Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005"

Transkript

1 Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver Danish and Latin names for Sphagna, Andreaeas and Mosses that occur in Denmark. Vers Af Gert Steen Mogensen og Irina Goldberg Botanisk Have & Museum, Københavns Universitet, Gothersgade 130, DK-1123 København K, Danmark Internet: Publikationen er omfattet af de internationale regler for copyright på internettet, hvorfor gengivelse(r) fra listen i skreven eller elektronisk form er forbudt uden kildeangivelse. Citering således: Mogensen, G.S. & Goldberg, I Danske navne for Tørvemosser, Sortmosser, og Bladmosser der forekommer i Danmark. Version 4. Botanisk Have & Museum, Københavns Universitet, Danmark. 30 sider. Internet: Forord til Version 4 af Det er nu 6 år siden, at den seneste danske checkliste blev opdateret. I en del af disse år har arbejdet med listen ligget hos de nuværende forfattere, da flere af de tidligere forfattere har fundet beskæftigelse andre steder end ved bryologien. I overensstemmelse med aftalen ved listens etablering i 1997 er forfatterskabet til nye versioner begrænset til de bryologer, der faktuelt har beskæftiget sig med opdateringen af den nye version. Mads S. Dalsgaard, Gunner Rylander Hansen og Henrik Elgaard Jensen har ikke deltaget i udarbejdelsen af version 4, og optræder derfor ikke som medforfattere. Ændringerne i den her foreliggende version adskiller sig fra tidligere versioner især derved, at vi har indført annotationer. Disse omhandler især artskomplekser, hvor brugen af - og tolkningen af - hvilken praksis, der bør anvendes ved brugen af disse komplicerede grupper af små-arter har givet anledning til taxonomisk forvirring eller international uenighed i anvendelsen af navnene. Vi håber, at disse annotationer kan være til nytte for nogle af listens brugere. Det er heller ikke uden betydning, at arbejdet med rødlistning af mosser har taget en stigende grad af opmærksomhed i det internationale samarbejde, men også samtidig bevaret en konservativ anvendelse af halv-gamle navne, da flere nationale traditioner jo skal passes sammen. Det er vort håb, at vore annotationer hjælper danske brugere af cheklisten på dette punkt. 1

2 Mængden af annotationer kan i princippet udbygges til at omfatte de fleste af arterne i checklisten. Dette er ikke vores hensigt. Vi ønsker i videst muligt omfang at begrænse annotationerne til sådanne tilfælde, hvor ny eller overset viden - efter vort skøn - bør bringes i betragtning. Vi har i videst mulige omfang taget hensyn til eksisterende danske navne, som er anvendt i de følgende værker: Gelting et al. (1951), Mogensen et al. (1997, 1999), Rostrup (1869, 1925) og Skytte Christiansen (1978, 1981).Vi har ikke forsøgt at tilnærme den danske navngivning til trivialnavne fra andre lande, da en sådan koordinering allerede findes i den videnskabelige anvendelse af navne på latin. Listen i den nu foreliggende form omfatter følgende antal arter: Tørvemosser: 39, Sortmosser: 2, og Bladmosser: 438. Artsnavnene, der udelades af den danske liste, er fremhævet i kursiv. Nye versioner af denne liste vil forekomme løbende, og vil altid være angivet med nummer og dato i overskriften. Gert Steen Mogensen, Irina Goldberg Botanisk Have & Museum, Københavns Universitet 2

3 Danske mosarter sorteret alfabetisk efter videnskablige navne Abietinella Müll. Hal. Granmos Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. Bakke-Granmos Acaulon Müll. Hal. Ægmos Acaulon muticum (Schreb. ex Hedw.) Müll. Hal. Siddende Ægmos Aloina Kindb. Tøffelmos Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb. Spidsbladet Tøffelmos Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr. Krog-Tøffelmos Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb. Kort Tøffelmos Aloina rigida (Hedw.) Limpr. Stiv Tøffelmos Amblyodon P. Beauv. Stumptand Amblyodon dealbatus (Sw. ex Hedw.) Bruch & Schimp. Alm. Stumptand Amblystegium Schimp. Krybmos Amblystegium juratzkanum Schimp. Udspærret Krybmos Amblystegium saxatile Schimp. Stor Krybmos Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Alm. Krybmos Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. Bugtet Krybmos Amphidium Schimp. Pudemos Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. Skør Pudemos Andreaea Hedw. Sortmos Andreaea rothii F. Weber & D. Mohr Ribbe-Sortmos Andreaea rupestris Hedw. Lille Sortmos Anisothecium Mitt. Skævkapsel Anisothecium palustre (Dicks.) I. Hagen Kæmpe Skævkapsel Anisothecium schreberianum (Hedw.) Dixon Krum Skævkapsel Anisothecium staphylinum (H. Whitehouse) Sipman, Rubens & Riemann Rødknoldet Skævkapsel Anisothecium vaginale (Dicks. ex With.) Loeske Omskedende Skævkapsel Anisothecium varium (Hedw.) Mitt. Stivbladet Skævkapsel Anomodon Hook. & Taylor Matblad Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener Tyndgrenet Matblad Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. Smal Matblad Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor Robust Matblad Antitrichia Brid. Krogtand Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid. Åben Krogtand Archidium Brid. Sporemos Archidium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Mitt. Stor Sporemos Astomum Hampe Lidenmos Astomum crispum (Hedw.) Hampe Kruset Lidenmos Atrichum P. Beauv. Katrinemos Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. Smalbladet Katrinemos Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. Lille Katrinemos Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. Bølget Katrinemos Aulacomnium Schwägr. Filtmos Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr. Kugle-Filtmos Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. Alm. Filtmos Barbula Hedw. Skægtand Barbula unguiculata Hedw. Alm. Skægtand Bartramia Hedw. Kuglekapsel Bartramia ithyphylla Brid. Blågrøn Kuglekapsel Bartramia pomiformis Hedw. Gulgrøn Kuglekapsel Blindia Bruch & Schimp. Klippemos Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. Rødstænglet Klippemos Brachythecium Schimp. Kortkapsel Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. Hvidlig Kortkapsel Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. Kalk-Kortkapsel Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. Kær-Kortkapsel Brachythecium oedipodium (Mitt.) A.E. Jaeger Grøn Kortkapsel Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp. Sten-Kortkapsel Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. Park-Kortkapsel 3

4 Brachythecium reflexum (Starke) Schimp. Brachythecium rivulare Schimp. Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. Brachythecium salebrosum (Hoffm ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. Brachythecium starkei (Brid.) Schimp. Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. Bryoerythrophyllum P.C. Chen Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) P.C. Chen Bryum Hedw. Bryum algovicum Sendtn. ex Müll. Hal. Bryum alpinum Huds. ex With. Bryum amblyodon Müll. Hal. Bryum argenteum Hedw. Bryum bicolor Dicks. Bryum bimum (Schreb.) Turner Bryum bornholmense Wink. & R. Ruthe Bryum caespiticium Hedw. Bryum calophyllum R.Br. Bryum capillare Hedw. Bryum creberrimum Taylor Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp. Bryum elegans Nees Bryum flaccidum Brid. Bryum funckii Schwägr. Bryum intermedium (Brid.) Blandow Bryum klinggraeffii Schimp. Bryum knowltonii Barnes Bryum mamillatum Lindb. Bryum marratii Wilson Bryum micro-erythrocarpum Müll. Hal. & Kindb. Bryum neodamense Itzigs. Bryum pallens Sw. Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. Bryum purpurascens (R. Br.) Bruch & Schimp. Bryum radiculosum Brid. Bryum rubens Mitt. Bryum ruderale Crundw. & Nyholm Bryum salinum I. Hagen ex Limpr. Bryum schleicheri Schwägr. Bryum stirtonii Schimp. Bryum tenuisetum Limpr. Bryum torquescens De Not. Bryum turbinatum (Hedw.) Turner Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. Bryum violaceum Crundw. & Nyholm Bryum warneum (Röhl.) Brid. Buxbaumia Hedw. Buxbaumia aphylla Hedw. Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. Calliergon (Sull.) Kindb. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. Calliergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Kindb. (se Ann. 1) Calliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Kindb. (se Ann. 2) Calliergonella Loeske Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Camptothecium Schimp. Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp. Elle-Kortkapsel Væld-Kortkapsel Alm. Kortkapsel Skov-Kortkapsel Glinsende Kortkapsel Fløjl Kortkapsel Gammelblad Rød Gammelblad Bryum Ribbe-Bryum Skærgårds-Bryum Smalhåret Bryum Sølv-Bryum Dværg-Bryum Mørk Bryum Bornholmsk Bryum Tue-Bryum Smuk Bryum Hårspidset Bryum Symmetrisk Bryum Rundbladet Bryum Pryd-Bryum Bark-Bryum Løgformet Bryum Ler-Bryum Kortbørstet Bryum Hulbladet Bryum Småhvælvet Bryum Strand-Bryum Storknoldet Bryum Grøn Bryum Blegrød Bryum Bleg Bryum Nedløbende Bryum Purpur Bryum Gulribbet Bryum Mark-Bryum Ruderat-Bryum Salt-Bryum Storbladet Bryum Stirtons Bryum Gulknoldet Bryum Rødknoldet Bryum Top-Bryum Mose-Bryum Violet Bryum Smalmundet Bryum Buxbaumia Rundkapslet Buxbaumia Grøn Buxbaumia Skebladsmos Alm. Skebladsmos Stor Skebladsmos Kløftet Skebladsmos Tråd-Skebladsmos Orm-Skebladsmos Spydmos Spids Spydmos Krumkapsel Gul Krumkapsel 4

5 Campylium (Sull.) Mitt. Campylium calcareum Crundw. & Nyholm Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange Campylium elodes (Lindb.) Kindb. Campylium polygamum (Schimp.) C.E.O. Jensen (se Ann. 3) Campylium protensum (Brid.) Kindb. Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen Campylopus Brid. Campylopus brevipilus Bruch & Schimp. Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. Catoscopium Brid. Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. Ceratodon Brid. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Ceratodon xanthopus (Sull.) Kindb. (se Ann. 4) Cinclidium Sw. Cinclidium stygium Sw. Cinclidotus P. Beauv. Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. Cirriphyllum Grout Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M. Fleisch. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout Climacium F. Weber & D. Mohr Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Conardia H. Rob. Conardia compacta (Müll. Hal.) H. Rob. Cratoneuron (Sull.) Spruce Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce Cryphaea D. Mohr & F. Weber Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr Ctenidium (Schimp.) Mitt. Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Cynodontium Bruch & Schimp. Cynodontium jenneri (Schimp.) Stirt. Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp. (se Ann. 5) Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. Dichelyma Myrin Dichelyma capillaceum (With.) Myrin Dichodontium Schimp. Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. Dicranella (Müll. Hal.) Schimp. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. Dicranella rufescens (With.) Schimp. Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. Dicranoweisia Lindb. ex Milde Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. Dicranum Hedw. Dicranum affine Funck (se Ann. 6) Dicranum bonjeanii De Not. Dicranum fragilifolium Lindb. (se Ann. 7) Dicranum fuscescens Turner Dicranum leioneuron Kindb. Dicranum majus Turner Dicranum polysetum Sw. Dicranum scoparium Hedw. Dicranum spurium Hedw. Guldstjernemos Kalk-Guldstjernemos Tør Guldstjernemos Smalbladet Guldstjernemos Kyst-Guldstjernemos Fin Guldstjernemos Alm. Guldstjernemos Bredribbe Hede-Bredribbe Filtet Bredribbe Skør Bredribbe Stjerne-Bredribbe Alm. Bredribbe Knappenålmos Mørk Knappenålmos Horntand Rød Horntand Gulbørstet Horntand Gittermos Kær-Gittermos Rammeblad Kilde-Rammeblad Penselmos Tæt Penselmos Alm. Penselmos Engkost Stor Engkost Spædmos Tråd-Spædmos Eremitmos Grøn Eremitmos Dækmos Bark-Dækmos Blødmos Kalk-Blødmos Hundetandsmos Slank Hundetandsmos Glatstrubet Hundetandsmos Stor Hundetandsmos Klomos Slank Klomos Bredtand Mamilløs Bredtand Fløjlsmos Mose-Fløjlsmos Alm. Fløjlsmos Kalk-Fløjlsmos Sylbladet Fløjlsmos Krøltuemos Alm. Krøltuemos Kløvtand Butbladet Kløvtand Kær-Kløvtand Skørbladet Kløvtand Mørk Kløvtand Helspidset Kløvtand Stor Kløvtand Bølgetbladet Kløvtand Alm. Kløvtand Hede-Kløvtand 5

6 Didymodon Hedw. Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill. Didymodon rigidulus Hedw. Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa Didymodon trifarius (Hedw.) Röhl. Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander (se Ann. 8) Diphyscium D. Mohr Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr Discelium Brid. Discelium nudum (Dicks.) Brid. Distichium Bruch & Schimp. Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp. Ditrichum Hampe Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe Drepanocladus (Müll. Hal.) G. Roth Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. (se Ann. 9). Drepanocladus longifolius (Mitt.) Broth. ex Paris Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. (se Ann. 10) Drepanocladus polycarpus (Blandow ex Voit) Warnst. (se Ann. 9). Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst. Drepanocladus stagnatus Żarnowiec Dryptodon Brid. Dryptodon patens (Dicks. ex Hedw.) Brid. Encalypta Hedw. Encalypta rhaptocarpa Schwägr. (se Ann. 11) Encalypta streptocarpa Hedw. Encalypta trachymitria Ripart (se Ann. 11) Encalypta vulgaris Hedw. Entodon Müll. Hal. Entodon concinnus (De Not.) Paris Entosthodon Schwägr. Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll. Hal. Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb. Ephemerum Hampe Ephemerum serratum (Schreb. ex Hedw.) Hampe Eucladium Bruch & Schimp. Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp. Eurhynchium Bruch & Schimp. Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop. Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp. Fissidens Hedw. Fissidens adianthoides Hedw. Fissidens bryoides Hedw. Fissidens cristatus Wilson & Mitt. Fissidens dubius P. Beauv. (se Ann. 12) Fissidens exilis Hedw. Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm Fissidens osmundoides Hedw. Fissidens pusillus (Wilson) Milde Fissidens taxifolius Hedw. Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. Kalktuemos Variabel Kalktuemos Rustbrun Kalktuemos Stiv Kalktuemos Bølget Kalktuemos Pomerans-Kalktuemos Papilløs Kalktuemos Rømø-Kalktuemos Rødgul Kalktuemos Sækkapsel Stilkløs Sækkapsel Kravemos Moler-Kravemos Toradsmos Ret Toradsmos Nikkende Toradsmos Hårtand Udspærret Hårtand Kalk-Hårtand Ensidig Hårtand Bleg Hårtand Kortbørstet Hårtand Seglmos Kær-Seglmos Spidsbladet Seglmos (nyt navn) Blød Seglmos Tæt Seglmos Stiv Seglmos Nedsænket Seglmos (nyt navn) Lamelmos Våd Lamelmos Klokkehætte Rødstribet Klokkehætte Stor Klokkehætte Priktandet Klokkehætte (nyt navn) Alm. Klokkehætte Kridtmos Silket Kridtmos Skjultand Knippe-Skjultand Butbladet Skjultand Døgnmos Takket Døgnmos Gaffelmos Kransbladet Gaffelmos Næbmos Stor Næbmos Fin Næbmos Stribet Næbmos Rademos Kær-Rademos Top-Rademos Klippe-Rademos Tør Rademos Ler-Rademos Finbladet Rademos Tørve-Rademos Bæk-Rademos Taksbladet Rademos Grønlig Rademos 6

7 Fontinalis Hedw. Fontinalis antipyretica Hedw. Fontinalis dalecarlica Bruch & Schimp. Fontinalis hypnoides Hartm. Funaria Hedw. Funaria hygrometrica Hedw. Grimmia Hedw. Grimmia decipiens (Schultz) Lindb. Grimmia hartmanii Schimp. Grimmia laevigata (Brid.) Brid. Grimmia longirostris Hook. (se Ann. 13). Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. (se Ann. 13) Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. Grimmia trichophylla Grev. Gymnostomum Nees & Hornsch. Gymnostomum aeruginosum Sm. Gyroweisia Schimp. Gyroweisia tenuis (Schrad. ex Hedw.) Schimp. Hamatocaulis Hedenäs Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs Hedwigia P. Beauv. Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. Hedwigia stellata Hedenäs Helodium Warnst. Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst. Hennediella Paris Hennediella heimii (Hedw.) R.H. Zander (se Ann. 22) Herzogiella Broth. Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats. Heterocladium Bruch & Schimp. Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp. Homalia Brid. Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. Homalothecium Schimp. Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. Homomallium (Schimp.) Loeske Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske Hookeria Sm. Hookeria lucens (Hedw.) Sm. Hygroamblystegium Loeske Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. Hygrohypnum Lindb. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. Hylocomium Bruch & Schimp. Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. Hymenostomum R. Br. Hymenostomum microstomum (Hedw.) R.Br. Hymenostomum squarrosum Nees & Hornsch. Hypnum Hedw. Hypnum andoi A.J.E. Smith Hypnum cupressiforme Hedw. Hypnum imponens Hedw. Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke Hypnum lindbergii Mitt. Hypnum pratense Koch ex Spruce Hypnum resupinatum Taylor Isopterygium Mitt. Kildemos Stor Kildemos Smal Kildemos Bund-Kildemos Snobørste Alm. Snobørste Gråmos Tandet Gråmos Hartmans Gråmos Ø-Gråmos Langnæbet Gråmos (nyt navn) Butbladet Gråmos Pude-Gråmos Glathåret Gråmos Nøgenmund Spanskgrøn Nøgenmund Hindemos Butbladet Hindemos Krogmos Fedtet Krogmos Hedwigia Hvidspidset Hedwigia Stjernebladet Hedwigia Gyldenmos Kær-Gyldenmos Salt-Bægermos Pølsekapsel Stub-Pølsekapsel Tæt Pølsekapsel Forskelliggren Mat Forskelliggren Tungemos Skov-Tungemos Silkemos Krybende Silkemos Skyggemos Krum Skyggemos Dronningemos Skinnende Dronningemos Vandkrybmos Skebladet Vandkrybmos Stiv Vandkrybmos Møllemos Krum Møllemos Etagemos Åben Etagemos Alm. Etagemos Hindemund Tykvægget Hindemund Udspærret Hindemund Cypresmos Vortet Cypresmos Alm. Cypresmos Sort Cypresmos Hede-Cypresmos Ler-Cypresmos Kær-Cypresmos Ret Cypresmos Ynglegren 7

8 Isopterygium elegans (Brid.) Lindb. Isothecium Brid. Isothecium myosuroides Brid. Isothecium myurum Brid. Leptobryum (Schimp.) Wilson Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson Leptodictyum (Schimp.) Warnst. Leptodictyum kochii (Schimp.) Warnst. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. Leptodontium (Müll. Hal.) Hampe ex Lindb. Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe Leptodontium gemmascens (Mitt.) Braithw. Leskea Hedw. Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw. Leskeella (Limpr.) Loeske Leskeella nervosa (Brid.) Loeske Leucobryum Hampe Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångström Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. Leucodon Schwägr. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. Limprichtia Loeske (se Ann. 14) Limprichtia intermedia (Lindb.) Loeske Limprichtia revolvens (Sw.) Loeske Meesia Hedw. Meesia longiseta Hedw. (se Ann. 15) Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångström (se Ann. 15) Meesia uliginosa Hedw. Microbryum Schimp. Microbryum curvicolle (Hedw.) R.H. Zander Microbryum davallianum (Sm.) R.H. Zander Microbryum floerkeanum (F. Weber & D. Mohr) Schimp. Microbryum rectum (With.) R.H. Zander Mniobryum Limpr. Mniobryum delicatulum (Hedw.) Dixon Mniobryum pulchellum (Hedw.) Loeske (se Ann. 16) Mniobryum wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) Jenn. Mnium Hedw. Mnium hornum Hedw. Mnium marginatum (Dicks. ex With.) P. Beauv. Mnium stellare Reichard ex Hedw. Myurella Bruch & Schimp. Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. Neckera Hedw. Neckera complanata (Hedw.) Huebener Neckera crispa Hedw. Neckera pennata Hedw. (se Ann. 17) Neckera pumila Hedw. Octodiceras Brid. Octodiceras fontanum (Bach. Pyl.) Lindb. (se Ann. 18) Oligotrichum DC. Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. Oreoweisia (Bruch & Schimp.) De Not. Oreoweisia bruntonii (Sm.) Milde Orthodicranum (Bruch & Schimp.) Loeske Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske Orthodicranum fulvum (Hook.) G. Roth Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske Orthodicranum scottianum (Turner ex Scott, Robert) G. Roth Orthodicranum tauricum (Sapjegin) Smirnova Skinnende Ynglegren Stammemos Slank Stammemos Stor Stammemos Pæremos Alm. Pæremos Pytmos Kochs Pytmos Stor Pytmos Smaltand Blød Smaltand Brod-Smaltand Lærkemos Mat Lærkemos Mørkmos Mat Mørkmos Hvidmos Alm. Hvidmos Lille Hvidmos Buemos Egernhale-Buemos Krumblad Grøn Krumblad Rød Krumblad Meesia Langbørstet Meesia Treradet Meesia Butbladet Meesia Småmos Bøjet Småmos Roset-Småmos Dværg-Småmos Kugle-Småmos Voksmos Spæd Voksmos Smuk Voksmos Lysegrøn Voksmos Stjernemos Brunfiltet Stjernemos Rødlig Stjernemos Indigo Stjernemos Rottehalemos Trind Rottehalemos Fladmos Alm. Fladmos Kruset Fladmos Fjer-Fladmos Lav Fladmos Vandrademos Sten-Vandrademos Grusmos Atlantisk Grusmos Smudsmos Klippe-Smudsmos Tyndvinge Mangegrenet Tyndvinge Mørk Tyndvinge Tæt Tyndvinge Bornholmsk Tyndvinge Skør Tyndvinge 8

9 Orthodontium Schwägr. Orthodontium lineare Schwägr. Orthotrichum Hedw. Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. Orthotrichum anomalum Hedw. Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid. Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid. Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor Orthotrichum obtusifolium Brid. Orthotrichum pulchellum Brunt. Orthotrichum pumilum Sw. Orthotrichum rogeri Brid. (se Ann. 19) Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. Orthotrichum scanicum Gronvall Orthotrichum schimperi Hammar (se Ann. 20) Orthotrichum speciosum Nees Orthotrichum stramineum Hornsch. Orthotrichum striatum Hedw. Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. Oxyrrhynchium (Schimp.) Warnst. Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst. Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Loeske Oxyrrhynchium schleicheri (R. Hedw.) Röll Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst. Oxyrrhynchium swartzii (Turner) Warnst. Oxystegus (Broth.) Hilp. Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm. Paludella Ehrh. ex Brid. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. Palustriella Ochyra Palustriella commutata (Brid.) Ochyra Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs Paraleucobryum (Lindb. ex Limpr.) Loeske Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske Phascum Hedw. Phascum cuspidatum Hedw. Philonotis Brid. Philonotis arnellii Husn. Philonotis caespitosa Jur. Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. Philonotis marchica (Hedw.) Brid. Philonotis tomentella Molendo Physcomitrella Bruch & Schimp. Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp. Physcomitrium (Brid.) Brid. Physcomitrium eurystomum Sendtn. Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe Plagiomnium T.J. Kop. Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop. Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop. Plagiopus Brid. Plagiopus oederi (Brid.) Limpr. Plagiothecium Bruch & Schimp. Plysmos Smalbladet Plysmos Furehætte Alm. Furehætte Mørk Furehætte Skål-Furehætte Hårspidset Furehætte Tandløs Furehætte Stor Furehætte Butbladet Furehætte Smuk Furehætte Dværg-Furehætte Rogers Furehætte Sten-Furehætte Nordisk Furehætte Schimpers Furehætte Kortstribet Furehætte Strågul Furehætte Glatkapslet Furehætte Lille Furehætte Vortetand Forskelligbladet Vortetand Spæd Vortetand Vredet Vortetand Stor Vortetand Ler-Vortetand Rettandet Hårmund (nyt navn) Piberensermos Alm. Piberensermos Vældmos Bredbladet Vældmos Fågrenet Vældmos (nyt navn) Ribbemos Skov-Ribbemos Dværgmos Tilspidset Dværgmos Vandtuemos Arnells Vandtuemos Fladbladet Vandtuemos Kalk-Vandtuemos Kilde-Vandtuemos Spæd Vandtuemos Ligesidet Vandtuemos Muddermos Bulet Muddermos Pærekapsel Kort Pærekapsel Alm. Pærekapsel Krybstjerne Fælled-Krybstjerne Gærde-Krybstjerne Raslende Krybstjerne Mose-Krybstjerne Stor Krybstjerne Næb-Krybstjerne Bølget Krybstjerne Stribemos Oeders Stribemos Tæppemos 9

10 Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. Plagiothecium laetum Schimp. Plagiothecium latebricola Schimp. Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger Plagiothecium ruthei Limpr. Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. Platydictya Berk. Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A. Crum Platydictya subtilis (Hedw.) H.A. Crum Platygyrium Schimp. Platygyrium repens (Brid.) Schimp. Platyhypnidium M. Fleisch. Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon Pleuridium Rabenh. Pleuridium acuminatum Lindb. Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. Pleurozium Mitt. Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. Pogonatum P. Beauv. Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. Pogonatum nanum (Schreb. ex Hedw.) P. Beauv. Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. Pohlia Hedw. Pohlia andalusica (Höhn.) Broth. (se Ann. 21) Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. Pohlia camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Pohlia drummondii (Müll. Hal.) A.L. Andrews Pohlia elongata Hedw. Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson Pohlia lescuriana (Sull.) Ochi Pohlia lutescens (Limpr.) H. Lindb. Pohlia marchica Osterwald Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. Pohlia proligera (Kindb.) Broth. Pohlia sphagnicola (Bruch. & Schimp.) Broth. Polytrichastrum G.L. Sm. Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm. Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Sm. Polytrichum Hedw. Polytrichum commune Hedw. Polytrichum juniperinum Hedw. Polytrichum piliferum Hedw. Polytrichum strictum Menzies ex Brid. Polytrichum swartzii Hartm. Pottia Ehrh. ex Fürnr. Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. (se Ann. 22) Pottia heimii (Hedw.) Hampe (se Ann. 23) Pottia intermedia (Turner) Fürnr. Pottia lanceolata (Hedw.) Müll. Hal. Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. Pseudephemerum (Lindb.) I. Hagen Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reimers Pseudobryum (Kindb.) T.J. Kop. Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J. Kop. Hulbladet Tæppemos Gran-Tæppemos Alm. Tæppemos Retkapslet Tæppemos Spinkel Tæppemos Lund-Tæppemos Mose-Tæppemos Gylden Tæppemos Bølget Tæppemos Spindmos Enkønnet Spindmos Tvekønnet Spindmos Yngleknop Mørk Yngleknop Strømmos Robust Strømmos Sylbladsmos Siddende Sylbladsmos Kortstilket Sylbladsmos Fyrremos Trind Fyrremos Urnekapsel Smal Urnekapsel Dværg-Urnekapsel Stor Urnekapsel Nikkemos Grus Nikkemos Blød Nikkemos Gulkuglet Nikkemos Fin Nikkemos Opaliserende Nikkemos Bæk-Nikkemos Langhalset Nikkemos Tråd Nikkemos Mørk Nikkemos Gul Nikkemos Sand Nikkemos Alm. Nikkemos Snoet Nikkemos Sphagnum-Nikkemos Jomfrukapsel Grenet Jomfrukapsel Skov-Jomfrukapsel Mose-Jomfrukapsel Jomfruhår Alm. Jomfruhår Ene-Jomfruhår Hårspidset Jomfruhår Filtstænglet Jomfruhår Tvedelt Jomfruhår Bægermos Lukket Bægermos Salt-Bægermos Mark-Bægermos Lancet-Bægermos Vidmundet Bægermos Nøgenmos Jord-Nøgenmos Sumpmos Sortstænglet Sumpmos 10

11 Pseudocrossidium R.S. Williams Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H. Zander Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H. Zander (se Ann. 24) Pterigynandrum Hedw. Pterigynandrum filiforme Hedw. Pterogonium Sw. Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. Pterygoneurum Jur. Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon Ptilium (Sull.) De Not. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. Ptychomitrium Fürnr. Ptychomitrium polyphyllum (Sw.) Bruch & Schimp. Pylaisia Bruch & Schimp. Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. Racomitrium Brid. Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. Racomitrium affine (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb. Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid. Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll Racomitrium ericoides (Hedw.) Brid. Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid. Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. Racomitrium microcarpum (Hedw.) Brid. Racomitrium obtusum (Brid.) Brid. Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. Rhabdoweisia Bruch & Schimp. Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp. Rhizomnium (Mitt. ex Broth.) T.J. Kop. Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch. & Schimp.) T.J. Kop. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. Rhodobryum (Schimp.) Limpr. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. Rhynchostegiella (Schimp.) Limpr. Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. Rhynchostegium Bruch & Schimp. Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp. Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. Rhytidiadelphus (Limpr.) Warnst. Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. Sanionia Loeske Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (se Ann. 25) Schistidium Bruch & Schimp. (se Ann. 26) Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. Schistidium brunnescens Limpr. Schistidium crassipilum H.H. Blom Schistidium elegantulum H.H. Blom Schistidium maritimum (Turner ex Scott, Robert) Bruch & Schimp. Schistidium papillosum Culm. Schistidium rivulare (Brid.) Podp. Schistostega D. Mohr Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Scleropodium Bruch & Schimp. Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. Scleropodium touretii (Brid.) L.F. Koch Rullerand Spids Rullerand Skrue-Rullerand Rebmos Tråd-Rebmos Fugleklomos Tæt Fugleklomos Vingenerve Langhåret Vingenerve Kammos Fjer-Kammos Foldhætte Mangebladet Foldhætte Aspemos Mangefrugtet Aspemos Børstemos Butbladet Børstemos Spinkel Børstemos Kilde-Børstemos Sand-Børstemos Lang Børstemos Tætgrenet Børstemos Knippe-Børstemos Sten-Børstemos Stor Børstemos Småfrugtet Børstemos Kyst-Børstemos Sudeter-Børstemos Tuemos Bæger-Tuemos Bredblad Kær-Bredblad Alm. Bredblad Rosetmos Stor Rosetmos Glansmos Tæt Glansmos Langnæb Skov-Langnæb Bredbladet Langnæb Mur-Langnæb Kransemos Ulvefod-Kransemos Plæne-Kransemos Stor Kransemos Krogblad Stribet Krogblad Strålekransmos Grå Strålekransmos Mørk Strålekransmos Tyk Strålekransmos Elegant Strålekransmos Strand-Strålekransmos Papil-Strålekransmos Bæk-Strålekransmos Lysmos Alm. Lysmos Fedtmos Hulbladet Fedtmos Ru Fedtmos 11

12 Scorpidium (Schimp.) Limpr. Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. Seligeria Bruch & Schimp. Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp. Sphagnum L. Sphagnum affine Renauld & Cardot (se Ann. 27) Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen Sphagnum austinii Sull. (se Ann. 27) Sphagnum balticum (Russow) C.E.O. Jensen Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. Sphagnum centrale C.E.O. Jensen Sphagnum compactum Lam. & DC. Sphagnum contortum Schultz Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. Sphagnum denticulatum Brid. Sphagnum fallax H. Klinggr. Sphagnum fimbriatum Wilson Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. Sphagnum girgensohnii Russow Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russow (se Ann. 27) Sphagnum inundatum Russow Sphagnum lindbergii Schimp. Sphagnum magellanicum Brid. Sphagnum majus (Russow) C.E.O. Jensen Sphagnum molle Sull. Sphagnum obtusum Warnst. Sphagnum palustre L. Sphagnum papillosum Lindb. Sphagnum platyphyllum (Lindb.) Warnst. Sphagnum pulchrum (Lindb.) Warnst. Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst. Sphagnum riparium Ångström Sphagnum rubellum Wilson Sphagnum russowii Warnst. Sphagnum squarrosum Crome Sphagnum strictum Sull. Sphagnum subnitens Russow & Warnst. Sphagnum subsecundum Nees Sphagnum subtile (Russow) Warnst. Sphagnum tenellum (Brid.) Brid. Sphagnum tenerum Sull. & Lesq. ex Sull. Sphagnum teres (Schimp.) Ångström Sphagnum viride Flatberg (se Ann. 28) Sphagnum warnstorfii Russow Splachnum Hedw. Splachnum ampullaceum Hedw. Splachnum vasculosum Hedw. Streblotrichum P. Beauv. Streblotrichum convolutum (Hedw.) P. Beauv. Straminergon Hedenäs Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs Syntrichia Brid. Syntrichia calcicola J.J. Amann Syntrichia laevipila Brid. Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. Syntrichia princeps (De Not.) Mitt. (se Ann. 29) Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Skorpionmos Stor Skorpionmos Kalkmos Skygge-Kalkmos Tørvemos Stribet Tørvemos Rødgrenet Tørvemos Austins Tørvemos Tætbladet Tørvemos Plyds-Tørvemos Midtstillet Tørvemos Tæt Tørvemos Krumbladet Tørvemos Pjusket Tørvemos Rødbrun Tørvemos Brodspids-Tørvemos Frynset Tørvemos Kuplet Tørvemos Rustbrun Tørvemos Stiv Tørvemos Taglagt Tørvemos Stump Tørvemos Glinsende Tørvemos Rød Tørvemos Svømmende Tørvemos Blød Tørvemos Småporet Tørvemos Alm. Tørvemos Sod-Tørvemos Storbladet Tørvemos Smuk Tørvemos Tregrenet Tørvemos Kløftet Tørvemos Kohorns-Tørvemos Spraglet Tørvemos Udspærret Tørvemos Stjerne-Tørvemos Fedtet Tørvemos Ensidig Tørvemos Sirlig Tørvemos Skebladet Tørvemos Spinkel Tørvemos Trindgrenet Tørvemos Grøn Tørvemos Blygrå Tørvemos Møgmos Pære-Møgmos Rundbladet Møgmos Snohår Violet Snohår Tråd-Skebladmos Hårstjerne Kalk-Hårstjerne Træ-Hårstjerne Butbladet Hårstjerne Bark-Hårstjerne Baltisk Hårstjerne Spidsbladet Hårstjerne Tag-Hårstjerne 12

13 Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra Taxiphyllum M. Fleisch. Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad. Tetraphis Hedw. Tetraphis pellucida Hedw. Tetraplodon Bruch & Schimp. Tetraplodon mnioides (Sw. ex Hedw.) Bruch & Schimp. Thamnobryum Nieuwl. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee Thuidium Bruch & Schimp. Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. Thuidium philibertii Limpr. Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. Tomentypnum Loeske Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske Tortella (Lindb.) Limpr. Tortella flavovirens (Bruch) Broth. Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr. Tortella glareicola T.A. Chr. Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. Tortula Hedw. Tortula muralis Hedw. Tortula subulata Hedw. Trematodon Michx. Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. Trichostomum Bruch Trichostomum brachydontium Bruch Trichostomum crispulum Bruch Ulota D. Mohr Ulota bruchii Hornsch. (se Ann. 30) Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar Ulota crispa (Hedw.) Brid. Ulota crispula Bruch (se Ann. 31) Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid. Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar Ulota phyllantha Brid. Warnstorfia Loeske Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske Warnstorfia schulzei (G. Roth) Loeske Weissia Hedw. Weissia controversa Hedw. Weissia rostellata (Brid.) Lindb. (se Ann. 32) Weissia rutilans (Hedw.) Lindb. Zygodon Hook. & Taylor Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. Grøn Hårstjerne Trådmos Tandet Trådmos Firtand Alm. Firtand Gulspore Violet Gulspore Bækkost Mat Bækkost Bregnemos Fingrenet Bregnemos Spidsbladet Bregnemos Fjer-Bregnemos Pryd-Bregnemos Kærmos Glinsende Kærmos Snoblad Sortgrøn Snoblad Skør Snoblad Tyges Snoblad Gul Snoblad Kruset Snoblad Snotand Mur-Snotand Syl-Snotand Tranehalsmos Syl-Tranehalsmos Hårmund Kyst-Hårmund Kruset Hårmund Låddenhætte Bruchs Låddenhætte (nyt navn) Oppustet Låddenhætte Kruset Låddenhætte Krøllet Låddenhætte (nyt navn) Holmens Låddenhætte Retbladet Låddenhætte Stor Låddenhætte Bueblad Rødlig Bueblad Vand-Bueblad Schulzs Bueblad Krusmos Smaltandet Krusmos Ler Krusmos Gulbørstet Krusmos Køllemos Tand-Køllemos Alm. Køllemos Grøn Køllemos 13

14 Danske mosarter sorteret alfabetisk efter danske navne Aspemos Pylaisia Bruch & Schimp. Mangefrugtet Aspemos Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. Blødmos Ctenidium (Schimp.) Mitt. Kalk-Blødmos Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Bredblad Rhizomnium (Mitt. ex Broth.) T.J. Kop. Alm. Bredblad Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. Kær-Bredblad Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch. & Schimp.) T.J. Kop. Bredribbe Campylopus Brid. Alm. Bredribbe Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. Filtet Bredribbe Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. Hede-Bredribbe Campylopus brevipilus Bruch & Schimp. Skør Bredribbe Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp. Stjerne-Bredribbe Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. Bredtand Dichodontium Schimp. Mamilløs Bredtand Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. Bregnemos Thuidium Bruch & Schimp. Fingrenet Bregnemos Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. Fjer-Bregnemos Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. Pryd-Bregnemos Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. Spidsbladet Bregnemos Thuidium philibertii Limpr. Bryum Bryum Hedw. Bark-Bryum Bryum flaccidum Brid. Bleg Bryum Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. Blegrød Bryum Bryum pallens Sw. Bornholmsk Bryum Bryum bornholmense Wink. & R. Ruthe Dværg-Bryum Bryum bicolor Dicks. Grøn Bryum Bryum neodamense Itzigs. Gulknoldet Bryum Bryum tenuisetum Limpr. Gulribbet Bryum Bryum radiculosum Brid. Hårspidset Bryum Bryum capillare Hedw. Hulbladet Bryum Bryum knowltonii Barnes Kortbørstet Bryum Bryum klinggraeffii Schimp. Ler-Bryum Bryum intermedium (Brid.) Blandow Løgformet Bryum Bryum funckii Schwägr. Mark-Bryum Bryum rubens Mitt. Mørk Bryum Bryum bimum (Schreb.) Turner Mose-Bryum Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. Nedløbende Bryum Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. Pryd-Bryum Bryum elegans Nees Purpur Bryum Bryum purpurascens (R. Br.) Bruch & Schimp. Ribbe-Bryum Bryum algovicum Sendtn. ex Müll. Hal. Rødknoldet Bryum Bryum torquescens De Not. Ruderat-Bryum Bryum ruderale Crundw. & Nyholm Rundbladet Bryum Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp. Salt-Bryum Bryum salinum I. Hagen ex Limpr. Skærgårds-Bryum Bryum alpinum Huds. ex With. Smalhåret Bryum Bryum amblyodon Müll. Hal. Smalmundet Bryum Bryum warneum (Röhl.) Brid. Smuk Bryum Bryum calophyllum R. Br. Småhvælvet Bryum Bryum mamillatum Lindb. Stirtons Bryum Bryum stirtonii Schimp. Storbladet Bryum Bryum schleicheri Schwägr. Storknoldet Bryum Bryum micro-erythrocarpum Müll. Hal. & Kindb. Strand-Bryum Bryum marratii Wilson Symmetrisk Bryum Bryum creberrimum Taylor Sølv-Bryum Bryum argenteum Hedw. Top-Bryum Bryum turbinatum (Hedw.) Turner Tue-Bryum Bryum caespiticium Hedw. 14

15 Violet Bryum Bueblad Rødlig Bueblad Schulzs Bueblad Vand-Bueblad Buemos Egernhale-Buemos Buxbaumia Grøn Buxbaumia Rundkapslet Buxbaumia Bægermos Lancet-Bægermos Lukket Bægermos (se Ann. 22) Mark-Bægermos Salt-Bægermos (se Ann. 23) Vidmundet Bægermos Bækkost Mat Bækkost Børstemos Butbladet Børstemos Kilde-Børstemos Knippe-Børstemos Kyst-Børstemos Lang Børstemos Sand-Børstemos Småfrugtet Børstemos Spinkel Børstemos Sten-Børstemos Stor Børstemos Sudeter-Børstemos Tætgrenet Børstemos Cypresmos Alm. Cypresmos Hede-Cypresmos Kær-Cypresmos Ler-Cypresmos Ret Cypresmos Sort Cypresmos Vortet Cypresmos Dronningemos Skinnende Dronningemos Dværgmos Tilspidset Dværgmos Dækmos Bark-Dækmos Døgnmos Takket Døgnmos Engkost Stor Engkost Eremitmos Grøn Eremitmos Etagemos Alm. Etagemos Åben Etagemos Fedtmos Hulbladet Fedtmos Ru Fedtmos Filtmos Alm. Filtmos Kugle-Filtmos Bryum violaceum Crundw. & Nyholm Warnstorfia Loeske Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske Warnstorfia schulzei (G. Roth) Loeske Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske Leucodon Schwägr. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. Buxbaumia Hedw. Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. Buxbaumia aphylla Hedw. Pottia Ehrh. ex Fürnr. Pottia lanceolata (Hedw.) Müll. Hal. Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. Pottia intermedia (Turner) Fürnr. Hennediella heimii (Hedw.) R.H. Zander Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. Thamnobryum Nieuwl. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee Racomitrium Brid. Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid. Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid. Racomitrium obtusum (Brid.) Brid. Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. Racomitrium affine (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb. Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. Racomitrium ericoides (Hedw.) Brid. Hypnum Hedw. Hypnum cupressiforme Hedw. Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke Hypnum pratense Koch ex Spruce Hypnum lindbergii Mitt. Hypnum resupinatum Taylor Hypnum imponens Hedw. Hypnum andoi A.J.E. Smith Hookeria Sm. Hookeria lucens (Hedw.) Sm. Phascum Hedw. Phascum cuspidatum Hedw. Cryphaea D. Mohr & F. Weber Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr Ephemerum Hampe Ephemerum serratum (Schreb. & Hedw.) Hampe Climacium F. Weber & D. Mohr Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Cratoneuron (Sull.) Spruce Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce Hylocomium Bruch & Schimp. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp. Scleropodium Bruch & Schimp. Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. Scleropodium touretii (Brid.) L.F. Koch Aulacomnium Schwägr. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr. 15

16 Firtand Alm. Firtand Fladmos Alm. Fladmos Fjer-Fladmos (se Ann. 17) Kruset Fladmos Lav Fladmos Fløjlsmos Alm. Fløjlsmos Kalk-Fløjlsmos Mose-Fløjlsmos Sylbladet Fløjlsmos Foldhætte Mangebladet Foldhætte Forskelliggren Mat Forskelliggren Fugleklomos Tæt Fugleklomos Furehætte Alm. Furehætte Butbladet Furehætte Dværg-Furehætte Glatkapslet Furehætte Hårspidset Furehætte Kortstribet Furehætte Lille Furehætte Mørk Furehætte Nordisk Furehætte Rogers Furehætte (se Ann. 19) Schimpers Furehætte (se Ann. 20) Skål-Furehætte Smuk Furehætte Sten-Furehætte Stor Furehætte Strågul Furehætte Tandløs Furehætte Fyrremos Trind Fyrremos Gaffelmos Kransbladet Gaffelmos Gammelblad Rød Gammelblad Gittermos Kær-Gittermos Glansmos Tæt Glansmos Gråmos Butbladet Gråmos (se Ann. 13) Glathåret Gråmos Hartmans Gråmos Ø-Gråmos Langnæbet Gråmos (se Ann. 13) Pude-Gråmos Tandet Gråmos Granmos Bakke-Granmos Grusmos Atlantisk Grusmos Guldstjernemos Alm. Guldstjernemos Tetraphis Hedw. Tetraphis pellucida Hedw. Neckera Hedw. Neckera complanata (Hedw.) Huebener Neckera pennata Hedw. Neckera crispa Hedw. Neckera pumila Hedw. Dicranella (Müll. Hal.) Schimp. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. Dicranella rufescens (With.) Schimp. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. Ptychomitrium Fürnr. Ptychomitrium polyphyllum (Sw.) Bruch & Schimp. Heterocladium Bruch & Schimp. Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp. Pterogonium Sm. Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. Orthotrichum Hedw. Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. Orthotrichum obtusifolium Brid. Orthotrichum pumilum Sw. Orthotrichum striatum Hedw. Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid. Orthotrichum speciosum Nees Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. Orthotrichum anomalum Hedw. Orthotrichum scanicum Gronvall Orthotrichum rogeri Brid. Orthotrichum schimperi Hammar Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid. Orthotrichum pulchellum Brunt. Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor Orthotrichum stramineum Hornsch. Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. Pleurozium Mitt. Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. Eucladium Bruch & Schimp. Eucladium verticillatum (Brid.) Bruch & Schimp. Bryoerythrophyllum P.C. Chen Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) P.C. Chen Cinclidium Sw. Cinclidium stygium Sw. Rhynchostegiella (Schimp.) Limpr. Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. Grimmia Hedw. Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. Grimmia trichophylla Grev. Grimmia hartmanii Schimp. Grimmia laevigata (Brid.) Brid. Grimmia longirostris Hook. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. Grimmia decipiens (Schultz) Lindb. Abietinella Müll. Hal. Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. Oligotrichum DC. Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. Campylium (Sull.) Mitt. Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen 16

17 Fin Guldstjernemos Campylium protensum (Brid.) Kindb. Kalk-Guldstjernemos Campylium calcareum Crundw. & Nyholm Kyst-Guldstjernemos (se Ann. 3) Campylium polygamum (Schimp.) C.E.O. Jensen Smalbladet Guldstjernemos Campylium elodes (Lindb.) Kindb. Tør Guldstjernemos Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange Gulspore Tetraplodon Bruch & Schimp. Violet Gulspore Tetraplodon mnioides (Sw. ex Hedw.) Bruch & Schimp. Gyldenmos Helodium Warnst. Kær-Gyldenmos Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst. Hedwigia Hedwigia P. Beauv. Hvidspidset Hedwigia Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. Stjernebladet Hedwigia Hedwigia stellata Hedenäs Hindemos Gyroweisia Schimp. Butbladet Hindemos Gyroweisia tenuis (Schrad. ex Hedw.) Schimp. Hindemund Hymenostomum R. Br. Tykvægget Hindemund Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Br. Udspærret Hindemund Hymenostomum squarrosum Nees & Hornsch. Horntand Ceratodon Brid. Gulbørstet Horntand (se Ann. 4) Ceratodon xanthopus (Sull.) Kindb. Rød Horntand Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Hundetandsmos Cynodontium Bruch & Schimp. Glatstrubet Hundetandsmos (se Ann. 5) Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp. Slank Hundetandsmos Cynodontium jenneri (Schimp.) Stirt. Stor Hundetandsmos Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. Hvidmos Leucobryum Hampe Alm. Hvidmos Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångström Lille Hvidmos Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. Hårmund Trichostomum Bruch Kruset Hårmund Trichostomum crispulum Bruch Kyst-Hårmund Trichostomum brachydontium Bruch Rettandet Hårmund Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm. Hårstjerne Syntrichia Brid. Baltisk Hårstjerne (se Ann. 29) Syntrichia princeps (De Not.) Mitt. Bark-Hårstjerne Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. Butbladet Hårstjerne Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener Grøn Hårstjerne Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra Kalk-Hårstjerne Syntrichia calcicola J.J. Amann Spidsbladet Hårstjerne Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot Tag-Hårstjerne Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Træ-Hårstjerne Syntrichia laevipila Brid. Hårtand Ditrichum Hampe Bleg Hårtand Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe Ensidig Hårtand Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton Kalk-Hårtand Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe Kortbørstet Hårtand Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe Udspærret Hårtand Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout Jomfruhår Polytrichum Hedw. Alm. Jomfruhår Polytrichum commune Hedw. Ene-Jomfruhår Polytrichum juniperinum Hedw. Filtstænglet Jomfruhår Polytrichum strictum Menzies ex Brid. Hårspidset Jomfruhår Polytrichum piliferum Hedw. Tvedelt Jomfruhår Polytrichum swartzii Hartm. Jomfrukapsel Polytrichastrum G.L. Sm. Grenet Jomfrukapsel Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. Mose-Jomfrukapsel Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Sm. Skov-Jomfrukapsel Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm. Kalkmos Seligeria Bruch & Schimp. Skygge-Kalkmos Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp. Kalktuemos Didymodon Hedw. Bølget Kalktuemos Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne 17

18 Papilløs Kalktuemos Pomerans-Kalktuemos Rødgul Kalktuemos (se Ann. 8) Rømø-Kalktuemos Rustbrun Kalktuemos Stiv Kalktuemos Variabel Kalktuemos Kammos Fjer-Kammos Katrinemos Bølget Katrinemos Lille Katrinemos Smalbladet Katrinemos Kildemos Bund-Kildemos Smal Kildemos Stor Kildemos Klippemos Rødstænglet Klippemos Klokkehætte Alm. Klokkehætte Rødstribet Klokkehætte (se Ann. 11) Priktandet Klokkehætte (se Ann. 11) Stor Klokkehætte Klomos Slank Klomos Kløvtand Alm. Kløvtand Bølgetbladet Kløvtand Butbladet Kløvtand (se Ann. 6) Hede-Kløvtand Helspidset Kløvtand Kær-Kløvtand Mørk Kløvtand Skørbladet Kløvtand (se Ann. 7) Stor Kløvtand Knappenålmos Mørk Knappenålmos Kortkapsel Alm. Kortkapsel Elle-Kortkapsel Fløjl Kortkapsel Glinsende Kortkapsel Grøn Kortkapsel Hvidlig Kortkapsel Kalk-Kortkapsel Kær-Kortkapsel Park-Kortkapsel Skov-Kortkapsel Sten-Kortkapsel Væld-Kortkapsel Kransemos Plæne-Kransemos Stor Kransemos Ulvefod-Kransemos Kravemos Moler-Kravemos Kridtmos Silket Kridtmos Krogblad Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander Didymodon trifarius (Hedw.) Röhl. Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill. Didymodon rigidulus Hedw. Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander Ptilium (Sull.) De Not. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. Atrichum P. Beauv. Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. Fontinalis Hedw. Fontinalis hypnoides Hartm. Fontinalis dalecarlica Bruch & Schimp. Fontinalis antipyretica Hedw. Blindia Bruch & Schimp. Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. Encalypta Hedw. Encalypta vulgaris Hedw. Encalypta rhaptocarpa Schwaegr. Encalypta trachymitria Ripart Encalypta streptocarpa Hedw. Dichelyma Myrin Dichelyma capillaceum (With.) Myrin Dicranum Hedw. Dicranum scoparium Hedw. Dicranum polysetum Sw. Dicranum affine Funck Dicranum spurium Hedw. Dicranum leioneuron Kindb. Dicranum bonjeanii De Not. Dicranum fuscescens Turner Dicranum fragilifolium Lindb. Dicranum majus Turner Catoscopium Brid. Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. Brachythecium Schimp. Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. Brachythecium reflexum (Starke) Schimp. Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. Brachythecium starkei (Brid.) Schimp. Brachythecium oedipodium (Mitt.) A.E. Jaeger Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. Brachythecium salebrosum (Hoffm ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp. Brachythecium rivulare Schimp. Rhytidiadelphus (Limpr.) Warnst. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. Discelium Brid. Discelium nudum (Dicks.) Brid. Entodon Müll. Hal. Entodon concinnus (De Not.) Paris Sanionia Loeske 18

19 Stribet Krogblad (se Ann. 26) Krogmos Fedtet Krogmos Krogtand Åben Krogtand Krøltuemos Alm. Krøltuemos Krumblad (se Ann. 14) Grøn Krumblad Rød Krumblad Krumkapsel Gul Krumkapsel Krusmos Gulbørstet Krusmos Ler Krusmos (se Ann. 32) Smaltandet Krusmos Krybmos Alm. Krybmos Bugtet Krybmos Stor Krybmos Udspærret Krybmos Krybstjerne Bølget Krybstjerne Fælled-Krybstjerne Gærde-Krybstjerne Mose-Krybstjerne Næb-Krybstjerne Raslende Krybstjerne Stor Krybstjerne Kuglekapsel Blågrøn Kuglekapsel Gulgrøn Kuglekapsel Kærmos Glinsende Kærmos Køllemos Alm. Køllemos Grøn Køllemos Tand-Køllemos Lamelmos Våd Lamelmos Langnæb Bredbladet Langnæb Mur-Langnæb Skov-Langnæb Lidenmos Kruset Lidenmos Lysmos Alm. Lysmos Lærkemos Mat Lærkemos Låddenhætte Bruchs Låddenhætte (se Ann. 30) Holmens Låddenhætte Kruset Låddenhætte Krøllet Låddenhætte (se Ann. 31) Oppustet Låddenhætte Retbladet Låddenhætte Stor Låddenhætte Matblad Robust Matblad Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske Hamatocaulis Hedenäs Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs Antitrichia Brid. Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid. Dicranoweisia Lindb. ex Milde Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. Limprichtia Loeske Limprichtia intermedia (Lindb.) Loeske Limprichtia revolvens (Sw.) Loeske Camptothecium Schimp. Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp. Weissia Hedw. Weissia rutilans (Hedw.) Lindb. Weissia rostellata (Brid.) Lindb. Weissia controversa Hedw. Amblystegium Schimp. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. Amblystegium saxatile Schimp. Amblystegium juratzkanum Schimp. Plagiomnium T.J. Kop. Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop. Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop. Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. Bartramia Hedw. Bartramia ithyphylla Brid. Bartramia pomiformis Hedw. Tomentypnum Loeske Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske Zygodon Hook. & Taylor Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor Dryptodon Brid. Dryptodon patens (Dicks. ex Hedw.) Brid. Rhynchostegium Bruch & Schimp. Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp. Astomum Hampe Astomum crispum (Hedw.) Hampe Schistostega D. Mohr Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Leskea Hedw. Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw. Ulota D. Mohr Ulota bruchii Hornsch. Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid. Ulota crispa (Hedw.) Brid. Ulota crispula Bruch Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar Ulota phyllantha Brid. Anomodon Hook. & Taylor Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor 19

20 Smal Matblad Tyndgrenet Matblad Meesia Butbladet Meesia Langbørstet Meesia (se Ann. 15) Treradet Meesia (se Ann. 15) Muddermos Bulet Muddermos Møgmos Pære-Møgmos Rundbladet Møgmos Møllemos Krum Møllemos Mørkmos Mat Mørkmos Nikkemos Alm. Nikkemos Blød Nikkemos Bæk-Nikkemos Fin Nikkemos Grus Nikkemos (se Ann. 21) Gul Nikkemos Gulkuglet Nikkemos Langhalset Nikkemos Mørk Nikkemos Opaliserende Nikkemos Sand Nikkemos Snoet Nikkemos Sphagnum-Nikkemos Tråd Nikkemos Næbmos Fin Næbmos Stor Næbmos Stribet Næbmos Nøgenmos Jord-Nøgenmos Nøgenmund Spanskgrøn Nøgenmund Penselmos Alm. Penselmos Tæt Penselmos Piberensermos Alm. Piberensermos Plysmos Smalbladet Plysmos Pudemos Skør Pudemos Pytmos Kochs Pytmos Stor Pytmos Pærekapsel Alm. Pærekapsel Kort Pærekapsel Pæremos Alm. Pæremos Pølsekapsel Stub-Pølsekapsel Tæt Pølsekapsel Rademos Bæk-Rademos Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener Meesia Hedw. Meesia uliginosa Hedw. Meesia longiseta Hedw. Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångström Physcomitrella Bruch & Schimp. Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp. Splachnum Hedw. Splachnum ampullaceum Hedw. Splachnum vasculosum Hedw. Hygrohypnum Lindb. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. Leskeella (Limpr.) Loeske Leskeella nervosa (Brid.) Loeske Pohlia Hedw. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. Pohlia drummondii (Müll. Hal.) A.L. Andrews Pohlia camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth. Pohlia andalusica (Höhn.) Broth. Pohlia lutescens (Limpr.) H. Lindb. Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. Pohlia elongata Hedw. Pohlia lescuriana (Sull.) Ochi Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Pohlia marchica Osterwald Pohlia proligera (Kindb.) Broth. Pohlia sphagnicola (Bruch. & Schimp.) Broth. Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson Eurhynchium Bruch & Schimp. Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop. Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp. Pseudephemerum (Lindb.) I. Hagen Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reimers Gymnostomum Nees & Hornsch. Gymnostomum aeruginosum Sm. Cirriphyllum Grout Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M. Fleisch. Paludella Ehrh. ex Brid. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. Orthodontium Schwägr. Orthodontium lineare Schwägr. Amphidium Schimp. Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. Leptodictyum (Schimp.) Warnst. Leptodictyum kochii (Schimp.) Warnst. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. Physcomitrium (Brid.) Brid. Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe Physcomitrium eurystomum Sendtn. Leptobryum (Schimp.) Wilson Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson Herzogiella Broth. Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats. Fissidens Hedw. Fissidens pusillus (Wilson) Milde 20

Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose

Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose Af Simon Lægaard, Irina Goldberg og Arne Jørgensen Indledning Der er tidligere udgivet en rapport om mosserne i Høstemark Skov og herunder den tilhørende

Læs mere

25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen

25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen 25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen Rødmende Læderporesvamp Daedaleopsis confragosa En

Læs mere

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad.

Indholdsfortegnelserne - artikel for artikel. Søg og du skal finde søgemulighederne på hjemmesiden. Forfatterregister. Blad for blad. Emneregister Opbygningen af et emneregister er også en nydannelse - som det i øvrigt har krævet blod, sved og tårer at konstruere, eftersom vi ikke har kunnet finde noget forlæg, inspiration eller noget,

Læs mere

Gode råd om dit varemærke

Gode råd om dit varemærke Gode råd om dit varemærke 1 Du har nu fået dit varemærke registreret i Danmark Varemærkeregistreringen er bevis for, at du ejer varemærket. Ligesom al anden ejendom er det vigtigt at vedligeholde varemærket,

Læs mere

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN

I LYSETS TJENESTE. nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I LYSETS TJENESTE nye religiøse og spirituelle grupper i Danmark RENÉ DYBDAL PEDERSEN I N D H O L D Forord.............................................................5 1. At definere det nye...........................................11

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012

Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps. Jan 2012 Rapport: Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps Jan 2012 Af Henrik Andersen og Kenneth Yrke Jørgensen Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalg Kredshjemmesider i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Et godt sted at tage hen

Et godt sted at tage hen Et godt sted at tage hen Fire kernepunkter for jer, der snart skal huse et akuttilbud for borgere i psykisk krise. R e f u g i e G r u p p e n R e f u g i e G r u p p e n Refugiegruppen er en arbejdsgruppe

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen

Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen Gode råd om... Medarbejderes anvendelse af eget it-udstyr på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er BYOD/Consumerization? 3 Fordele ved BYOD 4 Ulemper ved BYOD 4 3. Hvordan indretter virksomheden

Læs mere

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE

07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE 07 PLS vejleder om: PÆDAGOG- UDDANNELSERNE PLS PLS Pædagogstuderendes Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade Bredgade 25 25 X 1260 1260 København København K Tlf Tlf 3546 3546

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser

Betinget formatering med fremhævning af celler der passer overens med betingelser BETINGET FORMATERING Betinget formatering er en af de funktionaliteter i Excel 2007 som indeholder væsentlige ændringer, den er blevet mere grafisk og der kan skabes bedre visuelle effekter der kan anvendes

Læs mere

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger

Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Non-response blandt etniske minoriteter: Hvem, hvorfor og løsninger Teresa Friis-Holmberg Nanna Ahlmark Selskab for Surveyforskning: Bortfaldet stiger men falder betydningen? 27. november 2013 Jeg ville

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen.

2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsens beretning 2011 2010 var et år med mange udfordringer og ting der skulle tages hånd om i vandrådet bestyrelsen har holdt ca. 12 møder med kommunen og i bestyrelsen. Bestyrelsen finder at samarbejdet

Læs mere

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog

Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Sprog til tiden en sprogpolitisk status for det danske sprog Af Mia Steen Johnsen I de seneste 10 år er sprog, sprogbrug og sprogpolitik for alvor kommet på den politiske dagsorden i Danmark, og emnerne

Læs mere

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund.

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund. Bruger 2 Forord Flere og flere undersøgelser viser at vores børn ikke får rørt sig nok i løbet af dagen. Det er under halvdelen af danske skoleelever, der når op på den anbefalede times fysiske aktivitet

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

KEEP SAILING ALT OM DET NYE KEEP SAILING SÅDAN BLIVER SOMMEREN 2015 STOR FORÅRSKONKURRENCE

KEEP SAILING ALT OM DET NYE KEEP SAILING SÅDAN BLIVER SOMMEREN 2015 STOR FORÅRSKONKURRENCE KEEP SAILING Nummer 2 April 2015 ALT OM DET NYE KEEP SAILING KEEP SAILING Version 2 er nu online Læs om hvad der er nyt og hvordan du kommer i gang SÅDAN BLIVER SOMMEREN 2015 Vi har nogle af de mest fintmaskede

Læs mere

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne.

De 58 vigtigste ting, der sender dig til toppen af søgemaskinerne. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. Jeg har valgt at vise de 10 mindst betydende parametre, nemlig parametrene 48 til 58, så du kan få

Læs mere