TE2-A batteridreven borehammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TE2-A batteridreven borehammer"

Transkript

1 08 BA TE2-A :00 Uhr Seite 71 TE2-A batteridreven borehammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse af maskinen til andre. Betjeningselementer og maskinens komponenter Borepatron Funktionsvælger Højre-/venstreomskifter Motorbremse Afbryder (med elektronisk styring af omdrejningstal) Låseknap til batteri (2 stk.) Typeskilt Håndgreb Sidegreb med dybdestop (ekstraudstyr) 1. Generelle henvisninger 1.1 Signalord og deres betydning -ADVARSEL- Advarer om en potentielt farlig situation, der kan forårsage lettere personskade eller materiel skade. -BEMÆRK- Står ved anvisninger om brug og andre nyttige oplysninger. 1.2 Symboler Advarselssymboler Generel fare Påbudssymboler beskyttelsesbriller Symboler Advarsel om farlig elektrisk spænding høreværn Advarsel om varm overflade støvmaske Advarsel om ætsende stoffer beskyttelseshandsker Læs brugsanvisningen før brug Affald skal indleveres til genvinding på genbrugsstationen. Batterier må ikke bortskaffes som almindeligt affald. Indholdsfortegnelse side 1. Generelle henvisninger Beskrivelse Tilbehør Tekniske specifikationer Sikkerhedsanvisninger Ibrugtagning Anvendelse Rengøring og vedligeholdelse Fejlsøgning Bortskaffelse Garanti EF-overensstemmelseserklæring 79 V = volt = jævnstrøm no = maks. omdrejningstal i tomgang o/min = omdrejninger i minuttet j = slagboring = boring Disse tal henviser til illustrationer, som du finder på udfoldssiderne på omslaget. Kig på disse sider, når du læser brugsanvisningen. I denne brugsanvisning henviser "maskinen" altid til den batteridrevne borehammer TE 2-A. 71

2 08 BA TE2-A :00 Uhr Seite 72 Placering af identifikationsoplysninger på maskinen Typebetegnelse, varenummer, fremstillingsår og tekniske version står på maskinens typeskilt. Maskinens serienummer står på venstre side af motorhuset. Skriv disse oplysninger i brugsanvisningen, og henvis til disse, når du henvender dig til vores kundeservice eller værksted. Type: Serienummer: 2. Beskrivelse TE 2-A er en batteridreven borehammer til professionel brug. Det ergonomiske elastomerhåndgreb sikrer, at du ikke bliver udmattet og giver ekstra beskyttelse mod utilsigtet udskridning. Følgende udstyr følger med ved levering: Maskine, batteri B24/2.0 NiCd, B24/2.4 NiCd eller B24/3.0 NiMH, lader C 7/24 eller C 7/36-ACS, brugsanvisning, værktøjskuffert eller karton. 2.1 Korrekt anvendelse TE2-A er en håndholdt batteridrevet borehammer til i- og udskruning af skruer, boring i stål, træ og murværk samt hammerboring i beton og murværk. Maskinen kan anvendes på byggepladser af enhver art, nybyg, tilbyg, ombygning og renovering. Maskinen er beregnet til konstant drift. Maskinen må kun anvendes i tørre omgivelser. ikke maskinen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion. Anvend altid kun værktøj og tilbehør, der er beregnet til maskinen. Batterierne er udelukkende beregnet til brug i maskinerne i Hilti-24-V-serien. Anvend kun den anbefalede lader. Det er ikke tilladt at modificere eller tilføje ekstra dele til maskinen. kun originalt Hilti-tilbehør og ekstraudstyr for at undgå ulykker. Følg anvisningerne i denne brugsanvisning om drift, rengøring og vedligeholdelse. Der kan opstå farlige situationer ved anvendelse af maskinen og det tilhørende udstyr, hvis disse dele anvendes af personer, der ikke er blevet undervist i brugen heraf, eller hvis de ikke anvendes korrekt i henhold til brugsanvisningen. 2.2 Særlige funktioner og egenskaber Vibrationsdæmpet håndgreb (elastomer) Trinløs indstilling af omdrejningstal Selvsmørende gearkasse og kobling Kulbørster med automatisk frakobling Højre-/venstreløb Funktionsvælger med bore- og hammerborefunktion 3. Tilbehør Sidegreb og dybdestop Ekstraudstyr Fedt Ekstraudstyr Pudseklud Ekstraudstyr Lader C 7/24 Lader C 7/36-ACS Lader TCU 7/36 Batteri B24/2.0 NiCd (afhængigt af land) Batteri B24/2.4 NiCd (afhængigt af land) Batteri B24/3.0 NiMH Kuffert/Karton Bælteholder BAP 24 72

3 08 BA TE2-A :00 Uhr Seite Tekniske specifikationer Maskine Maksimal spænding 24 V Maskinens vægt inklusive batteri 3,8 kg Mål (L x H x B) 325 x 260 x 92 mm Omdrejningstal ubelastet 980/min Omdrejningstal 900/min Slagantal 0 74 Hz ( slag/min) Enkeltslagsenergi 1,5 Joule Værktøjsholder TE-C Hammerboring i beton og murværk 4 til 16 mm Boreområde i træ 3 til 13 mm Boreområde i metal 3 til 10 mm Skruning med bit-apter træskruer indtil 6 mm HUD-skruer indtil 6 mm Elektronisk styring af omdrejningstal ved hjælp af omskifter Højre-/venstreløb elektr. omskifter med omskiftningsspærre ved løbende motor Gearkassen er indkapslet (dvs. støvtæt) og er selvsmørende (vedligeholdelsesfri) Støj- og vibrationsinformation (målt iht. EN 50260): Typisk A-vurderet lydstyrkeniveau: 99 db (A) Typisk A-vurderet udsendt lydtryksniveau: 86 db (A) høreværn! Typisk målt vibration ved håndtag: 11 m/s 2 Batteri B24/2.0 NiCd B24/2.4 NiCd B24/3.0 NiMH Maksimal spænding 24 V V V Batterikapacitet 24 V 2,0 Ah 24 V 2,4 Ah 24 V 3,0 Ah = 48 Wh = 58 Wh = 72 Wh Vægt 1,38 kg 1,45 kg 1,43 kg Temperaturovervågning ja ja ja Celletype Nikkel-kadmium Nikkel-kadmium Nikkel-metalhydrid Type SUB C Type SUB C Type SUB C Celleblok 20 stk. 20 stk. 20 stk. Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer 5. Sikkerhedsanvisninger 5.1 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger Ud over de sikkerhedstekniske forskrifter i de enkelte afsnit i denne brugsanvisning skal følgende retningslinjer altid overholdes. VIGTIGT! Ved anvendelse af batteridrevet værktøj skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger for at formindske risikoen for brand, lækkende batterier og personskader. 5.2 Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen Sørg for, at arbejdsområdet er godt oplyst. Sørg for, at der er en god udluftning i arbejdsområdet. Hold arbejdsområdet ryddeligt. Sørg for at holde arbejdspladsen fri for genstande, som man kan komme til skade på. Uorden i arbejdsområdet kan medføre uheld. 73

4 08 BA TE2-A :00 Uhr Seite 74 Fastgør det emne, der skal bearbejdes. fastspændingsværktøj eller en skruestik til at fastspænde emnet. Dermed holdes det sikrere fast end med hånden, og du har desuden begge hænder fri til at betjene maskinen. altid beskyttelsesbriller. støvmaske under arbejde, som nner støv. beskyttelseshandsker ved skift af f.eks. bor for at undgå at få snitsår på hænderne. egnet arbejdstøj. ikke løstsiddende tøj eller smykker, som bevægelige dele kan gribe fat i. hårnet, hvis du har langt hår. Ved udendørs arbejde anbefaler vi, at du bruger beskyttelseshandsker og skridsikkert fodtøj. Sørg for at holde uvedkommende personer og især børn på afstand, når der arbejdes. Sørg for, at andre personer ikke berører maskinen. Undgå at arbejde i unormale kropsstillinger. Sørg for at have et sikkert fodfæste og holde balancen. Sørg for at sikre området bag den væg, du arbejder i, hvis du borer igennem eller arbejder med lange bor. Skjulte elledninger samt gas- og vandrør udgør en alvorlig fare, hvis de bliver beskadiget under arbejdet. Kontroller derfor først arbejdsområdet f.eks. med en metalsøger. Udvendige metaldele på maskinen kan blive spændingsførende, hvis du f.eks. utilsigtet har beskadiget en elledning. 5.3 Generelle sikkerhedsforanstaltninger Når maskine og batteri ikke er i brug, skal de opbevares hver for sig på et tørt, højtplaceret eller aflåst sted utilgængeligt for børn. Sørg altid for at rengøre boret omhyggeligt. Hold boret skarpt og rent, så arbejdet kan udføres bedre og mere sikkert. Følg anvisningerne for smøring og borskift. Kontrollér maskinen for eventuelle beskadigelser. Før du fortsætter med at bruge maskinen, skal du omhyggeligt kontrollere, at beskyttelsesanordninger og let beskadigede dele fungerer fejlfrit og i overensstemmelse med formålet. Beskadigede beskyttelsesanordninger og dele skal repareres eller udskiftes fagligt korrekt af et anerkendt serviceværksted, hvis der ikke er angivet andet i brugsanvisningen. Undlad at stikke tråde eller lignende ind i ventilationsåbningerne eller andre åbninger Mekaniske farer Følg anvisningerne for rengøring og vedligeholdelse. Kontrollér, at boret passer til maskinens borepatroner, og at det er låst korrekt fast i borepatronen. Kontrollér, om de bevægelige dele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om der findes beskadigede dele. Alle dele skal være monteret korrekt og opfylde alle betingelser, så maskinens fejlfrie drift er sikret Elektriske farer altid den rigtige maskine. ikke maskinen til formål, som den ikke er beregnet til, men kun i overensstemmelse med formålet og i fejlfri stand. Undlad at berøre roterende dele. kun originalt tilbehør eller ekstraudstyr, som er angivet i brugsanvisningen. Anvendelse af andet ekstraudstyr eller tilbehørsdele end det, der er anbefalet i brugsanvisningen, kan medføre fare for personskade. Indret altid arbejdet efter arbejdsforholdene. Udsæt ikke maskinen for nedbør, brug ikke maskinen i fugtige eller våde omgivelser. ikke maskinen, hvis der er risiko for brand eller eksplosion. Sørg for, at håndgrebene er tørre, rene og fri for olie og fedt. Undgå at overbelaste maskinen. Du arbejder bedre og sikrere inden for det angivne effektområde. Maskinen må kun styres med hænderne. Hold altid fast i maskinens håndgreb med begge hænder. Tænd først maskinen, når du har rettet den ind på den position, hvor arbejdet skal udføres. Når maskinen ikke anvendes i en arbejdspause, ved service, ved udskiftning af bor og under transport, skal batteriet afmonteres. Undgå at starte maskinen utilsigtet. Bær ikke maskinen med fingeren på tænd/sluk-knappen. Beskyt dig mod elektriske stød Undgå at berøre jordede dele som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Beskadigede kontakter skal udskiftes af Hiltis serviceafdeling. ikke en maskine, hvor kontakten ikke kan tændes og slukkes. Lad altid en elektriker (Hilti-service) reparere maskinen, så der anvendes originale reservedele. I modsat fald kan brugeren blive udsat for uheld. Anvend aldrig maskinen, hvis den er snavset eller våd. Undgå, at der sker en kortslutning i batteriet. En kortslutning kan forårsage brand. Kontrollér, at batteriet er rent og tørt udvendigt, før du sætter det til opladning i laderen. kun de batterier, der nævnes i denne brugsanvisning. Kontrollér, at batteriet er installeret korrekt i maskinen. Hvis batteriet falder af, kan det medføre skader på dig eller andre. Batterierne skal bortskaffes miljømæssigt forsvarligt og sikkert, når de ikke længere kan anvendes. Sørg for at bruge batterierne sammen med de ladere, som anbefales af Hilti. Forkert brug kan medføre elektriske stød, overophedning eller lækage i batteriet. 74

5 08 BA TE2-A :00 Uhr Seite Termiske farer Boret og borepatronen kan blive varme under brugen. derfor beskyttelseshandsker, når du skifter bor Væsker Der kan lække ætsende væsker fra defekte batterier. Undgå at komme i kontakt med denne væske. Hvis din hud har været i kontakt med væsken, skal du vaske den grundigt med rigeligt sæbe og vand. Hvis du har fået væsken i øjnene, skal du straks skylle dine øjne med vand og derefter søge lægehjælp. 5.4 Krav til brugeren Maskinen er beregnet til professionel brug. Maskinen må kun betjenes, serviceres og repareres af autoriseret og udnnet personale. Dette personale skal i særdeleshed informeres om de potentielle farer, der er forbundet med brugen af denne maskine. Vær opmærsom. Hold øje med, hvad du laver. Vær fornuftig under arbejdet. ikke maskinen, hvis du er ukoncentreret. 5.5 Personligt beskyttelsesudstyr eren og de personer, der opholder sig i den umiddelbare nærhed, skal bære beskyttelsesbriller, høreværn, støvmaske og beskyttelseshandsker. beskyttelsesbriller høreværn støvmaske beskyttelseshandsker 6. Ibrugtagning 1. Det er meget vigtigt, at du læser sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvsining og retter dig efter dem. 2. Et nyt batteri skal lades op korrekt den første gang inden ibrugtagning, så cellerne udvikler sig rigtigt. Hvis den første opladning ikke udføres korrekt, kan det medføre, at batteriets kapacitet forringes permanent. med laderen C 7/24 og TCU 7/36 tager ladningen 24 timer, dog kun 12 timer ved brug af rekonditioneringsfunktionen. laderen C 7/36-ACS genkender automatisk, om der er tale om en førstegangsopladning, eller om der er brug for normal genopladning. -BEMÆRK- Maskinen må kun anvendes sammen med batteriet B24/2.0 NiCd, B24/2.4 NiCd eller B24/3.0 NiMH. Batteriets ydelse reduceres ved lave temperaturer. Opbevar batteriet ved stuetemperatur. Undgå at opbevare batteriet i solen, på radiatorer eller bag vinduer. Undgå at arbejde med batteriet, til batteriet er helt fladt. Udskift batteriet rettidigt. Sæt batteriet til opladning straks efter udskiftning, så det er klart til næste udskiftning. 6.1 Montering af sidegreb (ekstraudstyr) -BEMÆRK- Ud over de to faste håndgreb kan der monteres et justerbart sidegreb (ekstraudstyr). Det øger arbejdssikkerheden, især hvor der er risiko for at ramme jern. 1. Åbn sidehåndtagets holder ved at dreje på grebet. 2. Skub sidegrebet (spændebånde) over borepatronen på skaftet. 3. Drej sidegrebet til den ønskede position. 4. Fastgør sidehåndtaget ved at dreje på grebet. 75

6 08 BA TE2-A :00 Uhr Seite Anvendelse -ADVARSEL- Maskinen støjer ved boring og skruning. Et for højt støjniveau kan give høreskader. altid høreværn. -ADVARSEL- Under skruning og boring kan der flyve splinter af materialet. Splinter kan forårsage skader på kroppen, luftveje og øjne. derfor altid beskyttelsesbriller og støvmaske. 7.1 Indstilling af højre-/venstreløb Værktøjsspindlens omdrejningsretning kan vælges med højre-/venstreløbsomskifteren. En spærre forhindrer skift af omdrejningsretning, når maskinen er i gang. Når vælgeren står i midterstilling, er afbryderen blokeret. Tryk vælgeren til højre (set fra brugerens synsvinkel) = højreløb. Tryk vælgeren til venstre (set fra brugerens synsvinkel) = venstreløb. 7.2 Skruning og bit-apter 1. Sæt bit-apteren med TE-C-enden i borepatronen, og lås borepatronen. 2. Drej funktionsvælgeren til symbolet for boring. 3. Vælg den ønskede omdrejningsretning med højre/venstreløbsomskifteren. 7.3 Hammerboring 1. Stil højre-/venstreløbsomskifteren på højreløb. 2. Drej funktionsvælgeren til symbolet for hammerboring. 7.4 Boring med selvspændende borepatron 1. Sæt den selvspændende borepatron med TE-C-enden i borepatronen, og lås borepatronen. 2. Drej funktionsvælgeren til symbolet for boring. -ADVARSEL- Ved boring med store bordiametre og hulsave kan der optræde et højt drejningsmoment ved blokering. Hold altid fast i maskinens håndgreb med begge hænder. 7.5 Tænd/sluk Hvis motoren bringes til stilstand i mere end 2 3 sekunder på grund af et blokeret bor, skal du slukke for maskinen, den ellers kan tage skade. 1. Ved langsomt at trykke på omskifteren kan du trinløst vælge et omdrejningstal mellem 0 og det maksimale omdrejningstal. 7.6 Afmontering af batteri (2-finger-betjening) 1. Tryk på begge oplåsningsknapper. 2. Træk batteriet bagud og ud af maskinen. 7.7 Montering af batteri kun Hilti-batterier B24/2.0 NiCd, B24/2.4 NiCd eller B24/3.0 NiMH. 1. Skub batteriet ind i maskinen bagfra, indtil det går hørbart i indgreb anden gang. 7.8 Opladning af batteri Batteriet kan ikke lades op via bælteapteren. kun Hilti-laderne C 7/24, C 7/36-ACS og TCU 7/36. Forkert brug kan medføre elektriske stød, overophedning eller lækage i batteriet. Du kan finde flere oplysninger om opladningsprocessen i brugsanvisningen til laderne. 7.9 Udskiftning af bor -ADVARSEL- Boret kan blive varmt, når man arbejder med det. Du kan få forbrændinger på hænderne. derfor altid beskyttelseshandsker, når du skifter bor Montering af bor 1. Tag batteriet ud af maskinen. 2. Kontrollér, at indstiksenden på boret er ren og let indfedtet. Rengør og smør om nødvendigt indstiksenden let. 3. Kontrollér, at tætningen på støvkappen er ren og hel. Om nødvendigt rengøres støvkappen, og udskift den hvis tætningen er beskadiget. 4. Drej borepatronen indtil symbolet(). 76

7 08 BA TE2-A :00 Uhr Seite Sæt boret i borepatronen indtil anslag. 6. Drej boret, til det går i indgreb. 7. Drej borepatronen tilbage til symbolet (). 8. Træk i boret for at kontrollere, at det er gået i indgreb Afmontering af bor 1. Tag batteriet ud af maskinen. 2. Drej borepatronen indtil symbolet (). 3. Træk boret ud af borepatronen. 4. Drej borepatronen tilbage til symbolet (). 8. Rengøring og vedligeholdelse 8.1 Rengøring af boret Fjern støv og skidt, som har sat sig fast, og beskyt overfladen mod korrosion ved med jævne mellemrum at aftørre med en klud fugtet i olie. 8.2 Rengøring af maskinen Afmonter batteriet, før du går i gang med at rengøre maskinen, maskinen således ikke kan gå i gang utilsigtet! Yderskallen (maskinhuset) er fremstillet af et slagfast plastmateriale. Grebene består af et elastomer-materiale. Anvend aldrig maskinen, hvis luftindtagene er tilstoppede! Rengør forsigtigt luftindtagene med en tør børste. Sørg for at der ikke trænger fremmedlegemer ind i maskinens indre. Rengør jævnligt maskinhuset udvendigt med en let fugtig klud. Anvend ikke spray, mpstråler eller rindende vand til rengøring! Det kan forringe maskinens elektriske sikkerhed. Hold altid maskinens greb fri for olie og fedt. Anvend ikke silikoneholdige plejemidler. 8.3 Vedligeholdelse Kontrollér regelmæssigt alle udvendige dele på maskinen for beskadigelse og fejlfri funktion. ikke maskinen, hvis der er beskadigede dele, eller hvis der er betjeningselementer, som ikke fungerer fejlfrit. Lad Hilti-serviceværkstedet reparere maskinen. Reparationer på eldelen må kun udføres af en elektriker. 8.4 Rengøring af batteriet Sørg for, at der ikke er støv og smøremidler på kontaktfladerne. Rengør kontaktfladerne med en ren pudseklud efter behov. Sørg for at udskifte batteriet, før batteriet er helt fladt, cellerne i batteriet ellers kan tage skade. Når maskinens ydelse bliver mærkbart dårligere, skal batteriet lades op igen. Foretag en genopfriskningsopladning én gang om måndeden eller senest, når batteriets kapacitet bliver mærkbart dårligere: Med laderen C 7/24 og TCU 7/36 tager ladningen 24 timer, dog kun 12 timer ved brug af rekonditioneringsfunktionen. Laderen C 7/36-ACS genkender automatisk, om der er tale om en førstegangsopladning, eller om der er brug for normal genopladning. Hvis genopfriskningsopladningen ikke giver det ønskede resultat, anbefaler vi at kontakte Hilti. 8.5 Kontrol efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejder Efter rengørings- og vedligeholdelsesarbejde skal du kontrollere, at alt sikkerhedsudstyr sidder som det skal og fungerer fejlfrit. 77

8 08 BA TE2-A :00 Uhr Seite Fejlsøgning Fejl Maskinen virker ikke. Ingen slag. Afbryderen kan ikke trykkes ned/er blokeret. Omdrejningstallet falder pludselig kraftigt. Batteriet bliver hurtigere fladt end normalt. Batteriet går ikke i indgreb med et hørbart «klik». Kraftig varmeudvikling i maskinen eller batteriet. Mulig årsag Batteriet er ikke korrekt isat, eller batteriet er tomt. Elektrisk fejl. Kontrollér funktionsvælgeren. Drej højre-/venstreløbsvælgeren, så den står i midterstilling (transportstilling). Batteri bliver fladt. Batteriets tilstand er ikke optimal. Låsetappene på batteriet er beskidte. Elektrisk defekt. Maskinen er blevet overbelastet (anvendelsesgrænse overskredet) Afhjælpning Batteriet skal gå i indgreb 2x med hørbart «klik»/batteriet skal lades op. Tag batteriet ud af maskinen, og kontakt Hilti Service. Drej funktionsvælgeren til symbolet «hammerboring». Tryk højre-/venstreløbsomskifteren til venstre eller højre. Skift batteriet, og sæt det flade batteri til opladning. Foretag en genopfriskningsopladning (se brugsanvisningen til laderen). Rengør låsetapperne, og lad batteriet gå i indgreb. Kontakt Hilti Service, hvis dette ikke løser problemet. Sluk for maskinen med det samme, tag batteriet ud, og kontakt Hilti Service. Vælg det rigtige værktøj til formålet. 10. Bortskaffelse Størstedelen af de materialer, som anvendes ved fremstillingen af Hilti-maskiner, kan genbruges. Materialerne skal sorteres, før de kan genbruges. I mange lande findes der allerede ordninger, hvor Hilti samler sine brugte maskiner ind til genbrug. Yderligere oplysninger får du hos Hilti-kundeservice eller din lokale Hilti-konsulent. Ønsker du selv at indlevere dit elværktøj til en genbrugsstation, skal værktøjet skilles så meget ad som muligt uden at anvende specialværktøj. Anvend en rengøringsserviet til at tørre olierede dele af, og sørg for, at fedt, der løber ud, bliver tørret op med en rengøringsserviet. Dette papir skal bortskaffes på en korrekt måde. Lad aldrig fedt løbe ned i kloakken eller ud på jorden. Sortér de enkelte dele således: Del/gruppe Hovedbestanddel Genbrug Værktøjskuffert Plast Plastgenbrug Maskinhus Plast/elastomer Plastgenbrug Elektronisk kontakt Diverse Elekronisk skrot Motor Stål, kobber Metalskrot Geardele Stål Metalskrot Batteri Nikkel-kadmium ** Nikkel-metalhydrid Skruer, små dele Stål Metalskrot * Affald skal bortskaffes til genvinding. ** Bortskaf batteriet i henhold til gældende nationale bestemmelser, * ** eller tilbagelever udtjente batterier til Hilti. 78

9 08 BA TE2-A :00 Uhr Seite Garanti Hilti garanterer, at det leverede produkt er fri for materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti gælder dog kun, såfremt produktet anvendes og behandles korrekt samt vedligeholdes og rengøres korrekt og i overensstemmelse med Hilti-brugsanvisningen. Eventuelle garantikrav skal gøres gældende inden 12 måneder fra købstoen/fakturatoen (medmindre de gældende nationale regler foreskriver en længere minimumperiode). Endvidere er det en betingelse, at den såkaldte tekniske enhed er bevaret, dvs. at der udelukkende er anvendt originale Hilti-forbrugsmaterialer, tilbehør og reservedele. Garantien omfatter gratis reparation eller udskiftning af defekte dele. Dele, der som følge af normalt slid trænger til at blive udskiftet eller repareret, er ikke omfattet af garantien. Hilti afviser alle yderligere krav, medmindre den nationale lovgivning forbyder en sån afvisning. Hilti påtager sig således intet ansvar for direkte eller indirekte skader, samtidige eller efterfølgende skader, tab eller omkostninger, som er opstået i forbindelse med eller på grund af anvendelsen af maskinen, eller som er opstået på grund af produktets uegnethed til et bestemt formål. Stiltiende garantier for anvendelse eller egnethed til et bestemt formål udelukkes udtrykkeligt. I forbindelse med reparation eller udskiftning af maskinen og/eller dele deraf, forudsættes det, at maskinen og/eller de pågældende dele indsendes til Hilti, umiddelbart efter at skaden er påvist. Nærværende garanti omhandler samtlige garantiforpligtelser fra Hiltis side og erstatter alle tidligere eller samtidige garantierklæringer, såvel skriftlige som mundtlige. 12. EU-overensstemmelseserklæring Betegnelse: Batteridreven Typebetegnelse: TE 2-A Produktionsår: 2003 Vi erklærer som eneansvarlige, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende direktiver og stanrder: 98/37/EF, 89/336/EØF, 91/157/EØF, 93/86/EØF, EN , EN , EN , EN Hilti Corporation Jan Doongaji Dr. Joachim Schneider Leiter Marketing BU Rotary & UCD Leiter BA LDS Juni 2003 Juni

10 08 BA TE2-A :00 Uhr Seite 80

TE16 / TE16-C / TE16-M

TE16 / TE16-C / TE16-M *287428* 287428 TE16 / TE16-C / TE16-M Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje

Læs mere

TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer

TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer TE 46/TE 56/TE 56-ATC Kombihammer Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for at brugsanvisningen altid følger med ved overdragelse

Læs mere

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00

TE 1. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5138943 / 000 / 00 TE 1 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00

C 7. Käyttöohje Οδηγιες χρησεως Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend. Printed: 10.12.2013 Doc-Nr: PUB / 5164726 / 000 / 00 C 7 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Οδηγιες

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

C 4/12-50. Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı C 4/12-50 Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning

Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning SMD 57 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Manual de instrucciones Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Manual de instruções

Læs mere

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL

BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL BÆNK BOREMASKINE INSTALLATION, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE MANUAL Vare nr. 10000140 Model nr. 14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Anvendelse...

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SIW 22T-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR

TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR TE 70-D/AVR/ TE 70-AVR/ TE 70-ATC/AVR/ TE 80-ATC/AVR Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Kulllanma Talimatı Инструкция по зксплуатации IНСТРУКЦIЯ

Læs mere

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00 HDM 330 HDM 500 3 ORIGINAL BRUGSANVISNING HDM 330/500 Mørtelpistol Læs brugsanvisningen grundigt igennem, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid brugsanvisningen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5

6 SPECIFIKKE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 4 7 INDEN IDRIFTTAGNINGEN... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SFC22-A/ SFC 14-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER...

POWX308 DA 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1-2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 GENERELLE SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3 Personlig sikkerhed...

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

ST 2500 SD 2500. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija ar

ST 2500 SD 2500. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija ar ST 2500 SD 2500 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSREGLER... 5 7 BETJENING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. 1 & 2)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 3 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL-VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

PSA 81/82/85, PUA 81/82

PSA 81/82/85, PUA 81/82 PSA 81/82/85, PUA 81/82 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Manual de instrucciones Manual de instruções Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ST 2500/SD 2500 Skruemaskiner

ST 2500/SD 2500 Skruemaskiner 08 BA ST2500/SD2500 13.02.2004 8:53 Uhr Seite 57 ST 2500/SD 2500 Skruemaskiner Læs brugsanvisningen nøje, inden maskinen tages i brug. Opbevar altid instruktionsbogen sammen med maskinen. Sørg for, at

Læs mere

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J 15 FORM NO. 769-00765G jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 17 24 31 38 45 51 58 64 70 77 85 92 Betjeningsvejledning Vertikalskærer med elmotor Dansk Indhold For Deres egen

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18.

Forklaring til generel oversigt. 10. Gradinddelinger 11. Pil 12. Muffe 13. Rille 14. Krog 15. Skrue 16. Spidsholder 17. Spids 18. DANSK (Originalvejledning) 1. Rød indikator 2. Knap 3. Batteripakke 4. Stjernemærkning 5. Kontaktgreb 6. Lampe 7. Skiftekontakthåndtag 8. Hastighedshåndtag 9. Justeringsring Forklaring til generel oversigt

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning til akku-kabelklipper Type: REC-SH50 Indholdsfortegnelse Side 1 Producenterklæring vedrørende værktøjets sikkerhed 3 2 Forord 3 3 Sikkerhedsanvisninger 3 3.1 Anvendelse i overensstemmelse

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Bilbatterilader med LCD-display

Bilbatterilader med LCD-display Bilbatterilader med LCD-display Betjeningsvejledning MD 13323 Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...5 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 5 Korrekt anvendelse... 6 Pakkens indhold...6

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

Klarer legende let mere end 1 million iskruninger.

Klarer legende let mere end 1 million iskruninger. Byggeri Klarer legende let mere end 1 million iskruninger. FEIN gipsskruemaskine både med batteri og ledning. ASCT 18 M: mere end 2300 iskruninger pr. opladning! Den nye ekspert inden for gipsarbejde:

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

3-i-1 muskelbundet! Universalmaskinen til enhver hobbyhåndværker: Uneo Maxx og Uneo til hamring, boring og skruning.

3-i-1 muskelbundet! Universalmaskinen til enhver hobbyhåndværker: Uneo Maxx og Uneo til hamring, boring og skruning. 3-i-1 muskelbundet! Universalmaskinen til enhver hobbyhåndværker: Uneo Maxx og Uneo til hamring, boring og skruning. Uneo Maxx og Uneo fra Bosch. Verdens mindste borehamre med pneumatisk slagværk til hamring,

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Rørgevindskærersæt 220V

Rørgevindskærersæt 220V Brugsanvisning Varenr.: 9041259 Rørgevindskærersæt 220V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Rørgevindskærersæt 220V Varenummer: 9041259 Beskrivelse: Transportabel

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

AXT 2200 HP AXT 2500 HP

AXT 2200 HP AXT 2500 HP EURO BA F016L69647 AXT 2200 HP / AXT 2500 HP OSW 05/99 Titel A D AXT 2200 HP AXT 2500 HP B E D 6...10 GB 11...15 F 16...20 E 21...25 P 26...30 I 31...35 NL DK S N 36...40 41...45 46...50 51...55 C 1 5

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK

JPL914, JPL925. BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL DANSK JC928 OPLADER JPL914, JPL925 BATTERI BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL ADVARSEL DANSK FØR BRUG AF DETTE VÆRKTØJ BØR DENNE MANUAL LÆSES FOR AT SIKRE OVERHOLDELSE AF SIKKERHEDSADVARSLER OG INSTRUKTIONER.

Læs mere

1 million skruninger.

1 million skruninger. BYGGERI 1 million skruninger. FEIN batteridrevet skruemaskine ASCS 6.3 og ASCS 4.8. Kulløs FEIN PowerDrivemotor. Den nye målestok inden for monteringsteknik: FEIN batteridrevet skruemaskine op til 4,8

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster

Brugsanvisning. TL-5209 Keramisk Toaster Brugsanvisning TL-5209 Keramisk Toaster Version 1.0 APR 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. Generelt...3 2.1. Fabrikant... 3 2.2. Maskinskilt... 3 3. Oversigt og anvendelse...4

Læs mere

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116

Rechaud 5. Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 Rechaud 5 120803 Original-Gebrauchsanleitung V2/0116 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2.

Læs mere

C 7/24, C 7/36-ACS. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija. ar kk. Пайдалану бойынша басшылық

C 7/24, C 7/36-ACS. Bruksanvisning. Käyttöohje. Οδηγιες χρησεως Kasutusjuhend Lietošanas pamācība Instrukcija. ar kk. Пайдалану бойынша басшылық C 7/24, C 7/36-ACS Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Manual de instruções Manual de instrucciones Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

GX100-E *285805* Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации

GX100-E *285805* Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации *85805* 85805 GX00-E Bedienungsanleitung Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning Kasutusjuhend Инструкция по зксплуатации de fr nl fi no sv et ru R 4 3

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE

KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE KEELER HÅNDTAG C-STØRRELSE 13A 13B LÆS OG FØLG DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Keeler håndtag C-størrelse Læs dette instruktionsafsnit omhyggeligt inden Keeler-produktet tages i brug. For egen og kundernes

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1

Nokia Bluetooth Headset BH-600 9250103/1 Nokia Bluetooth Headset BH-600 22 1 6 3 4 5 7 9250103/1 8 9 10 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-59W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner.

fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Brugervejledning Tillykke med din nye - den ledningsfri fejemaskine til gulve og tæpper, som hjælper dig med at gøre rent hurtigere og nemmere, end det er muligt med andre ledningsfrie fejemaskiner. Hemmeligheden:

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere