Hvad er klinisk risikoaffald?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er klinisk risikoaffald?"

Transkript

1

2 Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk risiko fungerer. Det vil sige hvordan affaldet korrekt sorteres, emballeres, mærkes og indsamles. Klinisk risikoaffald er per definition farligt affald, men har sin egen indsamlingsordning. Alt farligt affald skal anmeldes til Kommunen. Klinisk risikoaffald forekommer normalt på hospitaler, fødeklinikker, laboratorier, dyreklinikker, plejehjem, behandlingshjem, praktiserende læger, tandlæger, jordemødre, dyrlæger hjemmeplejen samt forskningsaktiviteter inden for lignende områder. Hvad er klinisk risikoaffald? Der indsamles 3 forskellige typer af klinisk risikoaffald: Skærende og stikkende genstande Skærende og stikkende genstande fra patientbehandling er f.eks.: Kanyler, knive, sakse, skalpeller, pincetter, nåle og andet, der kan gå igennem hud. Reagensglas, skår, laboratorie-glasvarer og lignende forurenet med blod, pus eller vævsvæsker. Kanyler mm. fra behandling af dyr. 1.

3 Vævsaffald Alle genkendelige vævs- og legemsdele, herunder vævsprøver i formalin. Vær opmærksom på: Vævsaffald skal emballeres og mærkes særskilt. Dette affald må aldrig blandes med andet affald. Smitteførende affald Smitteførende affald er affald, der kan indeholde mikroorganismer fra behandling af patienter og fra forsøgsdyr f.eks.: Affald fra behandling af patienter med specielle medikamenter herunder cytostatika. Drænflasker og lignende med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke kan tømmes før bortskaffelse, og som ikke er autoklaveret, herunder også vaccine. Petriskåle eller lignende, der indeholder levende bakterie-, viruseller svampekulturer. Rester af ikke dræbt vaccine. Forbindinger fra fugtige sår og andet materiale, der har været i direkte kontakt med patienters vævsvæsker, puds og blod. 2.

4 Hvad er ikke klinisk risikoaffald? Radioaktivt affald Produkter der indeholder radioaktivt stof skal sendes tilbage til leverandøren. Røgdetektorer skal afleveres sammen med andet elektronikaffald. Dagrenovationslignende affald Affald, der eksempelvis indeholder infusionsudstyr, stomiposer, bleer, tømte urinposer og lignende, skal bortskaffes som dagrenovation. Andet farligt affald (tidligere Olie- og kemikalieaffald.) I forbindelse med afhentning af klinisk risikoafffald, kan der også afleveres andet farligt affald, dog maksimalt 200 kg om året. Andet farligt affald er f.eks.: Tænder med amalgamfyldning og amalgam-udskillere. Tænder uden amalgamfyldninger kan komme i den almindelige dagrenovation. Olie og kemikalieaffald, alle typer batterier, kviksølv- og medicinrester, blykapper for røntgenfotografering, fotografiske kemikalier, lysstofrør, lavenergipærer og UV-rør. For mængder over 200 kg pr. år skal bortskaffelsen aftales individuelt med: Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tlf Andet farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kontakt kommunen for dette. 3.

5 Oversigt over emballage Vare nr. 701: 0,4 liter, cylinderformet med skruelåg. Vare nr. 704: 1,4 liter, cylinderformet med skruelåg. Vare nr. 703: 1,0 liter, kegleformet med skruelåg. Vare nr. 707: Skårspand 2,5 liter, cylinderformet låg med kanyleindkast. Vare nr. 709: 5,8 liter, cylinderformet låg med kanyleindkast. Vare nr. 711: 11,3 liter, cylinderformet låg med kanyleindkast. 4.

6 Vare nr. 714: 20 liter, cylinderformet, låg med kanyleindkast. Vare nr. 808: Fass-4 beholder, 60 liter (62 cm høj). Vare nr. 801: Papir/plast sæk i 3-lag, 110 liter. 5.

7 Emballering og mærkning Klinisk risikoaffald skal være forsvarligt emballeret, så det kan håndteres sikkert og hygiejnisk. Affaldet må ikke sammenpresses ved f.eks. overfyldning. Det må ikke dryppe fra emballagen og man må ikke kunne stikke eller skære sig gennem emballagen. Har man mere end 50 liter ved én afhentning, skal det kliniske risikoaffald afleveres i 110 liters 3-lags gul papir-/plastsæk eller i 660 liters plastcontainere på hjul. Emballering af skærende og stikkende genstande Skærende og stikkende genstande skal emballeres i 0,4-20 liters kanyleboks eller kanyle- og skårspand (se oversigten over emballager). Emballagen skal mærkes med indhold, dato, affaldsproducentens navn, adresse og telefonnummer samt navnet på den kontaktperson, der er ansvarlig for emballeringen. Vævsaffald og smitteførende affald Vævsaffald og smitteførende affald emballeres i 2,5-20 liters skårspand med låg eller liters gul plastpose. Posen skal snøres. Emballagen skal mærkes med indhold, dato, affaldsproducentens navn, adresse og telefonnummer samt navnet på den kontaktperson, der er ansvarlig for emballeringen. 6.

8 Yderemballage Vælger man at benytte en yderemballage til at lægge sine kanylebokse eller skårspande ned i, skal der til alle affaldskategorier benyttes følgende yderemballage: 60 liters plastikspand med låg ( Fass-4 beholder ) eller 110 liters 3- lags gul papir-/plastsæk. Sækken skal snøres. Spand eller sæk må højst veje 15 kg. Hver enkelt emballage skal mærkes med indhold, dato, affaldsproducentens navn, adresse og telefonnummer samt navnet på den kontaktperson, der er ansvarlig for emballeringen. Den yderste emballage skal altid mærkes. Emballagen skal være mærket Klinisk risikoaffald og påføres dato, affaldsproducentens navn, adresse og telefonnummer samt navnet på den kontaktperson, der er ansvarlig for emballeringen. Vævsaffald skal desuden mærkes Vævsaffald. Al mærkning skal være tydelig og synlig, da hver enkelt enhed skal registreres og vejes. Køb og levering af emballage Miljøvenlig PVC-fri emballage kan bestilles hos Nordforbrænding (se oversigten over emballager på side 4-5). I forbindelse med afhentning af klinisk risikoaffald, leveres den bestilte emballage. Desuden kan der i begrænsede mængder købes emballage direkte fra afhentningsvognen uden forudbestilling. 7.

9 Afhentning og afregning Afhentningen aftales med Nordforbrænding og sker med faste intervaller eller efter aftale. Ved bestilling senest tirsdag kl afhentes affaldet den førstkommende fredag. Affaldet skal afhentes så hyppigt, at det ikke giver anledning til hygiejniske problemer, dog mindst én gang om året. Affaldet skal være klar til afhentning (emballeret og mærket), når transportøren kommer. Afhentningen udføres af specialuddannet personale. En kontaktperson skal altid være til stede ved afhentningen. Virksomheden registreres og kvitterer for afhentning af affald og modtagelse af emballage hver gang, der afhentes klinisk risikoaffald. Der afregnes direkte med Nordforbrænding ifølge gældende takster. Takster fås hos Nordforbrænding eller på Mulighed for fritagelse Kommunen kan efter ansøgning give virksomheden en fritagelse fra benyttelse af denne indsamlingsordning. Det kan ske i de tilfælde, hvor virksomheden kan godtgøre, at det kliniske risikoaffald kan bortskaffes miljømæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. En fritagelse kan højst gives for 4 år af gangen. Yderligere oplysninger 8. Spørgsmål angående indsamlingen af klinisk risikoaffald rettes til Nordforbrænding på telefon Ved anmeldelse af affald og ansøgning om fritagelse kontakt da kommunen.

10

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 AFFALD ERHVERV - STOR VIRKSOMHED ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Kirsten arbejder som miljøkoordinator for en stor dansk industrivirksomhed. Hendes arbejde består i at sikre, at hele virksomheden lever

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler

Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler Kvalitetsstandard om genbrugshjælpemidler 2011 Indhold Indhold... 2 Visitation & Rehabilitering... 3 1. Ansøgning om et genbrugshjælpemiddel... 3 1.1. Visitation & Rehabilitering... 3 1.2 Hvad står der

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as

LOGISTIKHÅNDBOG. Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as LOGISTIKHÅNDBOG Regler og procedurer vedrørende leverancer til in/out as Version: 2.0 Redigeret d.: 06/8-2010 Af: CUH Indledning... 3 Generelt... 4 Varestamdata... 4 Emballeringsniveauer for handelsenheder

Læs mere

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger

Online madbestilling. Opret dig som bruger. Første gang du bruger systemet skal du oprettes som bruger. Dette gøres ved at trykke på linket Ny bruger Online madbestilling På Mejrup Skole har vi et samarbejde med Sognegården og Godskolemad.dk om levering af mad til eleverne, så de kan tilbydes en sund og varieret kost. Sognegården leverer maden og Godskolemad.dk

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig.

Ændring af forbrug Hvis du ønsker at ændre dit forventede forbrug, kan du henvende dig til Forsyningen. Aflæs gerne måleren inden du henvender dig. Prisbog januar 2015 Frederikshavn Elnet A/S Frederikshavn Elhandel A/S Frederikshavn Vand A/S Frederikshavn Varme A/S Frederikshavn Spildevand A/S AVØ A/S Værd at vide Generelt for alle selskaber i Frederikshavn

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 31. december 2011. Bekendtgørelse om affald 1)2) 12. december 2011. Nr. 1415. Lovtidende A 2011 Udgivet den 31. december 2011 12. december 2011. Nr. 1415. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold

Leveringsbetingelser. Generelle oplysninger. Priser og moms. Indhold Leveringsbetingelser Indhold Generelle oplysninger... 1 Priser og moms... 1 Betaling... 2 Levering... 2 Sådan handler du hos os... 3 Bestilling... 3 Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret)... 3 Hvis

Læs mere

Procesomfang: Processen beskriver bestilling, ændring, og sletning af en transportrekvisition. Ligeledes, en gennemgang af brugen af køreplanen.

Procesomfang: Processen beskriver bestilling, ændring, og sletning af en transportrekvisition. Ligeledes, en gennemgang af brugen af køreplanen. Formål: Formålet er at beskrive processen ved bestilling/ændring og sletning af en bus eller blokvognstransport, således at en rekvisition hver gang, den er blevet oprettet, eller ændret, indeholder de

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen. Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Regler for brug af bekæmpelsesmidler i jordbruget Denne pjece giver dig som jordbruger et overblik over den lovgivning, der skal sikre

Læs mere

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde:

Poolmanden.dk. Timeløns arbejde: Poolmanden.dk Timeløns arbejde: Når Poolmanden.dk arbejder på timeløn a 437,50 kr. på normal timer altså de timer som er fra kl. 8:00 17:00 timer og timer efter kl 17:00 bliver afregnet til 575,00kr /

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Om keramik, glas og lignende til fødevarer

Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas og lignende til fødevarer Om keramik, glas, porcelæn og fajance beregnet til fødevarekontakt og om de regler, der skal overholdes ved fremstilling eller salg af fx fade, skåle, kander,

Læs mere

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne.

Skidt for sig. & glas for sig. God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Affaldshæfte 2012 Skidt for sig & glas for sig God affaldshåndtering er et spørgsmål om sortering. Tag med på Affaldsterminalen og lad dig inspirere af profferne. Side 6 Nyt&nemt: App og sms-service side

Læs mere

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen.

For at komme videre er det nødvendigt at vælge punktet Produkter i menuen til venstre. Her kan du navigere dig rundt på shoppen. Kære kunde, Vi har lavet en lille guide til hvordan man handler på vores webshop. Følg blot disse anvisninger så du trygt kan foretage din bestilling. Du har jo allerede fundet vejen til Shoppen, så lad

Læs mere