KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE"

Transkript

1 Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse KAPITEL 8: OPRETTELSE OG ADMINISTRATION AF DOKUMENTGODKENDELSE Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Oprette dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner. Oprette godkendelsesskabeloner. Oprette godkendelsesbrugere i et hierarki. Oprette notifikationssystemet til godkendelser. Håndtere forfaldsnotifikationer. Vedligeholde erstatningsgodkendere. Dokumentgodkendelsessystemet til salg og køb er praktisk i Microsoft Dynamics NAV 5.0, når et dokument skal godkendes af en anden person i virksomheden før anvendelse. Dette kapitel fungerer som en introduktion til den programadministrator, der er ansvarlig for oprettelse og administration af dokumentgodkendelsessystemet. Dette afsnit omhandler den generelle opsætning af godkendelsesbrugere og dokumenter til godkendelse, herunder beløbsgrænser. Desuden beskrives det, hvordan -notifikationssystemet, der er forbundet med godkendelsessystemet, tilpasses. Oprettelsen af godkendelsessystemet sker i tæt samarbejde med regnskabschefen eller en lignende nøgleperson i virksomheden. Denne rolle er ansvarlig for virksomhedens salgs- og indkøbsafdelinger og kan definere, hvilke dokumenter det er relevant at godkende, og hvordan brugere skal placeres i godkendelseshierarkiet. Funktioner til dokumentgodkendelse kan udvikles i alle andre tabeller for at udvide dem til andre domæner, f.eks. produktion. BEMÆRK! Du kan finde detaljerede oplysninger om, hvordan du kan bruge dokumentgodkendelsessystem, i kurset Introduktion. 8-1

2 Programopsætning i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Oprettelse af dokumentgodkendelser I denne lektion introduceres opsætningen af dokumentgodkendelsessystemet for salg og køb. Det forklares, hvordan du kan angive felterne i vinduet Opsætning af godkendelse, og hvordan du kan bruge vinduet Godkendelsesskabeloner. Som godkendelsesadministrator kan du: Få adgang til alle opsætningsfunktioner. Vedligeholde hierarkiet af godkendere. Beslutte, hvilke salgs- og købsbilag der skal godkendes. Grundlæggende opsætning af godkendelse Du kan åbne vinduet Opsætning af godkendelse fra Administration Programopsætning Dokumentgodkendelse Opsætning. FIGUR 8.1 VINDUET OPSÆTNING AF GODKENDELSE, FANEN GENERELT De overordnede indstillinger defineres under fanen Generelt og omfatter følgende: Formlen for den dato, hvor godkendelsen skal være foretaget, f.eks. inden for én uge (1U). Administratoren af godkendelsessystemet. Administratoren har rettigheder til at oprette alle brugere og kan gå ind og tjekke dokumenter for alle brugere. Om afvisningen af et dokument skal forklares af godkenderen i en bemærkning. Der skal altid være en godkendelsesadministrator, så denne person kan: Have flere rettigheder end alle andre brugere. Tilføje nye brugere. 8-2

3 Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse Angive erstatningsgodkendere. Tilknytte nye dokumenter til godkendelse. Få vist ventende godkendelser for alle brugere. Godkendelsesadministratoren findes også typisk øverst i godkendelseshierarkiet. Se lektionen Brugeropsætning af godkendelser. Alle felter under fanen Notifikation vedrører -notifikationer til godkendelsesbrugere. Se Opsætning af notifikationssystem. Godkendelsesskabeloner Skabeloner til dokumentgodkendelse gør det muligt for brugere at vælge, hvilke typer salgs- eller købsbilag, der skal inkluderes i godkendelsesprocessen, og hvilken godkendelses- og grænsetype der skal bruges til de enkelte dokumenter. Til dette formål findes der en række standardskabeloner i vinduet Godkendelsesskabeloner, som kan åbnes fra Administration Programopsætning Dokumentgodkendelse Godkendelsesskabeloner. FIGUR 8.2 LISTEN OVER GODKENDELSESSKABELONER Følgende skabeloner for dokumenttyper understøttes i standardversionen: Salgstilbud Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre Rammeordre. 8-3

4 Programopsætning i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Alle disse skabeloner er oprettet til både køb (K) og salg (S) bortset fra købsleverance. En godkendelsesskabelon definerer for de enkelte dokumenttyper, hvordan godkendelsesprocessen administreres, f.eks. hvilket flow der skal følges, og de feltværdier der skal kontrolleres. De enkelte godkendelsesskabeloner har et kort navn, der angivet i feltet Godkendelseskode. I feltet Bilagstype angives det, hvilken dokumenttype godkendelsesskabelonen gælder for. I feltet Godkendelsestype defineres det, hvilket type godkendelse skabelonen gælder for. Der bruges følgende godkendelsestyper: Godkender til typiske godkendelsesflows Sælger eller Indkøber til alternative flows. I forbindelse med godkendelsestyperne Sælger eller Indkøber skal sælgerne og indkøberne oprettes i vinduet Brugeropsætning af godkendelser. En sælger er f.eks. den logiske bruger at knytte til et godkendelsesflow for en salgsordre. Se Oprettelse af godkendelsesbrugere i et hierarki. I feltet Grænsetype forklares, hvordan beløbsgrænser håndteres, når den pågældende dokumenttype godkendes, som vist i følgende tabel. Beløbsgrænser Ingen grænser Godkendelsesgræ nser Anmodningsgræ nser Kreditgrænser Definition Beløbsgrænser kontrolleres ikke. Denne indstilling kræver, at der er oprettet en anden godkender. Den anvendes ofte i en situation, hvor der ikke er etableret et hierarki af brugere, men hvor den samme anden godkender godkender alt. Godkenderens godkendelsesgrænse kontrolleres, når denne godkender et dokument. Anvendes ved en købsanmodning og kontrollerer, om godkenderen har tilladelse til at foretage en købsanmodning med det pågældende beløb. En kundes kreditgrænse kontrolleres. Dette gælder kun for salgsordrer. Når du markerer afkrydsningsfeltet Aktiveret, aktiveres godkendelsesskabelonen, og den gælder for den pågældende dokumenttype. I Cronus er alle godkendelsesskabeloner som standard deaktiveret, og alle bilag kan derfor fra starten bogføres efter behov. Feltet Tabel-id for den tabel, der er forbundet med skabelonen, vises til information. Godkendelsesskabelonen K-RAMMEORDRE er f.eks. knyttet til tabel 38, Købshoved. 8-4

5 Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse Andre godkendere Hvis et bestemt bilag kræver to forskellige korrekturlæsere, kan du angive det i en godkendelsesskabelon ved at vælge et bruger-id i vinduet Andre godkendere. FIGUR 8.3 DIREKTØR VALGT SOM EKSTRA KORREKTURLÆSER AF SALGSORDRE, DER OVERSTIGER EN BESTEMT GRÆNSE Ekstra godkendere kan bruges som en let måde at definere godkendelseshierarkiet, hvis du ikke vil specificere alle roller og administrationsniveauer i vinduet Brugeropsætning af godkendelser. Se næste lektion Brugeropsætning af godkendelser. Dette kan f.eks. bruges i en lille virksomhed, hvor chefen eller ejeren skal godkende alt. Derefter kan chefen angives som yderligere godkender for alle dokumenter. Brugeropsætning af godkendelser Vinduet Brugeropsætning af godkendelser er det centrale opsætningsvindue, da det er her, godkendelsesstrømmen defineres i hierarkiet over brugere og regler. Figur 8.4 er et eksempel på et godkendelseshierarki. FIGUR 8.4 EKSEMPEL PÅ BRUGEROPSÆTNING AF GODKENDELSER (IKKE I CRONUS) 8-5

6 Programopsætning i Microsoft Dynamics NAV 5.0 I dette hierarki er Susan salgsordrebehandler, og Alicia er indkøber. Der er fastsat beløbsgrænser på RV for både salg og køb for dem. Deres chefer er henholdsvis salgschefen (SManager) og indkøbschef (PManager). Der er fastsat beløbsgrænser på RV for både salg og køb for cheferne. De to chefer er underlagt direktøren for virksomheden. Direktøren har ubegrænset godkendelse af salg og en høj beløbsgrænse for godkendelse, fordi denne indsamler købsfakturaer for hele virksomheden. Administratoren (Admin) er det højeste niveau i dette hierarki. Administratoren har ubegrænset godkendelsesrettigheder i alle kategorier og har endda flere godkendelsesrettigheder end direktøren. BEMÆRK! Oprettelsen af godkendelsesbrugere vises i næste lektion, men det vil være baseret på meget færre brugere og regler end vist i figur 8.4. Bruger-id henviser til bruger-id'et fra brugerens logonoplysninger, f.eks. Admin. Feltet Sælger/Indkøberkode henviser til den kode, der kan bruges til at henvise til denne person fra et dokument, f.eks. salgsordre eller købsordre. På denne måde kan systemet indstilles til at bruge denne persons godkendelsesstrøm i stedet for den oprindelige godkenders godkendelsesstrøm. Godkender-id er bruger-id'et for den person, der udfører godkendelsen, f.eks. chefen. Beløbsgrænse for godkendelse af salg henviser til beløbsgrænsen for salgsordreprocessen. Når salgsordren overstiger denne grænse, sendes dokumentet til godkenderen. Beløbsgrænse for godkendelse af køb henviser til beløbsgrænsen for købsordreprocessen. Når købsordren overstiger denne grænse, sendes dokumentet til godkenderen. Anmod om beløbsgrænse for godkendelse henviser til beløbsgrænsen for købsordreprocessen. Når købsanmodningen overstiger denne grænse, sendes dokumentet til godkenderen. Brugeropsætning af godkendelser fortsat Ubegrænsede godkendelser bruges, når en godkender har ubegrænsede godkendelsesgrænser for salg, indkøb og anmodninger. I stedet for at angive et beløb markeres det relevante ubegrænset-felt. I feltet Erstatning kan der tilføjes en erstatningsgodkender. 8-6

7 Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse Når notifikationssystemet bruges, angives der en -adresse til de enkelte godkendere i feltet , så notifikationssystemet kan sende s ud til godkendelse. Knappen Brugeropsætning af godkendelser kontrol bruges til at teste opsætningen af de enkelte brugere og vise resultaterne i en rapport. Demonstration Oprettelse af godkendelsesbrugere i et hierarki I denne lektion vises, hvordan du kan oprette hierarkiet af godkendelsesbrugere og beløbsgrænser i vinduet Brugeropsætning af godkendelser. Der kan ikke oprettes godkendelsesbrugere, før alle involverede brugere er defineret som databaselogon med roller og rettigheder. Se Administration af brugerrettigheder i dette kursus. Men med henblik på denne demonstration i undervisningen oprettes der et par brugere (databaselogon) i databasen, før den faktiske opsætning af et godkendelseshierarki demonstreres. Oprettelse af de nødvendige brugere Hvis du vil demonstrere vinduet Brugeropsætning af godkendelser, skal du først oprette følgende bruger-id'er i vinduet Databaselogon: Direktør Salgschef Sælger. Der er ikke knyttet roller til nogen af de nye brugere, da det ikke er relevant for godkendelsessystemet. Følg nedenstående trin for at oprette de tre brugere: 1. Klik på Funktioner Sikkerhed Databaselogon. 2. Opret tre bruger-id'er som vist i figur 8.5. Tildel ingen roller. FIGUR 8.5 TRE BRUGERE, DER ER OPRETTET I DATABASEN FOR AT DEMONSTRERE GODKENDELSER 8-7

8 Programopsætning i Microsoft Dynamics NAV 5.0 De tre brugere findes nu som bruger-id'er i den database, der kan vælges i trinnene til oprettelse af godkendelsesbrugere. Oprettelse af godkendelseshierarkiet Følg nedenstående trin for at oprette de tre brugere i et godkendelseshierarki: 1. Klik på Administration Programopsætning Dokumentgodkendelse Opsætning af godkendelse. 2. Søg i feltet Godkendelsesadministrator i vinduet Opsætning af godkendelse, og vælg DIREKTØR. Dette er ikke strengt nødvendigt, for at oprettelsen af godkendelsesbrugere fungerer, men det er generelt en god ide at gøre det. 3. Klik på Brugeropsætning for at åbne vinduet Brugeropsætning af godkendelser. 4. Søg i hvert af felterne Bruger-id for at oprette godkendelsesbrugere i et hierarki som vist i figur 8.6. FIGUR 8.6 SIMPEL OPRETTELSE AF GODKENDELSESBRUGERE MED TRE BRUGERE I ET HIERARKI Det godkendelsessystem, der er defineret i denne simple opsætning, betyder, at: Sælgeren altid skal indhente godkendelse fra salgschefen, før salg bogføres. Salgschefen kan godkende salg for beløb op til LCY. Salgschefen skal indhente godkendelse fra direktøren, før han kan godkende salg for beløb over LCY. Når salgsordreskabelonen er aktiveret, er der ingen salgsmedarbejdere, der kan udføre bogføring, uden at de angives i vinduet Brugeropsætning af godkendelser. 8-8

9 Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse Test af oprettelsen af godkendelsesbrugere Før brugere går i gang med at arbejde på baggrund af opsætningen af godkendelsesbrugere, kan du teste opsætningen ved at køre en kontrolrapport ved at trykke på knappen Brugeropsætning af godkendelser kontrol. Du kan teste de enkelte bruger-id'er i opsætningen for en af følgende indstillinger: Opsætning af salgsgodkendelse Opsætning af købsgodkendelse Opsætning af anmodningsgodkendelse Alle. Følg nedenstående trin for at teste den aktuelle opsætning af godkendelsesbrugere: 1. I vinduet Brugeropsætning af godkendelser skal du klikke på Brugeropsætning af godkendelser kontrol. 2. Søg i feltet Bruger-id i vinduet Brugeropsætning af godkendelser kontrol, og vælg Sælger. 3. Vælg feltet Opsætning af salgsgodkendelse, og klik på Vis udskrift. FIGUR 8.7 TEST AF OPSÆTNING AF GODKENDELSESBRUGERE I kontrolrapporten vises det faktiske hierarki, og det angives, at opsætningen er OK for de enkelte brugere. En typisk fejl i rapporten over godkendelsesbrugere er, når en godkenders beløbsgrænse er lavere end beløbsgrænsen for brugeren under godkenderen. Hvis direktøren f.eks. har LCY som beløbsgrænse, og sælgeren har ubegrænset salgsgodkendelse. Oprettelse af notifikationssystemet Notifikationssystemet er udviklet til at sende -notifikationer mellem brugere og deres godkendere om et dokument, der skal godkendes. 8-9

10 Programopsætning i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Du kan finde detaljerede oplysninger om funktionerne for godkendelsesnotifikationer i kurset Introduktion. Hele notifikationssystemet oprettes under fanen Notifikation i vinduet Opsætning af godkendelse og drejer sig mest om, hvordan og hvornår s skal sendes. FIGUR 8.8 OPRETTELSE AF NOTIFIKAITONER FOR GODKENDELSESSYSTEMET I følgende tabel forklares, hvordan du kan bruge felterne under fanen Notifikation: Beløbsgrænser Definition Godkendelser Vælg Godkendelser, hvis brugere skal have besked via e- mail om dokumenter, der skal godkendes. Annulleringer Afvisninger Uddelegeringer Vælg Annulleringer, hvis godkendere skal have besked, hvis dokumenter, der er godkendt af godkenderen, er annulleret. Det kan være en god ide at følge denne proces sammen med processen for et godkendt dokument, men mængden af s kan også påvirke systemets ydeevne. Vælg Afvisninger, hvis brugere skal have besked om, at deres godkendelsesanmodninger er afvist. Det anbefales at aktivere denne indstilling, så du ved, om dokumenter afvises. Vælg Uddelegeringer, hvis brugere skal have besked om, at en godkendelsesopgave er uddelegeret. Nederst i vinduet i feltet Sidste kørselsdato kan du se sidste gang, funktionen Send om forfald blev kørt. Det er valgfrit, om du vil bruge notifikationssystemet. Hvis virksomheden ikke vil bruge -notifikation, skal du sikre dig, at ingen af felterne er markeret. Som et alternativ til s kan brugere se trafikken med godkendelser i vinduerne Godkendelsesposter og Godkendelsesanmodningsposter. Se kurset Introduktion. 8-10

11 Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse Serveropsætning til notifikationer Når du beslutter dig for at bruge notifikationssystemet, skal SMTP-serveren konfigureres til s til de involverede brugere. Dette arbejde udføres i vinduet Opsætning af SMTP-mail, som kan åbnes fra It-administration Opsætning generelt Opsætning af SMTP-mail. FIGUR 8.9 KONFIGURATION AF SMTP-SERVEREN TIL - NOTIFIKATIONER TIL BRUGERE 8-11

12 Programopsætning i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Øvelse 8.1 Oprettelse af dokumentgodkendelser Scenario Den aktuelle opsætning af godkendelsesbrugere skal udvides med et lignende flow for købsordrer. Giv dig selv en udfordring! Opret bruger-id'er for en indkøbschef og en indkøbsmedarbejder. Opret de to nye brugere i et godkendelseshierarki for køb som det eksisterende godkendelseshierarki for salg. Brug den eksisterende direktør som øverste godkender for indkøbschefen. Har du brug for hjælp? 1. Angiv disse nye brugere i vinduet Databaselogon: a. Indkøbschef b. Indkøbsmedarbejder. 2. Opret følgende godkendelsesbrugerlinje for indkøbschefen: a. Godkender-id: Direktør b. Beløbsgrænse for godkendelse af køb: Opret følgende godkendelsesbrugerlinje for indkøbsmedarbejderen: c. Godkender-id: Indkøbschef 4. Giv ubegrænset godkendelse af køb til direktøren. 5. Test opsætningen af godkendelsesbrugere. Trin for trin 1. Klik på Funktioner Sikkerhed Databaselogon. 2. Skriv INDKØBSCHEF på den nye linje i feltet Bruger-id. 3. Skriv INDKØBSMEDARBEJDER på den nye linje i feltet Brugerid. 4. Sørg for at gemme posterne, og luk derefter vinduet Databaselogon. 5. Klik på Administration Programopsætning Dokumentgodkendelse Opsætning af godkendelse. 6. Klik på Brugeropsætning for at åbne vinduet Brugeropsætning af godkendelser. 7. Søg i feltet Bruger-id på en ny linje, og vælg INDKØBSCHEF. 8. Søg i feltet Godkender-id, og vælg DIREKTØR. 8-12

13 Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse 9. Skriv LCY i feltet Beløbsgrænse for godkendelse af køb. 10. Søg i feltet Bruger-id på en ny linje, og vælg INDKØBSMEDARBEJDER. 11. Søg i feltet Godkender-id, og vælg INDKØBSCHEF. 12. Vælg feltet Ubegrænset godkendelse af køb på linjen for direktøren. 13. Klik på Brugeropsætning af godkendelser kontrol. 14. Søg i feltet Bruger-id i vinduet Brugeropsætning af godkendelser kontrol, og vælg INDKØBSMEDARBEJDER. 15. Vælg feltet Alle, og klik derefter på Vis udskrift. 16. Gennemse kontrolrapporten. Der skal kun være en fejl i grænser for anmodningsgodkendelser. 8-13

14 Programopsætning i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Afsendelse af forfaldsnotifikationer Forfaldsnotifikationer sendes ud af godkendelsesadministratoren, f.eks. hver uge, for at sikre, at alle brugere husker at godkende deres dokumenter. Du kan åbne denne funktion fra Administration Programopsætning Dokumentgodkendelse Opsætning af godkendelse Forfald Send om forfald. ene sendes derefter til godkenderne, og feltet Sidste kørselsdato opdateres med datoen for sidste gang, funktionen blev kørt. Datoformlen sikrer, at forfaldne godkendelser, der allerede er sendt ud, ikke sendes ud igen. Den beregnes som den sidste kørselsdato plus den forfaldsdatoformel, der er angivet i feltet Formular for forfaldsdato under fanen Generelt i vinduet Opsætning af godkendelse. I dette tilfælde er det én uge (1U). Forfaldsnotifikation Systemet angiver automatisk en oprettelsesdato for alle dokumenter og beregner en forfaldsdato ved at bruge formularen for forfaldsdato (f.eks. oprettelsesdatoen plus én uge). Dokumenter forfalder, hvis den aktuelle dato overstiger forfaldsdatoen. Tag f.eks. en situation, hvor forfaldne meddelelser sendes ud i dag. De godkendelser, der har en forfaldsdato, som ligger før dags dato, modtager en forfaldsnotifikation. Når forfaldskontrollen køres næste gang, kontrollerer systemet ud fra sidste kørselsdato plus én uge (i henhold til formularen for forfaldsdato). Alt med en forfaldsdato før denne dato modtager en notifikation. Der vises en liste over alle forfaldne godkendelser, der blev fundet og udsendt, i vinduet Forfaldne notifikationsposter. Dette er en logfil, der viser, om der er poster. Hvis vinduet er tomt, er der ingen forfaldsposter. Notifikationsskabeloner Du kan tilpasse skabeloner for de -notifikationer, der skal sendes til godkendere. Du kan åbne denne funktion fra Administration Programopsætning Dokumentgodkendelse Opsætning af godkendelse -skabeloner. Brug denne funktion til at indlæse, udlæse eller slette -skabeloner. De tilsvarende skabeloner for forfaldsdokumenter kan administreres på samme måde via funktionen Forfaldsskabelon. BEMÆRK! Microsoft leverer disse skabeloner sammen med demodatavirksomheden CRONUS. De skal kopieres herfra til andre databaser. Det er vigtigt at gøre det på denne måde, for at skabelonerne fungerer korrekt. 8-14

15 Kapitel 8: Oprettelse og administration af dokumentgodkendelse Uddelegering til erstatningsgodkendere Som godkendelsesadministrator er du ansvarlig for at vedligeholde vinduet Brugeropsætning af godkendelser, herunder tilføje erstatningsgodkendere og sørge for, at ventende notifikationer uddelegeres til erstatningsgodkenderne. Når der føjes en erstatningsgodkender til en bruger, sendes alle dokumenter direkte til erstatningspersonen, når du kører funktionen Uddeleger i vinduet Godkendelsesanmodningsposter. Hvis notifikationssystemet er konfigureret til at sende notifikationer, når dokumenter uddelegeres, sendes der en til den bruger, som dokumentet er uddelegeret til. Ellers sendes der ingen notifikation. I vinduet Godkendelsesanmodningsposter kan administratoren se alle poster i dokumentgodkendelsessystemet og kontrollere status og datoer for godkendelserne. Statussen Åben angiver, at godkendelsesdokumentet skal godkendes. BEMÆRK! Hvis godkenderens erstatning heller ikke er på kontoret, skal du ændre erstatningsgodkenderen manuelt i vinduet Brugeropsætning af godkendelse. Oversigt Dokumentgodkendelsessystemet for salg og køb er et omfattende værktøj til brug med købsbilag og salgsbilag, som skal godkendes af en anden person i virksomheden. I dette afsnit blev det undersøgt, hvordan de nødvendige grundlæggende parametre konfigureres, før det nye dokumentgodkendelsessystem kan anvendes. Hierarkiet over godkendelsesbrugere og beløbsgrænser skal overvejes nøje for at opnå en balance mellem antallet af trin i godkendelsesprocessen. -notifikationsdelen er fleksibel og kan tilpasses i forhold til de enkelte virksomheders behov. Godkendelsesadministratoren skal håndtere alle opsætningsaspekter i godkendelsessystemet, fordi det påvirker brugernes effektivitet i databasen, og fordi system skal opdateres jævnligt f.eks. for at planlægge erstatningsgodkendere. 8-15

16 Programopsætning i Microsoft Dynamics NAV 5.0 Hurtig besvarelse: Resumé Brug et øjeblik på at skrive tre nøglepunkter ned, som du har lært i dette kapitel:

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING

0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING Kapitel 5: Dokumentgodkendelse Opsætningsvejledning 0KAPITEL 5: DOKUMENTGODKENDELSE OPSÆTNINGSVEJLEDNING 1Målsætninger Målene er at: Opsætte dokumentgodkendelsessystemets generelle funktioner. Opsætte

Læs mere

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG

0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG Kapitel 8: Sager Opsætning og brug 0KAPITEL 8: SAGER OPSÆTNING OG BRUG 1Målsætninger Målsætningerne er at: Konfigurere en ny sag: Konfigurere sagsopgaver Konfigurere sagsrelaterede priser og rabatter Konfigurere

Læs mere

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER

KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Kapitel 6: Administration af brugerrettigheder KAPITEL 6: ADMINISTRATION AF BRUGERRETTIGHEDER Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Beskrive, hvordan godkendelse fungerer i Microsoft Dynamics

Læs mere

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING

KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Kapitel 5: Debitorstyring KAPITEL 5: DEBITORSTYRING Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Gennemgå fanebladet Betaling på debitorkortet. Forklare indbetalingskladden, der benyttes

Læs mere

0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL

0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL Kapitel 2: Udlæsning til Word og Excel 0KAPITEL 2: UDLÆSNING TIL WORD OG EXCEL 1Målsætninger Målsætningerne er at: Integrere med Microsoft Word. Integrere med Microsoft Excel. Integrere med andre Microsoft-produkter.

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

0KAPITEL 3: OUTLOOK-SYNKRONISERING

0KAPITEL 3: OUTLOOK-SYNKRONISERING Kapitel 3: Outlook-synkronisering 0KAPITEL 3: OUTLOOK-SYNKRONISERING 1Målsætninger Målsætningerne er at: Definere grundlæggende begreber vedrørende synkronisering. Oprette synkroniseringsniveauer. Oprette

Læs mere

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN

KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Kapitel 7: Tilpasning af navigationsruden KAPITEL 7: TILPASNING AF NAVIGATIONSRUDEN Målsætninger Introduktion Målsætningerne er at: Skitsere de grundlæggende begreber og funktioner i navigationsruden.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune

Teknisk vejledning til leverandører. Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice Teknisk vejledning til leverandører Indtast brugerid på din e-faktura til Københavns Kommune Alle e-fakturaer til Københavns Kommune skal være i OIOUBL-format

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Handel AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Kapitel 1: Salgsordrestyring KAPITEL 1: SALGSORDRESTYRING Målsætninger Introduktion Målene er: Gennemgå opsætningen af salgsordrestyring,

Læs mere

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14

Vejledning. TEA Grønland. Prøveafvikling Trin for trin. skoleåret 2013/14 Vejledning TEA Grønland Prøveafvikling Trin for trin skoleåret 2013/14 1 Indhold Opret prøverne... 3 Afstemning af tilmeldinger til prøver... 3 Indberet detaljer på prøverne... 3 Indberetning af tekstopgivelser...

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring

Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Vejledning: Oprettelse af en læringsaktivitet - E-læring Målgruppe: Campus katalogadministratorer Indhold: Denne vejledning giver dig et indblik i, hvordan du opretter en læringsaktivitet med læringsformen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2. Version 2015.09.16 MAGENTO RETURVARER BRUGERVEJLEDNING RETURVARER MODUL VERSION 1.0.2 Version 2015.09.16 KOM GODT I GANG Vi vil her guide dig gennem opsætningen af TRIC Solutions Magentomodul Returvarer. Hvis du ikke allerede

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013 10.0 Komplet Outlook-tilføjelsesprogram Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010/2013

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte

AGIDON Kursushæfte. Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Programopsætning AGIDON Kursushæfte Effek viser dine arbejdsgange! Kursushæfte Indholdsfortegnelse Introduktion 0-1 Velkommen...0-1 Indhold af kursusmateriale til Microsoft Dynamics...0-2 Dokumentationskonventioner...0-3

Læs mere

MONO.NET FORHANDLER GUIDE

MONO.NET FORHANDLER GUIDE MONO.NET FORHANDLER GUIDE INTRO Tak fordi du har valgt at blive en mono.netforhandler. Vi glæder os til vores fremtidige samarbejde! Denne guide giver en grundig introduktion til hvordan forskellige hjemmesider

Læs mere

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.

I systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse. Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet standarden for e-samhandel Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det

Læs mere

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING

BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. februar 2016 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 BEHANDLING AF ACONTOBEGÆRING ENTREPRISESTYRER Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fra november 2005 vil alle statsansatte modtage deres lønseddel i e-boks. Alle danskere kan gratis anvende e-boks. Vi anbefaler, at du benytter en digital signatur til at logge

Læs mere

Guide til digital børnetilmelding

Guide til digital børnetilmelding Guide til digital børnetilmelding Denne guide er til dig, der ønsker at indstille børn til Ungdommens Røde Kors ferielejre. Indstillingen sker via vores digitale tilmeldingssystem, som guiden vil hjælpe

Læs mere

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login.

Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Vejledning til anmelder af jordflytning Login Anmelder opretter selv sit login til systemet via hjemmesiden, ved at klikke på knappen Opret login. Her udfyldes oplysninger om anmelderen (navn, adresse,

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

HåndOffice spiller ret og opret

HåndOffice spiller ret og opret HåndOffice spiller ret og opret For at kunne indtaste individuelle resultater for Liga og 1. divisions kampe skal spillere og officials være oprettet og placeret på et hold. Kvikguide. 1. Find Hold søg

Læs mere

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller.

Farveskalaer anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. Generelt. Hvad er en farveskala anvendes til at præsentere positionsbestemte data (GPS-data) i farvelagte intervaller. For hvilke programmoduler er dette afsnit relevant. er relevante på jobtyperne: Analyse,

Læs mere

Nyhedsmodul brugermanual

Nyhedsmodul brugermanual Nyhedsmodul brugermanual version 6 Indholdsfortegnelse 1. Kategorier... 02 1.1. Hvordan opretter jeg en kategori?... 02 1.2. Hvordan viser jeg en nyhedskategori på websitet?... 02 2. Oprettelse/redigering

Læs mere

IT vejledning i MUS for ledere

IT vejledning i MUS for ledere IT vejledning i MUS for ledere Indhold 1. Indledning... 1 2. MUS processen... 1 3. AUHRA pålogning og startside... 2 4. Lederens invitation til MUS... 5 5. Lederens forberedelse til MUS... 7 6. Lederens

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014

Introduktion. Unifaun Online 29-04-2014 Introduktion Unifaun Online 29-04-2014 2 Indhold 1 Introduktion til Unifaun Online... 3 1.1 Grundlæggende navigering... 3 1.2 Søgning af information... 3 1.3 Indtastning af faste oplysninger... 4 1.4 Din

Læs mere

Opret og godkend betalinger i mapper

Opret og godkend betalinger i mapper Kort beskrivelse Opret betaling i mappe Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du opretter og godkender betalinger i mapper - inklusive: Opret mappe Gem én eller flere betalinger i mapper

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet. 3. Kommunikation med ansøger For at drage nytte af denne manual, skal du have et grundlæggende kendskab til IT systemet husdyrgodkendelse.dk, og kende til Faneblade og Menu med godkendelsesafsnit. Du kan læse om disse ting i manualerne:

Læs mere

for en skolemedarbejder med digital signatur

for en skolemedarbejder med digital signatur Brug af Elevoversigten for en skolemedarbejder med digital signatur Denne vejledning omhandler Elevoversigten i Institutionsmodulet og beskriver hvordan du som skolemedarbejder kan kommentere og godkende

Læs mere

Dynamicweb Mail Opsætning

Dynamicweb Mail Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Mail Opsætning Document ID: UG-4003 Version: 1.30 2006.05.15 Dansk JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006 Dynamicweb Software A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen

Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Brugervejledning til udfyldelse og udstedelse af Europass Mobilitetsbevis i Europass Mobilitetsdatabasen Europass Mobilitetsbevis skal udfyldes og udstedes i mobilitetsdatabasen: http://mobilitet.europass.dk/.

Læs mere

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk

Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Jobnet på mobilen Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Version: 2.0 Oprettet den 3. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. JOBNET PÅ MOBILEN... 3 1.1 FORBEREDELSE TIL BRUG AF JOBNET PÅ MOBILEN... 4 2. LOG

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

Outlook 2010 Exchange-opsætning

Outlook 2010 Exchange-opsætning Manuel på Exchange 2010 (mailcloud.dk) Indledning Beskrivelse Med denne vejledning har du mulighed for manuelt at opsætte din Exchange konto i Outlook. Der tages udgangspunkt i at du allerede har Outlook

Læs mere

Kvikmanual til FacilityNet

Kvikmanual til FacilityNet Kvikmanual til FacilityNet Om FacilityNet?... 2 Trin 1 - Aktiver din brugerprofil... 3 Trin 2: Opret ny bestilling... 4 Trin 3: Vælg varer... 5 Trin 4: Indtast ordreinformationer... 6 Trin 5: Indtast mødedeltagere...

Læs mere

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen

Guide. Administration af FDF.dk/Nyborg. 1. Udgave 2008. Ide og layout Christoffer S. Rasmussen Guide Administration af FDF.dk/Nyborg 1. Udgave 2008 Ide og layout Christoffer S. Rasmussen FDF.Dk/NyboRG Den nye hjemmeside for FDF Nyborg er baseret på et bloksystem. Det vil sige at det er super nemt

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016

BIM Shark brugervejledning v1 Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1 BIM Shark's mission... 2 2 Kom godt i gang... 2 2.1 Oprettelse af bruger... 2 2.2 Oprettelse af virksomhed... 3 2.3 Inviter medlemmer/accepter invitation/sende invitationer... 3 2.3.1

Læs mere

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe

Maskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Rykker Brugervejledning

Rykker Brugervejledning Rykker Brugervejledning AdvoForum A/S RYKKER...3 Rykkeropsætning...4 Rykkerbetingelser...5 Rykkerbetingelsernes niveauer...6 Skabelon pr sprog...7 Bogføring af rykker og/eller opkrævningsgebyr...8 Debitorbogføringsgrupper...9

Læs mere

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Handlingsplan. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Handlingsplan Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk 1. Indholdsfortegnelse Handlingsplan... 3 Overblik på indsatsområder på handlingsplan...

Læs mere

Vejledning til opsætning af mail

Vejledning til opsætning af mail Vejledning til opsætning af mail Microsoft Outlook 2010... 2 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook 2010... 6 Microsoft Outlook 2007... 9 Tilpas eksisterende mail konto i Microsoft Outlook

Læs mere

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor

05.060 E-mail mailinglister i Revimentor 05.060 E-mail mailinglister i Revimentor Revimentor giver mulighed for at revisor kan benytte mailinglister til sende e-mails kunder eller kontaktpersoner hos kunder. Dette kan bruges til nyhedsmail eller

Læs mere

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.

Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter. Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret udgave af KEAs nye, automatiske blanket-system.

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner

Målsætningen med dette kapitel er at: Bogført Opsummeret Rapporteret. Finanskonti Perioder Globale dimensioner Budgetdimensioner Kapitel 2: Finans KAPITEL 2: FINANS Målsætning Indledning Målsætningen med dette kapitel er at: Forklare hvordan man bruger Kontoplanen i Microsoft Dynamics NAV 5.0. Forklare indholdet af felterne på Finanskortet.

Læs mere

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office

Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Kom i gang med dynamictemplate fra Microsoft Office Dynamictemplate er navnet på Guldborgsund Kommunes nye skabelonsystem. Dynamictemplate er en ny måde at arbejde med skabeloner og standardtekst på. Din

Læs mere

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014

Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 Xdont version 14.1.0.X / Psykolog Rev: 26-06-2014 HUSK: at tage en ekstern sikkerhedskopi inden opdateringen igangsættes. at opdateringen altid skal køres fra hovedmaskinen/serveren. alle klientmaskiner

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer. Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Brugervejledning SharePoint abonnementer Version: 1.3 Seneste opdatering: 9. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 OM BRUGERVEJLEDNINGEN 3 2 AUTORISATION 4 3 ADGANG

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER

KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER Kapitel 2: Finansrapporter KAPITEL 2: FINANSRAPPORTER Målsætninger Målsætningerne er at: Beskrive filtrerings- og analysevinduer, der har relation til kontoplaner. Give en demonstration af opsætning af

Læs mere

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01

Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn. Version 0.01 Versionslog: 0.01 Bruger (kursist/deltager) Kom godt i gang med plan2learn Version 0.01 Versionslog: 0.01 1 Oprettet: 01.08.2014 Indhold 1. Formål med vejledningen...3 2. Katalogforsiden...4 2.1 Brugeradgang...5 2.2 Skift

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud

Quick Guide-Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud -Rejseafregning Mundtlig censur Rejsud Du kommer ind i Rejsud fra din webbrowser ved at skrive adressen https://381.rejsud.oes.dk Login: Du skal logge på Rejsud med din Bruger-ID og Adgangsord Du har fået

Læs mere

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015

RUTruteplanlægningsvejledning. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 RUTruteplanlægningsvejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 2015 Indhold 1. Introduktion til RUT... 2 1.1 Om vejledningen... 2 2. Log på RUT... 4 3. Sådan planlægger du ruter... 6 4. Sådan finder

Læs mere

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning

DPSD undervisning. Vejledning til rapport og plan opsætning DPSD undervisning Vejledning til rapport og plan opsætning Side 1 Vejledning Oversigt over vejledningerne Opret en simpel listerapport... 2 Opret en krydstabuleringsrapport... 14 Opret en visualiseringsrapport...

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net

MailMax / Web v4.1. Brugsvejledning til webmail. Copyright 2003 Gullestrup.net MailMax / Web v4.1 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på webmailen Start med at gå ind på http://webmail.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email-adresse samt Adgangskode, som hører til din konto.

Læs mere

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse

Revideret d. 15. august 2014. Indholdsfortegnelse Revideret d. 15. august 2014 Indholdsfortegnelse 1. Status for Sprogvurderingen... 2 2. Opret en sprogvurdering og indtast besvarelser... 3 3. Opret forælder og send mail... 5 4. Afslut aktuel sprogvurdering...

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 7.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 7.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til, at du kommer på MinTid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten

Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten Udsend boligtilbud til boligsøgende på ventelisten 1 Denne vejledning Sådan opretter og udsender du et boligtilbud til boligsøgende på en venteliste. Sidst i dokumentet finder du en vejledning til at svare

Læs mere

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen

Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Eksamensadministration, EUD, udtrækning af elever Sidst opdateret 16-03-2010/version 1.3 /UNI C/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange mv. Vejledningen består

Læs mere

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail

Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Håndbog i brugen af Mødrehjælpens webmail Senest opdateret 18. november 2015/los Indholdsfortegnelse Generelt... 1 Indstil kompatibilitetsvisning... 2 Login på webmailen... 5 Ændring af adgangskode...

Læs mere

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj

Nyheder i GM EPC. Grafisk Navigation. Fælles Navigation for hver køretøj Nyheder i GM EPC GM Next Gen EPC har mange nye funktioner, designet til at gøre at finde den rigtige reservedel hurtigere og nemmere. For detaljerede instruktioner om brug af hver funktion, skal du vælge

Læs mere

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole

Opstartsvejledning til ipad. Tinderhøj Skole Opstartsvejledning til ipad Tinderhøj Skole Den første skærm når du starter din ipad Sæt fingeren på pilen og træk den til højre. Vælg sprog En ipad kommer med mulighed for at vælge mange forskellige sprog.

Læs mere

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL

LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL LINEÆR PROGRAMMERING I EXCEL K A P P E N D I X I lærebogens kapitel 29 afsnit 3 er det med 2 eksempler blevet vist, hvordan kapacitetsstyringen kan optimeres, når der er 2 produktionsmuligheder og flere

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland.

JTA-DynamicsPDF. til. Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. JTA-Data Jylland Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-jylland. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 vers. 3 SP3 eller højere. www.jta-jylland.dk 1. Introduktion til JTA-DynamicsPDF. JTA-DynamicsPDF til Microsoft Dynamics C5 er et ekstra modul, som er udviklet

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, der skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Det

Læs mere

Vejledning til Køreprøvebooking. NemLog-in og fuldmagtsaftale

Vejledning til Køreprøvebooking. NemLog-in og fuldmagtsaftale Vejledning til Køreprøvebooking NemLog-in og fuldmagtsaftale Indhold Find administrator i din virksomhed... 3 Anmod om adgang til Køreprøvebooking gennem mit virk... 4 Tildel rettigheder til enkelt bruger

Læs mere

Rådgiverens rolle på LinkedIn - Fagrelevante diskussioner på LinkedIn

Rådgiverens rolle på LinkedIn - Fagrelevante diskussioner på LinkedIn Rådgiverens rolle på LinkedIn - Fagrelevante diskussioner på LinkedIn Indhold Opret profil Naviger rundt på LinkedIn Tilpas profil Opret gruppe Hjælp 2 Opret profil 2. 1. Du opretter din profil på www.linkedin.com.

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Email

Brugervejledning. til Waoo! Email Brugervejledning til Waoo! Email Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Oprettelse af mailadresser...4 Anvendelse af webmail...8 Opsætning af Windows Mail... 12 Opsætning af Outlook Express...18 Opsætning af

Læs mere

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9

Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 Leif Smidt E-MAIL GODT IGANG MED IPAD - IOS 9 KAPITEL E-MAIL På din hjemmeskærm finder du en app ved navn Mail. Appen er et mailprogram, som kan vise og håndtere dine e-mails på en enkel og overskuelig

Læs mere

INDLEDNING 2. Design og layout 3

INDLEDNING 2. Design og layout 3 INDLEDNING 2 Design og layout 3 Skyd genvej... 3 Omdøb skabelonsamling 4 Omdøb brevskabelon 5 Layout 6 Indsæt/Redigér logo 6 Indsæt/Redigér tekst 8 Redigér kolonner 11 Ved vejs ende... 14 Tips & Tricks...

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Ændring af Datoformat og ugens første dag i kalenderen... 2 Opsætning af Outlook... 2 Signatur... 5 Organiser mails i mapper... 5 Opret etiketter... 5 Opret

Læs mere

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først:

Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til receptionen først: SOHO/NOHO Printer Installation til Windows (PC) - Version 2.0 Vigtig før du går i gang: Har du ikke fået oprettet et afdelings-id og PIN-kode til udskrivning på husets printere bedes du tage kontakt til

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB

OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB OPRET OG REDIGER FORMULARER I DYNAMICWEB Modulet formularer giver dig mulighed for at oprette dynamiske formularer, som enten kan anvendes til kontakt, brugerundersøgelser, quiz eller tilmeldinger. Du

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium

Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Vejledning til Google Apps på Øregård Gymnasium Eksport af kontaktpersoner fra one.com... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Outlook... 2 Eksport af kontaktpersoner fra Firebird eller andre... 2 Import af

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

Vejledning til oprettelse af brugere på MIT DANSKE ARK. Udføres af virksomhedsrepræsentant eller lokaladministrator. Indholdsfortegnelse:

Vejledning til oprettelse af brugere på MIT DANSKE ARK. Udføres af virksomhedsrepræsentant eller lokaladministrator. Indholdsfortegnelse: Vejledning til oprettelse af brugere på MIT DANSKE ARK Udføres af virksomhedsrepræsentant eller lokaladministrator Indholdsfortegnelse: Side 2: Alle medarbejdere skal have eget MIT DANSKE ARK Side 2: Se

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0

PSYKIATRIENS VIKARCENTER. MinTid. Quickguide. Version 6.0 PSYKIATRIENS VIKARCENTER MinTid Quickguide Version 6.0 Psykiatriens Vikarcenter Vi glæder os til at du kommer på Min Tid. Systemet giver dig adgang til bedre planlægning, vagtbørsen og muligheden for at

Læs mere