Hajer og deres sanser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hajer og deres sanser"

Transkript

1 Hajer og deres sanser Af Tue Skovga rd Larsen, biolog og naturvejleder, Fjord&Bælt/Naturama Hajer er et dyr, som langt de fleste mennesker har et forhold til, ogsa selv om det kun er de færreste, der har set en haj i naturen. Hajer kan indgyde alt fra frygt til beundring, men der er ingen tvivl om, at de fascinerer. Hvidhaj. Foto: Shutterstock, David P. Stephens. De første hajer opstod for 420 millioner a r siden, og siden da er mange arter opsta et og uddøde igen. I dag kendes 506 arter af hajer, hvor den største er hvalhajen. Den største hvalhaj man kender med sikkerhed var 12,65 meter lang og vejede mere end 21,5 ton. Over halvdelen af alle arter af hajer er dog under en meter lange, og den mindste er nok lille sorthaj, som kun bliver knap 20 cm lang. I Danmark er der set 16 arter af hajer, nogle af dem er kun blevet set her ganske fa gange, mens andre er meget almindelige. De 16 arter er: Pighaj, bla haj, brugde, gra haj, glathaj, stjernehaj, sma plettet rødhaj, storplettet rødhaj, ringhaj, sorthaj, grønlandshaj, rævehaj, seksgællet haj, trekanthaj, sildehaj og havengel. Den mest almindelige haj i Storebælt er den sma plettede rødhaj, og det er derfor ogsa denne art, man kan se pa Fjord&Bælt. Selvom det er yderst sjældent at se en haj i den danske natur, kan man ofte finde deres æg skyllet op pa stranden. Hajæggene er lyse i begyndelsen, som det ses pa billedet herunder, men de bliver mørkere med tiden. De æg man finder pa stranden, er mørkebrune eller sorte, men meget genkendelige pa deres facon. 1

2 Æg af småplettet rødhaj. Ungen med blommesækken ses tydeligt inden i. Foto: Tue Skovgård Larsen, Fjord&Bælt. Hvad gør en haj til en haj? Hajer er, sammen med rokker og havmus, bruskfisk. Det vil sige, at deres skelet er lavet af brusk og ikke af kalk som hos os mennesker eller benfiskene (som f.eks. torsk og fladfisk). Et skelet lavet af brusk gør hajen lettere, end hvis det var lavet af kalk. Det gør dem ogsa i stand til at lave ret skarpe sving. Benfisk har et la g, der dækker og beskytter gællerne, sa dan et la g har hajerne ikke der er fri udsigt til gællerne gennem gællespalterne. Gællespalterne er a bninger ind til gællerne, hvor vandet kan komme ud efter at have været forbi gællerne. De fleste arter af hajer har fem af disse gællespalter, men der findes ogsa arter med seks eller syv. En anden ting, der adskiller hajerne fra benfiskene er, at hajerne ikke har skæl. I stedet er kroppen dækket af hudtænder. Hudtænderne ser forskellige ud, alt efter hvor pa kroppen de sidder, og hvilken funktion de har. Nogle har en beskyttende funktion, andre leder vandstrømme forbi næsen, og andre igen mindsker vandmodstanden for hajen, na r den svømmer. Det er ogsa hudtænderne der gør, at en haj føles silkeglat, hvis man stryger den fra hovedet ned mod halen, mens den føles som sandpapir, hvis man stryger den anden vej. Hudtænder og vandstrømmen hen over dem. Tegning: Benjamin Wædeled, Fjord&Bælt. 2

3 Tænderne Det første man tænker pa, na r nogen nævner ordet haj, er nok en mund fuld af skarpe og spidse tænder. I virkeligheden er tænderne lige sa forskellige som hajerne selv, og tændernes udseende er afhængig af, hvad hajen spiser. En brugde har bittesma tænder, som den ikke bruger til noget, da den spiser ved at filtrere vandet for sma dyr med sine gæller. Port Jackson hajer, som spiser krabber, muslinger og søpindsvin, har spidse fortænder til at gribe med og flade knusetænder bagerst. Sildehajens tænder er spidse og vender bagud, sa de er gode at fange fisk med. Hvidhajens tænder er trekantede, skarpe og savtakkede, der kan fla lunser af f.eks. søløver. Hajens tænder dannes nederst i kæben og rykker med tiden fremefter og ud (A). Tænder fra fem forskellige hajer (B): 1: Pighaj, 2: Rødhaj, 3: Sildehaj, 4: Blåhaj og 5: Rævehaj. Tegning: Benjamin Wædeled, Fjord&Bælt. Hajernes tænder har samme ha rdhed som sta l, og hajerne har ogsa den fordel, at de hele tiden fa rnye tænder. Kigger man pa en hajkæbe, kan man se flere rækker tænder. De nederste rækker er de ufærdige tænder, som med tiden vil rykke fremefter, komme i brug og til sidst falde ud. En haj kan skifte flere tusinde tænder i sin levetid. Hajens sanser For at kunne finde sin føde, finde vej og undga farer, er hajerne udstyret ikke blot med fem sanser som os mennesker, men syv. Ud over at sanse forskellige indtryk, som sanser nu gør, er de forskellige sanser ogsa virksomme pa forskellige afstande, som figuren herunder viser. På tegningen ses rækkevidden af hajens forskellige sanser. Tegning: Benjamin Wædeled, Fjord&Bælt. 3

4 Høresans Hajer har ingen synlige ører som os, men de har dog to sma a bninger pa hovedet, som via to sma rør af brusk har forbindelse til de indre ører inde i hovedet. Lyde i vandet bliver ledt fra a bningerne, gennem bruskrørene og ned i en sæk fyldt med nerveceller, som opfanger lyden. Hajer hører bedst dybe lyde mellem 25 og 100 Hz. Hz sta r for Hertz, som er ma leenheden for lydens frekvens om lyden er dyb (tænk bas) eller høj (tænk fløjte). Jo højere frekvens, des højere er lyden. Til sammenligning forega r en normal samtale mellem to mennesker i omra det mellem 200 og Hz. Da de dybe lyde er de mest almindelige lyde i havet, og desuden kan høres langt væk fra, gør det derfor muligt for en haj at høre sit bytte flere hundrede meter væk. Opbygningen af hajens øre. På nogle punkter ligner det et menneskeøre, men fordi hajer lever i vand, behøver de ikke trommehinde, det ovale vindue, hammer, ambolt og stigbøjle, som hos mennesket overfører lyden fra luft til væsken i øret. Tegning: Benjamin Wædeled, Fjord&Bælt. Hajens øre har, som os mennesker, tre buegange som sidder i rette vinkler i forhold til hinanden. Opbygningen og placeringen af disse buegange gør, at hajerne ved, hvordan deres krop er placeret i vandet, og at de kan holde balancen. Lugtesans Den mest berømte af hajens sanser er uden tvivl dens lugtesans. De fleste ved nok, at hajer kan lugte meget sma mængder blod i vandet, men det er ikke kun blod, som hajerne er gode til at lugte. De er ogsa meget følsomme for andre stoffer fra andre dyrs kroppe, som urin og hormoner. Det er selvfølgelig heller ikke kun byttedyr, som hajerne kan lugte. De kan ogsa lugte andre artsfæller, og f.eks. bestemme hvilket køn og seksuel modenhed den anden haj har. Hajerne har et næsebor pa hver side af hovedet. Et næsebor besta r af en sæk, der ser ud som om den er delt i to af en hudfold. Na r hajen svømmer, kommer vandet ind ad den ene a bning, gennem sækken og ud af den anden a bning. Pa indersiden af sækken er der folder, og na r vandet kommer gennem sækken, løber det gennem folderne, hvor sansecellerne sidder, og hajen opfanger lugten. 4

5 Hajens næsebor sidder forrest på hovedet (foto), og vandet løber hele tiden gennem hajens næsebor, når den svømmer (A) og hajen lugter således hele tiden med sansecellerne i folderne (B). Foto: Shutterstock, David P. Stephens, Tegning: Benjamin Wædeled, Fjord&Bælt. Hajer kan opfatte meget svage lugte, men man kan finde meget forskellige tal, na r man leder. For at nævne nogle: En dra be fiskeekstrakt fortyndet en milliard gange, eller ti milliarder gange fortyndet pa 1,7 km afstand, eller fiskeekstrakt fortyndet 1/10 mia. eller en lugt fortyndet 10 millioner gange. Det er lidt forvirrende, men uanset hvilket tal, der er mest korrekt, er der ingen tvivl om, at hajer har en rigtig god lugtesans. Da hajerne har næseborene siddende pa hver side af hovedet, kan hajerne finde vej til byttet ved at mærke tidsforskellen mellem en dufts ankomst til henholdsvis det ene eller andet næsebor (pa samme ma de som vi mennesker kan retningsbestemme en lyd). Dette kan ma ske ogsa forklare hammerhajens udseende; ved at den har placeret næseborene sa langt fra hinanden, bliver denne stereoeffekt forstærket. Sidelinje-systemet Alle fisk, ba de bruskfisk og benfisk, har et sansesystem kaldet sidelinje-systemet, der besta r af en række sma, vandfyldte kanaler under huden, som er i forbindelse med havvandet via sma huller. Kanalerne løber pa hver side af kroppen og ud pa hovedet, som det ses pa tegningen herunder. De røde prikker på tegningen viser, hvor sidelinjeorganet sidder på en haj. Som det kan ses, er det ikke kun ned langs siden, men også på hovedet. Når man kigger på en haj, er det dog tydeligst at se ned langs siden (foto). Tegning: Benjamin Wædeled, Fjord&Bælt, foto: Tue Skovgård Larsen, Fjord&Bælt. Inden i kanalerne er der sanseceller, der mærker de vandstrømme i kanalen, som opsta r pa grund af bevægelse af havvandet uden for hajen. Da al bevægelse i vand skaber en bevægelse af vandet (som de ringe, der opsta r, na r man kaster en sten i vandet), kan en haj mærke ikke bare bevægelsen, men ogsa i hvilken retning bevægelsen sker, og hvor kraftig den er. 5

6 Syn Hajernes øjne sidder pa siden af hovedet, hvilket gør at de næsten kan se hele vejen rundt om dem selv. Øjet har en pupil (hvilket benfisk ikke har), som trækker sig sammen eller udvider sig alt efter hvor meget lys, der er til stede. Inde i øjet sidder der en gennemsigtig, rund linse, som kan flyttes frem og tilbage, sa billedet kommer i fokus pa nethinden bagerst i øjet. Tegningen viser de strukturer, der er nævnt i teksten. Det Lysende Tæppe er i øvrigt også det, som gør at hajers øjne i lighed med en lang række pattedyr, som også har et sådant skinner i mørke (foto). Tegning: Benjamin Wædeled, Fjord&Bælt. Foto: Wikimedia, Creative Commons, Takato Marui. Pa nethinden finder man to slags sanseceller: Tapceller og stavceller. Tappe giver et detaljeret syn i dagslys og, hvis man har mere end e n type tappe, er det muligt at se i farver. Stavene, som er de mest almindelige i hajens øje, varetager synet i tusmørke og om natten. De giver et mindre detaljeret syn, men de er meget følsomme, na r det er mørkt, og de er suveræne til at opfatte kontraster (dvs. overgange mellem lys og mørke), hvilket nok er hajøjets vigtigste evne under jagt. En anden tilpasning til havets mørke, er det sa kaldte tapetum lucidum (latin for Lysende Tæppe ), der ligger bag nethinden i hajens øje. Det Lysende Tæppe virker som et spejl som kaster lyset tilbage fra bagsiden af øjet, sa det passerer øjets sanseceller igen. Hajen kan sa ledes udnytte det svage lys to gange, og sammen med de mange stavceller i øjet, gør det hajen i stand til opfatte lys, der er ti gange sa svagt som det, vi mennesker kan opfatte. Elektrisk sans Foran pa hajens hoved kan man se en masse sma huller. Bag hvert hul er der et lille kammer fyldt med gele. Disse kamre kaldes de Lorenzinske ampuller og bruges til at opfatte elektricitet. Den elektriske sans er sa effektiv, at en haj kan mærke elektricitet helt ned til 5 nanovolt (5 milliardene-dele volt) pa en centimeters afstand, sa et batteri, der for et menneske vil virke totalt dødt, vil for en haj opfattes som en kraftig energikilde. Den elektriske sans fungerer dog kun pa afstande under 30 cm, men til gengæld gør den det muligt for en haj at finde bytte, der ligger helt stille og begravet i sand. Det er ogsa muligt, at hajerne kan bruge den elektriske sans til at opfatte Jordens magnetfelt, hvilket giver dem en form for kompassans, samt til at opfatte ændringer i temperatur. Pa Fjord&Bælt er vi i 2013 begyndt at forske i den elektriske sans hos sma plettet rødhaj. Den sma plettede rødhaj er en bundlevende haj, som efter al sandsynlighed er en art, der bruger sin elektriske sans rigtigt meget, na r den jager, og derfor vil vi gerne undersøge, hvor følsom den elektriske sans er hos denne art. 6

7 Den elektriske sans sidder kun i hovedet (A - markeret med røde prikker), hvilket også giver mening set i forhold til rækkevidden af sansen. De gelefyldte kamre ses bag hullerne i huden (B). Fotografiet viser hullerne i snuden på en tigerhaj. Tegning: Benjamin Wædeled, Fjord&Bælt, foto: Wikimedia, Creative Commons, Albert Kok. Følesans Hajer har selvfølgelig ogsa en følesans, sa de kan registrere, hvis de rører ved et eller andet. Smagssans Nogle hajer har skægtra de, der ma ske spiller en rolle i smagssansen, som det f.eks. ses hos torsk. Men de fleste hajer skal have maden ind i munden for at kunne smage pa den. Inde i munden og svælget sidder smagsløgene pa nogle buler, kaldet smagsbuler. Selvom det kan være svært at adskille smagssans og lugtesans hos et dyr, der lever i vand, er det alligevel to helt forskellige sansesystemer. Godt nok opfanger begge sanser stoffer i vandet, men de er udformet forskelligt og er ogsa fysisk adskilt fra hinanden. Den væsentligste forskel pa de to sanseapparater er dog den reaktion, de udløser: Stoffer, der opfattes med smagssansen, udløser reaktioner, der er knyttet til bearbejdningen af mad (bid, spyt-udskillelse, synke og sa videre), mens stoffer, der opfattes med lugtesansen, udløser en kropsbevægelse (flugt, tilnærmelse til føde eller lignende). Selv om en haj er udstyret med alle disse effektive sanser, søger den ikke altid efter føde. En haj behøver nemlig ikke at spise mere end e n eller to gange om ugen, Tiden i mellem bruger den sa pa at fordøje. En haj behøver ikke den store mængde føde for at holde sig selv kørende, den spiser et sted mellem 1 og 10 gange sin kropsvægt om a ret, mest som ung, hvor energibehovet er størst. 7

Hvirveldyr og skeletter

Hvirveldyr og skeletter Kapitel 1 side 3 En underlig fisk Fiskeri handler om at fange fisk. Men før man giver sig i kast med at fange fisken, vil det være en god idé at vide lidt om, hvad fisk er for en størrelse. Ikke kun fordi

Læs mere

Fra hav til bord. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-06-5. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen

Fra hav til bord. 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-06-5. Udgiver: Fiskericirklen. Copyright: Fiskericirklen Fra hav til bord 2. udgave 2007 ISBN 87-90749-06-5 Udgiver: Fiskericirklen Copyright: Fiskericirklen Forfatter: Biolog Siz Madsen. Født 1967. Har arbejdet med forskning indenfor marinbiologi i Danmark

Læs mere

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium

Materialet retter sig mod 4. til 8. klasse. Dansk bearbejdelse: Anne Værnholt Olesen, Skoleservice, Tycho Brahe Planetarium Dette skolemateriale til omnimaxfilmen Delfiner er en bearbejdelse af et amerikansk skolemateriale til filmen. Det oprindelige materiale kan findes som pfd-fil på adressen: http://www.dolphinsfilm.com/fslearn.htm

Læs mere

Andet godt fra havet. Krebsdyrs opbygning Krebsdyrets krop er leddelt og opbygget med et hoved, en (for)krop og en hale/bagkrop.

Andet godt fra havet. Krebsdyrs opbygning Krebsdyrets krop er leddelt og opbygget med et hoved, en (for)krop og en hale/bagkrop. Kapitel 2 side 15 Andet godt fra havet Man fisker andre dyr fra havet end fisk. Det er krebs og bløddyrene. Der findes mange arter af krebs- og bløddyr, men det er kun nogle få af dem, der er interessante

Læs mere

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit.

At opsætte et foto. Det Gyldende Snit De fleste kender det nok tilbage fra formningstimerne i folkeskolen, det gyldne snit. Billedopbygning 1 Teknikken er ikke alt, men et godt redskab. Nu hvor du kender egenskaberne af dit udstyr (læs begynder og udstyr delen), kan jeg lære dig, hvordan du kan bruge dette til at give dit billede

Læs mere

SKOLEMATERIALE. 3.-6. klasse, natur/teknik og 7.-9. klasse, biologi. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - www.experimentarium.dk

SKOLEMATERIALE. 3.-6. klasse, natur/teknik og 7.-9. klasse, biologi. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - www.experimentarium.dk 6 7 5 3 7 8 9 5 7 3 9 1 4 3 2 7 4 2 5 9 1 4 7 2 4 9 1 2 SKOLEMATERIALE 3.-6. klasse, natur/teknik og 7.-9. klasse, biologi Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - www.experimentarium.dk Indhold Redaktion: Anne

Læs mere

Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera

Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera Læs denne KØBS GUIDE - og køb det rigtige Vildtkamera Ved brug af vildtkameraer i.f.m. overvågning af dit jagtrevir, vil du blive overrasket over hvor effektivt og nemt det er at danne sig et overblik

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Arbejder min hest korrekt? Af Henrik Johansen Denne test af, hvordan din hest arbejder, tager ca. tre minutter og bør indgå i opvarmningen hver dag. Du må vide, nøjagtig hvad der

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Skab dig i fælleskabet -timen

Skab dig i fælleskabet -timen Skab dig i fælleskabet -timen Side 1 af 25 Forord: Undervisningsforløbet: Skab dig i fællesskabet-timen er vores udgave af klassens time. Først og fremmest er det meningen, at disse undervisningsforløb

Læs mere

Størfiskeri i Blue Rock 2015

Størfiskeri i Blue Rock 2015 Størfiskeri i Blue Rock 2015-8 års erfaringer med stør! -Denne stør-guide, er en opdateret udgave af første udgave fra 2010, men der er sket meget, så vi følte at en ny og forbedret udgave var på sin plads.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Dyrebasen på Bredekærgård. Læringsmateriale om Muldvarpen

Dyrebasen på Bredekærgård. Læringsmateriale om Muldvarpen Dyrebasen på Bredekærgård Læringsmateriale om Muldvarpen 1 Indhold 1. Kort introduktion til læringsmaterialet og Formidlingsbaserne........ 3 2. Sådan anvender du læringsmaterialet................. 4 3.

Læs mere

Størfiskeri i Blue Rock.

Størfiskeri i Blue Rock. Størfiskeri i Blue Rock. Størfiskeri er mildest talt ganske ukendt i Danmark. Det er umuligt at finde litteratur om emnet. Nok kan man læse om størfiskeri i Canada, men det er en anden størart, som fanges

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Shamata og Vipassana

Shamata og Vipassana Shamata og Vipassana Meditations-instruktioner Kommentar v. Geshe Pema Samten 10. - 11. maj 2008 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller dele af

Læs mere

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch

Detaljerne tæller når det gælder. Fotograf Mick Anderson. Henriette Koch Detaljerne tæller når det gælder Fotograf Mick Anderson Henriette Koch 2 Bogen er til gratis download 1. udgave marts 2003 6. udgave marts 2015 Forfatter: Henriette Koch Forord Der findes bøger om sejlads,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD:

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Lærermateriale fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Oversigt over udstillingen Obligatorisk information, som hjælper dig med forberedelserne Når I ankommer til udstillingen Aktiviteter,

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år.

Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. Afsluttende bachelorprojekt januar 2014. Den motoriske og sanselige udvikling 0-3 år. University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Navn: Katrine Parkø Knudsen Studienummer: 22109513 Vejleders

Læs mere

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud

Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS. 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Tine Tangdal LÆSEPRØVE TÆM DIN STRESS 37 øvelser til ro, livsglæde og overskud Indledning Hvorfor er det, at jeg har skrevet denne bog? Der findes så mange andre bøger, der handler om stress og om at få

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

din guide til hurtigt resultat

din guide til hurtigt resultat din guide til hurtigt resultat vigtigt! læs her før du træner side 2 KAN MAN TRÆNE MAVEN FLAD? Ja, det kan du eller i hvert fald kan du træne den fladere, hvis den er for stor. Om den bliver helt flad,

Læs mere

PSYKOLOGI. Udviklingspsykologiske betragtninger. Af Per Svoldgaard

PSYKOLOGI. Udviklingspsykologiske betragtninger. Af Per Svoldgaard PSYKOLOGI Udviklingspsykologiske betragtninger Af Per Svoldgaard Hundens adfærd bestemmes af 1) Hundens erfaringer, d.v.s. tillært viden; 2) De medfødte anlæg og i hvor høj grad disse anlæg er blevet stimuleret;

Læs mere

Læsemateriale. Spis med sanserne

Læsemateriale. Spis med sanserne BroKom Forskningskommunikation som brobygning og kompetenceudvikling for unge mennesker i Region Midtjylland Undervisningsmaterialet er udviklet af ph.d.-studerende Line Holler Mielby, Institut for Fødevarekvalitet,

Læs mere