Sproget og Herings farveteori

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sproget og Herings farveteori"

Transkript

1 Sproget og Herings farveteori oftalmolog 10 September Øjet og Lyset 11 Af Per Nellemann Berlin og Kays grupper studerede farvenavne på mange sprog og mange civilisationer. På deres test farvekort ser man på en gang. De 4 basale farvekategorier. Rød, grøn,blå og gul. I Munsell s farveatlas er der som i NCS s atlas samme sanseforskel mellem de enkelte farveprøver. Ewald Hering ( ) ophavsmanden til opponent farveteorien. Vi har før været inde på tilblivelsen af den trikromatiske farveteori, som er grundlaget for vores brug af lysfarver i TV og LCD skærme. På trods af denne succes, er der åbenlyse mangler ved teorien. Der er noget ganske særligt ved farven gul, som teorien ikke kan forklare. Man kan undre sig over, at man ser gult, når de to øjnes billeder blandes, når der er rødt for det ene øje og grønt for det andet. Farveblandingen finder sted i hjernen og ikke i retina, som trikromat-teorien foreskriver. Og som den grundige Helmholtz noterede sig: Den gule farve er mere intens og kvalitativt anderledes i spektroskopet, i det gule (475nm), end når grøn (500nm) og rød (650nm) blandes. Og hvordan kan man se gult i den yderste del af synsfeltet og ikke rødt og grønt? Trikromat teorien giver heller ingen forklaring på, at man ikke kan matche alle farver ud fra en blanding af de tre primærfarver. Lad os derfor følge fysiologen Ewald Hering ( , Punkinjes efterfølger i Prag), og lad os helt forudsætningsløst og ubelastet af viden se intuitivt på, hvilke farver der kunne være primære eller ur-farver. Altså hvilke farver der er helt rene, det vil sige, at de ikke indeholder spor af nogen anden farve. Vi kan med det samme udelukke purpur og violet, heri er der både blåt og rødt. Ligeså med turkis, som indeholder blåt og grønt. Når vi har været farverne gennem, både i spektret og uden for spektret, har vi tilbage: En rød som hverken er blålig eller grønlig. En gul, som hverken er rødlig eller grønlig. En grøn som hverken er blålig eller gullig. En blå som hverken er rødlig eller grønlig. Læg mærke til at gul er med. Vi

2 kan ikke se noget grønt eller rødt i gult. Hvis vi ser grønt i gult, er det nok den subtraktive farveladeblanding, der forvirrer os. Vi kommer således frem til fire kromatiske farver, men der kommer yderligere de akromatiske relations farver sort og hvid. I Gelbs forsøg så vi tidligere, at det er en aktiv proces at se sort. Den sorte farve afhang af de nærmeste omgivelsers lyshed. Hering havde bemærket, at farverne optræder i par, som er opponente modsat rettede genfarben eller helt enkelt motfärger på svensk: rød/ grøn og blå/gul er uforenelige. Farvesystemet Natural Colour System tager udgangspunkt i Herings farveteori. I CIE L*B* er a* den rød grønne akse og b* den. blå-gule akse. Standardiagttager Vi har før været inde på, i artiklen om farvekonstans, at farveopfattelsen er en helt privat oplevelse. Trods dette har man i trikromat farveblandings-forsøgene, kunnet se et alment mønster. Man har ligefrem kunnet definere en standardiagttager på basis af kun 18 normale forsøgspersoner. Men er det rigtigt, at primærfarverne dermed farvekategorierne er ens for alle? Eller med andre ord, er der forskel i farveopfattelsen, hvis man er kineser, europæer, barn eller chimpanse? Antroprologen Berlin og sprogforskeren Kay fra Berkeley kom med et spændende bud på spørgsmålet fra en sproglig synsvinkel. De fleste grundtermer er ganske vist de samme, men der er også en udvikling. De undersøgte forekomsten af grundtermer i 20 sprog hos personer, bosat omkring San Francisco Bay, og som stadig talte deres modersmål. Der suppleredes med et litteraturstudie af 78 andre sprog. Undersøgelsen Det trikromatiske farvesystem CIE er i CIE La*b* kombineret med en blå/gul og rød/grøn akse. Tut ank amons dødsmaske af guld og lapis lazuli er utrolig smuk og man har allerede ca 1300 år fvt kendt til den blå/gule opponens. begyndte, fordi Berlin og Kay blev overraskede over hvor let det var at oversætte farvetermer fra så forskellige steder som Thiti og Mellemamerika. Det viste sig, at de fleste større komplekse sprog, dels havde de ovennævnte seks Hering farver, men desuden mindst fem sekundær kategoier som brun, lilla, grå, og orange og pink. Orange behøver vi, fordi vi ganske 11

3 oftalmolog 12 September Allerede ved indgangen til Grand Palace i Bangkok bliver man betaget af den meget bevidste brug af komplementærfarver. Guld mod himlens blå., tagenes rød og gønne teglsten. Men også indenfor blandt figurer og udsmykninger. vist kan sige, at det er en gullig rød eller rødlig gul, men når vi præsenteres direkte for farven, kalder vi uden betænkningstid farven orange og ikke rødlig gul. I det kolde blandingsområde vil turkis lige så ofte kaldes en blågrøn og grønblå. Det er lidt anderledes med brun og grå. Det er relationsfarver. Det betyder, at vi kun vil betegne farven grå, hvis den ses ved siden af noget hvidt eller sort. Ser vi farven isoleret gennem et rør, vil vi ikke kalde farven grå. På tilsvarende måde er det med brun. Det er Rød, gul (Y), grøn, blå Orange Chartreuse (gulgrøn) Turkis, purpur en meget mørk orange farve, hvis den ses isoleret. Vi bliver nærmest overraskede over at se den orange farve gennem røret. På trods af spektrets gradvise overgang fra den ene farve til den anden ender vi en sådan liste. Dette uanset kritikere stadig siger, at der eksisterer ikke sådan noget som en opdeling af spektret. Den kendte engelske liberale premierminister William Gladstone( ) mente i sine unge dage som klassicist, at der var parallel Darwinsk evolution mellem udviklingen af farvenavne og den biologiske udvikling af farvesynet. Det viste sig også, at der var et udviklingsmønster, en evolution fra et mininum på kun to termer til et maksimum på 11. Grundtermerne med kun sort og hvidt fandtes på Ny Guinea (Dani sproget). Mola betegner noget lyst og varmt og milli noget koldt og mørkt. Maksimum findes måske i ungarsk og russisk. I stadium to har vi ordene for sort og hvid, men rød kommer til, og i stadium tre suppleres med gul eller grøn. Rød optræder således hurtigere i sproget. Det er muligvis også sådan, at rød forsvinder senere end de andre farver, som det ses hos hjerneskadede. Svagsynethed og blindhed Ved svær svagsynethed og blindhed hører vi ofte om pinagtige røde skyer, som forstyrrer synsindtrykket, og som åbenbart ikke kan holdes i skak af det normale intense billede. Behandlingen kan derfor være svage neuroleptika. På den anden side vil en medfødt blind ikke have sit smertende øje enukleeret for ikke at miste de dejlige røde tåger. Den røde farve Øjenlægen Fritiof Holmgren kunne konkludere, efter den svenske Vega ekspedition ( ) til Berings ø, at tjuktjerne der havde et normal farvesyn. Begrænsninger i give farverne navne skyldtes mangel på ord. Paul Kay og Terry Regier har udført statistik på fordelingen af mange sprogs farvenavne. Der ses en fokal fordeling af svarene med et begrænset antal klare toppe, som udtryk for en sproglig lighed tværs over sprogene. Toppene svarert il toppene for engelsk RYBG, som modsvarer dealmene peceptions enheder. De er ikke blot tilfældigheder i et sprog, efter den strikte whorf hyotese. Tjuksernes tegninger af ekspeditionsdeltagerne og deres skib fra den svenske marine.

4 er så også den, der kommer først igen efter en skade. Skabninger uden sprog Hvordan er det så med skabninger uden sprog? Fire måneder gamle småbørn kan med øjenfiksation fortælle, om et stimulus er ændret eller er som det foregående. De taber interessen, når der ikke sker noget, bliver kedeligt (tråkigt). Små børn fulgte samme farvekategorier som voksne. Også Java-aber (macaqes), som trænedes til at reagere på forskellig måde, når de blev præsenteret for farvet papir, som mennesker syntes var repræsentative for deres farvekategori, også de reagerer kraftigt, når farvekortene passerer rød-gul-grøn blå kategori grænserne. Matuzawa arbejdede med en hun chimpanse Ai. Chimpansen blev trænet i at genkende de førnævnte 11 farvekategorier, efter indledende forsøg med de akromatiske farver. Ai og en student delte farverummet i otte afsnit med et bredt område, hvori et enkelt farvenavn blev brugt fast. Og ellers opførte Ai sig helt som mennesker, men ved at trykke på en af de 11 knapper i stedet for sprog. Kulør-kategorien optræder altså før sproget. Det er også det, vi ved om visse hjerneskadede impressivt afatiske (visuelobjekt agnosi), de kan ikke sætte farvenavn på et objekt, men de har ikke svært ved at ordne farvepencils korrekt. Kulturrelativismen Berlin og Kays bog Basic Color Terms fik stor betydning i antropologiske kredse, fordi arbejdet lagde en bombe under kultur-relativismen: Den ide at enhver kultur, også sproget udvikler sin egen struktur baseret på det pågældende samfunds individer og dets påvirkninger. I sprog-læren, lingvistikken er ideen kendt som Sapir-Whorf hypotesen, opkaldt efter de to største fortalere, Edward Sapir og Benjamin Lee Whorf. Det nok bedst kendte eksempel på ideen er, at inuitter har langt mere end en håndfuld forskellige ord for sne og is. Ifølge kultur-relativisterne danner hver kultur sine egne ord, som refererer til de kategorier, der er nødvendige, når behovet opstår. Og eskimoer har da større brug for ord om sne og is end pygmæer i Congo, som aldrig har set vand på denne måde. Udviklingen af farvenavne Det var faktisk den engelske premierminister William Gladstone og senere den tyske sprogforsker Lazarus Geiger, som foretog de første undersøgelser om udviklingen af farvenavne. Gladstone var klassicist, og under indtryk af Charles Darwins dagsaktuelle evolutions teori mente han i Homers oldgræske sprog i forhold til moderne græsk at kunne se en udvikling af farvesynet. Homer var ikke særlig præcis i omtalen af regnbuens farver, i modsætning til dagens græsk. Antikkens grækere var derfor farveblinde ifølge Gladstone og havde efter mange generationer udviklet et normalt farvesyn. Den tyske øjenlæge Hugo Magnus ( ) fra Breslau mente at kunne opstille den hypotese, at den udvikling af farvenavnene, som fandt sted i litteraturen, hang sammen med en tilsvarende udvikling af farvesynet fra blot lyssans til en lavere grad af farvesyn, som vi nu kalder farveblindhed, indtil der nåedes en udviklingsgrad, som vi nu kender fra endnu levende såkaldt lavere stående kulturer. Magnus lærte missionærer at anvende farvede kort, når de skulle til Afrika. Oftalmologen Fritiof Holmgren, som vi jo kender fra Sverige, skriver om Vega expeditionen til Bering ø i Ishavet om de lokale indbyggere tjuksjerne:.. färgblindheten blandt sådana folk icke förekommer i nämnärdt större procent än bland civiliserade nationer. Och likväl står dessa folks språkbruk i afseende på färgnamnen ungefär på samma punkt som de homeriska sångernas. Något giltigt skäl för detta antagandet att den här antyddea utvecklingen av färgsinnet fallit under den historiska tiden qvarstår numera icke. Der kører stadig en hidsig diskussion om farvenavne i lingvistikken, fordi farvenavne ligesom ord for tal er ret konstante, hvor andre ord kan ændre betydning, ja ligefrem til det modsatte. I Danmark er venstre-partiet blevet et højre-konservativt parti. Berlin og Kay blev bebrejdet, at de i første omgang ikke havde set på den righoldige tradition, der eksisterede om farvenavne. Her kunne man også nævne Kornerups korte velskrevne afsnit om farvenavne og deres oprindelse i Farver i Farver fra 1961 (og senere udgaver også på engelsk 1967). Heri skriver Kornerup for eksempel, at i det ældste indo-europæiske sprog, sanskrit betød rudh-ira blod, og den første del dette ord genfinder vi i de fleste europæiske sprog: E-rythros= rød på græsk, rutilus på latin. Rot på tysk, rød på nordiske sprog. Det gammelnordiske rodra betød blod. Inuitternes aupaluktak=rød er afledt af auk, som betyder blod. Anvendelsen af de rødbrune okker farver går længere tilbage end de forhistoriske malerier i hulemalerierne i den nyopdagede i Chauvet, og i de gamle Lascaux og Altamira fra ca f.v.t. Istidsmennesket under den lange Saale istid for ca år siden malede deres knogler i rød okker man havde set, at det strømmende røde blod kunne danne skel mellem liv og død, den røde farve måtte vel da også være livgivende. Allerede på det tidspunkt har man adskilt farven fra objektet, det vil sige lært sig farveabstraktionens kunst, at uskille farven som selvstændig. Vi skal helt frem til f.v.t. første gang, vi træffer et ord for farven blå i Mesopotamiens Hafa-kultur. Blå er på mange sprog en mørk, måske endda sort. Vi kender Harald Blåtand, som sikkert havde en sort død tand. En blåmand var en neger, og ellers tænk på blå mandag, blues etc. Hvid og sort, sikkert udsprunget af døgnets rytme dag og nat, hører sikkert også til de ældste navne. Af sanskrit candra = lys har vi candidus= lys. Det germanske zwitta =lys giver anledning til engelsk: white, svensk vit, dansk: hvid og som er beslægtet med russisk svet = lys. Sprogforskeren Paul Kay hviler sig på hjemmesiden. 13

5 oftalmolog 14 September Sort og mørk har også samme oprindelse. Det nordiske sortna. At mørkne er knyttet til latin suasum, et mørkt sted og tysk schwarz. På engelsk betyder swart mørk og sort. Gul opstår tidligt i de europæiske sprog, men da der ikke er noget eentydigt gult i naturen, så man går i køkkenet. Det nordiske gul er beslægtet med galde, tysk, galle, italiensk gallo, engelsk yellow. Grøn kommer naturligvis af natuerns at gro og grøde og græs. Engelsk green og tysk grün. Blå deler sig i en nord- og sydeuropæisk linie. I italiensk er azurro cyanblå, der er beslægtet med spansk azul og fransk azur. Disse navne kommer af Lapis lazuli (arabisk og persisk lazuward) mineralet azurit, hvoraf den ægte ultramarin farve blev fremstillet. I de nordeuropæiske sprog har vi blue, blau og hollansk blauw, men også det franske bleu. Af uklarlige grunde er det nordeuropæiske afledt af det latinske flavus=gul, blond. Blå er også beslægtet med bleg og metallet bly. Orange er gennemgående i mange sprog: Naru betyder på tamil indisk sprog: vellugtende. Sanskkrit: naranja, arabisk : naranj, persisk: narang, spansk: naranja. En påvirkning af guld: aurum gør sig gældende i portugisisk: auranja, latin: aurantius og nu på italiensk: arancione. Hollansk: oranje. Tysk, engelsk fransk: orange. På trods af ovennævnte kritik fik bogen Basic color terms stor opbakning blandt neurofysiologer og farveforskere, fordi bogen var med til at understøtte Herings opponent farve teori. Disse ideer fandt nu genklang, fordi de var blevet genoplivet efter Jameson og Hurvichs elegante forsøg. Neurofysiologerne de Valois, Gouras, Hubel&Wiesel havde i corpus geniculatum laterale (LGN) og retinas ganglieceller også fundet tegn på farveopponens. I primærcortex var forholdene mere end indviklede. Og også det verdensberømte svenske farvesystem, Natural Colour System NCS, der baserer sig fænomenologisk på Herings teori begynder at få stor udbredelse. Sammenfatning af kulør neutralisationen med de to farvepar blå/gul og rød/grøn. Vi ser også at øjets lysfølsomhed følger følsomheden for gult, blåt bidrager ikke til lysfølsomheden. Gul er solens og lysets farve. Hering-opponent processerne kvantitativt. De er psykologer med psykofysisk interesse. De tænkte, at man kunne bedømme graden af blåhed ved at måle ved en given bølgelængde, hvor meget der skulle til af den opponente farve, gul for at farveblandingen ville fremtræde neutral altså hverken gul eller blå. De begyndte således ved de korte bølgelængder, og fremgangsmåden blev fortsat ved successivt længere bølgelængder, og man fik et kvantitativt udtryk for blåheden ved hver bølgelængde gennem hele spektret. Omkring 500 nm bliver lyset rent grønt, og man behøver ikke noget gult. Over 500 nm bliver lyset gulligt, så man bytter til Når blåt og gult lys blandes ved variende bølgelængder opnår man ved ca 500 nm et neutralitetspunkt. Blandingen bliver hvid. Det er også her de rød grøn farveblinde har deres neutralitets punkt. Ved blanding af rødt og grønt lys ved varierende bølgelængder får man gult lys ved 475 nm og neutralisering af den røde og grønne farve. at måle mængden af blåt lys, der skal til for at neutralisere gulheden. Teknikken blev meget beskrivende kaldt hue cancellation. På tilsvarende måde blev teknikken anvendt rødt og Jameson og Hurvich Tilbage til Leo Jameson og Dorthea Hurvich, som satte gang i at måle Receptorer, der opfanger det røde og grønne lys danner tilsammen gult og er ansvarlige for lysheden. De blå følsomme receptorer bidrager til at farven bliver hvid, men ikke til lysheden. Fortsættes side 31

6 Fortsættes fra side 14 Fysiologerne Francis Cornelis Donders ( ) fra Utrecht og Johannes von Kries ( ) fra Berlin lagde grunden til den müllerske zone teori, kombinationen af den tri- og tetrakromatiske farveteori. grønt lys for at neutralisere grønheden og rødheden. Fremgangsmåden illustrerer udmærket, at begge ender af spektret er rødligt, og den rumlige psykologiske repræsentation af farverummet. Zoneteori Efter deres grundige forsøg blev det helt klart, at man måtte forene den trikromatiske og opponent farveteorien i det, som man har kaldt Zone teorien, Stage teorien, dual process theory. Og som de kloge gamle, Donders, von Kries og Müller før havde foreslået. De havde ideerne, men ikke apparaterne til at bevise ideerne. Ganske som i den årelange strid om lysets partikel/bølge dualitet måtte de to teorier efter mange år forenes, de var jo ikke oplagt forkerte nogen af dem. På receptor niveau er trikromat teorien afgørende. Og fænomenologisk og i cerebrum gælder opponent teorien. Det gælder imidlertid kun på et helt overordnet plan. Ifølge Gouras er der ikke meget tilbage af opponentteorien på det neurofysiologiske plan. Gouras mener helt kontant: Now almost half a cenury later this view appears to be a misconception. Så hvad der egentlig sker i cerebrums primær og sekundær cortex er godt nok velbelyst på mange måder hos forskellige aber, men mange områder henligger i et halvmørke og andre er helt mørke. Nogen enkel teori og model herfor er det hidtil ikke lykkedes at nå frem til. Guths vektor model baseret på zone teorien er nok stadigvæk godt bud på en enkel model for farvesynet. Referencer: Se Kurverne side 13 er modificeret efter Bruce Mac Evoys i Handprints. Websiderne er sidst revideret Post-impressionisterne, les fauves elskede komplementærfarver. Her Kees van Dongen.( ) Tête dela femme, og Tête dela femme au chapeau,stella

7 Referencer: Bellmer: The statesman and ophthalmologist: Gladstone and Magnus on the evolution of human colour vision, one small episode of the nineteent-century Darwainian debate. Ann.Sci. 56, Berlin,B, Kay,P Basic Color Terms. Their Universatility and Usage. Univ.of California Press Bornstein, K H, Kessen, W, Weiskopf S: The categories of hue in infancy. Science 191: (4223) : , Boynton, R. M., Olson.C.X. : Locating basic colors in the OSA space Col. Res. Appl. 92: , Gouras, P.: Color vision. I Internettes Webvision Guth, S L, Lodge, H R: Heterochromatic additivity and acuity response, and a new color model. J. Opt.Soc. Am. 63, Holmgren, F : Nordisk Familjebok. Konversationslexicon och Realencyclopædi. 1882: Kay, P, Maffi, L: Color appearance and Evolution of Basic Color Lexicons. Amer Antroppol. 101: ,1999. Kay; P, Regier,T.: Resolving the question of color naming universals. PNAS 100, ,2003. Kelly, K L, Judd, DB : The ISCC-NBS method of designating colors and a dictionary of color names (Washington: Dept. of Commerce, National Bureau of Standards) Kornerup, A., and Wanscher,J H Farver i farver. English edition, The Methuen handbook of colour and colour dictionary, 2nd revised ed. (London: Methuen, 1967). Mcenoy, B. Handprints Colour vision last ed Modificeret efter Brice KcEnoys Handprints Matsusawa, T. Colour naming and classification in a chimpanzee( Pan troglodytes) J. human. Evol. 14: Sandell, J H :Gross,CG, Bornstein, M H : Color Categories in the Macaques. : J. Comp.Physiol.Psychol.: 93: Sivik, L. : Color systems for cognitive research. I: C. L. Hardin and Maffi (eds) Color Categories in Thought and Language. Cambridge Univ. Press, Cambridge Kurverne side 12 og 13 er modificeret efter Bruce Mac Evonts. Websiderne er sidst revideret

Eksperimenter med farver for de ældste klasser.

Eksperimenter med farver for de ældste klasser. Eksperimenter med farver for de ældste klasser. v/ Geert Cederkvist ! "# $ Farver og farveopfattelse side 2 Indhold Farver... 3 Hvordan opfatter vi farver?... 4 Farvemixeren.... 6 Komplementærfarver...

Læs mere

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister Printeren gør det muligt at kommunikere i farver. Farver tiltrækker opmærksomhed og forøger værdien af det udskrevne materiale eller de udskrevne oplysninger. r øger læsbarheden, og farveudskrifter læses

Læs mere

Visuel oplevelse. Billedopfattelse. Perception : Oversigt. Lysstyrke Kontrast Flimren Farve... MMT, 2003 Kristoffer Jensen

Visuel oplevelse. Billedopfattelse. Perception : Oversigt. Lysstyrke Kontrast Flimren Farve... MMT, 2003 Kristoffer Jensen Billedopfattelse MMT, 2003 Kristoffer Jensen Lysstyrke Kontrast Flimren Farve... Visuel oplevelse Mønster Afstand Form Størrelse Tidspunkt Perception : Oversigt Hvordan et objekt ser ud afhænger af hvad

Læs mere

Om brugen af farvebetegnelser i dansk på internettet

Om brugen af farvebetegnelser i dansk på internettet Om brugen af farvebetegnelser i dansk på internettet Esben Alfort Brugen af farvetermer i dansk, som det skrives på internettet, viser, at bestemte farver kan modificeres eller sammensættes for en mere

Læs mere

CIE systemet, farvemåling Lyset og øjet 12

CIE systemet, farvemåling Lyset og øjet 12 Af Per Nellemann CIE systemet, farvemåling Lyset og øjet 12 Farvedebilleder indgår i vor hverdag på utrolig mange og tiltagende måder. TV, video kamera, fotoapparat, PC med tilhørende printer og nu også

Læs mere

Artikel nr. 3. AGI 419 juli 2005

Artikel nr. 3. AGI 419 juli 2005 Artikel nr. 3 AGI 419 juli 2005 Black in business Separation med gcr giver mindre farveforbrug og mindre farvestik tekst Kay Werner Schmidt kw@kaywerner.dk Traditionel reproduktion til arkoffset er kromatisk.

Læs mere

HVILKEN FARVE SKAL DU VÆLGE?

HVILKEN FARVE SKAL DU VÆLGE? HVILKEN FARVE SKAL DU VÆLGE? FASHION & SIKKERHED FASHION FARVER TIL DIN HUND VÆLG DEN RIGTIGE FARVE Fashion farverne - pink, lilla og turkis - udtrykker følelser og attitude. Brug dem når du vil give din

Læs mere

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal:

KOMMUNIKATION/ IT C. Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: Titel: Grafisk design Navn: Mark B, Thomas L og Maria S Klasse: 1.4g Dato: 8/12 2006 Sidetal: 1 Indholdsfortegnelse: Farvelære s. 2 - farvens fysik s. 2 Øjet s. 2 - farvesyn s. 3 - nethinden s. 3 - efterbilleder

Læs mere

Kan I blande farver på computeren?

Kan I blande farver på computeren? Kan I blande farver på computeren? Nøgleord: Materiale: Varighed: Farveblanding med lys (additiv farveblanding), Primær farver, Sekundærfarver, Optisk farveblanding Digital øvelse ½ lektion Det handler

Læs mere

Farver og farveblindhed

Farver og farveblindhed Farver og farveblindhed Indhold 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 Hvad er farver? Hvad betyder farver? Farvesyn Farveblindhed Hvordan ser den farveblinde? Test af farvesynet Farvesyn og erhverv Hvornår bør farvesynet

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual PROGRAM: 10.00-11.30: Velkomst/præsentation. Introduktion til lampetyper, grundlæggende farvelære og præsentation af mulighederne

Læs mere

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung

Velkommen. Til at rejse & male med Inge Hornung Velkommen Til at rejse & male med Inge Hornung Start med at tænke over, hvad man vil lave: En stemning Landskab Mennesker Huse Portræt Dyr Vil vi male naturalistisk eller abstrakt. Tænk på at Weie sagde

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN

Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN UFFE CHRISTOFFERSEN Portræt af VIBEKE STORM RASMUSSEN af UFFE CHRISTOFFERSEN 2014 PORTRÆTTET og FARVEN Maleriet byder konstant på nye udfordringer. Den seneste opgave har været et portræt af tidligere regionrådsformand Vibeke

Læs mere

Pigment Akvarel uden grænser. Peter V. Nielsen

Pigment Akvarel uden grænser. Peter V. Nielsen Pigment Akvarel uden grænser Peter V. Nielsen Pigment Jordfarver Okker, Sienna, Umber Traditionelle farver Uorganiske farver fra mineraler Cobolt, Cadmium Andre kilder til farver Moderne farver Organiske

Læs mere

Kan I blande farver med lys?

Kan I blande farver med lys? Kan I blande farver med lys? Nøgleord: Materiale: Varighed: Farveblanding med lys (additiv farveblanding), Primær farver, Sekundærfarver Fysisk øvelse - NB! kræver særlig forberedelse - 3 dioder (rød,

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Tilpasning af farver. Kay Werner Schmidt

Tilpasning af farver. Kay Werner Schmidt Tilpasning af farver Kay Werner Schmidt Den skal være rød! Farven skal være rød men hvilken rød tænker du på? Det kan være svært at sætte ord på. Farveskala Som en hjælp til valg af farver har vi designet

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Artikel nr. 2. AGI 418 juni 2005

Artikel nr. 2. AGI 418 juni 2005 Artikel nr. 2 AGI 418 juni 2005 C100- M20-Y50- K0 Akromatisk farveblanding C20- M100-Y50- K0 Eller rettere: Akromatisk opbygning af gråkomponenten tekst Kay Werner Schmidt kw@kaywerner.dk C50- M20-Y100-

Læs mere

Resultater af forskningsprojektet LED lys til ældre

Resultater af forskningsprojektet LED lys til ældre Resultater af forskningsprojektet LED lys til ældre Line Kessel, 1.reservelæge, phd, FEBO Øjenafdelingerne Roskilde Sygehus og Glostrup Hospital Kan man ved hjælp af ændret indendørsbelysning forbedre

Læs mere

PANTOMIMETEATRET. Udarbejdet af Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen.

PANTOMIMETEATRET. Udarbejdet af Helle Houkjær og Lone Skafte Jespersen. PANTOMIMETEATRET Pantomimeteatret er noget helt for sig. Der findes ikke magen til i hele verden. Bygningen er da også fredet, så den må ikke rives ned eller forandres; den skal forblive, som den er. Bygningen

Læs mere

af Louise Byg Kongsholm og Anja Bisgaard Gaede

af Louise Byg Kongsholm og Anja Bisgaard Gaede af Louise Byg Kongsholm og Anja Bisgaard Gaede Side 58 TØJ nr. 05 September 2012 Nyhed fra trendforskningen: Farvedatabase forudsiger farver to år frem Er det muligt to år i forvejen at forudsige, hvilke

Læs mere

Digital modeljernbane

Digital modeljernbane Digital modeljernbane Märklin 3084 DB BR 50 ombygget til digital drift Peter Topp Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.dk www.digital-train.com Peter Topp Engelsted Jonasen Märklin 3084

Læs mere

Rapport Grafisk design Af Benjamin, Steffen, Jacob A og Nicklas

Rapport Grafisk design Af Benjamin, Steffen, Jacob A og Nicklas Rapport Grafisk design Af Benjamin, Steffen, Jacob A og Nicklas Indholdsfortegnelse Typografi... 2 Opsætning... 2 Komposition og layout... 3 Harmoni i komposition... 3 Dynamik i et billede:... 4 Placering...

Læs mere

Signal- og advarselsfarver

Signal- og advarselsfarver Side 1 4 Signal- og advarselsfarver Lærervejledning Indhold: Om temaet mål med øvelserne 2 Begreber/nøgleord, der arbejdes med i øvelserne 2 Inden I går i gang med øvelserne 3 Øvelser: Øvelse 4.1.: Kan

Læs mere

Farvelærer i 1. klasse udarbejdet af Elin Engholm 1

Farvelærer i 1. klasse udarbejdet af Elin Engholm 1 Farvelære i 1. klasse. Mål: får en grundlæggende basisviden om farver og farvesammensætninger får et kendskab til farvernes forskellighed og virkning kan anvende enkle farveblandinger eksperimenterer med

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Grafisk Design. Komposition. Skrifttyper og Typografier

Grafisk Design. Komposition. Skrifttyper og Typografier Komposition Komposition betyder: [Kom]=sammen og [ponere]=stille, sætte Det handler om at skabe orden og helhed i mediet. Det der skal formidles videre det skal fungere sådan at modtageren hurtig kan skabe

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Reveal the colours of nature. Akutex FT farveudvalg

Reveal the colours of nature. Akutex FT farveudvalg Reveal the colours of nature Akutex FT farveudvalg Reveal the colours of nature Akutex FT farveudvalg Da vi udviklede dette nye farveudvalg, henvendte vi os til en gruppe af Europæiske indretningsarkitekter,

Læs mere

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom

Kjers. sygdom. Nyt fra forskningsfronten. Et studie der søger at påvise årsager til og behandling af denne hidtil uhelbredelige øjensygdom Kjers Nyt fra forskningsfronten sygdom Gitte Juul Almind Reservelæge, ph.d.-stud. Kennedy Centret Illustrationer: Mediafarm arvelig synsnerveskrumpning (ADOA - Autosomal Dominant Opticus Atrofi) Et studie

Læs mere

Kalkmaleriernes farver

Kalkmaleriernes farver Kalkmaleriernes farver Kalkmalerens farvepalet var begrænset til pigmenter, der ikke nedbrydes af kalkens basiske miljø. Pigmenterne anvendtes rent og blandede. For at få lysere farver har kalkmaleren

Læs mere

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten

Kapitel I til Grafisk design. Kromatisk/akromatisk opbygning af gråkomponenten Kapitel I til Grafisk design opbygning af gråkomponenten Kapitel I 2 opbygning af gråkomponenten Det følgende kapitel er en præcisering af side 101 i bogen»grafisk design«. De seks første lodrette farvefelter

Læs mere

Farver og repræsentation af farvebilleder

Farver og repræsentation af farvebilleder Multimediekursus: epræsentation og kodning Søren Olsen Farver og repræsentation af farvebilleder Synligt lys er den del af det elektromagnetiske spektrum med en bølgelængde mellem ca. 400 og ca. 700 nanometer.

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

FÅ STYR PÅ FARVERNE MED NCS

FÅ STYR PÅ FARVERNE MED NCS FÅ STYR PÅ FARVERNE MED NCS INDHOLD: Hvad er NCS 03 NCS Design Tools 04 NCS Exterior 06 NCS Farveprøver 08 NCS Glossy 09 NCS Colour Scan 2.0 10 NCS Øvelsesmateriale 11 Mix Trends 15 Mix Magazine 16 NCS

Læs mere

Matroider Majbritt Felleki

Matroider Majbritt Felleki 18 Rejselegatsformidlingsaktivitet Matroider Majbritt Felleki Den amerikanske matematiker Hassler Whitney fandt i 1935 sammenhænge mellem sætninger i grafteori og sætninger i lineær algebra. Dette førte

Læs mere

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, præcis og praktisk

Triangle Colorscale. Created for design CMYK GUIDE. Intuitiv, præcis og praktisk Created for design CMYK GUIDE Intuitiv, præcis og praktisk »Det er hurtigt at finde en farve i CMYK GUIDE. Og den farve du vælger, bliver præcis i tryk!« INTUITIV Hurtigt værktøj til designeren CMYK GUIDE

Læs mere

Synsfelt øje og hjerne

Synsfelt øje og hjerne 60 m 36 m 12 m f i G U R 1 f i G U R Kikkertsyn kun centrum af synsfeltet er bevaret Synsfelt øje og hjerne Computerstyret synsfeltundersøgelse gør det muligt for øjenlægen at opdage sygdomme i øje og

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje Grafisk design Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Farver... 4 Kompositioner... 7 Typografi... 8 Praktisk arbejde... 10 Vores rapport opbygning...

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 10. juni Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 10. juni Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 10. juni 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

Byg et hus - 4. klasse Til lærerne med supplerende tekst

Byg et hus - 4. klasse Til lærerne med supplerende tekst Byg et hus - 4. klasse Til lærerne med supplerende tekst Power point for lærere er mulig at bruge som forberedelse inden power point for elever vises Farver er en subjektiv opfattelse. Der kan aldrig siges

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Stof / metervarer - efterår 2014. KreStoffer. Stof / garn / mønstre / tilbehør / syskole METERVARER

Stof / metervarer - efterår 2014. KreStoffer. Stof / garn / mønstre / tilbehør / syskole METERVARER KreStoffer Stof / garn / mønstre / tilbehør / syskole METERVARER Efterår 2014 1 Bomuld - ensfarvet denim look En lækker metervare i bomuld, polyester og lycra i ensfarvet denim look - strækstof - God til

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Digital modeljernbane

Digital modeljernbane Digital modeljernbane Märklin 3060 m.fl. EMD F7 ombygget til digital drift Peter Topp Engelsted Jonasen www.digitaltog.dk www.digital-train.dk www.digital-train.com Peter Topp Engelsted Jonasen Märklin

Læs mere

KONTRASTFORMERNE EGENKONTRAST LYS OG MØRKE KULDE OG VARME KOMPLEMENTÆRKONTRAST SIMULTANKONTRAST KVALITETSKONTRAST KVANTITETSKONTRAST

KONTRASTFORMERNE EGENKONTRAST LYS OG MØRKE KULDE OG VARME KOMPLEMENTÆRKONTRAST SIMULTANKONTRAST KVALITETSKONTRAST KVANTITETSKONTRAST farveteori KONTRASTFORMERNE EGENKONTRAST LYS OG MØRKE KULDE OG VARME KOMPLEMENTÆRKONTRAST SIMULTANKONTRAST KVALITETSKONTRAST KVANTITETSKONTRAST EGENKONTRAST En kontrastform hvor mindst tre farver afviger

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

MEMOday. Art.nr Rev A DK

MEMOday. Art.nr Rev A DK Brugervejledning MEMOday Art.nr 508260 Rev A DK Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sådan kommer du i gang... 3 3. Talestøtte... 4 4. Skift baggrundsfarve... 4 5. Tidsintervaller... 4 6. Batteribackup...

Læs mere

White Words Peter Callesen

White Words Peter Callesen White Words Peter Callesen White Words Et udsmykningsprojekt til KUA 2 Tårnet set fra stueetagen i Læringsgaden White Words - Detaljebilleder fra model Toppen af tårnet set fra 3. sal White Window, 2010

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

INGREDIENSER NATURLIGE PA R A B E N P P D U D E N

INGREDIENSER NATURLIGE PA R A B E N P P D U D E N & UDEN A M MONIAK P e r m a n e n t fa r v e c r e m e u d e n a m m o n i a k NATURLIGE INGREDIENSER PA R A B E N P P D U D E N be BLACK be RED be BROWN be BLOND At være GREEN : Det er en ansvarlig og

Læs mere

Lene Bjerregaard. Farveordbog. 100 farvers skjulte universelle signaler

Lene Bjerregaard. Farveordbog. 100 farvers skjulte universelle signaler Lene Bjerregaard Farveordbog 100 farvers skjulte universelle signaler Forlaget Colourful Lene Bjerregaard er både arkitekt, psykoterapeut og farveforsker. Allerede i 1992 stod det klart for forfatteren,

Læs mere

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole

Forsøg til Lys. Fysik 10.a. Glamsdalens Idrætsefterskole Fysik 10.a Glamsdalens Idrætsefterskole Henrik Gabs 22-11-2013 1 1. Sammensætning af farver... 3 2. Beregning af Rødt laserlys's bølgelængde... 4 3. Beregning af Grønt laserlys's bølgelængde... 5 4. Måling

Læs mere

Synopsis oplæg. - et bud på hvordan en synopsis kan skrives. Åben Universitet 2008. Center for Visual Cognition @ www.psy.ku.

Synopsis oplæg. - et bud på hvordan en synopsis kan skrives. Åben Universitet 2008. Center for Visual Cognition @ www.psy.ku. Synopsis oplæg - et bud på hvordan en synopsis kan skrives Åben Universitet 2008 Synopsisskrivning Introduktion Hvad er en synopsis Krav Disposition Formalia Synopser og feedback Spørgsmål I er, som altid,

Læs mere

Mirrors 2011. presented by. kat.357-2

Mirrors 2011. presented by. kat.357-2 presented by kat.357-2 9 cm IDE Nr. 6204354 SPA1073-4040 Ornament Satin Silver Vejl. udsalgs pris pr. stk. 499,00 IDE Nr. 6204355 SPA1073-4080 Ornament Satin Silver Vejl. udsalgs pris pr. stk. 899,00 IDE

Læs mere

Farver og farveblindhed

Farver og farveblindhed Farver og farveblindhed Indhold 4 5 6 6 6 8 9 10 11 11 12 Hvad er farver? Hvad betyder farver? Farvesyn Farveblindhed Hvordan ser den farveblinde? Test af farvesynet Farvesyn og erhverv Hvornår bør farvesynet

Læs mere

Sprog og tanke er den farlig? - kan den spises?

Sprog og tanke er den farlig? - kan den spises? Sprog og tanke er den farlig? - kan den spises? Michael Ejstrup Forskningschef i sprog Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Lynkursus i sprogvidenskab (1) Start i antikkens Grækenland med Aristoteles

Læs mere

Transducere H1. 2012 Lkaa

Transducere H1. 2012 Lkaa Transducere H1 2012 Lkaa Øjet følsomhed Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Elektromagnetiske spektrum Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 3 Øjets opbygning 1. Glaslegemet 2. Ora serrata 3. Akkomodationsmusklen

Læs mere

2 Farver påvirker hinanden

2 Farver påvirker hinanden Farver påvirker hinanden Side 1 2 Farver påvirker hinanden Lærervejledning Indhold: Om temaet mål med øvelserne 2 Begreber/nøgleord, der arbejdes med i øvelserne 2 Inden I går i gang med øvelserne 3 Øvelse

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Artikel nr. 1. AGI 417 maj 2005

Artikel nr. 1. AGI 417 maj 2005 Artikel nr. 1 AGI 417 maj 2005 C20 M13 Y14 Neutral grå og Half&half C30 M20 Y22 Sådan kombinerer du en neutral grå farve i cmyk så du undgår farvestik. tekst Kay Werner Schmidt kw@kaywerner.dk C40 M27

Læs mere

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR

Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Optical Time Domain Reflectometer Princip for OTDR Hvad er en OTDR Backscattered lys Pulse input Hvad er en OTDR? En OTDR er et instrument, der analyserer lys tabet i en optisk fiber og benyttes til at

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2

Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2 Grafisk Design En rapport af Jonas, Lenni, Andreas og Sebastian 1.2 Indholdsfortegnelse: Side 3-4 Typografi Af Sebastian Andersen Sebastian A, Andreas H, Lenni M, Jonas H Grafisk design - 1 - Side 5-6

Læs mere

Farvelære. Lærervejledning. Indhold:

Farvelære. Lærervejledning. Indhold: Side 1 3 Lærervejledning Indhold: Om temaet mål med øvelserne 2 Begreber/nøgleord, der arbejdes med i øvelserne 2 Inden I går i gang med øvelserne 3 Øvelse 3.1.: Kan I blande farver med øjnene? 4 Øvelse

Læs mere

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP

naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP naturens farver NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte

Læs mere

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet

Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet Beskrivelse af undervisningsmodellen Faglig læring pa Den Kreative Platform Søren Hansen, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som

Læs mere

Farveegenskaber og forskning i lysdioder

Farveegenskaber og forskning i lysdioder Farveegenskaber og forskning i lysdioder Carsten Dam-Hansen Birgitte Thestrup, nders Thorseth, Peter Jensen og Paul Michael Petersen LaserSystemer og Optiske materialer, Risø DTU Hvidt lys med LED, farveegenskaber

Læs mere

Dagens program. Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af jeres dekoratør. Kl. 10.05 Se biblioteket med nye øjne.. Rundtur.

Dagens program. Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af jeres dekoratør. Kl. 10.05 Se biblioteket med nye øjne.. Rundtur. Dagens program Kl. 10.00 Velkomst og præsentation af jeres dekoratør. Kl. 10.05 Se biblioteket med nye øjne.. Rundtur. Kl. 10.30 Gode råd, tips og en lille smule regler. Kl. 10.55 Afslutning. Ét budskab

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

Primære farver. RGB=Red, Green, Blue. CMYK=Cyan, Magenta, Yellow,

Primære farver. RGB=Red, Green, Blue. CMYK=Cyan, Magenta, Yellow, Farver Primære farver RGB=Red, Green, Blue CMYK=Cyan, Magenta, Yellow, Key color Additive Subtraktive Reducér for at skabe hvid Kombinér for at skabe sort Farver RGB RGB (rød, grøn, blå), anvendes til

Læs mere

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk

Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Opdateringer til førsteudgaven for Claus Drengsted-Nielsen: Grammatik på dansk Grammatik på dansk er nu på Facebook: facebook.com/grammatikpd Her kan du følge med i sproglige spørgsmål og selv spørge.

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

SADOLIN PRÆSENTERER. Colour. News INSPIRATION SADOLIN.DK

SADOLIN PRÆSENTERER. Colour. News INSPIRATION SADOLIN.DK PRÆSENTERER Colour News INSPIRATION.DK » Det skal være sjovt at male!«efterårets farvenyheder For os hos Sadolin kommer maling altid i første række. Vi elsker, hvordan forskellige farver kan hæve humøret,

Læs mere

comp lex li Nordisk sprogforståelse møder de sociale netværk

comp lex li Nordisk sprogforståelse møder de sociale netværk comp lex li Nordisk sprogforståelse møder de sociale netværk Oktober 2011 1 Introduktion Vores projekt, hvis arbejdstitel er NordChat, er at lave et website, der etablerer kontakt mellem børn og unge i

Læs mere

Viden om farver - et studio i farver og deres virkning. farver

Viden om farver - et studio i farver og deres virkning. farver Viden om farver - et studio i farver og deres virkning Viden om farver Om vanens magt, kultur Vi taler ofte om vanens magt. Men hvad med farvens? Hvor stor betydning har farver for vores hverdag, og hvorfor

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING

MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1-2: ELEKTROMAGNETISK STRÅLING MODUL 1 - ELEKTROMAGNETISKE BØLGER I 1. modul skal I lære noget omkring elektromagnetisk stråling (EM- stråling). I skal lære noget om synligt lys, IR- stråling, UV-

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen

Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan Pkt. 3c. Bilag 3. Direktøren. Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen. Kære Ralf Hemmingsen Direktøren Bestyrelsesmøde nr. 76, den 27. jan. 2014 Pkt. 3c. Bilag 3 Københavns Universitet Att.: Ralf Hemmingsen Kære Ralf Hemmingsen Tak for indberetning af dimensionering. Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Vi er ikke som de andre. FARVEOPLÆG OG MOCKUP PÅ IDENTITET

Vi er ikke som de andre. FARVEOPLÆG OG MOCKUP PÅ IDENTITET Vi er ikke som de andre. FARVEOPLÆG OG MOCKUP PÅ IDENTITET 02 Indledning. Dette oplæg indeholder oversigt over farvevalg og -symbolik Fleggaard Leasing samt relaterede forretningsområder, herunder Fleggaard

Læs mere

RTG Frederick Ertel

RTG Frederick Ertel Park robotten Robot Kom/it afsluttende opgave. Valg af opgave og retning Jeg valgte at arbejde med udemiljø. Derefter valgte jeg at arbejde med automatisering og kampagne ved at designe en robot, der både

Læs mere

Naturvidenskab. Hvis man skulle prøve at tegne, hvordan den naturvidenskabelige metode fungerer, vil den se sådan her ud:

Naturvidenskab. Hvis man skulle prøve at tegne, hvordan den naturvidenskabelige metode fungerer, vil den se sådan her ud: Naturvidenskab Videnskab handler om at samle ny viden, så natur-videnskab er det ord, vi bruger om at samle ny viden om naturen. Når vi hører ordene videnskab eller naturvidenskab, er det første, der dukker

Læs mere

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap

Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy, RNIB Videncenter for Synshandicap Ideer til undervisning af udviklingshæmmede voksne med et synshandicap Af Gill Levy

Læs mere

Guide Forårets Firkanter

Guide Forårets Firkanter Guide Forårets Firkanter En trin for trin guide, med plads til dine noter. KREATIV AKRYLMALING www.kreativakrylmaling.dk Christina Christiansen Copyright KreativAkrylmaling.dk, må ikke kopieres eller videregives

Læs mere

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter.

Grafisk Design. Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Brainstorms Brainstorms INSPIRATION Facebook: Opdatering fra en Teenager en typisk fredag aften. Kilde: Min kusines datter. Sjovt med skråtstillet, skaber dynamik i opslaget. Fed taleboble til små-annoncer.

Læs mere

Kom/IT Grafisk design 13/12/2006

Kom/IT Grafisk design 13/12/2006 Farver og former Farver betyder en stor del i dit værk, om det er et grafisk værk, eller et kunstbillede, det vigtig ved at bruge farver er at det giver værket liv, det beskriver sin stemningen og giver

Læs mere

Af Per Nellemann. Goethes glas, som demonstrerer Trübeffekten.

Af Per Nellemann. Goethes glas, som demonstrerer Trübeffekten. Goethes gåde Øjet og lyset 8 En parafrase over Tischbein: Goethe på den romerske Campagne ( 1786-87). Digteren Goethe fra den tyske romantik skrev i sine ungdomsår om livets store følelser. I de sidste

Læs mere

Tolerancens kulturnaivitet

Tolerancens kulturnaivitet Kapitel 5 Tolerancens kulturnaivitet I den modsatte ende i forhold til konservatismen finder man det, man i mangel af bedre kunne kalde kulturnaivitet. Her ses alt som et udtryk for kultur. I det mindste

Læs mere

Forsøg: Stroopeffekten

Forsøg: Stroopeffekten Forsøg: Stroopeffekten Baggrund John Ridley Stroop rapporterede i 1935 et fænomen i Journal of Experimental Psychology, der blev kendt som Stroop-effekten. Stroops påpegning af fænomenet var motiveret

Læs mere

Kropsfjer fra knortegås. De dunede fjer er med til at holde fuglen varm.

Kropsfjer fra knortegås. De dunede fjer er med til at holde fuglen varm. Tekst, nogle foto og tegninger (Eva Wulff) er venligst udlånt af Malene Bendix www.skoven-i-skolen.dk Om fjer Har du nogensinde prøvet at holde en fjer i hånden? At skille strålerne ad og samle dem igen

Læs mere