TEKNISKE ÆNDRINGER. BRUGSANVISNING Scaling Master Systems 602. Fold flapperne ud for at se tegningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISKE ÆNDRINGER. BRUGSANVISNING Scaling Master Systems 602. Fold flapperne ud for at se tegningerne"

Transkript

1 KOMPONENTER (1) SystemBox Piezon ¼ DIN (2) Partie avant de la pièece à main (3) Pieèce à main (4) CombiTorque (5) Instrument A (6) Instrument B (7) Instrument C (8) Instrument P (9) Instrument PS EMS fournit ce système avec difféééerents accessoires. La packing list dééeétaille exactement ce qui est inclus dans votre systèeme. KÆRE KUNDER Tillykke med anskaffelsen af Deres nye Piezon -system fra EMS. Det opfylder de højeste krav, hvad angår kvalitet og sikkerhed. Dette ultralydssystem anvendes i tandlægeklinikker sammen med ultralydsapparater fra EMS. EMS tilbyder ultralydsinstrumenter til følgende behandlinger: fjernelse af tandsten supra-gingivalt, fjernelse af tandsten sub-gingivalt, parodontosebehandling, bearbejdelse af proksimale kaviteter, indstøbning af inlays og onlays med naturlig farve ved hjælp af meget thixotrope dual cure-cementer, fjernelse af kroner, broer, inlays og inlay-kerner og kondensering af guttaperka, præparation og irrigation af rodkanaler, retrograd præparation af rodkanaler. For alle yderligere oplysninger vedrørende de forskellige instrumenter og deres anvendelsesområder, henviser vi til den brugsanvisning, der medfølger med Deres Piezon -systemer eller til forhandleren i det land, hvor De bor. Spare part order form (send or fax to your dental dealer or to your EMS partner) Dental office address Dental dealer address Designation Quantity BRUGSANVISNING Scaling Master Systems 602 LÆSES OPMÆRKSOMT INDEN IBRUGTAGNING! Denne brugsanvisning er beregnet til at sætte Dem i stand til at installere og anvende Deres system korrekt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, eftersom alle detaljer og alle vigtige trin er klart beskrevet. Overhold især bemærkningerne vedrørende sikkerheden. Opbevar altid disse dokumenter inden for rækkevidde. For at forebygge ulykker med personskade eller materiel skade, skal De overholde de dermed forbundne anvisninger. Disse identificeres af: Fare Risiko for legemsbeskadigelse Piezon Perio Instruments Designation Quantity Instrument PS (straight)... Instrument PL1 (left curved)... SystemBox Piezon ½ DIN... SystemBox Piezon ¼ DIN... Instrument PL2 (right curved)... Instrument PL3 (straight)... SystemBox Piezon ½ DIN Endo... SystemBox Piezon ¼ DIN Endo... Instrument PL4 (left curved + ball end)... Instrument PL5 (right curved + ball end)... Piezon handpiece (blue body)... Piezon handpiece (grey body / black connector)... Piezon Endo Instruments Endochuck Endochuck OBS! Risiko for skade på materiel eller miljø Piezon handpiece (grey body / red connector)... Piezon handpiece (grey body / blue connector)... Piezon handpiece (grey body / green connector)... Piezon handpiece (grey body / yellow connector)... Endochuck Set of Endo Files (ISO 15/20/25/30/35; 6 pieces of each)... Bemærk Yderligere nyttige oplysninger og rutiner (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Piezon handpiece (grey body / grey connector)... CombiTorque... Flat key... Piezon Scaling Instruments Instrument A... Instrument B... Instrument C... Instrument P... Instrument retro Berutti (retro preparation; 5 pieces)... Instrument RE2 (istmus preparation; 5 pieces)... Vi står altid til rådighed for at svare på Deres spørgsmål, og vi lytter gerne til eventuelle forslag. Naturligvis tilbyder vi Dem teknisk service i tilfælde af problemer. Ring direkte til Deres EMS-serviceafdeling eller til Deres forhandler. Adresse og telefonnummer på serviceafdelingen står på sidste side af denne brugsanvisning. Instrument D (post, crown and bridge remover)... Instrument H (lateral gutta percha condenser)... Instrument RT1 (canal finder)... Instrument RT2 (access to broken instruments)... Med vore bedste ønsker om succes! Fold flapperne ud for at se tegningerne EMS Instrument RT3 (broken instruments remover; 5 pieces)... Piezon Restorative Instruments Instrument SM (small mesial cavity preparation)... Instrument SD (small distal cavity preparation)... Instrument SB (small ball occlusal cavity finish)... Instrument SBd (small ball distal approximal)... Instrument SBm (small ball mesial approximal)... Instrument VE (veneer margin preparation)... Instrument PF (pits and fissures)... Instrument E (medium size amalgam preparation)... Instrument F (large size amalgam preparation)... Instrument G (alloy restorations finish)... Instrument SP (dual-cure composite cementation)... SP caps (6 pieces, for instrument SP)... TEKNISKE ÆNDRINGER EMS forbeholder sig ret til at implementere de ændringer af teknikken, tilbehøret, brugsanvisningen og indholdet af den originale emballage, som er resultatet af den fremadskridende tekniske og videnskabelige udvikling.

2 KOMPONENTER (1) SystemBox Piezon ¼ DIN (2) Delen før håndstykket (3) Håndstykke (4) CombiTorque (5) Instrument A (6) Instrument B (7) Instrument C (8) Instrument P (9) Instrument PS EMS leverer dette system med forskelligt tilbehør. Pakkelisten viser nøjagtigt, hvad der er inkluderet i Deres system. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 KÆRE KUNDER Tillykke med anskaffelsen af Deres nye Piezon -system fra EMS. Det opfylder de højeste krav, hvad angår kvalitet og sikkerhed. Dette ultralydssystem anvendes i tandlægeklinikker sammen med ultralydsapparater fra EMS. EMS tilbyder ultralydsinstrumenter til følgende behandlinger: fjernelse af tandsten supra-gingivalt, fjernelse af tandsten sub-gingivalt, parodontosebehandling, bearbejdelse af proksimale kaviteter, indstøbning af inlays og onlays med naturlig farve ved hjælp af meget thixotrope dual cure-cementer, fjernelse af kroner, broer, inlays og inlay-kerner og kondensering af guttaperka, præparation og irrigation af rodkanaler, retrograd præparation af rodkanaler. For alle yderligere oplysninger vedrørende de forskellige instrumenter og deres anvendelsesområder, henviser vi til den brugsanvisning, der medfølger med Deres Piezon -systemer eller til forhandleren i det land, hvor De bor. LÆSES OPMÆRKSOMT INDEN IBRUGTAGNING! Denne brugsanvisning er beregnet til at sætte Dem i stand til at installere og anvende Deres system korrekt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, eftersom alle detaljer og alle vigtige trin er klart beskrevet. Overhold især bemærkningerne vedrørende sikkerheden. Opbevar altid disse dokumenter inden for rækkevidde. For at forebygge ulykker med personskade eller materiel skade, skal De overholde de dermed forbundne anvisninger. Disse identificeres af: Fare OBS! Bemærk Risiko for legemsbeskadigelse Risiko for skade på materiel eller miljø Yderligere nyttige oplysninger og rutiner Vi står altid til rådighed for at svare på Deres spørgsmål, og vi lytter gerne til eventuelle forslag. Naturligvis tilbyder vi Dem teknisk service i tilfælde af problemer. Ring direkte til Deres EMS-serviceafdeling eller til Deres forhandler. Adresse og telefonnummer på serviceafdelingen står på sidste side af denne brugsanvisning. Med vore bedste ønsker om succes! EMS

4 INDHOLDSOVERSIGT Bemærkninger om sikkerheden... 1 Forberedelse af behandlingen... 1 Montering af håndstykket... 1 Fastgørelse af instrumenterne... 1 Anbefalinger vedrørende behandlingen... 2 Reduktion af forstøvningen... 2 Arbejdsteknik... 2 Valg af instrument... 2 Brug af instrumenterne... 3 Instrument A... 3 Instrument B... 3 Instrument C... 3 Instrument P... 3 Instrument PS... 3 Desinficering, rengøring og sterilisation... 4 Desinficering og rengøring af håndstykke og instrument... 4 Afmontering af instrumenterne... 4 Sterilisation... 4 Periodisk eftersyn og vedligeholdelse... 5 Rengøring af håndstykket... 5 Kontrol af slid på instrumentet... 5 Nedpakning af Deres system, hvis det ikke skal bruges i længere tid... 5 Bortskaffelse af Deres system og dettes emballage... 5 Garanti... 5 Tilbehør... 6 EMS-service... 6 Symboler... 6 Tekniske specifikationer... 7 Forholdsregler i tilfælde af fejl... 8

5 BEMÆRKNINGER OM SIKKERHEDEN EMS og forhandleren af dette produkt kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle direkte og indirekte skader som følge af uhensigtsmæssig eller ukorrekt anvendelse, især ikke hvis brugsanvisningen ikke er fulgt, og hvis forberedelse og vedligeholdelse ikke er udført korrekt. Kontraindikation: Pacemakeres korrekte funktion kan forstyrres af de højfrekvente ultralydsvibrationer. Vi tilråder, at De ikke behandler patienter, der har pacemaker, med dette produkt. Benyt kun produktet til de behandlinger, det er beregnet til: denne brugsanvisning skal studeres nøje og forstås inden ibrugtagningen. Dette gælder også for alle produkter, der kan anvendes i kombination med dette system. De undgår således enhver risiko for personskade og skade på Deres udstyr. Benyt ikke dette produkt i nærheden af anæstesigasser eller brændbar gas. Før hver brug desinficeres, rengøres og steriliseres håndstykkerne og instrumenterne. Overhold i denne forbindelse de angivelser i brugsanvisningen, der handler herom. Håndstykker og instrumenter, der ikke er steriliseret kan være udgangspunkt for bakterielle eller virale infektioner. Dette produkt skal anvendes af kvalificeret og uddannet personale. Kontroller før hver behandling, at Deres Piezon -system er i orden. Et beskadiget apparat eller et beskadiget stykke tilbehør må ikke anvendes. Det skal udskiftes. Benyt kun originale EMS-dele og -tilbehør (se flappen på omslaget). Få kun dette apparat repareret af EMS eller af en tekniker, der er autoriseret af EMS. For at undgå læsioner på tanden som følge af varme, må der aldrig arbejdes tørt. De aktive spidser opvarmes, så snart der arbejdes tørt. FORBEREDELSE AF BEHANDLINGEN Montering af håndstykket For at undgå enhver rest af væske skal håndstykket og slangens forbindelsesstykke tørres inden tilslutningen. Dette vil sikre en god elektrisk funktion. Fastgørelse af instrumenterne Anvend CombiTorque til montering af EMS-instrumenterne på det passende håndstykke. Når instrumenterne er skruet fast, strammes de endnu en kvart omgang for at opnå den optimale fastlåsning. I løbet af denne kvarte omgang, skubbes CombiTorque let imod håndstykket. Benyt aldrig et andet værktøj end CombiTorque til fastgørelse af Deres instrument. 1

6 ANBEFALINGER VEDRØRENDE BEHANDLINGEN Arbejd aldrig tørt med Deres Piezon -instrumenter i Scaling Master System 602. Kontroller altid, at væskegennemstrømningen til irrigationen er tilstrækkelig til at undgå, at tanden eller det yderste af instrumentet varmes op. Benyt ikke instrumenterne i dette system på protesedele af metal eller porcelæn. Protesen kan tage skade af ultralydsvibrationerne. Reduktion af forstøvningen Oscillerende eller roterende dentalinstrumenter fremkalder en forstøvning som følge af irrigationsvæsken. De kan drastisk reducere antallet af bakterier i den forstøvede væske ved sammen med Deres Piezon Master 600 eller 400 at benytte BacterX proopløsningen (0.2% klorhexidin). Inden behandlingen anbefales det kraftigt at skylle patientens mund med BacterX pro. Ved daglig brug med Deres Piezon Master 600 eller 400, reducerer De med BacterX pro ligeledes koncentrationen af bakterier i væskekredsløbene på Deres apparat til en værdi et godt stykke under 100 cfu/ml (cfu= kolonidannende enheder af heterotrofe bakterier). Tandlægeforeningerne anbefaler producenterne af tandlægeudstyr ikke at overskride 200 cfu/ml i væskekredsløbene. Arbejdsteknik De lige Piezon -instrumenter fra EMS vibrerer med en kontrolleret oscillerende bevægelse. Under behandlingen skal instrumentet altid holdes tangentielt i forhold til tandens overflade. Styr håndstykket som en pensel med et kun let lateralt tryk. Ret ikke instrumentet frontalt imod emaljen. Ret aldrig den yderste del af instrumentet vertikalt eller næsten vertikalt imod tanden. Valg af instrument EMS tilbyder et stort udvalg af ultralydsinstrumenter. Jo længere og tyndere et instrument er, jo lettere er adgangen til. parodontale lommer og interproksimale rum. Jo længere og tyndere et instrument er, jo mindre klinisk effekt vil det præstere ved samme effektindstilling. Det betyder en langsommere tandrensning og en mere behagelig behandling for patienten. For at opnå en forsigtig behandling vælges et meget langt og meget tyndt instrument. Anvend kun et kortere instrument, hvis en behandlingssituation kræver mere effekt, end det længere instrument kan levere. 2

7 BRUG AF INSTRUMENTERNE Instrument A Instrument A anvendes til fjernelse af aflejringer på alle tandens overflader i alle kvadranter. Vælg en høj indstilling af effekten ved hårde tandsten som indledende behandling, eller en middelindstilling ved behandling af følsomme patienter. Vælg en middel til høj indstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. Instrument B Instrument B anvendes til fjernelse af større supra-gingivale aflejringer på alle tandens overflader i alle kvadranter. Det kan også anvendes til anbringelse af ortodontisk cement. I modsætning til de andre Piezon -instrumenter kan spidsen af instrumentet holdes vertikalt imod tandens overflade for optimal effektivitet. Vælg en middelindstilling af effekten eller en lav effekt ved behandling af følsomme patienter. Vælg en middel til høj indstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. Instrument C Instrument C anvendes til fjernelse af store supra-gingivale aflejringer på fortænderne. Det kan også anvendes til anbringelse af ortodontisk cement. I modsætning til de andre Piezon -instrumenter kan spidsen af instrument C holdes vertikalt imod tandens overflade for optimal effektivitet. Vælg en høj effektindstilling eller en middelindstilling ved behandling af følsomme patienter. Vælg en middel til høj indstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. Instrument P Instrument P anvendes til fjernelse af aflejringer på alle tandoverflader i alle kvadranter herunder i interproksimale rum og i sulcus. Vælg en middelindstilling af effekten til normal tandrensning eller en lav effektindstilling ved behandling af følsomme patienter eller ved vedligeholdelsesbehandling. Vælg en middelindstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. Instrument PS Instrument PS anvendes til fjernelse af aflejringer på alle radikulære overflader og kan ligeledes anvendes til supra-gingivale behandlinger og vedligeholdelse. Det er også velegnet til udrensning af mikrober i parodontale lommer. Vælg en lav effektindstilling, selv i tilfælde af hårde tandsten bør der ikke anvendes mere end middelindstilling af effekten. Vælg en lav til middel indstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. 3

8 DESINFICERING, RENGØRING OG STERILISATION Desinficering og rengøring af håndstykke og instrument Benyt et farveløst desinficeringsmiddel på alkoholbasis, som det findes i handelen. Nedsænk aldrig håndstykket i desinficeringsvæske, da det kan beskadige det. Rengør de desinficerede instrumenter under rindende vand, inden de steriliseres. Afmontering af instrumenterne Nedsænk ikke CombiTorque i desinficeringsmiddel, da det kan beskadige den. STERILISATION I tilfælde af sterilisation uden pose kan der optræde pletter på SystemBox en. Steriliser håndstykket, instrumentet og CombiTorque i autoklave ved 134 C (135 C maks.) i mindst 3 minutter efter hver brug. Vedrørende sterilisation henvises der til de normer, der gælder i det land, hvor De bor. Anvend hverken kemisk sterilisation eller sterilisation med varm luft. Indpak tilbehøret i en sterilisationspose eller anvend EMS SystemBox. Med SystemBox kan De emballere Deres tilbehør til sterilisation. Der findes flere forskellige konfigurationer. Kontakt Deres forhandler. For at bevare steriliteten i tilfælde af opbevaring emballeres SystemBox en i en passende pose inden sterilisation. 4

9 PERIODISK EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af håndstykket Delen før håndstykket kan skrues af for at lette rengøringen under rindende vand. Kontrol af slid på instrumentet Ultralydsinstrumenter slides og bliver kortere og kortere ved brug. Eftersom spidsen udgør deres aktive del, bliver slidte instrumenter ineffektive og kan forårsage ubehag for patienten. Kontroller Deres Piezon -instrumenter en gang om måneden ved hjælp af kortet til EMS-instrumenter og udskift i tilfælde af slid kun med originale reservedele fra EMS (se listen på sidste flap på denne beskrivelse). Benyt aldrig andre instrumenter, da dette kan beskadige Deres Piezon -apparat eller medføre risiko for tilskadekomst for Dem selv eller Deres patient. NEDPAKNING AF DERES SYSTEM, HVIS DET IKKE SKAL BRUGES I LÆNGERE TID Vi tilråder Dem at beholde den originale emballage, indtil Deres system skal kasseres. De kan således altid benytte det til nedpakning eller transport. Hvis De forudser, at De ikke skal benytte Deres system i længere tid: følg de beskrevne trin i kapitlet «Desinficering, rengøring og sterilisation», pak systemet og tilbehøret i den originale emballage. Læg mærke til opbevarings- og transportbetingelserne som beskrevet i kapitlet «Tekniske specifikationer». BORTSKAFFELSE AF DERES SYSTEM OG DETTES EMBALLAGE Deres Piezon -system og dettes emballage indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Hvis De ønsker at kassere det, skal De følge gældende nationale regler herfor. GARANTI EMS giver garanti for Deres Piezon -system i den periode, der er angivet på garantibeviset. Varigheden udgør mindst ét år. Skader som følge af, at brugsanvisningen ikke følges, og slid af instrumenterne er undtaget fra garantien. 5

10 TILBEHØR De finder tilbehør til Deres Piezon -systemer fra EMS hos Deres forhandler af dentaludstyr. Kontakt denne direkte. EMS-SERVICE For enhver anden form for vedligeholdelse skal De sende Deres Piezon -system til Deres forhandler eller direkte til EMS serviceafdeling. Disses adresse og telefonnummer befinder sig på bagsiden af brugsanvisningen. Uautoriserede reparationer eller manglende overholdelse af anvisningerne i brugsanvisningen frigør EMS fra ethvert ansvar og annullerer garantien. Inden forsendelsen af Deres system med alt tilbehør skal det desinficeres, rengøres og steriliseres i henhold til brugsanvisningen. Hvis Deres system sendes direkte til en EMS serviceafdeling, anføres navnet på Deres forhandler af dentaludstyr. Dette vil lette behandlingen for os. SYMBOLER Fabrikantens logo Kan steriliseres ved maksimum 135 C i autoklave OBS! Læs brugsanvisningen Mærkning for EU-overensstemmelse: Overholder direktiv 93/42 EØF, herunder EN og EN

11 TEKNISKE SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE Producent EMS SA, CH-1260 Nyon, Schweiz Model Scaling Master System 602 Klassifikation 93/42 EØF Klasse IIa Funktionsbetingelser +10 C til +40 C, 30 % til 75 % relativ luftfugtighed Betingelser ved opbevaring og transport -10 C til +40 C, 10 % til 95 % relativ luftfugtighed, Atmosfærisk tryk 500 hpa til 1060 hpa 7

12 FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF FEJL Fejltype Ingen irrigation, når aktiveringsgpedalen trykkes ned Afhjælpning Tænd for apparatet på hovedkontakten (og tryk på knappen «Stand-By», hvis De har en Piezon Master 600) Øg væskegennemstrømningen til irrigationen Hvis Deres apparat har funktionen «Dry Work», kontrolleres det, at denne ikke er aktiv Kontroller forbindelserne mellem apparatet, slangen og håndstykket Afbryd håndstykket og kontroller med trykluft, om det er tilstoppet. Hvis det er tilfældet, sendes håndstykket til Deres EMS serviceafdeling Hvis De er i besiddelse af en Piezon Master 600, afmonteres slangen og det kontrolleres med trykluft, om denne er tilstoppet. Hvis det er tilfældet, sendes slangen til Deres EMS serviceafdeling Hvis De er i besiddelse af en Piezon Master 600 eller 400, kontrolleres flaskens placering Hvis Deres Piezon -håndstykke er gråt eller sort, kontrolleres det, om forbindelsesstykket er rødt eller gult. Hvis det er tilfældet, benyttes et håndstykke med et sort, gråt, blåt eller grønt forbindelsesstykke Send systemet til en EMS serviceafdeling Ingen ultralydsvibrationer, når aktiveringsgpedalen trykkes ned Tænd for apparatet på hovedkontakten (og tryk på knappen «Stand-By», hvis De har en Piezon Master 600) Kontroller slangedelen på Deres apparat Kontroller forbindelserne mellem apparatet, slangen og håndstykket Kontroller forbindelsen til aktiveringspedalen Kontroller strømforsyningen til kabinettet Kontroller sikringerne og skift dem kun ud med den type sikring, der er angivet bag på apparatet Send systemet til en EMS serviceafdeling Ultralydseffekt aftagende eller utilstrækkelig Kontroller, at instrumentet er fastgjort korrekt Kontroller, om instrumentet er slidt, og udskift det om nødvendigt Send håndstykket til en EMS serviceafdeling 8

13 Reservedelsformular (sendes eller faxes til Deres forhandler af dentaludstyr eller til Deres EMS-partner) Reservedelsformular (sendes eller faxes til Deres forhandler af dentaludstyr eller til Deres EMS-partner) Tandklinikkens adresse Beskrivelse Mængde Tandklinikkens adresse Beskrivelse Mængde Forhandlerens adresse Piezon perioinstrumenter Instrument PS (lige)... Instrument PL1 (venstredrejet)... Instrument PL2 (højredrejet)... Instrument PL3 (lige)... Instrument PL4 (venstredrejet + kugleende)... Instrument PL5 (højredrejet + kugleende)... Forhandlerens adresse Piezon perioinstrumenter Instrument PS (lige)... Instrument PL1 (venstredrejet)... Instrument PL2 (højredrejet)... Instrument PL3 (lige)... Instrument PL4 (venstredrejet + kugleende)... Instrument PL5 (højredrejet + kugleende)... Beskrivelse Mængde SystemBox Piezon ½ DIN... SystemBox Piezon ¼ DIN... SystemBox Piezon ½ DIN Endo... SystemBox Piezon ¼ DIN Endo... Piezon håndstykke (blåt skaft)... Piezon håndstykke (gråt skaft / sort forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / rødt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / blåt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / grønt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / gult forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / gråt forbindelsesstykke)... CombiTorque... Fladnøgle... Piezon -instrumenter til fjernelse af belægninger Instrument A... Instrument B... Instrument C... Instrument P... Piezon endoinstrumenter Endopatron Endopatron Endopatron Sæt endofile (ISO 15/20/25/30/35; 6 stk. af hver)... Retroinstrumenter Berutti (retropræparation; 5 stykker)... Instrumenter RE2 (istmuspræparation; 5 stykker)... Instrument D (til fjernelse af retentionsstift, krone og bro)... Instrument H (lateral guttaperka-kompressor)... Instrument RT1 (kanalfinder)... Instrument RT2 (adgang til brækkede instrumenter)... Instrument RT3 (fjernelse af brækkede inst.; 5 stykker)... Piezon Restorative instrumenter Instrument SM (lille mesial kavitetspræparation)... Instrument SD (lille distal kavitetspræparation)... Instrument SB (lille kugle okklusal kavitetsfinish)... Instrument SBd (lille kugle distal approksimal)... Instrument SBm (lille kugle mesial approksimal)... Instrument VE (præparation af veneer-kant)... Instrument PF (fordybninger og revner)... Instrument E (medium amalgampræparation)... Instrument F (stor amalgampræparation)... Instrument G (finish af restaurationer med legering)... Instrument SP (dual cure kompositcementering)... SP-hætter (6 styk, til instrument SP)... Beskrivelse Mængde SystemBox Piezon ½ DIN... SystemBox Piezon ¼ DIN... SystemBox Piezon ½ DIN Endo... SystemBox Piezon ¼ DIN Endo... Piezon håndstykke (blåt skaft)... Piezon håndstykke (gråt skaft / sort forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / rødt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / blåt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / grønt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / gult forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / gråt forbindelsesstykke)... CombiTorque... Fladnøgle... Piezon -instrumenter til fjernelse af belægninger Instrument A... Instrument B... Instrument C... Instrument P... Piezon endoinstrumenter Endopatron Endopatron Endopatron Sæt endofile (ISO 15/20/25/30/35; 6 stk. af hver)... Retroinstrumenter Berutti (retropræparation; 5 stykker)... Instrumenter RE2 (istmuspræparation; 5 stykker)... Instrument D (til fjernelse af retentionsstift, krone og bro)... Instrument H (lateral guttaperka-kompressor)... Instrument RT1 (kanalfinder)... Instrument RT2 (adgang til brækkede instrumenter)... Instrument RT3 (fjernelse af brækkede inst.; 5 stykker)... Piezon Restorative instrumenter Instrument SM (lille mesial kavitetspræparation)... Instrument SD (lille distal kavitetspræparation)... Instrument SB (lille kugle okklusal kavitetsfinish)... Instrument SBd (lille kugle distal approksimal)... Instrument SBm (lille kugle mesial approksimal)... Instrument VE (præparation af veneer-kant)... Instrument PF (fordybninger og revner)... Instrument E (medium amalgampræparation)... Instrument F (stor amalgampræparation)... Instrument G (finish af restaurationer med legering)... Instrument SP (dual cure kompositcementering)... SP-hætter (6 styk, til instrument SP)...

14 ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SWITZERLAND EMS SA, Ch. de la Vuarpillière 31, CH-1260 Nyon Tel , Fax website : emsdent.com GERMANY (CE - Representative) EMS Deuttschland GmbH, Schatzbogen 86, D München Tel , Fax FRANCE EMS France, 23, av. L. Briguet, Immeuble Santos Dumont, Bât. D, F Vélizy Villacoublay Tel , Fax SPAIN EMS España, Bernardino Obregón, 14 bis, E Madrid Tel , Fax ITALY EMS Italia s.r.l., Via Faravelli, 3/5, I Milano Tel , Fax Copyright EMS SA FB-209/DK ed. 12/03 USA EMS America, Forestgate, Dallas, TX USA Tel , Fax EMS_SWISSQUALITY

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning

Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Generator G11 (GEN11) Brugsanvisning Denne side skal være tom. Indhold Oversigt 5 Konventioner i manualen 5 Kapitel 1 - Generelle oplysninger 5 Indikationer 5 Kontraindikationer 5 Beskrivelse af anordningen

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev.

ASTOTHERM plus. Brugsanvisning. Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer. Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S. Best.nr.0450.7200.23, Rev. Brugsanvisning ASTOTHERM plus Blod-, infusions- og dialysevæskevarmer Modeller AP220 AP220S AP260 AP260S Best.nr.0450.7200.23, Rev. 1 10/2011 STIHLER ELECTRONIC GmbH D-70597 Stuttgart Tyskland Skal udfyldes

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes.

2006 Respironics, Inc. og dets associerede selskaber. Alle rettigheder forbeholdes. Dette BiPAP-system er dækket af et eller flere af følgende patenter: US-patentnumre 5,148,802; 5,313,937; 5,433,193; 5,632,269; 5,803,065; 6,029,664; 6,305,374 og 6,539,940; australske patentnumre 638054,

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING

SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING SUUNTO SMART SENSOR BRUGERVEJLEDNING 2 1 Velkommen... 3 2 Sikkerhed... 4 3 Kom i gang... 6 3.1 Montering på bælte... 6 3.2 Tilknytning... 7 4 Brug Suunto Smart Sensor... 9 5 Pleje og support... 11 5.1

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleovnen SARA. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleovnen SARA Brugsanvisning og vedligeholdelse Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler den nødvendige fremgangsmåde, for at Deres pilleovn SARA kan

Læs mere

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT

Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer. Elektronischer Planetenrührwerk FR GB DE IT NL SE DK NO FI ES PT 0595J04201 11/2011 Batteur-mélangeur électronique 20/30L Electronic Planetary mixer Elektronischer Planetenrührwerk Manuel d utilisation - Notice originale User manual - Translation of the original instructions

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning

Digital MacroView Otoskop. Brugsanvisning Digital MacroView Otoskop Brugsanvisning ii Copyright 2008 Welch Allyn. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen har tilladelse til på nogen måde at reproducere eller duplikere denne vejledning eller nogen

Læs mere

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion

Skift mellem Hjemme-mode og Klinikfunktion INFORMATIONER TIL KLINISK PERSONALE Funktioner Hjemme-mode bør aktiveres, før Vivo 50 gives til brugeren, så patienten ikke kan ændre indstillingerne. Med Hjemme-mode aktiveret fastlåses behandlingsindstillinger,

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Betjeningsvejledning Oversat fra engelsk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 1.1 Vigtig brugerinformation... 1.2 Forskriftsmæssige

Læs mere

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere