Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny LærerPension til din nye kollega. Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu"

Transkript

1 Information til alle tillidsrepræsentanter Ny LærerPension til din nye kollega» En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning i et stykke tid, og arbejdet er nu færdigt. Her og nu får alle dine nye kolleger, som ansættes fra den 1. januar 2008, glæde af den nye ordning, og i 2009 vil en stor del af alle overenskomstansatte medlemmer få tilbudt at vælge den nye ordning. LÆS HELE ARTIKLEN Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu» Du tænker sikkert ikke over det i din hverdag, for pensionsordningen er der jo sørget for. Men ved du, hvordan der bliver sørget for den? Og kunne du eller en af dine kolleger tænke jer at være med, når vigtige ting diskuteres? Læs videre og find ud af, hvordan I kan være med til at præge samarbejdet med os om jeres pensionsordninger. Og stil op nu, der er nemlig valg til nye medlemsfora i foråret, og stillerlister skal sendes til os senest den 15. april. LÆS HELE ARTIKLEN Forca vores nye administrationsselskab Alle sejl var sat ind hos serviceselskabet Forca A/S i tiden op til den 1. januar De sidste detaljer skulle på plads, inden dørene åbnede op for omkring medlemmer af Lærernes Pension. LÆS HELE ARTIKLEN Det er blevet lettere og billigere at samle sine pensioner Nogle af dine kolleger har måske lavet noget andet før, de blev lærere og fik deres LærerPension. I kraft af deres tidligere ansættelser har de måske også en pensionsordning stående i et andet selskab. LÆS HELE ARTIKLEN Forsikringsaktieselskab DK 2900 Hellerup Tel CVR

2 »» TILBAGE TIL FORSIDEN NAESTE ARTIKEL Ny LærerPension til din nye kollega En ny LærerPension til overenskomstansatte så dagens lys den 1. januar i år. Vi har arbejdet med at sammensætte den nye pensionsordning i et stykke tid, og arbejdet er nu færdigt. Her og nu får alle dine nye kolleger, som ansættes fra den 1. januar 2008, glæde af den nye ordning, og i 2009 vil en stor del af alle overenskomstansatte medlemmer få tilbudt at vælge den nye ordning. Hvorfor en ny ordning? Baggrunden for den nye ordning ligger bl.a. i medlemmernes ønske om at tilpasse ordningen de familiemønstre, vi har i dag. Der var et ønske om en anden sikring af såvel egen og familiens økonomi ved mistet erhvervsevne og død - uden det skulle gå ud over opsparing til egen alderspension. Vil du vide mere, så besøg Vi tog vores medlemsfora med på råd Den nye pensionsordning er lavet i samråd med vores medlemsfora. Vi har holdt mange møder, hvor vi satte behov og ønsker til pensionerne på dagsordenen. Vi inviterede også til pensionsseminar, hvor vi i fællesskab traf beslutninger om den nye ordning. Du kan læse mere om vores medlemsfora på vores hjemmeside og her i dette nyhedsbrev. Hvad indeholder den nye LærerPension? Overordnet ligner den nye pensionsordning, den du kender i forvejen. Den består stadig af opsparing til livsvarig alderspension, valgfri kapitalpension og forsikringer ved invaliditet og død. Men her stopper ligheden også. Den nye ordning byder bl.a. på en helt ny dødsfaldspension og mulighed for valg af forskellige udbetalingsprofiler. På den måde kan medlemmerne planlægge den økonomiske del af pensionisttilværelsen alt efter behov. Udbetaling ved død Forsikringerne ved død har gennemgået den største ændring. Den livsvarige ægtefælle-/samleverpension, som kun bliver udbetalt til ægtefæller eller samlevere under visse betingelser, er nu erstattet med en dødsfaldspension, som udbetales uanset civil status. Den nye dødsfaldspension udbetales i op til 10 år til nærmeste pårørende. På vores hjemmeside og i næste udgave af medlemsbladet NYT finder du definitionen af nærmeste pårørende, og du kan læse mere om begunstigelser i det hele taget. Nyt er også, at når din kollega går på alderspension, har hun mulighed for at fravælge dødsfaldspensionen helt og således få en større alderspension. Forsikringsaktieselskab Tel CVR

3 »» TILBAGE TIL FORSIDEN NAESTE ARTIKEL Ny LærerPension (fortsat) Alderspension Når din kollega fratræder sin stilling og går på pension, får hun som hidtil en livsvarig alderspension. Pensionen bliver udbetalt månedligt fra den dag, hun aftaler med os, og så længe hun lever. Med den nye LærerPension vil hun få mulighed for at vælge mellem forskellige udbetalingsprofiler. Hun kan, som nu, vælge en stabil månedlig udbetaling resten af livet, eller som noget nyt kan hun få op til 50% større pension i de første 10 år mod en halvering af pensionen resten af livet. Derudover kan hun vælge, at en større andel af indbetalingerne skal gå til kapitalpension end i den hidtidige ordning. Kapitalpensionen bliver udbetalt ved pensionering, som et engangsbeløb. Hvad sker der ved tab af erhvervsevne? Hvis din kollega mister sin erhvervsevne, har hun mulighed for at få invalidepension, midlertidig pension og bidragsfritagelse, som sikrer fortsat opsparing. Når vi modtager en ansøgning om invalidepension, ser vi på to ting. Vi ser på medlemmets helbred, og vi ser på, om indtægten er bortfaldet. Vurdering af arbejdsevnen ved udbetaling Som noget nyt, i den nye LærerPension, tilkender vi invalidepension og bidragsfritagelse automatisk, når der foreligger et tilsagn om offentlig førtidspension. Tidligere var det vores egne læger, der efter modtagelse af relevante lægelige oplysninger, vurderede hvert enkelt ansøgning om invalidepension. Indtil tilkendelse af offentlig førtidspensoin udbetaler vi en midlertidig pension og fuld bidragsfritagelse, hvis visse betingelser er opfyldt. Vi udbetaler tidligst den midlertidige pension efter mindst 3 måneders sygemelding. Desuden skal din kollega være fratrådt sit job og få sygedagpenge eller revalideringsydelse. Så længe din kollega stadig oppebærer løn eller har anden indtægt som fx fleksydelse, kan vi ikke udbetale midlertidig pension. Stopper sygedagpengene og er din kollega fortsat syg, kan den midlertidige pension fortsat udbetales ved, at medlemmet underskriver en tro- og love erklæring om fortsat sygdom. Vi udbetaler maksimalt midlertidig pension i 5 år. Hvad får børnene? Børnene får børnepension som hidtil. Går din kollega på alderspension, får tilkendt invalidepension eller dør, får hvert barn børnepension, indtil barnet fylder 21 år. Udbetalingen sker til barnet selv. De børn, som kan få børnepension, er egne børn, adoptivbørn eller stedbørn, som bor i det fælles hjem. Forsikringsaktieselskab Tel CVR

4 »» TILBAGE TIL FORSIDEN FORRIGE ARTIKEL NAESTE ARTIKEL Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu Du tænker sikkert ikke over det i din hverdag, for pensionsordningen er der jo sørget for. Men ved du, hvordan der bliver sørget for den? Og kunne du eller en af dine kolleger tænke jer at være med, når vigtige ting diskuteres? Læs videre og find ud af, hvordan I kan være med til at præge samarbejdet med os om jeres pensionsordninger. Og stil op nu, der er nemlig valg til nye medlemsfora i foråret, og stillerlister skal sendes til os senest den 15. april. Vejen til medindflydelse går via medlemsforaene Når beslutninger skal tages - store som små - tager vi ofte vores medlemsfora med på råd. Vi har et medlemsforum i vest og et i øst, og de består begge af en gruppe engagerede medlemmer, som alle har en fælles interesse i at præge udviklingen på pensionssiden til gavn for alle medlemmerne. Formanden for Medlemsforum Øst orienterer på et møde. Medlemsforummets vigtigste rolle er at være talerør for alle de andre medlemmer. Som udgangspunkt behøver man ikke have nogen viden om pensionsforhold, når man starter sit virke i et medlemsforum. Vi skal nok sørge for at give den fornødne viden. Om medlemsforaene Hvert medlemsforum består af medlemmer, og vi mødes 3 gange om året til heldagsmøder. Her tager vi forskellige aktuelle temaer op til debat. Derudover giver vi medlemsforaene en hel masse viden om pensionsordningerne, investeringerne, vores regnskab og meget andet. Der er også tid til socialt samvær, hvor man møder ligesindede kolleger og får lejlighed til at udveksle erfaringer. Vi mødes på hverdage, og hvis du skal tage fri fra jobbet for at deltage, er der mulighed for frikøb, hvis du ikke arbejder for en faglig organisation. En gang om året mødes medlemsforaene med vores bestyrelse til et årsmøde med efterfølgende middag og mulighed for overnatning. Det er en fredag eftermiddag i maj måned skiftevis øst og vest for Storebælt. En gang i valgperioden holder vi også en pensionskonference for begge medlemsfora, som starter fredag eftermiddag og varer indtil lørdag middag. Har du en engageret kollega Som tillidsrepræsentant er du jo engageret i dit arbejde, og du har måske fået lyst til at få endnu mere indflydelse og indsigt. Eller du har måske en kollega, som kunne have lyst til at varetage egne og kollegers interesser ved at stille op til arbejdet i et af vores medlemsfora. Forsikringsaktieselskab Tel CVR

5 »» TILBAGE TIL FORSIDEN FORRIGE ARTIKEL NAESTE ARTIKEL Få indflydelse stil op til vores medlemsfora nu (fortsat) Fortæl dine kolleger om muligheden for at stille som kandidat til det kommende valg. Der er valg til foråret Medlemmerne i vores medlemsfora vælges for to år ad gangen. Den nuværende periode slutter til sommer, og inden valgperioden er forbi, skal vi have valgt medlemmerne for perioden fra 1. august 2008 til 31. juli Hvem kan stille op? Alle medlemmer, som har en pensionsordning hos os den 1. marts 2008, kan stille op som kandidat til et af vores medlemsfora. Hvordan stiller man op? Alle kandidater skal udfylde en stillerliste og sende den til os, så vi har den senest den 15. april Stillerlisten kan hentes på vores hjemmeside. Fem andre medlemmer skal underskrive stillerlisten. På vores hjemmeside kan du læse mere om vores medlemsfora du finder bl.a. forretningsordenen og reglerne for valget. Du finder også de nuværende medlemmer af hvert forum, og du er velkommen til at kontakte dem, hvis du vil vide mere om arbejdet. Selve valget Valget vil kun finde sted, hvis der er opstillet mere end 25 kandidater i det enkelte forum. Vi sender brev ud til dem, der stiller op og beder dem sende en kort præsentation af sig selv til valgmaterialet. Bliver der tale om et valg, sender vi stemmesedler og præsentationshæfter ud til alle medlemmer senest den 20. maj Stemmesedlerne skal vi have tilbage senest den 10. juni Vi annoncerer i fagbladene Vi fortæller om det kommende valg i de forskellige fagblade. Vi har vedhæftet annoncen til din orientering. Det er en god ide at printe annoncen ud og hænge den på opslagstavlen på din arbejdsplads for på den måde at gøre dine kolleger opmærksom på valget. Forsikringsaktieselskab Tel CVR

6 »» TILBAGE TIL FORSIDEN FORRIGE ARTIKEL NAESTE ARTIKEL Forca vores nye administrationsselskab Alle sejl var sat ind hos Serviceselskabet Forca A/S i tiden op til den 1. januar De sidste detaljer skulle på plads, inden dørene åbnede op for omkring medlemmer af Lærernes Pension. Og det er gået godt. Telefon og it-systemer spillede med, da gruppen af specialuddannede rådgivere satte sig ved telefonerne den 2. januar Farvel til PFA Pension Lige siden 1. april 1993 har PFA Pension varetaget store dele af administrationen for Lærernes Pension herunder vores medlemsservice. Det har været et godt og udbytterigt samarbejde, men i og med at medlemstallet er vokset så meget, har vi valgt at danne vores eget serviceselskab og dermed sige farvel til et mangeårigt samarbejde med PFA. Rådgiverne i Servicecentret er klar ved telefonerne. Forca vores eget administrationsselskab Det er Lærernes Pension i samarbejde med PBU Pædagogernes Pensionskasse og PKA, som har stiftet Serviceselskabet Forca A/S. Vi ejer hver en tredjedel af selskabet. Med den konstellation vil vi sikre vores medlemmer en god og smidig service fremover. Første kontakt - servicecenteret Når du eller din kollega kontakter os, vil du blive mødt af en af Forcas dygtige rådgivere fra Servicecenteret, som siger: Lærernes Pension et øjeblik. Her vil du kunne få svar på langt de fleste spørgsmål. Hvis din forespørgsel drejer sig om en konkret sag, kan du komme i kontakt med enten Pensionsservice eller Medlemsservice, hvor de tager sig af den daglige sagsbehandling. Pensionsrådgiverne i Servicecentret kan fx hjælpe dig eller dine kolleger med at besvare spørgsmål om orlov, deltid, pensionering eller sygesager. Nyt telefonnummer Rådgiverne i Servicecenteret træffes mandag til torsdag fra kl. 8:30 til 16:00 og fredag fra kl. 8:30 til 15:30 på telefon. Forsikringsaktieselskab Tel CVR

7 »» TILBAGE TIL FORSIDEN FORRIGE ARTIKEL NAESTE ARTIKEL Det er blevet lettere og billigere at samle sine pensioner Du og dine kolleger kan samle pensionerne Nogle af dine kolleger har måske lavet noget andet, før de blev lærere og fik deres LærerPension. I kraft af deres tidligere ansættelser har de måske også en pensionsordning stående i et andet selskab. Du kan fortælle din kolleger, at en lovændring har betydet, at det er blevet nemmere og billigere at tage pensionsordningen med sig, når man skifter job. Lovændringen betyder dog ikke, at Lærernes Pension har ændret praksis, da vi aldrig har taget gebyrer ved overførsler uanset tidsfrister og beløbsgrænser. Få et bedre overblik Hvis din kollega samler sine pensionsordninger et sted, får hun et bedre overblik over, hvordan hun er stillet den dag, hun skal have sin pension udbetalt. For at overføre en ordning til os, kræver vi, at der fortsat sker indbetaling til ordningen hos os. Fortæl din kollega om den nye tidsfrist Din kollega kan nu overføre værdien af sin pensionsordning fra sit tidligere pensionsselskab til os, uden det koster noget, indtil 3 år efter hun har skiftet job. Der kan dog være et mindre ekspeditionsgebyr i det tidligere pensionsselskab. Tidligere var tidsfristen på 2 år. Fortæl din kollega om minimumsbeløbet Har din kollega en pensionsordning i et andet pensionsselskab, og er værdien af den kr. (2008) eller mindre, kan hun overføre beløbet uden omkostninger også selvom tidsfristen på 3 år ikke overholdes. Praktikken ved overførsler Inden din kollega beslutter sig for, om hun vil samle sine pensionsordninger hos os, skal hun starte med at få et overblik over alle pensionsordningerne - hvor og hvor meget hun har sparet op. Er hun i tvivl, kan hun finde personlige oplysninger på Her får hun et samlet overblik over sine pensioner, da langt de fleste pensionsselskaber og banker sender oplysninger hertil. Kontakt os for vejledning Når din kollega har dannet sig et overblik over sine pensioner, kan hun kontakte os for at høre om mulighederne. Det er en god ide at søge vejledning. Vi kan fortælle lidt om fordele og ulemper ved overførsler. Vi sørger for det praktiske Skal en pensionsordning overføres til os, sender vi en overførselsblanket, som skal udfyldes og underskrives. Når vi får den underskrevne blanket retur, sørger vi for det videre forløb. Forsikringsaktieselskab Tel CVR

8 »» TILBAGE TIL FORSIDEN FORRIGE ARTIKEL Fortæl om vores pensionsmøder Du og dine kolleger kan melde jer til et informations- eller seniormøde, hvor I hører om pensionsordningen for de overenskomstansatte. Her kan du se vores planlagte møder pt. Informationsmøder: Midtjylland torsdag den 3. april 2008 kl Møllevangsskolen Kantinen Møllevangs Alle Århus Sjælland mandag den 8. september 2008 kl Roskilde Lærerforening Møllehusvej Roskilde Seniormøder for medlemmer fra 57 år: Midtjylland torsdag den 18. september 2008 kl Helnan Aarslev Hotel Sillkeborgvej Brabrand Sjælland torsdag den 2. oktober 2008 kl Scandic Glostrup Roskildevej Brøndby Tilmelding sker på vores hjemmeside under menupunktet Til medlemmer. Husk at tilmelde dig i god tid. Forsikringsaktieselskab Tel CVR

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig

Velkommen. tilbage hos os. Tag stilling. til din pensionsordning nu. og lad så os passe på den for dig Velkommen tilbage hos os Tag stilling til din pensionsordning nu og lad så os passe på den for dig brug lidt tid på din nye pensionsordning så du er sikker på, at den passer til dig Velkommen tilbage til

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension Det er fedt at spare op! Christina Falkberg fra Sparexperimentet nr. 2 efterår 2014 indhold Fælleskonference hvad ønsker medlemmerne? Læs side

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 juni 2012 Side 2 80 pct. tog imod omtegningstilbud Side 2 Ny livssituation overvej din pension Side 6 Fristende andelsboliger Hvis du undgår fælderne, kan andelsboliger for tiden være et både fristende

Læs mere

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3

TILVALG & MULIGHEDER MERE SOM PENSIONIST? 2 MERE HVIS DU BLIVER INVALID? 2 MERE HVIS DU DØR? 3 MULIGHEDERNE I DIN PENSIONSORDNING 3 TILVALG & MULIGHEDER Er der stor forskel mellem din indtægt nu, og når du går på pension, skal du overveje at spare mere op. Det gælder også, hvis du vil have udbetalt mere, hvis du bliver invalid eller

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension klædt på til penge

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension klædt på til penge pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension klædt på til penge nr. 2 efterår 2013 indhold bestyrelse sådan! 3 Klædt på til penge 4 Førtidspension og invalidepension - hvad betyder stramningerne?

Læs mere

IKKE FLERE PaPIRBREVE

IKKE FLERE PaPIRBREVE SEPtEMBER 2014 SIdE 2: til EthVERt BEhOV SIdE 3: REGN SELV PÅ DIN PENSION SIdE 4: SIdE 4 GOD VIND til LÆGERNE Pensionskassen investerer godt 500 mio. kroner i vindmølle-projekt i den tyske del af Nordsøen.

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8

SÅDAN ER DU MEDLEM KOLLEKTIV OVERENSKOMST 2 SÆRLIGT FOR LÆGESTUDERENDE 2 SÆRLIGT FOR ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 5 SÆRLIGT FOR TJENESTEMÆND 8 SÅDAN ER DU MEDLEM Lægernes Pensionskasse er forbeholdt læger og lægestuderende. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset

K/S-projekter kan spænde ben for sommerhuset september 2012 Side 4: 7 ud af 10 kroner retur til medlemmerne Side 6: Laveste rente i 100 år Side 3 det betyder skatte reformen for din pension Et flertal i Folketinget indgik i sommer aftale om en ny

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension I værste fald bliver du grebet tema om forsikringer i din pensionsordning

pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension I værste fald bliver du grebet tema om forsikringer i din pensionsordning pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension I værste fald bliver du grebet tema om forsikringer i din pensionsordning nr. 2 oktober 2011 indhold "Det siger specialisten" - Professor Michael

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

Har du styr på pensionen?

Har du styr på pensionen? SÆRNUMMER, NOVEMBER 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI tema PENSION Har du styr på pensionen? statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk Udskyd din pension

Læs mere

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig

Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Dit faglige netværk Maskinmestrenes Forening arbejder for dig Som medlem får du adgang til viden og inspiration, fagligt og socialt fællesskab, rådgivning og en masse kontante fordele. Med et kontingent

Læs mere