Kliniske lægemiddelforsøg 2008 nye retslige rammer, betingelser og udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kliniske lægemiddelforsøg 2008 nye retslige rammer, betingelser og udfordringer"

Transkript

1 SPAR kr ,- ved tilmelding senest 29. august Konference Tilmeld dig direkte på K ø b e n h a v n oktober W O R K S H O P 27. Oktober Kliniske lægemiddelforsøg 2008 nye retslige rammer, betingelser og udfordringer Hør om Den Centrale Videnskabsetiske Komités nye vejledning Hvordan finder man patienter til forsøg i Danmark? Få viden om børneforsøg og udformning af samtykkeerklæring Hør om forskningsbiobanker hvad skal anmeldes? Sådan foregår processen med hensyn til anmeldelse af biobanker Årets konference om kliniske lægemiddelforsøg for 4. gang! D e l t a g o g s å i w o r k s h o p p e n : Effective Project Management for Clinical Trials H ø r b l a n d t a n d r e : Medicinsk direktør Anders Dejgaard Novo Nordisk Fuldmægtig Maj Vigh Den Centrale Videnskabsetiske Komité Lægemiddelinspektør Lisbeth Bregnhøj Lægemiddelstyrelsen ICRO Country Operating Manager Susanne Fugmann Novartis Jurist Marie Bartholdy Videnskabsetisk Komité Medical Affairs Manager Marianne Søndergaard Nomeco

2 T a l e r l i s t e : O r d s t y r e r : Managing Director Birgitte Telmer, Trial Form Support Medicinsk direktør Anders Dejgaard Novo Nordisk Overlæge Marianne Orholm Lægemiddelstyrelsen Medical Affairs Manager Marianne Søndergaard Nomeco Fuldmægtig Maj Vigh Den Centrale Videnskabsetiske Komité Manager, Bioethics Management Lise Holst Novo Nordisk Clinical Operation Manager Nya Felthus Eli Lilly ICRO Country Manager Susanne Fugmann Novartis Læge Martin Andersen Gentofte Hospital Jurist Marie Bartholdy Videnskabsetisk Komité, Region Midtjylland Director Clinical Operations Helena Lomberg BCT Consulting, Sverige Lægemiddelinspektør Lisbeth Bregnhøj Lægemiddelstyrelsen Auditor & Manager, Clinical Quality Management Laila Agerholm ALK-Abelló U n d e r v i s e r p å f ø r - k o n f e r e n c e w o r k s h o p : Effective Project Management for Clinical Trials Laura Brown, MSc Clinical Research, School of Pharmacy, University of Cardiff and Independent QA and Training Consultant, UK U d s t i l l e r : A-consult provides professional Drug Regulatory Affairs services. Some of our expert areas are: Marketing authorization & variation applications. Pharmacovigilance services & e-submissions. Clinical trial applications. Clinical overviews. We provide: A single entry point for your RA projects. Our services on-site or from our own offices. For further information please visit S p o n s o r : Production/paking/repaking Storage and distribution of study medicine Storage room with refrigerating facilities GDP / GMP Consulting business

3 Å r e t s k o n f e r e n c e o m k l i n i s k e l æ g e m i d d e l f o r s ø g For 4. gang afholder IBC Euroforum konferencen Kliniske lægemiddelforsøg. Det er med stor glæde, at vi ser flere og flere gengangere blandt deltagerne, og konferencen har udviklet sig til stedet, hvor du får en samlet oversigt over de seneste opdateringer på lovgivningen inden for kliniske lægemiddelforsøg samtidig med, at du har mulighed for at netværke med andre, der arbejder med de samme udfordringer som dig. På konferencen har du mulighed for at få diskuteret fortolkningen af den nyeste lovgivning, der berører kliniske lægemiddelforsøg og aktuelle spørgsmål, som medarbejdere, der arbejder med kliniske lægemiddelforsøg, står overfor. Fokusområder på dette års konference er: Hvordan sikres global lægemiddeludvikling? hør om kliniske lægemiddeludvikling i Danmark og i udlandet Få viden om Den Centrale Videnskabsetiske Komités nye vejledning hør om børns godkendelse til at deltage i kliniske forsøg Få viden om anmeldelse af biobanker Sådan skriver man brugbare patientinformationer hvordan finder man patienter til forsøg i Danmark? hør om forsøgsdeltagere i særlige omstændigheder hvordan vælger man en CRO? Sådan forbereder du dig før en audit eller inspektion hvordan skal man svare på en auditrapport? Før-konference workshop: Effective Project Management for Clinical Trials Du har før konferencen mulighed for at deltage i en workshop om projektledelse af kliniske forsøg. Denne interaktive workshop vil give dig praktiske værktøjer og teknikker til projektledelse, som du kan benytte til at sikre, at dine projekter inden for kliniske lægemiddelforsøg bliver en succes. Vi har inviteret den anbefalede konsulent Laura Brown fra Universitetet i Cardiff til at undervise på heldagsworkshoppen den 27. oktober. Jeg glæder mig til at byde dig og dine kollegaer velkommen til nogle spændende og indholdsrige dage den 27., 28. og 29. oktober på Charlottehaven i København. Med venlig hilsen Camilla Glad Projektleder

4 M a n d a g d e n 2 7. o k t o b e r W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o p Før-konference workshop Effective Project Management for Clinical Trials Workshop overview As setting up and running clinical trials is now a complex and highly pressurised process, it is essential that clinical research professionals have the technical and the interpersonal skills to run clinical trials on time, to meet the increasing demands of regulatory quality requirements and to budget. As the nature of clinical research projects have requirements and issues particular to them, this workshop has been designed specifically for clinical research professionals and will be delivered by an expert in clinical research project management. This highly interactive workshop will give you practical project management tools and techniques to ensure that your clinical research projects are a success. Interactive sessions applying techniques to your own projects The workshop will include a number of sessions where participants will be able to apply some of the techniques to their own projects. Therefore it is recommended that participants bring a project they are currently involved in or will be working on so as to maximise their learning from the workshop. There is no need to disclose any confidential information about your project. Target Audience This comprehensive workshop has been specifically designed to address the needs of clinical research professionals who are, or will be involved in clinical research projects. The programme will be of particular benefit for both members of the clinical research project team as well as newly appointed project team leaders/managers. In addition it may also be useful for established clinical research project team leaders who wish to improve their clinical research project management skills. Learning Objectives As the conclusion of this workshop, participants should be able to: Recognise how to apply project management tools to your clinical research projects Maximise the effectiveness of your clinical research projects Plan and manage clinical projects more effectively regarding quality timelines, budget, risk and stakeholders 4

5 M a n d a g d e n 2 7. o k t o b e r W o r k s h o p W o r k s h o p W o r k s h o p Coffee/tea and breakfast Introduction and objectives Why Project Management is important for Effective Running of Clinical Trials Defining the key characteristics of project management how using a project management process will improve the effectiveness of your own clinical research projects Identifying the causes of past success and failure of clinical research projects Coffee/tea obtaining a Clear Brief for the Project and Setting Clear Objectives for your Clinical Trial Projects What should be contained in the project brief? Defining the result, the cost and the time the importance of aligning the clinical research project objectives with the strategic and financial business objectives Understanding the importance of having an overall strategy for your clinical research projects and considering the best options for implementation Lunch Developing a Detailed Project Plan to Manage your Clinical Research Projects Identifying the key projects activities using a Work Breakdown Structure (WBS) Planning a realistic schedule using Gantt analysis and setting clear milestones examining the really critical clinical research activities Implementing risk management and contingency planning for your clinical research project Coffee/tea break with fruit and cake Clinical Research Project Implementation and Control effective communication and how to manage stakeholders Overcoming enablers and constraints Implementing project control and reporting systems to monitor performance clinical Research Project Review and Learning Reviewing and learning from the project Action Planning End of workshop course Instructor Laura Brown Course Director, MSc Clinical Research, School of Pharmacy, University of Cardiff and Independent QA and Training Consultant, UK

6 Dag 1 T i r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r K l i n i s k e l æ g e m i d d e l f o r s ø g Udlevering af navneskilte og deltagermateriale Kaffe/te og morgenbrød Åbning af konferencen Projektleder Camilla Glad, IBC Euroforum Introduktion ved ordstyreren Managing Director Birgitte Telmer, Trial Form Support Klinisk lægemiddeludvikling i Danmark og i udlandet nu og i fremtiden Klinisk lægemiddeludvikling i Danmark og i udlandet nu og i fremtiden Lægemiddelverdenen er under kraftig forandring i disse år. Nye sundhedsvidenskabelige forskningsresultater er for længe undervejs fra laboratoriet til sengekanten. Samtidig kæmper medicinalindustrien med stigende udviklingsomkostninger og færre nye banebrydende lægemiddelkandidater. hør om udfordringerne for klinisk lægemiddelforskning og -udvikling i Danmark og udlandet hvordan får vi udviklet flere nye og mere banebrydende medicin? hvad er translational medicine, og hvordan implementeres dette? hvordan kan samarbejde imellem medicinalvirksomhederne og universiteter forbedres for at fremme lægemiddeludvikling? hvad er Danmarks kompetencer, og hvor skal vi prioritere vores ressourcer? hvordan sikres global lægemiddeludvikling? hvordan inddrages østlande, Asien, Afrika og Sydamerika? hør om skræddersyet medicin til en enkelt patients biologi Medicinsk direktør Anders Dejgaard, Novo Nordisk Pause med kaffe/te og frugt EU-forordningen om lægemidler til børn EU-forordningen om lægemidler til børn Mere end 50 procent af den medicin, der i dag bruges til børn, er ikke afprøvet på børn. Den nye forordning vedrørende udvikling af lægemidler til børn i EU trådte i kraft Hør, hvad EU-forordningen indebærer Hvad er en pædiatrisk undersøgelsesplan? Hvornår skal der udarbejdes pædiatriske undersøgelsesplaner? Hør om der er undtagelser fra kravet om pædiatriske undersøgelsesplaner Hvorledes håndteres de pædiatriske undersøgelsesplaner i EMEA? Den pædiatriske komité Hør, hvor langt man er nået Overlæge Marianne Orholm, Lægemiddelstyrelsen

7 Dag 1 T i r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r K l i n i s k e l æ g e m i d d e l f o r s ø g Pause med kaffe/te Returmedicin regler og procedurer Returmedicin procedurer og lovgivning hør om regler, procedurer og erfaringer med returneret og overskydende forsøgsmedicin hvorfor er returhåndtering og accountability vigtigt i kliniske forsøg? hvordan sikres en effektiv og korrekt balance mellem regulatoriske og praktiske aspekter af returhåndtering? hvordan opnås korrekt reconciliation og sporbarhed? hvordan dokumenteres selve destruktionen? Medical Affairs Manager Marianne Søndergaard, Nomeco A/S Frokost CVK s nye Vejledning om anmeldelse af biomedicinske forskningsprojekter CVK s nye Vejledning om anmeldelse af biomedicinske forskningsprojekter Hvornår er der tale om biomedicinsk forskning? Hør bl.a. om Kravene til protokol og deltagerinformation Forskningsbiobanker hvad skal anmeldes? Forskning i anonymt biologisk materiale Oversættelse af protokoller? Forskers økonomiske tilknytning til industrien: hvad ser komiteen på? Skal du bruge oplysninger fra patientjournaler? CVK s standard samtykkeerklæringer Akutte forsøg Forsøg, hvor der indgår børn Vederlag til forsøgspersoner Fuldmægtig Maj Vigh, Den Centrale Videnskabsetiske Komité Pause med kaffe/te Hvilke typer biobanker anvender Novo Nordisk (moderselskab)? Hvad bruger Novo Nordisk biobanker til? Hvilke typer af biobanker anvender Novo Nordisk, f.eks.: - Kliniske biobanker - Forsknings-biobanker - Biobanker fra kommercielle firmaer Myndighedskrav til etablering, opbevaring og brug af biobanker Manager, Bioethics Management, Lise Holst, Novo Nordisk

8 Dag 1 T i r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r K l i n i s k e l æ g e m i d d e l f o r s ø g Pause med kaffe/te og kage Sådan arbejder Eli Lilly (datterselskab) med biobanker og biobankloven biobanker og lovgivningen hvordan foregår processen med hensyn til anmeldelse af biobanker, hvis man er et datterselskab? hvad er uklart? Konkrete eksempler. Sådan har vi løst organisationen omkring biobanker hos Eli Lilly Clinical Operation Manager Nya Felthus, Eli Lilly Opsummering af konferencens første dag ved ordstyreren Konferencens første dag slutter M å l g r u p p e f o r k o n f e r e n c e n Medarbejdere i lægemiddelindustrien og hospitalssektoren, der arbejder med kliniske forsøg - medicinske chefer, medicinske direktører, Clinical Research Associates, læger, farmaceuter, kemikere, projektledere, Regulatory Managers, auditorer, monitorer samt andre, der rådgiver omkring, har interesse i eller ansvar for kliniske forsøg. Konferencen Kliniske lægemiddelforsøg har eksisteret siden 2004 og har haft stor succes. Deltagerprofilen over hele perioden fordeler sig som illustreret nedenfor: 9% 2% 8% 3% 5% 1% 6% 7% 22% Adm. direktør / direktør 7% Afdelingsleder / sektionsleder / projektleder 5% Clinical Research Associate 22% Clinical Trial Manager 15% Læger / farmaceuter / sygeplejersker 12% Medicinsk chef / Medical Advisor 8% Pharmacovigilance Manager 2% QA Manager 9% Forskningschef 4% Registreringschef 3% 12% 2% 5% 4% 15% GCP / klinisk koordinator 5% ICRO Manager 2% Regulatory Manager / juridiske rådgivere 1% Andet 6%

9 Dag 2 O n s d a g d e n 2 9. o k t o b e r K l i n i s k e l æ g e m i d d e l f o r s ø g Kaffe/te og morgenbrød Ordstyrer Birgitte Telmer introducerer dagens indlæg Patientrekruttering og patientinformation Hvordan finder man patienter til forsøg i Danmark? hør, hvad en medicinalvirksomhed gør, når de mangler deltagere til forsøg hør om forskellige typer af rekrutteringsstrategier ved forskellige typer af studier hør om planlægningen før patientrekruttering til studiet hvad er tilladt i Danmark, og hvad er god skik? er det ok at tænke nyt være offensiv? ICRO Country Operating Manager Susanne Fugmann, Novartis Pause med kaffe/te og frugt Patientinformation ved deltagelse i kliniske forsøg Patienter, der deltager i kliniske forsøg, har krav på fyldestgørende information om forsøget, og hvad deltagelsen indebærer. Patientinformationen er ikke kun en skriftlig redegørelse, men også en ledsagende mundtlig gennemgang. Sådan skriver man brugbare patientinformationer ved at bruge patienterne som eksperter hvad vil patienterne have af information om kliniske forsøg? hvad viser den internationale forskning? hør 10 gode principper til at skrive god patientinformation hvordan involverer man patienter i udviklingen af godt materiale? hvilken form for tests kan bruges til at bekræfte, at patienten kan forstå hovedpunkterne i informationen? Læge Martin Andersen, Gentofte Hospital Pause med kaffe/te Forsøgsdeltager særlige omstændigheder Forsøgsdeltager særlige omstændigheder Hvordan forholder man sig med hensyn til information til forsøgsdeltagere i særlige situationer som f.eks. patienter, der skal opereres (hvornår/hvordan tager man kontakt til disse patienter for at informere dem korrekt?) patienter, der er meget syge, og hvor en enkelt blodprøve kan afgøre, om de indgår kan man der lave en separat deltagerinformation, der kun omhandler denne blodprøve? Information til børn Jurist Marie Bartholdy, Videnskabsetisk Komité, Region Midtjylland Frokost

10 Dag 2 O n s d a g d e n 2 9. o k t o b e r K l i n i s k e l æ g e m i d d e l f o r s ø g Tools and techniques for successful CRO selection Tools and techniques for successful CRO selection What is important to know when you are using a CRO? What kind of services do a CRO offer? What is important to know when you are choosing a CR0? Cost/benefits of establishing long-term partnerships how do you create values in your outsourcing relationships? exploring the concerns Pharma has about working with CROs Qualifying whether or not your outsourcing processes are truly more efficient that your internal operation the differences between small and big trials Director Clinical Operations Helena Lomberg, BCT Consulting, Sweden (Indlægget afholdes på engelsk) Pause med kaffe/te Kvalitetssystemer, Audits & Inspektioner Kvalitetssystemer, Audits & Inspektioner EU-direktivet kræver, at hvert medlemsland har sit eget inspektionsprogram med sine egne inspektører. ICH GCP guidelines kræver, at sponsorer og CROer (Contract Research Organisations) har sit eget kvalitetssystem med et auditprogram. Kvalitetssystemer, Audits og inspektioner er altså en integreret del af arbejdet med kliniske lægemiddelforsøg. Formålet med dette indlæg er, at du som deltager får indsigt i, hvad et kvalitetssystem kan indeholde, samt en klar forståelse af, hvad det betyder at blive auditeret. Desuden får du en større forståelse for, hvad du kan gøre for at forberede dig før en audit eller inspektion, og hvordan man skal svare på en auditrapport. Hør om: Kvalitetssystemer hvad er kravene fra lægemiddelstyrelsen? hvad kigger auditøren på? hvilke regler er vigtige at vide? hvordan forbereder man sig på en inspektion? top 10 findings, som du ikke vil have, de skal kunne finde hos dig fremover Lægemiddelinspektør Lisbeth Bregnhøj, Lægemiddelstyrelsen Auditor & Chef for Clinical Quality Management, Laila Agerholm, ALK-Abelló Pause med kaffe/te, kage og frugt Fortsættelse Kvalitetssystemer, Audits & Inspektioner Opsummering af konferencen ved ordstyreren Konferencen slutter 10

11 P r a k t i s k e o p l y s n i n g e r Afholdelsesdato og -sted Konferencen Kliniske lægemiddelforsøg 2008 afholdes den 28. og 29. oktober Dagen før konferencen, den 27. oktober 2008, afholdes workshoppen Effective Project Management for Clinical Trials. Såvel konferencen som workshoppen afholdes i Charlottehaven, Hjørringgade 12C, 2100 København Ø, telefon Overnatning Charlottehaven råder ikke over overnatningsfaciliteter. IBC Euroforum henviser til NHG Hotel og Konference Booking for bestilling af hotelværelser i København. Kontakt NHG på Parkering IBC Euroforum fralægger sig ansvaret for parkering i forbindelse med arrangementet. Rejser du med offentlig transport, ligger Nordhavn Station og buslinje 3A i umiddelbar nærhed af Charlottehaven. Konferencepris Alle priser er ekskl. moms. Vælg alternativ Tilmelding senest 29. august Spar Tilmelding senest 26. september Spar Tilmelding efter 26. september Konference & workshop , , ,- 500, ,- Konference , , ,- 500, ,- Workshop 5.995, , ,- Prisen inkluderer kaffe/te, kage og frugt, frokostbuffet samt uddybende dokumentation fra de forskellige talere. Faktura og bekræftelse på din deltagelse vil blive fremsendt ved tilmelding. Tilmelding Send, ring eller fax din tilmelding til IBC Euroforum. Du kan også tilmelde dig på eller Tilmeldingen er bindende! Afbestilling Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen tilbageholdes et gebyr på 10 %. Sker afbestillingen mindre end 14 dage før afholdelsen, tilbageholdes 50 %, og ved afbestilling senere end 2 dage før afholdelsen betales fuld pris. Er du selv forhindret, har du ligeledes mulighed for at overdrage deltagelsen til en kollega. IBC Euroforum ApS, Blegdamsvej 104 A, Postboks 801, 2100 København Ø, Telefon , Fax , Giro , CVR-nr Vi tager forbehold for ændringer i programmet. Spørgsmål vedrørende konferencen besvares af projektleder Camilla Glad, IBC Euroforum, telefon , Se flere spændende arrangementer på 11

12 IBC Euroforum ApS Blegdamsvej 104 A Postboks København Ø Returneres ved varig adresseændring T i l m e l d i n g t i l I B C E u r o f o r u m K o n f e r e n c e n K l i n i s k e l æ g e m i d d e l f o r s ø g København Konferencen den oktober 2008 Workshop den 27. oktober 2008 JEG ØNSKER AT DELTAGE PÅ: Navn 1 Navn 2 Vælg alternativ Tilmelding senest 29. august Spar Tilmelding senest 26. september Spar Alle priser er ekskl. moms. Tilmelding efter 26. september Konference & workshop , , ,- 500, ,- Konference , , ,- 500, ,- Workshop 5.995, , ,- Navn 1 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak Firma Adresse Postnr. og by Telefon (omstilling) Hvis offentlig: Notér EAN nr./ordrenr. Sekretær: S å d a n k a n d u t i l m e l d e d i g : Navn 2 Stilling Afdeling Ønsker du at modtage information om kommende arrangementer via ? Ja tak nej tak nærmeste chef: Jeg er forhindret i at deltage og ønsker derfor at rekvirere talernes præsentationsmateriale fra de to konferencedage (kr ,- ekskl. moms). Venligst oplys brochurekode se adressefelt Fax www ö IBC Euroforum Blegdamsvej 104 A København Ø 19139

Kliniske lægemiddelforsøg

Kliniske lægemiddelforsøg K o n f e r e n c e København 24. og 25. november 2009 W O R K S H O P 23. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/klf SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober Kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Kvalitetssikring i medicinalindustrien fokus på aktuelle GMP/GDP udfordringer

Kvalitetssikring i medicinalindustrien fokus på aktuelle GMP/GDP udfordringer Konference T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/compha K ø b e n h a v n 25. og 26. F e b r u a r SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 19. december W o r k s h o p 24. f e b r

Læs mere

Compliance i forsikringsog pensionssektoren

Compliance i forsikringsog pensionssektoren SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 6. marts Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/comf K ø b e n h a v n 27. og 28. a p r i l W o r k s h o p 28. a p r i l 2 0 0 9 Compliance i forsikringsog

Læs mere

Master Data Management

Master Data Management SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. april Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/data K ø b e n h a v n 27. og 28. M A J W o r k s h o p 26. maj 2 0 0 9 Master Data Management et strategisk

Læs mere

Transfer Pricing 2009

Transfer Pricing 2009 KONFERENCE TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/tp KØBENHAVN 25. og 26. MARTS 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 13. februar WORKSHOP 24. MARTS 2009 Transfer Pricing 2009 KEYNOTE SPEAKER:

Læs mere

Effektive Eventkoncepter

Effektive Eventkoncepter K o n f e r e n c e Tilmeld dig DIREKTE www.ibceuroforum.dk/event K ø b e n h a v n 27. og 28. februar 2 0 0 7 Effektive Eventkoncepter Best Practices fra A til Z Projektledelse sådan styres eventen fra

Læs mere

Operational Risk Management i den finansielle sektor

Operational Risk Management i den finansielle sektor K o n f e r e n c e København 8. og 9. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/orm SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 30. oktober Operational Risk Management i den finansielle sektor

Læs mere

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri

PRIVATE BANKING KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN. Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri KONFERENCE 7. JUNI 2012 KØBENHAVN Læs mere og tilmeld dig på www.ibceuroforum.dk/pri PRIVATE BANKING Tillidsskabende salg og rådgivning den ny rolle Skræddersyede online brugeroplevelser hvordan? Samlet

Læs mere

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Intern Revision med fokus på praktisk erfaring K o n f e r e n c e København 4. og 5. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/aud SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 18. september Intern Revision med fokus på praktisk erfaring

Læs mere

Controllerkonferencen 2007

Controllerkonferencen 2007 KONFERENCE København 23. 24. OKTOBER SPAR kr. 2.000 ved tilmelding senest 31. august WORKSHOP 25. OKTOBER 2007 Bliv opdateret om de nyeste trends og tendenser inden for økonomistyring Fokus på fremtidens

Læs mere

Controllerkonferencen

Controllerkonferencen K o n f e r e n c e København den 23. og 24. juni 2009 W o r k s h o p den 22. juni 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 7. maj Controllerkonferencen 2 0 0 9 Få indsigt i den finansielle krises

Læs mere

4.0. Mediekonvergens strategi og innovation i telesektoren 2.0 3.0. 21. og 22. www.ibceuroforum.dk

4.0. Mediekonvergens strategi og innovation i telesektoren 2.0 3.0. 21. og 22. www.ibceuroforum.dk Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/tele K ø b e n h a v n 21. og 22. j a n u a r W o r k s h o p 2 0. j a n u a r 2 0 0 9 SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 21. november 2.0 3.0

Læs mere

Køb & salg af virksomheder

Køb & salg af virksomheder K o n f e r e n c e København 9. og 10. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/dd SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 8. januar Køb & salg af virksomheder Hvordan forbereder man sig

Læs mere

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft

Talent Management & Succession Planning Fornyet fokus i en tid med manglende arbejdskraft SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 10. oktober Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/talent K ø b e n h a v n 3. 4. d e c e m b e r W o r k s h o p 2. december 2 0 0 8 Talent Management

Læs mere

Vækst gennem salg til det offentlige

Vækst gennem salg til det offentlige K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/dsv K ø b e n h a v n 17.- 18. j u n i 2 0 0 9 Vækst gennem salg til det offentlige Vend krisen til vækst få del i de offentlige indkøbskroner

Læs mere

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR

Online marketing. fokus på sociale medier, ROI & best practice. kr. 2.000,- SPAR K o n f e r e n c e København 15.-16. september 2009 Workshop: 17. september 2009 T i l m e l d d i g d i r e k t e p å : www.ibceuroforum.dk/oma SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 3. juli 2009 Online

Læs mere

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca

Business Cases. kr. 1.500,- K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009. www.ibceuroforum.dk/bca K o n f e r e n c e København 23. og 24. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/bca SPAR kr. 1.500,- ved tilmelding senest 9. oktober Business Cases Business case modellen et væsentligt

Læs mere

Kreditporteføljestyring

Kreditporteføljestyring K o n f e r e n c e København 3. og 4. marts 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/kps SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 22. januar Kreditporteføljestyring Hør Finanstilsynets anbefalinger

Læs mere

Rekonstruktion i en krisetid

Rekonstruktion i en krisetid TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk/res KONFERENCE KØBENHAVN 24.-25. M ARTS 2009 Rekonstruktion i en krisetid Krisens rekonstruktioner få indblik i de aktuelle udfordringer og seneste erfaringer

Læs mere

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3.

Værdipapirhandel. c l e a r i n g s e t t l e m e n t c u s t o d y. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 2. og 3. K o n f e r e n c e København 2. og 3. december 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/csc SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 16. oktober Værdipapirhandel c l e a r i n g s e t t l e m e

Læs mere

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser.

Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER MÅLRETTET WEBKOMMUNIKATION SEM, SEO & SOCIAL. mellem 3 kurser. Vælg mellem 3 kurser TILMELD DIG DIREKTE PÅ www.ibceuroforum.dk Kommunikations- og marketingkurser få konkrete værktøjer med hjem SOCIALE MEDIER FÅ EN RELATIONSOPBYGGENDE VÆRKTØJSKASSE UNDERVISER: Jonas

Læs mere

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER

BYGGE & ANLÆG JURIDISKE UDFORDRINGER KONFERENCE KØBENHAVN 21. & 22. JANUAR 2015 www.ibceuroforum.dk/bj NYHEDER KÆDEANSVAR RISIKOSTYRING KARTELTVISTER KONTRAKTSTYRING SAMFUNDSANSVAR SOCIALE KLAUSULER NYE SAMARBEJDSFORMER JURIDISKE UDFORDRINGER

Læs mere

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum.

IT-kontrakter. bliv klædt på til 2010. kr. 2.000,- SPAR. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009. www.ibceuroforum. K o n f e r e n c e København 18. og 19. november 2009 P R E - W O R K S H O P 17. november 2009 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/itk SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 9. oktober bliv klædt

Læs mere

Ledelse af forskellige persontyper

Ledelse af forskellige persontyper k u r s u s T i l m e l d d i g d i r e k t e p å www.ibceuroforum.dk/en k ø b e n h a v n Kursus 1: 30. april - 1. maj 11. - 12. juni Kursus 2: 15.- 16. september 27. - 28. oktober 2 0 0 9 Ledelse af

Læs mere

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE

EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE PRE-WORKSHOP KØBENHAVN 13. april 2015 KONFERENCE KØBENHAVN 14. & 15. april 2015 EU-UDBUD 2015 UDBUDSLOVEN PÅ SPIDSEN, UNIK INDSIGT I AKTUEL RETSPRAKSIS OG MEGET MERE Direktør Agnete Gersing, Konkurrence-

Læs mere

Event Management fra A-Z

Event Management fra A-Z K O N F E R E N C E KØBENHAVN 2. 3. M A R T S 2 0 0 5 Event Management fra A-Z Hvordan bliver du kreativ på kommando? Hvordan leder du et projekt? Hvordan briefer du de kreative? Hvordan laver du en superevent

Læs mere

Fremtidens sundhedsforsikringer

Fremtidens sundhedsforsikringer K o n f e r e n c e København den 23. og 24. november 2009 S E M I N A R : den 25. november 2009 SPAR kr. 2.000,- ved tilmelding senest 2. oktober Fremtidens sundhedsforsikringer Hvilken udvikling ser

Læs mere

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008

Receptionisten. K o n f e r e n c e. V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K o n f e r e n c e Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/rec_vejle www.ibceuroforum.dk/rec_kbh V e j l e 22. og 23. september Valgfri Workshop 24. september 2008 K ø b e n h av n 19. og 20. november

Læs mere

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser

Asset Allocation. 28. og 29. Hør om udvikling, trends og brug af nye aktivklasser Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/asset K o n f e r e n c e K ø b e n h a v n 28. og 29. O k t o b e r 2 0 0 8 SPAR kr. 2.500,- ved tilmelding senest 5. september Asset Allocation 2008 Hør om

Læs mere

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG

JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Konference 21. & 22. januar 2014 www.ibceuroforum.dk/bj JURIDISKE UDFORDRINGER BYGGE & ANLÆG Entreprenørkonkurser opgaver overdrages uden udbud? Det nye udbudsdirektiv Voldgift & alternativ konfliktløsning

Læs mere