Behandling af børnepatienter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Behandling af børnepatienter"

Transkript

1 Behandling af børnepatienter

2 Behandling af børnepatienter Cariesrelaterede sygdomme og andet Indkaldeintervaller og hvordan bliver det økonomisk rentabelt Brug af lokalanalgesi og sedering - video

3 Behandling af børnepatienter Det primære tandsæt Børn i alderen 0-3 år Børn ældre end 3 år Blandingstandsættet Det unge permanente tandsæt

4 Det primære tandsæt 0-3 år

5 Cariesrelaterede sygdomme SUTTEFLASKECARIES - karakteristika Primære incisiver OK 04 ere og 05 ere 03 ere OK UK 03 ere og incisiver

6 Sutteflaskecaries Multifaktorielle årsager 1. Bakterier 2. Amning/flaske om natten 3. Nedsat spytsekretion når man sover Cariesbilledet skyldes rækkefølgen i tandfrembruddet Uk-insiciver sjældent afficerede pga. tungens placering ved sutning

7 Børn i alderen 0-3 år Barnet er IKKE mentalt udviklet til konventionel caries terapi Kort behandlingsseance Siddende på skødet af forældre Højt informationsniveau til forældre Kort præcis forklaring til barnet

8 Henholdende behandling Kortlæg suttevaner Kostinstruktion Instruktion i tandbørstning Fissurforsegling Fluor behandling Percy Howes behandling Delvis excavering + IRM/GI/Dyract

9 Instruktion i tandbørstning Link til DTF tandbørste videoer

10 Percy Howe s behandling Percy Howe s behandling Amoniakalsk AgNO3 (sølvnitrat) Hydrochinon krystaller Ved anvendelse på carierede tænder forekommer kemisk reaktion, udfældning af frit sølv i dentinkanaler Tænderne farves sorte kun primære tænder behandles Pensling med AgNO 1. Pensling med AgNO3 2. Hydrokinonkrystaller påføres 3. Proceduren gentages 3 gange med en uges interval

11 Delvis excavering og IRM

12 Børn 0-3 år Initial til media caries Delvis ekskavering og IRM Ingen brug af lokalanalgesi/sedering Profund caries Extraktion Brug af sedering og lokalanalgesi Abces/fistel Extraktion Brug af sedering og lokalanalgesi

13 Generel anæstesi

14 Det primære tandsæt +3 år

15 Børn +3 år Skal kende til børns mentale udviklingsstadier Så man kan imødekomme barnets behov der svarer til dets alder og modenhed Man kan genkende når barnet afviger fra sin forventede mentale modenhed og kan handle på dette Når barnet er 3 år kan konventionel cariesterapi udføres Korte behandlingsseancer Siddende alene/på skødet af forældre Højt informationsniveau til forældre Tilvænning af barnet

16 Børn + 3 år Vores første og vigtigste mål i behandlingen af børnepatienter er: Give barnet en livs lang positiv holdning til tandsundhed Udvikle ønsket om at bevare egen tandsundhed Forhindre udvikling af dental angst odontofobi

17 Børn + 3 år En børnetandlæge skal, udover de almindelige odontologiske færdigheder, beherske et bredt repertoire af teknikker som: Forebygger accept problemer Gør det muligt at håndtere børn der allerede udviser Gør det muligt at håndtere børn der allerede udviser problemer

18 Primær personer på klinikken Tandlægen skal være erfaren det odontologiske håndværk skal ligge på rygraden, så man har overskud til at håndtere barnet Man skal kunne lide børn børn opfatter hurtigt, via kropssprog og mimik, når man forstiller sig

19 Primær personer på klinikken Klinikassistenten (altid den samme så barnet genkender personen) Bruge børnesprog, udvise empati Skal overtage kontakten til barnet når behandleren fx taler med forældre etc. Skal træde i baggrunden når behandleren tilvænner barnet, da tilvænning beror på en to-vejs kommunikation

20 Tilvænning Modellering af barnets opførsel Børn ved ikke, hvad der forventes af dem i en tandlægesituation de skal først lære, hvordan de skal opføre sig Indlæring sker i små velafgrænsede trin Positiv reinforcement ros god opførsel og ignorer dårlig opførsel Tell-show-do Distraktion Forøg barnets følelse af kontrol medbestemmelse

21 Tilvænning Ætiologiske faktorer til dentale angst og accept problemer Personlige faktorer Alder, temperament Ydre faktorer Forældres angst, etnisk baggrund, børneopdragelse Dentale faktorer Smerte, behandlerteamet

22 Børn +3 år

23 Børn +3 år Primære incisiver og hjørnetænder Kun lille tilvækst af primær caries på incisiverne efter 3 års alderen. Distalfladen af 03 erne carierer først omkring 7 års alderen.

24 Børn +3 år Caries på okklusalflader Distalt på 04 ere UK>OK Caries mesialt på 05 ere OK>UK

25 Børn +3 år Gruppe 1 + caries Stadig progression frem til 7 års alderen Okklusal caries samt 05 eres oralflade er stort set udviklet i 5 års alderen Primær caries på distal flade først fra 3-4 års alderen. Gruppe 2 - caries Samme cariesmønster over tid, men på et lavere niveau Approximal caries ses først efter 5 års alderen Men ingen caries mesialt på 04+04

26 Cariesprogression i primære tænder Væsentlig hurtigere end i permanent emalje Cariesprogressionshastighed ca. 2 år i det primære tandsæts emalje Når approksimal caries > ¼ inde i dentinen = stor Når approksimal caries > ¼ inde i dentinen = stor risiko for kavitet

27 Extraktion i det primære tandsæt Mælketænder er vigtige for okklusionsudviklingen hvornår skal/kan/må vi extrahere Okklusion og pladsforhold

28 Tidlig tab af primære tænder Kan medføre trangstilling mesial/distal okklusion Tandvandringer Omfanget afhænger af Ekstraktionstidspunkt Pladsforhold primate mellemrum Okklusion Tandtypen OK mesialvandring/uk distalvandring

29 Extraktion i det primære tandsæt Omfanget af tandvandring Ved trangstilling i det primære tandsæt ses store tandvandringer ved ekstraktion Ved spredtstilling ses ingen tandvandring Primate mellemrum er ensbetydende med gode pladsforhold Stabil okklusion ses ingen tandvandring Er ekstraktions tidspunktet tæt på naturlig fældning ses oftest ingen tandvandring og vice versa Ved ekstraktion vurderes behovet for pladsholder

30 Frembrudsrækkefølgen permanente tænder OK: Tand: Alder:7år 8år 10år 9år 11år 6år 12år UK: Tand: Alder:7år 8år 9år 10år 11år 6år 12år

31 Pulpabehandling i det primære tandsæt Beholde tanden for optimal funktion frem til fældningstidpunktet Eller så længe tanden er vigtig for okklusionsudviklingen Behandlingsformer i det primære tandsæt Overkapning (OVKA) Pulpotomi (KOVA) Højere amputation (HA) Nekrotisk pulpa

32 Pulpabehandling i det primære tandsæt Overkapning i det primære tandsæt Dårlig prognose!! Ved mislykket OVKA ses 6-12 måneder efter fistel Foretages kun ved lille perforation af pulpahorn Ca(OH)2

33 Pulpabehandling i det primære tandsæt Ved approximal profund caries uden pulpa eksponering ses inflammation i pulpa Dette er afhængigt af: cariesdestruktionens størrelse bucco-linqualt Irreversibel inflammation i pulpa hos 50% af primære tænder med nedbrudt randcrista i 04 ere

34 Pulpabehandling i det primære tandsæt Primære tænder med vital pulpa Koronale del af pulpa skønnes inflammeret Ingen symptomer fra de omgivende væv Blødning ved amputation stedet skal være lys og kontrollerbar Valg af amputationsmateriale

35 Pulpabehandling i det primære tandsæt Primære tænder med nekrotisk pulpa Fuldstændig åbning til pulpa kammeret 2 seancer med desinficerende materiale Ca(OH)2 Vigtigt at bevare Vigtigt at bevare 2. primære molar Hjørnetænder

36 Pulpabehandling i det primære tandsæt Materialevalg Resorberbart rodfyldningsmateriale Calcium hydroxid biologisk effekt MTA (mineral trioxid aggregate) biologisk effekt restpulpa skal være sund Formocresol carcinogen, toxisk effekt Formocresol carcinogen, toxisk effekt Zno Vævsirriterende fremkalder inflammation interne resorbtioner Ferrosulfat danner jern ion kompleks som forsegler blodkar og giver hæmostase

37 Retention af fyldninger i primære tænder Gå med livrem og seler

38 Indikation for BW i 3-7 års alderen Blødning ved sondering approximalt +blødning 25% af fladerne behov for fyldning samt 25% behov for interceptiv behandling Vurdering af tidligere diagnostiseret emaljecaries

39 Blødning ved sondering

40 Eksempel 1

41 Eksempel 1

42 Eksempel 2

43 Eksempel 2

44 Restorativ behandling - prioritering Barnets acceptgrad (behov for tilvænning) Permanente tænder 03 ere og 05 ere Behandlingens sværhedsgrad i.f.t. accept OK før UK

45 Blandingstandsættet 6-12 år

46 Blandingstandsættet Kritisk periode fra eruption til okklusion for okklusalfladen af 6 ere 6 ere ( varighed gennemsnit 15 mdr.)

47 Blandingstandsættet (Mejare og Stenlund) Cariesforekomst 6-12 år - hvis der er caries distalt på 05 ere stiger risiko for caries mesialt på 6 ere markant Caries progressionshastighed på 6 ere mesialt fra emaljecaries til dentincaries - 4 gange så hurtig hos 6 til 12-årige som hos 11 til 22-årige.

48 Fissurforsegling Profylaktisk behandling -Hovedindikationsområde Forebygge fissur og pit caries i sunde permanente molarer Individuel indikation Risiko børn Risiko tænder

49 Indikation for fissurforsegling Cariesaktivitet Dårlig mundhygiejne Ustabil okklusion Børn med dårlig accept Emaljecaries Superficiel dentincaries - set radiologisk Superficiel dentincaries klinisk brud i emaljeoverfladen - microcavitet Præventive resin restaureringer

50 Blandingstandsættet Hypomineraliserede 1. permanente molar MIH Smertekontrol l0kalanalgsi evt. suppleret l0kalanalgsi evt. suppleret med sedering + panodil

51 Blandingstandsættet Behandling af primære molarer Tæt på fældning henholdende behandling, Tæt på fældning henholdende behandling, medmindre tandfladen er i kontakt med permanent flade.

52 Eksempel

53 Blandingstandsættet Invaginations misdannelse Emalje og dentin er ofte dårligt mineraliseret, eller med direkte adgang til pulpa Invækst af bakterier gennem bunden af invaginationen med pulpakomplikationer til følge

54 Blandingstandsættet

55 Ektopi af 1. permanente molar Hold case Jump case Behandling Seperationselastik Ligatur Extraktion af foranliggende primære molar

56 Blandingstandsættet og det unge permanente tandsæt Pulpabehandling af unge permanente tænder Opretholde fortsat roddannelse/dentin apposition eller Hvis tandens prognose er dårlig bevare tanden til rette tidspunkt for extraktion Fx lukke mellemrum Afvente implantat

57 Blandingstandsættet og det unge permanente tandsæt Succesiv eskavering Partiel pulpotomi Pulpotomi Pulpektomi - apexification

58 Blandingstandsættet og det unge permanente tandsæt Materiale valg Calcium hydroxid - ph værdi på 12 danner nekrotisk zone mod det vitale pulpa som responderer med dannelse af hårdvævsbarriere MTA - mineral trioxid aggregate - samme vævsreaktion som calcium hydroxid Ingen helingseffekt ved kronisk inflammeret pulpa - diagnose følsomt - restpulpa skal være sund

59 Det unge permanente tandsæt

60 Cariesprogression i det unge permante tandsæt Risikoflader i det permanente tandsæt 2. permanente molars okklusalflade frembrudsfasen 7 ere ( varighed gennemsnit 27 mdr.) Approximalflader på molarer og præmolarer når fast kontakt er etableret Mejare, Källestål, Stenlund

61 Faktorer der påvirker progressionshastigheden Læsionens dybde kavitetsdannelse Carieserfaring Tandfladen Tandens alder posteruptivt Nabotandens status

62 Cariesprogression i det unge permanente tandsæt 75% sunde approximalflader overlever med en medianværdi på 6,3 år Emaljecaries approximalt overlever 75% med en medianværdi på 4,8 år Caries ved emaljedentingrænsen overlever 75% 1,3 år Mejare, Källestål, Stenlund

63 Cariesprogression i det unge permanente tandsæt Kavitetsdannelse - progressionshastigheden øges Radiologisk fund af caries i den ydre ½del af dentin ca. 50% har kavitetsdannelse Hvis barnet har høj caries akitivitet opstår kavitetsdannelse hurtigere allerede ved caries på emaljecementgrænsen/i den yderste 1/3 af dentinen

64 Carieserfaring Risiko for ny approximal caries var 2,5 gange større for årige med >1 DMFS Jo flere emaljelæsioner jo større risiko for relativ hurtig progression af mindst en af læsionerne

65 Risiko for emaljecaries progredierer til dentincaries år > år for 7-7 mesialt, 6-6 distalt og 5+5 distalt

66 Tandens alder posteruptivt De første 4-5 år efter eruption er risiko for ny caries størst

67 Nabotandens status Caries plak akkumulation Fyldning risiko for boretraume

68 Behandlingsplan Akutte tilstande Standsning af sygdomsaktivitet Restorativ behandling Risikovurdering og indkaldeinterval

69 Behandling af børnpatienter INDKALDE INTERVAL

70 Indkaldeinterval Inddele børn i høj/lavrisiko patienter ca. 75%/25% Tage højde for risiko perioder vurder behov for indkaldeinterval efter hver us. SCOR - Så vidt det er muligt se børn det år de fylder 5,7,12, og 15 år Inddrage andre faggrupper i behandling/forebyggelse

71 Indkaldeinterval Første indkald 1½ års alderen Anamnese Cariesætiologi Information om suttevaner Instruktion i tandbørstning Indkald 2½-3 års alderen + caries Barnet følges tæt, BW, instrux i TT, evt FF. Ingen caries Cariesmønster langsommere, approximal caries først efter 5 år, ingen caries mesialt på 04-04

72 Indkaldeinterval Indkald 4½-5 års alderen US, OCR, BW på indikation Indkald 6 års alderen US, frembrud af 6 ere, hypoplasi af 6 ere, evt. FF f 6 ere Indkald 7 års alderen US, OCR, BW på indikation Indkald 8 årsalderen US, BW til diagnostik af caries mesialt på 6 ere samt parodontalt nedbrud på primære molarer

73 Indkaldeinterval Indkald i 9-10 års alderen US, BW på indikation, palpation af 3+3 Indkald i års alderen US, BW på indikation, frembrud af 7 ere og evt FF., OCR, ortovisitation Indkald 15 års alderen US, OCR, BW på indikation Indkald 17 år US, afsluttende røntgen undersøgelser

74 Indkaldeinterval Samlet klinisk vurdering Oral hygiejne Kost Cariesaktivitet risikoflader/ risikoperioder Fluor påvirkning BW intervaller Lav risiko mdr. Høj risiko 12 mdr. Hvis ubehandlet caries i dentinen 6 mdr.

75 Høj risiko Raadal, Strand og Espelid - Mere end to flader med carieserfaring på anden primære molar i 5 års alderen => høj risiko for caries i 10 års alderen

76 Høj risiko Mejare Mere end en approximal dentinlæsion/fyldning Mere end to approximale emaljelæsioner 7-12 års alderen: 6 ere mesialt med caries ½ inde i emaljen

77 OCR- blanket H V A D K A N V I G Ø R E A N D E R L E D E S

78 OCR-blanket

79 OCR- blanket Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register = SCOR Oprettedes i 1972 Registrerer børns tandsundhed i et ensartet system Overvåge status for og udvikling i tandsundheden hos børn og unge Indberetningen til SCOR foretages på OCR-blanketter Optical Character Recognition Lovpligtig indberetning for alle tandlæger

80 OCR- blanket Indberetningspligtige årgange 5- årige 7- årige 12- årige 15- årige Cirkulære for indberetning på børne- og ungdomstandpleje området Vejledning til udfyldelse af blanketten Talkoder og diagnostiske kriterier

81 OCR- blanket Identifikationsfelter 1. Primær caries 2. Sekundær caries Felter til beskrivelse af: tandsættet caries udførte behandlinger Traume Fyldning Den er slem (endo) Ex gingiva 7. Det er lyv (ex af anden pocher årsag, fx orto) tandstilling okklusion 8. Du kan nå det ( fissurforsegling) 9. Det er forbi ( standset caries)

82 OCR-blanket

83 Caries sværheds zoner Zone 1 cariesfrie Zone 2 caries i fissurer og pits Zone 3 Aproximal caries Zone 4 glatflader

84 Brug af lokalanalgesi og sedering

85 Lokal analgesi Brug af overfladebedøvelse Altid Gerne med smag Hvordan, hvornår og hvilke former for lokalanalgesi Infiltration/ledningsanalgesi transseptal injektion til bedøvelse i ganen

86 Sedering Sedering Midazolam - tilhører gruppen af bensodiazepiner Klinisk effekt sedativ anxiolytisk hypnotisk muskel relakserende OBS!! Ingen analgetisk effekt Generelt få komplikationer i form af svimmelhed dobbeltsyn hikke respirationsdepression Paradoksreaktion

87 Lokal analgesi og sedering Indikation vurderes af den behandlende tandlæge behandlings umodne børn generel angst indgreb som kræver for meget af barnet i forhold til alder/udviklingstrin Dosis ved oral administration 0,5mg/kg legemsvægt ved rektal administration 0,3mg/kg legemsvægt

88 Slut

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge

Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Handleplan for Norddjurs Kommunes tandplejetilbud til børn og unge Individuel strategi er udgangspunktet for tandlægebesøgene i forløbet 0-18 år. Det anslås behov for et gennemsnitligt antal tandlægebesøg

Læs mere

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI

Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Cariologi og Endodonti September 2009 Tandlægeskolen, Københavns Universitet BLOKKURSUS: PLASTISKE RESTAURERINGER I Vejledning nr. 3 GENERELLE RETNINGSLINIER FOR OPERATIV CARIESTERAPI Hensigten med operativ

Læs mere

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN

FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN Nationale kliniske retningslinjer for FASTLÆGGELSE AF INTERVALLER MELLEM DIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER I TANDPLEJEN 2013 National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske

Læs mere

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010

TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 TANDPLEJENS SUNDHEDSPLAN 2006-2010 Indholdsfortegnelse: Velkommen til tandplejens Sundhedsplan! 2 Lovgrundlag og rammer 2 Baggrund for tilrettelæggelsen af tandplejetilbuddet 2 Tandplejens Sundhedsplan:

Læs mere

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011

Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 KL Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos alment praktiserende tandlæger Overenskomst for Børne- og ungeområdet April 2011 Overenskomst om tandpleje for børn og unge under 18 år hos

Læs mere

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente

Cariesbilledet er forskelligt i det primære og permanente videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Non-invasiv behandling af carieslæsioner Plastforsegling er en gængs non-invasiv behandling til standsning af superficielle okklusale carieslæsioner i det unge

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 27-05-2010 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 55.30.1 Side 3 KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS

Læs mere

OVERENSKOMST om tandlægehjælp

OVERENSKOMST om tandlægehjælp Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN TANDLÆGEFORENINGEN OVERENSKOMST om tandlægehjælp Af 09-06-1999, senest ændret ved aftale af 14-11-2014 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL I. OVERENSKOMSTENS FORMÅL...

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 14. maj, 2014.

Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 14. maj, 2014. Velkommen til den printervenlige version af nyhedsbrevet 14. maj, 2014. Vi bringer denne gang to ledere fra henholdsvis Forhandlingsudvalget og Hovedbestyrelsen. Begge tager de udgangspunkt i DOFT's fokus

Læs mere

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet

Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Tandstatus tandsundhed objektivt og subjektivt vurderet Resultater fra Tandundersøgelsen ved KRAM-undersøgelsen Birthe Cortsen RAPPORT 2012.02 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595 2100

Læs mere

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning.

Adgangskrav: Sundhedsstyrelsen skal have vurderet tandlægens grunduddannelse som egnet til afprøvning. D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET S A G S N O T A T 31. AUGUST 2011 Vedr.: Studieordning for tredjelandstandlæger FAKULTETSSEKRETARIATET,

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED

Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED Tidsskrift om forebyggelse nr. 3 oktober 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL TANDSUNDHED I N D H O L D L E D E R Tema: Tandsundhed 24 Leder Tandplejen gennem tiden Forbedringen i danskernes tandsundhed har været

Læs mere

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi

Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Retningslinier for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi Dansk Pædodontisk Selskab maj 2006 1 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Behovet for tandbehandling af børn og unge i generel anæstesi...3

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 27. maj, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: Visioner for en fælles

Læs mere

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder

N r. 2 0. Caries. huller i tænderne. Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder N r. 2 0 Caries huller i tænderne Hvorfor får man huller i tænderne? Hvordan kan de undgås? Læs mere i denne folder Caries huller i tænderne Caries også kendt som huller i tænderne er en af de mest almindelige

Læs mere

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv

Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv T EMA: ORAL HELSE Nor Tannlegeforen Tid 8; 8: 9 9 Kim Rud Ekstrand og Mauri Erik Christian Christiansen Nexø-metoden set i et sundhedsfremmende perspektiv Nexø-metoden er et non-operativt cariesbehandlingsprogram,

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning

Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning ------------------------------------------------------------------------------------------- Blegeinstruktion Patientvejledning vedrørende hjemmetandblegning Børst altid tænder og brug tandtråd inden du

Læs mere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere

OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN DANSK TANDPLEJER- FORENING OVERENSKOMST om tandpleje ved privatpraktiserende tandplejere af 12-03-2007 senest ændret ved aftale af 10. marts 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE

OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE OMFANGET AF OG KRAVENE TIL DEN KOMMUNALE OG REGIONALE TANDPLEJE 2006 Vejledning Omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje Vejledning Juni 2006 Vejledning om omfanget af og kravene

Læs mere

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e

T a n d p l e j e n. S e r v i c e i n f o r m a T i o n. T i d T i l d i T b a r n. K v a l i T e T. K o m p e T e n c e T a n d p l e j e n S e r v i c e i n f o r m a T i o n T i d T i l d i T b a r n K v a l i T e T K o m p e T e n c e indholdsoversigt Sunde tænder hele livet 3 det kommunale tandplejetilbud 4 Tandplejens

Læs mere

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014.

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev. 13.november, 2014. Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 13.november, 2014. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014 Profil af en kommunal

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

Det vigtigste du bør vide om...

Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om... Det vigtigste du bør vide om: Christian Bruun Møller Endodonti Jens Tang Mærkedahl Retrograd kirurgi, implantologi & alm kirurgi Kære kollega Bagsværd Tandlæge Center er

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)...

Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)... Opgavetitel:...to drill or not to drill, that is (one of) the question(s)... MHH, Århus Univertitet Vejleder: Uffe Juul Jensen Afhandlingen må offentliggøres Opgavens størrelse: 103.452 anslag incl mellemrum

Læs mere

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Den gode mundhygiejne Sådan opnår du den bedste mundhygiejne DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Den sunde mund En smuk mund er ikke nødvendigvis sund Undgå dårlig ånde Der er fl ere årsager til

Læs mere