Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl i Dagcentret, Borgergade 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17"

Transkript

1 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens årsberetning 3. Fremtidig anvendelse af hobbylokaler 4. Dronningegårdens drift og vedligeholdelse v/ projektleder Jack Hansen, Dan-Ejendomme 5. Regnskab for Indkomne forslag 7. Valg af beboerrepræsentanter/suppleanter/revisor 8. Eventuelt Indledningsvis præsenterede formanden, Asger J. Rasmussen, de to øvrige beboerrepræsentanter, Hanne Faber og Jytte Daugaard, for eventuelle nye beboere, der var mødt op til mødet. Herefter meddelte formanden, at han var blevet opmærksom på, at iflg. boligministeriets cirkulære for beboerrepræsentationer skulle man på hvert årsmøde godkende kontingentbeløbet til beboerforeningen for det kommende år. Han foreslog derfor, at dette kunne ske under et nyt punkt på dagsordenen pkt. 6B. Dette blev vedtaget. 1. Valg af dirigent/referent Beboerrepræsentanterne foreslog pens. kommunaldirektør Niels Bruun-Jensen, Holbæk, som dirigent, og som referent Hanne Faber, nr. 23. Begge blev valgt med akklamation. Dirigenten indledte mødet ved at konstatere, at dette var lovligt indkaldt og udbad sig derpå 2 stemmetællere. Birthe Hermansen, nr.? og Ann Jensen, nr.? blev valgt. Herefter optaltes antallet af repræsenterede lejligheder: 26 lejligheder var repræsenteret og i alt deltog 40 beboere samt projektleder Jack Hansen og varmemester Johnny Løgstrup fra Dan- Ejendomme. 2. Beboerrepræsentationens årsberetning Formanden oplyste, at beboerrepræsentanternes arbejde i 2009 primært havde været baseret på den spørgeskemaundersøgelse, der blev foretaget i efteråret 2008, ligesom man løbende havde drøftet de spørgsmål og problemer med Dan-Ejendomme, som var kommet til i årets løb. Man havde således i det forløbne år arbejdet med følgende opgaver: Gården Diverse bede var blevet vedligeholdt efter aftale med anlægsgartneren og der var plantet nye roser de steder, hvor der havde været behov for det.

2 Alt i alt synes vi således, at gården fortsat er pæn med en beplantning, der løbende blomstrer i løbet af sæsonen. Det glæder os, at gården fortsat benyttes meget. Vaskefaciliteter Det er vores opfattelse, at den - manglende rengøring efter brug af maskiner - manglende overholdelse af vasketider - og vasketøj, der ikke blev fjernet fra tørrerummene til tiden som vi omtalte på sidste årsmøde, er blevet meget bedre. Lad os håbe, at denne tendens vil fortsætte det kommende år. Motions- og hobbylokaler Lad os starte med det positive: Efter et par indkøringsproblemer i form af 2 store vandskader er lokalerne nu brugbare til de formål som de er tiltænkt: - værkstedet er blevet malet og færdigindrettet - bordtennis-/mødelokalet er indrettet med et sammenklappeligt bord, så lokalet kan anvendes såvel til sportsaktiviteter som til hyggeligt samvær. I denne forbindelse er indkøbt billeder/reproduktioner til væggene, tæppe til gulvet, service og støvsuger. - Endelig er kondilokalet blevet forsynet med en ny cykel og en ribbe. Den anden cykel vil blive udskiftet i løbet af 2010, såfremt vi har råd til det. Herudover har en anonym beboer været så venlig at stille en steppe-/trappemaskine til rådighed for os andre. Tak for det. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at alle 3 beboerrepræsentanter er meget glade for det færdige resultat. Og nu til det negative: Alt har dog ikke været rosenrødt for vores motions- og hobbylokaler. 4 indkøbte stabelstole nåede kun at stå i mødelokalet i 14 dage, før de var forsvundet. Vi synes, at det er trist, at pæne møbler ikke kan blive stående. Endvidere synes vi, at det er trist, at vi via opslag i de enkelte opgange i efteråret har været nødt til at fortælle, at man skal efterlade lokalerne i den stand, som man ønsker at modtage dem i. Der havde desværre været eksempler på, at lokalerne var efterladt med åbne vinduer, pizzastykker liggende i håndvasken, knuste bordtennisbolde på gulvet og stearinlyspletter på bordtennisbordet. Det kan ikke være meningen! Opslagene hjalp i en periode, men tirsdag den 26. januar om eftermiddagen blev vi gjort opmærksom på, at bordtennislokalet var blevet anvendt til hashrygning og herefter forladt med vidtåbne vinduer. - Denne dag havde vi ca. 10 graders frost! Desværre var lokalet forladt før vi fik melding om dette forhold, så vi kunne ikke få kontakt med synderne. At det var hashrygning, som havde fundet sted, ved vi fra en beboer, der til daglig beskæftiger sig med stofmisbrugere og som umiddelbart efter hændelsen var blevet tilkaldt og havde aflagt lokalet et besøg. Hun var helt sikker på, at den sødlige luft i lokalet stammede fra hash. Den 1. februar gentog historien sig, idet varmemesteren og undertegnede tog 3 unge mennesker på fersk gerning med hashrygning. Vi bad dem forlade lokalerne og aldrig mere anvende dem. Efterfølgende tog vi kontakt til Dan-Ejendomme, der herefter har haft den videre kontakt til den pågældende familie. Og i weekenden den februar var den gal igen. Motionscykellokalet var efterladt med opkast på vinduesvæggen, da synderen åbenbart ikke kunne nå at åbne vinduet, inden han skulle brække sig.

3 Disse gentagne hændelser har desværre gjort, at vi så os nødsaget til den 11. februar at udskifte låsen til hobbylokalerne, dvs. at de indtil videre ikke har kunnet anvendes. Vi synes, at det er meget trist, at dette er den foreløbige udgang af denne sag, men vi håber, at kunne finde en løsning, som vi alle kan leve med. Dette vil jeg komme nærmere ind på under pkt. 3 på dagsordenen. Parkeringspladsen Parkeringsforhold På sidste årsmøde nævnte jeg, at beboerformændene for Kongegården, Prinsessegården, Christiansgården og Dronningegården havde haft et møde om de problemer som vi alle har med at finde en parkeringsplads. Resultatet af dette møde blev, at vi samlet ville skrive til Vej & Park for at få den 1 times parkering, der for øjeblikket er på de 2 p-pladser på hverdage mellem udvidet til at gælde hele døgnet mod at beboerne kunne købe et gæstekort ved besøg af familie og venner. Kommunen ønsker pt. ikke en ordning vedr. gæstekort, men det ser ud til, at den vil være positiv for den første del af vores forslag altså 1 times parkering hele døgnet om hverdage alá de regler, der er gældende for Adelgade, Borgergade og Dronningens Tværgade. Dog uden betaling af p-afgift Alle beboerformænd skrev derfor igen til Vej & Park om dette forhold den 9. november og igen den 9. februar i år, men hidtil uden endeligt svar fra Kommunen. Vedligeholdelse af parkeringspladsen I foråret tog vi selv kontakt til Vej & Park omkring den manglende renligholdelse af p-pladsen, den nødtørftige beskæring af træerne samt om opstilling af flere affaldsspande. Svarene på vore spørgsmål var, at det var sparetider for kommunen, dvs. at yderligere beskæring af træer i 2009 samt opstilling af flere affaldsspande ikke kunne komme på tale. Alligevel fremsendte alle beboerformænd en fælles skrivelse for hele komplekset til kommunen den 11. november, hvor vi genfremsatte vores krav/ønsker. Indtil videre har vi heller ikke hørt fra kommunen i denne sag. Dog er alle træer blevet beskåret i løbet af marts Det er dog vores opfattelse, at den kommunale renligholdelse af parkeringspladsen er forbedret i løbet af Vi kan måske også gøre lidt selv hver især til at forbedre renligholdelsen af vores udendørsarealer. Jeg skal derfor henstille til de beboere, der ryger på altanerne, at medbringe et askebæger og ikke kaste deres skodder udover altanen. Elevatorer Da vi hen ad vejen har modtaget klager over elevatorernes driftstilstand tog vi kontakt til projektleder Jack Hansen, Dan-Ejendomme, der fortalte, at vi havde en standardkontrakt med Kone- Elevator, dvs. at en tekniker skulle komme inden for max. 3 timer efter tilkaldelse. En bedre kontrakt, dvs. at en tekniker skulle komme inden for max. 1 time efter tilkald ville koste hver beboer kr. 21,80 ekstra pr. md. Dette svar lod vi gå til afstemning og resultatet af denne viste, at et flertal ikke ønskede en lejeforhøjelse for at få en bedre kontrakt. Den dårlige driftstilstand er nok værst for elevatoren i nr. 23, fordi denne opgang har 3 erhvervslejemål med besøg af mange kunder daglig. Efter beboerafstemningen har denne elevator haft flere driftsstop, hvor Kone-Elevator ikke engang har opfyldt den nuværende kontrakt om at komme inden for 3 timer. Dette har vi meldt til Dan- Ejendomme, ligesom vi har spurgt om det var muligt at få en ny kontrakt specielt for denne elevator. Jack Hansen har lovet at arbejde videre med denne sag.

4 Postkasser Vi kan kun sige, at vi blev positivt overraskede over at få at vide, at vi fortsat ville få vores post bragt direkte ind af vores brevsprækker, da der ikke måtte opsættes postkasser hverken udenfor de enkelte opgange eller i indgangspartierne p.g..a. de fredningsbestemmelser som vores byggeri er underlagt. Tyverier Desværre har der også i 2009 været indbrud i én af vore lejligheder samt for ca. en måned siden i et kælderrum og senest for 1½ uge siden i 4 loftsrum. Vi vil i denne forbindelse henstille til endnu en gang, at man kun via dørtelefonen lukker personer ind som man kender samt, at man altid sikrer sig, at gadedøren er lukket, når man enten kommer eller forlader opgangen. Vi vil endvidere henstille til såfremt man overværer en mærkelig adfærd, der strider mod vores husorden da at meddele dette til beboerrepræsentationen eller Dan-Ejendomme. Og ved kriminelle forhold direkte til politiet Genudlejning af lejligheder efter modernisering Jeg kan kun gentage, hvad vi tidligere har informeret jer om: Dronningegården er ikke købt af PKA som pensionistboliger til sygeplejersker eller beslægtede faggrupper selvom de har prioritet i nævnte rækkefølge ved udlejning, men alene for at være en del af det investeringsgrundlag, der er baggrunden for at kunne udbetale pensioner til sygeplejersker. Skakter Vi har fra beboere fra flere opgange fået henvendelser om at videregive henstillinger om, at lukke skaktlågen rigtigt efter brug med den udleverede nøgle for at undgå brandfare og lugtgener i trappegangen. Apropos s lugtgener vil det også hjælpe gevaldigt, hvis alle pakkede deres affald ind i en plasticpose inden det smides ned i skakten. Dette burde også være en selvfølge, men er det desværre ikke. Bygningsgennemgang. Dialog mellem Dan-Ejendomme & Beboerrepr. Vi har den 16. marts 2010 haft et møde projektleder Jack Hansen og varmemester Johnny Løgstrup, hvor vi bl.a. drøftede - et nyt nøglesystem: Jack Hansen lovede, at dette ville komme på budgettet for Pga. indbrud i nr. 23 i 4 loftsrum ville beboerne i denne opgang dog midlertidigt få udleveret nye nøgler til loftet ifm at låsen lægges om. - tagrenovering: Oprindelig skulle denne være påbegyndt i 2010, men blev sløjfet fra budgettet af PKA af økonomiske årsager. Renovering vil nok først ske om 8-10 år. - isoleringsforhold mellem lejligheder på 7. sal og loftsrum: Isolering vil i givet fald først ske når taget renoveres og vil da medføre huslejeforhøjelser for de involverede lejligheder. Til gengæld vil varmeregningen iflg. vores opfattelse falde! - vaskekælder: Udskiftning af defekte/slidte vaskekort vil desværre medføre, at det gamle kort skal afleveres og det nye først kan modtages efter ca. 2 uger. Hvis man i den mellemliggende periode skal vaske, kan et midlertidigt kort lånes af varmemesteren. Baggrunden herfor er, at chippen fra det gamle kort skal anvendes ved programmeringen af det nye kort. - elevatorkontrakt for nr. 23: Jack Hansen vil undersøge om det er muligt at få en speciel kontrakt for nr. 23 med kort udrykningstid fra KONE-elevator, da det især er denne elevator, der har driftsproblemer måske pga den store belastning fra de 3 erhvervslejemål.

5 - selskabslokaler i kælder: Dan-Ejendomme var positiv for at undersøge etablering af sådanne lokaler, såfremt der var en klar tilkendegivelse herfor fra beboerne. Vi skulle i den forbindelse vide, at det ville medføre en klækkelig huslejeforhøjelse for alle. Etablering af toiletter, køkken og festlokale samt isolering af lofter mod stuelejligheder for støj ville alt i alt være en meget stor udgift. Med disse argumenter ønskede vi ikke, at Dan-Ejendomme pt. skulle arbejde videre med sagen. - åbne gadedøre: Vi henstillede til Dan-Ejendomme om at pålægge håndværkere, der arbejdede i Dronningegården, om at lukke gadedørene, så de ikke stod åbne hele dagen - referat fra kommende årsmøder: Varmemesteren var positiv for at uddele disse referater til nye beboere sammen med husordenen og velkomstbrochure. Beboerinformation Ligesom vi i 2009 har forsøgt at informere alle beboere om spørgsmål af fælles interesse ønsker vi også såfremt vi bliver genvalgt at fortsætte med dette i I denne forbindelse er I alle velkomne til at kontakte os med spørgsmål og problemer, som vi kan få belyst. I er altid velkommen den første torsdag i hver måned mellem og på kontoret i kælderen. Dog ikke i juli og august måned, hvor kontoret holder ferielukket. For god ordens skyld må jeg også tilføje, at kontortiden i april vil være den 8. april og ikke den 1., da denne dag er helligdag (Skærtorsdag). Spørgsmål/Kommentarer Der er utvivlsomt beboere, der vil have kommentarer eller spørgsmål til vores beretning. I denne forbindelse vil jeg bede jer sondre, om det er nu I skal komme frem med disse anliggender eller om det er spørgsmål, der skal vente til senere punkter på dagsordenen. Til sidst vil jeg som sidste år takke Dan-Ejendomme v/ Betina Timm og Jack Hansen for et godt samarbejde i det forløbne år og i særdeleshed vores varmemester, Johnny Løgstrup, der også i år har ydet et fortræffeligt stykke arbejde. Johnny er altid meget serviceminded og hjælpsom. Endelig vil jeg også takke mine to kolleger i beboerrepræsentationen for et godt samarbejde i det forløbne år. Endelig, til allersidst, vil jeg for egen regning sige, at iflg. min opfattelse har tonen i enkelte tilfælde mellem beboere samt fra enkelte beboere til beboerrepræsentationen og fra beboere til varmemesteren i det forløbne år undertiden haft en form, der set med mine øjne, har været helt utilstedelig. Vi skal alle være her og som udgangspunkt opføre os pænt og anstændigt overfor hinanden. Det skulle være unødvendigt at nævne dette, men jeg har alligevel fundet det nødvendigt at sige. Lad os håbe på en bedring i det kommende år. I tilslutning til årsberetningen havde flere beboere supplerende bemærkninger: Valborg Lægteskov, nr. 33, fandt det korrekt, at beplantningen i gården blomstrede hele sommeren, men savnede forårsblomster. Hertil svarede Jytte Daugaard, at der sidste efterår var lagt en række løg, som ville blomstre i løbet af foråret. Men frosten skal lige væk fra jorden førend de kan spire! Ang. henkastning af skrald i skakterne appellerede flere beboere til p.g.a. lugtgenerne, at skraldet blev pakket ind i plasticposer førend man skilte sig af med det.

6 Iversen, nr. 23, fandt det utilfredsstillende, at flyttefolk ved til og fraflytninger kunne blokere en elevator en hel dag og spurgte om beboerrepræsentationen ikke kunne medvirke til, at man i stedet anvendte udendørs lifte. Formanden lovede at gå videre med spørgsmålet til Dan-Ejendomme. Enkelte beboere ønskede yderligere oplysninger omkring de hashproblemer, der havde været i hobbylokalerne. Dette afviste formanden med den begrundelse, at årsmødet var ikke et sted, hvor man drøftede personsager. Med disse bemærkninger blev årsberetningen godkendt. 3. Fremtidig anvendelse af hobbylokaler Forslag 1: Morten Westy, nr. 35 havde fremsat et forslag gående ud på, at man fremover kunne få en nøgle udleveret til hobbylokalerne mod at betale et depositum på kr eller hvis det kun var i enkeltstående tilfælde, at man skulle låne lokalerne, da at låne nøglen hos varmemesteren. Forslag 2 (Beboerrepræsentationens): Man havde gennemført en undersøgelse, der viste, at 20 familier anvendte lokalerne regelmæssigt og 8 anvender dem lejlighedsvis. Brugerne var spredt ud over alle opgange i Dronningegården. I første omgang tænkte vi derfor på, om man skulle oprette en række interessegrupper som hver skulle have en nøgle udleveret og hver for sig være ansvarlig for anvendelsen af lokalerne, men så fik vi en idé som vi vil fremlægge her på årsmødet: Med udgangspunkt i, at der for øjeblikket sker mærkelige ting i kælderetagen hashrygning, hærværk, indbrud og cykeltyverier - har flere beboere fortalt os, at de føler sig utrygge, når de færdes i kælderen. Vi fik derfor den idé at etablere videoovervågning i kældergang og hobbylokaler og kontaktede derfor et firma, der kom og beså forholdene sammen med varmemesteren og os. Vi fandt frem til følgende: - at etablere 1 kamera i hobbylokalerne - 10 kameraer i kældergangen - bl.a. ét ved hver indgang - og 1 kamera i gården pegende direkte mod porten Alle kameraer ville have kontakt til en basisstation, der skulle stå på varmemesterens kontor og som kun ville blive aflæst såfremt der skete noget mærkeligt, f.eks. tyveri, hærværk mv. Billederne ville kun blive anvendt til identifikation og kunne i kriminelle sager overdrages til politiet. Billederne ville være af en god kvalitet og i farver og ville populært sagt optages på et endeløst bånd, der løbende ville blive slettet i takt med at alt fungerer korrekt i kælderen. Et sådan anlæg ville kunne - skabe stor tryghed i kælderetagen samt - igen give alle adgang til hobbylokaler uden oprettelse af interessegrupper. Etablering af sådan et anlæg ville kunne dækkes med en kontingentforhøjelse pr. lejlighed pr. md. på kr. 7,50, dvs. en stigning fra kr. 12,50 til kr. 20,00 og skulle i givet være betalt efter 36 mdr.

7 En anden mulighed var, at anlægget kunne betales Af Dan-Ejendomme, men da dette ville være en forbedring, ville dette medføre en huslejestigning af tilsvarende størrelsesorden og mon så huslejen ville falde igen efter at anlægget var betalt? Beboerrepræsentanterne ville derfor foreslå, at beboerforeningen selv står for etablering af anlægget. Flere beboere havde kommentarer/synspunkter til dette forslag: Erik Daugaard, nr. 33, var meget positiv for etablering af sådan et anlæg og begrundede det med, at det udover at skabe stor tryghed for beboerne også ville medvirke til at forebygge eventuel uro. Annette Wåben, nr. 23, spurgte om anlægget også kunne anvendes ved indgangsdøre til de enkelte opgange. Hertil svarede formanden, at det kunne det principielt godt, men at det havde vi ingen tanker om at gøre. Jens Sørensen, nr. 27, spurgte om også vaskekælderen ville være overvåget. Svaret hertil var, at det kun var indgangen til vaskekælderen, der i givet fald ville blive overvåget, ikke selve vaskekælderen. Sigrid Jensen, nr. 25, var generelt imod overvågning og spurgte hvorfor der skulle være et kamera i hobbylokalerne. Endvidere om man ikke i stedet kunne udskifte nøglesystemet på foreningens regning. Svaret hertil var, at et kamera udenfor ikke kunne sondre mellem hvem, der bare skulle ind i elevatoren til nr. 23, og hvem der ville benytte hobbylokalerne. Udskiftning af nøglesystemer i Dronningegården ville langt overstige foreningens økonomiske formåen. Erik Daugaard, nr. 33, forstod ikke enkelte beboeres frygt for overvågning. Vi bliver jo daglig overvåget, når vi går i banken og på Strøget! Da beboerrepræsentationens forslag var det mest vidtgående af de 2 forelæggende lod dirigenten dette komme til afstemning først. Afstemningen viste, at 23 lejligheder stemte for forslaget, der samtidig ville medføre en kontingentstigning på kr. 7,50 pr. md. såfremt man senere under punkt 6B fastholdt det nuværende kontingentniveau. Ingen stemte imod og 3 undlod at stemme. Forslaget var hermed vedtaget og Morten Westy frafaldt sit forslag. 4. Dronningegårdens drift og vedligeholdelse v/projektleder Jack Hansen, Dan- Ejendomme Jack Hansen uddybede flere af de spørgsmål, der var rejst i beboerrepræsentationen med ham i mødet den 16. marts samt tidligere i dagens møde: - Tagrenoveringen var ikke udskudt af Dan-Ejendomme, men af PKA, utvivlsomt på grund af den finansielle krise, som alle var blevet ramt af. Den tidshorisont på 8-10 år som formanden tidligere havde nævnt for en sådan renovering, kunne han dog ikke udtale sig om. - Nyt nøglesystem ville Jack Hansen gøre sit til, at et sådan ville komme på budgettet for Driftsregnskab for Dronningegården: Efter en længere debat omkring de årlige driftsudgifter foreslog Jack Hansen, at beboerrepræsentanterne kunne henvende sig til Betina Timm for at få tilsendt et eksemplar af driftsregnskabet for Dronningegården. Interesserede kunne herefter sammen med beboerrepræsentationen gennemgå regnskabet.

8 - Elevatorer: Nogle beboere var tilfredse med Kone-elevatorers udrykningstid andre ville kontakte Falck, såfremt man sad fast i elevatoren og Kone ikke kom hurtigt ved tilkald. Jack Hansen var dog klar over, at elevatoren i nr. 23 var den, som var mindst driftssikker af alle og beboerrepræsentanternes forslag om en speciel kontrakt for denne, bad vi fortsat om måtte blive undersøgt. På spørgsmål oplyste Jack Hansen endvidere, at Dan-Ejendomme har abonnement hos Kone vedr. service, dvs at der ikke afregnes for det enkelte tilkald. Endvidere, at man ikke kan sige noget eksakt omkring elevatorens alder, da slidte dele løbende udskiftes. - Vinduer ville blive malet i løbet af sommeren i år. Dette arbejde kan medføre gener i forbindelse med de stilladser, der skal sættes op. - Huslejestørrelse ved genudlejning. Jack Hansen svarede som tidligere formanden at Dronningegården var et investeringsgrundlag for PKA og ikke købt primært som beboelse for sygeplejersker. Og tilføjelse, at såfremt en ejendom ikke gav det nødvendige afkast ville der være chancer for, at den blev afhændet! - Åbne gadedøre: Erik Daugaard, nr. 33, bad Jack Hansen tage en direkte kontakt til de håndværkere, der renoverer lejligheder og pålægge dem, at holde gadedørene lukkede. Dette punkt på dagsordenen afsluttedes med at formanden takkede Jack Hansen for sine indlæg og hidtidige samarbejde med beboerrepræsentationen, idet Jack Hansen fremover ikke vil deltage direkte i de årlige beboermøder, men alene i møder med beboerrepræsentanterne. Det har længe været et særsyn, at projektlederen deltager i de beboerforeninger som Dan-Ejendomme administrerer. Dronningegården har været undtagelsen, der har bekræftet reglen. 5. Regnskab for 2009 Formanden gennemgik regnskabet, der var omdelt samtidig med indkaldelsen til årsmødet. Der var ingen kommentarer, hvorfor regnskabet blev godkendt. 6. Indkomne forslag Udover forslaget om fremtidig anvendelse af hobbylokalerne havde Morten Westy, nr. 35, fremsendt forslag vedrørende - Cykeloprydning i kælderen: Dette forslag havde krydset varmemesterens omdeling af skrivelse til alle lejligheder om samme emne, hvorfor Morten frafaldt sit forslag. - Opfølgningsmøde om sommeren for at man kunne følge op på de punkter, der var blevet fremlagt på årsmødet samt for at undgå eventuelle komplikationer, der kunne være opstået i løbet af det første halvår. Asger J. Rasmussen var på den ene side positiv overfor forslaget, men mente på den anden side med den erfaring han havde som formand at der ikke ville være stof nok til sådan et møde. Han henviste i stedet for interesserede beboere til at besøge beboerrepræsentanterne i den månedlige kontortid for at få belyst de emner, man havde behov for at vide mere om. Med disse bemærkninger frafaldt Morten forslaget. - Udskiftning af systemlåse: Med Jack Hansens bemærkninger tidligere på mødet om, at et nyt nøglesystem ville medtages på budgettet for 2011 frafaldt Morten dette forslag. 6B. Fastlæggelse af kontingent Dirigenten fastslog, at da de indkomne forslag ikke ville medføre kontingentændringer ville det fremtidige kontingent pr. md. som tidligere besluttet under pkt. 3 i alt være kr pr. md. pr. lejlighed.

9 7. Valg af beboerrepræsentanter/suppleanter/revisor Den hidtidige beboerrepræsentation: Asger Juul Rasmussen, nr. 23 Hanne Faber, nr. 23 Jytte Daugaard, nr. 33 blev alle genvalgt med akklamation Ligeledes blev suppleanterne Ritta Clausen, nr. 23 Helen Kreutzfeldt, nr. 23 begge genvalgt Morten Westy, nr. 35 nyvalgt Alle med akklamation Endelig blev Helen Kreutzfeldt, nr. 23 genvalgt med akklamation som revisor 8. Eventuelt Grete Henius havde fremsendt et indlæg om vores adfærd i dagligdagen i Dronningegården samt henstillinger til, hvor man kunne forbedre sig. Indlægget er vedlagt i kopi til referatet til årsmødet. Formanden læste indlægget op og det gav anledning til flere positive tilkendegivelser. I fortsættelse af indlægget fremkom den idé, at Dan-Ejendomme ligesom tidligere lagde smudsmåtter foran alle elevatordøre i stueetagen til at samle noget af al det skidt, der slæbes med ind fra gaden. Formanden oplæste et indlæg fra en anonym beboer op vedrørende rygning på trappeopgangene. Beboeren henstillede, at man ikke røg i opgangene med den deraf følgende luftforurening i lejlighederne, når dørene til disse åbnes. Jytte Daugaard og Hanne Faber takkede formanden for hans indsats i det forløbne år og overrakte ham en vingave. Mødet sluttede kl med, at dirigenten takkede de fremmødte beboere for god ro og orden. Ligeledes takkede formanden dirigenten for en god styring undervejs. Asger Juul Rasmussen Hanne Faber Niels Bruun-Jensen Formand Referent Dirigent Vedlagt: Kopi af Grete Henius brev til årsmødet samt Navn/adresseliste for de valgte beboerrepræsentanter

10 Efter årsmødet den 22. marts 2010 vil de valgte beboerrepræsentanter for Dronningegården være Formand: Asger Juul Rasmussen, Dr. Tværgade 23, 7. sal Mail: Tlf / mobil Kasserer: Jytte Daugaard, Dr. Tværgade 33, st. th. Mail: Sekretær: Hanne Faber, Dr. Tværgade 23, 7. sal Mail: Suppleanter: Helen Kreutzfeldt, Dr. Tværgade 23 Ritta Clausen, Dr. Tværgade 23 Morten Westy, Dr. Tværgade 35 Revisor: Helen Kreutzfeldt, Dr. Tværgade 23 Normal træffetid for beboerrepræsentationen er den første torsdag i hver måned mellem kl på kontoret i kælderen dog med undtagelse af juli og august, hvor kontoret holdes lukket. I april 2010 vil kontortiden dog være den 8. april, da den 1. april er helligdag (Skærtorsdag)

11

Dronningegården Beboerrepræsentationen

Dronningegården Beboerrepræsentationen Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 16. marts 2009 kl. 19.00 i Dagscentret, Borgergade 17. Dagsorden 1. Valg af dirigent/referent 2. Årsberetning 3. Spørgsmål

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD

Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Lyngby almennyttige Boligselskab VIRUMGÅRD Til beboerne 2. april 2014 Hermed fremsendes referat for Ordinært afdelingsmøde i selskabslokalet, Dahliahaven 134 Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 19.00 Til stede

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende.

DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN. Fremmødte / Fraværende. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 11.05.2015. Referat af: Beslutningsreferat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.05.15 kl. 18.30 21.45 Maj DIRIGENT: FREDDY RASMUSSEN AD.

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 22. marts 2009 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 18. marts 2009 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent. Formand Poul Erik

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo

Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo 1 Beboerrepræsentationen Marskensbo/Bispensbo Referat af Beboerrepræsentationens årsmøde i Østerbrohuset onsdag 4. marts 2008 35 lejemål var repræsenteret på mødet, 18 fra Marskensbo og 17 fra Bispensbo.

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 22. marts 2006 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 17. marts 2006 Ref.: 8061/AH/mt År 2006, den 16. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 3. maj 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftsbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t År 2007 den 18. april kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN FRUGTVANGEN i Kulturhuset salen, Flodvej 68. Formand Helge Dyregaard

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 1 Referat af ordinær generalforsamling i i/s Østerbro Boligforening d. 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab og budget til

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 1. september 2010. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Referat Afdelingsmøde september 2010 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 1 september 2010 kl. 19.00 i følleshuset. Til stede var: 20 beboere + Georg Jensen Christel Halberg Johnny Ford

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj

Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj Lillerød Boligforening afd. 12 Lindebakken / Lindehøj www.afd12lbf.dk Referat af ordinært, obligatorisk afdelingsmøde torsdag d. 21. januar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere