Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne"

Transkript

1 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 1 Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne

2 2 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Indhold Indhold 2 Støtte til Global Compact 3 Om denne rapport 4 Om PBU 4 PBU søger indflydelse 5 Aktivt ejerskab og engagement 6 Fokus på sundhed 10 Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi 12 Partnerskabsprojekter omkring bredere udviklingsmål 13 Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlemmer 14 Deltagelse i netværk om bæredygtighed og ansvarlig investering 15

3 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 3 Støtte til Global Compact PBU er med sine investeringer til stede mange steder i verden, hvor de sociale etiske og miljømæssige udfordringer er betydelige, og vi bestræber os på hele tiden at agere ansvarligt. Som mindretalsaktionær i virksomheder, der ofte har en stor kapital og mange tusind ansatte, forsøger vi at udøve vores ejerskab aktivt, konstruktivt og kritisk. For at gøre det går vi sammen med andre ligesindede investorer, så vi sammen har et mandat, der muliggør, at vi kan få virksomhedernes ledelse i tale. PBU gjorde i løbet af 2011 status over arbejdet med ansvarligt ejerskab, og strategien blev evalueret i bestyrelsen og i delegeretforsamlingen, som bekræftede den eksisterende linje. Herunder, at de ti principper i FN s Global Compact er en velegnet målestok for evaluering af de virksomheder, som pædagogernes opsparing er investeret i. FN s Global Compact har sin særlige værdi i, at principperne for arbejdstagerettigheder, menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption bygger på internationalt anerkendte normer og konventioner. Det er samtidig det initiativ for virksomheders samfundsansvar, som med over virksomhedsmedlemmer fortsat nyder størst og bredest international opbakning. Desuagtet at FN siden opstarten af Global Compact har måttet ekskludere hele virksomheder, der ikke levede op til forpligtelsen om årligt at rapportere om fremskridt i deres arbejde med samfundsansvar. PBU finder, at det er positivt, at FN strammer kravene til tilslutning til Global Compact, også selvom det indebærer, at mange mindre virksomheder ikke umiddelbart kan leve op til rapporteringskravene. Vigtigheden og forståelsen af virksomheders og investorers samfundsansvar er i stadig udvikling. PBU ønsker at bidrage hertil. Hvordan, kan du læse mere om i denne rapport. God læsning Venlig hilsen Leif Brask-Rasmussen Adm. direktør Vi kan som pensionskasse tage medansvar for forhold, som vi får kendskab til, og i det hele taget anlægge en aktiv og positiv interesse for den forretningsmæssige helhed som en virksomheds forholden sig til etiske, sociale og miljømæssige forhold indgår i, Så det gør vi. Citat fra kommentar i Berlingske den 4. marts 2012 af Leif Brask-Rasmussen, Adm. direktør i PBU

4 4 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Om denne rapport PBU er som tværgående pensionskasse og institutionel investor lovmæssigt forpligtet til at redegøre for vores mål og resultater for samfundsansvar. PBU har valgt at rapportere i form af vores årlige Communication on Progress (CoP) rapport til FN s Global Compact. Rapport om Samfundsansvar 2011 giver et overblik over de fremskridt, som PBU har gjort med at integrere Global Compact s 10 principper i vores virksomhed. Rapporten dækker perioden januar til december Rapporteringen handler udelukkende om PBU s investeringsvirksomhed, som udgør det vigtigste forretningsområde i relation til varetagelsen af vores samfundsansvar. Det er vores ambition at give et retvisende billede af vores påvirkninger af det omgivende samfund og at fortælle åbent om de udfordringer, som vi løbende er konfronteret med i vores investeringsvirksomhed. Rapporten er et supplement til den løbende rapportering som bestyrelse og medlemsdelegerede får fra PBU s administration. Om PBU Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger, PBU er en arbejdsmarkedspensionskasse for mere end pædagoger, som er dækket af overenskomst mellem BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund og KL (Kommunernes Landsforening). PBU har aktiver for ca. 40 mia. kroner, og vi investerer årligt 2,5 mia. kroner i ny kapital. PBU investerer sine aktiver i primært aktier, obligationer og ejendomme. Kapitalforvaltning og sammensætning af investeringsporteføljen er lagt ud til eksterne forvaltere i Danmark og i udlandet. Medlemsbehandlingen foregår primært via administrationsselskabet Forca A/S, som PBU er medejer af. Udover den obligatoriske arbejdsmarkedspension har PBU s medlemmer og deres ægtefæller mulighed for at spare ekstra op til deres pension via Weekendpension, som administreres via PBU s datterselskab Livsforsikringsselskabet A/S. Du kan læse mere om PBU s administration og organisation, samt hvordan året er gået i Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse 2011, som kan downloades fra vores hjemmeside Rapporten findes på PBU s hjemmeside og på Global Compact s hjemmeside

5 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 5 PBU søger indflydelse PBU har været medlem af FN s Global Compact siden marts 2007 og Global Compact udgør grundlaget for PBU s varetagelse af sit samfundsansvar, og det er rammen omkring vores etiske investeringsretningslinjer. Denne fremskridtsrapport giver en status over PBU s mål og resultater i implementeringen af Global Compacts 10 principper. Mål med vores samfundsansvar Det er PBU s mål og eksistensberettigelse at forrente vores medlemmers pensionsopsparing bedst muligt og at sikre opsparingernes værdi, uden at det sker på bekostning af vores forpligtelser som en ansvarlig investor. Rollen som ansvarlig investor betyder, at vi har en forpligtelse til at respektere fundamentale menneskerettigheder, rettigheder på arbejdspladsen og beskytte det omgivende miljø og de mennesker, som bor i områder, der er påvirket af virksomheder og andre investeringsaktiviteter, hvor PBU har en involvering. PBU fordeler sine investeringer bredt på forskellige aktivtyper, sektorer og på forskellige lande for at sprede risikoen og for at udnytte de muligheder, som det indebærer. Fordelingen af investeringerne indebærer, at PBU har små ejerandele i mange virksomheder, og det gør udfordringen med at påvirke virksomhederne desto større. Spredningen på små ejerandele i mange investeringsenheder er afspejlet i den måde, som PBU har valgt at arbejde med sit samfundsansvar: Vi har valgt Global Compact som grundlag for vores relation til eksterne kapitalforvaltere og andre samarbejdspartnere, fordi det udgør et internationalt og universelt grundlag, som opnår stadig større opbakning. Mere end virksomheder på globalt plan er tilsluttet Global Compact. Vi har valgt at samarbejde med andre institutionelle investorer for at øge vægten af vores indflydelse og for at gøre vores stemme gældende i forhold til virksomheder. Vi har valgt at fokusere vores aktive ejerskab på aktier i børsnoterede virksomheder, og som et nyt tiltag indarbejder vi aktivt ejerskab på virksomhedsobligationer.

6 6 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Om Global Compact Global Compact indebærer, at virksomheder støtter og implementerer et sæt kerneværdier på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. De fire indsatsområder er formuleret i 10 principper, som du kan læse mere om på Global Compact s hjemmeside Aktivt ejerskab og engagement PBU sikrer sig på bestyrelsesniveau, at der investeres samfundsansvarligt, og det er dermed klart forankret i ledelsen. Det udførende arbejde sker i kraft af en arbejdsgruppe for social ansvarlighed i investeringerne i daglig tale kaldet etikgruppen, som har deltagelse fra direktionen, investeringsafdelingen og kommunikationsafdelingen. Siden 2008 har PBU samarbejdet med det engelske investeringselskab F&C Investments (Foreign & Colonial) om den tætte dialog med virksomheder og udøvelsen af PBU s aktive ejerskab. F&C Investments har et specialiseret team af eksperter på god selskabsledelse og ansvarlige investeringer, som løbende rapporterer til PBU om virksomhedernes overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. Dialog og engagement PBU s mål med aktivt ejerskab og engagement er at nedbringe vores investeringsmæssige risiko og at skærpe selskabernes fokus på social ansvarlighed. I 2011 var F&C Investments i dialog med 406 virksomheder (38 lande) i PBU s portefølje inden for områderne: Miljøbeskyttelse: Miljøledelse, klimaforandring, og biodiversitet Sociale forhold: Menneskerettigheder og arbejdsforhold God selskabsledelse: Bestikkelse, korruption, gennemsigtighed og forretningsetik Dialogen har skabt resultater i form af 179 milepæle, hvor PBU kan registrere, at virksomheder har ændret adfærd. Samarbejdet indebærer, at F&C Investments: Fører dialog med udvalgte virksomheder, der indgår i PBU s aktie- og virksomhedsobligationsportefølje Rapporterer til PBU om etiske problemstillinger, verserende sager og fremskridt i dialogen med virksomheder Stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger på vegne af PBU

7 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 7 Dialogen fordelte sig på følgende sektorer 9 pct. Råvarer 12 pct. Forbrugsgoder 12 pct. Forbrugerservices 20 pct. Finansiel virksomhed 8 pct. Sundhed 11 pct. Industri 9 pct. Olie & gas 7 pct. Teknologi 6 pct. Telekommunikation 6 pct. Forsyningsvirksomhed Og spredningen på engagementsområder var som følger: 14 pct. God selskabsledelse 13 pct. Bæredygtigheds ledelse & rapportering 17 pct. Forretningsetik 6 pct. Menneskerettigheder 7 pct. Arbejdsstandarder 3 pct. Sundhed 6 pct. Miljøledelse 7 pct. Økosystemledelse 27 pct. Klimaforandring Stemmeafgivning og samarbejde med andre institutionelle investorer Med beslutningen om at gå i dialog med virksomhederne om etiske, sociale og miljømæssige forhold følger en forpligtelse til at interessere sig for virksomhedernes ledelse og løbende drift. I 2011 har PBU taget aktivt stilling til forslag på virksomheders generalforsamlinger. På generalforsamlingerne er der vigtige spørgsmål til diskussion med betydning for virksomhedernes risici og fremtidige økonomiske evne til at skabe værdi og overskud. Af praktiske årsager kan PBU ikke være fysisk til stede, så al stemmeafgivning sker elektronisk og varetages af F&C inden for de retningslinjer, som F&C modtager fra PBU. PBU går sammen med andre institutionelle investorer om at øve indflydelse på virksomhederne. Sammen repræsenterer vi en stor kapital, som gør, at vi kan lægge mere vægt bag vores holdninger, og som gør, at vi kan få virksomhedernes ledelse i tale. Med andre ord taler PBU med en større stemme, end hvis vi optrådte alene.

8 8 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Strategi for ansvarlige investeringer PBU s tilgang til social ansvarlighed bygger på aktivt ejerskab og engagement. Det er PBU s ambition at være en aktiv, kritisk og konstruktiv partner i de virksomheder, hvori vi investerer. Målet er at udfordre virksomhederne til at opbygge et stærkt redskab for social, etisk og miljømæssig ansvarlighed, der kan håndtere og forebygge ulykker og risici. Desuden er det målet at gøre virksomheder omstillingsparate til fremtidige markedsudviklinger, statslig regulering og forventninger fra deres interessenter. Salg af aktier baseret på etiske kriterier og dårlig håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold kan ske som en sidste udvej efter beslutning i bestyrelsen. PBU fremmer åbenhed og gennemsigtighed i vores investeringer, og opdaterer løbende lister over vores aktieinvesteringer på hjemmesiden. PBU har fokus på børsnoterede aktieselskaber og som noget nyt på virksomheder, der udsteder virksomhedsobligationer. Når det er muligt, vil PBU undersøge, hvordan social ansvarlighed kan fremmes effek tivt og omkostningsbevidst i relation til øvrige aktivtyper. PBU s interne arbejdsgruppe for investeringsetik mødes jævnligt for at diskutere udmøntning af den overordnede strategi samt specifikke industri- eller virksomhedsforhold. I 74 pct. af forslagene stemte vi sammen med virksomhedens ledelse, og i 26 pct. af forslagene stemte vi imod eller afstod fra at stemme. De vigtigste årsager til at stemme imod ledelsen handlede om valg af direktører og bestyrelsesmedlemmer (57 pct.), honorering af direktører og bestyrelsesmedlemmer (17 pct.) og udvidelse af virksomhedens kapital (12 pct.). Endelig er der grund til at fæstne sig ved forslag fra aktionærerne, som udgør 8 pct. af de forslag, hvor PBU stemte imod virksomhedernes ledelse. Hovedparten af de spørgsmål, som er til drøftelse på generalforsamlingerne, hører under området god selskabsledelse. Der er dog en voksende tendens til, at forslag falder indenfor det sociale, etiske og miljømæssige område, hvor det typisk er aktionærerne, som fremsætter forslag. Ofte går disse forslag virksomhedernes ledelse imod og skærper dermed den indsats, som aktionærer forventer af virksomhederne. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og honorering af ledelsen anvendes desuden som en alternativ måde at udtrykke tillid eller manglende tillid til ledelsens håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold. 3 pct. Andre 57 pct. Direktører & bestyrelser 8 pct. Aktionærforslag 12 pct. Kapital 3 pct. Fusion & opkøb 17 pct. Løn & honorarer I det følgende omtaler vi nogle af emner, som har præget diskussionerne på virksomhedernes generalforsamlinger i 2011.

9 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 9 Honorering af virksomhedens ledelse Presset på virksomhederne fra aktionærerne for at dæmpe løn- og bonusbetalinger i kølvandet på finanskrisen er blevet opretholdt. Aktionærerne stiller fortsat krav om, at den fremtidige honorering af direktører og bestyrelsesmedlemmer skal være tættere knyttet til virksomhedens finansielle resultater over en årrække og ikke som det sås før finanskrisen til en stærkt risikovillig og ofte spekulativ satsning på kortsigtede resultater. Desværre er der fortsat mange virksomheder, herunder også banker, hvor krav om at skære ned på eksorbitante bonus er, aktieoptioner og gyldne fratrædelsesordninger ikke er blevet tilstrækkeligt imødekommet. Af samme årsag så vi derfor også i 2011 et usædvanligt højt antal af generalforsamlinger, hvor aktionærer, herunder PBU, stemte imod genvalg af bestyrelsesmedlemmer. Der er en tydelig tendens til, at aktionærerne gør brug af deres vejledende stemme om niveau for og sammensætning af honorarer. Mange virksomheder indfører den vejledende stemme frivilligt, og i lande som USA og England er det gjort til et krav til alle børsnoterede virksomheder. Erhvervslivets ansvar for menneskerettigheder I juni 2011 godkendte FN s Menneskerettighedsråd nyudviklede vejledende principper for menneskerettigheder og erhvervsliv (UN Guiding Principles on Business and Human Rights). De vejledende principper, som er blevet til efter flere års arbejde, fastslår, at staterne har ansvar for at beskytte menneskerettighederne, og at virksomheder har ansvar for at respektere menneskerettighederne. Mere præcist betyder det, at virksomhederne skal forebygge, at de krænker menneskerettighederne og sikre, at de ikke indirekte bidrager til at andre krænker menneskerettighederne. Desuden har virksomhederne pligt til at muliggøre, at krænkede kan få deres sag vurderet og behandlet. PBU vurderer, at de vejledende principper er en velkommen præcisering af forpligtelserne til ikke at krænke menneskerettighederne, som de er beskrevet i Global Compact. Desuden er de nye retningslinjer skrevet ind i OECD s retningslinjer for multinationale selskaber, således at der er skabt en højere grad af consensus om, hvad der forventes af virksomheder og investorer med hensyn til respekt for menneskerettighederne. Fra PBU s rådgiver F&C s side, vil man efter vedtagelse af principperne i højere grad sikre, at virksomhederne har tilstrækkelige politikker og ledelsessystemer for respekt for menneskerettighederne på plads. Udvinding af olie og gas Verdensøkonomien er fortsat meget afhængig af forekomster af fossile brændstoffer, også selvom PBU og mange andre investorer fremmer investeringer i vedvarende energi og mere bæredygtige energikilder. PBU støtter derfor olie- & gasselskabernes aktivitet for at efterforske og udnytte nye forekomster. PBU stemte derfor imod aktionærresolutioner i 2011 om, at BP, Shell, Statoil og Chevron skulle opgive deres investeringer i oliesand. I tilfælde, hvor F&C vurderede, at virksomheden skulle stramme op på deres information til investorer og andre interessenter, gjorde man tydeligt opmærksom på det i skriftlige opfølgninger til virksomhedens ledelse. Nye forekomster af olie og gas udvindes i områder og under forhold, som gør det dyrere og teknisk mere krævende at hive ressourcerne op. Samtidig indebærer de ukonventionelle udvindinger i dybthavsområder, i arktiske områder, oliesand og skifergas, at de sociale og miljømæssige belastninger er større end for

10 10 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP konventionel udvinding. PBU er derfor forpligtet til at påvirke virksomhederne til at anvende de bedst mulige teknologier og tage de nødvendige hensyn over for mennesker og miljø. PBU påvirker med andre ord olie- & gasselskaberne til at medtage de sociale og miljømæssige omkostninger, når de afgør, om en ny udvinding er økonomisk og samfundsøkonomisk rentabel. I rapporten for 2010 beskrev vi udfordringerne omkring oliesand. Her omtalte vi de betydelige miljømæssige udfordringer i Alberta, Canada. Delstaten Alberta har efter pres fra investorer i samråd med Canadas regering besluttet et mere intensivt og uafhængigt tilsyn med udvindingen af oliesand og konsekvenserne for de omkringliggende områder. Fokus på sundhed Som led i vores engagement på aktier og virksomhedsobligationer, har PBU udviklet et særligt fokus på sundhed, hvor vi kan bidrage til samarbejdet med F&C Investments og andre investorer. Dialogen er rettet imod 12 udvalgte globale virksomheder inden for pharma- og medicinalvirksomhed og fødevareproducenter og detailhandelsvirksomheder. Mål og indhold for dialogen er centreret om følgende emner: At gøre livsnødvendig medicin tilgængelig for fattige og sårbare grupper i kraft af lavere priser og mere målrettet distribution At udvikle medicin og vacciner til forsømte (tropiske) sygdomme At fremme ansvarlig praksis i relation til udvikling, klinisk test og markedsføring af medicin Forbedre sundheds- og ernæringsstandarden for føde- og drikkevarer Styrke produktsikkerhed og kvalitet Fremme etisk og ansvarlig markedsføring Skemaet på næste side opsummerer de vigtigste målsætninger for dialogen om sundhed samt præsenterer udvalgte resultater af dialogen i mia. mennesker 1/6 af verdens befolkning lider under en eller flere forsømte tropiske sygdomme. Sygdommene er koncentreret i lavindkomstlandene. PBU bruger sin stemme i forhold til verdens medicinalselskaber til at forbedre adgangen til livsvigtig medicin. Det være sig sygdomme som hiv/ aids, malaria, tb eller diabetes eller mere sjældne tropiske sygdomme. Overvægt og fedme er en stor sundhedsomkostning. Ikke bare i de velstående lande, men også i udviklingslandene, hvor overvægt er et voksende problem. Overvægt er bl.a. forbundet med hjertekarsygdomme, diabetes og visse kræfttyper. PBU bruger sin stemme i forhold til globale fødevareproducenter og detailhandel for at give forbrugerne et informeret valg i form af retvisende markedsføring og bedre information om de produkter, som de forbruger.

11 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 11 Mål for engagement på sundhed og udvalgte resultater Emne Målsætninger Resultater i 2011 F&C anbefalinger for 2012 Pharma/Medico: Adgang til medicin At gøre livsnødvendig medicin tilgængelig for fattige og sårbare grupper i kraft af lavere priser og mere målrettet distribution. At udvikle medicin og vacciner til forsømte (tropiske) sygdomme. At fremme ansvarlig praksis i relation til udvikling, klinisk test og markedsføring af medicin. Eli Lilly har fremmet gennemsigtighed og rapportering til Access to Medicines Index. GlaxoSmithKline har ændret incitamenter for sælgere for at fremme viden og kundetilfredshed snarere end bare højere salg. Novartis retter indsats mod sygdomme i landområder i ulande (Indien, Kina, Kenya). Adgang til medicin: Opfordre virksomheder til at adoptere F&C s anbefalinger for ansvarlig tilgang til adgang til medicin. Hiv/aids: Fremme evaluering af nuværende og potentiel betydning af pandemien for virksomheders internationale aktiviteter og udvikle optimale svar på bekæmpelse og forebyggelse af hiv/aids. Pfizer har forbedret sin træning omkring ansvarligt salg og forretningsetik. Fødevarer/detail: Forebygge fedme og livsstilsrelaterede sygdomme Forbedre sundheds- og ernæringsstandarden for fødeog drikkevarer. Styrke produktsikkerhed og kvalitet. Fremme etisk og ansvarlig markedsføring. Danone har fremvist resultater i arbejdet med at forebygge henholdsvis fedme og underernæring, navnlig i nye vækstlande. Nestlé har i ulande introduceret flere produktvarianter som er beriget med vitaminer for at forebygge fejl- og underernæring Coca-Cola har introduceret en børnevenlig global ansvarlig markedsføringspolitik og overvågning. Ernæring: Opfordre virksomheder til at forbedre produkter ernæringsprofil, etablere klare mærkningsstandarder og fremme ansvarlig markedsføring. Tobak: Opfordre virksomheder til at udvikle produkter, der er mindre sundhedsskadelige og til at gennemføre ansvarlige politikker for markedsføring og distribution. Produktsikkerhed: Opfordre virksomheder til at sikre en stærk kvalitetskontrol, inklusive i leverancer fra leverandører.

12 12 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Intellektuelle rettigheder og patenter I 2012 vil PBU fortsætte sit fokus på sundhed, som er kritisk for hundreder af millioner af mennesker i hele verden, som ikke har den fornødne adgang til medicin og til sunde og sikre fødevarer og produkter. Et af de spørgsmål, som PBU vil fremhæve, er at sikre den nødvendige balance mellem, at medicinalvirksomheder kan beskytte sine patent- og ophavsrettigheder, og at fattige har adgang til medicin fra patenteret produktion og fra licensaftaler med lokale producenter, der kan producere medicinen langt billigere. Flere retssager, som er anlagt i Indien af globale medicinalproducenter, demonstrerer, at denne balance ikke er nem at opnå. Indien, Brasilien og Sydafrika er de store producentlande for ikkepatenteret medicin, og medicinalproducenter fra disse lande er store leverandører til internationale sundhedsprogrammer og til mange ulandes nationale programmer for at bekæmpe fx. hiv/aids. Hiv/aids national katastrofetilstand I flere afrikanske lande har hiv/aids pandemien nået katastrofale dimensioner, som truer med at undergrave alle udviklingsfremskridt. I Mozambique anslår FN, at 11,5 pct. af voksne (15-49 år) er hiv positive og at 1,4 millioner ud af en befolkning på 23,5 millioner lever med hiv/aids. Det er derfor livsnødvendigt at sikre adgangen til medicin, og det er positivt, at flere og flere globale medicinalproducenter indbygger mere samarbejde med lokale generiske producenter i deres strategi for de nye vækstmarkeder og for ulandene. Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi udgør et vigtigt supplement til PBU s investeringer. Det fylder omkring 2 pct. af vores samlede investeringer, og det er et område, hvor PBU forventer fornuftige afkast, og som følge deraf et område, der kan vokse i omfang. Investeringerne bidrager til en bedre udnyttelse af eksisterende energikilder, udvikling af nye renere teknologier og udvikling af vedvarende energikilder såsom solenergi og vindenergi. PBU har udover fonde, der investerer i vind- og solenergiprojekter, en aktieportefølje, der består af virksomheder, som er udvalgt efter deres indtjeningspotentiale fra produkter og serviceydelser, hvor efterspørgslen forventes at stige som følge af global opvarmning, klimaforandring og miljøudvikling.

13 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 13 Partnerskabsprojekter omkring bredere udviklingsmål PBU er ligeledes involveret i partnerskabsprojekter med nationale og internationale udviklingsinstitutioner, hvor det bredere formål udover at skabe gode investeringsafkast er at bidrage til udvikling af erhvervsstrukturen og til reduktion af fattigdom og skabelse af vækst og udvikling. Siden 2007 har PBU været en del af en investeringsfond målrettet små- og mellemstore unoterede virksomheder i Vietnam, Egypten og andre nye vækstmarkeder. Fonden blev oprettet i samarbejde med Udenrigsministeriet (Danida) og andre danske pensionsselskaber og med teknisk assistance til at udvikle social ansvarlighed i virksomhederne. Fonden har siden fået følgeskab af to yderligere fonde, som begge er etableret uden medvirken fra Danida, og er dermed et godt eksempel på, at den danske stat kan åbne døre for og facilitere private pensionskasseinvesteringer, der trækker nye rent kommercielle investeringer med sig. Det udførende arbejde gennemføres af Maj Invest, og fonden er endnu så ny, at vi først nyligt er begyndt at indgå aftaler med lovende institutter, og derfor ikke har nogen konkrete erfaringer eller resultater. Foreløbig har fonden investeret i tre institutter i hhv. Indien og Kenya. I den anden fond, som er helt ny, har PBU sammen med PKA etableret en fond: IFU Investment Partners, der skal investere sammen med IFU i danske virksomheders projekter i de nye vækstmarkeder, såkaldte emerging markets. Investeringen passer godt ind PBU s strategi for investeringer i de nye vækstmarkeder. Herudover skal de enkelte projekter leve op til IFU s retningslinjer for social og miljømæssig ansvarlighed, og IFU er som PBU tilsluttet Global Compact. PBU anvender de muligheder, der ligger i samarbejde med statslige udviklingsaktører, når det passer ind i PBU s investeringsstrategi. I to fonde samarbejder PBU med den statslige udviklingsbank IFU (Investeringsfonden for udviklingslandene). I Danish Microfinance Partners er PBU gået sammen med IFU, Maj Invest (tidl. LD Invest) og PKA om udvikling af mikrofinansinstitutter i Indien, Østafrika og Sydamerika. Sammen med IFU og PKA indskyder PBU egenkapital og lånekapital. Filosofien bag mikrofinans er at formidle små lån til private småentreprenører, som ofte er meget fattige mennesker, som ellers ikke har adgang til finansiering.

14 14 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlemmer Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlemmer er et vigtigt element i PBU s virksomhed. Kvartalsvis modtager bestyrelse og delegerede en status over PBU s implementering af samfundsansvar i investeringerne. Rapporteringen indeholder hovedemner fra dialogen med virksomheder i PBU s investeringsportefølje og de opnåede milepæle. Video og pjece om Investering med omtanke som PBU lavede i 2010 er blevet godt modtaget af medlemmerne og har anskueliggjort, hvordan PBU håndterer vores samfundsansvar i investeringerne og forklarer på en enkel måde, hvordan PBU investerer og arbejder med etiske forhold. Du kan læse mere om PBU s håndtering af social, etisk og miljømæssig ansvarlighed i investeringerne på vores hjemmeside: Investering med omtanke PBU kommunikerer ligeledes løbende via sin delegeretblog om etiske spørgsmål og hvordan, vi lever op til ansvaret som ansvarlig investor. Emner med særlig interesse for de delegerede, herunder PBU s strategi for etisk ansvarligt ejerskab gøres desuden til genstand for diskussion på udvalgte delegeretmøder. I 2011 har PBU vurderet, om arbejdet med social ansvarlighed i investeringerne har den rigtige retning og indhold. Evalueringen i bestyrelsen blev fulgt op af en diskussion i delegeretforsamlingen i november 2011, hvor de medlemsdelegerede gav deres fortsatte opbakning til den måde, som PBU arbejder med social ansvarlighed i investeringerne. Investering med omtanke X Pædagogernes Pensionskasse Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup Telefon /11/

15 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 15 Deltagelse i netværk om bæredygtighed og ansvarlig investering Arbejdsområdet med at tage aktivt stilling til samfundsansvar i investeringerne er fortsat nyt og udfordrende, og PBU søger hele tiden ny viden. Danske pensionskasser og institutionelle investorer har brug for at gøre sig deres erfaringer med, hvad der virker og ikke virker. En af måderne er deltagelse i netværk, som tilbyder ny viden og erfaringsudveksling. PBU deltager i flere netværk om social ansvarlighed, bæredygtighed og ansvarlig investering: Det nordiske Global Compact Netværk er et regionalt netværk under FN Global Compact. Formålet med det regionale netværk er at: Fremme Global Compact Tilvejebringe et forum for erfaringsudveksling for nordiske Global Compact medlemmer Demonstrere god praksis Inspirere og assistere med implementeringen af Global Compact s 10 principper. Der er omkring 140 medlemmer af det nordiske netværk. Medlemskab er muligt for virksomheder og erhvervsorganisationer fra Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island, som har tilsluttet sig Global Compact. Dansif Danish Social Investment Forum er et netværksforum for professionelle investorer, rådgivningsvirksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. Dansif blev etableret i 2008 med PBU som en af stifterne. PBU er aktiv i arrangementsudvalget. I 2011 har Dansif haft medlemsaktiviteter inden for følgende emner: Menneskerettigheder FN s vejledende principper Korruption hvordan påvirker det investorer? God selskabsledelse og bestyrelsesarbejde NVIR Netværket for god virksomhedsetik og ikke-finansiel rapportering, er et forum for danske virksomheder og institutionelle investorer, som har interesse i at debattere og fastlægge en fælles forståelse af forretningsetik og ikke-finansiel rapportering. I 2011 har NVIR haft fokus på følgende emner: Antikorruption Affald, affaldshåndtering og minimering af ressourceforbrug Kvantificering af betydningen af virksomheders samfundsansvar Ledelsesaflønning Integreret rapportering og investorers syn på rapportering

16 16 Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP Pædagogernes Pensionskasse Tuborg Boulevard Hellerup Telefon

Rapport om Samfundsansvar

Rapport om Samfundsansvar Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 1 2012 Rapport om Samfundsansvar Håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold i investeringerne 2 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Rapport om Samfundsansvar 2014 FN Global Compact CoP 1. Rapport om Samfundsansvar. Sociale, etiske og miljømæssige forhold i PBU s investeringer

Rapport om Samfundsansvar 2014 FN Global Compact CoP 1. Rapport om Samfundsansvar. Sociale, etiske og miljømæssige forhold i PBU s investeringer Rapport om Samfundsansvar 2014 FN Global Compact CoP 1 2014 Rapport om Samfundsansvar Sociale, etiske og miljømæssige forhold i PBU s investeringer 2 Rapport om Samfundsansvar 2014 FN Global Compact CoP

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar

Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar 3. juni 2013 Anbefalinger til statusanalyse af arbejdet med samfundsansvar i det offentlige 1. Hvorfor er der behov for en statusanalyse? I regeringens handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-15

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen

Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi. Peter Damgaard Jensen Forudsætninger for at PKA vil investere i vandteknologi Peter Damgaard Jensen Disposition Introduktion - PKA Strategiske fokusområder PKA Klimainvesteringer direkte og indirekte Investering i vandområdet

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00

Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 Referat 6. rådsmøde, den 5. februar 2014 Kl. 9.00-12.00 25. mats 2014 Sted: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø 2. Præsentation af Mæglings- og klageinstitutionens

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011

Guide til Nordea Invest. Oktober 2011 Guide til Nordea Invest Oktober 2011 En nem måde at investere på Flere end 800.000 danskere ejer investeringsbeviser. Det vil sige, at rundt regnet hver 7. dansker sparer op via investeringsforening. Næsten

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR

KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR OKTOBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN KORTLÆGNING AF DANSKE VIRKSOMHEDERS REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt

Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt Pensionskasserne har milliarder investeret i kul, gas og olie, men kun få investeringer i sol og vind - en oversigt v. Thomas Meinert Larsen, Klimabevægelsen METODE: 1. Valg af pensionsselskaber 2. Top

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik

Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik Hovedkonklusioner og anbefalinger Det globale Danmark LO s oplæg til en ansvarlig globaliseringspolitik. Hovedkonklusioner og anbefalinger

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende

Value Bonds 2018 Udbyttebetalende Value Bonds 2018 Udbyttebetalende - En afdeling med aftagende risiko indtil 2018 Januar 2015 Valuevejen.dk Value Bonds 2 Ι Sparinvest Rating og sikkerhed med eksempler på virksomhed og land Investment

Læs mere

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely?

IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? IBIS Analyse Februar 2011 IFU s investeringer i udviklingslandene Afsporet til skattely? Af: Sarah Kristine Johansen, Politikmedarbejder IBIS Den nye danske udviklingsstrategi lægger sig med fokusområdet

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter

StockRate Asset Management. Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter StockRate Asset Management Din uafhængige formueforvalter kvalitet og sikkerhed StockRate

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

NÅR DU INVESTERER SELV

NÅR DU INVESTERER SELV NÅR DU INVESTERER SELV Her kan du læse om de muligheder, du har i Lægernes Pensionsbank, og de overvejelser, du skal gøre dig, hvis du selv vil investere din opsparing. 115/04 14.05.2013 I Lægernes Pensionsbank

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet

Oplæg årsmøde PBR. Indledning og motivation for årsmødet Oplæg årsmøde PBR Indledning og motivation for årsmødet Pensionsformuen er stor omkring 1,5 gange BNP - og den vokser. o De beslutninger vi træffer er vigtige o Både for samfundsudviklingen og for den

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011

Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 Pensionskapital i havmølleparker hvorfor og hvordan? Adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark 29. september 2011 PensionDanmark kort fortalt Danmarks største pensionskasse med 600.000 medlemmer

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension

Alm Brand Bank. Investeringsordning Pension Alm Brand Bank Investeringsordning Pension Indhold I denne brochure kan du læse om alle fordelene ved Alm. Brand Investeringsordning 3 4 8 10 11 12 14 17 18 20 24 26 Alm. Brand Investeringsordning Fordele

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere