Sproget og Herings farveteori

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sproget og Herings farveteori"

Transkript

1 Sproget og Herings farveteori oftalmolog 10 September Øjet og Lyset 11 Af Per Nellemann Berlin og Kays grupper studerede farvenavne på mange sprog og mange civilisationer. På deres test farvekort ser man på en gang. De 4 basale farvekategorier. Rød, grøn,blå og gul. I Munsell s farveatlas er der som i NCS s atlas samme sanseforskel mellem de enkelte farveprøver. Ewald Hering ( ) ophavsmanden til opponent farveteorien. Vi har før været inde på tilblivelsen af den trikromatiske farveteori, som er grundlaget for vores brug af lysfarver i TV og LCD skærme. På trods af denne succes, er der åbenlyse mangler ved teorien. Der er noget ganske særligt ved farven gul, som teorien ikke kan forklare. Man kan undre sig over, at man ser gult, når de to øjnes billeder blandes, når der er rødt for det ene øje og grønt for det andet. Farveblandingen finder sted i hjernen og ikke i retina, som trikromat-teorien foreskriver. Og som den grundige Helmholtz noterede sig: Den gule farve er mere intens og kvalitativt anderledes i spektroskopet, i det gule (475nm), end når grøn (500nm) og rød (650nm) blandes. Og hvordan kan man se gult i den yderste del af synsfeltet og ikke rødt og grønt? Trikromat teorien giver heller ingen forklaring på, at man ikke kan matche alle farver ud fra en blanding af de tre primærfarver. Lad os derfor følge fysiologen Ewald Hering ( , Punkinjes efterfølger i Prag), og lad os helt forudsætningsløst og ubelastet af viden se intuitivt på, hvilke farver der kunne være primære eller ur-farver. Altså hvilke farver der er helt rene, det vil sige, at de ikke indeholder spor af nogen anden farve. Vi kan med det samme udelukke purpur og violet, heri er der både blåt og rødt. Ligeså med turkis, som indeholder blåt og grønt. Når vi har været farverne gennem, både i spektret og uden for spektret, har vi tilbage: En rød som hverken er blålig eller grønlig. En gul, som hverken er rødlig eller grønlig. En grøn som hverken er blålig eller gullig. En blå som hverken er rødlig eller grønlig. Læg mærke til at gul er med. Vi

2 kan ikke se noget grønt eller rødt i gult. Hvis vi ser grønt i gult, er det nok den subtraktive farveladeblanding, der forvirrer os. Vi kommer således frem til fire kromatiske farver, men der kommer yderligere de akromatiske relations farver sort og hvid. I Gelbs forsøg så vi tidligere, at det er en aktiv proces at se sort. Den sorte farve afhang af de nærmeste omgivelsers lyshed. Hering havde bemærket, at farverne optræder i par, som er opponente modsat rettede genfarben eller helt enkelt motfärger på svensk: rød/ grøn og blå/gul er uforenelige. Farvesystemet Natural Colour System tager udgangspunkt i Herings farveteori. I CIE L*B* er a* den rød grønne akse og b* den. blå-gule akse. Standardiagttager Vi har før været inde på, i artiklen om farvekonstans, at farveopfattelsen er en helt privat oplevelse. Trods dette har man i trikromat farveblandings-forsøgene, kunnet se et alment mønster. Man har ligefrem kunnet definere en standardiagttager på basis af kun 18 normale forsøgspersoner. Men er det rigtigt, at primærfarverne dermed farvekategorierne er ens for alle? Eller med andre ord, er der forskel i farveopfattelsen, hvis man er kineser, europæer, barn eller chimpanse? Antroprologen Berlin og sprogforskeren Kay fra Berkeley kom med et spændende bud på spørgsmålet fra en sproglig synsvinkel. De fleste grundtermer er ganske vist de samme, men der er også en udvikling. De undersøgte forekomsten af grundtermer i 20 sprog hos personer, bosat omkring San Francisco Bay, og som stadig talte deres modersmål. Der suppleredes med et litteraturstudie af 78 andre sprog. Undersøgelsen Det trikromatiske farvesystem CIE er i CIE La*b* kombineret med en blå/gul og rød/grøn akse. Tut ank amons dødsmaske af guld og lapis lazuli er utrolig smuk og man har allerede ca 1300 år fvt kendt til den blå/gule opponens. begyndte, fordi Berlin og Kay blev overraskede over hvor let det var at oversætte farvetermer fra så forskellige steder som Thiti og Mellemamerika. Det viste sig, at de fleste større komplekse sprog, dels havde de ovennævnte seks Hering farver, men desuden mindst fem sekundær kategoier som brun, lilla, grå, og orange og pink. Orange behøver vi, fordi vi ganske 11

3 oftalmolog 12 September Allerede ved indgangen til Grand Palace i Bangkok bliver man betaget af den meget bevidste brug af komplementærfarver. Guld mod himlens blå., tagenes rød og gønne teglsten. Men også indenfor blandt figurer og udsmykninger. vist kan sige, at det er en gullig rød eller rødlig gul, men når vi præsenteres direkte for farven, kalder vi uden betænkningstid farven orange og ikke rødlig gul. I det kolde blandingsområde vil turkis lige så ofte kaldes en blågrøn og grønblå. Det er lidt anderledes med brun og grå. Det er relationsfarver. Det betyder, at vi kun vil betegne farven grå, hvis den ses ved siden af noget hvidt eller sort. Ser vi farven isoleret gennem et rør, vil vi ikke kalde farven grå. På tilsvarende måde er det med brun. Det er Rød, gul (Y), grøn, blå Orange Chartreuse (gulgrøn) Turkis, purpur en meget mørk orange farve, hvis den ses isoleret. Vi bliver nærmest overraskede over at se den orange farve gennem røret. På trods af spektrets gradvise overgang fra den ene farve til den anden ender vi en sådan liste. Dette uanset kritikere stadig siger, at der eksisterer ikke sådan noget som en opdeling af spektret. Den kendte engelske liberale premierminister William Gladstone( ) mente i sine unge dage som klassicist, at der var parallel Darwinsk evolution mellem udviklingen af farvenavne og den biologiske udvikling af farvesynet. Det viste sig også, at der var et udviklingsmønster, en evolution fra et mininum på kun to termer til et maksimum på 11. Grundtermerne med kun sort og hvidt fandtes på Ny Guinea (Dani sproget). Mola betegner noget lyst og varmt og milli noget koldt og mørkt. Maksimum findes måske i ungarsk og russisk. I stadium to har vi ordene for sort og hvid, men rød kommer til, og i stadium tre suppleres med gul eller grøn. Rød optræder således hurtigere i sproget. Det er muligvis også sådan, at rød forsvinder senere end de andre farver, som det ses hos hjerneskadede. Svagsynethed og blindhed Ved svær svagsynethed og blindhed hører vi ofte om pinagtige røde skyer, som forstyrrer synsindtrykket, og som åbenbart ikke kan holdes i skak af det normale intense billede. Behandlingen kan derfor være svage neuroleptika. På den anden side vil en medfødt blind ikke have sit smertende øje enukleeret for ikke at miste de dejlige røde tåger. Den røde farve Øjenlægen Fritiof Holmgren kunne konkludere, efter den svenske Vega ekspedition ( ) til Berings ø, at tjuktjerne der havde et normal farvesyn. Begrænsninger i give farverne navne skyldtes mangel på ord. Paul Kay og Terry Regier har udført statistik på fordelingen af mange sprogs farvenavne. Der ses en fokal fordeling af svarene med et begrænset antal klare toppe, som udtryk for en sproglig lighed tværs over sprogene. Toppene svarert il toppene for engelsk RYBG, som modsvarer dealmene peceptions enheder. De er ikke blot tilfældigheder i et sprog, efter den strikte whorf hyotese. Tjuksernes tegninger af ekspeditionsdeltagerne og deres skib fra den svenske marine.

4 er så også den, der kommer først igen efter en skade. Skabninger uden sprog Hvordan er det så med skabninger uden sprog? Fire måneder gamle småbørn kan med øjenfiksation fortælle, om et stimulus er ændret eller er som det foregående. De taber interessen, når der ikke sker noget, bliver kedeligt (tråkigt). Små børn fulgte samme farvekategorier som voksne. Også Java-aber (macaqes), som trænedes til at reagere på forskellig måde, når de blev præsenteret for farvet papir, som mennesker syntes var repræsentative for deres farvekategori, også de reagerer kraftigt, når farvekortene passerer rød-gul-grøn blå kategori grænserne. Matuzawa arbejdede med en hun chimpanse Ai. Chimpansen blev trænet i at genkende de førnævnte 11 farvekategorier, efter indledende forsøg med de akromatiske farver. Ai og en student delte farverummet i otte afsnit med et bredt område, hvori et enkelt farvenavn blev brugt fast. Og ellers opførte Ai sig helt som mennesker, men ved at trykke på en af de 11 knapper i stedet for sprog. Kulør-kategorien optræder altså før sproget. Det er også det, vi ved om visse hjerneskadede impressivt afatiske (visuelobjekt agnosi), de kan ikke sætte farvenavn på et objekt, men de har ikke svært ved at ordne farvepencils korrekt. Kulturrelativismen Berlin og Kays bog Basic Color Terms fik stor betydning i antropologiske kredse, fordi arbejdet lagde en bombe under kultur-relativismen: Den ide at enhver kultur, også sproget udvikler sin egen struktur baseret på det pågældende samfunds individer og dets påvirkninger. I sprog-læren, lingvistikken er ideen kendt som Sapir-Whorf hypotesen, opkaldt efter de to største fortalere, Edward Sapir og Benjamin Lee Whorf. Det nok bedst kendte eksempel på ideen er, at inuitter har langt mere end en håndfuld forskellige ord for sne og is. Ifølge kultur-relativisterne danner hver kultur sine egne ord, som refererer til de kategorier, der er nødvendige, når behovet opstår. Og eskimoer har da større brug for ord om sne og is end pygmæer i Congo, som aldrig har set vand på denne måde. Udviklingen af farvenavne Det var faktisk den engelske premierminister William Gladstone og senere den tyske sprogforsker Lazarus Geiger, som foretog de første undersøgelser om udviklingen af farvenavne. Gladstone var klassicist, og under indtryk af Charles Darwins dagsaktuelle evolutions teori mente han i Homers oldgræske sprog i forhold til moderne græsk at kunne se en udvikling af farvesynet. Homer var ikke særlig præcis i omtalen af regnbuens farver, i modsætning til dagens græsk. Antikkens grækere var derfor farveblinde ifølge Gladstone og havde efter mange generationer udviklet et normalt farvesyn. Den tyske øjenlæge Hugo Magnus ( ) fra Breslau mente at kunne opstille den hypotese, at den udvikling af farvenavnene, som fandt sted i litteraturen, hang sammen med en tilsvarende udvikling af farvesynet fra blot lyssans til en lavere grad af farvesyn, som vi nu kalder farveblindhed, indtil der nåedes en udviklingsgrad, som vi nu kender fra endnu levende såkaldt lavere stående kulturer. Magnus lærte missionærer at anvende farvede kort, når de skulle til Afrika. Oftalmologen Fritiof Holmgren, som vi jo kender fra Sverige, skriver om Vega expeditionen til Bering ø i Ishavet om de lokale indbyggere tjuksjerne:.. färgblindheten blandt sådana folk icke förekommer i nämnärdt större procent än bland civiliserade nationer. Och likväl står dessa folks språkbruk i afseende på färgnamnen ungefär på samma punkt som de homeriska sångernas. Något giltigt skäl för detta antagandet att den här antyddea utvecklingen av färgsinnet fallit under den historiska tiden qvarstår numera icke. Der kører stadig en hidsig diskussion om farvenavne i lingvistikken, fordi farvenavne ligesom ord for tal er ret konstante, hvor andre ord kan ændre betydning, ja ligefrem til det modsatte. I Danmark er venstre-partiet blevet et højre-konservativt parti. Berlin og Kay blev bebrejdet, at de i første omgang ikke havde set på den righoldige tradition, der eksisterede om farvenavne. Her kunne man også nævne Kornerups korte velskrevne afsnit om farvenavne og deres oprindelse i Farver i Farver fra 1961 (og senere udgaver også på engelsk 1967). Heri skriver Kornerup for eksempel, at i det ældste indo-europæiske sprog, sanskrit betød rudh-ira blod, og den første del dette ord genfinder vi i de fleste europæiske sprog: E-rythros= rød på græsk, rutilus på latin. Rot på tysk, rød på nordiske sprog. Det gammelnordiske rodra betød blod. Inuitternes aupaluktak=rød er afledt af auk, som betyder blod. Anvendelsen af de rødbrune okker farver går længere tilbage end de forhistoriske malerier i hulemalerierne i den nyopdagede i Chauvet, og i de gamle Lascaux og Altamira fra ca f.v.t. Istidsmennesket under den lange Saale istid for ca år siden malede deres knogler i rød okker man havde set, at det strømmende røde blod kunne danne skel mellem liv og død, den røde farve måtte vel da også være livgivende. Allerede på det tidspunkt har man adskilt farven fra objektet, det vil sige lært sig farveabstraktionens kunst, at uskille farven som selvstændig. Vi skal helt frem til f.v.t. første gang, vi træffer et ord for farven blå i Mesopotamiens Hafa-kultur. Blå er på mange sprog en mørk, måske endda sort. Vi kender Harald Blåtand, som sikkert havde en sort død tand. En blåmand var en neger, og ellers tænk på blå mandag, blues etc. Hvid og sort, sikkert udsprunget af døgnets rytme dag og nat, hører sikkert også til de ældste navne. Af sanskrit candra = lys har vi candidus= lys. Det germanske zwitta =lys giver anledning til engelsk: white, svensk vit, dansk: hvid og som er beslægtet med russisk svet = lys. Sprogforskeren Paul Kay hviler sig på hjemmesiden. 13

5 oftalmolog 14 September Sort og mørk har også samme oprindelse. Det nordiske sortna. At mørkne er knyttet til latin suasum, et mørkt sted og tysk schwarz. På engelsk betyder swart mørk og sort. Gul opstår tidligt i de europæiske sprog, men da der ikke er noget eentydigt gult i naturen, så man går i køkkenet. Det nordiske gul er beslægtet med galde, tysk, galle, italiensk gallo, engelsk yellow. Grøn kommer naturligvis af natuerns at gro og grøde og græs. Engelsk green og tysk grün. Blå deler sig i en nord- og sydeuropæisk linie. I italiensk er azurro cyanblå, der er beslægtet med spansk azul og fransk azur. Disse navne kommer af Lapis lazuli (arabisk og persisk lazuward) mineralet azurit, hvoraf den ægte ultramarin farve blev fremstillet. I de nordeuropæiske sprog har vi blue, blau og hollansk blauw, men også det franske bleu. Af uklarlige grunde er det nordeuropæiske afledt af det latinske flavus=gul, blond. Blå er også beslægtet med bleg og metallet bly. Orange er gennemgående i mange sprog: Naru betyder på tamil indisk sprog: vellugtende. Sanskkrit: naranja, arabisk : naranj, persisk: narang, spansk: naranja. En påvirkning af guld: aurum gør sig gældende i portugisisk: auranja, latin: aurantius og nu på italiensk: arancione. Hollansk: oranje. Tysk, engelsk fransk: orange. På trods af ovennævnte kritik fik bogen Basic color terms stor opbakning blandt neurofysiologer og farveforskere, fordi bogen var med til at understøtte Herings opponent farve teori. Disse ideer fandt nu genklang, fordi de var blevet genoplivet efter Jameson og Hurvichs elegante forsøg. Neurofysiologerne de Valois, Gouras, Hubel&Wiesel havde i corpus geniculatum laterale (LGN) og retinas ganglieceller også fundet tegn på farveopponens. I primærcortex var forholdene mere end indviklede. Og også det verdensberømte svenske farvesystem, Natural Colour System NCS, der baserer sig fænomenologisk på Herings teori begynder at få stor udbredelse. Sammenfatning af kulør neutralisationen med de to farvepar blå/gul og rød/grøn. Vi ser også at øjets lysfølsomhed følger følsomheden for gult, blåt bidrager ikke til lysfølsomheden. Gul er solens og lysets farve. Hering-opponent processerne kvantitativt. De er psykologer med psykofysisk interesse. De tænkte, at man kunne bedømme graden af blåhed ved at måle ved en given bølgelængde, hvor meget der skulle til af den opponente farve, gul for at farveblandingen ville fremtræde neutral altså hverken gul eller blå. De begyndte således ved de korte bølgelængder, og fremgangsmåden blev fortsat ved successivt længere bølgelængder, og man fik et kvantitativt udtryk for blåheden ved hver bølgelængde gennem hele spektret. Omkring 500 nm bliver lyset rent grønt, og man behøver ikke noget gult. Over 500 nm bliver lyset gulligt, så man bytter til Når blåt og gult lys blandes ved variende bølgelængder opnår man ved ca 500 nm et neutralitetspunkt. Blandingen bliver hvid. Det er også her de rød grøn farveblinde har deres neutralitets punkt. Ved blanding af rødt og grønt lys ved varierende bølgelængder får man gult lys ved 475 nm og neutralisering af den røde og grønne farve. at måle mængden af blåt lys, der skal til for at neutralisere gulheden. Teknikken blev meget beskrivende kaldt hue cancellation. På tilsvarende måde blev teknikken anvendt rødt og Jameson og Hurvich Tilbage til Leo Jameson og Dorthea Hurvich, som satte gang i at måle Receptorer, der opfanger det røde og grønne lys danner tilsammen gult og er ansvarlige for lysheden. De blå følsomme receptorer bidrager til at farven bliver hvid, men ikke til lysheden. Fortsættes side 31

6 Fortsættes fra side 14 Fysiologerne Francis Cornelis Donders ( ) fra Utrecht og Johannes von Kries ( ) fra Berlin lagde grunden til den müllerske zone teori, kombinationen af den tri- og tetrakromatiske farveteori. grønt lys for at neutralisere grønheden og rødheden. Fremgangsmåden illustrerer udmærket, at begge ender af spektret er rødligt, og den rumlige psykologiske repræsentation af farverummet. Zoneteori Efter deres grundige forsøg blev det helt klart, at man måtte forene den trikromatiske og opponent farveteorien i det, som man har kaldt Zone teorien, Stage teorien, dual process theory. Og som de kloge gamle, Donders, von Kries og Müller før havde foreslået. De havde ideerne, men ikke apparaterne til at bevise ideerne. Ganske som i den årelange strid om lysets partikel/bølge dualitet måtte de to teorier efter mange år forenes, de var jo ikke oplagt forkerte nogen af dem. På receptor niveau er trikromat teorien afgørende. Og fænomenologisk og i cerebrum gælder opponent teorien. Det gælder imidlertid kun på et helt overordnet plan. Ifølge Gouras er der ikke meget tilbage af opponentteorien på det neurofysiologiske plan. Gouras mener helt kontant: Now almost half a cenury later this view appears to be a misconception. Så hvad der egentlig sker i cerebrums primær og sekundær cortex er godt nok velbelyst på mange måder hos forskellige aber, men mange områder henligger i et halvmørke og andre er helt mørke. Nogen enkel teori og model herfor er det hidtil ikke lykkedes at nå frem til. Guths vektor model baseret på zone teorien er nok stadigvæk godt bud på en enkel model for farvesynet. Referencer: Se Kurverne side 13 er modificeret efter Bruce Mac Evoys i Handprints. Websiderne er sidst revideret Post-impressionisterne, les fauves elskede komplementærfarver. Her Kees van Dongen.( ) Tête dela femme, og Tête dela femme au chapeau,stella

7 Referencer: Bellmer: The statesman and ophthalmologist: Gladstone and Magnus on the evolution of human colour vision, one small episode of the nineteent-century Darwainian debate. Ann.Sci. 56, Berlin,B, Kay,P Basic Color Terms. Their Universatility and Usage. Univ.of California Press Bornstein, K H, Kessen, W, Weiskopf S: The categories of hue in infancy. Science 191: (4223) : , Boynton, R. M., Olson.C.X. : Locating basic colors in the OSA space Col. Res. Appl. 92: , Gouras, P.: Color vision. I Internettes Webvision Guth, S L, Lodge, H R: Heterochromatic additivity and acuity response, and a new color model. J. Opt.Soc. Am. 63, Holmgren, F : Nordisk Familjebok. Konversationslexicon och Realencyclopædi. 1882: Kay, P, Maffi, L: Color appearance and Evolution of Basic Color Lexicons. Amer Antroppol. 101: ,1999. Kay; P, Regier,T.: Resolving the question of color naming universals. PNAS 100, ,2003. Kelly, K L, Judd, DB : The ISCC-NBS method of designating colors and a dictionary of color names (Washington: Dept. of Commerce, National Bureau of Standards) Kornerup, A., and Wanscher,J H Farver i farver. English edition, The Methuen handbook of colour and colour dictionary, 2nd revised ed. (London: Methuen, 1967). Mcenoy, B. Handprints Colour vision last ed Modificeret efter Brice KcEnoys Handprints Matsusawa, T. Colour naming and classification in a chimpanzee( Pan troglodytes) J. human. Evol. 14: Sandell, J H :Gross,CG, Bornstein, M H : Color Categories in the Macaques. : J. Comp.Physiol.Psychol.: 93: Sivik, L. : Color systems for cognitive research. I: C. L. Hardin and Maffi (eds) Color Categories in Thought and Language. Cambridge Univ. Press, Cambridge Kurverne side 12 og 13 er modificeret efter Bruce Mac Evonts. Websiderne er sidst revideret

CIE systemet, farvemåling Lyset og øjet 12

CIE systemet, farvemåling Lyset og øjet 12 Af Per Nellemann CIE systemet, farvemåling Lyset og øjet 12 Farvedebilleder indgår i vor hverdag på utrolig mange og tiltagende måder. TV, video kamera, fotoapparat, PC med tilhørende printer og nu også

Læs mere

Eksperimenter med farver for de ældste klasser.

Eksperimenter med farver for de ældste klasser. Eksperimenter med farver for de ældste klasser. v/ Geert Cederkvist ! "# $ Farver og farveopfattelse side 2 Indhold Farver... 3 Hvordan opfatter vi farver?... 4 Farvemixeren.... 6 Komplementærfarver...

Læs mere

Visuel oplevelse. Billedopfattelse. Perception : Oversigt. Lysstyrke Kontrast Flimren Farve... MMT, 2003 Kristoffer Jensen

Visuel oplevelse. Billedopfattelse. Perception : Oversigt. Lysstyrke Kontrast Flimren Farve... MMT, 2003 Kristoffer Jensen Billedopfattelse MMT, 2003 Kristoffer Jensen Lysstyrke Kontrast Flimren Farve... Visuel oplevelse Mønster Afstand Form Størrelse Tidspunkt Perception : Oversigt Hvordan et objekt ser ud afhænger af hvad

Læs mere

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister Printeren gør det muligt at kommunikere i farver. Farver tiltrækker opmærksomhed og forøger værdien af det udskrevne materiale eller de udskrevne oplysninger. r øger læsbarheden, og farveudskrifter læses

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual PROGRAM: 10.00-11.30: Velkomst/præsentation. Introduktion til lampetyper, grundlæggende farvelære og præsentation af mulighederne

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

FÅ STYR PÅ FARVERNE MED NCS

FÅ STYR PÅ FARVERNE MED NCS FÅ STYR PÅ FARVERNE MED NCS INDHOLD: Hvad er NCS 03 NCS Design Tools 04 NCS Exterior 06 NCS Farveprøver 08 NCS Glossy 09 NCS Colour Scan 2.0 10 NCS Øvelsesmateriale 11 Mix Trends 15 Mix Magazine 16 NCS

Læs mere

Farvelærer i 1. klasse udarbejdet af Elin Engholm 1

Farvelærer i 1. klasse udarbejdet af Elin Engholm 1 Farvelære i 1. klasse. Mål: får en grundlæggende basisviden om farver og farvesammensætninger får et kendskab til farvernes forskellighed og virkning kan anvende enkle farveblandinger eksperimenterer med

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Transducere H1. 2012 Lkaa

Transducere H1. 2012 Lkaa Transducere H1 2012 Lkaa Øjet følsomhed Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Elektromagnetiske spektrum Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 3 Øjets opbygning 1. Glaslegemet 2. Ora serrata 3. Akkomodationsmusklen

Læs mere

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre

LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre LED lysteknologier tilbyder nye muligheder inden for området lys, sundhed og ældre Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Nu viden om lysets betydning for ældres

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

INGREDIENSER NATURLIGE PA R A B E N P P D U D E N

INGREDIENSER NATURLIGE PA R A B E N P P D U D E N & UDEN A M MONIAK P e r m a n e n t fa r v e c r e m e u d e n a m m o n i a k NATURLIGE INGREDIENSER PA R A B E N P P D U D E N be BLACK be RED be BROWN be BLOND At være GREEN : Det er en ansvarlig og

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Farvelære. Lærervejledning. Indhold:

Farvelære. Lærervejledning. Indhold: Side 1 3 Lærervejledning Indhold: Om temaet mål med øvelserne 2 Begreber/nøgleord, der arbejdes med i øvelserne 2 Inden I går i gang med øvelserne 3 Øvelse 3.1.: Kan I blande farver med øjnene? 4 Øvelse

Læs mere

Lene Bjerregaard. Farveordbog. 100 farvers skjulte universelle signaler

Lene Bjerregaard. Farveordbog. 100 farvers skjulte universelle signaler Lene Bjerregaard Farveordbog 100 farvers skjulte universelle signaler Forlaget Colourful Lene Bjerregaard er både arkitekt, psykoterapeut og farveforsker. Allerede i 1992 stod det klart for forfatteren,

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

EN INTRODUKTION TIL FARVELÆRE

EN INTRODUKTION TIL FARVELÆRE EN INTRODUKTION TIL FARVELÆRE Indhold FARVERNES ABC 3 PÅ REJSE I FARVERNES VERDEN 4 NCS farvesystemet der bruges af bygningsmalere 5 CMYK der bruges af for eksempel trykkere og tegnere 6 RGB som bruges

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet

Ansøgninger, pladser, tilbud om optagelse, ledige pladser og grænsekvotienter ved Aarhus Universitet Humaniora 22335 Nordisk sprog og litteratur 274 115 103 12 0 115 5 nej 5,8 5,3 22220 Engelsk 352 105 94 11 0 105 5 nej 6,5 6,0 22245 Fransk sprog, litteratur og kultur 46 25 17 0 0 17 0 ja 22275 Italiensk

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger RUNESTEN Signe og Bjørn hjælper hver dag deres far med arbejdet, så han kan nå at blive færdig med høvdingens store runesten inden solhvervsfesten. Billeder og runeindskrift

Læs mere

Pernille. Ærs. Magasin

Pernille. Ærs. Magasin Pernille hotoshop erfektionist roduktiv rangende lanlægning raktisk rojekt æn unktlig ræstationsorienteret roblemløsede ålidelig ositiv ersonlig Swiss Magasin Nr. 1 Februar 2012 1 1 19 199 199 1994 1995

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Page: 1 Adobe og ICC profiler Traditionen tro er der sket en del fornyelse omkring den måde Adobe Photoshop 6.0 håndterer farver på. Det kan ikke komme som nogen stor

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Grafik og billedbehandling. Camera Raw, fritlægning med Refine Mask, farvejustering, fritlægning og sammenkopiering

Grafik og billedbehandling. Camera Raw, fritlægning med Refine Mask, farvejustering, fritlægning og sammenkopiering Grafik og billedbehandling Camera Raw, fritlægning med Refine Mask, farvejustering, fritlægning og sammenkopiering Grafik Det originale billede Græskar Jeg blev bedt om at tegne et græskar udfra et billede.

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

Primære farver. RGB=Red, Green, Blue. CMYK=Cyan, Magenta, Yellow,

Primære farver. RGB=Red, Green, Blue. CMYK=Cyan, Magenta, Yellow, Farver Primære farver RGB=Red, Green, Blue CMYK=Cyan, Magenta, Yellow, Key color Additive Subtraktive Reducér for at skabe hvid Kombinér for at skabe sort Farver RGB RGB (rød, grøn, blå), anvendes til

Læs mere

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet

Verdensbilleder og moderne naturvidenskab. Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet Verdensbilleder og moderne naturvidenskab Peter Øhrstrøm Aalborg Universitet 1 2 Teisme Deisme Naturalismen Nihilismen Eksistentialismen Panteisme New Age 3 Fokus på Kaj Munks rolle 1920ernes danske åndskamp

Læs mere

Vores logaritmiske sanser

Vores logaritmiske sanser 1 Biomat I: Biologiske eksempler Vores logaritmiske sanser Magnus Wahlberg og Meike Linnenschmidt, Fjord&Bælt og SDU Mandag 6 december kl 14-16, U26 Hvad er logaritmer? Hvis y = a x så er x = log a y Nogle

Læs mere

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010

TINE GÅR FOR HVIDT AF HANNE SØGAARD. FOTO: BIRGITTA WOLFGANG DREJER. LÆSERSERVICE SIDE 146-147. www.altfordamerne.dk ALT 12/2010 TINE GÅR FOR HVIDT TINE KJELDSEN BLIVER MERE POSITIV, NÅR HUN FÅR LYS. DER- FOR HAR HUN VALGT AT INDRETTE FAMILIENS BOLIG HVIDT I HVIDT TILSAT NORDISK ENKELHED OG ETNISKE STREJF. OG SÅ HAR HUN I ØVRIGT

Læs mere

Domænerne og den systemiske teori

Domænerne og den systemiske teori Domænerne og den systemiske teori Upubliceret artikel af Kit Sanne Nielsen og Sune Bjørn Larsen Juli 2005 I denne artikel vil vi gøre et forsøg på at gennemgå teorien om domænerne og den systemiske teoris

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Filterbriller 110905 dk FILTERBRILLER

Filterbriller 110905 dk FILTERBRILLER Filterbriller 110905 dk FILTERBRILLER 2 Hvorfor vælge Filterbriller Og ikke almindelige Solbriller? Hvilken forskel gør Filterbriller for dig? VarflrVarfö De fleste solbriller bliver valgt med den første

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

GRAFIK & BILLEDE. Programvalg Til opgaven har jeg brugt Photoshop.

GRAFIK & BILLEDE. Programvalg Til opgaven har jeg brugt Photoshop. GRAFIK & BILLEDE Opgaven Jeg vil, ved hjælp af funktionen Refine Edge i Photoshop, fritlægge af en dreng med krøllet hår ind på en ny baggrund og samtidig forsøge at få drengen til blende ind, så det ligner

Læs mere

Fig. 1. De elektromagnetiske svingningers anvendelse. Det synlige lys udgør kun en meget ringe del af svingningernes anvendelse.

Fig. 1. De elektromagnetiske svingningers anvendelse. Det synlige lys udgør kun en meget ringe del af svingningernes anvendelse. Lys og planter. Elektromagnetiske svingninger. Uden at beskrive teorien bag de elektromagnetiske svingninger kender vi alle til fænomenets udnyttelse i form af f.eks. radiobølger, radar, varme, lys, og

Læs mere

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

Kommuikations design synopsis Målene Case Faser, aktiviteter og metoder Pruduktbeskrivelse

Kommuikations design synopsis Målene Case Faser, aktiviteter og metoder Pruduktbeskrivelse Kommuikations design synopsis Målene Case Hotel Oku er et nyt hotel som står og mangler en designmanual og en måde at brande deres navn på. Hotel Oku er et moderne hotel som gerne vil henvænde sig til

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk

Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk LED fremtidens lyskilde som forbedrer sundhed og trivsel. Paul Michael Petersen DTU Fotonik Danmarks tekniske Universitet pape@fotonik.dtu.dk Belysning er globalt ansvarlig for 20% af al elektricitetsforbrug.

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Hvad er en OTDR Backscattered lys Pulse input Hvad er en OTDR? En OTDR er et instrument, der analyserer lys tabet i en optisk fiber og benyttes til at

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

KOMBINATIONER FARVEKORT FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION

KOMBINATIONER FARVEKORT FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION FARVEKORT KOMBINATIONER FARVESÆTNINGER FRA VORES ARKITEKTKOLLEKTION UDENDØRS 7 3110 392869 Beckers Maling A/S, Kornmarksvej 26, DK-2605 Brøndby Tlf. 4363 1611, fax 4363 0098. www.beckers.dk ART NR 039286/2007

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

Remote Sensing. Kortlægning af Jorden fra Satellit. Note GV 2m version 1, PJ

Remote Sensing. Kortlægning af Jorden fra Satellit. Note GV 2m version 1, PJ Remote Sensing Kortlægning af Jorden fra Satellit. Indledning Remote sensing (også kaldet telemåling) er en metode til at indhente informationer om overflader uden at røre ved dem. Man mærker altså på

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Evaluering af matematik 0. klasse

Evaluering af matematik 0. klasse Evaluering af matematik 0. klasse Undervisningsplan Emne: Af jord er du kommet Tema: Hedens dyr og planter Opstart: August 2013 Lyngen er et pragtfuld tæppe skrev H. C. Andersen efter han i 1860 var på

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

1. september 2008-10. oktober 2008. Relevant litteratur i udvalg:

1. september 2008-10. oktober 2008. Relevant litteratur i udvalg: 1. september 2008-10. oktober 2008 Komposition og de-komposition Relevant litteratur i udvalg: Lise Gotfredsen: Billedets formsprog Johannes Itten: Farvekunstens elementer Robert Cumming & Tom Porter:

Læs mere

Rettet og diffus belysning

Rettet og diffus belysning Om at se lyset Oplevelsen af f.eks. et maleri er betinget af at kunne se farverne. Farverne er betinget af det lys, der er at kaste tilbage, behørigt sorteret af kunstneren selv. God belysning, intense

Læs mere

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design 1 Indholdsfortegnelse Idéen bag logo 3 Idéen bag website 4 Farveversioner af logo 5 Webdesign 6 Videoen: 7 Visuelle tanker 7 Stil 7 Speciel effects 8 3D 8 Motion Design 9-10 2 Introduktion Hoved idéen

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006

Indhold. Tekst: Overlæge, dr.med. Carsten Edmund. 6. udgave september 2006 Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1.

Læringsprogram. Talkonvertering. Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen. Klasse 2.4. 1. Læringsprogram Talkonvertering Benjamin Andreas Olander Christiansen Niclas Larsen Jens Werner Nielsen Klasse 2.4 1. marts 2011 Fag: Vejleder: Skole: Informationsteknologi B Karl G. Bjarnason Roskilde

Læs mere

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet]

Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM. Maculadegeneration. [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 1 VIL DU VIDE MERE OM Maculadegeneration [forandringer i den gule plet] Multilens 8-sid. DK 2002-05-21 16.41 Sida 2 Hvad betyder macula og degeneration? Macula

Læs mere

PRISLISTE. Ingen ekspeditionsgebyr Ingen minimumskøb

PRISLISTE. Ingen ekspeditionsgebyr Ingen minimumskøb PRISLISTE 2014 Ingen ekspeditionsgebyr Ingen minimumskøb Papirbæreposer med flade hanke Produceret i Danmark/EU med omtanke for miljøet Varebetegnelse Str. Mål Pris Pris/stk incl. Antal Pris BxDxH pr.

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay

FARVEPRINT. Dansk Orienterings-Forbund. Værd at vide... FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV. WOC 2006 model event relay Værd at vide... FARVEPRINT FARVEPRINT, OFFSETTRYK - og banepåtryk SILKEBORG NORDSKOV Scale 1:10.000 Contour interval 5 metres WOC 2006 model event relay WOC mapping team: Coordinator: Flemming Nørgaard

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING GRAFIK & BILLEDBEHANDLING OPGAVE At lave en sammenkopieret naturplakat med ud fra fast billedgalleri. ENESTÅENDE OVERVEJELSER - Hvilke stikord skal min plakat inspireres af? - Skal det være abstract og

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 27. august 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16

LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEMBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 LUST & COLOURS 11. OKTOBER - 14. NOVEBER 2013 FERNISERING DEN 10. OKTOBER FRA KL. 16 Farver ses og opleves med både intellekt og følelser. I useumsbygningen undersøger seks kunstnere, hvad farver gør ved

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet

Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet Nyt mini-teleskop kan opereres ind i øjet og forbedre synet hos patienter med AMD Et nyt mini-teleskop kan nu indopereres i øjet som ved en grå stær operation og forstørre nethindebilledet på et område

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

At komponere et nyt våben - råd og vejledning

At komponere et nyt våben - råd og vejledning At komponere et nyt våben - råd og vejledning At antage et våben Quilibet potest sibi assumere arma et insignia illa portare et in rebus propriis impingere Enhver må antage et våben og mærke, samt føre

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål:

Indhold. Øjenforeningens mission: Hjælpe seende til at bevare synet så blindhed undgås. Bliv medlem af Øjenforeningen og støt vort mål: Grå stær Indhold 3 3 4 4 5 5 5 6 8 9 10 11 Hvad betyder stær? Det normale øje Hvad er grå stær? Hvem får grå stær? Symptomer på grå stær Hvad skyldes grå stær? Hvornår skal man opereres? Operation for

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen

Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Information om glaukom (grøn stær) Af overlæge Susanne Krag Øjenafdelingen Hvad er glaukom? Glaukom (grøn stær) er en kronisk øjensygdom, som rammer cirka 2% af befolkningen, overvejende ældre. Sygdommen,

Læs mere