Mejeribrugets udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mejeribrugets udvikling"

Transkript

1 Mejeribrugets udvikling Som indledning til hovedbestyrelsens beretning nr. 125 i rækken, vil jeg citere et par vers fra Piet Heins bog Gruk fra alle årene. Piet Heins vers hedder Troen og Håbet, og lyder: Pessimisterne Er dog De reneste tåber De tror På det modsatte af, Hvad de håber Nej, de optimister Som livet Beror på Er dem Som tør håbe På noget, de tror på. Med afsæt i Piet Heins vers Troen og håbet dumper vi ned lige midt i de store udfordringer, som dansk landbrug og dermed dansk mejeribrug og mejeriindustri står midt i her i efteråret Dansk mejeribrug, dansk mejeriindustri, står og balancerer på en knivsæg mellem pessimisterne og optimisterne. Der er ingen tvivl om - ganske forståeligt, at rigtig mange mælkeproducenter ud over det ganske land ser med rigtig stor bekymring på faldende mælkepriser. Mælkepriser, som over de sidste måneder er faldet fra den rigtig gode side af 3 kroner pr. kilo til et niveau for nuværende på ca. 2,8 kr. pr. kilo, og ingen kan sige, om bunden er nået i denne omgang, så jo - der er bestemt grobund for pessimisme. Som det fremgår af planchen fra Landbrug og Fødevarer, så har mælkeprisen siden 2009 bevæget sig i en særdeles positiv retning, for at toppe i 2013 med en mælkepris på 2,95 kr. pr. kg mælk. I februar marts måned 2014 nåede mælkeprisen op på 3,14 kr., og derfra er prisen siden faldet til det nuværende niveau, men dette til trods, så udtaler Kristian Svendsen fra Landbrug & Fødevarer i juli måned i artiklen Mælkeprisen er stadig højere end forventet, at vi ikke må glemme, at ca. 2,90 kr. pr. kg mælk selv i et stort historisk perspektiv er en høj pris, og for få år siden ville vi være glade for en pris på dette niveau. Set i lyset af faldende foderpriser, samtidig med faldende mælkepris på et højt niveau, betyder denne udvikling, at rentabiliteten stadig vil være relativ høj for mælkeproducenterne. Positiv udvikling af mælkeproducenternes rentabilitet giver bestemt grobund for optimisme. At mælkeindvejningen siden 2007 er steget fra 4,5 mia. kg mælk til over 5 mia. kg mælk i 2013 er bestemt også et stærkt signal om optimisme hos mælkeproducenterne. En stærk strukturudvikling hos mælkeproducenterne over årene har betydet, at: - Gennemsnitlig kvote pr. bedrift april 2014 er på tons - Gennemsnitlig ydelse pr. ko er på kg - Og pr. 1 april 2014 er der mælkeproducenter i Danmark. Denne udvikling i nøgletallene for de danske mælkeproducenter må bestemt også tillægges et optimistisk mindset hos de mælkeproducenter, som er i business. 1. april 2015 nærmer sig med hastige skridt. Som bekendt ophæver EU pr. 1. april 2015 mælkekvoterne, hvilket betyder at mælkeproduktionen i Danmark, ja i hele EU er underkastet de rå markedskræfter - på godt og ondt, om jeg så må sige. Forventningerne er, at den danske mælkeproduktion frem mod 2020 vil stige med op til 20%, svarende til 1 mia. kg mælk mere pr. år. Igen et udtryk for optimisme hos mælkeproducenterne. Side 1 af 19

2 I særlige optimistiske stunder er der branchefolk, som indikerer, at den danske mælkeproduktion vil stige + 2 mia. kg. Ja, helt op til + 4 mia. kg pr. år, hvis rentabiliteten i mælkeproduktionen er på plads samtidig med gode rammevilkår, som på forsvarlig vis tager hånd om miljøet hos både primærproduktionen og i forædlingsledet. 1. mia. kg ekstra mælk i Danmark vil øge eksporten med 4 mia. kr. og skabe 5000 arbejdspladser, igen rum for optimisme. Optimismen i dansk landbrug har igennem 2013 og første halvår af 2014 været på et rigtigt højt niveau. Det er fremgået af utallige udtalelser og artikler i dagspressen, at vindene i dansk landbrug og fødevareproduktionen har været særdeles positive. Der var gode tider i vente for dansk landbrug - og Søren Gade udtalte, mens han var adm. direktør i Landbrug & Fødevarer at: Dansk Landbrug er velegnet som storleverandør af fødevarer med lav miljøpåvirkning til det store behov for fødevarer fremover - og så kan vi oven i købet også eksportere vores viden og teknik på området. Peder Tuborg, Arlas adm. direktør udtaler i artiklen Solopgang over fødevaresektoren i Jyllands-Posten: Glem alt om at vi i Danmark skal leve af tankens kraft. Danmark er et landbrugsland, og det er der store perspektiver i. I egenskab af formand for det af regeringens nedsatte vækstteam for fødevarer, udtaler Peder Tuborg i samme artikel, at der under de rette vilkår er potentiale til yderligere vækst i dansk fødevareproduktion på 50 mia. kr. og nye arbejdsplader i For at vækstplanen for fødevarer frem mod 2020 skal lykkes, så skal der ganske enkelt flere grise, køer og minke til - som Søren Gade udtalte. Selvfølgelig, skal der nye tanker og ideer bag de ambitiøse 2020-mål for dansk landbrug. Under titlerne: Mere vækst Mindre kontrol Bedre adgang til finansiering er der sat gang i en række initiativer. First mover Hvis vi her på delegeretmøde kaster et hurtigt blik på nyskabelse inden for finansiering i landbrugssektoren, så er det et spændende initiativ, vores eget pensionsselskab AP Pension har taget ved at være First mover inden for nye tanker og ideer omkring finansiering af landbrug med mælkeproduktion via investeringsfonden Dansk Farmland, hvor den foreløbige investeringsramme er på 600 mio. kr. På vegne af alle os AP-medlemmer, som er medlem af Foreningen af mejeriledere og funktionærer, vil jeg gerne bede vores AP-gæst her på delegeretmøde, Søren Husted om at tage en hilsen og et tak for et godt initiativ omkring alternativ finansiering af mælkeproduktion med hjem til AP s ledelse og bestyrelse. Hvis alt går vel med denne finansieringsform fra AP s side, så er der virkelig tale om en vind-vind situation. Penge til nye mælkeproducenter = Mere mælk = Glade landmænd Mere mælk = mere mejeriproduktion = Glade mejerier/mejeriselskaber Mere mejeriproduktion = fasthold/flere mejeriarbejdspladser til os medlemmer = Glade medarbejdere/medlemmer. Flere mejeriarbejdspladser for os medlemmer = flere pensionsindbetalinger til AP Pension = Godt for AP Pension og dermed godt for os medlemmer af AP Pension. Flere pensionsindbetalinger = Muligheder for AP Pension = højt afkast for os medlemmers pensionsindbetalinger. Alle er glade derfor en vind-vind situation for os alle. Side 2 af 19

3 Arlas ejerblad for uge skriver på forsiden, at betydelig vækst i første halvår afløses af faldende mælkepriser på det globale marked. Trods pessimistisk markedssituation forventes der et 2014-resultat på 2013-niveau, her skal vi huske Landbrug & Fødevarers Kristian Svendsens udtalelse om, at en mælkepris på 2,90 kr. pr. kg mælk selv i et kort historisk perspektiv er en høj pris, og for få år siden ville vi have været rigtig glade for en pris på dette niveau. Uanset et relativt højt niveau for mælkeprisen for 2014, set i et historisk perspektiv, så er det selvfølgelig ganske forståligt, at der breder sig pessimistiske tanker hos mælkeproducenterne, mejerierne og mejeriselskaberne, de finansielle intuitioner og os medarbejdere, når der var forventninger til en 2014-mælkepris på et rekordniveau på 3,30 kr. pr. kilo mælk. Mælkeproduktion Der er ingen tvivl om, at vi her efter sommerferien har mødt store udfordringer fra markedet. Der er selvfølgelig mange ting som påvirker den aktuelle markedssituation. Det, som vi møder på markedspladsen for mejeriprodukter, er efter hovedbestyrelsens opfattelse de rå markedskræfter - nemlig en ganske betydelig ubalance mellem udbud og efterspørgsel på markedspladsen for mejeriprodukter, som for størstedelens vedkommende kan tilskrives øget mælkeproduktion. Som det fremgår af plancherne fra FAO Food Outlook, er verdens mælkeproduktion 782 mia. kg mælk fordelt med en produktion på: 303 mia. kg i Asien 215 mia. kg i Europa inkl. Rusland, Ukraine, Hviderusland 100 mia. kg i Nordamerika 70 mia. kg i Sydamerika 46 mia. kg i Afrika 29 mia. kg i Oceanien Her kan indskydes, at Indien med en produktion på 141 mia. kg mælk er verdens suverænt største mælkeproducent samt, at den danske mælkeproduktion på 5 mia. kg mælk pr. år udgør 0,64% af verdens mælkeproduktion. Siden 2008 er verdens mælkeproduktion steget med +89 mia. kg mælk ifølge FAO. Som det fremgår af næste slide, er mælkeproduktionen i EU i perioden januar-marts 2014 målt i forhold til januar-marts 2013 vokset ganske betydeligt, som en helhed som det ses er produktionen her hos os i Danmark vokset med 3,8% i perioden. Kinas rekordstore import af mejeriprodukter i januar og februar, svarende til 70% af hele importen i 2013, fik en brat afslutning, da de kinesiske indkøbere trak sig nærmest ud af mejerimarkedet her midt på året. Her i bagklogskabets klare lys er det vel fair at sige, at vi var rigelig optimistiske i vurderingen af potentialet i det kinesiske pulvermarked, når den vurderes på udviklingen af importen fra 2013 til Vi må bestemt ikke håbe, at Kinas import af mejeriprodukter møder samme mur som den danske eksport af minkskind, hvor eksporten nærmest over night blev barberet ned fra 13,5 mia. kr. til 8,0 mia. kroner, et fald på 5,5 mia. kroner svarende til 40% - eller som Jyllandsposten skriver, nedsmeltningen af markedet i Kina har halveret prisen på minkskind, her kan man tale om pessimisme. Russisk importforbud Den russiske boykot af fødevarer fra EU, grundet de politiske reaktioner fra EU s side på grund af krisen i Ukraine og efterfølgende intervention fra russisk side, har sendt den europæiske markedsplads for mejeriprodukter ind i en særdeles negativ spiral her i disse LEAN tider må vi på måltavlen sætte markedspladsen på rød ja nærmest blodrød. Når der fra den ene dag til den anden i uge 32 indføres importforbud til Rusland for oste- og smør-mængder, som i 2013 udgjorde tons ost svarende til 33% af hele EU's osteeksport og tons smør Side 3 af 19

4 svarende til 28% af EU s smøreksport, så giver det store dønninger på markedspladsen. En forværrende faktor er ligeledes, at priserne på russiske hylder for europæiske mejeriprodukter har været i det grønne felt, så der er tabt meget, både mængder og priser på Ruslands boykot. Fremtidens udfordringer Overskrifter i dagspressen som: Rusland og Kina udløser fald i landbrugseksporten og Landmænd og mejerier kører ind i uvejret er helt sikkert ganske godt beskrivende for det billede, der tegner sig og for de udfordringer som dansk, ja hele verdens mejeriproduktion står overfor på den korte bane. Med en forventet befolkningstilvækst på + 2 mia. mennesker til 9 mia. verdensborgere i 2050, samt forøget velstand og købekraft i de befolkningsrige regioner og lande, viser beregninger, at verdens produktion skal øges med 70% for at føde klodens befolkning. Som det fremgår af sliden fra FAO, så vil der i 2023 være regioner med overskud af mælk og regioner med underskud af mælk. Som det fremgår af de grønne cirkler vil mælkeproduktionen og hermed mælkeoverskuddet øges i EU, New Zealand, USA og Argentina. Trods stigende mælkeproduktion i Kina, Østen, Afrika og Rusland, så viser de røde cirkler, at der i 2023 er et betragteligt mælkeunderskud i de nævnte områder. Øget mælkeproduktion i flere regioner på kort og lang sigt, Ruslands krise forhåbentlig på kort sigt, her skal det naturligvis nævnes, at Ukraines krise er værst for de stakkels mennesker, som befinder sig i brændpunktet, Kinas stop for import af mælkepulver, forhåbentlig et midlertidigt stop, som løsner sig op stille og roligt, gør at vores mælkeflow frem mod verdensmarkedet skal finde nye veje og en ny balance set i forhold til markedspladsens udvikling. Lande i Sydamerika, lande i Østeuropa uden for EU, Tyrkiet osv. vil ganske naturligt dreje deres mejeriprodukter i mod Rusland, når og hvis markedsvilkårene rammer et attraktivt niveau. Efterfølgende vil der stille og roligt være hyldepladser, som bliver ledige, når de nævnte lande drejer deres produkter i mod Rusland. Ny balance opstår om jeg så må sige. Dansk landbrug og hermed dansk mælkeproduktion og mejeribrug i alle led, har historisk set været dygtige og effektive til at tilpasse sig mælkepladsens vilkår og udvikling. Produktion og eksport af vores hæderkronede Lurpak er historisk set en konsekvens af opdyrkningen af de amerikanske sletter. Dansk landbrug kunne ikke hamle op i mod de store kornmængder, som flød fra Amerikas slette ud på verdensmarkedet via de ny moderne transportmidler damptog og dampskibe for godt og vel 125 år siden. Konsekvensen blev at dansk landbrug slog sig på mælkeproduktion, andelsmejerierne opstod, Lurpak blev født. Historiske udfordringer Nogen af os mejerifolk kan ligeledes huske FETA-eventyret til Iran, hvor der i perioden midt 70-erne til omkring 1990 blev udviklet en kæmpeeksport af UF feta til Iran. Da eksporten af feta til Iran toppede, var tonnagen i størrelsesorden 70/ tons pr. år. Efter omvæltningerne i Iran forsvandt det iranske marked ganske hurtigt, da importen via regeringsindgreb blev stoppet og der samtidig blev investeret i lokalproduktion. Det danske feta-eventyr blev i allerhøjeste grad sendt i front, via udviklingen af UF teknologien og støbning direkte i dåserne hos nordjyske Ørum Mejeri. Igen et eksempel på omstilling- og udviklingstrang hos danske mejerifolk. Da dansk mejeribrugs kæmpe marked for feta i Iran forsvandt over night fandt mælken og produkterne nye veje i mod markedspladsen, igen et eksempel på hurtig og effektiv tilpasning af markedets krav. I en rigtig lang årrække var dansk eksport af mejeriprodukter stærkt afhængig af EU eksportrestitutioner, når der skulle sælges produkter ude på verdensmarkedet. Rigtig mange mejerifolk, fra landmænd over mejerierne og mejeriselskaber til salgsfolk, var stærkt bekymrede over afhængigheden af EU-restitutioner. Hvordan skal det gå, når restitutionerne nulstilles var det enkle spørgsmål. Igen må vi svare, at dansk mejeribrug over tiden har fået sig tilpasset til de nye markedsvilkår uden restitutioner på godt og ondt. Vi kan og skal ganske enkelt klare os under de frie markedskræfter på lige vilkår. Aftrapning og afskaffelse af EU eksportrestitutioner krævede nye innovative tanker og ideer på mange områder. Vegetabilske produkter fra vores mejerier, så som White Cheese, Processed Cheese og pizzatopping Side 4 af 19

5 er produkter, som kom på programmet for at være konkurrencekraftige på markederne, hvor vi før var afhængig af EU-restitutioner, at der ved denne produkttilpasning frigives en masse dansk mælkefedt til Lurpak er kun et plus for dansk mælkeproduktion. Innovative kvalitetsprodukter Som planchen fra FAO viste, så er det på de fjerne markeder i Østen, Kina og Afrika, at mælkeunderskuddet vil være rigtig mange år frem. Befolkningen i disse regioner kender nødvendigvis ikke mejeriprodukter på samme vis som os her i Vesten. Der er ingen tvivl om, at vi som mejerifolk i et land med et stort og voksende mælkeoverskud skal være særdeles effektive, innovative og imødekommende for markedskravene fra de nye markeder for at få vores andel af hyldepladsen til vores prima produktionsportefølje. Som mejerifolk skal vi ganske enkelt forstå, at krav og forventninger til f.eks. ost ikke nødvendigvis er de samme i Fjernøsten som i Danmark. Det vil formentlig tage uendelige tider, inden man i Indonesien efterspørger lagret Danbo eller Good old Havarti, men man vil helt givet over tid efterspørge oste med tilpassede smagsprofiler, holdbarheder osv. som passer til de lokale smagsløg samt områdets handelsmønster og logistiksystemer, da man er klar over vigtigheden af mælkens proteiner, mineraler og vitaminer samt produkter produceret af mælk og ingredienser med en kvalitetsmæssig høj standard. Der er ligeledes store forventninger om et superhøjt Food safety-niveau i produktionen samt i de færdige produkter, som når frem til markedspladsen. Det er her, at vi som ledere og specialister i dansk mejeribrug, på mejerierne og i følgeindustrien skal være helt i top med vore kompetencer, over en bred front. Via vores faglighed, tillid, åbenhed, troværdighed samt evnen til samarbejde kan og skal vi alle bidrage til at bringe de danske mejeriprodukter frem på markedspladsen, uanset om der er tale om hjemmemarkedet, nær og fjern eksportmarkeder, nye eller gamle markeder. Vi skal som medlemmer af Foreningen af mejeriledere og funktionærer være stolte ambassadører for vores branche, vores produkter, vores virksomheder samt medarbejdere og kollegaer. Vi skal alle være optimister på branchens vegne. Tillid til fødevarerne Det, som vi for alt i verden skal undgå, er tab af tillid og troværdighed omkring vores råvarer, produkter og produktionsmetoder. Dansk mejeribrug må ganske enkelt ikke komme i en situation, hvor vores industri og branche trækker overskrifter, som det har været tilfældet i kødindustrien. Kødfusk udløser skarpere kontrol i Kina og 16 er døde af den snigende pålægsbakterie listeria. Denne type overskrifter er ganske ødelæggende for enhver branche. Når man taler om fødevarer, er vi som producenter alle i samme båd, for de moderne kommunikationer spreder med lynets hast gode som dårlige nyheder. Dårlige nyheder fra et lands fødevareindustri sætter alt under pres, herunder myndighedernes kontrol og opfølgningssystemer i det pågældende land. Hvis vi skal lykkes med at øge eksporten fra den danske fødevarecluster med 50 mia. kr. og skabe nye jobs, så skal dansk fødevareproduktion være kendt i hele verden som en leverandør, der kan levere store mængder af sikre, sporbare og ensartede kvalitetsprodukter til tiden. Vi ved det alle, fællesskab forpligter!! Derfor er det glædeligt, at danske mælkeproducenter, mejerier og mejeriselskaber, leverandører af maskiner og udstyr, hjælpestoffer og emballage og os medarbejdere i alle hjørner af mejeriindustrien, alle bakker stærkt og godt op omkring vores industri med masser af fælles aktiviteter omkring det at sikre høj kompetence hos medarbejderne, for herved at levere sikre og sunde mejeriprodukter til vores kunder. Når Mikkel Lohmann Danielsen adm. direktør hos småkagefabrikken Bisca udtaler at: Det er en gevinst med Danmark som afsenderland. Made in Denmark er et godt salgsargument ude i verden. På en række af vores produkter er det tydeligt, at det er en gevinst for os, at Danmark står som afsenderland, så det er bestemt et klart og tydeligt udtryk for at dansk fødevareproduktion, som en samlet enhed er kendt og anerkendt som en pålidelig leverandør af gode sikre fødevarer. Side 5 af 19

6 Side 6 af 19 Delegeretmøde nr Mælkekvoters ophør Den danske mælkeproduktion er over de sidste 3-4 år steget med ca. 0,5 mia. kg mælk. Som bekendt ophører mælkekvoterne mod udgangen af marts Danske mejerier og mejeriselskaber står helt givet med en kæmpe udfordring med at få tacklet paratheden til de forventede øgede mælkemængder frem mod En række spørgsmål rejser sig hos danske mejerifolk: Kommer mælken i stigende strømme? Hvornår kommer de forventede stigninger? Hvor kommer de stigende mængder mælk? Skal vi satse på ost og mælk eller pulver? Hvad betyder den faldende mælkepris? Hvad betyder de unikke markedsvilkår? Ja, spørgsmålene er mange, og svarene er få og usikre. Et er sikkert! Når vi skal drive et effektivt dansk mejeribrug, som skal eksportere en stigende andel af landets mælkeproduktion til fjerne markeder, er vi ganske afhængige af stigende mælkemængder for at sikre en øget effektivitet i vores mejerianlæg og dermed øget konkurrence kraft på markedspladsen. På kvægkongressen 2014 satte chefkonsulent Susanne Clausen i et strategiindlæg fokus på mælkeproduktionen uden mælkekvoter med et dansk perspektiv: Den 31. marts 2015 slutter 30 år med mælkekvoter. Fra da af kan mælkeproducenterne igen producere så meget mælk, de vil uden at skulle bekymre sig om kvoteoverskridelser, superafgift, frimængde eller kvotekøb og kvotepris. Det betyder også, at omkostningerne ved at udvide produktionen falder, og det styrker mælkeproducenternes konkurrenceevne. Siden kvotebørsen blev indført i 1997, er der investeret store summer i mælkekvoter, nemlig små 11. mia. kr. hertil kommer de investeringer, der er gjort i kvoter via ejendomshandler og via købs/salgsordninger. Alt i alt er der over 30 år med mælkekvoterne investeret kæmpe summer i kvoter. Kvotepengene er finansieret og forrentet via mælkepengene, derfor giver ingen kvote bedre finansiel styrke. Danske mælkeproducenter råder i dag over Europas mest moderne produktionsanlæg. Siden 1997 er der bygget nye kostalde. Med mælkekvoternes ophør og et moderne produktionsanlæg bliver miljøregulering sammen med adgang til kapital formentlig de mest begrænsede faktorer for mange mælkeproducenter. Omlægning og afkobling af EU s landbrugsstøtte betyder, at prissætningen af mejeriprodukter i EU følger verdensmarkedspriserne med de muligheder og udfordringer, som de frie markedskræfter giver. Mælkeproducenterne vil helt givet komme til at producere i et felt, hvor nærmest uforudsigelige stigninger og fald i både foderpriser og mælkepriser er de nye produktionsvilkår, som er kommet for at blive. Der vil komme bump på vejen, men samlet set er man dog enige om, at trenden går opad, hvad angår priserne, altså optimistisk tilgang til mælkeproducenternes fremtid. En konsekvens for mælkeproducenterne ved at producere mælk under de frie kræfters vilkår er, at de er nødt til at opbygge en større grad af robusthed over for udsving i priserne. Også danske korn- og rapsproducenter oplever, at værdien af deres høst kører op og ned. Fra 2010 til 2012 steg værdien af høsten med ca. 8 mia. kroner, svarende til en stigning på 73 % for så at opleve et tilsvarende fald fra 2012 til Der skal bestemt en robust økonomi, et godt overblik og dygtig ledelse til for at klare prissvingninger i denne størrelse på sin produktion. Der skal ganske enkelt konsolideres i et opadgående marked. Schweiz afskaffede mælkekvoterne i 2009, hvilket har betydet, at mælkeproduktionen er steget betydeligt, samt at man har oplevet fald i mælkeprisen på 15-20%. Som det ses, så advarer man fra Schweiz om kvotekollaps, når EU lukker ned for mælkekvoterne. Der er bestemt mørke skyer forude, vi skal alle besidde en stor omstillingsparathed, når EU s mælkeproducenter slipper fri fra 30 års produktionsregulering. Som danske mejerifolk skal vi ganske enkelt være verdensmestre i at drive et mejeribrug, som spænder vidt. Vi skal arbejde med specialiteter og innovation i den ene ende af skalaen, og vi skal arbejde med stordrift og skala i den anden ende af skalaen. Uanset om vi producerer specialiteter, innovative produkter eller

7 bulpræget produkter, om vi arbejder på et skalamejeri eller et mindre mejeri eller et gårdmejeri, så skal alle vi ledere og specialister i vores forening, uanset om vi har vores daglige virke på mejeri, i mejeriselskab eller i følgeindustrien forstå, at fællesnævneren for dansk mejeribrugs succes er og bliver den KPI, der hedder mælkepris. Der skal være en sund økonomi hos vores mælkeproducenter, for at vores hvide guld mælken vil nå frem til mejerierne og os medarbejdere i stride strømme. Høj mælkepris og rentabilitet hos mælkeproducenterne er den bedste garanti for gode og spændende arbejdspladser, hvor arbejdsmiljø, trivsel og ansættelsesforhold er i højsædet. Som danske mejerifolk i alle hjørner af vores branche skal vi alle bidrage til en stærk branchekultur, hvor vi via høj faglighed sætter vores produkters kvalitet og finish i højsædet. Vi skal sikre en stærk økonomi omkring vores produkter ved, at vi som fagfolk har fuldstændig styr på mælkens værdistoffer, samt kvalitetsbristomkostninger, vi skal arbejde med løbende forbedringer i hele flowet fra jord til bord. Der skal arbejdes med innovation, både når det gælder vores produktion, og når det gælder vores processer i bred forstand. Vi skal som medarbejdere sikre et højt kompetenceniveau, vi skal udvise ærlighed, troværdighed, vi skal være ligefremme og handlekraftige, møde kollegaer, medarbejdere, kunder og leverandører i øjenhøjde. Når vi som medarbejdere behersker alle de nævnte discipliner, og er stærke ambassadører for vores branche og produkter, står vi stærkt, når der skal forventningsafstemmes med vores arbejdsgiver. Her har vi heldigvis vores overenskomst til at hjælpe os med at holde retningen, om jeg så må sige. Mejeridanmark er altid på vej, mejerier, mejeriselskaber, følgeindustrien og os ansatte er i bevægelse, det ser, hører og mærker vi alle, som har vores gang i branchen. Jubilæer Den 2. maj afholdt Kold College 125 års jubilæum under temaet 125 år på mælkevejen, på dagen var det præcist 125 år siden, nemlig 2. maj 1889, at det første kursus for mejerister blev afholdt på Dalum Landbrugs og mejeriskole. Kold Colleges jubilæumsdag blev fejret på behørig vis, med taler, indlæg, rundvisning og naturligvis et stort ostebord. Ved et kig i Mejeribrugets Årbog kan det også konstateres, at 19 af vores kollegaer i Mejeridanmark har fejret 25 og 40 års jubilæum, her fra delegeretmøde skal der lyde et hjerteligt tillykke til alle jubilarerne, god vind fremover, fra foreningens side er vi rigtig glade for samarbejdet med jer alle i stort og småt. Mejeridanmark Ved et kik på Mejerikort 2014 kan det konstateres, at Mejeridanmark fylder godt i landskabet. - Arla Foods har 27 driftssteder - Selvstændige andelsmejerier udgør 9 driftssteder - Private Mejerier udgør ca. 30 driftssteder hvoraf 10 har en større produktion - Iscremeproducenterne udgør 6 driftssteder I det forgangene år er der ikke driftsstandset mejerier i Danmark, hvilket vel nærmest er første gang i en menneskealder, at vi i Danmark har haft et mejeriår uden lukninger af mejerier. At der ikke er lukket mejerier i det forgangne år er et stærkt udtryk for effektiv mejeristruktur, samt forventninger om stigende mælkemængde i Danmark. Som følge af Ruslands boykot har Arlamejerierne i Troldhede, Nr. Vium, Høgelund, Bislev og Holstebro Flødeost været nødsaget til nedlægge små 80 jobs, andre mejerier med leverancer til Rusland har ligeledes haft behov for mindre justeringer af bemandingen. Naturligvis en træls situation for de berørte medarbejdere. Sædager Andelsmejeri valgte her i foråret 2014 at indstille driften som selvstændig andelsmejeri, mejeriets andelshavere valgte at sælge mejeriet til privatmejeriet i Mammen. Sædager Mejeri har fortsat driften som en del af Mammen-gruppen. Side 7 af 19

8 Også i det forgange år har Mejeridanmark traditionen tro sat gang i en række projekter, store som små der alle på den ene eller anden måde skal bidrage til at holde Dansk Mejeribrug i front. Arla Foods har besluttet at investere i et nyt innovationscenter til 270 mio. kr. i Agro Food Park i Århus. Arla Foods nye innovationscenter forventes åbnet i 2016, ca. 120 medarbejdere vil blive tilknyttet det nye innovationscenter. I det sønderjyske har Arla Foods besluttet at ombygge Branderup Mejeri til produktion af mozzarellaost. Mejeriet forventes at få en kapacitet på tons mozzarella. Investeringen på 80 mio. kr. i Branderup forventes at være gennemført april-maj I Nordjylland overvejer Arla Foods at udvide kapaciteten af hvid ost på mejeriet i Bislev. Arla Foods Ingredients har fået godkendt en investering på 295 mio. kr. til en ny valleproteinhydrolysat-fabrik hos DP i Videbæk. DP s nye hydrolysatfabrik planlægges klar til produktion i slutningen af For at forøge Arla Foods Ingredients kapacitet på mælkekalcium er det besluttet at investere 45 mio. kr. på HOCO i Holstebro, i produktionsudstyr. I afdelingen for specialoste er der ligeledes gang i aktiviteter og projekter. Thise Mejeri er så småt ved at rykke ind i Hjerm Kalkminer med deres specialoste, som er tiltænkt de tyske forbrugere. Tebstrup Gedeosteri har flyttet produktionen fra Skanderborg til Arlas tidligere mejeri i Vrinners grundet øget produktion og dermed et øget pladsbehov. På Tirstrup Mejeri åbnede Arla Unika midt på sommeren deres nye Affinage Center. Med de nye faciliteter er Arla Unikas plan dels at øge kapaciteten på det nuværende sortiment, samtidig med at de nye Affinage faciliteter åbner muligheder for nye gourmetoste. I den anden ene af skalaen, bliver det spændende at følge Arlas veje ud i verden: Den 1 august kunne Arla byde velkommen til 800 nye andelshavere med ca. 450 mio. kg mælk fra mejeriselskabet EGM Walhorn. Som det fremgår af dagspressen har Arla Foods givet et foreløbigt bud på majoriteten i det børsnoterede mejeriselskab Arab Dairy Products i Ægypten. Med en aktiepost på 8% i det brasilianske mejeriselskab Vigor Alimentez, er det Arlas plan at benytte Vigor s logistik og distributionssystem til at få sat skub i salget af mælkevare på den brasilianske markedsplads. Arla Foods har henover sommeren frasolgt Dairy Fruit A/S i Odense og Danapak i Slagelse. Som det fremgår, er der bestemt gang i aktiviteterne og projekterne rundt om i Mejeridanmark. Ud over de store og større projekter, som er nævnt her i beretningen, er vi alle vidner om en rigtig stor mængde små og mellemstore projekter, som afvikles i alle hjørner af vores branche. Alle projekter store som små kræver opmærksomhed og ressourcer i en travl hverdag, det er derfor utroligt vigtig, at vi husker at give hinanden et lille klap på skulderen, når vi har løbet projekterne hjem. Lad os her på delegeretmødet ønske vores kollegaer og Mejeridanmark god vind med alle aktiviteterne og projekterne små som store, som alle bidrager til effektivitet, konkurrencekraft og fornyelser i branchen. Medlemsforhold Vinter og forår 2014 blev et lysende eksempel på fordelen ved at være ansat under overenskomsten mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening/Dansk Industri og Foreningen af mejeriledere og funktionærer, idet Arla Foods med ledelsesretten i hånden og funktionærlovens opsigelsesvarsel uden megen dialog eller forståelig information valgte at gennemføre en omfattende omlægning af pensionssatserne for ikke-overenskomstansatte funktionærer - altså funktionærer på frie aftaler og kontrakter på mejerierne og i de centrale funktioner. For de af foreningens medlemmer (og andre), som ikke har deres ansættelsesforhold reguleret af overenskomsten mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og vores forening, betyder Arlas omlægning af pensionsordningen, at vi som medarbejdere går fra pensionssatser, som var baseret på aldersprogression til stillingsprogression, og derfor rammes alle under 44 år, som ikke via deres stillingsniveau er sikret en højere pensionssats end de 12,99 %, som bliver standardniveauet gennem hele arbejdslivet for langt hovedparten Side 8 af 19

Velkomst til delegeretmøde

Velkomst til delegeretmøde Velkomst til delegeretmøde Kære delegerede, på vegne af Foreningen af mejeriledere og funktionærer er det mig en glæde at kunne byde jer velkommen til foreningens delegeretmøde nr. 123. Som bekendt blev

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 25. aug. 2010 i Odense 2009-2010 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2009/10 1 Indledning... 3 2 Medlemsforhold...

Læs mere

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32

Andelsselskabet Andelsselskabets struktur 28 Styrende organer 29 Værdifordeling i Arla 30 Andelsskatten 32 årsrapport 20 12 Indhold LEDELSESBERETNING Koncernen Åke Hantoft: Den fremtidsorienterede andelsmodel 3 Mælkehjulet 4 Peder Tuborgh: Europæisk styrke og globale visioner 7 Årets begivenheder 9 Strategi

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

01.01.2007 31.12.2007

01.01.2007 31.12.2007 Vores mission er at tilbyde moderne forbrugere naturlige mælkebaserede fødevarer, som skaber inspiration, tryghed og velvære. Derved skaber vi den højest mulige mælkepris for vores ejere. årsrapport 2008

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008

Dansk Maskinhandlerforening. 90-års jubilæum i 2008 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 2 Dansk Maskinhandlerforening 90-års jubilæum i 2008 Udgivet af Dansk Maskinhandlerforening i november 2008 i anledning af foreningens 90-års jubilæum.

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2011 2012 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2011 2012 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 8 VERDEN OMKRING OS... 11 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER i 2011/2012... 14

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

DANSK MASKINHANDLERFORENING

DANSK MASKINHANDLERFORENING Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN... 4 VERDEN OMKRING OS... 7 DM-MØDER 2013/2014... 8 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG MASKINER I 2013/2014... 10 LANDBRUGET OG MASKINSTATIONER

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

FORSIKRING TEMA ETIK & MORAL. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 1 - Februar 2013 FORSIKRING Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring TEMA ETIK & MORAL Etik Moral Tør du sladre? Tør du sige sandheden? Vi ser på etik og moral side 6 til 15 Kan selskabet

Læs mere

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011

Dansk Maskinhandlerforening. Beretning 2010 2011 Dansk Maskinhandlerforening Beretning 2010 2011 2 Indholdsfortegnelse DANSK MASKINHANDLERFORENING... 3 ÅRET I BRANCHEN NYE UDFORDRINGER FOR MANGE... 4 VERDENEN OMKRING OS... 9 AFSÆTNING AF TRAKTORER OG

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010

vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 vores ansvar ARLA FOODS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY RAPPORT 2010 INDHOLD OM ARLA 4 FORRETNINGSPRINCIPPER 6 VIRKSOMHEDSPRINCIPPER 8 Eksempel 10 FØDEVARESIKKERHED 12 ERNÆRING OG SUNDHED 14 MILJØ OG KLIMA

Læs mere

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014

Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Velkommen: Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014 Det er en fornøjelse at byde velkommen til Patriotisk Selskabs generalforsamling 2014. Velkommen til Selskabets medlemmer og velkommen til ansatte,

Læs mere

Når dyre danskere betaler sig! TEMA side 4-15

Når dyre danskere betaler sig! TEMA side 4-15 FAGLIGT MAGASIN FOR ANSATTE I FØDEVAREBRANCHEN // 06 // 2011 Når dyre danskere betaler sig! TEMA side 4-15 Danske pølsevogne hitter som McDonald s i Sydkorea SIDE 16-17 Muggen røv på Facebook SIDE 28-29

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere