AARSBERETNING / STAV ANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S Bidrag. til. kundskaben om Norges eoleopterfauna (V) konservator Helliesen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARSBERETNING / STAV ANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S. 29-44. Bidrag. til. kundskaben om Norges eoleopterfauna (V) konservator Helliesen."

Transkript

1 AARSBERETNING / STAV ANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S Bidrag til kundskaben om Norges eoleopterfauna (V) af konservator Helliesen. I dette bidrag har jeg behandlet de af mig fundne cole~ optera, som henføres til Thomsons gruppe Rhynchophori. Ved gjennemgaaelsen af mine insekter, hørende til denne gruppe, har jeg fundet 36 arter, der er nye for vort lands fauna. Disses navne er i nedenstaaende fortegnelse fremhævet med fedet'e typer og nummere, der danner en fortsættelse til mit bidrag IV i museets aarsberetning for Af de for vor fauna nye arter maa jeg fremhæve to, nemlig Othiorrhynchus dese.rtus Rosen. og Sitona ononides Sharp., der ikke tidligere er funclne inden den skandinaviske halvø.

2 311 Gurculionidæ. Otiorrhynchini Otiorrhynchus atroapterus De Geer. Denne art forekommer meget almindelig paa Jæderens flyvesandsfelter, hvor den lever paa marehalmen. Ny for landets fauna Otiorrhynchus ligneus Oliv. Et enkelt exemplar har jeg fundet ved Tønsberg. Ny for vor fauna. O. sea ber Lin. Fundet paa Moss og ved Hærsjø i Romerike. O. nodosus Fabl.'. = maurus Gyll. Slægtens almindeligste art. Jeg hal' taget den i Hitterdal, Vestfjorddal, Mjøsvand, Gausta og i Valders. O. blcmclus Gyll. Denne art er væsentlig en kystform. Jeg har fundet den almindelig paa Tjømø, paa Rauø og ved Fredrikstad.. O. singulæris Lin. = picipes Fab. Almindelig i hele Stavanger amt. O. suleatus Fab. Paa østlandet el' denne art sj elden. et enkelt exemplar. ved Drøbak. J eg har fundet O. rugifrons Gyll. Sjelden. Et enkelt exemplar har jeg taget paa Tjømø. ' 0. ligustici Lin. Fundet ved Drøbak, Tønsberg og paa Tjømø. O. ovatus Lin. Almindelig. Fredrikstad. Fundet ved Tønsberg, Holmestrand og

3 Otiorrhynchns desertns Rosenh. Oblongo-ovatus, niger, opacus, parce griseo-pilosus, antennis peclibusque ferrugineis, rostro canaliculato capite fere longiore; prothorace latudine fere longiore, lateribus æqualiter rotundato, grosse granulato, medio carina abbreviata instrueto; elytris ovalis, punctatostriatis, interstitiis fere planis, leviter rugulosis. Femol'ibus anticis dente valiclo, posticis denticulo minuto armatis. L. vix. i) mm. O. muscorum Grenier. Bestimm. Tab. der europaischen Col. IX, I, pag Aflang ægformet, sort, mat, temmelig tyndt bedækket med lange graa haar. Følehorn og ben brunrøde, laarene bevæbnede med en tand. Snuden er en smule længere end hovedet og svagt afsmalnende mod spidsen. Hovedet og snuden er grovt og lidt rynket punkteret, den sidste langs midten med en længdefure. 0jnene ovale, temmelig smaa og lidet udstaaende. Bryststykket er omtrent lige langt som bredt, med jævnt og ikke stærkt afl'undede sider, jævnt grovkornet, langs midten med en afkortet længdekjøl. Vingedækkerne ovale, med stærkt afrundede skuldre, siderne jævnt afrundede, længdestriberne temmelig tæt punkterede, mellemrummene brede og næsten plane og fint rynket punkterede. Laal'ene er bevæbnede med en tand. Forbenets tand er stor og lidt kløvet i spidsen. Bagbenets tand er ganske liden. Af denne for vor fauna nye art har jeg fundet et par exemplarer ved Kristiania. Den er ikke tidligere iagttaget i Skandinavien. Phyllobiu8 piri Lin. Fundet ved Grimstad af kand. Traaen. Ph. argentatu8 Lin. Almindelig ved Drøbak og Holmestrand.

4 3:2 Ph. 'Ynaculicornis Germ. Fundet ved Holmestrand og Vikersund. Brachyderini. Polyclrllsus rnollis Stroem = micans F. Forekommer alminc1elig ved Drøbak, Tønsberg, paa Tjømø og ved Vikersund. P. {lavipes De Geer. Funelet ved Drøbak og Lillestrømmen. P. cetvinus Lin. Forekommer paa Hankø, Rauø og ved Tønsberg Polydrusus pilosus Green. = binotatus Thoms. Fundet i Telemarken, vec1 Vikersund og i Asker. Ny for landets fauna. P. tereticollis De Geer = undatus F. Alminc1elig ved Drøbak, Noresund, Mjøsvand og Tønsberg. P. ntficornis Bonsd. = fulvicornis F. Fundet ved Noresund og i Vestfjorddal. SCiClphilus asperatus Bonsd. = muricatus F. Taget i Hitterdal. Strophosornus c01'yli Fab. Funelet ved Grimstad af kanel. Traaen. Str. cclpitatus De Geer = obesus Marsh. Fundet i Hitterdal, ved Tønsberg, paa Tjømø, Moss og Hærsjø i Romerike. Str. faber Herbst. Ved Grimstad fundet af kanel. Traaen Strophosomus later alis Payk. =, limbatus F. Af denne art, eler er ny for vor fauna, hal' jeg fundet et exemplar paa Hankø og et par paa J æderen. Ved Drøbak er den fundet af skolebestyrer Warloe.

5 33 Brachyderes incanus Lin. Forekommer i Hitterdal Sitona griseus F. Denne for vor fauna nye art forekommer almindelig mellem smaa salixarter paa Jæderens sandbakker Sitona hispidulus F. Sjelden. Af denne art har jeg fund et et enkelt exemplar ved Stavanger. Ny for landets fauna. S. flavescens Marsh. Fundet ved Grimstad af Traaen Sitona humeralis Steph. = discoidoos Gyll. Ny for landets fauna. Ved Kristiania har jeg fundet et par exemplarer. S. lineatus Lin. Fundet ved Holmestrand og Vikersund Sitona suturalis Steph. = elegans Gyll. Af denne ligeledes for vor fauna nye art har jeg taget et par exemplarer ved Kristiania Sitona ononides Sharp. Oblongus, subtiliter punctatus, squamosus, antennis, tibiis femoribusque basi obscure ferrugineis, oculi depressi fronte plana, canaliculata, prothorace latitudine vix longiore, lateribus paulo rotundato, supra fusco-squamoso, albido-bilineato; elytris fusco-squamosis cinereo-maculatis, macula humeralis, lateribus corporeque subtus cinereosquamosis. L. vix. 5 mm. Bestim. Tab. Europaischen Coleopteren XIII, Il, pag. 78. Aflang, temmelig fint punkteret, tæt beklædt med graa og brune s~jæl. Følehorn, laarenes rod og tibierne mørk rustrøde. Hovedet kort, bredest over issen og derfra jævnt afsmalnende fortil. 0jnene ovale, lidet fremstaaende. 3

6 34 Hovedet er over øjnene smalere end over issen. Hovedet og snuclen oventil flad, langs midten med en smal fure. Behaaringen ensartet, mangler opstaaende børster over øjnene. Bryststykket lidt bredere end hovedet, lige lang som bred, bagtil næsten smalere end fortil, hvor det er lidt indsnøret. Siderne sva1t runc1ede. Temmelig fint og tæt punkteret, bedækket med brunlige skjæl, samt paa hver side med en paa langs gaaenc1e lysegraa skjællet, temmelig bred stribe. Vingedækkerne omtrent 21/ 2 gang saa lange og omtr. lh gang saa brede som bryststykket. Siderne paralleie. Fint punkterec1e, mediet punkterec1e længdestriber. Mellemrummene plane. Skjælklædningen graalig brun, siderne, skuldrene samt endel smaa firkantede aflange pletter lysegraa. Hele undersiden er graaskjællet, benene kort graahaarede. Et exemplar af denne for vor fauna nye art har jeg fundet ved Lillestrømmen i Akershus. S. sulcifrons Thunb. Fundet ved Hærsjø i Romerike og ved Fredrikstad. Trachyploeus bifoveolatus Bec1;:. Taget ved Drøbak og Hærsjø. Cleonini Cleonus fasciatns ~Iiill. = albidus F. Ny for landets falma. Et exemplar har jeg fundet paa Bastø ved Horten. Tropiphorini. Tropiphorus carinatus Miill. = mercurialis F. Fundet ved Tønsberg. Hylobiini. Hylobius abietis Lin..A.lmindelig ved Hærsjø paa Romerike og ved Moss.

7 35 B. piceus De Geer = pineti F. Forekommer ved Tønsberg.,::,.',,,'". " ",,',.,,:: ",:'.'..,,' H. pina,stri Gy Il. Et enkelt exemplar har jeg taget i Hitterdal. Hyperini. HyperCl rwmicis Lin. Fundet ved Lillestrømmen og i Hitterdal. H. amto?" Lin. = polygoni Lin. Func1et ved Drøbak, Hærsjø, Frec1rikstac1 samt i Asker. H. plantaginis De Geer. Taget ved Moss. Ved Drøbak er den fundet af Warloe Hypel'a trilineata lv1arsh. Nogle faa exemplarer har jeg fundet ved Kristiania.. Ny for vor fauna Hypera viciæ Gyll. Ligeledes ny for faunaen. Et par exemplarer har jeg fundet ved Kristiania. Limobitts borealis Payk. = c1issimilis Herbst. Et exemplar har jeg taget paa Hvaløerne. Erirrhinini. Pissocles pini Lin. Almindelig ved Drøbak, lvioss, Hærsjø og i Telemarken Pissodes validirostris Gyll. Ny for landets fanna. Jeg har taget den ved Kristiania. Ved Drøbak er den fundet af Warloe. P. Gyllenhali Schønh. Fundet ved Vikersund. G1"ypiclius equeseti F. Forekommer ved Drøbak og lvioss. ~.' '!.' ' "

8 36 Notaris acridulus Lin. Fundet ved Fredrikstad, Tønsberg og Hougsund. N. æthiops F. Taget ved Moss. Brachonyx pineti Payk. = indigena Herbst. Fundet ved Moss. Ved Drøbak taget af Warloe Anoplus plantaris N aez. = depilis Thoms. Fundet ved Drøbak. Ny for landets fauna. An. roboris Suffr. = plantaris Thoms. Taget ved Drøbak, paa Tjømø, Hankø, 1 Telemarken: og ved Vikersund. Tanysphyrus lemnæ Payk. Almindelig ved Lysaker Bagous brevis Gyll. Denne for vor fauna nye art har jeg fundet ved Lille-. strømmen Bagous nigritarsis Thoms. Fundet ved Drøbak og!ioss. Ny for landets fauna. Cossonini Cossonus linearis F. = ferrugineus Clairv. Ny for landets fauna. Fundet ved Drøbak af Warloe. EJrernotes planirost1-is Panz. = elongatus GylI. Fundet ved Fredrikstad Rhyncolus lignarius Marsh. = cylindrirostris Oliv. Flere exemplarer taget i en ospestubbe ved Drøbak.. Ny for Norges fauna. Cryptorrhynchini. Cryptorrhynchus lapathi Lin. Fundet ved Drøbak, Vikersund, i Hittendal og ved Hærsjø paa Romerike.

9 .,.. '.. '" :.. ',';.. ',' - r.,.'.",.. ':'/:':'"...,:::,:.',"::'.' '.", "' ',1. " ~ " ~. " -...,~' " "'. 'Io _. ','..... ' ':,:,., ". :,.. ~.' "...,... -, 37 Ceutorrhynchini. ~269.. CoeIiodes ruber.marsh. Ny for landets fauna. Forekommer ganske almindelig paa eg i Stavanger amt. C. rubicundus Herbst. Fundet ved Noresund i Krødsherred. C. quad"imaculatus Lin. = didymus. Fundet ved Drøbak. O. a/finis Payk. = geranii Payk. Ftmdet i Hitterdal, ved Fredrikstad, Tønsberg og i Vestfjorddalen. Rhinoncus castor F. Fundet almindelig i Hitterdal, Silj ord og Vestfj ord dal i Telemarken, ved Vikersund, Hærsjø, Drøbak, Moss og 'Tønsberg. Ved Grimstad er (len taget af kand. Traaen. R h. pericarpius Lin. Almindelig. Fundet ved Drøbak, Moss og Arendal. Ved Grimstad af Traaen. Phytobius 4-tuberculatus F. Fl1ndet ved Grimstad af Traaen. Ceuthor1'ynchidius floralis Payk. Ftmdet ved Moss. Ceuthor1-ynchus punctiger Gyll. Taget ved Kristiania og Arendal..o. erysirni F. Forekommer ved Drøbak. 'c. ericæ Gyll. Fundet ved Moss. Orobites cyaneus Lin. Fundet ved Drøbak af Warloe. "",. --=. - --' _..... ""-'.

10 38 Limnobaris T-album Lin. Fund et Siljorc1, ved Vikersund, Drøbak, Hougsund' og Asker. Tychiini. Balaninus nucum L. Fundet temmelig almindelig i Asker Balaninus villosus F. Et exemplar har jeg fundet paa Tjømø, og et ex emplar er taget ved Drøbak a.f Warloe. Ny for landets fauna. Balanobius salicivorus Payk. = brassicæ F. Almindelig ved Drøbak, Moss og Tønsberg. Anthonomus varians Payk. Fundet paa Bygdø ved Kristiania. 11. ru bi Herbst. Fundet ved Drøbak, lhoss og Noresund. Elleschus bipunctatus Lin. Forekommer ved Moss. Tychius quinquepungtatus Lin. Fundet ved Drøbak, Moss og i Hitterdal Tychius juneeus Reich. Et par exemplarer har jeg taget ved Kristiania. NT for landets fauna. T. tomentosus Herbst. Fundet paa Tjømø, ved Holmestrand og Vikersund~ T. picirostris F. Fundet ved Drøbak, Hærsjø, Vikersund og i Hitterdal. Almindelig Rhynchænus quercus Lin. Ny for landets fauna. Almindelig ved Stavanger paaunge egetrær.

11 '. 0'0 " ','_ 39 ' :...'.',.'... :.... Bh. testaeeus Miill. = scutellaris F. Fundet ved Drøbak og Noresund i Krøc1sherred. Rh. rusci Herbst. Fundet vec1 Vikers:mc1 og i Vef,tfjol'c1c1al i Telemarken. Bh. populi F. Taget ved Moss og Holmestrand. Rh. salicis Lin. Alminc1elig ved Drøbak, Hougsund, Moss og Tønsberg. Rh. stigma Germ. Ligeledes almindelig ved Drøbak, Moss, Tønsberg og N oresuncl i Krødsherred. Rh. folia.rum Miill. = saliceti F. Taget ved Mjøsvand i Telemarken Rhamphus pnlicarius Herbst. = fla,vicornis Clairv. Ny for landets fauna. Forekommer paa birk ganske almindelig omkring Stavanger og enkelte steder paa Jæderen Rhamphus subæneus Illig. = æneus Boh. Ny for landets fauna. Jeg har fundet den paa smaa salixartel' voksende langs J æderens sandstrande, men ikke hyppig Gymnetron beccabungæ Lin. Et par exemplarer har jeg taget ved Drøbak. Ny for vor fauna. G. veronicæ Germ. Fundet paa Tjømø. G. noctis Herbst. Fundet ved Drøbak, Holmestrand og i Hitterdal. Miarus campanulæ Lin. Fundet ved Drøbak, Moss, Holmestrand og Hærsjø, almindelig.

12 40 Oionus sc1'ophula1'iæ Lin. Fundet ved Fredrikstad, paa Hankø, ved Tønsberg og i Hitterc1al. Magdalidini..zvIagdctlis violacea Lin. Alminc1elig. Funclet ved Drøbak, Fredrikstad og paa Hankø, Tjømø, ved Tønsberg og Noresund. M. n4icornislin. = pruni Lin. Forekommer ved Tønsberg. M. carbonaria Lin. Fundet ved Tønsberg, Noresund og Mjøsvanr Magdalis cerasi Lin. Et par exemplarer har jeg fundet ved Tønsberg. Ny for landets fauna. Apionini. Apion cmccæ Lin.. Forekommer i Hitterdal. A. sabulaturn Kirb. Taget ved Drøbak. A. confluens Kirby. Fundet ved Drøbak. A. fcweturn Gyll. = Sundevalli Boh. Fundet ved Noresund, i Hitterdal og ved Hærsjø. A. sirnile Kirby. Fundet ved Kristiania?g Drøbak. A. 'II-iciæ Payk. Taget ved Drøbak og i Hitterdal. A. ononicolc6 Bach. = Bohemani Thoms. Forekommer ved Drøbak.

13 41... " A. varipes Germ. Fundet ved Drøbak og paa Tjømø. A. ap?"icctns Herbst. Fundet ved Drøbak, i Hitterdal og ved Tønsberg. Ved Grimstad er den fundet af kand. Traaen. A.. assimile Kirby. Fundet ved Tønsberg, paa Tjømø og vecl Vikersund. A. trifolii Lin. = æstivum Germ. Fundet ved Drøbak, i Hitterdal og ved Vikersund. A. clich?"oum Bedel. = flavipes Payk. Fundet ved Drøbak, Moss: Tønsberg og i Vestfjorddal. A. virens Herbst. Forekommer ved Drøbak. "" ~.".. ". ~' Apion Gyllenhali Kirby. Ny for landets fauua. fundet ved Kristiania. A. ervi Kirby. Flmdet ved Drøbak og Hærsjø. Et par exemplarer har jeg 278. ÅI,ion ononis Kirby. Et enkelt exemplar har jeg funclet ved Noresund i Krøc1shelTed. Ny for landets fauna.... : 279. Åpion minimum Herbst. Ny for landets fauna. taget paa J æderen. A. æthiops Herbst. Func1et ved Drøbak. A. loti Kirby. Fundet ved Drøbak. Nogle faa exemplarer har jeg

14 Apion columbinnm Germ. Ny for landets fauna. ved Hærsjø paa Romerike. A. Spencei Kirby. = intrusum Gyll. Fundet ved Drøbak Apion miniatum Germ. Et exemplar har jeg fundet Ny for landets fauna. Jeg har fundet endel exell1- pla,rer paa J æderen og i Ryfylke. A. frumentarium Lin, Fumlet ved Drøbak. Ved Grimstad af Traaen. A. tenellum Sahlh. = medianum Thoms. Taget ved Drøbak, Vikersund og i Hitterdal. A. aterrimum Lin. = marcbicum Herbst. Fundet ved Drøbak, Tønsberg og i Siljord Apion affille Kirby. Fundet ved Kristiania, Drøbak, Tønsberg, paa Tjømø. og i Siljord. A. cuttirostre Germ. = humile Germ. Fundet ved Drøbak, Tønsberg, i Hitterdal og i Siljord. \~ l'd Grimstad er den taget af Traaen. Rhynchites betulæ Lin. Forekommer ved Tønsberg og Moss, paa Tjørnø, ved Vikersund og Noresund Rhynchites tomentosus Gyll. = uncinatus Tboms. Denne for landets fauna nye art har jeg fundet paa. Jæderen. Bh. nanus Payk. Fundet paa Tjømø og Modum. Bh. cupreus Lin. Forekommer paa Tjømø og ved Tønsberg.

15 "... Rhinomacer betulæ Lin. Fundet ved Kongsberg. Rh. populi Lin. Taget paa Tjømø og ved Kongsberg. Attelabus coryli Lin. Fundet ved Drøbak og Tønsberg. Anthribidæ. Tropideres dorsalis Thunb. Et par exemplarer har jeg fundet i Vestfjorddalen.. Platystomus albinus Lin. Fundet Ved Noresund. Mylabridæ. Mylabris atomaria Lin. Fundet ved Hærsjø, Lillestrømmen, Fredrikstad, paa Tjømø og ved Vikersund. Scotylidæ. Hylastes ater Payk. Taget ved Hærsjø, Vikersund og i Hitterdal. Grimstad er den fundet af Traaen. H. angustatus Herbst. = opacus Thoms. Fundet paa Hankø Hylastes giabratus Zett. Ved:. Et exemplar af denne for vor fauna nye art har jeg. fundet ved Kristiania. Hylurgus piniperda Lin. Fundet ved Drøbak og Hærsjø. Traaen. Ved Grimstad ar.

16 44 Scotylus Ratzebtwgi Jans. = destructor Thoms. Fundet i Vestfjordc1alen og ved Noresund. Cryptw"gus pus-illus Gyll. Fundet i Asker og paa Rauø ved Fredrikstad. C. einereus Herbst. Taget ved Hærsjø Pityophthorns Lichtensteini Ratzeb. Fundet ved Kongsberg. Ny for faunaen. P. micrographtls Lin. Taget ved Kongsberg og Hærsjø. Pityogenes chalcographus Lin. Func1et ved Moss, Hærsjø og Kongsberg. P. biclentcttus Herbst. = hi dens F. Fundet i Asker, ved Hærsjø og Kongsberg. Ips sexclentattls Boern. = Almindelig ved Hærsjø. stenographus Duft. L typog1"aphus Lin. Ligeledes almindelig ved Hærsjø. L laricis F. Fundet ved Hærsjø og Moss. L sutu1"alis Gyll. = nigritus Gyll. Forekommer i Asker og ved Moss...Dryocoetes autographus Ratzeb. Fundet ved Hærsjø og ved Vikersund.

Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA TOR HELLIESEN.

Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA TOR HELLIESEN. Stavanger Museums ~arhshefte, Årg. 22(1911), 11. s, 1-8 11. NOGLE NYE NORSKE COLEOPTERA AV TOR HELLIESEN. Av de i denne fortegnelse nævnte arter, der herved publiceres som nye for landets fauna, er to

Læs mere

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING

OG COPEOGNATHER DØGNFLUER, SLØRVINGER DANMARKS FAUNA GULDSMEDE, ESBEN PETERSEN (PSEUDONEUROPTERER) MED 133 AFBILDNINGER NATURHISTORISK FORENING DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF NATURHISTORISK FORENING #^ ESBEN PETERSEN GULDSMEDE, DØGNFLUER, SLØRVINGER OG COPEOGNATHER (PSEUDONEUROPTERER)

Læs mere

Fortegnelse over Oldsager

Fortegnelse over Oldsager AARSBERETNING I STAVANGER MUSEUM, ARG. 5(1894), S. 53-58 Fortegnelse over Oldsager indkomne til ~tavanger museum i 1894. Af konservator Helliesen. 1. Spyclspicls af flint, raat tilhugget. Siderne er temmelig

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

DANSKE DIATOMÉER AF ERNST ØSTRUP MED 5 TAVLER OG ET ENGELSK RESUMÉ UDGIVET PAA CARLSHERGFONDETS BEKOSTNING y^ \ KJØBENHAVN C. A. REITZELS BOGHANDEL BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI 1910 INDHOLD. Forord Pag. V

Læs mere

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end

Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end 78 NORGES GEOLOGISKE UNBERSØGELSE. Skuringsmærker og morænegrus ettervist i Finmarken fra en periode meget ældre end IBti6sN". Ai Hans Reusch. wmkring den indre del afvarangerfjorden i Finmarken er H'6IH6H6

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

^^' '^^ Tromsø Museums Aarshefter. 27. 1904. TR 0/^SØ TROAVSOPOSTF.NS BOGTRYK.KERI 1905 06. Tromsø Museums Aarshefter. 27. 1904. TROASØ TROMSØPOSTENS BOGTRYKKERI 1905-06. » Fortegnelse» Arkæologiske

Læs mere

25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen

25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen 25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). Flemming Rune, Erik Aude og Jacob Heilmann-Clausen Rødmende Læderporesvamp Daedaleopsis confragosa En

Læs mere

La.ni. ' ".''! y./f'. Kaaeayr;

La.ni. ' .''! y./f'. Kaaeayr; La.ni - ' ".''! y./f'. Kaaeayr;

Læs mere

Tæger en miskendt dyregruppe Med særlig fokus på blomstertæger

Tæger en miskendt dyregruppe Med særlig fokus på blomstertæger Tæger en miskendt dyregruppe Med særlig fokus på blomstertæger Lars Skipper Hvad i al verden er det du foretager dig. Ja du må undskylde, men jeg er altså nødt til at spørge dig. Stedet er Tversted Klitplanage

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD: HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons....... 9, F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa

Læs mere

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n"

U nder det geologiske Kortlægningsarbejde paab~~ n Muslingeboret Silurkalk, Strandsten fra Kridfhavet, fup.dne som Jøse Blokke paa Bornholm. af KARL A. GRONW ALL. (Meddelt med Tilladelse af Kommissionen for Danmarks g~ologiske Undersøgelse. U nder det

Læs mere

MED EN LITHOfiRAPHERET PLADE. Mo. Bot. Garden, 1895.

MED EN LITHOfiRAPHERET PLADE. Mo. Bot. Garden, 1895. MED EN LITHOfiRAPHERET PLADE. Mo. Bot. Garden, 1895. i 79 Bemærkninger over Crangoninerne med Beskrivelse over to nye norske Arter. Allerede Milne-Edwards fandt det fornødent i Familien Carides (Salicoques)

Læs mere

BLÆKSPRUTTER. = Bd. 65 _ = SKALLUS, SØTÆNDER, DANMARKS FAUNA BENT J. MUUS MED 117 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER D. F.

BLÆKSPRUTTER. = Bd. 65 _ = SKALLUS, SØTÆNDER, DANMARKS FAUNA BENT J. MUUS MED 117 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER D. F. DANMARKS FAUNA o~ //, r/r D. F. ILLUSTREREDE HÅNDRØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING = Bd. 65 _ = BENT J. MUUS SKALLUS, SØTÆNDER, BLÆKSPRUTTER

Læs mere

Størfiskeri i Blue Rock 2015

Størfiskeri i Blue Rock 2015 Størfiskeri i Blue Rock 2015-8 års erfaringer med stør! -Denne stør-guide, er en opdateret udgave af første udgave fra 2010, men der er sket meget, så vi følte at en ny og forbedret udgave var på sin plads.

Læs mere

Struvit fra Limfjorden.

Struvit fra Limfjorden. Struvit fra Limfjorden. Af O. B. BØGGILD., Struviten, der er det mineralogiske Navn. paa den af alle Kemikere velkendte Forbindelse, fosforsur Magnesia-Ammoniak, NUl Mg POol, 6H20, er i Naturen fundet

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

POLYPDYR GOPLEPOLYPPER FERSK VAN DSPOLYPPER OG DANMARKS FAUNA (COELENTERATA) MED 81 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER P. L.

POLYPDYR GOPLEPOLYPPER FERSK VAN DSPOLYPPER OG DANMARKS FAUNA (COELENTERATA) MED 81 DANSK NATURHISTORISK FORENING AFBILDNINGER P. L. DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVNE AF DANSK NATURHISTORISK FORENING P. L. KRAMP POLYPDYR (COELENTERATA) L FERSK VAN DSPOLYPPER OG GOPLEPOLYPPER

Læs mere

14 SL L^V*- 1 Lappiske Eventyr og Folkesagn ved J. A.. Friis, Professor ved Universitetet i Christian Med 3 Træsnit CHRISTIANIA. FORLAGT AF AliB. CAMMEKMKYEK. 1871. ugger & Chri I ii (I h o I il Side.

Læs mere

NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I HEFTE 2 KØBENHAVN 1933

NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT BIND I HEFTE 2 KØBENHAVN 1933 NORDISK MYKOLOGISK TIDSSKRIFT I BIND I HEFTE 2 KØBENHAVN 1933 INDHOLD Side Kristian Horn: Mykorrhizasopp som hekseringdanner... 81 F. H. Møller: Psathyra typhae (Kalchbr.) Fr. Dunhammer- Stribehat 84 T.

Læs mere

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem.

Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Strandvoldene ved Hornbæk og Alderen af dem. Af VICTOR MADSEN. Højderne af Strandvoldene ved Nordsjællands Kattegatkyst er første Gang blevet maalt af K. RØRDAM. I sin Doktordisputats»Saltvandsalluviet

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN

HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN HVORLEDES LANDET BLEV TIL AF Dr. phil. S. A. ANDERSEN Thy og Vester Han Herred er Kontrasternes Land. Vesterhavets voldsomme Angreb har skabt den lige Vestkyst, der krummer sig uden om Hanstholms Forbjerg,

Læs mere

Fru Jensen og den nydelige mand

Fru Jensen og den nydelige mand Fru Jensen og den nydelige mand Af Der sad en mand i hendes køkken, da hun kom hjem. "Goddag, fru Jensen," sagde han. "Ved De, hvor jeg kan finde Deres søn?" Han var en nydelig mand. I begyndelsen af 50'erne

Læs mere

Gåder i bladlusenes verden

Gåder i bladlusenes verden Gåder i bladlusenes verden O. E. Heie Heie, O.E.: Riddles in the world of aphids. Ent. Meddr 75: 133-146. Copenhagen, Denmark. 2007. ISSN 0013-8815. After having studied aphids in more than half a century

Læs mere