- får tingene til at gro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- får tingene til at gro"

Transkript

1 får tingene til at gro

2

3 Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Hvorfor flydende gødning?... 5 Sortimentsoversigt... 6 Dosering af gødning... 7 Eksempel på Doseringstabel... 8 Udbringning med marksprøjten... 9 Placering af flydende gødning Nedfældning af flydende gødning Opbevaring af flydende gødning Rengøring af udstyr Fittings til flydende gødning Kyndestoft Maskinfabrik Hardi DK Mertz Foto af nedfældertænder Flex Gødning A/S Ternevej 5 Masnedø 4760 Vordingborg Telefon Fax

4 Introduktion Flex Gødning A/S begyndte produktionen af flydende gødning i 1992, hvor selskabet overtog den tidligere unox benzinhavn på Masnedø ved Vordingborg, med bl.a m 3 lagertanke og egen havn. Dette tankanlæg er nu lager for flydende gødning. I tilknytning hertil er opført et moderne produktionsanlæg til fremstilling af flydende gødninger. Anlægget bliver løbende udvidet i takt med den stigende efterspørgsel efter flydende gødning. Flex Gødning A/S ejes af dir. Helle Mau Jensen og direktør Christian Birk Sørensen. På de følgende sider er givet oplysninger om anvendelsen af flydende gødning, samt hvilke gødninger der kan tilbydes vore kunder. Placering af flydende gødning til sukkerroer er vort speciale. Det er nærmere omtalt senere, men også placering til andre vårafgrøder finder stigende anvendelse. Anvendelse af marksprøjten til udbringning af flydende gødning er dog stadig det mest almindelige. Med marksprøjten er alle i stand til at udbringe flydende gødning. Der kræves højest nogle nye dyser for at have en af de mest præcise gødningsspredere der findes. Flexgødningerne er neutrale, dog med undtagelse af roegødningerne, der har ph værdi på ca. 2. Dette af hensyn til en bedre optagelse af mikronæringsstoffer, specielt mangan. Jeg håber at dette hæfte kan være nyttigt i det daglige arbejde, og samtidig hjælpe første gangs brugere af flydende gødning. Christian BirkSørensen direktør November

5 Hvorfor flydende gødning? 1...Flex gødninger kan anvendes til gødskning af vintersæd, raps og græsfrøafgrøder med en marksprøjte... Det giver en meget præcis dosering, som især er vigtig i græsfrø. 2...Miljøet skånes ved, at der kan gødes præcis helt ud til kanten af marken eller vandløb og ikke ud over kanten, til skade for miljøet... Den yderste kant af marken kan udgøre 510 procent af arealet. 3. Placering af gødning er fremtiden til forårssåede afgrøder....det giver et sikkert merudbytte, størst i tørre forår, og kvælstof mængden kan nedsættes væsentligt....flex gødninger er velegnet til placering. Investeringen i udstyr er forholdsvis billig, og det er hurtigt at anvende. 4...Med de vedtagne stramninger i gødningsforbruget er det særlig vigtigt, at gødningen udbringes meget nøjagtig... Det kan gøres med Flex gødninger. 5...Næringsstofferne i Flex gødninger er 100 procent vandopløselige og derfor let tilgængelige for planterne. 6...Flex gødninger er ægte opløsninger. Sammensætningen kan også ske efter landmandens ønsker. Den begrænsende faktor er, hvor meget næringsstof, der kan indeholdes i opløsningen, uden bundfældning... Kvaliteten kontrolleres løbende af Plantedirektoratet. 7. Flex Gødning A/S anvender kun de bedste råstoffer i opløsningerne. 8...Med Flex gødninger kan der gødskes uden problemer i blæsevejr og regnbyger. 9. Let at tilpasse GPSstyring N 32 eller NSgødninger, er velegnet som supplement, hvor der anvendes husdyrgødning. Forsøg viser, at virkningen af N 32 er fuld på højde med virkningen i Kalkammonsalpeter. 11. N 32 er velegnet til sengødskning af vinterhvede. Efterfølgende sortimentsoversigt er vejledende, da sortiment løbende justeres og udvides. 5

6 Sortimentsoversigt Produkt Kvælstof Total Amid Nitrat Amm. Fosfor Kali Svovl Andet Vægtfylde N32 31,7 15,9 7,9 7,9 1,32 NS ,7 10,2 5,1 8,4 3,7 1,29 NS ,0 10,5 5,3 8,2 5,7 1,30 NS ,9 7,7 3,8 8,4 10,0 1,29 NS ,7 18,0 1,7 3,7 1,24 NP ,9 17,9 0,7 Na, Mg, Mn, B 1,25 NP 161 Nakskov 15,7 12,4 1,7 1,6 0,7 Na, Mg, Mn, B 1,25 NPK ,7 9,7 1,7 4,7 1,25 NPKS ,7 10,3 1,2 3,2 1,7 5,7 1,7 1,22 NPKS ,7 8,6 1,0 3,1 1,7 6,7 1,7 1,25 NPKS ,0 9,1 4,6 6,3 2,0 1,7 Mn 1,25 NPKS ,7 18,0 1,7 3,7 3,7 1,22 NPKS ,7 10,5 1,2 6,7 2,7 1,20 NPKS ,0 11,5 5,5 7,0 4,7 B 1,29 6

7 Udregn din egen doseringstabel På vores hjemmeside kan du finde doserings tabeller for vort standard sortiment. Efterfølgende er vist et eksempel herpå, nemlig på NP 181, men du kan også let selv udregne antal liter pr. hektar. Ønsker du f.eks. at udbringe 100 kilo kvælstof pr. hektarer med N32, gøres dette på følgende måde: 100 kilo kvælstof divideres med deklereret indhold af kvælstof 31,7%. hvilket giver 315 kilo kvælstof pr. hektar. Da gødningerne imidlertid er tungere end vand, skal antal kilo kvælstof. reduceres med vægtfylde. For N32 skal antal kilo divideres med angivet vægtfylde på 1.32 hvilket giver 239 liter pr. hektarer. 7

8 Eksempel på doseringstabel Produktnavn: NP 181 med 7% Na Produktnr: 2055 Betegnelse: Uorganisk gødning 1810 m. Na, Mg, Mn og B, opl. Total kvælstof (N): 17,9% Vandopløselig fosfor (P):.. 0,7% Amid kvælstof (N): 17,9% Vandopløselig kalium (K):.. 0,0% Ammonium kvælstof (N): 0,0% Vandopløselig natrium (Na):.. 6,7% Nitrat kvælstof (N): 0,0% Vandopløselig magnesium (Mg):.. 0,2% Vægtfylde: 1,25 kg. pr. liter.. Vandopløselig mangan (Mn):. 0,2% Laveste opbevaringstemperatur:.. Vandopløselig bor (B):.. 0,1% 5,0 grader.... ph i opløsning: ca 2 Kg gødning Liter gødning....kg næringsstof pr. hektar pr. ha. pr. ha N P... K.. Na ,1 2,6 0,0 25, ,6 2,8 0,0 26, ,1 3,0 0,0 28, ,6 3,2 0,0 30, ,0 3,3 0,0 31, ,5 3,5 0,0 33, ,0 3,7 0,0 35, ,5 3,9 0,0 36, ,9 4,0 0,0 38, ,4 4,2 0,0 40, ,9 4,4 0,0 41, ,4 4,6 0,0 43, ,8 4,7 0,0 45, ,3 4,9 0,0 46, ,8 5,1 0,0 48,6 8

9 Udbringning med marksprøjten Alle marksprøjter kan anvendes til udsprøjtning af Flex gødninger. Gødningerne kan anvendes til alle afgrøder: Vintersæd, vårsæd, raps, græsfrø og sukkerroer, men naturligvis er det ikke alle gødninger, der er velegnet til alle afgrøder. Vintersæd: En passende Flex gødning til vintersæd er NPK 1526 med 2% S. Er der tilført tilstrækkelig fosfor og kalium med husdyrgødningen, tilføres en kvælstofgødning f.eks. N32, og hvis der er brug for svovl en NS gødning. Der kan også foretages en kombination af f.eks. NPK 6925 med S, som udbringes tidligt i foråret. Der færdiggødes derefter med kvælstof N32 i april til foderhvede. Til brødhvede kan der evt. tilføres yderligere 2030 kg kvælstof som sengødskning. Vårsæd: Til vårsæd er Flex gødningen NPK 1327 med 2% S passende. Er der ikke behov for fosfor og kalium, kan der tilføres N32 eller NS 244. Vinterraps og vårraps: Tilføres en fast PKgødning med Mg og S hvor behovet er til stede. Der suppleres med f.eks NS 244, da rapsens svovlbehov er 3040 kg/ha. Græsfrø: Den store nøjagtighed for kvælstoftildelingen, som græsfrøet betaler særlig godt for, sætter den flydende gødning i fokus. Der anvendes ofte N32 eller en NS gødning, da fosfor og kaliumbehovet er ringe eller dækket ind på anden måde i sædskiftet. Valg af dyser: Den flydende gødning udsprøjtes koncentreret, men skal der gives små mængder, kan der tilsættes vand. Valg af dyse, tryk og kørselshastighed er afgørende. 3huls dyse: En 3huls dyse kan monteres på den almindelige sprøjtebom for hver 50 cm. En udmærket og billig løsning, men bommen skal holdes i en præcis afstand over marken. Ellers vil gødningsstrålerne ikke ramme jorden for hver 16,7 cm. 5huls dyse: Anvendes på lige fod som 3huls dyser, men har den fordel at gødningen udspredes jævnt selv med bomseringen fra cm. 9

10 Men pas på overlapninger, når der køres i sprøjtesporene. I for eksempel hvede er konstateret, at hvor der har været overlapning, har det givet anledning til lejesæd. Dette problem kan eventuelt løses ved at isætte en dyse, der giver den halve dosering i hver ende af sprøjtebommen. Udsprøjtning, ved udsigt til nattefrost, bør undgås af hensyn til svidning, men ellers generer svidninger tidlig forår mest øjet. Der er ikke konstateret mindre udbytte ved svidninger tidlig forår. Hardi Quintastream 50 cm cm Sengødskning til vinterhvede: N32 er egnet til sengødskning, da det ikke er hensigtsmæssigt, at anvende en kvælstofgødning med svovl sidst i maj eller først i juni, der er tidspunktet for sengødskning. Af dyse skal anvendes en fladsprede dyse, gerne en Hardi For at udgå risiko for svidning af fanebladet, bør der tages følgende forbehold dog skal det understreges, at bladenes vokslag er afgørende for hvor følsomme de er. Længere tids varme og blæst medfører mindre følsomhed. 1. Doser max 30 kilo N pr. ha. 2. Sprøjt på tørre planter. 3. Sprøjt sidst på dagen. 4. Undlad sprøjtning lige efter pesticidbehandling. 5. Undlad at anvende luftudstyr. 10

11 Placering af flydende gødning Ved placering af gødning kan forbruget af kvælstof nedsættes uden at der sker en nedgang i udbyttet. Det er derfor oplagt (eller påkrævet?), at foretage en placering af gødningen i forårssåede afgrøder primært sukkerroer og vårbyg. Der kan derved opnås et merudbytte på 23 hkg kerne pr. ha i vårbyg og 28 procent i sukkerudbytte, sammenlignet med bredspredning og nedharvning af gødningen. Merudbytterne er naturligvis størst i tørre forår. Samtidig kan der ske en besparelse på ca. 10 kg kvælstof til vårbyg og mindst 20 kg kvælstof til sukkerroer pr. ha. Der er opnået samme virkning ved placering af fast som flydende gødning, men håndteringen af den flydende gødning er hurtigere end med fast. Erfaringen viser, at det kun tager 12 minutter pr. ha at fylde flydende gødning, når man har en passende tankstørrelse, mens fast gødning kræver 510 minutter pr. ha. Teknikken er gennemprøvet: Der findes ikke et 100% færdigt udstyr, der kan købes. Det skal opbygges på den enkelte traktor og roesåmaskine. Det nødvendige udstyr er traktortank ( l.), armatur, pumpe, LHComputer til kontrol af dosering, tænder, slanger m.v. Prisen ligger fra kr kr. til kr afhængig af traktortankens størrelse og såmaskinens brede. Der er flere maskinforretninger, der kan klare opgaven. Der findes tre typer nedfældertænder. Den svenske tand, der er fjedrende og bagudrettet, og som er egent på jorder med mange sten. Men den går ikke dybere end der er harvet. Germinatortanden og DoubleRecord tanden vælges afhængig af jordtype. Gødningen placeres min. 6 cm. fra sårækken og i 67 cm. dybde. Det skader ikke frøerne, hvis placeringsdybden er mindre, men virkningen er mest sikker, specielt i tørre forår, såfremt der ikke slækkes på dybden. Sukkerroer: Den hidtil mest foretrukne gødning har været NP 1810 med 7% Na, 0.2 Mg, 0,2 Mn og 0,1 % B. Hvis der af denne gødning skal tilføres 90 kg kvælstof pr. ha. skal der anvendes 500 kg, der svarer til 400 liter pr. ha. Med denne gødning er der ikke dækning af behovet for fosfor og kalium, men den mindre mængde let tilgængelig fosfor anses for nyttig. Også den lille mængde mangan, der er tilsat gødningen, har vist en god effekt, specielt på lettere jorde. Denne gødskning kan, ved behov, suppleres med f.eks Flex Gødning 1025 med 4% Na kan dække det fulde gødningsbehov til sukkerroer, men gødningsmængden, der skal udbringes pr. ha, stiger væsentligt. 11

12 Nedfældning af flydende gødning. I 1998 introducerede Flex Gødning en nedfælder til flydende gødning. Nedfælderen er 8 meter bred, og forsynet med en tank på liter. Nedfælderen er forsynet med skiveskær kendt fra Väderstad såmaskinen, og rør der fører gødningen ned i jorden. Dybden er ca. 68 cm på sort jord, og ca. 3 cm i vinterhvede. Skiveskærerne har en afstand på 25 cm. Senere har vi også udviklet en 9 m bred maskine, med en 4000 l. tank. Nedfælderen kan anvendes til både sukkerroer, vårsæd og vintersæd, og ligeledes frøgræs. Det er enkelt kun at have en gødningsnedfælder til alle afgrøder. Arealet, der kan nedfældes på en dag, afhænger af markstørrelsen, og hvor stor en gødningsmængde, der skal givers pr. ha. Erfaringer viser, at der let kan gødes 80 ha.pr. dag. Erfaringer tyder på, at det er vigtigt, at komme tidligt ud til græsfrø og vinterhvede. Gødning til sukkerroer skal naturligvis nedfældes før såning. Nedfældning til vårbyg kan eventuelt vente til efter såning. Forsøg i år 2000 viser, at der er opnået næsten samme udbytte i hvede, hvor en flydende NPK gødning er nedfældet med Nmin anbefaling minus 50 kilo N contra fast NPK gødning med Nmin anbefalingen. 12

13 Opbevaring af flydende gødning. Det gælder for flydende gødning, som for fast gødning, at opbevaringen sker korrekt. Flex Gødning har forskellige typer gødninger, hvor nogle har en lav phværdi, andre er neutrale. For neutrale gødninger, er materialevalget ikke afgørende, da sort jern (f.eks. ammoniaktanke) kan anvendes. Aluminium må dog aldrig anvendes til opbevaring af flydende gødning. For gødninger med lav phværdi, skal opbevaringen ske i rustfrit stål, plast eller glasfiber. Jerntanke, med en god tokomponent coating, kan også anvendes. Flex Gødning sælger og/eller udlejer palletanke, der kan rumme liter, ca. 1.3 ton. Palletanke har den fordel, at man kan have forskellige typer gødning på lager, ligesom de kan placeres på en vogn, og let tages med ud i marken. Rengøring af udstyr. I forbindelse med udbringning af flydende gødning kan det ikke undgås, at der kommer gødning på såmaskinen, og måske på traktoren. Det er derfor vigtigt at rengøre udstyret efter brug. Ved omhyggelig rengøring af udstyret, forekommer der ikke mere rustdannelse end ved andet brug. Som rengørings middel er der flere typer på markedet, men hvor gødningen har en lav phværdi, at det vigtigt at rengøringsmidlet er basisk, som f.eks. i Flex Rens. 13

14 CAMELOT FKOBLINGER Fudv. gevind kr. Mudv. gevind kr. Slangestuds udv. gevind kr. Fsl. studs kr. Mindv. gevind kr. Gevindmuffe kr. Findv. gevind kr. Mslangestuds kr. Brystnippel kr. Fslutdæksel kr. Mslutdæksel kr. 14 Kuglebane med dobbelt gevindunion kr.

15 Kom godt igang med flydende gødning PVC Sugeslanger superflex kr. pr. m. Mrk. 65 Slangebindere i rustfri stål med unbraco skruer i hærdet stål Mål i mm min.max kr. Adapter til palletank med indv. gevind kr. Pacer Pumpe 380 volt kr. 24m 3 Gødningpose kr. Kontraventil m/ indv. gevind kr. Liter 4x5 Flex Rens kr liter Palletank kr. Ø/cm 13 Filterposer kr. Str. 9/10 Handsker kr. 15

16 Præcis gødskning med flydende gødning Kyndestofts UniFlyg 7000 med kørselsafhængig dosering sikrer, at der udbringes den mængde pr. ha, der på forhånd er indkodet og computeren regulerer selv trykket. NYHED! Jordpakker med fronttank fra fronttankserien, kan eftermonteres på eksisterende fronttank. Nedfældningsudstyr kontakt os og få et tilbud. UniFlyg ØKO sprøjte trepunktsophængt Med sprøjtebom fra Kyndestoft trailer serie og LH Agro computer. Kyndestoft Maskinfabrik Lille Hedegaardsvej Holstebro Tlf.:

17 Hardi Quintastream En revolution i udbringning af flydende gødning Hardi Quintastream NYT PATENTANMELDT FORDELINGSPRINCIP Perfekt fordeling fra 30 til 100 cm bomhøjde Ingen variation i fordeling selvom der er vertikale bombevægelser Også velegnet til brede bomme med høje kørehastigheder Ubrudte stråler mindsker risiko for svidning 9 størrelser ISO farvekodning Kan kalibreres med HARDI kalibreringsskive Hardi Commander sprøjte HARDI er verdens førende producent af marksprøjter. Vore produkter er alle designede og testet til udbringning af flydende gødning. Vi producerer endvidere en række udstyr til nedfældning af flydende gødning. Ring til Hardi eller din Hardi Forhandler for yderligere oplysninger. HARDI SKANDINAVIEN Helgeshøj Alle Taastrup Tel Fax Hardi.DK international.com 17

18 Gødningsplacering professionel rådgivning Mertz tilbyder individuelle løsning af placeringsudstyr til korn og roer Konsulenter og brugere anbefaler placeringsudstyret fra Mertz Nykøbing F Telefon Nakskov Telefon Fakse Telefon

19 Double Record tand Den svenske tand, 8 mm bred og bagudstillet Germinator tand 19

20 Flex Gødning A/S Ternevej 5 Masnedø 4760 Vordingborg Telefon Fax Centraltrykkeriet Vordingborg

21 21 Centraltrykkeriet Vordingborg

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD NYE LØSNINGER PÅ DANSK JORD PLACÉR GØDNINGEN, OG DINE AFGRØDER VIL TAKKE DIG! dan GØDNING A/S Dan Gødning fordi Med flydende DanGødning

Læs mere

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side

Uovertruffen kvalitet side Din egen gødning side Emballage side BioCrop Opti side BioCrop OptiXL side BioCrop MøldrupXL side BioCrop OptiML side 2014 INDHOLD: Uovertruffen kvalitet.... side 3 Din egen gødning.... side 4 Emballage.... side 5 BioCrop Opti.... side 6 BioCrop Opti XL... side 7 BioCrop Møldrup XL... side 8 BioCrop Opti ML... side 9

Læs mere

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER BIONUTRIA S GOLFGØDNINGER GIVER DIG EN SUND GRÆSPLÆNE, MED EN SMUK DYBGRØN FARVE OG EN HARMONISK VÆKST VORE ØVRIGE PROFESSIONELLE GØDNINGER, TIL VÆKSTHUSET OG URTEHAVEN, GIVER SUNDE, HØJTYDENDE PLANTER

Læs mere

Dan Gødning. Er det en mulighed for dig?

Dan Gødning. Er det en mulighed for dig? Dan Gødning Er det en mulighed for dig? Disposition 1. Hvorfor vælge flydende gødning? 2. Hvordan er effekten af flydende gødning? 3. Hvordan kommer man i gang?c Hvorfor flydende gødning? 1. Pris 2. Præcision

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40

Delt gødning. Split-application of fertilizer. 302-2009 Annual Report. Otto Nielsen. otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 14 40 2-09 Annual Report Delt gødning Split-application of fertilizer Otto Nielsen otto.nielsen@nordicsugar.com +45 54 69 NBR Nordic Beet Research Foundation (Fond) Højbygårdvej, DK-49 Holeby Borgeby Slottsväg

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken!

Dan Gødning. Behold kvælstoffet i marken! Dan Gødning Behold kvælstoffet i marken! Råvareforsyning og produktion Sortiment Kvælstoftab Agrotain Anbefalinger vedr. udbringning Opbevaring Hjemmeside Hvordan produceres gødning I Gas 450 C 200 atm

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov

Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Eventyrlig bygmark efter ti år uden plov Følgende eksempel fortæller om en mark på Risgård i Skals. Jordtypen er en JB 1 jord, altså let sandjord. Marken har ikke haft besøg af en plov siden år 1999/2000.

Læs mere

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk

Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup. www.slf.dk Etablering af efterafgrøder og ukrudtsbekæmpelse v. Hans Kristian Skovrup Krav til efterafgrøder Pligtige efterafgrøder 10-14 % af efterafgrødegrundareal - mest på husdyrbrug På brug med 2,3 DE 70 % af

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Terra Biosa Landbrug

Terra Biosa Landbrug Terra Biosa Landbrug Landbrug Terra Biosa Jordforbedrings- og komposteringsmiddel Terra Biosa er et flydende produkt, baseret på naturlige mikroorganismer (GMO-frie) og en økologisk urteblanding. Terra

Læs mere

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg

Havre. Markplan/sædskifte. Etablering. Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Side 1 af 6 Havre Dyrkning af havre kan flere formål: produktion af foderkorn produktion af grynhavre dæksæd for udlæg Foto: Jens Tønnesen Markplan/sædskifte Havre kan dyrkes på alle jordtyper. Ved dyrkning

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene?

Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? Jordbundsanalyser - hvad gemmer sig bag tallene? 2011 vfl.dk Tolkning af jordbundsanalyser Med jordbundsanalyser får du vurderet den vigtigste del af dit produktionsapparat: jorden i dine marker. Resultater

Læs mere

MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste

MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste MELT indstilling om optagelse pa Miljøstyrelsens Teknologiliste Ansøger Kyndestoft Maskinfabrik Aps Kontaktperson Albert Hedegaard, Kyndestoft Maskinfabrik, Vesterled 38A, 7830 Vinderup, tlf. 96 13 30

Læs mere

Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet

Mikronæringsstoffer. Planter i balance. giver udbytte og kvalitet Mikronæringsstoffer Planter i balance giver udbytte og kvalitet Næringsstoffer Næringsstoffer er nødvendige Tilførsel af plantenæringsstoffer er en nødvendig forudsætning for at skabe et højt udbytte og

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af stivelseskartofler Dyrkningsvejledning Avl af stivelseskartofler 2 Dyrkningsvejledning stivelseskartofler Indhold Den største kartoffelavl...3 Udsædsmateriale & lægning...4 Gødskning af melkartofler...5 Ryd op i ukrudtet...

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Ammoniaktab ved udbringning af forsuret gylle tilsat kvælstof i handelsgødning

Ammoniaktab ved udbringning af forsuret gylle tilsat kvælstof i handelsgødning Ammoniaktab ved udbringning af forsuret gylle tilsat kvælstof i handelsgødning Torkild Birkmose, AgroTech Sven G. Sommer, Syddansk Universitet RAPPORT MARTS 2014 Ammoniaktab ved udbringning af forsuret

Læs mere

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele

Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Separerer din gylle og få rigtig mange fordele Landbrug Slagteri Biogas Papir Landbrug med høj dyre koncentration og for lille areal til udbringning af gylle, har store problemer med at opfylde diverse

Læs mere

Baggrund for udvikling af SyreN

Baggrund for udvikling af SyreN Baggrund for udvikling af SyreN I de senere år, har miljølovgivning været meget fokuseret på at reducere udledninger af miljøbelastende stoffer. Dette gælder især for landbruget, hvor anvendelse af mange

Læs mere

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012

Erfaringer fra 2011 og. strategier for planteværn 2012 Erfaringer fra 2011 og strategier for planteværn 2012 Ved Ditte Clausen Korn: Disposition Svampesprøjtning i hvede, inkl. hvedebladplet Sadelgalmyg Raps: Erfaringer med angreb af glimmerbøsser i 2011 Nye

Læs mere

GOD KOMPOST - GLAD HAVE

GOD KOMPOST - GLAD HAVE GOD KOMPOST - GLAD HAVE Skibstrup Kompost og Skibstrup Topdress 2 Skibstrup Kompost - det naturlige valg Al kompost fra Skibstrup Affaldscenter er fremstillet af rent haveaffald grene, blade og græs fra

Læs mere

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle

Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Spilder din tærsker for meget? eller for lidt! Maskinkonsulent Christian Rabølle Mejetærskerspild?? Dryssespild Skærebordsspild Tærskespild rystere/rotor/solde - Hvad kan accepteres? - Betyder det noget?

Læs mere

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr

Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Nye krav til fyldepladser og sprøjteudstyr Skov & Landskab og Dansk Juletræsdyrkning Ved Teknik- og arbejdsmiljørådgiver dgiver Hans Thostrup, Viborg 29995712 Indsats mod punktkilder giver resultat Total

Læs mere

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015

GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 GØDSKNING EFTER N-MIN-METODEN 2015 2 N-min generelt Hvad er N-min? I jorden findes kvælstof dels bundet i organisk form i f.eks. planterester og humus og dels i uorganisk form som nitrat og ammonium. Planterne

Læs mere

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR

STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR STRATEGI FOR KØB OG IMPLEMENTERING AF AUTOSTYRING OG GPS UDSTYR V/ Maskinkonsulent Søren Geert-Jørgensen HVAD VIL VI OPNÅ? Økonomi eller andre argumenter? 50 1 Dagsorden Hvilke muligheder er der på markedet

Læs mere

Strukturskader markbrugets store problem

Strukturskader markbrugets store problem Strukturskader markbrugets store problem Planteavlsafdelingen afholder demonstration på Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev tirsdag den 8. oktober 2013. Kl. 13.00 bydes der velkommen, og de

Læs mere

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset

330 hektar om dagen. Lad de andre trække læsset 330 hektar om dagen Lad de andre trække læsset 3 Lad de andre trække læsset En kapacitet på op til 330 ha. dagligt På Adamshøj gods ved Ringsted faldt valget på en liftophængt spreder til udbringning af

Læs mere

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt

Op til 75% af udbyttet grundlægges i efteråret med bl.a. en effektiv. Trin 1:ukrudtsbekæmpelse. 60-85% effekt. > 85% effekt > 85% effekt Burresnerre Enårig rapgræs Fuglegræs Haremad Hyrdetaske Hønsetarm Rød tvetand Storkronet ærenpris 60-85% effekt Hanekro Hejrenæb Hundepersille Mark ærenpris Mark forglemmigej Melde Pengeurt

Læs mere

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ

MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ MINIMER DRYSSESPILD MED SPODNAM I RAPS OG GRÆSFRØ Spodnam forsi SÅDAN FUNGERER SPODNAM Spodnam er et vegetabilsk produkt, der skaber en halvgennemtrængelig overflade, som påvirker fugtvandringen i afgrøden,

Læs mere

Mangantest & Bladgødskning

Mangantest & Bladgødskning Avlerforeningen af danske spiseløg Årsmøde den 28.-29. januar 2014 Mangantest & Bladgødskning Jørn Nygaard Sørensen AU-Årslev Bladgødskning i 2013 Formål at sikre en sund plantetop og derigennem sygdomsfrie

Læs mere

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt

Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Kløvergræs-grøngødning som omdrejningspunkt Den gunstige effekt af kløvergræs i sædskiftet afhænger meget etableringen kløvergræsset, og det kommer bl.a. an på valg af efterafgrøder og gødskningsstrategi

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Forhandlermøde 2013. MI, Vejle tirsdag den 24 September. V/ Morten Toft

Forhandlermøde 2013. MI, Vejle tirsdag den 24 September. V/ Morten Toft Forhandlermøde 2013 MI, Vejle tirsdag den 24 September V/ Morten Toft SyreN forhandlermøde 24.09 Teknologipulje 2013, forventede salg Status på lovgivning, forsøg, dosering SyreN system 2014 SyreN+ SyreN

Læs mere

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012

Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner. 28. september 2012 Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner 28. september 2012 Session 2 Vandløb SIDE 2 Målinger af næringsstoffer i drænvand Chefkonsulent Leif Knudsen Videncentret

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Ukrudtsmiddel nr. 347-6

Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Ukrudtsmiddel nr. 347-6 Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinterhvede, vinterrug, vinterbyg, vårbyg, vårhavre og triticale uden udlæg om foråret. Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd.

1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Nyhedsbrev nr. 1 2012/13 11. september 2012 1 Bekæmpelse af Enårig Rapgræs og Tokimbladet ukrudt i vintersæd. Brug 1,0 1,25 Boxer + 0,05 DFF + 0,15 Oxitrill. 2 Bekæmpelse af Rajgræs. Brug Boxer, hæv dosseringen

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Græsmarker til heste og ponyer

Græsmarker til heste og ponyer Græsmarker til heste og ponyer Dyrkningsvejledning Jordbund Græsser trives på alle jordtyper, men ikke alle arter er lige velegnede overalt. På de fleste almindelige jorder er rajgræsserne og rajsvingel

Læs mere

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene

Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Erfaringer med mobil grøngødning fra Nederlandene Richard de visser Gartnerirådgivningen A/S Kløvergræs eller lucerne i sædskiftet Forbedre jordstruktur og jordens frugtbarhed Kvælstofkilde fra ikke-husdyrbrug

Læs mere

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det!

Spark til dosen. - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! Spark til dosen 1 - Naboen går godt nok til den! - Ja, han må have råd til det! 2 Du kan bestille flere eksemplarer af denne pjece til uddeling ved markvandringer, erfagruppemøder og lignende. Pjecen er

Læs mere

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014

GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 GrovfoderNyt nr. 1 14. april 2014 Indhold Bedriften lige nu. Etablering af majs. Husdyrgødning til majs hvordan håndteres det? Efterafgrøder i majs. Bedriften lige nu Dette begyndende forår har budt på

Læs mere

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr.

Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne på ejendommen matr.nr. 55a Svindinge By, Svindinge beliggende Huslodderne 10, 5853 Ørbæk, cvr. Teknik- og Miljøafdeling Henrik Dahlhede Huslodderne 10 5853 Ørbæk Dato: 11-09-2008 Sagsbehandler: Bo Clausen Direkte tlf: 6333 7159 E-mail: bcl@nyborg.dk Sagsid.: 07/8549. Miljøgodkendelse af dyrkningsarealerne

Læs mere

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov

Stennedlægningsfræser, Muratori (se sidste års undersøgelse) Stenstrenglægning til 25 cm dybde (se sidste års undersøgelse) Plov Side 1 af 5 LandbrugsInfo Søg overalt Søg kun i FarmT.. Byggeri Driftsledelse IT Fjerkræ Får Heste Kvæg Lov&ret Maskiner Miljø Pelsdyr Planteavl Svin Tværfagligt Uddannelse LandbrugsInfo > Tværfaglige

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof

Optimal gyllehåndtering og mere kvælstof ACTIVE NS Perfekte løsninger giver perfekte resultater Din gylle er guld værd Gylleanalyser fra danske landbrug viser, at Active NS kan binde op til 1,2 kg NH3 pr. tons gylle Active NS gør din gylle mere

Læs mere

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus?

Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Kan biogas gøre økologisk jordbrug CO 2 neutral og vil det have indflydelse på jordens indhold af humus? Dr. Kurt Möller Institute of Crop Science Plant Nutrition Universität Hohenheim (Oversat til dansk

Læs mere

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64

DLG VækstForum 2015. Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate / Plenum. Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 DLG VækstForum 2015 Henrik Ryberg Tel: 30 47 05 64 Mogens Steenholt Mogensen Tel: 20 12 01 82 Martin Clausen Tel: 24 47 84 02 Program: Vækstregulering. Nyhed: Moddus Start Skadedyrsbekæmpelse. Karate /

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent

Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport. v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Kornlogistik -Mejetærskning og korntransport v / Søren Geert-Jørgensen Maskinkonsulent Hvor mange timer har vi til rådighed? Hovedhøst omfatter: Hvede, Vårbyg, Rug, Havre (Raps og Rajgræs) I Gefion tilstræber

Læs mere

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård HJ 08-006 KVALITET Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård Beskrivelse af forsøgssprøjten Væskebeholder Drivmiddel 15 l rustfri med skruelåg, sikkerhedsventil,

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi.

AARHUS UNIVERSITET. 07. November 2013. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? René Gislum Institut for Agroøkologi. Høje Dexter-tal i Øst Danmark - skal vi bekymre os? Institut for Agroøkologi Frø Dexterindeks Dexterindeks: Forhold mellem ler- og organisk kulstof. Dexterindeks >10 indikerer kritisk lavt organisk kulstofindhold.

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Landbrugsjord skal kalkes regelmæssigt for at sikre udbytte og kvalitet.

Landbrugsjord skal kalkes regelmæssigt for at sikre udbytte og kvalitet. Landbrugsjord skal kalkes regelmæssigt for at sikre udbytte og kvalitet. Forbruget af kalk er siden midten af firserne faldet drastisk. Årsagen til det faldende forbrug skal bl.a. ses i sammenhæng med

Læs mere

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. 7-3105-200-183-11/13 DENM/09Q Svampemiddel Må kun anvendes til svampebekæmpelse i kartofler og løg. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME

Læs mere

»Det er en fornøjelse at være helt anderledes«

»Det er en fornøjelse at være helt anderledes« Af: Lars B - Smitt FARMERBUSINESS 5 sider om Danfoil A/S TraktorTech besøger Danfoil A/S»Det er en fornøjelse at være helt anderledes«www.traktortech.dk TRAKTORTECH NR: 6 2013 45 FARMERBUSINESS Danfoil

Læs mere

Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget...

Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget... Sådan tjener du penge på dit sprøjtebudget... www.hardi-twin.com www.hardi.dk Eksempel 1: Vælg HARDI TWIN næste gang du køber sprøjte Højere hastighed øg kapaciteten op til 100% Få ekstra kapacitet med

Læs mere

Indholdsfortegnelse - Afsnit 1. Sprayer

Indholdsfortegnelse - Afsnit 1. Sprayer Indholdsfortegnelse - Afsnit 1 Sprayer Generelt Afsnit 1.1 Forstøvere Afsnit 1.2 Tryksprøjter Afsnit 1.3 Tryksprøjter m. tilslutning for trykluft Afsnit 1.4 Skumudlæggere Afsnit 1.5 Rygsprøjter Afsnit

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Galera UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år.

EU513 Leaflet Label Front page cover. 245mm. Galera UKRUDTSMIDDEL. Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårraps hvert 4. år. Front page cover PAGE 1 45mm 17mm FORSIGTIG Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION

DA N S K GOL F U N ION DA N S K GOL F U N ION MEDIEINFORMATION 29 Golfsportens grønne regnskab 21 DGU S NAT U R- OG MIL JØ POL I T IK BA SISOPLYSN INGE R R E S SOU RCEFOR BRUG 1 Indhold DGU s natur- og miljøpolitik 3 Baggrund

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler

Maskiner og planteavl nr. 84 2007. FarmTest. Sprøjteteknik i kartofler Maskiner og planteavl nr. 84 2007 FarmTest Sprøjteteknik i kartofler Sprøjteteknik i kartofler Af Niels Enggaard Klausen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteproduktion Titel: Sprøjteteknik

Læs mere

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd

Forholdet mellem udvaskning fra efterafgrøde og tidligt sået vintersæd 14. juli 2014 Bilag 1 Notat om effekt af tidlig såning af vintersæd i forhold til efterafgrøder på udvaskningen af kvælstof Konklusion En analyse af en række forsøgsresultater og målinger af udvaskning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution

TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK. Vær med på den grønne revolution TIL SAMTLIGE JORDBRUGERE HYBRIDSÅSÆD 2 007 ØST DANMARK Vær med på den grønne revolution Dyrk hybridraps og få et sikkert merudbytte og en god rapsmark hvert år Hybridraps er blevet dyrket i danmark de

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

EU513 Leaflet Label Front page cover

EU513 Leaflet Label Front page cover Front page cover PAGE 1 45mm ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Farlig ved indtagelse (R). Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden (R43). Meget

Læs mere

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800

www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 DuPont Planteværn Konsulenttræf 20. august 2015 Fredercia Søren Severin: Tlf.: 23814720 www.dupontagro.dk DuPont Danmark ApS Langebrogade 1 1411 København K Tlf.: 32479800 Lexus -mod ukrudt i vintersæd

Læs mere

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg

Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Optimering af råvarer, processer og restfraktioner i biogasanlæg Henrik B. Møller Aarhus Universitet, DJF Nyt forskningsanlæg på Foulum Aarhus universitet giver enestående muligheder for forskning i biogas

Læs mere

Vejen til et godt resultat i 2015

Vejen til et godt resultat i 2015 1 Vejen til et godt resultat i 2015 Lang vækstsæson gav høje udbytter I 2014 2014 bød på: Tidlig såning Mild vinter Meget nedbør i maj Den tidlige såning var den væsentlige grund til de høje udbytter Begrænsningerne

Læs mere

HESTEBØNNER I STALD OG MARK

HESTEBØNNER I STALD OG MARK HESTEBØNNER I STALD OG MARK KONGRES FOR SVINEPRODUCENTER 2014 Projektleder Sønke Møller, Ernæring & Reproduktion Svineproducent Asbjørn Kaad, Tandslet Fordomme om hestebønner Høstes i juleferien Er kun

Læs mere

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN

Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA. www.kuhn.com. be strong, be KUHN Integrerede mekaniske såmaskiner COMBILINER SITERA www.kuhn.com be strong, be KUHN 2 COMBILINER SITERA 3000 3500 4000 DEN ALSIDIGE MEKANISKE PÅBYGNINGSSÅMASKINE SÅDAN SÅR DU PRÆCIST OG HURTIGT UNDER ALLE

Læs mere

SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren

SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren SPECIALINVENTAR til sundhedssektoren EPJ-VOGN Mobil funktionsvogn med batteridrevet hæve/sænke-søjle som forsynes med strøm fra genopladeligt batteri. Kan anvendes som f.eks. elektronisk patientjournal-bord,

Læs mere

Plantens liv under jorden

Plantens liv under jorden 38 Plantens liv under jorden Plantens rødder er helt centrale, når jordens begrænsede ressourcer skal udnyttes optimalt. Derfor studerer forskere ivrigt rodsystemerne på vigtige afgrøder for at udvikle

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Klimahandlingsplan 2012

Klimahandlingsplan 2012 Klimahandlingsplan 2012 KROGHSMINDE Lisbeth Arnbjerg & Jens Krogh Tarpvej 15 Strellev Denne klimahandlingsplan Denne klimahandlingsplan er en aftalt plan mellem konsulent og landmand om, hvad landmanden

Læs mere

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012

FlexNyt. Heste i trafikken. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 33, 2012 FlexNyt Indhold Heste i trafikken Stubharvning og jordbearbejdning i efteråret samt jordbearbejdningsreglerne i efteråret Kvikbekæmpelse efter høst Høj pris på protein og hvad så? iphone-apps til håndtering

Læs mere

Plant-Route. Næringsstoffer og deres betydning for planternes vækst

Plant-Route. Næringsstoffer og deres betydning for planternes vækst Plant-Route Næringsstoffer og deres betydning for planternes vækst Plant-Routes Baggrunds artikler (3) C. Meier ; (cm@plant-route.dk) Denne artikel er tænkt som en oversigt, du kan bruge til at få en grundlæggende

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot

AARHUS UNIVERSITET. NaturErhvervstyrelsen. Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot AARHUS UNIVERSITET DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG NaturErhvervstyrelsen Besvarelse af spørgsmål vedrørende havrerødsot DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser

Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser TECHNOLOGY BY WAGNER Modulopbygget sprøjtesystem uden kompromisser FinishControl Egnet til opløsningsmiddelholdige og vandbaserede materialer. Høj arbejdshastighed takket være Visco dyse og Click & Paint

Læs mere

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel

Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning er stadig aktuel Dyrkning uden pløjning har en stabil udbredelse i Danmark. Det anslås, at dyrkning uden pløjning praktiseres på cirka 200.000 ha i Danmark. Den stadigt stigende

Læs mere

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Mekanisk ukrudtsbekæmpelse Producentsammenslutningen Det Økologiske Akademi Kathrine Hauge Madsen og Lars Egelund Olsen, Videncentret for Landbrug, Økologi, Højbakkegård d. 21. maj 2014 Mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Fjernvarme. Sav Dæksler / Brønde. Vojens Fjernvarme A.m.b.a.

Fjernvarme. Sav Dæksler / Brønde. Vojens Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarme Sav Dæksler / Brønde Vojens Fjernvarme A.m.b.a. SAV Dæksler SAV dæksler / brønde 3 SAV dæksler INTRO 4 SAV dæksel med pe opføring 5 SAV dæksel mål 6 SAV dæksel / brønde DEN KOMPLETTE LØSNING

Læs mere

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611

Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Efterafgrøder. Hvad ved vi? Hvad bør vi arbejde videre med? Planteavlskonsulent Bente Andersen, bea@plantekonsulenten.dk. 40229611 Vi står som på taget af et hus til en anden verden Jordbundens økosystem

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere