Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine Sådan kommer du i gang... 37

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37"

Transkript

1

2 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang Kend etiketmaskinen Tænd-sluk...39 LCD-display...40 Indstillinger...40 Store bogstaver...40 Backspace...40 Num Lock...41 Navigationstaster...41 Annullér...41 Formatering af etiketter Ændring af skriftstørrelse...41 Ændring af typografi...42 Tilføjelse af en ramme eller en understregning...42 Brug af symboler og specialtegn Symboler og specielle tegn...43 Tilføjelse af internationale tegn...44 Udskriftsindstillinger Vis udskrift...44 Udskrivningskontrast...44 Vedligeholdelse af etiketmaskinen... 45

3 Fejlfinding DYMO D1 Tapekassetter Tilbagemelding om brugervejledningen Miljømæssige oplysninger

4 Cancel OK Figur 1 LabelManager 120P Elektronisk etiketmaskine 9 1 Tapeafklipper-knap 8 Ramme 15 Til/Fra 2 Udskriv 9 Mellemrumstast 16 Symboler 3 OK 10 Vertikal 17 Navigation 4 Størrelse 11 CAPS 18 Understregning 5 Num Lock 12 Fed 19 LCD-display 6 Backspace 13 Annullér 20 Eksempel 7 Specialtegn 14 Indstillinger 21 Tape-udgang 8 36

5 Om din nye etiketmaskine Med den elektroniske etiketmaskine DYMO LabelManager 120P kan du oprette en lang række selvklæbende etiketter af høj kvalitet. Du kan udskrive etiketter i flere forskellige skriftstørrelser og typografier. I etiketmaskinen anvendes DYMO D1 tapekassetter i bredder på 9 eller 12 mm. Disse tapekassetter fås i en lang række farver. Besøg for at få oplysninger om, hvor du kan købe etiketter og tilbehør til din etiketmaskine. Produktregistrering Besøg for at registrer din etiketmaskine online. Sådan kommer du i gang Følg vejledningen på de følgende sider for at udskrive din første etiket. Strømforsyning Etiketmaskinen strømforsynes af seks højkapacitets-aa alkalinebatterier. For at spare på strømforbruget, slukker etiketmaskinen automatisk efter 2 minutters inaktivitet. Sådan isættes batterierne Figur 2 1. Skub batteridækslet væk fra etiketmaskinen. Se figur Indsæt batterierne i henhold til polaritetsangivelserne (+ og -). 3. Sæt dækslet på igen. x Udtag batterierne, hvis etiketmaskinen ikke skal bruges i længere tid. 37

6 Isætning af tapekassetter Etiketmaskinen leveres med en enkelt tapekassette. Du kan købe yderligere tapekassetter hos den lokale forhandler af tilbehør. Sådan isættes tapekassetter 1. Løft dækslet over tapekassetterummet for at åbne taperummet. Se figur 3. x Før du bruger etiketmaskinen første gang, skal du fjerne beskyttelsespappet i tapeslottet. Se Figur Indsæt kassetten med etiketten opad og tapen placeret mellem styrestifterne. Tryk ned, indtil kassetten klikker på plads. 3. Se figur Luk dækslet over tapekassetterummet. Styrestifter Sådan bruges etiketmaskinen første gang Fjern beskyttelsespap Click!! Figur 5 Første gang du tænder for maskinen, bliver du bedt om at vælge sprog og måleenhed. Disse indstiller anvendes, indtil de ændres, eller indtil etiketmaskinen nulstilles. Du kan ændre indstillingerne ved at trykke på knappen Indstillinger. Sådan opsættes etiketmaskinen 1. Tryk på { for at tænde den. 38 Klik! Klik! Figur 3 Figur 4

7 2. Vælg sprog, og tryk på }. Som standard er sproget indstillet til engelsk. Det valgte sprog er afgørende for det tilgængelige tegnsæt. 3. Vælg mm eller tommer, og tryk på }. 4. Vælg bredden på den tapekassette, der for øjeblikket sidder i etiketmaskinen. Du er nu klar til at udskrive din første etiket. Sådan udskrives etiketter 1. Indtast tekst for at oprette en simpel etiket. 2. Tryk på G. 3. Tryk på afklipperknappen for at afklippe etiketten. Tillykke! Du har udskrevet din første etiket. Du kan læse mere om de forskellige muligheder for at designe og udskrive etiketter på de følgende sider. Kend etiketmaskinen Bliv fortrolig med placeringen af funktionstasterne på din etiketmaskine. Se figur 1. De følgende afsnit indeholder en detaljeret beskrivelse af de enkelte funktioner. Tænd-sluk { -knappen bruges til at tænde og slukke for strømmen. Hvis der ikke trykkes på en tast inden for to minutter, slukkes etiketmaskinen automatisk. Den etiket, du skrev til sidst, er blevet gemt i hukommelsen og vil blive vist i displayet, når du igen tænder for etiketmaskinen. De tidligere valgte indstillinger bliver også gemt. 39

8 LCD-display Du kan angive op til 99 tegn og mellemrum. Displayet kan vise ca. 13 tegn ad gangen. Det viste antal tegn afhænger af antallet af mellemrum. Med DYMOs avancerede grafiske display, kan enhver formatering, du tilføjer, kunne ses med det samme. For eksempel kan man tydeligt se den formaterede ramme i teksten. Funktionsindikatorer øverst på LCD-displayet er sorte, så du kan se, hvilke funktioner der er aktiverede. Indstillinger -tasten viser undermenuerne for etiketbredde, sprog, enheder og kontrast. Disse funktioner beskrives senere i denne brugervejledning. Store bogstaver -tasten skifter mellem små og store bogstaver. Når funktionen er aktiveret, vises CAPS-indikatoren i displayet, og alle bogstaver, der indtastes, vil være store. Fabriksindstillingen for CAPS-tasten er TIL. Når CAPS-funktionen ikke er aktiveret, vil alle bogstaver, der indtastes, være små. Backspace 0-tasten fjerner tegn til venstre for markøren. 40

9 Num Lock -tasten giver adgang til de tal, der er placeret på nogle af de bogstavtasterne. Når Num Lock er aktiveret, vises Num Lock-indikatoren i displayet, og tallene 0 til 9 vises, når der trykkes på de tilsvarende bogstavtaster. Num Lock er som standard slået fra. Navigationstaster Du kan gennemse og redigere en etiket vha. venstre og højre piletast. Du kan også navigere gennem menuer vha. pil op og pil ned, og derefter trykke på } for at foretage et valg. Annullér -tasten bruges til at forlade en menu uden at foretage et valg eller til at annullere en handling. Cancel Formatering af etiketter Etiketmaskinen har en række formateringsfunktioner til brug ved udformning af etiketter. Ændring af skriftstørrelse Du kan vælge mellem to skriftstørrelser til dine etiketter: Normal og Stor. Den valgte skriftstørrelse anvendes på alle tegn på etiketten. Sådan indstilles skriftstørrelsen Tryk på. Skriftstørrelse-tasten skifter mellem de to størrelser. Skriftstørrelses-indikatoren viser den nye størrelse mens du skifter. 41

10 Ændring af typografi Du kan vælge mellem tre forskellige typografier: AaBbCc AaBbCc a Normal Fed Vertikal Den valgte typografi anvendes på alle tegn. Typografierne kan anvendes i forbindelse med alfanumeriske tegn og visse symboler. Typografi-tasten aktiverer og deaktiverer typografien. Sådan skrives fed tekst Tryk på for fed tekst. Sådan udskrives en lodret etiket Tryk på for lodret tekst. Tilføjelse af en ramme eller en understregning Du kan fremhæve tekst ved at vælge rammer eller understreget tekst. Ramme Understregning En etiket kan være understreget eller indsat i en ramme, men ikke begge dele samtidig. Ramme- eller understregnings-tasterne skifter mellem til og fra. Ramme- eller understregningstypografierne gælder for hele etiketten. Sådan tilføjes en ramme Tryk på. Sådan tilføjes understregning Tryk på. 42

11 Brug af symboler og specialtegn Du kan tilføje symboler, tegnsætning og andre specialtegn på etiketter. Symboler og specielle tegn Etiketmaskinen understøtter nedenstående udvidede symbolsæt. Position in row Sådan indsættes symboler 1. Tryk på. 2. Brug venstre og højre piletast til at flytte til det ønskede symbol. Venstre og højre piletaster flytter vandret langs en række symboler. Pil op og pil ned ruller lodret gennem symboler. 3. Når du finder det ønskede symbol, skal du trykke på } for at føje symbolet til etiketten. 43

12 Tilføjelse af internationale tegn Etiketmaskinen understøtter det udvidede latinske tegnsæt ved hjælp af RACEteknologien. Når du har trykket på -tasten, får du vist variationer af tegnet, hvis du bliver ved med at trykke på tasten. Hvis du for eksempel har valgt fransk og trykker gentagne gange på bogstavet a, vises bogstaverne a à â æ og så videre i alle tilgængelige variationer. Udvalget af tegn og disses rækkefølge afhænger af hvilket sprog, du har valgt. Sådan tilføjes specialtegn 1. Tryk på. Indikatoren for specialtegn vises på displayet. 2. Tryk på et alfategn. De forskellige muligheder vises. 3. Når det ønskede tegn vises, skal du vente et øjeblik, indtil markøren er flyttet væk fra tegnet, og så kan du fortsætte med at skrive tekst. Udskriftsindstillinger Du kan se et eksempel af din etiket og justere udskrivningskontrasten. Vis udskrift Du kan se et eksempel på etiketten, inden du udskriver den. Sådan vises etiketter inden udskrivning Tryk på 5. Etiketlængden vises og derefter ruller etiketteksten over displayet. Udskrivningskontrast Udskrivningskontrasten kan justeres, så udskriftens kvalitet optimeres. 44

13 Sådan indstilles kontrasten 1. Tryk på. 2. Vælg Kontrast, og tryk på }. 3. Brug piletasterne til at vælge en kontrastindstilling mellem 1 (mindre kontrast) og 5 (mere kontrast), og tryk på }. Vedligeholdelse af etiketmaskinen Etiketmaskinen er udviklet til at fungere problemfrit i lang tid og kræver kun meget lidt vedligeholdelse. Rengør etiketmaskinen jævnligt for at den kan fungere problemfrit. Sørg for at rense knivbladet, hver gang du skifter tapekassette. Sådan renses knivbladet 1. Fjern tapekassetten. 2. Tryk på afklipperknappen, og hold den nede for at få adgang til knivbladet. Se figur Rens begge sider af knivbladet med en vattot fugtet med sprit. è Knivbladet er ekstremt skarpt. Pas på, når du gør rent. Sådan renses printerhovedet Printerhoved Afklipperknap Figur 6 1. Fjern tapekassetten. 2. Fjern rengøringsværktøjet fra dækslet over taperummet. 3. Kør forsigtigt den bløde side af værktøjet over printerhovedet. Se figur 6. 45

14 Fejlfinding Læs følgende løsningsmuligheder, hvis du støder på et problem ved brug af din etiketmaskine. Problem/Fejlmeddelelse Displayet er ikke aktivt Dårlig udskriftskvalitet Knivbladet fungerer ikke korrekt Udskrivning... For mange tegn Overskredet maksimum antal tegn Batterierne er ved at løbe tør for strøm. Tapen har sat sig fast Motoren er stoppet, fordi tapen har sat sig fast Løsningsforslag Kontroller, at etiketmaskinen er tændt. Udskift de afladede batterier. Udskift batterierne. Indstil kontrast til et højere niveau. Se Udskrivningskontrast. Kontroller, at tapekassetten er sat korrekt i etiketmaskinen. Rens printerhovedet. Udskift tapekassetten. Rengør knivbladet. Se Vedligeholdelse af etiketmaskinen. Det er ikke nødvendigt at gøre noget. Meddelelsen forsvinder automatisk, når udskrivningen er afsluttet. Slet noget af eller hele teksten. Udskift batterierne. Fjern fastsiddende tape og udskift tapekassetten. Rens knivbladet. Hvis ovenstående ikke løser problemet, er du velkommen til at kontakte den lokale afdeling for DYMO kundeservice. Se Kontakt DYMO Hotline bag på denne brugervejledning for at finde nummeret til kundeservice i dit land. 46

15 DYMO D1 Tapekassetter Bredde: Længde: Sort/klar Blå/klar Rød/klar Sort/hvid Blå/hvid Rød/hvid Sort/blå Sort/rød Sort/gul Sort/grøn Hvid/klar Hvid/sort Bredde: Længde: Fleksible etiketter til buede overflader. Bredde: Længde: Permanente etiketter 9 mm 7 m S S S S S S S S mm 3.5 m 9 mm 5.5 m 12 mm 7 m S S S S S S S S S S S S mm 3.5 m S mm 5.5 m S

16 Tilbagemelding om brugervejledningen Vi arbejder hele tiden på at forbedre kvaliteten af vores brugervejledninger og i den forbindelse vil vi meget gerne have din tilbagemelding. Du må meget gerne sende dine kommentarer og forbedringsforslag til os. Medtag venligst følgende oplysninger i din tilbagemelding: Produktnavn, brugervejledningsudgave og sidehenvisning. En kort beskrivelse af emnet (fx uklare eller unøjagtige instruktioner eller områder som bør indeholde flere detaljer osv) Du er også velkommen til at sende os forslag til andre emner, som du gerne vil have inkluderet i brugervejledningerne. Send s til: Vær venligst opmærksom på, at denne adresse kun er beregnet til tilbagemelding om brugervejledninger. Hvis du har spørgsmål af teknisk art, er du velkommen til at kontakte DYMO Hotline. 48

17 Miljømæssige oplysninger Til fremstilling af det produkt, du har købt, kræves udvinding og brug af naturressourcer. Det kan indeholde stoffer, der er skadelige for helbredet og for miljøet. For at undgå, at disse stoffer spredes i miljøet og for at mindske presset på naturressourcer, opfordrer vi til, at du gør brug af de relevante retursystemer. Disse systemer genbruger de fleste af materialerne i udstyret på en måde, der er hensigtsmæssig over for miljøet. Symbolet på enheden angiver, at du bør bruge disse systemer. Hvis du vil have yderligere oplysninger om indsamling og genbrug af dette produkt, kan du kontakte den lokale eller regionale genbrugsplads. Du kan også kontakte os for at få flere oplysninger om vores produkter og miljøet. Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med EMC-direktivet og direktivet for lavspænding. Produktet er endvidere udviklet i henhold til følgende internationale standarder: US FCC Klasse B-kompatibilitet Sikkerhed - UL, CUL, TUV, CE, T-Mark, SAA, BABT, C-Tick EMC - EMI kompatibilitet EN 55022; EN (+ tilføjelser) RoHS 2002/95/EC 49

DYMO DYMO. Strømforsyning

DYMO DYMO. Strømforsyning 1 1 Introduktion Med Dymo LabelPOINT 200 kan du lave en lang række selvklæbende kvalitetsetiketter på op til 90 tegn. Dymo LabelPOINT bruger 6mm, 9mm eller 12mm brede tapekassetter i en række forskellige

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa)

Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Overensstemmelseserklæring (Kun Europa) Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD. -, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya, -, Japan, erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486

Din brugermanual PHILIPS CT8598/00SBEURO http://da.yourpdfguides.com/dref/979486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i PHILIPS CT8598/00SBEURO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

DYMO Label Software Brugervejledning

DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Label Software Brugervejledning DYMO Corporation 44 Commerce Road Stamford, CT 06902-4561 USA Telefon: 001 203 355-9000 Fax: 001 203 355-9090 Oplysninger om udstyr Beskrivelse: Printer med direkte

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1

VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1 Ved brug af et elektrisk apparat skal der træffes følgende grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Læs alle sikkerhedsforskrifter grundigt igennem, før symaskinen tages

Læs mere

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D4100 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D4100 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06

Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 Brugervejledning til Nokia C2 03/C2 06 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Din telefon med to SIM-kort 5 Taster og dele 6 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1

Contents. Contents... i INTRODUKTION... 1 www.brother.com Contents Contents... i INTRODUKTION... 1 CONTENTS Generelle forholdsregler...1 QL-500/550... 1 DK Roll (DK udstanset labels og DK kontinuerlig tape)... 2 Cd-rom & software...3 AC strømledning...3

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 303

Brugervejledning til Nokia 303 Brugervejledning til Nokia 303 1.1. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Sådan skriver du med tastaturet 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED

brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED brugervejledning F O R E R U N N E R 3 1 0 X T MULTISPORT GPS-TRÆNINGSENHED 2009 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Register your product and get support at www.philips.com/welcome DA Vejledning 32PFL8404H 37PFL8404H 42PFL8404H 47PFL8404H Contact information Type nr. Product nr. België / Belgique 078 250 145-0.06 /

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere