KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning"

Transkript

1 KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning

2 1

3 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet Tænding Test af luftudtag Dimensioner Vægt Min. rumstørrelse, der skal opvarmes pr. time Strålevarme konvektor 2700 W 225 g/time Ca. 14 timer Udtagelig beholder 3,8 liter 2 x R20 batterier (medfølger ikke) Medfølger 56,6 x 30 x 48 cm 12 kg 43 m3 BESKRIVELSE Figur A 1. Håndtag 5. Brændstofmåler 2. Låg til tank 6. Startknap 3. Tank 7. Drejeknap til væge 4. Beskyttelsesgitter 8. Stopknap Figur F 1. Ret rør 4. Ribberør 2. Pumpehoved 5. Tank 3. Luftprop 6. Måler 2

4 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Du bør læse brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden du bruger varmeovnen. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted i tilfælde af, at du får brug for den ved eventuel funktionssvigt eller fejlfunktion. Du har netop købt en varmeovn med flydende brændstof til lejlighedsvis brug som ekstra varmekilde. Inden du anvender varmeovnen første gang, skal du huske disse tre vigtige ting: - Rummet, hvor varmeovnen skal opsættes, skal være tilstrækkeligt ventileret. - Der må kun anvendes godkendt flydende brændstof. - Ovnen kan ikke anvendes, hvis rumtemperaturen er 25 grader eller højere, og anvendelsen er desuden afhængig af rummets størrelse. PLACERING Dette er en flytbar varmeovn. Den kan opstilles i husets forskellige rum, så længe rummet er tilstrækkeligt godt ventileret, f.eks. via tilstrækkeligt store luftkanaler eller et vindue. OBS: Hvis opholdsrummene, især soveværelser, ikke har sådanne luftkanaler, må varmeovnen kun bruges med et vindue på klem. Under alle omstændigheder skal du lufte regelmæssigt ud. - Rummet må ikke være under jordniveau. - Stedet, hvorpå varmeovnen skal stå, skal være plant og vandret. - Der skal være en friafstand på 1 meter mellem varmeovnen og de nærmeste genstande (møbler, vægge, gardiner, m.m.). Du må ikke opstille varmeovnen: - i gangarealer - på arealer, hvor der er træk. - på steder, hvor der kan være brændbare gasser eller åben ild. - under en skorsten. - tæt på gardiner og brændbare genstande. - i et rum, hvor temperaturen er højere end grader. 3

5 BRUG Husk at denne ovn er konstrueret til lejlighedsvis brug, og at den aldrig bør være i funktion uden opsyn. Du bør altid være i rummet, når ovnen anvendes. Sluk for ovnen og sørg for, at den er helt slukket, hvis du må forlade rummet, og inden du går i seng. Den er ikke konstrueret til opvarmning eller tilberedning af mad eller til tørring af tøj eller andre genstande. Der må ikke anbringes genstande oven på den eller foran den. OBS: Ovnens top er hverken særlig varm eller kold, men gitteret er meget varmt. Undgå at børn kommer i nærheden af det. UNDGÅ HELT AT RØRE VED GITTERET UDPAKNING OG FORBEREDELSE 2. Åbn kassen og fjern hæverten 3. Tag ovnen ud og fjern stødpuderne. 4. Åbn beskyttelsesgitteret (4 på Figur A), idet du tager fat i højre side (løfter og trækker), og tag brænderen ud ved først at fjerne det øverste pap og dernæst den nederste stødpude. 5. Sæt brænderen i igen og sørg for, at den sidder korrekt. Du kan justere den ved hjælp af metalfjederen nederst på brænderen (Figur C). 6. Luk gitteret igen ved at gentage trinene i omvendt rækkefølge (den lodrette, højre stang placeres i det øverste hul ved at løfte og skubbe og derefter i det nederste hul). 7. Åbn låget, der giver adgang til tanken (2 på Figur A) og fjern kilen under låget. 8. Gem alle emballagedelene fra originalkassen, som bør opbevares på et tørt sted i optændingssæsonen. 9. Åbn dækslet til det bageste rum (Figur D) og isæt to R20 batterier. Sørg for, at polerne (+) og (-) vender som angivet. Sæt dækslet på igen. Fjern batterierne, hvis ovnen ikke skal bruges i længere tid. 4

6 Der er en temperaturfølsom sikkerhedsanordning i forbindelse med vægemekanismen, således at hvis starttemperaturen på det sted, hvor du ønsker at tænde ovnen, er 25 grader eller mere, er det ikke usædvanligt, at tændingen ikke virker. Vent, indtil vejret er velegnet eller lav denne test, efter at ovnen har stået udendørs, men i ly. Det er strengt forbudt at ændre ved sikkerhedsanordningen. Det er kun forhandleren, der er autoriseret til dette. Undladelse af at overholde dette kan medføre risiko for kulilteforgiftning. VALG OG OPBEVARING AF BRÆNDSTOF Der må kun anvendes flydende brændstof, der er godkendt til KaminX. Du skal sikre dig, at dette fremgår af brændstoffets emballage, eller hvis du køber brændstof hos en detailforhandler, skal du bede denne bekræfte det. - Der må aldrig anvendes benzin, husholdningssprit, benzen, metylalkohol, opløsningsmidler eller andre flydende derivater. - Der må ikke tilsættes vand. Løb ikke risikoen for at forgifte dig selv, forårsage brand eller beskadige ovnen. Brug af forkert brændstof kan også forårsage mindre problemer: røg, lugt, flammer, tændings- og slukningsproblemer, tilstopning, beskadigelse af vægen og en kortere levetid. - Brændstoffet må ikke opbevares i nærheden af varmekilder eller på et solrigt sted. - Brændstoffet må ikke gemmes ud over én optændingssæson, da det forringes med tiden og derfor vil have en ringere effekt. Undgå at gemme store mængder. 5

7 OPFYLDNING AF TANKEN For at undgå risikoen for brand skal tanken fyldes som følger: - Ovnen skal være slukket. - Tanken skal påfyldes et andet sted, end hvor ovnen er opstillet. - Under alle omstændigheder skal du kontrollere, at tanken er korrekt lukket efter påfyldning, og det skal ske væk fra varmekilden og den nøgne flamme. 1. Tag tanken op af varmeovnen ved at tage fat i dens håndtag (Figur E). 2. Åbn beholderen, der indeholder brændstoffet. Isæt det stive rør og hæverten (1 på Figur F). 3. Fjern proppen fra tanken og pappet rundt om halsen. Dernæst sættes tanken ved siden af beholderen, efter at håndtaget er foldet ned for at sikre stabilitet. 4. Isæt hævertens bøjelige ribberør i tanken (4 på Figur F). 5. Overfør brændstoffet fra beholderen til tanken ved at trykke på pumpehovedet (2 på Figur F). Luftproppen (3 på Figur F) skal stå på ON. 6. Hold øje med brændstofniveauet i tanken ved at kigge gennem vinduet øverst (Figur G). Så snart vinduet skifter fra gult (1 på Figur G) til sort (2 på Figur G), drejes proppen over på OFF. Vent indtil hæverten er tom, før du fjerner den. Hvis vinduet er helt sort (3 på Figur G), er der fyldt for meget på. OBS: Lad ikke brændstoffet flyde over. Hvis det flyder over, skal du tørre det op, før du sætter tanken på plads igen. 7. Proppen sættes på beholderen, der gemmes. Dernæst sættes proppen på tanken, men under ingen omstændigheder papringen. Tanken lukkes forsvarligt og placeres i ovnen. Tankvinduet er nu nederst på ovnen. Du kan se det gennem kabinettet. Det er sort (1 på Figur H), og når det bliver gult (2 på Figur H), betyder det, at der kun er lidt brændstof på, og at du skal fylde på. Når det er helt gult (3 på Figur H), er tanken tom. OBS: Når du skal fylde brændstof på, skal du sørge for, at ovnen er slukket og kold, inden du tager tanken ud, for at forhindre at der sker uheld, hvis der skulle dryppe brændstof på ovnen. 6

8 START AF OVN Af bekvemmeligheds- og sikkerhedshensyn har denne ovn et automatisk tændingssystem, der får strøm fra de to batterier, du allerede har sat i. OBS: Første gang, du anvender ovnen, skal du lade der gå to timer, efter du har sat tanken i, før du tænder ovnen, fordi vægen skal først være gennemvædet med brændstof. Vi anbefaler, at du foretager den første tænding udendørs, fordi de materialer, der er brugt til fremstillingen af ovnen, kan være dækket af en fedtet film, som skal brændes af. Husk, at hvis du har købt denne ovn uden for optændingssæsonen, eller hvis det ikke er koldt, men du alligevel ønsker at prøve den, kan du støde på nogle vanskeligheder. Der er en temperaturfølsom sikkerhedsanordning i forbindelse med vægemekanismen, således at hvis starttemperaturen på det sted, du ønsker at tænde ovnen, er 25 grader eller højere, er det ikke usædvanligt, at det ikke lykkes at tænde ovnen. Vent indtil vejret er velegnet. 1. Drej knappen til vægen (7 på Figur A) med uret, indtil vægen er i højeste position. 2. Tryk på startknappen (6 på Figur A), så tænderen kommer i kontakt med vægen. 3. Så snart vægen brænder, slippes knappen, hvilket vil sænke forbrændingsrummet. 4. Placer brænderen ved hjælp af fjederen på brænderens nederste del (se Figur C), til den er korrekt placeret. 5. Tjek flammen efter 5-7 minutter. Den skal brænde jævnt og rødt i hele brænderens omkreds (se Figur J). Hvis den ikke gør det, reguleres fjederen på brænderens nederste del en smule (se Figur C). 7

9 SLUKNING AF OVN 1. Tryk på stopknappen (8 på Figur A) for at sænke vægen. Hvis vægen ikke går helt ned, drejes vægens drejeknap (7 på Figur A) mod uret, indtil vægen er så langt nede som muligt. 2. Efter to eller tre minutter løftes brænderen ved hjælp af fjederen og det kontrolleres, at brænderen ikke er tændt. For at mindske lugten, som ovnen afgiver, når den slukkes, kan du sænke vægen med drejeknappen, mens du trykker på OFF. Vægen drejes langsomt i bund, hvilket nedsætter vægens forbrændingshastighed lidt. Hvis vægens flamme er blå, er der ikke grund til bekymring. Det tager ca. fem minutter at brænde restgasserne af i vægehusets øverste del. ADVARSEL: Ovnen kan slukke af sig selv. Det betyder, at temperaturen i rummet er høj nok, og at mekanismen er blevet udløst som en sikkerhedsforanstaltning. Det sker, når temperaturen i rummet når ca. 25 grader afhængig af vejret og rummets størrelse. EFTERSYN OG REGELMÆSSIG VEDLIGEHOLDELSE AF OVNEN OBS: Det er absolut forbudt at ændre på følgende dele: - Sikkerhedssystemet - Brændstofmåleren Hold ovnen ren. Tør den regelmæssigt af og kontrollér, at der ikke er tegn på fedt. Tør evt. brændstof op, der er spildt i forbindelse med påfyldning af tanken for at forhindre, at der opstår en ubehagelig lugt. Tjek brændstoftankens tilstand ved hver påfyldning. Hvis tanken er utæt, bulet eller viser tegn på rust, skal den udskiftes øjeblikkeligt. Du kan få en ny hos forhandleren. 8

10 Væltesikringen testes således: 1. Vægen drejes mest muligt op ved hjælp af drejeknappen (7 på Figur A). NB: Hvis tanken ikke er sat i, er dette ikke muligt. 2. Ovnen rystes. Du bør kunne høre, at en spærre udløses, således at vægen drejes helt ned. For at kontrollere at vægen er helt nede, skal du prøve at dreje vægens drejeknap (7 på Figur A) mod uret. Hvis dette ikke er muligt, betyder det, at væltesikringen fungerer korrekt. I modsat fald, er systemet defekt, og du må ikke tænde ovnen eller forsøge at reparere den. Du skal kontakte vores serviceafdeling. Sørg for, at der ikke er sod, tjære eller kul på siderne omkring vægen. Hvis dette er tilfældet, skal du skrabe det forsigtigt af med en skruetrækker med flad spids. Undgå at partiklerne falder ned i cylinderen rundt om vægen. Kontrollér vægens tilstand før hver brug for at sikre, at den ikke er snavset af kulstøv, hvilket vil gøre den øverste del af vægen stiv eller skrøbelig, eller af sod eller tjære, hvilket gør den meget sort. Det kan have adskillige konsekvenser: - Vanskelighed ved at dreje op for vægen med drejeknappen. - Vanskelighed ved at tænde. - Dårlig forbrænding. - Dårlig slukning. Der kan opstå renholdelsesproblemer, efter du har brugt to eller tre tanke brændstof, men vi foreslår, at du udfører rengøringsproceduren, der er beskrevet nedenfor, systematisk hver uge i hele optændingssæsonen og regelmæssigt resten af året afhængig af vægens tilstand. Rengøringen skal ske udendørs eller på et godt ventileret sted, fordi der kan afgives en stærk lugt. 1. Tænd for ovnen og lad den slukke af sig selv minutter efter at ovnen er helt slukket, tændes den igen, og lad den igen slukke af sig selv. 3. Når vægen er kold, bruges en lille blød trådbørste eller en slidt tandbørste til at fjerne sod, tjære og kulstøv fra den øverste del af vægen. 4. Det skulle gøre vægen blød, selv om der stadig kan være steder, der er stive. Hvis det er tilfælde, skal du slå på dem med en fladtang for at knuse det tilbageværende kul til støv. Hvis rengøringen ikke giver et helt tilfredsstillende resultat, kan du gentage processen, efter at du først har kommet noget brændstof på tanken. Hvis resultatet imidlertid ikke bliver bedre, skal du kontakte vores service, så de kan udskifte vægen. Under rengøringen skal du sikre dig, at fjernede partikler ikke falder ned i cylinderen rundt om vægen. 9

11 HVIS OVNEN IKKE TÆNDER Åbn kabinettet og udskift de to batterier (R 20). Sørg for, at polerne vender korrekt. Hvis ovnen stadig ikke virker, skal du fjerne batterierne og dernæst tænderen således: 1. Åbn gitteret. 2. Udtag brænderen. 3. Tryk på tændingsknappen for at hæve tænderen. 4. Drej tænderen en kvart omgang og tag den dernæst ud af dens hus (se Figur K). 5. Efterse den. Tråden kan være knækket eller skæv. En mindre skævhed kan repareres med en fin spids. Men ellers skal tænderen udskiftes. Sørg for, at tænderens specifikationer er korrekte (2.5 V DC, 1 A). Du må ikke bruge tændere med andre specifikationer. 7. Sæt tænderen på plads igen, dernæst brænderen og luk gitteret. 8. Isæt batterierne. OPBEVARING AF OVNEN UDEN FOR OPTÆNDINGSSÆSONEN Følg disse instrukser nøje for at være klar til næste optændingssæson. 1. Skyl tankens indersider ved at slynge en lille smule brændstof rundt inden i den. Du må under ingen omstændigheder bruge vand, da det kan få tanken til at ruste. 2. Tøm tanken helt. Du skal sikre dig, at der ikke er noget brændstof tilbage. 3. Sæt tanken på plads igen, tænd ovnen og vent, indtil den slukker af sig selv (ca. 1 time). Dette skal ske udendørs. 4. Fjern tanken og åbn den, så den kan tørre. 5. Fjern batterierne og opbevar dem på et tørt sted. 6. Åbn gitteret og tag brænderen ud. 7. Rengør brænderen og metaldelene rundt om vægen. 8. Saml ovnen og lad vægen være drejet helt ned. 9. Opbevar ovnen i originalemballagen sammen med brugsanvisningen og proppen. 10. Opbevares på et tørt og godt ventileret sted. 10

12 PROBLEMLØSNING PROBLEM Varmeovnen stopper uforsætligt, og sikkerhedssystemet udløses Varmeovnen tænder ikke: 1. Tanken er tom 2. Der er vand i brændstoffet. 3. Tændingsknappen virker ikke. Varmeovnen afgiver røg eller lugt: 1. Flammen er for høj. 2. Lufttilførslen til ovnen er for stor. 3. Brænderen står ikke plant. 4. Vægen er sodet eller tjæret. 5. Brændstoffet er ikke rent. Flammen blafrer eller går ud: 1. Der er vand i brændstoffet. 2. Vægen er sodet eller tjæret. Vægen brænder for hurtigt: 1. Brændstoffet er blevet blandet med andet brændstof, flygtigt eller farligt brændstof. Vægen kan ikke nemt reguleres: 1. Der er vand i brændstoffet. 2. Der forekommer kul eller tjære. Der er ild i apparatet LØSNING Luft ud i lokalet, så temperaturen sænkes. DU MÅ ALDRIG STARTE OVNEN IGEN LIGE MED DET SAMME. VENT I MINDST 30 MINUTTER. 1. Fyld godkendt brændstof på tanken. 2. Tøm tanken. Kontakt forhandleren for at få skiftet vægen. Fyld dernæst godkendt brændstof på tanken. 3. Udskift batterierne. Udskift tænderen. 1. Regulér vægen ved hjælp af drejeknappen, således at flammen bliver mindre. 2. Flyt ovnen væk fra trækken. 3. Drej frem og tilbage på fjederen på brænderen, indtil den står plant. 4. Kontakt forhandleren for at få renset vægen. 5. Tøm tanken og bed forhandleren om at udskifte vægen. Fyld derefter godkendt brændstof på tanken. 1. Tøm tanken og bed forhandleren om at udskifte vægen. Fyld derefter godkendt brændstof på tanken. 2. KONTAKT FORHANDLEREN, HVIS PROBLEMET FORTSÆTTER. 1. Tøm og rens tanken. - Få vægen udskiftet hos forhandleren. - Fyld godkendt brændstof på tanken. 1. Tøm og rens tanken. - Få vægen udskiftet hos forhandleren. - Fyld godkendt brændstof på tanken. 2. Følg vejledningen ovenfor. - Tilkald brandvæsenet. - Sluk flammerne med en brandslukker eller sand. Eller brug tæpper og hæld vand over dem. Kast aldrig vand direkte på ovnen. 11

13 Skulle du have spørgsmål, eller mod forventning have problemer med dette produkt, er du meget velkommen til at rette henvendelse til os. ALASKA SERVICE TLF Mandag Torsdag fra kl til 16.00/Fredag fra kl til

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker.

Ved reklamation eller spørgsmål til produktet, kontakt da Harald Nyborg A/S på tlf. 63959508 eller henvend dig i en af vore butikker. Havepejs Manual (OBS! Gem den til senere brug.) Model M120 Nødvendigt værktøj (ej inkl.) ADVARSEL FARE! Havepejsen er KUN til udendørs brug. Fyr aldrig op i havepejsen, og lad den aldrig nedkøle, indendørs

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Du bør læse brugervejledningen igennem inden brug og opbevare den på et let tilgængeligt sted.

Du bør læse brugervejledningen igennem inden brug og opbevare den på et let tilgængeligt sted. Tak fordi du købte vores varmeovn. Du bør læse brugervejledningen igennem inden brug og opbevare den på et let tilgængeligt sted. Varmeovnen må kun bruges som supplement og skal slukkes en gang imellem.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser.

fakta Det er imidlertid ikke altid fejl på motoren, der er årsag til driftsforstyrrelser. 89 Et er jo forskellige motortyper, et andet er deres virkemåde. Selv om man passer og plejer sin motor efter alle kunstens regler sker det jo at noget ikke helt går efter planen. Det er derfor vigtig

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Grill, bål og ukrudtsbrænder

Grill, bål og ukrudtsbrænder Grill, bål og ukrudtsbrænder med omtanke Læs om, hvordan du håndterer grill, bål og ukrudtsbrænder, så hverken du eller andre kommer til skade. www.brs.dk Almindelige forsigtighedsbestemmelser: Hold afstand

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Sådan ryger man på en JensenGrill

Sådan ryger man på en JensenGrill Sådan ryger man på en JensenGrill Indledning Når der laves mad under åben himmel, er der ofte et ønske om, at maden får mere eller mindre røgsmag. Her bliver man kort introduceret til 3 forskellige måde

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Gripo Alu. Brugsvejledning

Gripo Alu. Brugsvejledning Gripo Alu Brugsvejledning 1 Hepro Hjælpemiddelproducenten Hepro er et norsk firma som udvikler, producerer og sælger hjælpemidler til voksne og børn med nedsat mobilitet. Firmaet blev oprettet i 1987 og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M

FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M FULD AUTOMATISK VASKEMASKINE WM 7714 M Kæare Kunde, Vi håber at i får bedste udførelse fra denne produkt som er bygget i en moderne faciliteter med total kvalitet. Til at få bedste udførelse fra denne

Læs mere

VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu

VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu VARMEKANON 50.000 Btu / 100.000 Btu Art.nr.: 340013 Art nr.: 340033 EAN NR: 5709133340049 5709133340056 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! DENNE BRUGERMANUAL BØR LÆSES OG TILEGNES, INDEN MAN SAMLER, STARTER OG

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere