Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl i Dagcentret, Borgergade 17

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17"

Transkript

1 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens årsberetning 3. Fremtidig anvendelse af hobbylokaler 4. Dronningegårdens drift og vedligeholdelse v/ projektleder Jack Hansen, Dan-Ejendomme 5. Regnskab for Indkomne forslag 7. Valg af beboerrepræsentanter/suppleanter/revisor 8. Eventuelt Indledningsvis præsenterede formanden, Asger J. Rasmussen, de to øvrige beboerrepræsentanter, Hanne Faber og Jytte Daugaard, for eventuelle nye beboere, der var mødt op til mødet. Herefter meddelte formanden, at han var blevet opmærksom på, at iflg. boligministeriets cirkulære for beboerrepræsentationer skulle man på hvert årsmøde godkende kontingentbeløbet til beboerforeningen for det kommende år. Han foreslog derfor, at dette kunne ske under et nyt punkt på dagsordenen pkt. 6B. Dette blev vedtaget. 1. Valg af dirigent/referent Beboerrepræsentanterne foreslog pens. kommunaldirektør Niels Bruun-Jensen, Holbæk, som dirigent, og som referent Hanne Faber, nr. 23. Begge blev valgt med akklamation. Dirigenten indledte mødet ved at konstatere, at dette var lovligt indkaldt og udbad sig derpå 2 stemmetællere. Birthe Hermansen, nr.? og Ann Jensen, nr.? blev valgt. Herefter optaltes antallet af repræsenterede lejligheder: 26 lejligheder var repræsenteret og i alt deltog 40 beboere samt projektleder Jack Hansen og varmemester Johnny Løgstrup fra Dan- Ejendomme. 2. Beboerrepræsentationens årsberetning Formanden oplyste, at beboerrepræsentanternes arbejde i 2009 primært havde været baseret på den spørgeskemaundersøgelse, der blev foretaget i efteråret 2008, ligesom man løbende havde drøftet de spørgsmål og problemer med Dan-Ejendomme, som var kommet til i årets løb. Man havde således i det forløbne år arbejdet med følgende opgaver: Gården Diverse bede var blevet vedligeholdt efter aftale med anlægsgartneren og der var plantet nye roser de steder, hvor der havde været behov for det.

2 Alt i alt synes vi således, at gården fortsat er pæn med en beplantning, der løbende blomstrer i løbet af sæsonen. Det glæder os, at gården fortsat benyttes meget. Vaskefaciliteter Det er vores opfattelse, at den - manglende rengøring efter brug af maskiner - manglende overholdelse af vasketider - og vasketøj, der ikke blev fjernet fra tørrerummene til tiden som vi omtalte på sidste årsmøde, er blevet meget bedre. Lad os håbe, at denne tendens vil fortsætte det kommende år. Motions- og hobbylokaler Lad os starte med det positive: Efter et par indkøringsproblemer i form af 2 store vandskader er lokalerne nu brugbare til de formål som de er tiltænkt: - værkstedet er blevet malet og færdigindrettet - bordtennis-/mødelokalet er indrettet med et sammenklappeligt bord, så lokalet kan anvendes såvel til sportsaktiviteter som til hyggeligt samvær. I denne forbindelse er indkøbt billeder/reproduktioner til væggene, tæppe til gulvet, service og støvsuger. - Endelig er kondilokalet blevet forsynet med en ny cykel og en ribbe. Den anden cykel vil blive udskiftet i løbet af 2010, såfremt vi har råd til det. Herudover har en anonym beboer været så venlig at stille en steppe-/trappemaskine til rådighed for os andre. Tak for det. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at alle 3 beboerrepræsentanter er meget glade for det færdige resultat. Og nu til det negative: Alt har dog ikke været rosenrødt for vores motions- og hobbylokaler. 4 indkøbte stabelstole nåede kun at stå i mødelokalet i 14 dage, før de var forsvundet. Vi synes, at det er trist, at pæne møbler ikke kan blive stående. Endvidere synes vi, at det er trist, at vi via opslag i de enkelte opgange i efteråret har været nødt til at fortælle, at man skal efterlade lokalerne i den stand, som man ønsker at modtage dem i. Der havde desværre været eksempler på, at lokalerne var efterladt med åbne vinduer, pizzastykker liggende i håndvasken, knuste bordtennisbolde på gulvet og stearinlyspletter på bordtennisbordet. Det kan ikke være meningen! Opslagene hjalp i en periode, men tirsdag den 26. januar om eftermiddagen blev vi gjort opmærksom på, at bordtennislokalet var blevet anvendt til hashrygning og herefter forladt med vidtåbne vinduer. - Denne dag havde vi ca. 10 graders frost! Desværre var lokalet forladt før vi fik melding om dette forhold, så vi kunne ikke få kontakt med synderne. At det var hashrygning, som havde fundet sted, ved vi fra en beboer, der til daglig beskæftiger sig med stofmisbrugere og som umiddelbart efter hændelsen var blevet tilkaldt og havde aflagt lokalet et besøg. Hun var helt sikker på, at den sødlige luft i lokalet stammede fra hash. Den 1. februar gentog historien sig, idet varmemesteren og undertegnede tog 3 unge mennesker på fersk gerning med hashrygning. Vi bad dem forlade lokalerne og aldrig mere anvende dem. Efterfølgende tog vi kontakt til Dan-Ejendomme, der herefter har haft den videre kontakt til den pågældende familie. Og i weekenden den februar var den gal igen. Motionscykellokalet var efterladt med opkast på vinduesvæggen, da synderen åbenbart ikke kunne nå at åbne vinduet, inden han skulle brække sig.

3 Disse gentagne hændelser har desværre gjort, at vi så os nødsaget til den 11. februar at udskifte låsen til hobbylokalerne, dvs. at de indtil videre ikke har kunnet anvendes. Vi synes, at det er meget trist, at dette er den foreløbige udgang af denne sag, men vi håber, at kunne finde en løsning, som vi alle kan leve med. Dette vil jeg komme nærmere ind på under pkt. 3 på dagsordenen. Parkeringspladsen Parkeringsforhold På sidste årsmøde nævnte jeg, at beboerformændene for Kongegården, Prinsessegården, Christiansgården og Dronningegården havde haft et møde om de problemer som vi alle har med at finde en parkeringsplads. Resultatet af dette møde blev, at vi samlet ville skrive til Vej & Park for at få den 1 times parkering, der for øjeblikket er på de 2 p-pladser på hverdage mellem udvidet til at gælde hele døgnet mod at beboerne kunne købe et gæstekort ved besøg af familie og venner. Kommunen ønsker pt. ikke en ordning vedr. gæstekort, men det ser ud til, at den vil være positiv for den første del af vores forslag altså 1 times parkering hele døgnet om hverdage alá de regler, der er gældende for Adelgade, Borgergade og Dronningens Tværgade. Dog uden betaling af p-afgift Alle beboerformænd skrev derfor igen til Vej & Park om dette forhold den 9. november og igen den 9. februar i år, men hidtil uden endeligt svar fra Kommunen. Vedligeholdelse af parkeringspladsen I foråret tog vi selv kontakt til Vej & Park omkring den manglende renligholdelse af p-pladsen, den nødtørftige beskæring af træerne samt om opstilling af flere affaldsspande. Svarene på vore spørgsmål var, at det var sparetider for kommunen, dvs. at yderligere beskæring af træer i 2009 samt opstilling af flere affaldsspande ikke kunne komme på tale. Alligevel fremsendte alle beboerformænd en fælles skrivelse for hele komplekset til kommunen den 11. november, hvor vi genfremsatte vores krav/ønsker. Indtil videre har vi heller ikke hørt fra kommunen i denne sag. Dog er alle træer blevet beskåret i løbet af marts Det er dog vores opfattelse, at den kommunale renligholdelse af parkeringspladsen er forbedret i løbet af Vi kan måske også gøre lidt selv hver især til at forbedre renligholdelsen af vores udendørsarealer. Jeg skal derfor henstille til de beboere, der ryger på altanerne, at medbringe et askebæger og ikke kaste deres skodder udover altanen. Elevatorer Da vi hen ad vejen har modtaget klager over elevatorernes driftstilstand tog vi kontakt til projektleder Jack Hansen, Dan-Ejendomme, der fortalte, at vi havde en standardkontrakt med Kone- Elevator, dvs. at en tekniker skulle komme inden for max. 3 timer efter tilkaldelse. En bedre kontrakt, dvs. at en tekniker skulle komme inden for max. 1 time efter tilkald ville koste hver beboer kr. 21,80 ekstra pr. md. Dette svar lod vi gå til afstemning og resultatet af denne viste, at et flertal ikke ønskede en lejeforhøjelse for at få en bedre kontrakt. Den dårlige driftstilstand er nok værst for elevatoren i nr. 23, fordi denne opgang har 3 erhvervslejemål med besøg af mange kunder daglig. Efter beboerafstemningen har denne elevator haft flere driftsstop, hvor Kone-Elevator ikke engang har opfyldt den nuværende kontrakt om at komme inden for 3 timer. Dette har vi meldt til Dan- Ejendomme, ligesom vi har spurgt om det var muligt at få en ny kontrakt specielt for denne elevator. Jack Hansen har lovet at arbejde videre med denne sag.

4 Postkasser Vi kan kun sige, at vi blev positivt overraskede over at få at vide, at vi fortsat ville få vores post bragt direkte ind af vores brevsprækker, da der ikke måtte opsættes postkasser hverken udenfor de enkelte opgange eller i indgangspartierne p.g..a. de fredningsbestemmelser som vores byggeri er underlagt. Tyverier Desværre har der også i 2009 været indbrud i én af vore lejligheder samt for ca. en måned siden i et kælderrum og senest for 1½ uge siden i 4 loftsrum. Vi vil i denne forbindelse henstille til endnu en gang, at man kun via dørtelefonen lukker personer ind som man kender samt, at man altid sikrer sig, at gadedøren er lukket, når man enten kommer eller forlader opgangen. Vi vil endvidere henstille til såfremt man overværer en mærkelig adfærd, der strider mod vores husorden da at meddele dette til beboerrepræsentationen eller Dan-Ejendomme. Og ved kriminelle forhold direkte til politiet Genudlejning af lejligheder efter modernisering Jeg kan kun gentage, hvad vi tidligere har informeret jer om: Dronningegården er ikke købt af PKA som pensionistboliger til sygeplejersker eller beslægtede faggrupper selvom de har prioritet i nævnte rækkefølge ved udlejning, men alene for at være en del af det investeringsgrundlag, der er baggrunden for at kunne udbetale pensioner til sygeplejersker. Skakter Vi har fra beboere fra flere opgange fået henvendelser om at videregive henstillinger om, at lukke skaktlågen rigtigt efter brug med den udleverede nøgle for at undgå brandfare og lugtgener i trappegangen. Apropos s lugtgener vil det også hjælpe gevaldigt, hvis alle pakkede deres affald ind i en plasticpose inden det smides ned i skakten. Dette burde også være en selvfølge, men er det desværre ikke. Bygningsgennemgang. Dialog mellem Dan-Ejendomme & Beboerrepr. Vi har den 16. marts 2010 haft et møde projektleder Jack Hansen og varmemester Johnny Løgstrup, hvor vi bl.a. drøftede - et nyt nøglesystem: Jack Hansen lovede, at dette ville komme på budgettet for Pga. indbrud i nr. 23 i 4 loftsrum ville beboerne i denne opgang dog midlertidigt få udleveret nye nøgler til loftet ifm at låsen lægges om. - tagrenovering: Oprindelig skulle denne være påbegyndt i 2010, men blev sløjfet fra budgettet af PKA af økonomiske årsager. Renovering vil nok først ske om 8-10 år. - isoleringsforhold mellem lejligheder på 7. sal og loftsrum: Isolering vil i givet fald først ske når taget renoveres og vil da medføre huslejeforhøjelser for de involverede lejligheder. Til gengæld vil varmeregningen iflg. vores opfattelse falde! - vaskekælder: Udskiftning af defekte/slidte vaskekort vil desværre medføre, at det gamle kort skal afleveres og det nye først kan modtages efter ca. 2 uger. Hvis man i den mellemliggende periode skal vaske, kan et midlertidigt kort lånes af varmemesteren. Baggrunden herfor er, at chippen fra det gamle kort skal anvendes ved programmeringen af det nye kort. - elevatorkontrakt for nr. 23: Jack Hansen vil undersøge om det er muligt at få en speciel kontrakt for nr. 23 med kort udrykningstid fra KONE-elevator, da det især er denne elevator, der har driftsproblemer måske pga den store belastning fra de 3 erhvervslejemål.

5 - selskabslokaler i kælder: Dan-Ejendomme var positiv for at undersøge etablering af sådanne lokaler, såfremt der var en klar tilkendegivelse herfor fra beboerne. Vi skulle i den forbindelse vide, at det ville medføre en klækkelig huslejeforhøjelse for alle. Etablering af toiletter, køkken og festlokale samt isolering af lofter mod stuelejligheder for støj ville alt i alt være en meget stor udgift. Med disse argumenter ønskede vi ikke, at Dan-Ejendomme pt. skulle arbejde videre med sagen. - åbne gadedøre: Vi henstillede til Dan-Ejendomme om at pålægge håndværkere, der arbejdede i Dronningegården, om at lukke gadedørene, så de ikke stod åbne hele dagen - referat fra kommende årsmøder: Varmemesteren var positiv for at uddele disse referater til nye beboere sammen med husordenen og velkomstbrochure. Beboerinformation Ligesom vi i 2009 har forsøgt at informere alle beboere om spørgsmål af fælles interesse ønsker vi også såfremt vi bliver genvalgt at fortsætte med dette i I denne forbindelse er I alle velkomne til at kontakte os med spørgsmål og problemer, som vi kan få belyst. I er altid velkommen den første torsdag i hver måned mellem og på kontoret i kælderen. Dog ikke i juli og august måned, hvor kontoret holder ferielukket. For god ordens skyld må jeg også tilføje, at kontortiden i april vil være den 8. april og ikke den 1., da denne dag er helligdag (Skærtorsdag). Spørgsmål/Kommentarer Der er utvivlsomt beboere, der vil have kommentarer eller spørgsmål til vores beretning. I denne forbindelse vil jeg bede jer sondre, om det er nu I skal komme frem med disse anliggender eller om det er spørgsmål, der skal vente til senere punkter på dagsordenen. Til sidst vil jeg som sidste år takke Dan-Ejendomme v/ Betina Timm og Jack Hansen for et godt samarbejde i det forløbne år og i særdeleshed vores varmemester, Johnny Løgstrup, der også i år har ydet et fortræffeligt stykke arbejde. Johnny er altid meget serviceminded og hjælpsom. Endelig vil jeg også takke mine to kolleger i beboerrepræsentationen for et godt samarbejde i det forløbne år. Endelig, til allersidst, vil jeg for egen regning sige, at iflg. min opfattelse har tonen i enkelte tilfælde mellem beboere samt fra enkelte beboere til beboerrepræsentationen og fra beboere til varmemesteren i det forløbne år undertiden haft en form, der set med mine øjne, har været helt utilstedelig. Vi skal alle være her og som udgangspunkt opføre os pænt og anstændigt overfor hinanden. Det skulle være unødvendigt at nævne dette, men jeg har alligevel fundet det nødvendigt at sige. Lad os håbe på en bedring i det kommende år. I tilslutning til årsberetningen havde flere beboere supplerende bemærkninger: Valborg Lægteskov, nr. 33, fandt det korrekt, at beplantningen i gården blomstrede hele sommeren, men savnede forårsblomster. Hertil svarede Jytte Daugaard, at der sidste efterår var lagt en række løg, som ville blomstre i løbet af foråret. Men frosten skal lige væk fra jorden førend de kan spire! Ang. henkastning af skrald i skakterne appellerede flere beboere til p.g.a. lugtgenerne, at skraldet blev pakket ind i plasticposer førend man skilte sig af med det.

6 Iversen, nr. 23, fandt det utilfredsstillende, at flyttefolk ved til og fraflytninger kunne blokere en elevator en hel dag og spurgte om beboerrepræsentationen ikke kunne medvirke til, at man i stedet anvendte udendørs lifte. Formanden lovede at gå videre med spørgsmålet til Dan-Ejendomme. Enkelte beboere ønskede yderligere oplysninger omkring de hashproblemer, der havde været i hobbylokalerne. Dette afviste formanden med den begrundelse, at årsmødet var ikke et sted, hvor man drøftede personsager. Med disse bemærkninger blev årsberetningen godkendt. 3. Fremtidig anvendelse af hobbylokaler Forslag 1: Morten Westy, nr. 35 havde fremsat et forslag gående ud på, at man fremover kunne få en nøgle udleveret til hobbylokalerne mod at betale et depositum på kr eller hvis det kun var i enkeltstående tilfælde, at man skulle låne lokalerne, da at låne nøglen hos varmemesteren. Forslag 2 (Beboerrepræsentationens): Man havde gennemført en undersøgelse, der viste, at 20 familier anvendte lokalerne regelmæssigt og 8 anvender dem lejlighedsvis. Brugerne var spredt ud over alle opgange i Dronningegården. I første omgang tænkte vi derfor på, om man skulle oprette en række interessegrupper som hver skulle have en nøgle udleveret og hver for sig være ansvarlig for anvendelsen af lokalerne, men så fik vi en idé som vi vil fremlægge her på årsmødet: Med udgangspunkt i, at der for øjeblikket sker mærkelige ting i kælderetagen hashrygning, hærværk, indbrud og cykeltyverier - har flere beboere fortalt os, at de føler sig utrygge, når de færdes i kælderen. Vi fik derfor den idé at etablere videoovervågning i kældergang og hobbylokaler og kontaktede derfor et firma, der kom og beså forholdene sammen med varmemesteren og os. Vi fandt frem til følgende: - at etablere 1 kamera i hobbylokalerne - 10 kameraer i kældergangen - bl.a. ét ved hver indgang - og 1 kamera i gården pegende direkte mod porten Alle kameraer ville have kontakt til en basisstation, der skulle stå på varmemesterens kontor og som kun ville blive aflæst såfremt der skete noget mærkeligt, f.eks. tyveri, hærværk mv. Billederne ville kun blive anvendt til identifikation og kunne i kriminelle sager overdrages til politiet. Billederne ville være af en god kvalitet og i farver og ville populært sagt optages på et endeløst bånd, der løbende ville blive slettet i takt med at alt fungerer korrekt i kælderen. Et sådan anlæg ville kunne - skabe stor tryghed i kælderetagen samt - igen give alle adgang til hobbylokaler uden oprettelse af interessegrupper. Etablering af sådan et anlæg ville kunne dækkes med en kontingentforhøjelse pr. lejlighed pr. md. på kr. 7,50, dvs. en stigning fra kr. 12,50 til kr. 20,00 og skulle i givet være betalt efter 36 mdr.

7 En anden mulighed var, at anlægget kunne betales Af Dan-Ejendomme, men da dette ville være en forbedring, ville dette medføre en huslejestigning af tilsvarende størrelsesorden og mon så huslejen ville falde igen efter at anlægget var betalt? Beboerrepræsentanterne ville derfor foreslå, at beboerforeningen selv står for etablering af anlægget. Flere beboere havde kommentarer/synspunkter til dette forslag: Erik Daugaard, nr. 33, var meget positiv for etablering af sådan et anlæg og begrundede det med, at det udover at skabe stor tryghed for beboerne også ville medvirke til at forebygge eventuel uro. Annette Wåben, nr. 23, spurgte om anlægget også kunne anvendes ved indgangsdøre til de enkelte opgange. Hertil svarede formanden, at det kunne det principielt godt, men at det havde vi ingen tanker om at gøre. Jens Sørensen, nr. 27, spurgte om også vaskekælderen ville være overvåget. Svaret hertil var, at det kun var indgangen til vaskekælderen, der i givet fald ville blive overvåget, ikke selve vaskekælderen. Sigrid Jensen, nr. 25, var generelt imod overvågning og spurgte hvorfor der skulle være et kamera i hobbylokalerne. Endvidere om man ikke i stedet kunne udskifte nøglesystemet på foreningens regning. Svaret hertil var, at et kamera udenfor ikke kunne sondre mellem hvem, der bare skulle ind i elevatoren til nr. 23, og hvem der ville benytte hobbylokalerne. Udskiftning af nøglesystemer i Dronningegården ville langt overstige foreningens økonomiske formåen. Erik Daugaard, nr. 33, forstod ikke enkelte beboeres frygt for overvågning. Vi bliver jo daglig overvåget, når vi går i banken og på Strøget! Da beboerrepræsentationens forslag var det mest vidtgående af de 2 forelæggende lod dirigenten dette komme til afstemning først. Afstemningen viste, at 23 lejligheder stemte for forslaget, der samtidig ville medføre en kontingentstigning på kr. 7,50 pr. md. såfremt man senere under punkt 6B fastholdt det nuværende kontingentniveau. Ingen stemte imod og 3 undlod at stemme. Forslaget var hermed vedtaget og Morten Westy frafaldt sit forslag. 4. Dronningegårdens drift og vedligeholdelse v/projektleder Jack Hansen, Dan- Ejendomme Jack Hansen uddybede flere af de spørgsmål, der var rejst i beboerrepræsentationen med ham i mødet den 16. marts samt tidligere i dagens møde: - Tagrenoveringen var ikke udskudt af Dan-Ejendomme, men af PKA, utvivlsomt på grund af den finansielle krise, som alle var blevet ramt af. Den tidshorisont på 8-10 år som formanden tidligere havde nævnt for en sådan renovering, kunne han dog ikke udtale sig om. - Nyt nøglesystem ville Jack Hansen gøre sit til, at et sådan ville komme på budgettet for Driftsregnskab for Dronningegården: Efter en længere debat omkring de årlige driftsudgifter foreslog Jack Hansen, at beboerrepræsentanterne kunne henvende sig til Betina Timm for at få tilsendt et eksemplar af driftsregnskabet for Dronningegården. Interesserede kunne herefter sammen med beboerrepræsentationen gennemgå regnskabet.

8 - Elevatorer: Nogle beboere var tilfredse med Kone-elevatorers udrykningstid andre ville kontakte Falck, såfremt man sad fast i elevatoren og Kone ikke kom hurtigt ved tilkald. Jack Hansen var dog klar over, at elevatoren i nr. 23 var den, som var mindst driftssikker af alle og beboerrepræsentanternes forslag om en speciel kontrakt for denne, bad vi fortsat om måtte blive undersøgt. På spørgsmål oplyste Jack Hansen endvidere, at Dan-Ejendomme har abonnement hos Kone vedr. service, dvs at der ikke afregnes for det enkelte tilkald. Endvidere, at man ikke kan sige noget eksakt omkring elevatorens alder, da slidte dele løbende udskiftes. - Vinduer ville blive malet i løbet af sommeren i år. Dette arbejde kan medføre gener i forbindelse med de stilladser, der skal sættes op. - Huslejestørrelse ved genudlejning. Jack Hansen svarede som tidligere formanden at Dronningegården var et investeringsgrundlag for PKA og ikke købt primært som beboelse for sygeplejersker. Og tilføjelse, at såfremt en ejendom ikke gav det nødvendige afkast ville der være chancer for, at den blev afhændet! - Åbne gadedøre: Erik Daugaard, nr. 33, bad Jack Hansen tage en direkte kontakt til de håndværkere, der renoverer lejligheder og pålægge dem, at holde gadedørene lukkede. Dette punkt på dagsordenen afsluttedes med at formanden takkede Jack Hansen for sine indlæg og hidtidige samarbejde med beboerrepræsentationen, idet Jack Hansen fremover ikke vil deltage direkte i de årlige beboermøder, men alene i møder med beboerrepræsentanterne. Det har længe været et særsyn, at projektlederen deltager i de beboerforeninger som Dan-Ejendomme administrerer. Dronningegården har været undtagelsen, der har bekræftet reglen. 5. Regnskab for 2009 Formanden gennemgik regnskabet, der var omdelt samtidig med indkaldelsen til årsmødet. Der var ingen kommentarer, hvorfor regnskabet blev godkendt. 6. Indkomne forslag Udover forslaget om fremtidig anvendelse af hobbylokalerne havde Morten Westy, nr. 35, fremsendt forslag vedrørende - Cykeloprydning i kælderen: Dette forslag havde krydset varmemesterens omdeling af skrivelse til alle lejligheder om samme emne, hvorfor Morten frafaldt sit forslag. - Opfølgningsmøde om sommeren for at man kunne følge op på de punkter, der var blevet fremlagt på årsmødet samt for at undgå eventuelle komplikationer, der kunne være opstået i løbet af det første halvår. Asger J. Rasmussen var på den ene side positiv overfor forslaget, men mente på den anden side med den erfaring han havde som formand at der ikke ville være stof nok til sådan et møde. Han henviste i stedet for interesserede beboere til at besøge beboerrepræsentanterne i den månedlige kontortid for at få belyst de emner, man havde behov for at vide mere om. Med disse bemærkninger frafaldt Morten forslaget. - Udskiftning af systemlåse: Med Jack Hansens bemærkninger tidligere på mødet om, at et nyt nøglesystem ville medtages på budgettet for 2011 frafaldt Morten dette forslag. 6B. Fastlæggelse af kontingent Dirigenten fastslog, at da de indkomne forslag ikke ville medføre kontingentændringer ville det fremtidige kontingent pr. md. som tidligere besluttet under pkt. 3 i alt være kr pr. md. pr. lejlighed.

9 7. Valg af beboerrepræsentanter/suppleanter/revisor Den hidtidige beboerrepræsentation: Asger Juul Rasmussen, nr. 23 Hanne Faber, nr. 23 Jytte Daugaard, nr. 33 blev alle genvalgt med akklamation Ligeledes blev suppleanterne Ritta Clausen, nr. 23 Helen Kreutzfeldt, nr. 23 begge genvalgt Morten Westy, nr. 35 nyvalgt Alle med akklamation Endelig blev Helen Kreutzfeldt, nr. 23 genvalgt med akklamation som revisor 8. Eventuelt Grete Henius havde fremsendt et indlæg om vores adfærd i dagligdagen i Dronningegården samt henstillinger til, hvor man kunne forbedre sig. Indlægget er vedlagt i kopi til referatet til årsmødet. Formanden læste indlægget op og det gav anledning til flere positive tilkendegivelser. I fortsættelse af indlægget fremkom den idé, at Dan-Ejendomme ligesom tidligere lagde smudsmåtter foran alle elevatordøre i stueetagen til at samle noget af al det skidt, der slæbes med ind fra gaden. Formanden oplæste et indlæg fra en anonym beboer op vedrørende rygning på trappeopgangene. Beboeren henstillede, at man ikke røg i opgangene med den deraf følgende luftforurening i lejlighederne, når dørene til disse åbnes. Jytte Daugaard og Hanne Faber takkede formanden for hans indsats i det forløbne år og overrakte ham en vingave. Mødet sluttede kl med, at dirigenten takkede de fremmødte beboere for god ro og orden. Ligeledes takkede formanden dirigenten for en god styring undervejs. Asger Juul Rasmussen Hanne Faber Niels Bruun-Jensen Formand Referent Dirigent Vedlagt: Kopi af Grete Henius brev til årsmødet samt Navn/adresseliste for de valgte beboerrepræsentanter

10 Efter årsmødet den 22. marts 2010 vil de valgte beboerrepræsentanter for Dronningegården være Formand: Asger Juul Rasmussen, Dr. Tværgade 23, 7. sal Mail: Tlf / mobil Kasserer: Jytte Daugaard, Dr. Tværgade 33, st. th. Mail: Sekretær: Hanne Faber, Dr. Tværgade 23, 7. sal Mail: Suppleanter: Helen Kreutzfeldt, Dr. Tværgade 23 Ritta Clausen, Dr. Tværgade 23 Morten Westy, Dr. Tværgade 35 Revisor: Helen Kreutzfeldt, Dr. Tværgade 23 Normal træffetid for beboerrepræsentationen er den første torsdag i hver måned mellem kl på kontoret i kælderen dog med undtagelse af juli og august, hvor kontoret holdes lukket. I april 2010 vil kontortiden dog være den 8. april, da den 1. april er helligdag (Skærtorsdag)

11

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Dronningegården Beboerrepræsentationen

Dronningegården Beboerrepræsentationen Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 16. marts 2009 kl. 19.00 i Dagscentret, Borgergade 17. Dagsorden 1. Valg af dirigent/referent 2. Årsberetning 3. Spørgsmål

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG 25. MARTS 1998 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Beboerbladet Sofus. Information. 7. maj 2009

Beboerbladet Sofus. Information. 7. maj 2009 Beboerbladet Sofus Sofus er et beboerblad for Brabrand Boligforening afdeling 6 Holmstrup. Sofus udkommer seks til syv gange årligt. Sofus er til for at beboerne, aktiviteterne og afd. bestyrelserne kan

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C.

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 ØST, Vestervang 8 lej. 811 (kontor) 8000 Århus C. Referat af ordinær generalforsamling d. 15/03 2012. Vestervang d. 21-03-2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Lokalcenter Vestervang. Der var tilmeldt 85 inkl. 4 gæster. En stemmeberettiget repræsentation

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere