Mejeribrugets udvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mejeribrugets udvikling"

Transkript

1 Mejeribrugets udvikling Som indledning til hovedbestyrelsens beretning nr. 125 i rækken, vil jeg citere et par vers fra Piet Heins bog Gruk fra alle årene. Piet Heins vers hedder Troen og Håbet, og lyder: Pessimisterne Er dog De reneste tåber De tror På det modsatte af, Hvad de håber Nej, de optimister Som livet Beror på Er dem Som tør håbe På noget, de tror på. Med afsæt i Piet Heins vers Troen og håbet dumper vi ned lige midt i de store udfordringer, som dansk landbrug og dermed dansk mejeribrug og mejeriindustri står midt i her i efteråret Dansk mejeribrug, dansk mejeriindustri, står og balancerer på en knivsæg mellem pessimisterne og optimisterne. Der er ingen tvivl om - ganske forståeligt, at rigtig mange mælkeproducenter ud over det ganske land ser med rigtig stor bekymring på faldende mælkepriser. Mælkepriser, som over de sidste måneder er faldet fra den rigtig gode side af 3 kroner pr. kilo til et niveau for nuværende på ca. 2,8 kr. pr. kilo, og ingen kan sige, om bunden er nået i denne omgang, så jo - der er bestemt grobund for pessimisme. Som det fremgår af planchen fra Landbrug og Fødevarer, så har mælkeprisen siden 2009 bevæget sig i en særdeles positiv retning, for at toppe i 2013 med en mælkepris på 2,95 kr. pr. kg mælk. I februar marts måned 2014 nåede mælkeprisen op på 3,14 kr., og derfra er prisen siden faldet til det nuværende niveau, men dette til trods, så udtaler Kristian Svendsen fra Landbrug & Fødevarer i juli måned i artiklen Mælkeprisen er stadig højere end forventet, at vi ikke må glemme, at ca. 2,90 kr. pr. kg mælk selv i et stort historisk perspektiv er en høj pris, og for få år siden ville vi være glade for en pris på dette niveau. Set i lyset af faldende foderpriser, samtidig med faldende mælkepris på et højt niveau, betyder denne udvikling, at rentabiliteten stadig vil være relativ høj for mælkeproducenterne. Positiv udvikling af mælkeproducenternes rentabilitet giver bestemt grobund for optimisme. At mælkeindvejningen siden 2007 er steget fra 4,5 mia. kg mælk til over 5 mia. kg mælk i 2013 er bestemt også et stærkt signal om optimisme hos mælkeproducenterne. En stærk strukturudvikling hos mælkeproducenterne over årene har betydet, at: - Gennemsnitlig kvote pr. bedrift april 2014 er på tons - Gennemsnitlig ydelse pr. ko er på kg - Og pr. 1 april 2014 er der mælkeproducenter i Danmark. Denne udvikling i nøgletallene for de danske mælkeproducenter må bestemt også tillægges et optimistisk mindset hos de mælkeproducenter, som er i business. 1. april 2015 nærmer sig med hastige skridt. Som bekendt ophæver EU pr. 1. april 2015 mælkekvoterne, hvilket betyder at mælkeproduktionen i Danmark, ja i hele EU er underkastet de rå markedskræfter - på godt og ondt, om jeg så må sige. Forventningerne er, at den danske mælkeproduktion frem mod 2020 vil stige med op til 20%, svarende til 1 mia. kg mælk mere pr. år. Igen et udtryk for optimisme hos mælkeproducenterne. Side 1 af 19

2 I særlige optimistiske stunder er der branchefolk, som indikerer, at den danske mælkeproduktion vil stige + 2 mia. kg. Ja, helt op til + 4 mia. kg pr. år, hvis rentabiliteten i mælkeproduktionen er på plads samtidig med gode rammevilkår, som på forsvarlig vis tager hånd om miljøet hos både primærproduktionen og i forædlingsledet. 1. mia. kg ekstra mælk i Danmark vil øge eksporten med 4 mia. kr. og skabe 5000 arbejdspladser, igen rum for optimisme. Optimismen i dansk landbrug har igennem 2013 og første halvår af 2014 været på et rigtigt højt niveau. Det er fremgået af utallige udtalelser og artikler i dagspressen, at vindene i dansk landbrug og fødevareproduktionen har været særdeles positive. Der var gode tider i vente for dansk landbrug - og Søren Gade udtalte, mens han var adm. direktør i Landbrug & Fødevarer at: Dansk Landbrug er velegnet som storleverandør af fødevarer med lav miljøpåvirkning til det store behov for fødevarer fremover - og så kan vi oven i købet også eksportere vores viden og teknik på området. Peder Tuborg, Arlas adm. direktør udtaler i artiklen Solopgang over fødevaresektoren i Jyllands-Posten: Glem alt om at vi i Danmark skal leve af tankens kraft. Danmark er et landbrugsland, og det er der store perspektiver i. I egenskab af formand for det af regeringens nedsatte vækstteam for fødevarer, udtaler Peder Tuborg i samme artikel, at der under de rette vilkår er potentiale til yderligere vækst i dansk fødevareproduktion på 50 mia. kr. og nye arbejdsplader i For at vækstplanen for fødevarer frem mod 2020 skal lykkes, så skal der ganske enkelt flere grise, køer og minke til - som Søren Gade udtalte. Selvfølgelig, skal der nye tanker og ideer bag de ambitiøse 2020-mål for dansk landbrug. Under titlerne: Mere vækst Mindre kontrol Bedre adgang til finansiering er der sat gang i en række initiativer. First mover Hvis vi her på delegeretmøde kaster et hurtigt blik på nyskabelse inden for finansiering i landbrugssektoren, så er det et spændende initiativ, vores eget pensionsselskab AP Pension har taget ved at være First mover inden for nye tanker og ideer omkring finansiering af landbrug med mælkeproduktion via investeringsfonden Dansk Farmland, hvor den foreløbige investeringsramme er på 600 mio. kr. På vegne af alle os AP-medlemmer, som er medlem af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, vil jeg gerne bede vores AP-gæst her på delegeretmøde, Søren Husted om at tage en hilsen og et tak for et godt initiativ omkring alternativ finansiering af mælkeproduktion med hjem til AP s ledelse og bestyrelse. Hvis alt går vel med denne finansieringsform fra AP s side, så er der virkelig tale om en vind-vind situation. Penge til nye mælkeproducenter = Mere mælk = Glade landmænd Mere mælk = mere mejeriproduktion = Glade mejerier/mejeriselskaber Mere mejeriproduktion = fasthold/flere mejeriarbejdspladser til os medlemmer = Glade medarbejdere/medlemmer. Flere mejeriarbejdspladser for os medlemmer = flere pensionsindbetalinger til AP Pension = Godt for AP Pension og dermed godt for os medlemmer af AP Pension. Flere pensionsindbetalinger = Muligheder for AP Pension = højt afkast for os medlemmers pensionsindbetalinger. Alle er glade derfor en vind-vind situation for os alle. Side 2 af 19

3 Arlas ejerblad for uge skriver på forsiden, at betydelig vækst i første halvår afløses af faldende mælkepriser på det globale marked. Trods pessimistisk markedssituation forventes der et 2014-resultat på 2013-niveau, her skal vi huske Landbrug & Fødevarers Kristian Svendsens udtalelse om, at en mælkepris på 2,90 kr. pr. kg mælk selv i et kort historisk perspektiv er en høj pris, og for få år siden ville vi have været rigtig glade for en pris på dette niveau. Uanset et relativt højt niveau for mælkeprisen for 2014, set i et historisk perspektiv, så er det selvfølgelig ganske forståligt, at der breder sig pessimistiske tanker hos mælkeproducenterne, mejerierne og mejeriselskaberne, de finansielle intuitioner og os medarbejdere, når der var forventninger til en 2014-mælkepris på et rekordniveau på 3,30 kr. pr. kilo mælk. Mælkeproduktion Der er ingen tvivl om, at vi her efter sommerferien har mødt store udfordringer fra markedet. Der er selvfølgelig mange ting som påvirker den aktuelle markedssituation. Det, som vi møder på markedspladsen for mejeriprodukter, er efter hovedbestyrelsens opfattelse de rå markedskræfter - nemlig en ganske betydelig ubalance mellem udbud og efterspørgsel på markedspladsen for mejeriprodukter, som for størstedelens vedkommende kan tilskrives øget mælkeproduktion. Som det fremgår af plancherne fra FAO Food Outlook, er verdens mælkeproduktion 782 mia. kg mælk fordelt med en produktion på: 303 mia. kg i Asien 215 mia. kg i Europa inkl. Rusland, Ukraine, Hviderusland 100 mia. kg i Nordamerika 70 mia. kg i Sydamerika 46 mia. kg i Afrika 29 mia. kg i Oceanien Her kan indskydes, at Indien med en produktion på 141 mia. kg mælk er verdens suverænt største mælkeproducent samt, at den danske mælkeproduktion på 5 mia. kg mælk pr. år udgør 0,64% af verdens mælkeproduktion. Siden 2008 er verdens mælkeproduktion steget med +89 mia. kg mælk ifølge FAO. Som det fremgår af næste slide, er mælkeproduktionen i EU i perioden januar-marts 2014 målt i forhold til januar-marts 2013 vokset ganske betydeligt, som en helhed som det ses er produktionen her hos os i Danmark vokset med 3,8% i perioden. Kinas rekordstore import af mejeriprodukter i januar og februar, svarende til 70% af hele importen i 2013, fik en brat afslutning, da de kinesiske indkøbere trak sig nærmest ud af mejerimarkedet her midt på året. Her i bagklogskabets klare lys er det vel fair at sige, at vi var rigelig optimistiske i vurderingen af potentialet i det kinesiske pulvermarked, når den vurderes på udviklingen af importen fra 2013 til Vi må bestemt ikke håbe, at Kinas import af mejeriprodukter møder samme mur som den danske eksport af minkskind, hvor eksporten nærmest over night blev barberet ned fra 13,5 mia. kr. til 8,0 mia. kroner, et fald på 5,5 mia. kroner svarende til 40% - eller som Jyllandsposten skriver, nedsmeltningen af markedet i Kina har halveret prisen på minkskind, her kan man tale om pessimisme. Russisk importforbud Den russiske boykot af fødevarer fra EU, grundet de politiske reaktioner fra EU s side på grund af krisen i Ukraine og efterfølgende intervention fra russisk side, har sendt den europæiske markedsplads for mejeriprodukter ind i en særdeles negativ spiral her i disse LEAN tider må vi på måltavlen sætte markedspladsen på rød ja nærmest blodrød. Når der fra den ene dag til den anden i uge 32 indføres importforbud til Rusland for oste- og smør-mængder, som i 2013 udgjorde tons ost svarende til 33% af hele EU's osteeksport og tons smør Side 3 af 19

4 svarende til 28% af EU s smøreksport, så giver det store dønninger på markedspladsen. En forværrende faktor er ligeledes, at priserne på russiske hylder for europæiske mejeriprodukter har været i det grønne felt, så der er tabt meget, både mængder og priser på Ruslands boykot. Fremtidens udfordringer Overskrifter i dagspressen som: Rusland og Kina udløser fald i landbrugseksporten og Landmænd og mejerier kører ind i uvejret er helt sikkert ganske godt beskrivende for det billede, der tegner sig og for de udfordringer som dansk, ja hele verdens mejeriproduktion står overfor på den korte bane. Med en forventet befolkningstilvækst på + 2 mia. mennesker til 9 mia. verdensborgere i 2050, samt forøget velstand og købekraft i de befolkningsrige regioner og lande, viser beregninger, at verdens produktion skal øges med 70% for at føde klodens befolkning. Som det fremgår af sliden fra FAO, så vil der i 2023 være regioner med overskud af mælk og regioner med underskud af mælk. Som det fremgår af de grønne cirkler vil mælkeproduktionen og hermed mælkeoverskuddet øges i EU, New Zealand, USA og Argentina. Trods stigende mælkeproduktion i Kina, Østen, Afrika og Rusland, så viser de røde cirkler, at der i 2023 er et betragteligt mælkeunderskud i de nævnte områder. Øget mælkeproduktion i flere regioner på kort og lang sigt, Ruslands krise forhåbentlig på kort sigt, her skal det naturligvis nævnes, at Ukraines krise er værst for de stakkels mennesker, som befinder sig i brændpunktet, Kinas stop for import af mælkepulver, forhåbentlig et midlertidigt stop, som løsner sig op stille og roligt, gør at vores mælkeflow frem mod verdensmarkedet skal finde nye veje og en ny balance set i forhold til markedspladsens udvikling. Lande i Sydamerika, lande i Østeuropa uden for EU, Tyrkiet osv. vil ganske naturligt dreje deres mejeriprodukter i mod Rusland, når og hvis markedsvilkårene rammer et attraktivt niveau. Efterfølgende vil der stille og roligt være hyldepladser, som bliver ledige, når de nævnte lande drejer deres produkter i mod Rusland. Ny balance opstår om jeg så må sige. Dansk landbrug og hermed dansk mælkeproduktion og mejeribrug i alle led, har historisk set været dygtige og effektive til at tilpasse sig mælkepladsens vilkår og udvikling. Produktion og eksport af vores hæderkronede Lurpak er historisk set en konsekvens af opdyrkningen af de amerikanske sletter. Dansk landbrug kunne ikke hamle op i mod de store kornmængder, som flød fra Amerikas slette ud på verdensmarkedet via de ny moderne transportmidler damptog og dampskibe for godt og vel 125 år siden. Konsekvensen blev at dansk landbrug slog sig på mælkeproduktion, andelsmejerierne opstod, Lurpak blev født. Historiske udfordringer Nogen af os mejerifolk kan ligeledes huske FETA-eventyret til Iran, hvor der i perioden midt 70-erne til omkring 1990 blev udviklet en kæmpeeksport af UF feta til Iran. Da eksporten af feta til Iran toppede, var tonnagen i størrelsesorden 70/ tons pr. år. Efter omvæltningerne i Iran forsvandt det iranske marked ganske hurtigt, da importen via regeringsindgreb blev stoppet og der samtidig blev investeret i lokalproduktion. Det danske feta-eventyr blev i allerhøjeste grad sendt i front, via udviklingen af UF teknologien og støbning direkte i dåserne hos nordjyske Ørum Mejeri. Igen et eksempel på omstilling- og udviklingstrang hos danske mejerifolk. Da dansk mejeribrugs kæmpe marked for feta i Iran forsvandt over night fandt mælken og produkterne nye veje i mod markedspladsen, igen et eksempel på hurtig og effektiv tilpasning af markedets krav. I en rigtig lang årrække var dansk eksport af mejeriprodukter stærkt afhængig af EU eksportrestitutioner, når der skulle sælges produkter ude på verdensmarkedet. Rigtig mange mejerifolk, fra landmænd over mejerierne og mejeriselskaber til salgsfolk, var stærkt bekymrede over afhængigheden af EU-restitutioner. Hvordan skal det gå, når restitutionerne nulstilles var det enkle spørgsmål. Igen må vi svare, at dansk mejeribrug over tiden har fået sig tilpasset til de nye markedsvilkår uden restitutioner på godt og ondt. Vi kan og skal ganske enkelt klare os under de frie markedskræfter på lige vilkår. Aftrapning og afskaffelse af EU eksportrestitutioner krævede nye innovative tanker og ideer på mange områder. Vegetabilske produkter fra vores mejerier, så som White Cheese, Processed Cheese og pizzatopping Side 4 af 19

5 er produkter, som kom på programmet for at være konkurrencekraftige på markederne, hvor vi før var afhængig af EU-restitutioner, at der ved denne produkttilpasning frigives en masse dansk mælkefedt til Lurpak er kun et plus for dansk mælkeproduktion. Innovative kvalitetsprodukter Som planchen fra FAO viste, så er det på de fjerne markeder i Østen, Kina og Afrika, at mælkeunderskuddet vil være rigtig mange år frem. Befolkningen i disse regioner kender nødvendigvis ikke mejeriprodukter på samme vis som os her i Vesten. Der er ingen tvivl om, at vi som mejerifolk i et land med et stort og voksende mælkeoverskud skal være særdeles effektive, innovative og imødekommende for markedskravene fra de nye markeder for at få vores andel af hyldepladsen til vores prima produktionsportefølje. Som mejerifolk skal vi ganske enkelt forstå, at krav og forventninger til f.eks. ost ikke nødvendigvis er de samme i Fjernøsten som i Danmark. Det vil formentlig tage uendelige tider, inden man i Indonesien efterspørger lagret Danbo eller Good old Havarti, men man vil helt givet over tid efterspørge oste med tilpassede smagsprofiler, holdbarheder osv. som passer til de lokale smagsløg samt områdets handelsmønster og logistiksystemer, da man er klar over vigtigheden af mælkens proteiner, mineraler og vitaminer samt produkter produceret af mælk og ingredienser med en kvalitetsmæssig høj standard. Der er ligeledes store forventninger om et superhøjt Food safety-niveau i produktionen samt i de færdige produkter, som når frem til markedspladsen. Det er her, at vi som ledere og specialister i dansk mejeribrug, på mejerierne og i følgeindustrien skal være helt i top med vore kompetencer, over en bred front. Via vores faglighed, tillid, åbenhed, troværdighed samt evnen til samarbejde kan og skal vi alle bidrage til at bringe de danske mejeriprodukter frem på markedspladsen, uanset om der er tale om hjemmemarkedet, nær og fjern eksportmarkeder, nye eller gamle markeder. Vi skal som medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer være stolte ambassadører for vores branche, vores produkter, vores virksomheder samt medarbejdere og kollegaer. Vi skal alle være optimister på branchens vegne. Tillid til fødevarerne Det, som vi for alt i verden skal undgå, er tab af tillid og troværdighed omkring vores råvarer, produkter og produktionsmetoder. Dansk mejeribrug må ganske enkelt ikke komme i en situation, hvor vores industri og branche trækker overskrifter, som det har været tilfældet i kødindustrien. Kødfusk udløser skarpere kontrol i Kina og 16 er døde af den snigende pålægsbakterie listeria. Denne type overskrifter er ganske ødelæggende for enhver branche. Når man taler om fødevarer, er vi som producenter alle i samme båd, for de moderne kommunikationer spreder med lynets hast gode som dårlige nyheder. Dårlige nyheder fra et lands fødevareindustri sætter alt under pres, herunder myndighedernes kontrol og opfølgningssystemer i det pågældende land. Hvis vi skal lykkes med at øge eksporten fra den danske fødevarecluster med 50 mia. kr. og skabe nye jobs, så skal dansk fødevareproduktion være kendt i hele verden som en leverandør, der kan levere store mængder af sikre, sporbare og ensartede kvalitetsprodukter til tiden. Vi ved det alle, fællesskab forpligter!! Derfor er det glædeligt, at danske mælkeproducenter, mejerier og mejeriselskaber, leverandører af maskiner og udstyr, hjælpestoffer og emballage og os medarbejdere i alle hjørner af mejeriindustrien, alle bakker stærkt og godt op omkring vores industri med masser af fælles aktiviteter omkring det at sikre høj kompetence hos medarbejderne, for herved at levere sikre og sunde mejeriprodukter til vores kunder. Når Mikkel Lohmann Danielsen adm. direktør hos småkagefabrikken Bisca udtaler at: Det er en gevinst med Danmark som afsenderland. Made in Denmark er et godt salgsargument ude i verden. På en række af vores produkter er det tydeligt, at det er en gevinst for os, at Danmark står som afsenderland, så det er bestemt et klart og tydeligt udtryk for at dansk fødevareproduktion, som en samlet enhed er kendt og anerkendt som en pålidelig leverandør af gode sikre fødevarer. Side 5 af 19

6 Side 6 af 19 Delegeretmøde nr Mælkekvoters ophør Den danske mælkeproduktion er over de sidste 3-4 år steget med ca. 0,5 mia. kg mælk. Som bekendt ophører mælkekvoterne mod udgangen af marts Danske mejerier og mejeriselskaber står helt givet med en kæmpe udfordring med at få tacklet paratheden til de forventede øgede mælkemængder frem mod En række spørgsmål rejser sig hos danske mejerifolk: Kommer mælken i stigende strømme? Hvornår kommer de forventede stigninger? Hvor kommer de stigende mængder mælk? Skal vi satse på ost og mælk eller pulver? Hvad betyder den faldende mælkepris? Hvad betyder de unikke markedsvilkår? Ja, spørgsmålene er mange, og svarene er få og usikre. Et er sikkert! Når vi skal drive et effektivt dansk mejeribrug, som skal eksportere en stigende andel af landets mælkeproduktion til fjerne markeder, er vi ganske afhængige af stigende mælkemængder for at sikre en øget effektivitet i vores mejerianlæg og dermed øget konkurrence kraft på markedspladsen. På kvægkongressen 2014 satte chefkonsulent Susanne Clausen i et strategiindlæg fokus på mælkeproduktionen uden mælkekvoter med et dansk perspektiv: Den 31. marts 2015 slutter 30 år med mælkekvoter. Fra da af kan mælkeproducenterne igen producere så meget mælk, de vil uden at skulle bekymre sig om kvoteoverskridelser, superafgift, frimængde eller kvotekøb og kvotepris. Det betyder også, at omkostningerne ved at udvide produktionen falder, og det styrker mælkeproducenternes konkurrenceevne. Siden kvotebørsen blev indført i 1997, er der investeret store summer i mælkekvoter, nemlig små 11. mia. kr. hertil kommer de investeringer, der er gjort i kvoter via ejendomshandler og via købs/salgsordninger. Alt i alt er der over 30 år med mælkekvoterne investeret kæmpe summer i kvoter. Kvotepengene er finansieret og forrentet via mælkepengene, derfor giver ingen kvote bedre finansiel styrke. Danske mælkeproducenter råder i dag over Europas mest moderne produktionsanlæg. Siden 1997 er der bygget nye kostalde. Med mælkekvoternes ophør og et moderne produktionsanlæg bliver miljøregulering sammen med adgang til kapital formentlig de mest begrænsede faktorer for mange mælkeproducenter. Omlægning og afkobling af EU s landbrugsstøtte betyder, at prissætningen af mejeriprodukter i EU følger verdensmarkedspriserne med de muligheder og udfordringer, som de frie markedskræfter giver. Mælkeproducenterne vil helt givet komme til at producere i et felt, hvor nærmest uforudsigelige stigninger og fald i både foderpriser og mælkepriser er de nye produktionsvilkår, som er kommet for at blive. Der vil komme bump på vejen, men samlet set er man dog enige om, at trenden går opad, hvad angår priserne, altså optimistisk tilgang til mælkeproducenternes fremtid. En konsekvens for mælkeproducenterne ved at producere mælk under de frie kræfters vilkår er, at de er nødt til at opbygge en større grad af robusthed over for udsving i priserne. Også danske korn- og rapsproducenter oplever, at værdien af deres høst kører op og ned. Fra 2010 til 2012 steg værdien af høsten med ca. 8 mia. kroner, svarende til en stigning på 73 % for så at opleve et tilsvarende fald fra 2012 til Der skal bestemt en robust økonomi, et godt overblik og dygtig ledelse til for at klare prissvingninger i denne størrelse på sin produktion. Der skal ganske enkelt konsolideres i et opadgående marked. Schweiz afskaffede mælkekvoterne i 2009, hvilket har betydet, at mælkeproduktionen er steget betydeligt, samt at man har oplevet fald i mælkeprisen på 15-20%. Som det ses, så advarer man fra Schweiz om kvotekollaps, når EU lukker ned for mælkekvoterne. Der er bestemt mørke skyer forude, vi skal alle besidde en stor omstillingsparathed, når EU s mælkeproducenter slipper fri fra 30 års produktionsregulering. Som danske mejerifolk skal vi ganske enkelt være verdensmestre i at drive et mejeribrug, som spænder vidt. Vi skal arbejde med specialiteter og innovation i den ene ende af skalaen, og vi skal arbejde med stordrift og skala i den anden ende af skalaen. Uanset om vi producerer specialiteter, innovative produkter eller

7 bulpræget produkter, om vi arbejder på et skalamejeri eller et mindre mejeri eller et gårdmejeri, så skal alle vi ledere og specialister i vores forening, uanset om vi har vores daglige virke på mejeri, i mejeriselskab eller i følgeindustrien forstå, at fællesnævneren for dansk mejeribrugs succes er og bliver den KPI, der hedder mælkepris. Der skal være en sund økonomi hos vores mælkeproducenter, for at vores hvide guld mælken vil nå frem til mejerierne og os medarbejdere i stride strømme. Høj mælkepris og rentabilitet hos mælkeproducenterne er den bedste garanti for gode og spændende arbejdspladser, hvor arbejdsmiljø, trivsel og ansættelsesforhold er i højsædet. Som danske mejerifolk i alle hjørner af vores branche skal vi alle bidrage til en stærk branchekultur, hvor vi via høj faglighed sætter vores produkters kvalitet og finish i højsædet. Vi skal sikre en stærk økonomi omkring vores produkter ved, at vi som fagfolk har fuldstændig styr på mælkens værdistoffer, samt kvalitetsbristomkostninger, vi skal arbejde med løbende forbedringer i hele flowet fra jord til bord. Der skal arbejdes med innovation, både når det gælder vores produktion, og når det gælder vores processer i bred forstand. Vi skal som medarbejdere sikre et højt kompetenceniveau, vi skal udvise ærlighed, troværdighed, vi skal være ligefremme og handlekraftige, møde kollegaer, medarbejdere, kunder og leverandører i øjenhøjde. Når vi som medarbejdere behersker alle de nævnte discipliner, og er stærke ambassadører for vores branche og produkter, står vi stærkt, når der skal forventningsafstemmes med vores arbejdsgiver. Her har vi heldigvis vores overenskomst til at hjælpe os med at holde retningen, om jeg så må sige. Mejeridanmark er altid på vej, mejerier, mejeriselskaber, følgeindustrien og os ansatte er i bevægelse, det ser, hører og mærker vi alle, som har vores gang i branchen. Jubilæer Den 2. maj afholdt Kold College 125 års jubilæum under temaet 125 år på mælkevejen, på dagen var det præcist 125 år siden, nemlig 2. maj 1889, at det første kursus for mejerister blev afholdt på Dalum Landbrugs og mejeriskole. Kold Colleges jubilæumsdag blev fejret på behørig vis, med taler, indlæg, rundvisning og naturligvis et stort ostebord. Ved et kig i Mejeribrugets Årbog kan det også konstateres, at 19 af vores kollegaer i Mejeridanmark har fejret 25 og 40 års jubilæum, her fra delegeretmøde skal der lyde et hjerteligt tillykke til alle jubilarerne, god vind fremover, fra foreningens side er vi rigtig glade for samarbejdet med jer alle i stort og småt. Mejeridanmark Ved et kik på Mejerikort 2014 kan det konstateres, at Mejeridanmark fylder godt i landskabet. - Arla Foods har 27 driftssteder - Selvstændige andelsmejerier udgør 9 driftssteder - Private Mejerier udgør ca. 30 driftssteder hvoraf 10 har en større produktion - Iscremeproducenterne udgør 6 driftssteder I det forgangene år er der ikke driftsstandset mejerier i Danmark, hvilket vel nærmest er første gang i en menneskealder, at vi i Danmark har haft et mejeriår uden lukninger af mejerier. At der ikke er lukket mejerier i det forgangne år er et stærkt udtryk for effektiv mejeristruktur, samt forventninger om stigende mælkemængde i Danmark. Som følge af Ruslands boykot har Arlamejerierne i Troldhede, Nr. Vium, Høgelund, Bislev og Holstebro Flødeost været nødsaget til nedlægge små 80 jobs, andre mejerier med leverancer til Rusland har ligeledes haft behov for mindre justeringer af bemandingen. Naturligvis en træls situation for de berørte medarbejdere. Sædager Andelsmejeri valgte her i foråret 2014 at indstille driften som selvstændig andelsmejeri, mejeriets andelshavere valgte at sælge mejeriet til privatmejeriet i Mammen. Sædager Mejeri har fortsat driften som en del af Mammen-gruppen. Side 7 af 19

8 Også i det forgange år har Mejeridanmark traditionen tro sat gang i en række projekter, store som små der alle på den ene eller anden måde skal bidrage til at holde Dansk Mejeribrug i front. Arla Foods har besluttet at investere i et nyt innovationscenter til 270 mio. kr. i Agro Food Park i Århus. Arla Foods nye innovationscenter forventes åbnet i 2016, ca. 120 medarbejdere vil blive tilknyttet det nye innovationscenter. I det sønderjyske har Arla Foods besluttet at ombygge Branderup Mejeri til produktion af mozzarellaost. Mejeriet forventes at få en kapacitet på tons mozzarella. Investeringen på 80 mio. kr. i Branderup forventes at være gennemført april-maj I Nordjylland overvejer Arla Foods at udvide kapaciteten af hvid ost på mejeriet i Bislev. Arla Foods Ingredients har fået godkendt en investering på 295 mio. kr. til en ny valleproteinhydrolysat-fabrik hos DP i Videbæk. DP s nye hydrolysatfabrik planlægges klar til produktion i slutningen af For at forøge Arla Foods Ingredients kapacitet på mælkekalcium er det besluttet at investere 45 mio. kr. på HOCO i Holstebro, i produktionsudstyr. I afdelingen for specialoste er der ligeledes gang i aktiviteter og projekter. Thise Mejeri er så småt ved at rykke ind i Hjerm Kalkminer med deres specialoste, som er tiltænkt de tyske forbrugere. Tebstrup Gedeosteri har flyttet produktionen fra Skanderborg til Arlas tidligere mejeri i Vrinners grundet øget produktion og dermed et øget pladsbehov. På Tirstrup Mejeri åbnede Arla Unika midt på sommeren deres nye Affinage Center. Med de nye faciliteter er Arla Unikas plan dels at øge kapaciteten på det nuværende sortiment, samtidig med at de nye Affinage faciliteter åbner muligheder for nye gourmetoste. I den anden ene af skalaen, bliver det spændende at følge Arlas veje ud i verden: Den 1 august kunne Arla byde velkommen til 800 nye andelshavere med ca. 450 mio. kg mælk fra mejeriselskabet EGM Walhorn. Som det fremgår af dagspressen har Arla Foods givet et foreløbigt bud på majoriteten i det børsnoterede mejeriselskab Arab Dairy Products i Ægypten. Med en aktiepost på 8% i det brasilianske mejeriselskab Vigor Alimentez, er det Arlas plan at benytte Vigor s logistik og distributionssystem til at få sat skub i salget af mælkevare på den brasilianske markedsplads. Arla Foods har henover sommeren frasolgt Dairy Fruit A/S i Odense og Danapak i Slagelse. Som det fremgår, er der bestemt gang i aktiviteterne og projekterne rundt om i Mejeridanmark. Ud over de store og større projekter, som er nævnt her i beretningen, er vi alle vidner om en rigtig stor mængde små og mellemstore projekter, som afvikles i alle hjørner af vores branche. Alle projekter store som små kræver opmærksomhed og ressourcer i en travl hverdag, det er derfor utroligt vigtig, at vi husker at give hinanden et lille klap på skulderen, når vi har løbet projekterne hjem. Lad os her på delegeretmødet ønske vores kollegaer og Mejeridanmark god vind med alle aktiviteterne og projekterne små som store, som alle bidrager til effektivitet, konkurrencekraft og fornyelser i branchen. Medlemsforhold Vinter og forår 2014 blev et lysende eksempel på fordelen ved at være ansat under overenskomsten mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening/Dansk Industri og Foreningen af mejeriledere og funktionærer, idet Arla Foods med ledelsesretten i hånden og funktionærlovens opsigelsesvarsel uden megen dialog eller forståelig information valgte at gennemføre en omfattende omlægning af pensionssatserne for ikke-overenskomstansatte funktionærer - altså funktionærer på frie aftaler og kontrakter på mejerierne og i de centrale funktioner. For de af foreningens medlemmer (og andre), som ikke har deres ansættelsesforhold reguleret af overenskomsten mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og vores forening, betyder Arlas omlægning af pensionsordningen, at vi som medarbejdere går fra pensionssatser, som var baseret på aldersprogression til stillingsprogression, og derfor rammes alle under 44 år, som ikke via deres stillingsniveau er sikret en højere pensionssats end de 12,99 %, som bliver standardniveauet gennem hele arbejdslivet for langt hovedparten Side 8 af 19

9 af de berørte. Stillingsprogressionen af pensionssatserne betyder, at vi som medarbejdere skal være indplaceret på stillings/lønbånd over D2 for at nå pensionssatser på henholdsvis 15% og over C2 for at nå 18%. Lønbånd D1 og C2 betyder, at man typisk skal have en titel som Vice President eller Senior Director for at opnå 15% i pensionssats og titler derover for at opnå 18% i pension. Da Foreningen af mejeriledere og funktionærer har om formål at sikre medlemmernes økonomiske og sociale interesser, løn og ansættelsesforhold, valgte vi i samarbejde med Dansk Mejeriingeniør Forening at kontakte Arla Foods HR-afdeling med henblik på dels at forstå baggrunden for Arlas skift fra aldersprogressiv til stillingsprogressiv pensionssats, dels at opfordre til afholdelse af informationsmøder, hvor der via åben dialog blev informeret om omlægningen af pensionen, dels var der mulighed for at stille spørgsmål til ledelsen. Fra foreningens side blev der ligeledes opfordret til at rulle tilbage til den gamle pensionsordning, om jeg så må sige. Alternativt at nuværende ansatte fortsatte under den gamle pensionsordning og eventuelle ændringer var gældende ved nyansættelser. Fra foreningernes side kan vi sige, at der blev lyttet men ikke handlet. Med baggrund i en strøm af henvendelser til sekretariatet, samt til Hovedbestyrelsen og kredsbestyrelsesmedlemmer er der afholdt et par medlemsmøder i Aarhus, hvor medlemmer af vores forening og Dansk Mejeriingeniør Forening har haft mulighed for at lufte holdning, synspunkter og faktisk store frustrationer over så drastiske ændringer af ansættelsesforhold og ansættelseskontrakt uden nogen som helst form for konstruktiv dialog med Arlas ledelse eller deres repræsentanter i HR. Vi er selvfølgelig alle klar over, at Arla Foods til punkt og prikke har overholdt gældende regler for væsentlige ændringer af arbejds- og ansættelsesforhold. Arla har ganske enkelt benyttet sig af ledelsesretten. Som gode kollegaer i salg og marketing siger: Er dette det, der forstås ved Good Growth? Lead, Lens and Create? Fra foreningens side har vi via Mælkeritidende sat fokus for konsekvenserne ved omlægninger af pensionsordningen hos Arlas funktionærer på frie aftaler. I Mælkeritidende nr. 10 fra 15. maj 2014 er der i artiklen Pensionsopsparing på lavblus zoomet ind på konsekvens ved Arlas omlægning fra aldersprogressiv til stillingsprogressiv pensionssatser. Som det fremgår af skemaet i artiklen, kan konsekvensen for den enkelte Arla-medarbejder nemt være, at der mangler ½ til 1 mio. kroner på den virksomhedsbetalte pensionsordning hos AP Pension, når pensionsalderen nås. På vegne af hovedbestyrelsen vil jeg på det kraftigste opfordre berørte medlemmer af vores forening til at kontakte AP Pension for dialog og konsekvens af omlægningen af den arbejdsgiverbetalte pensionsprocent samt eventuel drøftelse af korrigerende handling, som i dette tilfælde er eventuelt øget egenbetaling. For medarbejdere og kollegaers vedkommende, som er ansat på mejerierne, og som er eller bliver medlemmer af vores forening, skal der naturligvis lyde en opfordring til at benytte sig af retten til at få sit ansættelsesforhold oprettet og reguleret i henhold til den gældende overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og vores forening, hvilket betyder, at pensionssatserne pr. 1. januar 2014 er følgende: Under 45 år = 12,99% 45 til 50 år = 15% Fyldt 50 år = 18% For ansættelseskontrakter indgået før den 1. januar 2014 gælder stadig, at pensionssatsen er 15% indtil det fyldte 50 år, hvor pensionsbidraget hæves til 18%. Fra hovedbestyrelsens side vil vi igen og igen gerne understrege vigtigheden af at have sit ansættelsesforhold reguleret via vores overenskomst, nemlig at alle ændringer sker efter forhandling og efter devisen som ligger til grund for vores andelsselskaber, nemlig at i fællesskab er vi stærkere!! Arla-ansatte på frie aftaler/kontrakter har på egen krop mærket, at via et knips med fingeren kan et ansættelsesforhold, som er reguleret via individuel kontrakt og personalehåndbog, ændres - selvfølgelig med gældende varsel. Side 9 af 19

10 Fra hovedbestyrelsens side er vi naturligvis stærkt forundrede over Arlas ændring og omlægning af pensionssystemet, da Mejeribrugets Arbejdsgiverforening som begrundelse for ønsket om harmonisering/standardisering af pensionsområdet førte til, at vi ved sidste overenskomstforhandling tilpassede pensionssatser for nye overenskomstansatte under 45 år til 12,99%. Artiklen i PKA s medlemsblad Din Pension satte i juni 2014 under titlen Måske bør du spare mere op? fokus på pensionsindbetalingerne. Jeg citerer fra PKA: Din samlede pension skal ideelt set være på mellem 70 og 80 procent af din lønindtægt inden pensionering, for at du kan fortsætte den levestandard, du er vant til. Det mål har PKA sat for nye medlemmer. Og for at nå det mål, skal der indbetales 15 procent af hele lønnen inklusiv alle tillæg gennem hele arbejdslivet. Foreningen af mejeriledere og funktionærer har i små 100 år sammen med arbejdsgivere i Dansk Mejeribrug via Andelspensionsforsikringen i fællesskab været et forbillede for, hvordan man som branche sikrer sine medarbejdere en god pensionisttilværelse. Branchens ansatte skulle gå trygt på arbejde og vide, at når de nåede pensionsalderen, eller hvis ulykke eller sygdom ramte, så ville de ikke være truet økonomisk. Men som Mælkeritidende skriver - nye tider - nye skikke. Her i 2014 skilles vandene, og for nogle går det desværre den forkerte vej, derfor sure forandringer for de af vores medlemmer, som ikke har mulighed for overenskomstansættelse. Som det fremgår af Fies leder og indlæg i Mælkeritidende nr. 9, 2. maj 2014, er der heldigvis også søde forandringer på vej til vores pensionsordninger, nemlig reducerede omkostninger til administration af pensionsordningerne. Dette gælder heldigvis for alle i mejeriindustrien, som er kunder hos AP Pension. Som vi ved, betyder reducerede omkostninger øget opsparing, over tid løber det faktisk op. Ja, det summer op og kan faktisk på gennemsnitlig pensionsordning betyde op mod kr. I ser nogle eksempler her på planchen. På den søde side er også, at alle, som bruger FMFs pensionsordning, får bedre og fuldt ud arbejdsgiverbetalt forsikring. Ændringen betyder: Løbende udbetaling på 70% af sin løn ved tab af arbejdsevne. Dødsfaldsdækning på 150% af en årsløn. Kritisk sygdom på kr. Heltidsulykkesforsikring, udbetaling på op til 3 mio. kroner i erstatning Forsikringen gælder helt frem til folkepensionsalderen, hvis medlemmet fortsat er i arbejde. Pension af hele lønnen inkl. ferie og tillæg. Som understøttelse af vigtigheden af en stærk sammenhæng mellem overenskomst og pensionsordning siger ATPs chefanalytiker Ole Beier Sørensen i artiklen Hver fjerde sparer ikke op til pension. Jeg citerer Ole Beier Sørensen: - Det står klart, at pensionsindbetalinger kun fungerer godt for folk med et langt og stabilt arbejdsliv inden for brancher med overenskomst. - Derimod fungerer det i sagens natur mindre godt for alle dem, der ikke har det sådan. Ole Beier Sørensens ord er ganske godt beskrivende for hovedbestyrelsens holdning til vigtigheden og sammenhæng i mellem gode stabile arbejdsforhold, overenskomst og pension. Sundhedsordningen Som det fremgår af side 10 i vores Overenskomst er der for samtlige ledere efter de 2 overenskomster også indgået aftale om sundhedsordning. Sundhedsordningen er tegnet gennem PensionDanmark. Sundhedsordningen har været indeholdt i vores overenskomst med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening siden Da et af vores medlemmer ønskede at gøre brug af den i overenskomsten beskrevne sundhedsordning tegnet hos PensionDanmark, blev han henvist til PensionDanmarks brochure, hvor blandt andet produktet hurtig diagnose er beskrevet. Da vores medlem efterfølgende ville gøre brug af hurtig diagnose var den Side 10 af 19

11 meget overraskende melding til både medlem og vores forening, at der ikke var adgang til den fulde ordning hos PensionDanmark. Den i PensionDanmarks brochure beskrevne sundhedsordning inkl. hurtig diagnose er kun gældende for mejeribrugets medarbejdere omfattet af fællesoverenskomsterne og ikke funktionærer dækket af vores overenskomst, eller for den sags skyld for Arlas medarbejdere ansat på individuelle kontrakter. Uden vores forenings viden og for den sags skyld Arlas funktionærers viden, er sundhedsordningen hos PensionDanmark blevet delt op i to kategorier, nemlig en sundhedsforsikring for vore timelønnede kollegaer på mejerierne indeholdende hurtig diagnose, lad os for nemheds skyld kalde denne sundhedsordning for A, samt en sundhedsordning for funktionærer uden hurtig diagnose, og ja - godt gættet - lad os kalde denne funktionær-sundhedsordning for B. Konklusionen er fra vores side, at Mejeribrugets Arbejdsgiverforening stille og roligt har indført et A og B hold, når det gælder Sundhedsordningen hos PensionDanmark. Desværre må vi konstatere, at vi som funktionærer i dansk mejeribrug er kommet på B-holdet eller den lille sundhedsforsikring hos PensionDanmark. Hvordan eller hvorfor Mejeribrugets Arbejdsgiverforening er nået frem til, at vi som funktionærer har gjort os fortjent til B-holdet, når det gælder sundhedsforsikring vides ikke. Fra vores forenings side er vi gået i dialog med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening omkring det forhold, at vi som funktionærer er på B-holdet eller den lille sundhedsforsikring, om man vil. Efterfølgende har vi fra foreningens side sendt sagen til udtalelses hos vores advokat for at afklare et evt. next step for foreningens side. Hvordan Arlas funktionærgruppe forholder sig til B-holdet, når det gælder sundhedsforsikringen, vides ikke. Som følge af Arlas omlægning af pensionsordningen fra aldersprogressiv til stillingsprogressiv har der heldigvis og naturligvis været rigtig mange af vores nuværende medlemmer på mejerierne, men også potentielle medlemmer af vores forening, som har set fordelene ved at blive omfattet af foreningens overenskomst. Denne søgning mod overenskomstansættelse har helt naturligt bevirket, at der er rejst spørgsmål om afgrænsningen af overenskomstens dækningsområde. 1 Dækningsområde: Denne overenskomst gælder for medarbejdere (ledere), som er medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, og som er ansvarlige for ledelse, drift, personale og/eller projekter på produktionssteder, terminaler, distributions- og kørselscentre, der er medlemmer af DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Efter dialog med Arlas HR-afdeling er vi i fællesskab blevet enige om, at grænsefladerne for overenskomstens dækningsområde er følgende: Lønbånd fra og med E2 og op til B berettiger til at være omfattet af lederpension i Arla Foods og til overenskomstansættelse, hvis man er medlem i FMF og under overenskomstens dækningsområde. På møderne, som er blevet afholdt mellem Dansk Mejeriingeniør Forening, Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Arla Foods, er der på vegne af vores medlemmer, ansat hos Arla Foods på individuelle kontrakter, fremført at der i udpræget grad mangler et forum, hvor der systematisk og regelmæssigt kan drøftes løn, pension, ansættelsesforhold og så videre for funktionærer, som har deres ansættelsesforhold reguleret af personalehåndbogen og individuelle kontrakter. Ja, der er medarbejdervalgte medlemmer af Arlas bestyrelse og i repræsentantskabet, samt i samarbejdsrådet og SAMU i Viby. Som gode og loyale funktionærer er der ingen tvivl om, at funktionærerne, de få der er, i de nævnte råd og nævn finder det overordentligt ja nærmest umuligt at drøfte anliggender, som berører den enkelte medarbejder eller funktionærgrupper, for ikke at tale om ansættelseskontrakter og personalehåndbogen. Igen kan og skal det konstateres, at der er lyttet til argumenterne omkring et talerør, igen kan det konstateres at der ikke for nuværende har været noget feedback på opfordringen. Også på nævnte område kan man med afsæt i andelsbevægelsens styrke sige - I fællesskab er vi stærke! Medlemsfremgang Præcist fællesskabet og den styrke der blandt andet ligger i, at vi har en fælles overenskomst, har betydet en markant medlemsfremgang i foreningen igennem de senere år. Vi er lykkedes med at få dette italesat, Side 11 af 19

12 men her i 2014 er vi så yderligere blevet godt hjulpet af Arla Foods forringelser omkring de individuelle kontrakter. Det betyder, at vores medlemskurve har taget et hop i den rigtige retning, og at vi i dag kan tælle 839 medlemmer + nogle studentermedlemmer. Heraf er 598 medlemmer aktive medlemmer, og som I ser af grafen er begge tal i top, hvis vi sammenligner tilbage til starten af nullerne. Som I ser, fordeler medlemmerne sig i landsdelskredsene som følger: Nordjylland Østjylland Vestjylland Sydjylland Fyn Østdanmark I alt Ændring En hel del af medlemsskaren har i løbet af året henvendt sig for at få hjælp og afklaring omkring større eller mindre spørgsmål, udfordringer eller sager. De fleste direkte i relation til deres ansættelsesforhold, men nogle enkelte også med en karakter, så det har været FTF s socialrådgiverordning og arbejdsskadeordning, der har håndteret sagerne. Vi ser her på planchen, at vi i 2013 havde 41 sager i alt, og at vi år til dato er på samme antal. De sager, som håndteres hos husets advokat, kan I se typisk ligger stykker pr. år - nogle store og andre små. Derfor ser vi også en udgift til advokat, som varierer ganske meget, og som er vanskelig at forudsige. Foreningen af mejeriledere og funktionærer har trygheden, rådgivningen og den juridiske bistand højt på prioriteringslisten. Vi kan dog ud af den medlemsundersøgelse, som vi gennemførte i foråret og som jeg kommer tilbage til senere læse, at enkelte medlemmer er usikre på, om der nu i denne vores relativt lille mejeriverden er er fuld diskretion, hvis eller når man henvender sig. Fra hovedbestyrelsens og sekretariatets side kan det ikke understreges tydeligt nok, at hvis man som medlem henvender sig til os med en medlemssag, så er der fuld diskretion. Det er sådan, at sekretariatet naturligvis skal have fuldt kendskab til alle relevante oplysninger, og det samme gælder foreningens advokat, hvis sagen håndteres af ham. MEN. derudover bliver hovedbestyrelse eller andre IKKE involveret. Der kan være sager, der er så store eller principielle, at det må drøftes, om/hvordan en sag skal håndteres. I sådanne tilfælde bliver sagen håndteret anonymt og principielt, og altid efter aftale med det pågældende medlem. Så I kan være helt trygge ved at diskretion er en selvfølge det er helt essentielt! Foreningen af mejeriledere og funktionærer har, som I ser her lige nu, lidt flere ledige medlemmer end normalt - 1,5% eller 8 fuldtidsledige i august Tallet er dog set over tid relativt lavt og sammenlignet med den samlede FTF-A gruppe som har en ledighed på 3,8% - så er tallet absolut fornuftigt, selvom det naturligvis er en træls situation for de medlemmer, der er berørte. Vores erfaring er endvidere, at de medlemmer vi og FTF-A følger som ledige, som regel kommer meget hurtigt i arbejde igen. Medlemsundersøgelse I foråret lavede vi en medlemsundersøgelse. Vi fik muligheden via Huge Consulting, som sendte mail med spørgeskemaer ud til jer og godt 40% af jer tog jer tid til at svare - i alt ca. 200 svar, som var repræsentative med hensyn til alder, geografi osv. Tak for det. Vores formål med undersøgelsen var at afklare, om vores medlemmer generelt er tilfredse med foreningens udbud og muligheder, og dermed blive i stand til på en kvalificeret baggrund at udvikle foreningen i overensstemmelser med jeres synspunkter. Essensen af undersøgelsen fremgår af denne slide, og der er fire hovedpunkter: Der skal ikke foretages drastiske ændringer, men der kan finjusteres her og der. Generel information om og fokus på alle de ydelser, som FMF tilbyder. Relativt mange kender ikke ydelserne. Udarbejd en handlingsplan. HUSK at kommunikere til medlemmer, hvad undersøgelsen munder ud i, herunder hvilke justeringer FMF har tænkt at gennemføre. Side 12 af 19

13 Handlingsplanen er under færdiggørelse og de punkter vi lige nu arbejder med er: Fagligt Forum bliver en ny fast spalte i Mælkeritidende i Frequently asked questions - Info om ansættelsesretslige forhold, overenskomst osv. Det siger vores medlemmer - nogle af de fine udsagn I er kommet med, vil blive brugt i forskellige sammenhænge f.eks. på hjemmesiden - anonymt selvfølgelig, for vi ved jo heller ikke, hvem der har sagt hvad. Ugenyt til alle medlemmer. Ny artikelserie med personportrætter - kollegaer. Mere aktivitet i LinkedIngruppen. Synliggørelse af ansigterne i sekretariatet. Gå-hjem-møder med bredere indhold end mælk og mejeri. Mere direkte mail til markedsføring af aktiviteter m.m. Hjemmesiden ipad-/mobil-tilpasses. Fokus på at synliggøre forening og aktiviteter bredest muligt. En bred buket af overskrifter, som dækker over en hel del specifikke ting, der skal sættes i værk. Der vil blive givet en generelt tilbagemelding i Mælkeritidende, i løbet af efteråret, så alle medlemmer får feedback og dermed vished for, at deres bidrag har medvirket og bliver brugt konstruktivt. Temamøde for kredsbestyrelserne Et andet forum, hvor vi er ude i en lidt bredere kreds, er ved foreningens årlige temamøde med kredsbestyrelserne. I år blev dette afholdt den 9. januar, og der var god deltagelse af vores 6 kredsbestyrelser, hovedbestyrelsen samt sekretariatet. Temamøderne er et supergodt forum for drøftelse af holdninger og synspunkter på aktuelle emner, som på den ene eller anden måde berører os medlemmer, når vi bevæger os rundt som stærke ambassadører for vores forening i Mejeridanmark. På temamødet den 9. januar blev der sat fokus på følgende: Indholdet i overenskomsten 2013 herunder medlemsinformation Hvervning af nye medlemmer - hverve- og velkomstmateriale Arrangementer og aktiviteter NGO Mejerifolk uden grænser Delegeretmøde, antal delegerede og mødeform. Som output af temamødet kan jeg oplyse, at hovedbestyrelsen fik opbakning til at arbejde videre med NGO Mejerifolk uden grænser. Efterfølgende har hovedbestyrelsen nedsat en lille arbejdsgruppe bestående af René Fredgaard, Palle Jellesmark og Fie, som stille og roligt arbejder med NGO-projektet. Der er blandt andet afholdt møder med Ingeniører uden grænser for at samle inspiration, afdække mulighed og risici, samt økonomi og organisationsform. Med vores samarbejdspartnere i sekretariatet har vi ligeledes indledt drøftelser med omkring et evt. bredt samarbejde i vores fælleshus omkring NGO Mejerifolk uden grænser, til gavn og glæde for eventuelle samarbejdspartnere ude i verden, foreningens medlemmer samt det bred Mejeridanmark. På temamødet blev kreds Vestjyllands tanker omkring valggrundlaget til delegeretmødet, nemlig én delegeret for hver påbegyndt 6 medlemmer drøftet. Formålet med delegeretmødet, herunder aftenarrangementet, blev ligeledes drøftet. Konklusionen på drøftelserne blev, at valggrundlaget på én delegeret pr. 6 aktive medlemmer fastholdes, kredsene sætter yderligere fokus på bestræbelserne for at møde med fuldt hold til delegeretmødet. Samtidig er der naturligvis forståelse for og accept af evt. manglende delegeret fra enkelte kredse. Formålet og vigtigheden af delegeretmødet blev ligeledes stadfæstet med følgende begrundelse: Vedtægtsbestemt Styrker netværk og sammenhold Skaber synlighed og hermed stor værdi for foreningen Side 13 af 19

14 Ambassadørrollen styrkes Forum for deling af holdninger og synspunkter Holdninger og synspunkter kommunikeres via Mælkeritidende. Med afsæt i drøftelserne på temamøde om formål og vigtigheden af delegeretmødet, fastholder hovedbestyrelsen derfor den nuværende struktur omkring foreningens delegeretmøde, som beskrevet i vedtægterne, der sidst er revideret på vort delegeretmøde i Udstillinger Sidste års Danish International Food Contest løb som bekendt af stablen den november i MCH Messecenter i Herning. I sædvanlig super flot stil blev Danish International Food Contest gennemført med stor fokus på fagligheden og produktkvaliteten omkring vores produkter. Der bliver arbejdet med netværket, gamle netværk skal vedligeholdes, nye netværk og kontakter opstår. Branchens leverandørvirksomheder over en bred kam præsenterer sidste nye skrig inden for deres områder. Der udvikles tanker og ideer med stor passion for vores produkter og vores stolte mejeritraditioner sikrer, at der er stærk sammenhængskraft mellem gode sikre råvarer og ingredienser, teknologi i alle afskygninger samt vores gode gamle håndværk, når vi mødes til den årlige dyst i Herning. Små mejeriprodukter fra 14 forskellige lande nåede frem til Contesten i Herning i Ca besøgende gæster og et hav af udstillere gav masser af stemning og højt humør i MCH. Vinderne i Danish International Food Contest 2013 blev geografisk fordelt med Bornholms Andelsmejeri, som vinder for ost Westbury (UK) for smør Lindköping for konsum Danmarksmesterskaberne 2013 gik til Bornholms Andelsmejeri for ost Holstebro Mejeri for smør Christiansfeld Mejeri for konsum Udstillingens Gourmet pris 2013 gik til Høgelund Mejeri for Unika - Høgelundgård Slagelse Mejeri for Unika Gammeldags kærnet smør med Læsø salt Naturmælk for Biodynamisk Hømælk Der skal lyde et stort tillykke til alle Food Contest-vinderne. Under temaet Let s fly away deltog 700 gæster i Mælkeritidendes Dinner Event - super god stemning under et super godt arrangement, arrangeret af Mælkeritidende. På vegne af vores forening, som er medarrangør af Danish International Food Contest, vil vi fra hovedbestyrelsens side sige tusinde tak for støtte og opbakning til udstillingen i Herning oktober er vi igen klar i Herning med nyt navn og nyt logo. Fra udstillingsudvalgets side har man valgt at gå mere i det internationale mundrette spor, med navnet International Food Contest. På skærmen ser I International Food Contest s nye logo. Tirsdag aften inviterer Mælkeritidende under temaet Let s dance traditionen tro til Dinner Event. Opfordringen skal derfor lyde til at møde talstærkt frem i Herning. Husk tilmelding af produkter til International Food Contest samt til Mejeribrugets Gourmetpris og sidst men ikke mindst husk tilmelding til Dinner Event Let s dance der bliver helt sikkert rift om pladserne og det lyder ovenikøbet til, at vi skal tage danseskoene på i år. Side 14 af 19

15 Igen i år vil vi fra Mælkeritidende, Foreningen af mejeriledere og funktionærer og Dansk Mejeriingeniør Forening sammen med vores samarbejdspartnere være repræsenteret på messen vel mødt på stand nr. M9526. Vi ses i Herning!! Traditionen tro har vi ligeledes afholdt Mejeribrugets Dag 2014 på Kold College, ca. 500 mejerifolk deltog i en spændende dag, hvor der blev sat fokus på Future Challenges for mejeribruget, efterfulgt af kredsudstilling, som blev afsluttet med kulinarisk festfyrværkeri fra Kolds kokkeelever. Dagen på Kold blev krydret med åbent hus og et par workshops. Året sidste kredsudstilling blev afholdt under idylliske rammer på Gram Slot. Som en del af arrangementet på Gram Slot blev årets vindere af bedømmelserne på kredsudstillingerne hyldet på behørig vis der skal lyde et stor tillykke til vinderene af dysten. Der er ingen tvivl om, at sund konkurrence på kvalitetsparametrene er med til at holde vores produkter i topform. Der skal lyde en stor tak for opbakningen til vores kredsudstillinger, til mejerierne, til arrangørerne og kittelfolket. Øvrige arrangementer Som forening har vi via sekretariatet været arrangør/medarrangør af arrangementer, og som det fremgår af sliden, har vi været rundt omkring mange ting. Mere end personer har deltaget i arrangementerne, så selv om der naturligvis er gengangere, så møder vi rigtigt mange af vores medlemmer og kolleager ved disse arrangementer. Studieturen 2014 gik til England med en kort afstikker til Wales 50 kollegaer og medlemmer deltog, og desværre var der også en hel del på venteliste, da turen var fuldtegnet. For dem, der fik muligheden for at deltage, kan vi vist godt sige, at turen var en succes både fagligt og for det mejerifaglige netværk. Når vi nu har fat i arrangementskalenderen kan vi også lige kaste et blik på de næstkommende arrangementer som er: 9. okt. Danmarks Mejeritekniske Selskab ½ dagsseminar: Mælkealternativer ½ dagsseminar: Vandbesparelse 22. okt. Danmarks Mejeritekniske Selskab Generalforsamling Besøg på Them Andelsmejeri okt. International Food Contest/Food Tech 28. okt. Dinner Event 27. nov. Mejeriindustriens Arbejdsmiljøudvalg Arbejdsmiljøkonference 4. dec. Danmarks Mejeritekniske Selskab Seminar om Skimmeloste Side 15 af 19

16 Uddannelse Hvis vi i Mejeridanmark vil fastholde vores position blandt toppen af verdens førende mejerinationer på det teknologiske niveau, er der ingen tvivl om, at vi skal øge vores indsats omkring uddannelse og træning på det mejerifaglige/mejeriteknologiske område. Det er uhyre vigtigt, at vi som ledere på alle niveauer i Mejeridanmark er vores ansvar bevidst, når det gælder om at fastholde og udbygge vores faglige niveau. Vi skal alle huske, at nye mejerifolk, som skal i sving i 2020 skal ind i et uddannelsesforløb nu. Vi skal i fællesskab sikre det rette flow af kandidater til vores 3-sporede uddannelsessystem i mejeriindustrien: Mejerister - mejeriteknologer - mejeriingeniører. Vi skal som en ansvarlig branche sikre, at vi som et samlet Mejeridanmark altid kan stille med det stærkeste hold, når vi stiller op til kamp. Uanset om vi skal spille lokalseriekamp, eller om vi stiller op til kamp under fjerne himmelstrøg. Vi skal til enhver tid kunne stille med folk til alle pladser på Mejeridanmarks hold. Vi skal også sikre folk på udskiftningsbænken, hvis vi skal fastholde vores positioner på det globale marked. Hvilket fodboldhold kan vinde en kamp uden f.eks. en målmand. Målmanden kan blive skadet under kampen, derfor skal der muligvis være en reservemålmand på bænken. Der skal ganske enkelt stilles med fuldt hold hver dag for at være i front uanset om vi taler om sport eller mejeribrug. Som ledere i Mejeridanmark skal vi sammen med mejerierne/mejeriselskaberne og følgeindustrien sikre det rette flow gennem vores 3-sporede uddannelsessystem. Vi skal ganske enkelt sikre, at kilden ikke tørrer ud. Den dag vi står med en tør eller næsten tør kilde, så er det ganske enkelt for sent at reagere. Vi hører tit - vi siger det selv af og til, nemlig at vi ikke har tid og plads til mejerielever, kandidater fra teknologi- og ingeniørstudierne, og så koster det også penge! Som branche har vi ganske enkelt ikke råd til at undlade at investere tid og penge i fremtidens medarbejdere på det mejeriteknologiske område. Vi skal ganske enkelt sikre, at kilden med kandidater til vores mangeartede positioner i mejeriindustrien til enhver tid er på rette niveau. Efter hovedbestyrelsens opfattelse bevæger niveauet i kilden sig faretruende den forkerte vej. Vores flow igennem mejeribrugets uddannelsessystem og kompetenceudviklinger skal ganske enkelt op, ellers spiller vi i fællesskab Mejeridanmark ned på et lavere niveau, når det gælder vores mejerifaglige og mejeriteknologiske stadie. Glædeligt er det for mejeribranchen at konstatere, at Industrigruppens indsats omkring mejeriingeniøruddannelsen virkelig bærer frugt. Stigende søgning til bacheloruddannelsen og fordobling af studerende i mejeripraktik - det tegner godt. Tillykke med det, godt gået! Her ser vi et rigtig godt eksempel på, hvad et godt og forpligtende samarbejde kan føre til, når en samlet branche løfter i flok. Der er bestemt også behov for en stærk og fælles indsats for at få mejeriteknolog/mejeriteknikeruddannelsen på sporet igen. Her ses helt tydeligt, at kilden er tom eller næsten tom. Flowet er ganske enkelt for lille til at sikre pladserne i mellem det faglige produktionsmiljø til det akademiske niveau i både mejeriindustrien og følgeindustrien. Mejeriteknologerne/mejeriteknikerne vil ligeledes blive savnet, når Mejeridanmarks internationale positioner skal styrkes og siden fastholdes. Flowet er også så lille, at det på sigt kan være kritisk at fasteholde uddannelsen i regi af ErhvervsAkademi Lillebælt, hvor den er overført til i år. Mejeristuddannelsen er efter hovedbestyrelsens opfattelse på rette spor uden at være prangende. Hermed mener vi, at flowet er faretruende nær minimumsgrænsen, der er bestemt ikke overflow set i lyset af mejeribrugets behov på både kort og lang sigt og når vi skal sikre, at der kan stilles med stærkeste opstilling 24/7/52! Der er som bekendt behov for folk på udskiftningsbænken for at klare hverdagens mælkeflow. Fra branchens EfteruddannelsesUdvalg lyder det klart og tydeligt, at søgningen til efteruddannelsesaktiviteterne er på absolut laveste niveau for at opretholde og udvikle efteruddannelsessystemet overhovedet. Også på dette område er der tid til rette omhu, som en vis hr. Møller sagde. Fra hovedbestyrelsens side vil vi opfordre til stor ansvarlighed hos et samlet Mejeridanmark omkring at sikre det mejerifaglige/mejeriteknologiske niveau i vores branche. Et stort ansvar hviler på vores skuldre. Vi må ganske enkelt ikke komme i en situation, hvor vores efterfølgere siger, at vi tog mere, end vi gav til Mejeridanmark på kompetenceområdet. Side 16 af 19

17 Danmark har historisk set været kendt som et land, der var i front på mejeriuddannelsesområdet - den position skal ganske enkelt fastholdes - sådan er det!!! Foreningen af mejeriledere og funktionærer tager naturligvis vores del af ansvaret på uddannelsesområdet og deltager i øjeblikket i en arbejdsgruppe med repræsentation fra Kold College, Mejeribrugets Arbejdsgiverforening, Arla Foods og Danske Mejeristers Fagforening. Arbejdsgruppens opgave er at afdække det fremtidige behov for mejeriteknologer, finde ud af om der er opbakning og interesse i både mejeri- og følgeindustri samt afklare, hvad der kan gøres rent uddannelsesmæssigt for, at mejeriteknologen - i nuværende eller ændret form - kan opretholdes, så vi også fremover har den både velkendte og anerkendte 3- trins model for uddannelser på mejeriområdet i Danmark. Fremtiden Fremtiden er som bekendt svær at spå om. Piet Heins vers Troen og Håbet, omhandlende pessimisterne og optimisterne, er spot on, om jeg så må sige. Det er vel fair at sige, at der i disse dage er stor, ja rigtig stor forståelse for begge "mindset : Hvad håber vi på og Hvad tror vi på. Vi må i fællesskab forholde os til fakta. Mejeridanmark har som bekendt haft et super godt første ½-år af 2014, og netop i disse dag sidder Mejeridanmark på en bølge, som bevæger sig i en negativ retning, grundet ubalance mellem udbud og efterspørgsel på verdensmarkedet på mejeriprodukter. De rå markedskræfter får frit spil her i 2014, vi kommer som branche til at opleve yderpunkterne, når verdensmarkedet taler. Der er vist ingen der er i tvivl om, at vi med stor fart bevæger os ind i en virkelig verden, hvor mælkepriserne til vores ejere og mælkeproducenter kan svinge med +/- hele og halve kroner inden for ganske kort tid. Der skal bestemt en stærk økonomi, en fast hånd og sidst men ikke mindst en stærk psyke til at håndtere udfordringerne fra et frit verdensmarked for mejeriprodukter. Vores ejere og ledelsen i vores mejerier og mejeriselskaber skal i fællesskab sætte den rigtige kurs for branchen. Udfordringerne er helt klart at forstå at navigere i et mejerimarked, hvor der er både pessimister og optimister. Det er klart, at pessimismen slår hårdt igennem for Mejeridanmark, når forsiderne af dagspressen ganske fair siger: - Prisfald på mælk sender landbrug på dødskurs - Mælkeproducents drømme knuses - Fødevareindustrien rammes hårdt Optimismen er helt klart, at vi i Danmark har en mejeriindustri fra jord til bord, som har et effektivt produktionssetup, stærk tradition for at forene høj råvarekvalitet med et stærkt håndværk med moderne og effektiv teknologi til prima produkter, som er klar til at kæmpe for en plads på markedet, nært eller fjernt. Ja klar til at kæmpe om forbrugernes gunst. Rum for optimisme er ligeledes dannelsen af Danish Food Cluster i Aarhus, European hub for food innovation. Stærkt og positivt er det bestemt, at LEI i Holland siger, at Danmark er hub no. 1 inden for fødevareinnovation i en undersøgelse blandt otte lande. Når Danish Food Clusters adm. direktør Lone Ryge Olsen sætter ord på dansk fødevareindustris historie og potentiale, så er der bestemt grund til at rette ryggen for fødevareindustrien og hermed Mejeridanmark. Lone Ryge Olsen siger: Lille land Lang historie Stor industri Sikre fødevarer Høj kvalitet Dybde i fagligheden Lang tradition Side 17 af 19

18 Brug det vi har I fællesskab er vi stærkere end hver for sig. Med disse ord fra Lone Ryge Olsen rammer vi direkte ned i Mejeridanmark, med de muligheder vi som branche har for at producere og levere højkvalitetsfødevarer til kunder og forbrugere nær og fjern. I et verdensmarked som frem mod år 2050 vil efterspørge 70% flere fødevarer end i dag til en verdensbefolkning på 9 mia. mennesker. Dansk mejeriproduktion har et niveau, som svarer til at føde mio. mennesker med mejeriprodukter, altså 3 gange befolkningen i Danmark. Set i det store perspektiv er der maser af plads til mejeriprodukter som er gode, sunde, sikre, produceret med respekt for dyrevelfærd, i et bæredygtigt og ansvarligt miljø, fra jord til bord af dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere, som har effektivitet og innovation i højsædet. Small country - Big on food, i et verdensmarked som efterspørger flere og flere fødevarer. Der må bestemt være grobund for optimisme på den lange bane. Indrømmet så er der bestemt mørke skyer over os i disse dage, det mærker vi alle, som har vores daglige gang i Mejeridanmark. Som medarbejdere i alle hjørner af Mejeridanmark skal vi alle være stærke og stolte ambassadører for vores branche, mejerierne, virksomhederne, for vores produkter i alle afskygninger, for vores kollegaer, medarbejdere og os selv. Vi skal i fællesskab sikre, at vi som medarbejdere til enhver tid har vores produkter i fokus. Det er det, vi alle lever af, vi skal som ledere sikre udviklingen af vores kompetenceniveau i alle hjørner af Mejeridanmark. Det forpligter. Vi skal alle arbejde med et stærkt mindset omkring løbende forbedringer, vi skal alle have forståelse og respekt for driften i et stærkt mejeribrug, som skal mestre stordrift og specialiteter. Her vil jeg citere et afsnit fra Sten Hildebrandts bog Bæredygtig ledelse, ledelse med hjertet : Fragmentering er en skadelig opsplitning af et område, hvor der i virkeligheden er tæt forbundenhed, som man overser eller vælger at se bort fra. Vi splitter krop, sjæl og ånd. Splitter hjernen fra hjertet. En af de store udfordringer er derfor at hele de mange års fragmentering. På mangfoldige områder er der behov for at skabe sammenhæng og helhed. Vi skal tro på noget større og noget højere. Tro på mennesker og betydningen af tillid mellem mennesker. Dansk mejeribrug, Mejeridanmark, organisationerne store som små i og omkring dansk mejeribrug, hele andelsbevægelsen, står og består af et utroligt stærkt fundament. Et fundament som Sten Hildebrandt ganske klart beskriver som: Tro på mennesker og betydningen af tillid mellem mennesker - vi skal tro på noget større og noget højere. Danish Food Cluster - åben innovation - you name it, disse nye samarbejdsformer - organisationer kan kun fungere, når de involverede parter tror på mennesker og betydningen af tillid mellem mennesker. Vi skal tro på noget større og noget højere. I fællesskab er vi stærkere end hver for sig, som Lone Ryge Olsen siger. Som medlem af Foreningen af mejeriledere og funktionærer skal vi være stærke bidragsydere til at holde dansk mejeribrug i front, i medgang og modgang, vi skal være stærke ambassadører for vores branche, produkter, mejerier og mejeriselskaber, medarbejdere, kollegaer og os selv. Vi skal stærkt og effektivt støtte op omkring branchens aktiviteter. Vi kan og skal tage vores del af ansvaret, vi ved det alle - frihed og ansvar forpligter. Hvis vi alle i alle hjørner af Mejeridanmark giver lidt mere, end vi tager i fællesskab, hvis vi alle har et mindset, som siger I fællesskab er vi stærkere end hver for sig, præcist som den danske andelsbevægelse har gjort siden stiftelsen i Fredericia 1887, er vi bestemt godt rustet til morgendagens udfordringer - store som små. Med disse ord vil vi fra hovedbestyrelsens side ønske Mejeridanmark god vind i det kommende år. Mejerikulturen skal passes og plejes, det ved vi alle. En sund og stærk kultur giver fremdrift; prima produkter er vores overlevelse. Brug din forening Igen i år vil vi fra hovedbestyrelsens side opfordre foreningens medlemmer til at søge råd og vejledning fra Fie og co., når og hvis der opstår behov herfor. Side 18 af 19

19 Når og hvis I som medlemmer har gode råd og vejledning eller kritik, god som dårlig, så står sekretariatet, kredsbestyrelserne og Hovedbestyrelsen altid til rådighed. Vi hører gerne fra jer. Afslutning På vegne af hovedbestyrelsen vil jeg gerne afslutte beretningen her på vort delegeretmødet med at takke foreningens medlemmer for støtte og opbakning til vores aktiviteter. Vi håber, at I alle vil fortsætte som gode ambassadører for vores forening. Der skal ligeledes lyde en takt til foreningens samarbejdspartnere, som vi igennem året har haft et godt og givtigt samarbejde med. Et samarbejde som vi fra Foreningen af mejeriledere og funktionærers side sætter utrolig stor pris på, både i det daglige men også i forbindelse med afviklingen af vores forskellige aktiviteter. Samarbejdet i stort og småt gennemføres og udføres med gensidig respekt, åbenhed og ærlighed. Det drejer sig om: Dansk Mejeriingeniør Forening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening/DI AP Pension FTF/FTF-A Foreningen af Danmarks Privatmejerier Dansk Oste- og Smørforening Kold College Organisationerne i MIA Danmarks Mejeritekniske Selskab Industrigruppen bag Mejeriingeniøruddannelsen Landsmejeriudstillingen/International Food Contest Mejerierne og mejeriselskaberne og alle deres ansatte. Sekretariatets medarbejdere med Fie i spidsen skal have en stor tak for den indsats og positive indstilling, I har haft til de mangeartede opgaver, som I har løst på bedste vis. Dette gælder bestyrelsesarbejde og i særdeleshed det arbejde, der udføres til gavn og glæde for os medlemmer på forskellig vis. Hovedbestyrelsens medlemmer skal ligeledes have tak for jeres gode og loyale samarbejde gennem året. Og her skal der også lyde en stor tak til Bent I. Hansen fra kreds Østjylland, der efter otte år som kredsformand og dermed som medlem af hovedbestyrelsen har valgt at overlade roret til Bjarke Damsgaard Jørgensen. Så hermed velkommen til Bjarke. Side 19 af 19

Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu.

Bestyrelsens beretning 2013 / 2014 Mejeribruget lige nu. MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Mandag d. 25. august Vestergaards Hotel Videbæk Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2014

Læs mere

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015

07.07.2015 MØDEREFERAT. Holstebro Flødeost. Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk. Jørgen Peter Hansen. Emne Generalforsamling 2015 MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Onsdag d.17 juni Holstebro Flødeost Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Knud Holk Jørgen Peter Hansen Emne Generalforsamling 2015 Dagsorden

Læs mere

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst.

En kort præsentation 2014. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. VISION Vi vil sikre den højest mulige værdi for vores landmænds mælk og skabe muligheder for deres vækst. MISSION Vi skaber fremtidens mejeri for at bringe sundhed og inspiration ud i verden, på naturlig

Læs mere

- konsekvenser for den danske værdikæde

- konsekvenser for den danske værdikæde Det globale marked for mælkeproduktion frem mod 2020 - konsekvenser for den danske værdikæde Mark Voorbergen Email: mark.voorbergen@cmenp.nl Tlf: +31612446854 KvægKongres 2013 25. 26. februar 2013 15 februari

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Nyhavn Generalforsamlingen

Nyhavn Generalforsamlingen Nyhavn 02-06-2016 FMF Østdanmark indledte generalforsamlingen med en kanalrundfart og dertil hørende historieundervisning & sang. Efter kanalrundfarten forsatte turen til Galionens selskabslokaler i Nyhavn,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres. Kirsten Due Dansk Kvæg

Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres. Kirsten Due Dansk Kvæg Hvordan udvikler mælkeprisen sig og kan markedet reguleres Kirsten Due Dansk Kvæg Disposition Først lidt baggrund: Hvordan fungerer EU- og verdensmarkedet for mælk og mejeriprodukter Markedsudviklingen

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg

Fremtidens Mælkeproduktion. Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Fremtidens Mælkeproduktion Gitte Grønbæk Direktør Landbrug & Fødevarer, Kvæg Global Hvor står konkurrence vi? Hvor står vores konkurrenter? Vores Afregningspris styrker = Hvad Højværdiprodukter udfordringen

Læs mere

Henning Munch Pedersen Bent Sand

Henning Munch Pedersen Bent Sand MØDEREFERAT Mødedato og tid Sted Mødedeltagere Fra Torsdag d. 29. august Holstebro Michael Jensen Henning Munch Pedersen Bent Sand Katrine Vindelbo Emne Generalforsamling 2013 Dagsorden Valg af dirigent

Læs mere

Dette notat ser på udviklingen i mælkemarkedet på sigt på baggrund af rapporter fra OECD-FAO og EU.

Dette notat ser på udviklingen i mælkemarkedet på sigt på baggrund af rapporter fra OECD-FAO og EU. Mælkemarkedet på sigt Dette notat ser på udviklingen i mælkemarkedet på sigt på baggrund af rapporter fra OECD-FAO og EU. Sammendrag Dette notat ser på udviklingen i mælkeprisen på sigt. Dette er vurderet

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Mejeribrugets udvikling

Mejeribrugets udvikling Mejeribrugets udvikling Som indledning til Hovedbestyrelsens beretning her på vores forenings delegeretmøde nr. 126, vil jeg også i år starte beretningen med et vers fra Piet Heins bog Gruk fra alle årene.

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

I mejeridysten deltog 10 lande og forud for præmieoverrækelsen havde 160 fagdommere bedømt knap 1500 mejeriprodukter.

I mejeridysten deltog 10 lande og forud for præmieoverrækelsen havde 160 fagdommere bedømt knap 1500 mejeriprodukter. Bestyrelsens beretning 2016 / 2017 Mejeribruget lige nu. Sidste år ved denne tid var mælkeprisen på et historisk lavet niveau, Arla Foods aconto pris til leverandørerne var for konventionel mælk på 186,4

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB

SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB SEMINARRÆKKE DANMARKS MEJERI TEKNISKE SELSKAB Mælkens mangfoldighed En seminarrække om mælk og mejeriprodukter i alle afskygninger De enkelte seminarer vil blive afholdt fra oktober 2013 og frem til medio

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017

AKTUEL ÆLDREPOLITIK. Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AKTUEL ÆLDREPOLITIK Landsbestyrelsesmøde, august 2017 AUGUST 2017 Aktuel Ældrepolitik, august 2017 Side 2 af 5 Aftale om flere år på arbejdsmarkedet Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået Aftale om

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening

Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening Mødereferat fra Generalforsamling I Vestjyllands Mejeristforening Dato: Torsdag d. 26. august 2010 kl. 17.00 Sted: Rådhuskælderen, Holstebro. Til stede: Til generalforsamling 20 personer. Dagsorden. 1)

Læs mere

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv

Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv Dansk mælkeproduktion i et internationalt perspektiv V/ afdelingsleder Susanne Clausen, Dansk Kvæg Indhold! Trends og tendenser i kvægbruget indtil nu! Strukturudviklingen frem mod 2015! Reformens konsekvenser

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov

INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE. Kristian Skov INVESTORER I DANSK LANDBRUG - HVAD ER PERSPEKTIVERNE Kristian Skov FORMÅL MED ARBEJDSPAKKEN Effekten af arbejdspakken skal være at opnå en yderligere styrkelse af vækstpotentialet, der i et samfundsmæssigt

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015

Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den økonomiske situation hvornår sker der noget politisk? LandboSyd 31. august 2015 Den aktuelle økonomiske situation Hvad er der sket? Før finanskrisen Højkonjunktur Liberal finansiering Omkostningsstigninger

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 4. september 2014 hos GEA Process Engineering Skanderborg 2013-2014 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2013/14

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Projekt Social Kapital i mejeriindustrien

Projekt Social Kapital i mejeriindustrien Projekt Social Kapital i mejeriindustrien Samarbejde mellem 6 ARLA-mejerier, Holstebro Mejeri og NFA samt Mejeribrugets Samarbejdsforum 1 Klaus Jeppesen og Jan Andersen Holstebro Mejeri Vilhelm Borg NFA

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet

Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet NR. 8 NOVEMBER 2011 Risiko for brud i fødekæden på boligmarkedet Mere end 25 pct. af ejerlejlighederne på Sjælland kan kun sælges med tab. Konsekvenserne er alvorlige. Risikoen er, at ejerne stavnsbindes,

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0208 Offentligt EUROPA KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2016 COM(2016) 208 final 2016/0111 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1370/2013

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer

Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer Åbenhed og gennemsigtighed - 18 initiativer 16.11.2006 Oplæg på Forsikring & Pensions årsmøde af adm. direktør Stine Bosse, Tryg, - Del 1 Som Jens Erik Christensen sagde i sin formandsberetning, så er

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER]

FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE DEN 7. MAJ 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] [Indledning] Tak for invitationen til at komme her i dag. Og lad mig gå lige til sagen og tale lidt om socialisme. Jeg kan huske,

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2015 / Mejeribruget lige nu.

Bestyrelsens beretning 2015 / Mejeribruget lige nu. Bestyrelsens beretning 2015 / 2016 Mejeribruget lige nu. Mælkeprisen styrtdykker ja man kan vel nærmest sige at den har været i et frit fald siden sidste generalforsamling og lige nu håber vi alle på at

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 2, april 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning af

Læs mere

2013 på Arlas kerne- og vækstmarkeder

2013 på Arlas kerne- og vækstmarkeder 2013 på Arlas kerne- og vækstmarkeder Her følger en kort gennemgang af, hvordan 2013 udviklede sig for Arla på selskabets seks kernemarkeder og tre strategiske vækstmarkeder. Storbritannien: Arla UK i

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse

Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Store uddannelsesmæssige udfordringer for den private beskæftigelse Med den ventede private beskæftigelsesudvikling frem mod 2020 og de historiske strukturelle tendenser vil efterspørgslen efter ufaglærte

Læs mere

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION

HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION HVER TREDJE SELVSTÆNDIG HAR FOR LILLE PENSION Denne analyse, lavet i dec. 2006, viser, at ca. 30 % af de organiserede små og mellemstore virksomheder har for lille eller ingen pension eller formue, selvom

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Elke og Hermann Lorenzen

Elke og Hermann Lorenzen Naturmælk Elke og Hermann Lorenzen En gård i Lundsgaarde Om gården: 1985 startede Elke og Hermann på Lundsgaard, de overtog gården efter Hermanns far. Gården har en historie der går helt tilbage til 1400-tallet.

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. Husk 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Bliv inspireret af de kreative, og bliv klogere på de

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton

Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Millioner tons Ny stigning i forventningerne til den globale hvedeproduktion. Estimaterne øges med 1,6 millioner ton Ny rekord i forventningerne til den globale hvedeproduktion. USDA forventer 684,4 millioner

Læs mere

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7.

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. november 2008 Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet: produktstandarder,

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor

Det er lysten, der driver værket. Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Det er lysten, der driver værket Kommunikationsguide til: Fællesværker, Sprint og URK-Mentor Ungdommens Røde Kors har kickstartet en række initiativer, der giver børn og unge alle steder i landet mulighed

Læs mere

bedste tilverdens Leverandør

bedste tilverdens Leverandør tilverdens bedste Leverandør Vi har smag for gode oste Hos HKI OST står vi til rådighed stort set døgnet rundt, når det handler om ost; vi kører Europa tyndt for at få ostene hjem til rette tid, og bringer

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere