FCI Standard Nr. 166 ( /DE) (ORG ) SCHÆFERHUND. (Deutscher Schäferhund) Oprindelsesland: Tyskland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FCI Standard Nr. 166 (23.12.2010/DE) (ORG 11.08.2010) SCHÆFERHUND. (Deutscher Schäferhund) Oprindelsesland: Tyskland"

Transkript

1 FCI Standard Nr. 166 ( /DE) (ORG ) SCHÆFERHUND (Deutscher Schäferhund) Oprindelsesland: Tyskland Anvendelse: Klassifikation: Historie: Alsidig brugs-, hyrde- og tjenestehund. FCI-gruppe 1 Hyrde- og kvæghunde. Sektion 1 - Hyrdehunde. Med brugsprøve. Ifølge den officielle bestemmelse i den tyske schæferhundeklub, Verein für Deutsche Schäferhunde forkortet SV, som har sit sæde i Augsburg, Tyskland og er medlem af Verband für das Deutsche Hundewesen, forkortet VDH,( Tysk Kennelklub), er SV som den oprindelige klub for racen, ansvarlig for racestandarden for den tyske schæferhund. Standarden blev fremlagt på den første generalforsamling i Frankfurt/Main den 20. september 1899 efter forslag fra A. Meyer og Max von Stephanitz. Der blev efterfølgende vedtaget ændringer på den 6. generalforsamling den 28. juli 1901, den 23. generalforsamling i Köln/Rheinland den 17. september 1909 på hovedbestyrelsesmødet og det vejledende bestyrelsesmøde i Wiesbaden den 5. september 1930 og på avlsrådsmødet og hovedbestyrelsesmødet den 25. marts Her blev standarden revideret indenfor rammerne af Weltunion der Vereine für Deutsche Schäferhunde og vedtaget på WUSV-mødet den 30. august Dette forslag blev revideret og katalogiseret ved bemyndigelsesbeslutning i hovedbestyrelsen og i det vejledende råd den 23./24. marts 1991 og ændret ved forbundskongresser den 25. maj 1997, den 31. maj/1. juni 2008 og den 6./7. juni Den tyske schæferhund, hvis planmæssige avl begyndte i 1899 efter grundlæggelsen af Verein für Deutsche Schäferhunde, er fremavlet af mellem- og sydtyske racer af hyrdehunde, der dengang var til rådighed, med det mål at skabe en brugshund med arveanlæg til høj ydelse. For at nå dette mål, fastlagde man den tyske schæferhunds racestandard, der beskriver såvel dens legemlige beskaffenhed som dens væsens- og karakteregenskaber. Helhedsindtryk: Schæferhunden er middelstor, let langstrakt, kraftig og godt muskuløs. Knoglebygningen er tør, og sener og bånd er faste. Side 1 af 5

2 SCHÆFERHUND Side 2 af 5 Stockhåret Langstockhåret Vigtige måleforhold: Væsen: Hoved: Næse: Bid: Skulderhøjden er for hanner cm, for tæver cm. Kropslængden er fra 10 til 17 % større end skulderhøjden. Schæferhunden skal i sit væsen være harmonisk, nervefast, selvsikker, absolut frimodig og (når den ikke er bragt i affekt) fuldstændig fredelig, og samtidig være opmærksom og let at føre. Den skal besidde mod, kampdrift og hårdhed for at være egnet som ledsagehund, vagt-, forsvars- og tjenestehund samt som hyrdehund/vogterhund. Hovedet er kileformet og svarer i størrelse til kroppen (dets længde er ca. 40 % af skulderhøjden), uden at være groft eller overdrevent langt. Hovedet som helhed virker tørt og er moderat bredt mellem ørerne. Set forfra og fra siden er panden kun let hvælvet, uden eller med kun svagt antydet midterfure. Forholdet mellem skalle og næseparti er som 50 % til 50 %. Skallens bredde svarer omtrent til dens længde. Skallen bliver (set fra oven) gradvis smallere fra ørerne mod næsen og går med det skråt forløbende, ikke skarpt udformede stop over i næsepartiet. Over- og underkæbe er kraftigt udviklede. Næseryggen er lige og ønskes hverken sadelformet eller hvælvet. Læberne er stramme, godt sluttende og af mørk farve. Skal være sort. Skal være kraftigt, sundt og fuldstændigt (42 tænder svarende til tandformlen). Schæferhunden har saksebid, d.v.s. at fortænderne som klingerne på en saks griber over hinanden sådan, at overkæbens fortænder skærer ned foran undertænderne. Tangbid, over- og underbid er fejl, ligeledes for store mellemrum mellem tænderne (spredt tandstilling). Det er også en fejl, hvis fortænderne er placeret i en ret linie.

3 SCHÆFERHUND Side 3 af 5 Kæbeknoglerne skal være kraftigt udviklede for at give tænderne dybt fæste i kæbebenet. Øjne: Ører: Hals: Krop: Bryst: Hale: Middelstore, mandelformede, let skråtstillede og ikke fremtrædende. Øjenfarven skal være så mørk som muligt. Lyse, stikkende øjne ønskes ikke, da de skæmmer hundens udtryk. Schæferhunden har middelstore stå-ører, der bæres rejste og ensartede (ikke drejet ud mod siderne). De løber ud i en spids og vender øreåbningen fremefter. Kipører og hængeører er en fejl. Det er ikke en fejl, når ørerne under bevægelse eller i hvilestilling bæres tilbagelagt. Halsen skal være kraftig, godt muskuløs og uden løs halshud. Vinklen mellem hals og krop (vandret) er ca. 45. Overlinien forløber uden synlig afbrydelse fra halsens ansætning over den veludviklede manke og den i forhold til vandret ganske let faldende ryg, til det let faldende kryds. Ryggen er fast, kraftig og velforsynet med muskler. Lænden er bred, kraftigt udviklet og godt muskuløs. Krydset skal være langt og let faldende (ca. 23 mod vandret), og går uden afbrydelse af overlinien over i haleansatsen. Skal være moderat bredt, underbrystet så langt og markeret som muligt. Brystdybden skal udgøre fra 45 til 48 % af skulder- højden. Ribbenene skal være moderat hvælvede. En tøndeformet brystkasse er lige så fejlagtig som en fladribbet. Halen når mindst til haseleddet, dog ikke længere end til midt på mellemfoden. Den har en noget længere behåring på undersiden og bæres i en blødt nedhængende bue. Når hunden er opildnet og under bevægelse, bæres halen højere, dog aldrig over vandret. Operative, korrigerende indgreb er forbudt. Lemmer: Forpart: Forpoter: Forbenene er set fra alle sider lige, og set forfra absolut parallelle. Skulderblad og overarm er lige lange og er ved kraftig muskulatur fast lejret mod kroppen. Vinklen mellem skulderblad og overarm er ideelt 90, oftest dog op til 110. Albuerne må hverken i stand eller under bevægelse drejes udefter, og lige så lidt må de være indtrukne. Underarmene er set fra alle sider lige og stillet absolut parallelt med hinanden, tørre og med fast muskulatur. Mellemhånden har en længde på ca. 1/3 af underarmen og danner med den en vinkel på ca. 22. Såvel for skratstillet mellemhånd (over 22 ) som for stejl (under 20 ) forringer brugsegnetheden, især udholdenheden. Poterne er rundagtige, godt sluttede og hvælvede, med hårde, men ikke sprukne trædepuder. Kløerne er kraftige og mørkfarvede. Bagpart: Haseled: Bagpoter: Bevægelse: Bagbenene er stillet let bagud, og set bagfra parallelle. Over- og underlår er omtrent af samme længde og danner en vinkel på ca Køllerne er kraftige og godt muskuløse. Haseleddet er kraftigt udviklet og fast, og mellemfoden stillet lodret under haseleddet. Poterne er sluttede, let hvælvede, med hårde, mørkfarvede trædepuder. Kløerne er kraftige, krumme og ligeledes mørkfarvede. Schæferhunden er en traver. Lemmerne skal være afstemt sådan efter hinanden i længde og vinkling, at hunden uden væsentlig ændring af ryglinien kan føre bagbenet frem til kroppen og foretage et nøje tilsvarende fremgreb med forbenet. Enhver tendens til overvinkling af bagparten forringer fasthed og udholdenhed og dermed brugsdygtigheden. Ved korrekte bygningsforhold og vinkling opnås en jordvindende gangart, der forløber lavt hen over jorden og giver indtryk af en let og ubesværet

4 SCHÆFERHUND Side 4 af 5 bevægelse fremad. Da hovedet holdes fremstrakt, og halen er let løftet, dannes i regelmæssigt og roligt trav, en blødt svungen og ubrudt ryglinie fra ørespidserne hen over nakke og ryg til halespids. Hud: Huden er (løst) tilliggende, uden dog at danne folder. Pels: Hårlag: Racen har to pelsvarianter Stockhåret ( Stockhaar ) og Langstockhåret ( Langstockhaar ) - begge med underuld: Stockhåret med underuld: Dækpelsen skal være så tæt som muligt, lige, grov og fast tilliggende. På hovedet, herunder indvendigt i ørerne, på forsiden af benene, på poter og tæer er pelsen kort, på halsen noget længere og kraftigere. På bagsiden af benene er pelsen længere ned til håndrod hhv. haseled, og på lårenes bagside danner den moderate bukser. Langstockhåret med underuld: Dækpelsen er lang og blød og ikke tætliggende. Faner på ører og ben, buskede bukser og busket hale med fanedannelse. Pelsen er kort på hovedet, indvendigt i ørerne, på forsiden af benene og på poter og tæer. På halsen er pelsen længere og mere tæt og danner næsten en manke. På bagsiden af benene bliver pelsen længere ned til håndroden og haseleddet for dernæst at gå over i tydelige bukser bagpå låret. Farve: Sort med rødbrune, brune, gule til lyst grå aftegninger. Ensfarvet sort eller grå, hos grå hunde mørkere schatteringer. Sort sadel og maske. Ubetydelige, hvide aftegninger på brystet såvel som meget lyse indersider af benene er tilladte, men uønskede. Næsen skal hos alle farvevarianter være sort. Manglende maske, lys eller stikkende øjenfarve, såvel som lyse til hvidlige aftegninger på brystet og indvendig på benene, lyse kløer og rød halespids, bedømmes som pigmentsvaghed. Underulden har en let gråtone. Farven hvid er ikke tilladt. Størrelse, vægt: Skulderhøjde hanner cm, vægt kg tæver cm vægt kg. Fejl: Alvorlige fejl: Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang. Afvigelser fra den foran beskrevne racestandard, der forringer brugsegenskaberne. Øre fejl: For lavt ansatte ved hovedets sider, kipører, indadstillede ører, bløde ører. Betydelige pigment mangler. Stærkt mangelfuld fasthed i bygningen. Tandfejl: Enhver afvigelse fra saksebid og fra tandformlen, med mindre der er tale om en diskvalificerende fejl (se nedenfor). Diskvalificerende fejl: a) Væsenssvage, bidske eller nervesvage hunde. b) Hunde med påvist svær HD c) Monorchide og kryptorchide, såvel som hunde med tydeligt uens eller mangelfuldt udviklede testikler. d) Hunde med skæmmende øre- eller halefejl.

5 e) Hunde med misdannelser. SCHÆFERHUND Side 5 af 5 f) Hunde med tandmangler i flg. tilfælde: - en p3 plus yderligere en tand, eller - en hjørnetand, eller - en p4, eller - en m1 eller m2, eller - tre eller flere manglende tænder. g) Hunde med kæbefejl: - overbid på 2 mm og derover, - underbid, - tangbid for samtlige fortænder. h) Hunde med mere end 1 cm over- eller understørrelse. i) Albinisme. j) Pelsfarven hvid (også selvom øjne og kløer er mørke). k) Langstockhårede uden underuld. l) Langhårede, d.v.s. med lang, blød dækpels uden underuld, oftest skilt langs midten af ryggen, faner på ører, ben og hale. Bemærk: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen. Dansk Kennel Klubs bemærkning: Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl. Standarden udgivet af FCI 23. december 2010 Oversættelsen godkendt af DKK s standardkomité APRIL 2011 NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i FEBRUAR 1992

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

BORDER POSTEN. Nr. 13 Marts 2000. Kr. 25,00 ISSN 1396-5808

BORDER POSTEN. Nr. 13 Marts 2000. Kr. 25,00 ISSN 1396-5808 BORDER POSTEN ISSN 1396-5808 Nr. 13 Marts 2000 Kr. 25,00 DE OFFICIELLE SIDER BORDER POSTEN udsendes gratis til medlemmer af border terrier gruppen i Dansk Terrier Klub. Øvrige kan tegne abonnement, der

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hestens holdning Af Henrik Johansen Hesten skal altid arbejde i en holdning, hvor det er fysisk muligt for den at udføre det, vi forlanger af den. Hesten må altså ikke på nogen

Læs mere

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvor hurtigt kan vi gå frem Af Henrik Johansen At uddanne heste er som en lang, spændende rejse brolagt med lærerige oplevelser. For at komme fra et punkt til et andet må der findes

Læs mere

Dansk/svensk Gårdhund

Dansk/svensk Gårdhund En Dansk/svensk Gårdhund har altid været at finde på land- ejendommene i Dan- mark og Skåne. En gårdhund vil helst være, hvor dens menne- sker er. Det er ikke en hund, der strejfer omkring. Hvis man anskaffer

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Den store træningsbold

Den store træningsbold Den store træningsbold - træn hele kroppen Af Mette Mølgaard og Lotte Paarup DEN INTELLIGENTE KROP - en sund livsstil i udvikling Kært barn har mange navne Den store træningsbold er kommet for at blive,

Læs mere

Fitness World Education #Træning med Fokus

Fitness World Education #Træning med Fokus Fitness World Education #Træning med Fokus Fokuspunkter: Stram Op April 2013 #Stærk skulder [1] #Indhold: Fitness World Education og Træning med Fokus Præsentation af tema for april og teori Sådan bruger

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk

SKAVANKAYOGA. Niels Haahr April 2009. www.skavankayoga.dk SKAVANKAYOGA Niels Haahr April 2009 www.skavankayoga.dk Copyright 2009 Niels Haahr Indhold SKAVANKAYOGA?... 4 forord... 4 rapportens opbygning... 5 AT UNDERVISE I YOGA... 6 bevidsthed og balance... 7 HOLDENE

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

DGKs Almene Brugsprøveregler

DGKs Almene Brugsprøveregler 2011 DGKs Almene Brugsprøveregler DGK Dansk Gravhundeklub Stiftet 1947 Specialklub tilsluttet DKK 01-01-2011 Gældende fra 01.01.2011 1 Indhold Indhold... 2 Brugsprøvernes formål og anvendelse... 3 Almene

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER

1-2-TRÆNER VOLLEYBALL KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER VOLLEYBALL 1 KIDSVOLLEY DEN SJOVESTE SVEDER 2 VOLLEYBALL INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen på kursus 3 Underhåndsserv 8 Baggerslag 10 Fingerslag 12 Smash 14 Sådan vælger du de øvelser, som du vil bruge i træningen

Læs mere

16 ØVELSER DER STYRKER DIG

16 ØVELSER DER STYRKER DIG 16 ØVELSER DER STYRKER DIG STRÆK DIG STÆRK - NÅR DU HAR 5 MINUTTER - I PAUSER PÅ ARBEJDET OG I FRITIDEN Øvelserne på disse ark kan ved lidt træning mindske smerter i nakke-, skulder- og armmusklerne. De

Læs mere

TEMA: RYTTERENS OPSTILLING FOTO: ARND BRONKHORST

TEMA: RYTTERENS OPSTILLING FOTO: ARND BRONKHORST FOTO: ARND BRONKHORST 20 MAGASINET HEST 12 2009 TEKST: METTE BOAS De færreste ryttere er klar over, hvor stor betydning deres opstilling har for deres ridning. Hesten kommer til at betale i sidste ende,

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton

Hjælpetræner - elev www.dgi.dk/badminton V I S H V A D D U K A N Hjælpetræner elev www.dgi.dk/badminton DGIbadminton HJÆLPETRÆNERKURSUS DGIbadminton Udgivet af Danske Gymnastik & Idrætsforeninger Badmintonudvalget, september 2002, 1. udgave.

Læs mere

MUSESKADER. Trillium Instituttet. Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk

MUSESKADER. Trillium Instituttet. Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk MUSESKADER Trillium Instituttet 2012 Trillium Instituttet Vesterbro 18 9000 Aalborg Telefon 22110915 Mail: adm@trillium.dk Hvad er museskader? Museskader er besvær i bevægeapparatet som følge af computerarbejde.

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Godsog. personvogne til modelbanen

Godsog. personvogne til modelbanen HAASES HOBBYBØGER LAV DET SELV Godsog personvogne til modelbanen Skala HO AF POVL-ERIK HARBY Forord af POUL E. CLAUSEN P. HAASE & SØNS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord............................................................

Læs mere

Hvordan trimmer du en Toller?

Hvordan trimmer du en Toller? Hvordan trimmer du en Toller? Pels vokser ligesom dit eget hår. Hvis du skal vise dig fra din bedste side, går du til frisøren. Det skal en Toller også, hvis den skal præsenteres optimalt på en udstilling.

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere