- får tingene til at gro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- får tingene til at gro"

Transkript

1 får tingene til at gro

2

3 Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Hvorfor flydende gødning?... 5 Sortimentsoversigt... 6 Dosering af gødning... 7 Eksempel på Doseringstabel... 8 Udbringning med marksprøjten... 9 Placering af flydende gødning Nedfældning af flydende gødning Opbevaring af flydende gødning Rengøring af udstyr Fittings til flydende gødning Kyndestoft Maskinfabrik Hardi DK Mertz Foto af nedfældertænder Flex Gødning A/S Ternevej 5 Masnedø 4760 Vordingborg Telefon Fax

4 Introduktion Flex Gødning A/S begyndte produktionen af flydende gødning i 1992, hvor selskabet overtog den tidligere unox benzinhavn på Masnedø ved Vordingborg, med bl.a m 3 lagertanke og egen havn. Dette tankanlæg er nu lager for flydende gødning. I tilknytning hertil er opført et moderne produktionsanlæg til fremstilling af flydende gødninger. Anlægget bliver løbende udvidet i takt med den stigende efterspørgsel efter flydende gødning. Flex Gødning A/S ejes af dir. Helle Mau Jensen og direktør Christian Birk Sørensen. På de følgende sider er givet oplysninger om anvendelsen af flydende gødning, samt hvilke gødninger der kan tilbydes vore kunder. Placering af flydende gødning til sukkerroer er vort speciale. Det er nærmere omtalt senere, men også placering til andre vårafgrøder finder stigende anvendelse. Anvendelse af marksprøjten til udbringning af flydende gødning er dog stadig det mest almindelige. Med marksprøjten er alle i stand til at udbringe flydende gødning. Der kræves højest nogle nye dyser for at have en af de mest præcise gødningsspredere der findes. Flexgødningerne er neutrale, dog med undtagelse af roegødningerne, der har ph værdi på ca. 2. Dette af hensyn til en bedre optagelse af mikronæringsstoffer, specielt mangan. Jeg håber at dette hæfte kan være nyttigt i det daglige arbejde, og samtidig hjælpe første gangs brugere af flydende gødning. Christian BirkSørensen direktør November

5 Hvorfor flydende gødning? 1...Flex gødninger kan anvendes til gødskning af vintersæd, raps og græsfrøafgrøder med en marksprøjte... Det giver en meget præcis dosering, som især er vigtig i græsfrø. 2...Miljøet skånes ved, at der kan gødes præcis helt ud til kanten af marken eller vandløb og ikke ud over kanten, til skade for miljøet... Den yderste kant af marken kan udgøre 510 procent af arealet. 3. Placering af gødning er fremtiden til forårssåede afgrøder....det giver et sikkert merudbytte, størst i tørre forår, og kvælstof mængden kan nedsættes væsentligt....flex gødninger er velegnet til placering. Investeringen i udstyr er forholdsvis billig, og det er hurtigt at anvende. 4...Med de vedtagne stramninger i gødningsforbruget er det særlig vigtigt, at gødningen udbringes meget nøjagtig... Det kan gøres med Flex gødninger. 5...Næringsstofferne i Flex gødninger er 100 procent vandopløselige og derfor let tilgængelige for planterne. 6...Flex gødninger er ægte opløsninger. Sammensætningen kan også ske efter landmandens ønsker. Den begrænsende faktor er, hvor meget næringsstof, der kan indeholdes i opløsningen, uden bundfældning... Kvaliteten kontrolleres løbende af Plantedirektoratet. 7. Flex Gødning A/S anvender kun de bedste råstoffer i opløsningerne. 8...Med Flex gødninger kan der gødskes uden problemer i blæsevejr og regnbyger. 9. Let at tilpasse GPSstyring N 32 eller NSgødninger, er velegnet som supplement, hvor der anvendes husdyrgødning. Forsøg viser, at virkningen af N 32 er fuld på højde med virkningen i Kalkammonsalpeter. 11. N 32 er velegnet til sengødskning af vinterhvede. Efterfølgende sortimentsoversigt er vejledende, da sortiment løbende justeres og udvides. 5

6 Sortimentsoversigt Produkt Kvælstof Total Amid Nitrat Amm. Fosfor Kali Svovl Andet Vægtfylde N32 31,7 15,9 7,9 7,9 1,32 NS ,7 10,2 5,1 8,4 3,7 1,29 NS ,0 10,5 5,3 8,2 5,7 1,30 NS ,9 7,7 3,8 8,4 10,0 1,29 NS ,7 18,0 1,7 3,7 1,24 NP ,9 17,9 0,7 Na, Mg, Mn, B 1,25 NP 161 Nakskov 15,7 12,4 1,7 1,6 0,7 Na, Mg, Mn, B 1,25 NPK ,7 9,7 1,7 4,7 1,25 NPKS ,7 10,3 1,2 3,2 1,7 5,7 1,7 1,22 NPKS ,7 8,6 1,0 3,1 1,7 6,7 1,7 1,25 NPKS ,0 9,1 4,6 6,3 2,0 1,7 Mn 1,25 NPKS ,7 18,0 1,7 3,7 3,7 1,22 NPKS ,7 10,5 1,2 6,7 2,7 1,20 NPKS ,0 11,5 5,5 7,0 4,7 B 1,29 6

7 Udregn din egen doseringstabel På vores hjemmeside kan du finde doserings tabeller for vort standard sortiment. Efterfølgende er vist et eksempel herpå, nemlig på NP 181, men du kan også let selv udregne antal liter pr. hektar. Ønsker du f.eks. at udbringe 100 kilo kvælstof pr. hektarer med N32, gøres dette på følgende måde: 100 kilo kvælstof divideres med deklereret indhold af kvælstof 31,7%. hvilket giver 315 kilo kvælstof pr. hektar. Da gødningerne imidlertid er tungere end vand, skal antal kilo kvælstof. reduceres med vægtfylde. For N32 skal antal kilo divideres med angivet vægtfylde på 1.32 hvilket giver 239 liter pr. hektarer. 7

8 Eksempel på doseringstabel Produktnavn: NP 181 med 7% Na Produktnr: 2055 Betegnelse: Uorganisk gødning 1810 m. Na, Mg, Mn og B, opl. Total kvælstof (N): 17,9% Vandopløselig fosfor (P):.. 0,7% Amid kvælstof (N): 17,9% Vandopløselig kalium (K):.. 0,0% Ammonium kvælstof (N): 0,0% Vandopløselig natrium (Na):.. 6,7% Nitrat kvælstof (N): 0,0% Vandopløselig magnesium (Mg):.. 0,2% Vægtfylde: 1,25 kg. pr. liter.. Vandopløselig mangan (Mn):. 0,2% Laveste opbevaringstemperatur:.. Vandopløselig bor (B):.. 0,1% 5,0 grader.... ph i opløsning: ca 2 Kg gødning Liter gødning....kg næringsstof pr. hektar pr. ha. pr. ha N P... K.. Na ,1 2,6 0,0 25, ,6 2,8 0,0 26, ,1 3,0 0,0 28, ,6 3,2 0,0 30, ,0 3,3 0,0 31, ,5 3,5 0,0 33, ,0 3,7 0,0 35, ,5 3,9 0,0 36, ,9 4,0 0,0 38, ,4 4,2 0,0 40, ,9 4,4 0,0 41, ,4 4,6 0,0 43, ,8 4,7 0,0 45, ,3 4,9 0,0 46, ,8 5,1 0,0 48,6 8

9 Udbringning med marksprøjten Alle marksprøjter kan anvendes til udsprøjtning af Flex gødninger. Gødningerne kan anvendes til alle afgrøder: Vintersæd, vårsæd, raps, græsfrø og sukkerroer, men naturligvis er det ikke alle gødninger, der er velegnet til alle afgrøder. Vintersæd: En passende Flex gødning til vintersæd er NPK 1526 med 2% S. Er der tilført tilstrækkelig fosfor og kalium med husdyrgødningen, tilføres en kvælstofgødning f.eks. N32, og hvis der er brug for svovl en NS gødning. Der kan også foretages en kombination af f.eks. NPK 6925 med S, som udbringes tidligt i foråret. Der færdiggødes derefter med kvælstof N32 i april til foderhvede. Til brødhvede kan der evt. tilføres yderligere 2030 kg kvælstof som sengødskning. Vårsæd: Til vårsæd er Flex gødningen NPK 1327 med 2% S passende. Er der ikke behov for fosfor og kalium, kan der tilføres N32 eller NS 244. Vinterraps og vårraps: Tilføres en fast PKgødning med Mg og S hvor behovet er til stede. Der suppleres med f.eks NS 244, da rapsens svovlbehov er 3040 kg/ha. Græsfrø: Den store nøjagtighed for kvælstoftildelingen, som græsfrøet betaler særlig godt for, sætter den flydende gødning i fokus. Der anvendes ofte N32 eller en NS gødning, da fosfor og kaliumbehovet er ringe eller dækket ind på anden måde i sædskiftet. Valg af dyser: Den flydende gødning udsprøjtes koncentreret, men skal der gives små mængder, kan der tilsættes vand. Valg af dyse, tryk og kørselshastighed er afgørende. 3huls dyse: En 3huls dyse kan monteres på den almindelige sprøjtebom for hver 50 cm. En udmærket og billig løsning, men bommen skal holdes i en præcis afstand over marken. Ellers vil gødningsstrålerne ikke ramme jorden for hver 16,7 cm. 5huls dyse: Anvendes på lige fod som 3huls dyser, men har den fordel at gødningen udspredes jævnt selv med bomseringen fra cm. 9

10 Men pas på overlapninger, når der køres i sprøjtesporene. I for eksempel hvede er konstateret, at hvor der har været overlapning, har det givet anledning til lejesæd. Dette problem kan eventuelt løses ved at isætte en dyse, der giver den halve dosering i hver ende af sprøjtebommen. Udsprøjtning, ved udsigt til nattefrost, bør undgås af hensyn til svidning, men ellers generer svidninger tidlig forår mest øjet. Der er ikke konstateret mindre udbytte ved svidninger tidlig forår. Hardi Quintastream 50 cm cm Sengødskning til vinterhvede: N32 er egnet til sengødskning, da det ikke er hensigtsmæssigt, at anvende en kvælstofgødning med svovl sidst i maj eller først i juni, der er tidspunktet for sengødskning. Af dyse skal anvendes en fladsprede dyse, gerne en Hardi For at udgå risiko for svidning af fanebladet, bør der tages følgende forbehold dog skal det understreges, at bladenes vokslag er afgørende for hvor følsomme de er. Længere tids varme og blæst medfører mindre følsomhed. 1. Doser max 30 kilo N pr. ha. 2. Sprøjt på tørre planter. 3. Sprøjt sidst på dagen. 4. Undlad sprøjtning lige efter pesticidbehandling. 5. Undlad at anvende luftudstyr. 10

11 Placering af flydende gødning Ved placering af gødning kan forbruget af kvælstof nedsættes uden at der sker en nedgang i udbyttet. Det er derfor oplagt (eller påkrævet?), at foretage en placering af gødningen i forårssåede afgrøder primært sukkerroer og vårbyg. Der kan derved opnås et merudbytte på 23 hkg kerne pr. ha i vårbyg og 28 procent i sukkerudbytte, sammenlignet med bredspredning og nedharvning af gødningen. Merudbytterne er naturligvis størst i tørre forår. Samtidig kan der ske en besparelse på ca. 10 kg kvælstof til vårbyg og mindst 20 kg kvælstof til sukkerroer pr. ha. Der er opnået samme virkning ved placering af fast som flydende gødning, men håndteringen af den flydende gødning er hurtigere end med fast. Erfaringen viser, at det kun tager 12 minutter pr. ha at fylde flydende gødning, når man har en passende tankstørrelse, mens fast gødning kræver 510 minutter pr. ha. Teknikken er gennemprøvet: Der findes ikke et 100% færdigt udstyr, der kan købes. Det skal opbygges på den enkelte traktor og roesåmaskine. Det nødvendige udstyr er traktortank ( l.), armatur, pumpe, LHComputer til kontrol af dosering, tænder, slanger m.v. Prisen ligger fra kr kr. til kr afhængig af traktortankens størrelse og såmaskinens brede. Der er flere maskinforretninger, der kan klare opgaven. Der findes tre typer nedfældertænder. Den svenske tand, der er fjedrende og bagudrettet, og som er egent på jorder med mange sten. Men den går ikke dybere end der er harvet. Germinatortanden og DoubleRecord tanden vælges afhængig af jordtype. Gødningen placeres min. 6 cm. fra sårækken og i 67 cm. dybde. Det skader ikke frøerne, hvis placeringsdybden er mindre, men virkningen er mest sikker, specielt i tørre forår, såfremt der ikke slækkes på dybden. Sukkerroer: Den hidtil mest foretrukne gødning har været NP 1810 med 7% Na, 0.2 Mg, 0,2 Mn og 0,1 % B. Hvis der af denne gødning skal tilføres 90 kg kvælstof pr. ha. skal der anvendes 500 kg, der svarer til 400 liter pr. ha. Med denne gødning er der ikke dækning af behovet for fosfor og kalium, men den mindre mængde let tilgængelig fosfor anses for nyttig. Også den lille mængde mangan, der er tilsat gødningen, har vist en god effekt, specielt på lettere jorde. Denne gødskning kan, ved behov, suppleres med f.eks Flex Gødning 1025 med 4% Na kan dække det fulde gødningsbehov til sukkerroer, men gødningsmængden, der skal udbringes pr. ha, stiger væsentligt. 11

12 Nedfældning af flydende gødning. I 1998 introducerede Flex Gødning en nedfælder til flydende gødning. Nedfælderen er 8 meter bred, og forsynet med en tank på liter. Nedfælderen er forsynet med skiveskær kendt fra Väderstad såmaskinen, og rør der fører gødningen ned i jorden. Dybden er ca. 68 cm på sort jord, og ca. 3 cm i vinterhvede. Skiveskærerne har en afstand på 25 cm. Senere har vi også udviklet en 9 m bred maskine, med en 4000 l. tank. Nedfælderen kan anvendes til både sukkerroer, vårsæd og vintersæd, og ligeledes frøgræs. Det er enkelt kun at have en gødningsnedfælder til alle afgrøder. Arealet, der kan nedfældes på en dag, afhænger af markstørrelsen, og hvor stor en gødningsmængde, der skal givers pr. ha. Erfaringer viser, at der let kan gødes 80 ha.pr. dag. Erfaringer tyder på, at det er vigtigt, at komme tidligt ud til græsfrø og vinterhvede. Gødning til sukkerroer skal naturligvis nedfældes før såning. Nedfældning til vårbyg kan eventuelt vente til efter såning. Forsøg i år 2000 viser, at der er opnået næsten samme udbytte i hvede, hvor en flydende NPK gødning er nedfældet med Nmin anbefaling minus 50 kilo N contra fast NPK gødning med Nmin anbefalingen. 12

13 Opbevaring af flydende gødning. Det gælder for flydende gødning, som for fast gødning, at opbevaringen sker korrekt. Flex Gødning har forskellige typer gødninger, hvor nogle har en lav phværdi, andre er neutrale. For neutrale gødninger, er materialevalget ikke afgørende, da sort jern (f.eks. ammoniaktanke) kan anvendes. Aluminium må dog aldrig anvendes til opbevaring af flydende gødning. For gødninger med lav phværdi, skal opbevaringen ske i rustfrit stål, plast eller glasfiber. Jerntanke, med en god tokomponent coating, kan også anvendes. Flex Gødning sælger og/eller udlejer palletanke, der kan rumme liter, ca. 1.3 ton. Palletanke har den fordel, at man kan have forskellige typer gødning på lager, ligesom de kan placeres på en vogn, og let tages med ud i marken. Rengøring af udstyr. I forbindelse med udbringning af flydende gødning kan det ikke undgås, at der kommer gødning på såmaskinen, og måske på traktoren. Det er derfor vigtigt at rengøre udstyret efter brug. Ved omhyggelig rengøring af udstyret, forekommer der ikke mere rustdannelse end ved andet brug. Som rengørings middel er der flere typer på markedet, men hvor gødningen har en lav phværdi, at det vigtigt at rengøringsmidlet er basisk, som f.eks. i Flex Rens. 13

14 CAMELOT FKOBLINGER Fudv. gevind kr. Mudv. gevind kr. Slangestuds udv. gevind kr. Fsl. studs kr. Mindv. gevind kr. Gevindmuffe kr. Findv. gevind kr. Mslangestuds kr. Brystnippel kr. Fslutdæksel kr. Mslutdæksel kr. 14 Kuglebane med dobbelt gevindunion kr.

15 Kom godt igang med flydende gødning PVC Sugeslanger superflex kr. pr. m. Mrk. 65 Slangebindere i rustfri stål med unbraco skruer i hærdet stål Mål i mm min.max kr. Adapter til palletank med indv. gevind kr. Pacer Pumpe 380 volt kr. 24m 3 Gødningpose kr. Kontraventil m/ indv. gevind kr. Liter 4x5 Flex Rens kr liter Palletank kr. Ø/cm 13 Filterposer kr. Str. 9/10 Handsker kr. 15

16 Præcis gødskning med flydende gødning Kyndestofts UniFlyg 7000 med kørselsafhængig dosering sikrer, at der udbringes den mængde pr. ha, der på forhånd er indkodet og computeren regulerer selv trykket. NYHED! Jordpakker med fronttank fra fronttankserien, kan eftermonteres på eksisterende fronttank. Nedfældningsudstyr kontakt os og få et tilbud. UniFlyg ØKO sprøjte trepunktsophængt Med sprøjtebom fra Kyndestoft trailer serie og LH Agro computer. Kyndestoft Maskinfabrik Lille Hedegaardsvej Holstebro Tlf.:

17 Hardi Quintastream En revolution i udbringning af flydende gødning Hardi Quintastream NYT PATENTANMELDT FORDELINGSPRINCIP Perfekt fordeling fra 30 til 100 cm bomhøjde Ingen variation i fordeling selvom der er vertikale bombevægelser Også velegnet til brede bomme med høje kørehastigheder Ubrudte stråler mindsker risiko for svidning 9 størrelser ISO farvekodning Kan kalibreres med HARDI kalibreringsskive Hardi Commander sprøjte HARDI er verdens førende producent af marksprøjter. Vore produkter er alle designede og testet til udbringning af flydende gødning. Vi producerer endvidere en række udstyr til nedfældning af flydende gødning. Ring til Hardi eller din Hardi Forhandler for yderligere oplysninger. HARDI SKANDINAVIEN Helgeshøj Alle Taastrup Tel Fax Hardi.DK international.com 17

18 Gødningsplacering professionel rådgivning Mertz tilbyder individuelle løsning af placeringsudstyr til korn og roer Konsulenter og brugere anbefaler placeringsudstyret fra Mertz Nykøbing F Telefon Nakskov Telefon Fakse Telefon

19 Double Record tand Den svenske tand, 8 mm bred og bagudstillet Germinator tand 19

20 Flex Gødning A/S Ternevej 5 Masnedø 4760 Vordingborg Telefon Fax Centraltrykkeriet Vordingborg

21 21 Centraltrykkeriet Vordingborg

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD NYE LØSNINGER PÅ DANSK JORD PLACÉR GØDNINGEN, OG DINE AFGRØDER VIL TAKKE DIG! dan GØDNING A/S Dan Gødning fordi Med flydende DanGødning

Læs mere

TourTurf Liquid Feed Special (FS)

TourTurf Liquid Feed Special (FS) TourTurf Liquid Feed Special (FS) DK: NK 7-0-9 EU: NK 7-0-11 TourTurf Liquid Feed Special (FS) NK 7-0-9 er en flydende NK-gødning til alle græsarealer på golf- og fodboldbaner. Udbringes med marksprøjte.

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning

Danmarks salg af handelsgødning Danmarks salg af handelsgødning 2008/2009 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2010

Læs mere

Gødningsaktuelt. Gødskningsstrategi for vinterhvede. Gødskning af frøgræs. YaraVita Brassitrel Pro. Gødskning af vårsæd. Gødskning af vinterrug

Gødningsaktuelt. Gødskningsstrategi for vinterhvede. Gødskning af frøgræs. YaraVita Brassitrel Pro. Gødskning af vårsæd. Gødskning af vinterrug Gødningsaktuelt Nr. 2 marts 2014 1. årgang www.yara.dk Gødskningsstrategi for vinterhvede Den tidlige vækststart giver en lang vækstsæson, det øger gevinsten ved delt gødskning. Gødskning af frøgræs Som

Læs mere

Salg af handelsgødning i Danmark 2013/2014

Salg af handelsgødning i Danmark 2013/2014 Salg af handelsgødning i Danmark 2013/2014 Juni 2015 SALG AF HANDELSGØDNING I DANMARK 2013/2014 Kolofon Salg af handelsgødning i Danmark 2013/2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013

Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2012/2013 Denne statistik er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30.

Tabel 2. Opnåelige udnyttelsesprocenter ved forskellige udbringningsmetoder og tidspunkter. Bredspredt. Vårsæd 50 40 40-40 30. Nedfældning af gylle Af landskonsulent Jens J. Høy, Landskontoret for Bygninger og Maskiner, Landbrugets Rådgivningscenter (Bragt i Effektiv Landbrug ) Indledning I den nye Vandmiljøplan II stilles der

Læs mere

Coating af handelsgødning. med mikronæringsstoffer

Coating af handelsgødning. med mikronæringsstoffer Coating af handelsgødning med mikronæringsstoffer Nye muligheder i gødskningen DLG har indledt samarbejde med Wolf Trax. Wolf Trax DDP er en nyudviklet og patenteret teknologi til fremstilling af en række

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

Uovertruffen kvalitet

Uovertruffen kvalitet Uovertruffen kvalitet Flydende gødninger i uovertruffen kvalitet Flydende makro- og mikronæringsstoffer samt sporstoffer Spar penge - køb direkte fra producenten Uanset hvilke gødninger vi producerer,

Læs mere

Spark afgrøden i gang!

Spark afgrøden i gang! Spark afgrøden i gang! Agronom Andreas Østergaard DLG Qvade Vækstforum 18.-19. Januar 2012 Spark afgrøden i gang! Så tidligt i et godt såbed Brug sund og certificeret udsæd Sørg for at planterne har noget

Læs mere

Optimal anvendelse af svinegylle

Optimal anvendelse af svinegylle Side 1 af 5 Optimal anvendelse af svinegylle Svinegylle er et værdifuldt gødningsmiddel, hvis det anvendes rigtigt. Med tilstrækkelig opbevaringskapacitet og med den rette teknik til udbringning, kan svinegylle

Læs mere

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 2-09 Annual Report Delt gødning Split-application of fertilizer Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej, DK-49 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER BIONUTRIA S GOLFGØDNINGER GIVER DIG EN SUND GRÆSPLÆNE, MED EN SMUK DYBGRØN FARVE OG EN HARMONISK VÆKST VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011

Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011 Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011 Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2010/2011 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2012 Fotograf(er): Colurbox.com

Læs mere

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning

Plantenæringsstoffer -mangel. Østdansk LandbrugsRådgivning En del af Dansk Landbrugsrådgivning Plantenæringsstoffer -mangel Næringsstof tilgængelighed Næringsstof tilgængelighed i jorden, påvirkes for en række næringsstoffer af jordes surhedsgrad. Rigtig reaktionstal sikre optimal optagelse. Mobilisering

Læs mere

Dan Gødning. Er det en mulighed for dig?

Dan Gødning. Er det en mulighed for dig? Dan Gødning Er det en mulighed for dig? Disposition 1. Hvorfor vælge flydende gødning? 2. Hvordan er effekten af flydende gødning? 3. Hvordan kommer man i gang?c Hvorfor flydende gødning? 1. Pris 2. Præcision

Læs mere

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede

Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Nr 12 Alternativ koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede 0 250 meter Djursland Landboforening Planter og Natur Føllevej 5, Følle, 8410 Rønde Tlf. 87912000 Fax. 87912001 Forsøg 2009 Dato: 08.10.2008

Læs mere

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.17002 070400808 Alternativt koncept til nedfældning af svinegylle i vinterhvede Til Oversigt Landscentret, Planteavl Udkærsvej 15, Skejby 8200 Århus N. Forsøgsplanen

Læs mere

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side

Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 34 Jeg håber at den sidste høst kan bjerges indenfor kort tid, i hvert fald er vejrudsigten til den gode side Den nysåede raps har mange steder allerede

Læs mere

Udbringning af husdyrgødning

Udbringning af husdyrgødning Side 1 af 7 Udbringning af husdyrgødning Målet er at fordele den husdyrgødning, der er til rådighed på de planlagte arealer, således at den slår til og går til. Husdyrgødningen skal spredes jævnt både

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Formler til brug i marken

Formler til brug i marken HJ 10-001 Revideret den 12. december 2005 Formler til brug i marken Anlæg Afsætning af en vinkel 5 ved brug af målebånd 3 4 Såning Gødskning Udsædsmængde (kg pr. ha) = Kg næringsstof = Plantetal/m2 TKV

Læs mere

Optimal anvendelse af kvæggylle

Optimal anvendelse af kvæggylle Side 1 af 6 Optimal anvendelse af kvæggylle Indledning Kvæggylle er et værdifuldt gødningsmiddel, hvis det anvendes rigtigt. Alle landbrug har etableret tilstrækkelig opbevaringskapacitet, og der er et

Læs mere

Svovl. I jorden. I husdyrgødning

Svovl. I jorden. I husdyrgødning Side 1 af 6 Svovl Svovl er et nødvendigt næringsstof for alle planter. Jorden kan normalt ikke stille tilstrækkeligt meget svovl til rådighed for afgrøden i det enkelte år. På grund af rensning af røggasser

Læs mere

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør

6 ton klubben sår. Intelligent såning giver MINDRE SPILD OG ENSARTEDE ROER 20/ 32/ 26/ KÅLBROKRESISTENTE. Få del i kagen - dyrk Tækkerør NR. 11 // NOVEMBER 2015 KÅLBROKRESISTENTE rapssorter får nu også kålbrok VM i Raps: 6 ton klubben sår tidligt og gødsker og høster sent Få del i kagen - dyrk Tækkerør Intelligent såning giver MINDRE SPILD

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Forebyg lejesæd flertrinsraket

Forebyg lejesæd flertrinsraket Forebyg lejesæd flertrinsraket Etablering (sos) Gødningsstrategi (vtl) Vækstregulering (laa) AgroPro Planteavlsdag Comwell 27. januar 2016 Vi forventer meget af en hvedeplante: Store aks med mange kerner

Læs mere

Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken!

Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken! Dan Gødning Behold kvælstoffet i marken! Råvareforsyning og produktion Sortiment Kvælstoftab Agrotain Anbefalinger vedr. udbringning Opbevaring Hjemmeside Hvordan produceres gødning I Gas 450 C 200 atm

Læs mere

Kyndestoft Maskinfabrik Produktoversigt 2010

Kyndestoft Maskinfabrik Produktoversigt 2010 Kyndestoft Maskinfabrik Produktoversigt 2010 En oversigt over kyndestoft maskinfabriks produkter Indhold Indhold...1 Trailersprøjter 5500/7000...2 Liftsprøjter...2 Teleskopbom...2 Injektion...3 Mikronæring...3

Læs mere

FarmTest Placering af handelsgødning med kombimaskiner

FarmTest Placering af handelsgødning med kombimaskiner FarmTest Placering af handelsgødning med kombimaskiner Maskiner og planteavl 116 vfl.dk farmtest.dk Titel: Placering af handelsgødning med kombisåmaskine Forfatter: Seniorkonsulent Jens J. Høy, AgroTech,

Læs mere

LØS JORD OG BLADGØDSKNING GIVER SUCCES I KARTOFLER. Frontløber: 19/ 42/ 30/ 40 kg N under blomstringen øger udbyttet med 3 hkg pr.

LØS JORD OG BLADGØDSKNING GIVER SUCCES I KARTOFLER. Frontløber: 19/ 42/ 30/ 40 kg N under blomstringen øger udbyttet med 3 hkg pr. NR. 5 // MAJ 2016 Konsulenten Følg septoria med spraymaling Engelske rapsforsøg: 40 kg N under blomstringen øger udbyttet med 3 hkg pr. hektar Ny udbyttefremgang: Høj N-tildeling gav ikke stor udvaskning

Læs mere

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016

FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF. Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 FULDT UDBYTTE AF MERE KVÆLSTOF Direktør Ivar Ravn, SEGES Planter & Miljø 2. februar 2016 NU ER DER GÅET HUL PÅ GØDNINGSSÆKKEN! Udbytte (ton pr. ha) MANGE ÅRS UNDERGØDSKNING 1994 N kvoter indføres i DK

Læs mere

Gødningsanbefalinger i nobilisklippegrønt. Claus Jerram Christensen, Dansk Juletræsdyrkerforening Lars Bo Pedersen, Skov & Landskab, KU-LIFE

Gødningsanbefalinger i nobilisklippegrønt. Claus Jerram Christensen, Dansk Juletræsdyrkerforening Lars Bo Pedersen, Skov & Landskab, KU-LIFE Gødningsanbefalinger i nobilisklippegrønt Claus Jerram Christensen, Dansk Juletræsdyrkerforening Lars Bo Pedersen, Skov & Landskab, KU-LIFE Baggrund Adskillige ældre undersøgelser Udelukkende grenkransgrene

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage.

Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 35 Så har det for alvor rykket i høsten og min vurdering er, at det kun er det sidst modne vårbyg og vårhvede som står tilbage. Den nysåede raps

Læs mere

Hellere forebygge, end helbrede!

Hellere forebygge, end helbrede! Hellere forebygge, end helbrede! Om at sikre grundlaget for succes med reduceret jordbearbejdning Påstande: Reduceret jordbearbejdning medfører. Mere græsukrudt Mere fusarium Mere DTR og svampe generelt

Læs mere

Mod nye normer. Mod nye normer. Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro

Mod nye normer. Mod nye normer. Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro Mod nye normer Hvordan anvendes de nye kvælstofnormer optimalt? Og hvad kan vi ellers gøre? Vagn Lundsteen, AgroPro De nye kvælstofnormer Vintersæd og raps Frøgræs Kartofler og roer Kvælstofnorm N/ha Før

Læs mere

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder

Efterafgrøder. Lovgivning. Hvor og hvornår. Arter af efterafgrøder Side 1 af 6 Efterafgrøder Ved efterafgrøder forstås her afgrøder, der dyrkes med henblik på nedmuldning i jorden. Efterafgrøderne dyrkes primært for at reducere tab af specielt kvælstof, svovl og på sandjord

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

Præcisionsjordbrug og planteavlskonsulenten Bo JM Secher Planteavlschef, DLS Disposition Hvad får man ud af det? Kortgrundlag Tildelingskort Sprøjtning i roer Konklusioner 11-12-2015/BMS/2 Anslået besparelse

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 38 Mange er nu rigtig langt med etablering af vintersæd, og spørgsmålet er derfor nu, hvornår skal ukrudtsbekæmpelse iværksættes? Normalt er det

Læs mere

Knowledge grows. Gødningssortiment. Sæson 2015-2016

Knowledge grows. Gødningssortiment. Sæson 2015-2016 Knowledge grows Gødningssortiment Sæson 2015-2016 Velkommen til Yaras gødningssortiment 2016 som bl.a. indeholder flere nyheder i produktserien YaraMila. I år har vi endvidere valgt at tilføje en oversigt

Læs mere

NS

NS NS1100-2100-3100-4100-5100 NS 1100 / NS 2100 Nordstens mekaniske hjulsåmaskiner findes i to serier, NS 1100 med 2,5 og 3,0 m arbejdsbredde samt NS 2100 serien i arbejdsbredderne 3,0 4,0 og 4,5 meter. NS

Læs mere

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11

Grønt Regnskab 2003 Markbrug Bonitet Jordbundsanalyser Jordbundsanalyser Kalkning Kalkforbrug Side 11 Markbrug Jordtype Ha % JB 4 Sandblandet lerjord 14,4 3 JB 5 Grov sandblandet lerjord 16,8 36 JB 6 Fin sandblandet lerjord 155,8 35 JB 7 Lerjord 12, 26 I alt 451 1 Bonitet De 451 ha landbrugsjord består

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 15 Så er det forår Det er NU sidste udkald for at bekæmpe de grove græsser i vintersæd, men er der kun behov for bekæmpelse af tokimbladet ukrudt,

Læs mere

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik

Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Tips og tricks til produktionsøkonomiske problemstillinger v. Søren (20 min) Tommelfingerregler: Krav til udbytte Maskinomkostninger Logistik Aktuelt DB 2 Emne Vårbyg Vårbyg, malt Vinterhvede Vinterraps

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Resultat af jordanalyser

Resultat af jordanalyser Harald Skov Medlemsnr.: 75802223 Ildvedvej 6 Cvr.nr.: 18705141 7160 Tørring Telefon: 75802223 Email: Resultat af jordanalyser Hermed foreligger analyseresultater af jordprøver udtaget på din bedrift den.

Læs mere

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer

Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer 307-2015 Annual Report Effekt af bredspredte og nedharvede faste gødninger samt placerede flydende gødninger fra Yara på udbytte og kvalitet i sukkerroer The effect of broadcasted and incorporated solid

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet. NaturErhvervstyrelsen. Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015

Miljø- og Fødevareministeriet. NaturErhvervstyrelsen. Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Maj 2016 Kolofon Salg af handelsgødning i Danmark 2014/2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i maj 2016 Foto:

Læs mere

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt

Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt Nye ukrudtsmidler i korn Blandingspartnere Græsukrudt v. Johannes Jensen Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 1 Komposition af Catch Udskrevet d. 29. januar 2008, dias nr. 2 Florasulam kendt fra Primus

Læs mere

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk

dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk dlg vækstforum 2013 Efterafgrøder Chikane eller muligheder Ole Grønbæk Efterafgrøder - Mellemafgøder Grøngødning HVORFOR? Spar kvælstof og penge Højere udbytte Mindre udvaskning af kvælstof, svovl, kalium

Læs mere

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup

Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg. v/ Morten Haastrup Seneste erfaringer med korndyrkning fra praksis og forsøg v/ Morten Haastrup Agenda Såtid og udsædsmængde i vinterhvede Sen såning af arterne Kvælstoftildelingsstrategi i vinterhvede Kvælstoftildelingsstrategi

Læs mere

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder

Så er vi klar til sæsonen 2011. Med et par nyheder Så er vi klar til sæsonen 2011 Med et par nyheder Husdyrgødning Vi udbringer gylle selvkørende eller med vogn: Vi bruger en Terra Gator 3244 18 m³ i stub- og sortjord, samt i græsmarker. Vor Terra Gator

Læs mere

Gødningssortiment. Sæson

Gødningssortiment. Sæson Gødningssortiment Sæson 2016-2017 Velkommen til Yaras gødningssortiment 2016-17 Det kommende vækstår byder på mange nye spændende udfordringer. Højere kvælstofkvoter giver forventninger om højere udbytter

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over teknologier med potentiale for reduktion af pesticidanvendelse

Tabel 1. Oversigt over teknologier med potentiale for reduktion af pesticidanvendelse Tabel 1. Oversigt over teknologier med potentiale for reduktion af pesticidanvendelse Teknologi Kort beskrivelse Effekt, relativ reduktion af pesticidanvendel se med aut. rækkestyring med sektionsløft

Læs mere

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl

Sikker majsdyrkning. v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Sikker majsdyrkning v/ Martin Ringsing, Agri Nord, planteavl Disposition Sorter og økonomi Etablering efter græs Undergrundsløsning Delt gødskning Bekæmpelse af svampe Pløjefri dyrkning, hvordan? Sorter

Læs mere

Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012

Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Kolofon Danmarks salg af handelsgødning 2011/2012 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit

INSTRUKTIONSBOG. RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Kvik Rens Kit INSTRUKTIONSBOG RENGØRINGSUDSTYR TIL MARK-OG TÅGESPRØJTER Kvik Rens Kit Producent: A.A.M.S Maldegem Belgium Tel. +32 50 70 00 40 Fax. +32 50 70 00 50 www.aams.be Importør: Skærbæk Maskinforretning

Læs mere

Gødningsaktuelt. Følg kvælstofoptaget i vinterhvede med Yara N- målinger. Startgødskning til majs. YaraVita Gramitrel. Tid til Brassitrel Pro

Gødningsaktuelt. Følg kvælstofoptaget i vinterhvede med Yara N- målinger. Startgødskning til majs. YaraVita Gramitrel. Tid til Brassitrel Pro Gødningsaktuelt Nr. 4 april 2014 1. årgang www.yara.dk Følg kvælstofoptaget i vinterhvede med Yara N- målinger YaraVita Gramitrel En harmonisk forsyning med alle næringsstoffer er grundlaget for en optimal

Læs mere

Landskonsulent Poul Henning Petersen

Landskonsulent Poul Henning Petersen Nyt fra landsforsøgene 2010 Anbefalede strategier for bekæmpelse af ukrudt i korn og raps Landskonsulent Poul Henning Petersen Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter

Læs mere

Både og versus enten eller

Både og versus enten eller PLØJNING ELLER PLØJEFRI? Sammenligning af udbytter, kapacitet og omkostninger Maskinkonsulent Christian Rabølle Både og versus enten eller Meget få, som kun pløjer eller kun pløjefri Flertallet pløjer,

Læs mere

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32

Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Aktuelt MarkNYT fra Hornsyld Købmandsgaard A/S 2016 uge 32 Vi må stadig snyde os til høst indimellem regnbygerne. Der er lidt gang i flere afgrøder, og meldingerne er mange steder skuffende udbytter. Skal

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NYHED. Forsuring. af gylletanke

Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NYHED. Forsuring. af gylletanke 2012 Vi er godkendt og registreret til transport af dit foder hos fødevarestyrelsen NY NY NYHED Forsuring af gylletanke Skårlægning, spredning og rivning Skårlægning af græs, helsæd og ærter med 2 butterfly

Læs mere

Yara N-Sensor. Få mere ud af marken

Yara N-Sensor. Få mere ud af marken Yara N-Sensor Få mere ud af marken Styringsværktøjet i marken Yara N-Sensor er et styringsværktøj, som du kan anvende i hele vækstsæsonen. Til informationsindsamling, ved aktiv udførelse f.eks. ved gødskning

Læs mere

Kvalitetskorn fra såning til salg

Kvalitetskorn fra såning til salg Kvalitetskorn fra såning til salg Pernille Plantener Økologikonsulent, Økologisk Rådgivning Det vil jeg fortælle om: Kvalitet? Sådan dyrker vi den gode brødhvede Grynhavre Fra høst til levering Handle

Læs mere

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering

HESTEBØNNER. En afgrøde med muligheder. Gitte Rasmussen. Dagsorden. Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering HESTEBØNNER En afgrøde med muligheder Gitte Rasmussen Dagsorden Muligheder i hestebønner Økonomi Dyrkningsmæssig håndtering 2 1 Hvorfor dyrke hestebønner Behov for nye vekselafgrøder i kornrige sædskifter

Læs mere

Kyndestoft trailersprøjter

Kyndestoft trailersprøjter Kyndestoft trailersprøjter Den fremtidssikrede sprøjte 7000 liter, 24m bom, affjedring, injektion og Air-spray Meget kraftig udførelse for lang holdbarhed Nem og logisk betjening af funktioner Betydelig

Læs mere

Nyt fra landsforsøgene med gødning Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter

Nyt fra landsforsøgene med gødning Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter Nyt fra landsforsøgene med gødning Resultater af forsøg med husdyrgødning og affaldsprodukter Annette V. Vestergaard Planter & Miljø Naturerhverv.dk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den Europæiske

Læs mere

Nr 10 Såtider og udsædsmængder i vinterhv. Nr 2 Vinterbygsorter. Nr 1 Kvælstofeffekten af svinegylle til vinterraps før såning

Nr 10 Såtider og udsædsmængder i vinterhv. Nr 2 Vinterbygsorter. Nr 1 Kvælstofeffekten af svinegylle til vinterraps før såning Nr 10 Såtider og udsædsmængder i vinterhv Nr 2 Vinterbygsorter Nr 1 Kvælstofeffekten af svinegylle til vinterraps før såning 0 250 meter Djursland Landboforening Planter og Natur Føllevej 5, Følle, 8410

Læs mere

Situationen i marken. Plantenyt nr. 30 den 11. november Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail:

Situationen i marken. Plantenyt nr. 30 den 11. november Planteavlskonsulent Ole Hansen Telefon Mail: Plantenyt nr. 30 den 11. november 2015 - Situationen i marken - Gødningsmarkedet - Møde om tilskud til maskiner o.a. - Vigtige datoer i december - Annonce, sprøjteopfølgningskursus - Annonce, efterårets

Læs mere

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet?

Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Hvad betyder jordtypen og dyrkningshistorien for kvælstofbehovet? Landskonsulent Leif Knudsen, konsulent Niels Petersen og konsulent Hans S. Østergaard, Landskontoret for Planteavl, Landbrugets Rådgivningscenter

Læs mere

Foders klimapåvirkning

Foders klimapåvirkning Foders klimapåvirkning Fodringsseminar 2010 Torsdag d. 15. april, Herning Søren Kolind Hvid, Planteproduktion Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet

Læs mere

Gødningsanbefalinger til nordmannsgran og nobilis Lars Bo Pedersen Claus Jerram Christensen

Gødningsanbefalinger til nordmannsgran og nobilis Lars Bo Pedersen Claus Jerram Christensen Gødningsanbefalinger til nordmannsgran og nobilis Lars Bo Pedersen Claus Jerram Christensen Forskellige anbefalinger til nordmannsgran og nobilis Vækst følger en S-kurve Stigningsdel: Juletræer og yngre

Læs mere

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG

Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer. Andreas Østergaard DLG Gødskning og ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer Andreas Østergaard DLG P og K balance i vinterhvede 2009 100 80 60 Bortførsel incl. Halm 40 Kg pr. ha 20 0-20 Fosfor Kalium Tilførsel i handelsgødning i DK i

Læs mere

Oversigt over analyser af gødning i 2014 efter prøveudtagningssteder

Oversigt over analyser af gødning i 2014 efter prøveudtagningssteder Agros Aps Prøve nr.: 14-803770 EB05 NP-gødning 18-20-0 Agros Aps 19,4 19,32 17,1 16,5 Prøve nr.: 14-803771 CG01 Kaliumchlorid 49 Agros Aps 48,9 48,59 Prøve nr.: 14-803772 AR04 Ammoniumnitratgødning 27

Læs mere

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen

Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Dyrkning af hestebønner i 2017 sådan! v. Casper Andersen Indhold Jordtype og forfrugt Plantetal P og K? Sortsvalg Ukrudtsbekæmpelse Svampe Skadedyr Disciplin med sprøjten! Jordtype og forfrugt 4 foregående

Læs mere

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11 TS120 Sprayer Brugervejledning Side 1 af 11 1 Generelt Tillykke med din nye trailersprøjten. Trailersprøjten er en alsidig og kompakt maskine, som kan bruges i mange sammenhænge. I denne manual kan du

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter

Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Kvælstofforsyningen på økologiske planteavlsbedrifter Med udfasning af import af konventionel husdyrgødning bliver det nødvendigt med et større fokus på kvælstoffikserende afgrøder i økologiske planteavlssædskifter.

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Gødskning af nordmansgran (Abies nordmanniana) Karolina Erikers og Steen Aarup, Yara Danmark Gødning A/S. Målet med juletræsdyrkning er at producere juletræer med flot grøn farve

Læs mere

Er du klar. til snefald? Bliv klar til vinterens mange udfordringer 10.796,- 5.496,- Vinter. Se hele vores katalog

Er du klar. til snefald? Bliv klar til vinterens mange udfordringer 10.796,- 5.496,- Vinter. Se hele vores katalog Vinter 10.796,- 13.495,- Se hele vores katalog på www.flextrading.dk - stort udvalg af haveog parkmaskiner til enhver årstid Håndført centrifugalspreder 50 L. beholder, aluminiums gear, mængde deflektor,

Læs mere

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord

Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne. Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Landbrugets udfordringer med miljø reguleringerne Jørgen Evald Jensen chefkonsulent Agri Nord Fokus på følgende: Vandplanerne (Grøn Vækst) Overordnet status på kvælstof Randzonerne Yderligere efterafgrøder

Læs mere

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber

Focus TD. Fremtidens bearbejdning i striber Focus TD Fremtidens bearbejdning i striber Michael HORSCH: Emner som dyrkningssikkerhed og omkostningsbesparelser får stadig større betydning. Talrige institutter har i årevis gennemført udførlige test

Læs mere

Kvælstof til vinterraps, kan vi gøre det smartere? Af Planteavlskonsulent: Søren Lykkegaard Hansen

Kvælstof til vinterraps, kan vi gøre det smartere? Af Planteavlskonsulent: Søren Lykkegaard Hansen Kvælstof til vinterraps, kan vi gøre det smartere? Af Planteavlskonsulent: Søren Lykkegaard Hansen Erfaringer fra 2015 Ren planteavls gård, ingen husdyrgødning. Vinterraps, færdig gødet midt Marts med

Læs mere

NYHED Syre-N tilsætning

NYHED Syre-N tilsætning 2013 HED Syre-N tilsætning Tlf. 20 16 02 66 Udkørsel og omrøring Staldgødning Lavt marktryk Vores TerraGator kan køre med forskudte spor det såkaldte»dogwalk«. Resultatet heraf er, at marken kun overkøres

Læs mere

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis

Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Kernemajs dyrkning og fodring i praksis Af Planteavlskonsulent Hans Kristian Skovrup, Sønderjysk Landboforening Svineproduktionsrådgiver Jes Callesen, Syddansk Svinerådgivning Kongres 26. oktober 2010,

Læs mere

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet

Efterafgrøder og afgrøders rodvækst. Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og afgrøders rodvækst Kristian Thorup-Kristensen Institut for Plante og Miljøvidenskab Københavns Universitet Efterafgrøder og rodvækst? N udvasker ikke bare N vasker gradvis ned igennem

Læs mere

TIL MODTAGERE AF KARTOFFELFRUGTVAND FRA ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND. A.m.b.a.

TIL MODTAGERE AF KARTOFFELFRUGTVAND FRA ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND. A.m.b.a. TIL MODTAGERE AF KARTOFFELFRUGTVAND FRA ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN MIDTJYLLAND A.m.b.a. LOVGIVNING ADMINSTRATIONSPRAKSIS FOR KALI KARTOFFELFRUGTVAND GØDNINGSVÆRDI- REGNSKAB BESTILLING LEVERING OG UDBRINGNING

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Vandkvalitet i sprøjten

Vandkvalitet i sprøjten Vandkvalitet i sprøjten DLG-vækstforum, onsdag den 18. januar 2012 Michael Rose, Cheminova A/S Emner 1. Indledning 2. Vandets renhed 3. Alkalisk hydrolyse Cypermethrin og Mavrik som eksempler 4. Hårdt

Læs mere

4 danske landmænd JAGTER VERDENSREKORDEN I RAPS 17/ 42/ 38/ STOR forskel. på firmaernes kornafregning

4 danske landmænd JAGTER VERDENSREKORDEN I RAPS 17/ 42/ 38/ STOR forskel. på firmaernes kornafregning NR. 8 // AUGUST 2015 STOR forskel på firmaernes kornafregning PLØJEFRI DYRKNING skal ikke tænkes for firkantet Engelsk Frontløber:»Rapsen må gerne være lidt spids i foråret«4 danske landmænd JAGTER VERDENSREKORDEN

Læs mere

TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING

TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING TRYKFØDEBEHOLDER LAMELLO / SCHNEEBERGER TIL LIMPÅFØRING LK-trykbeholder af rustfri stål med plastinderspand som limbeholder, låg med med vingeskruer, sikkerhedsventil og manometer, vandbeholder til limpistol,

Læs mere

Konsekvenser af de danske kvælstofnormer Danske planteavlere kunne høste for 10 milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig - Holsten

Konsekvenser af de danske kvælstofnormer Danske planteavlere kunne høste for 10 milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig - Holsten Af Vagn Lundsteen Konsekvenser af de danske kvælstofnormer Danske planteavlere kunne høste for 10 milliarder mere med kvælstofnormer som i Slesvig - Holsten Vagn Lundsteen, planteavlsrådgiver, stifter,

Læs mere