Pædagogisk Forum. Udsatte børn som går i gode daginstitutioner bliver styrket.. Også på længere sigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Forum. Udsatte børn som går i gode daginstitutioner bliver styrket.. Også på længere sigt"

Transkript

1 Pædagogisk Forum FORÅRS - KONFERENCE 2016 Nyere pædagogisk Psykologisk forskning Udsatte børn som går i gode daginstitutioner bliver styrket.. Også på længere sigt Bente Jensen 26. Maj 2016 Bente Jensen 1

2 INDHOLD Præsentation af forskningsprojekterne VIDA OG APIIF Videnskabelig metode MIXED METHOD DESIGNS Vigtige resultater BØRN BLIVER STYRKET. Inspiration til det pædagogiske arbejde GENNEM EKSPERIMENTERENDE TILGANG, INNOVATION/NY PRAKSIS, REFLEKSION, ORGANISATORISK LÆRING OG LEDELSE Bente Jensen 2

3 Tak til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og CSER for finansiel support. Bente Jensen 3

4 Aarhus Universitet, DPU PARTNERE Ulrik Brandi, Ib Ravn, Nina Tange, Dorte Kousholt, Peter Berliner, Anders Holm (opr.), Peter Allerup, Bente Jensen Aarhus Universitet, Økonomi Peter Jensen & Astrid Würtz Rasmussen Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Michael Søegaard Larsen m.fl. EPINON Thomas Yung Andersen UC er UC Syd, v. Ove Steiner Rasmussen, UC Lillebælt, v. Karen Stougaard, UC Nord, v. Kristina Kristoffersen & Margit Nielsen Metropol, v. Camilla Wang (Tværgående gruppe med dagtilbudschefer) Kommuner Randers kommune, Horsens Kommune, Brøndby Kommune og Gentofte Kommune Bente Jensen 4

5 MOTIVATION Social arv, udsatte børn, som social- og samfundsmæssig problemstilling, reproduktion (Ekspertgruppen for Social arv, 1999). Marginalisering og eksklusionsmekanismer implicitte (Bourdieu,1996) Tidlige indsatser i DAGTILBUD, en investering bedre end senere (Heckman, 2008). Ikke-kognitiv udvikling (socio-emotionel) vigtigt/og påvirker kognitiv udvikling Cunha og Heckman (2007), Cunha et al. (2006), Heckman & Kautz (2012). Dansk forskning viser, at gode dagtilbud styrker børn også på længere sigt (Bauchmüller et al, 2011) Bente Jensen 5

6 MOBILITET Bente Jensen 6

7 FORMÅL Kan uddannelse af professionelle til at arbejde vidensbaseret med pædagogisk intervention (VIDA) styrke børns socioemotionelle udvikling og læring? Er effekterne anderledes, hvis professionelle i dagtilbud også involverer forældrene aktivt? Er effekterne forskellige blandt forskellige børn (socialt udsatte børn mere specifikt)? Hvilke forhold (internt og eksternt), har betydning for effekter? Bente Jensen 7

8 VIDENSBASERET INDSATS (VIDA) Bente Jensen 8

9 VIDA TEORETISK Børns læring og udvikling - teorier om positive og responsive interaktioner, kritisk tænkning og undersøgelse (Vygotsky, 1935, Mead, 1934, Dewey, 1937). Læring og udvikling - i samspillet mellem familie, uddannelsesinstitutioner og samfund (økologisk perspektiv, Bronfenbrenner & Morris, 2006). Eksklusionsmekanismer sociologisk perspektiv (Bourdieu,1996). Voksnes læring - gennem videndeling (Von Krogh, 2011, praksisfællesskaber (Wenger, 1998), organisatorisk læring (Gheradi, 2011) og innovationsfællesskaber (West, 2009, Engeström,1999). Bente Jensen 9

10 VIDA - UDDANNELSE VIDA Basis: 17 læringslaboratorier for leder og én pædagog fra hver daginstitution (syv pr. år i to år og tre praksisudviklingsforløb) + en workshop pr. år. Ledere tilbydes et to dages læringslaboratorium og en workshop pr. år i to år om facilitering af programmets implementering. VIDA+: Som VIDA Basis men inkluderer også forældreinvolvering. Pædagoger udvikler praksisser lokalt. VIDA Basis / VIDA+ Pædagoger og ledere (Forældre) Børn -> outcome Bente Jensen 10

11 EKSPERIMENTER I PRAKSIS Pædagoger anvender teoretisk og forskningsbaseret viden om børns læring og udvikling omsat i eksperimenter af en måneds varighed: Som fx. i Strukturerede læringsforløb for alle børn (VIDA I PRAKSIS, 2013, 55). Lederne er trænet i at facilitere princippet om organisatorisk læring hele dagtilbuddet involveres. Alle aktiviteter finder sted i inkluderende læringsmiljøer. Bente Jensen 11

12 VIDA 5 TRINSMODEL Ref.: Jensen, B. (2013). Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram. Sammenfatning VIDA-forskningsserie 2013:08, side 11. Bente Jensen 12

13 EFFEKSTUDIET Bente Jensen 13

14 DESIGN Lodtrækningsforsøg på institutionsniveau (RCT). 127 daginstitutioner tilfældigt udtrukket og allokeret til intervention og kontrol gruppen, (stratificeret relateret til andel af socialt udsatte børn). Studiet er gennemført i dagtilbud (for 3-6 årige) i en toårig periode ( ) i fire kommuner i Danmark. Tre dataindsamlinger: Marts 2011 (baseline), marts 2012 (midtvejs), marts 2013 (endline). Casestudier (survey, pre-post, interview i alle interventionsdagtilbud og observation i udvalgte dagtilbud). Bente Jensen 14

15 DATAGRUNDLAG Outcomes: Børns socio-emotionelle udvikling målt ved SDQ (Goodman,1997), fem dimensioner. Desuden måles på total scores og en vurdering af samlede vanskeligheder. Spørgeskemaer udfyldt af pædagoger. Der har deltaget børn. Pga. af tilgang og afgang er der børn, hvor der foreligger data fra alle perioder. Analysen her bygger på 686 børn, som har været med i hele perioden fra baseline til endline i VIDA Basis (se også Jensen, Jensen & Würtz Rasmussen, CSER WP 0012). Bente Jensen 15

16 EFFEKTER AF VIDA BASIS Bente Jensen 16

17 EFFEKTER MÅLT PÅ SDQ Positive effekter på flere dimensioner på SDQ. VIDA Basis interventionen fremmer signifikant på to dimensioner. Børnene får det bedre: Emotionelle symptomer og adfærds problemer mindskes. To andre dimensioner er også styrket. Børnenes relationer til andre bliver bedre, idet kammeratskabsproblemer mindskes og børns prosociale adfærd styrkes. Endelig er den samlede SDQ score (4 dimensioner slås sammen) og samlede vanskeligheder ændret/mindsket. Bente Jensen 17

18 HETEROGENE EFFEKTER Vi finder kønsforskelle på en dimension af SDQ, nemlig adfærdsproblemer. Denne dimension bedres gennem VIDA Basis intervention for drenge. Samme billede viser sig på de fleste dimensioner, at interventionen har mere positiv effekt for drenge - eneste undtagelse er på prosocial adfærd. Familie status er meget vigtig for effekter af VIDA: Stærk positiv effekt for børn, der vokser op med begge forældre ingen specifik effekt for børn, der lever med én forældre. Bente Jensen 18

19 HETEROGENE EFFEKTER (FORTSAT) Forældres uddannelse effekter størst for børn af højtuddannede. Forældres indkomst effekter størst for børn af velstillede. Etnicitet ingen forskelle på effekter, på nær kammeratskab. Forskelle i relation til antallet af udsatte børn mange udsatte børn i dagtilbuddet mindsker effekter. Medarbejderstabilitet stor udskiftning af personale mindsker effekter. Bente Jensen 19

20 CASESTUDIER Virkninger i praksis SE VIDA I PRAKSIS publikation Fornyelse af praksis gennem eksperimenter Programmet giver mening Er bæredygtigt, udvider sig til flere kommuner og stadig flere dagtilbud Organisatorisk læring en af styrkerne, det kollegiale samspil, feed-back engagement og forpligtelse Ledelse er en afgørende drivkraft Bente Jensen 20

21 KONKLUSION - PERSPEKTIVER Bente Jensen 21

22 KONKLUSION STYRKER DET BØRNS UDVIKLING OG LÆRING AT UDDANNE PROFESSIONELLE TIL AT ARBEJDE VIDENBASERET (VIDA)? Interventionsgruppen får bedre resultater for den emotionelle og sociale udvikling. Effekterne er imod forventning ikke større for de mest udsatte børn. Positivt, at børn med ikke-dansk etnisk baggrund får mindsket kammeratskabsproblemer. Effekter påvirket af strukturelle faktorer: 1) medarbejderudskiftning og 2) høj andel af udsatte børn (>40%) i dagtilbuddet begge mindsker effekten. Casestudier viser at innovation kræver inddragelse, meningsskaben, samarbejde og ledelse Bente Jensen 22

23 PERSPEKTIVER INDSIGTER giver anledning til At gå videre med casestudier for at komme i dybden med fund vedr. forhold (interne og eksterne) af betydning for effekter og dybdegående forsråelse af hvad der reelt har betydning. Fortsat OG UDVIKLET samarbejde med praksis og policy om implementere et paradigmeskift i den pædagogiske tænkning og praksis (VIDA): Som BRØNDBY ( ), KØBENHAVN ( ). At sætte ind tidligere (0-2 årige): Abecedarian kombineret med VIDA-modellen for vidensbaseret indsats (pilotprojekt, 2015). Bente Jensen 23

24 INNOVATION GENNEM SAMARBEJDE Bente Jensen 24

25 VIDA-publications and tools Bente Jensen Bente Jensen

26 INSPIRATION TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE - DIALOG 1 Bente Jensen 26

27 APIIF Abecedarian Programmet implementeret som innovativ fornyelse i dagtilbud Bente Jensen 27

28 MOTIVATION Inspiration fra VIDA viser at gennem professionel fornyelse opnås gode effekter for børn Centralt er højkvalitets interaktioner mellem barn og voksen og bygges op af fire elementer: Sproglig prioritering, Kommunikativ Læsning, Læring i Omsorg og Læring i Leg Forskning viser, at Abecedarian Programmet STYRKER børn på trods af baggrund Gabet i uddannelsesmuligheder og sundhed mellem socialt udsatte og andre, kan reduceres. Abecedarian er en indsats for de helt små børn o-3 årige Forældre kan med fordel involveres Bente Jensen 28

29 Forskning bag Lang historie (programmet udvikledes i 1967) og der er tilvejebragt positive forskningsresultater (fra 1972, der forskes og arbejdes stadig med Abecedarian i dag) Mange randomiserede kontrollerede eksperimenter (lodtrækningsforsøg) Videnskabelige positive evidensbaserede resultater er publiceret i peer-reviewed tidsskrifter. Bente Jensen 29

30 Infant Health and Development Program (IHDP) Abecedarian forskning(rct s) Randomized Samples Abecedarian 1 (The Abecedarian Project) Location N Duration of Program Chapel Hill, NC 111 children Birth to age 5 years Type of Program Center + social work + home visits + health care Oldest age of follow-up age 35 Abecedarian 2 (Project CARE) Chapel Hill, NC 64 children Birth to age 5 years Center + social work + educational home visits + health care age 21 Abecedarian 3 Boston, MA 138 children Birth to age 3 years Center + educational home visits age 18 Abecedarian 4 New Haven, CT 112 children Birth to age 3 years Center + educational home visits age 18 Abecedarian 5 Bronx, NY 138 children Birth to age 3 years Center + educational home visits age 18 Abecedarian 6 Plus Philadelphia, PA et 101 children nyt studie Birth to age 3 years Center, + educational der home visits age 18 Abecedarian 7 Miami, FL 100 children Birth to age 3 years Center + educational home visits age 18 Abecedarian 8 Little Rock, AK 128 children Birth to age 3 years Center + educational home visits age 18 gennemføres for udsatte Abecedarian 9 Dallas, TX 137 children Birth to age 3 years Center + educational home visits age 18 Abecedarian 10 Seattle, WA 131 children Birth to age 3 years Center + educational home visits age 18 Abecedarian 11 (Cerebral Palsy Study) Baltimore, børn MD 48 i children NT, Age 1 Australia to 2 years Parent training for home intervention age 2 Abecedarian 12 (Orphanage Study 1) Iasi, Romania 65 children Age 1 to 2 years Home (small group in orphanage) age 2 Abecedarian 13 (Orphanage Study 2) Iasi, Romania 104 children Age 2 to 3 years Home (small group in orphanage) age 3 years Abecedarian 14 (CLIO Study) USA, national 2,430 parents Age 3 to 4 years Preschool + daily parent education groups age 5 Abecedarian 15 (Massachusetts Family Child Care Study) Massachusetts, state-wide 150 family childcare providers 2 years (between Birth to 5 yrs) Family child care homes caregiver data only Abecedarian 16 (Healthy Child Manitoba Evaluation) Winnipeg, Manitoba, Canada 64 children Birth to 5 years Center + educational home visits (began Feb. 2012) Bente Jensen 30

31 Abecedarian nøgle resultater Intelligens (IQ) Læse- og regnefærdigheder Sociale kompetencer Antal år i skole, inkl. videregående uddannelse Karaktergennemsnit fra universitetet Fuldtidsbeskæftigelse Plus forbedrede forhold for mødre til disse børn (uddannelse, Ramey et al., (2000) Campbell et al., (2012). Developmental Psychology Bente Jensen 31

32 Abecedarian nøgleresultater Gå en klasse om Specialskole/klasse Forældre i en meget ung alder Symptomer på depression Rygning og stofmisbrug Utilpasset adfærd Usund livsstil For højt blodtryk Ramey et al., (2000); McCormick et al. (2006). Pediatrics. McLaughlin et al.. (2007). Child Development. Campbell et al. (2008). Early Childhood Research Quarterly. Bente Jensen 32

33 Sammenhænge mellem gennemsnitlig procentvise ændring i Sproglig Udvikling og antallet af Conversational Reading Sessions med børn Data from Manitoba, Canada 44, , , Low Medium High Number of Conversational Reading Sessions Program implementering er vigtigt! (N=25) Bente Jensen 33

34 Teoretisk fundament for Abecedarian The fundamental way in which a child's higher mental functions are formed is through mediated activities shared with an adult or more competent peer. Vygotsky. (1986). Thought and Language. Bente Jensen 34

35 Det centrale i Abecedarian er Interaktion mellem voksen og barn Bente Jensen 35

36 Abecedarian Programmets elementer Bente Jensen 36

37 ELEMENTERNE UDDYBET Prioritering af sprogliggørelse gennem hverdagens aktiviteter og positive responsive interaktioner mellem barn og voksen. Læring i omsorg, alle dagligdagens rutiner omsat i en forståelse af, at barnets trivsel og læring finder sted alle steder, også på puslebordet. Læring i leg, alle lege indebærer potentialer for det enkelte barns trivsel og læring og for deltagelse i børnefællesskaber. APIIF sætter fokus på at leg og læring ikke er adskilt, men derimod tæt sammenhængende (en række læring i leg aktiviteter indgår i materialerne. Kommunikativ læsning indebærer aktiviteter dagligt med det enkelte barn og det at kommunikere om bøger, billeder etc. Udvalgt med omhu ift. projektets idé, i piloten skete det ved samarbejde med kommunens bibliotekar. Bente Jensen 37

38 ABECEDARIAN I EN DANSK KONTEKST? Dansk dagtilbudspolitik (Loven om Pædagogiske Læreplaner, 2004/2011) TaskForce om Fremtidens Dagtilbud(2012) lægger vægt på: Børns læring og trivsel, særligt fokus på udsatte børn Positive og responsive interaktioner mellem barn og voksen Samt Refleksiv og struktureret pædagogisk praksis Evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling Klar og professionel ledelse APIIF programmet INDGÅR som supplement til de og/eller de der på vej. Bente Jensen 38

39 UDDANNELSE Tre komponenter: INDHOLD. Bygger på Abecedarian programmets principper for børns udvikling og læring og mere specifikt de fire elementer samt materialer og værktøjer. UDDANNELSE. Uddannes i indholdet, i analyse, træning I at omsætte viden og engagere alle medarbejdere. Ledere uddannes I ledelse og facilitering af innovativ fornyelse. Professionelles analytiske evner, refleksion, planlægning og evaluering af højkvalitetspædagogik styrkes. IMPLEMENTERING. Alle medarbejdere involveres, ejerskab, videndeling, lærende fællesskaber, innovation og kollega-fedback er nøglebegreber. Kernen er at det samlede dagtilbud udvikler praksis. Værktøjer til rådighed til systematisk implementering SE VIDA 5 TRINSMODEL. Bente Jensen 39

40 VIDA 5 TRIN (Jensen, 2013, 11) Bente Jensen 40

41 FRA VIDA TIL APIIF - videreudviklet Lærende fællesskaber på tværs (samarbejde mellem dagplejen og vuggestuer (på uddannelse) og lærende fællesskaber inden for det enkelte dagtilbud (i hverdagen). Organisatorisk læring skal faciliteres og ledes og give mening for alle medarbejdere. Ledelse ved lokal projektleder I kommunen (pædagogisk konsulent). Implementeringsintensitet en forudsætning for, at Abecedarian skaber varig fornyelse og udbytte for børn. Bente Jensen 41

42 PILOTPROJEKTET (2015) Projektet startede med en Kick off uddannelsen. Projektet udviklede materialer og stillede refleksions-, evalueringsværktøjer og andre implementeringsværktøjer til rådighed. Kommunen betalte frikøb og APIIF materialer Kommunen stillede lokaler (forplejning) til rådighed, finansierede undervisningsdage og workshops, der var lagt op til i rammen. Bente Jensen 42

43 ORGANISATION I kommunen DELTOG en gruppe, bestående af: Dagtilbudschef Ledelse af dagtilbud (områdeledere, og daglige ledere) Pædagogiske konsulenter Lokalt bibliotek m.fl. Styregruppen MED ansvar for daglig drift og ledelse og projektleder/konsulent er løbende i kontakt med projektets ledelse og koordinator. En kontrakt udarbejdes. Bente Jensen 43

44 VÆRKTØJER Kvalificeringsmappen. Plakater og posters til ophængning mht. synliggørelse i dagtilbuddet. Plakat med fokus på at evaluere aktiviteter med det enkelte barn. Lommeskemaer daglig evaluering. Planlægnings- og evalueringsværktøjer. IT-site (både data indsamling og løbende selvevaluering Bente Jensen 44

45 HANDLINGSPLAN - EVALUERING Bente Jensen 45

46 HANDLINGSPLAN EVALUERING (fortsat) Bente Jensen 46

47 FORSKNINGSMETODE Bente Jensen 47

48 FORMÅL Formålet med pilotprojektet var at : At oversætte og implementere Abecedarian Programmet som Innovativ fornyelse i Dagtilbud (APIIF) til en dansk kontekst At videreudvikle det innovative implementeringsbegreb (baseret på VIDA, Jensen, 2013) ved udvikle refleksions- og implementerings redskaber rettet imod at styrke systematisk og struktureret implementering ud fra antagelsen om at dette styrker børn, særligt socialt udsatte børn Feltarbejde casestudier af, hvordan APIIF modtages, giver mening, implementeres og bidrager reelt til fornyelse i hverdagens praksisser-kvantitativt, kvalitativt og observation Udarbejde en ansøgning til at afprøve programmet i fuld skala Bente Jensen 48

49 DATA OG ANALYSETEMAER Kvantitative og kvalitative data blev indsamlet for at måle Professionelles brug af og opfattelse af interventionsprogrammet Implementeringsprocesser Program fidelity, i hvor høj grad var man tro imod programmet Professionelles motivation, gav det mening Organisatorisk og inter-organisatorisk læring Data blev sammenlignet på tværs af vuggestuer og dagplejere Data var kategoriseret i fem kategorier: 1) Implementering, 2) organisatorisk læring og lederskab, 3) brug af redskaber og materialer, 4) motivation og vilje samt 5) udfordringer Bente Jensen 49

50 LESSONS LEARNED Vi fandt Høj niveau af involvering i programmet Variation i implementering af de forskellige elementer og høre implementerings fidelity bland dagplejere og kursusdeltagere Et behov for endnu stærkere satsning på organisatorisk læring i praksis Højere grad af implementering af element 1 og 3 (Language priority) og Enriched caregiving) end i de to andre elementer (Conversational reading and Learning in Play) Professionelle udviklede deres kompetencer til eksperimenteren og dialog/samarbejde men i mindre grad med det omgivende miljø og beslutningstagning I et videreudviklet projekt der vil satse mere på disse aspekter Bente Jensen 50

51 OPSUMMERING Vi savner viden om, hvorvidt denne tilgang APIIF til tidlig indsats i danske dagtilbud for 0-3 årige kan opnå samme positive effekter som vi har set det i US og andre steder AT BØRN STYRKES OGÅS PÅ LANG SIGT-. Desuden savnes viden om, hvorvidt det at involvere forældre kan understøtte effekter YDERLIGERE. Studiet opskalret bidrager således med helt ny viden om, hvordan professionelle både i dagplejen og vuggestuer kan uddannes til at gøre brug af viden om Abecedarian til fornyelse af praksis og derigennem styrke alle børns muligheder for at opnå trivsel og læring. Pilotprojektet (2015) har vist, at APIIF giver mening og bidrager med noget nyt i danske dagtilbud (- jf. Randers kommune). Erfaringer fra analysen indarbejdes i APIIF - opskaleret. Bente Jensen 51

52 Organisering til stor skala I kommunen nedsættes en styregruppe, bestående af: Dagtilbudschef Ledelse af dagtilbud (områdeledere, og daglige ledere) Pædagogiske konsulenter Projektleder med ansvar for at koordinere projektet og samarbejdet internt og eksternt, samt Repræsentanter fra et tværfagligt team, PPR, Sundhedsplejen Lokalt bibliotek m.fl. Styregruppen har ansvar for daglig drift og ledelse og projektleder er løbende i kontakt med projektets ledelse og koordinator. En kontrakt udarbejdes. Bente Jensen 52

53 INSPIRATION TIL DET PÆDAGOGISK ARBEJDE - Dialog 2 Bente Jensen 53

54 TAK FOR I DAG! Bente Jensen. VIDA projektet : APIIF projektet: APIIF pilot: APIIF opskaleret: Bente Jensen 54

CSER AFSLUTNINGS- KONFERENCE

CSER AFSLUTNINGS- KONFERENCE CSER AFSLUTNINGS- KONFERENCE CSER WP No. 0012 VIDA Sammenfatning, 2013 Bente Jensen 9. FEBRUAR 2016 DPU, Tak til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og CSER for finansiel support. Bente

Læs mere

Pædagogisk Forum. Udsatte børn som går i gode daginstitutioner bliver styrket.. Også på længere sigt

Pædagogisk Forum. Udsatte børn som går i gode daginstitutioner bliver styrket.. Også på længere sigt Pædagogisk Forum FORÅRS - KONFERENCE 2016 Nyere pædagogisk Psykologisk forskning Udsatte børn som går i gode daginstitutioner bliver styrket.. Også på længere sigt Bente Jensen 26. Maj 2016 Bente Jensen

Læs mere

Pædagogisk Forum. Udsatte børn som går i gode daginstitutioner bliver styrket.. Også på længere sigt

Pædagogisk Forum. Udsatte børn som går i gode daginstitutioner bliver styrket.. Også på længere sigt Pædagogisk Forum EFTERÅRS - KONFERENCE 2016 Nyere pædagogisk psykologisk forskning Udsatte børn som går i gode daginstitutioner bliver styrket.. Også på længere sigt Bente Jensen 24. November 2016 Bente

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET DPU

AARHUS UNIVERSITET DPU 0-6 ÅRIGE BØRNS INSTITUTIONS- OG HVERDAGSLIV. KONFERENCE WORKSHOP: FORSKNINGSVIDEN OMSAT I NYE PRAKSISSER I DAGTILBUD MED SOCIALE NORMERINGER. BENTE JENSEN, 7. JUNI 2016 AU DPU INDHOLD BAGGRUND FORSKNINGSPROJEKT

Læs mere

INDHOLD HVILKE INNOVATIVE STRATEGIER KRÆVES FOR AT ØGE KVALITET OG MOBILITET GENNEM DAGTILBUDSPÆDAGOGIKKEN?

INDHOLD HVILKE INNOVATIVE STRATEGIER KRÆVES FOR AT ØGE KVALITET OG MOBILITET GENNEM DAGTILBUDSPÆDAGOGIKKEN? Konferencen 0-6 årige Børns Institutions- og Hverdagsliv,. Workshop. Institut for Uddannelse og Pædagogik. Tirsdag d. 9. juni 2015, Kl 13.00-13.50. Bente Jensen, professor MSO INNOVATIV DAGTILBUDS PÆDAGOGIK

Læs mere

DAGTILBUD I FORANDRING

DAGTILBUD I FORANDRING DAGTILBUD I FORANDRING I LYSET AF PROBLEMATIKKEN OM SOCIAL ARV OG ØGEDE LIVSCHANCER FOR ALLE BØRN OGSÅ DE MEST UDSATTE Bente Jensen Aarhus Universitet, DPU Forskningens Døgn 25.-27. april 2017 Foto: for

Læs mere

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD

STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD STYRKELSE AF BØRNS TIDLIGE PROBLEMLØSNINGSKOMPETENCER I FREMTIDENS DAGTILBUD PROGRAM 1. Om udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud 2. Hvorfor fokus på tidlige matematiske kompetencer og hvordan? 3. Følgeforskningen

Læs mere

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området

Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Baggrund. Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Projektbeskrivelse for 'Sproggaven - det starter med sprog' Sprog- og literacy-udviklende tiltag på 0-6 års området Baggrund Baggrunden for initiativet er et større antal skolestartere i Fredensborg Kommune

Læs mere

VIDA som organisatorisk læring og innovation casestudie 1

VIDA som organisatorisk læring og innovation casestudie 1 9.-10. DECEMBER 2013 VIDA som organisatorisk læring og innovation casestudie 1 Ulrik Brandi (ulbr@dpu.dk) og Bente Jensen (bj@dpu.dk) EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner

Læs mere

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE

IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE 9.-10. DECEMBER 2013 IMPLEMENTERING AF VIDA I KOMMUNEN GENNEM KONSULENTERS STØTTE VED CHARLOTTE BUCHHAVE, DORTE LE COQ OG DORTE BRØNS, RANDERS KOMMUNE EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske

Læs mere

UDSATTE BØRN SKAL HJÆLPES MED TIDLIG INDSATS HVAD VED VI? HVAD GØR VI?

UDSATTE BØRN SKAL HJÆLPES MED TIDLIG INDSATS HVAD VED VI? HVAD GØR VI? UDSATTE BØRN SKAL HJÆLPES MED TIDLIG INDSATS HVAD VED VI? HVAD GØR VI?, Forskningens døgn. April 2010 INDHOLD Hvad er problemet? HPA-projektet en ny innovativ tilgang Positive effekter af HPA Hvad ved

Læs mere

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis?

Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november Hvad virker i praksis? Den tidlige indsats men hvordan? Børne-og kulturchefforeningens årsmøde den 18. november 2016 Hvad virker i praksis? Kirsten Elisa Petersen, lektor, ph.d. DPU Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

VI LÆRER SPROG I VUGGESTUE OG DAGPLEJE

VI LÆRER SPROG I VUGGESTUE OG DAGPLEJE VI LÆRER SROG I VUGGESTUEN OG DAGPLEJEN Dorthe Bleses & Anders Højen, AU & Line Dybdal, Rambøll Center for Børnesprog Forskningsprogram Center for for Børnesprog Trygfondens Børneforskningscenter, AU bleses@econ.au.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

BØRNS TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING - BETYDNINGEN AF KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGTILBUDDENE.

BØRNS TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING - BETYDNINGEN AF KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGTILBUDDENE. CHARLOTTE RINGSMOSE, FORSKER, FOREDRAGSHOLDER OG MEDLEM AF RÅDET FOR BØRNS LÆRING: BØRNS TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING - BETYDNINGEN AF KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGTILBUDDENE. GREVE KOMMUNES

Læs mere

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra

Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Hovedkonklusioner fra midtvejsevalueringen af Gymnasiet tænkt forfra Jan Alexis Nielsen INDLEDNING Gymnasiet tænkt forfra er et treårigt projekt,

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt om Styrket overgang til skole for udsatte børn i dagtilbud 15.25.14.10 Ansøgningsfrist d. 15.01.2016

Læs mere

Generelle oplysninger. Projektoplysninger

Generelle oplysninger. Projektoplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes og sendes pr. mail til Socialstyrelsen på: tidligindsats@socialstyrelsen.dk Projektets titel Skriv titel

Læs mere

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet

Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet 9.-10. DECEMBER 2013 Hvilke virkninger har VIDAforældreprogrammet haft? casestudie 2 v. Dorte Kousholt () & Peter Berliner (peer@dpu.dk) EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Formål med ressourceteam

Formål med ressourceteam Hver dag møder over 30.000 børn og unge op i en af Københavns Kommunes daginstitutioner, fritidsinstitutioner og klubber. Der har vi muligheden for i samarbejde med forældrene at skabe trygge, livsduelige

Læs mere

11.12 Specialpædagogik

11.12 Specialpædagogik 11.12 Specialpædagogik Fagets identitet Linjefaget specialpædagogik sætter den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge med særlige behov under

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Diabetes og sundhedskompetencer fra viden til handling

Diabetes og sundhedskompetencer fra viden til handling AARHUS UNIVERSITY DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH Diabetes og sundhedskompetencer fra viden til handling Diabetes Update 16 November 2o15 Helle Terkildsen Maindal, MPH, Ph.d. Sektion for Sundhedsfremme og

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Græstedgård. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE Græstedgård. A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn?

Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? Kan børnehaven hjælpe udsatte børn? - Ny viden om udsatte børn og unge Alva Albæk Nielsen, Forskningsassistent Det Nationale Forskningscenter for velfærd (SFI) Dagsorden Introduktion til emnet Diskussion

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Fasangårdens vuggestue. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE Fasangårdens vuggestue. A. Beskrivelse af praktikstedet Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn?

Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? Dagtilbuds kerneopgaver generelt og specifikt i forhold til at skabe lige muligheder for alle børn - hvad betyder synet på børn? v/, lektor, Ph.D. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Temaer

Læs mere

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE

PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE PROTOTYPE MATEMATIKFORLØB 8. KLASSE: LÆRINGSMÅL OG MEDBESTEMMELSE DIDAKTISKE MÅL: AT FORBINDE LÆRNGSMÅL OG ELEVERNES MEDBESTEMMELSE Dette forløb udgør en prototype på et matematikforløb til 8. klasse,

Læs mere

PP har givet mig en erkendelse af hvor stor en del den voksne er af ligningen i samspillet og relation med barnet

PP har givet mig en erkendelse af hvor stor en del den voksne er af ligningen i samspillet og relation med barnet PotentialeProfilen Indhold PP har givet mig en erkendelse af hvor stor en del den voksne er af ligningen i samspillet og relation med barnet Kasper PotentialeProfilen skaber høj kvalitet og styrker inklusionen...

Læs mere

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune

Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Dato 07.02.2011 Dok.nr. 764907 Sagsnr. 752309 Ref. edni Titel Systemisk Analyse af Pædagogisk Praksis et pilotprojekt i Dagtilbud i Varde kommune Baggrund Med baggrund i Varde Kommunes overordnede Børn

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Afslutningskonference

Afslutningskonference 9.-10. DECEMBER 2013 EFFEKTER AF VIDA en vidensbaseret indsats i danske daginstitutioner Afslutningskonference FORMÅL MED VIDA-UDDANNELSEN 2 PROJEKTET EFFEKTER AF VIDA 3 UDDANNELSENS FASER FASE 1 (forår

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013

UDVIKLINGSPROGRAMMET FREMTIDENS DAGTILBUD FREMTIDENS DAGTILBUD NOVEMBER 2013 UDVIKLINGSPROGRAMMET DAGSORDEN Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud baggrund, formål, indhold og ambitionsniveau Hverdagen for deltagerne i Fremtidens Dagtilbud Hvad kan I forvente at få ud af at

Læs mere

VIDensbAseret InDsAts over for udsatte børn I DAgtIlbuD modelprogram VSAMMENFATNIING 2013 DA

VIDensbAseret InDsAts over for udsatte børn I DAgtIlbuD modelprogram VSAMMENFATNIING 2013 DA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram SAMMENFATNING 2013 V IDA indhold Forord 5 Når samarbejde og deling af ny viden skaber resultater for børn 6 Resultater af VIDA 7 Det

Læs mere

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område ICF/ICF-CY Netværksdag 9. Marts 2011 Dias 1 ICF anvendt i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Læs mere

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016.

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016. Notat 11. november 2015 J.nr.: 28.09.00-P20-1-15 Dagtilbudsafdelingen Mønsterbryderindsats 2016 - beskrivelse af indsatsområder Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats,

Læs mere

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet

Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Strategi for forsøg og udvikling i Undervisningsministeriet Forord I Undervisningsministeriet (UVM) arbejder vi for, at: Alle elever og kursister skal blive så dygtige, som de kan. Uddannelserne skal

Læs mere

FORÆLDRESAMARBEJDE INSPIRATIONSMØDE OM SAMARBEJDE MED FORÆLDRE OM BØRNS LÆRING

FORÆLDRESAMARBEJDE INSPIRATIONSMØDE OM SAMARBEJDE MED FORÆLDRE OM BØRNS LÆRING FORÆLDRESAMARBEJDE INSPIRATIONSMØDE OM SAMARBEJDE MED FORÆLDRE OM BØRNS LÆRING INSPIRATIONSMØDE OM SAMARBEJDE MED FORÆLDRE OM BØRNS LÆRING KL-huset, onsdag d. 28. oktober 2015 FORÆLDRESAMARBEJDE INSPIRATIONSMØDE

Læs mere

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan?

Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Den 17.1-2013 Notat om: Transfer i praksisnær kompetenceudvikling, hvordan? Af lektor Albert Astrup Christensen Dette notat indeholder idéer til styrkelse af transfer i forbindelse med planlægning og gennemførelse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn

Projektbeskrivelse. Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Projektbeskrivelse Undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2 årige børn Som led i Danmarks Evalueringsinstituts handlingsplan for 2014, gennemfører EVA en undersøgelse af arbejdet med læring for 0-2

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Hvordan måler vi vores indsats?

Hvordan måler vi vores indsats? Hvordan måler vi vores indsats? Oplæg til netværksmøde for økonomiske rådgivere V/ Charlotte Holm 29.oktober 2014 Oplæg om at dokumentere socialt arbejde De næste to timer handler om at dokumentere socialt

Læs mere

Strategi for udvikling og innovation

Strategi for udvikling og innovation Strategi for udvikling og innovation Endvidere har Horsens Kommune udarbejdet en Innovations- og udviklingsstrategi, som skal: Sikre en mere innovativ organisationskultur, hvor ledere og medarbejdere opmuntres

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Kan evidensbaseret viden gøres anvendelig i praksis med positive effekter? Med HPA projektet som udgangspunkt

Kan evidensbaseret viden gøres anvendelig i praksis med positive effekter? Med HPA projektet som udgangspunkt Kan evidensbaseret viden gøres anvendelig i praksis med positive effekter? Med HPA projektet som udgangspunkt Oplæg på Campbell Konference Hvad virker 2008? København 12. november 2008, lektor, Ph.D. Danmarks

Læs mere

Fra viden til vaner sundhed på dagtilbudsområdet i Holstebro.

Fra viden til vaner sundhed på dagtilbudsområdet i Holstebro. Fra viden til vaner sundhed på dagtilbudsområdet i Holstebro. Projektets baggrund og problemstilling Der er stor fokus på sundhed som forebyggende indsats. Sundhed er et indsatsområde, hvor det står klart

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Børn og Skole 2012 Forord.... 3 Kerneydelse: Hvad siger Dagtilbudsloven?... 3 Hvad er høj kvalitet i kerneydelsen i vores dagtilbud?... 3 Faktorer der er medvirkende

Læs mere

VIDA. VIDA-forskningsrapport 3. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Forældreinddragelse

VIDA. VIDA-forskningsrapport 3. Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Forældreinddragelse VIDA-forskningsrapport 3 VIDA Vidensbaseret indsats over for udsatte børn i dagtilbud modelprogram Forældreinddragelse Dorte Kousholt & Peter Berliner VIDA-forskningsserien 2013:06 3 VIDA-forskningsserien

Læs mere

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud.

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Der er hul igennem til de små Børn i 0-2-års alderen er parate til læring: De er faktisk født klar. Og det skal imødekommes. Vi skal selvfølgelig

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

PROGRAM FORANDRING I PRAKSIS I BØRNS LÆRING OG INKLUSION (M GRUPPE) FORANDRING I PRAKSIS II - FORÆLDRE (M GRUPPE)

PROGRAM FORANDRING I PRAKSIS I BØRNS LÆRING OG INKLUSION (M GRUPPE) FORANDRING I PRAKSIS II - FORÆLDRE (M GRUPPE) PROGRAM INTRODUKTION REFLEKSION FORANDRING I PRAKSIS I BØRNS LÆRING OG INKLUSION (M GRUPPE) PAUSE FORANDRING I PRAKSIS II - FORÆLDRE (M GRUPPE) AFSLUTNING OM AT SÆTTE RUTINER UNDER LUP OG ORGANISATORISK

Læs mere

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Sundhedsøkonomi er et fagligt fællesskab i Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning i CFK. Vi søger aktuelt

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser

Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt. Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Evaluering af Tidlig Indsats Livslang Effekt Uddybende beskrivelse af evalueringen af 7 indsatser Indholdsfortegnelse Evaluering af 7 indsatser... 3 Implementering... 3 Effekt... 3 Økonomi... 4 Februar

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant

Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune Aalborg på Forkant Innovativ udvikling i sundhed og velfærd. Forundersøgelse. Aalborg på Forkant Forundersøgelse - bedre sundhed og mere omsorg og pleje for færre ressourcer Udvikling af innovative sundheds- og velfærdsløsninger i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagtilbuddene perspektiver i forbindelse med kortlægningsresultater i LP-modellen

Dagtilbuddene perspektiver i forbindelse med kortlægningsresultater i LP-modellen Dagtilbuddene perspektiver i forbindelse med kortlægningsresultater i LP-modellen Niels Egelund Professor, dr.pæd. Direktør for Center for Strategisk Uddannelsesforskning DPU, Aarhus Universitet Hvad viser

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016

Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Aftale mellem Varde Byråd og Dagplejen 2016 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune Vi i naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og livskvalitet.

Læs mere

NOV 2012. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis

NOV 2012. Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis 04 NOV 2012 Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Paideia - Tidsskrift for professionel pædagogisk praksis Udgiver Tidsskriftet udgives af Senter for praksisrettet utdanningsforskning (Høgskolen

Læs mere

Zippys Venner. Information om Zippys Venner. et forsknings- og evidensbaseret internationalt undervisningssystem indenfor social emotionel læring

Zippys Venner. Information om Zippys Venner. et forsknings- og evidensbaseret internationalt undervisningssystem indenfor social emotionel læring Information om et forsknings- og evidensbaseret internationalt Zippys venner undervisningssystem indenfor social emotionel læring Anbefalet af Undervisningsprogrammet har som målsætning at lære børn i

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE

PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE PRAKTIKBESKRIVELSE 3. PRAKTIKPERIODE Samarbejde og udvikling jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet

Læs mere

www.undervisere.dk www.folkeskolen.dk februar 2009

www.undervisere.dk www.folkeskolen.dk februar 2009 Vis skolen og skolens ansatte anerkendelse og skab understøttende refleksionsrum for egen praksis - så stiger alle de parametre (glæde, tillid, trivsel og læring) som alle I og omkring folkeskolen gerne

Læs mere

UDKAST Faglig Ledelse

UDKAST Faglig Ledelse UDKAST Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole Projekt Faglig Ledelse handler om de nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Fokus flyttes fra all-round ledelse til pædagogisk

Læs mere

Delrapport: Tidlig og forebyggende førskoleindsats. Billeder: Colourbox.dk

Delrapport: Tidlig og forebyggende førskoleindsats. Billeder: Colourbox.dk Delrapport: Tidlig og forebyggende førskoleindsats 11111111111 Udarbejdet i forbindelse med analyse af skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen August 2015 1 Billeder: Colourbox.dk Læsevejledning

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag

DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag DYNAMISK DIDAKTIK BiC: Opfølgningsdag AU Anders Skriver Jensen, postdoc., ph.d. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet Hvad ligger der i pipelinen? Dannelse og didaktik i vuggestue

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien

INDLEDNING. Baggrund. Formål. Opgaven. Strategien Strategi for dagtilbudsområdet Brøndby Kommune 2015 INDLEDNING Baggrund Det er et landspolitisk og kommunalpolitisk mål, at der skabes viden om, hvordan man kan øge kvaliteten i dagtilbud, så børns trivsel

Læs mere

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende

Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende 2015 Praktikfolder Uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitution Dagnæs Vision I Daginstitution Dagnæs udvikler det enkelte individ selvværd, livsglæde og handlekraft. Med anerkendende kommunikation

Læs mere

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens

Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens TEAMLEDERE Et projekt der levendegør viden i handling Tidlig opsporing af sygdomstegn hos borgere med demens Guide og værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb med fokus på anvendelse af viden i

Læs mere

Beskrivelse af AKT-tilbuddet

Beskrivelse af AKT-tilbuddet Jammerbugt Kommunes AKT-tilbud på Fjerritslev Skole og Aabybro Skole Beskrivelse af AKT-tilbuddet Formål... 2 Grundlagsforståelsen... 2 Konsekvenser for praksis... 4 Visitation... 5 Visitationsgrundlaget...

Læs mere

Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR

Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR Forsknings- og udviklingssamarbejde omkring ledelse af relationel velfærd en ny rolle for strategisk HR Indledning Med etablering af dette udviklings- og forskningsprojekt er det vores ambition at udvikle

Læs mere

Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater

Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater Om sammenhængen mellem skoleledelse og elevresultater Læringscentreret skoleledelse Odder torsdag d. 5. februar 2015 Som sagt Skolereformen lægger op til øget fokus på læring fra skoleledelsen - Omsat

Læs mere

Inklusion og stærke børnefællesskaber

Inklusion og stærke børnefællesskaber Konference 6. april 2016 Inklusion og stærke børnefællesskaber Invitation Læringskonsulenterne inviterer til konferencen Inklusion og stærke børnefællesskaber den 6. april 2016. Konferencen sætter fokus

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Opvækst, forældre, kognitiv og sproglig udvikling. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. SFI Det nationale forskningscenter for velfærd

Opvækst, forældre, kognitiv og sproglig udvikling. Sociologisk Institut, Københavns Universitet. SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Opvækst, forældre, kognitiv og lig udvikling Anders Holm, Professor Sociologisk Institut, Københavns Universitet Og SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Ministeriet for Børn Ligestilling Integration

Læs mere

EFFEKTER AF INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONER

EFFEKTER AF INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONER EFFEKTER AF INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONER HPA-PROJEKTET Bente Jensen, Anders Holm, Peter Allerup og Anna Kragh EFFEKTER AF INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN I DAGINSTITUTIONER

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Strandhuse børnehave Institutionens navn: Adresse: Strandhuse Børnehave Skolebakken 41, Kolding Telefonnummer: 23260980 E-mail: Hjemmesideadresse: strandhuse@kolding.dk bhstrandhuse.kolding.dk Åbningstider: Mandag til fredag

Læs mere

VIDA. Tillæg til Kvalifikationsmappen 2010-2012. Vidensbaseret indsats over for socialt udsatte børn i dagtilbud med forældreinddragelse

VIDA. Tillæg til Kvalifikationsmappen 2010-2012. Vidensbaseret indsats over for socialt udsatte børn i dagtilbud med forældreinddragelse Tillæg til Kvalifikationsmappen 2010-2012 VIDA Vidensbaseret indsats over for socialt udsatte børn i dagtilbud med forældreinddragelse Bente Jensen og Jakob Haahr-Pedersen (red.) Bente Jensen og Jakob

Læs mere

Ledelse og udvikling af fælles grundfaglighed

Ledelse og udvikling af fælles grundfaglighed Ledelse og udvikling af fælles grundfaglighed 1 Begrundelse 2 Læring fælles grundfaglighed 3 Trivsel fælles grundfaglighed 4 Facilitering af fælles grundfaglig praksis 5 Professionskompetencer fælles 6

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Kvalitet i dagplejen i Tønder Kommune

Kvalitet i dagplejen i Tønder Kommune Kvalitet i dagplejen i Tønder Kommune et udviklingsprojekt med fokus på social relationsdannelse Specialkonsulent Anette Schulz, Videncenter for Sundhedsfremme, UC Syd 1 Indholdsfortegnelse BAGGRUND...

Læs mere

Dagtilbuddene en sektor med et stort udviklingspotentiale

Dagtilbuddene en sektor med et stort udviklingspotentiale Dagtilbuddene en sektor med et stort udviklingspotentiale Niels Egelund, professor, DPU Medlem af Kvalitetsgruppen og Børnerådet Randers, 5. august 2008 1 1 Forskellige former for førskolepædagogik Der

Læs mere

Fokus på udsatte børn

Fokus på udsatte børn Fokus på udsatte børn Evaluering af projekt "Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse" Bent B. Andresen December 2008 Forord Pædagogiske dagtilbud er formodentlig den bedste investering i børns fremtid

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over ansøgninger til innovationspuljen for dagtilbudsområdet 2013

Bilag 1. Oversigt over ansøgninger til innovationspuljen for dagtilbudsområdet 2013 Bilag 1. Oversigt over ansøgninger til innovationspuljen for dagtilbudsområdet 2013 Kriterium Emne Beskrivelse Ansøger Ansøgt beløb Foreslået tildeling Forældrepartners kab Formål: at opbygge et solidt

Læs mere