TEKNISKE ÆNDRINGER. BRUGSANVISNING Scaling Master Systems 602. Fold flapperne ud for at se tegningerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEKNISKE ÆNDRINGER. BRUGSANVISNING Scaling Master Systems 602. Fold flapperne ud for at se tegningerne"

Transkript

1 KOMPONENTER (1) SystemBox Piezon ¼ DIN (2) Partie avant de la pièece à main (3) Pieèce à main (4) CombiTorque (5) Instrument A (6) Instrument B (7) Instrument C (8) Instrument P (9) Instrument PS EMS fournit ce système avec difféééerents accessoires. La packing list dééeétaille exactement ce qui est inclus dans votre systèeme. KÆRE KUNDER Tillykke med anskaffelsen af Deres nye Piezon -system fra EMS. Det opfylder de højeste krav, hvad angår kvalitet og sikkerhed. Dette ultralydssystem anvendes i tandlægeklinikker sammen med ultralydsapparater fra EMS. EMS tilbyder ultralydsinstrumenter til følgende behandlinger: fjernelse af tandsten supra-gingivalt, fjernelse af tandsten sub-gingivalt, parodontosebehandling, bearbejdelse af proksimale kaviteter, indstøbning af inlays og onlays med naturlig farve ved hjælp af meget thixotrope dual cure-cementer, fjernelse af kroner, broer, inlays og inlay-kerner og kondensering af guttaperka, præparation og irrigation af rodkanaler, retrograd præparation af rodkanaler. For alle yderligere oplysninger vedrørende de forskellige instrumenter og deres anvendelsesområder, henviser vi til den brugsanvisning, der medfølger med Deres Piezon -systemer eller til forhandleren i det land, hvor De bor. Spare part order form (send or fax to your dental dealer or to your EMS partner) Dental office address Dental dealer address Designation Quantity BRUGSANVISNING Scaling Master Systems 602 LÆSES OPMÆRKSOMT INDEN IBRUGTAGNING! Denne brugsanvisning er beregnet til at sætte Dem i stand til at installere og anvende Deres system korrekt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, eftersom alle detaljer og alle vigtige trin er klart beskrevet. Overhold især bemærkningerne vedrørende sikkerheden. Opbevar altid disse dokumenter inden for rækkevidde. For at forebygge ulykker med personskade eller materiel skade, skal De overholde de dermed forbundne anvisninger. Disse identificeres af: Fare Risiko for legemsbeskadigelse Piezon Perio Instruments Designation Quantity Instrument PS (straight)... Instrument PL1 (left curved)... SystemBox Piezon ½ DIN... SystemBox Piezon ¼ DIN... Instrument PL2 (right curved)... Instrument PL3 (straight)... SystemBox Piezon ½ DIN Endo... SystemBox Piezon ¼ DIN Endo... Instrument PL4 (left curved + ball end)... Instrument PL5 (right curved + ball end)... Piezon handpiece (blue body)... Piezon handpiece (grey body / black connector)... Piezon Endo Instruments Endochuck Endochuck OBS! Risiko for skade på materiel eller miljø Piezon handpiece (grey body / red connector)... Piezon handpiece (grey body / blue connector)... Piezon handpiece (grey body / green connector)... Piezon handpiece (grey body / yellow connector)... Endochuck Set of Endo Files (ISO 15/20/25/30/35; 6 pieces of each)... Bemærk Yderligere nyttige oplysninger og rutiner (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Piezon handpiece (grey body / grey connector)... CombiTorque... Flat key... Piezon Scaling Instruments Instrument A... Instrument B... Instrument C... Instrument P... Instrument retro Berutti (retro preparation; 5 pieces)... Instrument RE2 (istmus preparation; 5 pieces)... Vi står altid til rådighed for at svare på Deres spørgsmål, og vi lytter gerne til eventuelle forslag. Naturligvis tilbyder vi Dem teknisk service i tilfælde af problemer. Ring direkte til Deres EMS-serviceafdeling eller til Deres forhandler. Adresse og telefonnummer på serviceafdelingen står på sidste side af denne brugsanvisning. Instrument D (post, crown and bridge remover)... Instrument H (lateral gutta percha condenser)... Instrument RT1 (canal finder)... Instrument RT2 (access to broken instruments)... Med vore bedste ønsker om succes! Fold flapperne ud for at se tegningerne EMS Instrument RT3 (broken instruments remover; 5 pieces)... Piezon Restorative Instruments Instrument SM (small mesial cavity preparation)... Instrument SD (small distal cavity preparation)... Instrument SB (small ball occlusal cavity finish)... Instrument SBd (small ball distal approximal)... Instrument SBm (small ball mesial approximal)... Instrument VE (veneer margin preparation)... Instrument PF (pits and fissures)... Instrument E (medium size amalgam preparation)... Instrument F (large size amalgam preparation)... Instrument G (alloy restorations finish)... Instrument SP (dual-cure composite cementation)... SP caps (6 pieces, for instrument SP)... TEKNISKE ÆNDRINGER EMS forbeholder sig ret til at implementere de ændringer af teknikken, tilbehøret, brugsanvisningen og indholdet af den originale emballage, som er resultatet af den fremadskridende tekniske og videnskabelige udvikling.

2 KOMPONENTER (1) SystemBox Piezon ¼ DIN (2) Delen før håndstykket (3) Håndstykke (4) CombiTorque (5) Instrument A (6) Instrument B (7) Instrument C (8) Instrument P (9) Instrument PS EMS leverer dette system med forskelligt tilbehør. Pakkelisten viser nøjagtigt, hvad der er inkluderet i Deres system. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3 KÆRE KUNDER Tillykke med anskaffelsen af Deres nye Piezon -system fra EMS. Det opfylder de højeste krav, hvad angår kvalitet og sikkerhed. Dette ultralydssystem anvendes i tandlægeklinikker sammen med ultralydsapparater fra EMS. EMS tilbyder ultralydsinstrumenter til følgende behandlinger: fjernelse af tandsten supra-gingivalt, fjernelse af tandsten sub-gingivalt, parodontosebehandling, bearbejdelse af proksimale kaviteter, indstøbning af inlays og onlays med naturlig farve ved hjælp af meget thixotrope dual cure-cementer, fjernelse af kroner, broer, inlays og inlay-kerner og kondensering af guttaperka, præparation og irrigation af rodkanaler, retrograd præparation af rodkanaler. For alle yderligere oplysninger vedrørende de forskellige instrumenter og deres anvendelsesområder, henviser vi til den brugsanvisning, der medfølger med Deres Piezon -systemer eller til forhandleren i det land, hvor De bor. LÆSES OPMÆRKSOMT INDEN IBRUGTAGNING! Denne brugsanvisning er beregnet til at sætte Dem i stand til at installere og anvende Deres system korrekt. Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, eftersom alle detaljer og alle vigtige trin er klart beskrevet. Overhold især bemærkningerne vedrørende sikkerheden. Opbevar altid disse dokumenter inden for rækkevidde. For at forebygge ulykker med personskade eller materiel skade, skal De overholde de dermed forbundne anvisninger. Disse identificeres af: Fare OBS! Bemærk Risiko for legemsbeskadigelse Risiko for skade på materiel eller miljø Yderligere nyttige oplysninger og rutiner Vi står altid til rådighed for at svare på Deres spørgsmål, og vi lytter gerne til eventuelle forslag. Naturligvis tilbyder vi Dem teknisk service i tilfælde af problemer. Ring direkte til Deres EMS-serviceafdeling eller til Deres forhandler. Adresse og telefonnummer på serviceafdelingen står på sidste side af denne brugsanvisning. Med vore bedste ønsker om succes! EMS

4 INDHOLDSOVERSIGT Bemærkninger om sikkerheden... 1 Forberedelse af behandlingen... 1 Montering af håndstykket... 1 Fastgørelse af instrumenterne... 1 Anbefalinger vedrørende behandlingen... 2 Reduktion af forstøvningen... 2 Arbejdsteknik... 2 Valg af instrument... 2 Brug af instrumenterne... 3 Instrument A... 3 Instrument B... 3 Instrument C... 3 Instrument P... 3 Instrument PS... 3 Desinficering, rengøring og sterilisation... 4 Desinficering og rengøring af håndstykke og instrument... 4 Afmontering af instrumenterne... 4 Sterilisation... 4 Periodisk eftersyn og vedligeholdelse... 5 Rengøring af håndstykket... 5 Kontrol af slid på instrumentet... 5 Nedpakning af Deres system, hvis det ikke skal bruges i længere tid... 5 Bortskaffelse af Deres system og dettes emballage... 5 Garanti... 5 Tilbehør... 6 EMS-service... 6 Symboler... 6 Tekniske specifikationer... 7 Forholdsregler i tilfælde af fejl... 8

5 BEMÆRKNINGER OM SIKKERHEDEN EMS og forhandleren af dette produkt kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle direkte og indirekte skader som følge af uhensigtsmæssig eller ukorrekt anvendelse, især ikke hvis brugsanvisningen ikke er fulgt, og hvis forberedelse og vedligeholdelse ikke er udført korrekt. Kontraindikation: Pacemakeres korrekte funktion kan forstyrres af de højfrekvente ultralydsvibrationer. Vi tilråder, at De ikke behandler patienter, der har pacemaker, med dette produkt. Benyt kun produktet til de behandlinger, det er beregnet til: denne brugsanvisning skal studeres nøje og forstås inden ibrugtagningen. Dette gælder også for alle produkter, der kan anvendes i kombination med dette system. De undgår således enhver risiko for personskade og skade på Deres udstyr. Benyt ikke dette produkt i nærheden af anæstesigasser eller brændbar gas. Før hver brug desinficeres, rengøres og steriliseres håndstykkerne og instrumenterne. Overhold i denne forbindelse de angivelser i brugsanvisningen, der handler herom. Håndstykker og instrumenter, der ikke er steriliseret kan være udgangspunkt for bakterielle eller virale infektioner. Dette produkt skal anvendes af kvalificeret og uddannet personale. Kontroller før hver behandling, at Deres Piezon -system er i orden. Et beskadiget apparat eller et beskadiget stykke tilbehør må ikke anvendes. Det skal udskiftes. Benyt kun originale EMS-dele og -tilbehør (se flappen på omslaget). Få kun dette apparat repareret af EMS eller af en tekniker, der er autoriseret af EMS. For at undgå læsioner på tanden som følge af varme, må der aldrig arbejdes tørt. De aktive spidser opvarmes, så snart der arbejdes tørt. FORBEREDELSE AF BEHANDLINGEN Montering af håndstykket For at undgå enhver rest af væske skal håndstykket og slangens forbindelsesstykke tørres inden tilslutningen. Dette vil sikre en god elektrisk funktion. Fastgørelse af instrumenterne Anvend CombiTorque til montering af EMS-instrumenterne på det passende håndstykke. Når instrumenterne er skruet fast, strammes de endnu en kvart omgang for at opnå den optimale fastlåsning. I løbet af denne kvarte omgang, skubbes CombiTorque let imod håndstykket. Benyt aldrig et andet værktøj end CombiTorque til fastgørelse af Deres instrument. 1

6 ANBEFALINGER VEDRØRENDE BEHANDLINGEN Arbejd aldrig tørt med Deres Piezon -instrumenter i Scaling Master System 602. Kontroller altid, at væskegennemstrømningen til irrigationen er tilstrækkelig til at undgå, at tanden eller det yderste af instrumentet varmes op. Benyt ikke instrumenterne i dette system på protesedele af metal eller porcelæn. Protesen kan tage skade af ultralydsvibrationerne. Reduktion af forstøvningen Oscillerende eller roterende dentalinstrumenter fremkalder en forstøvning som følge af irrigationsvæsken. De kan drastisk reducere antallet af bakterier i den forstøvede væske ved sammen med Deres Piezon Master 600 eller 400 at benytte BacterX proopløsningen (0.2% klorhexidin). Inden behandlingen anbefales det kraftigt at skylle patientens mund med BacterX pro. Ved daglig brug med Deres Piezon Master 600 eller 400, reducerer De med BacterX pro ligeledes koncentrationen af bakterier i væskekredsløbene på Deres apparat til en værdi et godt stykke under 100 cfu/ml (cfu= kolonidannende enheder af heterotrofe bakterier). Tandlægeforeningerne anbefaler producenterne af tandlægeudstyr ikke at overskride 200 cfu/ml i væskekredsløbene. Arbejdsteknik De lige Piezon -instrumenter fra EMS vibrerer med en kontrolleret oscillerende bevægelse. Under behandlingen skal instrumentet altid holdes tangentielt i forhold til tandens overflade. Styr håndstykket som en pensel med et kun let lateralt tryk. Ret ikke instrumentet frontalt imod emaljen. Ret aldrig den yderste del af instrumentet vertikalt eller næsten vertikalt imod tanden. Valg af instrument EMS tilbyder et stort udvalg af ultralydsinstrumenter. Jo længere og tyndere et instrument er, jo lettere er adgangen til. parodontale lommer og interproksimale rum. Jo længere og tyndere et instrument er, jo mindre klinisk effekt vil det præstere ved samme effektindstilling. Det betyder en langsommere tandrensning og en mere behagelig behandling for patienten. For at opnå en forsigtig behandling vælges et meget langt og meget tyndt instrument. Anvend kun et kortere instrument, hvis en behandlingssituation kræver mere effekt, end det længere instrument kan levere. 2

7 BRUG AF INSTRUMENTERNE Instrument A Instrument A anvendes til fjernelse af aflejringer på alle tandens overflader i alle kvadranter. Vælg en høj indstilling af effekten ved hårde tandsten som indledende behandling, eller en middelindstilling ved behandling af følsomme patienter. Vælg en middel til høj indstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. Instrument B Instrument B anvendes til fjernelse af større supra-gingivale aflejringer på alle tandens overflader i alle kvadranter. Det kan også anvendes til anbringelse af ortodontisk cement. I modsætning til de andre Piezon -instrumenter kan spidsen af instrumentet holdes vertikalt imod tandens overflade for optimal effektivitet. Vælg en middelindstilling af effekten eller en lav effekt ved behandling af følsomme patienter. Vælg en middel til høj indstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. Instrument C Instrument C anvendes til fjernelse af store supra-gingivale aflejringer på fortænderne. Det kan også anvendes til anbringelse af ortodontisk cement. I modsætning til de andre Piezon -instrumenter kan spidsen af instrument C holdes vertikalt imod tandens overflade for optimal effektivitet. Vælg en høj effektindstilling eller en middelindstilling ved behandling af følsomme patienter. Vælg en middel til høj indstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. Instrument P Instrument P anvendes til fjernelse af aflejringer på alle tandoverflader i alle kvadranter herunder i interproksimale rum og i sulcus. Vælg en middelindstilling af effekten til normal tandrensning eller en lav effektindstilling ved behandling af følsomme patienter eller ved vedligeholdelsesbehandling. Vælg en middelindstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. Instrument PS Instrument PS anvendes til fjernelse af aflejringer på alle radikulære overflader og kan ligeledes anvendes til supra-gingivale behandlinger og vedligeholdelse. Det er også velegnet til udrensning af mikrober i parodontale lommer. Vælg en lav effektindstilling, selv i tilfælde af hårde tandsten bør der ikke anvendes mere end middelindstilling af effekten. Vælg en lav til middel indstilling af væskegennemstrømningen og undgå brug af kraftigt sug for at sikre, at tanden og instrumentet afkøles tilstrækkeligt. 3

8 DESINFICERING, RENGØRING OG STERILISATION Desinficering og rengøring af håndstykke og instrument Benyt et farveløst desinficeringsmiddel på alkoholbasis, som det findes i handelen. Nedsænk aldrig håndstykket i desinficeringsvæske, da det kan beskadige det. Rengør de desinficerede instrumenter under rindende vand, inden de steriliseres. Afmontering af instrumenterne Nedsænk ikke CombiTorque i desinficeringsmiddel, da det kan beskadige den. STERILISATION I tilfælde af sterilisation uden pose kan der optræde pletter på SystemBox en. Steriliser håndstykket, instrumentet og CombiTorque i autoklave ved 134 C (135 C maks.) i mindst 3 minutter efter hver brug. Vedrørende sterilisation henvises der til de normer, der gælder i det land, hvor De bor. Anvend hverken kemisk sterilisation eller sterilisation med varm luft. Indpak tilbehøret i en sterilisationspose eller anvend EMS SystemBox. Med SystemBox kan De emballere Deres tilbehør til sterilisation. Der findes flere forskellige konfigurationer. Kontakt Deres forhandler. For at bevare steriliteten i tilfælde af opbevaring emballeres SystemBox en i en passende pose inden sterilisation. 4

9 PERIODISK EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE Rengøring af håndstykket Delen før håndstykket kan skrues af for at lette rengøringen under rindende vand. Kontrol af slid på instrumentet Ultralydsinstrumenter slides og bliver kortere og kortere ved brug. Eftersom spidsen udgør deres aktive del, bliver slidte instrumenter ineffektive og kan forårsage ubehag for patienten. Kontroller Deres Piezon -instrumenter en gang om måneden ved hjælp af kortet til EMS-instrumenter og udskift i tilfælde af slid kun med originale reservedele fra EMS (se listen på sidste flap på denne beskrivelse). Benyt aldrig andre instrumenter, da dette kan beskadige Deres Piezon -apparat eller medføre risiko for tilskadekomst for Dem selv eller Deres patient. NEDPAKNING AF DERES SYSTEM, HVIS DET IKKE SKAL BRUGES I LÆNGERE TID Vi tilråder Dem at beholde den originale emballage, indtil Deres system skal kasseres. De kan således altid benytte det til nedpakning eller transport. Hvis De forudser, at De ikke skal benytte Deres system i længere tid: følg de beskrevne trin i kapitlet «Desinficering, rengøring og sterilisation», pak systemet og tilbehøret i den originale emballage. Læg mærke til opbevarings- og transportbetingelserne som beskrevet i kapitlet «Tekniske specifikationer». BORTSKAFFELSE AF DERES SYSTEM OG DETTES EMBALLAGE Deres Piezon -system og dettes emballage indeholder ingen miljøskadelige stoffer. Hvis De ønsker at kassere det, skal De følge gældende nationale regler herfor. GARANTI EMS giver garanti for Deres Piezon -system i den periode, der er angivet på garantibeviset. Varigheden udgør mindst ét år. Skader som følge af, at brugsanvisningen ikke følges, og slid af instrumenterne er undtaget fra garantien. 5

10 TILBEHØR De finder tilbehør til Deres Piezon -systemer fra EMS hos Deres forhandler af dentaludstyr. Kontakt denne direkte. EMS-SERVICE For enhver anden form for vedligeholdelse skal De sende Deres Piezon -system til Deres forhandler eller direkte til EMS serviceafdeling. Disses adresse og telefonnummer befinder sig på bagsiden af brugsanvisningen. Uautoriserede reparationer eller manglende overholdelse af anvisningerne i brugsanvisningen frigør EMS fra ethvert ansvar og annullerer garantien. Inden forsendelsen af Deres system med alt tilbehør skal det desinficeres, rengøres og steriliseres i henhold til brugsanvisningen. Hvis Deres system sendes direkte til en EMS serviceafdeling, anføres navnet på Deres forhandler af dentaludstyr. Dette vil lette behandlingen for os. SYMBOLER Fabrikantens logo Kan steriliseres ved maksimum 135 C i autoklave OBS! Læs brugsanvisningen Mærkning for EU-overensstemmelse: Overholder direktiv 93/42 EØF, herunder EN og EN

11 TEKNISKE SPECIFIKATIONER BESKRIVELSE Producent EMS SA, CH-1260 Nyon, Schweiz Model Scaling Master System 602 Klassifikation 93/42 EØF Klasse IIa Funktionsbetingelser +10 C til +40 C, 30 % til 75 % relativ luftfugtighed Betingelser ved opbevaring og transport -10 C til +40 C, 10 % til 95 % relativ luftfugtighed, Atmosfærisk tryk 500 hpa til 1060 hpa 7

12 FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF FEJL Fejltype Ingen irrigation, når aktiveringsgpedalen trykkes ned Afhjælpning Tænd for apparatet på hovedkontakten (og tryk på knappen «Stand-By», hvis De har en Piezon Master 600) Øg væskegennemstrømningen til irrigationen Hvis Deres apparat har funktionen «Dry Work», kontrolleres det, at denne ikke er aktiv Kontroller forbindelserne mellem apparatet, slangen og håndstykket Afbryd håndstykket og kontroller med trykluft, om det er tilstoppet. Hvis det er tilfældet, sendes håndstykket til Deres EMS serviceafdeling Hvis De er i besiddelse af en Piezon Master 600, afmonteres slangen og det kontrolleres med trykluft, om denne er tilstoppet. Hvis det er tilfældet, sendes slangen til Deres EMS serviceafdeling Hvis De er i besiddelse af en Piezon Master 600 eller 400, kontrolleres flaskens placering Hvis Deres Piezon -håndstykke er gråt eller sort, kontrolleres det, om forbindelsesstykket er rødt eller gult. Hvis det er tilfældet, benyttes et håndstykke med et sort, gråt, blåt eller grønt forbindelsesstykke Send systemet til en EMS serviceafdeling Ingen ultralydsvibrationer, når aktiveringsgpedalen trykkes ned Tænd for apparatet på hovedkontakten (og tryk på knappen «Stand-By», hvis De har en Piezon Master 600) Kontroller slangedelen på Deres apparat Kontroller forbindelserne mellem apparatet, slangen og håndstykket Kontroller forbindelsen til aktiveringspedalen Kontroller strømforsyningen til kabinettet Kontroller sikringerne og skift dem kun ud med den type sikring, der er angivet bag på apparatet Send systemet til en EMS serviceafdeling Ultralydseffekt aftagende eller utilstrækkelig Kontroller, at instrumentet er fastgjort korrekt Kontroller, om instrumentet er slidt, og udskift det om nødvendigt Send håndstykket til en EMS serviceafdeling 8

13 Reservedelsformular (sendes eller faxes til Deres forhandler af dentaludstyr eller til Deres EMS-partner) Reservedelsformular (sendes eller faxes til Deres forhandler af dentaludstyr eller til Deres EMS-partner) Tandklinikkens adresse Beskrivelse Mængde Tandklinikkens adresse Beskrivelse Mængde Forhandlerens adresse Piezon perioinstrumenter Instrument PS (lige)... Instrument PL1 (venstredrejet)... Instrument PL2 (højredrejet)... Instrument PL3 (lige)... Instrument PL4 (venstredrejet + kugleende)... Instrument PL5 (højredrejet + kugleende)... Forhandlerens adresse Piezon perioinstrumenter Instrument PS (lige)... Instrument PL1 (venstredrejet)... Instrument PL2 (højredrejet)... Instrument PL3 (lige)... Instrument PL4 (venstredrejet + kugleende)... Instrument PL5 (højredrejet + kugleende)... Beskrivelse Mængde SystemBox Piezon ½ DIN... SystemBox Piezon ¼ DIN... SystemBox Piezon ½ DIN Endo... SystemBox Piezon ¼ DIN Endo... Piezon håndstykke (blåt skaft)... Piezon håndstykke (gråt skaft / sort forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / rødt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / blåt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / grønt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / gult forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / gråt forbindelsesstykke)... CombiTorque... Fladnøgle... Piezon -instrumenter til fjernelse af belægninger Instrument A... Instrument B... Instrument C... Instrument P... Piezon endoinstrumenter Endopatron Endopatron Endopatron Sæt endofile (ISO 15/20/25/30/35; 6 stk. af hver)... Retroinstrumenter Berutti (retropræparation; 5 stykker)... Instrumenter RE2 (istmuspræparation; 5 stykker)... Instrument D (til fjernelse af retentionsstift, krone og bro)... Instrument H (lateral guttaperka-kompressor)... Instrument RT1 (kanalfinder)... Instrument RT2 (adgang til brækkede instrumenter)... Instrument RT3 (fjernelse af brækkede inst.; 5 stykker)... Piezon Restorative instrumenter Instrument SM (lille mesial kavitetspræparation)... Instrument SD (lille distal kavitetspræparation)... Instrument SB (lille kugle okklusal kavitetsfinish)... Instrument SBd (lille kugle distal approksimal)... Instrument SBm (lille kugle mesial approksimal)... Instrument VE (præparation af veneer-kant)... Instrument PF (fordybninger og revner)... Instrument E (medium amalgampræparation)... Instrument F (stor amalgampræparation)... Instrument G (finish af restaurationer med legering)... Instrument SP (dual cure kompositcementering)... SP-hætter (6 styk, til instrument SP)... Beskrivelse Mængde SystemBox Piezon ½ DIN... SystemBox Piezon ¼ DIN... SystemBox Piezon ½ DIN Endo... SystemBox Piezon ¼ DIN Endo... Piezon håndstykke (blåt skaft)... Piezon håndstykke (gråt skaft / sort forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / rødt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / blåt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / grønt forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / gult forbindelsesstykke)... Piezon håndstykke (gråt skaft / gråt forbindelsesstykke)... CombiTorque... Fladnøgle... Piezon -instrumenter til fjernelse af belægninger Instrument A... Instrument B... Instrument C... Instrument P... Piezon endoinstrumenter Endopatron Endopatron Endopatron Sæt endofile (ISO 15/20/25/30/35; 6 stk. af hver)... Retroinstrumenter Berutti (retropræparation; 5 stykker)... Instrumenter RE2 (istmuspræparation; 5 stykker)... Instrument D (til fjernelse af retentionsstift, krone og bro)... Instrument H (lateral guttaperka-kompressor)... Instrument RT1 (kanalfinder)... Instrument RT2 (adgang til brækkede instrumenter)... Instrument RT3 (fjernelse af brækkede inst.; 5 stykker)... Piezon Restorative instrumenter Instrument SM (lille mesial kavitetspræparation)... Instrument SD (lille distal kavitetspræparation)... Instrument SB (lille kugle okklusal kavitetsfinish)... Instrument SBd (lille kugle distal approksimal)... Instrument SBm (lille kugle mesial approksimal)... Instrument VE (præparation af veneer-kant)... Instrument PF (fordybninger og revner)... Instrument E (medium amalgampræparation)... Instrument F (stor amalgampræparation)... Instrument G (finish af restaurationer med legering)... Instrument SP (dual cure kompositcementering)... SP-hætter (6 styk, til instrument SP)...

14 ELECTRO MEDICAL SYSTEMS SWITZERLAND EMS SA, Ch. de la Vuarpillière 31, CH-1260 Nyon Tel , Fax website : emsdent.com GERMANY (CE - Representative) EMS Deuttschland GmbH, Schatzbogen 86, D München Tel , Fax FRANCE EMS France, 23, av. L. Briguet, Immeuble Santos Dumont, Bât. D, F Vélizy Villacoublay Tel , Fax SPAIN EMS España, Bernardino Obregón, 14 bis, E Madrid Tel , Fax ITALY EMS Italia s.r.l., Via Faravelli, 3/5, I Milano Tel , Fax Copyright EMS SA FB-209/DK ed. 12/03 USA EMS America, Forestgate, Dallas, TX USA Tel , Fax EMS_SWISSQUALITY

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Hygienist 2416 Ultralydstandrenser Indbygningsmodel

Hygienist 2416 Ultralydstandrenser Indbygningsmodel BRUGSANVISNING Hygienist 2416 Ultralydstandrenser Indbygningsmodel Hygienist 2416 Ultralydstandrenser 1 Print date: 05-10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktopbygning

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12

bamix SwissLine Gebruiksaanwijzing, p. 3 Brugsanvisning, s. 39 Käyttöohje, s. 12 Gebruiksaanwijzing, p. 3 Käyttöohje, s. 12 Bruksanvisning, s. 21 Bruksanvisning, s. 30 Brugsanvisning, s. 39 bamix SwissLine R Brugsanvisning bamix SwissLine R Indholdsfortegnelse Indledning 39 Før brug

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Forårstilbud 2010! WE-66 LED Grønt, 4:1 nedgearingsvinkelstykke

Forårstilbud 2010! WE-66 LED Grønt, 4:1 nedgearingsvinkelstykke Forårstilbud 2010! WE-56 LED Blåt 1:1 vinkelstykke med det gode LED lys. Lyset skabes af den indbygget generator. Kampagnepris ved køb af 3 stk. 4.950,- pr stk. (Vejl. pris 7.100,-) WE-99 LED Orange 1:4,5

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG.

LÆS OPLYSNINGERNE VEDRØRENDE MONTERING, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE SAMT SIKKERHEDSFORSKRIFTERNE GRUNDIGT, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. VIGTIGE OPLYSNINGER Kære kunde. Tak for at have valgt EVA stavblenderen fra BUGATTI. I lighed med alle andre elektriske husholdningsapparater skal stavblenderen benyttes med forsigtighed for at undgå kvæstelser

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din cementguide. Multilink Automix

Din cementguide. Multilink Automix Din cementguide Multilink Automix Tools TILBEHØR Universal UNIVERSALCEMENT NYHED Ivoclean Indeholder også Liquid Strip Et førstevalg Ivoclean Ekstraoral rensepasta som effektivt rengør bondingflader i

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR

POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR POLAR CADENCE SENSOR POLAR SPEED SENSOR Model:Y6 Brugervejledning 1 ID: ID: A 2 B A DANSK Polar kadence-sensor er beregnet til at måle kadence, dvs. pedalomdrejninger i minuttet, mens man cykler. Polar

Læs mere

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler

Betjeningsvejledning. Termolommer. Eksempler Betjeningsvejledning Termolommer Eksempler Betjeningsvejledning for termolommer Side 3-11 2015 WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG Alle rettigheder forbeholdes. WIKA er et registreret varemærke i forskellige

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning

Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning Polar WearLink + Coded Transmitter 31 Coded Transmitter W.I.N.D. Brugervejledning A1 A2 B1 B2 B3 B4 C DANSK Denne manual indeholder vejledninger til Polar WearLink 31 og Polar WearLink W.I.N.D. sendere.

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1

når du tømmer skålen og under rengøring. De er ekstremt skarpe. Fig. 1 KR_PIED-MIXEUR_HBX_Mise en page 1 16/11/12 13:38 Page42 42 n Af hensyn til din sikkerhed må du kun anvende tilbehør og reservedele fra KRUPS, som passer til apparatet. n Flyt eller afbryd aldrig apparatet

Læs mere

Nyheder og gode tilbud

Nyheder og gode tilbud Nyheder og gode tilbud BESØG NYE wh.com NY - Video & Instruktion NY - Teknisk support online NY - Download Center NY - Find nærmeste service og forhandler Mere end 500 FAQ Turbiner/Vinkelstykker/Håndstykker

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Som fugl Føniks, der rejser sig fra den regenerative NiTi-fil!

Som fugl Føniks, der rejser sig fra den regenerative NiTi-fil! Den nye generation af NiTi-filer Som fugl Føniks, der rejser sig fra den regenerative NiTi-fil! NYHED! steril og klar til brug 134 C > Ingen formhukommelse + ekstrem fleksibilitet = uovertruffen kanalsporing

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Elektrokirurgiske penne

Elektrokirurgiske penne Elektrokirurgiske penne Drevet af sikkerhed. Fokuseret på kvalitet. elektrokirurgiske penne Vælg sterile penne med trykknap og vippekontakt. Pennene er tilgængelige alene eller sammen med et hylster for

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Information om tandblegning legning

Information om tandblegning legning Information om tandblegning Metode: Hjemme blegning med skinner. Før blegningen kan begynde, tages aftryk til 2 gips modeller. Med hjælp af disse fremstilles der to skinner. Skinnerne er individuelle og

Læs mere

N r. 2 2. Kroner og broer

N r. 2 2. Kroner og broer N r. 2 2 Kroner og broer Stærkt beskadigede tænder kan bevares med en krone. Mistede tænder kan erstattes af en bro. Denne folder fortæller mere om mulighederne med enten en krone eller en bro Kroner og

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Forårskampagne 2011. Inspiration & innovation. W&H Surprisingly young

Forårskampagne 2011. Inspiration & innovation. W&H Surprisingly young Forårskampagne 2011 Inspiration & innovation W&H Surprisingly young LED+ FRA KLART TIL KLART! W&H LED+ Andre LED Fabrikat A Fabrikat B VI HAR TAGET LED TEKNIKKEN ET SKRIDT VIDERE. W&H var først i verden

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13

Rengøring af ydersiden... 12 Rengøring af filteret... 13 Afkalkning af elkedlen... 13 vejledning TIL Elkedel Indhold SIKKER BRUG AF elkedlen Vigtige sikkerhedsanvisninger... 6 Elektriske krav... 7 Bortskaffelse af elektriske apparater... 7 Batteriaktivering (valgfrit)... 8 DELE OG FUNKTIONER...

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06

ERBE. VIO 300 D kort vejledning 12.06 VIO 300 D kort vejledning 12.06 Den korte vejledning er ingen erstatning for brugsanvisningen! Specielt indeholder den ikke alle sikkerhedsanvisninger. Apparatets stik kan De lade sammenstille individuelt.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted!

Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 100054 V6/0114 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger... 86 1.1

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C

BRUGER MANUAL. VARMELAMPE Version C Sa-Med r,>$r,.al.> BRUGER MANUAL VARMELAMPE Version C Skal anvendes sammen med org. Engelsk manual. Hejreskowej 18C 3490 Kvistgård Tlf. 49 13 46 18 Fax. 49 13 47 19 Version C INDEX Forholdsregler Symboler

Læs mere

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker.

Brug ikke systemet, hvis noget af tilbehøret er flænget, knækket eller bøjet, eller hvis kabinettet til ApneaLink Air-apparatet er i stykker. Patientvejledning Dansk Indledning ApneaLinkAir ApneaLink Plus Du har fået ApneaLink Air-apparatet af din læge eller behandler med henblik på at teste, om du har søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse.

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning på dansk

Brugsanvisning på dansk Brugsanvisning på dansk Et kvalitetsbevidst valg Ved at vælge Elmeco og især Big Biz, den nye og eneste elektroniske maskine med multifunktioner vises der opmærksomhed overfor nye innovative tiltag. Vi

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

TKS32 700077 V2/0614

TKS32 700077 V2/0614 TKS32 700077 V2/0614 DK DANSK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Læs grundigt betjeningsvejledning før anvendelse og opbevar den i et nemt tilgængeligt sted! 1. Generelle oplysninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere