommunalpolitikere. 10 medlemmer Nej 2.60/pr. møde 1/ / Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Birger Hauge (V) Solrød Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Birthe Skaarup (O) Københavns Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hans Chr. Rasmussen (F) Stevns Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Hans Peter Andersen (V) Kolding Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Jens Erik Sørensen (V) Skanderborg Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Niels-Ulrik Bugge (V) Odder Kommune SIDE 12

13 Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Ove E. Dalsgaard (A) Ballerup Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Tatiana Sørensen (A) Aarhus Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Torben Vigh (V) Rudersdal Kommune Fhv. kommunalbestyrelsesmedlem Viggo Jonasen (Ø) Aarhus Kommune SIDE 13

14 ATP, repræsentantskab ATP har til formål at udbetale lønmodtageren m.fl. tillægspension. Repræsentantskabet bliver forelagt en årsrapport til godkendelse og behandler de sager, som bestyrelsen eller mindst fire bestyrelsesmedlemmer ønsker at forelægge for repræsentantskabet. Bestyrelsen leder administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestyrelsen ansætter direktøren og andet ledende personale og fastsætter skriftlige retningslinjer for virksomhedens væsentligste aktivitetsområder. Der afholdes 1-2 møder årligt. KL s bestyrelse har tilkendegivet, at udpegelser til bestyrelsesposter i finansielle selskaber skal have særlig opmærksomhed. 1 medlem Ja kr. (2013-priser) 1/ / viceborgmester Hanne Bæk Olsen (A) Silkeborg Kommune SIDE 14

15 ATP, repræsentantskab og bestyrelse ATP har til formål at udbetale lønmodtageren m.fl. tillægspension. Repræsentantskabet bliver forelagt en årsrapport til godkendelse og behandler de sager, som bestyrelsen eller mindst fire bestyrelsesmedlemmer ønsker at forelægge for repræsentantskabet. Bestyrelsen leder administrationen af Arbejdsmarkedets Tillægspension. Bestyrelsen ansætter direktøren og andet ledende personale og fastsætter skriftlige retningslinjer for virksomhedens væsentligste aktivitetsområder. Der afholder 1-2 møder årligt. KL's bestyrelse har tilkendegivet, at udpegelser til bestyrelsesposter i finansielle selskaber skal have særlig opmærksomhed. I ATP's treårige bestyrelses valgperioden (forskellig fra den treårige valgperiode i repræsentantskabet, der er ) besætter KL denne bestyrelsespost. For den følgende treårige valgperiode i ATP besætter Danske Regioner denne bestyrelsespost, hvorfefter den igen overgår til at blive besat af en KL-politiker. 1 medlem Ja kr. (2013-priser) 1/ / Martin Damm (V) Kalundborg Kommune SIDE 15

16 Beskæftigelsesrådet Rådet medvirker i tilrettelæggelsen af beskæftigelsesindsatsen gennem rådgivning af beskæftigelsesministeren. Der afholdes otte møder årligt i hhv. rådet og forretningsudvalget. 3 medlemmer Ja 1/ / Carsten Rasmussen (A) Næstved Kommune Steen Vindum (V) Silkeborg Kommune Borgerrepræsentant Ninna Hedeager Olsen (Ø) Københavns Kommune SIDE 16

17 Danhostel - Danmarks Vandrerhjem, landsmødet Formålet er at fremme vandrerhjemssager i Danmark bl.a. ved at tilvejebringe og opretholde et net af vandrerhjem i Danmark samt føre tilsyn med vandrerhjemmene og udgive en fortegnelse over godkendte vandrerhjem. Der afholdes et møde årligt. Der er ikke krav om en suppleant. 1 medlem Nej 1/ / Helle Waagner (A) Nordfyns Kommune SIDE 17

18 Danmarks Vækstråd Danmarks Vækstråd er nedsat i henhold til lov om erhvervsfremme. Rådet rådgiver erhvervs- og vækstministeren om tilrettelæggelsen og udviklingen af den erhvervspolitiske indsats i Danmark. Der afholdes ca. fire møder om året. 2 medlemmer Ja 1/ / Lauge Larsen (A) Morsø Kommune Ulla Vestergaard (A) Thisted Kommune Lene Kjelgaard Jensen (V) Thisted Kommune 2. viceborgmester Henrik Jørgensen (V) Hjørring Kommune SIDE 18

19 Dansk Byplanlaboratorium, repræsentantskabet Dansk Byplanlaboratorium er en selvejende fond, der blev stiftet i Byplanlaboratoriet arbejder for at sætte byplanlægningen på dagsordenen og sikre kvalificeret debat og faglig udvikling inden for faget. Der afholdes et møde om året, typisk i maj måned. 4 medlemmer Nej 1/ / viceborgmester Tina Tving Stauning (A) Frederikssund Kommune Johs. Poulsen (B) Herning Kommune Mads Nikolajsen (F) Norddjurs Kommune Kristian Nielsen (V) Faaborg-Midtfyn Kommune SIDE 19

20 Dansk Center for Undervisningsmiljø, bestyrelsen Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har til formål at medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø i Danmark. DCUM yder bl.a. vejledning og rådgivning til elever/studerende samt uddannelsessteder og myndigheder i undervsningsmiljøspørgsmål. Derudover skal DCUM samle og systematisere viden om regler og praksis af betydning for undervisningsmiljøet og stille den indsamlede viden til rådighed for offentligheden. Der er 4 årlige bestyrelsesmøder. 1 medlem Ja 1/ / Claus Wachmann (B) Gladsaxe Kommune SIDE 20

21 Dansk Selskab for Patientsikkerhed, bestyrelsen Dansk Selskab for Patientsikkerhed (DSFP) er et uafhængigt forum, der arbejder for at fremme patientsikkerheden. Målet er at mindske risikoen for, at patienter kommer til skade i deres møde med sundhedsvæsenet. Der afholdes 3-4 bestyrelsesmøder årligt, som hver gang varer ca. 2 timer. Dertil kommer et årligt dagsseminar. 1 medlem Nej 31/ / Søren P. Rasmussen (V) Lyngby-Taarbæk Kommune SIDE 21

22 Danske Erhvervsskoler - bestyrelsernes bestyrelse Bestyrelsen har ansvaret for, at foreningen ledes i overensstemmelse med de beslutninger, som fastlægges af generalforsamlingen, og i overensstemmelse med foreningens målsætning. Bestyrelsen er i perioden mellem to generalforsamlinger foreningens øverste myndighed. Bestyrelsen fastsætter sammensætningen af forretningsudvalget og kommissorium for dets arbejde. KL's medlem af bestyrelsen skal også være medlem af bestyrelsen for en lokal erhvervsskole. Bestyrelsen holder 4-5 møder om året. 1 medlem Nej 1/ / Søren Kjærsgaard (V) Holbæk Kommune Søren P. Rasmussen (V) Lyngby-Taarbæk Kommune SIDE 22

23 DBC A/S, bestyrelsen Formålet er bl.a. at levere informationsservice til den samlede bibliotekssektor, udføre den bibliografiske betjening af bibliotekerne samt at varetage nationalbibliografiopgaven efter opdrag fra Kulturministeriet. ne til bestyrelsen vælges jf. vedtægterne for DBC for et år ad gangen på generalforsamlingen. 3 medlemmer Nej / / Peter Jacobsen (O) Kalundborg Kommune Erik Lauritzen (A) Sønderborg Kommune Maria Damgaard (A) Haderslev Kommune Peder Christian Kirkegaard (V) Skive Kommune Lisbet Rosendahl (V) Varde Kommune SIDE 23

24 Den helhedsorienterede Indsats (DHI), bestyrelsen Den Helhedsorienterede Indsats (DHI) har til formål at styrke en helhedsorienteret indsats for unge med særlige behov i uddannelse og beskæftigelse. Målgruppen for indsatsen er bl.a. bogligt svage, socialt utilpassede unge, fysisk og psykisk udviklingshæmmede samt socialt utilpassede unge af anden etnisk herkomst. Der afholdes 4-6 møder om året. 1 medlem Nej 1/ / Helle Adelborg (A) Hvidovre Kommune SIDE 24

25 Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd rådgiver regeringen, Folketinget og andre om handicapspørgsmål og er forum for dialog mellem centrale aktører på handicapområdet.det Centrale Handicapråd skal vurdere samfundsudviklingen set i lyset af FN s handicapkonvention og have et mere specifikt fokus på udvalgte aspekter af konventionen. Inklusion, tilgængelighed og bekæmpelse af fordomme er centrale opgaver for rådet. Rådet holder fire møder om året. Heraf er ét et heldagsmøde. Møderne holdes fortrinsvis i Hovedstadsområdet. 1 medlem Ja 1/ / Kirsten Terkilsen (V) Hedensted Kommune SIDE 25

26 Det Kommunale Lønningsråd Lønningsrådet nedsættes i medfør af tjenestemandsregulativet. Udvalget mødes meget sjældent. 4 medlemmer Nej 1/ / Steen Christiansen (A) Albertslund Kommune Michael Ziegler (C) Høje-Taastrup Kommune Laurids Rudebeck (V) Tønder Kommune Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (Ø) Københavns Kommune SIDE 26

27 Det Kriminalpræventive Råds By- og Boligudvalg Det Kriminalpræventive Råds By- og Boligudvalg har til formål at forebygge kriminalitet i by- og boligområder. Der afholdes møder efter behov, dog maks. fire møder årligt. 1 medlem Nej 1/ / Helle Adelborg (A) Hvidovre Kommune SIDE 27

28 Det Kriminalpræventive Råds Forretningsudvalg og Plenarforsamling Rådet forebygger kriminalitet og skaber et tryggere samfund. Til det bidrager Rådets medlemmer med indsatser på de områder, hvor de har særligt kendskab og kompetence. Der afholdes seks møder om året i forretningsudvalget og et årligt møde i plenarforsamlingen. Hvis man er medlem af et af de fire udvalg, er der yderligere 2 årlige udvalgsmøder og et fælles møde for medlemmer af alle udvalg. De fire udvalg er: Børn- og Ungeudvalget, Bolig- og byudvalget, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget og Borgerudvalget. 1 medlem Ja 1/ / Elvin J. Hansen (A) Odder Kommune SIDE 28

29 Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet Udvalget drøfter udfordringer for udkantsområder, landdistrikter og byer. To årlige møder 1 Nej april marts 2018 Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune SIDE 29

30 Det Særlige Bygningssyn Det Særlige Bygningssyn er kulturministerens og derigennem Kulturarvsstyrelsens rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og bevaring. Der forventes afholdt otte møder om året med omkring ti sager pr. møde. Hertil kommer et todages seminar. Kulturarvstyrelsen har tidligere anmodet KL om at tage hensyn til den udpegede persons erfaring om kompetencer inden for bygningsarven, samt at vedkommende kommer fra en kommune med mange fredede bygninger. 1 medlem Ja 1/ / Anja Kongsdal (V) Nyborg Kommune Peter Hansen (V) Sønderborg Kommune SIDE 30

31 Dommerudnævnelsesrådet Dommerudnævnelsesrådet er et uafhængigt råd, der organisatorisk hverken er tilknyttet Domstolsstyrelsen eller Justitsministeriet. Domstolsstyrelsen virker dog som sekretariat for rådet og forbereder ansøgningssager til rådsbehandling. Rådet afgiver indstillinger til justitsministeren om besættelse af alle dommerstillinger med undtagelse af stillingen som præsident i Højesteret. KL's medlem og suppleant skal være tidligere kommunalbestyrelsesmedlemmer. 1 medlem Nej kr. (2013- priser) kr. (2013-priser) kr. (2013-priser) 1/ / Fhv. borgmester Johannes Stensgaard (A) Viborg Kommune SIDE 31

32 Fiskeriudviklingsudvalget for Den Europæiske Fiskerifond (EFF) Fiskeriudviklingsudvalget for Den Europæiske Fiske Fond skal overvåge, at der i Danmark sker en effektiv programgennemførelse. I nuværende budgetperiode afholdes to møder årligt. Der er ikke et bestemt antal sager på dagsordenen. Der følges op på programfremdriften, herunder på forbrug af midler og resultater. n følger EU's budget, og det kan derfor ikke præcist afgrænses hvornår valperioden starter og slutter. 1 medlem Ja 1/ / Erik Flyvholm (V) Lemvig Kommune Michelle Welle Tange (V) Lemvig Kommune SIDE 32

33 Fordelingsnævnet vedr. den kommunale del af selskabsskatten Fordelingsnævnet træffer afgørelse i sager om fordeling af selskabsskat mellem kommuner, jf. 12a stk. 1 i Lov om kommunal indkomstskat. Nævnet hører under Økonomi- og Indenrigsministeriet og holder møde maksimalt fire gange om året, oftest bare 1-2 gange årligt. Nævnet vil muligvis blive nedlagt i de kommende år, hvis der findes en løsning for en automatisk viderefordeling af selskabsskatten. 4 medlemmer Ja 1/ / John Snedker (A) Esbjerg Kommune 2. viceborgmester Marie Stærke (A) Køge Kommune Jens Jørgen Nygaard (C) Egedal Kommune Dorte West (V) Herning Kommune SIDE 33

34 Foreningen Norden, repræsentantskabet Foreningen Norden, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle det nordiske folks samvirke indadtil og udadtil. Der afholdes et møde om året. 1 medlem Nej 1/ / Niels Viggo Lynghøj (A) Struer Kommune SIDE 34

35 Færdselssikkerhedskommissionen Kommissionen skal komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen skal endvidere afgive vurdering af forslag inden for færdselslovgivningen og administrationen heraf. Justitsministeren kan anmode om, at et bestemt emne tages op i kommissionen. Det forudsættes, at Færdselssikkerhedskommissionen afholder møder og konferencer med organisationer og andre, der har interesse i færdselssikkerhedsspørgsmål. 1 medlem Ja 1/ / viceborgmester Arne Simon Hansen (O) Tårnby Kommune SIDE 35

36 Gigtforeningens repræsentantskab Gigtforeningen er en patientforening, der arbejder for at bedre vilkårene for omkring danskere, der lider af ondt i led og muskler i bevægeapparatet. Gennem videndeling, behandling og forskning arbejder Gigtforeningen for at gøre en forskel for mennesker med gigt. Der afholdes et repræsentantskabsmøde om året. Repræsentantskabet er Gigtforeningens øverste organ. Der er ikke særlige kriterier ift. alder eller profession. 1 medlem Nej 1/ / Stén Knuth (V) Slagelse Kommune SIDE 36

37 Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerak Interreg-programmet er et grænseoverskridende program for Øresund-Kattegat-Skagerrak. Der er nedsat et overvågningsudvalg for periode Formålet er at godkende udvælgelseskriterier, behandle gennemførelsen af programmet og udvælge projekter samt godkende årsrapporter. To årlige møder. 1 Ja oktober september 2020 Jens Bo Ive (V) Rudersdal Kommune Erik Flyvholm (V) Lemvig Kommune SIDE 37

38 Klagenævnet for specialundervisning Klagenævnet træffer afgørelse i klagesager vedr. vidtgående specialundervisning i folkeskolen, jf. folkeskolelovens 51, 51b og 51c. 2 medlemmer Ja 1/ / Lene Hatt (F) Guldborgsund Kommune Kim Lykke Jensen (F) Syddjurs Kommune Peter Lillebæk (V) Morsø Kommune Birthe Andersen (V) Hjørring Kommune SIDE 38

39 KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets arbejdsområder er nærmere beskrevet i KL s udvalgsvedtægt på Der afholdes 11 møder om året. 9 medlemmer Nej ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) ,88 kr. (2014- priser) 1/ / Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune Preben Andersen (O) Skive Kommune Carsten Rasmussen (A) Næstved Kommune Leon Sebbelin (B) Rebild Kommune Rådmand Steen Møller (C) Odense Kommune Mikkel Dragmose-Hansen (F) Middelfart Kommune SIDE 39

40 Rådmand Bünyamin Simsek (V) Aarhus Kommune Søren Kjærsgaard (V) Holbæk Kommune Per Clausen (Ø) Aalborg Kommune SIDE 40

41 KL's bestyrelse Bestyrelsen varetager KL's ledelse, og bestyrelsen tegner KL imellem delegeretmøderne. Fordeling af bestyrelsesposter sker på grundlag af stemmetallene for medlemskommunerne for de politiske partier og anmeldte listesamarbejder. Der kan ikke indgås valgforbund. 17 medlemmer Nej ,95 kr. (2014- priser) ,42 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) 1/ / Martin Damm (V) Kalundborg Kommune Søren Kjærsgaard (V) Holbæk Kommune Erik Nielsen (A) Rødovre Kommune Thomas Gyldal Petersen (A) Herlev Kommune Anker Boye (A) Odense Kommune Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune Overborgmester Frank Jensen (A) Københavns Kommune Socialborgmester Jesper Christensen (A) Københavns Kommune Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune Rådmand for Teknik og Miljø Kristian Würtz (A) Aarhus Kommune Thomas Adelskov (A) Odsherred Kommune 2. viceborgmester Lis Tribler (A) Slagelse Kommune SIDE 41

42 Thomas Kastrup-Larsen (A) Aalborg Kommune Birgit Stenbak Hansen (A) Frederikshavn Kommune Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (B) Københavns Kommune Leon Sebbelin (B) Rebild Kommune Michael Ziegler (C) Høje-Taastrup Kommune Jørgen Glenthøj (C) Frederiksberg Kommune Mette Touborg (F) Lejre Kommune Kirstine Bille (F) Syddjurs Kommune Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (O) Københavns Kommune Borgerrepræsentant Finn Rudaizky (O) Københavns Kommune Preben Andersen (O) Skive Kommune Eli Vium (O) Holstebro Kommune Jens Bo Ive (V) Rudersdal Kommune Kim Valentin (V) Gribskov Kommune Jørn Pedersen (V) Kolding Kommune Arne Sigtenbjerggaard (V) Vejle Kommune Kirsten Terkilsen (V) Hedensted Kommune Lene Kjelgaard Jensen (V) Thisted Kommune SIDE 42

43 Lars Krarup (V) Herning Kommune Carsten Kissmeyer (V) Ikast-Brande Kommune Jesper Kiel (Ø) Svendborg Kommune Per Clausen (Ø) Aalborg Kommune SIDE 43

44 KL's Børne- og Kulturudvalg Udvalgets arbejdsområder er nærmere beskrevet i KL s udvalgsvedtægt på Der afholdes 11 møder om året. 9 medlemmer Nej ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) ,88 kr. (2014- priser) 1/ Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (B) Københavns Kommune 2. næstformand Rikke Lauritzen (Ø) Københavns Kommune Jacob Bjerregaard (A) Fredericia Kommune 2. viceborgmester Lis Tribler (A) Slagelse Kommune Mette Nielsen (A) Viborg Kommune Benedikte Kiær (C) Helsingør Kommune SIDE 44

45 Danni Olsen (O) Albertslund Kommune Rådmand Jane Jegind (V) Odense Kommune Kim Valentin (V) Gribskov Kommune SIDE 45

46 KL's formandskab skabet rådgiver og afgiver indstilling til bestyrelsen om bl.a. kommunaløkonomiske spørgsmål, juridiske spørgsmål m.m. skabet fører på bestyrelsens vegne tilsyn med KL's kommunikationsstrategiske arbejde. Der afholdes 11 møder om året. en for KL s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg deltager i møderne. 5 medlemmer Nej ,43 kr. (2014- priser) 1/ / Martin Damm (V) Kalundborg Kommune Erik Nielsen (A) Rødovre Kommune Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (B) Københavns Kommune Mette Touborg (F) Lejre Kommune Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (O) Københavns Kommune Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune SIDE 46

47 KL's Internationale Udvalg Udvalgets arbejdsområder er nærmere beskrevet i KL s udvalgsvedtægt, herunder: EU s Regionsudvalg og øvrige EUspørgsmål, den europæiske kommuneforening, CEMR, øvrige europæiske og internationale relationer. Der afholdes fire møder om året. en er desuden formand for den danske delegation i EU's Regionsudvalg 9 medlemmer Nej ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) ,88 kr. (2014- priser) 1/ / Thomas Kastrup-Larsen (A) Aalborg Kommune Jens Bo Ive (V) Rudersdal Kommune 2. viceborgmester Jens Christian Gjesing (A) Haderslev Kommune Per Bødker Andersen (A) Kolding Kommune Steen B. Andersen (A) Aarhus Kommune Henrik Brade Johansen (B) Lyngby-Taarbæk Kommune SIDE 47

48 2. viceborgmester Marc Perera Christensen (C) Aarhus Kommune Per Nørhave (O) Ringsted Kommune Erik Flyvholm (V) Lemvig Kommune SIDE 48

49 KL's Løn- og Personaleudvalg Løn- og Personaleudvalgets arbejdsområder er nærmere beskrevet i KL s udvalgsvedtægt på Der afholdes 11 møder om året. 9 medlemmer Nej ,56 kr. (2014- priser) ,92 kr. (2014- priser) ,88 kr. (2014- priser) 1/ / Michael Ziegler (C) Høje-Taastrup Kommune Steen Christiansen (A) Albertslund Kommune Borgerrepræsentant Mette Laurberg (A) Københavns Kommune Thomas Gyldal Petersen (A) Herlev Kommune Emrah Tuncer (B) Holbæk Kommune Mette Touborg (F) Lejre Kommune SIDE 49

50 Ib Poulsen (O) Thisted Kommune Laurids Rudebeck (V) Tønder Kommune Helge Bo Jensen (Ø) Albertslund Kommune SIDE 50

51 KL's repræsentantskab Repræsentantskabet virker som rådgivende organ over for bestyrelsen og har i øvrigt til formål at fremme forbindelsen mellem KL og medlemskommunerne, jf. 12 i KL's love. Der afholdes tre møder om året. Antallet af poster er ikke konstant. De 98 borgmestre er medlemmer, og der vælges på KL's valgdelegeretmøde yderligere medlemmer, så der opnås en forholdsmæssig fordeling af pladserne i repræsentantskabet på de politiske partier og listesamarbejder, svarende til stemmetallene ved valget. Der vælges også personlige stedfortrædere. De 98 borgmestre + 83 supplerende valgte kommunalbestyre lsesmedlemmer Nej 1/ / Allan Holst (A) Dragør Kommune 2. viceborgmester Thomas Bak (A) Høje-Taastrup Kommune Anker Boye (A) Odense Kommune Peter Rahbæk Juel (A) Odense Kommune Arne Boelt (A) Hjørring Kommune 2. viceborgmester Henrik Jørgensen (V) Hjørring Kommune Birgit Stenbak Hansen (A) Frederikshavn Kommune 2. viceborgmester Bjarne Kvist (A) Frederikshavn Kommune 2. viceborgmester Bo Hansen (A) Svendborg Kommune SIDE 51

52 Carsten Rasmussen (A) Næstved Kommune 2. viceborgmester Daniel Tarby Lillerøi (A) Næstved Kommune Elvin J. Hansen (A) Odder Kommune Erik Lauritzen (A) Sønderborg Kommune Aase Nyegaard (L) Sønderborg Kommune Erik Nielsen (A) Rødovre Kommune Jan Kongebro (A) Rødovre Kommune Finn Stengel Petersen (A) Herning Kommune Ole Bollesen (A) Syddjurs Kommune Finn Viberg Brunse (A) Assens Kommune 2. viceborgmester Kim Johansen (A) Nordfyns Kommune Overborgmester Frank Jensen (A) Københavns Kommune 1. næstformand Lars Weiss (Orlov - Ingen stedfortræder valgt) (A) Københavns Kommune H.C. Østerby (A) Holstebro Kommune Torben Gudiksen (B) Holstebro Kommune 2. viceborgmester Hanne Brøndel (A) Kalundborg Kommune Sten Drejø (A) Kalundborg Kommune SIDE 52

53 Helle Adelborg (A) Hvidovre Kommune Mikkel Dencker (O) Hvidovre Kommune 2. viceborgmester Henning Jensen Nyhuus (A) Randers Kommune Niels Viggo Lynghøj (A) Struer Kommune Henrik Alleslev (A) Hedensted Kommune Karsten Birkebæk Sørensen (A) Ringkøbing-Skjern Kommune 2. viceborgmester Henrik Møller (A) Helsingør Kommune 2. viceborgmester Helge Friis (A) Halsnæs Kommune Henrik Zimino (A) Tårnby Kommune Elise Andersen (A) Tårnby Kommune Holger Schou Rasmussen (A) Lolland Kommune Henrik Høegh (V) Lolland Kommune Ib Terp (A) Brøndby Kommune Kent Max Magelund (A) Brøndby Kommune Jacob Bundsgaard (A) Aarhus Kommune Camilla Fabricius (A) Aarhus Kommune Jan Petersen (A) Norddjurs Kommune Hans Fisker Jensen (A) Norddjurs Kommune SIDE 53

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2014 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 29-01-2014 Tidspunkt: 10:30 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening

KTC Årsberetning. Kommunalteknisk Chefforening 12 2013 KTC Årsberetning Kommunalteknisk Chefforening Af Indholdsfortegnelse KTC Årsberetning 2012-2013 4 KTC s bestyrelse 7 KTC s faggrupper 8 Oversigt over faggrupper 12 KTC s kredsstruktur 16 Natur

Læs mere

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1

VEDTÆGTER. Frie Skolers Lærerforening. gældende fra 3. november 2012 1 VEDTÆGTER Frie Skolers Lærerforening gældende fra 3. november 2012 1 Udgivet af: Frie Skolers Lærerforening Ravnsøvej 6-8240 Risskov T: 8746 9110 F: 8746 9111 Telefontid: Man.-tors. 9.30-15.30 Fredag 9.30-14.30

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Værd at vide om. Spastikerforeningen

Værd at vide om. Spastikerforeningen Værd at vide om Spastikerforeningen 1 2 Værd at vide om Spastikerforeningen Side 4 Side 25 Side 26 Side 29 Side 30 Side 38 Kredse og tillidsfolk SPU - Spastikerforeningens Ungdomsafdeling Hovedbestyrelse

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER

HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER HÅNDBOG FOR KOMMUNAL- BESTYRELSES- MEDLEMMER INDLEDNING Tillykke med valget til kommunalbestyrelsen. I denne håndbog kan du finde nyttige facts om alt fra regnskab og revision til kommunalfuldmagten og

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

jobcamp 14 - opdateret deltagerliste

jobcamp 14 - opdateret deltagerliste jobcamp 14 - opdateret deltagerliste Kommune Albertslund Kommune Danni Olsen, kommunalbestyrelsesmedlem 3 Jan Eriksen, afdelingschef 2 Lene Rygaard Jessen, kommunalbestyrelsesmedlem 3 Lisa Overgaard, konsulent

Læs mere

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BYRÅDET FOR RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE REFERAT FRA MØDET TIRSDAG DEN 10. DECEMBER 2013, KL. 18.00 RÅDHUSET I RINGKØBING, BYRÅDSSALEN Byrådet 10. december 2013 Side: 2 Fraværende: INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET

VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET VEDTÆGTER FOR KOLONIHAVEFORBUNDET 1. Forbundets navn og stiftelse Forbundets navn er: KOLONIHAVEFORBUNDET. Forbundet er stiftet den 11. maj 1908. 2. Formål og virke 1. Kolonihaveforbundet en sammenslutning

Læs mere

INDSAMLINGSMANUAL. Hver uge får 10 børn type 1-diabetes. Landsindsamling 2015 Søndag den 7. juni

INDSAMLINGSMANUAL. Hver uge får 10 børn type 1-diabetes. Landsindsamling 2015 Søndag den 7. juni INDSAMLINGSMANUAL Hver uge får 10 børn type 1-diabetes Landsindsamling 2015 Søndag den 7. juni Kære indsamlingskoordinator Mange tak fordi du vil være en del af Diabetesforeningens landsindsamling 2015

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO KOMMUNERNES REVISION GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO KOMMUNERNES REVISION GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING BDO KOMMUNERNES REVISION GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013 BDO Kommunernes Revision GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2013 1 INDHOLD INDLEDNING... 3 JURIDISK STRUKTUR OG EJERSKAB... 4 LEDELSESSTRUKTUR

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012

DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2011-2012 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Fagforeningsmæssige emner Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Relationer til udlandet

Læs mere

Kommune/Organisation/Virksomhed Deltagertype Minikonference Middag. Kirsten Dueholm Hansen, Salgskonsulent. Pernille Schou, Salgskonsulent

Kommune/Organisation/Virksomhed Deltagertype Minikonference Middag. Kirsten Dueholm Hansen, Salgskonsulent. Pernille Schou, Salgskonsulent Deltagerliste Opdateret den 8. maj 05, kl. 0.00 Kommune/Organisation/Virksomhed Deltagertype Minikonference Middag ActivCare A/S Kirsten Dueholm Hansen, Salgskonsulent Pernille Schou, Salgskonsulent Albertslund

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Bilag

Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag Indholdsfortegnelse - Bilag...1 3.1 Fælleskommunale ønsker til praksisplan...2 Bilag 1: Fælles kommunale ønsker til praksisplan...2 3.3 Forslag til fælleskommunale målsætninger

Læs mere

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder.

Der har siden udsendelsen af sidste årsberetning været afholdt 10 bestyrelsesmøder. DEN DANSKE DOMMERFORENINGS ÅRSBERETNING 2013-2014 INDHOLD Bestyrelsen Årsmøder Andre dommermøder Høringssager Arbejde i udvalg mv. Andre faglige spørgsmål Den Særlige Klageret Relationer til udlandet Personalia

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Organisatorisk beretning 2009-2012

Organisatorisk beretning 2009-2012 Organisatorisk beretning. Omslag_Layout 1 29/06/12 15.00 Side 1 SBS TV. MARTIN JØRGENSEN OG MARLENE VIBE UTZON. Organisatorisk beretning 2009-2012 Organisatorisk beretning 2009-2012 . organisatorisk_beretning_2012_bog.indb

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere