FutureVent HYBRID VENTILATIONSLØSNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FutureVent HYBRID VENTILATIONSLØSNING"

Transkript

1 VERSION 1 STYRING KOFORTVENTILATION FutureVent HYBRID VENTILATIONSLØSNING Naturlig ventilation med elektriske vinduesåbnere monteret i det øverste vinduesbånd kombineret med mekanisk ventilation bestående af små decentrale ventilationsenheder i facaden Set indefra Set udefra 1.50 Beskrivelse komfortventilation til klasselokaler, kontorer og institutioner hybridløsning en kombination af naturlig og mekanisk ventilation naturlig ventilation med automatisk styrede vinduer med vinduesåbnere (vinduesmotorer) mekanisk ventilation med små decentrale ventilationsenheder med varmeregeneratorer (varmegenindvending er >85%) stilren løsning uden pladskrævende ventilationskanaler/ aggregater nem at installere minimal følgearbejde lave anlægs- og driftsomkostninger lavt energiforbrug til alle bygningstyper både nybyggeri og renovering FutureVent er en hybrid ventilationsløsning, hvor den naturlige ventilation varetages af de automatisk styrede vinduer placeret i facade og/eller tag og den mekaniske ventilation varetages af små decentrale mekaniske ventilationsenheder indbyget i facaden. FutureVent er dermed en stilren og pladsbesparende løsning, der overflødiggør ventilationskanaler/aggregater i lokalet. ed FutureVent hybridløsning sikres det optimale indeklima ved: i varmeperioder (typisk sommer) at benytte naturlig ventilation med automatisk åbning/lukning af vinduerne i kolde perioder (typisk vinter) at benytte små decentrale mekaniske ventilations enheder samt naturlig ventilation til pulsventilation Styringsprincip Styring af indeklimaet varetages af Windowaster styresystem NV Comfort eller NV Advance. Styringerne regulerer både den naturlige ventilation og de små mekaniske ventilationsenheder. Styringerne kan tillige regulere en eventuel solafskærmning, varmestyring (radiatorer) samt lys. Styringen sikrer den optimale styringsstrategi ventilation via vinduerne, via de små mekaniske ventilationsenheder eller en kombination baseret på målinger af bl.a. udetemperatur, vindhastighed, regn samt de ønskede setpunkter for lokalets/ lokalernes temperatur- og CO 2-niveauer. Komponenter Ved naturlig ventilation åbnes/lukkes vinduerne automatisk alt efter behovet for ventilation. Der monteres derfor vinduesåbnere (motorer) på udvalgte vinduer i hvert lokale. I hvert lokale monteres tillige et eller flere komforttryk (manuelle betjeningstryk), således brugerne af lokalet har mulighed for at overstyre den automatiske styring, hvis de ønsker større åbning eller eventuel lukning af et eller flere af vinduerne. Den mekaniske ventilation består af små dencentrale mekaniske ventilationsenheder, der indbygges direkte i facaden. Enhederne monteres højt og oftest over de motoriserede vinduer. Ventilationsenhederne dækkes udvendig på facaden med en afskærmning og indvendigt i lokalet med en rist.

2 Komponenter til en FutureVent løsning FutureVent løsningen består af komponenter fra den naturlige ventilation og den mekaniske ventilation. Komponenter for naturlig ventilation For yderligere information om NV Comfort styring og tilbehør til denne se separat datablad og brochure. For yderligere information om NV Advance styring se separat brochure. For yderligere information om vinduesåbner (motor), komforttryk, sensor og vejrstation se separate datablade. Styring Styringen af både den naturlige ventilation og de små decentrale mekaniske ventilationsenheder varetages af den samme styring. Til FutureVent kan benyttes: NV Comfort der kan styre op til 8 lokaler/zoner NV Advance der benyttes til større projekter NV Comfort otorcontroller otorcontrolleren med otorlink forsyner motorerne med 24V og styrer automatisk motorernes individuelle åbne/lukkebevægelser og -hastigheder. NV Advance Vinduesåbner Vinduesåbnerne (vinduesmotorerne) leveres i mange forskellige størrelser til både påbygning og indbygning. Valg af motor foretages på baggrund af beregninger baseret på bl.a vinduets vægt og placering, hvorfor motorer altid er optimalt valgt til hvert enkelt vindue. Som standard leveres motorerne i hvid eller grå og kan tillige leveres i specialfarve. Til vinduer der er lavt placeret, kan motorerne leveres med tilslutning for klemsikringsliste. Komforttryk I hvert lokale monteres et eller flere komforttryk (manuelle betjeningstryk), således brugerne af lokalet har mulighed for at overstyre den automatiske styring. Brugerne kan således selv åbne mere for vinduet/vinduerne, alternativt lukke det/dem. Sensor I hvert lokale opsættes en sensor, der måler rummets temperatur, CO 2-niveau og fugtighed. Styreenheden benytter disse målinger til bestemmelse af den optimale styringsstrategi. Vejrstation Vejrsationen placeres strategisk på bygningens yderside for måling af udetemperatur, regn, vindhastighed og eventuelt vindretning. Styringen benytter disse målinger til bestemmelse af den optimale styringsstrategi. Yderligere tilbehør Styringerne NV Comfort og NV Advance giver også mulighed for regulering af solafskærmning, varmestyring og lys. Valg af komponenter luxsensor, solsfskærmningsaktuator, termoaktuator til radiator osv. foretages individuelt i forhold til det enkelte projekt.

3 Komponenter til en FutureVent løsning fortsat. FutureVent løsningen består af komponenter for den naturlige ventilation og den mekaniske ventilation. Komponenter for de små decentrale mekaniske enheder. For tekniske specifikationer se de næste sider i dette produktblad. ekanisk ventilationsrække WFV De mekaniske ventilationsrækker leveres i flere bredder med 4, 6, 7 eller 8 ventilatorer. Der monteres altid mindst to enheder, der hver totalt skal indeholde det samme antal ventilatorer, idet de to enheder arbejder sammen om at udskifte luften i lokalet; når én enhed fjerner luft, tilfører den anden enhed luft. Regenerator WFR Varmegenvindingen sker ved, at varmen fra den udsugede luft akkumuleres i regeneratoren, hvorefter frisk luft blæses ind gennem den opvarmede regenerator, der afgiver varmen. Denne cyklus gentages efter behov og varmegenvindingen er på mere end 85%. Isoleringsboks WFB Isoleringsboksen indbygges i facaden. Dernæst indsættes den mekaniske ventilationsenhed og regeneratorerne. Isoleringsboksen leveres i bredder svarende til 4, 6, 7 eller 8 ventilatorer samt i tre forskellige højder: single, og svarende til, om der er én, to eller tre ventilationsenheder i højden. Styreenhed WFC I hver isoleringsboks monteres en styreenhed. Hver styreenhed er programmeret individuelt i forhold til placering i lokalet samt om den skal operere som master eller slave. Alle styreenheder er derfor forsynet med et unikt nummer og skal monteres i henhold til den medfølgende ventilationsplan. KNX-interface for FutureVent WFI Interfacet indeholder et analogt og et digitalt udgangsmodul hver med 4 udgange, et servicepunkt for de mekaniske ventilationsenheder samt en strømforsyning. Interfacet kan regulere op til 4 lokaler/zoner. ontageramme WFF I lokalet monteres på isoleringsboksen en montageramme hvorpå den indvendige rist monteres. ontagerammen leveres malet vælg mellem 9 standardfarver*. Indvendig rist WFG I lokalet monteres foran ventilationsenheden en rist. Længden på risten er afpasset længden på ventilationsenheden. Risten har indvendige lameller, der er vinklet 15 grader opad, således luft blæses op mod loftet for at optimere coandaeffekten (dvs. at luften klæber til loftet). Risten leveres malet vælg mellem 9 standard farver.* Udvendig skærm WFS Udvendigt på facaden monteres der foran ventilationsenheden en skærm (plan skærm= type B). Længden på skærmen er afpasset længden på ventilationsenheden*. Skærmen leveres malet vælg mellem 9 standard farver.* Drypnæse WFD Udvendigt monteres der under hver afskærmning en drypnæse. Drypnæsen leveres malet vælg mellem 9 standard farver.* * Riste, skærme, rammer samt drypnæser kan leveres i specialfarve og udvendige skærme kan leveres i specialversion (udformning og længde) kontakt Windowaster for yderligere information.

4 Eksempel Eksemplet viser FutureVent hybridløsning i 2 lokaler med styringen NV Comfort er placeret i lokale 1 og vejrstationen monteret på taget over lokale 2. På denne side vises plantegning samt liste med de anvendte komponenter for den naturlige ventilation, den mekaniske ventilation samt komponenter for varmestyring og solafskærmning. På næste side vises en oversigtstegning med angivelse af kabeltyper, kabeldimensioner samt maksimale kabellængder. Bygningen består af 2 lokaler. I begge lokaler er vinduerne monteret med vinduesmotorer (en hhv. to motorer) samt betjeningstryk (komforttryk) til overstyring af den automatiske styring fra NV Comfort. I hvert af lokalerne er der tillige monteret en sensor for måling af temperatur/co 2/fugt, styringer af radiatorerne samt solafskærmninger. Der er anvendt følgende komponenter: Overordnet styring 1 x NV Comfort touchscreen med adaptor NVC KNX A02 1 x NV Comfort software-kort, 4 rum/zoner, Plus NVC SC 4P 0 1 x NV Comfort basispakke NVC BP KNX 11 Komforttryk / sensorer 2 x betjeningstryk, vindue/solafskærmning WEK x rumsensor (temperatur/co 2/fugt) WET 112 Naturlig ventilation 4 x vinduesåbner (vinduesmotor), single (-1) 4 x vinduesåbner (vinduesmotor), synkro (-2) 1 x otorcontroller WEC B KNX ekanisk ventilation 6 x mekanisk ventilationsrække WFV x mekanisk ventilationsrække WFV x styreenhed WFC x regenerator WFR x isoleringsboks WFB x isoleringsboks WFB x montageramme WFF x montageramme WFF x indvendig rist WFG x indvendig rist WFG x udvendig skærm WFS x udvendig skærm WFS x drypnæse WFD x drypnæse WFD x KNX-interface WFI 1K4 Varmestyring / solafskærmning 1 x thermoaktuator for 6 radiatorer WEV x thermoventilaktuator WEV x ventiladaptor WEV x solafskærmnings-interface for 4 afskærmninger WEA Lokale 1 Symboler: NV Comfort Betjeningstryk Rumsensor C Vinduesåbner otorcontroller Vejrstation WFI ekanisk Interface ventilationsenhed Varmestyring Solafskærmning WFI C Lokale 2 sensor

5 Eksempel fortsat oversigtstegning med kabeltyper, kabeldimensioner og maksimale kabellængder NVC basispakke NVC BP KNX11: WLA 340 Vindhastighed / regn NV Comfort Interface WFI 1K4: WEP WEA WEA 165 Servicepunkt WEA 102 KNX power supply WOT 100 Udetemperatur WEP 005 Power supply max. 1m 2x0,75mm 2 max. 100m 2x0,75mm 2 WLL 608 Kabel max. 50m 6x0,5mm 2 WEI 12 KNX vejrinterface KNX 2x2x0,8mm Lokale 1 Lokale 2 otorcontroller med 8 motorlinier WEK 120 Komforttryk WET 112 Sensor WEV 110 WEA 250 Varmestyring Shuttermodul solafskærmning FutureVent BUS 1x2x22 AWG Slave 2x2x0,8mm (0,5mm 2 ) aster aster Slave Slave Slave PKAJ max. 3x1,5mm 2 24V 3-leder u/jord max. 50m

6 Tekniske specifikationer mekanisk ventilation ekanisk ventilationsrække WFV Luftskifte Pr. sæt (to rækker) 2 x WFV x WFV x WFV x WFV 181 inimum Nominel drift aksimum [l/s] [m 3 /h] [l/s] [m 3 /h] [l/s] [m 3 /h] 5,0 18,0 20,8 74,9 36,6 111,9 7,5 27,0 31,2 112,3 46,6 167,8 8,8 31,5 36,4 131,0 54,4 195,8 10,0 36,0 41,6 149,8 62,2 223,8 nominel drift [W] 5,68 8,34 9,58 10,86 SEL-værdi Lyd Forsyningsspænding ax. 284 J/m nominelt flow (SEL=specifikt elforbrug ved flytning af luft) ax. 30dB(A) ved nominel drift, per række, beregnet i én meters afstand. Akustikloft anbefales. 230V Forsyningskabel PKAJ, max. 3 x 1,5mm 2 Forsikring ateriale ontage 10A Plast Indbygges i isoleringsboksen Regenerator WFR Varmegenindvending ateriale ontage >85% nominel operation LDPE Indbygges i isoleringsboksen Isoleringsboks WFB ål [mm] WFB 141 WFB 161 WFB 171 WFB 181 Bredde Bredde udsparring 607* 857* 982* 1107* * = udsparringsmålene omfatter ikke en eventuel overligger Højde single Højde udsparring single Dybde 115* 230* 340* mm (min./max. dybde) ateriale ontage EPS Indbygges i facade f.eks over vindue. Optimalt indvendigt max. 300mm fra loftet. in. 300mm mellem to enheder der hhv. tilfører/fjerner luft Styreenhed WFC Forsyningsspænding Bus ontage 230V FutureVent -bus. Styreenheden leveres individuelt programmeret og er mærket med et unikt nummer. Styreenheden skal monteres i henhold til medleverede ventilationsplan. Indbygges i isoleringsboksen Tabel fortsættes næste side

7 Tekniske specifikationer mekanisk ventilation - fortsat Rist indvendig WFG Lameller ateriale Lamellerne på ristens indvendige side er vinklet 15 grader opad, således luft blæses op mod loftet / suges hen ad loftet 2mm aluminium Farve alet vælg mellem 9 standard farver se sidste side for farver og RAL-koder. Glans 80. ål [mm] WFG 141 / 142 / 143 WFG 161 / 162 / 163 WFG 171 / 172 / 173 WFG 181 / 182 / 183 Længde Højde single ontage Indvendigt i lokalet, således den dækker ventilationsenheden ontageramme WFF ateriale 2mm aluminium Farve alet vælg mellem 9 standard farver se sidste side for farver og RAL-koder. Glans 80. ål [mm] WFF 141 / 142 / 143 WFF 161 / 162 / 163 WFF 171 / 172 / 173 WFF 181 / 182 / 183 Længde Højde single ontage Indvendigt i lokalet på isoleringsboksen. Skærm udvendig WFS samt drypnæse WFD ateriale 1mm aluzink Farve Pulverlakeret vælg mellem 9 standard farver se sidste side for farver og RAL-koder. Glans 20. ål [mm] Skærm (type B) WFS 141 / 142 / 143 WFS 161 / 162 / 163 WFS 171 / 172 / 173 WFS 181 / 182 / 183 Længde Dybde 90 Højde single 119,5 217,0 328,5 Drypnæse WFD 14x WFD 16x WFD 17x WFD 18x Længde ontage KNX-interface WFI KNX Signal til styreenhed WFC Forsyningsspænding Farve Skærm: udvendigt på facaden, således den dækker ventilationsenheden Drypnæse: udvendigt på facaden under skærmen TP1 2 PA Pr. lokale/zone: 1 x ON/OFF signal: indblæsning / balanceret ventilation 1 x 0-10V signal: luftmængde (ventilationsrate) Tilsluttes FutureVent -bus (LON) for service 230V Hvid ål [mm] 250 x 250 x 135mm (B x H x D) Generelt Driftbetingelser Forbehold El-komponenter: indendørs montering, må ikke tildækkes Der tages forbehold for tekniske ændringer

8 FutureVent HYBRID VENTILATIONSLØSNING Varianter Varenummer ekanisk ventilationsrække Ventilationsrække, 4 ventilatorer WFV Ventilationsrække, 6 ventilatorer WFV Ventilationsrække, 7 ventilatorer WFV Ventilationsrække, 8 ventilatorer WFV Regenerator Regenerator, 1 enhed, der skal benyttes 1 regenerator per ventilator WFR Isoleringsboks Isoleringsboks, for 4 ventilatorer, single WFB Isoleringsboks, for 6 ventilatorer, single WFB Isoleringsboks, for 7 ventilatorer, single WFB Isoleringsboks, for 8 ventilatorer, single WFB Ovenstående varenumre er for isoleringsbokse med 1 ventilator i højden. Varenumre til / højde erstat 1 med 2 hhv. 3 Styreenhed Styreenhed, individuelt programmeret / nummereret skal monteres iht. medfølgende ventilationsplan WFC Interface KNX-interface for FutureVent (4 rum) WFI 1K ontageramme ontageramme, for 4 ventilatorer, single husk farvekode x. WFF 141 1x 0101 ontageramme, for 4 ventilatorer, husk farvekode x WFF 142 1x 0101 ontageramme, for 4 ventilatorer, husk farvekode x WFF 143 1x 0101 Ovenstående varenumre er for rammer til 4 ventilatorer i 3 forskellige højder. Varenumre til 6, 7 el. 8 ventilatorer erstat 4 med 6, 7 hhv. 8. Rist indvendig Rist indvendig, for 4 ventilatorer, single husk farvekode x. WFG 141 1x 0101 Rist indvendig, for 4 ventilatorer, husk farvekode x WFG 142 1x 0101 Rist indvendig, for 4 ventilatorer, husk farvekode x WFG 143 1x 0101 Ovenstående varenumre er for riste til 4 ventilatorer i 3 forskellige højder. Varenumre til 6, 7 el. 8 ventilatorer erstat 4 med 6, 7 hhv. 8. Skærm udvendig Skærm udvendig, for 4 ventilatorer, single husk farvekode x WFS 141 Bx 0101 Skærm udvendig, for 4 ventilatorer, husk farvekode x WFS 142 Bx 0101 Skærm udvendig, for 4 ventilatorer, husk farvekode x WFS 143 Bx 0101 Ovenstående varenumre er for skærme til 4 ventilatorer i 3 forskellige højder. Varenumre til 6, 7 el. 8 ventilatorer erstat 4 med 6, 7 hhv. 8. Drypnæse Drypnæse for 4 ventilatorer husk farvekode x WFD 14x 0101 Drypnæse for 6 ventilatorer husk farvekode x WFD 16x 0101 Drypnæse for 7 ventilatorer husk farvekode x WFD 17x 0101 Drypnæse for 8 ventilatorer husk farvekode x WFD 18x 0101 Farvekode RAL: x: Specialfarve mod tillægspris. Glans: Rist: 80 Skærm: 20 ontageramme: 80 DK Windowaster 2015, 2016 Windowaster is a registered trademark used under license by Windowaster Group

NV Comfort Standard / Plus KNX-STYRING

NV Comfort Standard / Plus KNX-STYRING VERSION 8 STYRING KOFORTVENTILATION NV Comfort Standard / Plus KNX-STYRING NV Comfort software-kort NV Comfort påbygningsramme 230V 1.20 NV Comfort touch screen med adaptor NV Comfort basispakke Anvendelse

Læs mere

Version 9 Styring komfortventilation. NV Comfort Standard / Plus KNX-Styring

Version 9 Styring komfortventilation. NV Comfort Standard / Plus KNX-Styring Version 9 Styring komfortventilation NV Comfort Standard / Plus KNX-Styring NV Comfort software-kort 230V 1.20 NV Comfort touch screen med adaptor NV Comfort basispakke Anvendelse central styring af indeklimaet

Læs mere

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler

FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler FutureVent Fremtidens hybride ventilationsløsning til skoler Én samlet løsning baseret på fordelene ved naturlig og mekanisk ventilation Som noget nyt på det danske marked tilbydes nu én samlet hybrid

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR AUGUST 2014 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

NV Comfort Brugervejledning

NV Comfort Brugervejledning NV Comfort Brugervejledning Tillykke med Deres nye NV Comfort indeklimaløsning, der året rundt er med til at sikre et sundt og komfortabelt indeklima med en ekstrem lav CO-udledning. Med NV Comfort Standard

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2012 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

MicroVent Home System

MicroVent Home System MicroVent Home System MicroVent Home system Beregningseksempel 2 l/s 2 l/s 5 l/s 5 l/s 2 l/s 15 l/s Emhætte 20 l/s Fig. 1 Grundventilation MicroVent i boliger Mikroventilation dimensioneres således at

Læs mere

Version 1 Styring komfortventilation. WCC 310 / 320 PLUS MotorController

Version 1 Styring komfortventilation. WCC 310 / 320 PLUS MotorController Version 1 Styring komfortventilation WCC 310 / 320 PLUS 3.20 Anvendelse til daglig komfortventilation til styring af 24V DC standard vinduesmotorer og vinduesmotorer med MotorLink 2, 6 eller 10 motorlinier

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL

WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL Recognized Component Version 5 Motorer WMX 526 / 526 UL / 826 / 826 UL kædemotor S-version E-version 1.61 Egenskaber designet gør den velegnet til påbygning WMX 526 / 526 UL / 826 UL: til komfortventilation

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR DECEMBER 2014 2 TX KOMFORT Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 00 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler kontorer mødelokaler kantiner institutioner pavilloner

Læs mere

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface

Version 5 Styring komfortventilation. WUF 110 / 121 / 150 Motorinterface Version 5 Styring komfortventilation WUF 110 / 121 / 150 otorinterface 6.05 WUF 121 WUF 110 WUF 150 Anvendelsesområde motorinterfacet muliggør 230V AC drift med ±24V DC vinduesmotorer interfacet har en

Læs mere

FlexiSmoke WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 MODUL-BRANDCENTRAL 20-60A

FlexiSmoke WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 MODUL-BRANDCENTRAL 20-60A VERSION 8 STYRING BRAND- OG KOFORT VENTILATION FlexiSmoke WSC 520 / WSC 540 / WSC 560 ODUL-BRANDCENTRAL 20-60A EN 12101 AX 60A 230V 400V 2.20 WSC 520 2 x WSA 017 WSC 540 4 x WSA 017 WSC 560 6 x WSA 017

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Version 11 Motorer. WMU 842 / 861 / 862 / 863 / 864 / 882 / 883 / 884 / 885 / 895 inkl. ETL/UL-versioner Kædemotor op til 1500N

Version 11 Motorer. WMU 842 / 861 / 862 / 863 / 864 / 882 / 883 / 884 / 885 / 895 inkl. ETL/UL-versioner Kædemotor op til 1500N Version 11 Motorer WMU 842 / 861 / 862 / 863 / 864 / 882 / 883 / 884 / 885 / 895 inkl. ETL/UL-versioner Kædemotor op til 1N Bemærk: ETL-certificerede motorer til USA og Canada leveres uden tilledning Beskrivelse

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A DECEMBER 2016 TURBOVEX - frisk luft til alle 2 Decentral ventilation med en kapacitet på 250 til 1000 m³/h, kan anvendes følgende steder: skoler

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig.

TX 3000. Turbovex. Turbovex A/S Industrivej 45 9600 Aars Tlf. 96 98 14 62 Fax 98 62 42 24 E-mail: info@turbovex.dk. Udvendig. Turbovex Decentral ventilation med varmegenvinding TX 3000 er et nyudviklet koncept for luftskifte I værksteder, industrihaller og lagerbygninger etc. Ventilationsaggregatet monteres gennem taget med kun

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 3000 Rev. 2. november 2009 Side 1 af 22 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold.... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 General information... 3 3.1.0 Forord... 3 3.2.0

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JANUAR 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

Idrætshaller og multihaller med naturlig ventilation Energirigtige løsninger og godt indeklima

Idrætshaller og multihaller med naturlig ventilation Energirigtige løsninger og godt indeklima Idrætshaller og multihaller med naturlig ventilation Energirigtige løsninger og godt indeklima WindowMasters styresystemer NV Advance og NV Comfort til regulering af naturlig ventilation anvendes i dag

Læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere

ARGUS 360 loft PIR. Produktoversigt og datablade. Scan koden eller gå ind på vores hjemmeside www.schneider-electric.com/argus360/dk og læs mere RGUS 360 loft PIR Produktoversigt og datablade y RGUS 360 loft PIR legant design som dækker mange installationsbehov RGUS 360 loft PIR er en serie til styring af lys fra Schneider lectric. De nye produkter

Læs mere

Kinetic Varmegenvinding

Kinetic Varmegenvinding Kinetic Varmegenvinding Bor du i en plastikpose? Et ventilationsanlæg tager frisk luft udefra. Den selvsamme luft som vi indånder når vi er ude i naturen. Inden luften føres ind i boligen overføres varmen

Læs mere

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD

CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Version 1 Styring brand- og komfort ventilation CompactSmoke WSC 310 / WSC 320 STANDARD Kompakt Brandcentral 10-20A EN 12101 MAX 10A MAX 20A 1.50 STANDARD Anvendelsesområde til brand- og daglig komfortventilation

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR OKTOBER 2015 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: Privatbolig/lejligheder kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept

Avancerede funktioner i elegant dansk design. KNX-koncept Avancerede funktioner i elegant dansk design KNX-koncept Velkommen til Schneider Electric s komplette KNX-koncept Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj funktionalitet. De

Læs mere

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe

Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe Væghængt hybrid varmepumpe Spar på energien med den intelligente hybrid jord- eller luft/vand-varmepumpe geotherm Hybrid varmepumpesystem - den effektive partner til din Vaillant gaskedel Energibesparende

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK

FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK FUNKTIONSBESKRIVELSE AUTOMATIK Randers Lille Skole - udvidelse Udg. dato: 20.10.2015 Side : 2/ 7 1. Generelt Alle ydelser inden for CTS og automatik beskrevet i nærværende dokument indgår i automatikarbejdet.

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig

PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN. Tilbehør. Bolig PRODUKTDATA VARMEFLADER BY NILAN Tilbehør Bolig FROSTSIKRING Produktbeskrivelse I modstrømsvekslere med høj temperaturvirkningsgrad vil der i perioder med frost, ske en til-isning. Styringen i Nilans aggregater

Læs mere

Version 01 Styring brand- og komfortventilation. WLS xxm Brandcentral LON MotorLink

Version 01 Styring brand- og komfortventilation. WLS xxm Brandcentral LON MotorLink Version 01 Styring brand- og komfortventilation WLS xxm Brandcentral LON MotorLink 2.40 Anvendelse til brandventilation kombineret med komfortventilation via LON 1 brand- / flere komfortventilationsgrupper

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Energivenlig ventilation til svineproduktion

Energivenlig ventilation til svineproduktion Energivenlig ventilation til svineproduktion Climate for Growth Energivenlig ventilation Energivenlig ventilation Ventilation er en forudsætning for at kunne skabe et sundt staldmiljø og for at give dyrene

Læs mere

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat

Datablad Varmegenvindingsaggregat A06. ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat ØLAND A06 Varmegenvindingsaggregat A06 - Comfort Grå A06 - Comfort Hvid A06 - Grå A06 - Hvid Anvendelse Øland A06 varmegevindingsaggregat anvendes til enrums ventilation, hvor der ønskes et godt indeklima

Læs mere

Tekniske data. Solafskærmning til åbent system, RMM xxxxxx 408xA. VELUX ovenlysmoduler

Tekniske data. Solafskærmning til åbent system, RMM xxxxxx 408xA. VELUX ovenlysmoduler VELUX ovenlysmoduler Tekniske data VELUX 1 Solafskærmning til åbent system, RMM xxxxxx 408xA Applikation Den integrerede solafskærmning til VELUX ovenlysmoduler er velegnet til styring af mængden af dagslys

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

VACUMEX The Power to move air...

VACUMEX The Power to move air... Dansk produceret kvalitetsaggregat VACUMX The ower to move air... NT-250C Slimline m/rotorveksler nhed NT-250C-SLIM- NT-250C-SLIM-ZX Varenr. V450-SL V455-SL Mærkespænding [V] 230V/50Hz 230V/50Hz Sikringsstørrelse

Læs mere

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol

Installatør Guide. CTS6000 Webcontrol Installatør Guide CTS6000 Webcontrol Version 1.00, 30.06.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figur oversigt... 3 Indledning... 4 Hurtigt i gang... 5 VAV med én tryktransmitter... 6 VAV med

Læs mere

N I L A N V P L 1 0-2 8

N I L A N V P L 1 0-2 8 Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V P L 1-2 8 Aktiv varmegenvinding høj ydelse til den private bolig i n d e k l i m a m e d t r i v s e l Boligventilation med varmegenvinding N I L A N V

Læs mere

Multirack. CUBIC-Conitec A/S Platanvænget 14 DK-8990 Faarup Denmark Tel +45 8645 2700 Fax +45 8645 2909 E-mail: info@cubic-conitec.

Multirack. CUBIC-Conitec A/S Platanvænget 14 DK-8990 Faarup Denmark Tel +45 8645 2700 Fax +45 8645 2909 E-mail: info@cubic-conitec. Multirack Multirack NEXT STEP bygger på ideen om, at kvalitet og kreative tanker i samspil med innovativt design åbner for en uendelig række kombinationer. Resultatet fører til mere æstetiske, sikre og

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Friskluft Armaturer - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC

ØLAND ØLAND. Drift og vedligeholdelse (bruger) Brugervejledning nr. AHU-250-brugervejledning 01-03-12-1. Luftbehandlingsaggregat AHU-250-M-EC Brugervejledning Aggregat Betjeningspanel PAR-AHU-250 A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk 1 Drift og vedligeholdelse (bruger) Automatikfunktioner og betjeningspanel

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

thermcord record thermcord automatisk, lineært dørsystem med varmeisolerende egenskaber record your global partner for entrance solutions

thermcord record thermcord automatisk, lineært dørsystem med varmeisolerende egenskaber record your global partner for entrance solutions record record thermcord automatisk, lineært dørsystem med varmeisolerende egenskaber www.recordbmt.dk thermcord www.recordbmt.dk THERMCORD 2 record THERMCORD skydedøre med termisk isolering record THERMCORD

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. Multi systemer

Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34. Multi systemer Norgesvej 19 5700 Svendborg Tlf 63 22 33 33 Fax 63 22 33 34 Multi systemer 1. fujitsu split-anlæg multi typer split AOY24FUU AOY24UUU AOY20FSU AOY20USU AOY24FSU AOY24USU AOY19F AOY19U AOY20FSS AOY20USS

Læs mere

produktoversigt / symboler

produktoversigt / symboler Produktoversigt / symboler Aluminiumsriste, Metro stationer, København. Om Lindab Comfort og design Produktoversigt / symboler Teori Loftarmaturer Loftarmaturer - synlige Trykfordelingsbokse Vægarmaturer

Læs mere

Fremtidens luftfordelingssystem

Fremtidens luftfordelingssystem Fremtidens luftfordelingssystem NilAIR by NILAN NilAIR by NILAN Maksimal luftkvalitet på minimal plads og tid 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Om NilAIR... 03 Sådan fungerer NilAIR... 04 Det unikke NilAIR Klik-System...

Læs mere

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Afsnit 5 Teknisk standard Køling. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Afsnit 5 Teknisk standard Køling Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 55.11 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.12 Distributionssystem for kølevand... 5 55.13

Læs mere

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær

Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Landsbyens-energi Projektmøde i Halkær Tirsdag den 26. januar 2016 Marianne Bender, Energitjenesten Nordjylland Landsbyens Energi Kort om projektet og dets tilbud Erfaringer indtil nu: Hvad vi finder ved

Læs mere

LeanVent Produktoversigt

LeanVent Produktoversigt LeanVent Produktoversigt 05/2015 Hvorfor vælge et spjæld fra LeanVent? Ved første øjekast ligner et LeanVent spjæld et helt almindeligt spjæld, men ved nærmere øjesyn, ser man hurtigt det unikke design

Læs mere

Bygninger over 1600 m 2

Bygninger over 1600 m 2 Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Multebærvænget 12 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-104347-001 Energikonsulent: Bjarne Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt

Byg sådan 4. Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning. paroc.dk PAROC PROTECTION. Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Byg sådan 4 Merisolering indvendigt af ydervæg traditionel løsning paroc.dk PAROC PROTECTION Isoleringen der beskytter mod brand og fugt Januar 2013 INVENDIG ISOLERING HVIS FACADEN SKAL BIBEHOLDES, SOM

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd

Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd SERIE Z-20E.SN005 Digital tæller Programerbar for MIX magnetisk målebånd ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Straße 1 Telefon 07731

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER

VENTILATIONSDAGEN 2015 BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER KLIK FOR AT BOLIGVENTILATION REDIGERE I MASTER VENTILATIONSDAGEN 2015 LIVING 2.0 Living Konsulent Vagn Olsen Institute Manager Henning Grønbæk VENTILATIONSDAGEN 2015 / 1 VENTILATIONSDAGEN 2015 / 2 1 1.

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr

Gulvvarme. 57.05158.040179. 03.00.040.171 / EAN-nr 0905.2007 / G-nr Gulvvarme Indholdsfortegnelse Devicell DRY side 4 Deviflex varmekabler side 5-6 Devimat side 7-8 Devireg termostater side 9-10 WEB HOME side 11 Tilbehør til Deviflex side 12 Skema for produktvalg side

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD

Overvågning af punktsug, URANOS LOCAL EXHAUST GUARD Sikkert arbejde ved brug af punktsug Uranos Local Exhaust Guard kan fungere efter to forskellige principper: 1. Flowovervågning. 2. Trykovervågning. Flowovervågning Anvendes fortrinvis når hvert enkelt

Læs mere

EIV. Cirkulær rist til væg og indblæsning. Korte data. Hurtigvalg EIV V O L U M E N S T R Ø M - L Y D N I V E A U

EIV. Cirkulær rist til væg og indblæsning. Korte data. Hurtigvalg EIV V O L U M E N S T R Ø M - L Y D N I V E A U Cirkulær rist til væg og indblæsning Korte data Kan anvendes med trykfordelingsboks ALS Justerbare lameller Enkel montering Rensbart Findes i alternative farver Hurtigvalg V O L U M E N S T R Ø M - L Y

Læs mere

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK Montering Fantasia-Line er forsynet med med loftsflange, el-kabel, 2 mtr. flexslange Ø160 mm. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør. DANSK Før montering

Læs mere

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser

AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser AM-Rack Salgskatalog - inkluderet prisliste og detaljerede beskrivelser Væg racks Micro racks Gulv racks PC Væg racks PC Gulv racks Server racks Udnyt AM-Rack vores Din foretrukne erfaring leverandør til

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND

TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND TJEKLISTE AF HUSETS ENERGITILSTAND Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet en række tommelfingerregler

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER ENFAMILIEHUSE. Version 2012. Beregnet forbrug 2012. Gyldig fra den 1. juli 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 ENFAMILIEHUSE Beregnet forbrug 2012 Gyldig fra den 1. juli 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDELE 02 Temperaturfaktor "b faktor" 02 VARMEFORDELINGSANLÆG 06 Varmerør

Læs mere

Beskrivelse af produktprogram

Beskrivelse af produktprogram ovenlysmoduler Beskrivelse af produktprogram Produktprogram for ovenlysmoduler ovenlysmoduler er et modulært ovenlyssystem til erhvervs- og offentligt byggeri. Systemet består af et komplet produktprogram

Læs mere

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken

Flexit SPIRIT K2R. Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte. Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT K2R Luftbehandlingsaggregat med integreret køkkenemhætte Markedets mest støjsvage Moderne design Energieffektiv Placering i køkken Flexit SPIRIT - en ny generation af luftbehandlingsaggregater

Læs mere

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT

INDHOLD 2-RØRS AUTOMATISK SKIFTESYSTEM TIL GULVVARME/KØLING GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT INDHOLD 4 5 6 7 8 9 10 GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT GULVVARMESYSTEM MED KONDENSKEDEL OG TRÅDLØST RELÆ KOMBINERET GULVVARME- OG RADIATOR- SYSTEM MED KONDENSKEDEL OG BLANDESHUNT MAKSIMUMKONFIGURATION

Læs mere

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme

Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Ventilationsløsninger til eksisterende etageejendomme Dette notat omhandler etablering af ventilation ved individuel ombygning og er tænkt anvendt ved tilbudsgivning og indledende projektering. Notatet

Læs mere

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play

1klik. Det har aldrig været lettere at installere ventilation. www.danfoss.com. Plug and Play MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Det har aldrig været lettere at installere ventilation Tid er penge så derfor vil du sikkert sætte pris på, at indregulering og aflevering aldrig har været nemmere. Selv dimensionering

Læs mere

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 Atlas Copco Efterkølere, vandudskillere og dræn HD -96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 En serie effektive efterkølere og vandudskillere, som passer til din kompressor Vandkølede HD efterkølere

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR NOVEMBER 2015 2 TX INDUSTRI Decentral ventilation med en kapacitet på 1400-3000 m³/h, kan anvendes følgende steder: autoværksteder produktionsvirksomheder idrætshaller byggemarkeder

Læs mere

VENTILATION = VELVÆRE

VENTILATION = VELVÆRE VENTILATION = VELVÆRE COMFORT by nilan Sundt indeklima året rundt Ventilation med varmegenvinding Certificeret til brug i passivhuse Lad frisk luft fylde din bolig fordele i overflod Tag med os ind i en

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere