- får tingene til at gro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- får tingene til at gro"

Transkript

1 får tingene til at gro

2

3 Indholdsfortegnelse: Introduktion... 4 Hvorfor flydende gødning?... 5 Sortimentsoversigt... 6 Dosering af gødning... 7 Eksempel på Doseringstabel... 8 Udbringning med marksprøjten... 9 Placering af flydende gødning Nedfældning af flydende gødning Opbevaring af flydende gødning Rengøring af udstyr Fittings til flydende gødning Kyndestoft Maskinfabrik Hardi DK Mertz Foto af nedfældertænder Flex Gødning A/S Ternevej 5 Masnedø 4760 Vordingborg Telefon Fax

4 Introduktion Flex Gødning A/S begyndte produktionen af flydende gødning i 1992, hvor selskabet overtog den tidligere unox benzinhavn på Masnedø ved Vordingborg, med bl.a m 3 lagertanke og egen havn. Dette tankanlæg er nu lager for flydende gødning. I tilknytning hertil er opført et moderne produktionsanlæg til fremstilling af flydende gødninger. Anlægget bliver løbende udvidet i takt med den stigende efterspørgsel efter flydende gødning. Flex Gødning A/S ejes af dir. Helle Mau Jensen og direktør Christian Birk Sørensen. På de følgende sider er givet oplysninger om anvendelsen af flydende gødning, samt hvilke gødninger der kan tilbydes vore kunder. Placering af flydende gødning til sukkerroer er vort speciale. Det er nærmere omtalt senere, men også placering til andre vårafgrøder finder stigende anvendelse. Anvendelse af marksprøjten til udbringning af flydende gødning er dog stadig det mest almindelige. Med marksprøjten er alle i stand til at udbringe flydende gødning. Der kræves højest nogle nye dyser for at have en af de mest præcise gødningsspredere der findes. Flexgødningerne er neutrale, dog med undtagelse af roegødningerne, der har ph værdi på ca. 2. Dette af hensyn til en bedre optagelse af mikronæringsstoffer, specielt mangan. Jeg håber at dette hæfte kan være nyttigt i det daglige arbejde, og samtidig hjælpe første gangs brugere af flydende gødning. Christian BirkSørensen direktør November

5 Hvorfor flydende gødning? 1...Flex gødninger kan anvendes til gødskning af vintersæd, raps og græsfrøafgrøder med en marksprøjte... Det giver en meget præcis dosering, som især er vigtig i græsfrø. 2...Miljøet skånes ved, at der kan gødes præcis helt ud til kanten af marken eller vandløb og ikke ud over kanten, til skade for miljøet... Den yderste kant af marken kan udgøre 510 procent af arealet. 3. Placering af gødning er fremtiden til forårssåede afgrøder....det giver et sikkert merudbytte, størst i tørre forår, og kvælstof mængden kan nedsættes væsentligt....flex gødninger er velegnet til placering. Investeringen i udstyr er forholdsvis billig, og det er hurtigt at anvende. 4...Med de vedtagne stramninger i gødningsforbruget er det særlig vigtigt, at gødningen udbringes meget nøjagtig... Det kan gøres med Flex gødninger. 5...Næringsstofferne i Flex gødninger er 100 procent vandopløselige og derfor let tilgængelige for planterne. 6...Flex gødninger er ægte opløsninger. Sammensætningen kan også ske efter landmandens ønsker. Den begrænsende faktor er, hvor meget næringsstof, der kan indeholdes i opløsningen, uden bundfældning... Kvaliteten kontrolleres løbende af Plantedirektoratet. 7. Flex Gødning A/S anvender kun de bedste råstoffer i opløsningerne. 8...Med Flex gødninger kan der gødskes uden problemer i blæsevejr og regnbyger. 9. Let at tilpasse GPSstyring N 32 eller NSgødninger, er velegnet som supplement, hvor der anvendes husdyrgødning. Forsøg viser, at virkningen af N 32 er fuld på højde med virkningen i Kalkammonsalpeter. 11. N 32 er velegnet til sengødskning af vinterhvede. Efterfølgende sortimentsoversigt er vejledende, da sortiment løbende justeres og udvides. 5

6 Sortimentsoversigt Produkt Kvælstof Total Amid Nitrat Amm. Fosfor Kali Svovl Andet Vægtfylde N32 31,7 15,9 7,9 7,9 1,32 NS ,7 10,2 5,1 8,4 3,7 1,29 NS ,0 10,5 5,3 8,2 5,7 1,30 NS ,9 7,7 3,8 8,4 10,0 1,29 NS ,7 18,0 1,7 3,7 1,24 NP ,9 17,9 0,7 Na, Mg, Mn, B 1,25 NP 161 Nakskov 15,7 12,4 1,7 1,6 0,7 Na, Mg, Mn, B 1,25 NPK ,7 9,7 1,7 4,7 1,25 NPKS ,7 10,3 1,2 3,2 1,7 5,7 1,7 1,22 NPKS ,7 8,6 1,0 3,1 1,7 6,7 1,7 1,25 NPKS ,0 9,1 4,6 6,3 2,0 1,7 Mn 1,25 NPKS ,7 18,0 1,7 3,7 3,7 1,22 NPKS ,7 10,5 1,2 6,7 2,7 1,20 NPKS ,0 11,5 5,5 7,0 4,7 B 1,29 6

7 Udregn din egen doseringstabel På vores hjemmeside kan du finde doserings tabeller for vort standard sortiment. Efterfølgende er vist et eksempel herpå, nemlig på NP 181, men du kan også let selv udregne antal liter pr. hektar. Ønsker du f.eks. at udbringe 100 kilo kvælstof pr. hektarer med N32, gøres dette på følgende måde: 100 kilo kvælstof divideres med deklereret indhold af kvælstof 31,7%. hvilket giver 315 kilo kvælstof pr. hektar. Da gødningerne imidlertid er tungere end vand, skal antal kilo kvælstof. reduceres med vægtfylde. For N32 skal antal kilo divideres med angivet vægtfylde på 1.32 hvilket giver 239 liter pr. hektarer. 7

8 Eksempel på doseringstabel Produktnavn: NP 181 med 7% Na Produktnr: 2055 Betegnelse: Uorganisk gødning 1810 m. Na, Mg, Mn og B, opl. Total kvælstof (N): 17,9% Vandopløselig fosfor (P):.. 0,7% Amid kvælstof (N): 17,9% Vandopløselig kalium (K):.. 0,0% Ammonium kvælstof (N): 0,0% Vandopløselig natrium (Na):.. 6,7% Nitrat kvælstof (N): 0,0% Vandopløselig magnesium (Mg):.. 0,2% Vægtfylde: 1,25 kg. pr. liter.. Vandopløselig mangan (Mn):. 0,2% Laveste opbevaringstemperatur:.. Vandopløselig bor (B):.. 0,1% 5,0 grader.... ph i opløsning: ca 2 Kg gødning Liter gødning....kg næringsstof pr. hektar pr. ha. pr. ha N P... K.. Na ,1 2,6 0,0 25, ,6 2,8 0,0 26, ,1 3,0 0,0 28, ,6 3,2 0,0 30, ,0 3,3 0,0 31, ,5 3,5 0,0 33, ,0 3,7 0,0 35, ,5 3,9 0,0 36, ,9 4,0 0,0 38, ,4 4,2 0,0 40, ,9 4,4 0,0 41, ,4 4,6 0,0 43, ,8 4,7 0,0 45, ,3 4,9 0,0 46, ,8 5,1 0,0 48,6 8

9 Udbringning med marksprøjten Alle marksprøjter kan anvendes til udsprøjtning af Flex gødninger. Gødningerne kan anvendes til alle afgrøder: Vintersæd, vårsæd, raps, græsfrø og sukkerroer, men naturligvis er det ikke alle gødninger, der er velegnet til alle afgrøder. Vintersæd: En passende Flex gødning til vintersæd er NPK 1526 med 2% S. Er der tilført tilstrækkelig fosfor og kalium med husdyrgødningen, tilføres en kvælstofgødning f.eks. N32, og hvis der er brug for svovl en NS gødning. Der kan også foretages en kombination af f.eks. NPK 6925 med S, som udbringes tidligt i foråret. Der færdiggødes derefter med kvælstof N32 i april til foderhvede. Til brødhvede kan der evt. tilføres yderligere 2030 kg kvælstof som sengødskning. Vårsæd: Til vårsæd er Flex gødningen NPK 1327 med 2% S passende. Er der ikke behov for fosfor og kalium, kan der tilføres N32 eller NS 244. Vinterraps og vårraps: Tilføres en fast PKgødning med Mg og S hvor behovet er til stede. Der suppleres med f.eks NS 244, da rapsens svovlbehov er 3040 kg/ha. Græsfrø: Den store nøjagtighed for kvælstoftildelingen, som græsfrøet betaler særlig godt for, sætter den flydende gødning i fokus. Der anvendes ofte N32 eller en NS gødning, da fosfor og kaliumbehovet er ringe eller dækket ind på anden måde i sædskiftet. Valg af dyser: Den flydende gødning udsprøjtes koncentreret, men skal der gives små mængder, kan der tilsættes vand. Valg af dyse, tryk og kørselshastighed er afgørende. 3huls dyse: En 3huls dyse kan monteres på den almindelige sprøjtebom for hver 50 cm. En udmærket og billig løsning, men bommen skal holdes i en præcis afstand over marken. Ellers vil gødningsstrålerne ikke ramme jorden for hver 16,7 cm. 5huls dyse: Anvendes på lige fod som 3huls dyser, men har den fordel at gødningen udspredes jævnt selv med bomseringen fra cm. 9

10 Men pas på overlapninger, når der køres i sprøjtesporene. I for eksempel hvede er konstateret, at hvor der har været overlapning, har det givet anledning til lejesæd. Dette problem kan eventuelt løses ved at isætte en dyse, der giver den halve dosering i hver ende af sprøjtebommen. Udsprøjtning, ved udsigt til nattefrost, bør undgås af hensyn til svidning, men ellers generer svidninger tidlig forår mest øjet. Der er ikke konstateret mindre udbytte ved svidninger tidlig forår. Hardi Quintastream 50 cm cm Sengødskning til vinterhvede: N32 er egnet til sengødskning, da det ikke er hensigtsmæssigt, at anvende en kvælstofgødning med svovl sidst i maj eller først i juni, der er tidspunktet for sengødskning. Af dyse skal anvendes en fladsprede dyse, gerne en Hardi For at udgå risiko for svidning af fanebladet, bør der tages følgende forbehold dog skal det understreges, at bladenes vokslag er afgørende for hvor følsomme de er. Længere tids varme og blæst medfører mindre følsomhed. 1. Doser max 30 kilo N pr. ha. 2. Sprøjt på tørre planter. 3. Sprøjt sidst på dagen. 4. Undlad sprøjtning lige efter pesticidbehandling. 5. Undlad at anvende luftudstyr. 10

11 Placering af flydende gødning Ved placering af gødning kan forbruget af kvælstof nedsættes uden at der sker en nedgang i udbyttet. Det er derfor oplagt (eller påkrævet?), at foretage en placering af gødningen i forårssåede afgrøder primært sukkerroer og vårbyg. Der kan derved opnås et merudbytte på 23 hkg kerne pr. ha i vårbyg og 28 procent i sukkerudbytte, sammenlignet med bredspredning og nedharvning af gødningen. Merudbytterne er naturligvis størst i tørre forår. Samtidig kan der ske en besparelse på ca. 10 kg kvælstof til vårbyg og mindst 20 kg kvælstof til sukkerroer pr. ha. Der er opnået samme virkning ved placering af fast som flydende gødning, men håndteringen af den flydende gødning er hurtigere end med fast. Erfaringen viser, at det kun tager 12 minutter pr. ha at fylde flydende gødning, når man har en passende tankstørrelse, mens fast gødning kræver 510 minutter pr. ha. Teknikken er gennemprøvet: Der findes ikke et 100% færdigt udstyr, der kan købes. Det skal opbygges på den enkelte traktor og roesåmaskine. Det nødvendige udstyr er traktortank ( l.), armatur, pumpe, LHComputer til kontrol af dosering, tænder, slanger m.v. Prisen ligger fra kr kr. til kr afhængig af traktortankens størrelse og såmaskinens brede. Der er flere maskinforretninger, der kan klare opgaven. Der findes tre typer nedfældertænder. Den svenske tand, der er fjedrende og bagudrettet, og som er egent på jorder med mange sten. Men den går ikke dybere end der er harvet. Germinatortanden og DoubleRecord tanden vælges afhængig af jordtype. Gødningen placeres min. 6 cm. fra sårækken og i 67 cm. dybde. Det skader ikke frøerne, hvis placeringsdybden er mindre, men virkningen er mest sikker, specielt i tørre forår, såfremt der ikke slækkes på dybden. Sukkerroer: Den hidtil mest foretrukne gødning har været NP 1810 med 7% Na, 0.2 Mg, 0,2 Mn og 0,1 % B. Hvis der af denne gødning skal tilføres 90 kg kvælstof pr. ha. skal der anvendes 500 kg, der svarer til 400 liter pr. ha. Med denne gødning er der ikke dækning af behovet for fosfor og kalium, men den mindre mængde let tilgængelig fosfor anses for nyttig. Også den lille mængde mangan, der er tilsat gødningen, har vist en god effekt, specielt på lettere jorde. Denne gødskning kan, ved behov, suppleres med f.eks Flex Gødning 1025 med 4% Na kan dække det fulde gødningsbehov til sukkerroer, men gødningsmængden, der skal udbringes pr. ha, stiger væsentligt. 11

12 Nedfældning af flydende gødning. I 1998 introducerede Flex Gødning en nedfælder til flydende gødning. Nedfælderen er 8 meter bred, og forsynet med en tank på liter. Nedfælderen er forsynet med skiveskær kendt fra Väderstad såmaskinen, og rør der fører gødningen ned i jorden. Dybden er ca. 68 cm på sort jord, og ca. 3 cm i vinterhvede. Skiveskærerne har en afstand på 25 cm. Senere har vi også udviklet en 9 m bred maskine, med en 4000 l. tank. Nedfælderen kan anvendes til både sukkerroer, vårsæd og vintersæd, og ligeledes frøgræs. Det er enkelt kun at have en gødningsnedfælder til alle afgrøder. Arealet, der kan nedfældes på en dag, afhænger af markstørrelsen, og hvor stor en gødningsmængde, der skal givers pr. ha. Erfaringer viser, at der let kan gødes 80 ha.pr. dag. Erfaringer tyder på, at det er vigtigt, at komme tidligt ud til græsfrø og vinterhvede. Gødning til sukkerroer skal naturligvis nedfældes før såning. Nedfældning til vårbyg kan eventuelt vente til efter såning. Forsøg i år 2000 viser, at der er opnået næsten samme udbytte i hvede, hvor en flydende NPK gødning er nedfældet med Nmin anbefaling minus 50 kilo N contra fast NPK gødning med Nmin anbefalingen. 12

13 Opbevaring af flydende gødning. Det gælder for flydende gødning, som for fast gødning, at opbevaringen sker korrekt. Flex Gødning har forskellige typer gødninger, hvor nogle har en lav phværdi, andre er neutrale. For neutrale gødninger, er materialevalget ikke afgørende, da sort jern (f.eks. ammoniaktanke) kan anvendes. Aluminium må dog aldrig anvendes til opbevaring af flydende gødning. For gødninger med lav phværdi, skal opbevaringen ske i rustfrit stål, plast eller glasfiber. Jerntanke, med en god tokomponent coating, kan også anvendes. Flex Gødning sælger og/eller udlejer palletanke, der kan rumme liter, ca. 1.3 ton. Palletanke har den fordel, at man kan have forskellige typer gødning på lager, ligesom de kan placeres på en vogn, og let tages med ud i marken. Rengøring af udstyr. I forbindelse med udbringning af flydende gødning kan det ikke undgås, at der kommer gødning på såmaskinen, og måske på traktoren. Det er derfor vigtigt at rengøre udstyret efter brug. Ved omhyggelig rengøring af udstyret, forekommer der ikke mere rustdannelse end ved andet brug. Som rengørings middel er der flere typer på markedet, men hvor gødningen har en lav phværdi, at det vigtigt at rengøringsmidlet er basisk, som f.eks. i Flex Rens. 13

14 CAMELOT FKOBLINGER Fudv. gevind kr. Mudv. gevind kr. Slangestuds udv. gevind kr. Fsl. studs kr. Mindv. gevind kr. Gevindmuffe kr. Findv. gevind kr. Mslangestuds kr. Brystnippel kr. Fslutdæksel kr. Mslutdæksel kr. 14 Kuglebane med dobbelt gevindunion kr.

15 Kom godt igang med flydende gødning PVC Sugeslanger superflex kr. pr. m. Mrk. 65 Slangebindere i rustfri stål med unbraco skruer i hærdet stål Mål i mm min.max kr. Adapter til palletank med indv. gevind kr. Pacer Pumpe 380 volt kr. 24m 3 Gødningpose kr. Kontraventil m/ indv. gevind kr. Liter 4x5 Flex Rens kr liter Palletank kr. Ø/cm 13 Filterposer kr. Str. 9/10 Handsker kr. 15

16 Præcis gødskning med flydende gødning Kyndestofts UniFlyg 7000 med kørselsafhængig dosering sikrer, at der udbringes den mængde pr. ha, der på forhånd er indkodet og computeren regulerer selv trykket. NYHED! Jordpakker med fronttank fra fronttankserien, kan eftermonteres på eksisterende fronttank. Nedfældningsudstyr kontakt os og få et tilbud. UniFlyg ØKO sprøjte trepunktsophængt Med sprøjtebom fra Kyndestoft trailer serie og LH Agro computer. Kyndestoft Maskinfabrik Lille Hedegaardsvej Holstebro Tlf.:

17 Hardi Quintastream En revolution i udbringning af flydende gødning Hardi Quintastream NYT PATENTANMELDT FORDELINGSPRINCIP Perfekt fordeling fra 30 til 100 cm bomhøjde Ingen variation i fordeling selvom der er vertikale bombevægelser Også velegnet til brede bomme med høje kørehastigheder Ubrudte stråler mindsker risiko for svidning 9 størrelser ISO farvekodning Kan kalibreres med HARDI kalibreringsskive Hardi Commander sprøjte HARDI er verdens førende producent af marksprøjter. Vore produkter er alle designede og testet til udbringning af flydende gødning. Vi producerer endvidere en række udstyr til nedfældning af flydende gødning. Ring til Hardi eller din Hardi Forhandler for yderligere oplysninger. HARDI SKANDINAVIEN Helgeshøj Alle Taastrup Tel Fax Hardi.DK international.com 17

18 Gødningsplacering professionel rådgivning Mertz tilbyder individuelle løsning af placeringsudstyr til korn og roer Konsulenter og brugere anbefaler placeringsudstyret fra Mertz Nykøbing F Telefon Nakskov Telefon Fakse Telefon

19 Double Record tand Den svenske tand, 8 mm bred og bagudstillet Germinator tand 19

20 Flex Gødning A/S Ternevej 5 Masnedø 4760 Vordingborg Telefon Fax Centraltrykkeriet Vordingborg

21 21 Centraltrykkeriet Vordingborg

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning...

Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... Indhold DanGødning Fordi... 2 Hvordan kommer jeg i gang?... 3 Opbevaring:... 3 Vores tankløsninger:... 3 Håndtering:... 3 Udbringning... 4 Valg af dyse:... 4 Rengøring... 4 Sprøjten.... 4 GPS-Gødskning...

Læs mere

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger

Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger landbrug, golf & privat Producent og leverandør af flydende mikronæringsstoffer, sporstoffer, samt flydende gødning designet til den enkelte bruger Kvalitet koster ikke - det betaler sig..! Velkommen til

Læs mere

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD

Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD Vækst med fremtidens løsninger SIKKER HURTIG EFFEKTIV TILPASSET DANSK JORD NYE LØSNINGER PÅ DANSK JORD PLACÉR GØDNINGEN, OG DINE AFGRØDER VIL TAKKE DIG! dan GØDNING A/S Dan Gødning fordi Med flydende DanGødning

Læs mere

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden "ligeglad" med, hvor

Tilførsel af kvælstof Da kvælstof optages som ioner, nitrat og ammonium, er afgrøden ligeglad med, hvor Næringsstofferne Kvælstof Kvælstof (N) er det næringsstof, der har størst betydning for udbyttet i de fleste afgrøder. Derfor er der ofret mange kræfter på at bestemme afgrødernes behov for kvælstof. Optagelse

Læs mere

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik

1 Kompendium danfoil sprøjteteknik danfoil koncept 1 Kompendium danfoil sprøjteteknik Danfoil har i dette kompendium bestræbt os på, at samle vores viden, anbefalinger og erfaringer med danfoils sprøjte teknologi. Kompendiet er udarbejdet

Læs mere

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri

Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Produktionsvejledning Seneste opdateret: december 2013 Gulerod industri Gulerødder dyrkes i Danmark primært til frisk konsum. Kun en mindre del afsættes til industri i Danmark og eksport. I Belgien, Holland,

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

PRODUKTKATALOG. Spil sammen med miljøet. sund fornuft, idag og for fremtiden! www.emarker.dk

PRODUKTKATALOG. Spil sammen med miljøet. sund fornuft, idag og for fremtiden! www.emarker.dk PRODUKTKATALOG Spil sammen med miljøet sund fornuft, idag og for fremtiden! www.emarker.dk Indhold Spil sammen med miljøet sund fornuft, idag og for fremtiden! Samarbejdspartnere... 4 Organiske og mineralske

Læs mere

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí=

Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008. jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Afrapportering fra arbejdsgruppen for evaluering af virkemidler til reduktion af kvælstofudvaskning samt øvrige kvælstofrelaterede indsatser i VMP III aftalen Vandmiljøplan III midtvejsevaluering 2008

Læs mere

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler

Dyrkningsvejledning. Avl af egne læggekartofler Dyrkningsvejledning Avl af egne læggekartofler 2 Dyrkningsvejledning læggekartofler Indhold En krævende produktion...3 Lovens krav...4 Et sundt udgangspunkt...4 Før lægning...5 Lægning... 6 Speciel gødskning...

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Ukrudtsbekæmpelse på belægninger S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticiderne på vej ud... 4 God investering at bekæmpe... 5 Fastlæg først niveauet...

Læs mere

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Claus Jerram Christensen, Anne Frahm, Bent K. Christensen, Ivan Damgaard, Kenneth Klausen, Kristian

Læs mere

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet?

Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? Hvad kan dansk landbrug producere med en anden regulering af erhvervet? En scenarieanalyse af potentialet for produktion i dansk landbrug Fremforsk Center for fremtidsforskning Jesper Bo Jensen, Ph.d.

Læs mere

Fra bar mark til lysin med succes

Fra bar mark til lysin med succes First Feeder er den nye fodermester Side 4 Kom bare an, sne Side 7 GMO-obstruktion og konkurrenceevnen Side 2 Køb olie på kontrakt og undgå prisudsving Side 7 NR 10 12. NOVEMBER 2010 Fra bar mark til lysin

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 110 2010. FarmTest. Udbytteregistrering

Maskiner og planteavl nr. 110 2010. FarmTest. Udbytteregistrering Maskiner og planteavl nr. 110 2010 FarmTest Udbytteregistrering Titel: Udbytteregistrering Forfatter: Grzegorz Nowak og Jørgen Pedersen, AgroTech, og Michael Højholdt, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret

Læs mere

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav

Spisekartoffel. Økologisk dyrkningsvejledning Ajourført den 28. marts 2008. www.landscentret.dk. Gødskning Lægning Nedvisning Kvalitetskrav 1 af 5 03-04-2008 09:18 Et dokument fra Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret www.landscentret.dk Find mere faglig information på www.landscentret.dk/landbrugsinfo Udskrevet 3. april 2008 LandbrugsInfo

Læs mere

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011

Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst 2011 Frøavl T i d s s k r i f t f o r J U N I - J U L I I 2 0 1 2 I N r. 6 I 1 0 0. å r g a n g Frøavl med hjertet på Spjellerupgaard Frøleverandør til de største sports events Analyse af dækningsbidrag høst

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N

Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Pesticidfri pleje af fodboldbaner og golfbaner S K O V & L A N D S K A B ( F S L ) O G M I L J Ø S T Y R E L S E N Indhold Forord... 3 Pesticidfri pleje skal styrke græsset... 4 Vigtigt at samarbejde...

Læs mere

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen

Tidsskrift for. April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang. Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen Frøavl Tidsskrift for April maj 2010 I Nr. 5 I 98. årgang Frøavl ved Maribo søerne Forårets opgaver i frømarken Vildtafgrøder mangfoldighed i naturen 2 Indhold 3 Lederen 4 Frøavl ved Maribo søerne 7 Forårets

Læs mere

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger

Oversigt over Landsforsøgene 2008. Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Oversigt over Landsforsøgene 2008 Forsøg og undersøgelser i de landøkonomiske foreninger Det Europæiske Fællesskab og Fødevareministeriet har deltaget i finansieringen af en række af aktiviteterne. Se

Læs mere

Matematik i landbruget

Matematik i landbruget Opgavehæfte Matematik i landbruget Ole Ebbesen 1. Regneregler 7 1. Regneregler Opgave 1.1 Afrund tal til decimaler: a) 1,568 1,57 b) 0,45 0, Opgave 1.4 I en stald er temperaturen 18 C. Beregn forskellen

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE.

Lexus. Ukrudtsmiddel MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF UKRUDT I VINTER - HVEDE, VINTERBYG, VINTERRUG, OG TRITICALE. 080729 K-18807:145 x 70 livret 12 Pages 1/10/07 8:58 Page K-18807/30708 1 - DENMARK - (BASE) PAGE 2 ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje Meget giftig

Læs mere

April - Maj 2009 nr. 5

April - Maj 2009 nr. 5 97. årgang 2009 April - Maj 2009 nr. 5 Krav til frømarken lige nu Cikorie grisens kosttilskud Bedriftsbesøg HSH Agro I/S Frøavl på argentinsk Formanden fylder 60 DLF TRIFOLIUM DLF-TRIFOLIUM Danmark Hovedkontor

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Vedligeholdelse af golfbaner

Vedligeholdelse af golfbaner November 2010 Vedligeholdelse af golfbaner En opsamling om fænomenet ``Outsourcing af greenkeeping Skrevet af Mikkel Priess Studerende på erhvervsakademiet i Slagelse som Jordbrugsteknolog, 3. semester

Læs mere

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt

Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Avlermøde AKS Højt udbytte Helt enkelt Jan Baunsgaard Pedersen, BJ-Agro Høje udbytter I melkartofler der får du som regel det udbytte du fortjener Udbyttet afhænger af en lang række faktorer. Jo flere

Læs mere