ÅRSRAPPORT DANSKVÆKSTKAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2011 +DANSKVÆKSTKAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT DANSKVÆKSTKAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 1

2 DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 2

3 ÅRSRAPPORT LEDELSESBERETNING 04 VELKOMMEN TIL DANSK VÆKSTKAPITAL 06 DANMARKS NYE FONDSINVESTOR 08 VORES INVESTORER 12 VORES INVESTERINGER 22 SÅDAN FUNGERER DANSK VÆKSTKAPITAL 24 REGNSKABSBERETNING 25 PÅTEGNINGER OG ERKLÆRINGER 27 ÅRSREGNSKAB DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 3

4 VELKOMMEN TIL DANSK VÆKSTKAPITAL LARS NØRBY JOHANSEN BESTYRELSESFORMAND Som formand for bestyrelsen er jeg stolt af at kunne præsentere Dansk Vækstkapitals første årsrapport. Dansk Vækstkapital blev etableret i juni 2011, og siden er det gået stærkt. En vigtig målsætning er at få kapital ud at arbejde i nye fonde til gavn for virksomheder med vækst i blodet og helst i et højt tempo. Eftersom den første fond med kapital fra Dansk Vækstkapital blev etableret blot ti uger efter, at Dansk Vækstkapital blev klar til at investere, må det siges at være lykkedes. Ved udgangen af 2011 havde vi i alt givet tilsagn om over 1,3 mia. kr. i kapital til fem fonde, så vi er kommet godt i gang. Vi forventer at investere i fonde frem til udgangen af Fondene vil kunne investere i danske virksomheder i løbet af de første 3-4 år. Dansk Vækstkapital er en unik størrelse i både dansk og international sammenhæng. Foruden at vise vores resultater fortæller vi i årsrapporten derfor også om, hvordan Dansk Vækstkapital fungerer i praksis, og hvilke krav vi stiller til vores investeringer. God fornøjelse. Lars Nørby Johansen Bestyrelsesformand for Dansk Vækstkapital DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 4

5 FOTO: SCANPIX DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 5

6 DANMARKS NYE FONDSINVESTOR Danske virksomheder skal have bedre adgang til risikovillig kapital for at kunne skabe vækst og arbejdspladser. Sådan lød kommentaren, da den tidligere regering sammen med Forsikring & Pension, ATP og LD i januar 2011 offentliggjorde den aftale om risikovillig kapital, som blev startskuddet til etableringen af Dansk Vækstkapital K/S. I løbet af foråret 2011 faldt de endelige aftaler om investeringsfokus og vilkår på plads, og bestyrelsen blev sammensat med Lars Nørby Johansen som formand. Dansk Vækstkapitals investeringsperiode afsluttes senest 31. december 2015, og fondens levetid er maksimalt frem til 31. december Fondsinvesteringer af den type, som Dansk Vækstkapital foretager, er meget langsigtede. De underliggende porteføljefonde har som hovedregel en investeringsperiode på 4-5 år, hvor de investerer i en portefølje af virksomheder. Disse virksomheder afhændes typisk efter en ejerperiode på 3-7 år. Samlet betyder det, at tidsrummet fra Dansk Vækstkapitals første tilsagn til en porteføljefond og indtil salget af den sidste virksomhed i en porteføljefond kan strække sig over en periode på op til 12 år. Dansk Vækstkapital investerer i small og mid cap-, venture- og mezzaninkapitalfonde, som kan skabe et konkurrencedygtigt tocifret afkast til investorerne. Maksimalt 20 pct. af Dansk Vækstkapitals kapitalgrundlag kan investeres i venturefonde. Dansk Vækstkapital kan ikke investere direkte i virksomheder, men kun i fonde forvaltet af professionelle private forvaltere med dyb viden og erfaring inden for de brancher, de investerer i. Dansk Vækstkapitals ejerandel af en enkelt porteføljefond må som udgangspunkt højst udgøre 50 pct., så der, ud over kapitalen fra Dansk Vækstkapital, tiltrækkes yderligere privat kapital til markedet. EFFEKTIVT SAMSPIL Dansk Vækstkapitals midler kommer fra pensionsinstitutterne. Tre fjerdedele ydes som lån og investeres i Dansk Vækstkapital gennem Vækstfonden. Den sidste fjerdedel investerer pensionsinstitutterne direkte i Dansk Vækstkapital. Modellen åbner for et effektivt samspil mellem Dansk Vækstkapital og pensionsinstitutterne. Fonde og virksomheder får bedre adgang til kapital og kan dermed bidrage til at løse en vigtig samfundsopgave ved at skabe lønsom vækst og nye arbejdspladser i små og mellemstore virksomheder i alle brancher. Samtidig får pensionskunderne mulighed for at få et konkurrencedygtigt afkast på deres opsparinger. JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI Aftale mellem regeringen, Forsikring & Pension, ATP og LD bliver startskuddet til etablering af Dansk Vækstkapital. Bestyrelsen falder på plads med i alt syv medlemmer. Offi ciel etablering og tilsagn om 4 mia. kr. i kapital fra pensionsinstitutterne. DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 6

7 DANSK VÆKSTKAPITALS BESTYRELSE: FORMAND LARS NØRBY JOHANSEN NÆSTFORMAND VIGGO NEDERGAARD JENSEN, BIRGIT W. NØRGAARD, NINA C. MOVIN, ASBJØRN BERGE, MICHAEL RING OG PETER E. HANSEN FØRSTE RESULTATER De første resultater af modellen viste sig umiddelbart før sommerferien Her blev Dansk Vækstkapital formelt etableret med 4 mia. kr. i kapital fra pensionsinstitutterne. I december fi k Dansk Vækstkapital tilsagn om yderligere kapital på knap 800 mio. kr. fra pensionsinstitutterne og nåede derved et samlet kapitalgrundlag på knap 4,8 mia. kr. To uger efter Dansk Vækstkapitals formelle etablering godkendte bestyrelsen de første kapitaltilsagn på i alt 775 mio. kr. til tre nye fonde. I november og december fulgte tilsagn til yderligere to fonde for i alt 550 mio. kr. Af de fem fonde, som fi k tilsagn om kapital i 2011, nåede fi re at blive endeligt etableret inden årets udgang. Jeg håber, at Dansk Vækstkapital vil fortsætte den stærke investeringsudvikling i det kommende år. Dansk Vækstkapital skaber udvikling, vækst og arbejdspladser ved at styrke de små og mellemstore virksomheders adgang til risikovillig kapital. Og det er godt, at pensionssektoren involverer sig aktivt i at styrke væksten til gavn for både beskæftigelsen og pensionskunderne, siger erhvervs- og vækstminister Ole Sohn. PENSIONSINSTITUTTER 1,2 MIA. KR. EGENKAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL 4,8 MIA. KR. EGENKAPITAL FONDE VIRKSOMHEDER 3,6 MIA. KR. LÅN VÆKSTFONDEN 3,6 MIA. KR. EGENKAPITAL JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Maj Invest Equity 4, Sunstone Life Science Ventures Fund III og Sunstone Technology Ventures Fund III får tilsagn om i alt 775 mio. kr. Maj Invest Equity 4 etableres og bliver den første fond med tilsagn om kapital fra Dansk Vækstkapital. Capidea Kapital II får tilsagn om investering på 400 mio. kr. Sunstone Capital etablerer en biotekfond på 662 mio. kr. og en teknologifond på 626 mio. kr. SEED Capital Denmark II får tilsagn om investering på150 mio. kr. Dansk Vækstkapital får tilsagn om yderligere 786 mio. kr. fra pensionsinstitutterne og når dermed et kapitalgrundlag på 4,8 mia. kr. DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 7

8 VORES INVESTORER DANSK DANSK VÆKSTKAPITAL // SIDE SIDE 8

9 FOTO: COLOURBOX DORRIT VANGLO DIREKTØR I LD LD BAGGRUND For LD s vedkommende ligger Dansk Vækstkapital fi nt i forlængelse af vores investeringsstrategi, hvor vi har ønsket at spille en rolle også for underskoven af dansk erhvervsliv. Ny lovgivning i 2004 betød, at vores kunder fi k ret til at fl ytte deres penge ud af LD, og det har givet os en lidt stejlere afviklingsprofi l. En af de måder, hvorpå vi rustede investeringsporteføljen til den nye situation, var at stoppe med direkte investeringer i unoterede virksomheder og lægge den del af vores forretning ud til selvstændige fonde. Dansk Vækstkapital passer fi nt ind i den strategi. FORVENTNINGER Vi var noget skeptiske til at begynde med, da vi ikke har de bedste erfaringer med denne type investeringer. Men med den model, der her er fundet, forventer vi at få et fornuftigt afkast. Det er meget positivt, at det er lykkedes at kombinere samfundsmæssige interesser med de rammer, pensionskasserne arbejder indenfor. Det er en forudsætning for, at vi kan være med. STATUS Vi lagde vægt på, at pengene skulle hurtigt ud at arbejde i fondene, da det er nu, behovet er der qua konjunkturerne. Det er lykkedes, men vi var formodentlig aldrig kommet så hurtigt i gang, hvis ikke vi havde trukket på de eksisterende kompetencer, som lå i Vækstfonden. Det er afgørende, at Dansk Vækstkapital ikke bliver eneste investor i de nye fonde. Dels for at blåstemple fondene, dels for at sikre en professionel investorbase, der kan fremtidssikre fondenes levedygtighed. Det har stor betydning, eftersom der ikke er givet tilsagn om kapital til en ny fond, når Dansk Vækstkapital afslutter sin investeringsperiode senest ved udgangen af DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 9

10 LARS ROHDE DIREKTØR I ATP ATP BAGGRUND Dansk Vækstkapital kan være med til at stille risikovillig kapital til rådighed, og det er der behov for. Det har gennem længere tid været vanskeligt for de små og mellemstore virksomheder at få adgang til kapital, og det gælder både egenkapital og lånekapital. Samtidig har aftalen om Dansk Vækstkapital sikret en fornuftig risikofordeling mellem de institutionelle investorer og staten. Vi fi k desuden skabt en model, der bygger videre på eksisterende kompetencer i markedet, og det er vigtigt. FORVENTNINGER Foruden et afkast til vores medlemmer forventer jeg, at vi får en eksponering mod markedet for små og mellemstore virksomheder, og det er godt ud fra en porteføljebetragtning. Jeg betragter Dansk Vækstkapital som en konsolidering af den læreproces, som private equity- og ventureinvestorer har været igennem de seneste 20 år. Der er sket en modning af det danske marked, men det tager lang tid at få aktører med erfaring og track record. I dag har vi et relativt stort antal personer med den nødvendige viden, og derfor ser situationen lysere ud end tidligere. STATUS Det foreløbige resultat er meget tilfredsstillende. Etableringen af rammerne for fondens arbejde og udnævnelsen af bestyrelsen gik godt og rimelig hurtigt. Ja, faktisk overraskende nemt. Det var tydeligt, at processen blev båret frem af et fælles ønske om at få det til at lykkes. Nu bliver det spændende at følge udviklingen i Dansk Vækstkapital ikke mindst investeringerne i de mere traditionelle industrier. DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 10

11 FOTO: SCANPIX PETER DAMGAARD JENSEN, BESTYRELSESFORMAND FOR FORSIKRING & PENSION Forsikring & Pension BAGGRUND Pensionskasserne spiller en vigtig rolle i det danske samfund, og den tager vi på os med investeringen i Dansk Vækstkapital. Det er især vigtigt i en situation som nu, hvor det er svært for virksomhederne at få fi nansiering. Det politiske udspil om Dansk Vækstkapital fandt en fornuftig balance, hvor staten er med til at sikre pensionskunderne et rimeligt afkast. Man har bygget på kendte konstruktioner og trukket på de erfaringer, vi har opbygget gennem de sidste 20 år. Det var vigtigt for at nå frem til en løsning og endnu vigtigere for at komme hurtigt i gang. Så vidt jeg ved, er den her model ret enestående også sammenlignet med andre lande. FORVENTNINGER Vi skal først og fremmest levere afkast til vores kunder. Men vi forventer samtidig at kunne bidrage til investeringer i virksomhedernes udvikling, for det er vigtigt for væksten i Danmark. Med Dansk Vækstkapital får vi et indblik i og en føling med markedet, som jeg forventer, at vi kan lære meget af. STATUS Konceptet virker, og kapitalen kommer ud at arbejde. Det er vigtigt, at pengene ikke kommer til at brænde i lommen, da det kan så tvivl om hele setuppet. Vi er meget spændte på at se resultaterne i de kommende år. DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 11

12 VORES INVESTERINGER Dansk Vækstkapitals samlede kapitalgrundlag er 4,8 mia. kr. Fra etableringen i juni til udgangen af 2011 har Dansk Vækstkapital givet kapitaltilsagn til fem fonde for i alt mio. kr. Fire af fondene blev endeligt etableret inden årets udgang. Fondene har et bredt investeringsfokus med fokus på small og mid cap- samt ventureinvesteringer. FORVENTNINGER TIL DE KOMMENDE ÅR Dansk Vækstkapital kan foretage investeringer frem til udgangen af 2015 og har siden etableringen fået henvendelser fra et bredt spektrum af fonde. Bestyrelsen forventer i den periode at nå et samlet antal investeringer på fonde. Fondene vil kunne investere i danske virksomheder i løbet af de kommende 3-4 år. FORDELING AF TILSAGN Venture 525 mio. kr. Small og mid cap 800 mio kr. Ikke-allokerede tilsagn mio. kr. DANSK VÆKSTKAPITAL // SIDE 12

13 FOTO: SCANPIX DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 13

14 ERIK HOLM DIREKTØR OG ADM. PARTNER MAJ INVEST EQUITY DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 14 14

15 FOTO: TERRITORIUM MAJ INVEST EQUITY 4 KAPITAL TIL DANSKE VÆKSTVIRKSOMHEDER I juli 2011 gav Dansk Vækstkapital tilsagn om en investering på 400 mio. kr. til kapitalfonden Maj Invest Equity 4 K/S, hvoraf 100 mio. kr. er betinget af, at fonden opnår en størrelse på minimum 1,3 mia. kr. Pengene bliver investeret i små og mellemstore virksomheder i Danmark, og den første investering gik til en producent af røget laks i Esbjerg. Maj Invest Equity 4 har fokus på selskaber med en årlig omsætning på mellem 100 og mio. kr. Fonden investerer udelukkende i virksomheder, som har en stærk markedsposition og et betydeligt vækstpotentiale. Adm. partner i Maj Invest Equity, Erik Holm, understreger, at virksomhederne skal have kant ved at udmærke sig i sin branche og ikke blot kunne det samme som gennemsnittet. Når vi investerer i Danmark, kan vi ikke positionere os i en eller to brancher. Det er vores land for lille til. Men i forhold til brancher spænder fonden bredt. Dog har vi valgt at fokusere på en række brancher, vi mener, vil have en højere vækst i fremtiden end markedet generelt. Det er bl.a. sundhed og pleje, fødevarer, miljø og klima, it- og medico-teknologi, mærkevarer, handel og service, siger Erik Holm. Det brede investeringsfokus afspejler sig i forvalterteamet, som er en blanding af konsulenter og folk med investeringserfaring og operationel erfaring. Hver gang fonden foretager en ny investering, ser de på holdet og vurderer, hvem der er de rigtige til at tage sig af virksomheden. TILFØRER RESSOURCER OG NETVÆRK Maj Invest Equity investerer i virksomhederne som en partner og indtræder i bestyrelsen. Fonden er med på sidelinjen i virksomheden i det daglige og har altid to ressourcepersoner tilknyttet. De bidrager med et stort netværk og hjælper med fx at forberede tilkøb, drive eller understøtte udviklingsfaser eller få oprettet rapporteringssystemer. Vi går meget op i, hvad det er for en rejse, vi skal ud på sammen. Vi kommer ikke kun med penge, vi kommer også med hjælp til at udvikle virksomheden. Vi vil skabe et godt afkast, men vi tror ikke på tekniske fi nansielle tricks. Vi tror på det hårde arbejde i at udvikle forretningen, så den kan komme til at tjene fl ere penge, end da vi købte den. Det er den rene sande værdiskabelse, siger Erik Holm. GØR MINDRE VIRKSOMHEDER STØRRE Ved årsskiftet gennemførte fonden sin første investering i lakseproducenten Vega Sea A/S i Esbjerg. Virksomheden har en omsætning på 600 mio. kr. og store ambitioner om at nå op på 1 mia. kr. Væksten skal komme fra at bearbejde og penetrere nye markeder mere effektivt, end man gør i dag, og der kan vi hjælpe dem. De er selv meget dygtige til at producere. Men på de indre linjer kan vi hjælpe dem med at få opbygget en bedre struktur, så der er et internt fundament, der kan understøtte væksten, siger Erik Holm. TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 300 MIO. KR. DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL 37,5 % FONDSSTØRRELSE 800 MIO. KR. INVESTERINGSDATO 2. SEPT DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 15

16 SEED CAPITAL DENMARK II FOKUS PÅ IVÆRKSÆTTERSPIRER SEED Capital Denmark II K/S fi k i slutningen af 2011 tilsagn om en investering på 150 mio. kr. fra Dansk Vækstkapital. Venturefonden blev etableret for to år siden og har indtil videre investeret i 23 lovende opstartsvirksomheder, som er meget tidligt i deres udviklingsforløb, og i 10 virksomheder, hvor der er tale om egentlige ventureinvesteringer. Med den nye kapital regner fonden med at kunne nå op på egentlige ventureinvesteringer i Danmark og Sydsverige, særligt inden for cleantech, it og life sciences. SAMARBEJDER MED INNOVATIONSMILJØ SEED Capital har et strategisk samarbejde med det statslige innovationsmiljø DTU Symbion Innovation A/S. Ulla Brockenhuus-Schack, managing partner i SEED Capital, fremhæver fordelene ved den tætte forbindelse med innovationsmiljøet: Samarbejdet betyder, at vi lærer selskaberne at kende, et halvt til to år inden vi investerer et større beløb i dem. Når der bliver opfundet nye ting på universiteterne og hospitalerne, så kan vi følge udviklingen af opfi ndelserne tæt og investere meget tidligt i de iværksættere, der har potentiale til at føre det vidt. Det er en kæmpe fordel, siger Ulla Brockenhuus-Schack. VIRKSOMHEDENS FØRSTE INVESTOR SEED Capital investerer i virksomheder på seed-stadiet, der har fået rådgivning og kapital fra innovationsmiljøet. På det tidspunkt i deres udvikling har iværksætterne ikke nødvendigvis et færdigt produkt, men det er afgørende for fondsforvalterne, at de har et proof of concept. Første gang vi investerer i en virksomhed, er vi som regel den eneste investor. Senere får vi så fl ere investorer til at gå med. Vi udfylder derfor to roller: Den første er at trække den spændende forskning ud fra universiteterne, og den anden er, at vi kan bringe de mest perspektivrige virksomheder videre i samarbejde med andre venturefonde både i Danmark og i udlandet, siger Ulla Brockenhuus-Schack. BREDT INVESTERINGSFOKUS OG FORVALTER- TEAM Fonden har et bredt investeringsfokus og dækker både cleantech, it og life sciences. Der er 20 medarbejdere i innovationsmiljøet og fonden, inkl. 6 partnere. Jo tidligere man investerer, jo sværere er det at forudsige virksomhedernes udvikling, og jo mere erfarne investeringsansvarlige skal man have. Derfor har vi sammensat et hold, der har teknisk dybde, og som også har været ledende inden for forretningsudvikling eller har startet virksomheder op. Partnerne har næsten alle 20 års erfaring som iværksættere, forretningsudviklere og virksomhedsledere, siger Ulla Brockenhuus-Schack. TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 150 MIO. KR. DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL 22,0 % FONDSSTØRRELSE 682 MIO. KR. INVESTERINGSDATO 31. DEC DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 16

17 FOTO: TERRITORIUM ULLA BROCKENHUUS-SCHACK MANAGING PARTNER SEED CAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 17

18 JIMMY FUSSING NIELSEN MANAGING PARTNER SUNSTONE CAPITAL DANSK DANSK VÆKSTKAPITAL // SIDE SIDE 18 18

19 FOTO: TERRITORIUM SUNSTONE TECHNOLOGY VENTURES FUND III KAPITAL TIL TEKNOLOGI- VIRKSOMHEDER Med et tilsagn på 175 mio. kr. fra Dansk Vækstkapital fi k ventureselskabet Sunstone Capital rejst deres tredje teknologifond på 626 mio. kr. Pengene bliver investeret i op mod 25 lovende teknologivirksomheder med globale vækstambitioner. TIDLIGT IND I LOVENDE TEKNOLOGIVIRKSOM- HEDER Den nye teknologifond, Sunstone Technology Ventures Fund III K/S, har fokus på start-up-virksomheder i Norden, Central- og Østeuropa, der arbejder med software, webservice, e-handel, spil og mobilteknologi. Forvalterteamet foretager en stor del af deres investeringer i Danmark, og de investerer i virksomhederne på et tidligt stadie i deres udvikling. Jimmy Fussing Nielsen, der er managing partner på teknologiområdet i Sunstone Capital, lægger også vægt på, at virksomhederne har puls, når de investerer i dem. LØFTESTANGSEFFEKT Når Sunstone Capital investerer i en virksomhed, har teamet altid et ønske om at udvikle den i en bestemt retning. De indtræder altid i bestyrelsen og har stor indfl ydelse på de strategiske beslutninger. Forvalterteamet består af forskellige profi ler, der komplementerer hinanden. De kan derfor hjælpe virksomheden med alt lige fra produktudvikling, strategi, forretningsmodel og industriforståelse til markedsføring, salg og konfl ikthåndtering. Og som Jimmy Fussing Nielsen bemærker, har det en løftestangseffekt, når de investerer i en virksomhed. Hver gang vi har investeret 1 kr. i en virksomhed, så har andre investeret 2,8 kr., og 1,8 af dem er fra udlandet. Derfor giver det mening at have en stor aktør i Danmark, der kan tiltrække international kapital og netværk til de danske virksomheder, siger Jimmy Fussing Nielsen. Vi vil gerne se puls forstået på den måde, at virksomhederne har en teknologiplatform, produktet eller servicen er lanceret, og vi kan kigge på de data, som brugerne, der har adopteret teknologien, genererer. Vi foretager kun tidlige investeringer og kan derfor investere små beløb ad gangen. Det betyder, at vi kan fi nansiere fl ere, uden at det bliver dyrt, hvis nogle af virksomhederne ikke lykkes, siger Jimmy Fussing Nielsen. KREATIV TALENTMASSE I DANMARK Jimmy Fussing Nielsen oplever, at der fi ndes mange interessante teknologivirksomheder i Danmark. Det er især designet, som de danske virksomheder er rigtig gode til. Ofte er de danske virksomheder gode på produktsiden. De er gode til det kreative og integrationen mellem produkt og design. Det, der adskiller den gode løsning fra den mindre gode, er det intuitive design, og det er danskerne gode til at udføre. Bedre end de fl este. Det kræver et vist talent. TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 175 MIO. KR. DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL 27,9 % FONDSSTØRRELSE 626 MIO. KR. INVESTERINGSDATO 6. DEC DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 19

20 SUNSTONE LIFE SCIENCE VENTURES FUND III PENGE TIL NY BIOTEKFOND Dansk Vækstkapital har givet tilsagn om 200 mio. kr. til venturefonden Sunstone Life Science Ventures Fund III K/S. I de kommende år vil fonden investere i 20 af de dygtigste opstartsvirksomheder i biotekbranchen. INVESTERER TIDLIGT Sunstone Capital investerer i virksomheder i Skandinavien og Centraleuropa. Halvdelen af midlerne skal gå til virksomheder, der beskæftiger sig med medicinsk teknologi og diagnosticering, og den anden halvdel bliver investeret i lægemiddelvirksomheder. Peter Benson, der er managing partner inden for life sciences i Sunstone Capital, lægger vægt på, at fonden skal gå tidligt ind i virksomhederne. Vi går ind i virksomhederne på et tidligt stadie i deres udvikling. Nogle af dem er nystartede, andre har eksisteret i fl ere år og er måske et spin-out fra en dansk pharma-virksomhed. Vi har også allokeret ti pct. af vores fondsmidler til at investere meget tidligt i virksomheder, som endnu ikke helt er klar til en større ventureinvestering. Vi får på den måde mulighed for at følge dem tæt for at teste deres potentiale, inden deres produkter er klar til markedet, siger han. NETVÆRK OG SPARRING TIL VIRKSOMHEDER Når Sunstone Capital beslutter sig for at investere i en virksomhed, indtræder de i bestyrelsen og går ind i et tæt samarbejde med virksomhedens ledelse. Forvalterteamet er sammensat af tidligere adm. direktører eller private investo- rer, der har arbejdet med både store og små virksomheder og forretningsudvikling på fl ere niveauer. Derfor kan de hjælpe virksomheden med at sammensætte det rigtige team og lægge strategien for det videre forløb. Peter Benson forklarer, at værdiskabelsen i virksomhederne sker i tre faser. For det første kommer vi med et stort netværk, hvor vi kan være med til at skabe de rette forbindelser. Det sker både lokalt og på tværs af grænser, og derfor kan vi være med til at tiltrække investorer fra udlandet. For det andet giver vi virksomhederne støtte til at tage de rigtige beslutninger ved at bidrage med analyser af markedet og sparring fra vores team og netværk. For det tredje forbereder vi løbende virksomheden på mødet med industrien og sørger for, at de er i kontinuerlig interaktion, siger Peter Benson. HØJT INNOVATIONSNIVEAU I DANMARK Sunstone Capital har med udviklingen af deres porteføljevirksomheder vist, at den nordiske biotekbranche er innovativ og i stand til at klare sig i international konkurrence. Innovationsniveauet er højt i Danmark. Vi har et højt uddannelsesniveau og industrilokomotiver, og vi er begyndt at se et system af serielle entreprenører, der har været med et stykke tid og har en masse erfaring. Danmark har en stærk position i Norden på biotekområdet i kraft af Medicon Valley i Ørestaden, siger Peter Benson. TILSAGN FRA DANSK VÆKSTKAPITAL 200 MIO. KR. DANSK VÆKSTKAPITALS EJERANDEL 30,2 % FONDSSTØRRELSE 662 MIO. KR. INVESTERINGSDATO 16. DEC DANSK DANSK VÆKSTKAPITAL // SIDE SIDE 20 20

21 FOTO: TERRITORIUM PETER BENSON MANAGING PARTNER SUNSTONE CAPITAL DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 21

22 SÅDAN FUNGERER DANSK VÆKSTKAPITAL I praksis består Dansk Vækstkapitals organisation af en bestyrelse og et sekretariat. Bestyrelsen fastlægger investeringspolitik og -kriterier og træffer beslutning om, hvilke fonde der skal investeres i. Vækstfonden er sekretariat og sørger for kontakten til fondene, herunder screening af potentielle investeringsemner, due diligence samt forhandling af investeringsvilkår. Desuden udfører sekretariatet en række administrative opgaver, som bl.a. omfatter rapportering til Dansk Vækstkapitals investorer samt varetagelse af Dansk Vækstkapitals interesser som investor i porteføljen af fonde. Ønsker en fond at komme i betragtning til en investering, skal forvalteren kontakte sekretariatet. KRAV TIL INVESTERINGER Dansk Vækstkapital investerer i small og mid cap-fonde samt venturefonde og fonde, der udbyder ansvarlig lånekapital, som fx mezzaninkapitalfonde. Mindstekravet til en fonds størrelse er mio. kr., men er der en særlig afkastmæssig begrundelse, kan bestyrelsen i enkelte tilfælde vælge at afvige fra dette krav. For at komme i betragtning til en investering fra Dansk Vækstkapital skal forvalterne kunne bidrage til værdiskabelsen i de virksomheder, de investerer i. Derfor lægger bestyrelsen stor vægt på, at forvalterne har ekspertise inden for det segment, som fondens investeringsstrategi retter sig mod. Forvalterne skal kunne demonstrere, at de tidligere har skabt værdi og afkast inden for det pågældende område. Investeringer foretages udelukkende med kommercielt sigte. SOCIAL ANSVARLIGHED Dansk Vækstkapital ønsker at skabe vækst og afkast på en etisk og samfundsansvarlig måde. Dansk Vækstkapital stiller derfor krav om social ansvarlighed til porteføljefondenes investeringer, hvilket sikres via særlige aftaler med porteføljefondene. Udgangspunktet for Dansk Vækstkapitals CSR-politik er FN s initiativ om ansvarlige investeringer, UNPRI, og principperne i FN s Global Compact-initiativ. Møder med poten-> > > > SCREENING DUE DILIGENCE INVESTERING MONITORERING Analyse og vurdering Dansk Vækstkapitals Gennemgang og optielle fondsforvaltere Modtagelse af af strategi, processer, team og track record bestyrelse tager stilling til sekretariatets investeringsindstilling følgning på modtagne rapporteringer fra hos potentielle fondsforvaltere fonde Endelig forhandling af Kvartalsvis rapporte- Fondsforvaltere præsentations- og investeringsmateriale fra potentielle fondsforvaltere Indledende analyser og udarbejdelse af screeningsnotat til Dansk Vækstkapitals bestyrelse. præsenterer deres investeringsmulighed for Dansk Vækstkapitals bestyrelse Sekretariatet udarbejder investeringsindstilling til Dansk Vækstkapitals bestyrelse. vilkår og aftalegrundlag Udfærdigelse af investeringsaftale. ring til Dansk Vækstkapitals bestyrelse og investorer Løbende admini- stration, herunder udbetalinger til fonde. DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 22

23 FOTO: SCANPIX DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 23

24 REGNSKABSBERETNING Årsrapporten for 2011 er Dansk Vækstkapitals første årsrapport. UDVIKLING I ÅRET Dansk Vækstkapital blev etableret i juni 2011 med et kapitaltilsagn på 4,0 mia. kr., hvilket blev øget til samlet 4,8 mia. kr. i december måned KAPITALBEREDSKAB Dansk Vækstkapital har et samlet kapitaltilsagn fra investorerne (kommanditisterne) på 4,8 mia. kr. Dansk Vækstkapital har endvidere en kreditfacilitet på 0,5 mia. kr. til rådighed til brug for fi nansiering af selskabets løbende likviditetsbehov i perioderne mellem tilførsel af kapital fra investorerne. Dansk Vækstkapitals resultatopgørelse for 2011 udviser et underskud på 18,3 mio. kr., og balancen udviser en egenkapital på -18,3 mio. kr. pr. 31. december Dansk Vækstkapital har et samlet kapitaltilsagn fra investorerne på 4,8 mia. kr., hvoraf 0 kr. er indbetalt som egenkapital pr. 31. december SÆRLIGE RISICI Dansk Vækstkapital investerer i porteføljefonde og er eksponeret over for den generelle økonomiske udvikling. Den løbende værdiansættelse af porteføljefondenes investeringer sker med reference til det generelle prisniveau for sammenlignelige virksomheder. Årets værdiregulering af kapitalandele i porteføljefonde udgør -6,1 mio. kr. Dansk Vækstkapital har i regnskabsåret betalt 7,2 mio. kr. inkl. moms i administrationshonorar til Vækstfonden i henhold til den indgåede administrationsaftale. Årets resultat er tillige påvirket af etableringsomkostninger på i alt 3,2 mio. kr. Dansk Vækstkapital har pr. 31. december 2011 afgivet investeringstilsagn til 5 porteføljefonde for i alt mio. kr., hvoraf 500 mio. kr. er betinget af specifi kke milepæle, før de kan udnyttes. De mio. kr. fordeler sig med 800 mio. kr. til small og mid cap-fonde og 525 mio. kr. til venturefonde. Dansk Vækstkapital har mulighed for at afgive yderligere tilsagn om investering for ca. 3,5 mia. kr. Dansk Vækstkapitals investeringer i porteføljefonde er forbundet med selskabsspecifi kke risici i de enkelte investeringer. Alle beslutninger vedrørende de respektive porteføljefondes konkrete investeringer foretages af porteføljefondenes private forvaltere. Dansk Vækstkapitals kommanditister består af danske pensionsinstitutter underlagt tilsyn af Finanstilsynet, hvorfor selskabets likviditetsrisiko anses for at være beskeden. FORVENTNINGER FOR DET KOMMENDE ÅR Dansk Vækstkapital er løbende i dialog med potentielle investeringsmuligheder og forventer også i 2012 at investere i porteføljefonde, som lever op til Dansk Vækstkapitals investeringskriterier og krav til porteføljesammensætning, herunder krav til afkast. Dansk Vækstkapital har samlet investeret 33,2 mio. kr. i porteføljefonde inden årets udgang. Som følge af årets negative værdiregulering på investeringer i porteføljefonde på 6,1 mio. kr. er den bogførte værdi af investeringerne pr. 31. december 2011 reduceret til 27,1 mio. kr. Værdien af Dansk Vækstkapitals andel af porteføljefondene tager udgangspunkt i porteføljefondenes rapportering og fondsforvalternes værdiansættelser, som sker i henhold til International Private Equity and Venture Capital Valuation Guidelines. Portføljefondene har pr. 31. december 2011 investeret i 35 virksomheder på forskellige udviklingsstadier og inden for fl ere forskellige brancher. USÆDVANLIGE FORHOLD Dansk Vækstkapitals aktiver, passiver og fi nansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultatet af Dansk Vækstkapitals aktiviteter og pengestrømme for 2011 er ikke påvirket af usædvanlige forhold. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Der er ikke forekommet væsentlig usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Der henvises til afsnittet Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger under anvendt regnskabspraksis for en nærmere beskrivelse af de områder i årsrapporten, som er omfattet af væsentlige skøn og forudsætninger. BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indfl ydelse på bedømmelsen af årsrapporten. DANSK VÆKSTKAPITAL / SIDE 24

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011

Network of Corporate Academies CVR-nr. 27 36 46 83. Årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies CVR-nr.

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013

Foreningen Bastard Festival. CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 Foreningen Bastard Festival CVR.nr. 35 08 79 23 PROJEKTREGNSKAB FOR 22. MAJ TIL 2. OKTOBER 2013 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond II K/S Cvr. nr. 33 35 87 84

Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond II K/S Cvr. nr. 33 35 87 84 Årsrapport 2014 Via Venture Partners Fond II K/S Cvr. nr. 33 35 87 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. 4. februar 2015 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84)

Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) Dansk Træforening (CVR nr. 16 04 68 84) INTERN ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens bestyrelsesmøde den 5/5 2009. Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december)

Deloitte. Partii Inuit. Årsrapport 2013. (2. februar - 31. december) Deloitte. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartner CVR-nr. 33 96 35 56 Imaneq 33, 6.-7. etage Postboks 20 3900 Nuuk Telefon +299321511 Telefax +299322711 www.deloitte.dk Partii Inuit Årsrapport 2013

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere