- en analyse af sammenhængen mellem rap, sort kultur og legekultur i børne- og ungdomskulturen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- en analyse af sammenhængen mellem rap, sort kultur og legekultur i børne- og ungdomskulturen"

Transkript

1 - en analyse af sammenhængen mellem rap, sort kultur og legekultur i børne- og ungdomskulturen Studiets navn: Master i Børneungdomskultur, multimedier og æstetiske læreprocesser Modulets navn: Masterafhandling Navn: Morten Isaksen Eksamens nr: Vejleder: Flemming Mouritzen

2 Black Power Indholdsfortegnelse Kap 1: Indledning 1 Problemformulering 2 Afgrænsning 2 Metode 2 Kap. 2: Rappens samtidshistorie 4 Old school 4 New school og Gangsta 5 Kap 3: Rap i dansk børne- og ungdomskultur 7 Undervisningsforløb på pædagogseminariet 7 Analyse 9 Musik 9 a) rytme 9 b) dynamik 10 c) melodi 10 Sprog 11 a) talesprog 11 b) anglicismer 11 c) uartikulerede lyde 12 Indhold 12 Opsummering af forløbet på pædagogseminariet 13 Freestyle-rap 13 MC-fightnight 13 Mikl versus Kaiser A 14 Elegant hån/pral 15 Patriarkalsk hån 16 Homofobisk hån 17 Pral/hån der refererer til en

3 aktuel publikumskontekst 17 Tomgangs hån/pral 17 Ren tomgang 18 Flow 19 Per Vers på Gram Skole 20 Talesprogsrim 22 a) talesprog 23 b) slang 23 c) anglicismer 23 Opsummering af freestyle-rap 23 Kap 4: Sort kultur to strømninger 24 Er slavetiden ovre? 24 Gangstarappens baggrund 26 Gangstarap i Danmark? 26 Gangstarap for sjov 28 Gangstarap / krigslege 29 Kap 5: Det rytmiske kulturhistorisk set 31 Det rytmiske grundlag 31 Sort kultur / hvid kultur 32 Swing 34 Jazz og legekultur 35 Overromantisering af sort kultur? 36 Børnekulturen og det rytmiske 37 Afrikansk kultur 40 Børnekultur / voksenkultur 41 Reformpædagogerne og helhedssansningen 41 Det institutionaliserede barndomsbrud 42 Kap 6: Konklusion og perspektivering Litteratur English summary 49

4 Billag 1 Rap 1 51 Rap 2 51 Rap 3 52 Rap 4 53 Billag 2 Per Vers laver rytmisk dansk med 9. klasse på Gram skole 55 Bilag 3 Mikl versus Kaiser A 57 DVD vedlagt i bagsidelomme, indhold: Per Vers på Gram skole Mikl versus Kaiser A Rap 1 (kun lyd) Rap 2 (kun lyd) Rap 3 (kun lyd) Rap 4 (kun lyd)

5 1 1. Indledning Rap er initialerne til Rhythm And Poetry, og er en del af hip-hop kulturen, som også omfatter fænomener som graffiti, DJ ing (discjockey færdigheder) og breakdance. Den kan umiddelbart identificeres som en slags legekultur i ungdomskulturen, parallel med eksempelvis skater-, spil-, hacker-, rollespil-, standupcomedians- og festkultur i det hele taget. Grunden til at rap interesserer mig som fænomen er, at den forekommer at være en måde i børne-ungdomskulturen, som umiddelbart giver børn og unge mulighed for at være seje eller cool, som giver plads for stor sproglig ekvilibrisme indbefattende rim og slang, og samtidig gør brug af det helt hverdagsnære og talesprogsagtige. Det der umiddelbart springer i øjnene ved rappen i forhold til f.eks traditionelle popsange og børnesange, er den kraftige forbindelse til den underliggende motoriske rytme. Man kan ikke rappe ordentligt, hvis man ikke samtidig bevæger sig rytmisk. Det ser ud til, at den tætte forbindelse mellem talen og det kropslige befordrer en slags ekstatisk flow tilstand, der forløser den skabende proces. Samtidig er det oplagt, at den rytmisk/kropslige aktivitet klart tilfører rappen en direkte sanselig sexuel dimension, når vi møder den som en del af ungdomskulturen. Rappens energi og direkthed, dens sensualisme og evne til at samle og involvere, er kroppens fucking sigen no! til den nordisk-kølige fucking dyrkelse af det abstrakte intellekt, hvor hovedet lever adskilt fra kroppen 1 som sociologen og redaktøren af tidsskriftet Social Kritik Benny Lihme har udtrykt det, med en vis sproglig afsmitning. Et karakteristisk element for rap er free-styling, hvor det improvisatoriske dyrkes. Det kan som oftest karakteriseres ved et stort element af pral og hån, gerne i direkte konkurrence med andre rappere i såkaldte battles. Man behøver ikke at kunne synge for at være god til at rappe. Det gør udtryksformen mere interessant for drengene. Da langt de fleste internationale rapnavne er farvede og kommer fra USA, er det oplagt at rap har oprindelse i afroamerikansk kultur, det jeg i denne afhandling også betegner som sort kultur. Jeg vil i afhandlingen påvise, hvad det konkret betyder for rappens udtryksform, at der er denne tætte forbindelse til sort kultur. Samtidig med at rap i dag er en del af den store kommercialiserede underholdningsindustri, er det min erfaring, at den også i høj grad eksisterer som børn og unges egen tilgængelige udtryksform, som en slags modkultur til de mere konventionelle musikalske udtryksformer. Dette 1 Skyum-Nielsen 2006 s.10

6 2 fremgår bl.a. af det undervisningsforløb og den øvrige empiriindsamling, jeg har lavet i forbindelse med denne afhandling. Disse indledende betragtninger og iagttagelser leder mig til problemformuleringen for afhandlingen: Problemformulering: Hvordan kan rap forstås som en del af vor tids børne- og ungdomskultur, og hvilken sammenhæng kan der påvises mellem rap, sort kultur og legekultur? Afgrænsning Jeg har i mit analysemateriale valgt at fokusere på dansksproget rap, der er produceret mere eller mindre direkte i børn og unges hverdagskultur, og er fastholdt via mine egne og andres lyd- eller videoindspilninger. Kun hvor jeg har brug for at perspektivere mine analyser, inddrager jeg studieindspillet rap fra diverse pladeselskaber. I mine analyser fokuserer jeg på det æstetiske frem for f.eks. det etiske og det pædagogiske, simpelthen fordi det sidste ville være for omfattende. Jeg har dermed også afgrænset mig fra det æstetiske som redskab til at opnå noget ud over den æstetiske oplevelse, f.eks. som middel til dannelse og socialisering. Metode Til belysning af første del af min problemformulering, hvordan rap kan forstås som en del af dansk børne- og ungdomskultur, laver jeg sproglig, musikalsk og indholdsmæssig analyse af 3 forskellige rapudtryk, hentet fra forskellige dele af børne- og ungdomskulturen. Der er tale om et CDindspillet materiale jeg selv har oparbejdet via et undervisningsforløb i RAP på et pædagogseminarium, et video-eksempel på freestylerapbattling fra MC-fightnight 2004, og et TV-klip hvor Per Vers laver freestylerap for en skoleklasse i Sønderjylland. Som baggrund for mine analyser bruger jeg bl.a. Lars Bukdahl, Peter Bejder, Rune Skyum Nielsen og Flemming Mouritzen. Til belysning af anden del af min problemformulering, hvilken sammenhæng der kan påvises mellem rap, sort kultur og legekultur, fokuserer jeg på rappens rødder i henholdsvis USA og Afrika. For at forstå de sortes historiske og samfundsmæssige placering i USA, og hvilken betydning det har for deres kulturelle udtryk, inddrager jeg Jacob Holdt, Sven Møller Kristensen, Bernhard Christensen, Dick Hebdige og Poul Henningsen. For at forstå sammenhængen mellem rap og legekultur

7 indrager jeg yderligere Jon Roar Bjørkvold, Louis Armstrong, Colewyn Tewarthen og Gregory Bateson. Som bidrag til formidling af mine iagttagelser og analyser har jeg produceret den vedlagte DVD med alle de omtalte lyd- og videoeksempler. 3

8 4 2. Rappens samtidshistorie Rap kan umiddelbart spores tilbage til Jamaica i 1950 erne. 2 På små diskoteker der spillede ny amerikansk musik (soul, funk, blues, latin og rock) blev det almindeligt, at discjocyen sagde små rim og remser i takt til musikken, simpelthen for at få yderligere gang i det dansende publikum. 20 år senere, altså i midten af halvfjerdserne, kommer stilen, via indvandrere fra Jamaica, til bydelen Bronx i New York. På dette tidspunkt bliver rappen en del af en ny kultur, nemlig hip-hoppen, der som ovenfor nævnt også består af DJ ing, breakdance og graffiti. DJ-delen bliver yderligere udviklet, sådan at den samme plade spilles forskudt på to afspillere, og dermed kan mixes ind sådan at de gode dansepassager, de såkaldte breakbeats, kan spilles igen og igen. Denne specialisering medfører at rapperen udskilles fra DJ en, og rapperen bliver nu til MC eren, forkortelse af Microfon Controler. Rappen må betegnes som rytmisk tale, snare end decideret sang. Det meste litteratur deler rappen op i to skoledannelser, startende med Old school fra 70 erne til midten af 80 erne, og derefter tillige New school og Gangstarap frem til nu 3. Old School Old school blev dannet som en reaktion på bandekrigene i NewYork, og en af initiativtagerne var den tidligere bandeleder Afrika Bambaata. Han blev født i Bronx i New York, og han voksede op i et miljø hvor overfald og røverier ikke var usædvanligt. Bronx var og er en regulær sort ghetto. Kvarteret blev terroriseret af bander der overlevede ved vold og via salg af narkotika. Efter i 1974 at have brudt med sin egen drengebande, kastede Afrika Bambaata sig over at studere de sortes baggrund dvs. hvor de kom fra: Afrika, Jamaica, Puerto Richo Han så den hvide dominerende klasse i USA som et tegn på, at slavetiden blev ført videre. Han mente de fattige sorte skulle have et alternativ til kriminalitet, og hans vision var, at det skulle findes i noget de sorte var gode til, og i forvejen brugte tiden på. Afrika Bambaata stod bag dannelsen af The Universel Zulu Nation, og i den forbindelse er det en pointe, at Afrika Bambaatas eget navn faktisk er navnet for en kendt Zulu-leder i det nittende århundrede 4. Han har åbenbart antaget navnet i forbindelse med sin fascination af de værdier, der ligger i den traditionelle afrikanske 2 Bejder Bejder Hebdige 1987 s.139

9 5 kultur, noget andet end den angloafrikanske kulturs slavebaggrund (dette uddybes i kap. 5). Det lykkedes gennem denne forening at få samlet hiphopens fire udtryksformer rap, graffiti, breakdance og DJ ing, som før denne tid intet havde tilfælles, ud over at de alle var opstået i New Yorks mest belastede og fattige kvarterer. Peace, love, unity, having fun blev omdrejningspunktet for Afrika Bambaatas og foreningens arbejde og dermed Old School. Man kan altså sige, at hip hoppen allerede fra starten havde som formuleret program, at være en slags legekultur, der skulle give de sorte børn og unge mulighed for at udtrykke sig æstetisk. Bag bevægelsen lå tanker som den sorte soulsanger James Brown havde sunget i sangen Say It Loud, I m Black and Proud fra Måden at udbrede budskabet på var, at samle de bedste rappere, discjockeys, graffitimalere og breakdansere og lade dem turnere i USA og konkurrere. Konkurrencerne blev kaldt battles, og efterhånden udviklede tingene sig til, at de unge sortes engagement i musik og dans faktisk blev et alternativ til bandekrigene. Et godt udtryk for hvordan rappen efterhånden blev en kanal for artikulation af de fattige sortes situation er Grand Master Flash and the Furius Fives single The Message fra 1982: Don t push me cause I m close to the edge. I m trying not to loose my head. It s like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. New School og Gangsta Man kan sige at The Message indvarslede den næste periode i rappens udvikling, nemlig New school, hvor man ser de første klare og konsekvente forsøg på at nå udover det forholdsvis snævre fest- og prale/håne-univers i den tidlige rap. 5 New school tegnes bl.a. af grupper som Public Enimy og De la Soul, der karakteriseres ved et henholdsvist mere eksplicit race-politisk budskab og et surreelt påhitsomt indhold. I forlængelse af New School kom Gangstarappen, i starten af halvfemserne, især fra Los Angeles, og dens tekster karakteriseres ved rå og pågående beretninger fra et bandeog forbryderliv, hvor politiet er fjenden og kvinder er (mere eller mindre professionelle) ho s (= whores, ludere). Det handler om at skyde eller blive skudt og om at tjene kassen og få damerne og bilen og villaen ect. Gangstarappernes tekster provokerede voldsomt det konservative Amerika, og pressionsgrupper forsøgte at påvirke radiostationer, pladebutikker og pladeselskaber til at censurere rappen. En af de førende 5 Bukdal 2004

10 6 grupper inden for stilarten er N.W.A. (Niggas With Attitude) fra L.A. slumområdet Compton. Deres plade Straight outta Compton opfordrer til at kæmpe mod politi og andre myndigheder. Typiske titler fra gangsta-rappen er Cop-killer, Fuck Tha Police og Gangsta Gangsta, og ud over den sædvanlige funky-beat bagrund for rappen, er samplede pistolskud og maskingeværssalver en almindelig ingrediens i lydbilledet. I 1984 ramte rap-feberen Danmark, ca. 10 år efter USA. De amerikanske gruperinger, old school og gangsta, er i dansk sammenhæng blevet til backpackers og stoderne/bøllerne. 6 Backpackerne holder fast i hiphopens oprindelige idealer, love, peace, havin fun, og typiske repræsentanter er Nikolej Peyk fra MC-Einar/Østkyst Hustlers og Per Vers. Stodderne/bøllerne rapper om stoffer, kriminalitet, forbrug af kvinder, og typiske repræsentanter er Jokeren, L.O.C og Niarn. 6 Bejder 2005

11 7 3. Rap i dansk børne- og ungdomskultur I dette afsnit vil jeg foretage en analyse af empiri, der er eksempler på rap fra forskellige dele af den danske børne- og ungdomskultur. Som jeg har omtalt i min emneafgrænsning, er jeg bevidst gået uden om den rap der er produceret og distribueret af pladeselskaberne, og har i stedet fokuseret på den udøvende del af børne- og ungdomskulturen, der er tæt forbundet med hverdagskulturen. Dette er ikke specielt fordi jeg har et horn i siden på pladeselskaberne, men bl.a. fordi jeg qua mit arbejde som musikunderviser på et pædagogseminarium, har stor interesse i at kunne formidle, hvordan man i sin hverdagskultur selv kan være aktiv udøvende med rap som udtryksform. Derudover er der i forvejen foretaget gode analyser af dansk rap fra pladeindspilninger, bl.a. Lars Bukdals bog Poesi der der behandler danske raptekster fra 1988 til 2003, som jeg i høj grad vil bruge som baggrund for mine analyser. Jeg kommer ikke uden om det åbenlyse dilemma, at store dele af rapkulturen er på direkte kollisionskurs med hvad man kunne kalde det pædagogiske projekt. Der bliver brugt beskidt sprog, og i mange tilfælde også voldelige og sexistiske udsagn. I forbindelse med denne afhandling har jeg valgt at tage de pædagogiske briller af, og fokusere på det æstetiske. Jeg prøver at afdække udtryksformerne som de nu en gang eksisterer, analyserer hvordan de fungerer æstetisk, og prøver at forstå hvorfor de er som de er. Jeg vil ikke gå ind i nogen større etisk diskussion om, hvornår nok er nok, og hvilken sprogbrug man med rimelighed kan leve med i de enkelte pædagogiske institutioner. Undervisningsforløb på pædagogseminariet. Den første analyse er lavet på bagrund af et undervisningsforløb, der havde form af en en rap-workshop, jeg lavede med et musikliniehold med 24 studerende på pædagoguddannelsen. For at anskueliggøre rappens helt basale virkemidler, vil jeg her redegøre for selve undervisningsforløbet, hvor de studerende lærte at rappe. Alle studerende kender rap fra medierne, men mange har aldrig prøvet at lave det selv. Før de fik den nedenstående opgave, som er baggrunden for min analyse, fik alle en lille indledningsopgave, der gik ud på at skrive to rap-vers. Formuleringen var som følger: Det ene vers skal handle om hvem du er, det andet vers om hvor du bor. I rap er alt tilladt, du må lyve, prale, håne, bruge slemme ord eller sågar sige sandheden, du skal blot kunne fremsige det til en rytme, og 2. og 4. linie i verset skal rime.

12 8 Som inspiration startede jeg med at improvisere et eksempel på, hvordan de to vers kunne være. De studerende rappede så i kor en ramme omkring mine to vers. For at lære selve rap-teknikken etableres først en motorisk rytme: Klap i hænder Klap på lår Mens de holder rytmen rapper alle i kor: Hallo derude og velkommen her træd ind i midten og fortæl os hvem du er (Her rapper jeg et vers om hvem jeg er er) Alle rapper videre i kor: Det bare OK Nu ved vi hvad du hedder Så fortæl os hvor du bor Ja fortæl også vider` (Her rapper jeg et vers om hvor jeg bor) Nu får alle 5 minutter til at skrive deres to vers. Jeg støtter op og kommer med ideér til dem, der synes det er svært at finde rim. Jeg prøver at opbygge den legende, jokende stemning, der er essentiel, for at få gang i processen. Når versene er skrevet, forsætter vi med, at alle 24 på holdet efter tur kommer ind i midten og rapper, mens det øvrige hold opretholder den motoriske rytme og rapper kordelen. Først efter at ca. halvdelen har været i midten, er kordelen og den motoriske rytme blevet så automatiseret, at alle kan slappe af og og nyde deres flow, mens de rapper og klapper. Derefter begynder en slags ekstatisk tilstand at indfinde sig, og det kan mærkes, at dem der står i midten bliver modigere, de rapper højere, går frit rundt mens de rapper, og nogle begynder også at kaste

13 9 håndtegn, de kender fra hip hop kulturen. Når vi kommer til nr. 24 kører maskinen, og gruppen har fået den kollektive erfaring, at det er let at lave rap. Nu deler jeg holdet ind i 4 grupper, og de får en halv time i grupperummene til at lave følgende opgave som skal fremføres for holdet: Du har svaret på en kontaktannonce. Nu sidder du på et værtshus og venter på din date. Døren går op..hvad sker der så? Numrene fremføres og indspilles, og det er fra denne indspilning (vedlagte DVD) jeg har transskriberet det følgende. Analyse Alle numrene er akkompagneret af gruppens eget rap-klap (det ovenfor viste), og i mange tilfælde blev de under fremførelsen også ledsaget af de forskellige attituder der hører hip-hop-kulturen til, dvs at kaste håndtegn og komme med diverse tilråb, udbrud, grynt. Jeg har delt analysen af materialet op i en musikalsk, sproglig og indholdsmæssig del. Musik Af musikalske virkemidler er det specielt rytme, dynamik og melodi der er påfaldende. a) rytme: I den rap man køber på CD består den underliggende rytme af breakbeats, enten lavet af DJ`s på pladespillere, eller via sampling med digitalteknik. I dette materiale er der tale om den ovennævnte 4/4- akkompagnementsrytme, lavet med håndklap på lår og i hænder. På baggrund af dette udfolder sprogrytmen sig i underdelinger, typisk sekstendedele, med rimet lagt på 4-slaget i takten: eller:

14 10 b) dynamik: Den musikalske dynamik bliver accentueret ved at der er vokal forstærkning af rimordene på 4-slaget, dvs at solo-rapperen, kun på disse ord, bakkes op af andre fra gruppen. I nedenstående uddrag er de forstærkede ord understreget: Sidder på et værtshus og venter på min date Hvor fa n er han henne, de er altid late og senere, i samme rap: Døren går op, der står han, han er smækker Et par og fyrre år og gud hvor er han lækker og senere i samme rap: Efter et par øl går vi hjem i seng Men hov hvad er det, han ka jo ingen ting Forstærkning er et virkemiddel, som i høj grad understreger rappens rytmisk-motoriske kvalitet, et element jeg i kap. 5 vil argumentere for er typisk for sort kultur. Ligesom det i børnekulturen er en sanselig fryd i kor at fremsige en remse som okker gokker gummiklokker erle perle pif paf puf er det i rap-udtryksformen en tilsvarende fryd at give ekstra dynamik til gode rim. c) melodi: Som det fremgår af transskriptionen, veksler de enkelte numre mellem rap og sang, og i de fleste tilfælde er sang-delen en kendt sang, hvor både tekst og melodi er kopieret direkte over i nummeret. At skifte mellem rap og sang er et musikalsk virkemiddel som skaber dynamik i formen, og som er meget brugt i den del af rappen som har været på hitlisterne. I halvfemserne kender vi det fra Cut`n Moves hit Give it up, og i dette årti er det meget brugt af bl.a. Linkin Park og Outlandish. Man kan også betragte denne teknik, at veksle mellem faste formler og mere improviserede sekvenser som en udtryksform der har sin parallel til børns spontansang og legekultur i almindelighed. I Legekultur 7 argumenterer Flemming Mouritzen for, at grundlaget for børns æstetiske udtryksformer er et arsenal af faste formler, dvs fraser eller klichéer, som er opøvet og tilegnet som færdigheder i det interne børnekredsløb. Det kan være Aura for Laura, Peters bukser flagrer eller Tine skal hjem, på hovedet i seng. I disse rap-numre er de faste formler hele omkvæd af mere eller mindre 7 Mouritsen 1998 s.68

15 11 fortærskede schlagere fra trivialkulturen og børnesange, som alle åbenbart kender. De faste formler jeg umiddelbart kan genkende i dette materiale er: Rap 1: Ensom dame fyrre år (kendt med Bjarne Liller), Du for lækker (kendt med Nick & Jay), Op lille Hans (kendt fra De små synger ) Rap 3: Gid du var i Skanderborg og blev der (kendt med Dorthe Kollo), Ole lå i telt, Peter lå i campingsvogn (kendt med Ib Grønbæk og Jodlebirge) Rap 4: Jeg var til bal en dag, der mødte jeg Bente (kendt med Bamses Venner. Bente er her lavet om til Bent Ø, så det kunne blive en pige-rap), Må man ta hunde med sig ind i himlen (fra Himmelhunden kendt med Teddy Edelmann). Sprog Sprogligt er det der træder i øjnene det udprægede talesprog, de mange anglicismer og en del uartikulerede lyde. a) talesprog: Rap 1: Hvor faén er han henne.., Gud hvor er han lækker., Men hov, hvad er det Rap 3: den er skide kold.hva er det for en stoder Rap 4: Gud er det hende..hey du jo stiv..gi r du et hiv, hey du jo død At rappen i så høj grad gør brug af hverdagssprog, gør den indlysende til en meget tilgængelig udtryksform, i modsætning til f.eks. traditionelle sangtekster, som er underlagt betydelig strammere metriske krav. b) anglicismer: Rap 1: date, late Rap 2: daten mere dirty, birdy Rap 3: Yes sir, ah yeah Det er karakteristisk, at engelsk simpelthen erstatter danske ord, når det skal virke mere sejt (eller coolt, som man kunne sige for at blive i ånden!), eller simpelthen bare for at få rimet hjem. At kunne veksle mere eller mindre frit mellem dansk og engelsk kan man tolke som et legekulturelt træk, da det giver meget stører frihed til at lege med sproget, og gør det lettere at rime. I moderne rap-dansk kan man f.eks både være en luder eller en ho, en kælling eller en bitch, en alfons eller en pimp, en dude eller en fyr 8. 8 Skyum-Nielsen 2006 s

16 12 c) uartikulerede lyde: Rap 2. [Bork bork bork], er selvfølgelig en af rapperne der agerer kylling, hvilket for øvrigt var en stor stemmemæssig præstation som skabte bifald. Det er et legekulturelt træk, at man tilegner sig specialiserede sproglige færdigheder. En typisk parallel i børnekulturen er f.eks. at kunne tale som Anders And. I rap-antologien Poesi dér 9 påviser Lars Bukhdal, hvordan uartikulerede lyde og rent nonsens har sin egen plads i rap-dansk. Det skønne ved rappen er, at det tager alt sprog ind og leger med det. De bruger slang, taler kaudervælsk, dvs. de bruger udenlandske, især engelske og amerikanske udtryk, og de kan finde på bare at vrøvle derudaf. 10 Rap 3. [hur], et gryntagtigt udbrud der nogen gange ledsager akhavede bevægelser, eller håndtegn der skal kastes. Rap 3. trommesættets instrumenter, stortromme, lilletromme og highhat efterlignes med munden og håndklap på kinderne. I rap-terminologi kaldes dette for human-beatboks. 11 Indhold Indholdsmæssigt er det oplagt, at sex er det væsentligeste tema i de 4 numre, selv om et døds-tema dog også luftes i rap 4. Som omtalt ovenfor er det ganske givet den tætte forbindelse med den motoriske rytme, som gør sex, det kropslige, til en så indbygget bestanddel af rap. I USA har dette ligefrem medført, at rapudgivelser forsynes med advarselsmærkater (explicit lyric advising), alt efter hvor meget sex og vold der udtrykkes, hvilket selvfølgeligt, stik modsat hensigten, har medført, at salget af de pågældende CD er er steget betragteligt. 12 I mange fritidshjem i Danmark har man forbudt at afspille danske rappere som Jokeren, Niarn, og L.O.C., fordi man mener sproget har for kraftigt sexuelt indhold 13. Det er altså, som tidligere nævnt, helt tydeligt, at en del af rap-kulturen her er på kollisionskurs med det pædagogiske projekt. Historisk set er dog ikke noget nyt i dette. Som Svend Nielsen påviser i Flyv lille påfugl har der altid i børne-ungdomskulturen været åbenlyst sexuelle elementer, ja han siger endog at adskilligt mere end halvdelen af repertoiret er, som børnene selv kalder det, frække, uartige, skrappe, strenge. 14. At en sang 9 Bukdahl Bejder Skyum-Nielsen 2006 s Mellemfolkeligt samvirke 2000 s Bejder Nielsen, Svend 1981 s. 58

17 13 er fræk, vil sige, at det er én, som børnene forventer, de voksne vil skride ind overfor, hvis de hører den. Opsummering af forløbet på pædagogseminariet Jeg har gennem analysen af materialet fra rapworkshoppen i høj grad fået bekræftet min antagelse om, at rap er en brugbar og tilgængelig æstetisk udtryksform i unges hverdagsliv. Analysen af de studerendes rap-numre viser klare forbindelser mellem rap og legekultur, og det er tydeligt at elementet fra sort kultur, den motoriske rytme, skaber den ovenfor omtalte ekstatiske tilstand som forløser den sproglige og kropslige kreativitet (jeg vil i kap. 5 gøre rede for denne sammenhæng mellem sort kultur og den motoriske rytme). Freestylerap I det følgende vil jeg analysere to eksempler på freestylerap. Det første eksempel er fra genren frestylerapbattling, nemlig battlingen Mikl versus Kejser A ved finalen i MC-fightnight Det næste eksempel er rapperen Per Vers der freestyler alene i en skoleklasse på Gram Skole. Freestylerapbattling må siges på mange måder at være essensen af rapkulturen, der hvor det hele startede, da Africa Bambaata grundlagde Old School, med battle-turneringer rundt i amerikanske storbyer. Det drejer sig om at kunne improvisere rap over et hvilken som helst emne, som regel udstukket af dommerne eller publikum, over et rytmisk baggrunds-beat som bestemmes af DJ en. Man skal på stående fod kunne finde gode rim og samtidig holde et godt flow i sin rap, dvs. hele tiden bevare intensiteten og ikke gå i stå. Man skal holde sig til emnet, lave en overbevisende performance med kropssprog og stemmeføring og have god føling med publikums reaktion. Freestylerapbattling er kampe mellem 2 kombatanter hvor det drejer sig om at fremhæve sine egne kvaliteter, gerne ved umådeholdent praleri, samtidig med at man diser (= disrespect, håner) sin modstander på det groveste. Freestylerapperen, og dommer ved MCfightnight, Per Vers, giver følgende definition på en god freestylebattle: Det er flow, det er overblik, det er overskud. Overskud til at inkludere alt det der er i rummet Videoen kan ses på: 16 MC-fightnight, 2003

18 14 MC-fightnight Som det praktiseres ved MC-fightnights- arrangementerne, kæmper man i en boksering, 3 omgange i mod hinanden. De deltagende MC s entrerer bokseringen i spotlight og røg, mens det musiktema, som hver MC har valgt, drøner ud af højtalerne. Rundt om ringen sidder 4 herrer ved hvert deres bord - alle iklædt hvid skjorte og butterfly for showets skyld. De 3 af dem udgør dommertrioen, og den sidste er tidtageren. I ringen mødes deltagerne af den gallaklædte kampleder/konferencier. Kombattanterne får i første runde 1 minut og et emne fra publikum. Derefter starter musikken og tiden går, rapperne er overladt til deres fantasi, evner og en mikrofon. De to næste omgange er kunsten at kunne relatere sin rap til modstanderens rap, dvs. at kunne forholde sig til hans praleri og give igen på hans hån fra forrige omgang. I disse kampe er kropskontakt udtrykkeligt forbudt, da kombattanterne ofte er så optændte og provokerende over for hinanden, at det hele nemt kunne udvikle sig til et regulært slagsmål. Freestyle-rapbattling må siges at være en udpræget drenge/mande/machoforteelse, I hvert fald har jeg på internettets rapsider, MC-fightnight og You-tube, fundet masser af video eksempler på mænd/drenge der battler, men stort set ingen kvinder. Det er karakteristisk for free-stylebatlingen ved MC-fightnights, at der bruges et meget kraftigt sprog, nok på et niveau der ville være uacceptabelt i de fleste pædagogiske sammenhænge. (Ikke desto mindre har mange af rapperne faktisk startet deres løbebane i diverse pædagogiske sammenhænge, det være sig ungdomsklubber eller socialpædagogiske tiltag). Der er ingen tvivl om, at det er den amerikanske gangsta-raps attituder, der har inspireret de drenge der stiller op her. Det udprægede macho-univers kommer til syne som forherligelse af vold og af sin egen sexuelle formåen, samt en hån af patriarkalsk tilsnit, såsom: motherfucker, jeg har kneppet din lillesøster, du er kun en pige. Homofobien ligger også ligefor, man kan altid håne den anden med, at han er bøsse, han kan ikke score piger, han kan kun få analsex, eller spille den af på sig selv. (Jeg vil i kap. 4 tage diskusionen op: er der grund til at tro at rapperne er både sexistiske og voldelige, eller er det noget andet der er på spil?) Mikl versus Kaiser A Mikl er 20 år og Kaiser A er 18 år. Kamplederen gør på rigtig boksestævnemanér rede for, hvor meget de enkelte kombattanter vejer, og hvor de kommer fra. Mikel får emnet Doping til sit første minut, derefter får Kaiser A emnet Kongehuset til sit første minut. Analytisk vil jeg dele

19 15 indholdet af battlingen ind i følgende kategorier: Elegant pral/hån, pral/hån der relaterer til en aktuel publikumskontekst, patriarkalsk hån, homofobisk hån, tomgangs pral/hån, ren tomgang og flow. Elegant hån/pral er når man kombinerer sin pral/hån med et godt rim og en ny og aktuel pointe, man har fundet, enten fra det udstukne emne, eller modstanderens hån/pral. På dette felt må man sige at Mikl er mesteren. I første omgang med det bundne emne doping leverer han denne: du er for langsom, det kører for dig som var jeg Lance Armstrong, og med en lille homofobisk pointe: jo, så du bliver fucking pulet, Mikl ta r Tur de France på trehjulet. Mikl er i godt flow nu, og fortsætter med: jo, jeg fører på stil, du kunne ikke engang vinde Tour de France om så du kører i bil. Da Kaiser A endelig kommer i gang med sit bundne emne, kongehuset, leverer han denne: og jo man, du er ikke så sej, din pik er så lille man skulle tro du var prins Nikolej. Mikl laver en raffineret hån på Kaiser A s navn: for fuck kongehuset, Mikkel er den præsident, jo så jeg ta r dig øjeblikkeligt ud, det er måske dig der er kejser men Mikl er gud. I en senere runde følger han op på det nu etablerede religiøse tema: jo, mens Mikl han ta r sejeren, mens jeg smækker dig som jeg var fucking Kain, jo, så jeg nakker dig, kan du erkende det, du ved ikke en skid om det første testamente. Kaiser A tager omgående det guddommelige tema op, da det bliver hans tur: men du må ha det fucking trist, hvis du var gud var 80% herinde ateist-er. Den sidste bemærkning retter Kaiser A ud mod publikum, den fyldte KBhal, hvilket giver overvældende response. Rigtig elegant bliver det, når man kan levere sin hån/pral med et triple-rim, med en pointe til sidst. F.eks denne hvor Kaiser A presser Mikl helt op i ringhjørnet og pointerer direkte ind i hovedet på ham: Jeg er den bedste, jeg, du ved jeg tæsker dig, du er ikke Jesus men du ved jeg korsfæster dig.

20 16 Denne teknik mestrer Kaiser A. Efter at Mikl har hånet ham med at hans venner har tabt de indledende runder siger han: æh jo, du si r mine venner går ned, du ka, slugt en fed, jeg har allerede taget Ped. Selv om triblerimet indebærer noget indholdsmæssigt nonsens (du ka, slugt en fed) fungerer det alligevel, simpelthen fordi rimet giver flow, og fordi Kaiser A her refererer til en kontekst han ved publikum kender, nemlig at han i en tidligere runde har vundet over Peder B (Ped). Patriarkalsk hån er en central del af den machokultur der kommer til udtryk i free-style-rap batlingen. Det forekommer i alle battles jeg har set, og egentlig må man sige, at dette fænomen relaterer til nogle familieformer som vel stort set ikke eksisterer i Danmark i dag (måske dog i visse indvandrermiljøer). For at det giver mening som hån, kræver det at man refererer til et normsystem baseret på ære/skam, med manden/drengen som den der har til opgave at forsvare familiens ære, som man ser det i en del traditionelle samfund, samt, og det er nok den vigtigste pointe, i de marginaliserede kriminelle bandemiljøer i USA. Jeg tolker det som et mere eller mindre udvendigt træk, de danske freestylerappere har kopieret direkte fra den amerikanske gangsta-rap. Det er legekulturen der er på spil. Som jeg i kap. 4 vil argumentere for, kan jeg dårligt forestille mig det har rod i deres egen realvirkelighed. I Mikl versus Kaiser A forekommer det i flere forskellige grader. Feks den helt svage grad, hvor Kaiser A håner Mikl med: æh jo, Mikl du er et pigebarn, til den ultimative patriarkalske hån, hvor Kaiser A i forbindelse med omtalen af Moses i religionstemaet giver følgende svada til Mikl: og jo, jeg har de vilde lyster, jeg splitter ikke vandene, jeg splitter pikken ad på hans lillesøster mens han med front mod publikum peger på Mikl. Meget tyder på at selve betegnelsen motherfucker som jo egentlig refererer til incest og derfor skulle være en kraftig patriarkalsk hån, er blevet en så selvfølgelig bestandel af rap-vocabulariet, at det ikke længere har karakter af hån. Det er blot et forstærkende udtryk, med lidt kraftigere betydning end fuck. Det bliver brugt i alle sammenhænge hvor man har brug for at understrege noget. f.eks når Mikl i sit dopingtema siger uden epo var du motherfucking ikke kommet så langt, eller at han har ren epo i sin motherfucking blodåre.

B & U. Rap i Kæften KULTUR

B & U. Rap i Kæften KULTUR Rap i Kæften - Et forskning- og udviklingsprojekt om rap som udtryksform i børne- og ungdomskulturen og en rap-metodik for pædagoger og lærere MORTEN ISAKSEN MASTER I BØRNE- OG UNGDOMSKULTUR, ÆSTETISKE

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop!

Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Til GB hjemmeside: Meld dig til Hip Hop workshop! Praktiske oplysninger: Tid: Lørdag 24. august kl. 13.00 15.00 Sted: Galgebakkens Beboerhus Deltagere: 30 børn og unge fra ca. 10 ca. 20 år. Pris: Gratis

Læs mere

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet

Lidt om rytmer. Instrumenternes rolle i samspillet. Forgrund & baggrund. Baggrund - rytme. Forgrund. Baggrund. Baggrunden, rytmegruppen, groovet Lidt om rytmer Instrumenternes rolle i samspillet Forgrund & baggrund Baggrunden, rytmegruppen, groovet Baggrund - rytme Det er altid trommernes opgave at underbygge rytmen/groove et. Forgrund Baggrund

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

NOGET NÆR DET PERFEKTE

NOGET NÆR DET PERFEKTE NOGET NÆR DET PERFEKTE Dansk rap og lyrik Den moderne Klods Hans Omskriv et eventyr til rap Eventyrets genretræk Rappens genretræk Skelettet En metafor er stadig en metafor, selvom den bliver leveret med

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen

Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Musikundervisning fra første til fjerde klasse på Interskolen Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

1 101 Samtaleåbnere EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 101 Samtaleåbnere EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 101 Samtaleåbnere 101 samtaleåbnere en kort introduktion Har du nogensinde været i tvivl om hvad du skulle sige til hende? Denne bog er til dig der mangler nogle gode ideer. Ideer til hvordan du starter

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe!

Du danske sommer. Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig. Hold kæft. Snart kolde farver i sky og vand. Hold kæft deroppe! Du danske sommer Du danske sommer jeg elsker dig Skønt du så ofte har sveget mig Snart kolde farver i sky og vand Snart nøgne piger ved hver en strand Hold kæft. Hold kæft deroppe! Mer, mer, I skal holde

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Start samtalen med pigerne idag! EnRigtigMand.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Start samtalen med pigerne idag! Start samtalen en kort introduktion Denne bog er skrevet med ét formål. Formålet er at give dig de redskaber der skal til, for at møde mennesker. Hverken mere eller mindre.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07

Indholdsfortegnelse. Del 1 Introduktion til Spil Smart. Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06. Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 I SMN: 97 907 06801 95 7 Pr odukt : SPNA1 1 1 1 607 Indholdsfortegnelse Del 1 Introduktion til Spil Smart Forord af Liv Beck og Tove Sørensen 06 Kjeld Fredens udtalelse om Spil Smart konceptet 07 Spil

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Musik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 FAGPLAN. SIDE: AF: FAG: Musik KLASSE:

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Rene Petersen*) og Jørgen Grandt JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Hvad er det, du siger -4

Hvad er det, du siger -4 Hvad er det, du siger -4 Dine ord skaber Mål: Børn indser, at det, vi siger, gør noget i os selv, andre og den verden, vi lever i. Ord bliver ofte til handling. At sige gode og positive ord skaber noget

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard

Gestaltterapi. Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi Artikel bragt i tidsskriftet Tankestreg, august 1993 (tidsskriftet er knyttet til KPF, Kristent Pædagogisk Fællesskab) Af Lone Dalsgaard Gestaltterapi er en af de mange terapeutiske retninger,

Læs mere

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse.

I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. Årsplan for musik med 6. Klasse 2011-2012 I musikundervisningen vil vi kommer omkring musikudøvelse, det musikalsk skabene samt musikforståelse. For at eleverne får et bredt repertoire af sange vil vi,

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur

Børnekultur og børns kultur. Det børnekulturelle system. Kulturel frisættelse. børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Børnekultur og børns kultur børn, barndom, kultur og biblioteker i en multimediekultur Det børnekulturelle system Den litterære institution (forfattere manus forlag konsulenter bøger formidlere) Den dramatiske

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2013

Tale til sommerafslutning 2013 Tale til sommerafslutning 2013 Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende og til alle medarbejdere. 10. klasserne

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Fra noder og øjne til ører og musik - en intuitiv og externaliseret tilgang til at synge i kor

Fra noder og øjne til ører og musik - en intuitiv og externaliseret tilgang til at synge i kor Fra noder og øjne til ører og musik - en intuitiv og externaliseret tilgang til at synge i kor 1/5 Workshopforløb med koncert for Alkenkoret og Siim City Singers 15., 16. og 22. april 2012 Filosofi og

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er

2. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er opstået som følge af, at samfundet er Arbejdsspørgsmål til undervisningsbrug Kapitel 1: Terror og film en introduktion 1. Hvori består forholdet mellem den 10., 11. og 12. september? 2. Opstil argumenter for og imod at lave en universel terrorismedefinition.

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

Mål Indhold Gode råd Materialer

Mål Indhold Gode råd Materialer På Tjørnegårdskolen Sang 0. 2, Mål Indhold Gode råd Materialer Glæden ved sang Kende et repetoire af nye, ældre danske sange og salmer Sange med flotte melodier, og tekster, der er sjove at synge. Forskellige

Læs mere

Kreativitet Velkommen

Kreativitet Velkommen Kreativitet Velkommen Alle vandrer rundt og siger god dag til dem de møder: Hej jeg hedder, sidst jeg var glad var.. Barrierer for kreativitet og ideudvikling Frygten for at lave fejl Frygten for at træffe

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 7B: Kasper 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER ksempel 7B: Kasper ksemplet består af tre LA-beskrivelser, som bygger på hændelsesforløb, der finder sted inden for relativ afgrænset periode. Disse tre beskrivelser samt andre kilder danner grundlag for

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L

POWER-DESIGN. Hjælp! vi har kræft. Om det kræftsyge samfund. Birgit Lynge B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L POWER-DESIGN Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Birgit Lynge 2012 B Y G A D E N 23 F E J R U P - H E L G E N Æ S D K 8 4 2 0 K N E B E L Hjælp! vi har kræft Om det kræftsyge samfund Jeg flyver

Læs mere

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole.

Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Årsplan for 0. klasse på Vesterkærets Skole. Klasse: 0.klasse Periode: 2013-2014 Team/ lærer: Lone Hede & Majbrit Ravnsbeck Børnehaveklassens overordnede mål. Undervisningen tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.

Lindas dagpleje 2015. Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet. Linda s dagpleje Lindas dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Linda Aagaard Kulmbach Søndergade 61 6670 Holsted Tlf.: 75 39 13 50 / 29 21 19 50 bkulmbach@stofanet.dk Linda Aagaard Kulmbach Redigeret af Maria

Læs mere

Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen

Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen Sex: Kvinders hemmeligheder i sengen Danske kvinders sex-hemmelighed: Mere end halvdelen simulerer orgasme Af Susanne Johansson, december 2012 03 Hun stønner sig fri for mere sex 05 Gallup-undersøgelse:

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere