Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne"

Transkript

1 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 1 Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne

2 2 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Indhold Indhold 2 Støtte til Global Compact 3 Om denne rapport 4 Om PBU 4 PBU søger indflydelse 5 Aktivt ejerskab og engagement 6 Fokus på sundhed 10 Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi 12 Partnerskabsprojekter omkring bredere udviklingsmål 13 Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlemmer 14 Deltagelse i netværk om bæredygtighed og ansvarlig investering 15

3 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 3 Støtte til Global Compact PBU er med sine investeringer til stede mange steder i verden, hvor de sociale etiske og miljømæssige udfordringer er betydelige, og vi bestræber os på hele tiden at agere ansvarligt. Som mindretalsaktionær i virksomheder, der ofte har en stor kapital og mange tusind ansatte, forsøger vi at udøve vores ejerskab aktivt, konstruktivt og kritisk. For at gøre det går vi sammen med andre ligesindede investorer, så vi sammen har et mandat, der muliggør, at vi kan få virksomhedernes ledelse i tale. PBU gjorde i løbet af 2011 status over arbejdet med ansvarligt ejerskab, og strategien blev evalueret i bestyrelsen og i delegeretforsamlingen, som bekræftede den eksisterende linje. Herunder, at de ti principper i FN s Global Compact er en velegnet målestok for evaluering af de virksomheder, som pædagogernes opsparing er investeret i. FN s Global Compact har sin særlige værdi i, at principperne for arbejdstagerettigheder, menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption bygger på internationalt anerkendte normer og konventioner. Det er samtidig det initiativ for virksomheders samfundsansvar, som med over virksomhedsmedlemmer fortsat nyder størst og bredest international opbakning. Desuagtet at FN siden opstarten af Global Compact har måttet ekskludere hele virksomheder, der ikke levede op til forpligtelsen om årligt at rapportere om fremskridt i deres arbejde med samfundsansvar. PBU finder, at det er positivt, at FN strammer kravene til tilslutning til Global Compact, også selvom det indebærer, at mange mindre virksomheder ikke umiddelbart kan leve op til rapporteringskravene. Vigtigheden og forståelsen af virksomheders og investorers samfundsansvar er i stadig udvikling. PBU ønsker at bidrage hertil. Hvordan, kan du læse mere om i denne rapport. God læsning Venlig hilsen Leif Brask-Rasmussen Adm. direktør Vi kan som pensionskasse tage medansvar for forhold, som vi får kendskab til, og i det hele taget anlægge en aktiv og positiv interesse for den forretningsmæssige helhed som en virksomheds forholden sig til etiske, sociale og miljømæssige forhold indgår i, Så det gør vi. Citat fra kommentar i Berlingske den 4. marts 2012 af Leif Brask-Rasmussen, Adm. direktør i PBU

4 4 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Om denne rapport PBU er som tværgående pensionskasse og institutionel investor lovmæssigt forpligtet til at redegøre for vores mål og resultater for samfundsansvar. PBU har valgt at rapportere i form af vores årlige Communication on Progress (CoP) rapport til FN s Global Compact. Rapport om Samfundsansvar 2011 giver et overblik over de fremskridt, som PBU har gjort med at integrere Global Compact s 10 principper i vores virksomhed. Rapporten dækker perioden januar til december Rapporteringen handler udelukkende om PBU s investeringsvirksomhed, som udgør det vigtigste forretningsområde i relation til varetagelsen af vores samfundsansvar. Det er vores ambition at give et retvisende billede af vores påvirkninger af det omgivende samfund og at fortælle åbent om de udfordringer, som vi løbende er konfronteret med i vores investeringsvirksomhed. Rapporten er et supplement til den løbende rapportering som bestyrelse og medlemsdelegerede får fra PBU s administration. Om PBU Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger, PBU er en arbejdsmarkedspensionskasse for mere end pædagoger, som er dækket af overenskomst mellem BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund og KL (Kommunernes Landsforening). PBU har aktiver for ca. 40 mia. kroner, og vi investerer årligt 2,5 mia. kroner i ny kapital. PBU investerer sine aktiver i primært aktier, obligationer og ejendomme. Kapitalforvaltning og sammensætning af investeringsporteføljen er lagt ud til eksterne forvaltere i Danmark og i udlandet. Medlemsbehandlingen foregår primært via administrationsselskabet Forca A/S, som PBU er medejer af. Udover den obligatoriske arbejdsmarkedspension har PBU s medlemmer og deres ægtefæller mulighed for at spare ekstra op til deres pension via Weekendpension, som administreres via PBU s datterselskab Livsforsikringsselskabet A/S. Du kan læse mere om PBU s administration og organisation, samt hvordan året er gået i Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse 2011, som kan downloades fra vores hjemmeside Rapporten findes på PBU s hjemmeside og på Global Compact s hjemmeside

5 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 5 PBU søger indflydelse PBU har været medlem af FN s Global Compact siden marts 2007 og Global Compact udgør grundlaget for PBU s varetagelse af sit samfundsansvar, og det er rammen omkring vores etiske investeringsretningslinjer. Denne fremskridtsrapport giver en status over PBU s mål og resultater i implementeringen af Global Compacts 10 principper. Mål med vores samfundsansvar Det er PBU s mål og eksistensberettigelse at forrente vores medlemmers pensionsopsparing bedst muligt og at sikre opsparingernes værdi, uden at det sker på bekostning af vores forpligtelser som en ansvarlig investor. Rollen som ansvarlig investor betyder, at vi har en forpligtelse til at respektere fundamentale menneskerettigheder, rettigheder på arbejdspladsen og beskytte det omgivende miljø og de mennesker, som bor i områder, der er påvirket af virksomheder og andre investeringsaktiviteter, hvor PBU har en involvering. PBU fordeler sine investeringer bredt på forskellige aktivtyper, sektorer og på forskellige lande for at sprede risikoen og for at udnytte de muligheder, som det indebærer. Fordelingen af investeringerne indebærer, at PBU har små ejerandele i mange virksomheder, og det gør udfordringen med at påvirke virksomhederne desto større. Spredningen på små ejerandele i mange investeringsenheder er afspejlet i den måde, som PBU har valgt at arbejde med sit samfundsansvar: Vi har valgt Global Compact som grundlag for vores relation til eksterne kapitalforvaltere og andre samarbejdspartnere, fordi det udgør et internationalt og universelt grundlag, som opnår stadig større opbakning. Mere end virksomheder på globalt plan er tilsluttet Global Compact. Vi har valgt at samarbejde med andre institutionelle investorer for at øge vægten af vores indflydelse og for at gøre vores stemme gældende i forhold til virksomheder. Vi har valgt at fokusere vores aktive ejerskab på aktier i børsnoterede virksomheder, og som et nyt tiltag indarbejder vi aktivt ejerskab på virksomhedsobligationer.

6 6 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Om Global Compact Global Compact indebærer, at virksomheder støtter og implementerer et sæt kerneværdier på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. De fire indsatsområder er formuleret i 10 principper, som du kan læse mere om på Global Compact s hjemmeside Aktivt ejerskab og engagement PBU sikrer sig på bestyrelsesniveau, at der investeres samfundsansvarligt, og det er dermed klart forankret i ledelsen. Det udførende arbejde sker i kraft af en arbejdsgruppe for social ansvarlighed i investeringerne i daglig tale kaldet etikgruppen, som har deltagelse fra direktionen, investeringsafdelingen og kommunikationsafdelingen. Siden 2008 har PBU samarbejdet med det engelske investeringselskab F&C Investments (Foreign & Colonial) om den tætte dialog med virksomheder og udøvelsen af PBU s aktive ejerskab. F&C Investments har et specialiseret team af eksperter på god selskabsledelse og ansvarlige investeringer, som løbende rapporterer til PBU om virksomhedernes overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Dialog og engagement PBU s mål med aktivt ejerskab og engagement er at nedbringe vores investeringsmæssige risiko og at skærpe selskabernes fokus på social ansvarlighed. I 2011 var F&C Investments i dialog med 406 virksomheder (38 lande) i PBU s portefølje inden for områderne: Miljøbeskyttelse: Miljøledelse, klimaforandring, og biodiversitet Sociale forhold: Menneskerettigheder og arbejdsforhold God selskabsledelse: Bestikkelse, korruption, gennemsigtighed og forretningsetik Dialogen har skabt resultater i form af 179 milepæle, hvor PBU kan registrere, at virksomheder har ændret adfærd. Samarbejdet indebærer, at F&C Investments: Fører dialog med udvalgte virksomheder, der indgår i PBU s aktie- og virksomhedsobligationsportefølje Rapporterer til PBU om etiske problemstillinger, verserende sager og fremskridt i dialogen med virksomheder Stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger på vegne af PBU

7 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 7 Dialogen fordelte sig på følgende sektorer 9 pct. Råvarer 12 pct. Forbrugsgoder 12 pct. Forbrugerservices 20 pct. Finansiel virksomhed 8 pct. Sundhed 11 pct. Industri 9 pct. Olie & gas 7 pct. Teknologi 6 pct. Telekommunikation 6 pct. Forsyningsvirksomhed Og spredningen på engagementsområder var som følger: 14 pct. God selskabsledelse 13 pct. Bæredygtigheds ledelse & rapportering 17 pct. Forretningsetik 6 pct. Menneskerettigheder 7 pct. Arbejdsstandarder 3 pct. Sundhed 6 pct. Miljøledelse 7 pct. Økosystemledelse 27 pct. Klimaforandring Stemmeafgivning og samarbejde med andre institutionelle investorer Med beslutningen om at gå i dialog med virksomhederne om etiske, sociale og miljømæssige forhold følger en forpligtelse til at interessere sig for virksomhedernes ledelse og løbende drift. I 2011 har PBU taget aktivt stilling til forslag på virksomheders generalforsamlinger. På generalforsamlingerne er der vigtige spørgsmål til diskussion med betydning for virksomhedernes risici og fremtidige økonomiske evne til at skabe værdi og overskud. Af praktiske årsager kan PBU ikke være fysisk til stede, så al stemmeafgivning sker elektronisk og varetages af F&C inden for de retningslinjer, som F&C modtager fra PBU. PBU går sammen med andre institutionelle investorer om at øve indflydelse på virksomhederne. Sammen repræsenterer vi en stor kapital, som gør, at vi kan lægge mere vægt bag vores holdninger, og som gør, at vi kan få virksomhedernes ledelse i tale. Med andre ord taler PBU med en større stemme, end hvis vi optrådte alene.

8 8 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Strategi for ansvarlige investeringer PBU s tilgang til social ansvarlighed bygger på aktivt ejerskab og engagement. Det er PBU s ambition at være en aktiv, kritisk og konstruktiv partner i de virksomheder, hvori vi investerer. Målet er at udfordre virksomhederne til at opbygge et stærkt redskab for social, etisk og miljømæssig ansvarlighed, der kan håndtere og forebygge ulykker og risici. Desuden er det målet at gøre virksomheder omstillingsparate til fremtidige markedsudviklinger, statslig regulering og forventninger fra deres interessenter. Salg af aktier baseret på etiske kriterier og dårlig håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold kan ske som en sidste udvej efter beslutning i bestyrelsen. PBU fremmer åbenhed og gennemsigtighed i vores investeringer, og opdaterer løbende lister over vores aktieinvesteringer på hjemmesiden. PBU har fokus på børsnoterede aktieselskaber og som noget nyt på virksomheder, der udsteder virksomhedsobligationer. Når det er muligt, vil PBU undersøge, hvordan social ansvarlighed kan fremmes effek tivt og omkostningsbevidst i relation til øvrige aktivtyper. PBU s interne arbejdsgruppe for investeringsetik mødes jævnligt for at diskutere udmøntning af den overordnede strategi samt specifikke industri- eller virksomhedsforhold. I 74 pct. af forslagene stemte vi sammen med virksomhedens ledelse, og i 26 pct. af forslagene stemte vi imod eller afstod fra at stemme. De vigtigste årsager til at stemme imod ledelsen handlede om valg af direktører og bestyrelsesmedlemmer (57 pct.), honorering af direktører og bestyrelsesmedlemmer (17 pct.) og udvidelse af virksomhedens kapital (12 pct.). Endelig er der grund til at fæstne sig ved forslag fra aktionærerne, som udgør 8 pct. af de forslag, hvor PBU stemte imod virksomhedernes ledelse. Hovedparten af de spørgsmål, som er til drøftelse på generalforsamlingerne, hører under området god selskabsledelse. Der er dog en voksende tendens til, at forslag falder indenfor det sociale, etiske og miljømæssige område, hvor det typisk er aktionærerne, som fremsætter forslag. Ofte går disse forslag virksomhedernes ledelse imod og skærper dermed den indsats, som aktionærer forventer af virksomhederne. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og honorering af ledelsen anvendes desuden som en alternativ måde at udtrykke tillid eller manglende tillid til ledelsens håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold. 3 pct. Andre 57 pct. Direktører & bestyrelser 8 pct. Aktionærforslag 12 pct. Kapital 3 pct. Fusion & opkøb 17 pct. Løn & honorarer I det følgende omtaler vi nogle af emner, som har præget diskussionerne på virksomhedernes generalforsamlinger i 2011.

9 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 9 Honorering af virksomhedens ledelse Presset på virksomhederne fra aktionærerne for at dæmpe løn- og bonusbetalinger i kølvandet på finanskrisen er blevet opretholdt. Aktionærerne stiller fortsat krav om, at den fremtidige honorering af direktører og bestyrelsesmedlemmer skal være tættere knyttet til virksomhedens finansielle resultater over en årrække og ikke som det sås før finanskrisen til en stærkt risikovillig og ofte spekulativ satsning på kortsigtede resultater. Desværre er der fortsat mange virksomheder, herunder også banker, hvor krav om at skære ned på eksorbitante bonus er, aktieoptioner og gyldne fratrædelsesordninger ikke er blevet tilstrækkeligt imødekommet. Af samme årsag så vi derfor også i 2011 et usædvanligt højt antal af generalforsamlinger, hvor aktionærer, herunder PBU, stemte imod genvalg af bestyrelsesmedlemmer. Der er en tydelig tendens til, at aktionærerne gør brug af deres vejledende stemme om niveau for og sammensætning af honorarer. Mange virksomheder indfører den vejledende stemme frivilligt, og i lande som USA og England er det gjort til et krav til alle børsnoterede virksomheder. Erhvervslivets ansvar for menneskerettigheder I juni 2011 godkendte FN s Menneskerettighedsråd nyudviklede vejledende principper for menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). De vejledende principper, som er blevet til efter flere års arbejde, fastslår, at staterne har ansvar for at beskytte menneskerettighederne, og at virksomheder har ansvar for at respektere menneskerettighederne. Mere præcist betyder det, at virksomhederne skal forebygge, at de krænker menneskerettighederne og sikre, at de ikke indirekte bidrager til at andre krænker menneskerettighederne. Desuden har virksomhederne pligt til at muliggøre, at krænkede kan få deres sag vurderet og behandlet. PBU vurderer, at de vejledende principper er en velkommen præcisering af forpligtelserne til ikke at krænke menneskerettighederne, som de er beskrevet i Global Compact. Desuden er de nye retningslinjer skrevet ind i OECD s retningslinjer for multinationale selskaber, således at der er skabt en højere grad af consensus om, hvad der forventes af virksomheder og investorer med hensyn til respekt for menneskerettighederne. Fra PBU s rådgiver F&C s side, vil man efter vedtagelse af principperne i højere grad sikre, at virksomhederne har tilstrækkelige politikker og ledelsessystemer for respekt for menneskerettighederne på plads. Udvinding af olie og gas Verdensøkonomien er fortsat meget afhængig af forekomster af fossile brændstoffer, også selvom PBU og mange andre investorer fremmer investeringer i vedvarende energi og mere bæredygtige energikilder. PBU støtter derfor olie- & gasselskabernes aktivitet for at efterforske og udnytte nye forekomster. PBU stemte derfor imod aktionærresolutioner i 2011 om, at BP, Shell, Statoil og Chevron skulle opgive deres investeringer i oliesand. I tilfælde, hvor F&C vurderede, at virksomheden skulle stramme op på deres information til investorer og andre interessenter, gjorde man tydeligt opmærksom på det i skriftlige opfølgninger til virksomhedens ledelse. Nye forekomster af olie og gas udvindes i områder og under forhold, som gør det dyrere og teknisk mere krævende at hive ressourcerne op. Samtidig indebærer de ukonventionelle udvindinger i dybthavsområder, i arktiske områder, oliesand og skifergas, at de sociale og miljømæssige belastninger er større end for

10 10 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP konventionel udvinding. PBU er derfor forpligtet til at påvirke virksomhederne til at anvende de bedst mulige teknologier og tage de nødvendige hensyn over for mennesker og miljø. PBU påvirker med andre ord olie- & gasselskaberne til at medtage de sociale og miljømæssige omkostninger, når de afgør, om en ny udvinding er økonomisk og samfundsøkonomisk rentabel. I rapporten for 2010 beskrev vi udfordringerne omkring oliesand. Her omtalte vi de betydelige miljømæssige udfordringer i Alberta, Canada. Delstaten Alberta har efter pres fra investorer i samråd med Canadas regering besluttet et mere intensivt og uafhængigt tilsyn med udvindingen af oliesand og konsekvenserne for de omkringliggende områder. Fokus på sundhed Som led i vores engagement på aktier og virksomhedsobligationer, har PBU udviklet et særligt fokus på sundhed, hvor vi kan bidrage til samarbejdet med F&C Investments og andre investorer. Dialogen er rettet imod 12 udvalgte globale virksomheder inden for pharma- og medicinalvirksomhed og fødevareproducenter og detailhandelsvirksomheder. Mål og indhold for dialogen er centreret om følgende emner: At gøre livsnødvendig medicin tilgængelig for fattige og sårbare grupper i kraft af lavere priser og mere målrettet distribution At udvikle medicin og vacciner til forsømte (tropiske) sygdomme At fremme ansvarlig praksis i relation til udvikling, klinisk test og markedsføring af medicin Forbedre sundheds- og ernæringsstandarden for føde- og drikkevarer Styrke produktsikkerhed og kvalitet Fremme etisk og ansvarlig markedsføring Skemaet på næste side opsummerer de vigtigste målsætninger for dialogen om sundhed samt præsenterer udvalgte resultater af dialogen i mia. mennesker 1/6 af verdens befolkning lider under en eller flere forsømte tropiske sygdomme. Sygdommene er koncentreret i lavindkomstlandene. PBU bruger sin stemme i forhold til verdens medicinalselskaber til at forbedre adgangen til livsvigtig medicin. Det være sig sygdomme som hiv/ aids, malaria, tb eller diabetes eller mere sjældne tropiske sygdomme. Overvægt og fedme er en stor sundhedsomkostning. Ikke bare i de velstående lande, men også i udviklingslandene, hvor overvægt er et voksende problem. Overvægt er bl.a. forbundet med hjertekarsygdomme, diabetes og visse kræfttyper. PBU bruger sin stemme i forhold til globale fødevareproducenter og detailhandel for at give forbrugerne et informeret valg i form af retvisende markedsføring og bedre information om de produkter, som de forbruger.

11 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 11 Mål for engagement på sundhed og udvalgte resultater Emne Målsætninger Resultater i 2011 F&C anbefalinger for 2012 Pharma/Medico: Adgang til medicin At gøre livsnødvendig medicin tilgængelig for fattige og sårbare grupper i kraft af lavere priser og mere målrettet distribution. At udvikle medicin og vacciner til forsømte (tropiske) sygdomme. At fremme ansvarlig praksis i relation til udvikling, klinisk test og markedsføring af medicin. Eli Lilly har fremmet gennemsigtighed og rapportering til Access to Medicines Index. GlaxoSmithKline har ændret incitamenter for sælgere for at fremme viden og kundetilfredshed snarere end bare højere salg. Novartis retter indsats mod sygdomme i landområder i ulande (Indien, Kina, Kenya). Adgang til medicin: Opfordre virksomheder til at adoptere F&C s anbefalinger for ansvarlig tilgang til adgang til medicin. Hiv/aids: Fremme evaluering af nuværende og potentiel betydning af pandemien for virksomheders internationale aktiviteter og udvikle optimale svar på bekæmpelse og forebyggelse af hiv/aids. Pfizer har forbedret sin træning omkring ansvarligt salg og forretningsetik. Fødevarer/detail: Forebygge fedme og livsstilsrelaterede sygdomme Forbedre sundheds- og ernæringsstandarden for fødeog drikkevarer. Styrke produktsikkerhed og kvalitet. Fremme etisk og ansvarlig markedsføring. Danone har fremvist resultater i arbejdet med at forebygge henholdsvis fedme og underernæring, navnlig i nye vækstlande. Nestlé har i ulande introduceret flere produktvarianter som er beriget med vitaminer for at forebygge fejl- og underernæring Coca-Cola har introduceret en børnevenlig global ansvarlig markedsføringspolitik og overvågning. Ernæring: Opfordre virksomheder til at forbedre produkter ernæringsprofil, etablere klare mærkningsstandarder og fremme ansvarlig markedsføring. Tobak: Opfordre virksomheder til at udvikle produkter, der er mindre sundhedsskadelige og til at gennemføre ansvarlige politikker for markedsføring og distribution. Produktsikkerhed: Opfordre virksomheder til at sikre en stærk kvalitetskontrol, inklusive i leverancer fra leverandører.

12 12 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Intellektuelle rettigheder og patenter I 2012 vil PBU fortsætte sit fokus på sundhed, som er kritisk for hundreder af millioner af mennesker i hele verden, som ikke har den fornødne adgang til medicin og til sunde og sikre fødevarer og produkter. Et af de spørgsmål, som PBU vil fremhæve, er at sikre den nødvendige balance mellem, at medicinalvirksomheder kan beskytte sine patent- og ophavsrettigheder, og at fattige har adgang til medicin fra patenteret produktion og fra licensaftaler med lokale producenter, der kan producere medicinen langt billigere. Flere retssager, som er anlagt i Indien af globale medicinalproducenter, demonstrerer, at denne balance ikke er nem at opnå. Indien, Brasilien og Sydafrika er de store producentlande for ikkepatenteret medicin, og medicinalproducenter fra disse lande er store leverandører til internationale sundhedsprogrammer og til mange ulandes nationale programmer for at bekæmpe fx. hiv/aids. Hiv/aids national katastrofetilstand I flere afrikanske lande har hiv/aids pandemien nået katastrofale dimensioner, som truer med at undergrave alle udviklingsfremskridt. I Mozambique anslår FN, at 11,5 pct. af voksne (15-49 år) er hiv positive og at 1,4 millioner ud af en befolkning på 23,5 millioner lever med hiv/aids. Det er derfor livsnødvendigt at sikre adgangen til medicin, og det er positivt, at flere og flere globale medicinalproducenter indbygger mere samarbejde med lokale generiske producenter i deres strategi for de nye vækstmarkeder og for ulandene. Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi udgør et vigtigt supplement til PBU s investeringer. Det fylder omkring 2 pct. af vores samlede investeringer, og det er et område, hvor PBU forventer fornuftige afkast, og som følge deraf et område, der kan vokse i omfang. Investeringerne bidrager til en bedre udnyttelse af eksisterende energikilder, udvikling af nye renere teknologier og udvikling af vedvarende energikilder såsom solenergi og vindenergi. PBU har udover fonde, der investerer i vind- og solenergiprojekter, en aktieportefølje, der består af virksomheder, som er udvalgt efter deres indtjeningspotentiale fra produkter og serviceydelser, hvor efterspørgslen forventes at stige som følge af global opvarmning, klimaforandring og miljøudvikling.

13 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 13 Partnerskabsprojekter omkring bredere udviklingsmål PBU er ligeledes involveret i partnerskabsprojekter med nationale og internationale udviklingsinstitutioner, hvor det bredere formål udover at skabe gode investeringsafkast er at bidrage til udvikling af erhvervsstrukturen og til reduktion af fattigdom og skabelse af vækst og udvikling. Siden 2007 har PBU været en del af en investeringsfond målrettet små- og mellemstore unoterede virksomheder i Vietnam, Egypten og andre nye vækstmarkeder. Fonden blev oprettet i samarbejde med Udenrigsministeriet (Danida) og andre danske pensionsselskaber og med teknisk assistance til at udvikle social ansvarlighed i virksomhederne. Fonden har siden fået følgeskab af to yderligere fonde, som begge er etableret uden medvirken fra Danida, og er dermed et godt eksempel på, at den danske stat kan åbne døre for og facilitere private pensionskasseinvesteringer, der trækker nye rent kommercielle investeringer med sig. Det udførende arbejde gennemføres af Maj Invest, og fonden er endnu så ny, at vi først nyligt er begyndt at indgå aftaler med lovende institutter, og derfor ikke har nogen konkrete erfaringer eller resultater. Foreløbig har fonden investeret i tre institutter i hhv. Indien og Kenya. I den anden fond, som er helt ny, har PBU sammen med PKA etableret en fond: IFU Investment Partners, der skal investere sammen med IFU i danske virksomheders projekter i de nye vækstmarkeder, såkaldte emerging markets. Investeringen passer godt ind PBU s strategi for investeringer i de nye vækstmarkeder. Herudover skal de enkelte projekter leve op til IFU s retningslinjer for social og miljømæssig ansvarlighed, og IFU er som PBU tilsluttet Global Compact. PBU anvender de muligheder, der ligger i samarbejde med statslige udviklingsaktører, når det passer ind i PBU s investeringsstrategi. I to fonde samarbejder PBU med den statslige udviklingsbank IFU (Investeringsfonden for udviklingslandene). I Danish Microfinance Partners er PBU gået sammen med IFU, Maj Invest (tidl. LD Invest) og PKA om udvikling af mikrofinansinstitutter i Indien, Østafrika og Sydamerika. Sammen med IFU og PKA indskyder PBU egenkapital og lånekapital. Filosofien bag mikrofinans er at formidle små lån til private småentreprenører, som ofte er meget fattige mennesker, som ellers ikke har adgang til finansiering.

14 14 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlemmer Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlemmer er et vigtigt element i PBU s virksomhed. Kvartalsvis modtager bestyrelse og delegerede en status over PBU s implementering af samfundsansvar i investeringerne. Rapporteringen indeholder hovedemner fra dialogen med virksomheder i PBU s investeringsportefølje og de opnåede milepæle. Video og pjece om Investering med omtanke som PBU lavede i 2010 er blevet godt modtaget af medlemmerne og har anskueliggjort, hvordan PBU håndterer vores samfundsansvar i investeringerne og forklarer på en enkel måde, hvordan PBU investerer og arbejder med etiske forhold. Du kan læse mere om PBU s håndtering af social, etisk og miljømæssig ansvarlighed i investeringerne på vores hjemmeside: Investering med omtanke PBU kommunikerer ligeledes løbende via sin delegeretblog om etiske spørgsmål og hvordan, vi lever op til ansvaret som ansvarlig investor. Emner med særlig interesse for de delegerede, herunder PBU s strategi for etisk ansvarligt ejerskab gøres desuden til genstand for diskussion på udvalgte delegeretmøder. I 2011 har PBU vurderet, om arbejdet med social ansvarlighed i investeringerne har den rigtige retning og indhold. Evalueringen i bestyrelsen blev fulgt op af en diskussion i delegeretforsamlingen i november 2011, hvor de medlemsdelegerede gav deres fortsatte opbakning til den måde, som PBU arbejder med social ansvarlighed i investeringerne. Investering med omtanke X Pædagogernes Pensionskasse Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup Telefon /11/

15 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 15 Deltagelse i netværk om bæredygtighed og ansvarlig investering Arbejdsområdet med at tage aktivt stilling til samfundsansvar i investeringerne er fortsat nyt og udfordrende, og PBU søger hele tiden ny viden. Danske pensionskasser og institutionelle investorer har brug for at gøre sig deres erfaringer med, hvad der virker og ikke virker. En af måderne er deltagelse i netværk, som tilbyder ny viden og erfaringsudveksling. PBU deltager i flere netværk om social ansvarlighed, bæredygtighed og ansvarlig investering: Det nordiske Global Compact Netværk er et regionalt netværk under FN Global Compact. Formålet med det regionale netværk er at: Fremme Global Compact Tilvejebringe et forum for erfaringsudveksling for nordiske Global Compact medlemmer Demonstrere god praksis Inspirere og assistere med implementeringen af Global Compact s 10 principper. Der er omkring 140 medlemmer af det nordiske netværk. Medlemskab er muligt for virksomheder og erhvervsorganisationer fra Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island, som har tilsluttet sig Global Compact. Dansif Danish Social Investment Forum er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. Dansif blev etableret i 2008 med PBU som en af stifterne. PBU er aktiv i arrangementsudvalget. I 2011 har Dansif haft medlemsaktiviteter inden for følgende emner: Menneskerettigheder FN s vejledende principper Korruption hvordan påvirker det investorer? God selskabsledelse og bestyrelsesarbejde NVIR Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering, er et forum for danske virksomheder og institutionelle investorer, som har interesse i at debattere og fastlægge en fælles forståelse af forretningsetik og ikke-finansiel rapportering. I 2011 har NVIR haft fokus på følgende emner: Antikorruption Affald, affaldshåndtering og minimering af ressourceforbrug Kvantificering af betydningen af virksomheders samfundsansvar Ledelsesaflønning Integreret rapportering og investorers syn på rapportering

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Vejledning om ansvarlige investeringer

Vejledning om ansvarlige investeringer Vejledning om ansvarlige investeringer Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forord ved økonomi- og erhvervsminister, Brian Mikkelsen... 3 Forord ved PRI Executive Director, Dr. James Gifford...

Læs mere

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3 12. november 2010 UDBREDELSE AF ANSVARLIG VÆKST - ANBEFALINGER FRA RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR 1. Indledning: Anbefalinger til ny handlingsplan for virksomheders samfundsansvar...2 2. Hvad er samfundsansvar?...3

Læs mere

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER

Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER Vejledning om ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER I STATSOBLIGATIONER 5. UDFORDRINGER OG DILEMMAER 2 RÅDET FOR SAMFUNDSANSVAR VEJLEDNING OM ANSVARLIGE INVESTERINGER

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015

ÅRSRAPPORT 2014. INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 ÅRSRAPPORT 2014 INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST www.pfainvest.dk // Offentliggjort 13. marts 2015 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi

Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi WWF Verdensnaturfonden Danske pensionsselskabers investeringer i grøn energiteknologi En research-rapport om, hvilken rolle investeringer vedvarende energi og energieffektivitet spiller i pensionsselskabernes

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater

CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater CSR-RAPPORT 2014 SAMFUNDSANSVAR HOS PFA indsatser og resultater INDHOLD Forord... 3 PFA i overblik og tal 2014... 4 Om denne rapport... 6 Forretningsansvar og etik i PFA... 8 Ansvarlig forretningspraksis...

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer

Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådets rapport om etiske investeringer Pensionsmarkedsrådet November 2007 ISBN-nr.: 87-7985-059-6 Indholdsfortegnelse: 1. Resume og konklusion 3 2. Rapportens formål 5 3. Definition og afgrænsning

Læs mere

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4.

Forord 2. Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3. Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4. CSR-rapport 2010 Indhold CSR-Rapport 2010 Side Forord 2 Værdiskabelse gennem bæredygtige løsninger og engagement 3 Uafhængig revisionspåtegning for Trygs CSR-rapport 2010 4 Resumé 6 Norden er vores kontekst

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010

Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring. Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Rådet for Samfundsansvar, juni 2010 Retningslinjer for ansvarlig leverandørstyring Forord....................................................... 3 1. Indledning.................................................

Læs mere

Foto: Rune Langhoff / WWF

Foto: Rune Langhoff / WWF Foto: Rune Langhoff / WWF I have been urging companies like pension funds or insurance companies to reduce their investments in coal and a fossil-fuel based economy to move to renewable sources of energy.

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber

Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber HD(R) Hovedopgave Copenhagen Business School 8. Semester 2010 Corporate Social Responsibility og Alternative regnskaber 1 Udarbejdet af: Grit Stenderup Freya Spurkeland Vejleder: Thomas Kaas Selsø Afleveringsdato:

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission.

Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. 22. marts 2012. Transparency International. Beretning 2011/2012. A. Indledning. Først en lidt kontrafaktisk indledning, som imidlertid også er udtryk for en del af TI Danmarks mission. Vi passerede den

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere