Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl i Dagcentret, Borgergade 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl. 19.00 i Dagcentret, Borgergade 17"

Transkript

1 Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 22. marts 2010 kl i Dagcentret, Borgergade 17 Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. Beboerrepræsentationens årsberetning 3. Fremtidig anvendelse af hobbylokaler 4. Dronningegårdens drift og vedligeholdelse v/ projektleder Jack Hansen, Dan-Ejendomme 5. Regnskab for Indkomne forslag 7. Valg af beboerrepræsentanter/suppleanter/revisor 8. Eventuelt Indledningsvis præsenterede formanden, Asger J. Rasmussen, de to øvrige beboerrepræsentanter, Hanne Faber og Jytte Daugaard, for eventuelle nye beboere, der var mødt op til mødet. Herefter meddelte formanden, at han var blevet opmærksom på, at iflg. boligministeriets cirkulære for beboerrepræsentationer skulle man på hvert årsmøde godkende kontingentbeløbet til beboerforeningen for det kommende år. Han foreslog derfor, at dette kunne ske under et nyt punkt på dagsordenen pkt. 6B. Dette blev vedtaget. 1. Valg af dirigent/referent Beboerrepræsentanterne foreslog pens. kommunaldirektør Niels Bruun-Jensen, Holbæk, som dirigent, og som referent Hanne Faber, nr. 23. Begge blev valgt med akklamation. Dirigenten indledte mødet ved at konstatere, at dette var lovligt indkaldt og udbad sig derpå 2 stemmetællere. Birthe Hermansen, nr.? og Ann Jensen, nr.? blev valgt. Herefter optaltes antallet af repræsenterede lejligheder: 26 lejligheder var repræsenteret og i alt deltog 40 beboere samt projektleder Jack Hansen og varmemester Johnny Løgstrup fra Dan- Ejendomme. 2. Beboerrepræsentationens årsberetning Formanden oplyste, at beboerrepræsentanternes arbejde i 2009 primært havde været baseret på den spørgeskemaundersøgelse, der blev foretaget i efteråret 2008, ligesom man løbende havde drøftet de spørgsmål og problemer med Dan-Ejendomme, som var kommet til i årets løb. Man havde således i det forløbne år arbejdet med følgende opgaver: Gården Diverse bede var blevet vedligeholdt efter aftale med anlægsgartneren og der var plantet nye roser de steder, hvor der havde været behov for det.

2 Alt i alt synes vi således, at gården fortsat er pæn med en beplantning, der løbende blomstrer i løbet af sæsonen. Det glæder os, at gården fortsat benyttes meget. Vaskefaciliteter Det er vores opfattelse, at den - manglende rengøring efter brug af maskiner - manglende overholdelse af vasketider - og vasketøj, der ikke blev fjernet fra tørrerummene til tiden som vi omtalte på sidste årsmøde, er blevet meget bedre. Lad os håbe, at denne tendens vil fortsætte det kommende år. Motions- og hobbylokaler Lad os starte med det positive: Efter et par indkøringsproblemer i form af 2 store vandskader er lokalerne nu brugbare til de formål som de er tiltænkt: - værkstedet er blevet malet og færdigindrettet - bordtennis-/mødelokalet er indrettet med et sammenklappeligt bord, så lokalet kan anvendes såvel til sportsaktiviteter som til hyggeligt samvær. I denne forbindelse er indkøbt billeder/reproduktioner til væggene, tæppe til gulvet, service og støvsuger. - Endelig er kondilokalet blevet forsynet med en ny cykel og en ribbe. Den anden cykel vil blive udskiftet i løbet af 2010, såfremt vi har råd til det. Herudover har en anonym beboer været så venlig at stille en steppe-/trappemaskine til rådighed for os andre. Tak for det. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at alle 3 beboerrepræsentanter er meget glade for det færdige resultat. Og nu til det negative: Alt har dog ikke været rosenrødt for vores motions- og hobbylokaler. 4 indkøbte stabelstole nåede kun at stå i mødelokalet i 14 dage, før de var forsvundet. Vi synes, at det er trist, at pæne møbler ikke kan blive stående. Endvidere synes vi, at det er trist, at vi via opslag i de enkelte opgange i efteråret har været nødt til at fortælle, at man skal efterlade lokalerne i den stand, som man ønsker at modtage dem i. Der havde desværre været eksempler på, at lokalerne var efterladt med åbne vinduer, pizzastykker liggende i håndvasken, knuste bordtennisbolde på gulvet og stearinlyspletter på bordtennisbordet. Det kan ikke være meningen! Opslagene hjalp i en periode, men tirsdag den 26. januar om eftermiddagen blev vi gjort opmærksom på, at bordtennislokalet var blevet anvendt til hashrygning og herefter forladt med vidtåbne vinduer. - Denne dag havde vi ca. 10 graders frost! Desværre var lokalet forladt før vi fik melding om dette forhold, så vi kunne ikke få kontakt med synderne. At det var hashrygning, som havde fundet sted, ved vi fra en beboer, der til daglig beskæftiger sig med stofmisbrugere og som umiddelbart efter hændelsen var blevet tilkaldt og havde aflagt lokalet et besøg. Hun var helt sikker på, at den sødlige luft i lokalet stammede fra hash. Den 1. februar gentog historien sig, idet varmemesteren og undertegnede tog 3 unge mennesker på fersk gerning med hashrygning. Vi bad dem forlade lokalerne og aldrig mere anvende dem. Efterfølgende tog vi kontakt til Dan-Ejendomme, der herefter har haft den videre kontakt til den pågældende familie. Og i weekenden den februar var den gal igen. Motionscykellokalet var efterladt med opkast på vinduesvæggen, da synderen åbenbart ikke kunne nå at åbne vinduet, inden han skulle brække sig.

3 Disse gentagne hændelser har desværre gjort, at vi så os nødsaget til den 11. februar at udskifte låsen til hobbylokalerne, dvs. at de indtil videre ikke har kunnet anvendes. Vi synes, at det er meget trist, at dette er den foreløbige udgang af denne sag, men vi håber, at kunne finde en løsning, som vi alle kan leve med. Dette vil jeg komme nærmere ind på under pkt. 3 på dagsordenen. Parkeringspladsen Parkeringsforhold På sidste årsmøde nævnte jeg, at beboerformændene for Kongegården, Prinsessegården, Christiansgården og Dronningegården havde haft et møde om de problemer som vi alle har med at finde en parkeringsplads. Resultatet af dette møde blev, at vi samlet ville skrive til Vej & Park for at få den 1 times parkering, der for øjeblikket er på de 2 p-pladser på hverdage mellem udvidet til at gælde hele døgnet mod at beboerne kunne købe et gæstekort ved besøg af familie og venner. Kommunen ønsker pt. ikke en ordning vedr. gæstekort, men det ser ud til, at den vil være positiv for den første del af vores forslag altså 1 times parkering hele døgnet om hverdage alá de regler, der er gældende for Adelgade, Borgergade og Dronningens Tværgade. Dog uden betaling af p-afgift Alle beboerformænd skrev derfor igen til Vej & Park om dette forhold den 9. november og igen den 9. februar i år, men hidtil uden endeligt svar fra Kommunen. Vedligeholdelse af parkeringspladsen I foråret tog vi selv kontakt til Vej & Park omkring den manglende renligholdelse af p-pladsen, den nødtørftige beskæring af træerne samt om opstilling af flere affaldsspande. Svarene på vore spørgsmål var, at det var sparetider for kommunen, dvs. at yderligere beskæring af træer i 2009 samt opstilling af flere affaldsspande ikke kunne komme på tale. Alligevel fremsendte alle beboerformænd en fælles skrivelse for hele komplekset til kommunen den 11. november, hvor vi genfremsatte vores krav/ønsker. Indtil videre har vi heller ikke hørt fra kommunen i denne sag. Dog er alle træer blevet beskåret i løbet af marts Det er dog vores opfattelse, at den kommunale renligholdelse af parkeringspladsen er forbedret i løbet af Vi kan måske også gøre lidt selv hver især til at forbedre renligholdelsen af vores udendørsarealer. Jeg skal derfor henstille til de beboere, der ryger på altanerne, at medbringe et askebæger og ikke kaste deres skodder udover altanen. Elevatorer Da vi hen ad vejen har modtaget klager over elevatorernes driftstilstand tog vi kontakt til projektleder Jack Hansen, Dan-Ejendomme, der fortalte, at vi havde en standardkontrakt med Kone- Elevator, dvs. at en tekniker skulle komme inden for max. 3 timer efter tilkaldelse. En bedre kontrakt, dvs. at en tekniker skulle komme inden for max. 1 time efter tilkald ville koste hver beboer kr. 21,80 ekstra pr. md. Dette svar lod vi gå til afstemning og resultatet af denne viste, at et flertal ikke ønskede en lejeforhøjelse for at få en bedre kontrakt. Den dårlige driftstilstand er nok værst for elevatoren i nr. 23, fordi denne opgang har 3 erhvervslejemål med besøg af mange kunder daglig. Efter beboerafstemningen har denne elevator haft flere driftsstop, hvor Kone-Elevator ikke engang har opfyldt den nuværende kontrakt om at komme inden for 3 timer. Dette har vi meldt til Dan- Ejendomme, ligesom vi har spurgt om det var muligt at få en ny kontrakt specielt for denne elevator. Jack Hansen har lovet at arbejde videre med denne sag.

4 Postkasser Vi kan kun sige, at vi blev positivt overraskede over at få at vide, at vi fortsat ville få vores post bragt direkte ind af vores brevsprækker, da der ikke måtte opsættes postkasser hverken udenfor de enkelte opgange eller i indgangspartierne p.g..a. de fredningsbestemmelser som vores byggeri er underlagt. Tyverier Desværre har der også i 2009 været indbrud i én af vore lejligheder samt for ca. en måned siden i et kælderrum og senest for 1½ uge siden i 4 loftsrum. Vi vil i denne forbindelse henstille til endnu en gang, at man kun via dørtelefonen lukker personer ind som man kender samt, at man altid sikrer sig, at gadedøren er lukket, når man enten kommer eller forlader opgangen. Vi vil endvidere henstille til såfremt man overværer en mærkelig adfærd, der strider mod vores husorden da at meddele dette til beboerrepræsentationen eller Dan-Ejendomme. Og ved kriminelle forhold direkte til politiet Genudlejning af lejligheder efter modernisering Jeg kan kun gentage, hvad vi tidligere har informeret jer om: Dronningegården er ikke købt af PKA som pensionistboliger til sygeplejersker eller beslægtede faggrupper selvom de har prioritet i nævnte rækkefølge ved udlejning, men alene for at være en del af det investeringsgrundlag, der er baggrunden for at kunne udbetale pensioner til sygeplejersker. Skakter Vi har fra beboere fra flere opgange fået henvendelser om at videregive henstillinger om, at lukke skaktlågen rigtigt efter brug med den udleverede nøgle for at undgå brandfare og lugtgener i trappegangen. Apropos s lugtgener vil det også hjælpe gevaldigt, hvis alle pakkede deres affald ind i en plasticpose inden det smides ned i skakten. Dette burde også være en selvfølge, men er det desværre ikke. Bygningsgennemgang. Dialog mellem Dan-Ejendomme & Beboerrepr. Vi har den 16. marts 2010 haft et møde projektleder Jack Hansen og varmemester Johnny Løgstrup, hvor vi bl.a. drøftede - et nyt nøglesystem: Jack Hansen lovede, at dette ville komme på budgettet for Pga. indbrud i nr. 23 i 4 loftsrum ville beboerne i denne opgang dog midlertidigt få udleveret nye nøgler til loftet ifm at låsen lægges om. - tagrenovering: Oprindelig skulle denne være påbegyndt i 2010, men blev sløjfet fra budgettet af PKA af økonomiske årsager. Renovering vil nok først ske om 8-10 år. - isoleringsforhold mellem lejligheder på 7. sal og loftsrum: Isolering vil i givet fald først ske når taget renoveres og vil da medføre huslejeforhøjelser for de involverede lejligheder. Til gengæld vil varmeregningen iflg. vores opfattelse falde! - vaskekælder: Udskiftning af defekte/slidte vaskekort vil desværre medføre, at det gamle kort skal afleveres og det nye først kan modtages efter ca. 2 uger. Hvis man i den mellemliggende periode skal vaske, kan et midlertidigt kort lånes af varmemesteren. Baggrunden herfor er, at chippen fra det gamle kort skal anvendes ved programmeringen af det nye kort. - elevatorkontrakt for nr. 23: Jack Hansen vil undersøge om det er muligt at få en speciel kontrakt for nr. 23 med kort udrykningstid fra KONE-elevator, da det især er denne elevator, der har driftsproblemer måske pga den store belastning fra de 3 erhvervslejemål.

5 - selskabslokaler i kælder: Dan-Ejendomme var positiv for at undersøge etablering af sådanne lokaler, såfremt der var en klar tilkendegivelse herfor fra beboerne. Vi skulle i den forbindelse vide, at det ville medføre en klækkelig huslejeforhøjelse for alle. Etablering af toiletter, køkken og festlokale samt isolering af lofter mod stuelejligheder for støj ville alt i alt være en meget stor udgift. Med disse argumenter ønskede vi ikke, at Dan-Ejendomme pt. skulle arbejde videre med sagen. - åbne gadedøre: Vi henstillede til Dan-Ejendomme om at pålægge håndværkere, der arbejdede i Dronningegården, om at lukke gadedørene, så de ikke stod åbne hele dagen - referat fra kommende årsmøder: Varmemesteren var positiv for at uddele disse referater til nye beboere sammen med husordenen og velkomstbrochure. Beboerinformation Ligesom vi i 2009 har forsøgt at informere alle beboere om spørgsmål af fælles interesse ønsker vi også såfremt vi bliver genvalgt at fortsætte med dette i I denne forbindelse er I alle velkomne til at kontakte os med spørgsmål og problemer, som vi kan få belyst. I er altid velkommen den første torsdag i hver måned mellem og på kontoret i kælderen. Dog ikke i juli og august måned, hvor kontoret holder ferielukket. For god ordens skyld må jeg også tilføje, at kontortiden i april vil være den 8. april og ikke den 1., da denne dag er helligdag (Skærtorsdag). Spørgsmål/Kommentarer Der er utvivlsomt beboere, der vil have kommentarer eller spørgsmål til vores beretning. I denne forbindelse vil jeg bede jer sondre, om det er nu I skal komme frem med disse anliggender eller om det er spørgsmål, der skal vente til senere punkter på dagsordenen. Til sidst vil jeg som sidste år takke Dan-Ejendomme v/ Betina Timm og Jack Hansen for et godt samarbejde i det forløbne år og i særdeleshed vores varmemester, Johnny Løgstrup, der også i år har ydet et fortræffeligt stykke arbejde. Johnny er altid meget serviceminded og hjælpsom. Endelig vil jeg også takke mine to kolleger i beboerrepræsentationen for et godt samarbejde i det forløbne år. Endelig, til allersidst, vil jeg for egen regning sige, at iflg. min opfattelse har tonen i enkelte tilfælde mellem beboere samt fra enkelte beboere til beboerrepræsentationen og fra beboere til varmemesteren i det forløbne år undertiden haft en form, der set med mine øjne, har været helt utilstedelig. Vi skal alle være her og som udgangspunkt opføre os pænt og anstændigt overfor hinanden. Det skulle være unødvendigt at nævne dette, men jeg har alligevel fundet det nødvendigt at sige. Lad os håbe på en bedring i det kommende år. I tilslutning til årsberetningen havde flere beboere supplerende bemærkninger: Valborg Lægteskov, nr. 33, fandt det korrekt, at beplantningen i gården blomstrede hele sommeren, men savnede forårsblomster. Hertil svarede Jytte Daugaard, at der sidste efterår var lagt en række løg, som ville blomstre i løbet af foråret. Men frosten skal lige væk fra jorden førend de kan spire! Ang. henkastning af skrald i skakterne appellerede flere beboere til p.g.a. lugtgenerne, at skraldet blev pakket ind i plasticposer førend man skilte sig af med det.

6 Iversen, nr. 23, fandt det utilfredsstillende, at flyttefolk ved til og fraflytninger kunne blokere en elevator en hel dag og spurgte om beboerrepræsentationen ikke kunne medvirke til, at man i stedet anvendte udendørs lifte. Formanden lovede at gå videre med spørgsmålet til Dan-Ejendomme. Enkelte beboere ønskede yderligere oplysninger omkring de hashproblemer, der havde været i hobbylokalerne. Dette afviste formanden med den begrundelse, at årsmødet var ikke et sted, hvor man drøftede personsager. Med disse bemærkninger blev årsberetningen godkendt. 3. Fremtidig anvendelse af hobbylokaler Forslag 1: Morten Westy, nr. 35 havde fremsat et forslag gående ud på, at man fremover kunne få en nøgle udleveret til hobbylokalerne mod at betale et depositum på kr eller hvis det kun var i enkeltstående tilfælde, at man skulle låne lokalerne, da at låne nøglen hos varmemesteren. Forslag 2 (Beboerrepræsentationens): Man havde gennemført en undersøgelse, der viste, at 20 familier anvendte lokalerne regelmæssigt og 8 anvender dem lejlighedsvis. Brugerne var spredt ud over alle opgange i Dronningegården. I første omgang tænkte vi derfor på, om man skulle oprette en række interessegrupper som hver skulle have en nøgle udleveret og hver for sig være ansvarlig for anvendelsen af lokalerne, men så fik vi en idé som vi vil fremlægge her på årsmødet: Med udgangspunkt i, at der for øjeblikket sker mærkelige ting i kælderetagen hashrygning, hærværk, indbrud og cykeltyverier - har flere beboere fortalt os, at de føler sig utrygge, når de færdes i kælderen. Vi fik derfor den idé at etablere videoovervågning i kældergang og hobbylokaler og kontaktede derfor et firma, der kom og beså forholdene sammen med varmemesteren og os. Vi fandt frem til følgende: - at etablere 1 kamera i hobbylokalerne - 10 kameraer i kældergangen - bl.a. ét ved hver indgang - og 1 kamera i gården pegende direkte mod porten Alle kameraer ville have kontakt til en basisstation, der skulle stå på varmemesterens kontor og som kun ville blive aflæst såfremt der skete noget mærkeligt, f.eks. tyveri, hærværk mv. Billederne ville kun blive anvendt til identifikation og kunne i kriminelle sager overdrages til politiet. Billederne ville være af en god kvalitet og i farver og ville populært sagt optages på et endeløst bånd, der løbende ville blive slettet i takt med at alt fungerer korrekt i kælderen. Et sådan anlæg ville kunne - skabe stor tryghed i kælderetagen samt - igen give alle adgang til hobbylokaler uden oprettelse af interessegrupper. Etablering af sådan et anlæg ville kunne dækkes med en kontingentforhøjelse pr. lejlighed pr. md. på kr. 7,50, dvs. en stigning fra kr. 12,50 til kr. 20,00 og skulle i givet være betalt efter 36 mdr.

7 En anden mulighed var, at anlægget kunne betales Af Dan-Ejendomme, men da dette ville være en forbedring, ville dette medføre en huslejestigning af tilsvarende størrelsesorden og mon så huslejen ville falde igen efter at anlægget var betalt? Beboerrepræsentanterne ville derfor foreslå, at beboerforeningen selv står for etablering af anlægget. Flere beboere havde kommentarer/synspunkter til dette forslag: Erik Daugaard, nr. 33, var meget positiv for etablering af sådan et anlæg og begrundede det med, at det udover at skabe stor tryghed for beboerne også ville medvirke til at forebygge eventuel uro. Annette Wåben, nr. 23, spurgte om anlægget også kunne anvendes ved indgangsdøre til de enkelte opgange. Hertil svarede formanden, at det kunne det principielt godt, men at det havde vi ingen tanker om at gøre. Jens Sørensen, nr. 27, spurgte om også vaskekælderen ville være overvåget. Svaret hertil var, at det kun var indgangen til vaskekælderen, der i givet fald ville blive overvåget, ikke selve vaskekælderen. Sigrid Jensen, nr. 25, var generelt imod overvågning og spurgte hvorfor der skulle være et kamera i hobbylokalerne. Endvidere om man ikke i stedet kunne udskifte nøglesystemet på foreningens regning. Svaret hertil var, at et kamera udenfor ikke kunne sondre mellem hvem, der bare skulle ind i elevatoren til nr. 23, og hvem der ville benytte hobbylokalerne. Udskiftning af nøglesystemer i Dronningegården ville langt overstige foreningens økonomiske formåen. Erik Daugaard, nr. 33, forstod ikke enkelte beboeres frygt for overvågning. Vi bliver jo daglig overvåget, når vi går i banken og på Strøget! Da beboerrepræsentationens forslag var det mest vidtgående af de 2 forelæggende lod dirigenten dette komme til afstemning først. Afstemningen viste, at 23 lejligheder stemte for forslaget, der samtidig ville medføre en kontingentstigning på kr. 7,50 pr. md. såfremt man senere under punkt 6B fastholdt det nuværende kontingentniveau. Ingen stemte imod og 3 undlod at stemme. Forslaget var hermed vedtaget og Morten Westy frafaldt sit forslag. 4. Dronningegårdens drift og vedligeholdelse v/projektleder Jack Hansen, Dan- Ejendomme Jack Hansen uddybede flere af de spørgsmål, der var rejst i beboerrepræsentationen med ham i mødet den 16. marts samt tidligere i dagens møde: - Tagrenoveringen var ikke udskudt af Dan-Ejendomme, men af PKA, utvivlsomt på grund af den finansielle krise, som alle var blevet ramt af. Den tidshorisont på 8-10 år som formanden tidligere havde nævnt for en sådan renovering, kunne han dog ikke udtale sig om. - Nyt nøglesystem ville Jack Hansen gøre sit til, at et sådan ville komme på budgettet for Driftsregnskab for Dronningegården: Efter en længere debat omkring de årlige driftsudgifter foreslog Jack Hansen, at beboerrepræsentanterne kunne henvende sig til Betina Timm for at få tilsendt et eksemplar af driftsregnskabet for Dronningegården. Interesserede kunne herefter sammen med beboerrepræsentationen gennemgå regnskabet.

8 - Elevatorer: Nogle beboere var tilfredse med Kone-elevatorers udrykningstid andre ville kontakte Falck, såfremt man sad fast i elevatoren og Kone ikke kom hurtigt ved tilkald. Jack Hansen var dog klar over, at elevatoren i nr. 23 var den, som var mindst driftssikker af alle og beboerrepræsentanternes forslag om en speciel kontrakt for denne, bad vi fortsat om måtte blive undersøgt. På spørgsmål oplyste Jack Hansen endvidere, at Dan-Ejendomme har abonnement hos Kone vedr. service, dvs at der ikke afregnes for det enkelte tilkald. Endvidere, at man ikke kan sige noget eksakt omkring elevatorens alder, da slidte dele løbende udskiftes. - Vinduer ville blive malet i løbet af sommeren i år. Dette arbejde kan medføre gener i forbindelse med de stilladser, der skal sættes op. - Huslejestørrelse ved genudlejning. Jack Hansen svarede som tidligere formanden at Dronningegården var et investeringsgrundlag for PKA og ikke købt primært som beboelse for sygeplejersker. Og tilføjelse, at såfremt en ejendom ikke gav det nødvendige afkast ville der være chancer for, at den blev afhændet! - Åbne gadedøre: Erik Daugaard, nr. 33, bad Jack Hansen tage en direkte kontakt til de håndværkere, der renoverer lejligheder og pålægge dem, at holde gadedørene lukkede. Dette punkt på dagsordenen afsluttedes med at formanden takkede Jack Hansen for sine indlæg og hidtidige samarbejde med beboerrepræsentationen, idet Jack Hansen fremover ikke vil deltage direkte i de årlige beboermøder, men alene i møder med beboerrepræsentanterne. Det har længe været et særsyn, at projektlederen deltager i de beboerforeninger som Dan-Ejendomme administrerer. Dronningegården har været undtagelsen, der har bekræftet reglen. 5. Regnskab for 2009 Formanden gennemgik regnskabet, der var omdelt samtidig med indkaldelsen til årsmødet. Der var ingen kommentarer, hvorfor regnskabet blev godkendt. 6. Indkomne forslag Udover forslaget om fremtidig anvendelse af hobbylokalerne havde Morten Westy, nr. 35, fremsendt forslag vedrørende - Cykeloprydning i kælderen: Dette forslag havde krydset varmemesterens omdeling af skrivelse til alle lejligheder om samme emne, hvorfor Morten frafaldt sit forslag. - Opfølgningsmøde om sommeren for at man kunne følge op på de punkter, der var blevet fremlagt på årsmødet samt for at undgå eventuelle komplikationer, der kunne være opstået i løbet af det første halvår. Asger J. Rasmussen var på den ene side positiv overfor forslaget, men mente på den anden side med den erfaring han havde som formand at der ikke ville være stof nok til sådan et møde. Han henviste i stedet for interesserede beboere til at besøge beboerrepræsentanterne i den månedlige kontortid for at få belyst de emner, man havde behov for at vide mere om. Med disse bemærkninger frafaldt Morten forslaget. - Udskiftning af systemlåse: Med Jack Hansens bemærkninger tidligere på mødet om, at et nyt nøglesystem ville medtages på budgettet for 2011 frafaldt Morten dette forslag. 6B. Fastlæggelse af kontingent Dirigenten fastslog, at da de indkomne forslag ikke ville medføre kontingentændringer ville det fremtidige kontingent pr. md. som tidligere besluttet under pkt. 3 i alt være kr pr. md. pr. lejlighed.

9 7. Valg af beboerrepræsentanter/suppleanter/revisor Den hidtidige beboerrepræsentation: Asger Juul Rasmussen, nr. 23 Hanne Faber, nr. 23 Jytte Daugaard, nr. 33 blev alle genvalgt med akklamation Ligeledes blev suppleanterne Ritta Clausen, nr. 23 Helen Kreutzfeldt, nr. 23 begge genvalgt Morten Westy, nr. 35 nyvalgt Alle med akklamation Endelig blev Helen Kreutzfeldt, nr. 23 genvalgt med akklamation som revisor 8. Eventuelt Grete Henius havde fremsendt et indlæg om vores adfærd i dagligdagen i Dronningegården samt henstillinger til, hvor man kunne forbedre sig. Indlægget er vedlagt i kopi til referatet til årsmødet. Formanden læste indlægget op og det gav anledning til flere positive tilkendegivelser. I fortsættelse af indlægget fremkom den idé, at Dan-Ejendomme ligesom tidligere lagde smudsmåtter foran alle elevatordøre i stueetagen til at samle noget af al det skidt, der slæbes med ind fra gaden. Formanden oplæste et indlæg fra en anonym beboer op vedrørende rygning på trappeopgangene. Beboeren henstillede, at man ikke røg i opgangene med den deraf følgende luftforurening i lejlighederne, når dørene til disse åbnes. Jytte Daugaard og Hanne Faber takkede formanden for hans indsats i det forløbne år og overrakte ham en vingave. Mødet sluttede kl med, at dirigenten takkede de fremmødte beboere for god ro og orden. Ligeledes takkede formanden dirigenten for en god styring undervejs. Asger Juul Rasmussen Hanne Faber Niels Bruun-Jensen Formand Referent Dirigent Vedlagt: Kopi af Grete Henius brev til årsmødet samt Navn/adresseliste for de valgte beboerrepræsentanter

10 Efter årsmødet den 22. marts 2010 vil de valgte beboerrepræsentanter for Dronningegården være Formand: Asger Juul Rasmussen, Dr. Tværgade 23, 7. sal Mail: Tlf / mobil Kasserer: Jytte Daugaard, Dr. Tværgade 33, st. th. Mail: Sekretær: Hanne Faber, Dr. Tværgade 23, 7. sal Mail: Suppleanter: Helen Kreutzfeldt, Dr. Tværgade 23 Ritta Clausen, Dr. Tværgade 23 Morten Westy, Dr. Tværgade 35 Revisor: Helen Kreutzfeldt, Dr. Tværgade 23 Normal træffetid for beboerrepræsentationen er den første torsdag i hver måned mellem kl på kontoret i kælderen dog med undtagelse af juli og august, hvor kontoret holdes lukket. I april 2010 vil kontortiden dog være den 8. april, da den 1. april er helligdag (Skærtorsdag)

11

Dronningegården Beboerrepræsentationen

Dronningegården Beboerrepræsentationen Dronningegården Beboerrepræsentationen Referat af det årlige beboermøde afholdt den 16. marts 2009 kl. 19.00 i Dagscentret, Borgergade 17. Dagsorden 1. Valg af dirigent/referent 2. Årsberetning 3. Spørgsmål

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30

Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Referat beboermøde 2015 Beboerrepræsentation Lyngby Søpark Onsdag den 18. marts 2015, kl. 18.30 Tilstede: til beboermødet var der repræsenteret 12 stemmeberettigede lejemål Referent: Charlotte Siig Niclasen

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset.

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen. Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 134 Vibeengen Tirsdag 10 marts 2015 i beboerhuset. Der var 50 fremmødte husstande repræsenteret. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Valg af

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Generalforsamling referat

Generalforsamling referat Generalforsamling referat Omkring 40 lejere var mødt op til den lovligt varslede generalforsamling i Mikkelborg Park tirsdag den 12. marts 2013. Efter at deltagerne havde forsynet sig med øl, vin, vand

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1

Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 boligforeningn 3 B Referat af afdelingsmøde i Afdeling 1-3034 Vestergården 1 Vestergården 1 Mødedato: 29. maj 2013, kl. 18.30 Mødet slut ca. kl. 21.30 Sted: Herlev Skole, Festsalen Deltagere: 37 Fremmødte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER

2.2. Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 OKTOBER 2.2 Referat af 2. Ordinære generalforsamling Tirsdag den 20.10.2009 2009 OKTOBER 2 2. Ordinære generalforsamling 2009 - Referat Kommentarer til referatet: Det vil fremgå af det efterstående referat, at

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade Referat Vedrørende: Afdeling 18 Moldeparken Ordinært afdelingsmøde 2011 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade Dato: 31. januar 2011 kl. 19.00. Deltagere: 43 beboere, heraf 39 lejemål. Adda Johansen,

Læs mere

Afd: 368, dok.nr , dato:

Afd: 368, dok.nr , dato: Side 1 af 5 Dato for referat : 10. maj 2004 Referat af : Ordinær generalforsamling for Forening : Gårdlauget Den Gule Trekant Sted : Kulturhuset, Lyrskovsgade 4, lokale 5, 3sal Dato : Onsdag, den 5. maj

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S.

Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. DIRIGENT: MADS AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy R., Mads G., Sussie T., Knud P., Svend Erik B., Aase B. S. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 4. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent.

Formanden bød velkommen til mødet. Herefter blev Kurt Jeppesen fra LLO valgt som dirigent. Beslutningsreferat fra ordinært afdelingsmøde i Gadehavegård, tirsdag den 19. juni 2012 kl. 19.00, der afholdtes i telt på boldbanen ved gavlen af Murskeen 28 Til stede fra bebyggelsen: 131 husstande Endvidere

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden

Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden Møde foregår: Festlokalet Møde den torsdag den 30. oktober 2008 Møde start: kl. 19.37 Møde slut: kl. 21.15 Tilstede er: Linda, Betty, Ellen og Jonas Afbud:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Hermanhus Beboermødet 27. april 2010. Referat Referatet kan også læses på vores hjemmeside www.hermanhus.dk. Dagsorden:

Hermanhus Beboermødet 27. april 2010. Referat Referatet kan også læses på vores hjemmeside www.hermanhus.dk. Dagsorden: Hermanhus Beboermødet 27. april 2010. Referat Referatet kan også læses på vores hjemmeside www.hermanhus.dk Dagsorden: Velkomst, valg af dirigent og referent Beboerrepræsentationens beretning Regnskab

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød

Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Referat af beboermødet, afholdt mandag den 21. januar 2013, i afd. 9 Poppelgården 3-13, 3450 Allerød Valg af dirigent Det blev driftschef Svend Aage Hansen, som kunne konstatere, at indkaldelsen var sket

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 47

Referat Afdelingsmøde afdeling 47 Referat Afdelingsmøde afdeling 47 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 47 Sted: Grejsdalens Hotel, Grejsdalsvej 384 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Tisvildelejeforeningen

Tisvildelejeforeningen Dagsorden Generalforsamling Tisvildelejeforeningen 22 juni kl. 10.00 Tisvildeleje 1. Valg af dirigent og referent. Tisvildelejeforeningen 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Ekstraordinært afdelingsmøde Afdeling VI Mandag den 13. juni 2016, kl I Oasen, Strandmarksvej 18, 1.

Referat af Ekstraordinært afdelingsmøde Afdeling VI Mandag den 13. juni 2016, kl I Oasen, Strandmarksvej 18, 1. Referat af Ekstraordinært afdelingsmøde Afdeling VI Mandag den 13. juni 2016, kl. 19.00 I Oasen, Strandmarksvej 18, 1. Dagsorden: 1. Velkommen ved afdelingsbestyrelsesformand Jørnanker Døpke 2. Valg af

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Mødt: 21 husstande var repræsenteret. Fra afdelingsbestyrelsen: Anna Birkemose, Susanne Vesterbirk, Liselotte Wienberg

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde Afdelingsmødereferat for den 17. september 2013 Tilstede: 23 beboere Næstformand: Pia Jensen Bestyrelsesmedlem: Martin Westy Løvendahl valgt som referent 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere