AARSBERETNING / STAV ANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S Bidrag. til. kundskaben om Norges eoleopterfauna (V) konservator Helliesen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARSBERETNING / STAV ANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S. 29-44. Bidrag. til. kundskaben om Norges eoleopterfauna (V) konservator Helliesen."

Transkript

1 AARSBERETNING / STAV ANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S Bidrag til kundskaben om Norges eoleopterfauna (V) af konservator Helliesen. I dette bidrag har jeg behandlet de af mig fundne cole~ optera, som henføres til Thomsons gruppe Rhynchophori. Ved gjennemgaaelsen af mine insekter, hørende til denne gruppe, har jeg fundet 36 arter, der er nye for vort lands fauna. Disses navne er i nedenstaaende fortegnelse fremhævet med fedet'e typer og nummere, der danner en fortsættelse til mit bidrag IV i museets aarsberetning for Af de for vor fauna nye arter maa jeg fremhæve to, nemlig Othiorrhynchus dese.rtus Rosen. og Sitona ononides Sharp., der ikke tidligere er funclne inden den skandinaviske halvø.

2 311 Gurculionidæ. Otiorrhynchini Otiorrhynchus atroapterus De Geer. Denne art forekommer meget almindelig paa Jæderens flyvesandsfelter, hvor den lever paa marehalmen. Ny for landets fauna Otiorrhynchus ligneus Oliv. Et enkelt exemplar har jeg fundet ved Tønsberg. Ny for vor fauna. O. sea ber Lin. Fundet paa Moss og ved Hærsjø i Romerike. O. nodosus Fabl.'. = maurus Gyll. Slægtens almindeligste art. Jeg hal' taget den i Hitterdal, Vestfjorddal, Mjøsvand, Gausta og i Valders. O. blcmclus Gyll. Denne art er væsentlig en kystform. Jeg har fundet den almindelig paa Tjømø, paa Rauø og ved Fredrikstad.. O. singulæris Lin. = picipes Fab. Almindelig i hele Stavanger amt. O. suleatus Fab. Paa østlandet el' denne art sj elden. et enkelt exemplar. ved Drøbak. J eg har fundet O. rugifrons Gyll. Sjelden. Et enkelt exemplar har jeg taget paa Tjømø. ' 0. ligustici Lin. Fundet ved Drøbak, Tønsberg og paa Tjømø. O. ovatus Lin. Almindelig. Fredrikstad. Fundet ved Tønsberg, Holmestrand og

3 Otiorrhynchns desertns Rosenh. Oblongo-ovatus, niger, opacus, parce griseo-pilosus, antennis peclibusque ferrugineis, rostro canaliculato capite fere longiore; prothorace latudine fere longiore, lateribus æqualiter rotundato, grosse granulato, medio carina abbreviata instrueto; elytris ovalis, punctatostriatis, interstitiis fere planis, leviter rugulosis. Femol'ibus anticis dente valiclo, posticis denticulo minuto armatis. L. vix. i) mm. O. muscorum Grenier. Bestimm. Tab. der europaischen Col. IX, I, pag Aflang ægformet, sort, mat, temmelig tyndt bedækket med lange graa haar. Følehorn og ben brunrøde, laarene bevæbnede med en tand. Snuden er en smule længere end hovedet og svagt afsmalnende mod spidsen. Hovedet og snuden er grovt og lidt rynket punkteret, den sidste langs midten med en længdefure. 0jnene ovale, temmelig smaa og lidet udstaaende. Bryststykket er omtrent lige langt som bredt, med jævnt og ikke stærkt afl'undede sider, jævnt grovkornet, langs midten med en afkortet længdekjøl. Vingedækkerne ovale, med stærkt afrundede skuldre, siderne jævnt afrundede, længdestriberne temmelig tæt punkterede, mellemrummene brede og næsten plane og fint rynket punkterede. Laal'ene er bevæbnede med en tand. Forbenets tand er stor og lidt kløvet i spidsen. Bagbenets tand er ganske liden. Af denne for vor fauna nye art har jeg fundet et par exemplarer ved Kristiania. Den er ikke tidligere iagttaget i Skandinavien. Phyllobiu8 piri Lin. Fundet ved Grimstad af kand. Traaen. Ph. argentatu8 Lin. Almindelig ved Drøbak og Holmestrand.

4 3:2 Ph. 'Ynaculicornis Germ. Fundet ved Holmestrand og Vikersund. Brachyderini. Polyclrllsus rnollis Stroem = micans F. Forekommer alminc1elig ved Drøbak, Tønsberg, paa Tjømø og ved Vikersund. P. {lavipes De Geer. Funelet ved Drøbak og Lillestrømmen. P. cetvinus Lin. Forekommer paa Hankø, Rauø og ved Tønsberg Polydrusus pilosus Green. = binotatus Thoms. Fundet i Telemarken, vec1 Vikersund og i Asker. Ny for landets fauna. P. tereticollis De Geer = undatus F. Alminc1elig ved Drøbak, Noresund, Mjøsvand og Tønsberg. P. ntficornis Bonsd. = fulvicornis F. Fundet ved Noresund og i Vestfjorddal. SCiClphilus asperatus Bonsd. = muricatus F. Taget i Hitterdal. Strophosornus c01'yli Fab. Funelet ved Grimstad af kanel. Traaen. Str. cclpitatus De Geer = obesus Marsh. Fundet i Hitterdal, ved Tønsberg, paa Tjømø, Moss og Hærsjø i Romerike. Str. faber Herbst. Ved Grimstad fundet af kanel. Traaen Strophosomus later alis Payk. =, limbatus F. Af denne art, eler er ny for vor fauna, hal' jeg fundet et exemplar paa Hankø og et par paa J æderen. Ved Drøbak er den fundet af skolebestyrer Warloe.

5 33 Brachyderes incanus Lin. Forekommer i Hitterdal Sitona griseus F. Denne for vor fauna nye art forekommer almindelig mellem smaa salixarter paa Jæderens sandbakker Sitona hispidulus F. Sjelden. Af denne art har jeg fund et et enkelt exemplar ved Stavanger. Ny for landets fauna. S. flavescens Marsh. Fundet ved Grimstad af Traaen Sitona humeralis Steph. = discoidoos Gyll. Ny for landets fauna. Ved Kristiania har jeg fundet et par exemplarer. S. lineatus Lin. Fundet ved Holmestrand og Vikersund Sitona suturalis Steph. = elegans Gyll. Af denne ligeledes for vor fauna nye art har jeg taget et par exemplarer ved Kristiania Sitona ononides Sharp. Oblongus, subtiliter punctatus, squamosus, antennis, tibiis femoribusque basi obscure ferrugineis, oculi depressi fronte plana, canaliculata, prothorace latitudine vix longiore, lateribus paulo rotundato, supra fusco-squamoso, albido-bilineato; elytris fusco-squamosis cinereo-maculatis, macula humeralis, lateribus corporeque subtus cinereosquamosis. L. vix. 5 mm. Bestim. Tab. Europaischen Coleopteren XIII, Il, pag. 78. Aflang, temmelig fint punkteret, tæt beklædt med graa og brune s~jæl. Følehorn, laarenes rod og tibierne mørk rustrøde. Hovedet kort, bredest over issen og derfra jævnt afsmalnende fortil. 0jnene ovale, lidet fremstaaende. 3

6 34 Hovedet er over øjnene smalere end over issen. Hovedet og snuclen oventil flad, langs midten med en smal fure. Behaaringen ensartet, mangler opstaaende børster over øjnene. Bryststykket lidt bredere end hovedet, lige lang som bred, bagtil næsten smalere end fortil, hvor det er lidt indsnøret. Siderne sva1t runc1ede. Temmelig fint og tæt punkteret, bedækket med brunlige skjæl, samt paa hver side med en paa langs gaaenc1e lysegraa skjællet, temmelig bred stribe. Vingedækkerne omtrent 21/ 2 gang saa lange og omtr. lh gang saa brede som bryststykket. Siderne paralleie. Fint punkterec1e, mediet punkterec1e længdestriber. Mellemrummene plane. Skjælklædningen graalig brun, siderne, skuldrene samt endel smaa firkantede aflange pletter lysegraa. Hele undersiden er graaskjællet, benene kort graahaarede. Et exemplar af denne for vor fauna nye art har jeg fundet ved Lillestrømmen i Akershus. S. sulcifrons Thunb. Fundet ved Hærsjø i Romerike og ved Fredrikstad. Trachyploeus bifoveolatus Bec1;:. Taget ved Drøbak og Hærsjø. Cleonini Cleonus fasciatns ~Iiill. = albidus F. Ny for landets falma. Et exemplar har jeg fundet paa Bastø ved Horten. Tropiphorini. Tropiphorus carinatus Miill. = mercurialis F. Fundet ved Tønsberg. Hylobiini. Hylobius abietis Lin..A.lmindelig ved Hærsjø paa Romerike og ved Moss.

7 35 B. piceus De Geer = pineti F. Forekommer ved Tønsberg.,::,.',,,'". " ",,',.,,:: ",:'.'..,,' H. pina,stri Gy Il. Et enkelt exemplar har jeg taget i Hitterdal. Hyperini. HyperCl rwmicis Lin. Fundet ved Lillestrømmen og i Hitterdal. H. amto?" Lin. = polygoni Lin. Func1et ved Drøbak, Hærsjø, Frec1rikstac1 samt i Asker. H. plantaginis De Geer. Taget ved Moss. Ved Drøbak er den fundet af Warloe Hypel'a trilineata lv1arsh. Nogle faa exemplarer har jeg fundet ved Kristiania.. Ny for vor fauna Hypera viciæ Gyll. Ligeledes ny for faunaen. Et par exemplarer har jeg fundet ved Kristiania. Limobitts borealis Payk. = c1issimilis Herbst. Et exemplar har jeg taget paa Hvaløerne. Erirrhinini. Pissocles pini Lin. Almindelig ved Drøbak, lvioss, Hærsjø og i Telemarken Pissodes validirostris Gyll. Ny for landets fanna. Jeg har taget den ved Kristiania. Ved Drøbak er den fundet af Warloe. P. Gyllenhali Schønh. Fundet ved Vikersund. G1"ypiclius equeseti F. Forekommer ved Drøbak og lvioss. ~.' '!.' ' "

8 36 Notaris acridulus Lin. Fundet ved Fredrikstad, Tønsberg og Hougsund. N. æthiops F. Taget ved Moss. Brachonyx pineti Payk. = indigena Herbst. Fundet ved Moss. Ved Drøbak taget af Warloe Anoplus plantaris N aez. = depilis Thoms. Fundet ved Drøbak. Ny for landets fauna. An. roboris Suffr. = plantaris Thoms. Taget ved Drøbak, paa Tjømø, Hankø, 1 Telemarken: og ved Vikersund. Tanysphyrus lemnæ Payk. Almindelig ved Lysaker Bagous brevis Gyll. Denne for vor fauna nye art har jeg fundet ved Lille-. strømmen Bagous nigritarsis Thoms. Fundet ved Drøbak og!ioss. Ny for landets fauna. Cossonini Cossonus linearis F. = ferrugineus Clairv. Ny for landets fauna. Fundet ved Drøbak af Warloe. EJrernotes planirost1-is Panz. = elongatus GylI. Fundet ved Fredrikstad Rhyncolus lignarius Marsh. = cylindrirostris Oliv. Flere exemplarer taget i en ospestubbe ved Drøbak.. Ny for Norges fauna. Cryptorrhynchini. Cryptorrhynchus lapathi Lin. Fundet ved Drøbak, Vikersund, i Hittendal og ved Hærsjø paa Romerike.

9 .,.. '.. '" :.. ',';.. ',' - r.,.'.",.. ':'/:':'"...,:::,:.',"::'.' '.", "' ',1. " ~ " ~. " -...,~' " "'. 'Io _. ','..... ' ':,:,., ". :,.. ~.' "...,... -, 37 Ceutorrhynchini. ~269.. CoeIiodes ruber.marsh. Ny for landets fauna. Forekommer ganske almindelig paa eg i Stavanger amt. C. rubicundus Herbst. Fundet ved Noresund i Krødsherred. C. quad"imaculatus Lin. = didymus. Fundet ved Drøbak. O. a/finis Payk. = geranii Payk. Ftmdet i Hitterdal, ved Fredrikstad, Tønsberg og i Vestfjorddalen. Rhinoncus castor F. Fundet almindelig i Hitterdal, Silj ord og Vestfj ord dal i Telemarken, ved Vikersund, Hærsjø, Drøbak, Moss og 'Tønsberg. Ved Grimstad er (len taget af kand. Traaen. R h. pericarpius Lin. Almindelig. Fundet ved Drøbak, Moss og Arendal. Ved Grimstad af Traaen. Phytobius 4-tuberculatus F. Fl1ndet ved Grimstad af Traaen. Ceuthor1'ynchidius floralis Payk. Ftmdet ved Moss. Ceuthor1-ynchus punctiger Gyll. Taget ved Kristiania og Arendal..o. erysirni F. Forekommer ved Drøbak. 'c. ericæ Gyll. Fundet ved Moss. Orobites cyaneus Lin. Fundet ved Drøbak af Warloe. "",. --=. - --' _..... ""-'.

10 38 Limnobaris T-album Lin. Fund et Siljorc1, ved Vikersund, Drøbak, Hougsund' og Asker. Tychiini. Balaninus nucum L. Fundet temmelig almindelig i Asker Balaninus villosus F. Et exemplar har jeg fundet paa Tjømø, og et ex emplar er taget ved Drøbak a.f Warloe. Ny for landets fauna. Balanobius salicivorus Payk. = brassicæ F. Almindelig ved Drøbak, Moss og Tønsberg. Anthonomus varians Payk. Fundet paa Bygdø ved Kristiania. 11. ru bi Herbst. Fundet ved Drøbak, lhoss og Noresund. Elleschus bipunctatus Lin. Forekommer ved Moss. Tychius quinquepungtatus Lin. Fundet ved Drøbak, Moss og i Hitterdal Tychius juneeus Reich. Et par exemplarer har jeg taget ved Kristiania. NT for landets fauna. T. tomentosus Herbst. Fundet paa Tjømø, ved Holmestrand og Vikersund~ T. picirostris F. Fundet ved Drøbak, Hærsjø, Vikersund og i Hitterdal. Almindelig Rhynchænus quercus Lin. Ny for landets fauna. Almindelig ved Stavanger paaunge egetrær.

11 '. 0'0 " ','_ 39 ' :...'.',.'... :.... Bh. testaeeus Miill. = scutellaris F. Fundet ved Drøbak og Noresund i Krøc1sherred. Rh. rusci Herbst. Fundet vec1 Vikers:mc1 og i Vef,tfjol'c1c1al i Telemarken. Bh. populi F. Taget ved Moss og Holmestrand. Rh. salicis Lin. Alminc1elig ved Drøbak, Hougsund, Moss og Tønsberg. Rh. stigma Germ. Ligeledes almindelig ved Drøbak, Moss, Tønsberg og N oresuncl i Krødsherred. Rh. folia.rum Miill. = saliceti F. Taget ved Mjøsvand i Telemarken Rhamphus pnlicarius Herbst. = fla,vicornis Clairv. Ny for landets fauna. Forekommer paa birk ganske almindelig omkring Stavanger og enkelte steder paa Jæderen Rhamphus subæneus Illig. = æneus Boh. Ny for landets fauna. Jeg har fundet den paa smaa salixartel' voksende langs J æderens sandstrande, men ikke hyppig Gymnetron beccabungæ Lin. Et par exemplarer har jeg taget ved Drøbak. Ny for vor fauna. G. veronicæ Germ. Fundet paa Tjømø. G. noctis Herbst. Fundet ved Drøbak, Holmestrand og i Hitterdal. Miarus campanulæ Lin. Fundet ved Drøbak, Moss, Holmestrand og Hærsjø, almindelig.

12 40 Oionus sc1'ophula1'iæ Lin. Fundet ved Fredrikstad, paa Hankø, ved Tønsberg og i Hitterc1al. Magdalidini..zvIagdctlis violacea Lin. Alminc1elig. Funclet ved Drøbak, Fredrikstad og paa Hankø, Tjømø, ved Tønsberg og Noresund. M. n4icornislin. = pruni Lin. Forekommer ved Tønsberg. M. carbonaria Lin. Fundet ved Tønsberg, Noresund og Mjøsvanr Magdalis cerasi Lin. Et par exemplarer har jeg fundet ved Tønsberg. Ny for landets fauna. Apionini. Apion cmccæ Lin.. Forekommer i Hitterdal. A. sabulaturn Kirb. Taget ved Drøbak. A. confluens Kirby. Fundet ved Drøbak. A. fcweturn Gyll. = Sundevalli Boh. Fundet ved Noresund, i Hitterdal og ved Hærsjø. A. sirnile Kirby. Fundet ved Kristiania?g Drøbak. A. 'II-iciæ Payk. Taget ved Drøbak og i Hitterdal. A. ononicolc6 Bach. = Bohemani Thoms. Forekommer ved Drøbak.

13 41... " A. varipes Germ. Fundet ved Drøbak og paa Tjømø. A. ap?"icctns Herbst. Fundet ved Drøbak, i Hitterdal og ved Tønsberg. Ved Grimstad er den fundet af kand. Traaen. A.. assimile Kirby. Fundet ved Tønsberg, paa Tjømø og vecl Vikersund. A. trifolii Lin. = æstivum Germ. Fundet ved Drøbak, i Hitterdal og ved Vikersund. A. clich?"oum Bedel. = flavipes Payk. Fundet ved Drøbak, Moss: Tønsberg og i Vestfjorddal. A. virens Herbst. Forekommer ved Drøbak. "" ~.".. ". ~' Apion Gyllenhali Kirby. Ny for landets fauua. fundet ved Kristiania. A. ervi Kirby. Flmdet ved Drøbak og Hærsjø. Et par exemplarer har jeg 278. ÅI,ion ononis Kirby. Et enkelt exemplar har jeg funclet ved Noresund i Krøc1shelTed. Ny for landets fauna.... : 279. Åpion minimum Herbst. Ny for landets fauna. taget paa J æderen. A. æthiops Herbst. Func1et ved Drøbak. A. loti Kirby. Fundet ved Drøbak. Nogle faa exemplarer har jeg

14 Apion columbinnm Germ. Ny for landets fauna. ved Hærsjø paa Romerike. A. Spencei Kirby. = intrusum Gyll. Fundet ved Drøbak Apion miniatum Germ. Et exemplar har jeg fundet Ny for landets fauna. Jeg har fundet endel exell1- pla,rer paa J æderen og i Ryfylke. A. frumentarium Lin, Fumlet ved Drøbak. Ved Grimstad af Traaen. A. tenellum Sahlh. = medianum Thoms. Taget ved Drøbak, Vikersund og i Hitterdal. A. aterrimum Lin. = marcbicum Herbst. Fundet ved Drøbak, Tønsberg og i Siljord Apion affille Kirby. Fundet ved Kristiania, Drøbak, Tønsberg, paa Tjømø. og i Siljord. A. cuttirostre Germ. = humile Germ. Fundet ved Drøbak, Tønsberg, i Hitterdal og i Siljord. \~ l'd Grimstad er den taget af Traaen. Rhynchites betulæ Lin. Forekommer ved Tønsberg og Moss, paa Tjørnø, ved Vikersund og Noresund Rhynchites tomentosus Gyll. = uncinatus Tboms. Denne for landets fauna nye art har jeg fundet paa. Jæderen. Bh. nanus Payk. Fundet paa Tjømø og Modum. Bh. cupreus Lin. Forekommer paa Tjømø og ved Tønsberg.

15 "... Rhinomacer betulæ Lin. Fundet ved Kongsberg. Rh. populi Lin. Taget paa Tjømø og ved Kongsberg. Attelabus coryli Lin. Fundet ved Drøbak og Tønsberg. Anthribidæ. Tropideres dorsalis Thunb. Et par exemplarer har jeg fundet i Vestfjorddalen.. Platystomus albinus Lin. Fundet Ved Noresund. Mylabridæ. Mylabris atomaria Lin. Fundet ved Hærsjø, Lillestrømmen, Fredrikstad, paa Tjømø og ved Vikersund. Scotylidæ. Hylastes ater Payk. Taget ved Hærsjø, Vikersund og i Hitterdal. Grimstad er den fundet af Traaen. H. angustatus Herbst. = opacus Thoms. Fundet paa Hankø Hylastes giabratus Zett. Ved:. Et exemplar af denne for vor fauna nye art har jeg. fundet ved Kristiania. Hylurgus piniperda Lin. Fundet ved Drøbak og Hærsjø. Traaen. Ved Grimstad ar.

16 44 Scotylus Ratzebtwgi Jans. = destructor Thoms. Fundet i Vestfjordc1alen og ved Noresund. Cryptw"gus pus-illus Gyll. Fundet i Asker og paa Rauø ved Fredrikstad. C. einereus Herbst. Taget ved Hærsjø Pityophthorns Lichtensteini Ratzeb. Fundet ved Kongsberg. Ny for faunaen. P. micrographtls Lin. Taget ved Kongsberg og Hærsjø. Pityogenes chalcographus Lin. Func1et ved Moss, Hærsjø og Kongsberg. P. biclentcttus Herbst. = hi dens F. Fundet i Asker, ved Hærsjø og Kongsberg. Ips sexclentattls Boern. = Almindelig ved Hærsjø. stenographus Duft. L typog1"aphus Lin. Ligeledes almindelig ved Hærsjø. L laricis F. Fundet ved Hærsjø og Moss. L sutu1"alis Gyll. = nigritus Gyll. Forekommer i Asker og ved Moss...Dryocoetes autographus Ratzeb. Fundet ved Hærsjø og ved Vikersund.

SNUDEBILLER VICTOR HANSEN BILLER MED 151 AFBILDNINGER ,H DANMARKS FAUNA ^'^ ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

SNUDEBILLER VICTOR HANSEN BILLER MED 151 AFBILDNINGER ,H DANMARKS FAUNA ^'^ ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN ,H DANMARKS FAUNA ^'^ ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING # VICTOR HANSEN BILLER IV. SNUDEBILLER MED 151 AFBILDNINGER iinbsomån

Læs mere

NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA.

NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA. Stavanger Museums Arshefte, Årg. 24(1913), 11. C. 1-6 4 II. NOGLE COLEOPTERA NYE FOR NORGES FAUNA. VED TOR HELLIESEN. 1'- m I I aar kan der atter tilfsies Norges coleopterfauna nogie nye arter, der ikke

Læs mere

NOGLE NYE NORSKE COEOPTERA

NOGLE NYE NORSKE COEOPTERA Stavanger Miiseums Aarshefte, Årg. 23(1912), 111. S.l-8 111. NOGLE NYE NORSKE COEOPTERA VEI) TOR HELLIESEN. 27 Coleoptera der er nye for landets fauna kan jeg iaar indlemme i fortegnelsen over Norges insekter,

Læs mere

Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA TOR HELLIESEN.

Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA TOR HELLIESEN. Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA AV TOR HELLIESEN. Av de i denne fortegnelse nævnte arter, der herved publiceres som nye for landets fauna, er to

Læs mere

Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus I ~-II (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera).

Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus I ~-II (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera). Supplement til H. Siebke's Enumeratio insectorum Norvegicorum Fasciculus ~- (Hemiptera~ Orthoptera &. Coleoptera). Af W. M. Schøyen. (Fremlagt i Mødet den 21 Februar). l j. i '1 ~. Forinden afdøde Konservator

Læs mere

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-)

Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) Ni Frankensteins kat fra bogen af Curtis Jobling :-) I sommers fyldte en helt særlig lille pige 5 år, og jeg ville gerne give hende en hjemmelavet gave. Jeg spurgte hendes mor, om der var nogen særlige

Læs mere

BILLER DANMARKS FAUNA BARKBILLER VICTOR HANSEN. =: Bd. 62 = MED ET BIOLOGISK AFSNIT MED 94 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING VED

BILLER DANMARKS FAUNA BARKBILLER VICTOR HANSEN. =: Bd. 62 = MED ET BIOLOGISK AFSNIT MED 94 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING VED DANMARKS FAUNA ILLUSTREKEDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING =: Bd. 62 = VICTOR HANSEN BILLER XVIII BARKBILLER MED ET BIOLOGISK AFSNIT

Læs mere

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard".

Danske Landhøns. Den oprindelige standardbeskrivelse af. J. Pedersen-Bjergaard: Dansk Fjerkræstandard. Den oprindelige standardbeskrivelse af Danske Landhøns J. Pedersen-Bjergaard: "Dansk Fjerkræstandard". Udgivet af De samvirkende danske fjerkræforeninger, 1908. Gamle danske vægtenheder: 1 kvint = 5 g

Læs mere

BI LLER DANMARKS FAUNA AADSELBILLER, STUMPBILLER VICTOR HANSEN MED 1 LARVERNE VED K. HENRIKSEN DANSK NATURHISTORISK FORENING M. M.

BI LLER DANMARKS FAUNA AADSELBILLER, STUMPBILLER VICTOR HANSEN MED 1 LARVERNE VED K. HENRIKSEN DANSK NATURHISTORISK FORENING M. M. DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE \F DANSK NATURHISTORISK FORENING VICTOR HANSEN BI LLER V. AADSELBILLER, STUMPBILLER M. M. LARVERNE VED

Læs mere

BILLER DANMARKS FAUNA VANDKALVE OG HVIRVLERE VICTOR HANSEN LARVERNE VED K. HENRIKSEN MED 119 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER

BILLER DANMARKS FAUNA VANDKALVE OG HVIRVLERE VICTOR HANSEN LARVERNE VED K. HENRIKSEN MED 119 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING VICTOR HANSEN BILLER VIII. VANDKALVE OG HVIRVLERE (HALIPLIDAE, DYTISCIDAE

Læs mere

Bidrag til kundskaben o m Norges coleopterfauna.

Bidrag til kundskaben o m Norges coleopterfauna. Stavanger Museum I Aa r sk'eretning f or 1890, s. 7-33.,-i- Bidrag til kundskaben o m Norges coleopterfauna.,r konservator Tor Helliesen. Eft

Læs mere

FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ. Oprindelsesland: Norge

FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ. Oprindelsesland: Norge FCI Standard Nr 242 09.08.1999 (EN) (ORG 09.08.1999) NORSK ELGHUND, GRÅ Oprindelsesland: Norge Anvendelse: Klassifikation: Helhedsindtryk: Proportioner: Jagthund til elgjagt FCI Gruppe 5 (Spidshunde og

Læs mere

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Hans Viborg Kristensen, Naturhistorisk Museum april 2016 Der findes 15 paddearter og 5 krybdyrarter, der er almindeligt forekommende i Danmark. Denne nøgle

Læs mere

BILLER DANMARKS FAUNA CLAVICORNIA OG BOSTRYCHOIDEA VICTOR HANSEN MED 116 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING XIV

BILLER DANMARKS FAUNA CLAVICORNIA OG BOSTRYCHOIDEA VICTOR HANSEN MED 116 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING XIV DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 56 VICTOR HANSEN BILLER XIV CLAVICORNIA 2. DEL OG BOSTRYCHOIDEA MED

Læs mere

CIKADER DANMARKS FAUNA MED 79 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING A. C.JENSEN-HAARUP G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

CIKADER DANMARKS FAUNA MED 79 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING A. C.JENSEN-HAARUP G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE \F DANSK NATURHISTORISK FORENING A. C.JENSEN-HAARUP CIKADER MED 79 AFBILDNINGER G. E. C. GADS FORLAG -

Læs mere

G.E.C.GADS FORLAG KØSENHAVM

G.E.C.GADS FORLAG KØSENHAVM G.E.C.GADS FORLAG KØSENHAVM msimi M DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE \F DANSK NATURHISTORISK FORENING A. C.JENSEN-HAARUP CIKADER MED 79

Læs mere

BILLER DANMARKS FAUNA BLADBILLER OG BØNNEBILLER VICTOR HANSEN LARVERNE VED K.HENRIKSEN MED 108 DANSK NATURHISTORISK FORENING

BILLER DANMARKS FAUNA BLADBILLER OG BØNNEBILLER VICTOR HANSEN LARVERNE VED K.HENRIKSEN MED 108 DANSK NATURHISTORISK FORENING DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING VICTOR HANSEN BILLER VII. BLADBILLER OG BØNNEBILLER (CHRYSOMELIDAE & LARIIDAE)

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

GRÆSHOPPER DANMARKS FAUNA ØRENTVISTE, KAKERLAKKER ESBEN PETERSEN MED 40 AFBILDNINGER (ORTHOPTERER) NATURHISTORISK FORENING

GRÆSHOPPER DANMARKS FAUNA ØRENTVISTE, KAKERLAKKER ESBEN PETERSEN MED 40 AFBILDNINGER (ORTHOPTERER) NATURHISTORISK FORENING DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING # ESBEN PETERSEN ØRENTVISTE, KAKERLAKKER OG GRÆSHOPPER (ORTHOPTERER) MED 40

Læs mere

BI LLER DANMARKS FAUNA. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER VICTOR HANSEN J, F. MED 153 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING LARVERNE VED SV. G.

BI LLER DANMARKS FAUNA. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER VICTOR HANSEN J, F. MED 153 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING LARVERNE VED SV. G. DANMARKS FAUNA J, F. ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING VICTOR HANSEN BI LLER XI. SANDSPRINGERE og LØBEBILLER (CICINDELIDAE

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

RILLER ROVBILLER DANMARKS FAUNA VICTOR HANSEN MED 110 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING XVI ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

RILLER ROVBILLER DANMARKS FAUNA VICTOR HANSEN MED 110 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING XVI ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HÅNDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 58 VICTOR HANSEN RILLER XVI ROVBILLER 2. DEL MED 110 AFBILDNINGER I

Læs mere

NETVINGER OG SKORPIONFLUER DANMARKS FAUNA (NEUROPTERA & MECOPTERA) MED 90 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER P.

NETVINGER OG SKORPIONFLUER DANMARKS FAUNA (NEUROPTERA & MECOPTERA) MED 90 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER P. DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING P. ESBEN-PETERSEN NETVINGER OG SKORPIONFLUER (NEUROPTERA & MECOPTERA)

Læs mere

Spændende Måger - Klintholm Havn i november

Spændende Måger - Klintholm Havn i november Tekst og fotos: Per Schiermacker-Hansen Spændende Måger - Klintholm Havn i november Sydlige, milde vinde de sidste dage af oktober og første halvdel af november bragte en del sjove måger til Klintholm

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

STANKELBEN DANMARKS FAUNA PEDER NIELSEN MED 168 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

STANKELBEN DANMARKS FAUNA PEDER NIELSEN MED 168 AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING PEDER NIELSEN STANKELBEN MED 168 AFBILDNINGER G. E. C. GADS FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

2016 Unkeldesign All rights reserved

2016 Unkeldesign All rights reserved Pikachu 1 Materialer 100% bomuldsgarn 8/4 - Gul 100 g - Brun 8 g - Lidt sort - Lidt rød - Lidt hvid Polyesterfyld (pudefyld) Hæklenål: str. 2,5 mm Forkortelser mr: magisk ring km: kædemaske fm: fastmaske

Læs mere

i^h COMPARATIVE ZOOLOGY, The gift of ^-àjl Un^nrxAji^ ^l/'oixasüuuryi. ^^> ö^ J' No. 'tbrai'd of i\n ÄTusatm AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

i^h COMPARATIVE ZOOLOGY, The gift of ^-àjl Un^nrxAji^ ^l/'oixasüuuryi. ^^> ö^ J' No. 'tbrai'd of i\n ÄTusatm AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS. i^h 'tbrai'd of i\n ÄTusatm OF COMPARATIVE ZOOLOGY, AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS. The gift of ^-àjl Un^nrxAji^ ^l/'oixasüuuryi. No. ^^> ö^ J' Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

2016 Unkeldesign All rights reserved

2016 Unkeldesign All rights reserved Eevee 1 Materialer 100% bomuldsgarn 8/4 - Lys brun 90 g - Råhvid 25 g - Lidt mørk brun - Lidt sort - Lidt hvid Polyesterfyld (pudefyld) Hæklenål: str. 2,5 mm Forkortelser mr: magisk ring km: kædemaske

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

NR. 6. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer December 1997. Indlevering af de årlige fundlister Af Michael Hansen. Det som primært bør meldes er:

NR. 6. Nyhedsbrev for danske Coleopterologer December 1997. Indlevering af de årlige fundlister Af Michael Hansen. Det som primært bør meldes er: NR. 6 Nyhedsbrev for danske Coleopterologer December 1997 Indlevering af de årlige fundlister Michael Hansen Traditionen tro vil fristen for indlevering af fundlisterne for 1997 være det ento-mologiske

Læs mere

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET

Navn Kåring Kåringsbeskrivelse Afkomssamling Material prøve HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET Hingste kåret i HAD Opdateret i august 2014 HAH 1 WILRENE HA EK 01-01-1978: KÅRET 4 HAH 3 ALEXIS HA EK 01-01-1981: II KL A 5 HAH 5 ABBAS HA EK 01-01-1981: I KL B 11 HAH 6 STEINADLER HA EK 01-01- 1983:

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Hønsefugle Fasanfugle 2. Spurvefugle 3. Duer 4. Rovfugle 5. Ugler Fasanfugle Agerhøne Fasan Agerhøne Kendetegn: Hannens vingedækfjer

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL Insekter og planter I skal til at undersøge insekter og planter. Undersøgelse af insekter og planter er et emne, der både fagligt og i praksis kan lade sig gøre fra 3. klasse. Denne beskrivelse er rettet

Læs mere

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør

BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør Om fossile Terebellide-Rør fra Danmark. Af J. É J. RAVN. BLANDT de Forsteninger, som nuværende Direktør J. ROSENBERG, Kongsdal Cementfabrik, for en Del Aar siden indsendte til Mineralogisk Museum fra Skrivekridtet

Læs mere

SOMMERFUGLE DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS FJ E R M. MED ivl AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING. Bd. 52

SOMMERFUGLE DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS FJ E R M. MED ivl AFBILDNINGER DANSK NATURHISTORISK FORENING. Bd. 52 ^11. 7 la DANMARKS FAUNA lli,rsthebei)e HAANDBØdEH OVEK DEN DANSKE DYRE:VERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSK UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 52 WILHELM VAN DEURS SOMMERFUGLE VII. FJ E R M L MED

Læs mere

Sådan kæmmer du lus ud af håret

Sådan kæmmer du lus ud af håret Sådan kæmmer du lus ud af håret Denne vejledning fortæller om, hvordan du kan kæmme lus ud af håret, hvad du har brug for, og hvad der er vigtigst at vide, for at det kan lykkes. Man kan kæmme lus af to

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Basset Bleu de Gascogne

Basset Bleu de Gascogne FCI Standard Nr 35 25.11.1996 (GB) (ORG 24.01.1996) Basset Bleu de Gascogne Oprindelsesland: Frankrig Anvendelse: Klassifikation: Historie: Helhedsindtryk: Racen anvendes til jagt undertiden parforcejagt

Læs mere

SOMMERFUGLE PYRALIDER DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS MED 200 AFBILDNINGER J). /^. vi-f/.? 3

SOMMERFUGLE PYRALIDER DANMARKS FAUNA WILHELM VAN DEURS MED 200 AFBILDNINGER J). /^. vi-f/.? 3 vi-f/.? 3 J). DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING # /^. WILHELM VAN DEURS SOMMERFUGLE VI. PYRALIDER MED 200

Læs mere

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten.

Sammenfattende: Kobolt udviser en forøgelse af Eumelaninet i lipokromen. Eumelaninet i lipokromen løber i uformindsket styrke ud i fjerkanten. KOBOLT I SORTSERIEN Fuglen er i sin fremtoning mørkere/sortere end en klassisk sort melaninfugl. Trods det mørkere udseende er kontrasten imellem farve og stribe melaninet godt afgrænset. Fugle er på hele

Læs mere

Det interglaciale N ematurella Ler ved Gudbjerg paafyn.

Det interglaciale N ematurella Ler ved Gudbjerg paafyn. Det interglaciale N ematurella Ler ved Gudbjerg paafyn. Af VICTOR MADSEN og V; NORDMANN. 1. De geologiske forhold. Af VICTOR MADSEN. Ved de geologiske Arbejder, som udførtes af Danmarks geologiske Undersøgelse

Læs mere

TÆGER DANMARKS FAUNA NATURHISTORISK FORENING A. C. JENSEN-HAARUP MED 171 AFBILDNINGER ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN

TÆGER DANMARKS FAUNA NATURHISTORISK FORENING A. C. JENSEN-HAARUP MED 171 AFBILDNINGER ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING A. C. JENSEN-HAARUP TÆGER MED 171 AFBILDNINGER G. E. C. GADS FORLAG - KØBENHAVN

Læs mere

COLLIE, LANGHÅRET COLLIE, ROUGH Oprindelsesland: Storbritannien

COLLIE, LANGHÅRET COLLIE, ROUGH Oprindelsesland: Storbritannien FCI Standard Nr. 156 22.11.2012 (GB) (ORG 08.10.2012) COLLIE, LANGHÅRET COLLIE, ROUGH Oprindelsesland: Storbritannien Anvendelse: Klassifikation: Hyrdehund. FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde udtagen Schweizer

Læs mere

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.)

overdrev Floratjek Knopurt (Centaurea sp.) Knopurt (Centaurea sp.) 20-100 cm. Stængel grenet. Blomst rødviolet/mørk rødviolet. Blade mørkegrønne, grågrønne, ru. På tør åben sandet bund (evt. tør-fugtig muldrig bund). Foto: Allan Andersen. Skjaller

Læs mere

FCI Standard Nr 199 03.11.1999 (EN) (ORG 27.11.1989) ETNAHUND. (CIRNECO DELL ETNA) Oprindelsesland: Italien

FCI Standard Nr 199 03.11.1999 (EN) (ORG 27.11.1989) ETNAHUND. (CIRNECO DELL ETNA) Oprindelsesland: Italien FCI Standard Nr 199 03.11.1999 (EN) (ORG 27.11.1989) ETNAHUND (CIRNECO DELL ETNA) Oprindelsesland: Italien Anvendelse: Klassifikation: Historie: Helhedsindtryk: Jagthund, specielt til jagt på vilde kaniner

Læs mere

Nye arter og landskabsfund for snudebiller (Coleoptera: Curculionidae) i Sverige

Nye arter og landskabsfund for snudebiller (Coleoptera: Curculionidae) i Sverige Nye arter og landskabsfund for snudebiller (Coleoptera: Curculionidae) i Sverige EIVIND PALM Palm, E.: Nye arter og landskabsfund for snudebiller (Coleoptera: Curculionidae) i Sverige. [New species and

Læs mere

F ormerne hos danske Kalkspatkrystaller.

F ormerne hos danske Kalkspatkrystaller. F ormerne hos danske Kalkspatkrystaller. Af. H a n s C l a u s e n.. With a ~ummary of the Contents. De Kalkspatkr;ystaller, som her skal omtales, stammer. dels fra Sjællands Kridt-og Tertiærdannelser,

Læs mere

TRIMME- TRIMME- VEJLEDNING VEJLEDNING AF DIN COCKERSPANIEL

TRIMME- TRIMME- VEJLEDNING VEJLEDNING AF DIN COCKERSPANIEL TRIMME- TRIMME- VEJLEDNING VEJLEDNING AF DIN COCKERSPANIEL Tekst: Helge Larsen Tegninger: LSN 2 INDLEDNING: Cockerens smukke pels er en fryd for øjet, vel at mærke hvis den er velplejet. Cockere fælder

Læs mere

Opskrifter 1900-1950

Opskrifter 1900-1950 Opskrifter 1900-1950 Når man skal forstå en gammel opskrift, må man vide, hvor meget de gamle mål er. Nedenstående tabel kan hjælpe dig med at omregne til moderne mål. En kvint Et lod Et pund En pægl En

Læs mere

OPBEVARING JIVE DYBDE 35

OPBEVARING JIVE DYBDE 35 Prisstærkt salgskoncept by Redoffice AB & SJ Kontor A/S Silkeborg OPBEVARING JIVE DYBDE 35 med opbevarings- og arkiveringsløsninger i dybde 35 dækker vi alle dine behov for pladsoptimering. Uden at gå

Læs mere

Pointskema GDS Udgave 2, 2014. Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil.

Pointskema GDS Udgave 2, 2014. Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil. Pointskema GDS Udgave 2, 2014 Hundens Navn: Chip nummer: Født: Ejer: Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil. 1 og 2: Bredt hoved, stramme læber, næseparti for bred. 3 og 4:Ikke

Læs mere

<Matthías saga digitalis 6.0/> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Læs mere

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække.

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 18. august 2013 kl. 10.00 Lilian Høegh Tyrsted Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Mere om Ræve. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

HØGESANGERENS, SYLVIA NISORIA, UDBREDELSE I DANMARK.

HØGESANGERENS, SYLVIA NISORIA, UDBREDELSE I DANMARK. 33 anførte Arter endnu adskillige, der, naar Trækket over Esbjerg Egnen grundigt skal behandles, maa gøre Krav paa Omtale. Saavel blandt Sangfugle som Vadefugle har vi Arter, der foruden at indfinde sig

Læs mere

FCI Standard Nr. 8 05.12.2012(EN) (ORG 29.10.2003) Australsk terrier. Oprindelsesland: Australien

FCI Standard Nr. 8 05.12.2012(EN) (ORG 29.10.2003) Australsk terrier. Oprindelsesland: Australien FCI Standard Nr. 8 05.12.2012(EN) (ORG 29.10.2003) Australsk terrier Oprindelsesland: Australien Anvendelse: Klassifikation: Kort historisk oversigt: Terrier. FCI Gruppe 3 (Terriers), Sektion 2 (små terriers)

Læs mere

Oxfordbevægelsen og dens Mænd

Oxfordbevægelsen og dens Mænd Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis Lille vandsalamander Som for alle andre padder i Danmark er bestanden af lille vandsalamander gået meget tilbage de sidste 50 år. Dog er den lille vandsalamander blandt de almindeligste af Danmarks nuværende

Læs mere

NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg

NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg DEN EUROPÆISKE BÆVER NIVEAU 1 AQUA Sø- og Naturcenter, Silkeborg Den europæiske bæver HISTORIE For 3000 år siden levede der bævere mange steder i Danmark. Men bæverne blev jaget af mennesket. Kødet smagte

Læs mere

DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS SELSKABS SKRIFTER 1902 AKTIETRYKKER1ET I 1903 TRONDHJEM Indhold: 1. I. Sparre Schneider: Coleoptera, indsamlede af kand. Embr. Strand Side i den sydlige del af Nordlands

Læs mere

ilte umm\ ^'^MS-^ ! lilii llli^:

ilte umm\ ^'^MS-^ ! lilii llli^: ilte! lilii llli^: ^'^MS-^ umm\ -.'I ^^

Læs mere

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar

HESTE-QUIZ. Test din viden om heste og ponyer. Spørgsmål Sæt kryds ved rigtige svar 1 1 Hvad kaldes hestens afkom? A: Lam B: Føl 2 Hvad er en vallak? A: Hoppe B: Kastreret hingst 3 Kan hesten stå op og sove? 4 Hvad er en sok? A: Aftegn i panden B: Aftegn på benet 5 Hvor sidder lansemærket?

Læs mere

Dommermateriale. over. Gedeparakitter. m.fl.

Dommermateriale. over. Gedeparakitter. m.fl. Dommermateriale over Gedeparakitter m.fl. GEDEPARAKIT Cyanoramphus n. novaezelandiae Engelsk: Redfronted kakariki Tysk: Ziegensittich Beskrivelse: Overvejende mørk grøn ; lysere og mere gullig på undersiden

Læs mere

Raceportræt. Historie og oprindelse Den hellige birma har sine rødder og sin oprindelse i østen, det tidligere Burma, vore dages Myanmar.

Raceportræt. Historie og oprindelse Den hellige birma har sine rødder og sin oprindelse i østen, det tidligere Burma, vore dages Myanmar. Raceportræt Hellig Birma Tekst: Søren Hilbert Hartmann Foto: A Harreby Bæk, H. Novakowski, S.H. Hartmann Historie og oprindelse Den hellige birma har sine rødder og sin oprindelse i østen, det tidligere

Læs mere

OPBEVARING JIVE DYBDE 35

OPBEVARING JIVE DYBDE 35 Prisstærkt salgskoncept by Redoffice AB & SJ Kontor A/S Silkeborg OPBEVARING JIVE DYBDE 35 med opbevarings- og arkiveringsløsninger i dybde 35 dækker vi alle dine behov for pladsoptimering. Uden at gå

Læs mere

G. E.C.GADS FORLAG -KØBENHAVN

G. E.C.GADS FORLAG -KØBENHAVN G. E.C.GADS FORLAG -KØBENHAVN DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING #^ ESBEN PETERSEN GULDSMEDE, DØGNFLUER, SLØRVINGER

Læs mere

NATÜRVIDEN8KABEENE. NYT MAGAZIN JOHAN DAHL. Andreas Hol, msen. Forening. physiographiske. Syttende FOR. Bind. Udgives. ved CIIRISTIAI^IA.

NATÜRVIDEN8KABEENE. NYT MAGAZIN JOHAN DAHL. Andreas Hol, msen. Forening. physiographiske. Syttende FOR. Bind. Udgives. ved CIIRISTIAI^IA. Andreas Hol, msen NYT MAGAZIN FOR NATÜRVIDEN8KABEENE. Udgives af den physiographiske Forening i C 11 r i s f i a II Î a ved G. O. Sara og- Tli. Kjerulf. Syttende Bind. Med 6 Kobbertavler, 2 litli. Tavler

Læs mere

Gruppepsykoterapeuter i Norge

Gruppepsykoterapeuter i Norge Gruppepsykoterapeuter i Norge Dette er en liste over privatpraktiserende terapeuter som er medlemmer i Norsk Gruppepsykoterapeutisk Forening (NGPF). De fleste har 3- eller 5-årig isk etterutdanning, og

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Han gør alle Ting vel

Han gør alle Ting vel Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle.

Æblenøgle. Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Æblenøgle Sådan undersøger du et æble med udgangspunkt i en æblenøgle. Er du rigtig dygtig, kan du bruge denne metode til at bestemme, hvilken sort det er. 1. Ydre egenskaber 5. Egenskaber for træet 2.

Læs mere

1. 80400/304 Skrivebord - 80487 Greb - 2. 80482 Reol - 80487 Greb - 3. 80483 Reol - 80487 Greb

1. 80400/304 Skrivebord - 80487 Greb - 2. 80482 Reol - 80487 Greb - 3. 80483 Reol - 80487 Greb et bredt sortiment 2. 3. 1. 1. 80400/304 Skrivebord - 80487 Greb - 2. 80482 Reol - 80487 Greb - 3. 80483 Reol - 80487 Greb møbler med værdi Farver 49 & uu Prima er en bred serie af møbler til hjemmekontoret

Læs mere

side 1 varenr.: varetekst: farver: antal: Pris pr. stk.: 436008 Kanvas bælte med nitter Turkis one size 8 Dkkr. 48 Vejl.

side 1 varenr.: varetekst: farver: antal: Pris pr. stk.: 436008 Kanvas bælte med nitter Turkis one size 8 Dkkr. 48 Vejl. side 436008 Kanvas bælte med nitter Turkis one size 8 436024 Ruskindsbælte Grøn str 95 5 436050 Bredt dobbeltbælte. Læder Guld str. 85 Sølv str. 95 Guld str. 95 Sølv str. 85 65 65 70 70 49 43605 Bredt

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O 1 9 6 7 P R I S L I S T E 2 0 1 5

H O L D B A R T H Å N D V Æ R K A N N O 1 9 6 7 P R I S L I S T E 2 0 1 5 HOLDBART HÅNDVÆRK A N N O 1 9 6 7 PRISLISTE 2015 MODELOVERSIGT Prisliste 2015 REOL, MIDTERSPROSSE LODRET MODEL 1-24 MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5 MODEL 6 MODEL 7 MODEL 9 MODEL 9 MODEL 10 MODEL

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING #^ ESBEN PETERSEN GULDSMEDE, DØGNFLUER, SLØRVINGER OG COPEOGNATHER (PSEUDONEUROPTERER)

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE THE ROCKET. Vipperne letter i eksplosiv volumen

PRESSEMEDDELELSE THE ROCKET. Vipperne letter i eksplosiv volumen PRESSEMEDDELELSE THE ROCKET Vipperne letter i eksplosiv volumen THE BUZZ Det vippelook, der får mest opmærksomhed lige nu: stor og glat volumen uden klumper. FÅ VOLUMEN FRA ROD TIL SPIDS - HURTIGT! Hørt:

Læs mere

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE

LOOK TIPS TIL DIT ULTIMATIVE BLIV DIN EGEN STYLIST 24 TIPS TIL DIT ULTIMATIVE LOOK Hvad klæder DIN figur, og hvordan fremhæver du bedst dine smukkeste sider? Q giver dig de ultimative tips til din styling. 1. FARVER Mørke farver slanker,

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Dekorationsopsats i 3 forskellige størrelser. Træhjerte 3 størrelser Genbrugsteak. Juletræer i 3 str. Genbrugsteak. Genbrugsteak

Dekorationsopsats i 3 forskellige størrelser. Træhjerte 3 størrelser Genbrugsteak. Juletræer i 3 str. Genbrugsteak. Genbrugsteak Brugskunst 1101 1102 1103 Dekorationsopsats Dekorationsopsats i 3 forskellige størrelser 30 x 30 x 80 30 x 30 x 100 30 x 30 x 120 cm 1104 1105 1106 Træhjerte Træhjerte 3 størrelser 30 x 30 x 40 40 x 40

Læs mere

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen.

Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. 42 NORGES GEOLOGISKE UNDERSØGELSE. Bemærkninger om endel myrstrækninger i Bergs og Rakkestads præstegjælde i Smaalenene samt om myrene paa Jæderen. Af gaardbruger G. E. Stangeland. i i_je i det følgende

Læs mere

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt

Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt Krigen var raset hen over byen som en vred og grusom drage, der spyr ild og slår husene i stykker og bagefter forsvinder ud i ørkenen, ondskabsfuldt brummende, på vej et andet sted hen. Luften smagte stadigvæk

Læs mere

En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv eller frygtsom.

En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv eller frygtsom. FCI STANDARD NR 113 BRIARD OPRINDELSESLAND: FRANKRIG Helhedsindtryk: En rustik hund, smidig, muskuløs og velproportioneret med et levende og vågent udtryk og ligevægtigt temperament, hverken aggressiv

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE Danske padder H312 SVÆRHEDSRAD Middel (4. - 6. klasse) HVOR LØSES OPAVEN? På 1. sal, montre 67,69 og 71 PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Bent Vestergård og Henrik Sell, Naturhistorisk Museum Inge-Marie

Læs mere

De fik den da vel? Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De fik den da vel? Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum

Naturhistorisk Museum. Mads Valeur Sørensen og Charlotte Clausen, Naturhistorisk Museum EMNE SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Fugle i Danmark - ved vandet Let (0. - 3. klasse) 1. sal Mads Valeur Sørensen og Ida Marie Jensen Naturhistorisk Museum Mads Valeur

Læs mere

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 HUG-ORM. 1.På hvilken side kan du læse om gift-tænder? Side:

TJEK DIN VIDEN! Klasse: Decimal-nummer: 56.1 HUG-ORM. 1.På hvilken side kan du læse om gift-tænder? Side: TJEK DIN VIDEN! Opgaver til Navn: Dyr i mark og have 2 Klasse: Decimal-nummer: 56.1 Dato: HUG-ORM Indhold 1.På hvilken side kan du læse om gift-tænder? Side: Gå tæt på teksten 2. Hvor mange arter af slanger

Læs mere