Behandling af børnepatienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af børnepatienter"

Transkript

1 Behandling af børnepatienter

2 Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video

3 Behandling af børnepatienter Det primære tandsæt Børn i alderen 0-3 år Børn ældre end 3 år Blandingstandsættet Det unge permanente tandsæt

4 Det primære tandsæt 0-3 år

5 Cariesrelaterede sygdomme SUTTEFLASKECARIES - karakteristika Primære incisiver OK 04 ere og 05 ere 03 ere OK UK 03 ere og incisiver

6 Sutteflaskecaries Multifaktorielle årsager 1. Bakterier 2. Amning/flaske om natten 3. Nedsat spytsekretion når man sover Cariesbilledet skyldes rækkefølgen i tandfrembruddet Uk-insiciver sjældent afficerede pga. tungens placering ved sutning

7 Børn i alderen 0-3 år Barnet er IKKE mentalt udviklet til konventionel caries terapi Kort behandlingsseance Siddende på skødet af forældre Højt informationsniveau til forældre Kort præcis forklaring til barnet

8 Henholdende behandling Kortlæg suttevaner Kostinstruktion Instruktion i tandbørstning Fissurforsegling Fluor behandling Percy Howes behandling Delvis excavering + IRM/GI/Dyract

9 Instruktion i tandbørstning Link til DTF tandbørste videoer

10 Percy Howe s behandling Percy Howe s behandling Amoniakalsk AgNO3 (sølvnitrat) Hydrochinon krystaller Ved anvendelse på carierede tænder forekommer kemisk reaktion, udfældning af frit sølv i dentinkanaler Tænderne farves sorte kun primære tænder behandles Pensling med AgNO 1. Pensling med AgNO3 2. Hydrokinonkrystaller påføres 3. Proceduren gentages 3 gange med en uges interval

11 Delvis excavering og IRM

12 Børn 0-3 år Initial til media caries Delvis ekskavering og IRM Ingen brug af lokalanalgesi/sedering Profund caries Extraktion Brug af sedering og lokalanalgesi Abces/fistel Extraktion Brug af sedering og lokalanalgesi

13 Generel anæstesi

14 Det primære tandsæt +3 år

15 Børn +3 år Skal kende til børns mentale udviklingsstadier Så man kan imødekomme barnets behov der svarer til dets alder og modenhed Man kan genkende når barnet afviger fra sin forventede mentale modenhed og kan handle på dette Når barnet er 3 år kan konventionel cariesterapi udføres Korte behandlingsseancer Siddende alene/på skødet af forældre Højt informationsniveau til forældre Tilvænning af barnet

16 Børn + 3 år Vores første og vigtigste mål i behandlingen af børnepatienter er: Give barnet en livs lang positiv holdning til tandsundhed Udvikle ønsket om at bevare egen tandsundhed Forhindre udvikling af dental angst odontofobi

17 Børn + 3 år En børnetandlæge skal, udover de almindelige odontologiske færdigheder, beherske et bredt repertoire af teknikker som: Forebygger accept problemer Gør det muligt at håndtere børn der allerede udviser Gør det muligt at håndtere børn der allerede udviser problemer

18 Primær personer på klinikken Tandlægen skal være erfaren det odontologiske håndværk skal ligge på rygraden, så man har overskud til at håndtere barnet Man skal kunne lide børn børn opfatter hurtigt, via kropssprog og mimik, når man forstiller sig

19 Primær personer på klinikken Klinikassistenten (altid den samme så barnet genkender personen) Bruge børnesprog, udvise empati Skal overtage kontakten til barnet når behandleren fx taler med forældre etc. Skal træde i baggrunden når behandleren tilvænner barnet, da tilvænning beror på en to-vejs kommunikation

20 Tilvænning Modellering af barnets opførsel Børn ved ikke, hvad der forventes af dem i en tandlægesituation de skal først lære, hvordan de skal opføre sig Indlæring sker i små velafgrænsede trin Positiv reinforcement ros god opførsel og ignorer dårlig opførsel Tell-show-do Distraktion Forøg barnets følelse af kontrol medbestemmelse

21 Tilvænning Ætiologiske faktorer til dentale angst og accept problemer Personlige faktorer Alder, temperament Ydre faktorer Forældres angst, etnisk baggrund, børneopdragelse Dentale faktorer Smerte, behandlerteamet

22 Børn +3 år

23 Børn +3 år Primære incisiver og hjørnetænder Kun lille tilvækst af primær caries på incisiverne efter 3 års alderen. Distalfladen af 03 erne carierer først omkring 7 års alderen.

24 Børn +3 år Caries på okklusalflader Distalt på 04 ere UK>OK Caries mesialt på 05 ere OK>UK

25 Børn +3 år Gruppe 1 + caries Stadig progression frem til 7 års alderen Okklusal caries samt 05 eres oralflade er stort set udviklet i 5 års alderen Primær caries på distal flade først fra 3-4 års alderen. Gruppe 2 - caries Samme cariesmønster over tid, men på et lavere niveau Approximal caries ses først efter 5 års alderen Men ingen caries mesialt på 04+04

26 Cariesprogression i primære tænder Væsentlig hurtigere end i permanent emalje Cariesprogressionshastighed ca. 2 år i det primære tandsæts emalje Når approksimal caries > ¼ inde i dentinen = stor Når approksimal caries > ¼ inde i dentinen = stor risiko for kavitet

27 Extraktion i det primære tandsæt Mælketænder er vigtige for okklusionsudviklingen hvornår skal/kan/må vi extrahere Okklusion og pladsforhold

28 Tidlig tab af primære tænder Kan medføre trangstilling mesial/distal okklusion Tandvandringer Omfanget afhænger af Ekstraktionstidspunkt Pladsforhold primate mellemrum Okklusion Tandtypen OK mesialvandring/uk distalvandring

29 Extraktion i det primære tandsæt Omfanget af tandvandring Ved trangstilling i det primære tandsæt ses store tandvandringer ved ekstraktion Ved spredtstilling ses ingen tandvandring Primate mellemrum er ensbetydende med gode pladsforhold Stabil okklusion ses ingen tandvandring Er ekstraktions tidspunktet tæt på naturlig fældning ses oftest ingen tandvandring og vice versa Ved ekstraktion vurderes behovet for pladsholder

30 Frembrudsrækkefølgen permanente tænder OK: Tand: Alder:7år 8år 10år 9år 11år 6år 12år UK: Tand: Alder:7år 8år 9år 10år 11år 6år 12år

31 Pulpabehandling i det primære tandsæt Beholde tanden for optimal funktion frem til fældningstidpunktet Eller så længe tanden er vigtig for okklusionsudviklingen Behandlingsformer i det primære tandsæt Overkapning (OVKA) Pulpotomi (KOVA) Højere amputation (HA) Nekrotisk pulpa

32 Pulpabehandling i det primære tandsæt Overkapning i det primære tandsæt Dårlig prognose!! Ved mislykket OVKA ses 6-12 måneder efter fistel Foretages kun ved lille perforation af pulpahorn Ca(OH)2

33 Pulpabehandling i det primære tandsæt Ved approximal profund caries uden pulpa eksponering ses inflammation i pulpa Dette er afhængigt af: cariesdestruktionens størrelse bucco-linqualt Irreversibel inflammation i pulpa hos 50% af primære tænder med nedbrudt randcrista i 04 ere

34 Pulpabehandling i det primære tandsæt Primære tænder med vital pulpa Koronale del af pulpa skønnes inflammeret Ingen symptomer fra de omgivende væv Blødning ved amputation stedet skal være lys og kontrollerbar Valg af amputationsmateriale

35 Pulpabehandling i det primære tandsæt Primære tænder med nekrotisk pulpa Fuldstændig åbning til pulpa kammeret 2 seancer med desinficerende materiale Ca(OH)2 Vigtigt at bevare Vigtigt at bevare 2. primære molar Hjørnetænder

36 Pulpabehandling i det primære tandsæt Materialevalg Resorberbart rodfyldningsmateriale Calcium hydroxid biologisk effekt MTA (mineral trioxid aggregate) biologisk effekt restpulpa skal være sund Formocresol carcinogen, toxisk effekt Formocresol carcinogen, toxisk effekt Zno Vævsirriterende fremkalder inflammation interne resorbtioner Ferrosulfat danner jern ion kompleks som forsegler blodkar og giver hæmostase

37 Retention af fyldninger i primære tænder Gå med livrem og seler

38 Indikation for BW i 3-7 års alderen Blødning ved sondering approximalt +blødning 25% af fladerne behov for fyldning samt 25% behov for interceptiv behandling Vurdering af tidligere diagnostiseret emaljecaries

39 Blødning ved sondering

40 Eksempel 1

41 Eksempel 1

42 Eksempel 2

43 Eksempel 2

44 Restorativ behandling - prioritering Barnets acceptgrad (behov for tilvænning) Permanente tænder 03 ere og 05 ere Behandlingens sværhedsgrad i.f.t. accept OK før UK

45 Blandingstandsættet 6-12 år

46 Blandingstandsættet Kritisk periode fra eruption til okklusion for okklusalfladen af 6 ere 6 ere ( varighed gennemsnit 15 mdr.)

47 Blandingstandsættet (Mejare og Stenlund) Cariesforekomst 6-12 år - hvis der er caries distalt på 05 ere stiger risiko for caries mesialt på 6 ere markant Caries progressionshastighed på 6 ere mesialt fra emaljecaries til dentincaries - 4 gange så hurtig hos 6 til 12-årige som hos 11 til 22-årige.

48 Fissurforsegling Profylaktisk behandling -Hovedindikationsområde Forebygge fissur og pit caries i sunde permanente molarer Individuel indikation Risiko børn Risiko tænder

49 Indikation for fissurforsegling Cariesaktivitet Dårlig mundhygiejne Ustabil okklusion Børn med dårlig accept Emaljecaries Superficiel dentincaries - set radiologisk Superficiel dentincaries klinisk brud i emaljeoverfladen - microcavitet Præventive resin restaureringer

50 Blandingstandsættet Hypomineraliserede 1. permanente molar MIH Smertekontrol l0kalanalgsi evt. suppleret l0kalanalgsi evt. suppleret med sedering + panodil

51 Blandingstandsættet Behandling af primære molarer Tæt på fældning henholdende behandling, Tæt på fældning henholdende behandling, medmindre tandfladen er i kontakt med permanent flade.

52 Eksempel

53 Blandingstandsættet Invaginations misdannelse Emalje og dentin er ofte dårligt mineraliseret, eller med direkte adgang til pulpa Invækst af bakterier gennem bunden af invaginationen med pulpakomplikationer til følge

54 Blandingstandsættet

55 Ektopi af 1. permanente molar Hold case Jump case Behandling Seperationselastik Ligatur Extraktion af foranliggende primære molar

56 Blandingstandsættet og det unge permanente tandsæt Pulpabehandling af unge permanente tænder Opretholde fortsat roddannelse/dentin apposition eller Hvis tandens prognose er dårlig bevare tanden til rette tidspunkt for extraktion Fx lukke mellemrum Afvente implantat

57 Blandingstandsættet og det unge permanente tandsæt Succesiv eskavering Partiel pulpotomi Pulpotomi Pulpektomi - apexification

58 Blandingstandsættet og det unge permanente tandsæt Materiale valg Calcium hydroxid - ph værdi på 12 danner nekrotisk zone mod det vitale pulpa som responderer med dannelse af hårdvævsbarriere MTA - mineral trioxid aggregate - samme vævsreaktion som calcium hydroxid Ingen helingseffekt ved kronisk inflammeret pulpa - diagnose følsomt - restpulpa skal være sund

59 Det unge permanente tandsæt

60 Cariesprogression i det unge permante tandsæt Risikoflader i det permanente tandsæt 2. permanente molars okklusalflade frembrudsfasen 7 ere ( varighed gennemsnit 27 mdr.) Approximalflader på molarer og præmolarer når fast kontakt er etableret Mejare, Källestål, Stenlund

61 Faktorer der påvirker progressionshastigheden Læsionens dybde kavitetsdannelse Carieserfaring Tandfladen Tandens alder posteruptivt Nabotandens status

62 Cariesprogression i det unge permanente tandsæt 75% sunde approximalflader overlever med en medianværdi på 6,3 år Emaljecaries approximalt overlever 75% med en medianværdi på 4,8 år Caries ved emaljedentingrænsen overlever 75% 1,3 år Mejare, Källestål, Stenlund

63 Cariesprogression i det unge permanente tandsæt Kavitetsdannelse - progressionshastigheden øges Radiologisk fund af caries i den ydre ½del af dentin ca. 50% har kavitetsdannelse Hvis barnet har høj caries akitivitet opstår kavitetsdannelse hurtigere allerede ved caries på emaljecementgrænsen/i den yderste 1/3 af dentinen

64 Carieserfaring Risiko for ny approximal caries var 2,5 gange større for årige med >1 DMFS Jo flere emaljelæsioner jo større risiko for relativ hurtig progression af mindst en af læsionerne

65 Risiko for emaljecaries progredierer til dentincaries år > år for 7-7 mesialt, 6-6 distalt og 5+5 distalt

66 Tandens alder posteruptivt De første 4-5 år efter eruption er risiko for ny caries størst

67 Nabotandens status Caries plak akkumulation Fyldning risiko for boretraume

68 Behandlingsplan Akutte tilstande Standsning af sygdomsaktivitet Restorativ behandling Risikovurdering og indkaldeinterval

69 Behandling af børnpatienter INDKALDE INTERVAL

70 Indkaldeinterval Inddele børn i høj/lavrisiko patienter ca. 75%/25% Tage højde for risiko perioder vurder behov for indkaldeinterval efter hver us. SCOR - Så vidt det er muligt se børn det år de fylder 5,7,12, og 15 år Inddrage andre faggrupper i behandling/forebyggelse

71 Indkaldeinterval Første indkald 1½ års alderen Anamnese Cariesætiologi Information om suttevaner Instruktion i tandbørstning Indkald 2½-3 års alderen + caries Barnet følges tæt, BW, instrux i TT, evt FF. Ingen caries Cariesmønster langsommere, approximal caries først efter 5 år, ingen caries mesialt på 04-04

72 Indkaldeinterval Indkald 4½-5 års alderen US, OCR, BW på indikation Indkald 6 års alderen US, frembrud af 6 ere, hypoplasi af 6 ere, evt. FF f 6 ere Indkald 7 års alderen US, OCR, BW på indikation Indkald 8 årsalderen US, BW til diagnostik af caries mesialt på 6 ere samt parodontalt nedbrud på primære molarer

73 Indkaldeinterval Indkald i 9-10 års alderen US, BW på indikation, palpation af 3+3 Indkald i års alderen US, BW på indikation, frembrud af 7 ere og evt FF., OCR, ortovisitation Indkald 15 års alderen US, OCR, BW på indikation Indkald 17 år US, afsluttende røntgen undersøgelser

74 Indkaldeinterval Samlet klinisk vurdering Oral hygiejne Kost Cariesaktivitet risikoflader/ risikoperioder Fluor påvirkning BW intervaller Lav risiko mdr. Høj risiko 12 mdr. Hvis ubehandlet caries i dentinen 6 mdr.

75 Høj risiko Raadal, Strand og Espelid - Mere end to flader med carieserfaring på anden primære molar i 5 års alderen => høj risiko for caries i 10 års alderen

76 Høj risiko Mejare Mere end en approximal dentinlæsion/fyldning Mere end to approximale emaljelæsioner 7-12 års alderen: 6 ere mesialt med caries ½ inde i emaljen

77 OCR- blanket H V A D K A N V I G Ø R E A N D E R L E D E S

78 OCR-blanket

79 OCR- blanket Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register = SCOR Oprettedes i 1972 Registrerer børns tandsundhed i et ensartet system Overvåge status for og udvikling i tandsundheden hos børn og unge Indberetningen til SCOR foretages på OCR-blanketter Optical Character Recognition Lovpligtig indberetning for alle tandlæger

80 OCR- blanket Indberetningspligtige årgange 5- årige 7- årige 12- årige 15- årige Cirkulære for indberetning på børne- og ungdomstandpleje området Vejledning til udfyldelse af blanketten Talkoder og diagnostiske kriterier

81 OCR- blanket Identifikationsfelter 1. Primær caries 2. Sekundær caries Felter til beskrivelse af: tandsættet caries udførte behandlinger Traume Fyldning Den er slem (endo) Ex gingiva 7. Det er lyv (ex af anden pocher årsag, fx orto) tandstilling okklusion 8. Du kan nå det ( fissurforsegling) 9. Det er forbi ( standset caries)

82 OCR-blanket

83 Caries sværheds zoner Zone 1 cariesfrie Zone 2 caries i fissurer og pits Zone 3 Aproximal caries Zone 4 glatflader

84 Brug af lokalanalgesi og sedering

85 Lokal analgesi Brug af overfladebedøvelse Altid Gerne med smag Hvordan, hvornår og hvilke former for lokalanalgesi Infiltration/ledningsanalgesi transseptal injektion til bedøvelse i ganen

86 Sedering Sedering Midazolam - tilhører gruppen af bensodiazepiner Klinisk effekt sedativ anxiolytisk hypnotisk muskel relakserende OBS!! Ingen analgetisk effekt Generelt få komplikationer i form af svimmelhed dobbeltsyn hikke respirationsdepression Paradoksreaktion

87 Lokal analgesi og sedering Indikation vurderes af den behandlende tandlæge behandlings umodne børn generel angst indgreb som kræver for meget af barnet i forhold til alder/udviklingstrin Dosis ved oral administration 0,5mg/kg legemsvægt ved rektal administration 0,3mg/kg legemsvægt

88 Slut

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016

SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 SUNDHEDSPLAN STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE 2012-2016 Generelle anbefalinger: Børst 2 x daglig Brug tandpasta med 1450 ppm Fluor Skyl ikke efter tandbørstningen Børst tyggeflader på tværs af tandrækken INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser

Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Tandplejens servicedeklaration. Ydelsesbeskrivelser Denne servicedeklaration er udarbejdet af de tandlæger, der indgår i Svendborg kommunes tandplejeordning. Servicedeklarationen gennemgås årligt af det

Læs mere

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering.

4 årige: Individuel undersøgelse hos tandplejer/tandlæge. Som ved 3 årige. OCR-registrering. Bilag 1 Undersøgelse og indkaldelse 0-6 årige børn: 6 mdr.: Forældre og barn indkaldes på klinik hos tandplejer, eller mødregruppe får et besøg af en tandplejer efter aftale. Indhold: I dialog med forældre

Læs mere

Tandlægen som sundhedsplanlægger

Tandlægen som sundhedsplanlægger uddannelse - Tandlægen som Tandlægen som sundhedsplanlægger Hanne Mohr 2011 Dagsorden: Ønskeminutter Behandlingsstrategier Målstyring Tilrettelæggelse af indsatsen et eksempel fra Horsens Profylakseplaner

Læs mere

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune

Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Tandsundhedsplan i Halsnæs kommune Julie Bülow Ava Kronborg 1 Indledning I 2006 udgav Kim Ekstrand artiklen 'Faglig viden om caries: Kan den kommunale tandpleje gøre det bedre?' Denne artikel inspirerede

Læs mere

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation

Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Krone- og rodfrakturer med pulpakomplikation Department of Dental Pathology, Operative Dentistry and Endodontics, Royal Dental College, Faculty of Health Sciences, Aarhus University, Denmark Henrik Løvschall

Læs mere

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens

Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens Oversigt over begrænsninger og kombinationsmuligheder i Sygesikringsoverenskomstens ydelser fra 1. oktober 1999 ( justeringer efter ændringerne pr. 1. april 2004). Afregningssystemet i sygesikringsoverenskomsten

Læs mere

Isolering under fyldninger

Isolering under fyldninger Dias 1 Ikke alle tænder, hvor pulpa blotlægges under ekskaveringen, skal rodbehandles. For at kunne undgå en rodbehandling skal de rigtige foranstaltninger træffes. STRAKS efter perforationen ind til pulpa.

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program

Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Udvikling og effektevaluering af et cariesforebyggende program Indledning I Horsens kommunale Tandpleje bliver der hvert år lavet opgørelser over cariesudviklingen ud fra vores OCR-statistikker. Vi bruger

Læs mere

Dentoalveolær kirurgi Live operationer

Dentoalveolær kirurgi Live operationer Dentoalveolær kirurgi Live operationer Jens Lætgaard Visdomstænder? Irreversibel patologi Profylaktisk - v. risiko for udvikling af patologi Tæt/kompleks relation til can. mand. taler imod Coronectomi

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2011

Honorartabeller 1. oktober 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70257711 Fax 70251637 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige

Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Observations- og handleplan for okklusionsudvikling hos 3-18 årige Guide for tandlæger og tandplejere Dentition, okklusion, pladsproblemer og funktion 3-5 årige Eruptionsafvigelser og funktionelle malokklusioner

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder

Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder Praksis og kriterier for behandling af caries i mælketænder Aarhus I vores tema om behandling af caries i mælketænder er vi nu nået til, hvordan caries rent faktisk behandles rundt i de danske kommunale

Læs mere

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge

9. semester Sektion for Pædodonti PÆD-FAGDAG I. Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge PÆD-FAGDAG I Introduktion til pædodonti, børns reaktioner på tandbehandling, og caries hos børn og unge Fredag d. 6. september 2013 kl. 8.30 14.00 i Aud. 2 08.30-09.15 Introduktion til Pædodonti 09.15-10.15

Læs mere

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014

Evaluering i Tandplejen, efterår 2014 Evaluering i Tandplejen, efterår I følgende dokument fremgår gennemgang af Tandplejens evalueringer fra efteråret. Tandplejen har evalueret på følgende aftalemål fra og : Vi skaber bedre tandsundhed for

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer.

Honorartabeller 1. oktober 2006. Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje. Tillæg til honorarer. Honorartabeller 1. oktober 2006 Sygesikringsoverenskomst (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2006 - oktober 2006: 1.2% Sikringsgruppe

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2007

Honorartabeller 1. oktober 2007 Honorartabeller 1. oktober 2007 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje Stigning i reguleringstillæg april 2007 oktober 2007: 0,2% SIKRINGSGRUPPE

Læs mere

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010

Resultat Syddjurs 2009. Syddjurs 2010 Forebyggelses strategi 2011 Almen del Gruppesammensætningen: Anita Skjødt, tandlæge Anni Hansen, klinikassistent Aysun Aras, tandplejer Ida Jørgensen, tandlæge/distriktsleder Inge L. Andersen, klinikassistent

Læs mere

Gode tænder hele livet

Gode tænder hele livet SUNDHEDSPLAN 2012-2017 2 Gode tænder hele livet En god tandsundhed gennem hele livet har en markant indflydelse på den samlede livskvalitet. Herning Kommunale Tandpleje har derfor i gennem mange år arbejdet

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21.

Program. Introduktion. Ætiologi. www.dentaltraumaguide.org. Undersøgelse. Undersøgelse. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. Behandling af tandskader Traumetemadag d. 21. februar 2014 Mette Werner Linderup, Uddannelsestandlæge Tand, mund og kæbekirurgisk afd., Århus 1 Program Ætiologi Undersøgelse Diagnostik og behandling Blødtvævsskader

Læs mere

Endodonti 2011 Unge permanente tænder

Endodonti 2011 Unge permanente tænder Tværssnitsstudier Tilstedeværelse af AP, i rodfyldte tænder, voksne 80% Endodonti 2011 Unge permanente tænder 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lise-Lotte Kirkevang Referencer+Illustrationer: Textbook of

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D.

Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis. Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Vedligeholdelse af implantater / behandling af Periimplantitis Eva Karring, Tandlæge, Ph.D. Disposition Periimplantitis - problemidentifikation Periimplantitis (peri-implant mucositis)? Definition, faktuelle

Læs mere

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt

Kolding Kommunale Tandplejes rammer. Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt s rammer Kommunens politik Love og retningslinjer fra centralt hold Geografi / Demografi Samfundsskabte forhold i øvrigt Udfordringer efter kommunalreform og Sammenlægningsudvalgets budgetforlig Serviceharmonisering

Læs mere

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet

Rubrik. u Tandpleje til børn og unge. urubindsatskatalog. Godkendt af byrådet Rubrik u Tandpleje til børn og unge urubindsatskatalog Godkendt af byrådet 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Arbejdsgange... 4 2.1 Arbejdsgange: Småbørn (0-4 år)... 4 2.2 Arbejdsgange:

Læs mere

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD

BESKRIVELSE TANDPLEJENS TILBUD BESKRIVELSE Børne- og Familieafdeling Bellisvej 2 8766 Nørre-Snede Tlf.: 9960 4000 AF TANDPLEJENS TILBUD August 2009 Indholdsfortegnelse 1. Almen forebyggende og behandlende tandpleje til unge Side 3 2.

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Non-invasiv behandling af carieslæsioner Plastforsegling er en gængs non-invasiv behandling til standsning af superficielle okklusale carieslæsioner i det unge

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Odder-modellen. En ændring af praksis

Odder-modellen. En ændring af praksis Odder-modellen. En ændring af praksis Tandpleje for børn og unge Forfattere: Marit Jøssing 1, Christina Krohn 1, Niels Hansen 2, Malene Herbsleb 3 1. Odder Kommunale Tandpleje. 2. Frederikshavn Kommunale

Læs mere

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter

Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Kontrol af implantater Vejledning for tandlæger, tandplejere og klinikassistenter Søren Schou, Eva Sidelmann Karring, Andreas Stavropoulos, Søren Ahlmann, Flemming Isidor og Palle Holmstrup Afdelingerne

Læs mere

DOFT Efterårskursus 2014

DOFT Efterårskursus 2014 DOFT Efterårskursus 2014 på Nyborg Stand d.25. og 26. september 2014 Forord Vi har i år valgt at give efterårskursus titlen: Nutidens cariologi og fremtidens tandpleje. Det betyder, at vi sætter fokus

Læs mere

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen.

Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Udarbejdet af: Tandplejer Pia Stoltenborg Baltzer og Tandplejer Susanne Jeppesen. Grafisk layout og opsætning af: Pia Møller Sørensen. Indholdsfortegnelse Tandregulering.....................................

Læs mere

Målsætning. Ortodontisk visitation

Målsætning. Ortodontisk visitation Regler for ortodontivisitation og ortodontiindikationer (Reglerne i dette bilag er fastsat i henhold til bekendtgørelsens 2 stk. 1, nr. 4) Målsætning Målet for børne- og ungdomstandplejens ortodontiske

Læs mere

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology

Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Guidelines i forbindelse med endodontisk behandling: konsensus rapport fra European Society of Endodontology Indledning Kvalitetssikring af behandlinger indenfor sundhedsvæsnet er et område, der tiltrækker

Læs mere

Hold rent mellem tænderne

Hold rent mellem tænderne N r. 2 1 Hold rent mellem tænderne Der er brug for hjælpemidler, når man skal holde rent mellem tænderne Hold rent mellem tænderne Når bakterier fra blandt andet madrester får lov til at samle sig i munden,

Læs mere

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune

Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune Tandsundhed hos børn og unge med forskellig etnisk baggrund i Københavns Kommune 2008 Indhold Resume og konklusioner 3 Baggrund for undersøgelsen 4 Undersøgelsens formål 6 Undersøgelsesgrupper og metode

Læs mere

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013

Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 Sundhedsstyrelsen 14.10.2013 fobs@sst.dk K/131014-a NKR II okt. 2013.doc Høringssvar over udkast til national klinisk retningslinje for behandling af sygdomme i væv omkring tænder og tandimplantater. SST

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Tandlægeydelser under Den Offentlige Sygesikring 2000-2002 2003:18 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Intraorale optagelser - Introduktion

Intraorale optagelser - Introduktion Intraorale optagelser - Introduktion Sektion for Oral Radiologi Januar 2013 Else Baden-Jensen, Hanne Hintze Et røntgenbillede er et sort-gråt-hvidt billede, som dannes, fordi røntgenstråler har påvirket

Læs mere

Amputation. Apikal vital amputation. Apikal mortal amputation. Artikulation. Behandling. Bivirkning. Buccal, bukkal. Bunddækning

Amputation. Apikal vital amputation. Apikal mortal amputation. Artikulation. Behandling. Bivirkning. Buccal, bukkal. Bunddækning DTF s standardforkortelser til brug for tandlægers journalføring Nedenstående liste er Dansk Tandlægeforenings standardforkortelser til brug for tandlægers journalføring. Listen omfatter forkortelser,

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

Erosioner Tæt på Grænsen

Erosioner Tæt på Grænsen Erosioner Tæt på Grænsen Forekomst og behandling i Tønder Kommune Tandlæge Mette Lyngs Tønder kommunale tandpleje 2013 Vejleder Lene Esmark Overtandlæge Emeritus 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Det er et ikke et spørgsmål om enten eller

Det er et ikke et spørgsmål om enten eller Trepartsinterview AF LENE OUTZEN FOGHSGAARD, JOURNALIST., PROFESSOR, MPH, PH.D., DR. ODONT, ODONTOLOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET OG ELSE SOMMER, OVERTANDLÆGE, HORSENS KOMMUNALE TANDPLEJE. FOTOGRAF:

Læs mere

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt:

(Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: (Nedennævnte punkter skal fremgå af attestens forside) Vigtigt: Vedlæg altid røntgen og kliniske fotos i det omfang det er nødvendigt for illustration/dokumentation af skadens omfang. (Røntgenbilleder

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 10.december, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 10.december, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 10.december, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Åbent brev til TF s formand

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE

VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE VI INTRODUCERER DEN NYE STANDARD INDEN FOR CARIESBESKYTTELSE Fluor Pro-Argin TM teknologi Fluor Op til 20 % større reduktion i antal nye huller i tænderne efter 2 år 1,2 COLGATE, DEDIKERET TIL EN CARIESFRI

Læs mere

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER

EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER Cariologi og Endodonti Januar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER III Vejledning nr. 2 EKSTERN BLEGNING AF TÆNDER INDIKATIONSOMRÅDE/ÅRSAG TIL MISFARVNING Tænder

Læs mere

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand

Tandbørstning. Tandbørstning. Der går ikke hul i en ren tand Tandbørstning Tandbørstning Der går ikke hul i en ren tand Start tandbørstningen når den første tand kommer frem. Børn skal have hjælp til tandbørstning indtil de er ca. 10 år. Det er vigtigt at børste

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Protemp Crown. Espertise

Protemp Crown. Espertise Protemp Crown Espertise Protemp Crown Indikation: Temporære kroner i forskellige størrelser til hjørnetænder, præmolarer og molarer i overkæbe og underkæbe. Materiale: Formbar, lyshærdende komposit bestående

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2015-2016. Indledning. Mastrupvej 75 Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Kontrakt 2015-2016 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75 : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER Høringsudkast 18. september 2013 Kolofonen laves af Sundhedsstyrelsen xxxx Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Molar Incisiv Hypomineralisation (MIH)

Molar Incisiv Hypomineralisation (MIH) www.zendium.dk Molar Incisiv Hypomineralisation (MIH) Dorte Haubek Professor, Ph.D., Dr. odont. Sektion for Pædodonti, Institut for Odontologi, Health, Aarhus Universitet Siden slutningen af 1990 erne

Læs mere

Alle børn kan behandles

Alle børn kan behandles Alle børn kan behandles EA NIELSEN, redaktør, SIF MEINCKE, fotograf NR.6: JUni:2010 Tandlægernes nye tidsskrift 4 Langt de fleste børn bliver hurtigt trygge ved at komme til tandlægen. For en gruppe af

Læs mere

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt

Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Amtsspecialtandplejen I Frederiksborg Amt Indholdsfortegnelse: Amtsspecialtandplejen 1 Personkreds. 3 Identifikation af personkredsen. 3 Identifikation af personer omfattet af overgangsordningen. 3 Konsultativ

Læs mere

Mål og Midler Tandpleje

Mål og Midler Tandpleje Fokusområder Tandplejen har følgende fokusområder i 2013: Forebyggelse af huller i tænderne hos de 20 procent af børn og unge, der er mest udsat for at få karies. Det er i dag muligt at identificere de

Læs mere

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige:

Omsorgstandpleje Ifølge Lov om Tandpleje skal kommunerne tilbyde omsorgstandpleje. Det vil sige: Tandpleje Omkring tandpleje kan du her læse mere om: - Ældretandpleje - Børsteteknik - Børstekader - Caries/huller - Den sunde tand - Graviditet - Mælketænder - Paradentose - Tandhalse Ældretandpleje Hyppigeste

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering

Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Serviceniveau og kvalitetsstandarder for Fælleskommunal Tandregulering Dokumentet udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Overtandlæge Annette Ludvigsen, Tårnby Sundhedschef Børge Alstrup, Albertslund

Læs mere

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder

Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Bilag 6 Notat om serviceniveau og kvalitetsstandarder Indledning I forbindelse med overvejelse om at oprette en fælleskommunal tandregulering for kommunerne Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Glostrup,

Læs mere

Tandlægeoverenskomsten

Tandlægeoverenskomsten Regionernes Lønningsog Takstnævn Tandlægeoverenskomsten Landsoverenskomst om tandlægehjælp Oktober 2010 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999,

Læs mere

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse

Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Puredent ApS Okseholm 25 4000 Roskilde w w w. puredent. dk Dr. Patrick Palacci kirurgisæt - guide til anvendelse Implantologisæt udviklet af Dr. Patrick Palacci til optimal placering af implantater med

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN

VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN VELKOMMEN PÅ TANDREGULERINGSKLINIKKEN lt.edk jen ddhp twwawn le ju.tan INDHOLD 3 Den Kommunale Tandregulering 5 Tandregulering er et forløb 6 Den første tid med bøjlen 7 Tænk over hvad du spiser 9 Retention

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid 8; 8: 9 9 Kim Rud Ekstrand og Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram,

Læs mere

N r. 2 4. Visdomstænder

N r. 2 4. Visdomstænder N r. 2 4 Visdomstænder Visdomstænder Hvad er visdomstænder? De fleste får deres visdomstænder omkring 20-års alderen. Man kan i alt få fire visdomstænder, nemlig to i overkæben og to i underkæben. Navnet

Læs mere

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling

N R. 2 3. Rodbehandling. Før og efter rodbehandling N R. 2 3 Rodbehandling Før og efter rodbehandling Rodbehandling Hvorfor og hvornår skal en tand rodbehandles? Behov for rodbehandling opstår oftest i forbindelse med, at et hul i en tand (caries) når igennem

Læs mere

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat

Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Cariologi og Endodonti Februar 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet CARIOLOGI, 2. sem. Kandidat Vejledning nr. 1 STRATEGIER TIL BEHANDLING AF VOKSNE PATIENTER MED HØJ CARIESAKTIVITET / HØJ CARIESRISIKO

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.

Rebild Tandpleje. Kontrakt 2013-14. Indledning. Mastrupvej 75, 9530 Støvring Kontraktholder: Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild. Kontrakt 2013-14 Rebild Tandpleje Mastrupvej 75, 9530 Støvring : Inge Hald, overtandlæge, 99888336, iinha@rebild.dk Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner,

Læs mere

En kærlig hilsen fra tandplejen

En kærlig hilsen fra tandplejen En kærlig hilsen fra tandplejen Kære forældre Jeres barn bliver født med sunde tænder. Det er derefter jeres opgave at sørge for, at jeres barns tænder bliver ved med at være sunde. I har som forældre

Læs mere

Infraktioner i dentinen

Infraktioner i dentinen N r. 1 3 Infraktioner i dentinen Usynlige revner i tænderne kan gøre ondt Infraktioner i dentinen Hvad er en dentininfraktion? En dentininfraktion er en revne i tandbenet inde under emaljen, som kan få

Læs mere

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen

N R. 1 7. Røntgenundersøgelse. hos tandlægen N R. 1 7 Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Røntgenundersøgelse hos tandlægen Ved en røntgenundersøgelse bruges røntgenstråler til at danne et billede af tænder og knogle.

Læs mere

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky.

Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Kursus 1 Helkeramik og cementering med Jacob Slavensky. Vi har alle hørt om, hvor pæne restaureringer vi kan lave med helkeramik. Vi har også alle hørt om, hvor besværligt det er med præparation, aftrykstagning,

Læs mere

Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel

Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel Forekomst af feline tandresorptioner - en review artikel Summary This article has attempted to reveal the presence of tooth resorptions in cats by comparing 7 published studies. The differences in population,

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere