Finansbranchen Infomedia, oktober Analyse af medieomtale af finansbranchen er udarbejdet af Infomedia for Dansk Kommunikationsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansbranchen Infomedia, oktober 2014. Analyse af medieomtale af finansbranchen er udarbejdet af Infomedia for Dansk Kommunikationsforening"

Transkript

1 Finansbranchen Infomedia, oktober 2014 Analyse af medie af finansbranchen er udarbejdet af Infomedia for Dansk Kommunikationsforening

2 HOVEDKONKLUSION & BAGGRUND FORBEDRING MEN NÅR MAN DE RETTE? Da finanskrisens mediestorm var værst i første halvdel af 2009, var gode 20 pct. af branchens negativ og små 20 pct. positiv. I første halvdel af 2014 ser billedet ganske anderledes og fortrøstningsfuldt ud. Den negative er nede på 7 pct. og den positive helt oppe på 41. Det er da en forbedring, der kan mærkes. Men selvom n er blevet mere positivt vinklet overfor virksomhederne, er det ikke sikkert, at branchen helt er lykkedes med at øge forståelsen blandt befolkningen via kommunikationen i medierne. Stofområdet er vanskeligt at forklare men kan det gøres bedre? Og kan man tænke mere over, om man rammer de rigtige målgrupper også når man planlægger sit pressearbejde. Umiddelbart er der i hvert fald noget, der tyder på, at det især er erhvervssektionerne, der bringer de mere nuancerede artikler, hvor branchens udfordringer og forudsætninger beskrives og dermed er det primært læsere, der måske i forvejen er primet for forståelse, der ser den. METODE Analysen er udarbejdet på baggrund af data på i alt 24 store og mindre spillere i branchen inden for sektoren. Der er derfor tale om en analyse, der ikke er 100 pct. dækkende for branchen, men det er Infomedias overbevisning, at grundlaget er bredt nok, til at tendenserne er valide. Datagrundlaget rummer over manuelt behandlede artikler, der er vurderet positiv/negativ/neutral i vinklingen over for de virksomheder, der optræder i dem. Af hensyn til sammenlignelighed over tid er analysen lavet på baggrund af i landsdækkende og regionale dagblade samt udvalgt tv. Materialet dækker perioden 1. januar 2009 til 30. juni Analysen fokuserer dog på perioden 1. juli juni

3 HØJERE ANDEL AF POSITIV OMTALE Flere nuancerede artikler Bidragssatser og kursskæring i fokus Gennemskuelighed på dagsordenen - pension Enkeltsager trækker ned for forsikring Siden finanskrisen rasede i 2009, og især gav banksektoren ridser i lakken, så har de danske dagblade skruet op for n af finanssektoren, og siden 2012 har branchen haft en stigende andel positiv. Bedre økonomiske resultater har trukket op men er er taletiden også blevet brugt til at udfylde tillidsgabet og gøre branchens lidt indvinklede produkter mere gennemskuelige for danskerne? Noget er der sket på den front i hvert fald kan man se en tendens til mere nuancerede og forklarende artikler. Det negative blik på banksektoren er taget noget af men tilgengæld har realkreditten været i vælten. Allerede i begyndelsen af 2012 meldte realkreditinstitutterne en prispolitik, som skulle lokke boligejerne fra flex- til fastrente. Bidragssatser og kursskæring blev de nye mediedarlings. Ekstra Bladet lancerede Realgrib, men også de mere erhvervstunge medier var ude med riven. Pensionssektoren er nok den undersektor, der er blevet kritiseret mest for uigennemsigtighed og uforståelighed, og det er tydeligt, at sektoren har arbejdet med både at øge gennemskueligheden og interessen igennem de senere år. Medierne har bragt af både kritikken som branchens tiltag for bedre gennemskuelighed. Fokus på omkostninger og uetiske investeringer har generelt været primære negative drivkræfter, mens gode afkast, OPP-projekter, investeringer i klima, ejendomme og virksomheder har trukket op. Forsikringbranchens positive domineres af analyser og gode råd og naturligvis når selskaberne kan præstere gode regnskaber. De negative sager udspringer overvejende fra enkeltsager, der bliver trukket op som ekspempler på generelle udfordringer med dækninger og uklare policer. BRANCHENS OMTALE FORDELT PÅ TONE Negativ Neutral Positiv 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

4 FORDELING OVER TID 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 0% Q1 Q2 Q3 Q % 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 0% Q1 Q Der er sket en markant stigning i antallet af positive artikler, helt oppe på 40 pct. i Det er fortsat økonomer og ekspertudtalelser, der trækker hovedparten af den positive, men også regnskabsfremgang, produkt og pensionsbranchens investeringer giver pote. Tallene her viser fordeling på tone i forhold til potentielle læsere. 4

5 2012: FLERE NUANCER MEN STADIG BARSKE TONER Cibor Bank din bank, Sikke en fest & skift-bank-dag Fortsat tillidskrise fra kunderne Afskedigelser & direktørlønninger 2012 lagde godt ud med et pænt fald i den negative af branchen men der blev taget revanche i 2. halvår med en række af de mere følelsesladede temaer, der også dominerede, da mediestormen var værst. I juli-august var det i høj grad Cibor-sagen, der trak negative overskrifter. Sagen var ud fra et branchefagligt synspunkt meget vægtigt, og både politikere og forbrugerombudsmanden var da også ude med riven. Alligevel var n ikke helt så kritisk, som man kunne have forestillet sig blandt de mest kritiske overskrifter var Bankchefer i kritisabel dobbeltrolle ikke en flatterende overskrift; men vinklen kunne let have været skåret endnu skarpere. Der blev til gengæld givet gas i de tre sidste måneder af året med Ekstra Bladets Bank-dinbank, Skift-bank-dag -kampagnen og DR s udsendelsesrække Sikke en fest og da Danske Bank i samme periode lancerede New Normal New Standards var der samlet set et negativt fokus på især banksektoren. Afskedigelser og fokus på direktørlønninger prægede også sidste halvdel af Det var dog mere eller mindre foreløbig sidste gang, at branchen som sådan var udsat for så massiv kritik, der trak tråde tilbage til finanskrisen og med udpræget skyldspålæggelse. Kritikken blev desuden i modsætning til under den værste storm, da finanskrisen bragede ind, suppleret af en ganske pæn mængde positiv og mere nuancerede beskrivelser af branchens udfordringer. Dog bærer en del præg af, at der er et forståelsesgab mellem bankernes prissætning og kundernes forventninger. En stor del af den negative i andet halvår af 2012 centrerede sig om prisen for at være bankkunde. 70% OMTALE FORDELT PÅ TONE Negativ Positiv Neutral 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 5

6 2012: EKSPERTER TRÆKKER FORTSAT LÆSSET Eksperter dominerer i den positive Bedre regnskaber Realkreditten i fokus 2012 bød dog også på en stigende andel positiv, fortsat primært trukket af branchens analyser og økonomiske eksperter men en række andre tendenser var også i spil. Blandt andet beskæftigede flere medier sig med bankernes initiativer med at lære børn og unge om økonomi. Desuden viste bankernes regnskaber bedre takter, filialerne stod også fortsat direkte eller inddirekte bag en ganske stor del af den positive. Både produkter, personalia og analyser fandt vej til de lokale og regionale medier via filialerne. Bankerne uden eget realkreditselskab var desuden aktive med artikler om bolig- og realkreditlån i en periode, hvor realkreditten er kommet væsentlig mere i vælten. Særligt i andet halvår af 2012 kom der for alvor fokus på afdragsfrihed, flekslån og biddragssatser. En stor del af den var negativt vinklet, men de fortsat meget lave renter sikrede dog også en lang række mere positive r, hvor branchen kunne pege på stadig lavere prisforskel på fleks- og fastrentelån. 6

7 2012: VOLAPYK TRÆKKER NED Kapitalpension eller markedsrente Gennemskuelighed Etiske investeringer Enkeltsager trækker forsikring ned Pensionsbranchen var ikke så markant ramt af finanskrisens kritiske i 2009 og også i 2012 gik den kritiske primært på CSR & investeringer samt på branchens uigennemsigtighed. Netop gennemsigtighed og formidling af produkter har været en markant opgave for pensionselskabernes kommunikations-afdelinger i de senere år, da man bl.a. har skullet forklare, hvorfor de fleste danskere med fordel kunne skifte kapitalpensionerne ud med markedsrenteprodukter. En opgave, som allerede gik i gang i 2012, og som også har medført øget fokus på pensionsselskabernes omkostninger. Pensionsselskaberne høstede også i 2012 en ganske pæn mængde positiv selskabernes investeringer i bl.a. vindmøller, virksomheder og ejendomme genererede en del ; ligesom branchens eksperter også fortsat har givet taletid i medierne og branchen var også ude med flere tiltag, der skulle gøre pension mere forståeligt for forbrugerne. Også for forsikringsbranchen er den positive i høj grad trukket af undersøgelser og analyser, hvoraf en ganske stor del af fulgt af citater fra branchens eksperter. I den negative ende har det fortsat været enkeltsager med utilfredse kunder, der har domineret heraf enkelte, som er blevet trukket op til at handle mere generelt om forholdet mellem forsikringsselskaberne og kunderne. Ligesom i forbindelse med pension, så blev forsikringsbranchen kritiseret for uigennemskuelig. Kunderne forstår simpelthen ikke policen og betingelserne. Ekstra Bladet satte desuden i slutningen af året fokus på prisen under overskrifter som Tyveri ved højlys dag. 7

8 2014: BANKERNE FÅR TALETID Konkurrence på markedet Digitale platforme Man ser ofte, at snebolde af negativ ruller sig større og større; og der er slet ikke samme tendens på de gode historier. Men lidt er der nu alligevel. Med de bedre regnskaber fra sektorens virksomheder ser det ud til, at ikke mindst bankernes mulighed for at være med til at sætte dagsordenen i medierne er blevet markant større i første halvdel af 2014 i forhold til de foregående år. Når der meldes nye strategier og tiltag ud, bliver n i højere grad positivt vinklet og tiltag, der ikke ville haft mediemæssig gang på jord i , får nu ganske pæn. Halvåret har desuden været præget af fokus på konkurrencen på markedet på et mere overordnet niveau, efter at Jyske Bank og BRF fusionerede, og også bankernes kamp på de digitale platforme har fået en del opmærksomhed. MobilePay er løbet med de største roser, men også Swipe og telebranchens lancering af Paii har været på dagsordenen. Få kritiske sager Der har dog også været kritiske sager i første halvdel af Sigtelsen mod Danske Bank/Realkredit Danmark for kursmanipulation affødte fornyet fokus på Ciborsagen og bonusordninger i finanssektoren, og medierne kiggede også på bankernes kunderatings. Rudersdal Kommune tog bankernes rentesatser for kommunalt kautionerede lån op, men sagen nåede ikke til de landsdækkende medier det gjorde tilgengæld anklagerne om dobbeltgebyr på investeringer især Børsen og Berlingske dækkede den sag ret intensivt. Afskedigelser i Sydbank og Jyske Bank har også ført til en mere generel interesse for tabet af arbejdspladser i finanssektoren - overvejende dog med en vinkel, hvor der er forståelse for, at bl.a. digitaliseringsprocessen og færre filialer medfører behov for afskedigelser. FORDELING PÅ TONE Neutral Q1 & Q % Negativ 7% Positiv 41% 8

9 2014: KRITISK FOKUS FLYTTET TIL REALKREDIT Priskritik og politisk fokus Også mulighed for at sætte dagsordenen Roser til arbejde for bedre forståelse Enkeltsager giver negativ Realkreditsektoren har levet et lidt mere udskældt liv i første halvår af Hvis man ser alene på af realkreditinstitutterne, så er andelen af negativ steget fra 8 pct. i 2012 til 11 pct. i Det er af bidragssatser, kursskæring og mistillid til rådgivning, der har trukket ned samtidig med, at beskrivelse af branchens interne uenighed næppe har gjort billedet klarere eller mere forståeligt for de danske avislæsere. Der har nu ikke kun været skældud til realkreditten. Et boligmarked, der har vist bedre takter, har skabt grobund for mange analyser, som medierne har fundet plads til at bringe uddrag fra. Desuden har den meget fokus på fleks- og obligationslån, afdragsfrihed, bidragssatser og kursskæring også skabt grobund for mere positive artikler og vinkler, hvor branchen har kunnet forklare om sine produkter og udfordringer. For pensionsbranchen blev 2014 indledt med, at Berlingske skrev Pensionssektor bedre end sit rygte og roste sektoren for arbejdet med gennemsigtighed og forståelse, som bl.a. blev indledt i 2012, men ellers var pensionsbranchens positive domineret af gode afkasttakster, investeringer i vindmøller, klimafond, landbrug, ejendomme og andre virksomheder. Omtale af Dong og Nets har selvfølgelig også boostet synligheden for de involverede pensionskasser- og selskaber. Den kritiske var atter domineret af debat om investeringer i virksomheder, som kan være etisk angribelige. Det er fortsat enkeltsager, som dominerer i den mest negative for forsikringsbranchen, mens den positive drives af sektorens ekspertudtalelser, gode råd og analyser. 9

10 AT SKABE FORSTÅELSE Obligationer er sværere at forstå end mælk Baggrunden for prispolitik står ikke lysende klar Finanskrisen medførte et imagetab for finanssektoren særligt bankerne, men også de andre sektorer blev ramt. Med et image under pres og med politisk indgriben i form af regulering har branchen i den grad stået med en forklaringsudfordring og et tillidsgab, som gerne skulle lukkes. I løbet af de sidste år har branchen bestemt gjort et forsøg på at skabe forståelse for nogle af de udfordringer, som også rammer forbrugerne. Og en del af det arbejde kan aflæses i mediebilledet. Men det er op ad bakke at forklare sektorens sammenhænge, som bare er mere komplicerede end mælkepriser. Realkreditsektoren har i høj grad formidlet det privatøkonomisk fornuftige i at gå fra fleks- og afdragsfrihed og det er klart, at det budskab i høj grad også er blevet muliggjort af de lave renter på obligationslån. På den måde har ansvarlig rådgivning og eget behov for at flytte kunderne til mere sikre lån gået hånd i hånd. Men mange danskere har holdt fast i de afdragsfrie lån og flekslånene og selvom økonomerne i 2012 meldte om rekordlave renter på obligationslånene, er renten fortsat ned og dannet kontra til opfordringerne om at skifte med henvisning til, at det aldrig bliver billigere. Prisstigningerne, der har haft pædagogisk sigte, har været udsat for ganske megen og harsk kritik, og det har ikke stået lysende klart i medierne, at prisstigningerne ikke blot er et udtryk for, at branchen ønsker at tjene flere penge til ejere og direktører. I løbet af 2014 har man dog set ganske mange artikler, hvor branchen er lykkedes med at fortælle, at det også er i forbrugernes interesse, at den kommende tilsynsdiamant bliver lempelig over for såvel flekslån som afdragsfrihed. Den har dog primært fundet sted i erhvervssektionerne, og budskabet er således formentlig ikke spredt effektivt til en bredere målgruppe i hvert fald ikke med forståelse af det budskabs sammenhæng med prispolitikken. 10

11 MEDIER Landsdækkende dagblade og tv udvalgt efter mest af branchen Ekstra Bladet fortsat mest negativ DR gledet ud af toppen Samlet er andelen af positiv fra 2. halvår 2012 til 1. halvår 2014 steget fra 38 pct. til 41 pct., men top 10 landsdækkkende medier har derimod haft et lille fald i andelen af positiv. Til gengæld er andelen af negativ i de landsdækkende dagblade også faldet og noget mere markant fra 12 til 9 pct. Ekstra Bladet er det eneste af de landsdækkende dagblade, der har opretholdt en relativ høj andel af negativ. Mens det tidligere overvejende var bankerne, der holdt for, når Ekstra Bladet var ude med riven, så er det i høj grad formiddagsavisens fokus på realkredittens ageren, der har trukket den negative i Mens DR i 2010 var det medie med den største andel af negativ blandt top 10 medierne af de landsdækkende, så er kanalen helt ud af top 10 i Til gengæld optræder Information på listen for 2014 og blandt de medier med størst andel af negativ. TV2 News har gennem alle årene holdt en relativ lav andel af negativ det skyldes ikke mindst de mange udsendelser, hvor branchens eksperter for lov til at udtale sig og profilere deres respektive virksomheder. Tonefordeling landsdækkende top halvår halvår 2014 Neutral 53% Neutral 57% Negativ 12% Positiv 35% Negativ 9% Positiv 34% 11

12 MEDIER ÅR FOR ÅR LANDSDÆKKENDE DAGBLADE & TV TOP 10 PÅ ANTALOMTALER ÅR FOR ÅR - RANKET EFTER ANDEL AF NEGATIV OMTALE Ekstra Bladet DR1 TV TV2 TV B.T. Politiken Berlingske Jyllands-Posten Effektivt Landbrug TV2 News Børsen DR1 TV Ekstra Bladet B.T. TV2 TV Politiken Berlingske Jyllands-Posten Effektivt Landbrug TV2 News Børsen 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ekstra Bladet DR1 TV TV2 TV Politiken Jyllands-Posten B.T. TV2 News Effektivt Landbrug Berlingske Børsen Ekstra Bladet TV2 TV DR1 TV Politiken BT Berlingske Jyllands-Posten Børsen Effektivt Landbrug TV2 News 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ekstra Bladet BT Politiken Berlingske TV2 TV Jyllands-Posten DR1 TV Børsen TV2 News Effektivt Landbrug Ekstra Bladet BT Information Politiken Børsen TV2 TV Berlingske Jyllands-Posten Effektivt Landbrug TV2 News 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 FINANSBRANCHENS PERSONLIGHEDER Danske Bank stadig i front Fokus på realkredit afspejles klart Ligesom sidst, da denne undersøgelse blev lavet, så er det fortsat Danske Bankkoncernens økonomer, der dominerer toppen med hele tre blandt top fem. De syv mest citerede af undersøgelsens 267 talspersoner (3 pct. af talspersonerne) står for 27% af n og alene Danske Banks Steen Bocian og Las Olsen står for 10% af n. Kim Valentin topper blandt branchens øvrige talspersoner. Her afspejles i øvrigt også periodens megen fokus på realkreditten; Realkreditrådets Ane Arnt Jensen ligger på en andenplads, og Realkreditforeningens Karsten Beltoft er med 584 artikler også godt med. Blandt pensionsbranchens virksomheder dominerer PensionDanmarks Torben Möger Pedersen ganske markant med 560 r mod nummer tos 278 r, som Søren Dal Thomasen fra AP Pension står for. Også blandt forsikringsselskaberne ser man en tendens til én højdespringer her Morten Marc Hübbe fra Tryg, der med 223 artikler ligger et godt stykke over Alkas Lise Agerley, der var citeret eller omtalt i 135 artikler FINANSBRANCHENS VIRKSOMHEDER ANTAL FINANSBRANCHEN ØVRIGE ANTAL Danske Bank - Steen Bocian Danske Bank - Las Olsen Nordea - Lise Nytoft Bergmann Realkredit Danmark - Christian Hilligsøe Heinig Jyske Bank - Anders Dam Nordea - Ann Lehmann Erichsen Sydbank - Jacob Graven 766 Nordea - Henrik Drusebjerg 663 Handelsbanken - Jes Asmussen 638 Danske Bank - Thomas F. Borgen 633 Finanshuset i Frederiksborg - Kim Valentin Realkreditrådet- Ane Arnt Jensen 857 Mybanker - John Norden 846 Nationalbanken - Nils Bernstein 666 Realkreditforeningen - Karsten Beltoft 584 Finanstilsynet - Ulrik Nødgaard 411 Finansrådet - Jørgen A. Horwitz 344 Finansforbundet - Kent Petersen 290 Lokale Pengeinstitutter - Jan Kondrup 199 Finanstilsynet - Søren Møller Christensen

14 FINANSBRANCHENS PERSONLIGHEDER BANK ANTAL PENSION ANTAL Danske Bank - Steen Bocian Danske Bank - Las Olsen Nordea - Lise Nytoft Bergmann Realkredit Danmark - Christian Hilligsøe Heinig Jyske Bank - Anders Dam Nordea - Ann Lehmann Erichsen Sydbank - Jacob Graven 766 Nordea - Henrik Drusebjerg 663 Handelsbanken - Jes Asmussen 638 Danske Bank - Thomas F. Borgen 633 PensionDanmark - Torben Möger Pedersen 563 AP Pension - Søren Dal Thomsen 278 Danica Pension - Jens Christian Nielsen 269 PFA - Henrik Henriksen 266 ATP - Carsten Stendevad 181 PFA - Carsten Holdum 166 Nordea Liv & Pension - Steen Michael Erichsen 154 PKA - Peter Damgaard Jensen 143 PFA - Anne Broeng 110 Sampension - Hasse Jørgensen FORSIKRING ANTAL Tryg Forsikring - Morten Marc Hübbe 223 Alka Forsikring - Lise Agerley 135 Alm. Brand Forsikring - Søren Boe Mortensen 116 Topdanmark - Christian Sagild 116 Tryg Forsikring - Troels Rasmussen 54 Gjensidige Forsikring - Kim Rud-Petersen 53 Tryg Forsikring - Lars Ulrik Bonde 30 GF Forsikring - Martin Kenneth Nielsen 25 Alka Forsikring - Jens Christian Bærentsen 14 GF Forsikring - Bjarne Toftlund 13 14

15 OM UNDERSØGELSEN Analysen er udarbejdet på baggrund af data på i alt 24 store og mindre spillere i branchen inden for sektoren. Der er derfor tale om en analyse, der ikke er 100 pct. dækkende for branchen, men det er Infomedias overbevisning, at grundlaget er bredt nok til, at tendenserne er valide. Datagrundlaget rummer over manuelt behandlede artikler, der er vurderet positiv/negativ/neutral i vinklingen over for de virksomheder, der optræder i dem. Når en artikels eller et indslags kritiske niveau overfor en kunde skal vurderes, er det en central pointe, at Infomedia koder vinklingen i artiklen overfor kunden. Det vil sige, at Infomedia vurderer, hvorvidt virksomheden fremstår og beskrives positivt, neutralt eller negativt i den pågældende. Selvom en talsperson eksempelvis klarer sig godt i egne udtalelser i en kritisk sag, vil en sådan ofte anses som negativ, såfremt sagen og vinklingen er negativ for virksomheden. Af hensyn til sammenlignelighed over tid er analysen lavet på baggrund af i landsdækkende og regionale dagblade samt udvalgt tv. Branchens talspersoner er udarbejdet ud fra en bruttoliste sat sammen i samarbejde med MediaWatch. Man kan følge udviklingen på MediaWatch. Omtalen er ikke vurderet og rummer både citater og af aktørerne. Der er ikke søgt på eksperter fra Universiteter og læreanstalter, styrelser eller fra de politiske niveau. Der er søgt i landsdækkende og regionale medier. Ønsker du yderligere information om analysen kontakt: Advisor Anette Stöckel Mobil Infomedia Pilestræde 58, København K. 15

16

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Vælg det bedste. boliglån. Oversigt: 5 lånetyper

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Vælg det bedste. boliglån. Oversigt: 5 lånetyper Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Vælg det bedste boliglån Oversigt: 5 lånetyper Vælg det bedste boliglån INDHOLD: Behold roligt dit F1-lån...4-6 Vi vil

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Frederik Meincke, Nicolai Cohrt Mejlvang, Bibi Bæk Nielsen og Thomas Lehmann Waaben Toft.

Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Frederik Meincke, Nicolai Cohrt Mejlvang, Bibi Bæk Nielsen og Thomas Lehmann Waaben Toft. Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Frederik Meincke, Nicolai Cohrt Mejlvang, Bibi Bæk Nielsen og Thomas Lehmann Waaben Toft. Med analysen CEO Superbrands 2014 sætter Infomedia for andet år i træk

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Anvendt

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Guide. Undgå de skjulte gebyrer. Realkredit. Tusinder at spare på boliglån. sider. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå de skjulte gebyrer. Realkredit. Tusinder at spare på boliglån. sider. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide September 214 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Realkredit Undgå de skjulte gebyrer 16 sider Tusinder at spare på boliglån Undgå de skjulte gebyrer INDHOLD: Realkreditten

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat Anmeldt 2007 beregnet i forhold Realiseret 2006 målt i forhold til årets faktiske gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive r, som,, Lægernes Pensionskasse 1,00% 0,770% FunktionærPension,

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus UDNYT PRISKRIGEN 16. sider BEDSTE. Vælg det.

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus UDNYT PRISKRIGEN 16. sider BEDSTE. Vælg det. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus UDNYT PRISKRIGEN 16 sider Vælg det BEDSTE boliglån Se eksperternes dom Vælg det bedste boliglån INDHOLD: Priskrig på nye boliglån...4-5

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Vælg det lån med afdrag

Vælg det lån med afdrag Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Vælg det lån med afdrag RIGTIGE Få eksperternes lånetips Privatøkonomi og boliglån INDHOLD: Sværere at få afdragsfrie

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Så dyr bliver din. bolig i år. Sådan holder du udgifterne nede

Guide. Foto: Scanpix. Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Så dyr bliver din. bolig i år. Sådan holder du udgifterne nede Foto: Scanpix Guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Så dyr bliver din bolig i år Sådan holder du udgifterne nede Så dyr bliver din bolig i år INDHOLD I DETTE HÆFTE: Brændsel, el,

Læs mere

Analyse af prognoser over renternes udvikling. PA Consulting Group Oktober 2010

Analyse af prognoser over renternes udvikling. PA Consulting Group Oktober 2010 Analyse af prognoser over renternes udvikling PA Consulting Group Oktober 2010 Indhold Nærværende analyse er inddelt i følgende afsnit: Sammenfatning Fakta om renteudviklingen for de renteformer der indgår

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris

Guide. Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån. sider. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix/Iris Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 10 sider Nu kan du få fast rente på 1% Det koster dit lån Nu kan du få fast rente på 1% INDHOLD: Nu kan du få fast rente

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

75 års oplysning om forsikring

75 års oplysning om forsikring 75 års oplysning NFT om 3/2007 forsikring 75 års oplysning om forsikring af Simon Tolstrup Forsikringsoplysningen er stedet, hvor danskerne får uvildig rådgivning om forsikring, og stedet, hvor journalister

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Guide. Sådan vælger du det bedste boliglån. 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere Foto: Scanpix Guide Februar 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vælger du det bedste boliglån 3 guider som kan hjælpe dig godt på vej til at finde det bedste boliglån samt meget mere

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline

guide Hvad skal du vælge? Det svære pensionsvalg Guide og oversigter sider August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Byline Foto: Byline guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Det svære pensionsvalg Hvad skal du vælge? 14 sider Guide og oversigter Pensionsvalg INDHOLD I DETTE HÆFTE: Lænset for en formue...

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

guide rentefesten bliv rig på råd Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide rentefesten bliv rig på råd Februar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Februar 2015 bliv rig på 20 råd rentefesten Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 BLIV RIG PÅ RENTEFEST INDHOLD SIDE 4 Renterne styrtdykker og er på flere fronter sendt i minus. Det kan både

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000

Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Guide: Skift bank og spar op mod 40.000 Bankerne hæver udlånsrenten, selvom Nationalbanken gør det modsatte. BT guider dig her frem til at forhandle om prisen i banken og overveje bankskift Af Lisa Ryberg

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

Bekymring tynger boligmarkedet

Bekymring tynger boligmarkedet NR. 8 OKTOBER 2014 Bekymring tynger boligmarkedet Kun 2,7 pct. af danskerne overvejer at købe hus, ejerlejlighed eller fritidsbolig det næste halve år. Dermed er købsinteressen nede på et af de laveste

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S

Indledning. ARKEN RTM er medlem af Erhvervsklubben ARKEN, hvilket betyder, at vi kan tilbyde dig fribilletter. RTM Insurance Brokers A/S Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Codan mest aggressive forsikringsselskab - Direktør: Vi lytter til kritikken - Nu bliver der brand i Danmark - Ministre: Julefrokost

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger

Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger Forsikring: Sådan undgår du uhyrlige præmiestigninger En lang række danskere har fået sat præmien voldsomt op på deres forsikringer - i flere tilfælde mere end 300 pct. Se her hvordan du undgår de uhyrlige

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for juni måned.

Indledning ARKEN. RTM Insurance Brokers A/S. Hermed fremsendes RTMs nyhedsbrev for juni måned. Læs i dette nummer: - Indledning 1 - ARKEN 1 - Nyt fra RTM-Industri 2 - Børn nyder godt af forældres sundhedsforsikring - Kommuner sikrer mod skybrud for milliard - Gyldne tider for de danske forsikringsgiganter

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse af danske virksomheders låneadfærd de seneste 3 år er: 25.aug 2015. Danske virksomheder har taget bestik af de lave renter og reduceret rentefølsomheden De seneste år har hovedanbefalingen fra realkreditinstitutterne været, at man skal overveje at binde sin

Læs mere

Sommerhuse stadig båret af en boble

Sommerhuse stadig båret af en boble NR. 5 MAJ 212 Sommerhuse stadig båret af en boble Lange salgstider, store prisnedslag, stort udbud og vigende priser. Sådan har sommerhusmarkedet set ud, siden boligboblen brast for snart fem år siden.

Læs mere

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og

Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013. Bruttopræmier og Forsikring & Pension Pensionsselskaber - markedsandele 2013 medlemsbidrag Beløb i mio. kr. Markedsandel i pct. Koncern PFA Pension 24.773 19 Danica Pension 16.837 12,6 Nordea Liv A/S 12.193 9,1 PensionDanmark

Læs mere

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån

Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån 18. juli 2011 Danskerne er glade for deres afdragsfrie lån Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Realkredit Danmark sætter i øjeblikket fokus på danskernes tvivl i forbindelse med

Læs mere

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen?

F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? 1. februar 2011 F3 og F5 har før slået F1 er det tid igen? Den optimale rentestrategi ved valg af boliglån ser man desværre først klart flere år efter, at bordet har fanget. Aktuelt set går de fleste danske

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse

Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse 23. februar 211 Afdragsfrihed kan være en dyr fornøjelse Afdragsfrie lån kan ved første øjekast fremstå som en ekstrem billig finansieringsløsning, men i princippet udskyder man blot regningen til et senere

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.)

Bruttopræmieindtægter (1.000 kr.) Forsikring & Pension Skadeforsikring (i alt) - Kvartalsvise markedsandele 2014 Tryg 2.332.987 4.662.783 18,2 18,2 Topdanmark 2.260.582 4.527.472 17,6 17,7 Codan 1.508.464 3.024.635 11,8 11,8 Alm. Brand

Læs mere

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder

Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder 25. marts 2015 Prisboble eller ej på københavnske ejerlejligheder Priserne på ejerlejligheder i København er steget med hele 42 % siden starten af 2009, og især over de seneste tre år er det gået stærkt

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

ØKONOMER SOM EKSPERTER I MEDIERNE BILAG

ØKONOMER SOM EKSPERTER I MEDIERNE BILAG Kapitel 12: Bilagsoversigt Bilag Bilag 1 Børsens liste over mest citerede økonomer i 2011...109 Bilag 2 Artikel om troværdighed blandt bankøkonomer...112 Bilag 3 Data til indholdsanalysen findes på vedlagte

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet

Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet 14. september 2015 Vi drømmer om at få råd til bolig og rejser i budgettet Vi har i samarbejde med YouGov spurgt danskerne om, hvilke større investeringer drømmer du især om at få råd til? Ikke overraskende

Læs mere

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet

Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet 12. maj 214 Lave renter understøtter polariseringen på boligmarkedet Polariseringen på det danske boligmarked tog til i 213, hvor handelsaktiviteten lå langt under normalt i mange områder af landet, mens

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink.

[1] AP Pensions tilbud i september november 2012 til aktive tidligere FSP- medlemmer om pr. 1. januar 2013 at vælge sig over i AP Netlink. [1] Redegørelse til Finanstilsynet FSP/AP Pension, januar 2011 medio 2013 Finanssektorens Pensionskasses (FSP) tilbud til medlemmerne inklusive pensionisterne om omvalg fra Gennemsnitsrente med ydelsesgaranti

Læs mere

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29

Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 Dansk økonomi og boligmarked - udfordringerne kan håndteres Chefanalytiker Jakob Legård Jakobsen jlj@nykredit.dk 44 55 11 29 18-06-2009 1 Danmark er også hårdt ramt 0% BNP, sk., å/å -1% -2% -3% -4% -5%

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide boliglån Vælg det bedste Flex eller fast rente? Januar 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Januar 2015 Flex eller fast rente? Vælg det bedste bolig Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 LÅNEFEST INDHOLD SIDE 4 Realkreditten inviterer til rentefest med et bugnende udvalg af rekordbillige

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091

I alt 2.766.965. Heraf livsforsikringsselskaber 2.013.190 Heraf tværgående pensionskasser 646.091 for pensionskoncerner 2014 Der findes yderligere data på de øvrige ark 1 PFA Pension 408.477 2 Danica Pension 315.579 3 Sampension 257.357 4 Nordea Liv A/S 213.360 5 PensionDanmark 170.951 6 Industriens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian

Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Danmarks bedste arbejdsplads forretningsdrevet HR i verdensklasse HR & Ledelsesdagen, 22 maj 2013 ATP Koncerndirektør for Kunder & HR, Lilian Mogensen En arbejdsplads i verdensklasse igen og igen det er

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere