AARSBERETNING / STAV ANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S Bidrag. til. kundskaben om Norges eoleopterfauna (V) konservator Helliesen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARSBERETNING / STAV ANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S. 29-44. Bidrag. til. kundskaben om Norges eoleopterfauna (V) konservator Helliesen."

Transkript

1 AARSBERETNING / STAV ANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S Bidrag til kundskaben om Norges eoleopterfauna (V) af konservator Helliesen. I dette bidrag har jeg behandlet de af mig fundne cole~ optera, som henføres til Thomsons gruppe Rhynchophori. Ved gjennemgaaelsen af mine insekter, hørende til denne gruppe, har jeg fundet 36 arter, der er nye for vort lands fauna. Disses navne er i nedenstaaende fortegnelse fremhævet med fedet'e typer og nummere, der danner en fortsættelse til mit bidrag IV i museets aarsberetning for Af de for vor fauna nye arter maa jeg fremhæve to, nemlig Othiorrhynchus dese.rtus Rosen. og Sitona ononides Sharp., der ikke tidligere er funclne inden den skandinaviske halvø.

2 311 Gurculionidæ. Otiorrhynchini Otiorrhynchus atroapterus De Geer. Denne art forekommer meget almindelig paa Jæderens flyvesandsfelter, hvor den lever paa marehalmen. Ny for landets fauna Otiorrhynchus ligneus Oliv. Et enkelt exemplar har jeg fundet ved Tønsberg. Ny for vor fauna. O. sea ber Lin. Fundet paa Moss og ved Hærsjø i Romerike. O. nodosus Fabl.'. = maurus Gyll. Slægtens almindeligste art. Jeg hal' taget den i Hitterdal, Vestfjorddal, Mjøsvand, Gausta og i Valders. O. blcmclus Gyll. Denne art er væsentlig en kystform. Jeg har fundet den almindelig paa Tjømø, paa Rauø og ved Fredrikstad.. O. singulæris Lin. = picipes Fab. Almindelig i hele Stavanger amt. O. suleatus Fab. Paa østlandet el' denne art sj elden. et enkelt exemplar. ved Drøbak. J eg har fundet O. rugifrons Gyll. Sjelden. Et enkelt exemplar har jeg taget paa Tjømø. ' 0. ligustici Lin. Fundet ved Drøbak, Tønsberg og paa Tjømø. O. ovatus Lin. Almindelig. Fredrikstad. Fundet ved Tønsberg, Holmestrand og

3 Otiorrhynchns desertns Rosenh. Oblongo-ovatus, niger, opacus, parce griseo-pilosus, antennis peclibusque ferrugineis, rostro canaliculato capite fere longiore; prothorace latudine fere longiore, lateribus æqualiter rotundato, grosse granulato, medio carina abbreviata instrueto; elytris ovalis, punctatostriatis, interstitiis fere planis, leviter rugulosis. Femol'ibus anticis dente valiclo, posticis denticulo minuto armatis. L. vix. i) mm. O. muscorum Grenier. Bestimm. Tab. der europaischen Col. IX, I, pag Aflang ægformet, sort, mat, temmelig tyndt bedækket med lange graa haar. Følehorn og ben brunrøde, laarene bevæbnede med en tand. Snuden er en smule længere end hovedet og svagt afsmalnende mod spidsen. Hovedet og snuden er grovt og lidt rynket punkteret, den sidste langs midten med en længdefure. 0jnene ovale, temmelig smaa og lidet udstaaende. Bryststykket er omtrent lige langt som bredt, med jævnt og ikke stærkt afl'undede sider, jævnt grovkornet, langs midten med en afkortet længdekjøl. Vingedækkerne ovale, med stærkt afrundede skuldre, siderne jævnt afrundede, længdestriberne temmelig tæt punkterede, mellemrummene brede og næsten plane og fint rynket punkterede. Laal'ene er bevæbnede med en tand. Forbenets tand er stor og lidt kløvet i spidsen. Bagbenets tand er ganske liden. Af denne for vor fauna nye art har jeg fundet et par exemplarer ved Kristiania. Den er ikke tidligere iagttaget i Skandinavien. Phyllobiu8 piri Lin. Fundet ved Grimstad af kand. Traaen. Ph. argentatu8 Lin. Almindelig ved Drøbak og Holmestrand.

4 3:2 Ph. 'Ynaculicornis Germ. Fundet ved Holmestrand og Vikersund. Brachyderini. Polyclrllsus rnollis Stroem = micans F. Forekommer alminc1elig ved Drøbak, Tønsberg, paa Tjømø og ved Vikersund. P. {lavipes De Geer. Funelet ved Drøbak og Lillestrømmen. P. cetvinus Lin. Forekommer paa Hankø, Rauø og ved Tønsberg Polydrusus pilosus Green. = binotatus Thoms. Fundet i Telemarken, vec1 Vikersund og i Asker. Ny for landets fauna. P. tereticollis De Geer = undatus F. Alminc1elig ved Drøbak, Noresund, Mjøsvand og Tønsberg. P. ntficornis Bonsd. = fulvicornis F. Fundet ved Noresund og i Vestfjorddal. SCiClphilus asperatus Bonsd. = muricatus F. Taget i Hitterdal. Strophosornus c01'yli Fab. Funelet ved Grimstad af kanel. Traaen. Str. cclpitatus De Geer = obesus Marsh. Fundet i Hitterdal, ved Tønsberg, paa Tjømø, Moss og Hærsjø i Romerike. Str. faber Herbst. Ved Grimstad fundet af kanel. Traaen Strophosomus later alis Payk. =, limbatus F. Af denne art, eler er ny for vor fauna, hal' jeg fundet et exemplar paa Hankø og et par paa J æderen. Ved Drøbak er den fundet af skolebestyrer Warloe.

5 33 Brachyderes incanus Lin. Forekommer i Hitterdal Sitona griseus F. Denne for vor fauna nye art forekommer almindelig mellem smaa salixarter paa Jæderens sandbakker Sitona hispidulus F. Sjelden. Af denne art har jeg fund et et enkelt exemplar ved Stavanger. Ny for landets fauna. S. flavescens Marsh. Fundet ved Grimstad af Traaen Sitona humeralis Steph. = discoidoos Gyll. Ny for landets fauna. Ved Kristiania har jeg fundet et par exemplarer. S. lineatus Lin. Fundet ved Holmestrand og Vikersund Sitona suturalis Steph. = elegans Gyll. Af denne ligeledes for vor fauna nye art har jeg taget et par exemplarer ved Kristiania Sitona ononides Sharp. Oblongus, subtiliter punctatus, squamosus, antennis, tibiis femoribusque basi obscure ferrugineis, oculi depressi fronte plana, canaliculata, prothorace latitudine vix longiore, lateribus paulo rotundato, supra fusco-squamoso, albido-bilineato; elytris fusco-squamosis cinereo-maculatis, macula humeralis, lateribus corporeque subtus cinereosquamosis. L. vix. 5 mm. Bestim. Tab. Europaischen Coleopteren XIII, Il, pag. 78. Aflang, temmelig fint punkteret, tæt beklædt med graa og brune s~jæl. Følehorn, laarenes rod og tibierne mørk rustrøde. Hovedet kort, bredest over issen og derfra jævnt afsmalnende fortil. 0jnene ovale, lidet fremstaaende. 3

6 34 Hovedet er over øjnene smalere end over issen. Hovedet og snuclen oventil flad, langs midten med en smal fure. Behaaringen ensartet, mangler opstaaende børster over øjnene. Bryststykket lidt bredere end hovedet, lige lang som bred, bagtil næsten smalere end fortil, hvor det er lidt indsnøret. Siderne sva1t runc1ede. Temmelig fint og tæt punkteret, bedækket med brunlige skjæl, samt paa hver side med en paa langs gaaenc1e lysegraa skjællet, temmelig bred stribe. Vingedækkerne omtrent 21/ 2 gang saa lange og omtr. lh gang saa brede som bryststykket. Siderne paralleie. Fint punkterec1e, mediet punkterec1e længdestriber. Mellemrummene plane. Skjælklædningen graalig brun, siderne, skuldrene samt endel smaa firkantede aflange pletter lysegraa. Hele undersiden er graaskjællet, benene kort graahaarede. Et exemplar af denne for vor fauna nye art har jeg fundet ved Lillestrømmen i Akershus. S. sulcifrons Thunb. Fundet ved Hærsjø i Romerike og ved Fredrikstad. Trachyploeus bifoveolatus Bec1;:. Taget ved Drøbak og Hærsjø. Cleonini Cleonus fasciatns ~Iiill. = albidus F. Ny for landets falma. Et exemplar har jeg fundet paa Bastø ved Horten. Tropiphorini. Tropiphorus carinatus Miill. = mercurialis F. Fundet ved Tønsberg. Hylobiini. Hylobius abietis Lin..A.lmindelig ved Hærsjø paa Romerike og ved Moss.

7 35 B. piceus De Geer = pineti F. Forekommer ved Tønsberg.,::,.',,,'". " ",,',.,,:: ",:'.'..,,' H. pina,stri Gy Il. Et enkelt exemplar har jeg taget i Hitterdal. Hyperini. HyperCl rwmicis Lin. Fundet ved Lillestrømmen og i Hitterdal. H. amto?" Lin. = polygoni Lin. Func1et ved Drøbak, Hærsjø, Frec1rikstac1 samt i Asker. H. plantaginis De Geer. Taget ved Moss. Ved Drøbak er den fundet af Warloe Hypel'a trilineata lv1arsh. Nogle faa exemplarer har jeg fundet ved Kristiania.. Ny for vor fauna Hypera viciæ Gyll. Ligeledes ny for faunaen. Et par exemplarer har jeg fundet ved Kristiania. Limobitts borealis Payk. = c1issimilis Herbst. Et exemplar har jeg taget paa Hvaløerne. Erirrhinini. Pissocles pini Lin. Almindelig ved Drøbak, lvioss, Hærsjø og i Telemarken Pissodes validirostris Gyll. Ny for landets fanna. Jeg har taget den ved Kristiania. Ved Drøbak er den fundet af Warloe. P. Gyllenhali Schønh. Fundet ved Vikersund. G1"ypiclius equeseti F. Forekommer ved Drøbak og lvioss. ~.' '!.' ' "

8 36 Notaris acridulus Lin. Fundet ved Fredrikstad, Tønsberg og Hougsund. N. æthiops F. Taget ved Moss. Brachonyx pineti Payk. = indigena Herbst. Fundet ved Moss. Ved Drøbak taget af Warloe Anoplus plantaris N aez. = depilis Thoms. Fundet ved Drøbak. Ny for landets fauna. An. roboris Suffr. = plantaris Thoms. Taget ved Drøbak, paa Tjømø, Hankø, 1 Telemarken: og ved Vikersund. Tanysphyrus lemnæ Payk. Almindelig ved Lysaker Bagous brevis Gyll. Denne for vor fauna nye art har jeg fundet ved Lille-. strømmen Bagous nigritarsis Thoms. Fundet ved Drøbak og!ioss. Ny for landets fauna. Cossonini Cossonus linearis F. = ferrugineus Clairv. Ny for landets fauna. Fundet ved Drøbak af Warloe. EJrernotes planirost1-is Panz. = elongatus GylI. Fundet ved Fredrikstad Rhyncolus lignarius Marsh. = cylindrirostris Oliv. Flere exemplarer taget i en ospestubbe ved Drøbak.. Ny for Norges fauna. Cryptorrhynchini. Cryptorrhynchus lapathi Lin. Fundet ved Drøbak, Vikersund, i Hittendal og ved Hærsjø paa Romerike.

9 .,.. '.. '" :.. ',';.. ',' - r.,.'.",.. ':'/:':'"...,:::,:.',"::'.' '.", "' ',1. " ~ " ~. " -...,~' " "'. 'Io _. ','..... ' ':,:,., ". :,.. ~.' "...,... -, 37 Ceutorrhynchini. ~269.. CoeIiodes ruber.marsh. Ny for landets fauna. Forekommer ganske almindelig paa eg i Stavanger amt. C. rubicundus Herbst. Fundet ved Noresund i Krødsherred. C. quad"imaculatus Lin. = didymus. Fundet ved Drøbak. O. a/finis Payk. = geranii Payk. Ftmdet i Hitterdal, ved Fredrikstad, Tønsberg og i Vestfjorddalen. Rhinoncus castor F. Fundet almindelig i Hitterdal, Silj ord og Vestfj ord dal i Telemarken, ved Vikersund, Hærsjø, Drøbak, Moss og 'Tønsberg. Ved Grimstad er (len taget af kand. Traaen. R h. pericarpius Lin. Almindelig. Fundet ved Drøbak, Moss og Arendal. Ved Grimstad af Traaen. Phytobius 4-tuberculatus F. Fl1ndet ved Grimstad af Traaen. Ceuthor1'ynchidius floralis Payk. Ftmdet ved Moss. Ceuthor1-ynchus punctiger Gyll. Taget ved Kristiania og Arendal..o. erysirni F. Forekommer ved Drøbak. 'c. ericæ Gyll. Fundet ved Moss. Orobites cyaneus Lin. Fundet ved Drøbak af Warloe. "",. --=. - --' _..... ""-'.

10 38 Limnobaris T-album Lin. Fund et Siljorc1, ved Vikersund, Drøbak, Hougsund' og Asker. Tychiini. Balaninus nucum L. Fundet temmelig almindelig i Asker Balaninus villosus F. Et exemplar har jeg fundet paa Tjømø, og et ex emplar er taget ved Drøbak a.f Warloe. Ny for landets fauna. Balanobius salicivorus Payk. = brassicæ F. Almindelig ved Drøbak, Moss og Tønsberg. Anthonomus varians Payk. Fundet paa Bygdø ved Kristiania. 11. ru bi Herbst. Fundet ved Drøbak, lhoss og Noresund. Elleschus bipunctatus Lin. Forekommer ved Moss. Tychius quinquepungtatus Lin. Fundet ved Drøbak, Moss og i Hitterdal Tychius juneeus Reich. Et par exemplarer har jeg taget ved Kristiania. NT for landets fauna. T. tomentosus Herbst. Fundet paa Tjømø, ved Holmestrand og Vikersund~ T. picirostris F. Fundet ved Drøbak, Hærsjø, Vikersund og i Hitterdal. Almindelig Rhynchænus quercus Lin. Ny for landets fauna. Almindelig ved Stavanger paaunge egetrær.

11 '. 0'0 " ','_ 39 ' :...'.',.'... :.... Bh. testaeeus Miill. = scutellaris F. Fundet ved Drøbak og Noresund i Krøc1sherred. Rh. rusci Herbst. Fundet vec1 Vikers:mc1 og i Vef,tfjol'c1c1al i Telemarken. Bh. populi F. Taget ved Moss og Holmestrand. Rh. salicis Lin. Alminc1elig ved Drøbak, Hougsund, Moss og Tønsberg. Rh. stigma Germ. Ligeledes almindelig ved Drøbak, Moss, Tønsberg og N oresuncl i Krødsherred. Rh. folia.rum Miill. = saliceti F. Taget ved Mjøsvand i Telemarken Rhamphus pnlicarius Herbst. = fla,vicornis Clairv. Ny for landets fauna. Forekommer paa birk ganske almindelig omkring Stavanger og enkelte steder paa Jæderen Rhamphus subæneus Illig. = æneus Boh. Ny for landets fauna. Jeg har fundet den paa smaa salixartel' voksende langs J æderens sandstrande, men ikke hyppig Gymnetron beccabungæ Lin. Et par exemplarer har jeg taget ved Drøbak. Ny for vor fauna. G. veronicæ Germ. Fundet paa Tjømø. G. noctis Herbst. Fundet ved Drøbak, Holmestrand og i Hitterdal. Miarus campanulæ Lin. Fundet ved Drøbak, Moss, Holmestrand og Hærsjø, almindelig.

12 40 Oionus sc1'ophula1'iæ Lin. Fundet ved Fredrikstad, paa Hankø, ved Tønsberg og i Hitterc1al. Magdalidini..zvIagdctlis violacea Lin. Alminc1elig. Funclet ved Drøbak, Fredrikstad og paa Hankø, Tjømø, ved Tønsberg og Noresund. M. n4icornislin. = pruni Lin. Forekommer ved Tønsberg. M. carbonaria Lin. Fundet ved Tønsberg, Noresund og Mjøsvanr Magdalis cerasi Lin. Et par exemplarer har jeg fundet ved Tønsberg. Ny for landets fauna. Apionini. Apion cmccæ Lin.. Forekommer i Hitterdal. A. sabulaturn Kirb. Taget ved Drøbak. A. confluens Kirby. Fundet ved Drøbak. A. fcweturn Gyll. = Sundevalli Boh. Fundet ved Noresund, i Hitterdal og ved Hærsjø. A. sirnile Kirby. Fundet ved Kristiania?g Drøbak. A. 'II-iciæ Payk. Taget ved Drøbak og i Hitterdal. A. ononicolc6 Bach. = Bohemani Thoms. Forekommer ved Drøbak.

13 41... " A. varipes Germ. Fundet ved Drøbak og paa Tjømø. A. ap?"icctns Herbst. Fundet ved Drøbak, i Hitterdal og ved Tønsberg. Ved Grimstad er den fundet af kand. Traaen. A.. assimile Kirby. Fundet ved Tønsberg, paa Tjømø og vecl Vikersund. A. trifolii Lin. = æstivum Germ. Fundet ved Drøbak, i Hitterdal og ved Vikersund. A. clich?"oum Bedel. = flavipes Payk. Fundet ved Drøbak, Moss: Tønsberg og i Vestfjorddal. A. virens Herbst. Forekommer ved Drøbak. "" ~.".. ". ~' Apion Gyllenhali Kirby. Ny for landets fauua. fundet ved Kristiania. A. ervi Kirby. Flmdet ved Drøbak og Hærsjø. Et par exemplarer har jeg 278. ÅI,ion ononis Kirby. Et enkelt exemplar har jeg funclet ved Noresund i Krøc1shelTed. Ny for landets fauna.... : 279. Åpion minimum Herbst. Ny for landets fauna. taget paa J æderen. A. æthiops Herbst. Func1et ved Drøbak. A. loti Kirby. Fundet ved Drøbak. Nogle faa exemplarer har jeg

14 Apion columbinnm Germ. Ny for landets fauna. ved Hærsjø paa Romerike. A. Spencei Kirby. = intrusum Gyll. Fundet ved Drøbak Apion miniatum Germ. Et exemplar har jeg fundet Ny for landets fauna. Jeg har fundet endel exell1- pla,rer paa J æderen og i Ryfylke. A. frumentarium Lin, Fumlet ved Drøbak. Ved Grimstad af Traaen. A. tenellum Sahlh. = medianum Thoms. Taget ved Drøbak, Vikersund og i Hitterdal. A. aterrimum Lin. = marcbicum Herbst. Fundet ved Drøbak, Tønsberg og i Siljord Apion affille Kirby. Fundet ved Kristiania, Drøbak, Tønsberg, paa Tjømø. og i Siljord. A. cuttirostre Germ. = humile Germ. Fundet ved Drøbak, Tønsberg, i Hitterdal og i Siljord. \~ l'd Grimstad er den taget af Traaen. Rhynchites betulæ Lin. Forekommer ved Tønsberg og Moss, paa Tjørnø, ved Vikersund og Noresund Rhynchites tomentosus Gyll. = uncinatus Tboms. Denne for landets fauna nye art har jeg fundet paa. Jæderen. Bh. nanus Payk. Fundet paa Tjømø og Modum. Bh. cupreus Lin. Forekommer paa Tjømø og ved Tønsberg.

15 "... Rhinomacer betulæ Lin. Fundet ved Kongsberg. Rh. populi Lin. Taget paa Tjømø og ved Kongsberg. Attelabus coryli Lin. Fundet ved Drøbak og Tønsberg. Anthribidæ. Tropideres dorsalis Thunb. Et par exemplarer har jeg fundet i Vestfjorddalen.. Platystomus albinus Lin. Fundet Ved Noresund. Mylabridæ. Mylabris atomaria Lin. Fundet ved Hærsjø, Lillestrømmen, Fredrikstad, paa Tjømø og ved Vikersund. Scotylidæ. Hylastes ater Payk. Taget ved Hærsjø, Vikersund og i Hitterdal. Grimstad er den fundet af Traaen. H. angustatus Herbst. = opacus Thoms. Fundet paa Hankø Hylastes giabratus Zett. Ved:. Et exemplar af denne for vor fauna nye art har jeg. fundet ved Kristiania. Hylurgus piniperda Lin. Fundet ved Drøbak og Hærsjø. Traaen. Ved Grimstad ar.

16 44 Scotylus Ratzebtwgi Jans. = destructor Thoms. Fundet i Vestfjordc1alen og ved Noresund. Cryptw"gus pus-illus Gyll. Fundet i Asker og paa Rauø ved Fredrikstad. C. einereus Herbst. Taget ved Hærsjø Pityophthorns Lichtensteini Ratzeb. Fundet ved Kongsberg. Ny for faunaen. P. micrographtls Lin. Taget ved Kongsberg og Hærsjø. Pityogenes chalcographus Lin. Func1et ved Moss, Hærsjø og Kongsberg. P. biclentcttus Herbst. = hi dens F. Fundet i Asker, ved Hærsjø og Kongsberg. Ips sexclentattls Boern. = Almindelig ved Hærsjø. stenographus Duft. L typog1"aphus Lin. Ligeledes almindelig ved Hærsjø. L laricis F. Fundet ved Hærsjø og Moss. L sutu1"alis Gyll. = nigritus Gyll. Forekommer i Asker og ved Moss...Dryocoetes autographus Ratzeb. Fundet ved Hærsjø og ved Vikersund.

Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA TOR HELLIESEN.

Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA TOR HELLIESEN. Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA AV TOR HELLIESEN. Av de i denne fortegnelse nævnte arter, der herved publiceres som nye for landets fauna, er to

Læs mere

Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus I ~-II (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera).

Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus I ~-II (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera). Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus ~- (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera). Af W. M. Schøyen. (Fremlagt i Mødet den 21 Februar). l j. i '1 ~. Forinden afdøde Konservator

Læs mere

BILLER DANMARKS FAUNA BARKBILLER VICTOR HANSEN. =: Bd. 62 = MED ET BIOLOGISK AFSNIT MED 94 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING VED

BILLER DANMARKS FAUNA BARKBILLER VICTOR HANSEN. =: Bd. 62 = MED ET BIOLOGISK AFSNIT MED 94 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING VED DANMARKS FAUNA ILLUSTREKEDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING =: Bd. 62 = VICTOR HANSEN BILLER XVIII BARKBILLER MED ET BIOLOGISK AFSNIT

Læs mere

RILLER ROVBILLER DANMARKS FAUNA VICTOR HANSEN MED 110 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING XVI ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

RILLER ROVBILLER DANMARKS FAUNA VICTOR HANSEN MED 110 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING XVI ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 58 VICTOR HANSEN RILLER XVI ROVBILLER 2. DEL MED 110 AFBILDNINGER I

Læs mere

BI LLER DANMARKS FAUNA. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER VICTOR HANSEN J, F. MED 153 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING LARVERNE VED SV. G.

BI LLER DANMARKS FAUNA. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER VICTOR HANSEN J, F. MED 153 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING LARVERNE VED SV. G. DANMARKS FAUNA J, F. ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING VICTOR HANSEN BI LLER XI. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER (CICINDELIDAE

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

ilte umm\ ^'^MS-^ ! lilii llli^:

ilte umm\ ^'^MS-^ ! lilii llli^: ilte! lilii llli^: ^'^MS-^ umm\ -.'I ^^

Læs mere

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING #^ ESBEN PETERSEN GULDSMEDE, DØGNFLUER, SLØRVINGER OG COPEOGNATHER (PSEUDONEUROPTERER)

Læs mere

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten.

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten. KOBOLT I SORTSERIEN Fuglen er i sin fremtoning mørkere/sortere end en klassisk sort melaninfugl. Trods det mørkere udseende er kontrasten imellem farve og stribe melaninet godt afgrænset. Fugle er på hele

Læs mere

<Matthías saga digitalis 6.0/> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE BLIV DIN EGEN STYLIST 24 TIPS TIL DIT ULTIMATIVE LOOK Hvad klæder DIN figur, og hvordan fremhæver du bedst dine smukkeste sider? Q giver dig de ultimative tips til din styling. 1. FARVER Mørke farver slanker,

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

SOMMERFUGLE DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS FJ E R M. MED ivl AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING. Bd. 52

SOMMERFUGLE DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS FJ E R M. MED ivl AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING. Bd. 52 ^11. 7 la DANMARKS FAUNA lli,rsthebei)e HAANDBØdEH OVEK DEN DANSKE DYRE:VERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSK UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 52 WILHELM VAN DEURS SOMMERFUGLE VII. FJ E R M L MED

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig gruppepsykoterapeutisk

Læs mere

Fortegnelse over Oldsager

Fortegnelse over Oldsager AARSBERETNING I STAVANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S. 53-58 Fortegnelse over Oldsager indkomne til ~tavanger museum i 1894. Af konservator Helliesen. 1. Spyclspicls af flint, raat tilhugget. Siderne er temmelig

Læs mere

Junior og Senior spørgsmål

Junior og Senior spørgsmål Junior og Senior spørgsmål Sektion 3 Stalden 1) En hestefarve der består af store uregelmæssige sorte og hvide områder kaldes? A) Piebald B) Skewbald C) Appaloosa D) Skimmel 2) ( skipping out ) Tømme en

Læs mere

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O 1 9 6 7 P R I S L I S T E 2 0 1 5

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O 1 9 6 7 P R I S L I S T E 2 0 1 5 HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 PRISLISTE 2015 MODELOVERSIGT Prisliste 2015 REOL, MIDTERSPROSSE LODRET MODEL 1-24 MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5 MODEL 6 MODEL 7 MODEL 9 MODEL 9 MODEL 10 MODEL

Læs mere

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning.

Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Nogle Iagttagelser over Strø Bjerges Opbygning. Af AKSEL NØRVANG. I nyere Tid har Problemerne om Aasenes Dannelse været meget diskuterede, og stærkt divergerende Anskuelser er kommet til Orde. Rigtigheden

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

STORKREBS SKJOLDKREBS DANMARKS FAUNA K. STEPHENSEN MED 108 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS SKJOLDKREBS DANMARKS FAUNA K. STEPHENSEN MED 108 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN STORKREBS I. SKJOLDKREBS MED 108 AFBILDNINGER ' '/. G. E. C. GADS

Læs mere

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com

Bambusplader I HÅRDTTRÆ. www.keflico.com 2015 Bambusplader I HÅRDTTRÆ www.keflico.com Case Spisebord i bambus natur produceret af Getama Danmark A/S - www.getama.dk Case: Bambus altanbord/ tørrestativ Projekt: DryUnder Materiale: Bambus Carboniseret

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Hvad er en god golfoplevelse for dig og hvad forstår du ved spillekvalitet fra 1 teested til 18 green? Baggrund Denne undersøgelse er et led i en Skandinavisk undersøgelse der skal

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min Fuld fart frem besøg på egen hånd Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere

Læs mere

Kendetegn: Betydning:

Kendetegn: Betydning: Kimbladene er bredt ægformede og med hel bladrand. Løvbladene er bredt ægformede med små indskæringer i bladranden. I de tidlige stadier kan agerstedmoder forveksles med storkronet ærenpris og andre ærenprisarter,

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE THE ROCKET. Vipperne letter i eksplosiv volumen

PRESSEMEDDELELSE THE ROCKET. Vipperne letter i eksplosiv volumen PRESSEMEDDELELSE THE ROCKET Vipperne letter i eksplosiv volumen THE BUZZ Det vippelook, der får mest opmærksomhed lige nu: stor og glat volumen uden klumper. FÅ VOLUMEN FRA ROD TIL SPIDS - HURTIGT! Hørt:

Læs mere

Fokus på kundetilfredshed, sikkerhed, æstetik og naturlig skønhed

Fokus på kundetilfredshed, sikkerhed, æstetik og naturlig skønhed En af Danmarks mest erfarne i laserbehandlinger og kosmetiske injektioner Fokus på kundetilfredshed, sikkerhed, æstetik og naturlig skønhed laserbehandlinger og kosmetiske injektioner Sikker - skånsom

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Rhododendron Skadedyr v4.0

RHODOSPECIALISTEN.dk --- Foto: Rhododendron Skadedyr v4.0 NSCF3346.JPG 'billetklip' forårsaget af snudebille. Snudebillen laver kun skader fra ydersiden af bladene. Er der huller inde i selv bladet, er det ikke forårsaget af en snudebille. Modified: 08-11-2006

Læs mere

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring.

KAMPANJE. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Botneskilt as totalleverandør av skilt og trafikksikring. Kampanjen varer fra uke 9-15. Forbehold om trykkfeil og utsolgt. Alle priser i samarbeid med våre leverandører. Bentsrudveien 19, 3080 Holmestrand

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE

ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Undertegnede indbyr herved til tegning av medlemmer av ØSTLANDSKE KREDSFORENING FOR NÅ TURFREDNING I NORGE Der paagaar for tiden over den hele civiliserte verden et intenst arbeide for at bevare fra ødelæggelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2012 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Pattedyr a. Gnavere og støttetandede b. Hovdyr c. Rovdyr d. Hovdyr 3. Fugle a. Andefugle Pattedyr De større danske pattedyr

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Kar og baljer med jernbånd.

Kar og baljer med jernbånd. Kar og baljer med jernbånd. Runde kar og baljer Ovale kar og baljer Diameter Pris v/ fyr Pris v/ eg Pris v/ fyr Pris v/ eg 30 cm 1.600,00 2.300,00 2.000,00 2.800,00 40 cm 1.800,00 2.500,00 2.200,00 3.100,00

Læs mere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere

GOD. kaffe. Grundbog for kaffeelskere GOD kaffe Grundbog for kaffeelskere Baristaen (eller sådan brygger du en god kop kaffe) I de foregående kapitler har vi kigget på en masse forhold, som er med til at skabe de gode kaffebønner. I dette

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

BOCCIA. Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1

BOCCIA. Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1 Lørdag 30.5 kl 11.00 RUNDE 1 1 Tønsberg Fil 2 KL 4 Moss 3 KL 4 2 Helios 1 KL 4 Kjelsås 1 KL 4 3 Daugulu 1 KL 4 Bøler 1 kl 4 4 Bøler 2 KL 4 Fredriksborgveien 1 KL 4 5 Lesja 1 KL 4 Ås-Delta 1 KL 4 6 Futt

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

Erfaringer med rådmåling i træer

Erfaringer med rådmåling i træer Erfaringer med rådmåling i træer En god hjælp når man vil bevare et træ trods synlige skader eller dokumentere fældningsbehov Af Iben M. Thomsen og Ole Sejr Jakobsen Siden Skov & Landskab første gang præsenterede

Læs mere

Digte fra fantomstaten

Digte fra fantomstaten Digte fra fantomstaten Indhold Indholdsfortegnelse... i Om natursyn og algoritmer... iii Digte fra en fantomstat... v Hovedform... 2 Pande... 4 Øjenbryn... 6 Øjne... 8 Næse... 10 Øre... 12 Kindben...

Læs mere

Level / Package Standard Business. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12. Parkerings operatør Takstgruppe Level

Level / Package Standard Business. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12. Parkerings operatør Takstgruppe Level Level / Package Standard Business inkl. mva. inkl. mva. Level 1 0 0 Level 2 4 4 Level 3 6 6 Level 4 8 9 Level 5 12 12 FIXED 9TH 9 9 Transaksjonsprisen rundes opp til nærmeste krone Parkerings operatør

Læs mere

FIXED 9TH 9 9 9 9 9. Parkerings operatør Takstgruppe Level

FIXED 9TH 9 9 9 9 9. Parkerings operatør Takstgruppe Level Level / Package Light Standard Premium Business Business Plus inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. inkl. mva. Level 1 0 0 0 0 0 Level 2 5 4 3 4 2 Level 3 7 6 5 6 5 Level 4 11 9 8 10 8 Level 5 17

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Bates - fodtøj til hær og politi - alt fra uniformssko til håndlavede ørkenstøvler.

Bates - fodtøj til hær og politi - alt fra uniformssko til håndlavede ørkenstøvler. Bates - fodtøj til hær og politi - alt fra uniformssko til håndlavede ørkenstøvler. Dansk Erhvervsbeklædning aps. SE-nr. 34 04 62 63 Bates blev grundlagt i 1885 og har gennem tiden bl.a. leveret fodtøj

Læs mere

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013

VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 VAKTLISTE NEDENES OG HOLT 2013 JANUAR 1. januar Tirsdag LM GK 2. januar Onsdag TH KB 3. januar Torsdag LM HØ 4. januar Fredag EU TI 5. januar Lørdag Helg EU TI 6. januar Søndag Helg EU TI 7. januar Mandag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter

Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter Vejledning i brug af XO ODONTOSON & XO ODONTOGAIN Instrumenter August/97/JFS/CM YA-560 Kære XO ODONTOSON/XO ODONTOGAIN bruger Dette lille hæfte er udarbejdet som en hjælp til at sætte Dem istand til at

Læs mere

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen.

23a. Virkningen af et bistik. Opsvulmningen skete på et par minutter. Efter en halv time var den væk igen. Bistik gør ondt. En bi, der stikker, kan ikke trække sin brod ud igen, for menneskehud er sej, og brodden har modhager. Bien fjerner sig efter stikket, men brodden og dens giftkirtel bliver siddende i

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

holder hele vejen hjem!

holder hele vejen hjem! Produktguide 2015 holder hele vejen hjem! ProNelli I/S Flakagervej 6 4400 Kalundborg T: 72 30 40 55 www.pronelli.com facebook.com/pronellicompany Pensler 2 Str.: 20 mm Varenr.: 291/20 Str.: 30 mm Varenr.:

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008

Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 Fyrværkeriulykker i perioden 1.februar 2007-2.januar 2008 (opgjort 5. marts 2008) Data er for ulykkestidspunkt i perioden 1.feb 2007 2. januar 2008 inkl., og omfatter skadestuerne i Glostrup, Frederikssund,

Læs mere

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne.

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne. GRAFISK DESIGN REDEGØRELSE GRAFISK DESIGN 3 OPGAVEN skulle have opdateret deres nuværende identitet, og kom derfor til os og ønskede et redesign af logo, emballage og website. Vi tog imod opgaven, og glædede

Læs mere

Historien om Auning-pigen

Historien om Auning-pigen Historien om Auning-pigen Af bogtrykker EJNAR THUESEN JOHANNSEN i samarbejde med BIRGIT RUNGE KRISTOFFERSEN konservator, Randers Kulturhistoriske Museum (Midtjysk Museum) Denne artikel er første gang bragt

Læs mere

Mit barns øjne. fra baby til skolealder

Mit barns øjne. fra baby til skolealder Mit barns øjne fra baby til skolealder Indhold 3 5 Mit barns øjne Husk børneundersøgelser hos din egen læge Øjenforeningens mission: Hjælpe øjenpatienter til at forbedre eller bevare synet, så blindhed*

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Jan Boe Runge, Sneglehatten 90, DK-5220 Odense SØ, Danmark. E-mail: runge.sneglehatten@tele2adsl.dk. Indledning

Jan Boe Runge, Sneglehatten 90, DK-5220 Odense SØ, Danmark. E-mail: runge.sneglehatten@tele2adsl.dk. Indledning Otiorhynchus apenninus Stierlin, 1883, Otiorhynchus dieckmanni Magnano, 1979 og Otiorhynchus aurifer Boheman, 1843, tre nye snudebiller for den danske fauna (Coleoptera: Curculionidae) Jan Boe Runge Runge,

Læs mere

Struvit fra Limfjorden.

Struvit fra Limfjorden. Struvit fra Limfjorden. Af O. B. BØGGILD., Struviten, der er det mineralogiske Navn. paa den af alle Kemikere velkendte Forbindelse, fosforsur Magnesia-Ammoniak, NUl Mg POol, 6H20, er i Naturen fundet

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Farum Orienteringsklub

Farum Orienteringsklub Kvitåvatn Fjellstoge, Gausta, Telemark, Norge 22. 26. januar 2015 (uge 4) Så har du muligheden for at komme på langrendsskitur til Kvitåvatn Fjellstoge, Gausta, Telemark, Norge sammen med Roskilde Skiklub.

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA

NATURFREDN ING I NORGE. lov. Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA NATURFREDN ING I NORGE 1921 lov Fredningsmerket CENTRALTRYKKERIET, KRISTIANIA Landsforeningen: IN 1) HOLD side Aarsberetning for 1920 3 Østlandske Kredsforenitig: Aarsheretning for 1920 8 Regnskap for

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning

Betjeningsvejledning 1408 / 1409 Instruktionsbok Käyttöohje Bruksanvisning 1408 / 1409 A VIGTIGT! 1 DA 1 2 3 A C B D DA a b c 2 3 1 4 2 3 1 4 B 1 2 2 3 1 4 2 3 1 4 a e b c a b d f e g A B C B A C i 021M1A1101(A)( ) Aug/10 SINGER

Læs mere

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet:

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet: TEST ELKÆDESAVE Elkædesave er gode for naboskabet pga. støjniveauet, og så er de nemme at vedligeholde. Samtidig er de effektive til arbejdet med opskæring hjemme ved brændeskuret, bare sikkerheden er

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 56 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STORKREBS RINGKREBS DANMARKS FAUNA MED 56 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING K. STEPHENSEN ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN Sil. 71f DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 53 K. STEPHENSEN STORKREBS IV. RINGKREBS 3. TANGLUS (MARINE

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb.

Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. Svar til opgaverne i Skoletjenestens Mobile undervisningsforløb. BJØRN Min snude er helt fantastisk, men til hvad? Svar til Læreren: at lugte med. Hunde har som bekendt en fantastisk god lugtesans, og

Læs mere

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme.

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme. Danmark Ordet Danmark stammer fra gammel tid, hvor det kaldtes "Danernes mark". Danmark er et land i Skandinavien og ligger i det nordlige Europa. Danmark kaldes sammen med Grønland og Færøerne for Kongeriget

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere

Produktoversigt Januar 2013

Produktoversigt Januar 2013 Produktoversigt Mag Rack Tidsskriftholdere CD72 / DVD44 CD og DVD holdere T-bone sofabord E1 sofabord S1 sofabord S1-90 sofabord S1-115 sofabord C1 sofabord Stick sidebord E2 spise / mødebord S2 spise

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006

Glædelig jul. Snakkesnegle. Artikel i Beboer-Info December 2006 Glædelig jul Af Jan Ekstrøm Artikel i Beboer-Info December 2006 Snakkesnegle Dej 2 dl mælk 50 g gær 1 dl smør- & rapsolie 2 æg 1 2 tsk stødt kardemomme 2 spsk sukker 1 2 tsk groft salt 550 g hvedemel Fyld

Læs mere

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer

Årstiderne. Dokumentation til Grønne Spirer Dokumentation til Grønne Spirer I det sidste års tid har vi arbejdet meget intens for at gøre børnene i SpireVium mere bevidste om, hvad der kan findes i naturen i de forskellige årstider. Vi har også

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk

Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Hokkaidosuppe 1 hokkaido 1 løg 1spsk olivenolie 1l grøntsagsbouillion eller vand 1 rød peberfrugt 1 rød chili 1 spsk. spidskommen 2-3 dl kokosmælk Skræl græskarret. Hvis skallen er tynd, behøver du ikke

Læs mere

Sense. Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment. Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning

Sense. Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment. Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning DK 15-13 B 99942 Sense Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning Vores mest fleksible møbelserie med innovative

Læs mere

"mi. fsi%:v ^^x. Bit Wi# f. 'hkis ^7^ V*'Si. m \w. :s* Y4 M^' <-^,-; >i. '^\ m^: Wl m ^? ; *""-?/- HB 7^. 5- n. -j -AV K.;-:,-«« :?«?

mi. fsi%:v ^^x. Bit Wi# f. 'hkis ^7^ V*'Si. m \w. :s* Y4 M^' <-^,-; >i. '^\ m^: Wl m ^? ; *-?/- HB 7^. 5- n. -j -AV K.;-:,-«« :?«? li*^-- \ ' * HB 7^. W ^ Bit Wi# f fsi%:v ^^x -^ '^ ^c "mi h 'hkis ^7^ V*'Si m \w :s* Y4 M^' i. Wl m ^? Hr ; *""-?/- 5- n -j -AV K.;-:,-««:?«? Æ^ i'pti^: CARCINOLOGISKE BIDRAG TIL

Læs mere

FCI Standard Nr 172 18.04.2007 (F) (ORG 06.03.2007) PUDEL. (CANICHE) Oprindelsesland: Frankrig

FCI Standard Nr 172 18.04.2007 (F) (ORG 06.03.2007) PUDEL. (CANICHE) Oprindelsesland: Frankrig FCI Standard Nr 172 18.04.2007 (F) (ORG 06.03.2007) PUDEL (CANICHE) Oprindelsesland: Frankrig Anvendelse: Klassifikation: Historie: Helhedsindtryk: Temperament: Selskabshund. FCI Gruppe 9 (Selskabshunde),

Læs mere

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14

ADRESSE BY. S Jonsgeisla 95 IS - 113 Reykjavik. Alfa Smådyrklinikken S Vestregate 16 N - 3919 Porsgrunn 2010-12-14 Liste over skolegodkendte praktiksteder i Norden. Praktikpladser uden for Danmark, som opfylder de kriterier, som er gældende for danske uddannelsessteder (opdateret 7. november 2013) PRAKTIKTED mådyr

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For inform ation on copyright

Læs mere