Finansbranchen Infomedia, oktober Analyse af medieomtale af finansbranchen er udarbejdet af Infomedia for Dansk Kommunikationsforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansbranchen Infomedia, oktober 2014. Analyse af medieomtale af finansbranchen er udarbejdet af Infomedia for Dansk Kommunikationsforening"

Transkript

1 Finansbranchen Infomedia, oktober 2014 Analyse af medie af finansbranchen er udarbejdet af Infomedia for Dansk Kommunikationsforening

2 HOVEDKONKLUSION & BAGGRUND FORBEDRING MEN NÅR MAN DE RETTE? Da finanskrisens mediestorm var værst i første halvdel af 2009, var gode 20 pct. af branchens negativ og små 20 pct. positiv. I første halvdel af 2014 ser billedet ganske anderledes og fortrøstningsfuldt ud. Den negative er nede på 7 pct. og den positive helt oppe på 41. Det er da en forbedring, der kan mærkes. Men selvom n er blevet mere positivt vinklet overfor virksomhederne, er det ikke sikkert, at branchen helt er lykkedes med at øge forståelsen blandt befolkningen via kommunikationen i medierne. Stofområdet er vanskeligt at forklare men kan det gøres bedre? Og kan man tænke mere over, om man rammer de rigtige målgrupper også når man planlægger sit pressearbejde. Umiddelbart er der i hvert fald noget, der tyder på, at det især er erhvervssektionerne, der bringer de mere nuancerede artikler, hvor branchens udfordringer og forudsætninger beskrives og dermed er det primært læsere, der måske i forvejen er primet for forståelse, der ser den. METODE Analysen er udarbejdet på baggrund af data på i alt 24 store og mindre spillere i branchen inden for sektoren. Der er derfor tale om en analyse, der ikke er 100 pct. dækkende for branchen, men det er Infomedias overbevisning, at grundlaget er bredt nok, til at tendenserne er valide. Datagrundlaget rummer over manuelt behandlede artikler, der er vurderet positiv/negativ/neutral i vinklingen over for de virksomheder, der optræder i dem. Af hensyn til sammenlignelighed over tid er analysen lavet på baggrund af i landsdækkende og regionale dagblade samt udvalgt tv. Materialet dækker perioden 1. januar 2009 til 30. juni Analysen fokuserer dog på perioden 1. juli juni

3 HØJERE ANDEL AF POSITIV OMTALE Flere nuancerede artikler Bidragssatser og kursskæring i fokus Gennemskuelighed på dagsordenen - pension Enkeltsager trækker ned for forsikring Siden finanskrisen rasede i 2009, og især gav banksektoren ridser i lakken, så har de danske dagblade skruet op for n af finanssektoren, og siden 2012 har branchen haft en stigende andel positiv. Bedre økonomiske resultater har trukket op men er er taletiden også blevet brugt til at udfylde tillidsgabet og gøre branchens lidt indvinklede produkter mere gennemskuelige for danskerne? Noget er der sket på den front i hvert fald kan man se en tendens til mere nuancerede og forklarende artikler. Det negative blik på banksektoren er taget noget af men tilgengæld har realkreditten været i vælten. Allerede i begyndelsen af 2012 meldte realkreditinstitutterne en prispolitik, som skulle lokke boligejerne fra flex- til fastrente. Bidragssatser og kursskæring blev de nye mediedarlings. Ekstra Bladet lancerede Realgrib, men også de mere erhvervstunge medier var ude med riven. Pensionssektoren er nok den undersektor, der er blevet kritiseret mest for uigennemsigtighed og uforståelighed, og det er tydeligt, at sektoren har arbejdet med både at øge gennemskueligheden og interessen igennem de senere år. Medierne har bragt af både kritikken som branchens tiltag for bedre gennemskuelighed. Fokus på omkostninger og uetiske investeringer har generelt været primære negative drivkræfter, mens gode afkast, OPP-projekter, investeringer i klima, ejendomme og virksomheder har trukket op. Forsikringbranchens positive domineres af analyser og gode råd og naturligvis når selskaberne kan præstere gode regnskaber. De negative sager udspringer overvejende fra enkeltsager, der bliver trukket op som ekspempler på generelle udfordringer med dækninger og uklare policer. BRANCHENS OMTALE FORDELT PÅ TONE Negativ Neutral Positiv 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

4 FORDELING OVER TID 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 0% Q1 Q2 Q3 Q % 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Q1 Q2 Q3 Q4 0% Q1 Q Der er sket en markant stigning i antallet af positive artikler, helt oppe på 40 pct. i Det er fortsat økonomer og ekspertudtalelser, der trækker hovedparten af den positive, men også regnskabsfremgang, produkt og pensionsbranchens investeringer giver pote. Tallene her viser fordeling på tone i forhold til potentielle læsere. 4

5 2012: FLERE NUANCER MEN STADIG BARSKE TONER Cibor Bank din bank, Sikke en fest & skift-bank-dag Fortsat tillidskrise fra kunderne Afskedigelser & direktørlønninger 2012 lagde godt ud med et pænt fald i den negative af branchen men der blev taget revanche i 2. halvår med en række af de mere følelsesladede temaer, der også dominerede, da mediestormen var værst. I juli-august var det i høj grad Cibor-sagen, der trak negative overskrifter. Sagen var ud fra et branchefagligt synspunkt meget vægtigt, og både politikere og forbrugerombudsmanden var da også ude med riven. Alligevel var n ikke helt så kritisk, som man kunne have forestillet sig blandt de mest kritiske overskrifter var Bankchefer i kritisabel dobbeltrolle ikke en flatterende overskrift; men vinklen kunne let have været skåret endnu skarpere. Der blev til gengæld givet gas i de tre sidste måneder af året med Ekstra Bladets Bank-dinbank, Skift-bank-dag -kampagnen og DR s udsendelsesrække Sikke en fest og da Danske Bank i samme periode lancerede New Normal New Standards var der samlet set et negativt fokus på især banksektoren. Afskedigelser og fokus på direktørlønninger prægede også sidste halvdel af Det var dog mere eller mindre foreløbig sidste gang, at branchen som sådan var udsat for så massiv kritik, der trak tråde tilbage til finanskrisen og med udpræget skyldspålæggelse. Kritikken blev desuden i modsætning til under den værste storm, da finanskrisen bragede ind, suppleret af en ganske pæn mængde positiv og mere nuancerede beskrivelser af branchens udfordringer. Dog bærer en del præg af, at der er et forståelsesgab mellem bankernes prissætning og kundernes forventninger. En stor del af den negative i andet halvår af 2012 centrerede sig om prisen for at være bankkunde. 70% OMTALE FORDELT PÅ TONE Negativ Positiv Neutral 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 5

6 2012: EKSPERTER TRÆKKER FORTSAT LÆSSET Eksperter dominerer i den positive Bedre regnskaber Realkreditten i fokus 2012 bød dog også på en stigende andel positiv, fortsat primært trukket af branchens analyser og økonomiske eksperter men en række andre tendenser var også i spil. Blandt andet beskæftigede flere medier sig med bankernes initiativer med at lære børn og unge om økonomi. Desuden viste bankernes regnskaber bedre takter, filialerne stod også fortsat direkte eller inddirekte bag en ganske stor del af den positive. Både produkter, personalia og analyser fandt vej til de lokale og regionale medier via filialerne. Bankerne uden eget realkreditselskab var desuden aktive med artikler om bolig- og realkreditlån i en periode, hvor realkreditten er kommet væsentlig mere i vælten. Særligt i andet halvår af 2012 kom der for alvor fokus på afdragsfrihed, flekslån og biddragssatser. En stor del af den var negativt vinklet, men de fortsat meget lave renter sikrede dog også en lang række mere positive r, hvor branchen kunne pege på stadig lavere prisforskel på fleks- og fastrentelån. 6

7 2012: VOLAPYK TRÆKKER NED Kapitalpension eller markedsrente Gennemskuelighed Etiske investeringer Enkeltsager trækker forsikring ned Pensionsbranchen var ikke så markant ramt af finanskrisens kritiske i 2009 og også i 2012 gik den kritiske primært på CSR & investeringer samt på branchens uigennemsigtighed. Netop gennemsigtighed og formidling af produkter har været en markant opgave for pensionselskabernes kommunikations-afdelinger i de senere år, da man bl.a. har skullet forklare, hvorfor de fleste danskere med fordel kunne skifte kapitalpensionerne ud med markedsrenteprodukter. En opgave, som allerede gik i gang i 2012, og som også har medført øget fokus på pensionsselskabernes omkostninger. Pensionsselskaberne høstede også i 2012 en ganske pæn mængde positiv selskabernes investeringer i bl.a. vindmøller, virksomheder og ejendomme genererede en del ; ligesom branchens eksperter også fortsat har givet taletid i medierne og branchen var også ude med flere tiltag, der skulle gøre pension mere forståeligt for forbrugerne. Også for forsikringsbranchen er den positive i høj grad trukket af undersøgelser og analyser, hvoraf en ganske stor del af fulgt af citater fra branchens eksperter. I den negative ende har det fortsat været enkeltsager med utilfredse kunder, der har domineret heraf enkelte, som er blevet trukket op til at handle mere generelt om forholdet mellem forsikringsselskaberne og kunderne. Ligesom i forbindelse med pension, så blev forsikringsbranchen kritiseret for uigennemskuelig. Kunderne forstår simpelthen ikke policen og betingelserne. Ekstra Bladet satte desuden i slutningen af året fokus på prisen under overskrifter som Tyveri ved højlys dag. 7

8 2014: BANKERNE FÅR TALETID Konkurrence på markedet Digitale platforme Man ser ofte, at snebolde af negativ ruller sig større og større; og der er slet ikke samme tendens på de gode historier. Men lidt er der nu alligevel. Med de bedre regnskaber fra sektorens virksomheder ser det ud til, at ikke mindst bankernes mulighed for at være med til at sætte dagsordenen i medierne er blevet markant større i første halvdel af 2014 i forhold til de foregående år. Når der meldes nye strategier og tiltag ud, bliver n i højere grad positivt vinklet og tiltag, der ikke ville haft mediemæssig gang på jord i , får nu ganske pæn. Halvåret har desuden været præget af fokus på konkurrencen på markedet på et mere overordnet niveau, efter at Jyske Bank og BRF fusionerede, og også bankernes kamp på de digitale platforme har fået en del opmærksomhed. MobilePay er løbet med de største roser, men også Swipe og telebranchens lancering af Paii har været på dagsordenen. Få kritiske sager Der har dog også været kritiske sager i første halvdel af Sigtelsen mod Danske Bank/Realkredit Danmark for kursmanipulation affødte fornyet fokus på Ciborsagen og bonusordninger i finanssektoren, og medierne kiggede også på bankernes kunderatings. Rudersdal Kommune tog bankernes rentesatser for kommunalt kautionerede lån op, men sagen nåede ikke til de landsdækkende medier det gjorde tilgengæld anklagerne om dobbeltgebyr på investeringer især Børsen og Berlingske dækkede den sag ret intensivt. Afskedigelser i Sydbank og Jyske Bank har også ført til en mere generel interesse for tabet af arbejdspladser i finanssektoren - overvejende dog med en vinkel, hvor der er forståelse for, at bl.a. digitaliseringsprocessen og færre filialer medfører behov for afskedigelser. FORDELING PÅ TONE Neutral Q1 & Q % Negativ 7% Positiv 41% 8

9 2014: KRITISK FOKUS FLYTTET TIL REALKREDIT Priskritik og politisk fokus Også mulighed for at sætte dagsordenen Roser til arbejde for bedre forståelse Enkeltsager giver negativ Realkreditsektoren har levet et lidt mere udskældt liv i første halvår af Hvis man ser alene på af realkreditinstitutterne, så er andelen af negativ steget fra 8 pct. i 2012 til 11 pct. i Det er af bidragssatser, kursskæring og mistillid til rådgivning, der har trukket ned samtidig med, at beskrivelse af branchens interne uenighed næppe har gjort billedet klarere eller mere forståeligt for de danske avislæsere. Der har nu ikke kun været skældud til realkreditten. Et boligmarked, der har vist bedre takter, har skabt grobund for mange analyser, som medierne har fundet plads til at bringe uddrag fra. Desuden har den meget fokus på fleks- og obligationslån, afdragsfrihed, bidragssatser og kursskæring også skabt grobund for mere positive artikler og vinkler, hvor branchen har kunnet forklare om sine produkter og udfordringer. For pensionsbranchen blev 2014 indledt med, at Berlingske skrev Pensionssektor bedre end sit rygte og roste sektoren for arbejdet med gennemsigtighed og forståelse, som bl.a. blev indledt i 2012, men ellers var pensionsbranchens positive domineret af gode afkasttakster, investeringer i vindmøller, klimafond, landbrug, ejendomme og andre virksomheder. Omtale af Dong og Nets har selvfølgelig også boostet synligheden for de involverede pensionskasser- og selskaber. Den kritiske var atter domineret af debat om investeringer i virksomheder, som kan være etisk angribelige. Det er fortsat enkeltsager, som dominerer i den mest negative for forsikringsbranchen, mens den positive drives af sektorens ekspertudtalelser, gode råd og analyser. 9

10 AT SKABE FORSTÅELSE Obligationer er sværere at forstå end mælk Baggrunden for prispolitik står ikke lysende klar Finanskrisen medførte et imagetab for finanssektoren særligt bankerne, men også de andre sektorer blev ramt. Med et image under pres og med politisk indgriben i form af regulering har branchen i den grad stået med en forklaringsudfordring og et tillidsgab, som gerne skulle lukkes. I løbet af de sidste år har branchen bestemt gjort et forsøg på at skabe forståelse for nogle af de udfordringer, som også rammer forbrugerne. Og en del af det arbejde kan aflæses i mediebilledet. Men det er op ad bakke at forklare sektorens sammenhænge, som bare er mere komplicerede end mælkepriser. Realkreditsektoren har i høj grad formidlet det privatøkonomisk fornuftige i at gå fra fleks- og afdragsfrihed og det er klart, at det budskab i høj grad også er blevet muliggjort af de lave renter på obligationslån. På den måde har ansvarlig rådgivning og eget behov for at flytte kunderne til mere sikre lån gået hånd i hånd. Men mange danskere har holdt fast i de afdragsfrie lån og flekslånene og selvom økonomerne i 2012 meldte om rekordlave renter på obligationslånene, er renten fortsat ned og dannet kontra til opfordringerne om at skifte med henvisning til, at det aldrig bliver billigere. Prisstigningerne, der har haft pædagogisk sigte, har været udsat for ganske megen og harsk kritik, og det har ikke stået lysende klart i medierne, at prisstigningerne ikke blot er et udtryk for, at branchen ønsker at tjene flere penge til ejere og direktører. I løbet af 2014 har man dog set ganske mange artikler, hvor branchen er lykkedes med at fortælle, at det også er i forbrugernes interesse, at den kommende tilsynsdiamant bliver lempelig over for såvel flekslån som afdragsfrihed. Den har dog primært fundet sted i erhvervssektionerne, og budskabet er således formentlig ikke spredt effektivt til en bredere målgruppe i hvert fald ikke med forståelse af det budskabs sammenhæng med prispolitikken. 10

11 MEDIER Landsdækkende dagblade og tv udvalgt efter mest af branchen Ekstra Bladet fortsat mest negativ DR gledet ud af toppen Samlet er andelen af positiv fra 2. halvår 2012 til 1. halvår 2014 steget fra 38 pct. til 41 pct., men top 10 landsdækkkende medier har derimod haft et lille fald i andelen af positiv. Til gengæld er andelen af negativ i de landsdækkende dagblade også faldet og noget mere markant fra 12 til 9 pct. Ekstra Bladet er det eneste af de landsdækkende dagblade, der har opretholdt en relativ høj andel af negativ. Mens det tidligere overvejende var bankerne, der holdt for, når Ekstra Bladet var ude med riven, så er det i høj grad formiddagsavisens fokus på realkredittens ageren, der har trukket den negative i Mens DR i 2010 var det medie med den største andel af negativ blandt top 10 medierne af de landsdækkende, så er kanalen helt ud af top 10 i Til gengæld optræder Information på listen for 2014 og blandt de medier med størst andel af negativ. TV2 News har gennem alle årene holdt en relativ lav andel af negativ det skyldes ikke mindst de mange udsendelser, hvor branchens eksperter for lov til at udtale sig og profilere deres respektive virksomheder. Tonefordeling landsdækkende top halvår halvår 2014 Neutral 53% Neutral 57% Negativ 12% Positiv 35% Negativ 9% Positiv 34% 11

12 MEDIER ÅR FOR ÅR LANDSDÆKKENDE DAGBLADE & TV TOP 10 PÅ ANTALOMTALER ÅR FOR ÅR - RANKET EFTER ANDEL AF NEGATIV OMTALE Ekstra Bladet DR1 TV TV2 TV B.T. Politiken Berlingske Jyllands-Posten Effektivt Landbrug TV2 News Børsen DR1 TV Ekstra Bladet B.T. TV2 TV Politiken Berlingske Jyllands-Posten Effektivt Landbrug TV2 News Børsen 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ekstra Bladet DR1 TV TV2 TV Politiken Jyllands-Posten B.T. TV2 News Effektivt Landbrug Berlingske Børsen Ekstra Bladet TV2 TV DR1 TV Politiken BT Berlingske Jyllands-Posten Børsen Effektivt Landbrug TV2 News 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ekstra Bladet BT Politiken Berlingske TV2 TV Jyllands-Posten DR1 TV Børsen TV2 News Effektivt Landbrug Ekstra Bladet BT Information Politiken Børsen TV2 TV Berlingske Jyllands-Posten Effektivt Landbrug TV2 News 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 12

13 FINANSBRANCHENS PERSONLIGHEDER Danske Bank stadig i front Fokus på realkredit afspejles klart Ligesom sidst, da denne undersøgelse blev lavet, så er det fortsat Danske Bankkoncernens økonomer, der dominerer toppen med hele tre blandt top fem. De syv mest citerede af undersøgelsens 267 talspersoner (3 pct. af talspersonerne) står for 27% af n og alene Danske Banks Steen Bocian og Las Olsen står for 10% af n. Kim Valentin topper blandt branchens øvrige talspersoner. Her afspejles i øvrigt også periodens megen fokus på realkreditten; Realkreditrådets Ane Arnt Jensen ligger på en andenplads, og Realkreditforeningens Karsten Beltoft er med 584 artikler også godt med. Blandt pensionsbranchens virksomheder dominerer PensionDanmarks Torben Möger Pedersen ganske markant med 560 r mod nummer tos 278 r, som Søren Dal Thomasen fra AP Pension står for. Også blandt forsikringsselskaberne ser man en tendens til én højdespringer her Morten Marc Hübbe fra Tryg, der med 223 artikler ligger et godt stykke over Alkas Lise Agerley, der var citeret eller omtalt i 135 artikler FINANSBRANCHENS VIRKSOMHEDER ANTAL FINANSBRANCHEN ØVRIGE ANTAL Danske Bank - Steen Bocian Danske Bank - Las Olsen Nordea - Lise Nytoft Bergmann Realkredit Danmark - Christian Hilligsøe Heinig Jyske Bank - Anders Dam Nordea - Ann Lehmann Erichsen Sydbank - Jacob Graven 766 Nordea - Henrik Drusebjerg 663 Handelsbanken - Jes Asmussen 638 Danske Bank - Thomas F. Borgen 633 Finanshuset i Frederiksborg - Kim Valentin Realkreditrådet- Ane Arnt Jensen 857 Mybanker - John Norden 846 Nationalbanken - Nils Bernstein 666 Realkreditforeningen - Karsten Beltoft 584 Finanstilsynet - Ulrik Nødgaard 411 Finansrådet - Jørgen A. Horwitz 344 Finansforbundet - Kent Petersen 290 Lokale Pengeinstitutter - Jan Kondrup 199 Finanstilsynet - Søren Møller Christensen

14 FINANSBRANCHENS PERSONLIGHEDER BANK ANTAL PENSION ANTAL Danske Bank - Steen Bocian Danske Bank - Las Olsen Nordea - Lise Nytoft Bergmann Realkredit Danmark - Christian Hilligsøe Heinig Jyske Bank - Anders Dam Nordea - Ann Lehmann Erichsen Sydbank - Jacob Graven 766 Nordea - Henrik Drusebjerg 663 Handelsbanken - Jes Asmussen 638 Danske Bank - Thomas F. Borgen 633 PensionDanmark - Torben Möger Pedersen 563 AP Pension - Søren Dal Thomsen 278 Danica Pension - Jens Christian Nielsen 269 PFA - Henrik Henriksen 266 ATP - Carsten Stendevad 181 PFA - Carsten Holdum 166 Nordea Liv & Pension - Steen Michael Erichsen 154 PKA - Peter Damgaard Jensen 143 PFA - Anne Broeng 110 Sampension - Hasse Jørgensen FORSIKRING ANTAL Tryg Forsikring - Morten Marc Hübbe 223 Alka Forsikring - Lise Agerley 135 Alm. Brand Forsikring - Søren Boe Mortensen 116 Topdanmark - Christian Sagild 116 Tryg Forsikring - Troels Rasmussen 54 Gjensidige Forsikring - Kim Rud-Petersen 53 Tryg Forsikring - Lars Ulrik Bonde 30 GF Forsikring - Martin Kenneth Nielsen 25 Alka Forsikring - Jens Christian Bærentsen 14 GF Forsikring - Bjarne Toftlund 13 14

15 OM UNDERSØGELSEN Analysen er udarbejdet på baggrund af data på i alt 24 store og mindre spillere i branchen inden for sektoren. Der er derfor tale om en analyse, der ikke er 100 pct. dækkende for branchen, men det er Infomedias overbevisning, at grundlaget er bredt nok til, at tendenserne er valide. Datagrundlaget rummer over manuelt behandlede artikler, der er vurderet positiv/negativ/neutral i vinklingen over for de virksomheder, der optræder i dem. Når en artikels eller et indslags kritiske niveau overfor en kunde skal vurderes, er det en central pointe, at Infomedia koder vinklingen i artiklen overfor kunden. Det vil sige, at Infomedia vurderer, hvorvidt virksomheden fremstår og beskrives positivt, neutralt eller negativt i den pågældende. Selvom en talsperson eksempelvis klarer sig godt i egne udtalelser i en kritisk sag, vil en sådan ofte anses som negativ, såfremt sagen og vinklingen er negativ for virksomheden. Af hensyn til sammenlignelighed over tid er analysen lavet på baggrund af i landsdækkende og regionale dagblade samt udvalgt tv. Branchens talspersoner er udarbejdet ud fra en bruttoliste sat sammen i samarbejde med MediaWatch. Man kan følge udviklingen på MediaWatch. Omtalen er ikke vurderet og rummer både citater og af aktørerne. Der er ikke søgt på eksperter fra Universiteter og læreanstalter, styrelser eller fra de politiske niveau. Der er søgt i landsdækkende og regionale medier. Ønsker du yderligere information om analysen kontakt: Advisor Anette Stöckel Mobil Infomedia Pilestræde 58, København K. 15

16

Når du skal købe andelsbolig

Når du skal købe andelsbolig Når du skal købe andelsbolig En samling af artikler og råd om køb af andelsbolig. Hvordan har udviklingen været inden for andelsboligmarkedet de seneste par år? Hvordan analyserer man sig frem til, om

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

Danske Banks topchef,

Danske Banks topchef, 3. SEKTION. ONSDAG 09/03 /2011. BERLINGSKE NYHEDSMAGASIN SPECIAL RAPPORT 23 Nordea slår Danske Bank på ny magtliste Nordeas koncernchef, Christian Clausen, har mere magt i Danmark end Danske Banks topchef,

Læs mere

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12

Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 Finansforbundets magasin nr. 3, 2012 Et vigtigt tip Finansansattes mulighed for anonymt at indberette lovbrud i deres virksomhed kan spare samfundet for millioner Læs side 12 OpTælle, SOrTere, veksle,

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus

Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens. december 2012. HAST Kommunikation. Det Faglige Hus Østerbrogade 17C 5600 Faaborg Tlf. 6265 1011 Mobil: 2081 1272 Resume af tilgængelig viden om LOfagbevægelsens væsentligste konkurrenter december 2012 Det Faglige Hus Generelt Det Faglige Hus (DFH) er en

Læs mere

Fyringssæsonen. er sat ind. Hundredvis af finansansatte vil miste jobbet de næste måneder. Mød fem der netop er blevet fyret

Fyringssæsonen. er sat ind. Hundredvis af finansansatte vil miste jobbet de næste måneder. Mød fem der netop er blevet fyret Finansforbundets magasin nr. 10, 2008 Fyringssæsonen er sat ind Hundredvis af finansansatte vil miste jobbet de næste måneder. Mød fem der netop er blevet fyret Side 5 og 14-18 BLIV KLOGERE... NÅR DET

Læs mere

Vi kan. gøre en. forskel

Vi kan. gøre en. forskel Finansforbundets magasin nr. 8, 2014 Vi kan gøre en forskel Louise Byssing og Jens Erik Bjørn fra Danske Bank er blandt det hastigt voksende antal compliancemedarbejdere i bankerne, der skal få juraen

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation

Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Vejen til spalteplads en PR-guide fra Katalysator Kommunikation Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hvorfor bruge ressourcer på PR? s. 1 Kapitel 2. En god historie s. 4 Kapitel 3. Hvordan finder man de interessante

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit

Finansforbundets magasin nr. 2, 2011. Inkasso er et hit Finansforbundets magasin nr. 2, 2011 Inkasso er et hit Hvor inkasso tidligere blev set som en nødvendighed, har det i dag udviklet sig til en stor og vigtig forretning. Sidste år inddrev landets største

Læs mere

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30

Hvor godt performer du? Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Finansforbundets magasin nr. 7, 2014 Bankdyder bekæmper fattigdom Side 30 Hvor godt performer du? Performancemålinger bliver mere udbredt, og det er en udvikling, som ikke alle finansansatte bryder sig

Læs mere

Virksomheder tøver med import af byggematerialer

Virksomheder tøver med import af byggematerialer Analysebrev nr. 1/2008 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Virksomheder tøver med import af byggematerialer Mangel på byggematerialer var en flaskehals for byggeprojekter i

Læs mere

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder

Kvinder til tops. I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Finansforbundets magasin nr. 7, 2008 Kvinder til tops I løbet af fem til ti år er der en rimelig chance for, at der sidder kvinder i direktionerne i de fleste større finansvirksomheder Læs side 14 Jeg

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

VERDENS BEDSTE JOB. LANDSMØDE: Medlemmerne skal være stolte Side 21

VERDENS BEDSTE JOB. LANDSMØDE: Medlemmerne skal være stolte Side 21 Finansforbundets magasin nr. 9, 2014 LANDSMØDE: Medlemmerne skal være stolte Side 21 VERDENS BEDSTE JOB Jesper Vestergaard Hansen fra Sydbank er ikke i tvivl om, at rådgiverjobbet er det bedste job i verden,

Læs mere

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind

Finansforbundets magasin nr. 3, 2011. Pengeblind Finansforbundets magasin nr. 3, 2011 Pengeblind Mange unge er uvidende om helt elementær privatøkonomi. Det giver bankerne en stor udfordring i at øge unges finansielle forståelse Læs side 12 www.bankpension.dk

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Premium Nyt November 2012

Premium Nyt November 2012 Premium Nyt November Et godt år for investorerne Lad pensionen tage over, hvor efterlønnen slap Positive tendenser på boligmarkedet Få Premium Nyt direkte i din indbakke Tilmeld dig på nordea.dk/premiumnyt

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Banker mister fodfæste. På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten

Banker mister fodfæste. På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten Finansforbundets magasin nr. 9, 2008 Banker mister fodfæste På kort tid er en række banker i indog udland faldet, og flere har bevæget sig faretruende nær kanten Læs side 4,5, 8, 9, 13, 42 og 43 indhold

Læs mere

Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38

Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38 Finansforbundets magasin nr. 4, 2015 Vær førstevælger i dit arbejdsliv Side 38 E-handelsplatformen Tradeshift er gået fra 0-220 ansatte på fem år og har nu over 500.000 virksomhedskunder fordelt på 190

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015

Unge ledere vil være perfekte Side 28. Finansforbundets magasin nr. 3, 2015 forbundets magasin nr. 3, 2015 Unge ledere vil være perfekte Side 28 GøR plads til de ældre Vi ældre har vist os i stand til at skabe værdi på arbejdsmarkedet i mange år. Vi har ingen børnesygdomme. Vi

Læs mere

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36

rykker Du skal turde tabe for at vinde Side 36 forbundets magasin nr. 10, 2013 Du skal turde tabe for at vinde Side 36 Akademikere rykker Specialister med en akademisk uddannelse strømmer ind i bankerne, fordi arbejdsopgaverne bliver mere komplekse,

Læs mere

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest

PFA Holding A/S. PFA Pension, forsikringsaktieselskab. The Midgard Fixed Income Fund Limited. PFA Kapitalforening. Investeringsforeningen PFA Invest PFA HOLDING ÅRSRAPPORT 2014 Koncernstruktur PFA Brug Livet Fonden PFA-Fonden 49 % Øvrige aktionærer 51 % PFA Holding A/S PFA Asset Management A/S PFA Pension, forsikringsaktieselskab PFA Bank A/S 76 %

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober 2014 14:55 Til: Emilio

Læs mere

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere?

Bankpakkerne. Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Bankpakkerne Bankpakkerne som kriseindgreb i Danmark hvem var vindere og tabere? Afsluttende projekt til HD 1. del af Mikkel Wenøe Bach Business and Social Sciences - Aarhus Universitet Vejleder: Per Johnsen

Læs mere