ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : Rev. Dato :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS. Dato : 16.05.2011 Rev. Dato :"

Transkript

1 ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse H.410 VVS Dato : Rev. Dato :

2 Indholdsfortegnelse Side : 2/2 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation Arbejdets planlægning Generelt Arbejdsdokumenter Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring ID-Nummerering og mærkning Integration af anlæg Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Testperiode Brugerinstruktion Anmeldelser Service Generelle specifikationer Generelt CE-mærkning mv Transport og oplagring Arbejdsdokumenter ID-kodesystem Udveksling af data Referencer Generelt...10

3 Indholdsfortegnelse Side : 3/ Referencer der er generelt gældende for arbejdet Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Projektering Generelt Dokumentation Undersøgelser Generelt Dokumentation Materialer og produkter Generelt Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Røranlæg Rør i jord Rør i bygning Bæringer Rørgennemføringer Forsyningsanlæg Kedler og brændere Skorstene og røgrør Varmevekslere Varmtvandsbeholdere Trykholdeanlæg og ekspansionsbeholdere Komponenter i røranlæg Generelt Følere, termometre og manometre Ventiler og haner Motorventiler Pumper Filtre og snavssamlere Udførelse Generelt Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Genopretning...13

4 Indholdsfortegnelse Side : 4/ Mærkning Røranlæg Rørlægning Samlinger Generelt Gevindsamlinger Svejsning Lodning Mekaniske koblinger Bæringer Komponenter i røranlæg Generelt Dykrør Aftap og udluftning Motorventiler Trykudtag Korrosionsbeskyttelse af rør mv Tæthed- og trykprøvning Gennemskylning Påfyldning Indregulering Støjforhold Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Føringsveje Overdragelse Arbejdsmiljø Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Generelt Kontrol af svejste samlinger Generelt Visuel kontrol efter svejsning Radiografisk kontrol efter svejsning Reparation og efterfølgende kontrol Slutkontrol Bygningsdelsbeskrivelser (52).1. Indvendige spildevandsledninger...18 (52).2 Sanitet...20 (53).1 Vandledninger i terræn...22 (53).2 Indvendige vandledninger...24

5 Indholdsfortegnelse Side : 5/5 (53).3 Varmtvandsbeholder...26 (53).4 Armaturer og pumper, brugsvand...28 (56).1 Varmeledninger i terræn...29 (56).2 Indvendige varmeledninger...30 (56).3 Radiatorer...33 (56).4 Gulvvarme...35 (56).5 Armaturer og pumper, varmeanlæg...37 (58).1 Automatik...39 (59).1 Teknisk isolering...41

6 1. Orientering Side : 6/6 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.410, Basisbeskrivelse - vvs er sammen denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet.

7 2. Omfang Side : 7/7 2. Omfang 2.1 Generelt Følgende grænseskemaer er gældende: 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. Følgende dele, der leveres af bygherre/anden entreprenør, monteres under dette arbejde: Motorventiler til varmeflader. Hovedmålere (vand og varme) 2.3 Projektering Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: Pumper Følgende dokumentation skal leveres: Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen afleveres sammen med det færdige projektforslag Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt jævnfør bilag 1 til KSbekendtgørelsen afleveres sammen med det færdige hovedprojekt Dokumentation af at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført afleveres. Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i 2 eksemplarer. Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. Ad B2.400 punkt 2.3 stk. 1. Oplæg og forslag vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.4 Byggeplads Arbejdet omfatter etablering, vedligeholdelse og afrigning af byggepladsvand for skurby, blandeplads mv. iht. tegning nr. (99)1.30 byggepladsplan. Der skal etableres måler for vandforbruget til byggeplads. Frostsikring af vandledninger i hele byggeperioden skal være indeholdt i tilbuddet.

8 2. Omfang Side : 8/8 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation 2.6 Omgivende miljø 2.7 Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg Garantierklæringer Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 5 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført Kontroldokumentation D&V-dokumentation Autorisationsdokumentation 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde Arbejdsdokumenter Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser 2.10 Prøver 2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: Arbejdet omfatter boring af huller i beton/letbeton/murværk i alle vægge. I teknikskakt monterer anden entreprenør krydsfinerplade, VVS entreprenør skærer så selv hul i denne plade for egne installationer og der udstøbes når alle installationer er udført. Udstøbning er under anden entreprise.

9 2. Omfang Side : 9/ Rengøring 2.13 ID-Nummerering og mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler 2.14 Integration af anlæg 2.15 Indregulering, prøvning og idriftsætning Generelt Indregulering, prøvning og idriftsætning af følgende anlæg skal udføres: Afløbsinstallationer Brugsvandsinstallationer Varmeinstallationer Testperiode I en periode på 4 uger tilses anlæggene jævnligt, funktioner og driftstilstande kontrolleres nøje og driftsfejl registreres og afhjælpes. Såfremt det er frostvejr påhviler det entreprenøren at tilse anlæg indtil aflevering har fundet sted Brugerinstruktion Følgende brugerinstruktioner skal udføres: Gennemgang af anlægget med driftpersonalet 2.17 Anmeldelser Følgende anmeldelser skal udføres: Diverse anmeldelser til myndigheder 2.18 Service Følgende service skal udføres: Et års service.

10 3. Generelle specifikationer Side : 10/10 3. Generelle specifikationer 3.1 Generelt CE-mærkning mv. Maskiner/anlæg Trykbærende anlæg Transport og oplagring Arbejdsdokumenter ID-kodesystem Udveksling af data 3.2 Referencer Generelt Referencer der er generelt gældende for arbejdet Ad stk. 7. a) Godkendt Ad stk. 8. a) , 2. Udgave Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet Metalliske materialer - Typer af inspektionsdokumenter DS/EN 10204:2004 Dansk standard Specifikation og kvalificering af svejseprocedurer for metalliske materialer - Generelle regler DS/EN ISO 15607:2005 Dansk standard Personale til plastsvejsning - Godkendelse af svejsere - Svejste samlinger af termoplast DS/EN 13067:2003 Dansk standard Hårdlodning - Godkendelse af operatører DS/EN 13133:2000 Dansk standard SBI-anvisning 165, Vandinstallationer SBI-anvisning 185, Afløbsinstallationer Brandteknisk vejledning nr. 31 fra DBI

11 3. Generelle specifikationer Side : 11/ Projektering Generelt Dokumentation 3.4 Undersøgelser Generelt Dokumentation 3.5 Materialer og produkter Generelt Der skal foreligge materialecertifikater 3.1. iht. DS/EN på alle metalliske materialer (rør, flanger, fittings mv.). Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få materialecertifikater til gennemsyn. Ad B2.400 punkt stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens bemærkninger til dokumentationen foreligger: Sanitetsgenstande Varmtvandsbeholder Radiatorer Systemhardware, -software og netværk Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere EMC-miljø Forsyningsadskiller Overspændingsbeskyttelse Røranlæg Rør i jord PE-rør Præisolerede sorte stålrør Præisolerede varmforzinkede stålrør Præisolerede PEX-rør Præisolerede ALUPEX-kompositrør Præisolerede kobberrør Rør i bygning

12 3. Generelle specifikationer Side : 12/12 Sorte stålrør Varmforzinkede stålrør Elforzinkede stålrør Rustfri stålrør Støbejernsrør Kobberrør ALUPEX-kompositrør (PEX / AL / PE) PEX-rør PE-rør PP-rør ABS-rør Bæringer Rørgennemføringer Rørgennemføringer Fabrikat Karfa eller dermed ligestillet. Bøsninger til indstøbning mv. afleveres til beton- eller murerentreprenøren efter aftale med denne. Rosetter Fabrikat Karfa eller dermed ligestillet Forsyningsanlæg Kedler og brændere Skorstene og røgrør Varmevekslere Varmtvandsbeholdere Trykholdeanlæg og ekspansionsbeholdere Komponenter i røranlæg Generelt Følere, termometre og manometre Ventiler og haner Motorventiler Pumper Specifikationer fremgår af vedlagte tegninger Filtre og snavssamlere

13 3. Generelle specifikationer Side : 13/ Udførelse Generelt Elmotorer Frekvensomformere El-tracing Potentialudligning Målere Overspændingsbeskyttelse Mål og tolerancer Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Demontering Genopretning Mærkning Anlæg og komponenter Rør og kanaler Røranlæg Rørlægning I jord I bygning Samlinger Generelt Gevindsamlinger Svejsning Lodning Sorte og varmforzinkede gevindrør Varmforzinkede gevindrør for brugsvandsinstallationer Metalliske materialer Inden svejsearbejdet påbegyndes skal der foreligge godkendte svejseprocedurer (WPS) iht. relevant del af DS/EN ISO Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få svejseprocedurer til gennemsyn. PE-rør Inden svejsearbejdet påbegyndes skal der foreligge godkendte svejseprocedurer (WPS) iht. relevant del af DS/EN Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få svejseprocedurer til gennemsyn.

14 3. Generelle specifikationer Side : 14/14 Kobberrør Inden loddearbejdet påbegyndes skal der foreligge godkendte loddeprocedurer iht. relevant del af DS/EN Byggeledelsen forbeholder sig ret til at få loddeprocedurer til gennemsyn. Blødlodning Hårdlodning Mekaniske koblinger Bæringer Komponenter i røranlæg Generelt Nødvendige studse i rørsystemet til automatikkomponenter skal udføres Dykrør Aftap og udluftning Motorventiler Trykudtag Korrosionsbeskyttelse af rør mv Tæthed- og trykprøvning Ad. stk. 4. Tæthedsprøvning af installationerne skal foretages med følgende tryk: Brugsvandsinstallationer 10 bar Varmeinstallationer 10 bar Gennemskylning Påfyldning Indregulering Støjforhold Intern støj fra de tekniske installationer må ikke overstige de nedenfor angivne A- vægtede støjniveauer efter korrektion til den givne efterklangstid. Rumtype Støjniveau La eq (db) (s) Kælderrum 40 1 Boliger 30 0,5 Fællesrum 35 0,5 Efterklangstid Ad stk. 2. Senest 5 arbejdsdage efter gennemførelsen skal rapporten forelægges for byggeledelsen til godkendelse.

15 3. Generelle specifikationer Side : 15/ Relationer til andre arbejder Generelt Forudgående arbejder Koordinering Der skal koordineres med følgende arbejder: Ventilation El Føringsveje Overdragelse 3.8 Arbejdsmiljø 3.9 Kontrol Generelt Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Generelt Kontrol af svejste samlinger Generelt Svejsningerne opdeles i kontrolafsnit. Dette skal ske inden der udføres kontrol og meddeles byggeledelsen Visuel kontrol efter svejsning Der udføres visuel kontrol af alle svejsninger, herunder videoendoskopi Radiografisk kontrol efter svejsning Der udføres radiografisk kontrol af 20 % af alle svejsninger. Hvert kontrol skal nøjagtig defineres, og der foretages i hvert parti radiografisk kontrol af minimum to svejsninger pr. svejser, uagtet dette vil overstige den procentsats for ikke-destruktiv kontrol, der er fastsat for partiet Reparation og efterfølgende kontrol Hvis bare én af svejsningerne ikke opfylder kravene udvides kontrollen til 20 % af alle svejsninger. Hvis blot én af svejsningerne i den udvidede kontrol heller ikke opfylder kravene udvides kontrollen herefter til samtlige svejsninger.

16 3. Generelle specifikationer Side : 16/ Slutkontrol Samordnede slutkontrol for flere arbejder

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/17 4. Bygningsdelsbeskrivelser

18 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/ Orientering 4.2 Omfang (52).1. Indvendige spildevandsledninger Levering og montering af samtlige indvendige spildevandsledninger inkl. tilslutning til kloakledninger med evt. reduktionsstykker. Afløbsledninger fra sanitetsgenstande, hvor afløb føres til sideindløb i gulvafløb. 4.3 Lokalisering Afløb fra sanitet m.v. 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (59)3.1, (59)3.5, (59)3.6 og (59)3.7 Afløbsdiagramtegning nr. (52) Koordinering Montering af spildevandsledninger skal koordineres med øvrige entreprenører Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Fodbøjninger og gulvafløb i terrændæk samt væg- og gulvkonstruktioner Efterfølgende bygningsdele/arbejder Sanitet 4.7 Projektering 4.8 Materialer og produkter Spildevandsinstallationer: 4.9 Udførelse PEH-rør, lyddæmpede med tilhørende fittings Bæringer: Bæringer, styr og fixpunkter udføres og monteres efter fabrikanternes anvisninger. Bæringer skal placeres ved samlinger og arrangeres, så samlingerne ikke udsættes for bøjningspåvirkninger, der kan medføre lækage. Ved lange pendulophæng skal udføres sidestyr. Rørlægning: Ledninger skal placeres, så der bliver et frit rum på 50 mm rundt om røret, inkl. eventuel isolering. Stående ledninger skal stå i lod. Hvor intet andet er angivet, skal spildevandsledningerne lægges med et fald på mindst 20 o/oo. Der monteres renseadgang ved alle faldstammer forinden overgang til kloak i terræn eller tilslutning til eksisterende indvendig afløbsinstallation. Ved overgang til fodbøjning i terrændæk, skal medregnes reduktionsstykke.

19 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 19/19 Fastspænding og afstivning: Ledninger skal forsynes med fastspændinger og afstivninger, således at de kan modstå det ved opstuvning muligt forekommende tryk i ledningerne. Boring og tilstøbning af huller i vægge og etagedæk: Alle huller for indvendige afløb afsættes, bores og udstøbes under nærværende entreprise, ligesom evt. efterreparation ved alle huller og riller udføres under nærværende entreprise. Ved teknikskakte monteres der under anden entreprise krydsfiner under udsparring. VVS entreprenør skærer ud, fører rør igennem og lukker. Efterfølgende udstøbes udsparring af anden entreprenør. Der monteres brandmanchetter ved alle lodrette gennemføringer i etageadskillelser og dækkonstruktioner, hvor rørmaterialet kræver det Mål og tolerancer 4.11 Overflader Ved aflevering af arbejdet skal alle ledninger være gennemspulede og rengjorte Prøver 4.13 Arbejdsmiljø Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Kontrol Anlægget skal tæthedsprøves i henhold til fabrikantens anvisninger. Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation

20 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 20/20 (52).2 Sanitet 4.1 Orientering 4.2 Omfang Levering og montering af samtlige de på tegningerne viste klosetter, håndvaske, køkkenvaske, rengøringsvaske, bruserarrangementer mm. inkl. sanitetsarmaturer, sanitetstilbehør, vand- og afløbstilslutninger. 4.3 Lokalisering Afløbsrør kan udføres af HT/PP-rør med muffesamlinger. 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (59)3.1, (59)3.5, (59)3.6 og (59)3.7 Sanitetsudstyrsliste, tegning nr. (59) Koordinering Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde Udførelse af hul i bordplader for vaske og blandingsbatterier. Udstøbning ved huller og riller i beton og murværk. 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Gulvbelægning, vægfliser og malerarbejde. Endvidere henvises til bygningsdele for: Spildevandsledninger Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering 4.8 Materialer og produkter 4.9 Udførelse Sanitetsgenstande: Hvor ikke andet er foreskrevet, skal sanitetsgenstande være hvide. HT/PP-rør samles med muffesamlinger med gummitætningsringe. Afløb i væg udført af PEH-rør skal samles ved svejsning. Sanitetsarmaturer: Hvor andet ikke er anført, skal sanitetsarmaturer udføres forkromede, og udløbstude skal forsynes med strålesamler. Montering: Ved flisebeklædte vægge skal sanitetsgenstande, armaturer, rørgennemføringer m.v. anbringes nøjagtigt i forhold til flisemodul, således at midte af installationsgenstand, armatur m.v. svarer nøje til midte af flise eller fuge.

21 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 21/ Mål og tolerancer 4.11 Overflader 4.12 Prøver Prøver på sanitetsgenstande og sanitetskal på opfordring fra byggeledelsen forelægges tilsynet / bygherren for godkendelse inden ordre placeres Arbejdsmiljø Der henvises til byggepladsens plan for sikkerhed og sundhed Kontrol Alle perlatorer og filtre i sanitetsarmaturer skal renses og funktionsafprøves inden aflevering. Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle leverede sanitetsgenstande og udstyr.

22 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 22/ Orientering (53).1 Vandledninger i terræn 4.2 Omfang Etablering af vandledning fra nyt vandstik ved skel mod stamvejen til indføring i teknikrum. Vandrør til forsyning af blok C fra gennemføring i terrændæk i teknikrum til gennemføringer til teknikskakte. Vandrør til forsyning af den del af blok B hvor der ikke er kælder under, fra fordelerrør til gennemføringer til teknikskakt. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde Stikledning frem til skel inkl. stophane. Gravearbejde og retablering for ledninger i jord. 4.3 Lokalisering Alle vandledninger i terræn indenfor skel. 4.4 Tegningshenvisning Ledninger i terræn, tegning nr. (50)1.1 Plantegning kælderplan (59)3.1 Principdiagram vandinstallationer (53) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående arbejder: Vandstik fremført til skel og afsluttet med stophane udføres af vandværket. 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Vandledning type PE/PEM, PN 10 Varmtvandsledninger udføres i præisolerede rør Alle rør under bygningen udføres som rør i rør så udskiftning er mulig Udførelse Ledninger skal lægges med overside mindst 1,2 m under terræn. Renderne skal have en bredde på min. 0,35 m. Ledningerne lægges på 100 mm sand. Opgravning: Arbejdet med opgravning og tildækning for nye ledninger udføres efter aftale med myndigheder og tilsyn. Al opgravet materiale bortkøres og erstattes af tilkørt grus som komprimeres, så sætninger undgås. Opgravningen afsluttes med: 0,2 m bundsikringsgrus.

23 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/23 0,1 m mekanisk stabilt grus Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Anlæg skal tæthedsprøves med 10 bar i henhold til leverandørens anvisninger. Funktionsprøve skal udføres inden idriftsættelse. Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation

24 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 24/ Orientering 4.2 Omfang (53).2 Indvendige vandledninger Vandledninger for koldt og varmt brugsvand samt cirkulation på varmt vand. Vandledningerne udføres fra og med tilslutning til vandstikkets indføring i teknikrum A0.5, til og med tilslutning til samtlige tapsteder m.v. Vandinstallationer i rustfri stålrør skal udføres med en udvidet systemgaranti på 10 år. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Alle vandledninger for brugsvand i bygningerne. 4.4 Tegningshenvisning Plantegninger nr. (59)3.1, (59)3.2, (59)3.3 og (59)3.4 Principdiagram tegning nr. (53) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Støbning af råbetondæk. Udvendige og indvendige vægge. Huller i lofter og vægge bores under denne entreprise. Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Rørledninger: Rustfrie stålrør Dimensioner angives med udvendig diameter x godstykkelse. PEX-rør: Dimensioner angives med udvendig diameter x godstykkelse. Varmforzinkede rør Dimensioner angiver ved nominel diameter Udførelse Samling af rustfri stålrør : Der skal anvendes de til systemet hørende pressfittings og der skal anvendes det til systemet godkendte pressværktøj. Vandinstallationen skal udføres med fittings, der bevirker, at en upresset samling er garanteret utæt med fittings med presseindikator/lækageindikator. Rør og fittings skal have en såkaldt PRE-værdi på min.

25 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/25 24,0, beregnet som : %Cr + 3,3 x %Mo). Ved rør fabr. Viega anvendes rødgodsfittings. Ved samling af rustfrie rør og kobberrør skal anvendes fittings af rødgods. Samling af varmforzinkede rør : Rørene samles med gevindfittings. Samling af alupex-rør : Rørene samles med de til systemet hørende fittings. Samling af PEX-rør : Rørene lægges i tomrør, uden skjulte samlinger. Samlinger ved fordelerrør m.v. udføres med PEX koblingssæt. Udføres i øvrigt efter fabrikantens anvisninger. Tomrørsinstallationerne fastgøres i passende omfang for modhold ved evt. udskiftning af PEX-rør. Entreprenøren skal kunne dokumentere ved stikprøvekontrol, at tomrørsinstallationerne overalt er udskiftelige. Rørlægning: Synlige rørledninger skal, hvor de er parallelløbende og ligger ved siden af hinanden, placeres således, at de færdigt isolerede rør har centerlinie i samme vandrette, henholdsvis lodrette plan. Bukning af Pex-rør: Ved bukning af PEX- rør skal anvendes egnet bukkeværktøj så synlige rør fremstår rette. Bæringer: Afstanden mellem bæringer for rustfri stålrør må ikke overstige 1250 mm for D 20 mm og 2500 mm for D>20 mm. Hvor 3 eller flere ledninger ligger ved siden af hinanden, udføres fællesbæringer. Bøsninger: Der skal anbringes bøsninger overalt, hvor rørledninger passerer gennem mure, vægge, bjælker m.v. Bøsninger undlades, hvor isolerede rør passerer gipsvægge uden afbrydelse af rørisoleringen. Bøsninger til direkte indstøbning eller indmuring i jernbetonkonstruktioner eller lignende afleveres til beton- eller murerentreprenøren efter aftale med denne Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Anlæg skal tæthedsprøves til 10 bar efter fabrikantens anvisninger. Funktionsprøve skal udføres inden idriftsættelse. Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation

26 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/ Orientering (53).3 Varmtvandsbeholdere 4.2 Omfang Varmtvandsbeholder (VVB) arrangement komplet inklusive cirkulationspumpe, rør, bæringer mv. samt isolering og automatik i henhold til tegninger og beskrivelser. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering VVB opstilles i teknikrum. 4.4 Tegningshenvisning Plan af teknikrum, tegning nr. (59)3.1 Principdiagram af teknikrum, tegning nr. (53)4.1 og (56) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Betongulv i teknikrum overfladebehandles. Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering VVB dimensioneres for en fremløbstemperatur på 65 C og en afkøling på mindst 30 C. Brugsvandssiden dimensioneres for en opvarmning fra 8 C til 55 C. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Der henvises tegning over teknikarrangement Udførelse VVB opstilles efter fabrikantens anvisninger. Der udføres aftap / udslamningsrør som afsluttes med nedadvendt bøjning over gulvafløb. Udslamningshanen placeres udenfor beholderperiferien. Ved opstilling skal sikres at beholderen kan serviceres og evt. anode kan skiftes Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Anlægget skal tæthedsprøves efter fabrikantens anvisninger. Funktionsprøve skal udføres inden idriftsættelse. Der henvises til udbudskontrolplan.

27 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 27/ D&V-dokumentation Der skal i tilbudet medregnes at 2 personer fra bygherren skal instrueres i brug af anlægget.

28 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 28/ Orientering (53).4 Armaturer og pumper, brugsvand 4.2 Omfang Levering og montering af ledningsarmaturer på samtlige vandledninger i bygning. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Pumper monteres i teknikrum. 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (59)3.1, (59)3.2, (59)3.3 og (59)3.4 Tegning nr. (53) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Indbygning af armaturer og pumper følger rørarbejdet. Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering Dimensioner fremgår af tegningerne. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Afspærringsventiler m.v. skal være rødgods ved rør af rustfrit stål eller PEX Udførelse For specifikationer af ventiler, pumper, m.v. henvises endvidere til tegninger. Alt armaturgods skal være af ensartet struktur, være fri for hulrum og andre fejl Mål og tolerancer 4.12 Prøver Prøver på armaturer og udstyr skal på opfordring fra byggeledelsen forelægges tilsynet / bygherren for godkendelse inden ordre placeres Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Anlæg skal tæthedsprøves efter fabrikantens anvisninger. Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation

29 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 29/ Orientering (56).1 Varmeledninger i terræn 4.2 Omfang Levering og montering af alle varmeledninger i jord indenfor skel. 4.3 Lokalisering Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.4 Tegningshenvisning Situationsplan med ledninger i terræn, tegning nr. (50)1.1 Plantegning kælder, tegning nr. (59)3.1 Principdiagram, tegning nr. (56) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele 4.7 Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Støbning af fundamenter Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Specifikationer: Præisolerede PEX-rør 4.10 Udførelse Fabrikantens lægnings- og montageanvisninger skal nøje følges Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Anlæg skal tæthedsprøves efter fabrikantens anvisninger inden isolering af samlingerne. Funktionsprøve skal udføres inden idriftsættelse. Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation

30 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 30/30 (56).2 Indvendige varmeledninger 4.1 Orientering 4.2 Omfang Levering og montering af varmeledninger for de på tegningerne viste varmeanlæg, radiatorer/konvektorer, varmtvandsbeholdere og ventilationsvarmeflader. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Varmeledninger udføres fra hovedhaner ved indføring af varmeledninger i teknikrummet frem til og med samtlige varmeflader. 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (59)3.1, (59)3.2, (59)3.3, (59)3.4 Principdiagram tegning nr. (56) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder Støbning af råbetondæk/etablering af etagedæk. Udvendige og indvendige vægge. Huller i lofter, etageadskillelse, tagkonstruktion og vægge bores under denne entreprise. Efterfølgende bygningsdele/arbejder 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Specifikationer: Rørledninger El-forzinkede stålrør: Dimensioner i el-forzinkede stålrør angives ved udvendig diameter. Rørinstallationen skal udføres med fittings, der bevirker, at en upresset samling er garanteret utæt med lækageindikator. Stålrør: Dimensioner i sorte rør angives med størrelsesbetegnelse (DN). D til og med 50 er tilgængelige gevindrør, D over 50 er tilgængelige og samles ved svejsning

31 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 31/31 Alupex: Dimensioner angives med udvendig diameter x godstykkelse. PEX-rør: Dimensioner angives med udvendig diameter x godstykkelse. Varmeledninger indstøbt i gulvopbygningen (gælder ikke gulvvarme) skal udføres af præisolerede PEX-rør RIR med iltspærre Udførelse Samling af el-forzinkede stålrør:: Rørene samles med de til systemet tilhørende pressfittings. Samling af sorte stålrør: For D til og med 50 anvendes normalt gevindskæring og sammenskruning med fittings. For D over 50 anvendes svejsning og svejsebøjninger, også hvor afgreninger er mindre end 50. Hvor der af hensyn til senere adskillelse af rørene ikke kan anvendes sammensvejsning, anvendes for D = 50 sammenslebne unioner og for D over 50 flanger for tilsvejsning. Gevindsamling: Strømfittings anvendes ikke. Afgreninger vinkelret på et rørbundt sker med tee og 45 -vinkel. Udtrængt pakningsmateriale skal omhyggeligt fjernes fra ikke-isolerede samlinger. Svejsning: Retningsændringer udføres med svejsebøjninger. Samling af Alupex: Synlige rør samles med de tilhørende pressfittings. Skjulte rør udføres uden samlinger. Overskæring: Overskæring af rør skal udføres således, at rørenes lysning ikke indsnævres. Rørlægning: Synlige rørledninger skal, hvor de er parallelløbende og ligger ved siden af hinanden, placeres således, at de færdigt isolerede rør har centerlinie i samme vandrette, henholdsvis lodrette plan. Ekspansion: Bæringer skal monteres således, at ekspansion kan optages ved ikke skadelig deformation af rørsystemet. Der medregnes de viste kompensatorer/lyrer med tilhørende fastgørelse. Bæringer: Afstanden mellem bæringer for alupex-rør må ikke overstige 1500 mm. Hvor 3 eller flere ledninger ligger ved siden af hinanden udføres fællesbæringer.

32 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 32/32 Bøsninger: Der skal anbringes bøsninger overalt, hvor rørledninger passerer gennem mure, vægge, bjælker m.v. Bøsninger undlades, hvor isolerede rør passerer gipsvægge uden afbrydelse af rørisoleringen. Vandpåfyldning og aftapning: Ud over de for arbejdets udførelse nødvendige vandpåfyldninger og -aftapninger regnes med 3 gange aftapning, påfyldning og udluftning for opvarmning af bygningen i byggeperioden Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Anlæg skal tæthedsprøves til 10 bar efter fabrikantens anvisninger. Funktionsprøve skal udføres inden idriftsættelse. Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation

33 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 33/33 (56).3 Radiatorer/konvektorer 4.1 Orientering 4.2 Omfang 4.3 Lokalisering Levering og montering af samtlige radiatorer/konvektorer inkl. termostatventil, radiatorforskruninger, aftap og luftskruer. Endvidere nedtagning af radiatorer og genopsætning for malerarbejde. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (59)3.1, (59)3.2, (59)3.3 og (59) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder: Bygningen er lukket. Efterfølgende bygningsdele/arbejder: 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Radiatorer Ophængning skal være udført således, at radiatorstik og radiatorer er i lod og vage, og at optagelse af ekspansion kan ske uden at gøre bæringerne løse. Bæringer Nødvendig boring for bæringer skal medregnes Mål og tolerancer 4.12 Prøver Efter aftale fremskaffer entreprenøren prøver på de foreskrevne komponenter Arbejdsmiljø

34 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 34/ Kontrol Anlæg skal tæthedsprøves til 10 bar efter fabrikantens anvisninger. Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation

35 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 35/35 (56).4 Gulvvarme 4.1 Orientering 4.2 Omfang Levering og montering af samtlige de på tegningerne viste gulvvarmeanlæg og fordelerrørsophæng samt tilslutning af gulvvarmeslanger til fordelerrør. Endvidere fastbinding af gulvvarmeslanger til armeringsnet og monteringsbånd/afstandsklodser. Gulvarmekredsene udføres i PEX rør 20x2 og dimensioneres for en ydelse på 50 W/m2. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (59)3.1, (59)3.2, (59)3.3 og (59) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder: Støbning af betongulv og placering af armeringsnet. Efterfølgende bygningsdele/arbejder: 4.7 Projektering Gulvarmekredsene dimensioneres for en ydelse på 50 W/m 2, medmindre andet er anført på tegningerne. Endelig dimensionering skal være indeholdt i VVS- entrepri sen. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Gulvvarmeslanger: Montering af 20 x 2,0 mm Pex-rør skal udføres i nøje overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Herunder beregninger fra denne samt udførelse af arbejdstegninger. Beregninger samt arbejdstegninger skal inden udførelse afleveres til tilsynet/byggeledelsen. Der må ikke indstøbes samlinger på rørene. Ved opføringer fra gulv samt ved skarpe bøjninger benyttes bukkefix.

36 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 36/36 Varmeslanger udlægges på armeringsnet og fastgøres med 2 mm bindetråd. Det er vigtigt at gulvvarmeslangerne udlægges fuldstændig vandrette, således at det færdige anlæg kan udluftes fuldstændigt. Anlægget trykprøves inden endelig opretning og om fornødent efterregulering, og rørinstallationerne skal være så solidt anbragt, at der ikke kan ske forskydninger under støbearbejdet. Gulvvarmeslanger isoleres i rum, de ikke betjener. Betonstøbning: Efter tilsynets godkendelse af trykprøvningen skal gulvvarmeslangerne indstøbes i beton. Støbearbejdet skal udføres af betonentreprenør, men det skal af nærværende entreprenør kontrolleres, at følgende forhold bliver fulgt: Det skal overvåges, at varmeslangerne bliver fuldkommen omstøbt. Det skal overvåges, at færdsel direkte på varmeslangerne ikke finder sted, samt at slangerne ikke på anden måde rykkes eller beskadiges under udstøbningen. VVS-entreprenøren har det fulde ansvar for, at de udlagte varmeslanger ikke beskadiges før eller under støbningen. Der må ikke sættes varme på anlægget før tre døgn efter udført støbning. Vandtemperaturen i slangerne må i udtørringsperioden ikke overstige 40 C. Indregulering Indregulering skal ske iht. fabrikantens beregninger og anvisninger. Trykfaldet over samtlige kredse skal være ens og indreguleringsrapport afleveres. Indreguleringen sker ved indstilling af reguleringsventiler efter fabrikantens anvisninger Mål og tolerancer 4.12 Prøver 4.13 Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Anlæg skal tæthedsprøves til 10 bar efter fabrikantens anvisninger. Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlæggene.

37 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 37/37 (56).5 Armaturer og pumper, varmeanlæg 4.1 Orientering 4.2 Omfang Levering og montering af ledningsarmaturer på samtlige varmeledninger ekskl. reguleringsventiler Levering og montering af cirkulationspumper på blandeanlæg og ventilationsvarmeflader. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering Pumper: I henhold til tegninger. 4.4 Tegningshenvisning Plantegninger nr. (59)3.1, (59)3.2, (59)3.3 og (59)3.4 Principdiagram tegning nr. (56) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder: Indbygning af armaturer og pumper følger rørarbejdet. Efterfølgende bygningsdele/arbejder: 4.7 Projektering Dimensioner og tryktab fremgår af tegningerne. 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter For specifikationer af ventiler, pumper, målere m.v. henvises til tegninger. Pumper skal være lavenergi. Alt armaturgods skal være af ensartet struktur, være fri for hulrum og andre fejl Udførelse Luftpotter/ luftudladere: Luftpotter/luftskruer monteres i nødvendigt omfang for fuldstændig tømning og udluftning af varmeanlæggene. Luftskruer monteres for bekvem betjening og opsamling af vandsprøjt. Der monteres tømmehaner i nødvendigt omfang for fuldstændig tømning af an læggene.

38 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 38/38 Armaturer og pumper Armaturer og pumper monteres efter fabrikantens anvisninger Mål og tolerancer 4.12 Prøver Prøver på armaturer og udstyr skal på opfordring fra byggeledelsen forelægges tilsynet / bygherren for godkendelse inden ordre placeres Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Anlæg skal tæthedsprøves efter fabrikantens anvisninger. Funktionsprøve på pumper skal udføres inden idriftsættelse. Der henvises til udbudskontrolplan 4.15 D&V-dokumentation

39 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 39/39 (58).1 Automatik 4.1 Orientering 4.2 Omfang Montering af følerlommer og reguleringsventiler, der leveres under ventilationsarbejdet til styring af blandesløjfer til varmeflader. Samtlige automatikkomponenter, der ikke er beskrevet andet sted, leveres under ventilationsarbejdet og skal indbygges under VVS-arbejdet. Under VVS-arbejdet leveres om monteres automatik for blandeanlæg for radiatorer, gulvvarme og varmtvandsbeholdere. Der medregnes interne elforbindelser til følere, samt opstart og indregulering af anlæg. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Motorventiler og følere for varmeflader i ventilation Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde El-tilslutninger af pumper, følere, ventiler til CTS 4.3 Lokalisering 4.4 Tegningshenvisning Plantegning nr. (59)3.1, (59)3.2, (59)3.3 og (59)3.4 Principdiagrammer tegning nr. (53)4.1 og (56) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder: Indgår i opbygning af rørsystem. Efterfølgende bygningsdele/arbejder: 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter 4.10 Udførelse Motorventiler og følerlommer: Monteres i henhold til leverandørens anvisninger og tegningsmaterialet 4.11 Mål og tolerancer 4.12 Prøver

40 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 40/ Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation Der skal afleveres produktblade for alle komponenter i anlæggene, der leveres af VVS-entreprenøren. Der skal i tilbudet medregnes, at 2 personer fra bygherren skal instrueres i brug af anlægget.

41 Bilag 1 Udbudskontrolplan (59).1 Teknisk isolering 4.1 Orientering 4.2 Omfang Levering og montering af teknisk isolering på afløbs-, vand- og varmeledninger i omfang som beskrevet under rørledninger. Levering og montering af isoleringskapper på armaturer (ventiler, pumper, m.v.) for brugsvands- og varmeanlæg. Isolering af varmtvandsbeholdere er præisoleret. Såfremt fabrikanter kan levere isoleringskapper til ventiler og pumper m.v. skal disse anvendes. Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet Følgende leveres, men monteres under andet arbejdet Følgende leveres og monteres under andet arbejde 4.3 Lokalisering I teknikrum og i øvrigt i henhold til tegninger. 4.4 Tegningshenvisning - Plantegninger nr. (59)3.1 til (59)3.7 - Principdiagrammer tegning nr. (53)4.1 og (56) Koordinering 4.6 Tilstødende bygningsdele Forudgående bygningsdele/arbejder: Alle tæthedsprøvede rørledninger for afløb, brugsvand og varme. Efterfølgende bygningsdele/arbejder: 4.7 Projektering 4.8 Undersøgelser 4.9 Materialer og produkter Specifikationer: Generelt anvendes rørskåle med alufolie med tape i længdesamlingen ved rørisolering, hvor andet ikke er anført. Mineraluldsmåtter (lamelmåtter) Alu-armerede rørskåle (stiv rørskål ved høje temperaturer) Mineraluldsmåtter (lamelmåtter) Isoleringsbøsninger Lysegrå isoleringsfolie som Isogenopak Afslutningsbånd af aluminium Rørmanchetter af aluminium

42 Bilag 1 Udbudskontrolplan Rørmærkningstape af vinyl Aftagelige isoleringsskåle af polyurethan med PVC-beklædning Aluminiumsplade til kapper skal være i halvhård kvalitet. De foreskrevne materialer skal sikres at opfylde de i normen specificerede krav. Rør under vinduesplader og i strøgulv isoleres med rørisolering af polyethylen eller polystyren Udførelse Isoleringstykkelser: Vandrør og varmtvandsbeholder i bygning : Mediespecifikationer: Koldt vand (min. 20 mm isolering): T=8 C og RF 90% Varmt vand : T=55 C og isoleringsklasse 3 Varmtvandsbeholdere : T=55 C og isoleringsklasse 4 Varmerør i bygning : Mediespecifikationer: Hovedledninger frem til blandeanlæg : T=95 C og isoleringsklasse 4 Sekundærledninger : T=70 C og isoleringsklasse 1 Varmerør i det fri : Mediespecifikationer: Hovedledninger : T=70 C og isoleringsklasse 4 Gennemføringer: Hvor isoleringen føres ubrudt igennem en bygningsdel skal anbringes en tætsluttende bøsningskappe af varmforzinket stålplade. Kappen skal nå 10 mm udenfor færdig bygningsdel til begge sider. Hvor der til den pågældende bygningsdel stilles brandtekniske krav, skal isoleringen i gennemføringen bestå af ubrændbare materialer efter DS 1057 i en udførelse svarende til den gennembrudte bygningsdel, og der skal udstoppes til opnåelse af fuld tæthed. Hvor isoleringen føres igennem en bygningsdel i reduceret isoleringstykkelse (normens afsnit 2.1.3) anvendes isoleringsbøsninger. Isoleringens afslutning. Generelt. Afslutning skal udføres i følgende omfang: Synlige rørledninger (rør i teknikrum og rør der er synlige i rummene): Lysegrå isoleringsfolie som Isogenopak. Ikke synlige rørledninger (rør over nedhængte lofter, rør skjult i gulv og rør i teknikskakte): Ved isolering med rørisolering af polyethylen eller polystyren: ingen yderligere afslutning. Alu-belagt papir på varmerør, brugsvandsrør og afløbsrør. Rørledninger i det fri:

43 Bilag 1 Udbudskontrolplan Isoleringen afsluttes med alukappe med vandtætte samlinger. Komponentmærkning: Hovedkomponenter såsom målere, pumper m.v. forsynes med identifikationsskilte. Identifikationsskiltene udføres af Resopal med plads for den anførte tekst fræset i skrift efter DS 735, skrifthøjde 10 mm. Skilte kan ved hovedkomponenter med stålkabinet påskrues dette direkte. Hovedledninger i teknikrum, over nedhængt loft, i tagrum og i skakte forsynes med rørmærkningstape af vinyl med tekst og pile. Endvidere monteres rørmærkningstape ved alle blandeanlæg og ved afgreninger på hovedledninger i rørsystemet. Ventiler i teknikrum forsynes med identifikationsskilte, med betegnelse omfattende ventilnummer og rørdimension, som angivet på tegningerne. Identifikationsskiltene udføres af messing/rustfrit stål/resopal med plads for den anførte tekst fræset i skrift efter DS 735 og skrifthøjde 5 mm. Skiltene fastgøres til komponenterne med 0,5 mm plastovertrukket flettet stålwire som plomberes Mål og tolerancer 4.12 Prøver Entreprenøren skal forelægge prøver på identifikationsskilte til godkendelse, inden den egentlige skilteproduktion igangsættes Arbejdsmiljø 4.14 Kontrol Der henvises til udbudskontrolplan D&V-dokumentation

44 Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

45 Bilag 1 Udbudskontrolplan Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Projektdokumenter B2.400 Kontrol af dokumentation 100% Afslutning for Beregninger er kon projektering trolleret og frem- sendt til byggeledelsen Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol 5.1 Svejsecertifikater ARB Visuel kontrol 100% Før opstart ARB Vand- og varmerør i ARB Visuel kontrol 100% Før tildækning ARB jord Rørmontering inkl. afstande, ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB niveau mv og kontrolmå- ling 5.4 Bæringer herunder fællesbæringer ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Målere ARB Visuel kontrol 100% Godkendelse ARB fra forsyningsselskab 5.6 Ekspansion ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB

46 Bilag 1 Udbudskontrolplan 5.7 Rørgennemføringer og bøsninger ARB Rørsvejsninger ARB Tæthed og tryk ARB 5.10 Gennemskylning og udluftning ARB Indregulering ARB Støjniveau ARB Slutkontrol Funktionsafprøvning B2.400, Visuel kontrol 100% Løbende ARB Kontrol af dokumentation 100% Løbende ARB Kontrolmåling 100% Før indregulering ARB Visuel kontrol 100% Løbende ARB Kontrol af dokumentatiolering 100% Efter indregu-arb Kontrolmåling 10% af Efter indregu-arlering alle rum B2.400, B2.400, Før aflevering Overensstemmelse med projektmateriale

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt...

Arbejdsbeskrivelse Dato: 2012.08.31. 7.0 VVs arbejder Østergade 36-38. 0. Indholdsfortegnelse... 1. 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 1 1.1 Generelt... 1 2. Omfang... 1 2.1 Generelt... 1 2.2 Bygningsdele... 1 2.3 Projektering... 1 2.4 Byggeplads... 2 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev.

ØSTERGADE 51. Familie- og ungdomsboliger. Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation. Dato : 16.05.2011 Rev. ØSTERGADE 51 Familie- og ungdomsboliger Ventilationsentreprisen Arbejdsbeskrivelse J.430 Ventilation Dato : 16.05.2011 Rev. Dato : Indholdsfortegnelse Side : 2/35 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.410 VVS Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.201 rev. 1.

Arbejdsbeskrivelse B2.410 VVS Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.201 rev. 1. Arbejdsbeskrivelse B2.410 VVS Renovering af Løget By, afdeling 42 AAB Vejle April 2013 COWI-sag A019647 Dokumentnr. 42-3.201 rev. 1.0 Hovedentreprise, vvs-arbejdet Dato : 2013.04.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11

HØRINGSEKSEMPLAR. Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11. Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Bygningsinstallationer, Projektspecifikt beskrivelse 2015-12- 11 Ændringshistorik fra den 2015-12- 11 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning

Læs mere

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev:

Region Hovedstadens Apotek. Kølevand. Arbejdsbeskrivelse (ARB) og. Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for. Dato: 10.10.2013. Rev: VVS-entreprisen Arbejdsbeskrivelse og bygningsdelsbeskrivelse Kølevand Region Hovedstadens Apotek Arbejdsbeskrivelse (ARB) og Bygningsdelsbeskrivelser (BYB) for Kølevand Dato: 10.10.2013 Rev: Ingeniør

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.21 - Teknisk isolering ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen

Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen Klima-, Energi og Bygningsministeriet Bygningsstyrelsen (Lejer, Sagsnavn) Arbejdsbeskrivelse - Stinkskabsentreprisen med tilhørende rumautomatik Dato: (xx.xx.xx) Rev. dato: (xx.xx.xx) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5

Fagentreprise Dato: 14-02-2013 Arbejdsbeskrivelse Vvs Side 1 af 5 Vvs Side 1 af 5 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (52)50.05 Nedtagning

Læs mere

VVS- og Ventilationsarbejder

VVS- og Ventilationsarbejder Summarisk VVS-beskrivelse side 1 af 8 VVS- og Ventilationsarbejder For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.410, Basisbeskrivelse

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.22 - Teknisk isolering VVS 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Ombygning og renovering

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.3 TEKNISK ISOLERING Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Hans de Hofman gården Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00360-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave

Tekniske standarder Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 6 - bips nr. 56 Varme 12. udgave 18. december 2015 Indholdsfortegnelse 56.11 Varmecentraler/ forsyningsanlæg for komfortvarme...

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.330 Maling Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4

Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Beskrivelse Leverance af solcelleanlæg Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Produktionshøjskolen i Sønderborg. Nyt Solcelleanlæg på tag Leverance Solceller Dato : 21.05.2012 Indholdsfortegnelse Side : 1/4 Udarbejdet: IE Kontrolleret: JM Godkendt: Kapitel Side 0. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS STÅLKONSTRUKTION (SM) Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Boligkontoret Århus Nydamsparken afd. 23 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/5 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Gulvvarme (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme er primær varmekilde i de områder, der har gulvvarme. 4.2 Omfang Bygningsdelen

Læs mere

Toftlund Distriktsskole FASE - 2

Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Toftlund Distriktsskole FASE - 2 Entreprise 3 28. marts 2014 Totalrådgiver: INGENIØR NE A/S Nordre landevej 2a 6270 Tønder VVS- entreprisen Dato: 28-3-2014 Side: 1/ ENTREPRISE 3 VVS-ENTREPRISEN 3.1 Vand,

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.17 - Ventilation 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og omrygning Hovedentreprise

Læs mere

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato:

Bygningsstyrelsen. 782 70 Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Tømrer - Lofter. Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Tømrer - Lofter Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS

Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS WESSBERG A/S Nyropsgade 37 4-6 sal Lejefremmende tiltag Entreprise 7 Arbejdsbeskrivelse VVS 4/12/2013 Entreprise 7 VVS Nyropsgade 37, 4-6 sal Lejefremmende tiltag Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 7.00 VVS

Læs mere

Afsnit 6 Teknisk standard Varme. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 6 Teknisk standard Varme. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 6 Teknisk standard Varme Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 56.11 Varmecentraler/forsyningsanlæg for komfortvarme... 3 56.12 Distributionsanlæg for komfortvarme... 4

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 3 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 3.2 VENTILATIONSARBEJDER Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6

Lauritz Sørensens Vej Etablering af nyt El og HPFI relæ Fagentreprise Dato: 11-04-2013. EL Side 1 af 6 EL Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter og udførelse (01) HPFI relæ

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord

Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Arbejdsbeskrivelse 03. Afløb i jord Hovedprojekt Side : 1/20 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.1 Generelt... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og sundhed...

Læs mere

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør

Gevind Svejsning Flange Hårdlodning. Stålrør, DIN 2394. Cu, hårde, DS 2110 X X U. Cu, bløde, DS 2110 X X U. PEX-rør 2.0 Rørmaterialer 2. Typiske rørmaterialer 2.2 Varmenormen og krav til materialer 2.3 Udskiftelige rør 2.4 Ikke udskiftelige rør 2.5 Data for rørmaterialer Redigering: Jørgen Lange Nielsen (IHA) Forfatter:

Læs mere

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08

HØRINGSEKSEMPLAR. Ventilation, Vejledning 2015-12- 08. Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Ventilation, Vejledning 2015-12- 08 Ændringshistorik fra den 2015-12- 08 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version, idet det er en sam- menskrivning mellem den foreliggende

Læs mere

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38

7.0 VVS-arbejde Østergade 36-38 Orientering Entreprenøren skal levere og montere samt nedrive og aflukke alle de på tegningerne viste installationer. Samt aflukning og bortskaffelse af evt. skjulte installationer. Entreprenøren skal

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning

Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk_un Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Længehuse (LH), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/7 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Derbigum, parkeringsdæk Indledning

Derbigum, parkeringsdæk Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, parkeringsdæk Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS KLOAK OG DRÆN Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Indholdsfortegnelse... 1

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Døre, vinduer og porte, montage R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.371 Døre, vinduer og porte, montage R2.00 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning

Læs mere

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015

Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 Friheden 1 - HELHEDSPLAN Informationsmøde for Etape 1, den 18. maj 2015 DAGSORDEN 1. Velkommen v/ Marianne Salomonsen 2. Valg af dirigent 3. Gennemførelse af renoveringen - Beboerkoordinator v/ Annette

Læs mere

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D

ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 NY KONTORBYGNING, NUPARK D , NUPARK D ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER SAG NR. 12001 ENTREPRISE TØMRER 2 SKELETKONSTRUKTIONER FEBRUAR 2013 Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.dk

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse (ARB-BYB)

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse (ARB-BYB) Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse (ARB-BYB) Hovedentreprise Vvsentreprise Udgivelsesdato: 08.03.2013 Revision nr.: Revisions dato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: AVC PHN AB Arkitekt: Ingeniør: CREO

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

AKB Kbh. afd Øbro 95

AKB Kbh. afd Øbro 95 AKB Kbh. afd. 1026 - Øbro 95 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Tømrerarbejdet Bilag 5 April 2012 Dokument nr. K 003 Revision nr. Udgivelsesdato 10.04.2012 Sags. nr. A020599 / P-76583-B-2 Udarbejdet UBJ

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.6 Betonelementleverance Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse Varmeværker

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. :

VVS-entreprisen Kapitel : 4.1 Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevand Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Dato : 10.10.2013 Rev. : Bygningsdelsbeskrivelse - Kølevnd Side : 1/6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (55)1 Bygningsdelsbeskrivelse for kølevnd... 2 Omfng og loklisering... 2 Tegningshenvisning... 2 Tilstødende bygningsdele...

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 11. udgave 12. januar 2015 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering

Forsyning Helsingør Varme A/S Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Tekniske forskrifter for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Gyldighedsområde og Definitioner m.v.... Installationer, drift og vedligeholdelse af anlæg... Tilslutning og autorisation... Varmt brugsvand...

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Malerarbejde. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Malerarbejde Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: FLK Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28. VVS-arbejde Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse VVS Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/37

Randers Lille Skole Udvidelse - Tøjhushavevej 28. VVS-arbejde Dato : 20.10.2015 Arbejdsbeskrivelse VVS Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/37 Indholdsfortegnelse Side : 1/37 Kapitel Side Revision 0. Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Definitioner... 5 2. Omfang... 6 2.1 Generelt... 6 2.2 Bygningsdele... 6 2.3

Læs mere

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato:

Kloakarbejdet A02. Poul Paghs Gade Ungdoms- og familieboliger. Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: Kloakarbejdet A02 Udgivelsesdato: 26-05-2016 Rev. dato: C.F. Møller Danmark A/S Strandvejen 17 9000 Aalborg, Danmark Tlf. +45 9632 9797 www.cfmoller.com NIRAS A/S Vestre Havnepromenade 9 9100 Aalborg Tlf.

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.18 VVS-installationer 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: Maling R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.330 Maling R1.01 2015-12-22 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMANS GÅRD - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D1. VVS-ARBEJDET (VVS)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMANS GÅRD - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D1. VVS-ARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMANS GÅRD - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D1. VVS-ARBEJDET (VVS) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMANS GÅRD - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D1. VVS ARBEJDET

Læs mere

Derbigum, grønt tag Indledning

Derbigum, grønt tag Indledning Bygningsbeskrivelse Side : 1/7 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Derbigum, grønt tag Indledning NOTE Denne bygningsdelsbeskrivelse er udarbejdet i Byggecentrums beskrivelsesprogram Ludoc i henhold til

Læs mere

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato:

Bygningsstyrelsen Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Fast inventar. Udgivelsesdato: Rev. dato: ARB - Arbejdsbeskrivelse Fast inventar Udgivelsesdato: 21-11-2014 Rev. dato: Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: +45 3940 1011 Indholdsfortegnelse Side : 1/1 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/12 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg

Håndbog for VVS-Installatører. Svendborg Håndbog for VVS-Installatører Svendborg Forord Denne pjece er til autoriserede VVS-installatører, som dagligt arbejder med vand-installationer. Vi har samlet en kort beskrivelse af de gældende regler om

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER

ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER MAJ 2015 ENERGIBESPARENDE FORANSTALTNINGER I SELVEJENDE IDRÆTSHALLER BJERRINGBRO IDRÆTSPARK ADRESSE COWI A/S Asmildklostervej 11 8800 Viborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2015

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42. AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.345 Gulve Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/9 Udarbejdet:FM Kontrolleret:BM Godkendt:BM Indholdsfortegnelse...

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S

Tekniske Bestemmelser. for. Fjernvarmelevering. REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering i REFA Stubbekøbing Fjernvarme A/S Opdateret den 25. april 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 ANVENDELSESOMRÅDE... 5 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt

Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Terrorsikring Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Annex 1.4 FN Byen og Campus 2 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt 2017-03-29 Arbejdsbeskrivelse Stål, generelt Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.7 - Beton, generelt og pladsstøbt 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER FLERFAMILIEHUSE. Version 2012. Oplyst forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 FLERFAMILIEHUSE Oplyst forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 BYGNINGSDELE 03 Temperaturfaktor "b faktor" 03

Læs mere

Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K

Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K Side 1 af 4 RUMSKEMA Den 3. november 2014 Sag : Møntergade 19, 1116 København K Bygherre : ATP Ejendomme A/S, Gothersgade 49, 1123 København K Specificerende rumskema: Butik -kælder Rum nr.: 0.01 Loftsinstallationer

Læs mere

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev.

Bygningsstyrelsen. KU 782-70 UNILAB - Plantelab. ARB - Arbejdsbeskrivelse. Hovedentreprise. Kloak - Afløb i jord. Dato: 2014-11-21 Rev. Bygningsstyrelsen ARB - Arbejdsbeskrivelse Hovedentreprise Kloak - Afløb i jord Dato: 2014-11-21 Rev. dato: KU782-70_13_0064_K13_C08_N010_Kloak Teknikerbyen 34 2830 Virum Tlf: +45 8819 1000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering GÆLDENDE FRA 31.maj 2015 SIDE NR. 1 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand. Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1

Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand. Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1 Afsnit 3 Teknisk standard Brugsvand og behandlet vand Kolding og Fredericia Sygehuse 20-11-2014 - rev. 1 Indholdsfortegnelse: 53.11 Brugsvandsproduktion... 3 53.12 Brugsvand (Rørledninger m.m.)... 5 53.13

Læs mere

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1

3. VVS ARBEJDET 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE SIDE 3.3-1 3.3 VARMEANLÆGSARBEJDE 3.3.1.01 Lokalisering Tegningshenvisning: jf. tegningsliste. 3.3.1.02 Normer mv. Med de tilføjelser og skærpede krav, der er foreskrevet i projektmaterialet,

Læs mere

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: VVS R

Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: VVS R Ændringshistorik til projektspecifikt paradigme: 4.410 VVS R4.00 2016-09-26 Denne ændringshistorik angiver ændringer i forhold til den tidligere version ved en sammenligning mellem den nye gældende version

Læs mere

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a.

Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Tekniske bestemmelser - TB for Føns Nærvarme a.m.b.a. Nærvarme a.m.b.a. Føns Nærvarme a.m.b.a. Ronæsbrovej 5C 5580 Nørre Aaby Telefon: 5117 4317 e-mail: foens-naervarme@outlook.dk CVR.nr. 35419314 Bank:

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton

Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Arbejdsbeskrivelse 04. Pladsstøbt beton Hovedprojekt Side : 1/16 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00343-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse

Bovbjerg Ostelager - Udvidelse Indholdsfortegnelse Side : 1/13 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Definitioner... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.2 Bygningsdele... 4 2.4 Byggeplads... 4 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Varme - Kombineret gulvvarme og gulvkøling (Off. projekter) 4.1 Orientering

Varme - Kombineret gulvvarme og gulvkøling (Off. projekter) 4.1 Orientering Bygningsbeskrivelse Side : 1/6 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Varme - Kombineret gulvvarme og gulvkøling (Off. projekter) 4.1 Orientering Gulvvarme og gulvkøling er hhv. primær varmekilde og primær

Læs mere

Roth SnowFlex Rørsystem

Roth SnowFlex Rørsystem Roth SnowFlex Rørsystem Planlægning og projektering... living full of energy! 204 Roth SnowFlex Rørsystem Et komplet system som holder arealer fri for sne og is Roth Snowflex anlæg anvendes til at holde

Læs mere

18. AFLØBSINSTALLATIONER

18. AFLØBSINSTALLATIONER 18. AFLØBSINSTALLATIONER Afløbsinstallationen omfatter alle afløbsrør i krybekælder, samt afløbsrør fra henholdsvis vask i entre, køkkenvask, håndvask og brusekabine. 18.1. Afløb fra huset. Først monteres

Læs mere