Finansbranchen Infomedia, oktober Analyse af medieomtale af finansbranchen er udarbejdet af Infomedia for Dansk Kommunikationsforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansbranchen Infomedia, oktober 2014. Analyse af medieomtale af finansbranchen er udarbejdet af Infomedia for Dansk Kommunikationsforening"

Transkript

1 Finansbranchen Infomedia, oktober 2014 Analyse af medie af finansbranchen er udarbejdet af Infomedia for Dansk Kommunikationsforening

2 HOVEDKONKLUSION & BAGGRUND FORBEDRING MEN NÅR MAN DE RETTE? Da finanskrisens mediestorm var værst i første halvdel af 2009, var gode 20 pct. af branchens negativ og små 20 pct. positiv. I første halvdel af 2014 ser billedet ganske anderledes og fortrøstningsfuldt ud. Den negative er nede på 7 pct. og den positive helt oppe på 41. Det er da en forbedring, der kan mærkes. Men selvom n er blevet mere positivt vinklet overfor virksomhederne, er det ikke sikkert, at branchen helt er lykkedes med at øge forståelsen blandt befolkningen via kommunikationen i medierne. Stofområdet er vanskeligt at forklare men kan det gøres bedre? Og kan man tænke mere over, om man rammer de rigtige målgrupper også når man planlægger sit pressearbejde. Umiddelbart er der i hvert fald noget, der tyder på, at det især er erhvervssektionerne, der bringer de mere nuancerede artikler, hvor branchens udfordringer og forudsætninger beskrives og dermed er det primært læsere, der måske i forvejen er primet for forståelse, der ser den. METODE Analysen er udarbejdet på baggrund af data på i alt 24 store og mindre spillere i branchen inden for sektoren. Der er derfor tale om en analyse, der ikke er 100 pct. dækkende for branchen, men det er Infomedias overbevisning, at grundlaget er bredt nok, til at tendenserne er valide. Datagrundlaget rummer over manuelt behandlede artikler, der er vurderet positiv/negativ/neutral i vinklingen over for de virksomheder, der optræder i dem. Af hensyn til sammenlignelighed over tid er analysen lavet på baggrund af i landsdækkende og regionale dagblade samt udvalgt tv. Materialet dækker perioden 1. januar 2009 til 30. juni Analysen fokuserer dog på perioden 1. juli juni

3 HØJERE ANDEL AF POSITIV OMTALE Flere nuancerede artikler Bidragssatser og kursskæring i fokus Gennemskuelighed på dagsordenen - pension Enkeltsager trækker ned for forsikring Siden finanskrisen rasede i 2009, og især gav banksektoren ridser i lakken, så har de danske dagblade skruet op for n af finanssektoren, og siden 2012 har branchen haft en stigende andel positiv. Bedre økonomiske resultater har trukket op men er er taletiden også blevet brugt til at udfylde tillidsgabet og gøre branchens lidt indvinklede produkter mere gennemskuelige for danskerne? Noget er der sket på den front i hvert fald kan man se en tendens til mere nuancerede og forklarende artikler. Det negative blik på banksektoren er taget noget af men tilgengæld har realkreditten været i vælten. Allerede i begyndelsen af 2012 meldte realkreditinstitutterne en prispolitik, som skulle lokke boligejerne fra flex- til fastrente. Bidragssatser og kursskæring blev de nye mediedarlings. Ekstra Bladet lancerede Realgrib, men også de mere erhvervstunge medier var ude med riven. Pensionssektoren er nok den undersektor, der er blevet kritiseret mest for uigennemsigtighed og uforståelighed, og det er tydeligt, at sektoren har arbejdet med både at øge gennemskueligheden og interessen igennem de senere år. Medierne har bragt af både kritikken som branchens tiltag for bedre gennemskuelighed. Fokus på omkostninger og uetiske investeringer har generelt været primære negative drivkræfter, mens gode afkast, OPP-projekter, investeringer i klima, ejendomme og virksomheder har trukket op. Forsikringbranchens positive domineres af analyser og gode råd og naturligvis når selskaberne kan præstere gode regnskaber. De negative sager udspringer overvejende fra enkeltsager, der bliver trukket op som ekspempler på generelle udfordringer med dækninger og uklare policer. BRANCHENS OMTALE FORDELT PÅ TONE Negativ Neutral Positiv 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

4 FORDELING OVER TID 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 0% Q1 Q2 Q3 Q % 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 0% Q1 Q Der er sket en markant stigning i antallet af positive artikler, helt oppe på 40 pct. i Det er fortsat økonomer og ekspertudtalelser, der trækker hovedparten af den positive, men også regnskabsfremgang, produkt og pensionsbranchens investeringer giver pote. Tallene her viser fordeling på tone i forhold til potentielle læsere. 4

5 2012: FLERE NUANCER MEN STADIG BARSKE TONER Cibor Bank din bank, Sikke en fest & skift-bank-dag Fortsat tillidskrise fra kunderne Afskedigelser & direktørlønninger 2012 lagde godt ud med et pænt fald i den negative af branchen men der blev taget revanche i 2. halvår med en række af de mere følelsesladede temaer, der også dominerede, da mediestormen var værst. I juli-august var det i høj grad Cibor-sagen, der trak negative overskrifter. Sagen var ud fra et branchefagligt synspunkt meget vægtigt, og både politikere og forbrugerombudsmanden var da også ude med riven. Alligevel var n ikke helt så kritisk, som man kunne have forestillet sig blandt de mest kritiske overskrifter var Bankchefer i kritisabel dobbeltrolle ikke en flatterende overskrift; men vinklen kunne let have været skåret endnu skarpere. Der blev til gengæld givet gas i de tre sidste måneder af året med Ekstra Bladets Bank-dinbank, Skift-bank-dag -kampagnen og DR s udsendelsesrække Sikke en fest og da Danske Bank i samme periode lancerede New Normal New Standards var der samlet set et negativt fokus på især banksektoren. Afskedigelser og fokus på direktørlønninger prægede også sidste halvdel af Det var dog mere eller mindre foreløbig sidste gang, at branchen som sådan var udsat for så massiv kritik, der trak tråde tilbage til finanskrisen og med udpræget skyldspålæggelse. Kritikken blev desuden i modsætning til under den værste storm, da finanskrisen bragede ind, suppleret af en ganske pæn mængde positiv og mere nuancerede beskrivelser af branchens udfordringer. Dog bærer en del præg af, at der er et forståelsesgab mellem bankernes prissætning og kundernes forventninger. En stor del af den negative i andet halvår af 2012 centrerede sig om prisen for at være bankkunde. 70% OMTALE FORDELT PÅ TONE Negativ Positiv Neutral 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 5

6 2012: EKSPERTER TRÆKKER FORTSAT LÆSSET Eksperter dominerer i den positive Bedre regnskaber Realkreditten i fokus 2012 bød dog også på en stigende andel positiv, fortsat primært trukket af branchens analyser og økonomiske eksperter men en række andre tendenser var også i spil. Blandt andet beskæftigede flere medier sig med bankernes initiativer med at lære børn og unge om økonomi. Desuden viste bankernes regnskaber bedre takter, filialerne stod også fortsat direkte eller inddirekte bag en ganske stor del af den positive. Både produkter, personalia og analyser fandt vej til de lokale og regionale medier via filialerne. Bankerne uden eget realkreditselskab var desuden aktive med artikler om bolig- og realkreditlån i en periode, hvor realkreditten er kommet væsentlig mere i vælten. Særligt i andet halvår af 2012 kom der for alvor fokus på afdragsfrihed, flekslån og biddragssatser. En stor del af den var negativt vinklet, men de fortsat meget lave renter sikrede dog også en lang række mere positive r, hvor branchen kunne pege på stadig lavere prisforskel på fleks- og fastrentelån. 6

7 2012: VOLAPYK TRÆKKER NED Kapitalpension eller markedsrente Gennemskuelighed Etiske investeringer Enkeltsager trækker forsikring ned Pensionsbranchen var ikke så markant ramt af finanskrisens kritiske i 2009 og også i 2012 gik den kritiske primært på CSR & investeringer samt på branchens uigennemsigtighed. Netop gennemsigtighed og formidling af produkter har været en markant opgave for pensionselskabernes kommunikations-afdelinger i de senere år, da man bl.a. har skullet forklare, hvorfor de fleste danskere med fordel kunne skifte kapitalpensionerne ud med markedsrenteprodukter. En opgave, som allerede gik i gang i 2012, og som også har medført øget fokus på pensionsselskabernes omkostninger. Pensionsselskaberne høstede også i 2012 en ganske pæn mængde positiv selskabernes investeringer i bl.a. vindmøller, virksomheder og ejendomme genererede en del ; ligesom branchens eksperter også fortsat har givet taletid i medierne og branchen var også ude med flere tiltag, der skulle gøre pension mere forståeligt for forbrugerne. Også for forsikringsbranchen er den positive i høj grad trukket af undersøgelser og analyser, hvoraf en ganske stor del af fulgt af citater fra branchens eksperter. I den negative ende har det fortsat været enkeltsager med utilfredse kunder, der har domineret heraf enkelte, som er blevet trukket op til at handle mere generelt om forholdet mellem forsikringsselskaberne og kunderne. Ligesom i forbindelse med pension, så blev forsikringsbranchen kritiseret for uigennemskuelig. Kunderne forstår simpelthen ikke policen og betingelserne. Ekstra Bladet satte desuden i slutningen af året fokus på prisen under overskrifter som Tyveri ved højlys dag. 7

8 2014: BANKERNE FÅR TALETID Konkurrence på markedet Digitale platforme Man ser ofte, at snebolde af negativ ruller sig større og større; og der er slet ikke samme tendens på de gode historier. Men lidt er der nu alligevel. Med de bedre regnskaber fra sektorens virksomheder ser det ud til, at ikke mindst bankernes mulighed for at være med til at sætte dagsordenen i medierne er blevet markant større i første halvdel af 2014 i forhold til de foregående år. Når der meldes nye strategier og tiltag ud, bliver n i højere grad positivt vinklet og tiltag, der ikke ville haft mediemæssig gang på jord i , får nu ganske pæn. Halvåret har desuden været præget af fokus på konkurrencen på markedet på et mere overordnet niveau, efter at Jyske Bank og BRF fusionerede, og også bankernes kamp på de digitale platforme har fået en del opmærksomhed. MobilePay er løbet med de største roser, men også Swipe og telebranchens lancering af Paii har været på dagsordenen. Få kritiske sager Der har dog også været kritiske sager i første halvdel af Sigtelsen mod Danske Bank/Realkredit Danmark for kursmanipulation affødte fornyet fokus på Ciborsagen og bonusordninger i finanssektoren, og medierne kiggede også på bankernes kunderatings. Rudersdal Kommune tog bankernes rentesatser for kommunalt kautionerede lån op, men sagen nåede ikke til de landsdækkende medier det gjorde tilgengæld anklagerne om dobbeltgebyr på investeringer især Børsen og Berlingske dækkede den sag ret intensivt. Afskedigelser i Sydbank og Jyske Bank har også ført til en mere generel interesse for tabet af arbejdspladser i finanssektoren - overvejende dog med en vinkel, hvor der er forståelse for, at bl.a. digitaliseringsprocessen og færre filialer medfører behov for afskedigelser. FORDELING PÅ TONE Neutral Q1 & Q % Negativ 7% Positiv 41% 8

9 2014: KRITISK FOKUS FLYTTET TIL REALKREDIT Priskritik og politisk fokus Også mulighed for at sætte dagsordenen Roser til arbejde for bedre forståelse Enkeltsager giver negativ Realkreditsektoren har levet et lidt mere udskældt liv i første halvår af Hvis man ser alene på af realkreditinstitutterne, så er andelen af negativ steget fra 8 pct. i 2012 til 11 pct. i Det er af bidragssatser, kursskæring og mistillid til rådgivning, der har trukket ned samtidig med, at beskrivelse af branchens interne uenighed næppe har gjort billedet klarere eller mere forståeligt for de danske avislæsere. Der har nu ikke kun været skældud til realkreditten. Et boligmarked, der har vist bedre takter, har skabt grobund for mange analyser, som medierne har fundet plads til at bringe uddrag fra. Desuden har den meget fokus på fleks- og obligationslån, afdragsfrihed, bidragssatser og kursskæring også skabt grobund for mere positive artikler og vinkler, hvor branchen har kunnet forklare om sine produkter og udfordringer. For pensionsbranchen blev 2014 indledt med, at Berlingske skrev Pensionssektor bedre end sit rygte og roste sektoren for arbejdet med gennemsigtighed og forståelse, som bl.a. blev indledt i 2012, men ellers var pensionsbranchens positive domineret af gode afkasttakster, investeringer i vindmøller, klimafond, landbrug, ejendomme og andre virksomheder. Omtale af Dong og Nets har selvfølgelig også boostet synligheden for de involverede pensionskasser- og selskaber. Den kritiske var atter domineret af debat om investeringer i virksomheder, som kan være etisk angribelige. Det er fortsat enkeltsager, som dominerer i den mest negative for forsikringsbranchen, mens den positive drives af sektorens ekspertudtalelser, gode råd og analyser. 9

10 AT SKABE FORSTÅELSE Obligationer er sværere at forstå end mælk Baggrunden for prispolitik står ikke lysende klar Finanskrisen medførte et imagetab for finanssektoren særligt bankerne, men også de andre sektorer blev ramt. Med et image under pres og med politisk indgriben i form af regulering har branchen i den grad stået med en forklaringsudfordring og et tillidsgab, som gerne skulle lukkes. I løbet af de sidste år har branchen bestemt gjort et forsøg på at skabe forståelse for nogle af de udfordringer, som også rammer forbrugerne. Og en del af det arbejde kan aflæses i mediebilledet. Men det er op ad bakke at forklare sektorens sammenhænge, som bare er mere komplicerede end mælkepriser. Realkreditsektoren har i høj grad formidlet det privatøkonomisk fornuftige i at gå fra fleks- og afdragsfrihed og det er klart, at det budskab i høj grad også er blevet muliggjort af de lave renter på obligationslån. På den måde har ansvarlig rådgivning og eget behov for at flytte kunderne til mere sikre lån gået hånd i hånd. Men mange danskere har holdt fast i de afdragsfrie lån og flekslånene og selvom økonomerne i 2012 meldte om rekordlave renter på obligationslånene, er renten fortsat ned og dannet kontra til opfordringerne om at skifte med henvisning til, at det aldrig bliver billigere. Prisstigningerne, der har haft pædagogisk sigte, har været udsat for ganske megen og harsk kritik, og det har ikke stået lysende klart i medierne, at prisstigningerne ikke blot er et udtryk for, at branchen ønsker at tjene flere penge til ejere og direktører. I løbet af 2014 har man dog set ganske mange artikler, hvor branchen er lykkedes med at fortælle, at det også er i forbrugernes interesse, at den kommende tilsynsdiamant bliver lempelig over for såvel flekslån som afdragsfrihed. Den har dog primært fundet sted i erhvervssektionerne, og budskabet er således formentlig ikke spredt effektivt til en bredere målgruppe i hvert fald ikke med forståelse af det budskabs sammenhæng med prispolitikken. 10

11 MEDIER Landsdækkende dagblade og tv udvalgt efter mest af branchen Ekstra Bladet fortsat mest negativ DR gledet ud af toppen Samlet er andelen af positiv fra 2. halvår 2012 til 1. halvår 2014 steget fra 38 pct. til 41 pct., men top 10 landsdækkkende medier har derimod haft et lille fald i andelen af positiv. Til gengæld er andelen af negativ i de landsdækkende dagblade også faldet og noget mere markant fra 12 til 9 pct. Ekstra Bladet er det eneste af de landsdækkende dagblade, der har opretholdt en relativ høj andel af negativ. Mens det tidligere overvejende var bankerne, der holdt for, når Ekstra Bladet var ude med riven, så er det i høj grad formiddagsavisens fokus på realkredittens ageren, der har trukket den negative i Mens DR i 2010 var det medie med den største andel af negativ blandt top 10 medierne af de landsdækkende, så er kanalen helt ud af top 10 i Til gengæld optræder Information på listen for 2014 og blandt de medier med størst andel af negativ. TV2 News har gennem alle årene holdt en relativ lav andel af negativ det skyldes ikke mindst de mange udsendelser, hvor branchens eksperter for lov til at udtale sig og profilere deres respektive virksomheder. Tonefordeling landsdækkende top halvår halvår 2014 Neutral 53% Neutral 57% Negativ 12% Positiv 35% Negativ 9% Positiv 34% 11

12 MEDIER ÅR FOR ÅR LANDSDÆKKENDE DAGBLADE & TV TOP 10 PÅ ANTALOMTALER ÅR FOR ÅR - RANKET EFTER ANDEL AF NEGATIV OMTALE Ekstra Bladet DR1 TV TV2 TV B.T. Politiken Berlingske Jyllands-Posten Effektivt Landbrug TV2 News Børsen DR1 TV Ekstra Bladet B.T. TV2 TV Politiken Berlingske Jyllands-Posten Effektivt Landbrug TV2 News Børsen 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ekstra Bladet DR1 TV TV2 TV Politiken Jyllands-Posten B.T. TV2 News Effektivt Landbrug Berlingske Børsen Ekstra Bladet TV2 TV DR1 TV Politiken BT Berlingske Jyllands-Posten Børsen Effektivt Landbrug TV2 News 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ekstra Bladet BT Politiken Berlingske TV2 TV Jyllands-Posten DR1 TV Børsen TV2 News Effektivt Landbrug Ekstra Bladet BT Information Politiken Børsen TV2 TV Berlingske Jyllands-Posten Effektivt Landbrug TV2 News 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 FINANSBRANCHENS PERSONLIGHEDER Danske Bank stadig i front Fokus på realkredit afspejles klart Ligesom sidst, da denne undersøgelse blev lavet, så er det fortsat Danske Bankkoncernens økonomer, der dominerer toppen med hele tre blandt top fem. De syv mest citerede af undersøgelsens 267 talspersoner (3 pct. af talspersonerne) står for 27% af n og alene Danske Banks Steen Bocian og Las Olsen står for 10% af n. Kim Valentin topper blandt branchens øvrige talspersoner. Her afspejles i øvrigt også periodens megen fokus på realkreditten; Realkreditrådets Ane Arnt Jensen ligger på en andenplads, og Realkreditforeningens Karsten Beltoft er med 584 artikler også godt med. Blandt pensionsbranchens virksomheder dominerer PensionDanmarks Torben Möger Pedersen ganske markant med 560 r mod nummer tos 278 r, som Søren Dal Thomasen fra AP Pension står for. Også blandt forsikringsselskaberne ser man en tendens til én højdespringer her Morten Marc Hübbe fra Tryg, der med 223 artikler ligger et godt stykke over Alkas Lise Agerley, der var citeret eller omtalt i 135 artikler FINANSBRANCHENS VIRKSOMHEDER ANTAL FINANSBRANCHEN ØVRIGE ANTAL Danske Bank - Steen Bocian Danske Bank - Las Olsen Nordea - Lise Nytoft Bergmann Realkredit Danmark - Christian Hilligsøe Heinig Jyske Bank - Anders Dam Nordea - Ann Lehmann Erichsen Sydbank - Jacob Graven 766 Nordea - Henrik Drusebjerg 663 Handelsbanken - Jes Asmussen 638 Danske Bank - Thomas F. Borgen 633 Finanshuset i Frederiksborg - Kim Valentin Realkreditrådet- Ane Arnt Jensen 857 Mybanker - John Norden 846 Nationalbanken - Nils Bernstein 666 Realkreditforeningen - Karsten Beltoft 584 Finanstilsynet - Ulrik Nødgaard 411 Finansrådet - Jørgen A. Horwitz 344 Finansforbundet - Kent Petersen 290 Lokale Pengeinstitutter - Jan Kondrup 199 Finanstilsynet - Søren Møller Christensen

14 FINANSBRANCHENS PERSONLIGHEDER BANK ANTAL PENSION ANTAL Danske Bank - Steen Bocian Danske Bank - Las Olsen Nordea - Lise Nytoft Bergmann Realkredit Danmark - Christian Hilligsøe Heinig Jyske Bank - Anders Dam Nordea - Ann Lehmann Erichsen Sydbank - Jacob Graven 766 Nordea - Henrik Drusebjerg 663 Handelsbanken - Jes Asmussen 638 Danske Bank - Thomas F. Borgen 633 PensionDanmark - Torben Möger Pedersen 563 AP Pension - Søren Dal Thomsen 278 Danica Pension - Jens Christian Nielsen 269 PFA - Henrik Henriksen 266 ATP - Carsten Stendevad 181 PFA - Carsten Holdum 166 Nordea Liv & Pension - Steen Michael Erichsen 154 PKA - Peter Damgaard Jensen 143 PFA - Anne Broeng 110 Sampension - Hasse Jørgensen FORSIKRING ANTAL Tryg Forsikring - Morten Marc Hübbe 223 Alka Forsikring - Lise Agerley 135 Alm. Brand Forsikring - Søren Boe Mortensen 116 Topdanmark - Christian Sagild 116 Tryg Forsikring - Troels Rasmussen 54 Gjensidige Forsikring - Kim Rud-Petersen 53 Tryg Forsikring - Lars Ulrik Bonde 30 GF Forsikring - Martin Kenneth Nielsen 25 Alka Forsikring - Jens Christian Bærentsen 14 GF Forsikring - Bjarne Toftlund 13 14

15 OM UNDERSØGELSEN Analysen er udarbejdet på baggrund af data på i alt 24 store og mindre spillere i branchen inden for sektoren. Der er derfor tale om en analyse, der ikke er 100 pct. dækkende for branchen, men det er Infomedias overbevisning, at grundlaget er bredt nok til, at tendenserne er valide. Datagrundlaget rummer over manuelt behandlede artikler, der er vurderet positiv/negativ/neutral i vinklingen over for de virksomheder, der optræder i dem. Når en artikels eller et indslags kritiske niveau overfor en kunde skal vurderes, er det en central pointe, at Infomedia koder vinklingen i artiklen overfor kunden. Det vil sige, at Infomedia vurderer, hvorvidt virksomheden fremstår og beskrives positivt, neutralt eller negativt i den pågældende. Selvom en talsperson eksempelvis klarer sig godt i egne udtalelser i en kritisk sag, vil en sådan ofte anses som negativ, såfremt sagen og vinklingen er negativ for virksomheden. Af hensyn til sammenlignelighed over tid er analysen lavet på baggrund af i landsdækkende og regionale dagblade samt udvalgt tv. Branchens talspersoner er udarbejdet ud fra en bruttoliste sat sammen i samarbejde med MediaWatch. Man kan følge udviklingen på MediaWatch. Omtalen er ikke vurderet og rummer både citater og af aktørerne. Der er ikke søgt på eksperter fra Universiteter og læreanstalter, styrelser eller fra de politiske niveau. Der er søgt i landsdækkende og regionale medier. Ønsker du yderligere information om analysen kontakt: Advisor Anette Stöckel Mobil Infomedia Pilestræde 58, København K. 15

16

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide Her får du det bedste afkast Penge og pension sider Tag hånd om din pension Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8 sider Penge og pension Her får du det bedste afkast Tag hånd om din pension Foto: Iris Stor forskel på afkast Der kan være 150.000

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Mie Fabrin, Mathias Bæk Kortegaard og Anders Volquartz Hamann

Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Mie Fabrin, Mathias Bæk Kortegaard og Anders Volquartz Hamann Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Mie Fabrin, Mathias Bæk Kortegaard og Anders Volquartz Hamann Infomedia sætter med analysen CEO Superbrands 2015 for tredje år i træk fokus på de absolutte hovedpersoner

Læs mere

Status på andelsboligmarkedet

Status på andelsboligmarkedet 5. marts 212 Status på andelsboligmarkedet Interessen om andelsboligmarkedet har været jævnt stigende gennem de seneste mange år i takt med, at andelsboligmarkedet i højere grad minder om ejerboligmarkedet

Læs mere

Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Frederik Meincke, Nicolai Cohrt Mejlvang, Bibi Bæk Nielsen og Thomas Lehmann Waaben Toft.

Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Frederik Meincke, Nicolai Cohrt Mejlvang, Bibi Bæk Nielsen og Thomas Lehmann Waaben Toft. Rapporten er udarbejdet af Lasse Skjoldan, Frederik Meincke, Nicolai Cohrt Mejlvang, Bibi Bæk Nielsen og Thomas Lehmann Waaben Toft. Med analysen CEO Superbrands 2014 sætter Infomedia for andet år i træk

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

VELKOMMEN. Forsikring & Pension

VELKOMMEN. Forsikring & Pension VELKOMMEN Dagens program Kl. 10.10 Kl. 10.30 Kl. 10.45 Kl. 11.05 Formand Søren Boe Mortensen, Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) Intro til temaer og paneldebatter Per Bremer Rasmussen,

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir.

Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum. Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten. Af Christian Stjer, adm. dir. Status Thomas Borgen - 1-års jubilæum Herværende rapport er udarbejdet til Jyllands-Posten Af Christian Stjer, adm. dir. Indhold Introduktion af CEM Bank Intelligence... 3 Resultater CEM Bank Intelligence...

Læs mere

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti?

Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Pensionsguide: Skal du vælge bonus frem for rentegaranti? Flere hundredtusinde pensionskunder bliver tilbudt gigantbonusser, hvis de skifter ordning, men de forgyldes bare med deres egne penge, kritiserer

Læs mere

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse

Realkredit med i toppen af ny undersøgelse NR. 1 SEPTEMBER 2009 Realkredit med i toppen af ny undersøgelse Forbrugerstyrelsen har udsendt den nye Forbrugerredegørelse for 2009. Undersøgelsen vurderer, at forholdene for forbrugerne i FFI (ForbrugerForholdsIndekset)

Læs mere

DANSKE BANKS VINTERSEMINAR ved CEO Christian Sagild, Topdanmark 30. november 2016

DANSKE BANKS VINTERSEMINAR ved CEO Christian Sagild, Topdanmark 30. november 2016 DANSKE BANKS VINTERSEMINAR ved CEO Christian Sagild, Topdanmark 30. november 2016 1 1 AGENDA Fremtidige indtjeningsmuligheder og risici Markedsposition nu og i fremtiden 2 2 VORES SUCCESKRITERIER Distributionskraft

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Guide. Undgå de skjulte gebyrer. Realkredit. Tusinder at spare på boliglån. sider. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

Guide. Undgå de skjulte gebyrer. Realkredit. Tusinder at spare på boliglån. sider. September 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix/Iris Guide September 214 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Realkredit Undgå de skjulte gebyrer 16 sider Tusinder at spare på boliglån Undgå de skjulte gebyrer INDHOLD: Realkreditten

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Kære Cavling-komité. Herunder en kort gennemgang af de vigtigste elementer i sagen.

Kære Cavling-komité. Herunder en kort gennemgang af de vigtigste elementer i sagen. Kære Cavling-komité Vi har et demokratisk problem. Virksomhederne opruster med tusinder af kommunikationsfolk, der blandt andet har til opgave at afspore og aflede kritiske journalister. Samtidig skærer

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN

Guide. Foto: Scanpix/Iris. August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN Foto: Scanpix/Iris Guide August 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider SPAR FORMUE PÅ NYT SUPERLÅN INDHOLD: SUPERLÅN Spar formue på nyt superlån...4 SKEMAER: Det koster det...6 Så meget

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Vælg det bedste. boliglån. Oversigt: 5 lånetyper

Guide. Foto: Scanpix. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Vælg det bedste. boliglån. Oversigt: 5 lånetyper Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Vælg det bedste boliglån Oversigt: 5 lånetyper Vælg det bedste boliglån INDHOLD: Behold roligt dit F1-lån...4-6 Vi vil

Læs mere

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016

REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE, 5. OKTOBER 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Når vi løfter blikket og ser på verden omkring os, må vi konstatere, at det er vanskelige

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

MEDARBEJDER IMAGE NOVEMBER 2017

MEDARBEJDER IMAGE NOVEMBER 2017 MEDARBEJDER IMAGE 2017 NOVEMBER 2017 MEDARBEJDERIMAGE 2017 DET INDEHOLDER RAPPORTEN Her kan du læse mere om, hvad rapporten Medarbejderimage 2017 indeholder. Danskernes syn på finansbranchen som arbejdsplads

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Anvendt

Læs mere

Årsrapport Presse 2008

Årsrapport Presse 2008 Årsrapport Presse 2008 Året 2008 blev et rekordernes år for Forbrugerrådet i pressen. Ifølge mediebureauet Infomedia var der 6.142 artikler i dagblade og på internetsites, hvor Forbrugerrådet eller Danish

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk

Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk 30-04-2014 NR. 4 MAJ 2014 Stigning i boligejernes afdrag for fjerde år i træk I 2013 blev der afdraget det højeste niveau af obligationsrestgælden siden 2006. Samlet set steg boligejernes afdrag for fjerde

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat

Den realiserede risikoforretning for egenkapitalen, som er opnået fra årets realiserede resultat Anmeldt 2007 beregnet i forhold Realiseret 2006 målt i forhold til årets faktiske gennemsnitlige livsforsikringshensættelser og kollektive r, som,, Lægernes Pensionskasse 1,00% 0,770% FunktionærPension,

Læs mere

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan

STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1. Strategi- og handlingsplan STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 1 Strategi- og handlingsplan 2010-2014 STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2010-2014 - SIDE 2 Forord Bestyrelsen for Forsikring & Pension vedtog i september 2009 en revideret

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus UDNYT PRISKRIGEN 16. sider BEDSTE. Vælg det.

Guide. Foto: Scanpix. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus UDNYT PRISKRIGEN 16. sider BEDSTE. Vælg det. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus UDNYT PRISKRIGEN 16 sider Vælg det BEDSTE boliglån Se eksperternes dom Vælg det bedste boliglån INDHOLD: Priskrig på nye boliglån...4-5

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010

InvesteringsNyt Den 23. juni 2010 InvesteringsNyt Den 23. juni 21 Private sparer mere op, og taget nye typer lån Man skal have det helt store forstørrelsesglas frem for at se nogen stigning i den finansielle sektor udlån. Nationalbankens

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015

Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 Tale til Realkreditforeningens årsmøde onsdag den 25. marts 2015 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Dansk økonomi er for alvor tilbage på vækstsporet. Det private forbrug

Læs mere

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten

Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten P R E S S E M E D D E L E L S E Fastforrentede lån med afdrag suverænt øverst på hitlisten Realkreditsektorens udlånsstatistik for 3. kvartal 215 viser, at boligejerne optager flere fastforrentede lån

Læs mere

Finansforeningen 22. juni 2015

Finansforeningen 22. juni 2015 Finansforeningen 22. juni 215 Udvikling i L&P der har betydning for allokering til obligationer Generel vurdering af realkredittens udfordringer 2 Udviklingen i pensionsselskaberne i Danmark Pensionsproduktet

Læs mere

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering

Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Dansk Industri 04. jun. 14 Virksomhedernes opfattelse af adgangen til lånefinansiering Tine Roed Direktør, Dansk Industri Kreditklemme definition? Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet: En kreditklemme

Læs mere

Halsnæs Kommune i medierne

Halsnæs Kommune i medierne Halsnæs Kommune i medierne 1. Januar 3. juni 216 Analysis manager: H. C. Nordahl Thomsen Antal omtaler Nøgletal for perioden Omtaler Læsertal Brand Building Effect Visibility Score Halsnæs Kommune 2.27

Læs mere

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner

Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner 22. maj 2014 Fremgang i friværdierne i flertallet af landets kommuner Danskernes friværdier i ejerboligerne er i øjeblikket på 1.022 mia. kroner. Friværdierne har overordnet set været i fremgang over det

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Presseguide til ph.d.-stipendiater

Presseguide til ph.d.-stipendiater Presseguide til ph.d.-stipendiater Udgivet af Forskerskole Øst Gitte Gravengaard Forord Når man lige har afleveret sin ph.d.-afhandling, er det første, man tænker på, sjældent, hvordan man får formidlet

Læs mere

Turbulente markedsforhold truer forsikringsbranchen

Turbulente markedsforhold truer forsikringsbranchen Børsen Forsikringskonference 2017 Turbulente markedsforhold truer forsikringsbranchen Tid og sted: 1. juni 2017 kl. 08.30-16.20 i København Forsikringsbranchen står over for disruption på flere fronter,

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet

Høj kundetilfredshed i forsikringsbranchen - men også høj mobilitet EPSI Rating EPSI Forsikring 2017 Dato: 2017-11-13 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Direktør, Helene Söderberg. Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere

Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse. forbrugere Analyse af markedet for realkredit Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse blandt forbrugere Maj 2017 Appendiks: Spørgeskema og svarfordelinger fra spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Imageundersøgelse 2007

Imageundersøgelse 2007 Imageundersøgelse 2007 Metode: Resultaterne er indsamlet via et elektronisk spørgeskema, som var tilgængeligt via borsen.dk. Spørgeskemaet var tilgængeligt i perioden fra 14. 28. februar 2007. I alt har

Læs mere

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix

Guide. Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK. sider. Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Foto: Scanpix Guide Maj 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Guide: Sådan undgår du et AFDRAGSCHOK INDHOLD: AFDRAGSCHOK Stor boliggyser på vej...4 EU-bombe under boligmarkedet...6

Læs mere

Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov

Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov FORSIKRING Børsen Forsikringskonference 2017 Deleøkonomi, digitalisering og on-demand skaber nye forsikringsbehov Børsen Forsikringskonference, 1. juni 2017 i København Forsikringsbranchen står over for

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 4. december 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet

Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet .april 20 Flere boligejere opgiver salg det er ikke nødvendigvis dårligt nyt for boligmarkedet Vi har set nærmere på den bagvedliggende årsag til det markante fald i boligudbuddet på 8.750 boliger til

Læs mere

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån?

Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? 14. august 12 Har danskerne vendt ryggen til FlexLån? Det kontante svar på ovenstående overskrift er nej. FlexLån er i dag mere populært end tidligere, og det samme kan siges om F1-lånet, der netop nu

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 KUN DET TALTE ORD GÆLDER Fornylig var jeg en tur på Bornholm. Desværre ikke på ferie, men for at besøge det lokale erhvervsliv. Her fik jeg også lejlighed

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Turbulente markedsforhold truer forsikringsbranchen

Turbulente markedsforhold truer forsikringsbranchen FORSIKRING Børsen Forsikringskonference 2017 Turbulente markedsforhold truer forsikringsbranchen Tid og sted: 1. juni 2017 kl. 08.30-16.00 i København Forsikringsbranchen står over for disruption på flere

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter

Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter NR. 6 SEPTEMBER 2011 Stor tiltro til danske realkreditobligationer sikrede historisk lave F1-renter Under sommerens uro på de finansielle markeder søgte investorerne mod sikre aktiver. Obligationer klarede

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension

Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Vi tager os af alt det kedelige, så du får en pension Det forpligter at rådgive om penge, pension og investeringer Hvad er forskellen på Bankpension og andre pensionsselskaber? Der er flere, men en af

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

FINANSIMAGE OKTOBER 2017

FINANSIMAGE OKTOBER 2017 FINANSIMAGE 2017 OKTOBER 2017 DET INDEHOLDER RAPPORTEN Her kan du læse mere om, hvad rapporten Finansimage 2017 indeholder. Imageundersøgelsen: Metode Udførlig beskrivelse af metoden bag den store imageundersøgelse.

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Vælg det lån med afdrag

Vælg det lån med afdrag Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 22 sider Vælg det lån med afdrag RIGTIGE Få eksperternes lånetips Privatøkonomi og boliglån INDHOLD: Sværere at få afdragsfrie

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Aarhus 2013. Dansk ktionærforening. 18. juni kl. 11.30-19.30. program. Dansk Aktionærforening præsenterer:

Aarhus 2013. Dansk ktionærforening. 18. juni kl. 11.30-19.30. program. Dansk Aktionærforening præsenterer: Dansk Aktionærforening præsenterer: Aarhus 2013 Dansk ktionærforening 18. juni kl. 11.30-19.30 program ScanDic aarhus city - Østergade 10-8000 aarhus Dansk Aktionærforening shareholders.dk 7 TOILETTER

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år

Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år Realkreditinstitutternes bidragssatser bør falde de kommende år AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Realkreditinstitutterne har siden finanskrisen hævet deres bidragssatser markant over for både

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året

Guide Flex Vælg det rig etlilege r fast? boliglån12sider Spar 15.000 kr. om året Foto: Iris Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Flex eller fast? Vælg det rigtige boliglån 12 sider Spar 15.000 kr. om året Boliglån INDHOLD I DETTE HÆFTE: Spar 15.000 kr. om året...

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold:

Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Velkommen! Få nyt om konkurrence- og forbrugerforhold: Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk Lyt til vores podcast Følg forbrug.dk på Facebook Følg os på Twitter: @konkurog forbrug @forbrugdk @JakHald

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat EU BANKUNION: Godt eller skidt for dansk økonomi? Medlemskab af EU s bankunion risikerer

Læs mere

Tre pile i den rigtige retning

Tre pile i den rigtige retning P R E S S E M E D D E L E L S E Tre pile i den rigtige retning Realkreditsektorens udlånsstatistik for 2. kvartal 215 viser, at tre vigtige størrelser bevæger sig i den rigtige retning. Boligmarkedet har

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009...

Indholdsfortegnelse. Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1. Finansuro giver billigere boliglån... 3. Recession i euroland til midt 2009... Indholdsfortegnelse Sådan rammer fi nanskrisen dig... 1 Finansuro giver billigere boliglån... 3 Sådan har ydelsen udviklet sig...3 Økonomi retter sig op i 2009... 5 Recession i euroland til midt 2009...5

Læs mere

Er du til CIBOR eller CITA?

Er du til CIBOR eller CITA? Er du til CIBOR eller CITA? Hvad har CIBOR og CITA med mit lån at gøre? En lang række boliglån, prioritetslån m.v. får fastsat deres rente med udgangspunkt i en CIBORrente. Renten på lånet bliver fastsat

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

pension Guide Sådan får du mere i 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Scanpix Guide Juni 20 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du mere i pension 500.000 mere i pension Sikkerhed eller hurtige penge? Scor 500.000 mer 2 e i pension Skal du vælge det

Læs mere

Udsigt til svag fremgang i byggeriet

Udsigt til svag fremgang i byggeriet November 13 Udsigt til svag fremgang i byggeriet Der ventes svag fremgang i de private bygge- og anlægsinvesteringer i 1 og 15. Baggrunden for disse skøn er en forventning om øget aktivitet i økonomien,

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder

Dansk økonomi vokser, mens bankkundernes tilfredshed falder EPSI Rating Bank Dato: -10-02 For yderligere information besøg vores hjemmeside (www.epsi-denmark.org) eller kontakt Helene Söderberg, Direktør Telefon: 31 75 40 38 E-mail: helene.soderberg@epsi-rating.com

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Myter og fakta om bankerne

Myter og fakta om bankerne Myter og fakta om bankerne December 2012 FORORD Myter og fakta om bankerne Der har de seneste år været massivt fokus blandt politikere, medier og offentligheden generelt på banksektoren. Det er forståeligt

Læs mere

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose

Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose Generalforsamling i Munke Mose Motion Onsdag den 5. marts 2014 kl 19:30 i klubhuset Munke Mose 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Der vil blive serveret sandwich og vand under mødet. Husk tilmelding!!!

Læs mere

Cykelsuperstien Albertslund

Cykelsuperstien Albertslund Kampagnerapport Cykelsuperstien Albertslund 28. marts 2012-29. maj 2012 Overblik: Medietyper og nøgletal Medietype Positive Negative Neutrale Webkilder 96 89 2 5 75.384 480.651 Lokale ugeaviser 29 23 1

Læs mere