TEKNISKE ÆNDRINGER. BRUGSANVISNING Scaling Master Systems 602. Fold flapperne ud for at se tegningerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISKE ÆNDRINGER. BRUGSANVISNING Scaling Master Systems 602. Fold flapperne ud for at se tegningerne"

Transkript

1 KOMPONENTER (1) SystemBox Piezon ¼ DIN (2) Partie avant de la pièece à main (3) Pieèce à main (4) CombiTorque (5) Instrument A (6) Instrument B (7) Instrument C (8) Instrument P (9) Instrument PS EMS fournit ce système avec difféééerents accessoires. La packing list dééeétaille exactement ce qui est inclus dans votre systèeme. KÆRE KUNDER Tillykke med anskaffelsen af Deres nye Piezon -system fra EMS. Det opfylder de højeste krav, hvad angår kvalitet og sikkerhed. Dette ultralydssystem anvendes i tandlægeklinikker sammen med ultralydsapparater fra EMS. EMS tilbyder ultralydsinstrumenter til følgende behandlinger: fjernelse af tandsten supra-gingivalt, fjernelse af tandsten sub-gingivalt, parodontosebehandling, bearbejdelse af proksimale kaviteter, indstøbning af inlays og onlays med naturlig farve ved hjælp af meget thixotrope dual cure-cementer, fjernelse af kroner, broer, inlays og inlay-kerner og kondensering af guttaperka, præparation og irrigation af rodkanaler, retrograd præparation af rodkanaler. For alle yderligere oplysninger vedrørende de forskellige instrumenter og deres anvendelsesområder, henviser vi til den brugsanvisning, der medfølger med Deres Piezon -systemer eller til forhandleren i det land, hvor De bor. Spare part order form (send or fax to your dental dealer or to your EMS partner) Dental office address Dental dealer address Designation Quantity BRUGSANVISNING Scaling Master Systems 602 LÆSES OPMÆRKSOMT INDEN IBRUGTAGNING! Denne brugsanvisning er beregnet til at sætte Dem i stand til at installere og anvende Deres system korrekt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, eftersom alle detaljer og alle vigtige trin er klart beskrevet. Overhold især bemærkningerne vedrørende sikkerheden. Opbevar altid disse dokumenter inden for rækkevidde. For at forebygge ulykker med personskade eller materiel skade, skal De overholde de dermed forbundne anvisninger. Disse identificeres af: Fare Risiko for legemsbeskadigelse Piezon Perio Instruments Designation Quantity Instrument PS (straight)... Instrument PL1 (left curved)... SystemBox Piezon ½ DIN... SystemBox Piezon ¼ DIN... Instrument PL2 (right curved)... Instrument PL3 (straight)... SystemBox Piezon ½ DIN Endo... SystemBox Piezon ¼ DIN Endo... Instrument PL4 (left curved + ball end)... Instrument PL5 (right curved + ball end)... Piezon handpiece (blue body)... Piezon handpiece (grey body / black connector)... Piezon Endo Instruments Endochuck Endochuck OBS! Risiko for skade på materiel eller miljø Piezon handpiece (grey body / red connector)... Piezon handpiece (grey body / blue connector)... Piezon handpiece (grey body / green connector)... Piezon handpiece (grey body / yellow connector)... Endochuck Set of Endo Files (ISO 15/20/25/30/35; 6 pieces of each)... Bemærk Yderligere nyttige oplysninger og rutiner (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Piezon handpiece (grey body / grey connector)... CombiTorque... Flat key... Piezon Scaling Instruments Instrument A... Instrument B... Instrument C... Instrument P... Instrument retro Berutti (retro preparation; 5 pieces)... Instrument RE2 (istmus preparation; 5 pieces)... Vi står altid til rådighed for at svare på Deres spørgsmål, og vi lytter gerne til eventuelle forslag. Naturligvis tilbyder vi Dem teknisk service i tilfælde af problemer. Ring direkte til Deres EMS-serviceafdeling eller til Deres forhandler. Adresse og telefonnummer på serviceafdelingen står på sidste side af denne brugsanvisning. Instrument D (post, crown and bridge remover)... Instrument H (lateral gutta percha condenser)... Instrument RT1 (canal finder)... Instrument RT2 (access to broken instruments)... Med vore bedste ønsker om succes! Fold flapperne ud for at se tegningerne EMS Instrument RT3 (broken instruments remover; 5 pieces)... Piezon Restorative Instruments Instrument SM (small mesial cavity preparation)... Instrument SD (small distal cavity preparation)... Instrument SB (small ball occlusal cavity finish)... Instrument SBd (small ball distal approximal)... Instrument SBm (small ball mesial approximal)... Instrument VE (veneer margin preparation)... Instrument PF (pits and fissures)... Instrument E (medium size amalgam preparation)... Instrument F (large size amalgam preparation)... Instrument G (alloy restorations finish)... Instrument SP (dual-cure composite cementation)... SP caps (6 pieces, for instrument SP)... TEKNISKE ÆNDRINGER EMS forbeholder sig ret til at implementere de ændringer af teknikken, tilbehøret, brugsanvisningen og indholdet af den originale emballage, som er resultatet af den fremadskridende tekniske og videnskabelige udvikling.

2 KOMPONENTER (1) SystemBox Piezon ¼ DIN (2) Delen før håndstykket (3) Håndstykke (4) CombiTorque (5) Instrument A (6) Instrument B (7) Instrument C (8) Instrument P (9) Instrument PS EMS leverer dette system med forskelligt tilbehør. Pakkelisten viser nøjagtigt, hvad der er inkluderet i Deres system. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 KÆRE KUNDER Tillykke med anskaffelsen af Deres nye Piezon -system fra EMS. Det opfylder de højeste krav, hvad angår kvalitet og sikkerhed. Dette ultralydssystem anvendes i tandlægeklinikker sammen med ultralydsapparater fra EMS. EMS tilbyder ultralydsinstrumenter til følgende behandlinger: fjernelse af tandsten supra-gingivalt, fjernelse af tandsten sub-gingivalt, parodontosebehandling, bearbejdelse af proksimale kaviteter, indstøbning af inlays og onlays med naturlig farve ved hjælp af meget thixotrope dual cure-cementer, fjernelse af kroner, broer, inlays og inlay-kerner og kondensering af guttaperka, præparation og irrigation af rodkanaler, retrograd præparation af rodkanaler. For alle yderligere oplysninger vedrørende de forskellige instrumenter og deres anvendelsesområder, henviser vi til den brugsanvisning, der medfølger med Deres Piezon -systemer eller til forhandleren i det land, hvor De bor. LÆSES OPMÆRKSOMT INDEN IBRUGTAGNING! Denne brugsanvisning er beregnet til at sætte Dem i stand til at installere og anvende Deres system korrekt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, eftersom alle detaljer og alle vigtige trin er klart beskrevet. Overhold især bemærkningerne vedrørende sikkerheden. Opbevar altid disse dokumenter inden for rækkevidde. For at forebygge ulykker med personskade eller materiel skade, skal De overholde de dermed forbundne anvisninger. Disse identificeres af: Fare OBS! Bemærk Risiko for legemsbeskadigelse Risiko for skade på materiel eller miljø Yderligere nyttige oplysninger og rutiner Vi står altid til rådighed for at svare på Deres spørgsmål, og vi lytter gerne til eventuelle forslag. Naturligvis tilbyder vi Dem teknisk service i tilfælde af problemer. Ring direkte til Deres EMS-serviceafdeling eller til Deres forhandler. Adresse og telefonnummer på serviceafdelingen står på sidste side af denne brugsanvisning. Med vore bedste ønsker om succes! EMS

4 INDHOLDSOVERSIGT Bemærkninger om sikkerheden... 1 Forberedelse af behandlingen... 1 Montering af håndstykket... 1 Fastgørelse af instrumenterne... 1 Anbefalinger vedrørende behandlingen... 2 Reduktion af forstøvningen... 2 Arbejdsteknik... 2 Valg af instrument... 2 Brug af instrumenterne... 3 Instrument A... 3 Instrument B... 3 Instrument C... 3 Instrument P... 3 Instrument PS... 3 Desinficering, rengøring og sterilisation... 4 Desinficering og rengøring af håndstykke og instrument... 4 Afmontering af instrumenterne... 4 Sterilisation... 4 Periodisk eftersyn og vedligeholdelse... 5 Rengøring af håndstykket... 5 Kontrol af slid på instrumentet... 5 Nedpakning af Deres system, hvis det ikke skal bruges i længere tid... 5 Bortskaffelse af Deres system og dettes emballage... 5 Garanti... 5 Tilbehør... 6 EMS-service... 6 Symboler... 6 Tekniske specifikationer... 7 Forholdsregler i tilfælde af fejl... 8

5 BEMÆRKNINGER OM SIKKERHEDEN EMS og forhandleren af dette produkt kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle direkte og indirekte skader som følge af uhensigtsmæssig eller ukorrekt anvendelse, især ikke hvis brugsanvisningen ikke er fulgt, og hvis forberedelse og vedligeholdelse ikke er udført korrekt. Kontraindikation: Pacemakeres korrekte funktion kan forstyrres af de højfrekvente ultralydsvibrationer. Vi tilråder, at De ikke behandler patienter, der har pacemaker, med dette produkt. Benyt kun produktet til de behandlinger, det er beregnet til: denne brugsanvisning skal studeres nøje og forstås inden ibrugtagningen. Dette gælder også for alle produkter, der kan anvendes i kombination med dette system. De undgår således enhver risiko for personskade og skade på Deres udstyr. Benyt ikke dette produkt i nærheden af anæstesigasser eller brændbar gas. Før hver brug desinficeres, rengøres og steriliseres håndstykkerne og instrumenterne. Overhold i denne forbindelse de angivelser i brugsanvisningen, der handler herom. Håndstykker og instrumenter, der ikke er steriliseret kan være udgangspunkt for bakterielle eller virale infektioner. Dette produkt skal anvendes af kvalificeret og uddannet personale. Kontroller før hver behandling, at Deres Piezon -system er i orden. Et beskadiget apparat eller et beskadiget stykke tilbehør må ikke anvendes. Det skal udskiftes. Benyt kun originale EMS-dele og -tilbehør (se flappen på omslaget). Få kun dette apparat repareret af EMS eller af en tekniker, der er autoriseret af EMS. For at undgå læsioner på tanden som følge af varme, må der aldrig arbejdes tørt. De aktive spidser opvarmes, så snart der arbejdes tørt. FORBEREDELSE AF BEHANDLINGEN Montering af håndstykket For at undgå enhver rest af væske skal håndstykket og slangens forbindelsesstykke tørres inden tilslutningen. Dette vil sikre en god elektrisk funktion. Fastgørelse af instrumenterne Anvend CombiTorque til montering af EMS-instrumenterne på det passende håndstykke. Når instrumenterne er skruet fast, strammes de endnu en kvart omgang for at opnå den optimale fastlåsning. I løbet af denne kvarte omgang, skubbes CombiTorque let imod håndstykket. Benyt aldrig et andet værktøj end CombiTorque til fastgørelse af Deres instrument. 1

6 ANBEFALINGER VEDRØRENDE BEHANDLINGEN Arbejd aldrig tørt med Deres Piezon -instrumenter i Scaling Master System 602. Kontroller altid, at væskegennemstrømningen til irrigationen er tilstrækkelig til at undgå, at tanden eller det yderste af instrumentet varmes op. Benyt ikke instrumenterne i dette system på protesedele af metal eller porcelæn. Protesen kan tage skade af ultralydsvibrationerne. Reduktion af forstøvningen Oscillerende eller roterende dentalinstrumenter fremkalder en forstøvning som følge af irrigationsvæsken. De kan drastisk reducere antallet af bakterier i den forstøvede væske ved sammen med Deres Piezon Master 600 eller 400 at benytte BacterX proopløsningen (0.2% klorhexidin). Inden behandlingen anbefales det kraftigt at skylle patientens mund med BacterX pro. Ved daglig brug med Deres Piezon Master 600 eller 400, reducerer De med BacterX pro ligeledes koncentrationen af bakterier i væskekredsløbene på Deres apparat til en værdi et godt stykke under 100 cfu/ml (cfu= kolonidannende enheder af heterotrofe bakterier). Tandlægeforeningerne anbefaler producenterne af tandlægeudstyr ikke at overskride 200 cfu/ml i væskekredsløbene. Arbejdsteknik De lige Piezon -instrumenter fra EMS vibrerer med en kontrolleret oscillerende bevægelse. Under behandlingen skal instrumentet altid holdes tangentielt i forhold til tandens overflade. Styr håndstykket som en pensel med et kun let lateralt tryk. Ret ikke instrumentet frontalt imod emaljen. Ret aldrig den yderste del af instrumentet vertikalt eller næsten vertikalt imod tanden. Valg af instrument EMS tilbyder et stort udvalg af ultralydsinstrumenter. Jo længere og tyndere et instrument er, jo lettere er adgangen til. parodontale lommer og interproksimale rum. Jo længere og tyndere et instrument er, jo mindre klinisk effekt vil det præstere ved samme effektindstilling. Det betyder en langsommere tandrensning og en mere behagelig behandling for patienten. For at opnå en forsigtig behandling vælges et meget langt og meget tyndt instrument. Anvend kun et kortere instrument, hvis en behandlingssituation kræver mere effekt, end det længere instrument kan levere. 2

7 BRUG AF INSTRUMENTERNE Instrument A Instrument A anvendes til fjernelse af aflejringer på alle tandens overflader i alle kvadranter. Vælg en høj indstilling af effekten ved hårde tandsten som indledende behandling, eller en middelindstilling ved behandling af følsomme patienter. Vælg en middel til høj indstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. Instrument B Instrument B anvendes til fjernelse af større supra-gingivale aflejringer på alle tandens overflader i alle kvadranter. Det kan også anvendes til anbringelse af ortodontisk cement. I modsætning til de andre Piezon -instrumenter kan spidsen af instrumentet holdes vertikalt imod tandens overflade for optimal effektivitet. Vælg en middelindstilling af effekten eller en lav effekt ved behandling af følsomme patienter. Vælg en middel til høj indstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. Instrument C Instrument C anvendes til fjernelse af store supra-gingivale aflejringer på fortænderne. Det kan også anvendes til anbringelse af ortodontisk cement. I modsætning til de andre Piezon -instrumenter kan spidsen af instrument C holdes vertikalt imod tandens overflade for optimal effektivitet. Vælg en høj effektindstilling eller en middelindstilling ved behandling af følsomme patienter. Vælg en middel til høj indstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. Instrument P Instrument P anvendes til fjernelse af aflejringer på alle tandoverflader i alle kvadranter herunder i interproksimale rum og i sulcus. Vælg en middelindstilling af effekten til normal tandrensning eller en lav effektindstilling ved behandling af følsomme patienter eller ved vedligeholdelsesbehandling. Vælg en middelindstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. Instrument PS Instrument PS anvendes til fjernelse af aflejringer på alle radikulære overflader og kan ligeledes anvendes til supra-gingivale behandlinger og vedligeholdelse. Det er også velegnet til udrensning af mikrober i parodontale lommer. Vælg en lav effektindstilling, selv i tilfælde af hårde tandsten bør der ikke anvendes mere end middelindstilling af effekten. Vælg en lav til middel indstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. 3

8 DESINFICERING, RENGØRING OG STERILISATION Desinficering og rengøring af håndstykke og instrument Benyt et farveløst desinficeringsmiddel på alkoholbasis, som det findes i handelen. Nedsænk aldrig håndstykket i desinficeringsvæske, da det kan beskadige det. Rengør de desinficerede instrumenter under rindende vand, inden de steriliseres. Afmontering af instrumenterne Nedsænk ikke CombiTorque i desinficeringsmiddel, da det kan beskadige den. STERILISATION I tilfælde af sterilisation uden pose kan der optræde pletter på SystemBox en. Steriliser håndstykket, instrumentet og CombiTorque i autoklave ved 134 C (135 C maks.) i mindst 3 minutter efter hver brug. Vedrørende sterilisation henvises der til de normer, der gælder i det land, hvor De bor. Anvend hverken kemisk sterilisation eller sterilisation med varm luft. Indpak tilbehøret i en sterilisationspose eller anvend EMS SystemBox. Med SystemBox kan De emballere Deres tilbehør til sterilisation. Der findes flere forskellige konfigurationer. Kontakt Deres forhandler. For at bevare steriliteten i tilfælde af opbevaring emballeres SystemBox en i en passende pose inden sterilisation. 4

9 PERIODISK EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af håndstykket Delen før håndstykket kan skrues af for at lette rengøringen under rindende vand. Kontrol af slid på instrumentet Ultralydsinstrumenter slides og bliver kortere og kortere ved brug. Eftersom spidsen udgør deres aktive del, bliver slidte instrumenter ineffektive og kan forårsage ubehag for patienten. Kontroller Deres Piezon -instrumenter en gang om måneden ved hjælp af kortet til EMS-instrumenter og udskift i tilfælde af slid kun med originale reservedele fra EMS (se listen på sidste flap på denne beskrivelse). Benyt aldrig andre instrumenter, da dette kan beskadige Deres Piezon -apparat eller medføre risiko for tilskadekomst for Dem selv eller Deres patient. NEDPAKNING AF DERES SYSTEM, HVIS DET IKKE SKAL BRUGES I LÆNGERE TID Vi tilråder Dem at beholde den originale emballage, indtil Deres system skal kasseres. De kan således altid benytte det til nedpakning eller transport. Hvis De forudser, at De ikke skal benytte Deres system i længere tid: følg de beskrevne trin i kapitlet «Desinficering, rengøring og sterilisation», pak systemet og tilbehøret i den originale emballage. Læg mærke til opbevarings- og transportbetingelserne som beskrevet i kapitlet «Tekniske specifikationer». BORTSKAFFELSE AF DERES SYSTEM OG DETTES EMBALLAGE Deres Piezon -system og dettes emballage indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Hvis De ønsker at kassere det, skal De følge gældende nationale regler herfor. GARANTI EMS giver garanti for Deres Piezon -system i den periode, der er angivet på garantibeviset. Varigheden udgør mindst ét år. Skader som følge af, at brugsanvisningen ikke følges, og slid af instrumenterne er undtaget fra garantien. 5

10 TILBEHØR De finder tilbehør til Deres Piezon -systemer fra EMS hos Deres forhandler af dentaludstyr. Kontakt denne direkte. EMS-SERVICE For enhver anden form for vedligeholdelse skal De sende Deres Piezon -system til Deres forhandler eller direkte til EMS serviceafdeling. Disses adresse og telefonnummer befinder sig på bagsiden af brugsanvisningen. Uautoriserede reparationer eller manglende overholdelse af anvisningerne i brugsanvisningen frigør EMS fra ethvert ansvar og annullerer garantien. Inden forsendelsen af Deres system med alt tilbehør skal det desinficeres, rengøres og steriliseres i henhold til brugsanvisningen. Hvis Deres system sendes direkte til en EMS serviceafdeling, anføres navnet på Deres forhandler af dentaludstyr. Dette vil lette behandlingen for os. SYMBOLER Fabrikantens logo Kan steriliseres ved maksimum 135 C i autoklave OBS! Læs brugsanvisningen Mærkning for EU-overensstemmelse: Overholder direktiv 93/42 EØF, herunder EN og EN

11 TEKNISKE SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE Producent EMS SA, CH-1260 Nyon, Schweiz Model Scaling Master System 602 Klassifikation 93/42 EØF Klasse IIa Funktionsbetingelser +10 C til +40 C, 30 % til 75 % relativ luftfugtighed Betingelser ved opbevaring og transport -10 C til +40 C, 10 % til 95 % relativ luftfugtighed, Atmosfærisk tryk 500 hpa til 1060 hpa 7

12 FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF FEJL Fejltype Ingen irrigation, når aktiveringsgpedalen trykkes ned Afhjælpning Tænd for apparatet på hovedkontakten (og tryk på knappen «Stand-By», hvis De har en Piezon Master 600) Øg væskegennemstrømningen til irrigationen Hvis Deres apparat har funktionen «Dry Work», kontrolleres det, at denne ikke er aktiv Kontroller forbindelserne mellem apparatet, slangen og håndstykket Afbryd håndstykket og kontroller med trykluft, om det er tilstoppet. Hvis det er tilfældet, sendes håndstykket til Deres EMS serviceafdeling Hvis De er i besiddelse af en Piezon Master 600, afmonteres slangen og det kontrolleres med trykluft, om denne er tilstoppet. Hvis det er tilfældet, sendes slangen til Deres EMS serviceafdeling Hvis De er i besiddelse af en Piezon Master 600 eller 400, kontrolleres flaskens placering Hvis Deres Piezon -håndstykke er gråt eller sort, kontrolleres det, om forbindelsesstykket er rødt eller gult. Hvis det er tilfældet, benyttes et håndstykke med et sort, gråt, blåt eller grønt forbindelsesstykke Send systemet til en EMS serviceafdeling Ingen ultralydsvibrationer, når aktiveringsgpedalen trykkes ned Tænd for apparatet på hovedkontakten (og tryk på knappen «Stand-By», hvis De har en Piezon Master 600) Kontroller slangedelen på Deres apparat Kontroller forbindelserne mellem apparatet, slangen og håndstykket Kontroller forbindelsen til aktiveringspedalen Kontroller strømforsyningen til kabinettet Kontroller sikringerne og skift dem kun ud med den type sikring, der er angivet bag på apparatet Send systemet til en EMS serviceafdeling Ultralydseffekt aftagende eller utilstrækkelig Kontroller, at instrumentet er fastgjort korrekt Kontroller, om instrumentet er slidt, og udskift det om nødvendigt Send håndstykket til en EMS serviceafdeling 8

13 Reservedelsformular (sendes eller faxes til Deres forhandler af dentaludstyr eller til Deres EMS-partner) Reservedelsformular (sendes eller faxes til Deres forhandler af dentaludstyr eller til Deres EMS-partner) Tandklinikkens adresse Beskrivelse Mængde Tandklinikkens adresse Beskrivelse Mængde Forhandlerens adresse Piezon perioinstrumenter Instrument PS (lige)... Instrument PL1 (venstredrejet)... Instrument PL2 (højredrejet)... Instrument PL3 (lige)... Instrument PL4 (venstredrejet + kugleende)... Instrument PL5 (højredrejet + kugleende)... Forhandlerens adresse Piezon perioinstrumenter Instrument PS (lige)... Instrument PL1 (venstredrejet)... Instrument PL2 (højredrejet)... Instrument PL3 (lige)... Instrument PL4 (venstredrejet + kugleende)... Instrument PL5 (højredrejet + kugleende)... Beskrivelse Mængde SystemBox Piezon ½ DIN... SystemBox Piezon ¼ DIN... SystemBox Piezon ½ DIN Endo... SystemBox Piezon ¼ DIN Endo... Piezon håndstykke (blåt skaft)... Piezon håndstykke (gråt skaft / sort forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / rødt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / blåt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / grønt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / gult forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / gråt forbindelsesstykke)... CombiTorque... Fladnøgle... Piezon -instrumenter til fjernelse af belægninger Instrument A... Instrument B... Instrument C... Instrument P... Piezon endoinstrumenter Endopatron Endopatron Endopatron Sæt endofile (ISO 15/20/25/30/35; 6 stk. af hver)... Retroinstrumenter Berutti (retropræparation; 5 stykker)... Instrumenter RE2 (istmuspræparation; 5 stykker)... Instrument D (til fjernelse af retentionsstift, krone og bro)... Instrument H (lateral guttaperka-kompressor)... Instrument RT1 (kanalfinder)... Instrument RT2 (adgang til brækkede instrumenter)... Instrument RT3 (fjernelse af brækkede inst.; 5 stykker)... Piezon Restorative instrumenter Instrument SM (lille mesial kavitetspræparation)... Instrument SD (lille distal kavitetspræparation)... Instrument SB (lille kugle okklusal kavitetsfinish)... Instrument SBd (lille kugle distal approksimal)... Instrument SBm (lille kugle mesial approksimal)... Instrument VE (præparation af veneer-kant)... Instrument PF (fordybninger og revner)... Instrument E (medium amalgampræparation)... Instrument F (stor amalgampræparation)... Instrument G (finish af restaurationer med legering)... Instrument SP (dual cure kompositcementering)... SP-hætter (6 styk, til instrument SP)... Beskrivelse Mængde SystemBox Piezon ½ DIN... SystemBox Piezon ¼ DIN... SystemBox Piezon ½ DIN Endo... SystemBox Piezon ¼ DIN Endo... Piezon håndstykke (blåt skaft)... Piezon håndstykke (gråt skaft / sort forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / rødt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / blåt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / grønt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / gult forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / gråt forbindelsesstykke)... CombiTorque... Fladnøgle... Piezon -instrumenter til fjernelse af belægninger Instrument A... Instrument B... Instrument C... Instrument P... Piezon endoinstrumenter Endopatron Endopatron Endopatron Sæt endofile (ISO 15/20/25/30/35; 6 stk. af hver)... Retroinstrumenter Berutti (retropræparation; 5 stykker)... Instrumenter RE2 (istmuspræparation; 5 stykker)... Instrument D (til fjernelse af retentionsstift, krone og bro)... Instrument H (lateral guttaperka-kompressor)... Instrument RT1 (kanalfinder)... Instrument RT2 (adgang til brækkede instrumenter)... Instrument RT3 (fjernelse af brækkede inst.; 5 stykker)... Piezon Restorative instrumenter Instrument SM (lille mesial kavitetspræparation)... Instrument SD (lille distal kavitetspræparation)... Instrument SB (lille kugle okklusal kavitetsfinish)... Instrument SBd (lille kugle distal approksimal)... Instrument SBm (lille kugle mesial approksimal)... Instrument VE (præparation af veneer-kant)... Instrument PF (fordybninger og revner)... Instrument E (medium amalgampræparation)... Instrument F (stor amalgampræparation)... Instrument G (finish af restaurationer med legering)... Instrument SP (dual cure kompositcementering)... SP-hætter (6 styk, til instrument SP)...

14 ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SWITZERLAND EMS SA, Ch. de la Vuarpillière 31, CH-1260 Nyon Tel , Fax website : emsdent.com GERMANY (CE - Representative) EMS Deuttschland GmbH, Schatzbogen 86, D München Tel , Fax FRANCE EMS France, 23, av. L. Briguet, Immeuble Santos Dumont, Bât. D, F Vélizy Villacoublay Tel , Fax SPAIN EMS España, Bernardino Obregón, 14 bis, E Madrid Tel , Fax ITALY EMS Italia s.r.l., Via Faravelli, 3/5, I Milano Tel , Fax Copyright EMS SA FB-209/DK ed. 12/03 USA EMS America, Forestgate, Dallas, TX USA Tel , Fax EMS_SWISSQUALITY

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

97050229 Rev. 05 26.06. surgison 2/2D

97050229 Rev. 05 26.06. surgison 2/2D 97050229 Rev. 05 26.06 surgison 2/2D DANSKE 2 DA DANSKE 1. TILSIGTET BRUG... 3 2. VIGTIGE MEDDELELSER... 3 3. SYMBOLER... 4 4. TEKNISKE KARAKTERISTIKA... 4 5. TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGSKABEL... 4

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

97050245 Rev. 07 26.06. u-pz6 / u-pz7

97050245 Rev. 07 26.06. u-pz6 / u-pz7 97050245 Rev. 07 26.06 u-pz6 / u-pz7 DANSKE 2 DA DANSKE 1. TILSIGTET BRUG... 3 2. VIGTIGE MEDDELELSER... 3 3. SYMBOLER... 4 4. TEKNISKE KARAKTERISTIKA... 4 5. TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGSKABEL... 4

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH

Bisco CE0459 DUO-LINK UNIVERSAL UNIVERSAL PRIMER. Instructions for Use. Adhesive Cementation System. Dual- Cured WITH Bisco DUO-LINK UNIVERSAL WITH UNIVERSAL PRIMER Adhesive Cementation System CE0459 Dual- Cured Instructions for Use DK IN-221 Rev. 10/14 BISCO, Inc. 1100 W. Irving Park Road Schaumburg, IL 60193 U.S.A.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB

BETJENINGSVEJLEDNING. SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB BETJENINGSVEJLEDNING SYSTEM inverter-klimaanlæg FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB INDHOLD LÆS FØR DRIFT Navne og funktioner på dele...2 Sikkerhedsforanstaltninger...2

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MILK FROTHER MF 5260 DANSK

MILK FROTHER MF 5260 DANSK MILK FROTHER MF 5260 DANSK DA A B C D E F G H 3 SIKKERHED OG SET-UP Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge af

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant.

Ace binax. Brugsanvisning. www.siemens.com/hearing. Life sounds brilliant. Ace binax Brugsanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Brugerkontroller 8

Læs mere

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

Diamant -slibemaskine. Chef`s Choice BRUGSANVISNING. Model CC 120 Plus. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Chef`s Choice Diamant -slibemaskine BRUGSANVISNING Model CC 120 Plus Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. Inden ibrugtagning skal brugsvejledningen læses igennem, og de beskrevne

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

97050862 Rev. 01 26.06. Airpower DANSKE...2

97050862 Rev. 01 26.06. Airpower DANSKE...2 97050862 Rev. 01 26.06 Airpower DANSKE...2 DA DANSKE 1. TILSIGTET BRUG... 3 2. VIGTIGE MEDDELELSER... 3 3. SYMBOLER... 4 4. TEKNISKE KARAKTERISTIKA... 4 5. TILSLUTNING TIL STRØMFORSYNINGSKABEL... 4 6.

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL

TJEP. TJEP T-64C kombi MANUAL TJEP TJEP T-64C kombi MANUAL Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet. Ved spørgsmål,

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter

Quattro. Forforstærker. Brugervejledning. For modellerne. Quattro forforstærker 2 kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter Quattro Forforstærker Brugervejledning For modellerne Quattro forforstærker kabinetter Quattro forforstærker 4 kabinetter - - Audion International Introduktion Tillykke med købet af din Audion Quattro

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

Vakuummaskine MAXI 110 W.

Vakuummaskine MAXI 110 W. Vakuummaskine MAXI 110 W. BRUGSANVISNING OG VEDLIGEHOLDELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Vigtige sikkerhedsforholdsregler 3 Vigtigste tekniske specifikationer 4 Relevante oplysninger 4 Hovedfunktion 5 Installation

Læs mere

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning. STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 Versionsnr. BRUGSANVISNING STERIFLOW SR 10/30 Alternativ Væskeforsyning STERIFLOW SR 10/30 1 Versionsdato: 26-10-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Montering

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7

Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Vejledning til elkedel Indhold Sikker brug af elkedel Vigtige sikkerhedsanvisninger... 5 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 DELE OG FUNKTIONER Dele... 8 betjening af elkedlen

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning

AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning 1 AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning AVANTI ANCHOR SIKRINGSPUNKT Brugervejledning og monteringsanvisning Dato for offentliggørelse: 1. udgave, juni 2007 Fabrikant: AVANTI

Læs mere

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm

GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm GLØDESIKKERT CIGARETRØR Standard Solid Standard til Flexarm Solid til Flexarm (DK) Rev.04 Juni 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet. Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 1.1. Produktbeskrivelse...

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. Em-Fang BT 09.5 BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING Em-Fang BT 09.5 NORSK: En utgave av bruksanvisningen finner du på www.baumatic.no, eller ring Nordic Trading AS på tlf.: + 47 21 69 77 73 SVENSK: En version av denna bruksanvisning

Læs mere

DK...Infrarød fjernbetjening Combi-lås Skiftespor Drejeskive Rumdækkende Travers DH2000

DK...Infrarød fjernbetjening Combi-lås Skiftespor Drejeskive Rumdækkende Travers DH2000 DK.......Infrarød fjernbetjening Combi-lås Skiftespor Drejeskive Rumdækkende Travers DH2000 Infrarød fjernbetjening Varenumre: 935075 93435 1.00......... Funktion og anvendelse........................................

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning

XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning XO Osseo på XO 4 Unit Brugervejledning YB-621 Version 1.01 XO CARE A/S Usserød Mølle Håndværkersvinget 6 +45 70 20 55 11 DK 2970 Hørsholm info@xo-care.com Denmark www.xo-care.com Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning

s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning s3 Skosensor W.I.N.D. Brugervejledning 1. OPEN 2. 3. OPEN 4. 5. 6. 7. Tillykke! Polar s3 stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Når der bruges følsomme

Læs mere

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5

6 EKSTRA SIKKERHEDSANVISNINGER TIL TAPETFJERNER... 4 7 MONTERING... 5 1 ANVENDELSE... 2 2 BESKRIVELSE (FIG. A)... 2 3 MEDFØLGENDE INDHOLD... 2 4 SYMBOLER... 2 5 ALMINDELIGE SIKKERHEDSANVISNINGER FOR EL- VÆRKTØJ... 3 5.1 Arbejdsområde... 3 5.2 Elektrisk sikkerhed... 3 5.3

Læs mere

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning

Jack PCL-skinne. Brugsanvisning Brugsanvisning 1 2 Fastgørelse af skinnen 1. Forberedelse Justér længden på alle skinnens stropper til maksimum længde. Stropperne behøver ikke være trukket ud af deres huller. Slip de forreste stropper

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Hygienist 2416 Ultralydstandrenser Indbygningsmodel

Hygienist 2416 Ultralydstandrenser Indbygningsmodel BRUGSANVISNING Hygienist 2416 Ultralydstandrenser Indbygningsmodel Hygienist 2416 Ultralydstandrenser 1 Print date: 05-10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktopbygning

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Brugervejledning. KaVo PiezoLED Ultraschall Scaler. Altid på den sikre side.

Brugervejledning. KaVo PiezoLED Ultraschall Scaler. Altid på den sikre side. Brugervejledning KaVo PiezoLED Ultraschall Scaler Altid på den sikre side. Forhandler: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tlf. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Producent: Kaltenbach

Læs mere

BRUGSANVISNING. MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug. MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 Versionsnr.: 03-12579-01

BRUGSANVISNING. MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug. MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 Versionsnr.: 03-12579-01 BRUGSANVISNING MINI SUCTION Low Volume Mobilt Sug MINI SUCTION 1 Versionsdato: 21-09-2006 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning 4 5. Ibrugtagning

Læs mere

implantor LED / handy power /

implantor LED / handy power / 97050841 Rev. 01 26.06 implantor LED / handy power / handy power LED DANSKE...2 DA DANSKE 1. TILSIGTET BRUG... 3 2. VIGTIGE MEDDELELSER... 3 3. SYMBOLER... 4 4. TEKNISKE KARAKTERISTIKA... 4 5. TILSLUTNING

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

28V Robotoplader til plæneklipper

28V Robotoplader til plæneklipper WA3744 1 2 a b A B C 1. Strømadapter 2. Tilslutningsstik Illustreret eller beskrevet tilbehør er kun delvis indeholdt i leverancen. Det anbefales, at alt udstyr købes i samme butik som maskinen. Vælg

Læs mere

bamix Mono/bamix de Luxe

bamix Mono/bamix de Luxe Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 R R bamix Mono/bamix de Luxe Brugsanvisning R R bamix Mono/bamix de Luxe Indholdsfortegnelse

Læs mere

AROS Manuel Pumpe CARPU1001

AROS Manuel Pumpe CARPU1001 AROS Manuel Pumpe CARPU1001 Teknisk Manual 10057010 V1.0 2012 12 04 DK enriching urban life Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INTRODUKTION...3 PRODUKTKOMPONENTER...4 SIKKERHEDSINFORMATIONER...5

Læs mere

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning

POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning POLAR CS CADENCE SENSOR W.I.N.D. Brugervejledning DANSK Polar CS kadencesensoren W.I.N.D. er beregnet til at måle kadence, det vil sige krankomdrejninger i minuttet under cykling. Ingen andre former for

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugervejledning til Breas HA 20-fugter

Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Dok. 004950 Da Z-1 Brugervejledning til Breas HA 20-fugter Indholdsfortegnelse 1 Anvendelse af HA 20-fugter... 3 1.1 Hvad er en HA 20-fugter?... 3 1.2 Indikationer...

Læs mere

16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12. Bruse-fugter WM 13730 WM 13790. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning

16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12. Bruse-fugter WM 13730 WM 13790. Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning 16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12 Bruse-fugter WM 13730 WM 13790 Beskrivelse af apparatet og brugsanvisning 16738c.book Seite 1 Dienstag, 26. Januar 2010 12:44 12 Inhoud 1. Beskrivelse

Læs mere