Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget"

Transkript

1 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 22. juni 2016 Research Danmark Lidt mere kød på opsvinget Opsvinget fortsætter, med lidt mere BNP-vækst, og med Brexit som trussel. Ændringer i forhold til seneste prognose BNP-vækst skuffer dog stadig, selv om der er formildende omstændigheder. Reallønnen stiger kraftigere, end hvad der er holdbart i længden. Den stigende indkomst holder gang i forbruget, men vi har ikke et gældsdrevet forbrugsopsving. Nuværende prognose Tidligere prognose % å/å BNP 1,1 1,6 0,9 1,7 Privatforbrug 1,9 2,1 1,6 2,2 Offentligt forbrug 0,5 0,5 0,4 0,4 Faste bruttoinvesteringer 1,4 2,5 0,9 1,9 Eksport 0,5 3,3 0,4 3,6 Import 1,0 3,9 1,1 3,8 Der er håb om, at eksport og investeringer vil bidrage mere til væksten i år. Indkomst fra udlandet vil i stigende grad sikre stort betalingsbalanceoverskud. Bruttoledighed (1000 personer) 113,8 109,2 114,1 108,9 Inflation 0,5 1,4 0,6 1,6 Offentlig saldo, % af BNP -1,7-1,2-2,8-2,0 Betalingsbalance, % af BNP 6,9 7,1 6,6 7,0, Danske Bank Højere vækst men ikke høj Efter et meget skuffende andet halvår af 2015 overraskede væksten positivt i første kvartal af BNP steg 0,5 procent i forhold til kvartalet før, og efterspørgslen steg faktisk endnu mere, for faldende lagre trak 0,3 procentpoint fra væksten. Fremgangen i efterspørgslen var bredt funderet i forbrug, investeringer og eksport, og vi har på den baggrund opjusteret vores vækstforventninger for 2016 lidt. Dog med det forbehold, at et britisk nej til EU ved folkeafstemningen 23. juni formentlig vil udløse et midlertidigt fald i erhvervsinvesteringerne og også trække ned i privatforbruget i Storbritannien selv, men også det øvrige Europa, herunder Danmark. Noget, der i prognoseperioden vil være klart negativt for BNP-væksten herhjemme. Sløj BNP-udvikling siden krisen Kilde: OECD Selv uden Brexit ser det stadig ud til, at BNP-væksten kun lige kommer over en procent i år. Det er lavt i betragtning af, at vi befinder os i et opsving, hvor der måned for måned er fremgang i den private beskæftigelse. I hele forløbet siden krisen har den danske BNP-udvikling været svagere end i omverdenen. Man kan dog godt argumentere for, at det traditionelle BNP-mål i faste priser tegner et for negativt billede af dansk økonomi. Vi har i en årrække forbedret vores bytteforhold, altså haft større prisstigninger på vores eksport end på vores import, hvilket de normale væksttal ikke fanger. Vi har også et stigende afkast af de store danske investeringer i udlandet, som ikke tæller med i BNP, men som lige så vel som hjemlig produktion giver mulighed for forbrug her i landet. Befolkningsudviklingen har heller ikke været gunstig for produktionen de senere år, idet der ikke har været nogen vækst i befolkningen i den arbejdsdygtige alder. Cheføkonom Las Olsen Økonom Bjørn Tangaa Sillemann Privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen Assisterende analytiker Mark Thybo Naur

2 Det reelle billede af den underliggende udvikling i dansk økonomi er nærmere, at vi har haft en fremgang lidt til den svage side i forhold til andre vestlige lande, og ikke langt dårligere. Men det er værd at huske på, at udviklingen i BNP og produktivitet har været skuffende i det meste af verden. Hvis den økonomiske politik skal føre til fremgang i levestandarden i Danmark på længere sigt, er der god grund til at understøtte både højere produktivitet og højere deltagelse på arbejdsmarkedet. Indkomstudvikling også sløj, men mere éns Valutaen strømmer igen til Danmark Målt ved de officielle indlånsrenter er renteforskellen mellem Danmark og euroområdet blevet 0,2 procentpoint mindre i år, men med en dansk rente, der alligevel er 0,25 procentpoint under euroområdets. Valutaudstrømningen fra Danmark er vendt til en relativt kraftig indstrømning i maj, hvor Nationalbanken opkøbte valuta for 24 milliarder kroner. Det skyldes dog ikke alene den mindre forskel i officielle renter. Udviklingen på det danske pengemarked har også bidraget, men selve det, at Nationalbanken køber valuta og sælger kroner, kan dæmpe presset på pengemarkedet. Det virker på samme måde som en rentenedsættelse, og derfor forventer vi ikke umiddelbart, at en ny officiel rentenedsættelse er på vej, trods den store indstrømning. Men det kan bestemt ikke udelukkes, særligt ikke, hvis et Brexit får investorer til at søge mod sikker havn i Danmark fra et usikkert Europa. Det er muligt, at der allerede er en trafik i den retning forud for afstemningen, og at det er med til at forklare valutaindstrømningen. Forbrugsvæksten er grundlæggende sund Sidste år udgjorde privatforbruget en af hoveddrivkræfterne bag BNP-væksten. Privatforbruget steg 2,1 procent, og fremgangen er fortsat ind i 2016 med en stigning på 0,7 procent fra 4. kvartal til 1. kvartal. Fremgangen i forbruget har været bredt funderet med stigning i en række underkomponenter ud over det volatile energiforbrug, så som boligbenyttelse og køb af køretøjer. Bilforbruget har udviklet sig stærkt ind i det nye år, og målt i styks er bilsalget rekordhøjt. I kroner er bilforbruget imidlertid omkring en fjerdedel under, hvad det var i 2007, fordi husholdningerne køber mindre biler i dag end for ti år siden. Kilde: OECD og national statistik Valutareserven er igen stigende Kilde: Danmarks Nationalbank Rentespænd indsnævret En række forhold har medvirket til, at de danske forbrugere nu igen har fundet pengepungen frem. For det første er beskæftigelsen vokset pænt. For det andet vokser reallønnen, og dermed stiger købekraften, der kan omsættes til forbrug. Forbruget vokser i overensstemmelse med stigende indkomster, frem for at blive drevet af øget gældsætning. Derfor er der heller ikke udsigt til, at der komme gang i et stort gældsdrevet forbrugsopsving, som det vi så i midten af 00 erne, men snarere en moderat forbrugsvækst over prognoseperioden. Kilde: Danmarks Nationalbank og ECB Ikke tegn på lånefinansieret forbrugsvækst Vi forventer en bredt funderet forbrugsvækst i 2016 på 2,1 procent, omtrent på linje med Der er blandt andet udsigt til stigende bilsalg og tiltagende boligforbrug, i takt med at der igen kommer gang i nybyggeriet. Foreløbige tal for andet kvartal peger ikke på prangende vækst i foråret, men vi mener, at der kun er tale om en midlertidig svækkelse, der ikke rykker ved billedet af, at fundamentet for stigende forbrug er til stede. Anm: Databrud i december Kilde: Danmarks Nationalbank juni

3 Den årlige forbrugsvækst i 2016 dæmpes noget af en relativt svag afslutning på Vi regner dog med, at privatforbruget vil vokse lidt hurtigere gennem i år end næste år, da tiltagende prisstigninger gradvist vil begynde at lægge en dæmper på væksten i købekraften. Privatforbruget tilbage som drivkraft bag væksten Priserne står stille, men lønnen stiger Forbrugerpriserne var i maj kun 0,1 procent højere end i samme måned året før. Det er især et stort prisfald på tøj, der har overrasket os. Tøj til kvinder er for eksempel faldet 7,3 procent, hvilket i sig selv reducerer den målte inflation med over 0,1 procentpoint. Vi forventer stadig, at inflationen vil stige i andet halvår, fordi effekten af faldet i olieprisen glider ud af tallene, men vi har reduceret vores samlede inflationsforventning for i år til 0,5 procent. For næste år har vi reduceret forventningen med 0,2 procentpoint. Det skyldes planerne om at afskaffe PSOafgiften på el. Der er endnu ikke vedtaget noget, men det ser ud til, at i hvert fald en del af finansieringen af afgiftslettelsen vil komme fra højere skatter, så der er ikke nødvendigvis tale om en lettelse for husholdningerne, men det vil trække ned i den målte inflation. Den nuværende lave inflation er i høj grad importeret. Danske lønninger og de priser, der afhænger af dem, stiger fortsat med tæt ved to procent om året. og Danske Bank Solid vækst i realløn Lønvæksten på det private arbejdsmarked nåede op på 1,8 procent år til år i første kvartal, så reallønnen stiger kraftigt for tiden. Store dele af arbejdsmarkedet skal forhandle overenskomst til næste år. Den høje reallønsvækst og den dårlige udvikling i produktiviteten har på forhånd presset lønningernes andel af den samlede produktion meget højt op. Omvendt giver den stigende beskæftigelse lønmodtagerne bedre kort på hånden. Vi regner med, at lønvæksten vil tiltage lidt, og reallønnen fortsætte med at stige om end ikke i samme tempo som nu, på grund af den stigende inflation. Flere i job Beskæftigelsen har været stigende tre år i træk, og der er ingen tegn på, at væksten er ved at ophøre. Der er fremgang i alle hovedbrancherne i den private sektor, bortset fra finans og råstofudvinding. Arbejdsløsheden er med 4,3 procent lav i en historisk sammenhæng, og der er stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft. Der er dog en betydelig reserve af arbejdskraft uden for den registrerede arbejdsløshed, blandt andet blandt studerende. Vi vurderer på den baggrund, at stigningen i beskæftigelsen kan fortsætte et år eller to endnu, men det er en vurdering med stor usikkerhed. Blandt mange ukendte faktorer er indvandringen fra udlandet og integrationen på arbejdsmarkedet af dem, der står udenfor, indvandrere såvel som indfødte. Endelig lidt investeringsvækst En af skuffelserne i 2015 var investeringsudviklingen, både i boliger og i virksomhederne. Stigende beskæftigelse vil normalt blive fulgt af stigende investeringer, og højere boligpriser burde åbne for flere boliginvesteringer begge dele understøttet af den lave rente. I første kvartal steg boliginvesteringerne med 4,6 procent og også erhvervsinvesteringerne viste fremgang, hvis man ser bort fra et stort fald i investeringen i nye skibe. Det er en udvikling, vi håber at se mere til i 2016, især hvis den politiske usikkerhed bliver dæmpet oven på den britiske EU-afstemning. og Danske Bank Reallønsvækst presser overskud Anm: Lønsun i procent af bruttofaktorindkomst. Kilde: Danmarks Statistik Arbejdsmarkedet mere stramt juni

4 Lejlighederne trækker fra Der er fremgang på boligmarkedet, og selv om handelsaktiviteten er aftaget en smule sammenlignet med for et år siden, peger pilen stadig opad. Priserne understøttes fortsat af solid vækst i realindkomst og beskæftigelse og et renteniveau, der forventes at forblive lavt længe. Mens huspriserne stiger stille og roligt på tværs af landet, er der anderledes gang i den på markedet for ejerlejligheder. Her er priserne på landsplan vokset med omkring 10 procent det seneste år. Det er i høj grad et storbyfænomen, med de kraftigste prisstigninger i København og Aarhus, hvor de fleste lejligheder også ligger. Her boostes priserne yderligere af, at rigtigt mange mennesker i disse år søger mod de store byer. Selvom prisstigningerne stadig vurderes at have rod i faktiske økonomiske forhold, betyder det ikke, at priserne ikke kan falde igen eksempelvis hvis renterne stiger. Generelt reagerer prisen på de dyrere boliger kraftigere på ændringer i renten end billigere boliger. Foreløbige tal for første del af 2016 peger på, at priserne er fortsat op i løbet af foråret, blandt andet understøttet af et fald i både de korte og lange renter. Når vi alligevel nedjusterer væksten i huspriserne en smule i 2016 skyldes det, at årets første kvartal ser ud til at have været en anelse svagere end vi forudså i vores marts-prognose. Investeringer stadig lave Lejlighedspriserne stiger langt hurtigere end huspriserne Offentlige finanser forbedres Udsigterne for de offentlige finanser i år er blevet forbedret, takket være en højere oliepris og ikke mindst rentefaldet, som giver gevinster i pensionsopsparingen og dermed udsigt til højere afkastskat dog med meget stor usikkerhed. For 2017 vil den generelle udvikling trække i retning af et lavere underskud, og det vil også være fornuftigt, hvis finanspolitikken bliver strammet yderligere op, i lyset af den kraftige jobvækst. Regeringen planlægger forhandlinger om skattelettelser i løbet af efteråret, hvis de skal gennemføres i 2017, bør de være finansierede af besparelser eller af forhøjelser andre steder. Anm: Egen sæsonkorrektion Prisstigninger i hele landet, men mest i København Europæisk opsving trækker eksporten op Eksporten har udviklet sig svagt gennem det seneste år og lå i 1. kvartal 3,7 procent lavere end samme kvartal i Det skyldes blandt andet, at verdenshandlen udviklede sig ret beskedent sidste år. Den danske eksport af søtransport faldt betragteligt, mens eksporten af andre tjenester, som i modsætning til søtransporten primært afsættes til nærmarkederne, til gengæld har været i fremgang gennem det seneste år, om end den tog et dyk i 1. kvartal. Også vareeksporten har udviklet sig svagt det seneste år, hvilket blandt andet skyldes, at energieksporten er aftaget markant i begyndelsen af Eksporten af industrivarer udviklede sig, ligesom vareeksporten under et, svagt i andet halvår 2015, men det lader til, den er kommet op i gear igen, hvilket også bidrog til, at vareeksporten steg med 1,4 procent i 1. kvartal. Varerne har trukket eksporten i gang efter et svagt eksportudsigterne er dog moderate Også vareeksporten har udviklet sig svagt det seneste år, hvilket blandt andet skyldes, at energieksporten er aftaget markant i begyndelsen af Eksporten af industrivarer udviklede sig, ligesom vareeksporten under et, svagt i andet halvår 2015, men det lader til, den er kommet op i gear igen, hvilket også bidrog til, at vareeksporten steg med 1,4 procent i 1. kvartal. Anm.: Grafen viser mængdeudviklingen juni

5 Set i et historisk lys ligger verdenshandlen underdrejet, når man sammenligner den med den globale vækst. Tidligere slog 1 procent global vækst ellers typisk ud i omtrent 2 procent ekstra global handel. Den mere beskedne fremgang i verdenshandlen på det seneste kan delvis forklares med, at de traditionelt handelstunge europæiske økonomier er vokset meget langsomt de seneste år. Det betyder, at der kan komme en vis genopretning af verdenshandlen, i takt med at der kommer mere kul på de europæiske økonomier. Det er søtransporten, der har trukket tjenesteeksporten ned gennem det seneste år Der kan dog også være nogle strukturelle forklaringer på den svækkede sammenhæng mellem vækst og handel. For eksempel er importinputtet i produktionen af kinesiske eksportvarer aftaget fra 60 procent i midt-90 erne til 35 procent i dag. Desuden er der gennemført et stigende antal handelshæmmende tiltag især i BRIK-landene de senere år, f.eks. Ruslands importforbud af en række landbrugsvarer fra USA og EU. Der er således forhold, der kan bidrage til at lægge en dæmper på udviklingen i det danske eksportpotentiale fremover. Overordnet må man sige, at der er relativt stor usikkerhed forbundet med udsigterne for verdenshandlen for tiden. Global vækst trækker kun begrænset handel med sig det giver usikkerhed om eksportudsigterne Vi forventer, at der kommer lidt mere damp på eksporten i takt med fremgangen i europæisk økonomi. Europæisk fremgang vil også, sammen med vores forventning om stigende kinesisk importefterspørgsel, bidrage til en øget verdenshandel, som kan trække søtransporten i gang igen. Formuerne trækker betalingsbalanceoverskuddet op Der er fortsat et stort overskud på betalingsbalancen. Det skyldes dels, at virksomhedernes stadig meget begrænsede investeringslyst er med til at holde importen nede. Men det skyldes også i høj grad, at de danske formuer investeret i udlandet giver højere afkast end udlandets formuer investeret i Danmark, hvilket er med til at opretholde en stor nettoformueindkomst. En betydelig del af årsagen findes i formuesammensætningen. Udlandet har store beløb investeret i danske obligationer, som giver et lavt afkast, mens en stor del af den danske formue er placeret i direkte investeringer, som giver et væsentligt højere afkast. Kilde: OECD Beskeden investeringslyst holder overskuddet på betalingsbalancen oppe Overskuddet på handelsbalancen faldt i 1. kvartal som følge af et stort fald i overskuddet på tjenestebalancen. Når tjenesteeksporten falder som følge af et dyk i søtransporten, har det ikke den store betydning for handelsbalancen, fordi søtransport har et meget stort importindhold. Men når det, som i 1. kvartal, skyldes et fald i eksporten af øvrige tjenester, som f.eks. konsulentbistand og finansielle ydelser, har det større effekt, og det er især faldet heri, der har trykket handelsbalancen og dermed overskuddet på betalingsbalancen ned i begyndelsen af året. I 2016 og 2017 forventer vi, at overskuddet på handelsbalancen vil forblive lidt lavere end sidste år. Det skyldes, at vi forventer, at investeringslysten og det private forbrug så småt tiltager og trækker mere import med sig. Vi venter derimod, at nettoformueindkomsten vil tiltage, hvilket er en helt naturlig følge af, at formuen vokser sig stadig større end udlandets formue i Danmark. Det vil tilsammen bidrage til et overskud på betalingsbalancen på 6,9 procent af BNP år og 7,1 procent næste år. Den store udlandsformue vil fortsætte med at trække overskuddet på betalingsbalancen op og Danske Bank juni

6 Danmark: Prognosen i tal Prognose Forsyningsbalance mia. kroner (løbende priser) % å/å Privatforbrug 922,7 0,6 2,1 1,9 2,1 Offentligt forbrug 519,7 0,2 0,6 0,5 0,5 Faste bruttoinvesteringer 378,4 3,4 1,2 1,4 2,5 - Erhvervsinvesteringer 224,2 2,1 2,6 2,0 3,2 - Boliginvesteringer 80,6 3,1-0,5 3,0 4,0 - Offentlige investeringer 73,6 7,4-1,0-2,1-1,5 Væksbidrag fra lagerændringer -0,3 0,3-0,3 0,1 0,1 Eksport 1057,8 3,1-1,0 0,5 3,3 - Vareeksport 645,0 0,5 1,6 1,1 3,3 - Tjenesteeksport 412,8 7,0-5,1-0,5 3,3 Import 931,5 3,3-1,4 1,0 3,9 - Vareimport 585,6 2,4 0,5 1,6 4,2 - Tjenesteimport 345,9 4,9-4,8-0,1 3,5 BNP 1985,8 1,3 1,2 1,1 1,6 Økonomiske nøgletal Betalingsbalancen, mia. kr. 149,9 139,3 138,8 147,8 - % af BNP 7,7 7,0 6,9 7,1 Offentlig sektors saldo, mia. kr. 28,6-41,1-33,5-25,8 - % af BNP 1,5-2,1-1,7-1,2 Offentlig bruttogæld, mia. kr. 869,6 797,7 788,8 800,4 - % af BNP 44,8 40,2 39,1 38,6 Beskæftigelse (årsgennemsnit, 1000 pers.) 2765,1 2795,7 2828,4 2855,4 Bruttoledigheden (årsgennemsnit, 1000 pers.) 133,9 123,2 113,8 109,2 - % af arbejdsstyrken (DST definition) 5,0 4,6 4,3 4,1 Oliepris - dollar pr. tønde (årsgennemsnit) Huspriser, % å/å 3,4 6,1 4,0 3,2 Lønniveau i den private sektor, % å/å 1,3 1,5 1,9 2,2 Forbrugerpriser, % å/å 0,6 0,5 0,5 1,4 Finansielle nøgletal mdr. +6 mdr. +12 mdr. Udlånsrente 0,05 0,05 0,05 0,05 Indskudsbevisrente -0,65-0,65-0,65-0,65 2-årig swap-rente 0,00 0,05 0,05 0,05 10-årig swap-rente 0,77 0,75 0,85 1,05 EUR/DKK 7,436 7,438 7,438 7,438 USD/DKK 6,56 6,76 6,52 6,30, Nationalbanken, Macrobond, Danske Bank juni

7 Disclosure Denne analyse er udarbejdet af Danske Bank Markets, en division af Danske Bank. Analytikernes erklæring Hver enkelt analytiker, som er ansvarlig for indholdet af denne analyse, erklærer, at de synspunkter, der udtrykkes i analysen, nøjagtigt afspejler analytikerens personlige vurdering af de finansielle instrumenter og udstedere, der er omfattet af analysen. Hver enkelt ansvarlig analytiker erklærer desuden, at ingen del af analytikerens aflønning har været, er eller vil være direkte eller indirekte relateret til de specifikke anbefalinger, der udtrykkes i analysen. Regulering Danske Bank er godkendt af og underlagt tilsyn af Finanstilsynet samt underlagt de regler og bestemmelser, der er udstedt af de relevante tilsynsmyndigheder i alle andre jurisdiktioner, hvor Danske Bank har aktiviteter. Danske Bank er underlagt begrænset tilsyn af det britiske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Nærmere oplysninger om omfanget af Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authoritys tilsyn kan fås ved henvendelse til Danske Bank. Danske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forhindre interessekonflikter og sikre, at de udarbejdede analyser har en høj standard og er baseret på objektiv og uafhængig analyse. Disse procedurer fremgår af Danske Banks Research Policy. Alle ansatte i Danske Banks analyseafdelinger er bekendt med, at enhver henvendelse, der kan kompromittere analysens objektivitet og uafhængighed, skal overgives til analyseledelsen og til Bankens Compliance afdeling. Danske Banks analyseafdelinger er organiseret uafhængigt af og rapporterer ikke til Danske Banks øvrige forretningsområder. Analytikernes aflønning er til en vis grad afhængig af det samlede regnskabsresultat i Danske Bank, der omfatter indtægter fra investment bankaktiviteter, men analytikerne modtager ikke bonusbetalinger eller andet vederlag med tilknytning til specifikke corporate finance- eller kredittransaktioner. Danske Banks analyser udarbejdes i overensstemmelse med Finansanalytikerforeningens etiske regler og Den danske Børsmæglerforenings anbefalinger. Finansielle modeller og/eller metoder anvendt i denne analyse Beregninger og præsentationer i denne analyse er baserede på standard økonometriske modeller og metoder såvel som på offentligt tilgængelige data på alle værdipapirer, udstedere og/eller lande. Dokumentation kan fremskaffes ved henvendelse til analysens forfattere. Risikoadvarsel Væsentlige risikofaktorer i forbindelse med anbefalingerne og holdningerne i denne analyse, herunder en følsomhedsanalyse af relevante forudsætninger, er angivet i analysen. Planlagte opdateringer af analysen Analysen opdateres kvartalsvis. Disclaimer Denne publikation er udarbejdet af Danske Bank Markets alene til orientering. Publikationen vil kunne underbygge kortsigtede investeringsstrategier, som afviger fra bankens anbefalinger ifølge andre analysepublikationer. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Efter bankens opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Banken påtager sig imidlertid ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed, ligesom Banken heller ikke påtager sig noget ansvar for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. Danske Bank og dens datterselskaber samt medarbejdere i banken kan udføre forretninger, have, etablere, ændre eller afslutte positioner i værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter eller på anden måde have interesse i investeringerne (herunder derivater) eller i et udstedende selskab nævnt i publikationen. Danske Banks aktie- og kreditanalytikere må ikke investere i værdipapirer, som dækkes af den pågældende eller af den analysesektion, som den pågældende er tilknyttet. Denne publikation er ikke beregnet til brug for detailkunder i Storbritannien eller til personer i USA. Danske Bank Markets er en division af Danske Bank A/S. Danske Bank A/S er underlagt Finanstilsynet i Danmark og er endvidere underlagt regler fra relevante myndigheder i alle andre retskredse, hvor Danske Bank A/S udøver forretning. Herudover er Danske Bank A/S underlagt begrænset tilsyn af det engelske finanstilsyn, Financial Conduct Authority og Prudential Regulation Authority. Enkeltheder vedrørende omfanget af dette tilsyn kan fås ved henvendelse til banken. Copyright Danske Bank A/S. Danske Bank A/S har ophavsretten til publikationen, som er til kundens personlige brug og må ikke offentliggøres uden forudgående tilladelse juni

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. juni 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Uændrede lejlighedspriser på landsplan stigninger i Aarhus og København homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret

Læs mere

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006

homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 HUSE homes kvartalsfokus Største prisstigning på huse siden 2006 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.april 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser og salg tabte pusten i 1. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,2 % fra februar

Læs mere

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 HUSE homes kvartalsfokus Flere handler og højere priser i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,7 % fra

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. marts 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lille prisfald i februar homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,3 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd

Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Investment Research General Market Conditions 25. marts 2015 Danske Banks modelfamilie Vores kroner er lidt mindre værd Euroen og dermed kronen er blevet svækket. Det er en fordel for dansk økonomi, men

Læs mere

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg

homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. april 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Prisrekord trods fald i salg homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere

Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. januar 2016 Research Danmark Et svagt opsving blev svagere Danmark er i opsving med vækst høj nok til, at flere kommer i arbejde, og det ser ud til at fortsætte

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 15. februar 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Stort set uændrede priser i januar homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra december til januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit)

home husprisindeks Huspriserne starter året med fald (3-mdr. glidende gennemsnit) Investeringsanalyse generelle markedsforhold homes husprisindeks Huspriserne starter året med fald homes husprisindeks viser, at priserne på enfamiliehuse på landsplan faldt med 1,4 % i januar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedsmarkedet bragede derudad i 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014

homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store prisstigninger på ejerlejligheder i 2014 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. december 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne steg i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,9 % fra oktober til november (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober

homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes husprisindeks Huspriserne var uændrede i oktober homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan var uændrede fra september til

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. november 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne stiger igen homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,4 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. september 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne faldt for 3. måned i København homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 0,2 % fra juli til august

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13.september 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 2,0 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. august 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisfald på ejerlejligheder i juli homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 2,0 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november

homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes husprisindeks Huspriserne steg en anelse i november homes husprisindeks viser, at huspriserne på landsplan steg med 0,1 procent fra

Læs mere

Stigende handelsaktivitet

Stigende handelsaktivitet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. oktober 2014 HUSE homes kvartalsfokus Højere handelsaktivitet homes prisindeks for hele landet viser, at huspriserne på landsplan faldt med 2,1 % (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. marts 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg kraftigt i februar homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,9 % fra januar til februar (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. december 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne holdt sig i ro i november homes ejerlejlighedsprisindeks var uændret fra oktober til november

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. september 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 1,5 % fra juli til august (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 HUSE homes kvartalsfokus Fart på huspriserne i 2. kvartal homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med 3,2 %

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. november 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,5 % fra september til oktober (sæsonkorrigeret)

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne faldt i april Projektlejligheder trak priserne ned homes ejerlejlighedsprisindeks faldt 0,5 %

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne faldt i 3. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,1 procent fra august

Læs mere

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12.

EJERLEJLIGHEDER. Ejerlejlighedspriserne steg i 3. kvartal.  Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. oktober 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Færre handler men højere priser homes ejerlejlighedsprisindeks viser,

Læs mere

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne

homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 HUSE homes kvartalsfokus 2016 endnu et solidt år for husejerne homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit steg med

Læs mere

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal

homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Lavere priser og færre salg i 3. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at selvom ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. december 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne i København og Aarhus tog sig en puster i november homes ejerlejlighedsprisindeks steg 0,2

Læs mere

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving

Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving 25. september 2014 Research Danmark Skrøbeligt dansk opsving Danmark befinder sig i begyndelsen af et økonomisk opsving, men de økonomiske nøgletal understreger, at opsvinget er svagt og skrøbeligt, og

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks viser, at ejerlejlighedspriserne på landsplan

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017

homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. april 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejligheder fik god start på 2017 homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at priserne i

Læs mere

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014

homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. januar 2015 HUSE homes kvartalsfokus Højere huspriser i 2014 homes prisindeks for hele landet viser, at boligpriserne i gennemsnit er steget med 2,8 % i

Læs mere

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 12. juli 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Ejerlejlighedspriserne fortsatte op i 2. kvartal homes ejerlejlighedsprisindeks for hele landet viser, at

Læs mere

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi

Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 28. juli 2015 Research Danmark Kina har stigende betydning for dansk økonomi Kina er kommet i fokus, efter at vi på det seneste har set en kombination af svage

Læs mere

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler

homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. januar 2017 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Store stigninger i prisen på ejerlejligheder i 2016 men et faldende antal handler homes ejerlejlighedsprisindeks

Læs mere

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark

Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark Investeringsanalyse generelle markedsforhold 18. marts 2015 Research Danmark Stærk medvind på den finansielle cykelsti for Danmark For bedre at kunne vurdere de kortsigtede forudsætninger for vækst i dansk

Læs mere

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014

Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Investeringsanalyse generelle markedsforhold 10. februar 2015 Research Danmark Faldende råvarepriser skjuler eksportfremgang i 2014 Med gårsdagens offentliggørelse af tal for udenrigshandel til og med

Læs mere

Research Danmark Jobopsvinget er taget til

Research Danmark Jobopsvinget er taget til Investeringsanalyse generelle markedsforhold 23. september 2016 Research Danmark Jobopsvinget er taget til Vækst i både job og BNP er taget til, men BNP-væksten er fortsat skuffende, og der er god grund

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Research Danmark Væksten skuffer igen

Research Danmark Væksten skuffer igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 30. marts 2016 Research Danmark Væksten skuffer igen BNP-væksten skuffede fælt i anden halvdel af 2015, og det trækker også væksttallet for 2016 ned under én

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. maj 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Prisrekord i København Aarhus er ekstremt tæt på homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,6 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke

Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet løfter sig ikke Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. oktober 20 Arbejdsmarkedet løfter sig ikke har været karakteriseret af lette hop på stedet over det seneste år. Denne tendens er fortsat i september, hvor

Læs mere

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi

Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Investment Research General Market Conditions 1. juli 2013 Research Danmark Mark Carney er godt nyt for dansk økonomi Den britiske centralbank får ny chef i dag, og det kan det betyde et skifte i britisk

Læs mere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere

Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Investment Research 17. december 215 Research Danmark Selvstændig dansk renteforhøjelse er rykket nærmere Vi har set en ny udstrømning af valuta fra Danmark efter Den Europæiske Centralbanks rentemøde

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

Økonomisk Prognose, februar 2016

Økonomisk Prognose, februar 2016 Økonomisk Prognose, februar 2016 Dansk økonomi fastlåst i lavvækst Den globale økonomiske usikkerhed er tiltaget over de seneste måneder, og selvom den indenlandske del af dansk økonomi fortsat ser ud

Læs mere

Research Danmark Økonomien klar til temposkift

Research Danmark Økonomien klar til temposkift Nordic Outlook 26. juni 2013 Research Danmark Økonomien klar til temposkift Dansk økonomi står i øjeblikket stille. Den indenlandske efterspørgsel viser godt nok bedringstegn, men til gengæld har eksporten

Læs mere

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter

Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. marts 2015 Research Danmark Moderat vækst trods ekstremt lave renter At den danske fastkurspolitik er ufravigelig, blev understreget i januar og februar,

Læs mere

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare

Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. januar 2017 Research Danmark Fra krisefrygt til ophedningsfare Vi forventer fortsat opsving i dansk økonomi understøttet af en voksende arbejdsstyrke og

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016

Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Investeringsanalyse 21. december 2015 Renteprognose Centralbankerne har nu sat retningen for 2016 Verdens centralbanker har i december sat retningen for de globale obligationsmarkeder i 2016. Slut med

Læs mere

Fremgang at spore flere steder i den private sektor

Fremgang at spore flere steder i den private sektor Investment Research General Market Conditions 3. august 1 Skrøbelig bedring på arbejdsmarkedet er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede ned på,

Læs mere

Research Danmark Et underligt opsving

Research Danmark Et underligt opsving Investment Research General Market Conditions 28. marts 2017 Research Danmark Et underligt opsving Vi er langt inde i et økonomisk opsving, men virksomhedernes omsætningsvækst minder mere om stagnation.

Læs mere

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving

Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Investeringsanalyse generelle markedsforhold 24. september 2015 Research Danmark Global uro tager pynten af dansk opsving Lavere vækst i omverdenen vil trække væksten lidt ned i Europa og dermed også i

Læs mere

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet Investment Research General Market Conditions 13. maj 2011 Bredt baseret fremgang på arbejdsmarkedet har været svagt stigende siden efteråret sidste år og den tendens synes bekræftet med tallene for april,

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

USA: Hvad bremser opsvinget?

USA: Hvad bremser opsvinget? USA: Hvad bremser opsvinget? Opdatering efter BNP for 2. kvartal 2013 Side 1/10 USA: Hvad bremser opsvinget? Her 5 år inde i opsvinget kigger vi på, hvad der har bremset opsvinget Opsving har været ganske

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. maj 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Lejlighedspriserne steg i april homes ejerlejlighedsprisindeks steg med 1,1 % fra marts til april (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker

Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker Op eller ned for renterne? Arne Lohmann Rasmussen Chefanalytiker arr@danskebank.dk +45 4512 8532 September 2016 Det kan være svært at få øje på væksten i Dansk BNP Kilde: Macrobond 1 Beskæftigelsen stiger

Læs mere

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi

Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 25. juni 2015 Research Danmark Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi Fremgangen har bidt sig fast i dansk økonomi, og vi befinder os i begyndelsen af

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016

Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Investeringsanalyse 21. oktober 2015 Renteprognose Centralbankerne udstikker retningen i 2016 Vi har tidligere forventet den første renteforhøjelse i USA til december i år. Men den aftagende jobvækst,

Læs mere

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje

Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Investeringsanalyse generelle markedsforhold 29. april 2015 Research Danmark Næppe boble i København men vigtigt med vågent øje Der er i kølvandet på de ekstremt lave renter kommet øget fokus på risikoen

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal

Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal Investeringsanalyse 22. marts 2016 Renteprognose Fortsat pres for lavere obligationsrenter i 2. kvartal ECB annoncerede en række nye lempelser på mødet i marts, herunder flere rentenedsættelser, en udvidelse

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Research Danmark Stort overskud på betalingsbalancen er kommet for at blive

Research Danmark Stort overskud på betalingsbalancen er kommet for at blive Investeringsanalyse generelle markedsforhold 2. december 216 Research Danmark Stort overskud på betalingsbalancen er kommet for at blive Danmark har haft store overskud på betalingsbalancen de seneste

Læs mere

Research Danmark Så er opsvinget her

Research Danmark Så er opsvinget her 25. juni 2014 Research Danmark Så er opsvinget her Vi har ventet længe, men nu er opsvinget her. Dansk økonomi er kommet godt fra start i det nye år og voksede med 0,9 % i 1. kvartal. Pæne nøgletal i 2.

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse

Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Investeringsanalyse generelle markedsforhold 14. februar 2013 Research Danmark Godt nyt for eksporten gemt i eurostyrkelse Siden august sidste år er den effektive danske kronekurs styrket med knap 4 procent.

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. august 2016 homes ejerlejlighedsprisindeks Priserne i København fortsætter op homes ejerlejlighedsprisindeks faldt med 0,2 % fra juni til juli (sæsonkorrigeret)

Læs mere

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet

Research Danmark. Det bliver varmere. Vi er kun lige fri af krisen. Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet Investeringsanalyse generelle markedsforhold 5. oktober 2017 Research Danmark Det bliver varmere Der er flere tegn på, at arbejdsmarkedet og lokale dele af ejendomsmarkedet strammer til. Men de er ikke

Læs mere

Valutarelaterede obligationer

Valutarelaterede obligationer Valutarelaterede obligationer Strategi Uge 24 Se aktuelle anbefalinger på: Vi ser stadig potentiale i EM landene https://markets.sydbank.dk Vigtige kommende nøgletal: Tyrkiet 17/06 Rentemøde 30/06 Handelsbalancen

Læs mere

Research Danmark Nu er væksten kommet

Research Danmark Nu er væksten kommet 1. oktober 2013 Research Danmark Nu er væksten kommet Den økonomiske krise er på tilbagetog, og dansk økonomi er begyndt at vokse igen. Det har allerede givet anledning til svag fremgang på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 08.02.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Inflationsforventningerne er faldet yderligere med de faldende oliepriser. De medfører, at vi ser større sandsynlighed for, at ECB vil sænke renten

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

homes kvartalsfokus Huspriser genvinder momentum i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriser genvinder momentum i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 13. juli 2016 HUSE homes kvartalsfokus Huspriser genvinder momentum i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan steg med 0,8 procent fra

Læs mere

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet

Research Danmark Eksportanalyse Tyrkiet Germany Sweden UK USA Norway Netherlands France Italy China Poland Finland Spain Japan Russia Hong Kong Belgium Canada Ireland Singapore Switzerland Czech Republic Australia Austria South Korea Turkey

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

USA: BNP for 1. kvt. 2014

USA: BNP for 1. kvt. 2014 USA: BNP for 1. kvt. 2014 Langsommere end snegletempo Kim Fæster Seniorøkonom Jyske Markets kf@jyskebank.dk +45 8989 7167 Side 1/15 USA: USA: Langsommere end snegletempo Konklusion: Væksten var ganske

Læs mere

Research Danmark Vækst men ingen job

Research Danmark Vækst men ingen job 19. marts 2013 Research Danmark Vækst men ingen job 2012 blev et år med økonomisk tilbagegang. Særligt havde eksporten det svært sidste år, hvor europæisk økonomi generelt gik tilbage. Det gik blandt andet

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

Renteprognose. Renterne kort:

Renteprognose. Renterne kort: 03.05.2016 Renteprognose Renterne kort: De korte renter: Efter rentesænkning fra ECB har vi ikke yderligere forventning om rentenedsættelse. Sandsynligvis forholder Nationalbanken sig passivt i 2016, hvorfor

Læs mere

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse.

Research Danmark. Det bliver ikke bedre. Opsvinget har fået yderligere fart på her i 2017 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Investeringsanalyse 15. juni 17 Research Danmark Det bliver ikke bedre Opsvinget har fået yderligere fart på her i 17 med fremgang i forbrug, eksport og beskæftigelse. Ændringer i forhold til seneste prognose

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne

Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Investeringsanalyse 17. februar 2016 Renteprognose Så venter vi på centralbankerne Aktiemarkederne er fortsat med at falde den seneste måned, og investorerne har i stigende grad søgt sikkerhed i amerikanske

Læs mere

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015

Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 Viden til tiden Vejrudsigten for global økonomi: Hvad betyder det for Danmark og din virksomhed November 2015 For spørgsmål eller kommentarer kontakt: Kim Fæster 89 89 71 67/60 75 62 90 kf@jyskebank.dk

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N

P E R I S K O P E T F I N A N S U G E N Første kvartal, 2014 P E R I S K O P E T Redaktion Cheføkonom Lone Kjærgaard Chefanalytiker Bjarne Kogut Senioranalytiker Thomas Germann Opsvinget vokser sig stærkere Udsigterne er gode for amerikansk

Læs mere

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011

Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 Nationalbankdirektør Nils Bernsteins tale ved Realkreditrådets Årsmøde 27. april 2011 DANMARKS NATIONALBANK DET TALTE ORD GÆLDER Væksten i den globale økonomi er fortsat robust og i stigende grad selvbærende.

Læs mere

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 4. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 13 DB Øjebliksbillede for. kvartal 13 Det afsluttende kvartal for 13 viste ikke tegn på fremgang, her faldt BNP med, % og efterlader 13 uden det store løft. Dog er der flere nøgletal,

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2016 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN DANSK VELSTANDSUDVIKLING HOLDER TRIT Dansk økonomi har siden krisen i 2008 faktisk præsteret en stigning i velstanden, der er lidt højere end i Sverige og på

Læs mere