ÅRSRAPPORT DANSKVÆKSTKAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 +DANSKVÆKSTKAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT DANSKVÆKSTKAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 1

2 DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 2

3 ÅRSRAPPORT LEDELSESBERETNING 04 VELKOMMEN TIL DANSK VÆKSTKAPITAL 06 DANMARKS NYE FONDSINVESTOR 08 VORES INVESTORER 12 VORES INVESTERINGER 22 SÅDAN FUNGERER DANSK VÆKSTKAPITAL 24 REGNSKABSBERETNING 25 PÅTEGNINGER OG ERKLÆRINGER 27 ÅRSREGNSKAB DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 3

4 VELKOMMEN TIL DANSK VÆKSTKAPITAL LARS NØRBY JOHANSEN BESTYRELSESFORMAND Som formand for bestyrelsen er jeg stolt af at kunne præsentere Dansk Vækstkapitals første årsrapport. Dansk Vækstkapital blev etableret i juni 2011, og siden er det gået stærkt. En vigtig målsætning er at få kapital ud at arbejde i nye fonde til gavn for virksomheder med vækst i blodet og helst i et højt tempo. Eftersom den første fond med kapital fra Dansk Vækstkapital blev etableret blot ti uger efter, at Dansk Vækstkapital blev klar til at investere, må det siges at være lykkedes. Ved udgangen af 2011 havde vi i alt givet tilsagn om over 1,3 mia. kr. i kapital til fem fonde, så vi er kommet godt i gang. Vi forventer at investere i fonde frem til udgangen af Fondene vil kunne investere i danske virksomheder i løbet af de første 3-4 år. Dansk Vækstkapital er en unik størrelse i både dansk og international sammenhæng. Foruden at vise vores resultater fortæller vi i årsrapporten derfor også om, hvordan Dansk Vækstkapital fungerer i praksis, og hvilke krav vi stiller til vores investeringer. God fornøjelse. Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 4

5 FOTO: SCANPIX DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 5

6 DANMARKS NYE FONDSINVESTOR Danske virksomheder skal have bedre adgang til risikovillig kapital for at kunne skabe vækst og arbejdspladser. Sådan lød kommentaren, da den tidligere regering sammen med Forsikring & Pension, ATP og LD i januar 2011 offentliggjorde den aftale om risikovillig kapital, som blev startskuddet til etableringen af Dansk Vækstkapital K/S. I løbet af foråret 2011 faldt de endelige aftaler om investeringsfokus og vilkår på plads, og bestyrelsen blev sammensat med Lars Nørby Johansen som formand. Dansk Vækstkapitals investeringsperiode afsluttes senest 31. december 2015, og fondens levetid er maksimalt frem til 31. december Fondsinvesteringer af den type, som Dansk Vækstkapital foretager, er meget langsigtede. De underliggende porteføljefonde har som hovedregel en investeringsperiode på 4-5 år, hvor de investerer i en portefølje af virksomheder. Disse virksomheder afhændes typisk efter en ejerperiode på 3-7 år. Samlet betyder det, at tidsrummet fra Dansk Vækstkapitals første tilsagn til en porteføljefond og indtil salget af den sidste virksomhed i en porteføljefond kan strække sig over en periode på op til 12 år. Dansk Vækstkapital investerer i small og mid cap-, venture- og mezzaninkapitalfonde, som kan skabe et konkurrencedygtigt tocifret afkast til investorerne. Maksimalt 20 pct. af Dansk Vækstkapitals kapitalgrundlag kan investeres i venturefonde. Dansk Vækstkapital kan ikke investere direkte i virksomheder, men kun i fonde forvaltet af professionelle private forvaltere med dyb viden og erfaring inden for de brancher, de investerer i. Dansk Vækstkapitals ejerandel af en enkelt porteføljefond må som udgangspunkt højst udgøre 50 pct., så der, ud over kapitalen fra Dansk Vækstkapital, tiltrækkes yderligere privat kapital til markedet. EFFEKTIVT SAMSPIL Dansk Vækstkapitals midler kommer fra pensionsinstitutterne. Tre fjerdedele ydes som lån og investeres i Dansk Vækstkapital gennem Vækstfonden. Den sidste fjerdedel investerer pensionsinstitutterne direkte i Dansk Vækstkapital. Modellen åbner for et effektivt samspil mellem Dansk Vækstkapital og pensionsinstitutterne. Fonde og virksomheder får bedre adgang til kapital og kan dermed bidrage til at løse en vigtig samfundsopgave ved at skabe lønsom vækst og nye arbejdspladser i små og mellemstore virksomheder i alle brancher. Samtidig får pensionskunderne mulighed for at få et konkurrencedygtigt afkast på deres opsparinger. JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI Aftale mellem regeringen, Forsikring & Pension, ATP og LD bliver startskuddet til etablering af Dansk Vækstkapital. Bestyrelsen falder på plads med i alt syv medlemmer. Offi ciel etablering og tilsagn om 4 mia. kr. i kapital fra pensionsinstitutterne. DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 6

7 DANSK VÆKSTKAPITALS BESTYRELSE: FORMAND LARS NØRBY JOHANSEN NÆSTFORMAND VIGGO NEDERGAARD JENSEN, BIRGIT W. NØRGAARD, NINA C. MOVIN, ASBJØRN BERGE, MICHAEL RING OG PETER E. HANSEN FØRSTE RESULTATER De første resultater af modellen viste sig umiddelbart før sommerferien Her blev Dansk Vækstkapital formelt etableret med 4 mia. kr. i kapital fra pensionsinstitutterne. I december fi k Dansk Vækstkapital tilsagn om yderligere kapital på knap 800 mio. kr. fra pensionsinstitutterne og nåede derved et samlet kapitalgrundlag på knap 4,8 mia. kr. To uger efter Dansk Vækstkapitals formelle etablering godkendte bestyrelsen de første kapitaltilsagn på i alt 775 mio. kr. til tre nye fonde. I november og december fulgte tilsagn til yderligere to fonde for i alt 550 mio. kr. Af de fem fonde, som fi k tilsagn om kapital i 2011, nåede fi re at blive endeligt etableret inden årets udgang. Jeg håber, at Dansk Vækstkapital vil fortsætte den stærke investeringsudvikling i det kommende år. Dansk Vækstkapital skaber udvikling, vækst og arbejdspladser ved at styrke de små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Og det er godt, at pensionssektoren involverer sig aktivt i at styrke væksten til gavn for både beskæftigelsen og pensionskunderne, siger erhvervs- og vækstminister Ole Sohn. PENSIONSINSTITUTTER 1,2 MIA. KR. EGENKAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL 4,8 MIA. KR. EGENKAPITAL FONDE VIRKSOMHEDER 3,6 MIA. KR. LÅN VÆKSTFONDEN 3,6 MIA. KR. EGENKAPITAL JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Maj Invest Equity 4, Sunstone Life Science Ventures Fund III og Sunstone Technology Ventures Fund III får tilsagn om i alt 775 mio. kr. Maj Invest Equity 4 etableres og bliver den første fond med tilsagn om kapital fra Dansk Vækstkapital. Capidea Kapital II får tilsagn om investering på 400 mio. kr. Sunstone Capital etablerer en biotekfond på 662 mio. kr. og en teknologifond på 626 mio. kr. SEED Capital Denmark II får tilsagn om investering på150 mio. kr. Dansk Vækstkapital får tilsagn om yderligere 786 mio. kr. fra pensionsinstitutterne og når dermed et kapitalgrundlag på 4,8 mia. kr. DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 7

8 VORES INVESTORER DANSK DANSK VÆKSTKAPITAL // SIDE SIDE 8

9 FOTO: COLOURBOX DORRIT VANGLO DIREKTØR I LD LD BAGGRUND For LD s vedkommende ligger Dansk Vækstkapital fi nt i forlængelse af vores investeringsstrategi, hvor vi har ønsket at spille en rolle også for underskoven af dansk erhvervsliv. Ny lovgivning i 2004 betød, at vores kunder fi k ret til at fl ytte deres penge ud af LD, og det har givet os en lidt stejlere afviklingsprofi l. En af de måder, hvorpå vi rustede investeringsporteføljen til den nye situation, var at stoppe med direkte investeringer i unoterede virksomheder og lægge den del af vores forretning ud til selvstændige fonde. Dansk Vækstkapital passer fi nt ind i den strategi. FORVENTNINGER Vi var noget skeptiske til at begynde med, da vi ikke har de bedste erfaringer med denne type investeringer. Men med den model, der her er fundet, forventer vi at få et fornuftigt afkast. Det er meget positivt, at det er lykkedes at kombinere samfundsmæssige interesser med de rammer, pensionskasserne arbejder indenfor. Det er en forudsætning for, at vi kan være med. STATUS Vi lagde vægt på, at pengene skulle hurtigt ud at arbejde i fondene, da det er nu, behovet er der qua konjunkturerne. Det er lykkedes, men vi var formodentlig aldrig kommet så hurtigt i gang, hvis ikke vi havde trukket på de eksisterende kompetencer, som lå i Vækstfonden. Det er afgørende, at Dansk Vækstkapital ikke bliver eneste investor i de nye fonde. Dels for at blåstemple fondene, dels for at sikre en professionel investorbase, der kan fremtidssikre fondenes levedygtighed. Det har stor betydning, eftersom der ikke er givet tilsagn om kapital til en ny fond, når Dansk Vækstkapital afslutter sin investeringsperiode senest ved udgangen af DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 9

10 LARS ROHDE DIREKTØR I ATP ATP BAGGRUND Dansk Vækstkapital kan være med til at stille risikovillig kapital til rådighed, og det er der behov for. Det har gennem længere tid været vanskeligt for de små og mellemstore virksomheder at få adgang til kapital, og det gælder både egenkapital og lånekapital. Samtidig har aftalen om Dansk Vækstkapital sikret en fornuftig risikofordeling mellem de institutionelle investorer og staten. Vi fi k desuden skabt en model, der bygger videre på eksisterende kompetencer i markedet, og det er vigtigt. FORVENTNINGER Foruden et afkast til vores medlemmer forventer jeg, at vi får en eksponering mod markedet for små og mellemstore virksomheder, og det er godt ud fra en porteføljebetragtning. Jeg betragter Dansk Vækstkapital som en konsolidering af den læreproces, som private equity- og ventureinvestorer har været igennem de seneste 20 år. Der er sket en modning af det danske marked, men det tager lang tid at få aktører med erfaring og track record. I dag har vi et relativt stort antal personer med den nødvendige viden, og derfor ser situationen lysere ud end tidligere. STATUS Det foreløbige resultat er meget tilfredsstillende. Etableringen af rammerne for fondens arbejde og udnævnelsen af bestyrelsen gik godt og rimelig hurtigt. Ja, faktisk overraskende nemt. Det var tydeligt, at processen blev båret frem af et fælles ønske om at få det til at lykkes. Nu bliver det spændende at følge udviklingen i Dansk Vækstkapital ikke mindst investeringerne i de mere traditionelle industrier. DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 10

11 FOTO: SCANPIX PETER DAMGAARD JENSEN, BESTYRELSESFORMAND FOR FORSIKRING & PENSION Forsikring & Pension BAGGRUND Pensionskasserne spiller en vigtig rolle i det danske samfund, og den tager vi på os med investeringen i Dansk Vækstkapital. Det er især vigtigt i en situation som nu, hvor det er svært for virksomhederne at få fi nansiering. Det politiske udspil om Dansk Vækstkapital fandt en fornuftig balance, hvor staten er med til at sikre pensionskunderne et rimeligt afkast. Man har bygget på kendte konstruktioner og trukket på de erfaringer, vi har opbygget gennem de sidste 20 år. Det var vigtigt for at nå frem til en løsning og endnu vigtigere for at komme hurtigt i gang. Så vidt jeg ved, er den her model ret enestående også sammenlignet med andre lande. FORVENTNINGER Vi skal først og fremmest levere afkast til vores kunder. Men vi forventer samtidig at kunne bidrage til investeringer i virksomhedernes udvikling, for det er vigtigt for væksten i Danmark. Med Dansk Vækstkapital får vi et indblik i og en føling med markedet, som jeg forventer, at vi kan lære meget af. STATUS Konceptet virker, og kapitalen kommer ud at arbejde. Det er vigtigt, at pengene ikke kommer til at brænde i lommen, da det kan så tvivl om hele setuppet. Vi er meget spændte på at se resultaterne i de kommende år. DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 11

12 VORES INVESTERINGER Dansk Vækstkapitals samlede kapitalgrundlag er 4,8 mia. kr. Fra etableringen i juni til udgangen af 2011 har Dansk Vækstkapital givet kapitaltilsagn til fem fonde for i alt mio. kr. Fire af fondene blev endeligt etableret inden årets udgang. Fondene har et bredt investeringsfokus med fokus på small og mid cap- samt ventureinvesteringer. FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR Dansk Vækstkapital kan foretage investeringer frem til udgangen af 2015 og har siden etableringen fået henvendelser fra et bredt spektrum af fonde. Bestyrelsen forventer i den periode at nå et samlet antal investeringer på fonde. Fondene vil kunne investere i danske virksomheder i løbet af de kommende 3-4 år. FORDELING AF TILSAGN Venture 525 mio. kr. Small og mid cap 800 mio kr. Ikke-allokerede tilsagn mio. kr. DANSK VÆKSTKAPITAL // SIDE 12

13 FOTO: SCANPIX DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 13

14 ERIK HOLM DIREKTØR OG ADM. PARTNER MAJ INVEST EQUITY DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 14 14

15 FOTO: TERRITORIUM MAJ INVEST EQUITY 4 KAPITAL TIL DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER I juli 2011 gav Dansk Vækstkapital tilsagn om en investering på 400 mio. kr. til kapitalfonden Maj Invest Equity 4 K/S, hvoraf 100 mio. kr. er betinget af, at fonden opnår en størrelse på minimum 1,3 mia. kr. Pengene bliver investeret i små og mellemstore virksomheder i Danmark, og den første investering gik til en producent af røget laks i Esbjerg. Maj Invest Equity 4 har fokus på selskaber med en årlig omsætning på mellem 100 og mio. kr. Fonden investerer udelukkende i virksomheder, som har en stærk markedsposition og et betydeligt vækstpotentiale. Adm. partner i Maj Invest Equity, Erik Holm, understreger, at virksomhederne skal have kant ved at udmærke sig i sin branche og ikke blot kunne det samme som gennemsnittet. Når vi investerer i Danmark, kan vi ikke positionere os i en eller to brancher. Det er vores land for lille til. Men i forhold til brancher spænder fonden bredt. Dog har vi valgt at fokusere på en række brancher, vi mener, vil have en højere vækst i fremtiden end markedet generelt. Det er bl.a. sundhed og pleje, fødevarer, miljø og klima, it- og medico-teknologi, mærkevarer, handel og service, siger Erik Holm. Det brede investeringsfokus afspejler sig i forvalterteamet, som er en blanding af konsulenter og folk med investeringserfaring og operationel erfaring. Hver gang fonden foretager en ny investering, ser de på holdet og vurderer, hvem der er de rigtige til at tage sig af virksomheden. TILFØRER RESSOURCER OG NETVÆRK Maj Invest Equity investerer i virksomhederne som en partner og indtræder i bestyrelsen. Fonden er med på sidelinjen i virksomheden i det daglige og har altid to ressourcepersoner tilknyttet. De bidrager med et stort netværk og hjælper med fx at forberede tilkøb, drive eller understøtte udviklingsfaser eller få oprettet rapporteringssystemer. Vi går meget op i, hvad det er for en rejse, vi skal ud på sammen. Vi kommer ikke kun med penge, vi kommer også med hjælp til at udvikle virksomheden. Vi vil skabe et godt afkast, men vi tror ikke på tekniske fi nansielle tricks. Vi tror på det hårde arbejde i at udvikle forretningen, så den kan komme til at tjene fl ere penge, end da vi købte den. Det er den rene sande værdiskabelse, siger Erik Holm. GØR MINDRE VIRKSOMHEDER STØRRE Ved årsskiftet gennemførte fonden sin første investering i lakseproducenten Vega Sea A/S i Esbjerg. Virksomheden har en omsætning på 600 mio. kr. og store ambitioner om at nå op på 1 mia. kr. Væksten skal komme fra at bearbejde og penetrere nye markeder mere effektivt, end man gør i dag, og der kan vi hjælpe dem. De er selv meget dygtige til at producere. Men på de indre linjer kan vi hjælpe dem med at få opbygget en bedre struktur, så der er et internt fundament, der kan understøtte væksten, siger Erik Holm. TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 300 MIO. KR. DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL 37,5 % FONDSSTØRRELSE 800 MIO. KR. INVESTERINGSDATO 2. SEPT DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 15

16 SEED CAPITAL DENMARK II FOKUS PÅ IVÆRKSÆTTERSPIRER SEED Capital Denmark II K/S fi k i slutningen af 2011 tilsagn om en investering på 150 mio. kr. fra Dansk Vækstkapital. Venturefonden blev etableret for to år siden og har indtil videre investeret i 23 lovende opstartsvirksomheder, som er meget tidligt i deres udviklingsforløb, og i 10 virksomheder, hvor der er tale om egentlige ventureinvesteringer. Med den nye kapital regner fonden med at kunne nå op på egentlige ventureinvesteringer i Danmark og Sydsverige, særligt inden for cleantech, it og life sciences. SAMARBEJDER MED INNOVATIONSMILJØ SEED Capital har et strategisk samarbejde med det statslige innovationsmiljø DTU Symbion Innovation A/S. Ulla Brockenhuus-Schack, managing partner i SEED Capital, fremhæver fordelene ved den tætte forbindelse med innovationsmiljøet: Samarbejdet betyder, at vi lærer selskaberne at kende, et halvt til to år inden vi investerer et større beløb i dem. Når der bliver opfundet nye ting på universiteterne og hospitalerne, så kan vi følge udviklingen af opfi ndelserne tæt og investere meget tidligt i de iværksættere, der har potentiale til at føre det vidt. Det er en kæmpe fordel, siger Ulla Brockenhuus-Schack. VIRKSOMHEDENS FØRSTE INVESTOR SEED Capital investerer i virksomheder på seed-stadiet, der har fået rådgivning og kapital fra innovationsmiljøet. På det tidspunkt i deres udvikling har iværksætterne ikke nødvendigvis et færdigt produkt, men det er afgørende for fondsforvalterne, at de har et proof of concept. Første gang vi investerer i en virksomhed, er vi som regel den eneste investor. Senere får vi så fl ere investorer til at gå med. Vi udfylder derfor to roller: Den første er at trække den spændende forskning ud fra universiteterne, og den anden er, at vi kan bringe de mest perspektivrige virksomheder videre i samarbejde med andre venturefonde både i Danmark og i udlandet, siger Ulla Brockenhuus-Schack. BREDT INVESTERINGSFOKUS OG FORVALTER- TEAM Fonden har et bredt investeringsfokus og dækker både cleantech, it og life sciences. Der er 20 medarbejdere i innovationsmiljøet og fonden, inkl. 6 partnere. Jo tidligere man investerer, jo sværere er det at forudsige virksomhedernes udvikling, og jo mere erfarne investeringsansvarlige skal man have. Derfor har vi sammensat et hold, der har teknisk dybde, og som også har været ledende inden for forretningsudvikling eller har startet virksomheder op. Partnerne har næsten alle 20 års erfaring som iværksættere, forretningsudviklere og virksomhedsledere, siger Ulla Brockenhuus-Schack. TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 150 MIO. KR. DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL 22,0 % FONDSSTØRRELSE 682 MIO. KR. INVESTERINGSDATO 31. DEC DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 16

17 FOTO: TERRITORIUM ULLA BROCKENHUUS-SCHACK MANAGING PARTNER SEED CAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 17

18 JIMMY FUSSING NIELSEN MANAGING PARTNER SUNSTONE CAPITAL DANSK DANSK VÆKSTKAPITAL // SIDE SIDE 18 18

19 FOTO: TERRITORIUM SUNSTONE TECHNOLOGY VENTURES FUND III KAPITAL TIL TEKNOLOGI- VIRKSOMHEDER Med et tilsagn på 175 mio. kr. fra Dansk Vækstkapital fi k ventureselskabet Sunstone Capital rejst deres tredje teknologifond på 626 mio. kr. Pengene bliver investeret i op mod 25 lovende teknologivirksomheder med globale vækstambitioner. TIDLIGT IND I LOVENDE TEKNOLOGIVIRKSOM- HEDER Den nye teknologifond, Sunstone Technology Ventures Fund III K/S, har fokus på start-up-virksomheder i Norden, Central- og Østeuropa, der arbejder med software, webservice, e-handel, spil og mobilteknologi. Forvalterteamet foretager en stor del af deres investeringer i Danmark, og de investerer i virksomhederne på et tidligt stadie i deres udvikling. Jimmy Fussing Nielsen, der er managing partner på teknologiområdet i Sunstone Capital, lægger også vægt på, at virksomhederne har puls, når de investerer i dem. LØFTESTANGSEFFEKT Når Sunstone Capital investerer i en virksomhed, har teamet altid et ønske om at udvikle den i en bestemt retning. De indtræder altid i bestyrelsen og har stor indfl ydelse på de strategiske beslutninger. Forvalterteamet består af forskellige profi ler, der komplementerer hinanden. De kan derfor hjælpe virksomheden med alt lige fra produktudvikling, strategi, forretningsmodel og industriforståelse til markedsføring, salg og konfl ikthåndtering. Og som Jimmy Fussing Nielsen bemærker, har det en løftestangseffekt, når de investerer i en virksomhed. Hver gang vi har investeret 1 kr. i en virksomhed, så har andre investeret 2,8 kr., og 1,8 af dem er fra udlandet. Derfor giver det mening at have en stor aktør i Danmark, der kan tiltrække international kapital og netværk til de danske virksomheder, siger Jimmy Fussing Nielsen. Vi vil gerne se puls forstået på den måde, at virksomhederne har en teknologiplatform, produktet eller servicen er lanceret, og vi kan kigge på de data, som brugerne, der har adopteret teknologien, genererer. Vi foretager kun tidlige investeringer og kan derfor investere små beløb ad gangen. Det betyder, at vi kan fi nansiere fl ere, uden at det bliver dyrt, hvis nogle af virksomhederne ikke lykkes, siger Jimmy Fussing Nielsen. KREATIV TALENTMASSE I DANMARK Jimmy Fussing Nielsen oplever, at der fi ndes mange interessante teknologivirksomheder i Danmark. Det er især designet, som de danske virksomheder er rigtig gode til. Ofte er de danske virksomheder gode på produktsiden. De er gode til det kreative og integrationen mellem produkt og design. Det, der adskiller den gode løsning fra den mindre gode, er det intuitive design, og det er danskerne gode til at udføre. Bedre end de fl este. Det kræver et vist talent. TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 175 MIO. KR. DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL 27,9 % FONDSSTØRRELSE 626 MIO. KR. INVESTERINGSDATO 6. DEC DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 19

20 SUNSTONE LIFE SCIENCE VENTURES FUND III PENGE TIL NY BIOTEKFOND Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om 200 mio. kr. til venturefonden Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S. I de kommende år vil fonden investere i 20 af de dygtigste opstartsvirksomheder i biotekbranchen. INVESTERER TIDLIGT Sunstone Capital investerer i virksomheder i Skandinavien og Centraleuropa. Halvdelen af midlerne skal gå til virksomheder, der beskæftiger sig med medicinsk teknologi og diagnosticering, og den anden halvdel bliver investeret i lægemiddelvirksomheder. Peter Benson, der er managing partner inden for life sciences i Sunstone Capital, lægger vægt på, at fonden skal gå tidligt ind i virksomhederne. Vi går ind i virksomhederne på et tidligt stadie i deres udvikling. Nogle af dem er nystartede, andre har eksisteret i fl ere år og er måske et spin-out fra en dansk pharma-virksomhed. Vi har også allokeret ti pct. af vores fondsmidler til at investere meget tidligt i virksomheder, som endnu ikke helt er klar til en større ventureinvestering. Vi får på den måde mulighed for at følge dem tæt for at teste deres potentiale, inden deres produkter er klar til markedet, siger han. NETVÆRK OG SPARRING TIL VIRKSOMHEDER Når Sunstone Capital beslutter sig for at investere i en virksomhed, indtræder de i bestyrelsen og går ind i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse. Forvalterteamet er sammensat af tidligere adm. direktører eller private investo- rer, der har arbejdet med både store og små virksomheder og forretningsudvikling på fl ere niveauer. Derfor kan de hjælpe virksomheden med at sammensætte det rigtige team og lægge strategien for det videre forløb. Peter Benson forklarer, at værdiskabelsen i virksomhederne sker i tre faser. For det første kommer vi med et stort netværk, hvor vi kan være med til at skabe de rette forbindelser. Det sker både lokalt og på tværs af grænser, og derfor kan vi være med til at tiltrække investorer fra udlandet. For det andet giver vi virksomhederne støtte til at tage de rigtige beslutninger ved at bidrage med analyser af markedet og sparring fra vores team og netværk. For det tredje forbereder vi løbende virksomheden på mødet med industrien og sørger for, at de er i kontinuerlig interaktion, siger Peter Benson. HØJT INNOVATIONSNIVEAU I DANMARK Sunstone Capital har med udviklingen af deres porteføljevirksomheder vist, at den nordiske biotekbranche er innovativ og i stand til at klare sig i international konkurrence. Innovationsniveauet er højt i Danmark. Vi har et højt uddannelsesniveau og industrilokomotiver, og vi er begyndt at se et system af serielle entreprenører, der har været med et stykke tid og har en masse erfaring. Danmark har en stærk position i Norden på biotekområdet i kraft af Medicon Valley i Ørestaden, siger Peter Benson. TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 200 MIO. KR. DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL 30,2 % FONDSSTØRRELSE 662 MIO. KR. INVESTERINGSDATO 16. DEC DANSK DANSK VÆKSTKAPITAL // SIDE SIDE 20 20

21 FOTO: TERRITORIUM PETER BENSON MANAGING PARTNER SUNSTONE CAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 21

22 SÅDAN FUNGERER DANSK VÆKSTKAPITAL I praksis består Dansk Vækstkapitals organisation af en bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen fastlægger investeringspolitik og -kriterier og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Vækstfonden er sekretariat og sørger for kontakten til fondene, herunder screening af potentielle investeringsemner, due diligence samt forhandling af investeringsvilkår. Desuden udfører sekretariatet en række administrative opgaver, som bl.a. omfatter rapportering til Dansk Vækstkapitals investorer samt varetagelse af Dansk Vækstkapitals interesser som investor i porteføljen af fonde. Ønsker en fond at komme i betragtning til en investering, skal forvalteren kontakte sekretariatet. KRAV TIL INVESTERINGER Dansk Vækstkapital investerer i small og mid cap-fonde samt venturefonde og fonde, der udbyder ansvarlig lånekapital, som fx mezzaninkapitalfonde. Mindstekravet til en fonds størrelse er mio. kr., men er der en særlig afkastmæssig begrundelse, kan bestyrelsen i enkelte tilfælde vælge at afvige fra dette krav. For at komme i betragtning til en investering fra Dansk Vækstkapital skal forvalterne kunne bidrage til værdiskabelsen i de virksomheder, de investerer i. Derfor lægger bestyrelsen stor vægt på, at forvalterne har ekspertise inden for det segment, som fondens investeringsstrategi retter sig mod. Forvalterne skal kunne demonstrere, at de tidligere har skabt værdi og afkast inden for det pågældende område. Investeringer foretages udelukkende med kommercielt sigte. SOCIAL ANSVARLIGHED Dansk Vækstkapital ønsker at skabe vækst og afkast på en etisk og samfundsansvarlig måde. Dansk Vækstkapital stiller derfor krav om social ansvarlighed til porteføljefondenes investeringer, hvilket sikres via særlige aftaler med porteføljefondene. Udgangspunktet for Dansk Vækstkapitals CSR-politik er FN s initiativ om ansvarlige investeringer, UNPRI, og principperne i FN s Global Compact-initiativ. Møder med poten-> > > > SCREENING DUE DILIGENCE INVESTERING MONITORERING Analyse og vurdering Dansk Vækstkapitals Gennemgang og optielle fondsforvaltere Modtagelse af af strategi, processer, team og track record bestyrelse tager stilling til sekretariatets investeringsindstilling følgning på modtagne rapporteringer fra hos potentielle fondsforvaltere fonde Endelig forhandling af Kvartalsvis rapporte- Fondsforvaltere præsentations- og investeringsmateriale fra potentielle fondsforvaltere Indledende analyser og udarbejdelse af screeningsnotat til Dansk Vækstkapitals bestyrelse. præsenterer deres investeringsmulighed for Dansk Vækstkapitals bestyrelse Sekretariatet udarbejder investeringsindstilling til Dansk Vækstkapitals bestyrelse. vilkår og aftalegrundlag Udfærdigelse af investeringsaftale. ring til Dansk Vækstkapitals bestyrelse og investorer Løbende admini- stration, herunder udbetalinger til fonde. DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 22

23 FOTO: SCANPIX DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 23

24 REGNSKABSBERETNING Årsrapporten for 2011 er Dansk Vækstkapitals første årsrapport. UDVIKLING I ÅRET Dansk Vækstkapital blev etableret i juni 2011 med et kapitaltilsagn på 4,0 mia. kr., hvilket blev øget til samlet 4,8 mia. kr. i december måned KAPITALBEREDSKAB Dansk Vækstkapital har et samlet kapitaltilsagn fra investorerne (kommanditisterne) på 4,8 mia. kr. Dansk Vækstkapital har endvidere en kreditfacilitet på 0,5 mia. kr. til rådighed til brug for fi nansiering af selskabets løbende likviditetsbehov i perioderne mellem tilførsel af kapital fra investorerne. Dansk Vækstkapitals resultatopgørelse for 2011 udviser et underskud på 18,3 mio. kr., og balancen udviser en egenkapital på -18,3 mio. kr. pr. 31. december Dansk Vækstkapital har et samlet kapitaltilsagn fra investorerne på 4,8 mia. kr., hvoraf 0 kr. er indbetalt som egenkapital pr. 31. december SÆRLIGE RISICI Dansk Vækstkapital investerer i porteføljefonde og er eksponeret over for den generelle økonomiske udvikling. Den løbende værdiansættelse af porteføljefondenes investeringer sker med reference til det generelle prisniveau for sammenlignelige virksomheder. Årets værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde udgør -6,1 mio. kr. Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 7,2 mio. kr. inkl. moms i administrationshonorar til Vækstfonden i henhold til den indgåede administrationsaftale. Årets resultat er tillige påvirket af etableringsomkostninger på i alt 3,2 mio. kr. Dansk Vækstkapital har pr. 31. december 2011 afgivet investeringstilsagn til 5 porteføljefonde for i alt mio. kr., hvoraf 500 mio. kr. er betinget af specifi kke milepæle, før de kan udnyttes. De mio. kr. fordeler sig med 800 mio. kr. til small og mid cap-fonde og 525 mio. kr. til venturefonde. Dansk Vækstkapital har mulighed for at afgive yderligere tilsagn om investering for ca. 3,5 mia. kr. Dansk Vækstkapitals investeringer i porteføljefonde er forbundet med selskabsspecifi kke risici i de enkelte investeringer. Alle beslutninger vedrørende de respektive porteføljefondes konkrete investeringer foretages af porteføljefondenes private forvaltere. Dansk Vækstkapitals kommanditister består af danske pensionsinstitutter underlagt tilsyn af Finanstilsynet, hvorfor selskabets likviditetsrisiko anses for at være beskeden. FORVENTNINGER FOR DET KOMMENDE ÅR Dansk Vækstkapital er løbende i dialog med potentielle investeringsmuligheder og forventer også i 2012 at investere i porteføljefonde, som lever op til Dansk Vækstkapitals investeringskriterier og krav til porteføljesammensætning, herunder krav til afkast. Dansk Vækstkapital har samlet investeret 33,2 mio. kr. i porteføljefonde inden årets udgang. Som følge af årets negative værdiregulering på investeringer i porteføljefonde på 6,1 mio. kr. er den bogførte værdi af investeringerne pr. 31. december 2011 reduceret til 27,1 mio. kr. Værdien af Dansk Vækstkapitals andel af porteføljefondene tager udgangspunkt i porteføljefondenes rapportering og fondsforvalternes værdiansættelser, som sker i henhold til International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines. Portføljefondene har pr. 31. december 2011 investeret i 35 virksomheder på forskellige udviklingsstadier og inden for fl ere forskellige brancher. USÆDVANLIGE FORHOLD Dansk Vækstkapitals aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultatet af Dansk Vækstkapitals aktiviteter og pengestrømme for 2011 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Der er ikke forekommet væsentlig usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Der henvises til afsnittet Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger under anvendt regnskabspraksis for en nærmere beskrivelse af de områder i årsrapporten, som er omfattet af væsentlige skøn og forudsætninger. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indfl ydelse på bedømmelsen af årsrapporten. DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 24

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS

BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS BENT DALL HADERSLEV HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/02/2013 Bent Dall Dirigent Side 2 af 15

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma K/S Losheim CVR-nr. 28 66 82 44 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår)

Dancost ApS. CVR-nr Årsrapport (9. Regnskabsår) CVR-nr. 29 77 94 49 Årsrapport 2015 (9. Regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling d. 17. maj 2016 Gerrit van der Meer Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet OMP 11 P/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet OMP 11 P/S c/o Domis K/S, Kystvejen 65, st., 8000 Aarhus C Årsrapport for 2015 CVR-nr. 31 86 51 23 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/5

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for

KPMG Acor Tax Komplementar ApS. Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 KPMG Acor Tax Komplementar ApS Tuborg Havnevej 18, 5, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015

Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Seniorbolig Danmark K/S Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Den 25. januar 2016 Seniorbolig Danmark K/S c/o NH-Cap A/S Christian IXs Gade 2, 2

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS

DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS DAMPSPÆRRE- OG UNDERTAGSKLASSIFIKATIONSORDNING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2014 Paw Engsbye Rasmussen

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015

KRS 2012 Holding ApS CVR-nr Weidekampsgade 67, 6. tv København S. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk KRS 2012 Holding ApS CVR-nr. 34804362

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015

Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr Papirfabrikken Silkeborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Silkeborg Fodbold Holding A/S CVR-nr. 27006329

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro

Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro Kodif Cormainville VII-VIII ApS Sønderlandsgade 44, 7500 Holstebro CVR nr. 30 36 39 65 Årsrapport 2015 Godkendt på selskabets generalforsamling den 20. maj 2016. Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015

Berge Invest ApS CVR-nr J. Skjoldborgs Vej Løgstør. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Berge Invest ApS CVR-nr. 28515391 J. Skjoldborgs Vej 2

Læs mere

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015

TIGOSTFONR ApS CVR-nr H.C. Andersens Boulevard København V. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk TIGOSTFONR ApS CVR-nr. 32471927

Læs mere

Niko Holding ApS CVR-nr

Niko Holding ApS CVR-nr Niko Holding ApS CVR-nr. 29 40 11 60 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. juni 2013. Niels Korsbæk Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS

KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS KOMPLEMENTARSELSKABET WIND PARTNER 15 ApS Københavnsvej 4 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/05/2016

Læs mere

SNB II Komplementar ApS CVR-nr

SNB II Komplementar ApS CVR-nr SNB II Komplementar ApS CVR-nr. 30 51 26 42 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015. Torben N. Sørensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent

Årsrapport SD Karreen Holding ApS. Holmens Kanal København K CVR-nr Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk SD Karreen Holding ApS Holmens

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015

Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S CVR-nr Kongensgade Esbjerg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S

Læs mere

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RGM HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RGM HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Robert Gade Madsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015

Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab. Årsrapport for 2015 Core Bolig IV Investorkommanditaktieselskab nr. 6 Skoubogade 1, 2., 1158 København Årsrapport for 2015 CVR-nr. 36 41 13 41 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2014. CVR-nr. 17 54 39 89. (22. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2014 (22. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04 2015 Fritz Larsen Dirigent Statsautoriseret

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent

K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet CVR-nr Marselis Tværvej Aarhus C. Årsrapport Dirigent Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Jysk Detail, Rema 1000 Hornslet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr

Gribskovs Projekt K/S CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.15 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

CMX Holding ApS CVR-nr

CMX Holding ApS CVR-nr CVR-nr. 33 76 41 54 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 12.06.15 Anne Dorthe Jensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015

FIMATIC ApS CVR-nr Nørredamsvej Fredensborg. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk FIMATIC ApS CVR-nr. 36066628 Nørredamsvej

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016

Biludan Finans A/S. Årsrapport for 2016 Biludan Finans A/S c/o Biludan Gruppen, Kristianiagade 16, 2100 København Ø Årsrapport for 2016 CVR-nr. 24 22 61 31 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen

KC Tex Denmark ApS. Årsrapport 2013/14. Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr september. Martin Abilgaard Jensen KC Tex Denmark ApS Mysundevej 4, 8930 Randers NØ CVR-nr. 32 29 15 97 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september Martin Abilgaard Jensen dirigent 20

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015

KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS. Årsrapporten for 2015 KOMPLEMENTARSELSKABET ENERGIPENSION ITALY IV ApS Philip Heymans Alle 3, 4. 2900 Hellerup CVR-nr. 34 73 65 53 Årsrapporten for 2015 (3. regnskabsår) Vi er tættere på dig Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015

Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr Nymøllevej 126B 9240 Nibe. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk Rokkedahl Landbrug Økologi ApS CVR-nr. 35814418

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 P. D. Holding, Fanø ApS Postboks 38, Nordby 6720 Fanø CVR nr. 19948870 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Catacap General Partner I ApS

Catacap General Partner I ApS Catacap General Partner I ApS Øster Allé 42, 7., 2100 København Ø CVR-nr. 34 88 44 98 Årsrapport for perioden 13. december 2012-31. december 2013 (13 måneder) Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014

Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Amager Strandvej 130 ApS CVR-nr. 29147116

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere