Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering"

Transkript

1 Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013

2 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes bestyrelser været sammensat III Debatten om governance i 90erne, 00erne og 10erne IV Finanstilsynets krav til bestyrelserne og hvordan er der reageret V Vurdering: Hvad har været godt og hvor er der skabt nye problemer 2

3 PensionDanmark den korte version medlemmer virksomheder 10,7 mia. kr. er indbetalt i mia. kr. er udbetalt i 2012 Gartneri, landog skovbrug Frisørfaget Boligselskaber Maskinhandel Mejerier Tekstil- og fiskeindustri Organisationer og øvrige brancher Bygge- og anlæg Formue 2012: 142 mia. kr. 2017: 190 mia. kr. Rengøring Aktiviteter: Formueforvaltning og forsikringer Hotel og restauration El og VVS Malere Forebyggelse Kommuner og regioner Transport og handel Efteruddannelse 3

4 Hvorfor er arbejdsmarkedspensionerne sat i verden? Trepartsdrøftelser i : Hvordan får vi almindelige danskere til at spare op til deres pension? Baggrund Dengang: Kun pensionsordning for den bedst stillede tredjedel. Resten kun folkepension og lidt ATP Demografi allerede dengang: Højere folkepension ikke mulighed Samfundsøkonomi: Brug for mere privat opsparing 4

5 Trepartsdrøftelsernes svar på udfordringerne Anbefaling til arbejdsmarkedets parter om at etablere obligatoriske opsparingsordninger for alle lønmodtagere gennem aftaler på arbejdsmarkedet Parterne fulgte opfordringen: Aftaler i 1989 (offentlige) og 1991 (private) Arbejdsmarkedspensionerne Ny type virksomhed i krydsfelt mellem arbejdsmarkedets parter/offentlige velfærdssystemer/finansielle sektor 5

6 Hvor er vi i dag med arbejdsmarkedspensionerne Status 2013 Fra 1990/03 til 2008: Bidrag op fra ~ 1 til ~12-15 pct. af løn 95 pct. omfattet af obligatorisk pensionsopsparing OECD, EU osv.: Danmark har verdens mest bæredygtige pensionssystem Pct DA/LO

7 Pensionsopsparingen vokser Mia.kr Pensionsformue, løbende priser Pensionsformuen i pct. af BNP Pct. af BNP Kilde: Skatteministeriet 7

8 Opsparing for et PensionDanmark-medlem der har været med siden 1993 Tusinde kr

9 I 2020 vil pensionerne være på kr. årligt Gennemsnitlig årlig pension for hver pensionistårgang i PensionDanmark Kr Udb.år 9

10 AMPerne: 2,5 mio. medlemmer, præmie 55 mia. kr. Branchen i alt: 5,4 mio. kunder, præmie 104 mia. kr. Selskab Præmie, mia. kr. Antal medlemmer PensionDanmark 1 10, Sampension 2 7, Industriens Pension 1 7, PKA (Sygeplejersker mv.) 2 6, PenSam 1 4, Lærerne 1 4, Magistrenes PK 2 3, Pædagogernes PK 2 2, JØP 2 2, Lægernes PK 2 1, Øvrige (i alt 10 2, pensionskasser) 2 1 Nye arbejdsmarkedspensioner (fra 90erne) 10 2 Ældre arbejdsmarkedspensioner (fra 50 og 60erne)

11 Governance i arbejdsmarkedspensionerne Not-for-profit-but-for-members companies Gamle pensionskasser for offentligt ansatte: Vægt på indflydelse til organisationer og medlemmer. Ingen særlige governance-bestemmelser Konsekvens: Bestyrelser med menige medlemmer (medlemsvalgte), fagforeningsrepræsentanter og kommunalpolitikere Nye arbejdsmarkedspensionerne i 90erne: Organiseres som aktieselskaber for at give plads for mere professionelle bestyrelser. Begrænset direkte medlemsindflydelse Konsekvens: Bestyrelser sammensættes af topfolk fra organisationerne Fælles: Organisationsrepræsentanter opfattes som legitime og risiko-eksponerede ( hånden på kogepladen ) repræsentanter for kunder/medlemmer 11

12 Debatten om governance i arbejdsmarkedspensionerne 1990erne: Diskussion af demokrati-underskud i de nye pensionsordninger Marianne Jelved nedsætter udvalg. Udvalget konkluderer: Det fungerer egentligt ok Vi kan ikke undvære obligatorisk opsparing.. og pensionsselskaberne er jo i fuld gang med at etablere valgmuligheder.. 12

13 Debatten om governance i arbejdsmarkedspensionerne 2000erne: Ny regering ønsker liberalisering - frit valg af pensionsselskab? Claus Hjort Frederiksen nedsætter udvalg. Udvalget konkluderer: Det fungerer jo egentligt ok Vi kan ikke undvære obligatorisk opsparing og pensionsselskaberne er jo i fuld gang med at tilbyde valgmuligheder 13

14 Debatten om governance i arbejdsmarkedspensionerne 2010erne: Pas nu på valgmulighederne kan føre til for lille opsparing! Finanstilsynet nedsætter udvalg. Udvalget konkluderer: Det fungerer ret godt Vi kan absolut ikke undvære obligatorisk opsparing, men der er brug for at se på samspilsreglerne i skatte- og tilskudslovgivningen Valgmuligheder bør begrænses, så de er fornuftige. Vigtigste er god standardløsning Governance: Bestyrelserne skal opføre sig ordentligt. Åbenhed så klarer konkurrencen resten 14

15 Finanskrisen.og myndighedernes reaktion Bankkrisen og fokus på governance- og reguleringsfejl Skrappere regler på bank-området overføres til pensionssektoren. I perioden nye regler om: Fit and proper : Skærpede krav til individuelle og kollektive kompetencekrav i bestyrelser. Krav om regelmæssig evaluering og bestyrelsesmedlemmer med særlige kompetencer (formand for revisionsudvalg samt medlem med finansiel ledelseserfaring) Fra principbaseret til risikobaseret tilsyn: Flere tekniske og detailorienterede krav til bestyrelsens opgaver Øget fokus og krav til bestyrelsens regeludstedelse og kontrollerende funktion 15

16 Finanskrisen.og myndighedernes reaktion Bankkrisen og fokus på governance- og reguleringsfejl fortsat Krav om etablering af Revisions- og Aflønningsudvalg Flere opgaver rykkes fra direktion til bestyrelse ( 71) Samlet effekt: Reduktion af fokus på bestyrelsens overordnede ledelsesmæssige og strategiske opgaver og øget vægt på bestyrelsens compliance-ledelse 16

17 Compliance-ledelse i perspektiv Udvikling i lovpligtige politikker og retningslinjer, som bestyrelsen skal vedtage Antal

18 Konsekvenser for bestyrelsessammensætning og arbejde I alle arbejdsmarkedspensionerne er organisations- og medlemsrepræsentanter suppleret med professionelle medlemmer Alle bestyrelser bruger væsentligt mere tid end tidligere på 71-opgaver, øvrige formalia og selvevaluering Øget fokus på mødedeltagelse både fysisk og i form af deltagelse i drøftelser I fleste selskaber er der udviklet uddannelsestilbud og forløb for bestyrelsesmedlemmer Men hvad med performance 18

19 Vigtige performancemål: Omkostninger og afkast Omkostning i kr. pr. medlem Nye AMPselskaber Gamle AMPselskaber Afkast over 3 år, pct. Nye AMPselskaber Gamle AMPselskaber Kommercielle pensions selskaber Kommercielle pensions selskaber Kilde: Morningstar 19

20 Afsluttende kommentar Godt med fokus på governance og på arbejdsdeling mellem direktion og bestyrelse, men Ingen sammenhæng mellem krav til bestyrelserne/fokus på formalia og på værdiskabelse/resultater. Risiko for forkert fokus, manglende innovation og risikovillighed compliance-ledelse i stedet for værdiskabelses-ledelse Risiko for svækkelse af alignment of interests, hvis aftaleparterne erstattes af professionelle bestyrelsesmedlemmer, som ikke har hånden på kogepladsen 20

21 Anbefalinger Fasthold høje krav til bestyrelser om kompetencer, evaluering og uddannelse Lyt til Rangvid-rapporten om arbejdsdeling mellem bestyrelse og direktion: Bestyrelser skal ikke tage stilling til bevilling af almindelige kreditter Pas godt på det danske pensionssystem 21

22 22

23

24 Tak for ordet! Torben Möger Pedersen

Demokrati og åbenhed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger

Demokrati og åbenhed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger Demokrati og åbenhed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger Betænkning nr. 1306 ØKONOMIMINISTERIET Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning

Læs mere

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner 25. maj 2004 Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 1 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium 1 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning 1 1.3.

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådet November 2007 ISBN-nr.: 87-7985-059-6 Indholdsfortegnelse: 1. Resume og konklusion 3 2. Rapportens formål 5 3. Definition og afgrænsning

Læs mere

AMP og fremtidens pensionssystem

AMP og fremtidens pensionssystem 144 AMP og fremtidens pensionssystem Det solide grundlag, der truer med at skride i det kommende tiår Jesper Due og Jørgen Steen Madsen April 2015 ISBN 978-87-93320-01-7 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber

Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber Solvens II og det lave renteniveau i livs- og pensionsselskaber HD Finansiering og HD Finansiel Rådgivning Copenhagen Business School Afleveringsdato 13. maj 2013 Udarbejdet af: Pia Hjøllund Andersen Mia

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10

Din pension. Invitation til generalforsamling. Tjek dine pensionstal på Min Pension. Arkitekternes Pensionskasse. Side 10 Din pension Arkitekternes Pensionskasse Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,3 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen Side

Læs mere

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014 BERETNING 2012-2013 Forord De sidste par år er udviklingen langsomt og ret usikkert gået i retning af spirende optimisme og bedre udsigter, både i Danmark og udlandet. Der er grund til at understrege

Læs mere

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR

Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR Fusion i en konkurrencepræget pensionssektor EN UNDERSØGELSE AF UDVALGTE SELSKABER I DEN DANSKE PENSIONSSEKTOR TC- 20126500 Speciale i finansiel rådgivning 27. april 2014 English Summary This Thesis is

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger den 28. april 2014 Formalia Antal fremmødte 53 Fuldmagter til bestyrelsen 7 Fuldmagter til 3. mand 0 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra medlemmer og bestyrelse til Arkitekternes Pensionskasses generalforsamling 22. april 2013. Dagsordenens punkt

Læs mere

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk

Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk Finanstilsynet sendt e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk FIL - Høringssvar fra 12.09.2013 takker for muligheden for at afgive høringssvar i forbindelse

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København.

- en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april 2015 kl. 13.00 i København. 27. april 2015 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 - en redegørelse for de væsentligste beslutninger. Generalforsamlingen i pensionskassen fandt sted 24. april

Læs mere

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009).

10. møde. Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1. Af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen). (Fremsættelse 07.10.2009). Tirsdag den 3. november 2009 (D) 1 10. møde Tirsdag den 3. november 2009 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 10: Forespørgsel til videnskabsministeren om hævdelse og udvikling

Læs mere

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Invitation til generalforsamling Side 10 Fem flotte år og 8,9 pct. afkast i 2013 Side 3 Fem år med mere for mindre Side 6 Dagsorden til generalforsamlingen

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport

Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Dansk økonomisk rapport Beskatning af pension: Dansk Økonomisk Nationalrapport Michael Møller, Institut for Finansiering, Copenhagen Business School Claus Parum, Institut for Finansiering, Copenhagen Business

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse

Dagsordenens punkt 4: Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens formålsbestemmelse Generalforsamling Bilag til dagsordenens punkt 4 og 5. Her kan du se de uforkortede forslag fra bestyrelsen til Pensionskassens for Jordbrugsakademikere & Dyrlægers generalforsamling 29. april 2013. Dagsordenens

Læs mere