3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver"

Transkript

1 3. Detailhandel 43

2 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige, Greve, Karlslunde og Tune skal fastholdes som de primære centre med mulighed for udvidelser og omdannelser. I kommunens bydelscentre, lokalcentre og i områderne med enkelte butikker skal der også være plads til at udvikle butikslivet. Butikker med dagligvarer skal være fordelt over hele kommunen, så der er korte afstande mellem boliger og indkøbsmuligheder. I Greve, og særligt på arealerne langs den nordlige side af Køge Bugt Motorvejen, skal der være mulighed for handel med pladskrævende varer, som f.eks. biler, både, planter og byggematerialer. Målsætninger I planperioden vil Greve : Fastholde en bæredygtig detailhandelsstruktur, ikre et varieret, levende og konkurrencedygtigt udbud i bybåndet langs Køge Bugt og i Tune, Fastholde og udbygge Waves hoppingcenter som overordnet regionalt center for den sydlige og vestlige del af hovedstadsområdet, Revitalisere Greve Midtby som et attraktivt sted at handle gennem en realisering af Helhedsplanen for Greve Midtby, Fastholde et passende butiksudbud i kommunens landsbyer og mindre byområder, herunder Tune. Handlinger I de næste 4-5 år vil Greve : Lægge vægt på at fastholdelse og udvikling af detailhandlen langs trandvejen som et element i en helhedsplan for trandvejen, Tilvejebringe datagrundlag og gennemføre analyse af bæredygtige udviklingsmuligheder for detailhandelen, evt. i samarbejde med regionen/nabokommuner, Undersøge hvor meget store udvalgsvarebutikker ved Waves hoppingcenter kan placeres, Undersøge muligheder for at tiltrække fl ere dagligvarebutikker i kommunens landsbyer, Undersøge behovet for etablering af yderligere en dagligvareforretning i den østlige del af Tune, Fremme midlertidige anvendelser af bygninger, pladser og byrum, f.eks. marked, sportsaktiviteter, værksteder m.v. 3.2 tatus og perspektiver Detailhandelsudviklingen i Greve Detailhandelsudviklingen i hovedstadsområdet går i stadig højere grad mod færre men større centre med flere forskellige butikker under samme tag. I centrene medvirker koncentrationen af butikker til at skabe et attraktivt, sammenhængende bymiljø og centrene tiltrækker kunder fra et stort opland. Dette gør sig også gældende i Greve, hvor særligt Waves og til dels Greve Midtby får kunder fra hele kommunen. Resultatet er dog, at butikkerne i kommunens landsbyer er under pres. I en redegørelse fra Miljøministeriet fremgår det, at danskerne bruger nettet i forbindelse med halvdelen af alle købsbeslutninger. I de kommende år må det forventes, at den voksende internethandel vil påvirke kommunens handelsmønster, både hvad angår antallet af handler i fysiske butikker og typen af butikker. Den stigende e-handel kan bl.a. betyde, at der fremover vil blive behov for showrooms til virksomheder, der udelukkende sælger varer via nettet. Med de seneste års lavkonjunktur har detailhandlen haft svære vilkår. På landsplan ligger detailsalget fortsat under niveauet inden krisen satte ind i 2008, og købelysten er på et lavt niveau. I Greve er detailhandlen ligeledes under pres, og den økonomiske krise har bl.a. manifesteret sig i, at der fi ndes tomme butikker i alle kommunens centre. iden 2009 er der gennemført en række initiativer, der skal sikre en bæredygtig detailhandelsudvikling, som både tilgodeser de store centre og det lokale butiksliv. 44

3 I 2009 blev der gennemført en stor om- og tilbygning til det tidligere Hundige torcenter, der samtidig blev omdøbt til Waves. Centeret blev omdannet til et moderne byggeri med en tidssvarende indretning og blev udvidet med m 2 til butikker, caféer, restauranter og fi tnesscenter. Centeret rummer i dag 110 butikker, heriblandt Danmarks største Bilka-varehus på m 2. Udvidelsen har sikret Hundiges position som regionalt center med et bredt udvalg af udvalgs- og dagligvarer og et stort udbud af service og kulturtilbud. Tre år efter ombygningen af Waves er der enkelte ledige butikslokaler i centeret. Muligheden for at etablere store udvalgsvarebutikker over m 2 er endnu ikke udnyttet, og der er potentiale for udvikling. Bl.a. vil det være muligt at lave detailhandel på det ca m 2 store areal mellem Waves og jernbanen, hvor der i dag ligger en offentlig parkeringsplads. Det kræver dog, at parkeringspladserne retableres, f.eks. som en integreret del af et kommende byggeri. For Greve Midtby blev der i 2012 udarbejdet en helhedsplan, der bygger på en fortætning af området. Det nye byggeri skal rumme en blanding af kontorerhverv, offentlige funktioner, uddannelsesinstitutioner, detailhandel og boliger m.v. På detailhandelsområdet skal helhedsplanen sikre Greve Midtbys position som bymidte med et blomstrende handelsliv. I den forbindelse er kommuneplanens ramme for detailhandel hævet med m 2. om noget nyt gives der mulighed for 500 m 2 til små butikker i området ved rådhuset. om et led i realiseringen af udviklingsplanen for Langagergård blev der i 2012 opført et nyt bycenter ved Karlslunde tation. Centeret, der skal spille en aktiv rolle som samlingssted i det nye byområde, indeholder to dagligvarebutikker, et byggemarked og Karlslunde bibliotek. I forbindelse med centeret er der etableret 100 pendlerparkeringspladser. Der er desuden mulighed for at opføre yderligere m 2 erhverv. I Tune har detailhandlen været under pres. Mange af de lokale beboere handler i kommunens store centre og det er svært at trække kunder til de mindre udvalgsvarebutikker. Flere butiksejere har drejet nøglen om og lokalerne står enten tomme eller er overgået til andre formål. Tune har fl ere dagligvarebutikker og dagligvarehandlen er af stor betydning for byens beboere. I februar 2010 offentliggjorde Greve Lokalplan nr for udvidelsen af dagligvarebutik i Tune Center. Lokalplanen muliggør en udvidelse og modernisering af uper Best, byens største dagligvarebutik. Lokalplanen tillader også en overdækning af centerets torv og passager, så der i højere grad kan skabes et samlingssted i centeret. Med udvidelsen sikres en fremtidig adgang til dagligvarer i Tune. Håndværkerbyen blev i 2012 nyt lokalcenter. For at sikre, at området kan udvikles med nye tidssvarende aktiviteter, der kan styrke Greve s erhvervsliv, udarbejdede kommunen i 2012 en helhedsplan for området. Efterfølgende er der udarbejdet en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg, der udpeger Håndværkerbyen som lokalcenter for handel med udvalgsvarer, der knytter sig til de servicemæssige og kommercielle aktiviteter i området. n har i området langs Greve trandvej muliggjort opførelsen af en ny dagligvarebutik ved at frasælge dele af et parkeringsareal i den nordlige del af området. Butikken åbnede i begyndelsen af Retningslinjer Bymidter Greve Midtby, Waves, Karlslunde tationscenter og Tune Center er udpeget til bymidter. I Waves kan der etableres store udvalgsvarebutikker. Der kan i planperioden til 2017 planlægges for op til tre nye udvalgsvarebutikker over m 2. Den maksimale butiksstørrelse fastsættes til m 2. Bymidternes maksimale bruttoetageareal til butikker samt den maksimale størrelse af den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik fremgår af retningslinjetabel Bymidternes beliggenhed og arealmæssige afgrænsning fremgår af retningslinjekort Bydelscenter Den nordlige del af Greve trandområde er udpe- 45

4 Retningslinjetabel Bymidter Bymidte Ramme Max. bruttoetageareal Max. butiksstørrelse for dagligvarer Max. butiksstørrelse for udvalgsvarer Greve Midtby 2C O Waves* 1C C Karlslunde tationscenter 3O Tune Center 4C * I Waves kan der etableres store udvalgsvarebutikker. Der kan planlægges for op til 3 nye store udvalgsvarebutikker over m 2 hvert 4. år. Retningslinjetabel Bydelscenter Bydelscenter Ramme Max. bruttoetageareal Max. butiksstørrelse for dagligvarer Nordlige del af Greve trandområde 2B Max. butiksstørrelse for udvalgsvarer Retningslinjetabel Lokalcentre Lokalcenter Ramme Max. bruttoetageareal Max. butiksstørrelse for dagligvarer Egedalscentret 3C Eriksmindecentret 1C Mosede Center 2C Ræveholmscentret 3C Den sydlige del af Hundige trandområde 1B Håndværkerbyen* 2E * Butikker, der knytter sig til de servicemæssige og kommercielle aktiviteter i området. Max. butiksstørrelse for udvalgsvarer Retningslinjetabel Enkeltstående butikker Enkelte butikker Ramme Max. bruttoetageareal Max. butiksstørrelse for dagligvarer Køge Bugt trandpark (Hundige Havn) * 1R Nordlige del af Hundige trandområde 1B trandcentret trandområdet, syd 3B ydlige del af Greve trandområde 2B Erhvervsområdet langs Havnevej* 2E Tværhøjgård 2E Greve Landsby 2B Karlslunde Landsby 3B Kildebrønde Landsby 5B Mosede Landsby 2B Tune Landsby 4B * Havneorienterede butikker. Max. butiksstørrelse for udvalgsvarer Retningslinjetabel ærligt pladskrævende varegrupper ærligt pladskrævende varegrupper Ramme Max. bruttoetageareal Erhvervsområdet langs Havnevej 2E Greve Main Erhvervsområde 3E Kildebrønde yd 1E Tune værksted og industri 4E Ventrupgård Nord 2E Max. butiksstørrelse 46

5 Retningslinjekort Bymidter, bydelcenter og lokalcentre Vallensbæk Ishøj Høje-Taastrup Kildebrønde Landsby Greve Landsby Hundige Tune Greve Hundige trand Roskilde Karlslunde Landsby Mosede Greve trand Mosede trand Karlslunde olrød Karlslunde trand Bymidter Bydelscenter Lokalcentre get som bydelscenter. Bydelscentrets maksimale bruttoetageareal til butikker samt den maksimale størrelse af den enkelte butik fremgår af retningslinjetabel Bydelscenterets beliggenhed og arealmæssige afgrænsning fremgår af retningslinjekort Lokalcentre Egedalscentret, Eriksmindecentret, Mosede Center, Ræveholmscentret, den sydlige del af Hundige trandområde og Håndværkerbyen er udpeget til lokalcentre. I lokalcenter Håndværkerbyen tillades handel med udvalgsvarer, som knytter sig til de servicemæssige og kommercielle aktiviteter i området, herunder kunsthåndværk, salg af dyrefoder, reparation og salg af cykler m.m. Der kan maksimalt etableres 250 m 2 detailhandel på hver matrikel. Lokalcentrenes maksimale bruttoetageareal til butikker samt den maksimale størrelse af den enkelte butik fremgår af retningslinjetabel Lokalcentrenes beliggenhed og arealmæssige afgrænsning fremgår af retningslinjekort Enkeltstående butikker Køge Bugt trandpark (Hundige Havn), den nordlige del af Hundige trandområde, trandområdet - syd, den sydlige del af Greve trandområde, Erhvervsområdet langs Havnevej, Tværhøjgård, Greve Landsby, Karlslunde Landsby, Kildebrønde Landsby, Mosede Landsby og Tune Landsby er udpeget til områder med enkeltstående butikker. Det maksimale bruttoetageareal til butikker i områderne til enkelte butikker samt den maksimale størrelse af den enkelte butik fremgår af retningslinjetabel Beliggenheden og den arealmæssige afgrænsning af områder til enkelte butikker fremgår af retningslinjekort

6 Retningslinjekort Områder til enkelte butikker og særligt pladskrævende varegrupper Vallensbæk Ishøj Høje-Taastrup Kildebrønde Landsby Greve Landsby Hundige Tune Greve Hundige trand Roskilde Karlslunde Landsby Mosede Greve trand Mosede trand Karlslunde olrød Karlslunde trand Mulighed for enkeltstående butikker ærligt pladskrævende varegrupper ærligt pladskrævende varegrupper Erhvervsområdet ved Havnevej, Greve Main Erhvervsområde, Kildebrønde yd, Tune værksted og industri og Ventrupgård Nord er udpeget til områder med særligt pladskrævende varegrupper. Det maksimale bruttoetageareal til butikker i områderne til særligt pladskrævende varegrupper fremgår af retningslinjetabel Beliggenheden og den arealmæssige afgrænsning af områder til særligt pladskrævende varegrupper fremgår af retningslinjekort Redegørelse Indledning Detailhandelsplanlægningen er en løbende og dynamisk proces. Ved at revurdere og opdatere rammerne for nybyggeri og omdannelse til butiksformål samt de maksimale butiksstørrelser er kommuneplanlægningen med til at skabe forbedrede muligheder for udviklingen i kommunens detailhandel. I Greve er der lagt vægt på at sikre en detailhandelsstruktur hvor bymidterne i Hundige, Greve, Karlslunde og Tune udgør de primære centre, men hvor der også er plads til at udvikle detailhandlen i bydelscentrene, lokalcentrene og i områderne med enkelte butikker. Planloven ns detailhandelsplanlægning skal ske i overensstemmelse med de overordnede statslige regler og målsætninger, som er defi neret i planloven. De overordnede statslige mål for detailhandelsplanlægningen er ifølge planlovens 5 l: at fremme et varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer, at sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafi karter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafi k, 48

7 at fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstande i forbindelse med indkøb er begrænsede. Greve s detailhandelsstruktur harmonerer godt med de statslige mål, hvor der er fokus på muligheden for en decentral detailhandelsstruktur, der stimulerer til investeringer og fornyelser i detailhandlen også i mindre bysamfund og mellemstore byer. Tilsvarende er byrådets mål om at styrke de eksisterende bymidter som levende og varierede handelscentre med et varieret butiksudbud i overensstemmelse med intentionen i de statslige mål. Ifølge planloven er det målet, at transportafstande til butikker begrænses, så afhængighed af bil ved indkøb mindskes. I Greve er butiksarealer alle steder placeret med god tilgængelighed for alle trafi karter. ærligt bymidterne i bybåndet langs Køge Bugt (Hundige, Greve og Karlslunde) tilbyder gode forhold for handlende uden bil, da centrene er placeret ved stationer for -toget. Derudover er der generelt i kommunen et veludbygget lukket stisystem for både gående og cyklister, en velfungerende busbetjening og gode P-forhold for bilister. trukturen medvirker til at begrænse transport i forbindelse med indkøb. Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre om opfølgning på planlovens bestemmelser om detailhandel blev der i 2007 vedtaget en bekendtgørelse, som fastsætter regler om kommunernes afgrænsning af større bymidter og bydelscentre (bekendtgørelse nr af 11. september 2007.) I bekendtgørelsen fastsættes det, at den gældende afgrænsning af bymidter og bydelscentre i en kommuneplan kan opretholdes. kal der foretages ændringer af en afgrænsning af bymidter og bydelscentre, skal det ske i overensstemmelse med en statistisk metode, der er tager udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række byfunktioner. Udvides bymidten ud over den statistiske bymidteafgrænsning, skal kommunen redegøre for, hvorfor det pågældende område inddrages, hvordan det påvirker bymiljøet og trafi kken m.v.. I forbindelse med vedtagelsen af denne kommune- i midtbyen. For at bidrage til dette blandes anvendelserne i bebyggelsen, så boliger, liberalt erhverv, offentlige kontorer og uddannelsesinstitutioner samt detailhandel etableres mellem hinanden. Tegnestuen Vandkunstens vinderforslag til arkitektkonkurrencen om Greve Midtby i Udført i samarbejde med Metopos by- og landskabsdesign, Moe & Brødsgaard, Edouard Francois, Claus Bech Danielsen, tatens Byggeforskningsinstitut og ICP. 49

8 plan udvides Greve Midtbys afgrænsning. Udvidelsen af bymidten er foretaget med udgangspunkt i den statistiske metode. Eksisterende bymidteafgrænsning, svarende til rammeområde 2C31. Landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsområdet Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre og afl astningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet trådte i kraft den 15. november Landsplandirektivet fastsætter regler for beliggenheden af bymidter, bydelscentre og afl astningsområder, herunder bymidter og store udvalgsvarebutikker. Landsplandirektivet udgør det overordnede grundlag for kommunernes planlægning af detailhandel i hovedstadsområdet. Ny bymidteafgrænsning, bestående af rammeområde 2C31 og del af rammeområde 2O42. Landsplandirektivet fastlægger i Greve, at Waves, Greve Midtby og Karlslunde tationscenter er bymidter, og udpeger endvidere Waves som ét af i alt otte områder i det indre og ydre storbyområde, hvor der hvert fjerde år kan planlægges for højst tre nye udvalgsvarebutikker over m 2. Mulighederne for at planlægge for bymidter og udvi- Greve 2O42 Hovedgruppe 1 Detailhandel 2 Hotel, restauranter mv. 3 Persontransport 4 Pengeinstitutter, forsikring mv. 5 Forretningsservice 6 Offentlig administration mv. 7 undhedsvæsen 2C31 plan rammeområde Buffer100m Buffer 25m tatistisk bymidteafgrænsning i henhold til Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre. 50

9 delser af bymidter i det øvrige hovedstadsområde følger de samme regler, som gælder i resten af landet, jf. bekendtgørelsen om afgrænsning af bymidter og bydelscentre. I Greve omfatter denne bestemmelse Tune. I det ydre storbyområde kan kommunen planlægge for bydelscentre med en størrelse på op til m 2 butiksareal hver. I Greve gælder denne bestemmelse således i bybåndet langs Køge Bugt. Detailhandelsanalyse Greve har registreret og vurderet detailhandlen i en analyse udført af ICP i Analysen viser, at der i Greve ultimo 2007 var knap 150 butikker med et samlet bruttoareal på ca m 2 og en omsætning i 2006 på ca. 2,6 mia. kr. inkl. moms. Det samlede detailhandelsforbrug i kommunen forventes at stige ca. 7 % i perioden Analysen peger på en årlig vækst på 0,75 % for dagligvarer og 1,25 % for udvalgsvarer. Den relativt begrænsede stigning skal ses i lyset af forventningen om, at indbyggertallet vil falde i samme periode. For at sikre den positive detailhandelsudvikling, anbefaler rapporten, at Greve fortsat støtter detailhandlen ved at skabe de rette ydre rammer. I overensstemmelse med anbefalingerne har kommunen i den seneste planperiode arbejdet på at fastholde og styrke kommunens bymidter, som beskrevet i afsnittet Detailhandelsudviklingen i Greve. ærligt med udvidelsen af Waves i 2009 er kommunens position som regionalt center sikret. I den kommende planperiode vil kommunen fortsætte arbejdet med at skabe rammerne for et varieret, levende og konkurrencedygtigt handelsliv i kommunens bymidter. Bl.a. vil helhedsplanen for Greve Midtby danne grundlag for den videre planlægningsproces. Detailhandelstruktur Planlovens detailhandelsbestemmelser bygger på et centerhierarki, hvor bymidten udgør det primære center. Udenfor bymidterne kan der planlægges for bydelscentre og lokalcentre samt placeres butikker til lokalområdets forsyning. Udenfor bymidterne kan der endvidere udlægges areal til butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, eller til mindre butikker i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler med salg af egne produkter. I henhold til planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsningen af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle afl astningsområder. ns udpegning af bymidter, lokalcentre, bydelscentre, enkelte butikker og arealer til pladskrævende varegrupper er foretaget inden for rammerne af planloven og de særlige regler, der gælder i hovedstadsområdet. Udpegningen er foretaget på baggrund af plan med tilhørende kommuneplantillæg 1-10 samt Detailhandelsanalyse for Greve. Områdernes afgrænsning ses på retningslinjekort og Bymidter Landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet har fastlagt Waves, Greve Midtby og Karlslunde tationscenter som bymidter. Desuden er Waves udpeget som ét ud af otte centre i hovedstadsområdet, der har mulighed for hvert fjerde år at planlægge for højst tre nye udvalgsvarebutikker på over m 2. n har herudover valgt at prioritere Tune som bymidte for at åbne mulighed for udvidelse, omdannelse og fornyelse af byens detailhandel. Ny afgrænsning af Greve Midtby I overensstemmelse med helhedsplanen fra Greve Midtby kan der ske en fortætning i Rådhusområdet, bl.a. på arealerne foran Greve Gymnasium. Det er også muligt at opføre ny bebyggelse på en strækning langs Holmeagervej, så der skabes bedre forbindelse mellem Greve Midtby Center og Rådhusområdet. I begge områder kan der etableres enkelte, små butikker. Idet rammeområde 2O42 Rådhusområdet ikke indgår bymidten i plan 2009, har kommunen valgt at udvide afgrænsningen i forbindelse med vedtagelsen af denne kommuneplan. Bymidteafgrænsningen er foretaget efter den statistiske metode som angivet i planlovens 5m stk. 2. Ved hjælp af udtrækket fra det centrale virksomhedsregister, CVR, er byfunktionerne identifi ceret og stedfæstet ud fra den angivne adresse. Med udgangspunkt i de fem trin i Bekendtgørelse om afgrænsning af bymidter og bydelscentre er bymidtekernen blevet afgrænset. Greve Midtby Center 51

10 rummer en række byfunktioner, men den bymidtekerne, som butikscentret danner, er repræsenteret af et for lille nærareal. Derfor er afgrænsningen af Greve Midtby Center justeret manuelt på baggrund af bygningens faktiske areal. Den statistiske afgrænsning omfatter ikke hele rammeområde 2O42. Det fremgår af afgrænsningen, at der mangler funktioner i den vestlige del af bymidtekernen for at inkludere hele rammeområdet i den statistiske bymidteafgrænsning. Bymidten afgrænses derfor til det område, hvor der i forbindelse med helhedsplanens fortætning påtænkes detailhandel. Det drejer sig om de centrale arealer foran gymnasiet og langs Holmeagervej. I den sydvestlige del af den nye bymidte går områdeafgrænsningen i mindre grad ud over den statistiske afgrænsning. Da inddragelsen af det pågældende areal er foretaget i overensstemmelse med helhedsplanen for Greve Midtby, vurderes det, at udvidelsen er i overensstemmelse med kommunens overordnede planlægning, herunder detailhandelsplanlægningen, der har til formål at fastholde og styrke handelslivet i bymidterne. Inden for det udvidede bymidteareal i rammeområde 2O42 kan der maksimalt etableres 500 m 2 detailhandel, og de enkelte butikker kan maksimalt have et bruttoetageareal på 250 m 2. Der er således udelukkende påtænkt få og små butikker. Det vurderes, at udvidelsen af bymidten isoleret set ikke vil få væsentlige konsekvenser for bymiljøet, trafi kafviklingen og parkeringsforholdene. Udvidelsen er derimod en del af en helhedsorienteret indsats, der samlet set har til formål at skabe et bedre bymiljø med et konkurrencedygtigt handelsliv i Greve Midtby. Bydelscenter I kraft af Greve s størrelse giver lovgivningen mulighed for at planlægge for bydelscentre. n fastholder den nordlige del af Greve trandområde som bydelscenter. Lokalcentre Greve har planlagt for seks lokalcentre til betjening af begrænsede lokalområder. Det drejer sig om Egedalscentret, Eriksmindecentret, Mosede Center, Ræveholmscentret, den sydlige del af Hundige trandområde og Håndværkerbyen. Udpegningen af lokalcenter Håndværkerbyen er sket i 2012 i forbindelse med den overordnede planlægning for området. I Tillæg nr. 8 til plan , der blev vedtaget d. 18. december 2012, udlægges Håndværkerbyen som lokalcenter for handel med visse udvalgsvarer, som knytter sig til de servicemæssige og kommercielle aktiviteter i området. De udvalgsvarer, der tillades i Håndværkerbyen, tilhører varekategorier såsom kunsthåndværk, salg af dyrefoder, reparation og salg af cykler m.m. Det vurderes, at udlægningen af området som lokalcenter for detailhandel med visse udvalgsvarer ikke vil påvirke den øvrige detailhandel i Greve. Områder med enkeltstående butikker Greve har udpeget 12 områder med enkeltstående butikker, herunder kommunens fem landsbyer. I plan fastsættes det i ramme 2E35 for Erhvervsområdet langs Havnevej, at den nordlige del af området kan anvendes til detailhandel med særlig tilknytning til Mosede Fiskerihavn. Med vedtagelsen af denne kommuneplan overføres bestemmelsen fra rammeområde 2E35 til kommunens detailhandelsstruktur, således at rammeområdet udpeges som område med enkeltstående butikker. Idet en enkeltstående butik som udgangspunkt skal ligge 500 m fra andre butikker, kan der på grund af områdets størrelse kun etableres én butik i området. Butikker med pladskrævende varer I planloven defi neres butikker med pladskrævende varer som butikker, der alene forhandler biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Arealer til butikker, der alene forhandler pladskrævende varer, har kommunen valgt at udpege i fem erhvervsområder: Erhvervsområdet langs Havnevej, Greve Main Erhvervsområde, Kildebrønde yd, Tune værksted og industri, og Ventrupgård Nord. Greve ønsker på længere sigt at handel med pladskrævende varer i kommunen koncentreres til arealerne langs den nordlige side af Køge Bugt Motorvejen. En lokalisering af denne erhvervstype ved motorvejen vil koncentrere trafi k fra leve- 52

11 randører og kunder til et område nær motorvejen, som er velegnet til at rumme store trafi kmængder. Områderne har ligeledes busforbindelse til stationer i Greve og Roskilde r. Der er således gode muligheder for at opbygge velfungerende handelsfaciliteter, som henvender sig til befolkningen regionalt langs Køge Bugt. Ishøj har gennem de seneste år opbygget et lignende område til pladskrævende varer i trekantsområdet mellem Industribuen, Ishøj tationsvej og Køge Bugt Motorvejen. Greve vurderer, at området i Ishøj og områderne i Greve vil kunne supplere hinanden og tilsammen udgøre et stærkt handelscentrum for pladskrævende varer. I Køge har hovedfokus hidtil været logistik- og transporterhverv. Centerstørrelser n har fastlagt bestemmelser for det samlede maksimale bruttoetageareal til butiksformål i de enkelte områder. De fastsatte størrelser fremgår af retningslinjetabellerne Ifølge planloven fastsætter den enkelte kommune det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i bymidterne. Det maksimale bruttoetageareal til detailhandel i et bydelscenter i hovedstadens ydre storbyområde er m 2 i henhold til Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet. Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål i et lokalcenter er ifølge planloven m 2. I Greve er arealerne til butiksformål fastsat ud fra en konkret vurdering af det enkelte butiksområdes kundegrundlag, konkurrencesituation og udviklingsmuligheder, og i nogle tilfælde er kommunens rammer lavere end lovens rammer. om udgangspunkt fastholdes de fastsatte bruttoetagearealer fra plan , og kommunen forventer ikke, at udviklingen inden for detailhandlen de næste 4 år kan udnytte rammerne til fulde. I forbindelse med Greve Midtby har Greve vedtaget forslag til Tillæg nr. 10 til plan plantillægget har til formål at sikre, at området udvikles i overensstemmelse med principperne i helhedsplanen for området. For at give mulighed for en løbende tilpasning af butiksstrukturen i Greve Midtby udvides rammen for detailhandel med m2 til m 2. Rådhusområdet inddrages i bymidten og der tillades op til 500 m 2 i rammeområde 2O42. I det nye lokalcenter, Håndværkerbyen, fastsættes en ramme på m 2. Butiksstørrelser n har fastlagt bestemmelser for den maksimale størrelse for den enkelte butik. De fastsatte størrelser fremgår af retningslinjetabellerne Ifølge planloven må dagligvarebutikker placeret i en bymidte eller et bydelscenter højst være m 2 bruttoetageareal og tilsvarende må udvalgsvarebutikker højst være m 2. Butikker placeret i lokalcentre samt enkeltstående butikker må højst være m 2 bruttoetageareal. For butikker der alene forhandler særligt pladskrævende varegrupper, kan kommunen frit fastlægge maksimal butiksstørrelse. I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer, kan der etableres et særligt afsnit på op til m 2 med varer, der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. Enkeltstående butikker udenfor kommunens centerområder må højest være m 2 i henhold til planloven. Enkeltstående butikker skal primært forsyne lokalområderne med dagligvarer. For at der reelt er tale om enkeltstående butikker, bør de som udgangspunkt placeres med en afstand på mindst 500 m i luftlinje fra andre butikker og områder udlagt til butiksformål, herunder også butikker udlagt i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. I Greve er butiksstørrelserne fastsat ud fra en konkret vurdering af det enkelte butiksområdes kundegrundlag, konkurrencesituation og udviklingsmuligheder. I nogle tilfælde er kommunens maksimale butiksstørrelser mindre end de i loven angivne rammer, da der ønskes en variation i udbuddet af butikker inden for de enkelte butiksområder. om udgangspunkt fastholdes de i plan fastsatte butiksstørrelser. I det nye lokalcenter, Håndværkerbyen, fastsættes den maksimale butiksstørrelse til 250 m 2. På den måde sikres det, at der etableres fl ere små butikker i stedet for én stor. 53

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver

3.1 Strategiske udviklingsmål. 3.2 Status og perspektiver 3. Detailhandel 41 3.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve har og skal også i fremtiden have en central rolle i regionens handelsliv. Der skal være en veludviklet handelsstruktur, hvor bymidterne i Hundige,

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020

Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 1 Forslag til Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2009-2020 Ændring af detailhandelsbestemmelser Marts 2012 INDLEDNING 2 Hvad er et kommuneplantillæg? Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for

Læs mere

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5

Detailhandelsplan. Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandelsplan Kommuneplantillæg nr. 5 Sydfalster Kommune 2003 Kommuneplantillæg nr. 5 Detailhandel/butiksstruktur i Sydfalster Kommune REDEGØRELSE Indledning I 1997 vedtog Folketinget en ændring af

Læs mere

Detailhandelsplanlægningens

Detailhandelsplanlægningens Detailhandelsplanlægningens Hvad er meningen med reglerne? Del 1 Mia Christiernson, arkitekt Rasmus Hee Haastrup, byplanlægger By- og Landskabsstyrelsen, november 2010 Hvad vil vi med vore bymidter? Fremme

Læs mere

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder

Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte. Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Udvidelse af butiksområde i Viborg bymidte Tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025 Retningslinje 2 - Detailhandel og butiksområder Vedtaget af Byrådet d. 23. september 2015 Indhold og offentliggørelse

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2

FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG FOR UDVALGSVAREBUTIKKER OVER 2.000 M 2 Borgerrepræsentationen har den 14. april 2011 besluttet at sende forslag til tillæg til Kommuneplan 2009 i offentlig høring i 8 uger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser.

Mindre lokal dagligvarebutik med postfunktion. Sådan administrerer vi Ved lokalplanlægning til butiksformål. krav om etablering af parkeringspladser. Mål At skabe levende handelscentre med et varieret udbud af butikker i kommunens bycentre. At alle har en nem, hurtig og kort vej til dagligvarebutikker, så afhængigheden af bil nedbringes. At der er mulighed

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 Forslag 2 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen revideres, men ønskes

Læs mere

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009

Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 Redegørelse for Syddjurs Kommuneplan 2009 - på et sundt og bæredygtigt grundlag 1 H - Detailhandel Kort H.1 - Ebeltoft Ifølge planlovens 11e stk. 4 skal der redegøres for den del af kommuneplanen, der

Læs mere

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008

Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Odsherred Kommune Detailhandelsrapport 2008 Oktober 2008 AFSNITSTITEL Hovedstruktur Kommuneplan Forord........ 3 Redegørelse Baggrund....... 4 Mål........ 5 Generel udvikling i detailhandlen... 6 Regionale

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 Møbelhus i Hørmested HJØRRING KOMMUNE Teknik- & Miljøområdet Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan Sindal 2004 er udarbejdet som forslag i henhold

Læs mere

2.1 Strategiske udviklingsmål

2.1 Strategiske udviklingsmål 2. Erhverv 33 2.1 trategiske udviklingsmål Vision Greve er og skal i fremtiden fortsat være et godt sted at arbejde og drive virksomhed. Byrådet vil i de kommende år fortsat have fokus på at skabe de bedste

Læs mere

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015.

For at styrke eksisterende og allerede planlagte centerområder udlægges der ingen nye områder i forslag til Kommuneplan 2015. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 9: Detailhandelsudviklingen i København 2008-2014 Udviklingen inden for den fysiske detailhandel har de seneste år været præget

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur

Hovedstadsområdet Samlet detailhandelsstruktur Samlet detailhandelsstruktur Ved nedlæggelsen af Hovedstadsrådet i 1989 blev Regionplan 1989 for hovedstadsområdet fastlagt som en fælles ramme for de 5 amters videre regionplanlægning. Den trafikale og

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND

NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND KOMMUNE NY DAGLIGVAREBUTIK I FREDERIKSSUND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOVEMBER 2015 FREDERIKSSUND

Læs mere

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker

Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker 1 Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m² Høringsfrist til 13. juni 2008 Forslag til Landsplandirektiv om

Læs mere

Forudsætninger. Odder by

Forudsætninger. Odder by sag nr. 120104 dok nr. 118657 TILLÆG NR 24 TIL KOMMUNEPLAN 1994-2006 DETAILHANDEL I ODDER KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Forudsætninger...4 Fordeling af eksisterende butikker medio 1998 i Odder

Læs mere

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune

Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Strategi for detailhandlen i Lyngby-Taarbæk Kommune Indhold Centrene i dag... 1 Gennemgang af centrene... 2 Strategi for detailhandlen... 8 Udarbejdet af Center for Miljø og Plan, godkendt i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE

Detailhandelsplan. Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan. Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009. Detailhandelsplan FREDERICIA KOMMUNE Detailhandelsplan 1 FREDERICIA KOMMUNE Forslag til tillæg nr. 80 til Kommuneplan 1996-2006 Offentlighedsfase 24. marts - 10. juli 2009 Detailhandelsplan 2 Indhold Forord...3 Indledning...4 Mål og visioner...6

Læs mere

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper

4.10 Detailhandel HOVEDSTRUKTUR KOMMUNEPLAN 2009-2021 63. pladskrævende varegrupper 4.10 Detailhandel pladskrævende varegrupper Kortbilag nr. 4.10.1 Beliggenhed af detailhandel i Sønderborg Kommune Analyse af detailhandlen Der er i forbindelse med kommuneplanen foretaget en analyse af

Læs mere

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Bilag: 13.8. Bilag35_Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf Udvalg: Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: 17. maj 2016 - Kl. 7:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30980/16 Bilag:

Læs mere

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS

SUNDBY SOLBJERG OVTRUP RAKKEBY VILS REDSTED TISSINGHUSE ØRDING ØSTER ASSELS HESSELBJERG SEJERSLEV EJERSLEV FLADE SØNDER DRÅBY SUNDBY BJERGBY SOLBJERG ØSTER JØLBY ERSLEV TØDSØ DRAGSTRUP ERSLEV INDUSTRI VODSTRUP FRØSLEV ELSØ TÆBRING OVTRUP MOLLERUP LØDDERUP NYKØBING FREDSØ RAKKEBY

Læs mere

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel

November 2013 Effekter af frikommuneforsøg viborg kommune Detailhandel November 2013 Detailhandel 2 Effekter ved frikommuneforsøg 3 Indhold 4 Sammenfatning 7 Metode 8 0-alternativet 10 Udvidelse af viborg bymidte 18 store udvalgsvarebutikker i viborg bymidte 22 Ny centerstruktur

Læs mere

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav

Dagens indhold. Afgrænsning af bymidter og bydelscentre. Showrooms og pladskrævende varer Aflastningsområder redegørelseskrav Detailhandel Dagens indhold Status De politiske intentioner Den nye formålsbestemmelse Planlovsændringerne: Størrelse og placering Afgrænsning af bymidter og bydelscentre Showrooms og pladskrævende varer

Læs mere

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø

Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø Konsekvenser ved etablering af Rema 1000 i Nexø 1 1.0. Indledning ICP er af Reitan Ejendomsudvikling A/S blevet bedt om at udarbejde en redegørelse for de planlægningsmæssige forhold i Lokalcenter Søbækken

Læs mere

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F:

2 REGELSÆTTET OMKRING DETAILHANDELSPLANLÆGNING I HOVEDSTADSOMRÅDET. T: D: Sortemosevej 2 F: Notat Dragør Kommune SYDSTRANDSCENTERET 15. november 2011 Udarbejdet af MST Kontrolleret af Godkendt af 1 BAGGRUND FOR OPGAVEN På Kommunalbestyrelsens møde den 27. oktober blev det besluttet at opfordre

Læs mere

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej

Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej rgade Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2001-2013 Detailhandel ved Jyllandsvej og Bogensevej Motorvejen FART Jyllandsvej Bogensevej STAURBY 2006 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg

Læs mere

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG

Plan og Byg. Januar Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Plan og Byg Januar 2015 Kommuneplantillæg nr. 16 til Slagelse kommuneplan 2013 FORSLAG Redegørelse for udlæg af nyt bydelscenter ved Ndr. Ringgade/Valbyvej i Slagelse Kommuneplantillæg nr. 16 omfatter

Læs mere

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel

2.2. Tema om erhverv - Detailhandel 2.2. Tema om erhverv - Detailhandel Byrådets visioner og mål: mulighed for, at både bymidter og lokalcentre skal have mulighed for at udvikle sig med mere detailhandel og for at omdanne butiksarealer over

Læs mere

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen

ELF Development A/S. VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen ELF Development A/S VVM input til belysning af de detailhandelsmæssige konsekvenser af Irma-Byen 29. oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Detailhandelsmæssige konsekvenser af butikker i Irma-byen 3 2. Konkurrencesituationen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder

TÅRNBY KOMMUNE. Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder TÅRNBY KOMMUNE Kommuneplantillæg for detailhandel og centerområder ORIENTERING Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en overordnet hovedstruktur for den fysiske udvikling i kommunen herunder udviklingsmulighederne

Læs mere

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE DETAILHANDELSREDEGØRELSE FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE NOVEMBER 2009 DETAILHANDELSREDEGØRELSE Detailhandelsredegørelsen er udarbejdet med udgangspunkt i Planlovens bestemmelser om detailhandel. Planloven

Læs mere

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring

Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Detailhandelsstruktur; Odense Kommunes forslag til kommuneplantillæg 2009-2021 for detailhandel i høring Odense Kommune har fremlagt forslag til temaplantillæg om detailhandel i offentlig høring i perioden

Læs mere

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen.

Målsætninger Byrådet vil arbejde for at styrke og sikre en god og varieret detailhandel i kommunen. 9 Detailhandel I dette kapitel beskrives detailhandelsstrukturen i kommunen, hvor der bl.a. på baggrund af en analyse af detailhandelen, er udpeget bymidter, bydelscentre og lokalcentre i byerne og givet

Læs mere

Temamøde 19. september 2012

Temamøde 19. september 2012 Brønderslev bymidte Temamøde 19. september 2012 Aktuelle udfordringer 110 105 100 95 90 85 80 2000M01 2000M07 2001M01 2001M07 2002M01 2002M07 2003M01 2003M07 2004M01 2004M07 2005M01 2005M07 2006M01 2006M07

Læs mere

Gladsaxe Kommune 4. september 2014

Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Jens Chr. Petersen Gladsaxe Kommune 4. september 2014 Udviklingstendenser Udviklingen i antal butikker i DK 1969 til 2010 Mængdemæssig udvikling i udvalgsvareomsætningen i DK E-handel mangler i denne statistik

Læs mere

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2

NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2. 3 Forbrugsforhold i Rønne Øst 2 REMA 1000 NYT LOKALCENTER VED ALMINDINGS RUNDDEL ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Dagligvarehandlen i Rønne 2

Læs mere

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3.

AREALBEHOV INDHOLD. 1 Resultat og fremtidig planlægning. 1 Resultat og fremtidig planlægning 1. 2 Grundlag og forudsætninger 3. HOLBÆK KOMMUNE AREALBEHOV NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Resultat og fremtidig planlægning 1 2 Grundlag og forudsætninger

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver Hillerød Kommunes afgørelse af 26. august 2009 om vedtagelse af rammelokalplan nr. 346, Møllebro. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. juli 2011 J.nr.: NMK-34-00005 og NMK-34-00006 (tidl. NKN-33-03577 og NKN-33-03642) Ref.: TISOM AFGØRELSE i sag om Hillerød

Læs mere

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen

Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen 14/2013 Tracéet langs Helsingørmotorvejen Kommuneplantillæg 14/2013 for Tracéet langs Helsingørmotorvejen Status Plannavn bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-12 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 30. NOVEMBER 2011 KOMMUNEPLAN 09 2 EMNE: Ændring af rammeområde 30.E.08 Klank Ændring af afgrænsning udpeget

Læs mere

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde.

Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Principper for særlig pladskrævende varer mv. i Farum Erhvervsområde. Med henblik på en fastlæggelse af planlægningsprincipperne for detailhandel med særlig pladskrævende varer i Farum Erhvervsområde redegøres

Læs mere

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19

Lokalplan 1.58. Butiksområde ved Industridalen. Kommuneplantillæg nr. 19 Lokalplan 1.58 Butiksområde ved Industridalen Kommuneplantillæg nr. 19 Ishøj Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.58... 3 Lokalplanområdet... 4 Terrænforhold,

Læs mere

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder.

Definition af detailhandel En detailhandelsbutik er et sted, hvorfra der sælges og/eller udleveres varer til privatkunder. Notat om detailhandel og engroshandel Dette notat har til formål, at give en introduktion til nogle af begreberne i forbindelse med detailhandel med udgangspunkt i planlovens bestemmelser (bek. nr. 587

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015

Referat Udvalget for Teknik & Miljø tirsdag den 25. august 2015 Referat tirsdag den 25. august 2015 Kl. 17:20 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU/TM - Placeringer til dagligvarebutik i Hvalsø...2

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025

Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Rammer for lokalplanlægning, ændringer i forbindelse med revision af kommuneplan 2013 2025 Logbog: udførte ændring af rammer i gis modul Rammerne er opdelt i 4 byområder og 1 landområde: 1 Hundige Bydel

Læs mere

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til

Vækst og Plan. Maj 2015. Kommuneplantillæg nr. 13 til Vækst og Plan Maj 2015 Nykøbing Landevej Ndr.Ringgade Pilegårdsvej Sorøvej Skovsøviadukten Kommuneplantillæg nr. 13 til Slagelse Kommuneplan 2013 Redegørelse jf. planlovens 11e, stk. 4 Kommuneplantillæggets

Læs mere

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik

Rema 1000, Farum Hovedgade 50. Konsekvenser ved etablering af en discountbutik Rema 1000, Farum Hovedgade 50 Konsekvenser ved etablering af en discountbutik August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 9 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring

Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2013 - ændringer eller afværgeforanstaltninger på baggrund af miljøvurdering og den offentlige høring Sammenfattende redegørelse Kommuneplan 2013 består for kommunerne

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Silkeborgs centrale butiksområde Mål Silkeborg Kommune vil: Sikre en positiv udvikling i handelslivet med en varieret og dynamisk butiksstruktur,

Læs mere

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker

Sorgenfri bymidte. Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Sorgenfri bymidte Konsekvenser ved etablering af to nye discountbutikker Februar 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vurderinger og konsekvenser 3 2. Konkurrencesituationen 11 3. Befolknings- og forbrugsforhold

Læs mere

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals

Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 34 Centerområde ved Jørgen Fibigersgade, Hirtshals plannr Tillæg nr 34 Dato for

Læs mere

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune

Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan Detailhandel i Lemvig Kommune Baggrundsnotat til Lemvig Kommuneplan 2013-25 Detailhandel i Lemvig Kommune Plan & Projekt, april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lokale og regionale forhold... 3 Butiksstruktur... 5 Byernes udviklingsmuligheder...

Læs mere

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer?

gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? gladsaxe.dk Justering af detailhandelsstrukturen Har du forslag og idéer? Detailhandel i Gladsaxe Kommune Det er Byrådets ønske at styrke detailhandlen inden for kommunen, så flere borgere vælger at handle

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20. Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 20 Dagligvarebutik til lokalområdets daglige forsyning Skaboeshusevej 103, Nyborg samt naboarealer Tillæg nr. 20 til KOMMUNEPLAN 09 Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at skabe mulighed

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Aarup by for udvidelse af dagligvarebutik ved Korsgade-Fredensgade

Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Aarup by for udvidelse af dagligvarebutik ved Korsgade-Fredensgade Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2005 for Aarup by for udvidelse af dagligvarebutik ved Korsgade-Fredensgade Februar 2009 Indholdsfortegnelse KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 2 FOR UDVIDELSE AF DAGLIGVAREBUTIK

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17

VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 VVM-redegørelse Butikscenter på Herlev Hovedgade 17 Baggrundsrapporter Teknisk Forvaltning Indhold Baggrundsrapporter til VVM-redegørelse og miljøvurdering for butikscenter på Herlev Hovedgade 17. 1. ICP

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Forslag Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides?

Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Indkaldelse af ideer og forslag Skal kommuneplanens rammer for detailhandelsareal i Rønne udvides? Høringsfrist 29. august Teknik & Miljø, 1. juli 2011 1 Indkaldelse af ideer og forslag Baggrund Bornholms

Læs mere

Bymiljø og detailhandel

Bymiljø og detailhandel Bymiljø og detailhandel Detailhandelen er afgørende for den måde bymiljøet fungerer på. Vore byer trues af konkurrencen fra regionens store handelscentre. Konkurrencen har Byrådet ingen indflydelse på,

Læs mere

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer.

DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE. Formålet med undersøgelsen var: 2) at vurdere det fremtidige behov for butiksarealer. Notat DETAILHANDELSANALYSE 2011 FOR HILLERØD KOMMUNE 6. juni 2012 Projekt nr. 206436 Version 4 Dokument nr. 123057003 Version 4 Udarbejdet af MST Kontrolleret af PFK Godkendt af RD NIRAS har i vinteren

Læs mere

Tillæg nr. 7. til kommuneplan

Tillæg nr. 7. til kommuneplan Tillæg nr. 7 til kommuneplan 2013-2025 oktober 2016 10102016 2 Hundige Havnevej N Indre grøn kile Hundige trandvej trandvej Rammeområde 1BE1 Hvad er et tillæg til kommuneplanen Den fysiske planlægning

Læs mere

NOTAT. Den nye planlov

NOTAT. Den nye planlov NOTAT Dato: 29. juni 2017 Den nye planlov Folketinget har vedtaget en ny planlov, og den trådte i kraft den 15. juni 2017. Ændringerne omfatter følgende emner, som har betydning for Ringsted Kommune: Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten

Lokalplan nr. 199. Anvendelse af stueetager i bymidten Lokalplan nr. 199 Anvendelse af stueetager i bymidten februar 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011

Nye tider for detailhandlen. Dansk Byplanmøde 2011 Nye tider for detailhandlen Dansk Byplanmøde 2011 Mødets emne Nye tider for detailhandlen Hvad kan byerne stille op mod internationale megatrends såsom nethandel og de store butikskæders indtog? Kan der

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området

Notat. Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering. Beskrivelse af byen og området Notat Centerområde i Lumsås redegørelse for kystnær relokalisering 28. maj 2013 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af I Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred udlægges der et nyt centerområde 2C2 i Lumsås

Læs mere

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper

Høje-Taastrup kommune. Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Høje-Taastrup kommune Vurdering af behovet for butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper Marts 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Konklusion 3 2. Forhandlere af særligt pladskrævende varegrupper

Læs mere

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller

Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Detailhandel - Levende bymidter eller butiksdød? Handelsbyernes konkurrence og roller Kristian Bransager, 8. januar 2013 Levende bymidter eller butiksdød! Eksempler fra Hjørring bymidte Dagligvarer på

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 6. april. 2011 til 1. juni 2011 TILLÆG 18 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 18 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 28. marts godkendt

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

BILAG C. Planstrategi 2011-2023

BILAG C. Planstrategi 2011-2023 BILAG C. Planstrategi 2011-2023 af byrådets afstemning om forelagte ændringsforslag til forslag til Planstrategi 2011-2023. Nedenstående oversigt over afstemningspunkter er kronologisk bygget op i forhold

Læs mere

STRUER KOMMUNE MAJ 2009

STRUER KOMMUNE MAJ 2009 STRUER KOMMUNE MAJ 2009 UDDRAG AF TEMAPLAN DETAILHANDEL EN FOR STRUER KOMMUNE FØR KOMMUNESAMMENLÆGNINGEN REDUCERET UDGAVE SOM FØLGE AF INDARBEJDELSE I STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 HVAD BETYDER DET? DEFINITION

Læs mere

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel

HVALSØ BYTORV 26.10.2012. Mangor & Nagel HVALSØ BYTORV 26.10.2012 Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A Baggrund - intentioner Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden. Dette

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Roskilde Kommune. detailhandelsanalyse 2010

Roskilde Kommune. detailhandelsanalyse 2010 Roskilde Kommune detailhandelsanalyse 2010 LOKALITETER 16 10 Jyllinge 12 Gundsømagle Ågerup/St. Valby 13 28 02 17 03 18 04 20 19 Svogerslev 21 05 22 Roskilde 09 06 07 23 24 08 26 01 27 25 15 Vindinge 14

Læs mere

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen

Lokalplan 1.49. Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Lokalplan 1.49 Butikker for særligt pladskrævende udvalgsvarer ved Industridalen Ishøj Kommune 2006 Indholdsfortegnelse: Redegørelse... 3 Baggrund for lokalplan nr. 1.49... 3 Lokalplanområdet... 3 Veje...

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013. Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 Bydelscenter ved Jyllandsvej og Bogensevej 2007 Indholdsfortegnelse Vedtagelsespåtegning 3 Indledning 5 Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 2001-2013 6 Rammebestemmelser

Læs mere

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse

Rudersdal Kommune. Detailhandelsanalyse Rudersdal Kommune Detailhandelsanalyse August 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Udviklingsmuligheder og konsekvenser 3 2. Detailhandelen i Rudersdal kommune 16 3. Befolknings- og forbrugsforhold 27 4. Handelsbalance

Læs mere

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej

Centerområde ved Odense Offentlige Slagtehuse Rugårdsvej, Store Glasvej og Grønløkkevej Odense Kommune - LP 0-766 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 04-05-2015 Spring til indhold Lokalplanen givermulighed for at omdanne ejendommen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde SE1 Erhvervsområde ved Godsbanevej i Herning 2. Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillægget til Herning Kommuneplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23

Indholdsfortegnelse. Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 Kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Forslag til tillæg 01 - detailhandel 3 Hensigt og baggrund 6 Målsætning 9 Retningslinjer 10 Redegørelse 12 Bilag 23 2 Kommuneplantillæg > Forslag til tillæg 01 - detailhandel

Læs mere

Ved større projekter skal der efter planlovens

Ved større projekter skal der efter planlovens Eksempelsamling for ændringsforslag af planloven (Opfølgning på Danmark i Balance) Flere lokale muligheder på planområdet og bedre vilkår for butikker Ændringer gældende for kommuner i yderområder: Erhverv

Læs mere

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020:

Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 omfatter følgende ændringer af Kommuneplan 2009-2020: TILLÆG 18 Baggrund og formål Tillæg 18 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i tilknytning til lokalplan 10-012. Tillægget omfatter hele Østerportkarréen. Tillægget giver mulighed for at der

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 42. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 42 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 3. september 2015-30. oktober 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 42 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Udvalget for Planlægning og Detailhandel

Udvalget for Planlægning og Detailhandel Udvalget for Planlægning og Detailhandel Til drøftelse på udvalgets 4. møde den 31. januar 2006 Pkt. 5 Sekretariatet J. nr. 014-00133 Ref. BVP/MCH Den 23. januar 2006 Oplæg til debat om byer og bykvalitet

Læs mere