KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning"

Transkript

1 KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning

2 1

3 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet Tænding Test af luftudtag Dimensioner Vægt Min. rumstørrelse, der skal opvarmes pr. time Strålevarme konvektor 2700 W 225 g/time Ca. 14 timer Udtagelig beholder 3,8 liter 2 x R20 batterier (medfølger ikke) Medfølger 56,6 x 30 x 48 cm 12 kg 43 m3 BESKRIVELSE Figur A 1. Håndtag 5. Brændstofmåler 2. Låg til tank 6. Startknap 3. Tank 7. Drejeknap til væge 4. Beskyttelsesgitter 8. Stopknap Figur F 1. Ret rør 4. Ribberør 2. Pumpehoved 5. Tank 3. Luftprop 6. Måler 2

4 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Du bør læse brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden du bruger varmeovnen. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted i tilfælde af, at du får brug for den ved eventuel funktionssvigt eller fejlfunktion. Du har netop købt en varmeovn med flydende brændstof til lejlighedsvis brug som ekstra varmekilde. Inden du anvender varmeovnen første gang, skal du huske disse tre vigtige ting: - Rummet, hvor varmeovnen skal opsættes, skal være tilstrækkeligt ventileret. - Der må kun anvendes godkendt flydende brændstof. - Ovnen kan ikke anvendes, hvis rumtemperaturen er 25 grader eller højere, og anvendelsen er desuden afhængig af rummets størrelse. PLACERING Dette er en flytbar varmeovn. Den kan opstilles i husets forskellige rum, så længe rummet er tilstrækkeligt godt ventileret, f.eks. via tilstrækkeligt store luftkanaler eller et vindue. OBS: Hvis opholdsrummene, især soveværelser, ikke har sådanne luftkanaler, må varmeovnen kun bruges med et vindue på klem. Under alle omstændigheder skal du lufte regelmæssigt ud. - Rummet må ikke være under jordniveau. - Stedet, hvorpå varmeovnen skal stå, skal være plant og vandret. - Der skal være en friafstand på 1 meter mellem varmeovnen og de nærmeste genstande (møbler, vægge, gardiner, m.m.). Du må ikke opstille varmeovnen: - i gangarealer - på arealer, hvor der er træk. - på steder, hvor der kan være brændbare gasser eller åben ild. - under en skorsten. - tæt på gardiner og brændbare genstande. - i et rum, hvor temperaturen er højere end grader. 3

5 BRUG Husk at denne ovn er konstrueret til lejlighedsvis brug, og at den aldrig bør være i funktion uden opsyn. Du bør altid være i rummet, når ovnen anvendes. Sluk for ovnen og sørg for, at den er helt slukket, hvis du må forlade rummet, og inden du går i seng. Den er ikke konstrueret til opvarmning eller tilberedning af mad eller til tørring af tøj eller andre genstande. Der må ikke anbringes genstande oven på den eller foran den. OBS: Ovnens top er hverken særlig varm eller kold, men gitteret er meget varmt. Undgå at børn kommer i nærheden af det. UNDGÅ HELT AT RØRE VED GITTERET UDPAKNING OG FORBEREDELSE 2. Åbn kassen og fjern hæverten 3. Tag ovnen ud og fjern stødpuderne. 4. Åbn beskyttelsesgitteret (4 på Figur A), idet du tager fat i højre side (løfter og trækker), og tag brænderen ud ved først at fjerne det øverste pap og dernæst den nederste stødpude. 5. Sæt brænderen i igen og sørg for, at den sidder korrekt. Du kan justere den ved hjælp af metalfjederen nederst på brænderen (Figur C). 6. Luk gitteret igen ved at gentage trinene i omvendt rækkefølge (den lodrette, højre stang placeres i det øverste hul ved at løfte og skubbe og derefter i det nederste hul). 7. Åbn låget, der giver adgang til tanken (2 på Figur A) og fjern kilen under låget. 8. Gem alle emballagedelene fra originalkassen, som bør opbevares på et tørt sted i optændingssæsonen. 9. Åbn dækslet til det bageste rum (Figur D) og isæt to R20 batterier. Sørg for, at polerne (+) og (-) vender som angivet. Sæt dækslet på igen. Fjern batterierne, hvis ovnen ikke skal bruges i længere tid. 4

6 Der er en temperaturfølsom sikkerhedsanordning i forbindelse med vægemekanismen, således at hvis starttemperaturen på det sted, hvor du ønsker at tænde ovnen, er 25 grader eller mere, er det ikke usædvanligt, at tændingen ikke virker. Vent, indtil vejret er velegnet eller lav denne test, efter at ovnen har stået udendørs, men i ly. Det er strengt forbudt at ændre ved sikkerhedsanordningen. Det er kun forhandleren, der er autoriseret til dette. Undladelse af at overholde dette kan medføre risiko for kulilteforgiftning. VALG OG OPBEVARING AF BRÆNDSTOF Der må kun anvendes flydende brændstof, der er godkendt til KaminX. Du skal sikre dig, at dette fremgår af brændstoffets emballage, eller hvis du køber brændstof hos en detailforhandler, skal du bede denne bekræfte det. - Der må aldrig anvendes benzin, husholdningssprit, benzen, metylalkohol, opløsningsmidler eller andre flydende derivater. - Der må ikke tilsættes vand. Løb ikke risikoen for at forgifte dig selv, forårsage brand eller beskadige ovnen. Brug af forkert brændstof kan også forårsage mindre problemer: røg, lugt, flammer, tændings- og slukningsproblemer, tilstopning, beskadigelse af vægen og en kortere levetid. - Brændstoffet må ikke opbevares i nærheden af varmekilder eller på et solrigt sted. - Brændstoffet må ikke gemmes ud over én optændingssæson, da det forringes med tiden og derfor vil have en ringere effekt. Undgå at gemme store mængder. 5

7 OPFYLDNING AF TANKEN For at undgå risikoen for brand skal tanken fyldes som følger: - Ovnen skal være slukket. - Tanken skal påfyldes et andet sted, end hvor ovnen er opstillet. - Under alle omstændigheder skal du kontrollere, at tanken er korrekt lukket efter påfyldning, og det skal ske væk fra varmekilden og den nøgne flamme. 1. Tag tanken op af varmeovnen ved at tage fat i dens håndtag (Figur E). 2. Åbn beholderen, der indeholder brændstoffet. Isæt det stive rør og hæverten (1 på Figur F). 3. Fjern proppen fra tanken og pappet rundt om halsen. Dernæst sættes tanken ved siden af beholderen, efter at håndtaget er foldet ned for at sikre stabilitet. 4. Isæt hævertens bøjelige ribberør i tanken (4 på Figur F). 5. Overfør brændstoffet fra beholderen til tanken ved at trykke på pumpehovedet (2 på Figur F). Luftproppen (3 på Figur F) skal stå på ON. 6. Hold øje med brændstofniveauet i tanken ved at kigge gennem vinduet øverst (Figur G). Så snart vinduet skifter fra gult (1 på Figur G) til sort (2 på Figur G), drejes proppen over på OFF. Vent indtil hæverten er tom, før du fjerner den. Hvis vinduet er helt sort (3 på Figur G), er der fyldt for meget på. OBS: Lad ikke brændstoffet flyde over. Hvis det flyder over, skal du tørre det op, før du sætter tanken på plads igen. 7. Proppen sættes på beholderen, der gemmes. Dernæst sættes proppen på tanken, men under ingen omstændigheder papringen. Tanken lukkes forsvarligt og placeres i ovnen. Tankvinduet er nu nederst på ovnen. Du kan se det gennem kabinettet. Det er sort (1 på Figur H), og når det bliver gult (2 på Figur H), betyder det, at der kun er lidt brændstof på, og at du skal fylde på. Når det er helt gult (3 på Figur H), er tanken tom. OBS: Når du skal fylde brændstof på, skal du sørge for, at ovnen er slukket og kold, inden du tager tanken ud, for at forhindre at der sker uheld, hvis der skulle dryppe brændstof på ovnen. 6

8 START AF OVN Af bekvemmeligheds- og sikkerhedshensyn har denne ovn et automatisk tændingssystem, der får strøm fra de to batterier, du allerede har sat i. OBS: Første gang, du anvender ovnen, skal du lade der gå to timer, efter du har sat tanken i, før du tænder ovnen, fordi vægen skal først være gennemvædet med brændstof. Vi anbefaler, at du foretager den første tænding udendørs, fordi de materialer, der er brugt til fremstillingen af ovnen, kan være dækket af en fedtet film, som skal brændes af. Husk, at hvis du har købt denne ovn uden for optændingssæsonen, eller hvis det ikke er koldt, men du alligevel ønsker at prøve den, kan du støde på nogle vanskeligheder. Der er en temperaturfølsom sikkerhedsanordning i forbindelse med vægemekanismen, således at hvis starttemperaturen på det sted, du ønsker at tænde ovnen, er 25 grader eller højere, er det ikke usædvanligt, at det ikke lykkes at tænde ovnen. Vent indtil vejret er velegnet. 1. Drej knappen til vægen (7 på Figur A) med uret, indtil vægen er i højeste position. 2. Tryk på startknappen (6 på Figur A), så tænderen kommer i kontakt med vægen. 3. Så snart vægen brænder, slippes knappen, hvilket vil sænke forbrændingsrummet. 4. Placer brænderen ved hjælp af fjederen på brænderens nederste del (se Figur C), til den er korrekt placeret. 5. Tjek flammen efter 5-7 minutter. Den skal brænde jævnt og rødt i hele brænderens omkreds (se Figur J). Hvis den ikke gør det, reguleres fjederen på brænderens nederste del en smule (se Figur C). 7

9 SLUKNING AF OVN 1. Tryk på stopknappen (8 på Figur A) for at sænke vægen. Hvis vægen ikke går helt ned, drejes vægens drejeknap (7 på Figur A) mod uret, indtil vægen er så langt nede som muligt. 2. Efter to eller tre minutter løftes brænderen ved hjælp af fjederen og det kontrolleres, at brænderen ikke er tændt. For at mindske lugten, som ovnen afgiver, når den slukkes, kan du sænke vægen med drejeknappen, mens du trykker på OFF. Vægen drejes langsomt i bund, hvilket nedsætter vægens forbrændingshastighed lidt. Hvis vægens flamme er blå, er der ikke grund til bekymring. Det tager ca. fem minutter at brænde restgasserne af i vægehusets øverste del. ADVARSEL: Ovnen kan slukke af sig selv. Det betyder, at temperaturen i rummet er høj nok, og at mekanismen er blevet udløst som en sikkerhedsforanstaltning. Det sker, når temperaturen i rummet når ca. 25 grader afhængig af vejret og rummets størrelse. EFTERSYN OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE AF OVNEN OBS: Det er absolut forbudt at ændre på følgende dele: - Sikkerhedssystemet - Brændstofmåleren Hold ovnen ren. Tør den regelmæssigt af og kontrollér, at der ikke er tegn på fedt. Tør evt. brændstof op, der er spildt i forbindelse med påfyldning af tanken for at forhindre, at der opstår en ubehagelig lugt. Tjek brændstoftankens tilstand ved hver påfyldning. Hvis tanken er utæt, bulet eller viser tegn på rust, skal den udskiftes øjeblikkeligt. Du kan få en ny hos forhandleren. 8

10 Væltesikringen testes således: 1. Vægen drejes mest muligt op ved hjælp af drejeknappen (7 på Figur A). NB: Hvis tanken ikke er sat i, er dette ikke muligt. 2. Ovnen rystes. Du bør kunne høre, at en spærre udløses, således at vægen drejes helt ned. For at kontrollere at vægen er helt nede, skal du prøve at dreje vægens drejeknap (7 på Figur A) mod uret. Hvis dette ikke er muligt, betyder det, at væltesikringen fungerer korrekt. I modsat fald, er systemet defekt, og du må ikke tænde ovnen eller forsøge at reparere den. Du skal kontakte vores serviceafdeling. Sørg for, at der ikke er sod, tjære eller kul på siderne omkring vægen. Hvis dette er tilfældet, skal du skrabe det forsigtigt af med en skruetrækker med flad spids. Undgå at partiklerne falder ned i cylinderen rundt om vægen. Kontrollér vægens tilstand før hver brug for at sikre, at den ikke er snavset af kulstøv, hvilket vil gøre den øverste del af vægen stiv eller skrøbelig, eller af sod eller tjære, hvilket gør den meget sort. Det kan have adskillige konsekvenser: - Vanskelighed ved at dreje op for vægen med drejeknappen. - Vanskelighed ved at tænde. - Dårlig forbrænding. - Dårlig slukning. Der kan opstå renholdelsesproblemer, efter du har brugt to eller tre tanke brændstof, men vi foreslår, at du udfører rengøringsproceduren, der er beskrevet nedenfor, systematisk hver uge i hele optændingssæsonen og regelmæssigt resten af året afhængig af vægens tilstand. Rengøringen skal ske udendørs eller på et godt ventileret sted, fordi der kan afgives en stærk lugt. 1. Tænd for ovnen og lad den slukke af sig selv minutter efter at ovnen er helt slukket, tændes den igen, og lad den igen slukke af sig selv. 3. Når vægen er kold, bruges en lille blød trådbørste eller en slidt tandbørste til at fjerne sod, tjære og kulstøv fra den øverste del af vægen. 4. Det skulle gøre vægen blød, selv om der stadig kan være steder, der er stive. Hvis det er tilfælde, skal du slå på dem med en fladtang for at knuse det tilbageværende kul til støv. Hvis rengøringen ikke giver et helt tilfredsstillende resultat, kan du gentage processen, efter at du først har kommet noget brændstof på tanken. Hvis resultatet imidlertid ikke bliver bedre, skal du kontakte vores service, så de kan udskifte vægen. Under rengøringen skal du sikre dig, at fjernede partikler ikke falder ned i cylinderen rundt om vægen. 9

11 HVIS OVNEN IKKE TÆNDER Åbn kabinettet og udskift de to batterier (R 20). Sørg for, at polerne vender korrekt. Hvis ovnen stadig ikke virker, skal du fjerne batterierne og dernæst tænderen således: 1. Åbn gitteret. 2. Udtag brænderen. 3. Tryk på tændingsknappen for at hæve tænderen. 4. Drej tænderen en kvart omgang og tag den dernæst ud af dens hus (se Figur K). 5. Efterse den. Tråden kan være knækket eller skæv. En mindre skævhed kan repareres med en fin spids. Men ellers skal tænderen udskiftes. Sørg for, at tænderens specifikationer er korrekte (2.5 V DC, 1 A). Du må ikke bruge tændere med andre specifikationer. 7. Sæt tænderen på plads igen, dernæst brænderen og luk gitteret. 8. Isæt batterierne. OPBEVARING AF OVNEN UDEN FOR OPTÆNDINGSSÆSONEN Følg disse instrukser nøje for at være klar til næste optændingssæson. 1. Skyl tankens indersider ved at slynge en lille smule brændstof rundt inden i den. Du må under ingen omstændigheder bruge vand, da det kan få tanken til at ruste. 2. Tøm tanken helt. Du skal sikre dig, at der ikke er noget brændstof tilbage. 3. Sæt tanken på plads igen, tænd ovnen og vent, indtil den slukker af sig selv (ca. 1 time). Dette skal ske udendørs. 4. Fjern tanken og åbn den, så den kan tørre. 5. Fjern batterierne og opbevar dem på et tørt sted. 6. Åbn gitteret og tag brænderen ud. 7. Rengør brænderen og metaldelene rundt om vægen. 8. Saml ovnen og lad vægen være drejet helt ned. 9. Opbevar ovnen i originalemballagen sammen med brugsanvisningen og proppen. 10. Opbevares på et tørt og godt ventileret sted. 10

12 PROBLEMLØSNING PROBLEM Varmeovnen stopper uforsætligt, og sikkerhedssystemet udløses Varmeovnen tænder ikke: 1. Tanken er tom 2. Der er vand i brændstoffet. 3. Tændingsknappen virker ikke. Varmeovnen afgiver røg eller lugt: 1. Flammen er for høj. 2. Lufttilførslen til ovnen er for stor. 3. Brænderen står ikke plant. 4. Vægen er sodet eller tjæret. 5. Brændstoffet er ikke rent. Flammen blafrer eller går ud: 1. Der er vand i brændstoffet. 2. Vægen er sodet eller tjæret. Vægen brænder for hurtigt: 1. Brændstoffet er blevet blandet med andet brændstof, flygtigt eller farligt brændstof. Vægen kan ikke nemt reguleres: 1. Der er vand i brændstoffet. 2. Der forekommer kul eller tjære. Der er ild i apparatet LØSNING Luft ud i lokalet, så temperaturen sænkes. DU MÅ ALDRIG STARTE OVNEN IGEN LIGE MED DET SAMME. VENT I MINDST 30 MINUTTER. 1. Fyld godkendt brændstof på tanken. 2. Tøm tanken. Kontakt forhandleren for at få skiftet vægen. Fyld dernæst godkendt brændstof på tanken. 3. Udskift batterierne. Udskift tænderen. 1. Regulér vægen ved hjælp af drejeknappen, således at flammen bliver mindre. 2. Flyt ovnen væk fra trækken. 3. Drej frem og tilbage på fjederen på brænderen, indtil den står plant. 4. Kontakt forhandleren for at få renset vægen. 5. Tøm tanken og bed forhandleren om at udskifte vægen. Fyld derefter godkendt brændstof på tanken. 1. Tøm tanken og bed forhandleren om at udskifte vægen. Fyld derefter godkendt brændstof på tanken. 2. KONTAKT FORHANDLEREN, HVIS PROBLEMET FORTSÆTTER. 1. Tøm og rens tanken. - Få vægen udskiftet hos forhandleren. - Fyld godkendt brændstof på tanken. 1. Tøm og rens tanken. - Få vægen udskiftet hos forhandleren. - Fyld godkendt brændstof på tanken. 2. Følg vejledningen ovenfor. - Tilkald brandvæsenet. - Sluk flammerne med en brandslukker eller sand. Eller brug tæpper og hæld vand over dem. Kast aldrig vand direkte på ovnen. 11

13 Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

R 263 T. 4 > u 1 = FIN

R 263 T. 4 > u 1 = FIN R 23 T 3 2 5 FIN 4 > u 1 = MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 2 14

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL

BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL BRUGERVEJLEDNING TIL GASGRILL MONTERING SIDE 10 Tak, fordi du har valgt at købe en Weber -grill. Brug et par minutter på at beskytte den ved at registrere dit produkt online på www.weber.com. DU SKAL LÆSE

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com

irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com irobot Scooba BRUGERVEJLEDNING www.irobot.com Kære irobot Scooba -ejer Tillykke og velkommen til irobot s verden! Du er blandt den voksende gruppe af personer, der har opdaget en lettere måde at gøre

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768

Din brugermanual VOSS ELK7070-AL http://da.yourpdfguides.com/dref/949768 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i VOSS ELK7070-AL i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

www.whirlpool.com DK 1

www.whirlpool.com DK 1 www.whirlpool.com 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typepladen svarer til spændingen i hjemmet. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i siden af ovnrummet. De hindrer, at der kommer fedt

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere