Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab"

Transkript

1 Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for det. 107, stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold 1) til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller for pleje, eller som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte, og 2) til personer med nedsat psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte. Brugergruppe/målgruppe: Et tilbud til 8 unge med betydeligt eller varigt nedsat funktionsniveau, som påtænker at flytte hjemmefra og i en overgangsperiode har brug for udvidet støtte og vejledning for at blive klar og afklaret i forhold til permanent bolig. Lundens Bofællesskab modtager ikke personer med udadrettet adfærd. Fysiske rammer: Lundens bygninger er opført i Bygningerne ejes af PKA/DAN-Ejendomme og er på m 2 - grundarealet er m 2. Lunden ligger centralt placeret på Lundegårdsvej 1 i Årslev - tæt på offentlige transportmidler og indkøbsmuligheder. Lundens Bofællesskab rummer 8 boliger på 19,5 m 2 med eget bad/toilet på 7,1 m 2, med umiddelbar tilknytning til fællesarealerne. Endvidere er der fælles aktivitets- og opholdsrum samt personalefaciliteter. Alt er handicapvenligt og indrettet til målgruppen. I centralbygningen findes fællesfaciliteter, baderum med spabad. På 1. sal er der kontorer, mødelokaler samt personalefaciliteter. Bygningerne er omkranset af have med bålplads, boldbane og legeplads.

2 Personale: 1 forstander 1 afdelingsleder 5 pædagoger 2 social- og sundhedsassistenter Lunden har endvidere ansat en fast stab af tilkaldevikarer. 1 pædagog har praktikvejlederuddannelsen. 1 pædagog er uddannet Marte Meo terapeut. Alle ansatte skal gennemføre grundkursus i 1. Hjælp, forflytningsteknik og medicinhåndtering. Social- og Sundhedsassistenterne sikrer sammen med den pædagogiske faggruppe, at den enkelte beboer tilbydes den rette individuelle pleje og omsorg. Personaledækning på hverdage fra kl og i weekenden Om natten vil beboerne have mulighed for at tilkalde den vågne nattevagt i Unge- og Voksenhuset. På hjemmedage er der som udgangspunkt én til én. Idegrundlag og målsætninger: Opholdet på Lunden er et tidsbegrænset forløb med fokus på afklaring og udvikling af den unges færdigheder med henblik på at ruste og udvikle vedkommende til indflytning i en permanent bolig. Målsætningen er, at den unge får: opbygget og styrket sin selvtillid og sit selvværd. udviklet sin sociale ansvarlighed og har en adfærd, som gør det muligt at bo sammen med andre og indgå i nærmiljøet. får en forståelse for konsekvenser af egne handlinger. får støtte til at blive så selvhjulpen som mulig. støtte til at formulere og udtrykke ønsker og behov. hjælp til indgå og bevare relationer til venner, kærester og familie. støtte til at udtrykke og bearbejde problemer og udfordringer. Tilbudets ydelser: Med udgangspunkt i den pædagogiske handleplan skaber kontaktpersonen i samarbejde med beboeren den struktur, som bedst understøtter ovenstående. Personalet er behjælpelige med administration af den enkeltes økonomi efter gældende regler. Ledsagelse til aktiviteter ud af huset sker i henhold til Faaborg Midtfyn kommunes Kvalitetsstandard for ledsagelse til aktiviteter ud af huset for beboere i døgntilbud og bofællesskaber. Hverdagen og traditioner: Alle beboere har på skift ansvaret for daglige opgaver i forhold til fællesskabet f.eks. borddækning, madlavning, indkøb, oprydning, rengøring m. m.

3 Alle beboere har en ugentlig hjemmedag, hvor den enkelte i samarbejde med én personale ordner personlige opgaver i form af indkøb, bankbesøg, rengøring af egen bolig, tøjvask, frisør, tandlægebesøg o. lign. Der holdes individuelle fødselsdage i bofællesskabet samt fælles sommer- og julefest for beboere, pårørende og personale. Nytårsaften holdes der fest for beboere, venner og personale. Bruger-/pårørendeindflydelse: Beboerne har i takt med deres formåen medindflydelse og reelle valgmuligheder i. f. m. daglig planlægning og praktiske gøremål. Der afholdes ugentlige beboermøder, hvor hverdagen struktureres og ugens praktiske opgaver fordeles. Det er her fælles arrangementer og ture planlægges samt vigtige informationer formidles. Forældre, pårørende og venner er altid velkomne til at ringe eller komme på besøg. Forældre/pårørende inviteres til Åbent Hus i. f. m. højtider o. lign. Praktiske oplysninger: Beboerne modtager som udgangspunkt pension. Der opkræves kr. i husleje pr. måned inklusiv el, vand og varme. Derudover opkræves der kr. pr. måned til kost. Beboerne skal selv afholde udgiften til tv-pakke via Årslev Net. Der kan vælges mellem 3 fjernsynspakker: 1 (grundpakke) 135 kr. pr. måned 2 (mellempakke) 320 kr. pr måned 3 (fuldpakke) 408 kr. pr. måned Lunden har en bus, som beboerne kan gøre brug af. Der opkræves 3,73 kr. pr. kørt kilometer. Henvisning og visitation: Efter aftale er man altid velkommen til at komme på besøg, få en rundvisning og orientering om bofællesskabet. Henvisning og visitation foregår via Faaborg-Midtfyns fagsekretariat i Sundhed & Handicap. I forbindelse med visitation til Lundens Bofællesskab udarbejder visitator en myndighedshandleplan, som beskriver formålet med henvisningen og borgerens individuelle støttebehov. Kontaktpersonen i bofællesskabet udarbejder herefter en handleplan sammen med beboeren. Handleplanen er en personlig udviklingsplan og kan derfor variere meget hvad angår emner og tidshorisont. Handleplanen drøftes og evalueres løbende sammen med beboeren. Kvalitet: Internt tilsyn: En gang årligt afholdes der et handleplansmøde med alle relevante parter; beboer, pårørende, kontaktperson, afdelingsleder fra bofællesskabet, sagsbehandler og repræsentanter fra dagbeskæftigelsen m. h. p. at evaluere og kvalitetssikre indsatsen.

4 Eksternt tilsyn: Én gang årligt udføres et anmeldt og uanmeldt tilsyn ved eksternt firma. Tilsynsmyndigheden udarbejder en rapport, som behandles af kommunens socialudvalg og offentliggøres på hjemmesiden. Én gang årligt foretages et økonomisk ledelsestilsyn i. h. t kasse- og regnskabsregulativ udarbejdet af kommunen. Politisk tilsyn og indsigt udmøntes gennem aftalesystemet og dialogmøder. APV og trivselsundersøgelser sikrer, at der til stadighed er fokus på arbejdsmiljøet. Nyttige links Adresse mv. Lunden Lundegårdsvej Årslev Telefon: Telefax: Hjemmeside: Forstander Birgit Søgren Nielsen

5 Revideret d. 8. januar 2014

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Lunden Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Lunden 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg

Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Forsorgshjemmet Kvalitetsstandard/Servicedeklarati on for Forsorgshjemmet i Esbjerg Kvalitetsstandard for Forsorgshjemmet i Esbjerg. 1 Præsentation af Forsorgshjemmet i Esbjerg. 3 Mål for indsatsen. 3

Læs mere

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer.

Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. 1 Præsentation af Skjoldbo Skjoldbo i Esbjerg er en institution for hjemløse personer mellem 18 og 29 år med særlige sociale problemer. Gennem en socialpædagogisk indsats prøver Skjoldbo at skabe et miljø,

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Dok. 2127594 Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85.

Ydelsesbeskrivelse GENTOFTE KOMMUNE. Individuel bostøtte til borgere med sindslidelse og/ eller misbrug. Lov om social service 85. Ydelsesbeskrivelse Overskrift Socialpsykiatrisk Team Lov om social service 85 Leverandør Gentofte Kommune Det Socialpsykiatriske Team på Stolpegårdsvej og Broholms Alle Stolpegårdsvej 25,st., 2820 Gentofte,

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m. Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m Indhold Støttecentret specialvejledere i 85...5 Værdigrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup

Velkommen til Bøgen. Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgemarksvej 5 9230 Svenstrup Velkommen til Bøgen Bøgen er et tilbud til aktive misbrugere, der på grund af et mangeårigt misbrug har behov for pleje og omsorg og desuden har: et svækket

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2011 for udslusningsbotilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 45 87 35 19 Leder

Læs mere

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010

Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Botilbudet Anker Dagtilbudet Vester Nødskov Anmeldt tilsynsbesøg den 24. september 2010 Social Teamet ApS Danmarksgade 28 7430 Ikast T. 26125139 www.socialteamet.com fs@socialteamet.com 1 Anmeldt tilsyn

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Virksomhedsplan. Fønixgården

Virksomhedsplan. Fønixgården December 2007 Virksomhedsplan Fønixgården 2007 Struer Kommune Østergade 11-15 Telefax 96 84 81 09 2/17 1. Indledning... 3 2. Forandringer... 3 3. Institutionens opgaver... 3 3.1. Pladsantal... 4 3.2 Visitation

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere