Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tårs. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer"

Transkript

1 Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

2 Skriv en overskrift til indledningen Skriv en indledning Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

3 Side 1 Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

4 Svar status Ikke svaret Afvist Ufuldstændig Gennemført 436 9,4% 0,0% 20,2% 70,4% Hvorfor bor du i Tårs? (Du må gerne sætte flere kryds) 100% 75% 50% 25% 0% 32,9% 32,6% Født og opvokset i byen Kendte nogle der boede i Tårs, inden jeg flyttede hertil 29,6% God infrastrukt ur med busforbin delser og kort afstand til motorvej 31,8% Afstand til eget eller partners job 35,1% Rimelige boligpriser 12,6% 1,9% Godt udbud af boliger Kan ikke sælge min bolig 15,6% På grund af naturkvali teterne med byens grønne områder 23,0% Byens foreningsog kulturliv 16,2% Andet, uddyb gerne: 365 Powered by Enalyzer 06 januar 2016 klokken 14:01 Side 1 4

5 Hvad er det bedste ved at bo i Tårs? (Du må gerne sætte flere kryds) 100% 75% 73,5% 65,9% 50% 53,5% 52,1% 43,1% 25% 33,5% 31,3% 31,5% 0% God infrastrukt ur med busforbin delser og kort afstand til motorvej Mulighed for at børn selv kan gå og cykle til skole og fritidsakti viteter Gode idrætsfaci liteter med udvikling af Tårs Multihal Indbyden de natur og grønne områder med bl.a. udviklings projektet ved Højmarks søerne 12,4% Kommuna le udviklings projekter som omdannel se af Tårs Vandtårn Et rigt foreningsli v 8,2% Byens erhvervsu dvikling God mulighed for de daglige indkøb Byens størrelse giver et trygt og overskueli gt miljø Her bor mange, som jeg har meget til fælles med 5,4% Andet, uddyb gerne: 355 Hvad skal Hjørring Kommune fokusere på i den fremtidige udvikling af Tårs? (Du må gerne sætte flere kryds) 100% 75% 68,7% 50% 51,1% 58,6% 51,7% 25% 31,9% 34,2% 31,3% 20,4% 8,6% 0% Styrke det gode hverdagsliv for nuværende og kommende borgere Understøtte muligheder for erhvervsud vikling Udvikling af kulturelle samlingsste der Forskønne bymidten og samle byens funktioner for at styrke bylivet Skabe bedre mulighed for opholdsog mødesteder, som passer til forskellige brugergrupp er Fortsat dialog og samarbejde mellem borgere og kommune om byens udvikling Bedre stiforbindel ser i byen Bedre trafiksikker hed for cyklister og forgængere Andet, uddyb gerne: 348 Powered by Enalyzer 06 januar 2016 klokken 14:01 Side 1 5

6 Nævn de største styrker i Tårs, som du mener, at helhedsplanen bør bygge på: Nævn de største udfordringer i Tårs, som du mener, at helhedsplanen bør løse: Powered by Enalyzer 06 januar 2016 klokken 14:01 Side 1 6

7 Side 2 Tårs Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

8 Tak for dine svar. Hvis du vil deltage i lodtrækningen om at vinde to biografbilletter, skal du skrive din -adresse her: Hvis vi må kontakte dig omkring deltagelse i et fælles møde med andre Tårs-borgere, der skal drøfte Tårs' fremtid på baggrund af svarene fra spørgeskemaet, kan du skrive din -adresse her: Powered by Enalyzer 06 januar 2016 klokken 14:01 Side 2 8

9 Opsamling på åbne svar i Tårs Hvorfor bor du i Tårs? Antal besvarelser Arbejdsrelateret (bl. a. bopælspligt) 16 Skole og idrætshal/børnevenlig by 7 Grundslag og mulighed for nybyg 1 God infrastruktur 1 Den rigtige bolig 7 Familie 8 Tilfældigheder 2 Andet/fejlmodtager 5 Tilhørsforhold/opvokset i byen 1 Beliggenhed nær strand/natur 1 Gode handelsmuligheder 2 Uddrag af svar om hvorfor man bor i byen: Centralt beliggende nær ved: natur, strand, sociale faciliteter underholdning uddannelsesmuligheder, skoler, trafik netværk, færge, tog, fly, etc. Fik arbejde i Tårs og flyttede hertil. Det rette hus til den rette pris,samt god beliggenhed, Det er en dejlig rolig by, hvilket er dejligt når man har små børn. Hvad er det bedste ved at bo i Tårs? Antal besvarelser Fredeligt 2 Beliggenhed 1 Kort afstand til job 3 Vil gerne flytte 3 Ved ikke 1 Billard 1 Andet 2 Uddrag af svar om det bedste ved at bo i byen: Der er fredeligt men der kunne godt ske noget mere. Det er lidt af det hele, et godt sted at bosætte sig for børn og voksne, man føler der er trygt. Der er mange muligheder, da Tårs ligger midt i det hele, ca. 30 km. Til vand nord - øst - syd og vest. Mulighed for at arbejde i alle retninger med en rimelig afstand til job. Busforbindelser kunne være bedre mod Frederikshavn og Brønderslev. Det kunne hjælpe hvis der var mange flere der fik øjnene op for at bosætte sig her.

10 Fremtidigt kommunalt udviklingsfokus i Tårs? Antal besvarelser Understøtte lokalt foreningsliv/nyt kulturhus/svømmehallen færdiggjort 5 Bedre trafiksikkerhed/bedre stiforbindelser 9 Bedre busforbindelser til Hjørring 7 Ungeprofil/noget til unge i byen 2 Ved ikke 1 Bedre skolelærere på skolen 1 Bevare byens skole 1 Forskønne bymidten 2 Vedligeholdelse af veje og fortove 4 Skabe opholdssteder/mødesteder i byen 2 Stoppe lægemangel 1 Etablere Tårs multihal 2 Uddrag af svar om kommunalt udviklingsfokus: Understøt mulighederne for et godt foreningsliv. Alt skal ikke samles i Hjørring by. Gerne noget der får de unge til at blive i byen og gøre den mere ''ung''. Fortsæt cykelstien på Vrejlev Klostervej helt ned til Terpetvej. Rigtig mange - der iblandt børn cykler, går eller løber denne tur hver dag, og det er et farligt sted, da bilerne kommer stærkt ned ad bakken ind mod byen. Skabe bedre mulighed for opholds- og mødesteder, som passer til forskellige brugergrupper. Det ville være fantastisk hvis vejene og fortovene snart blev reparereret.

11 De største styrker i Tårs som helhedsplanen bør bygge på Antal besvarelser Et stærkt foreningsliv 37 Et stærkt erhvervsliv 30 Fællesskab (lokalsamfund) 34 Aktiviteter for alle 13 Aktiviteter for unge 8 Varieret idrætsliv/hallen 47 Placering til motorvej 10 De grønne områder inde i byen 19 Naturen uden for byen 19 Tryghed 12 Skole 60 Billige huse 2 Lokale indkøbsmuligheder 36 Frivillige kræfter/ildsjæle 10 Byens størrelse og placering 17 Dagsinstitutioner 14 Et godt miljø for ældre 9 Opsamling på åbne svar om Tårs styrker og uddrag af svarene Tårs har rigtig mange styrker, og rigtig mange af Tårsborgerne er enige om, hvad byens styrker er. 60 af besvarelserne har nævnt byens skole som en styrke. Det er vigtigt for borgerne, at byen er et godt sted for alle at leve, men der skal være nogle faciliteter, der især tiltrækker børnefamilierne (14 har også besvaret, at det også er vigtigt med lokale dagsinstitutioner). I de seneste år er mange lokale skoler lukket, og det frygter nogle borgere også skal ske for Tårs Skole. Skole skal konkurrere med friskoler i området. 8 borgere har specifikt svaret, at de ønsker skolen bevaret. Rigtig mange besvarelser fremhæver vigtigheden af forskellige aktiviteter (21) og et varieret idrætsliv (47), som især foregår i den lokale hal. Det er igen vigtig med disse tilbud for at tiltrække nye borgere, men også vigtigt for den enkelte borger og for fællesskabet i Tårs. Det er især tilbud til børn og unge, som der allerede eksisterer mange af, men i fremtiden må der gerne udbydes flere tilbud. Der nævnes også om flere aktiviteter for de ældre og aktiviteter, som alle borgere kan deltage i uanset alder. 11 besvarelser ønsker, at svømmehallen skal genåbne. Der er i Tårs et stærkt forenings- og erhvervsliv. Borgerne er meget interesserede i at bevare dette samt fremadrettet at udvikle det. Allerede i dag er der god kommunikation mellem de forskellige foreninger fx i forhold til at planlægge forskellige aktiviteter, således de ikke overlapper med de andre foreningers arrangementer. Fremadrettet er der ønske om, at foreningerne fx vil afholde arrangementer sammen for at styrke samarbejdet mellem foreningerne. Der er bevidst blandt borgerne om, at det arbejde foreningerne yder for byen er vigtigt for at holde liv i byen, men det er også vigtigt at de enkelte borgere deltager i arrangementerne for fortsat at holde liv i foreningerne. Foreningerne bygger i høj grad på det fællesskab og de ildsjæle, som lever i Tårs. Også uden for foreningerne findes fællesskabet og ildsjælene. 44 besvarelser nævner dette som en særlig styrke i Tårs, der skal bevares. Borgerne vil rigtig gerne, at Tårs udvikler sig, og

12 de vil også rigtig gerne deltage og samarbejde med kommunen for, at dette kan ske: Der er altså masser af kræfter [foreninger og organisationer] i byen til at løfte fælles projekter med kommunen og styrken er interessen fra borgerne i byen, spørg inden i bare laver noget i mener er rigtigt for byen, måske har den almindelige borger også nogle ideer som kunne bruges og Godt sammenhold og mange frivillige kræfter brug dette, når der skal laves nye tiltag. Folk i Tårs hjælper gerne. Fællesskabet kan styrkes med lokale mødesteder. Besvarelserne byder på en masse forskellige forslag på dette: mountainbike bane, BMX bane, skaterbane, udendørsfitness, hundepark, en legeplads med et bordbænkesæt ved Bålhøj, som er et område, der bruges af mange borgere især børnefamilier. Det er især det gode hverdagsliv, som er vigtigt for borgerne, hvor der er plads til alle på tværs af alder, og at Tårs er et godt sted at være. Ifølge deres besvarelser omfatter skole og dagsinstitutioner, fritidsaktiviteter og lokale indkøbsmuligheder. 36 af besvarelserne synes, at det er vigtigt, at byens lokale indkøbssteder fortsat eksisterer, således man ikke skal til andre byer for at handle. Det drejer sig især om, at Tårs skal være et sted, hvor hverdagen foregår, og at de ikke er afhængige af andre for at kunne leve deres liv. I den forbindelse nævnes byens størrelse og placering. Byen er stor nok til at rumme dagligdagens nødvendigheder men heller ikke større end, at byens fællesskab kan bestå. Samtidig ligger Tårs også centralt ifølge borgerne, så hvis den enkelte borger mangler noget, som ikke findes i Tårs er der kort transporttid til Hjørring. Det er ligeledes gældende for placeringen, at det er let eksempelvis at arbejde i Hjørring, Aalborg eller Frederikshavn. For nogle borgere (15) er trygheden også vigtig. 12 af borgerne ser det som en styrke for byen, mens tre ønsker mere tryghed. Det er uklart, hvad der menes med tryghed, og det er subjektivt, hvad tryghed er for den enkelte. For en borger er Tårs et trygt miljø, hvor man kender og hilser på hinanden. En anden borger, som ønsker mere tryghed, mener, at der er mange sorte huller eksempelvis i og omkring Damhuskvarteret, og at der her mangler lys. Otte besvarelser nævner også trafiksikkerheden som også kan påvirke oplevelsen af tryghed. Det er især med henvisning til hastigheden på Bredgade, som påvirker sikkerheden både blandt gående og cyklister. En borger nævner, at det skal blive ( ) sikkert at krydse Bredgade og Vrejlev Klostervej, enten med tunnel eller gangbro. Vi skal IKKE have lukket Bredgade, da det er vores vigtigste hovedåre, og vi skal leve af de biler, der kører igennem Tårs. Der er en erkendelse blandt borgerne i Tårs, at selvom der er meget trafik på Bredgade, som kan gøre det usikkert at færdes der, er trafikken samtidig nødvendig for byens overlevelse pga. handlen: Få mere ud af den megen trafik, der kører igennem byen flere skal se muligheder for at stoppe op for at handle og overveje bosætning i byen. Kræver også som minimum, at Bredgade får et mere indbydende look. Der er også nogle få, som ønsker, at trafikken skal ledes udenom byen. 26 besvarelser ønsker en forskønnelse af Tårs især Bredgade. Forskønnelsen skal både bibringe et mere indbydende og inviterende udseende samt mere sikkerhed ved at sænke trafikhastigheden. Det, som skal bidrage til forskønnelsen ifølge borgerne, er, at bygninger skal renoveres, for mange har et trist udseende; bedre parkeringsmuligheder, for i dag parkerer mange uhensigtsmæssigt, som udfordrer sikkerheden for andre trafikanter; renovering af indfaldsvejene; samt åbne Bredgade op. Byen har et butikstorv, men dette ligger i øjeblikket næsten tomt. Samtidig er det også gemt bag nogle boliger langs Bredgade. Det er et ønske fra nogle at lukke op til torvet ved at fjerne boligerne og samtidig gøre det mere attraktivt for butikker at placere sig dér (fx ved at sænke huslejen). Der skal også åbnes op til de grønne områder, som

13 ligger bag Bredgade. Ved at åbne op til disse faciliteter viser man også de gennemkørende, hvad Tårs har at byde på. Der findes både natur udenfor og indeni byen. Ud fra besvarelserne bliver alle områderne brugt, og naturen er en vigtig del af Tårs identitet. 38 besvarelser nævner naturen i eller udenfor byen som vigtig for byen. Mange af borgerne i Tårs bruger de grønne områder, og områderne fungerer som mødesteder. De trænger i mange tilfælde til vedligeholdelse: Bollersø lav fiskebestand og forurenet sø, Bålhøj, Vandtårnet. Ved at vedligeholde og renovere disse områder vil de blive mere attraktive for borgerne at besøge og mødestederne vil blive udbygget. Der mangler grønne forbindelser mellem de enkelte områder: stier, cykelstier, ridestier. Som besvarelserne viser, har Tårs meget at byde på. Det er en lille by med mange muligheder og faciliteter. Byen har de ting som skal til, for at en families liv kan hænge sammen. Som en af borgerne udtrykker det: Tårs har masser at byde på vi skal bare være bedre til at komme ud med de ting vi kan tilbyde Kommunen kan ikke klare det hele, borgerne skal også hjælpe. Det er borgerne, som kender byen bedst.

14 De største udfordringer i Tårs som helhedsplanen bør løse Antal besvarelser Bevare de lokale muligheder for indkøb 3 Tiltrække arbejdspladser 8 Samlingssted 10 Bredgade 52 Offentlig transport 16 Svømmehal 14 Tiltrække nye borgere 17 Udvikle erhvervslivet 23 Trafiksikkerhed 22 Hallen 21 Foreningsliv 10 Sammenhold 5 Vedligehold og renovering af huse 13 Grønne områder 13 Flere aktiviteter 8 Lægehus 10 Bevare skole og børnehave 23 Fraflytning 5 Reparation af veje m.m. 9 Bibeholde unge 6 Flere attraktive byggegrunde 5 Opsamling på åbne svar om Tårs udfordringer og uddrag af svarene Udfordringerne i Tårs fra borgernes perspektiv er især at bevare de aktiviteter, som findes i byen: Udfordringen består måske ikke så meget i at få mere, men måske mest i at gøre opmærksom på det vi har. Det er især handelslivet (23), skolen og børnehaver (23) og hallen (21), som der findes en frygt for lukker. Nogle borgere forstår Hjørring, som værende den by, hvor alle udviklingsmidler bliver investeret: Det virker som om, at politikerne ikke ønsker nogen form for aktivitet/udvikling i lokalsamfundene. Der er ingen penge de er allerede brugt inde i Hjørring by. Afsæt penge til lokalsamfundene. Der er altså mindre fokus på Tårs, hvor biblioteksbussen er sparet væk og lukning af svømmehallen. Der er altså en frygt for, at flere kommunale services vil blive sparet væk: At man stille og rolig lukker byen ned. Eksempelvis: at biblioteksbussen er blevet sparet væk, at den eneste tilbageværende bank kun har kassen åben 2 dage om ugen. Ovenstående er ikke et problem for mig, men for mange ældre her i Tårs Hallen er et vigtigt punkt i byen, hvor alle sportsrelaterede aktiviteter er samlet, og hvor mange borgere derfor er tilknyttet til. Der er i byen brug for et samlingssted, hvor især byens børn og unge kan mødes udenfor skoletid. Mange peger på hallen som en optimal lokalitet for dette. Der skal derfor fokuseres på at udbygge mulighederne for at anvende hallen til anden aktivitet end sport. Skolen og børnehaver ser mange som vigtige for at sikre byens fremtidige udvikling. Det er vigtigt at tiltrække nye borgere særlig børnefamilier, og i den forbindelse er det afgørende, at skolen fortsat eksisterer. Det er også vigtigt, at skolens læringsniveau er højt, således byens borgere vælger denne skole

15 fremfor friskoler, privatskoler. Skolen ligger på Vrejlev Klostervej, hvor der er meget trafikeret. Ydermere skal mange af skolens elever passere Bredgade, som ifølge borgerne er usikker. Der skal derfor etableres cykelstier, således skolens elever trygt kan transportere sig mellem hjem-skole-fritidsaktiviteter. Der er også forslag om at etablere et fodgængerfelt ved skolen, så børnene trygt kan krydse vejen. En udfordring er at forskønne Bredgade. Bredgade er i øjeblikket del af et områdefornyelsesprojekt, som skal forskønne gaden, men det nævnes også at forskønnelsen af Bredgade også indeholder renovering af boliger langs vejen handlinger som ikke er omfattet af projektet. Ejere af diverse bygninger i Tårs skal opfordres til at tage ansvar for egen grund, således bygningen vedligeholdes samt de udvendige arealer tages hånd om: beplantning, snerydning etc. Derudover nævnes det også, at Bredgade har et trist udseende: Det virker ikke attraktivt at færdes gående eller cyklende i Tårs by. Hovedgaden er for trafikeret. Det blæser meget (ingen læ) og gaden har et kedeligt udseende. Selvom nogle borgere gerne vil have fjernet trafikken fra Bredgade, ser mange borgere den som vigtig: Trafikken gennem byen, som vi skal glædes over som en mulighed men byen skal have mere gavn af den. Der er et ønske om at forbedre kvaliteten af veje, fortove, cykelstier. Ligeledes er opkørslerne af dårlig tilstand og er i mange tilfælde - ifølge besvarelserne, ikke eksisterende. Tårs er en bosætningsby. Det er for borgerne vigtigt, at de services, som de har brug for i hverdagen, bevares, således det også er attraktivt for nye borgere at bosætte sig i byen: Med flere statslige arbejdspladser på vej til Hjørring [Kommune], er Tårs et super godt alternativ til børnefamilier derfor vil investering i byen gavne kommunen som helhed. Udover at byen skal være tiltrækkende for kommende borgere, skal det være attraktiv for særligt byens unge at blive i Tårs og ikke flytte til Hjørring, Aalborg osv. Et samlingssted vil bl.a. være en løsning, hvor der er mulighed for forskellige aktiviteter. Derudover er det et problem, at busforbindelsen mellem Tårs og Hjørring er dårlig særligt om aftenen og i weekenden. Ved bedre forbindelser vil flere unge have mulighed for at blive i Tårs, selvom de er under uddannelse eller arbejder i Hjørring eller Aalborg. Der er også et ønske om at oprette (?) et lægehus. Særligt for byens ældre borgere er det udfordrende, hvis de skal til Hjørring, når de skal til lægen. En 11 borgere har svaret på spørgsmålet med intet, ved ikke eller?. Det må være tegn på at for disse borgere er der ikke nogen udfordringer i Tårs. Det kan også ses i sammenhæng med andre besvarelser som uddyber, at Tårs har mange styrker, som blot skal udvikles eller synliggøres.

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Hirtshals. Publiceret af Cathrine Borg 10 december 2015 klokken 15:12 Powered by Enalyzer

Hirtshals. Publiceret af Cathrine Borg 10 december 2015 klokken 15:12 Powered by Enalyzer Hirtshals Publiceret af Cathrine Borg 10 december 2015 klokken 15:12 Powered by Enalyzer Side 1 Hirtshals Publiceret af Cathrine Borg 10 december 2015 klokken 15:12 Powered by Enalyzer Svar status Ikke

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes:

I forbindelse med fordebatten om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet bør følgende sideprojekter overvejes: Fra: Plan og Byg, TM (Fællespostkasse) Sendt: 7. marts 20 08:38 Til: Charlotte Zeth Andersen; Louise Bach Mikkelsen VS: Debat om etablering af busvej fra Sohngårdsholmsvej til Universitetsområdet Fra:

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i LADING Landbyrådsrepræsentanten fra Lading og Lokalrådet i Lading inviterede

Læs mere

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020

Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Udviklingsstrategi LAG Randers-Favrskov 2015-2020 Visionen for LAG Randers-Favrskov er at støtte og udvikle tiltag, der forbedrer mulighederne for erhvervsliv og attraktive levevilkår i området. Vi vil

Læs mere

Vi bygger fremtidens Skive Kommune

Vi bygger fremtidens Skive Kommune Vi bygger fremtidens Skive Kommune Socialdemokraterne vil, at der sættes gang i Skive Kommune igen. Vores vision er et helt Skive hvor der er plads til alle og brug for alle. Vi er 48.000 borgere med en

Læs mere

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17

BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 BO - LEVE - ARBEJDE EN BOSÆTNINGSSTRATEGI FOR NÆSTVED KOMMUNE 2014-17 Sådan gør vi I Næstved Kommune har vi en vision med fokus på bosætning der hedder Mærk Næstved Godt liv for familien 2014-17. Visionen

Læs mere

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern?

Gjern fremtidens lokalsamfund! Hvordan skal vi udvikle Gjern? Resume af borgermøde indkaldt af Gjern Lokalråd Indledning: Gjern Lokalråd inviterede i samarbejde med Landdistrikternes Hus og LAG Silkeborg til borgermøde den 27. september 2012 under overskriften: Gjern

Læs mere

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk

For et rødere Nørrebro. kbh.enhedslisten.dk For et rødere Nørrebro kbh.enhedslisten.dk Enhedslisten Nørrebro kæmper for din bydel Kommunalvalget er vigtigt! København er historisk en rød by, med tradition for at gennemføre politiske tiltag, der

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Løkken. Publiceret af Cathrine Borg 10 december 2015 klokken 15:12 Powered by Enalyzer

Løkken. Publiceret af Cathrine Borg 10 december 2015 klokken 15:12 Powered by Enalyzer Løkken Publiceret af Cathrine Borg 10 december 2015 klokken 15:12 Powered by Enalyzer Side 1 Løkken Publiceret af Cathrine Borg 10 december 2015 klokken 15:12 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

Velkommen i nabolaget

Velkommen i nabolaget Velkommen i nabolaget Velkommen til Hillerød Kommune og livet som Hillerødborger Vi har lavet denne folder som et lille bidrag til, at du kommer godt i gang med at bo i Hillerød Kommune. På de næste sider

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO

Foreninger i Ryde-Stendis. www.ryde.dk RYDE-STENDIS HOLSTEBRO Udviklingsplan for Foreninger i Ryde-Stendis Holstebro Kommune 2008 LAG Holstebro HOLSTEBRO www.ryde.dk 2 UDVIKLINGSPLAN FOR 2008 I N D H O L D O M U D V I K L I N G S P L A N E R N E Om udviklingsplanerne

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING

BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING BORGERMØDE OM ALLERØD KOMMUNES UDVIKLING DEBAT- OG INFORMATIONSMATERIALE OM: - BOLIG- OG BEFOLKNINGSUDVIKLING - DEN KOMMUNALE KERNEVELFÆRD BØRN, SKOLE OG ÆLDREOMRÅDET - UDVIKLING AF HANDEL OG KULTUR I

Læs mere

Opsamlingsskemaer til debatten

Opsamlingsskemaer til debatten Opsamlingsskemaer til debatten Introduktion til opsamlingsskemaerne Byrådet håber, at debatfasen vil bidrage til, at der kommer mange gode forslag til omstillingsgruppernes videre arbejde. På omstillingsgruppemødet

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune

Cykel- og stipolitik. En politik for cyklisme og stier. Randers Kommune FORSLAG Cykel- og stipolitik En politik for cyklisme og stier Randers Kommune 1 Indholdsfortegnelse En kommune i bevægelse... 3 Formål og vision... 5 Formålet med en cykel- og stipolitik... 5 Hvordan bruges

Læs mere

Borgerhenvendelse 1. Til Ringsted kommune TU. Vedr. kørsel til Kilden i store Bøgeskov.

Borgerhenvendelse 1. Til Ringsted kommune TU. Vedr. kørsel til Kilden i store Bøgeskov. Borgerhenvendelse 1 Til Ringsted kommune TU Vedr. kørsel til Kilden i store Bøgeskov. Vi er mange borgere, som primært bor i Sorø kommune, der færdes i vore skove og andre rekreative områder Bl. a. i Store

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt

Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del Bilag 242 Offentligt KOV1_Kvadrat_RØD KOLDING KOMMUNE Den jyske politiuddannelse i Kolding 3 Derfor er Kolding det mest oplagte valg Kolding Kommune og vores samarbejdspartnere

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB

POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB POLITIK FOR ALMENT SOCIALT ANSVAR I BOLIGFORENINGEN AAB Indhold AAB s sociale ansvar - principielt... 1 Respekt for beboerdemokratiet... 2 Fremtidssikring... 2 Nybyggeri... 2 AAB s sociale ansvar - konkrete

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Interviewundersøgelse i Faaborg

Interviewundersøgelse i Faaborg Interviewundersøgelse i Faaborg Analyse af borgernes brug af Faaborgs butikker og strøgområde November 2008 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Interview

Læs mere

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder:

Høje Taastrups gode erhvervsklima og funktionelle og moderne boliger er det grundlag, der skal videreudvikles. Udfordringer: Muligheder: NOTAT Byrådscentret 06-02-2013 Bystrategier for Høje Taastrup, Taastrup og Hedehusene til Byrådet. Høje Taastrup Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. Leaba 34483/13 11/30531 Et regionalt mødested for handel, erhverv

Læs mere

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle

Elisabeth Dreier Stridsgyden 17, Allested-Vejle 5672 Broby allestedvejle@yahoo.com Aktionsgruppen Allested-Vejle Navn Adresse By E-mail Repræsenterer du et udvalg, forening, råd eller bestyrelse? Hvilket fagområde vil du indgive hørinssvar til? Høringssvar - skriv eller kopier dit/jeres høringssvar ind her Vi vil

Læs mere

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010

Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Referat fra Borgermødet på Gadbjerg Skole den 18. Maj 2010 Udover Lokalrådet medlemmer mødte der 11 borgere op. Lokalrådets formand Ole Lange bød velkommen og gennemgik aftenens program, som var følgende:

Læs mere

Udvikling i din by GUDUM

Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by GUDUM Udvikling i din by byens udvikling! Udvikling i din by er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune. En mulighed for byens borgere til i fællesskab at udforme små og store, jordnære

Læs mere

Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016.

Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016. Ryslinge Lokalråds generalforsamling 2016. Lykken vokser på vor egen ager og kan ikke plukkes i fremmede haver, dette skrev Douglas Jerrold. En sætning som jeg synes står meget godt for det arbejde der

Læs mere

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015

Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 1 Torrild lokalråds bestyrelse, Torrild den 8. december 2015. Referat fra Borgermøde i Torrild forsamlingshus den 24.11.2015 Dagsorden: 1. Velkomst ved formand Henrik Iversen 2. Oplæg ved Kommunaldirektør

Læs mere

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer

Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer Udkast til Strategi for Ribe - Version 1.0: Ikke flere ændringer 1. Indledning En rapport fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter slog i 2015 fast, at en af årsagerne til Ribes succes er, at nogle

Læs mere

Godt liv på landet i fremtiden

Godt liv på landet i fremtiden Godt liv på landet i fremtiden Næstved kommune Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) Mængdeindeks 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1846

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Tema 5: Trafik og sikkerhed

Tema 5: Trafik og sikkerhed Tema 5: Trafik og sikkerhed Under udviklingstemaet Trafik & Sikkerhed ønsker vi at arbejde med projektet indenfor forbedring af trafiksikkerhed, offentlig transport og forbedrede skoleveje. en for temaet

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen

Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Cykeltrafik i forbindelse med ny bro over havnen Program kl. 19.00 Velkommen v/ Bent Lohmann, formand for Indre By Lokaludvalg kl. 19.05 til 19.35 Oplæg fra Realdania og Teknik- og Miljøforvaltningen kl.

Læs mere

Skivholme Herskind cykelstien

Skivholme Herskind cykelstien Skivholme Herskind cykelstien Skal vi køre i bil, eller cykle hvis vi tør En brugerundersøgelse med henblik på at klarlægge behovet for en cykelsti mellem Skivholme og Herskindskolen. Udarbejdet af Flemming

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg.

Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Høringssvar i forbindelse med Kommunalbestyrelsens forslag til skolestrukturændringer i Faaborg. Faaborg d. 30.7.2015 I forbindelse med den politiske beslutning om at nedlægge og omstrukturere Sund-/ og

Læs mere

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008

Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermøde Høje-Taastrup Kommune 7. april 2008 Borgermødet på Hedehusene Fritidscenter begyndte kl. 19.30, omkring 130 deltagerne havde fundet deres pladser, da Borgmester Michael Ziegler og Viceborgmester

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Planlægning af den offentlige belysning

Planlægning af den offentlige belysning Planlægning af den offentlige belysning Belysningsplan for Frederiksberg Kommune. Af Allan Ruberg alr@hansen-henneberg.dk Offentlig udendørs belysning etableres og drives, som navnet antyder, til gavn

Læs mere

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb

Udkast til TMU Anlægsoversigt 2014. Anlægsaktivitet Overslags- Projektbeløb 1. Veje og pladser 1.42 Udskiftning af busskure 375 LL Ved flere stoppesteder trænger busskuret til at blive skiftet ud og i nogle tilfælde vil et skifte fra et træskur til et glasskur være pænest. I bymæssige

Læs mere

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole

Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole Trafikpolitik for Voldumegnens Friskole På vej Voldumegnens Friskole vil på alle måder medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

Arbejdssted (kommune) Begge Tilflyttere Gjøl Jammerbugt Aalborg Anden kommune Udland Gjølboer Mor Far. Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far 1 2

Arbejdssted (kommune) Begge Tilflyttere Gjøl Jammerbugt Aalborg Anden kommune Udland Gjølboer Mor Far. Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far Mor Far 1 2 Skolestruktur 00: Høringsvar Gjøl Skole - Bilag XX Tallene er fremkommet ved at tage det enkelte barn på skolen, summere til familie og se på den enkelte fa Børn Én forældre Gjølbo Arbejdssted (kommune)

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg

Forslag. Udviklingsplan for. Klovborg Forslag Udviklingsplan for Klovborg Klovborg og omegns Borgerforening November 2008 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011

Idekatalog. Fra konferencen. De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune. den 6. april 2011 Idekatalog Fra konferencen De almene boligers bidrag til vækst i Vejle Kommune den 6. april 2011 Vejle skal være en attraktiv bosætningskommune og tiltrække ressourcestærke borgere, som kan være med til

Læs mere

Trafiksikkerhedsforbedrende tiltag i Elling 1. Etablering af cykelkrydsning ved indkørslen til skolen på Grundtvigsvej

Trafiksikkerhedsforbedrende tiltag i Elling 1. Etablering af cykelkrydsning ved indkørslen til skolen på Grundtvigsvej Trafiksikkerhedsforbedrende tiltag i Elling 1. Etablering af cykelkrydsning ved indkørslen til skolen på Grundtvigsvej Der er generelt meget trafik med høj hastighed på Grundtvigsvej i morgen- og eftermiddagstimerne,

Læs mere

Nem hverdag. Stærkt fællesskab.

Nem hverdag. Stærkt fællesskab. FREMTIDENS fremtidens FORSTAD forstad Nem hverdag. Stærkt fællesskab. Velkommen til en ny form for forstad, hvor hverdagslivet er nemt og fællesskabet stærkt. NærHeden er en helt ny bydel med boliger,

Læs mere

ER DU VILD MED GIVSKUD?

ER DU VILD MED GIVSKUD? ER DU VILD MED? Givskud er på det mentale Danmarkskort, lokalt, regional måske enda globalt, på lige fod med Legoland i Billund og gravhøjene i Jelling. Får Givskud nok ud af denne favorable situation?

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Storbylandsby på tegnebrættet. 11 anbefalinger

Storbylandsby på tegnebrættet. 11 anbefalinger Storbylandsby på tegnebrættet 11 anbefalinger 1 11 Storbylandsbyen på Marienlystvangen i Aarhus er den første af sin slags i Danmark. Det er et boligområde, der bygger på tanker om inklusion, fællesskab

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE

VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE VISER VEJEN ISHØJ... EN BY I BEVÆGELSE VENSTRE ISHØJ KOMMUNAL- OG REGIONSVALGET 2013 Ishøj kommune skal være en kommune, som vi kan være bekendt og stolte af. Venstre vil gå forrest for at gøre

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd

Udviklingsplan for. Isenvad. Isenvad Lokalråd Udviklingsplan for Isenvad Isenvad Lokalråd Januar 2009 Indhold Forord...3 Landsbyens identitet...4 Målsætning og indsatstemaer...5 Status og befolkningsstatistik...7 Denne plan er lavet af Isenvad Lokalråd

Læs mere

Svinninge Lokalforum

Svinninge Lokalforum Referat af lokalforumsmødet d. 26.8.2014 Svinninge Lokalforum afholdt møde tirsdag d. 26. august 2014 kl. 18.00 20.00 i Svinninge Hallens mødelokale Til stede var: Bente Andersen, Gunnar Andersen, Børge

Læs mere

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011

HØJE KOLSTRUPS IMAGE. Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 HØJE KOLSTRUPS IMAGE Holdningsundersøgelse Høje Kolstrup 2011 Helhedsplanen for Høje Kolstrup blev igangsat for 4 år siden. Derfor gennemfører vi nu en opfølgende undersøgelse af planens betydning for

Læs mere

Henvendelser til Helsingør Kommune angående busomlægning 2015

Henvendelser til Helsingør Kommune angående busomlægning 2015 Henvendelser til Helsingør Kommune angående busomlægning 2015 Dato: 08.12.2015 Borger: Gitta Kristensen fra Bistrup 340 er pr. 13. december 2015 omlagt. Der vil derfor ikke fremover være busforbindelse

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder

SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder SOLRØD KOMMUNE Fremtidens Forstæder Projektforslag fra Solrød Kommune Jersie Center Fremtidens Forstæder Baggrunden for Solrød Kommunes projektforslag Ligesom i et stort antal øvrige danske forstæder,

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

Kampagne rettet mod forældre. Powerpoint

Kampagne rettet mod forældre. Powerpoint Kampagne rettet mod forældre. Powerpoint Udfordringen: Vores udfordring gik ud på at vi skulle lave en kampagne, der var rettet mod forældrene på Vinding Skole, som skulle gøre 15-årige til mere sikre

Læs mere

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed

Strategi 2015-2020. - bolig med nærhed Strategi 2015-2020 - bolig med nærhed Indhold Før strategiplan 2015-2020...5 Missionen...6 Om BOLIGNÆSTVED...7 Værdierne Troværdighed...8 Nærvær og engagement...8 Handlekraft...9 Visionen...10 Målsætningerne

Læs mere

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE

SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE SAMARBEJDSSTRATEGI OM DEN ALMENE SEKTOR I ODENSE SAMARBEJDSSTRATEGI MELLEM BOLIGORGANISATIONERNE FYNS POLITI OG ODENSE KOMMUNE 1 Odense Kommune Bystrategisk Stab Oktober 2014 Indledning De almene boliger

Læs mere

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016

DE TRE STRATEGIER FOR VOLLSMOSE UDVIKLINGEN FRA BOLIGOMRÅDE TIL BYDEL I ODENSE I VOLLSMOSE VOLLSMOSE SEKRETARIATET 2016 LOKALT ENGAGEMENT DE TRE ER FOR UDVIKLINGEN I SEKRETARIATET 2016 VÆKST I FYSISK SOCIAL Odense Byråds otte politiske mål for Vollsmoses fremtid fra byrådsbeslutning den 12.12.2012: Vollsmose skal gå fra

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

Småøernes Aktionsgruppe

Småøernes Aktionsgruppe Vejledning om støtte via Småøernes Aktionsgruppe Vi støtter projekter, som viser nye veje og skaber fremskridt på de 27 småøer synliggør muligheder og kvaliteter på småøerne styrker samarbejde og fællesskab

Læs mere