Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver. 4. 29.12.2005"

Transkript

1 Danske og latinske navne for Tørvemosser, Sortmosser og Bladmosser, der forekommer i Danmark. Ver Danish and Latin names for Sphagna, Andreaeas and Mosses that occur in Denmark. Vers Af Gert Steen Mogensen og Irina Goldberg Botanisk Have & Museum, Københavns Universitet, Gothersgade 130, DK-1123 København K, Danmark Internet: Publikationen er omfattet af de internationale regler for copyright på internettet, hvorfor gengivelse(r) fra listen i skreven eller elektronisk form er forbudt uden kildeangivelse. Citering således: Mogensen, G.S. & Goldberg, I Danske navne for Tørvemosser, Sortmosser, og Bladmosser der forekommer i Danmark. Version 4. Botanisk Have & Museum, Københavns Universitet, Danmark. 30 sider. Internet: Forord til Version 4 af Det er nu 6 år siden, at den seneste danske checkliste blev opdateret. I en del af disse år har arbejdet med listen ligget hos de nuværende forfattere, da flere af de tidligere forfattere har fundet beskæftigelse andre steder end ved bryologien. I overensstemmelse med aftalen ved listens etablering i 1997 er forfatterskabet til nye versioner begrænset til de bryologer, der faktuelt har beskæftiget sig med opdateringen af den nye version. Mads S. Dalsgaard, Gunner Rylander Hansen og Henrik Elgaard Jensen har ikke deltaget i udarbejdelsen af version 4, og optræder derfor ikke som medforfattere. Ændringerne i den her foreliggende version adskiller sig fra tidligere versioner især derved, at vi har indført annotationer. Disse omhandler især artskomplekser, hvor brugen af - og tolkningen af - hvilken praksis, der bør anvendes ved brugen af disse komplicerede grupper af små-arter har givet anledning til taxonomisk forvirring eller international uenighed i anvendelsen af navnene. Vi håber, at disse annotationer kan være til nytte for nogle af listens brugere. Det er heller ikke uden betydning, at arbejdet med rødlistning af mosser har taget en stigende grad af opmærksomhed i det internationale samarbejde, men også samtidig bevaret en konservativ anvendelse af halv-gamle navne, da flere nationale traditioner jo skal passes sammen. Det er vort håb, at vore annotationer hjælper danske brugere af cheklisten på dette punkt. 1

2 Mængden af annotationer kan i princippet udbygges til at omfatte de fleste af arterne i checklisten. Dette er ikke vores hensigt. Vi ønsker i videst muligt omfang at begrænse annotationerne til sådanne tilfælde, hvor ny eller overset viden - efter vort skøn - bør bringes i betragtning. Vi har i videst mulige omfang taget hensyn til eksisterende danske navne, som er anvendt i de følgende værker: Gelting et al. (1951), Mogensen et al. (1997, 1999), Rostrup (1869, 1925) og Skytte Christiansen (1978, 1981).Vi har ikke forsøgt at tilnærme den danske navngivning til trivialnavne fra andre lande, da en sådan koordinering allerede findes i den videnskabelige anvendelse af navne på latin. Listen i den nu foreliggende form omfatter følgende antal arter: Tørvemosser: 39, Sortmosser: 2, og Bladmosser: 438. Artsnavnene, der udelades af den danske liste, er fremhævet i kursiv. Nye versioner af denne liste vil forekomme løbende, og vil altid være angivet med nummer og dato i overskriften. Gert Steen Mogensen, Irina Goldberg Botanisk Have & Museum, Københavns Universitet 2

3 Danske mosarter sorteret alfabetisk efter videnskablige navne Abietinella Müll. Hal. Granmos Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. Bakke-Granmos Acaulon Müll. Hal. Ægmos Acaulon muticum (Schreb. ex Hedw.) Müll. Hal. Siddende Ægmos Aloina Kindb. Tøffelmos Aloina aloides (Koch ex Schultz) Kindb. Spidsbladet Tøffelmos Aloina ambigua (Bruch & Schimp.) Limpr. Krog-Tøffelmos Aloina brevirostris (Hook. & Grev.) Kindb. Kort Tøffelmos Aloina rigida (Hedw.) Limpr. Stiv Tøffelmos Amblyodon P. Beauv. Stumptand Amblyodon dealbatus (Sw. ex Hedw.) Bruch & Schimp. Alm. Stumptand Amblystegium Schimp. Krybmos Amblystegium juratzkanum Schimp. Udspærret Krybmos Amblystegium saxatile Schimp. Stor Krybmos Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Alm. Krybmos Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. Bugtet Krybmos Amphidium Schimp. Pudemos Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. Skør Pudemos Andreaea Hedw. Sortmos Andreaea rothii F. Weber & D. Mohr Ribbe-Sortmos Andreaea rupestris Hedw. Lille Sortmos Anisothecium Mitt. Skævkapsel Anisothecium palustre (Dicks.) I. Hagen Kæmpe Skævkapsel Anisothecium schreberianum (Hedw.) Dixon Krum Skævkapsel Anisothecium staphylinum (H. Whitehouse) Sipman, Rubens & Riemann Rødknoldet Skævkapsel Anisothecium vaginale (Dicks. ex With.) Loeske Omskedende Skævkapsel Anisothecium varium (Hedw.) Mitt. Stivbladet Skævkapsel Anomodon Hook. & Taylor Matblad Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener Tyndgrenet Matblad Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. Smal Matblad Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor Robust Matblad Antitrichia Brid. Krogtand Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid. Åben Krogtand Archidium Brid. Sporemos Archidium alternifolium (Dicks. ex Hedw.) Mitt. Stor Sporemos Astomum Hampe Lidenmos Astomum crispum (Hedw.) Hampe Kruset Lidenmos Atrichum P. Beauv. Katrinemos Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. Smalbladet Katrinemos Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. Lille Katrinemos Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. Bølget Katrinemos Aulacomnium Schwägr. Filtmos Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr. Kugle-Filtmos Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. Alm. Filtmos Barbula Hedw. Skægtand Barbula unguiculata Hedw. Alm. Skægtand Bartramia Hedw. Kuglekapsel Bartramia ithyphylla Brid. Blågrøn Kuglekapsel Bartramia pomiformis Hedw. Gulgrøn Kuglekapsel Blindia Bruch & Schimp. Klippemos Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. Rødstænglet Klippemos Brachythecium Schimp. Kortkapsel Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. Hvidlig Kortkapsel Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. Kalk-Kortkapsel Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. Kær-Kortkapsel Brachythecium oedipodium (Mitt.) A.E. Jaeger Grøn Kortkapsel Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp. Sten-Kortkapsel Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. Park-Kortkapsel 3

4 Brachythecium reflexum (Starke) Schimp. Brachythecium rivulare Schimp. Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. Brachythecium salebrosum (Hoffm ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. Brachythecium starkei (Brid.) Schimp. Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. Bryoerythrophyllum P.C. Chen Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) P.C. Chen Bryum Hedw. Bryum algovicum Sendtn. ex Müll. Hal. Bryum alpinum Huds. ex With. Bryum amblyodon Müll. Hal. Bryum argenteum Hedw. Bryum bicolor Dicks. Bryum bimum (Schreb.) Turner Bryum bornholmense Wink. & R. Ruthe Bryum caespiticium Hedw. Bryum calophyllum R.Br. Bryum capillare Hedw. Bryum creberrimum Taylor Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp. Bryum elegans Nees Bryum flaccidum Brid. Bryum funckii Schwägr. Bryum intermedium (Brid.) Blandow Bryum klinggraeffii Schimp. Bryum knowltonii Barnes Bryum mamillatum Lindb. Bryum marratii Wilson Bryum micro-erythrocarpum Müll. Hal. & Kindb. Bryum neodamense Itzigs. Bryum pallens Sw. Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. Bryum purpurascens (R. Br.) Bruch & Schimp. Bryum radiculosum Brid. Bryum rubens Mitt. Bryum ruderale Crundw. & Nyholm Bryum salinum I. Hagen ex Limpr. Bryum schleicheri Schwägr. Bryum stirtonii Schimp. Bryum tenuisetum Limpr. Bryum torquescens De Not. Bryum turbinatum (Hedw.) Turner Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. Bryum violaceum Crundw. & Nyholm Bryum warneum (Röhl.) Brid. Buxbaumia Hedw. Buxbaumia aphylla Hedw. Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. Calliergon (Sull.) Kindb. Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb. Calliergon richardsonii (Mitt.) Kindb. Calliergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Kindb. (se Ann. 1) Calliergon trifarium (F. Weber & D. Mohr) Kindb. (se Ann. 2) Calliergonella Loeske Calliergonella cuspidata (Hedw.) Loeske Camptothecium Schimp. Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp. Elle-Kortkapsel Væld-Kortkapsel Alm. Kortkapsel Skov-Kortkapsel Glinsende Kortkapsel Fløjl Kortkapsel Gammelblad Rød Gammelblad Bryum Ribbe-Bryum Skærgårds-Bryum Smalhåret Bryum Sølv-Bryum Dværg-Bryum Mørk Bryum Bornholmsk Bryum Tue-Bryum Smuk Bryum Hårspidset Bryum Symmetrisk Bryum Rundbladet Bryum Pryd-Bryum Bark-Bryum Løgformet Bryum Ler-Bryum Kortbørstet Bryum Hulbladet Bryum Småhvælvet Bryum Strand-Bryum Storknoldet Bryum Grøn Bryum Blegrød Bryum Bleg Bryum Nedløbende Bryum Purpur Bryum Gulribbet Bryum Mark-Bryum Ruderat-Bryum Salt-Bryum Storbladet Bryum Stirtons Bryum Gulknoldet Bryum Rødknoldet Bryum Top-Bryum Mose-Bryum Violet Bryum Smalmundet Bryum Buxbaumia Rundkapslet Buxbaumia Grøn Buxbaumia Skebladsmos Alm. Skebladsmos Stor Skebladsmos Kløftet Skebladsmos Tråd-Skebladsmos Orm-Skebladsmos Spydmos Spids Spydmos Krumkapsel Gul Krumkapsel 4

5 Campylium (Sull.) Mitt. Campylium calcareum Crundw. & Nyholm Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange Campylium elodes (Lindb.) Kindb. Campylium polygamum (Schimp.) C.E.O. Jensen (se Ann. 3) Campylium protensum (Brid.) Kindb. Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen Campylopus Brid. Campylopus brevipilus Bruch & Schimp. Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp. Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. Catoscopium Brid. Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. Ceratodon Brid. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Ceratodon xanthopus (Sull.) Kindb. (se Ann. 4) Cinclidium Sw. Cinclidium stygium Sw. Cinclidotus P. Beauv. Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) P. Beauv. Cirriphyllum Grout Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M. Fleisch. Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout Climacium F. Weber & D. Mohr Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Conardia H. Rob. Conardia compacta (Müll. Hal.) H. Rob. Cratoneuron (Sull.) Spruce Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce Cryphaea D. Mohr & F. Weber Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr Ctenidium (Schimp.) Mitt. Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Cynodontium Bruch & Schimp. Cynodontium jenneri (Schimp.) Stirt. Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp. (se Ann. 5) Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. Dichelyma Myrin Dichelyma capillaceum (With.) Myrin Dichodontium Schimp. Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. Dicranella (Müll. Hal.) Schimp. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. Dicranella rufescens (With.) Schimp. Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. Dicranoweisia Lindb. ex Milde Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. Dicranum Hedw. Dicranum affine Funck (se Ann. 6) Dicranum bonjeanii De Not. Dicranum fragilifolium Lindb. (se Ann. 7) Dicranum fuscescens Turner Dicranum leioneuron Kindb. Dicranum majus Turner Dicranum polysetum Sw. Dicranum scoparium Hedw. Dicranum spurium Hedw. Guldstjernemos Kalk-Guldstjernemos Tør Guldstjernemos Smalbladet Guldstjernemos Kyst-Guldstjernemos Fin Guldstjernemos Alm. Guldstjernemos Bredribbe Hede-Bredribbe Filtet Bredribbe Skør Bredribbe Stjerne-Bredribbe Alm. Bredribbe Knappenålmos Mørk Knappenålmos Horntand Rød Horntand Gulbørstet Horntand Gittermos Kær-Gittermos Rammeblad Kilde-Rammeblad Penselmos Tæt Penselmos Alm. Penselmos Engkost Stor Engkost Spædmos Tråd-Spædmos Eremitmos Grøn Eremitmos Dækmos Bark-Dækmos Blødmos Kalk-Blødmos Hundetandsmos Slank Hundetandsmos Glatstrubet Hundetandsmos Stor Hundetandsmos Klomos Slank Klomos Bredtand Mamilløs Bredtand Fløjlsmos Mose-Fløjlsmos Alm. Fløjlsmos Kalk-Fløjlsmos Sylbladet Fløjlsmos Krøltuemos Alm. Krøltuemos Kløvtand Butbladet Kløvtand Kær-Kløvtand Skørbladet Kløvtand Mørk Kløvtand Helspidset Kløvtand Stor Kløvtand Bølgetbladet Kløvtand Alm. Kløvtand Hede-Kløvtand 5

6 Didymodon Hedw. Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill. Didymodon rigidulus Hedw. Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa Didymodon trifarius (Hedw.) Röhl. Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander (se Ann. 8) Diphyscium D. Mohr Diphyscium foliosum (Hedw.) D. Mohr Discelium Brid. Discelium nudum (Dicks.) Brid. Distichium Bruch & Schimp. Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch & Schimp. Distichium inclinatum (Hedw.) Bruch & Schimp. Ditrichum Hampe Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe Drepanocladus (Müll. Hal.) G. Roth Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. (se Ann. 9). Drepanocladus longifolius (Mitt.) Broth. ex Paris Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst. (se Ann. 10) Drepanocladus polycarpus (Blandow ex Voit) Warnst. (se Ann. 9). Drepanocladus sendtneri (Schimp.) Warnst. Drepanocladus stagnatus Żarnowiec Dryptodon Brid. Dryptodon patens (Dicks. ex Hedw.) Brid. Encalypta Hedw. Encalypta rhaptocarpa Schwägr. (se Ann. 11) Encalypta streptocarpa Hedw. Encalypta trachymitria Ripart (se Ann. 11) Encalypta vulgaris Hedw. Entodon Müll. Hal. Entodon concinnus (De Not.) Paris Entosthodon Schwägr. Entosthodon fascicularis (Hedw.) Müll. Hal. Entosthodon obtusus (Hedw.) Lindb. Ephemerum Hampe Ephemerum serratum (Schreb. ex Hedw.) Hampe Eucladium Bruch & Schimp. Eucladium verticillatum (Hedw.) Bruch & Schimp. Eurhynchium Bruch & Schimp. Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop. Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp. Fissidens Hedw. Fissidens adianthoides Hedw. Fissidens bryoides Hedw. Fissidens cristatus Wilson & Mitt. Fissidens dubius P. Beauv. (se Ann. 12) Fissidens exilis Hedw. Fissidens gracilifolius Brugg.-Nann. & Nyholm Fissidens osmundoides Hedw. Fissidens pusillus (Wilson) Milde Fissidens taxifolius Hedw. Fissidens viridulus (Sw.) Wahlenb. Kalktuemos Variabel Kalktuemos Rustbrun Kalktuemos Stiv Kalktuemos Bølget Kalktuemos Pomerans-Kalktuemos Papilløs Kalktuemos Rømø-Kalktuemos Rødgul Kalktuemos Sækkapsel Stilkløs Sækkapsel Kravemos Moler-Kravemos Toradsmos Ret Toradsmos Nikkende Toradsmos Hårtand Udspærret Hårtand Kalk-Hårtand Ensidig Hårtand Bleg Hårtand Kortbørstet Hårtand Seglmos Kær-Seglmos Spidsbladet Seglmos (nyt navn) Blød Seglmos Tæt Seglmos Stiv Seglmos Nedsænket Seglmos (nyt navn) Lamelmos Våd Lamelmos Klokkehætte Rødstribet Klokkehætte Stor Klokkehætte Priktandet Klokkehætte (nyt navn) Alm. Klokkehætte Kridtmos Silket Kridtmos Skjultand Knippe-Skjultand Butbladet Skjultand Døgnmos Takket Døgnmos Gaffelmos Kransbladet Gaffelmos Næbmos Stor Næbmos Fin Næbmos Stribet Næbmos Rademos Kær-Rademos Top-Rademos Klippe-Rademos Tør Rademos Ler-Rademos Finbladet Rademos Tørve-Rademos Bæk-Rademos Taksbladet Rademos Grønlig Rademos 6

7 Fontinalis Hedw. Fontinalis antipyretica Hedw. Fontinalis dalecarlica Bruch & Schimp. Fontinalis hypnoides Hartm. Funaria Hedw. Funaria hygrometrica Hedw. Grimmia Hedw. Grimmia decipiens (Schultz) Lindb. Grimmia hartmanii Schimp. Grimmia laevigata (Brid.) Brid. Grimmia longirostris Hook. (se Ann. 13). Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. (se Ann. 13) Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. Grimmia trichophylla Grev. Gymnostomum Nees & Hornsch. Gymnostomum aeruginosum Sm. Gyroweisia Schimp. Gyroweisia tenuis (Schrad. ex Hedw.) Schimp. Hamatocaulis Hedenäs Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs Hedwigia P. Beauv. Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. Hedwigia stellata Hedenäs Helodium Warnst. Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst. Hennediella Paris Hennediella heimii (Hedw.) R.H. Zander (se Ann. 22) Herzogiella Broth. Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats. Heterocladium Bruch & Schimp. Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp. Homalia Brid. Homalia trichomanoides (Hedw.) Schimp. Homalothecium Schimp. Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. Homomallium (Schimp.) Loeske Homomallium incurvatum (Schrad. ex Brid.) Loeske Hookeria Sm. Hookeria lucens (Hedw.) Sm. Hygroamblystegium Loeske Hygroamblystegium fluviatile (Hedw.) Loeske Hygroamblystegium tenax (Hedw.) Jenn. Hygrohypnum Lindb. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. Hylocomium Bruch & Schimp. Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. Hymenostomum R. Br. Hymenostomum microstomum (Hedw.) R.Br. Hymenostomum squarrosum Nees & Hornsch. Hypnum Hedw. Hypnum andoi A.J.E. Smith Hypnum cupressiforme Hedw. Hypnum imponens Hedw. Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke Hypnum lindbergii Mitt. Hypnum pratense Koch ex Spruce Hypnum resupinatum Taylor Isopterygium Mitt. Kildemos Stor Kildemos Smal Kildemos Bund-Kildemos Snobørste Alm. Snobørste Gråmos Tandet Gråmos Hartmans Gråmos Ø-Gråmos Langnæbet Gråmos (nyt navn) Butbladet Gråmos Pude-Gråmos Glathåret Gråmos Nøgenmund Spanskgrøn Nøgenmund Hindemos Butbladet Hindemos Krogmos Fedtet Krogmos Hedwigia Hvidspidset Hedwigia Stjernebladet Hedwigia Gyldenmos Kær-Gyldenmos Salt-Bægermos Pølsekapsel Stub-Pølsekapsel Tæt Pølsekapsel Forskelliggren Mat Forskelliggren Tungemos Skov-Tungemos Silkemos Krybende Silkemos Skyggemos Krum Skyggemos Dronningemos Skinnende Dronningemos Vandkrybmos Skebladet Vandkrybmos Stiv Vandkrybmos Møllemos Krum Møllemos Etagemos Åben Etagemos Alm. Etagemos Hindemund Tykvægget Hindemund Udspærret Hindemund Cypresmos Vortet Cypresmos Alm. Cypresmos Sort Cypresmos Hede-Cypresmos Ler-Cypresmos Kær-Cypresmos Ret Cypresmos Ynglegren 7

8 Isopterygium elegans (Brid.) Lindb. Isothecium Brid. Isothecium myosuroides Brid. Isothecium myurum Brid. Leptobryum (Schimp.) Wilson Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson Leptodictyum (Schimp.) Warnst. Leptodictyum kochii (Schimp.) Warnst. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. Leptodontium (Müll. Hal.) Hampe ex Lindb. Leptodontium flexifolium (Dicks.) Hampe Leptodontium gemmascens (Mitt.) Braithw. Leskea Hedw. Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw. Leskeella (Limpr.) Loeske Leskeella nervosa (Brid.) Loeske Leucobryum Hampe Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångström Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. Leucodon Schwägr. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. Limprichtia Loeske (se Ann. 14) Limprichtia intermedia (Lindb.) Loeske Limprichtia revolvens (Sw.) Loeske Meesia Hedw. Meesia longiseta Hedw. (se Ann. 15) Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångström (se Ann. 15) Meesia uliginosa Hedw. Microbryum Schimp. Microbryum curvicolle (Hedw.) R.H. Zander Microbryum davallianum (Sm.) R.H. Zander Microbryum floerkeanum (F. Weber & D. Mohr) Schimp. Microbryum rectum (With.) R.H. Zander Mniobryum Limpr. Mniobryum delicatulum (Hedw.) Dixon Mniobryum pulchellum (Hedw.) Loeske (se Ann. 16) Mniobryum wahlenbergii (F. Weber & D. Mohr) Jenn. Mnium Hedw. Mnium hornum Hedw. Mnium marginatum (Dicks. ex With.) P. Beauv. Mnium stellare Reichard ex Hedw. Myurella Bruch & Schimp. Myurella julacea (Schwägr.) Schimp. Neckera Hedw. Neckera complanata (Hedw.) Huebener Neckera crispa Hedw. Neckera pennata Hedw. (se Ann. 17) Neckera pumila Hedw. Octodiceras Brid. Octodiceras fontanum (Bach. Pyl.) Lindb. (se Ann. 18) Oligotrichum DC. Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. Oreoweisia (Bruch & Schimp.) De Not. Oreoweisia bruntonii (Sm.) Milde Orthodicranum (Bruch & Schimp.) Loeske Orthodicranum flagellare (Hedw.) Loeske Orthodicranum fulvum (Hook.) G. Roth Orthodicranum montanum (Hedw.) Loeske Orthodicranum scottianum (Turner ex Scott, Robert) G. Roth Orthodicranum tauricum (Sapjegin) Smirnova Skinnende Ynglegren Stammemos Slank Stammemos Stor Stammemos Pæremos Alm. Pæremos Pytmos Kochs Pytmos Stor Pytmos Smaltand Blød Smaltand Brod-Smaltand Lærkemos Mat Lærkemos Mørkmos Mat Mørkmos Hvidmos Alm. Hvidmos Lille Hvidmos Buemos Egernhale-Buemos Krumblad Grøn Krumblad Rød Krumblad Meesia Langbørstet Meesia Treradet Meesia Butbladet Meesia Småmos Bøjet Småmos Roset-Småmos Dværg-Småmos Kugle-Småmos Voksmos Spæd Voksmos Smuk Voksmos Lysegrøn Voksmos Stjernemos Brunfiltet Stjernemos Rødlig Stjernemos Indigo Stjernemos Rottehalemos Trind Rottehalemos Fladmos Alm. Fladmos Kruset Fladmos Fjer-Fladmos Lav Fladmos Vandrademos Sten-Vandrademos Grusmos Atlantisk Grusmos Smudsmos Klippe-Smudsmos Tyndvinge Mangegrenet Tyndvinge Mørk Tyndvinge Tæt Tyndvinge Bornholmsk Tyndvinge Skør Tyndvinge 8

9 Orthodontium Schwägr. Orthodontium lineare Schwägr. Orthotrichum Hedw. Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. Orthotrichum anomalum Hedw. Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid. Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid. Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor Orthotrichum obtusifolium Brid. Orthotrichum pulchellum Brunt. Orthotrichum pumilum Sw. Orthotrichum rogeri Brid. (se Ann. 19) Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. Orthotrichum scanicum Gronvall Orthotrichum schimperi Hammar (se Ann. 20) Orthotrichum speciosum Nees Orthotrichum stramineum Hornsch. Orthotrichum striatum Hedw. Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. Oxyrrhynchium (Schimp.) Warnst. Oxyrrhynchium praelongum (Hedw.) Warnst. Oxyrrhynchium pumilum (Wilson) Loeske Oxyrrhynchium schleicheri (R. Hedw.) Röll Oxyrrhynchium speciosum (Brid.) Warnst. Oxyrrhynchium swartzii (Turner) Warnst. Oxystegus (Broth.) Hilp. Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm. Paludella Ehrh. ex Brid. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. Palustriella Ochyra Palustriella commutata (Brid.) Ochyra Palustriella falcata (Brid.) Hedenäs Paraleucobryum (Lindb. ex Limpr.) Loeske Paraleucobryum longifolium (Ehrh. ex Hedw.) Loeske Phascum Hedw. Phascum cuspidatum Hedw. Philonotis Brid. Philonotis arnellii Husn. Philonotis caespitosa Jur. Philonotis calcarea (Bruch & Schimp.) Schimp. Philonotis fontana (Hedw.) Brid. Philonotis marchica (Hedw.) Brid. Philonotis tomentella Molendo Physcomitrella Bruch & Schimp. Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp. Physcomitrium (Brid.) Brid. Physcomitrium eurystomum Sendtn. Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe Plagiomnium T.J. Kop. Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop. Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop. Plagiopus Brid. Plagiopus oederi (Brid.) Limpr. Plagiothecium Bruch & Schimp. Plysmos Smalbladet Plysmos Furehætte Alm. Furehætte Mørk Furehætte Skål-Furehætte Hårspidset Furehætte Tandløs Furehætte Stor Furehætte Butbladet Furehætte Smuk Furehætte Dværg-Furehætte Rogers Furehætte Sten-Furehætte Nordisk Furehætte Schimpers Furehætte Kortstribet Furehætte Strågul Furehætte Glatkapslet Furehætte Lille Furehætte Vortetand Forskelligbladet Vortetand Spæd Vortetand Vredet Vortetand Stor Vortetand Ler-Vortetand Rettandet Hårmund (nyt navn) Piberensermos Alm. Piberensermos Vældmos Bredbladet Vældmos Fågrenet Vældmos (nyt navn) Ribbemos Skov-Ribbemos Dværgmos Tilspidset Dværgmos Vandtuemos Arnells Vandtuemos Fladbladet Vandtuemos Kalk-Vandtuemos Kilde-Vandtuemos Spæd Vandtuemos Ligesidet Vandtuemos Muddermos Bulet Muddermos Pærekapsel Kort Pærekapsel Alm. Pærekapsel Krybstjerne Fælled-Krybstjerne Gærde-Krybstjerne Raslende Krybstjerne Mose-Krybstjerne Stor Krybstjerne Næb-Krybstjerne Bølget Krybstjerne Stribemos Oeders Stribemos Tæppemos 9

10 Plagiothecium cavifolium (Brid.) Z. Iwats. Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. Plagiothecium denticulatum (Hedw.) Schimp. Plagiothecium laetum Schimp. Plagiothecium latebricola Schimp. Plagiothecium nemorale (Mitt.) A. Jaeger Plagiothecium ruthei Limpr. Plagiothecium succulentum (Wilson) Lindb. Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. Platydictya Berk. Platydictya jungermannioides (Brid.) H.A. Crum Platydictya subtilis (Hedw.) H.A. Crum Platygyrium Schimp. Platygyrium repens (Brid.) Schimp. Platyhypnidium M. Fleisch. Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dixon Pleuridium Rabenh. Pleuridium acuminatum Lindb. Pleuridium subulatum (Hedw.) Rabenh. Pleurozium Mitt. Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. Pogonatum P. Beauv. Pogonatum aloides (Hedw.) P. Beauv. Pogonatum nanum (Schreb. ex Hedw.) P. Beauv. Pogonatum urnigerum (Hedw.) P. Beauv. Pohlia Hedw. Pohlia andalusica (Höhn.) Broth. (se Ann. 21) Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. Pohlia camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth. Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Pohlia drummondii (Müll. Hal.) A.L. Andrews Pohlia elongata Hedw. Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson Pohlia lescuriana (Sull.) Ochi Pohlia lutescens (Limpr.) H. Lindb. Pohlia marchica Osterwald Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. Pohlia proligera (Kindb.) Broth. Pohlia sphagnicola (Bruch. & Schimp.) Broth. Polytrichastrum G.L. Sm. Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm. Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Sm. Polytrichum Hedw. Polytrichum commune Hedw. Polytrichum juniperinum Hedw. Polytrichum piliferum Hedw. Polytrichum strictum Menzies ex Brid. Polytrichum swartzii Hartm. Pottia Ehrh. ex Fürnr. Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. (se Ann. 22) Pottia heimii (Hedw.) Hampe (se Ann. 23) Pottia intermedia (Turner) Fürnr. Pottia lanceolata (Hedw.) Müll. Hal. Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. Pseudephemerum (Lindb.) I. Hagen Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reimers Pseudobryum (Kindb.) T.J. Kop. Pseudobryum cinclidioides (Huebener) T.J. Kop. Hulbladet Tæppemos Gran-Tæppemos Alm. Tæppemos Retkapslet Tæppemos Spinkel Tæppemos Lund-Tæppemos Mose-Tæppemos Gylden Tæppemos Bølget Tæppemos Spindmos Enkønnet Spindmos Tvekønnet Spindmos Yngleknop Mørk Yngleknop Strømmos Robust Strømmos Sylbladsmos Siddende Sylbladsmos Kortstilket Sylbladsmos Fyrremos Trind Fyrremos Urnekapsel Smal Urnekapsel Dværg-Urnekapsel Stor Urnekapsel Nikkemos Grus Nikkemos Blød Nikkemos Gulkuglet Nikkemos Fin Nikkemos Opaliserende Nikkemos Bæk-Nikkemos Langhalset Nikkemos Tråd Nikkemos Mørk Nikkemos Gul Nikkemos Sand Nikkemos Alm. Nikkemos Snoet Nikkemos Sphagnum-Nikkemos Jomfrukapsel Grenet Jomfrukapsel Skov-Jomfrukapsel Mose-Jomfrukapsel Jomfruhår Alm. Jomfruhår Ene-Jomfruhår Hårspidset Jomfruhår Filtstænglet Jomfruhår Tvedelt Jomfruhår Bægermos Lukket Bægermos Salt-Bægermos Mark-Bægermos Lancet-Bægermos Vidmundet Bægermos Nøgenmos Jord-Nøgenmos Sumpmos Sortstænglet Sumpmos 10

11 Pseudocrossidium R.S. Williams Pseudocrossidium hornschuchianum (Schultz) R.H. Zander Pseudocrossidium revolutum (Brid.) R.H. Zander (se Ann. 24) Pterigynandrum Hedw. Pterigynandrum filiforme Hedw. Pterogonium Sw. Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. Pterygoneurum Jur. Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dixon Ptilium (Sull.) De Not. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. Ptychomitrium Fürnr. Ptychomitrium polyphyllum (Sw.) Bruch & Schimp. Pylaisia Bruch & Schimp. Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. Racomitrium Brid. Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. Racomitrium affine (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb. Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid. Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll Racomitrium ericoides (Hedw.) Brid. Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid. Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. Racomitrium microcarpum (Hedw.) Brid. Racomitrium obtusum (Brid.) Brid. Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. Rhabdoweisia Bruch & Schimp. Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp. Rhizomnium (Mitt. ex Broth.) T.J. Kop. Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch. & Schimp.) T.J. Kop. Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. Rhodobryum (Schimp.) Limpr. Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr. Rhynchostegiella (Schimp.) Limpr. Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. Rhynchostegium Bruch & Schimp. Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp. Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. Rhytidiadelphus (Limpr.) Warnst. Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. Sanionia Loeske Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske (se Ann. 25) Schistidium Bruch & Schimp. (se Ann. 26) Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. Schistidium brunnescens Limpr. Schistidium crassipilum H.H. Blom Schistidium elegantulum H.H. Blom Schistidium maritimum (Turner ex Scott, Robert) Bruch & Schimp. Schistidium papillosum Culm. Schistidium rivulare (Brid.) Podp. Schistostega D. Mohr Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Scleropodium Bruch & Schimp. Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. Scleropodium touretii (Brid.) L.F. Koch Rullerand Spids Rullerand Skrue-Rullerand Rebmos Tråd-Rebmos Fugleklomos Tæt Fugleklomos Vingenerve Langhåret Vingenerve Kammos Fjer-Kammos Foldhætte Mangebladet Foldhætte Aspemos Mangefrugtet Aspemos Børstemos Butbladet Børstemos Spinkel Børstemos Kilde-Børstemos Sand-Børstemos Lang Børstemos Tætgrenet Børstemos Knippe-Børstemos Sten-Børstemos Stor Børstemos Småfrugtet Børstemos Kyst-Børstemos Sudeter-Børstemos Tuemos Bæger-Tuemos Bredblad Kær-Bredblad Alm. Bredblad Rosetmos Stor Rosetmos Glansmos Tæt Glansmos Langnæb Skov-Langnæb Bredbladet Langnæb Mur-Langnæb Kransemos Ulvefod-Kransemos Plæne-Kransemos Stor Kransemos Krogblad Stribet Krogblad Strålekransmos Grå Strålekransmos Mørk Strålekransmos Tyk Strålekransmos Elegant Strålekransmos Strand-Strålekransmos Papil-Strålekransmos Bæk-Strålekransmos Lysmos Alm. Lysmos Fedtmos Hulbladet Fedtmos Ru Fedtmos 11

12 Scorpidium (Schimp.) Limpr. Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr. Seligeria Bruch & Schimp. Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp. Sphagnum L. Sphagnum affine Renauld & Cardot (se Ann. 27) Sphagnum angustifolium (Warnst.) C.E.O. Jensen Sphagnum austinii Sull. (se Ann. 27) Sphagnum balticum (Russow) C.E.O. Jensen Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. Sphagnum centrale C.E.O. Jensen Sphagnum compactum Lam. & DC. Sphagnum contortum Schultz Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. Sphagnum denticulatum Brid. Sphagnum fallax H. Klinggr. Sphagnum fimbriatum Wilson Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. Sphagnum fuscum (Schimp.) H. Klinggr. Sphagnum girgensohnii Russow Sphagnum imbricatum Hornsch. ex Russow (se Ann. 27) Sphagnum inundatum Russow Sphagnum lindbergii Schimp. Sphagnum magellanicum Brid. Sphagnum majus (Russow) C.E.O. Jensen Sphagnum molle Sull. Sphagnum obtusum Warnst. Sphagnum palustre L. Sphagnum papillosum Lindb. Sphagnum platyphyllum (Lindb.) Warnst. Sphagnum pulchrum (Lindb.) Warnst. Sphagnum quinquefarium (Lindb.) Warnst. Sphagnum riparium Ångström Sphagnum rubellum Wilson Sphagnum russowii Warnst. Sphagnum squarrosum Crome Sphagnum strictum Sull. Sphagnum subnitens Russow & Warnst. Sphagnum subsecundum Nees Sphagnum subtile (Russow) Warnst. Sphagnum tenellum (Brid.) Brid. Sphagnum tenerum Sull. & Lesq. ex Sull. Sphagnum teres (Schimp.) Ångström Sphagnum viride Flatberg (se Ann. 28) Sphagnum warnstorfii Russow Splachnum Hedw. Splachnum ampullaceum Hedw. Splachnum vasculosum Hedw. Streblotrichum P. Beauv. Streblotrichum convolutum (Hedw.) P. Beauv. Straminergon Hedenäs Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs Syntrichia Brid. Syntrichia calcicola J.J. Amann Syntrichia laevipila Brid. Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. Syntrichia princeps (De Not.) Mitt. (se Ann. 29) Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Skorpionmos Stor Skorpionmos Kalkmos Skygge-Kalkmos Tørvemos Stribet Tørvemos Rødgrenet Tørvemos Austins Tørvemos Tætbladet Tørvemos Plyds-Tørvemos Midtstillet Tørvemos Tæt Tørvemos Krumbladet Tørvemos Pjusket Tørvemos Rødbrun Tørvemos Brodspids-Tørvemos Frynset Tørvemos Kuplet Tørvemos Rustbrun Tørvemos Stiv Tørvemos Taglagt Tørvemos Stump Tørvemos Glinsende Tørvemos Rød Tørvemos Svømmende Tørvemos Blød Tørvemos Småporet Tørvemos Alm. Tørvemos Sod-Tørvemos Storbladet Tørvemos Smuk Tørvemos Tregrenet Tørvemos Kløftet Tørvemos Kohorns-Tørvemos Spraglet Tørvemos Udspærret Tørvemos Stjerne-Tørvemos Fedtet Tørvemos Ensidig Tørvemos Sirlig Tørvemos Skebladet Tørvemos Spinkel Tørvemos Trindgrenet Tørvemos Grøn Tørvemos Blygrå Tørvemos Møgmos Pære-Møgmos Rundbladet Møgmos Snohår Violet Snohår Tråd-Skebladmos Hårstjerne Kalk-Hårstjerne Træ-Hårstjerne Butbladet Hårstjerne Bark-Hårstjerne Baltisk Hårstjerne Spidsbladet Hårstjerne Tag-Hårstjerne 12

13 Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra Taxiphyllum M. Fleisch. Taxiphyllum wissgrillii (Garov.) Wijk & Margad. Tetraphis Hedw. Tetraphis pellucida Hedw. Tetraplodon Bruch & Schimp. Tetraplodon mnioides (Sw. ex Hedw.) Bruch & Schimp. Thamnobryum Nieuwl. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee Thuidium Bruch & Schimp. Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. Thuidium philibertii Limpr. Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. Tomentypnum Loeske Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske Tortella (Lindb.) Limpr. Tortella flavovirens (Bruch) Broth. Tortella fragilis (Hook. & Wilson) Limpr. Tortella glareicola T.A. Chr. Tortella inclinata (R. Hedw.) Limpr. Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. Tortula Hedw. Tortula muralis Hedw. Tortula subulata Hedw. Trematodon Michx. Trematodon ambiguus (Hedw.) Hornsch. Trichostomum Bruch Trichostomum brachydontium Bruch Trichostomum crispulum Bruch Ulota D. Mohr Ulota bruchii Hornsch. (se Ann. 30) Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar Ulota crispa (Hedw.) Brid. Ulota crispula Bruch (se Ann. 31) Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid. Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar Ulota phyllantha Brid. Warnstorfia Loeske Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske Warnstorfia schulzei (G. Roth) Loeske Weissia Hedw. Weissia controversa Hedw. Weissia rostellata (Brid.) Lindb. (se Ann. 32) Weissia rutilans (Hedw.) Lindb. Zygodon Hook. & Taylor Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. Grøn Hårstjerne Trådmos Tandet Trådmos Firtand Alm. Firtand Gulspore Violet Gulspore Bækkost Mat Bækkost Bregnemos Fingrenet Bregnemos Spidsbladet Bregnemos Fjer-Bregnemos Pryd-Bregnemos Kærmos Glinsende Kærmos Snoblad Sortgrøn Snoblad Skør Snoblad Tyges Snoblad Gul Snoblad Kruset Snoblad Snotand Mur-Snotand Syl-Snotand Tranehalsmos Syl-Tranehalsmos Hårmund Kyst-Hårmund Kruset Hårmund Låddenhætte Bruchs Låddenhætte (nyt navn) Oppustet Låddenhætte Kruset Låddenhætte Krøllet Låddenhætte (nyt navn) Holmens Låddenhætte Retbladet Låddenhætte Stor Låddenhætte Bueblad Rødlig Bueblad Vand-Bueblad Schulzs Bueblad Krusmos Smaltandet Krusmos Ler Krusmos Gulbørstet Krusmos Køllemos Tand-Køllemos Alm. Køllemos Grøn Køllemos 13

14 Danske mosarter sorteret alfabetisk efter danske navne Aspemos Pylaisia Bruch & Schimp. Mangefrugtet Aspemos Pylaisia polyantha (Hedw.) Schimp. Blødmos Ctenidium (Schimp.) Mitt. Kalk-Blødmos Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. Bredblad Rhizomnium (Mitt. ex Broth.) T.J. Kop. Alm. Bredblad Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J. Kop. Kær-Bredblad Rhizomnium pseudopunctatum (Bruch. & Schimp.) T.J. Kop. Bredribbe Campylopus Brid. Alm. Bredribbe Campylopus pyriformis (Schultz) Brid. Filtet Bredribbe Campylopus flexuosus (Hedw.) Brid. Hede-Bredribbe Campylopus brevipilus Bruch & Schimp. Skør Bredribbe Campylopus fragilis (Brid.) Bruch & Schimp. Stjerne-Bredribbe Campylopus introflexus (Hedw.) Brid. Bredtand Dichodontium Schimp. Mamilløs Bredtand Dichodontium pellucidum (Hedw.) Schimp. Bregnemos Thuidium Bruch & Schimp. Fingrenet Bregnemos Thuidium delicatulum (Hedw.) Schimp. Fjer-Bregnemos Thuidium recognitum (Hedw.) Lindb. Pryd-Bregnemos Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. Spidsbladet Bregnemos Thuidium philibertii Limpr. Bryum Bryum Hedw. Bark-Bryum Bryum flaccidum Brid. Bleg Bryum Bryum pallescens Schleich. ex Schwägr. Blegrød Bryum Bryum pallens Sw. Bornholmsk Bryum Bryum bornholmense Wink. & R. Ruthe Dværg-Bryum Bryum bicolor Dicks. Grøn Bryum Bryum neodamense Itzigs. Gulknoldet Bryum Bryum tenuisetum Limpr. Gulribbet Bryum Bryum radiculosum Brid. Hårspidset Bryum Bryum capillare Hedw. Hulbladet Bryum Bryum knowltonii Barnes Kortbørstet Bryum Bryum klinggraeffii Schimp. Ler-Bryum Bryum intermedium (Brid.) Blandow Løgformet Bryum Bryum funckii Schwägr. Mark-Bryum Bryum rubens Mitt. Mørk Bryum Bryum bimum (Schreb.) Turner Mose-Bryum Bryum uliginosum (Brid.) Bruch & Schimp. Nedløbende Bryum Bryum pseudotriquetrum (Hedw.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. Pryd-Bryum Bryum elegans Nees Purpur Bryum Bryum purpurascens (R. Br.) Bruch & Schimp. Ribbe-Bryum Bryum algovicum Sendtn. ex Müll. Hal. Rødknoldet Bryum Bryum torquescens De Not. Ruderat-Bryum Bryum ruderale Crundw. & Nyholm Rundbladet Bryum Bryum cyclophyllum (Schwägr.) Bruch & Schimp. Salt-Bryum Bryum salinum I. Hagen ex Limpr. Skærgårds-Bryum Bryum alpinum Huds. ex With. Smalhåret Bryum Bryum amblyodon Müll. Hal. Smalmundet Bryum Bryum warneum (Röhl.) Brid. Smuk Bryum Bryum calophyllum R. Br. Småhvælvet Bryum Bryum mamillatum Lindb. Stirtons Bryum Bryum stirtonii Schimp. Storbladet Bryum Bryum schleicheri Schwägr. Storknoldet Bryum Bryum micro-erythrocarpum Müll. Hal. & Kindb. Strand-Bryum Bryum marratii Wilson Symmetrisk Bryum Bryum creberrimum Taylor Sølv-Bryum Bryum argenteum Hedw. Top-Bryum Bryum turbinatum (Hedw.) Turner Tue-Bryum Bryum caespiticium Hedw. 14

15 Violet Bryum Bueblad Rødlig Bueblad Schulzs Bueblad Vand-Bueblad Buemos Egernhale-Buemos Buxbaumia Grøn Buxbaumia Rundkapslet Buxbaumia Bægermos Lancet-Bægermos Lukket Bægermos (se Ann. 22) Mark-Bægermos Salt-Bægermos (se Ann. 23) Vidmundet Bægermos Bækkost Mat Bækkost Børstemos Butbladet Børstemos Kilde-Børstemos Knippe-Børstemos Kyst-Børstemos Lang Børstemos Sand-Børstemos Småfrugtet Børstemos Spinkel Børstemos Sten-Børstemos Stor Børstemos Sudeter-Børstemos Tætgrenet Børstemos Cypresmos Alm. Cypresmos Hede-Cypresmos Kær-Cypresmos Ler-Cypresmos Ret Cypresmos Sort Cypresmos Vortet Cypresmos Dronningemos Skinnende Dronningemos Dværgmos Tilspidset Dværgmos Dækmos Bark-Dækmos Døgnmos Takket Døgnmos Engkost Stor Engkost Eremitmos Grøn Eremitmos Etagemos Alm. Etagemos Åben Etagemos Fedtmos Hulbladet Fedtmos Ru Fedtmos Filtmos Alm. Filtmos Kugle-Filtmos Bryum violaceum Crundw. & Nyholm Warnstorfia Loeske Warnstorfia exannulata (Schimp.) Loeske Warnstorfia schulzei (G. Roth) Loeske Warnstorfia fluitans (Hedw.) Loeske Leucodon Schwägr. Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. Buxbaumia Hedw. Buxbaumia viridis (DC.) Moug. & Nestl. Buxbaumia aphylla Hedw. Pottia Ehrh. ex Fürnr. Pottia lanceolata (Hedw.) Müll. Hal. Pottia bryoides (Dicks.) Mitt. Pottia intermedia (Turner) Fürnr. Hennediella heimii (Hedw.) R.H. Zander Pottia truncata (Hedw.) Bruch & Schimp. Thamnobryum Nieuwl. Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee Racomitrium Brid. Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. Racomitrium aquaticum (Brid. ex Schrad.) Brid. Racomitrium fasciculare (Hedw.) Brid. Racomitrium obtusum (Brid.) Brid. Racomitrium elongatum Ehrh. ex Frisvoll Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. Racomitrium microcarpon (Hedw.) Brid. Racomitrium affine (Schleich. ex F. Weber & D. Mohr) Lindb. Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid. Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid. Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp. Racomitrium ericoides (Hedw.) Brid. Hypnum Hedw. Hypnum cupressiforme Hedw. Hypnum jutlandicum Holmen & Warncke Hypnum pratense Koch ex Spruce Hypnum lindbergii Mitt. Hypnum resupinatum Taylor Hypnum imponens Hedw. Hypnum andoi A.J.E. Smith Hookeria Sm. Hookeria lucens (Hedw.) Sm. Phascum Hedw. Phascum cuspidatum Hedw. Cryphaea D. Mohr & F. Weber Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr Ephemerum Hampe Ephemerum serratum (Schreb. & Hedw.) Hampe Climacium F. Weber & D. Mohr Climacium dendroides (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Cratoneuron (Sull.) Spruce Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce Hylocomium Bruch & Schimp. Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. Hylocomium brevirostre (Brid.) Schimp. Scleropodium Bruch & Schimp. Scleropodium purum (Hedw.) Limpr. Scleropodium touretii (Brid.) L.F. Koch Aulacomnium Schwägr. Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr. Aulacomnium androgynum (Hedw.) Schwägr. 15

16 Firtand Alm. Firtand Fladmos Alm. Fladmos Fjer-Fladmos (se Ann. 17) Kruset Fladmos Lav Fladmos Fløjlsmos Alm. Fløjlsmos Kalk-Fløjlsmos Mose-Fløjlsmos Sylbladet Fløjlsmos Foldhætte Mangebladet Foldhætte Forskelliggren Mat Forskelliggren Fugleklomos Tæt Fugleklomos Furehætte Alm. Furehætte Butbladet Furehætte Dværg-Furehætte Glatkapslet Furehætte Hårspidset Furehætte Kortstribet Furehætte Lille Furehætte Mørk Furehætte Nordisk Furehætte Rogers Furehætte (se Ann. 19) Schimpers Furehætte (se Ann. 20) Skål-Furehætte Smuk Furehætte Sten-Furehætte Stor Furehætte Strågul Furehætte Tandløs Furehætte Fyrremos Trind Fyrremos Gaffelmos Kransbladet Gaffelmos Gammelblad Rød Gammelblad Gittermos Kær-Gittermos Glansmos Tæt Glansmos Gråmos Butbladet Gråmos (se Ann. 13) Glathåret Gråmos Hartmans Gråmos Ø-Gråmos Langnæbet Gråmos (se Ann. 13) Pude-Gråmos Tandet Gråmos Granmos Bakke-Granmos Grusmos Atlantisk Grusmos Guldstjernemos Alm. Guldstjernemos Tetraphis Hedw. Tetraphis pellucida Hedw. Neckera Hedw. Neckera complanata (Hedw.) Huebener Neckera pennata Hedw. Neckera crispa Hedw. Neckera pumila Hedw. Dicranella (Müll. Hal.) Schimp. Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. Dicranella rufescens (With.) Schimp. Dicranella cerviculata (Hedw.) Schimp. Dicranella subulata (Hedw.) Schimp. Ptychomitrium Fürnr. Ptychomitrium polyphyllum (Sw.) Bruch & Schimp. Heterocladium Bruch & Schimp. Heterocladium heteropterum (Brid.) Schimp. Pterogonium Sm. Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. Orthotrichum Hedw. Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. Orthotrichum obtusifolium Brid. Orthotrichum pumilum Sw. Orthotrichum striatum Hedw. Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid. Orthotrichum speciosum Nees Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. Orthotrichum anomalum Hedw. Orthotrichum scanicum Gronvall Orthotrichum rogeri Brid. Orthotrichum schimperi Hammar Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid. Orthotrichum pulchellum Brunt. Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor Orthotrichum stramineum Hornsch. Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid. Pleurozium Mitt. Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. Eucladium Bruch & Schimp. Eucladium verticillatum (Brid.) Bruch & Schimp. Bryoerythrophyllum P.C. Chen Bryoerythrophyllum recurvirostre (Hedw.) P.C. Chen Cinclidium Sw. Cinclidium stygium Sw. Rhynchostegiella (Schimp.) Limpr. Rhynchostegiella tenella (Dicks.) Limpr. Grimmia Hedw. Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb. Grimmia trichophylla Grev. Grimmia hartmanii Schimp. Grimmia laevigata (Brid.) Brid. Grimmia longirostris Hook. Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. Grimmia decipiens (Schultz) Lindb. Abietinella Müll. Hal. Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. Oligotrichum DC. Oligotrichum hercynicum (Hedw.) Lam. & DC. Campylium (Sull.) Mitt. Campylium stellatum (Hedw.) C.E.O. Jensen 16

17 Fin Guldstjernemos Campylium protensum (Brid.) Kindb. Kalk-Guldstjernemos Campylium calcareum Crundw. & Nyholm Kyst-Guldstjernemos (se Ann. 3) Campylium polygamum (Schimp.) C.E.O. Jensen Smalbladet Guldstjernemos Campylium elodes (Lindb.) Kindb. Tør Guldstjernemos Campylium chrysophyllum (Brid.) Lange Gulspore Tetraplodon Bruch & Schimp. Violet Gulspore Tetraplodon mnioides (Sw. ex Hedw.) Bruch & Schimp. Gyldenmos Helodium Warnst. Kær-Gyldenmos Helodium blandowii (F. Weber & D. Mohr) Warnst. Hedwigia Hedwigia P. Beauv. Hvidspidset Hedwigia Hedwigia ciliata (Hedw.) P. Beauv. Stjernebladet Hedwigia Hedwigia stellata Hedenäs Hindemos Gyroweisia Schimp. Butbladet Hindemos Gyroweisia tenuis (Schrad. ex Hedw.) Schimp. Hindemund Hymenostomum R. Br. Tykvægget Hindemund Hymenostomum microstomum (Hedw.) R. Br. Udspærret Hindemund Hymenostomum squarrosum Nees & Hornsch. Horntand Ceratodon Brid. Gulbørstet Horntand (se Ann. 4) Ceratodon xanthopus (Sull.) Kindb. Rød Horntand Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. Hundetandsmos Cynodontium Bruch & Schimp. Glatstrubet Hundetandsmos (se Ann. 5) Cynodontium polycarpum (Hedw.) Schimp. Slank Hundetandsmos Cynodontium jenneri (Schimp.) Stirt. Stor Hundetandsmos Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb. Hvidmos Leucobryum Hampe Alm. Hvidmos Leucobryum glaucum (Hedw.) Ångström Lille Hvidmos Leucobryum juniperoideum (Brid.) Müll. Hal. Hårmund Trichostomum Bruch Kruset Hårmund Trichostomum crispulum Bruch Kyst-Hårmund Trichostomum brachydontium Bruch Rettandet Hårmund Oxystegus tenuirostris (Hook. & Taylor) A.J.E. Sm. Hårstjerne Syntrichia Brid. Baltisk Hårstjerne (se Ann. 29) Syntrichia princeps (De Not.) Mitt. Bark-Hårstjerne Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. Butbladet Hårstjerne Syntrichia latifolia (Bruch ex Hartm.) Huebener Grøn Hårstjerne Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra Kalk-Hårstjerne Syntrichia calcicola J.J. Amann Spidsbladet Hårstjerne Syntrichia ruraliformis (Besch.) Cardot Tag-Hårstjerne Syntrichia ruralis (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Træ-Hårstjerne Syntrichia laevipila Brid. Hårtand Ditrichum Hampe Bleg Hårtand Ditrichum pallidum (Hedw.) Hampe Ensidig Hårtand Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton Kalk-Hårtand Ditrichum flexicaule (Schwägr.) Hampe Kortbørstet Hårtand Ditrichum pusillum (Hedw.) Hampe Udspærret Hårtand Ditrichum cylindricum (Hedw.) Grout Jomfruhår Polytrichum Hedw. Alm. Jomfruhår Polytrichum commune Hedw. Ene-Jomfruhår Polytrichum juniperinum Hedw. Filtstænglet Jomfruhår Polytrichum strictum Menzies ex Brid. Hårspidset Jomfruhår Polytrichum piliferum Hedw. Tvedelt Jomfruhår Polytrichum swartzii Hartm. Jomfrukapsel Polytrichastrum G.L. Sm. Grenet Jomfrukapsel Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L. Sm. Mose-Jomfrukapsel Polytrichastrum longisetum (Sw. ex Brid.) G.L. Sm. Skov-Jomfrukapsel Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L. Sm. Kalkmos Seligeria Bruch & Schimp. Skygge-Kalkmos Seligeria calcarea (Hedw.) Bruch & Schimp. Kalktuemos Didymodon Hedw. Bølget Kalktuemos Didymodon sinuosus (Mitt.) Delogne 17

18 Papilløs Kalktuemos Pomerans-Kalktuemos Rødgul Kalktuemos (se Ann. 8) Rømø-Kalktuemos Rustbrun Kalktuemos Stiv Kalktuemos Variabel Kalktuemos Kammos Fjer-Kammos Katrinemos Bølget Katrinemos Lille Katrinemos Smalbladet Katrinemos Kildemos Bund-Kildemos Smal Kildemos Stor Kildemos Klippemos Rødstænglet Klippemos Klokkehætte Alm. Klokkehætte Rødstribet Klokkehætte (se Ann. 11) Priktandet Klokkehætte (se Ann. 11) Stor Klokkehætte Klomos Slank Klomos Kløvtand Alm. Kløvtand Bølgetbladet Kløvtand Butbladet Kløvtand (se Ann. 6) Hede-Kløvtand Helspidset Kløvtand Kær-Kløvtand Mørk Kløvtand Skørbladet Kløvtand (se Ann. 7) Stor Kløvtand Knappenålmos Mørk Knappenålmos Kortkapsel Alm. Kortkapsel Elle-Kortkapsel Fløjl Kortkapsel Glinsende Kortkapsel Grøn Kortkapsel Hvidlig Kortkapsel Kalk-Kortkapsel Kær-Kortkapsel Park-Kortkapsel Skov-Kortkapsel Sten-Kortkapsel Væld-Kortkapsel Kransemos Plæne-Kransemos Stor Kransemos Ulvefod-Kransemos Kravemos Moler-Kravemos Kridtmos Silket Kridtmos Krogblad Didymodon tophaceus (Brid.) Lisa Didymodon spadiceus (Mitt.) Limpr. Didymodon vinealis (Brid.) R.H. Zander Didymodon trifarius (Hedw.) Röhl. Didymodon ferrugineus (Schimp. ex Besch.) M.O. Hill. Didymodon rigidulus Hedw. Didymodon fallax (Hedw.) R.H. Zander Ptilium (Sull.) De Not. Ptilium crista-castrensis (Hedw.) De Not. Atrichum P. Beauv. Atrichum undulatum (Hedw.) P. Beauv. Atrichum tenellum (Röhl.) Bruch & Schimp. Atrichum angustatum (Brid.) Bruch & Schimp. Fontinalis Hedw. Fontinalis hypnoides Hartm. Fontinalis dalecarlica Bruch & Schimp. Fontinalis antipyretica Hedw. Blindia Bruch & Schimp. Blindia acuta (Hedw.) Bruch & Schimp. Encalypta Hedw. Encalypta vulgaris Hedw. Encalypta rhaptocarpa Schwaegr. Encalypta trachymitria Ripart Encalypta streptocarpa Hedw. Dichelyma Myrin Dichelyma capillaceum (With.) Myrin Dicranum Hedw. Dicranum scoparium Hedw. Dicranum polysetum Sw. Dicranum affine Funck Dicranum spurium Hedw. Dicranum leioneuron Kindb. Dicranum bonjeanii De Not. Dicranum fuscescens Turner Dicranum fragilifolium Lindb. Dicranum majus Turner Catoscopium Brid. Catoscopium nigritum (Hedw.) Brid. Brachythecium Schimp. Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp. Brachythecium reflexum (Starke) Schimp. Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. Brachythecium starkei (Brid.) Schimp. Brachythecium oedipodium (Mitt.) A.E. Jaeger Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp. Brachythecium glareosum (Bruch ex Spruce) Schimp. Brachythecium mildeanum (Schimp.) Schimp. Brachythecium populeum (Hedw.) Schimp. Brachythecium salebrosum (Hoffm ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. Brachythecium plumosum (Hedw.) Schimp. Brachythecium rivulare Schimp. Rhytidiadelphus (Limpr.) Warnst. Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. Rhytidiadelphus loreus (Hedw.) Warnst. Discelium Brid. Discelium nudum (Dicks.) Brid. Entodon Müll. Hal. Entodon concinnus (De Not.) Paris Sanionia Loeske 18

19 Stribet Krogblad (se Ann. 26) Krogmos Fedtet Krogmos Krogtand Åben Krogtand Krøltuemos Alm. Krøltuemos Krumblad (se Ann. 14) Grøn Krumblad Rød Krumblad Krumkapsel Gul Krumkapsel Krusmos Gulbørstet Krusmos Ler Krusmos (se Ann. 32) Smaltandet Krusmos Krybmos Alm. Krybmos Bugtet Krybmos Stor Krybmos Udspærret Krybmos Krybstjerne Bølget Krybstjerne Fælled-Krybstjerne Gærde-Krybstjerne Mose-Krybstjerne Næb-Krybstjerne Raslende Krybstjerne Stor Krybstjerne Kuglekapsel Blågrøn Kuglekapsel Gulgrøn Kuglekapsel Kærmos Glinsende Kærmos Køllemos Alm. Køllemos Grøn Køllemos Tand-Køllemos Lamelmos Våd Lamelmos Langnæb Bredbladet Langnæb Mur-Langnæb Skov-Langnæb Lidenmos Kruset Lidenmos Lysmos Alm. Lysmos Lærkemos Mat Lærkemos Låddenhætte Bruchs Låddenhætte (se Ann. 30) Holmens Låddenhætte Kruset Låddenhætte Krøllet Låddenhætte (se Ann. 31) Oppustet Låddenhætte Retbladet Låddenhætte Stor Låddenhætte Matblad Robust Matblad Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske Hamatocaulis Hedenäs Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenäs Antitrichia Brid. Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid. Dicranoweisia Lindb. ex Milde Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. Limprichtia Loeske Limprichtia intermedia (Lindb.) Loeske Limprichtia revolvens (Sw.) Loeske Camptothecium Schimp. Camptothecium lutescens (Hedw.) Schimp. Weissia Hedw. Weissia rutilans (Hedw.) Lindb. Weissia rostellata (Brid.) Lindb. Weissia controversa Hedw. Amblystegium Schimp. Amblystegium serpens (Hedw.) Schimp. Amblystegium varium (Hedw.) Lindb. Amblystegium saxatile Schimp. Amblystegium juratzkanum Schimp. Plagiomnium T.J. Kop. Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J. Kop. Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J. Kop. Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop. Plagiomnium ellipticum (Brid.) T.J. Kop. Plagiomnium rostratum (Schrad.) T.J. Kop. Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. Plagiomnium medium (Bruch & Schimp.) T.J. Kop. Bartramia Hedw. Bartramia ithyphylla Brid. Bartramia pomiformis Hedw. Tomentypnum Loeske Tomentypnum nitens (Hedw.) Loeske Zygodon Hook. & Taylor Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. Zygodon conoideus (Dicks.) Hook. & Taylor Dryptodon Brid. Dryptodon patens (Dicks. ex Hedw.) Brid. Rhynchostegium Bruch & Schimp. Rhynchostegium megapolitanum (Blandow ex F. Weber & D. Mohr) Schimp. Rhynchostegium murale (Hedw.) Schimp. Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp. Astomum Hampe Astomum crispum (Hedw.) Hampe Schistostega D. Mohr Schistostega pennata (Hedw.) F. Weber & D. Mohr Leskea Hedw. Leskea polycarpa Ehrh. ex Hedw. Ulota D. Mohr Ulota bruchii Hornsch. Ulota drummondii (Hook. & Grev.) Brid. Ulota crispa (Hedw.) Brid. Ulota crispula Bruch Ulota coarctata (P. Beauv.) Hammar Ulota hutchinsiae (Sm.) Hammar Ulota phyllantha Brid. Anomodon Hook. & Taylor Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor 19

20 Smal Matblad Tyndgrenet Matblad Meesia Butbladet Meesia Langbørstet Meesia (se Ann. 15) Treradet Meesia (se Ann. 15) Muddermos Bulet Muddermos Møgmos Pære-Møgmos Rundbladet Møgmos Møllemos Krum Møllemos Mørkmos Mat Mørkmos Nikkemos Alm. Nikkemos Blød Nikkemos Bæk-Nikkemos Fin Nikkemos Grus Nikkemos (se Ann. 21) Gul Nikkemos Gulkuglet Nikkemos Langhalset Nikkemos Mørk Nikkemos Opaliserende Nikkemos Sand Nikkemos Snoet Nikkemos Sphagnum-Nikkemos Tråd Nikkemos Næbmos Fin Næbmos Stor Næbmos Stribet Næbmos Nøgenmos Jord-Nøgenmos Nøgenmund Spanskgrøn Nøgenmund Penselmos Alm. Penselmos Tæt Penselmos Piberensermos Alm. Piberensermos Plysmos Smalbladet Plysmos Pudemos Skør Pudemos Pytmos Kochs Pytmos Stor Pytmos Pærekapsel Alm. Pærekapsel Kort Pærekapsel Pæremos Alm. Pæremos Pølsekapsel Stub-Pølsekapsel Tæt Pølsekapsel Rademos Bæk-Rademos Anomodon longifolius (Schleich. ex Brid.) Hartm. Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener Meesia Hedw. Meesia uliginosa Hedw. Meesia longiseta Hedw. Meesia triquetra (L. ex Jolycl.) Ångström Physcomitrella Bruch & Schimp. Physcomitrella patens (Hedw.) Bruch & Schimp. Splachnum Hedw. Splachnum ampullaceum Hedw. Splachnum vasculosum Hedw. Hygrohypnum Lindb. Hygrohypnum luridum (Hedw.) Jenn. Leskeella (Limpr.) Loeske Leskeella nervosa (Brid.) Loeske Pohlia Hedw. Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. Pohlia drummondii (Müll. Hal.) A.L. Andrews Pohlia camptotrachela (Renauld & Cardot) Broth. Pohlia andalusica (Höhn.) Broth. Pohlia lutescens (Limpr.) H. Lindb. Pohlia bulbifera (Warnst.) Warnst. Pohlia elongata Hedw. Pohlia lescuriana (Sull.) Ochi Pohlia cruda (Hedw.) Lindb. Pohlia marchica Osterwald Pohlia proligera (Kindb.) Broth. Pohlia sphagnicola (Bruch. & Schimp.) Broth. Pohlia filum (Schimp.) Mårtensson Eurhynchium Bruch & Schimp. Eurhynchium pulchellum (Hedw.) Jenn. Eurhynchium angustirete (Broth.) T.J. Kop. Eurhynchium striatum (Schreb. ex Hedw.) Schimp. Pseudephemerum (Lindb.) I. Hagen Pseudephemerum nitidum (Hedw.) Reimers Gymnostomum Nees & Hornsch. Gymnostomum aeruginosum Sm. Cirriphyllum Grout Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M. Fleisch. Paludella Ehrh. ex Brid. Paludella squarrosa (Hedw.) Brid. Orthodontium Schwägr. Orthodontium lineare Schwägr. Amphidium Schimp. Amphidium mougeotii (Bruch & Schimp.) Schimp. Leptodictyum (Schimp.) Warnst. Leptodictyum kochii (Schimp.) Warnst. Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. Physcomitrium (Brid.) Brid. Physcomitrium pyriforme (Hedw.) Hampe Physcomitrium eurystomum Sendtn. Leptobryum (Schimp.) Wilson Leptobryum pyriforme (Hedw.) Wilson Herzogiella Broth. Herzogiella seligeri (Brid.) Z. Iwats. Herzogiella striatella (Brid.) Z. Iwats. Fissidens Hedw. Fissidens pusillus (Wilson) Milde 20

Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose

Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose Mosser i Tofte Skov og den sydlige del af Ll. Vildmose Af Simon Lægaard, Irina Goldberg og Arne Jørgensen Indledning Der er tidligere udgivet en rapport om mosserne i Høstemark Skov og herunder den tilhørende

Læs mere

25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen

25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen 25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen Rødmende Læderporesvamp Daedaleopsis confragosa En

Læs mere

Omfartsvej ved Lille Skensved

Omfartsvej ved Lille Skensved Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Omfartsvej ved Lille Skensved Biologiske værdier registrering vurdering anbefaling Rapport udarbejdet for Roskilde Amt

Læs mere

Vegetationen på naturarealer inden for to potentielle vådområder, Søgård Sø og Iglsø Notat til Viborg Kommune og Alectia

Vegetationen på naturarealer inden for to potentielle vådområder, Søgård Sø og Iglsø Notat til Viborg Kommune og Alectia Vegetationen på naturarealer inden for to potentielle vådområder, Søgård Sø og Iglsø Notat til Viborg Kommune og Alectia 25-06-2014 SBH consult ApS Annette Sode Indledning Viborg Kommune har planer om

Læs mere

Stiftelsen Hofmansgave tilhører»det danske folk«

Stiftelsen Hofmansgave tilhører»det danske folk« Stiftelsen Hofmansgave tilhører»det danske folk«mens ungdomsoprøret rullede hen over universiteterne, og de unge hippier samlede sig omkring Storkespringvandet i København for at spille guitar og ryge

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK

ESBJERG KOMMUNE Kultur & Fritid MOTORSPORTSCENTER DANMARK ESBJERG KOMMUNE MOTORSPORTSCENTER DANMARK Baggrundsrapport Oktober 2008 Østervang 2, 6800 Varde Dokken 16 A, 6700, Esbjerg Overordnet beskrivelse af området Et udvidet og nyt Motorsportscenter Danmark

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Digte fra fantomstaten

Digte fra fantomstaten Digte fra fantomstaten Indhold Indholdsfortegnelse... i Om natursyn og algoritmer... iii Digte fra en fantomstat... v Hovedform... 2 Pande... 4 Øjenbryn... 6 Øjne... 8 Næse... 10 Øre... 12 Kindben...

Læs mere

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE BLIV DIN EGEN STYLIST 24 TIPS TIL DIT ULTIMATIVE LOOK Hvad klæder DIN figur, og hvordan fremhæver du bedst dine smukkeste sider? Q giver dig de ultimative tips til din styling. 1. FARVER Mørke farver slanker,

Læs mere

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler.

Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne og tæernes skelet, samt muskler. Friis Lara Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El-Vej 13, Seest, DK 6000 Kolding Tlf. (45) /5 52 83 03 Email: efriism@stofanet.dk Schæferhundens Poter Poten skelet består af fodrodsknoglerne, mellemfodsknoglerne

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

3 // Grafik og billedebehandling

3 // Grafik og billedebehandling // Grafik og billedebehandling Opgaven Denne opgave er en fiktiv opgave, hvor jeg retoucherer en»selfie«af en pige der sidder med sine høretelefoner. Jeg ville bl.a. lave ansigtet lidt»renere«i sit udtryk

Læs mere

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk

AUGUST 2015. Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk AUGUST 2015 Ateljé Margaretha - Postboks 252-6330 Padborg. Tel. 70 20 22 50 www.margaretha.dk E-mail: kundeservice@margaretha.dk Kære Klubmedlem! Her kommer folderen for august med herlige broderier og

Læs mere

Danske plantenavne. Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen

Danske plantenavne. Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen Danske plantenavne Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen Kært barn har mange navne, det gælder også mange danske planter, der ikke alene skifter videnskabelige navne, men tillige ofte udstyres

Læs mere

IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Regnehæfte Elektronik

IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN. Regnehæfte Elektronik IK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKNIK TEKN Regnehæfte Elektronik www.if.dk Regnehæfte Elektronik Forord Redaktør Hagen Jørgensen År 2004 Best. nr. Erhvervsskolernes Forlag Munkehatten 28

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 122

Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks til Grafisk design side 122 Appendiks 122/2 Et helt almindeligt portrætfotografi Her er et billede af et helt almindeligt menneske. Modellen er ikke professionel, og billedet er et eksempel på

Læs mere

Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage

Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage Miljøprojekt Nr. 783 2003 Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage - Bevoksning på murværk, tegl- og betontage Charlotte Frambøl, Helge Hansen, Jens Østergaard,

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn)

Kostumeliste (under finder du din danselæres navn) Kostumeliste til holdene der danser hos Lone og Louise Hold 9: - Deres eget Hip hop tøj til opvarmning. - Cirkus er de Kaj, så de låner Kasket og grønne bluser af os, skal selv have egne bukser og de behøver

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

kuglepennen kan kun dokumentere det nuværende. terra incognita er fortidens og fremtidens. det er ikke tilgængeligt

kuglepennen kan kun dokumentere det nuværende. terra incognita er fortidens og fremtidens. det er ikke tilgængeligt kvinde + atlas kapitel 1: feltarbejde hun knytter hånden og ser på det første fingerled der er bittesmå hår der stritter. hun tager kuglepennen og tegner dem op med små lette bevægelser og tænker på at

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

PA-6 - NYLON. Lagerprogram www.nordiskplast.dk for aktuelt program 100% NORDISK PLAST

PA-6 - NYLON. Lagerprogram www.nordiskplast.dk for aktuelt program 100% NORDISK PLAST 1PA6 PA6 NYLON Nylon Rundstænger PA6 Natur 11.1 Rundstænger PA6 Sort 11.2 Rundstænger PA6 Støbte Natur 11.3 Rundstænger PA6 Støbte Sort 11.4 Rundstænger Sustaglide, Oliefyldt Grøn, gul 11.5 Rundstænger

Læs mere

Photofiltre nr. 85 Lave grafikbillede hvor vi bruger plugins side 1

Photofiltre nr. 85 Lave grafikbillede hvor vi bruger plugins side 1 Lave grafikbillede hvor vi bruger plugins side 1 Vi skal nu sammensætte et grafikbillede hvor vi bruger 2 plugins som kan hentes på min hjemmeside www.pensionistedb.dk under Photofiltre. Denne hedder Image

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

AGERBÆK HOTEL. Velkomst

AGERBÆK HOTEL. Velkomst - vinkort AGERBÆK HOTEL Velkomst Abrikos, alkoholfri 15,00 FRANKRIG Concert de Paris, Peche Concert de Paris er en mousserende vin med en vidunderlig smag af fersken 20,00 SPANIEN Miquel de March, Cava

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

Design- og branding guidelines

Design- og branding guidelines AlfaNordic Design- og branding guidelines Corporate Visuel Identitet Indhold Indledning AlfaNordics logo Det primære logo Det sekundære logo Gengivelse af logoet Grafiske guidelines Farver Typografi Taglines

Læs mere

SJOVE TING TIL JUL En male/klippe/klistrebog for hele familien

SJOVE TING TIL JUL En male/klippe/klistrebog for hele familien Gratis prøveversion Agnes Ingersen SJOVE TING TIL JUL En male/klippe/klistrebog for hele familien Foto Claus Eliasen Forlaget Ingersen Sjove Ting Til Jul Copyright: 2007 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag.

Læs mere

Official Results 12 th Copenhagen Veteran Open Amager Bordtennisklub Friday 4 September Sunday 6 September 2015

Official Results 12 th Copenhagen Veteran Open Amager Bordtennisklub Friday 4 September Sunday 6 September 2015 Official Results 12 th Copenhagen Veteran Open Amager Bordtennisklub Friday 4 September Sunday 6 September 2015 Team Competition Main Tournament 1. Preben Larsen/Jan Sørensen DK 2. Thomas Hjermind Jensen/Tomasz

Læs mere

UNDERVISERARK / FACIT

UNDERVISERARK / FACIT Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik:

Musik og Spræl. Klapstart. D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: Musik og Spræl Klapstart D A D G :Nu skal vi spille musik D A G A hoppe og danse og lave rytmik: (klap skiftevis på lår og i hænder) G D A D :Goddaw sir vi til fødderne, knæene og mawsen: (klap det omtalte

Læs mere

FarmOnline WebLink. Teknisk Info

FarmOnline WebLink. Teknisk Info Teknisk Info Teknisk Info 3 1 Produktbeskrivelse er en hardware enhed med netværksfunktionalitet. Den kan dels fungere som fjernadgang via internettet, og dels sætte managementprogrammet FarmOnline Explorer

Læs mere

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23.

Kyndbøl Symaskiner. Kolbe. G Nålens. Nålens. tykkel. længde. Skaft. Indsnævring for griberspids. Nåle øje. Nålespids. 23. 23. januar 2008 Generelle sy-tips fra Kyndbøl Symaskiner i Odense Nålen: Nålen er en af de vigtigste sy organer. Derfor er det vigtigt at vælge den rigtige nål til det det sy arbejde som skal fortages.

Læs mere

KOMBINATIONER FARVEKORT FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION

KOMBINATIONER FARVEKORT FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION FARVEKORT KOMBINATIONER FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION UDENDØRS 7 3110 392869 Beckers Maling A/S, Kornmarksvej 26, DK-2605 Brøndby Tlf. 4363 1611, fax 4363 0098. www.beckers.dk ART NR 039286/2007

Læs mere

BOTANISKE UNDERSØGELSER PA JAMESON land 1982

BOTANISKE UNDERSØGELSER PA JAMESON land 1982 BTANISKE UNDERSØGELSER PA JAMESN land 1982 Rapport ved BENT FREDSKILD CHRISTIAN BAY SUNE HalT Grønlands Botaniske Undersøgelse Botanisk Museum Gothersgade 130 DK-1123 København K BTANISKE UNDERSØGELSER

Læs mere

SJOV MED MÆLKEKARTONER En male/klippe/klistrebog for hele familien

SJOV MED MÆLKEKARTONER En male/klippe/klistrebog for hele familien Agnes Ingersen SJOV MED MÆLKEKARTONER En male/klippe/klistrebog for hele familien Gratis prøveversion Foto Claus Eliasen Forlaget Ingersen Sjov Med Mælkekartoner Copyright: 2006 Agnes Ingersen 1. udgave,

Læs mere

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG

Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG Anvendelse af FSIII delprocesser - BILAG v1.1 august 2015 Ændring d. 18. august 2015: To tilstande på servicelovsområdet var ved en fejl udgået. Det drejer sig om Tilegne sig færdigheder og problemløsning.

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø

Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø Millionstøtte til erstatningsjord for urentable enge gjorde det muligt at skabe Halkær Sø Det lave terræn langs åen havde efterhånden sat sig så meget, at de drænede enge dårligt nok var til at køre på.

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual.

Intro. Navnetræk med symbol, version 1. Håndværksrådets logomanual 2. Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Logomanual Intro Denne lille logomanual er et udsnit af Håndværksrådets egentlige designmanual. Den omhandler brugen af Håndværksrådets 1) Navnetræk og 2) Symbol (logo, fletværksudsnit), dvs. de designelementer,

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

TYG TIL HUNDEN ET SORTIMENT MED BREDDE OG VARIATION

TYG TIL HUNDEN ET SORTIMENT MED BREDDE OG VARIATION TYG TIL HUNDEN ET SORTIMENT MED BREDDE OG VARIATION Tyg til hunden er en stor og vigtig produktgruppe hos alle dyrehandlere. Tyg elskes af de fleste hunde og gør derudover også stor nytte når de tygges.

Læs mere

BAS 914S/929S Datablad

BAS 914S/929S Datablad BAS 914S/929S BA Systems Petershvilevej 1 DK-3200 Helsinge http://www.basystems.dk BAS 914S/929S tilhører en familie af programmerbare kontrollere der er målrettet til mindre samt medium størrelse installationer.

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Udvidelse UBL 2.0 Extension G33 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Udvidelse Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Miraklet i Vestjylland den genoprettede Filsø

Miraklet i Vestjylland den genoprettede Filsø Miraklet i Vestjylland den genoprettede genopstod fra svinebrug i efteråret 2012 ude bag klitterne ved Henne Strand nordvest for Varde. Allerede nu lokker søen med spektakulære naturoplevelser. I den anden

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser.

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser. Château De Valcombe Herning Vin Center Herning Vin Center Er en lille familie drevet virksomhed Vi er et af de ældste vin firmaer i Herning, måske den ældste. Grundlagt i 1967. Vi fokuserer udelukkende

Læs mere

- en introduktion! Oversætter domænenavne til IP-adresser - F.eks: www.jp.dk oversættes til 80.80.12.116 - Bruges dagligt i Internet Browsere

- en introduktion! Oversætter domænenavne til IP-adresser - F.eks: www.jp.dk oversættes til 80.80.12.116 - Bruges dagligt i Internet Browsere Domain Name Service - en introduktion! Domain Name Service - DNS Oversætter domænenavne til IP-adresser - F.eks: www.jp.dk oversættes til 80.80.12.116 - Bruges dagligt i Internet Browsere Oversætter IP-adresser

Læs mere

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest)

Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Fantastiske dyr (blåhval, giraf, kolibri, søhest) Blåhval Giraf Kolibri Søhest Er verdens største dyr Lever på savannen i Afrika Er en fugl Er en fisk Kan blive op til 33 meter lang Er verdens højeste

Læs mere

Lav slægtsbøger med Legacy

Lav slægtsbøger med Legacy Legacy Slægtsbogscenter Indhold Slægtsbogscentret...1 Forenklet anetavle...2 Efterslægtsberetning...2 Slægtsbogscentret...2 PDF-udskrift...5 Slægtsbog med billeder...5 Mere hjælp...6 Slægtsbogscentret

Læs mere

Design manual for Bifrost

Design manual for Bifrost Design manual for Bifrost Farver - Skalaer - Anvendelse - Web anvendelse Bomærke - Skabelse Logotype - Snit - Benyttelse Brødtekstfont - Snit - Benyttelse Region bomærke - Farver - Valg - Form Andre benyttelser

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Analyse af Locobase reklamen

Analyse af Locobase reklamen Analyse af Locobase reklamen Genre Tekstens genre er sagprosa, hvilket vil sige, at teksten er nonfiktiv, altså er indholdet virkeligt. Man kan kende sagprosa på, at det har en afsender, et sagforhold

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb.

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. BJØRN Min snude er helt fantastisk, men til hvad? Svar til Læreren: at lugte med. Hunde har som bekendt en fantastisk god lugtesans, og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk

Indholdsfortegnelse. LÆS MERE PÅ www.forlaget.ingersen.dk Gratis prøveversion Sjov Med Paptallerkener Copyright: 2005 Agnes Ingersen 1. udgave, 1. oplag. Forfatter: Agnes Ingersen Udgiver: Forlaget Ingersen Assentorpvej 42 4295 Stenlille Epost: forlaget@ingersen.dk

Læs mere

Tobias Ø. station. I andre tilfælde skyldes rapporterne om nyt land optiske spejlingsfænomer, som er velkendte fra polområderne.

Tobias Ø. station. I andre tilfælde skyldes rapporterne om nyt land optiske spejlingsfænomer, som er velkendte fra polområderne. AF ole bennike, naja mikkelsen og rene forsberg Tobias Ø RESUMÉ I vore dage, hvor satellitter kredser omkring Jorden, kunne man tro at hver en afkrog er kortlagt i detalje. Derfor var det højst overraskende,

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul.

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul. CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Der findes

Læs mere

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten Faktion: kapitel om reklameanalyse Det skal bare sælge om at analysere reklamer Verden er fuld af reklamer. Der er reklamer i blade og aviser, på internettet og i fjernsynet. Når vi venter på en bus, er

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2012 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Pattedyr a. Gnavere og støttetandede b. Hovdyr c. Rovdyr d. Hovdyr 3. Fugle a. Andefugle Pattedyr De større danske pattedyr

Læs mere

Workwear. Designed to work.

Workwear. Designed to work. Workwear. Designed to work. Hi-Vis Premium Med stolthed kan vi præsentere vores premiumserie i Hi-Vis-segmentet Hi-Vis-tøjets primære formål er jo at være synligt. Vi har sørget for at gøre denne kollektion

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel

Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel www.royalcanin.dk En enestående intelligent hund Bag Puddelens elegante udseende gemmer der sig en livlig, nysgerrig sjæl med sjældne intellektuelle evner.

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL

25% DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET. NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser. SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler SPAR OP TIL DANSK DESIGN OG KVALITET I BADEVÆRELSET BAD & BRUS INSPIRATION OG GODE KAMPAGNEPRISER NYHED! Eksklusive bruseafskærmninger til intropriser SPAR OP TIL 25% SUPERGODE TILBUD på lækre badmøbler Dansani /

Læs mere

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer

Seglet Online. Vi har brug for ekstra hænder!! Til alle ledere i Absalon divison. Weekenden den 4.-6.november. I dette nummer Årgang 4, nummer 5 Dato: 5. Oktober Vi har brug for ekstra hænder!! Weekenden den 4.-6.november. Opgaven er, at vi skal have malet trappeopgangen i forhuset på H.C. Ørstedsvej, samt køre nogle ting på

Læs mere

Grundopskrift på. - strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller på to kopper kaffe og en lækker, hjemmebagt bolle.

Grundopskrift på. - strikket oppefra og ned og nedfældet af Liselotte Weller på to kopper kaffe og en lækker, hjemmebagt bolle. Disclaimer: Opskriften er til fri afbenyttelse i nonkommercielle sammenhænge. Det betyder, at du ikke må videresælge opskriften hverken som din egen eller som min. Du må heller ikke regne med nogen former

Læs mere

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede

Himmelsk hortensia. Dyrk dem i krukker og bede Af Anita Banner og Susie Helsing Nielsen. Foto: Sari Tammikari Dyrk dem i Himmelsk hortensia Hortensia er et elsket indslag i haven, uanset om den vokser i større busketter, midt i staudebedet eller i

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Kontakt UBL 2.0 Contact G34 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OUOUBL Kontakt Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere GOD kaffe Grundbog for kaffeelskere Baristaen (eller sådan brygger du en god kop kaffe) I de foregående kapitler har vi kigget på en masse forhold, som er med til at skabe de gode kaffebønner. I dette

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

Kære børn og forældre!

Kære børn og forældre! Kære børn og forældre! Torsdagsbrev d. 9. oktober 2008 Invitation til Mammutforældremøde er vedlagt dette torsdagsbrev. Byggeri Tilmelding til hjælp med vores forestående byggeri er vedlagt dette torsdagsbrev.

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul

CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Ved bestilling

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Laverne i Botanisk Have

Laverne i Botanisk Have Laverne i Botanisk Have 13 Ulrik Søchting, lektor cand. scient. ulriks@bio.ku.dk Biologisk Institut, Københavns Universitet. I Botanisk Have er der bede med planter. Planterne har ettiketter og skilte

Læs mere

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014

Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 Bilag 26 Forsøgslæreplan for græsk A - stx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Græsk er et sprog- og kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur. Faget beskæftiger

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

FLEMMING BALVIG & LARS HOLMBERG FLAMINGOEFFEKTEN SOCIALE OVERDRIVELSER OG SOCIAL PEJLING JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

FLEMMING BALVIG & LARS HOLMBERG FLAMINGOEFFEKTEN SOCIALE OVERDRIVELSER OG SOCIAL PEJLING JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FLEMMING BALVIG & LARS HOLMBERG FLAMINGOEFFEKTEN SOCIALE OVERDRIVELSER OG SOCIAL PEJLING JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Flamingoeffekten Sociale overdrivelser og social pejling Flemming Balvig & Lars

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer:

Fig. 1 En bue på en cirkel I Geogebra er der adskillige værktøjer til at konstruere cirkler og buer: Euclidean Eggs Freyja Hreinsdóttir, University of Iceland 1 Introduction Ved hjælp af et computerprogram som GeoGebra er det nemt at lave geometriske konstruktioner. Specielt er der gode værktøjer til

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere