Brugs- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr

2 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter espressomaskinen mod transportskader. Emballagematerialerne er valgt ud fra miljø- og affaldsmæssige hensyn og kan således genbruges. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/opsamlingssted. Bortskaffelse af en gammel espressomaskine Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke den gamle espressomaskine med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for den gamle espressomaskine på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at den kassable maskine opbevares utilgængeligt for børn, indtil den skal fjernes. 2

3 Indholdsfortegnelse Miljøbeskyttelse...2 Beskrivelse af espressomaskinen...6 Tilbehør....9 Råd om sikkerhed og advarsler...10 Forberedelse og første ibrugtagning...17 Inden første ibrugtagning...17 Første ibrugtagning...17 Vandhårdhed...18 Betjening Vandbeholderen fyldes...21 Espressomaskinen tændes og slukkes Ved længere fravær Kaffekapsler påfyldes...23 Kapselmagasinet fyldes...23 Kaffekapsler tages ud af kapselmagasinet...24 Drikke tilberedes...25 Espresso eller kaffe tilberedes...25 Tilberedning af to portioner...25 Tilberedningen afbrydes...25 Efter tilberedning af drikke Varm mælk, mælkeskum og cappuccino tilberedes Anvisninger ang. cappuccinatoren Tilberedning af mælkeskum i koppen...27 Tilberedning af cappuccino...28 Tilberedning af mælkeskum i cappuccinatoren...28 Tilberedning af varm mælk...28 Efter mælketilberedningen...28 Drikke tilberedes ud fra en profil...29 Kaffesorter programmeres (Programmering af sort)...30 Programmering af sorter kaldes frem...30 Sort vælges...30 Sort oprettes...30 Sort ændres...31 Sort slettes

4 Indholdsfortegnelse Mængde for drikke ændres Mængde for drik ændres ved tilberedning af drikke Programmering af mængde for drik kaldes frem i menuen Indstillinger...33 Mængde for drik ændres for forskellige profiler...33 Profiler oprettes...34 Profiler kaldes frem...34 Profil oprettes Profil vælges...35 Navn ændres...35 Profil slettes...35 Profil skiftes...36 Indstillinger Menuen Indstillinger kaldes frem Indstillinger ændres og gemmes Oversigt over mulige indstillinger...38 Sprog...40 Klokkeslæt...40 Visning (visning af klokkeslæt) Tidsformat...40 Indstilling Dato...40 Timer...40 Timer vælges...41 Programmering af ugedag...41 Timer aktiveres og deaktiveres Ecomodus...42 Lys...42 Lysstyrke indstilles...42 Lysets frakoblingstid indstilles (Sluk efter) Info (Informationer vises) Espressomaskinen spærres (Lås )...43 Lås aktiveres og deaktiveres...43 Låsen deaktiveres midlertidigt...43 Vandhårdhed...43 Displayets lysstyrke...43 Lydstyrke...43 Standardindstilling...43 Forhandler (Udstillingsprogram)

5 Indholdsfortegnelse Rengøring og vedligeholdelse...45 Overblik...45 Espressomaskinen skylles Vandbeholder...46 Affaldsbeholder...47 Afdrypningsbakke med gitter...47 Afdrypningsgitter med afdrypningsplade...48 Kapselmagasin og magasinslæde...49 Afdækningen til udløbsdysen og dråbeopsamlingsbakken...50 Rummet indvendigt i espressomaskinen Kapselplade Dampventil Cappuccinatore...52 Espressomaskinens front Vedligeholdelse gennemføres...54 Afkalkning Afkalkning efter opfordring i displayet Afkalkning startes uden opfordring i displayet...57 Småfejl udbedres...58 Service / garanti...69 Sådan spares der energi...72 Eltilslutning...73 Indbygning...74 Indbygnings- og kombinationsmuligheder Ventilation...75 Indbygning Dørhængsler indstilles

6 Beskrivelse af espressomaskinen Front a Betjenings- og visningselementer b Dørgreb c Afdrypningsgitter af plast d Afdrypningsplade af metal e Udløbsdyse f Fordybning til cappuccinatoren g Dampventil 6

7 Beskrivelse af espressomaskinen Indvendig a Kapselplade (Udskiftes med den røde afkalkningstragt ved afkalkning.) b Bryggeenhed c Kapselmagasin d Magasinslæde e Vandbeholder f Afdrypningsbakke med gitter g Affaldsbeholder h Afdækning udløbsdyse i Dråbeopsamlingsbakke 7

8 Beskrivelse af espressomaskinen Betjenings- og visningselementer a Tænd/Sluk b "Profiler" c "To portioner" d Tast til valg af drik e Display f "Indstillinger" g "Tilbage" h Piltaster Espressomaskinen tændes og slukkes Profiler gemmes og håndteres Tilberedning af to portioner af en drik Brygning af Espresso Kaffe Kaffe - stor Informationer om aktuel handling eller status Indstillinger ændres, informationer vises, eller det kontrolleres hvilke indstillinger, der er aktiveret Returnering til foregående menu, afbrydelse af utilsigtede handlinger Visning af yderligere valgmuligheder i displayet og markering af et valg i OK-tasten Displaymeldinger bekræftes, og indstillinger gemmes j "Vedligeholdelse" Vedligeholdelsesprogrammer kaldes frem 8

9 Tilbehør Medfølgende tilbehør Cappuccinatore Lille glaskande til tilberedning af varm mælk og mælkeskum Afkalkningstragt (rød) til afkalkning af vandrørene Afkalkningstabs Til afkalkning af vandslangerne (Startsæt) Rengøringstabs Til affedtning af bryggeenheden (Startsæt) Teststrimler Til bestemmelse af vandhårdheden Vedligeholdelsesnøgle Til udskiftning af kapselrummet og løsning af dampventilen Ekstra tilbehør Afhængig af espressomaskinetype findes der i Miele-sortimentet en række nyttigt tilbehør og rengørings- og plejemidler. Allround-mikrofiberklud Til fjernelse af fingeraftryk og let snavs Kapselrum Skal udskiftes efter ca tilberedte kaffekapsler Cappuccinatore Lille glaskande til tilberedning af varm mælk og mælkeskum Afkalkningstabs Til afkalkning af vandslangerne Rengøringstabs Til affedtning af kapselpladen GCEO indsats til opvaskemaskine Kurveindsats til cappuccinatoren til rengøring i opvaskemaskine Disse produkter samt yderligere tilbehør kan også købes via vores hjemmeside, hos Miele-forhandlere eller ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf

10 Råd om sikkerhed og advarsler Denne espressomaskine overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugsanvisningen grundigt, inden espressomaskinen tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på espressomaskinen undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Retningslinjer vedrørende brugen ~ Espressomaskinen er beregnet til brug i private husholdninger og på husholdningslignende opstillingssteder. Espressomaskinen er ikke beregnet til udendørs brug. ~ Anvend udelukkende espressomaskinen til husholdningslignende formål til tilberedning af kaffedrikke som espresso, kaffe, cappuccino og lign. Det er ikke tilladt at anvende den til andre formål. ~ Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene espressomaskinen sikkert, må ikke anvende den uden opsyn. Disse personer må kun bruge espressomaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Børn i huset,advarsel! Risiko for skoldning og forbrænding ved udløbsdysen! Vær opmærksom på, at børns hud er betydeligt mere følsom over for høje temperaturer end voksnes. Sørg for, at børn ikke berører varme dele på espressomaskinen eller holder kropsdele under udløbsdyserne. ~ Opstil espressomaskinen uden for børns rækkevidde. ~ Børn under 8 år må ikke komme i nærheden af espressomaskinen, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. ~ Børn på 8 år eller derover må kun bruge espressomaskinen uden opsyn, hvis de er informeret om dens funktioner, så de kan betjene den korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. ~ Børn må ikke rengøre eller vedligeholde espressomaskinen uden opsyn. ~ Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af espressomaskinen. Lad dem aldrig lege med espressomaskinen. Vær opmærksom på, at espresso og kaffe ikke er børnedrikke. ~ Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (f.eks. folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Teknisk sikkerhed ~ En beskadiget espressomaskine kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor espressomaskinen for synlige skader, inden den monteres. Tag aldrig en beskadiget espressomaskine i brug! ~ Før tilslutning af espressomaskinen er det vigtigt at kontrollere, om de tilslutningsdata (spænding og frekvens), der er angivet på typeskiltet, stemmer overens med de eksisterende forhold på stedet. Disse data skal ubetinget stemme overens, så der ikke opstår skader på espressomaskinen. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. ~ Espressomaskinens elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde anbefaler vi, at elinstallationen kontrolleres af en fagmand. ~ Tilslut ikke espressomaskinen til elnettet via en multistikdåse eller en forlængerledning. Disse giver ikke den nødvendige sikkerhed (brandfare). ~ Anvend kun espressomaskinen i indbygget stand af hensyn til sikkerheden. ~ Ved indbygning i kombination med andre produkter er det vigtigt, at espressomaskinen er afgrænset nedadtil af en lukket mellemplade. ~ Espressomaskinen må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (f.eks. skibe). ~ Anvend kun espressomaskinen ved omgivelsestemperaturer mellem +10 C og +38 C. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring espressomaskinen. Ellers kan der dannes kondensvand, og espressomaskinen eller/og køkkenskabene kan blive beskadiget. ~ Hvis espressomaskinen indbygges bag en lukket køkkenlåge, må den kun anvendes med lågen åben. Undlad at lukke lågen, mens espressomaskinen er i brug. ~ Reparationer bør kun foretages af Miele Teknisk Service. Reparationer foretaget af ukyndige kan medføre betydelig fare for brugeren. ~ Reparation af espressomaskinen inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. ~ Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. ~ Ved reparation skal espressomaskinen være afbrudt fra elnettet. Espressomaskinen er kun afbrudt fra elnettet, når stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på tilslutningsledninger med netstik, men i stikket, når dette skal afbrydes fra elnettet. Sikringerne i el-installationen er slået fra. Skruesikringerne i el-installationen er skruet helt ud. ~ Åbn aldrig kabinettet. Berøring af spændingsførende tilslutninger samt ændring af den elektriske og mekaniske opbygning kan være farlig for brugeren og medføre funktionsforstyrrelser på espressomaskinen. Åbn aldrig espressomaskinens kabinet. 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Anvend udelukkende originalt Miele-tilbehør. Hvis der anvendes andre dele, bortfalder kravet om garanti og/eller produktansvar. Den daglige brug,forsigtig! Fare for forbrænding og skoldning ved udløbsdysen og dampventilen! Udstrømmende væsker og damp kan være meget varme. Bemærk følgende: Undgå at holde kropsdele under udløbsdysen eller dampventilen, når der kommer væske eller damp ud. Undlad at berøre de varme dele. Der kan sprøjte varm væske eller damp ud af dyserne. Vandet i afdrypningsbakken kan også være meget varmt. Tøm afdrypningsbakken forsigtigt.,fare for at komme til skade! Tag ikke fat i siden gennem åbningen i bryggeenheden, når espressomaskinen ikke er afbrudt fra elnettet. Rengør ikke det indvendige rum til kapselpladeholderen.,se aldrig direkte eller med optiske instrumenter (lup eller lignende) ind i lyset. ~ Rengør espressomaskinen og cappuccinatoren grundigt inden første ibrugtagning (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Bemærk følgende mht. det anvendte vand: Fyld kun koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen. Varmt vand eller andre væsker kan beskadige espressomaskinen. Udskift vandet dagligt for at undgå kimdannelse! Anvend ikke mineralvand. Dette giver kraftig tilkalkning og beskadigelse af espressomaskinen. Anvend aldrig vand fra omvendt osmose-anlæg. Espressomaskinen kan blive beskadiget. ~ Anvend aldrig andet end Nespresso-kaffekapsler i kapselmagasinet. Ellers bliver espressomaskinen beskadiget. ~ Nespresso-kaffekapslerne må ikke være beskadiget, bulet eller bøjet! De kan sætte sig fast i espressomaskinen, som derved kan blive beskadiget! ~ Anvend kun mælk uden tilsætningsstoffer. Tilsætninger, der som regel er sukkerholdige, tilklistrer maskinens dele. Espressomaskinen og cappuccinatoren bliver beskadiget. ~ Brug udelukkende pasteuriseret mælk, hvis der anvendes animalsk mælk. ~ Hold aldrig en kop med en blanding af brændende alkohol og kaffe under espressomaskinens udløbsdyse. Kunststofdele på espressomaskinen kan antændes og smelte! ~ Undgå at hænge i eller støtte op ad den åbne dør. Ellers kan espressomaskinen blive beskadiget. 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler ~ Bemærk følgende mht. rengøring af espressomaskinen: Rengør espressomaskinen og cappuccinatoren dagligt (se afsnittet Rengøring og vedligeholdelse). Brug aldrig et damprengøringsapparat. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og forårsage kortslutning. Afkalk espressomaskinen regelmæssigt med Miele afkalkningstabs afhængig af vandhårdheden. Foretag afkalkningen oftere, hvis vandet er meget kalkholdigt. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på grund af manglende afkalkning. ~ Rengør aldrig genstande ved hjælp af espressomaskinen eller cappuccinatoren. For maskiner med panel i rustfrit stål gælder: ~ Klæb ikke notespapir (f.eks. post-it), transparent tape, afdækningstape eller andre klæbemidler på stålfladerne. Stålfladerne vil blive beskadiget af klæbemidlet og miste den beskyttende, smudsafvisende virkning. ~ Overfladen på stålfladerne er modtagelig for ridser. Selv magneter kan forårsage ridser. 16

17 Forberedelse og første ibrugtagning Inden espressomaskinen tages i brug, bør brugsanvisningen læses grundigt, så man bliver fortrolig med maskinen og betjeningen af den. Inden første ibrugtagning ^ Opstil espressomaskinen, og tilslut den (se afsnittet Eltilslutning og Indbygning). ^ Fjern eventuelle beskyttelsesfolier. Rengør espressomaskinen grundigt (se Rengøring og vedligeholdelse), inden der fyldes vand og kaffekapsler i espressomaskinen. Første ibrugtagning Første gang espressomaskinen tændes, vil man blive bedt om at foretage følgende indstillinger: Sprog og Land Klokkeslæt Dato Visning (visning af klokkeslæt) ^ Berør tænd/sluk-tasten. I displayet vises Miele - Wilkommen i kort tid. Indstillingen gemmes. Klokkeslæt indstilles ^ Berør piltasterne, indtil det aktuelle timetal vises, og berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil det aktuelle minuttal vises, og berør OK-tasten. Indstillingen gemmes. Dato indstilles ^ Berør piltasterne, indtil det aktuelle år vises, og berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil den aktuelle måned vises, og berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil den aktuelle dag vises, og berør OK-tasten. Indstillingen gemmes. Sprog vælges ^ Berør en piltast, indtil det ønskede sprog er fremhævet, og berør OK-tasten. ^ Berør en piltast, indtil det ønskede land er fremhævet, og berør OK-tasten. 17

18 Forberedelse og første ibrugtagning Visning vælges Der kan vælges mellem følgende muligheder: Ttilkoblet: Dato og klokkeslæt vises altid, når espressomaskinen slukkes. Frakoblet: Dato og klokkeslæt vises ikke, når espressomaskinen slukkes. Natfrakobling: Dato og klokkeslæt vises fra kl. 5:00 til 23:00. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede visningsmåde er fremhævet, og berør OK-tasten. Afhængig af hvilken mulighed, der vælges, bruger espressomaskinen mere energi. I displayet vises en tilsvarende melding. I displayet vises herefter meldingen "Første ibrugtagning gennemført korrekt". I displayet vises "Fyld vandbeholderen, og sæt den ind". ^ Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen. Tip: Følg de videre trin i brugsanvisningen for at indstille espressomaskinen individuelt og blive fortrolig med den. Vandhårdhed Vandhårdheden angiver, hvor meget kalk, der er i vandet. Jo mere kalk, desto hårdere er vandet. Og jo hårdere vandet er, desto oftere skal espressomaskinen afkalkes. Espressomaskinen måler den brugte vand- og dampmængde. Afhængig af den indstillede vandhårdhed kan der tilberedes flere eller færre drikke, inden maskinen skal afkalkes. Indstil espressomaskinen på den lokale vandhårdhed, så den kan fungere optimalt og ikke bliver beskadiget. Displayet vil da vise opfordringen til at starte afkalkningsprocessen på det rigtige tidspunkt. Der kan indstilles 4 hårdhedsgrader på espressomaskinen: Vandhårdhed 0-8,4 dh (0-1,5 mmol/l) 8,4-14 dh (1,5-2,5 mmol/l) dh (2,5-3,7 mmol/l) mere end 21 dh (mere end 3,7 mmol/l) Vandværkets hårdhedsområde blødt middel hårdt hårdt Indstilling (Hårdhedstrin) blødt middel hårdt meget hårdt 18

19 Vandhårdhed bestemmes Den aktuelle vandhårdhed kan aflæses på en teststrimmel. Alternativt kan man kontakte det lokale vandværk for at få oplyst vandhårdheden i området. Forberedelse og første ibrugtagning ^ Dyp teststrimlen ca. 1 sekund i vand. Ryst derefter strimlen, til vandet er dryppet af. Resultatet kan aflæses efter ca. 1 minut. Vandhårdhedsgraden kan nu indstilles på espressomaskinen. Vandets hårdhedsgrad indstilles ^ Berør. ^ Berør piltasterne, indtil "Vandhårdhed" er fremhævet, og berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede hårdhedsgrad er fremhævet, og berør OK-tasten. Indstillingen gemmes. 19

20 Betjening Espressomaskinen betjenes ved at berøre sensortasterne med fingeren. Man er i menuen for drikke, når følgende vises i displayet: Miele Cosi Ristretto Roma En drik brygges ved at berøre tasten til drikke. Hvis man ønsker at foretage et valg, berøres piltasterne og, indtil den ønskede valgmulighed er fremhævet. Valget bekræftes ved at berøre OK-tasten. Menuen forlades, eller en handling afbrydes Berør "Tilbage" for at forlade den aktuelle menu. Hvis der ikke trykkes på en tast i nogen tid, springer espressomaskinen tilbage til menuen for drikke. En menu kaldes frem og navigation i en menu En menu kaldes frem ved at berøre den pågældende tast. I den pågældende menu kan der udføres handlinger, eller indstillinger kan ændres. Indstillinger Sprog F Klokkeslæt Timer En bjælke i højre side i displayet viser, at der er flere valgmuligheder eller yderligere tekst. Disse kan vises med piltasterne. Der er et hak ud for den indstilling, der er valgt p.t. 20

21 Vandbeholderen fyldes Advarsel! Risiko for infektion via kim. Udskift vandet dagligt for at forebygge kimdannelse. Fyld kun frisk, koldt drikkevand i vandbeholderen. Varmt eller lunkent vand og andre væsker kan beskadige espressomaskinen. Fyld aldrig mineralvand i vandbeholderen, da dette medfører kraftig tilkalkning og beskadigelse af espressomaskinen. ^ Åbn døren. ^ Løft vandbeholderen lidt opad, og træk den ud. ^ Fyld koldt, frisk drikkevand i vandbeholderen op til "max."-markeringen. ^ Skub vandbeholderen helt ind i espressomaskinen. Luk døren. Hvis vandbeholderen rager lidt frem eller sidder lidt for højt, kontrolleres det, om dens frastillingsflade er snavset. Afløbsventilen kan være utæt. Rengør i givet fald frastillingsfladen. 21

22 Espressomaskinen tændes og slukkes Espressomaskinen tændes ^ Berør tænd/sluk-tasten. Tip: Hvis skyllevandet ikke skal løbe ned i afdrypningsbakken, kan man stille en egnet beholder under udløbsdysen inden første tilberedning af en drik. I displayet vises først "Opvarmningsfase", og efter opvarmningen skyller espressomaskinen. Der løber varmt vand ud af udløbsdysen. Hvis espressomaskinens driftstemperatur stadig er over 60 C, aktiveres skylningen ikke. Espressomaskinen slukkes ^ Berør tænd/sluk-tasten. Hvis der er blevet tilberedt en drik, skylles rørene, inden espressomaskinen slukkes. Ved længere fravær Hvis espressomaskinen ikke skal bruges i længere tid: ^ Tøm afdrypningsbakken, affaldsbeholderen og vandbeholderen. Espressomaskinen justerer kapselmagasinet og kontrollerer kamrene. Der høres lyde i forbindelse hermed. Hvis de forskellige kaffetyper vises i displayet, kan der brygges drikke. ^ Rengør alle dele grundigt, også afdækningen til udløbsdysen a og dråbeopsamlingsbakken b ved døren. ^ Sluk espressomaskinen. Hvis døren holdes åben i længere tid, bør netstikket trækkes ud, eller sikringen i el-installationen afbrydes for at spare energi. 22

23 Kaffekapsler påfyldes Nespresso-kaffekapslerne sættes i kapselmagasinet. Kapselmagasinet har fem kamre til hver fire kapsler. Der kan fyldes fem forskellige kaffesorter i de fem kamre. Hvis der er programmeret forskellige kaffesorter for disse, kan den ønskede kaffesort vælges i displayet til brygningen. eller, hvis der anvendes andre kaffesorter, skal disse programmeres og gemmes (se Kaffesorter programmeres og gemmes). Der kan naturligvis også fyldes samme kaffesort i alle kamre. ^ Åbn døren. Kapselmagasinet fyldes Bemærk! Anbring udelukkende Nespresso-kaffekapsler i kapselmagasinet. Nespresso-kaffekapsler kan kun købes gennem Nespresso Club eller gennem autoriserede Nespresso-forhandlere. Nespresso-kvaliteten garanteres kun, når der anvendes Nespresso-kapsler i Nespresso-maskiner. Kaffekapslerne må ikke være beskadiget, knækket eller bulet, og kanten må ikke være bukket op. Kaffekapslerne kan sætte sig fast og beskadige espressomaskinen. Kun ved anvendelse af Nespresso-kaffekapsler sikres korrekt funktion og lang levetid for Nespresso-espressomaskinen. ^ Træk magasinslæden helt frem og ud. Når espressomaskinen er tændt, og magasinslæden trækkes frem, vises programmering af sort for kamrene i displayet. På denne måde kan kaffesorterne programmeres korrekt. Kapselmagasinet kan nu tages opad og ud, eller kapselmagasinet fyldes i magasinslæden. For at kunne vælge kaffesorterne i displayet til brygningen, skal man være opmærksom på følgende: Kamrene skal fyldes med de programmerede kaffesorter, 23

24 Kaffekapsler påfyldes Kaffekapsler tages ud af kapselmagasinet ^ Anbring kapslerne med sølvbunden nedad i kamrene i kapselmagasinet. Sørg for, at de enkelte kapsler kan bevæges frit i kapselmagasinet og ikke sætter sig fast. Hvis kapselmagasinet er taget ud, ^ sættes kapselmagasinet på magasinslæden. ^ Skub magasinslæden ind i maskinen, og luk døren. Espressomaskinen justerer kapselmagasinet og kontrollerer kamrene. Der høres lyde i forbindelse hermed. ^ Træk magasinslæden helt ud, og tag kapselmagasinet ud. ^ Skub den nederste ring på kapselmagasinet opad a, og tag kaffekapslerne ud b. 24

25 Drikke tilberedes Espresso eller kaffe tilberedes ^ Stil en kop under udløbsdysen. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede kaffesort er fremhævet. Vælg nu den ønskede drik. ^ Berør, eller. Den ønskede kaffedrik løber fra udløbsdysen ned i koppen. Tilberedning af to portioner Der kan også tilberedes to portioner espresso eller kaffe på en gang i én kop eller to kopper samtidigt. De to portioner tilberedes efter hinanden. ^ Stil en kop under udløbsdysen. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede kaffesort er fremhævet. ^ Berør. Tasten lyser. ^ Berør, eller. Der løber to portioner af den ønskede drik ud af udløbsdysen. Hvis ingen af driktasterne berøres i længere tid, nulstilles valget To portioner. Tilberedningen afbrydes Tilberedningen kan afbrydes, så længe displayet viser Stop. ^ Berør OK-tasten. Espressomaskinen afbryder tilberedningen. Ved tilberedning af to portioner stoppes tilberedningen af den første portion ved at berøre OK-tasten en gang. Begge portioner stoppes ved at berøre OK-tasten i længere tid. Efter tilberedning af drikke Hvis der er blevet tilberedt en drik, skylles rørene, inden espressomaskinen slukkes. 25

26 Drikke tilberedes Varm mælk, mælkeskum og cappuccino tilberedes,fare for forbrænding og skoldning på dampventilen! Dampen og eventuel udtrængende vand er meget varmt. Hold ikke kropsdele under dampventilen, når den er åbnet. Undgå at berøre varme dele. Sørg for, at dampventilen går i hak i nederste position, så den er forbundet korrekt med cappuccinatoren. Rengør cappuccinatoren grundigt inden den første tilberedning, helst i opvaskemaskine (se Rengøring og vedligeholdelse). Hvis dampventilen er åbnet, varer det et stykke tid, før der strømmer damp ud. Specielt hvis Ecomodus er tilkoblet, skal dampsystemet først opvarmes. Der vises ingen meldinger i displayet under hele mælketilberedningen. På cappuccinatoren over grebet er anbragt en drejeknap a og på siden en mælkeudløbsdyse b. Der er to indstillingsmuligheder på drejeknappen: Anvisninger ang. cappuccinatoren Anvend kun mælk uden tilsætningsstoffer. Tilsætninger, der som regel er sukkerholdige, tilklistrer de mælkeførende dele. Espressomaskinen og cappuccinatoren bliver beskadiget. Tip: Mælkeskummet bliver bedst ved anvendelse af kold mælk (under 13 C). Der følger en cappuccinatore (mælkeopskumningsenhed) med espressomaskinen, som kan anvendes til tilberedning af varm mælk og mælkeskum. Varm mælk (drej drejeknappen til venstre) Mælkeskum (drej drejeknappen til højre) Drej drejeknappen helt til venstre eller højre. Mellem de to indstillinger sprøjter mælken meget kraftigt. 26

27 Drikke tilberedes Man kan lade den varme mælk eller mælkeskummet løbe ned i koppen eller direkte i glaskanden. Hertil skal mælkeudløbet skubbes ind eller trækkes ud: ^ Stil cappuccinatoren i fordybningen i afdrypningspladen og en kop under udløbsdysen. Mælkeudløb skubbet ind ( ) : Mælken tilberedes i koppen Mælkeudløb trukket ud ( ): Mælken tilberedes i cappuccinatoren Tip: Ved opvarmning af mælken direkte i cappuccinatoren fås varmere mælk. Tilberedning af mælkeskum i koppen ^ Skub mælkeudløbet helt ind i låget ( ). ^ Drej drejeknappen helt til højre over på. ^ Fyld cappuccinatoren maks. til den øverste markering med kold mælk, og sæt låget på. ^ Tryk langsomt dampventilen ned, indtil den går i hak. ^ Skub dampventilen op igen, når der er nok mælkeskum i koppen. Damptilførslen er tidsbegrænset. Hvis der ikke er nok mælkeskum, og der ikke længere kommer damp ud af dampdysen, skubbes dampventilen opad. Tryk den herefter ned igen. 27

28 Drikke tilberedes Tilberedning af cappuccino ^ Tilbered mælkeskum i koppen, som beskrevet ovenfor. Fyld koppen 2/3 med mælkeskum. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede kaffesort er fremhævet. ^ Berør for at tilberede en kop espresso. Espressoen løber ud af udløbsdysen. Cappuccinoen er færdig. Tilberedning af mælkeskum i cappuccinatoren ^ Træk mælkeudløbet helt ud af låget ( ). ^ Drej drejeknappen helt til højre over på. ^ Fyld cappuccinatoren maks. til den nederste markering med kold mælk, og sæt låget på. ^ Stil cappuccinatoren ind i fordybningen i afdrypningsgitteret. ^ Tryk langsomt dampventilen ned, indtil den går i hak. ^ Tryk dampventilen opad, når mælken er tilstrækkeligt opskummet. Tilberedning af varm mælk ^ Drej drejeknappen helt til venstre over på. ^ Fyld cappuccinatoren maks. til den øverste markering med kold mælk, og sæt låget på. ^ Skub mælkeudløbet helt ind (varm mælk i koppen), eller træk mælkeudløbet ud (varm mælk i glaskanden), og stil cappuccinatoren i fordybningen i afdrypningsgitteret. ^ Tryk langsomt dampventilen ned, indtil den går i hak. Tip: Ved opvarmning af mælken direkte i glaskanden fås varmere mælk. Efter mælketilberedningen Bemærk! Mælk indeholder fra naturen kim, der formerer sig ved utilstrækkelig rengøring. Urenheder i maskinen kan medføre sundhedsfare. Rengør cappuccinatoren og dampventilen regelmæssigt for at forebygge kimdannelse. Cappuccinatoren og glaskanden skal skilles ad og skylles, hvis der er mere end en time mellem mælketilberedningerne. Cappuccinatoren kan blive tilstoppet af mælkerester. 28

29 Drikke tilberedes Drikke tilberedes ud fra en profil Profiler kan anvendes til at tilpasse kaffe og espresso individuelt til brugerens smag (se "Profiler"). Hvis man allerede har oprettet sin egen profil, kan profilen vælges først, inden der brygges en drik. ^ Berør. ^ Berør piltasterne, indtil "Vælg profil" er fremhævet. Berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede profil er fremhævet. Berør OK-tasten. Testperson Cosi Ristretto Roma Navnet på den valgte profil vises øverst i displayet. Den ønskede drik kan nu tilberedes, som beskrevet under "Tilberedning af espresso eller kaffe". 29

30 Kaffesorter programmeres (Programmering af sort) Der er 16 forskellige Nespresso-kaffesorter plus specialsorter, som kommer i løbet af året i begrænset mængde. Man kan vælge espressosorter af forskellig oprindelse eller fra et enkelt oprindelsesland, lungo-sort til større kopper og kaffesorter uden koffein. Der kan fyldes fem forskellige kaffesorter i espressomaskinen. Kapselmagasinet har fem kamre nummeret fra 1 til 5. Kamrene er allerede programmeret med Nespresso-kaffesorter fra fabrikken. Programmering af sorter kaldes frem ^ Berør. ^ Berør piltasterne, indtil "Programmering af sort" er fremhævet. Berør OK-tasten. ^ Berør piltasterne, indtil det ønskede kammer er fremhævet. Berør OK-tasten. For dette kammer kan man nu foretage følgende: Vælg sort ud fra de kaffesorter, der allerede er oprettet i espressomaskinen. Opret sort, hvis der ønskes oprettet en ny sort. Hvis man allerede selv har oprettet sorter, kan man foretage følgende: Rediger sort, for at ændre sortnavn og Slet sort, hvis man helt ønsker at slette en sort. Sort vælges ^ Berør piltasterne, indtil "Vælg sort" er fremhævet. Berør OK-tasten. Der er et hak ud for den kaffesort, der er programmeret for kammeret. ^ Berør piltasterne, indtil den ønskede kaffesort er fremhævet. Berør OK-tasten. Indstillingen gemmes. Sort oprettes ^ Berør piltasterne, indtil "Opret sort" er fremhævet. Berør OK-tasten. I displayet vises bogstaver, der kan vælges med piltasterne. Tal, store og små bogstaver vælges ligeledes med piltasterne. ^ Berør piltasterne for at vælge det ønskede tegn. Berør OK-tasten. Tegnet vises i linjen ovenover. ^ Gentag proceduren, indtil det ønskede sortnavn vises i øverste displaylinje. Tip: Det sidst indtastede tegn kan slettes med. 30

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 820 Transportemballage

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 768 730 Transportemballage

Læs mere

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine

Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Brugsanvisning Fritstående espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 022 630 Transportemballage

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6805 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-kaffemaskine CVA 4060 Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. j M.-Nr. 06 696

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6401 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine

Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da DK M.-Nr. 10 214 090

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Brugsanvisning Espressomaskine

Brugsanvisning Espressomaskine Brugsanvisning Espressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 10 526 330 Transportemballage og bortskaffelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Bonviva. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Bonviva Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar serienummeret på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

FashionMaster dampstrygesystem B 2312 B 2826 B 2847

FashionMaster dampstrygesystem B 2312 B 2826 B 2847 Brugsanvisning FashionMaster dampstrygesystem B 2312 B 2826 B 2847 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Glaskeramiske kogeplader KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100

Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100 Brugsanvisning Strygerulle HM 21-100 da - DK Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 660 751 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine

Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine Brugs- og monteringsanvisning Indbygningsespressomaskine Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da DK M.-Nr. 10 214 670

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245

1 Beskrivelse af apparatet 243. 2 Sikkerhedsanvisninger 244. 3 Installation 244. 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 242 1 Beskrivelse af apparatet 243 2 Sikkerhedsanvisninger 244 3 Installation 244 4 Tilberedning af kaffemaskinen 245 4.1 Fyldning af vandbeholderen 245 4.2 Fyldning af beholderen til kaffebønner 245 4.3

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam

230 215 200 185 170 ionic + - ionic titanium. pro 230 steam 1 8 1 9 3 2 230 215 200 185 170 ionic + - 5 4 6 7 pro 230 steam ionic titanium 2 DANSK Glattejern i pro 230 steam Glattejernet i pro 230 steam fra BaByliss er et dampglattejern med meget høj temperatur

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm

345 mm 20 mm. 482 mm. 595 mm. 595 mm x2 90 C 345 mm 20 mm 540 mm 95 mm 482 mm 595 mm 89 max 537 mm 572 mm 5,5 mm 10 mm 538 mm 595 mm min 550 mm 600 mm min 550 mm min 560 mm 583 + 2 mm 5 mm min 560 mm = = SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte

Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Brugs- og monteringsanvisning Emhætte Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 9 846 650 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater...

Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... Vejledning til TO-GO kaffemaskinen Indhold Sikker brug af TO-GO kaffemaskinen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 8 Bortskaffelse af elektriske apparater... 8 DELE OG FUNKTIONER Kaffemaskinens

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere