THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB"

Transkript

1 5015. Kaare Vissing THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Mat i 4 træk 6+5 Subscription fee for 1991: DKK 130,00. Payments to postal account: Copenhagen SCHACKPROBLEMET - 3-DRAGARENS UTVECKLING av Bengt lngre. Mora. Sverige ISSN * Vol. 8 iuli 1991 Nr. 63 Ansvarshavende redaktør/general editor: HOLGER HELLEDIE Damvej 52, DK-8471 Sabro, Danmark Kasserer/Treasurer: STEEN CHRISTENSEN Skodsborgvej 350, 2.tv. DK-2850 Nærum, Danmark Distribution/Teknisk redaktør: LEIF C. SCHMIDT Rådmand Billesvej 25, DK-2610 Rødovre, Danmark 1. del af artiklen bragt i THEMA DANICUM 62/121. li Sergei Shedey Schachmaty V 2 HO SSSR 1977 (Version Rudenko 1983) DET FORFOR]SKA PROBLEMET - ca år 1950 Framåt talen borjade utkristallisera sig en ny problemtyp inom 2-dragsområdet, d å r man i st f vanliga problemvarianter bakade in ett spel i sjalva losningsdraget. Så kunde d&t t ex av st å Llni.ngenganska sjå Lvklart framgå att en viss Springare skulle flytta i forsta draget, men svårigheten var att utrona vart den skulle flytta. Alla dessa Springardrag tycktes leda till målet, i men endast ett var det ratta. De falska dragen kallar vi forforelser. Den har tekniken overtags och tillampades också på 3-dragsproblemen. Problem 5016 ar ett tydligt exempel på denna typ av problem. Det handlar om vad som hander nar de svarta Tornen drar till deras gemensamma skarningspunkt e5, och den starka vita Damens agerande från hl. Drar vit 1 Dh3? for att hota 2 Tdc5+, f'o rsvar-ar- sig svart med 1 - Tee5! For-s oket 1 Dg1? (2 Se7+) vederlaggs analogt av det andra Tornet 1 - Tfe5! Men 1 Dh2! (2 Sa7+ Lxa7 3 Dxc7) leder fram: 1 - Tee5 2 Tdc5+ och 1 - Tfe5 2 Se7+. DRAGFOLJDSPROBLEMET - ca år 1950 På samma satt som vi kan tala om en Tysk skola och en Bohmisk skola, kan vi i viss mån också tala om en Rysk skola, som mycket intresserat sig for dragfoljden i schackproblemet.

2 146 THEMA VANICUM njl A.Kalinin Vecherny Leningrad PR t Bengt Ingre Springaren t Bengt Ingre Problemas 1990 (efter Goumondy) t Man struntar hår i logiken och skonheten och uppstållde olika tema-ideer dår det viktiga var hur de olika dragen foljde på varandra. så t ex kunde man fordra att vit i sitt andra drag skulle flytta till den ruta svart just låmnat (det s k Umnov-temat), eller nåst intill den ruta svart hamnat på (det s k Forfoljelse-temat eller Loschinsky-tema t). De hår tankarna sammanf'o Ll, i tid i stort sett med schackdatorernas intåg, och det blev nu mojligt att matematiskt kontrollera problemen och dårigenom kunna bearbeta allt svårare dragfoljdsteman och cykliska foljder. Problem 5017 år ett harmoniskt och vackert exempel på Umnov-temat, vit drar till den ruta svart just Låmna t. Temat innebår en viss paradox, ty var-f'er- skall vit egentligen behova vån t a med att dra till en viss ruta å nda tills svart flyttat darifrån?! Losningen ar 1 Tc7 med hotet 2 Lc4+ bxc4 3 bxc4 matt, och de tematiska Umnovforsvaren 1 - Tc6 2 Dd6+! respektive 1 - Ld3 2 De4+! For den som vill fordjupa sig i den hår tekniken hanvisar jag till en utmarkt uppsats av Paul Valois i THE PROBLEMIST 1986, betitlad just: "The Umnov Theme". DET HYPERMODERNA - ELLER PARADOXALA - PROBLEMET talet Aven om vi såg att dragf'o Ljdspr-obLemet ofta i sig sjålv innehåller en paradox, så kan denna effekt f'orst år-ka s, och vi talar då om paradoxala dr-agf'o Ljder, Dessa problem ar idag hogsta mode, ett konstruktionsmassigt svårt, men också mycket fruktbart arbetsfålt. Problemen 5018 och 5019 visar exempel på sådana paradoxala vandningar. I problemet 5018 har vi två forsoksspel 1 Se2? Lg5! och 1 Sh3? Lb6! Efter losningen 1 Lb3 (hot 2 Lc2+ Kc4 3 Se3) blir spelet 1 - Lg5 2 Sh3! och 1 - Lb6 2 Se2! Paradoxen ar att en god parad i forsoksspelet ena variant blir ett dåligt drag for den andra varianten. I problem 5019 handlar det om en paradox i skå r-ni.ng spunkt en d5 mellan svart Torn och Lopare. I utgångsstallningen finns fardiga parader 1 - Td5 2 Txe6+ Sxe6 3 Sd7 och 1 - Ld5 2 Sd7+ Sxd7 3 Txe6. Med losningsdraget 1 Da8 som hotar 2 f4+ Txf4 3 gxf4, raserar vi detta fårdiga spel och på 1 - Td5 sker nu 2 Sd7+ och på 1 - Ld5 sker 2 Txe6+, alltså tvart om mot i utgångsstallningen! DET FRAMTIDA PROBLEMET talet Det finns givetvis 3-dragsproblem som inte går att kategorisera in i de stilriktningar jag har behandlat. Det kan vara konstruktionella s k task-uppgifter, enstaka originella lyc~okast eller komplicerade sammansatta kombinationer. THEMA VANICUM njl Detta ar ju också att forvånta eftersom schackproblemet ar en konstart byggd på ideer som skall blomma fritt. Sådana hugskott och avknoppningar kan leda till framtida storre arbetsområden. Så den stora frågan blir: Vart går vi harifrån? Det ar ju omojligt sia om detta, men en sak ar saker : Nya st r-omni ngar kommer, och nar de paradoxala dragf'b Ljdst ekni ker-na genomforskats kommer ett nytt ideområde att trada fram. Troligen finns detta område redan åskådliggjort i en del 3-dragsproblem, men den stora problemistkaren har annu inte sett det. Ser man på den historiska utvecklingen som redovisats i den har exposen så bor detta nya område borja utkristallisera sig nu under 90-talet. LØSERNES NYTARSKONKURRENCE ved Holger Helledle I nytårskonkurreneen beskæftigede vi os med ILLEGAL CLUSTERS. Jf. definitionen i TD nr. 61 skal to krav være opfyldt i løsningen: 1) Stillingen bliver illegal, og 2) Stillingen bliver legal, straks der fjernes en brik. Løsninger: 4938 Thomas R.Dawson (Kc3-Kg7): Tilføj: A: 2sB. B: 3sB. Løsn. A: +sbb4 og sbd4. Dobbeltskakken er illegal, men stillingen bliver legal, hvis enten b4 eller d4 fjernes. B: +sba6, sba? og sbbj, 4939 D.H.Hersom (Kd3-Kd8): Tilføj: sd,st,sl og ss. Løsn. +sda4, stc4, sld 1 og ssb2. Og hvor skal springeren komme fra? Desværre findes bllø1.>nlngejl af typen: +sda4, sta6, ssc6 og slb5. Den sorte løber kan ligeledes spærres inde på f5 ogg6, og sd/ss kan hver gang bytte plads. Ialt 6 biløsninger Thomas R.Dawson (Ke3 - Ke8, DeOT: Tilføj: A: 7sB. B: 8sB. Løsn. A: +sbd5,sbd6,sbd7,sbe7, sbf5,sbf6,sbf?", B: alle sorte bønder i udgangsstillingen P.Frey (Kb8,La5): Tilføj: sk,st og sb. Løsn. +skc5,stb5 og sbb Holger Helledie (Kh8-Ka1): Tilføj: A: ht og hb. B: ht og 2 hb og C: ht og 3hB. Løsn. A: +hth 1 og hbh2. B: +hta2, hba3 og hbb2. C: +htb2,hba2,hbb3 og hbc2. En tak til de 8 løsere, som indsendte løsninger: Flemming Sørensen, Per Grevlund, Leif Schmidt, Henrik Juel og fra Finland Hannu Sokka, Hannu Harkola, Henry Tanner og Jorva Paavilainen. Kun Henry Tanner havde fundet både tilsigtet løsning og biløsninger i Og da de andre løsninger også var korrekte, sender vi straks en af de to bogpræmier. Blandt de øvrige korrekte løsningssæt har vi foretaget lodtrækning, og her blev Henrik Juel den heldige. Vi slutter med Hannu Sokkas venlige bemærkning: "Tack for konkurencen. Det har var f'orst a gången, nar jag verkligen forstod vad Illegal Cluster betyder". Nordiske problemisters fødselsdage ved Leif Schmidt Den kendte svenske problemist og skakredaktør af problemafdelingen i TIDSKRIFT FOR SCHACK Lennart Larsson fylder 70 år den 18. august Dansk Skakproblem Klub sender sine bedste gratulationer med den runde dag! Endnu en kendt svensker og stor problemist, nemlig Gustav Jonsson, fylder 75 år den 16. september. Vi sender et stort tillykke med dagen. Dommere i THEMA DANICUM 1991 i2: Lars Larsen i3: Bengt Ingre in: GUnter Schiller Si: Hemmo Axt Hi: Torsten Linss fi: Bo Lindgren

3 148 THEMA VANICUM n~ Henrik Juel (DK) =2 Koko Henrik Juel (DK) H= Koko Henrik Juel (DK) H=4 B: c6-g6 Koko 1+2 Kiiko-opgaver ved Henrik Juel med 3 brikker Det tyske opgaveblad PROBLEMKISTE nr. 67, som fulgte med et tidligere nummer af THEMA DANICUM, indeholdt blandt andet nogle mystisk udseende opgaver med betingelsen Koko. Holger Helledie forklarede mig, hvad betingelsen indebar, og lånte mig yderligere nogle numre, der viste en hel del eksempler på Koko-opgaver. I sommerferien prøvede jeg at lave nogle opgaver selv og her vises nogle eksempler, der foruden kongerne kun indeholder en enkelt brik og 5021 viser forskellige Kamæleon-ekko med samme materiale har slutstillinger med sort konge i to forskellige hjørner. Med det beskedne materiale er ikke mange matstillinger mulige, så opgaverne er patopgaver, mens 5023 viser minorforvandling i en lang seriematopgave. Koko-betingelsen er attraktiv for komponister, fordi den begrænser antallet af mulige træk og slutstillirilger.derved bliver det muligt at lave opgaver uden "overflødige" brikker, der skal forhindre biløsninger og dualer. Mulighederne er utvivisomt langt fra udtømte, så man kan roligt anbefale alle at forsøge sig som Kokokomponist. En sådan person på Mozarts tid må vel have været en rokokokokokomponist. Også mindre erfarne problemister har en chance, da nogle af opgaverne næsten laver sig selv. Når alle mu 1igheder med to konger og en anden brik er forsøgt, kan man erstatte en evt. overflødig konge med en anden brik, eller sågar kaste alle Økonomiske hæmninger over-bord og lave opgaver med over tre brikker Henrik Juel (DK) Serie-i.14 Koko 2+1 Løsninger: 5020: F'orf.:1 Kg8? Kg6! Lesn.: 1 Kg7! f6/kh6 2 Kh6/Kh7=. 5021: 1 Kb3 a5 2 Ka4 a6= og 1 Kb3 Kb5 2 Ka3 a5=. 5022: A: 1 o-o-o Kb7+ 2 Kb8 Ka7 3 Ka8 Kb7 4 Tc8+ Ka7=. B: 1 Kf7 Kg7 2 Kg8 Kh7 3 Kh8 Kg7 4 Tf8+ Kh7=. 5023: 1 h6 2 Kg7 4 h8s 5 Sg6 7 Kf5 8 Sf4 10 Ke3 11 Se2 12 Kd2 13 Sc3 14 Kc1i. THEMA VANICUM n~ Dom i THEMA DANICUMs tretræksturnerlng 1990 Dommer: Lars Larsen Spærrefrist: 1. oktober Marek Kwiatkowski Torun CPLl 1 PR Thema Danicum 1990 Hvad enten jeg løser, komponerer eller bedømmer opgaver-,føler jeg det altid særlig festligt at beskæftige mig med tretrækkere. Nåja, der kan være svipsere; men de fleste giver fornøjelse, inspiration og belæring. Det fik jeg også i rigt mål, da jeg i denne beretning genfremkaldte de indtryk, som bladets tretrækkere '90 gav mig i løserturneringen. Naturligvis var jeg ofte uenig med løserne, men sandelig også med mine egne kommentarer! Når jeg skriver, at man "godt kan sjuske lidt i med truslen", må jeg tilføje, at jeg har noteret et godt råd fra Bo Lindgren, som i en domsberetning for nylig har fremhævet betydningen af, Budapest (H) Gyorgy Bakcsi at netop tretrækkere - ikke flertrækkere - bør 2 PR Thema Danicum 1990 fremvise en entydig "lang" trussel. Det ved vore forfattere åbenbart. Kun en af de opgaver, der indgår i denne dom, har kort trussel. Naturligvis spiller formen en rolle. En god nøgle pynter, som den i 4408V, der også indgår i denne dom. Jeg finder, at en dommer næsten har ' pligt til at placere en "Letztform" uden småligt hensyn til delvise forgængere. Ellers risikerer man, at den nye stilling glemmes. Anderledes, hvis der er tale om en korrektion uden forbedringer iøvrigt. Et eksempel er Søger man Letztformen ved idelige bearbejdelser af samme tema, går originaliteten let fløjten. Man nærmer sig det punkt, da løsere og dommer siger: "Så, nu har vi fået nok af den gryde!" Og så til dommen. i PR 4676 Marek Kwiatkowski, Torun (PL ). En god tretrækstrussel, fire imponerende varianter Hilding Froberg med Plachutta og bindingsmatter. Bd2 udnyttes Haninge (S) fint. Tænk hvis denne præstation ville inspirere til lignende fremstillinger med færre brik 3 PR Thema Danicum 1990 ker. NB! Min løserkommentar i TD nr. 60 er unøjagtig. Kun en mat, 3 dbdi, viser Plachuttabinding. 1 Kf7! tr 2 Tf5+ 3 Dh8i. 1 - Dc5 2 d4+ Kxd5 3 DaSs, 1 - Lc5 2 Dc7+ Kxd5 3 d8d;t!;1 - Tff3 2 Sd3+ Kxe4 3 Tf4;t!og 1 - Thf3 2 Lf4+ Kxe4 3 d3;t!. 2 PR 4757 Gyorgy Bakcsi, Budapest (H). Efter en god nøgle sprudler forfatterens humor i tre varianter med Urnnov-matter. I to af varianterne er de hvide springere dog tilskuere. 1 Sd2! tr 2 e4+ 3 fxe4i. 1 - S4xe5 2 Se3+ Kxd6 3 Sc4;t!;1 - S6xe5 2 Da8+ Kxd6 3 Dc6;t!og 1 - Txe5 2 Df7+ Kxd6 3 De6i. 3 PR 4830 Hilding Froberg, Haninge (S). En helt anden stil! Langt den bedste af turneringens fire Bøhmere. Det er vigtigt, at denne, i i3 6+6

4 150 TflEMA VANICUM ni(. 63 modsætning til forfatterens banale 4672 var tl(e andettræk, og at -5amme tårn bindes tre gange. Opgaven står efter mit skøn over en russisk bøhmisk præmietager i TIDSKRIFT FOR SCHACK , hvor en sort løber bliver bundet tre gange. 1 Lc7? e5+ 2 Sd6+ Ka5 3 Sc6i. 1 - 'I'xb? 2 b4-3 b5i; 1 - S- 2 Sd8+ Ka5 3 S8c6i; 2 - Tb7 3 Lxb7i. 1 HO 4832V Aleksandr N.Pankratjev, Karaganda (SU): Ka7 De2 Te7 Tg4 Lg8 Sd8 Sh7 Bd3 Bh3 Bh5 - Kf5 Dg2 Td5 Tg6 Lb1 Le5 Sc5 Bd6 Bf2 Bf4 Bg7 (10+11) i3. Temaet virker bedst, når sort og hvid løber efter hinanden, dvs. vekselvis besætter temafelterne (uden afstikkere til b3, som her). Så vidt jeg husker, var J.Hartong for ca. tyve år siden mester for et meget økonomisk temaeksempel. 1 Sc6! tr 2 Txe5+ og 3 Se7/Sd4i. 1 - Sb3 2 Tg5+ Txg5/Dxg5 3 Le6/De4i; 1 - De4 2 Le6+ Sxe6/ Txe6 3 Dxe4/Tg5i; 1 - Te6 2 De4+ Dxe4/Sxe4 3 Tg5/Lxe6i. 2 HO 4590 V.V.Kuzjmitchev, ArchangelSk\SU): Kb4 Da5 Tc3 Sa4 Bc4 - Ka2 Ld3 Bb2 (5+3) i3. Frisk lektion i regelen, at "kun to forvandlinger på samme felt interesserer". Sådanne "bagateller", lette at huske, lette at stille op, fejes desværre tit til side af dommere med smag for det komplekse. Den skrappe indledning skal ikke hindre mig i at give den lille perle "en plads i solen". De fire antiblokader kan enhver finde, omend man for tydelighedens skyld gerne havde undværet Ld3. 1 Tc1! tr 2 S-i. 1 - b1d+ 2 Sb2+ Kxb2 3 Da3i; 1 - b1s 2 Sc5+ Kb2 3 Sxd3i; 1 - bxc1d 2 Sc3+ Kb2 3 Da2i og 1 - bxc1s 2 De5-3 Db2i. 3 HO 4589 Bengt Ingre, Mora (S): Kf2 Ta3 Th2 Lc5 Sf6 Sg7 Bd2 Bg5 - Ke5 La6 Sa5 Bb3 Bb7 Bc6 Bd3 Bf3 Bf4 Bf5 Bf7 (8+11) i3. Dresdner, turneringens "logiske" opgave. Nøglen er lidt trist - et større minus end den omstændighed (eller "urenhed", om man vil), at hvid "forstarker sin huvudplan genom losningsdraget", som forfatteren skriver i TD nr. 62, s.123. Der er da en vis charme i, at Ta4, som sort åbner for, spiller en rolle i temamatterne. Man savner bivarianter. En opgave bør være mere end logik. 1 Th1? Sc4! 1 Th8? Lc4! Løsning: 1 Ta4! tr 2 Sd7+ Kd5 3 Td4i. 1 - Lc4 2 Th1 Ld5 3 Sd7i; 1 - Sc4 2 Th8 Sd6 3 Ld4;i. 1 RO 4673 Claude Goumondy, Paris (F): ~Tf6 Tg4 Sa6 Sd6 Bc4 Bd3 Bg3 Bg5 - Ke5 Dh7 Le8 Bd4 Bf7 (9+5) i3. B: Tg4-f3. Sort D går i den ene løsning til f5, svigter derpå e4, i den anden omvendt. Ligeså med løberens manøvre til c6 og d7. Opgavens elegance kan ikke benægtes. Forsvarsfelter i A bruges som matfelter i B, og omvendt. Forførelserne kompenserer måske de svage 1. træk. Lidt kedelig, at truslen er ens i begge løsninger. A: 1 Sb4? Dh1! Løsn. 1 Sc5! tr 2 Sxf7+ Lxf7/ Dxf7 3 Sd7/Te4i. 1 - Df5 2 Sxd7+ Dxd7/Lxd7 3 Txe4/Sxf7i; 1 - Lc6 2 Te4+ Dxe4/Lxe4 3 Sxf7/Sd7i. B: 1 Sc5? Dh3! Løsn. 1 Sb4! tr 2 Sf7+ Dxf7/Lxf7 3 Sc6/Tf5i. 1 - De4 2 Sc6+ Dxc6/Lxc6 3 Tf5/Sxf7i; 1 - Ld7 2 Tf5+ Dxf5/Lxf5 3 Sxf7/Sc6i. 2 RO 4591 Aleksandr N.Pankratjev & Pjotr L.Makarenko, Karaganda & Ermentau (SU): Ke8 Df2 Td7 Tf5 Lb8 Se3 Bg5 - Ke6 Ta4 Tb5 La3 Lh3 Sg6 Sh6 Ba5 Bb3 Bb6 Be5 Be7 Bg7 (7+13) i3. "Dejlig opgave", Led mit overdrevne løserudtryk. Glæde over, at nødden knækkede, for den var vanskelig. Pga. en undertrussel som følge af et hvidt tårns linieåbning kan hvid vente til 3. træk med at udnytte sorts spærring. Ideen er god, men absolut ikke ny. I tidligere opgaver er ideen kombineret med skinspil, der bl.a. ombytter hvids 2. og 3. træk. La3 er en forvandlet bonde. 3 RO 4758 Claude Goumondy, Paris (F): Kh7 Dh3 Lf1 Lf4 Sb4 Sf3 Be3 Bf6 Bg2 - Ke4 Tc5 Td6 Lb3 Lc7 Ba4 Bb6 Bf7 Bg3 Bh5 (9+10) ;i3.b: Sb4- e7. "Der Zwilling bringt nicht neues", skrev en løser. Jo, tvillingen giver da to nye matter. I en dom for 50 år siden kaldte Niels Heeg Wurtzburg-Plachutta for "et af verdens smukkeste temaer". Jeg finder, at Goumondy's fikse fremstilling fortjener en anerkendelse. Den bringer stamproblemet 5024 i erindring. A: 1 La6! tr 2 Lb7+ 3 Sd2/Sg5i. 1 - Tcd5/Tdd5 2 Ld3+/Sg5+ 3 Sg5/Ld3i. B: 1 Dc8 tr 2 Db7+ 3 Sd2/Sg5i; 1 - Tcd5/ Tdd5 2 Sd2+/Df5+ 3 Sg5/Ld3i. TfffMA VANICLJM ni( Otto Wurt;:burg Zlata Praha i Se5! tr 2 Db Tcd4 2 Dd5; 1 - Tdd4 2 De4. PÅ JAKT EFTER DET OMOJLIGA (?) av A. Hildebrand, Uppsala. Sverige Som en liten fortsattning på min Si-artikel i THEMA DANICUM: "Om Fleck i sjalvmatter" 61/103, vill jag presentera tre skisser till en Karlstrom-Fleck i Si. Skiss 5025 ar en vidareutveckling av 48~ namnda artikel. Har har vi efter 1 Sf5 de tre hoten 2 Dxb3/Dc6/Dd3+, som differentieras av: 1 - gxf6/ Lxf3/Lxf5. Så långt ar allt val. Skiss Si De tre helparader som gor Kar-Ls trom Flecken uppst å r efter 1 - Ld3+/Tc2/ f1d(l) som resulterar efter 2 Dc4/ Dc5/Dc4+ i nya matter: Lxc4/Txc5/ Dxc4. Men problemet har också tre svagheter: a) En forvandlingslopare på a6 (eller a8) - något som jag anser vara det minsta felet. Varre ar b) då loparen kan gå aven till c2 med dualerna 2 Dc6/Dd3+. Slutligen ar c) 1 - f1d(l) et s.a.s. fortsatt forsvar. Efter andra forvandlingar av f-bonden blir det åter dualmatter efter 2 Dxb3/Dc6+. Alltså fortfarende alltfor många skonhetsflackar. Skiss sn I skiss 5026 har jag skurit bort h-linjen, nagot som ger 2 "slagna" svarta brickor vilket ger- att vla6 kan ersattas med vba6. De ovriga defekterna återstår. Skiss Si

5 152 THEMA VANICUM n}[. 63 Skiss 5027 visar hur det hela kan te sig på ett brade (nu inte 7x8) utan 8x9. Aven hat ar forvandlings Loparen borta, men de ovri ga svagheterna återstår. Går det nu att forverwliga en fullt korrekt Karlstrom-Fleck i Si!2? Jag tror att det bor gå. Tank på hur det gick med Babson-temat i ortodox 4i!, åv en om det tog nå - stan ett halvsekel. Jag satter darfor garna ut två p}[l6e}[ på 300 svenska kronor vardera i form av schacklitteratur till den som ar t'orst att prestera: I) en fullt korrekt Karlstrom-Fleck i scz, II) en fullt korrekt Fleck med 4 hot i Si!2utan batterispel. Lycka till! Bidragen kan sandas till: A.Hildebrand Grona gatan 31 B S Uppsala, Sverige och kommer att publiceras som original i THEMA DANICUM. SELBSTMATT-FLECK In dem Artikel auf dieser und der letzten Seite werden zwei Preise Uber Schachlitteratur im Wert von SEK 300 an diejenigen versprochen, die zuerst vorlegen: I) Ein korrekter Karlstrom-Fleck in Si!2 ( n Fleck-Varianten und n Total-paraden). II) Ein korrekter Fleck mit vier Drohungen in Si!2, ohne Batteriespiel. Beitrage werden an A.Hildebrand geschickt und werden spater in TD veroffentlicht. HJERNEVRIDEREN ved Jan Mortensen Walther Horwitz 159, Die Schwalbe J6 8+6 Forfatteren til 5028 ( ) er en direkte efterkommer af den til England udvandrede Bernhard Horwitz, der er kendt for sine studier, ofte komponeret i fællesskab med Kling. Se Holger Helledies artikel i THEMA DANICUM nr. 42. Sorts muligheder i 5028 er jo begrænsede; den sorte konge er låst fast, og kun Bb6 er bevægelig. Men matten i 6 træk er alligevel ikke så let at finde, og hvis du må give helt op, må du opsøge løsningen på side 164. TITELOPGAVEN ved Jan Mortensen 5015, originalopgave af vort nyvalgte bestyrelsesmedlem i Dansk Skakproblem Klub, Kaare Vissing. 1 Lh8 Kg6 2 Tb7 Kf5 3 Tg7, sort er nu i træktvang! På såvel 3 - Kf6, som 3 - Ke5 følger 4 Tg5i!. Et indisk problem! Med hvids første træk baner løberen vej for tårnet, og med hvids fjerde træk baner tårnet vej for løberen. 1 Tg1 strander på, at sort er pat. Og 1 Lh8 Kg6 2 Tg1+ strander på 2 - Kh7. THEMA VANICUM n}[ HVAD SKREV DE DOG? 111. ved Lars Larsen Del 1 og 2 af denne arbikel er bragt i THEMA DANICUM 59/52 og 60/95. Gentagelsen af vigtige træk uden for temaet kunne man skrive meget om. At Lc3 og La5 gentages i den sidste løsning i 4868, finder jeg uheldigt. Derimod generes jeg, ligesom Poul Hage, ikke af, at Db6 bruges flere gange i den graciøse bøhmer Dd4! tr 2 Td7+, og her kunne Breuer-bogen godt have fortsat 2 - Kxb8 3 Dh8-J.Det centrale er ekkomatterne efter 1 - Kxb S 2 Db6+ Lb7 3 Td8-J og 1 - e5 2 Db6+ Kxd6 3 Td8i!; 1 - Le8+ 2 Txe8. I oktober 1948 sendte Palkoska mig et par breve. Han påtalte udtrykket "modelmat". I stedet burde man dige "Økonomisk mat". Sine ideer om den "nybøhmiske skole" har Palkoska forklaret i bogen "IDE OG ØKONOMI", og den bog tilbød han mig, hvis jeg ville sende ham 2 kg smør eller 2 kg svinefedt. Som en tredie byttemulighed foreslog han, til sin datter, 10 dage senere et par lysebrune, gode nylon-damestrømper nr. 37. Præventive spærringer, som Lc6 bliver genstand for i 5029, har altid charmeret mig. Det er jo åbenbart sådanne spærringer, der har bevirket misfortolkningerne af Nowotnytemaet. Lad os se to tretrækseksempler er en beundret dansk opgave, gengivet i bl.a~anske SKAKOPGAVER OG ARTIKLER". Opgavens id~ er, fra forfatterens side, træfpunkt: erobring af det dobbelt garderede felt e4 (desværre med matgentagelse til følge). Det skarpe Øje ser et skæringspunkt på e4: 1 Se4! tr 2 Te Lxe4 spærrer for Te1. 2 Kh7 Le3 3 dxe4i!; 1 - Txe4 hindrer Lxdfi, 2 Tf7 f3 3 dxe4i!; 1 - Sxe7 2 Sxe7+ og 3 Lxf4i!.Jeg mener, at vi her kan tale om fo}[nem Nowotny - når vi ser bort fra det uheldige, at nøglen også truer med 2 Tf7 f3 3 Sg3i. I normal Nowotny spærrer sort ved at slå den hvide offerbrik. I Hvid Nowotny byttes farverne om. Nu er det hvid der slår - og spærrer for en af sine egne linier. Dommeren Bo Lindgren gjorde opmærksom på dette ret sjældne tilfælde i sin kommentar til Sc5! træktvang. 1 - Sb5/ Sc8 2 dxc Sb7 2 Txb7; 1 - Se8 2 Txe8; 1 - Sf5 2 Lxf5; 1 - Se4! Hvid Nowotny. 2 Lxe4? Sg3! og 2 Txe4? cxd3! Nej: 2 Sxe4! Kd3/Sf- 3 Sg3i!; 2 - cxd3 3 Sd4i viser ikke, som MN skriver, Hvid Nowotny. Der er ingen offerbrik. Den korrekte1noble Arthur Madsen, Svendborg, rystede altid på hovedet, når jeg i 40'erne nævnte H.V.Tuxen, "Han skriver dog i en mærkelig stil", sagde min sydfynske ven. Nægtes kan det ikke, at Tuxen af og til kunne pjanke lidt rigeligt, når han f.eks. skrev om Ellermans gear Emil Palkoska The Leader 1903 i Harry V.Tuxen Tijdschrift KNSB PR n Lars Larsen British Chess Fed RO -i3 10+7

6 154 THEMA VANICUM n!f Ottavio Stocchi Settimana Enigmistica PR f Harry V.Tuxen L'Italia Scacchistica 1930 i Herbert Ahues Die Schwalbe PR i løse bil' om temavarianter a la creme de la creme eller om, at svenskerne er de hotteste af de hotte. Tuxens dømmekraft og argumentationsevne fejlede ikke noget, hans artikler er fornøjelige og inspirerende læsning. Han lægger vægt på klarhed, og derfor skriver han "hvid-sort spærring", når en sort brik spærrer for en hvid linie. I en af sine mange artikler sammenligner Tuxen 5032 og Begge opgaver indeholder Java :tema. Stocchi indleder med 1 Dh2, som truer 2 Se5f-. Sort parerer ved 1 - Tg3 og 1 - Tg2, idet han benytter sig af Tema A (Ba!f.ulln). Det er samme tema, som afgør, om hvid skal svare med 2 Ke6i eller 2 Kd6i. Sort "forfører" hvid til et forkert svar, også ved 1 - Tf4 2 Sxg5? Tårnets gardering af Lg5 afløses af bondens. En sådan forsvarsmæssig erstatning er netop typisk for ma:t6o!f.6ø!f.el.6e!f.,artiklens emne. 1 - Te4/Tf4 2 Sxg5/Te3i. Tuxen glemmer at nævne en tredie tema-a-variant: 1 - Sg3/Sf2 2 Df2t. Denne variant findes ikke i Men de fleste vil sikkert finde Tuxens opgave morsommere end Stocchis. Tuxen etablerer med 1 Sg5 2 dxe4i en undertrussel: 1 - Tg/_h4'2 Df7t. De øvrige sorte T-træk bliver herved fortsat forsvar, også 1 - Tf4 2 De5i!. Typisk for Tuxen skriver han, at spærringerne ved 1 - Te6 og 1 - Te5 "bør fremstilles sådan, at i hvert fald en opmærksom løser tvinges til at se opgavens ide". To "opmærksomme løsere", den 14-årige Preben Christensen og jeg, sad en dag i efteråret 1943 i Odense og glædede os over Opgaven var lige blevet præmieret, og Prytz havde vist forklaret den i sin skakrubrik i NATIONALTIDENDE. "En smuk... opgave, der fortjener sin præmie", skrev Prytz. 1 Sf6 2 Ld4;t. 1 - Sb5 2 SdU; 1 - Sc6! 2 DxcU (2 Sd7?); 1-Se2 2 Sg4t; 1 - Sf3! 2 Lf4i (2 Sg4?). Fyrre år efter genkendte jeg straks opgaven, da jeg så den i Breuer-bogen. "Java-tema med temafelterne d6 og e4", skriver bogen. At sorts parader ikke altid er lige "forførende" - hvilket ellers giver den smukkeste harmoni - kan et nyt blik på 59/4733 fortælle os. Truslen er 2 Sf5i. 1 - Le4 blokerer, men "forfører" ikke til 2 Sc6. 2 Td5t bliver kun aktuel efter 1 - Se4. Dette træk' kunne man kalde det "krydrede forsvar", eftersom det, set fra hvids side, indeholder tre "giveelementer": blokade, spærring og dæksl~p, og to "tageelementer": gardering og linieåbning Lev I.Loschinsky Smena PR f THEMA VANICUM n!f I 5035, hvor 1 Df5 truer med 2 Dd3t, spiller sort-,-::-f3. Den frigjorte Sd5 "forføres" ikke til 2 Sb6? Kc5! men trækker 2 Se3t. Går en sort S til e4, bliver hvid betænkelig. 2 Se3+ pareres med Kd3! I stedet slår Sd5 en sort S. Det interessanteste forsvar, det "krydrede", beskæftiger sig med t:o temalinier: 1 - e4 2 Sb6i. Issaeff. Breuer-bogen viser opgaven, men glemmer i løsningen 1 - f3. To bivarianter finder læseren let. S:toeehlblokade!f. kræver gennemført forsvarskompensation i hver af de trerblokader. I 5036 ses fem blokader efter 1 Sd4 tr 2 Td8t. Men kun de to springerblokader er rene. 1 - Sbxd4/Sfxd4 2 e4/c4i. De øvrige blokader "krydres" af ekstra svækkelser. 1 - Txd4/cxd4/exd4 2 Se3/Lc4/Dxe6i. Denne t~ættende omgang "krydderi"-snak er en følge af mit letsindige løfte i parentesen udfor Bl.a. fordi disse ideer med kompensation også kan gælde for 2. træk i tretrækkere, har man nu omdøbt "matforførelse" til 11dual60'1.hlnd'1.Lng". I bogen "AXEL ÅKERBLOM, SCHACKKONSTNAR" forklares, at et sort træk, som tilsyneladende muliggør flere hvide fortsættelser, samtidig rummer en forstærkning, som eliminerer alle fortsættelser undtagen en. Denne forklaring holder ikke ved den prægtige bøhmer 5037, skønt bogen skriver: "genialt dualforhindr ingsspil..'", 1 Dd8 Lxe6 2 Sb g4 2 Te7 Kb4 3 Txe4i; 1 - Sf3 2 Txe Sg4 2 Td6 Kb4 3 Td4i; 1 - g4 viser ikke dualforhindring; trækket rummer ingen forstærkning, da Sh2 står klar til at hindre 2 Td6? Sf3! EN LILLE ANALYSE ved Holger Helledie Ved trinvis at analysere den udmærkede totrækker 5038 vil jeg forsøge kort at give en forklaring panogle af de temanavne, der ranverides i løserkommentarer, domsberetninger m.m. Løsningen er 1 Sc4! truende 2 Dxd5i. Ved at se på varianterne parvis, gør vi det mere overskueligt. Sort har f.eks. p an ad en n e: 1 - Le5/Se3, der besvares med 2 Dxe5/Dxe3i. I udgangsstillingen findes der allerede svar på disse parader, nemlig 2 Sf5/Dxg7t. Ændringen at mattræk fra skinspil til løsning kaldes ma:tvek~el eller ma:tænd!f.lnge!f..ser vi på næste variantpar: 1 - Txe4/ Lxe4 med matterne 2 Sf5/Dg7i, er det de samme hvide mattræk, der nu går igen - men som svar på andre sorte parader. Dette kaldes p a n a.devek~ el. Kombinationen af paradeveksel (samme mattræk på nye forsvarstræk) og matændringer (her nye matter på de oprinrtelige forsvarstræk) benævnes Rukhll~. Går v~ en tand videre, kan vi se, at der i udgangsstillingen også f<indesskinspilsmatter på 1 - Txe4/Lxe4: 2 Sf3/Sb3i. Nu er der tale om en Ideal-Rukhll~. Denne type er dog sjælden. Find selv bivarianter Lars Larsen Die Schwalbe 1981/10 3 HO 1981/II i Axel Åkerblom Revista Romana de Sah PR i L.Szwedowski Sportowiec PR f

7 156 THEMA VANICUM rur.. 63 ORIGINALOPGAVER Wolfgang Berg Rampe (D) Zivko opgaver/løsninger og korrektioner sendes til: HOLGERHELLEOIE,Damvej 52, DK-8471Sabro, Danmark. (Frist: 5/91991) Janevjski Gevgelija (YU) Viktor Kitschigin Permj (SU) THEMA VANICUM r!ll Gyorgy Bakcsi Budapest Kaare Vissing & Walther (H) John Tornerup (DK) Jørgensen (+) i4 ff i4 6+1 n 8+12 i2 f 7+6 Hugo Knuppert Vedbæk (DK) i2 f 13+9 Marcel Segers Bruxelles (B) i2 ff 4+3 H.J.Vleugels Schinnen (NL) Anatolij Stjepotschkij Tula (SU) V.Kopajev Moskva (SU) Valerij A.Krivenko Gotvaldovski (SU) i2 ff 9+12 Herbert Hultberg Stockholm (S) i2 ff 15+7 Lars Larsen Sønderborg (DK) i2 f 13+8 Jean-Marc Loustau Paris (F) «t 6+8 Bo Lindgren Li.d i n go (S) Si2 ff Edmundo S.Ribeiro Sao Paulo (BR) Si A.N.Pankratjev Karaganda (SU) i3 7+7 i i Si8 * 10+8 Si Si

8 158 THEMA VANICUM n4. 63 Nicolae Chivu Bucuresti (R) Roman Fedorovitch Sambor (SU) Toma Garai Van Nuys (USA) THEMA VANICUM n Erich Bartel Augsburg (D) J.J.Burbach Hilversum (NL) Henning Dysted Vejle (DK) Hi Manne Persson & Christer Jonsson (S) Hi Flemming Sørensen Århus (DK) Hi2 B: Kf3-f R. de Mattos Vieira Rio de Janeiro (BR) H;t3* Circe Græshopper e5,f5,f7,g4 5+1 Gunter Glass HUckelhoven (D) ;t2 Strict Circe 8+7 Henrik Jliel Kokkedal (DK) Serie-H;t8 Græshopper a1,c8,f7 4+7 Rene Jean Millour Offenheirn (F) Hi2 B: Sg3-a3 C: Sg3-d7 7+8 Tibor Balo Cluj (R) Hi Luigi Vitale S.Maria Capua Vetere (I) Hi Miroslav Bily Tilegnet Jan Mortensen Nyrsko (CS) Serie-R Rudolf Queck Hennef (D) H;i3* Koko 2+2 H;i! Marscirce Wladyslaw Rosolak Henry Tanner Tilegnet Lodz (PL) R.Heiskanen 60 år Helsinki (SF) Hi$3 B: Le6=S 3+9 H;i3 B: Kc8-c3 3+4 H, Hvid begynder 3+5 Hi2* Græshopper c3,f2 9+1 S;t2 Madrasi Rex incl. 7+9 Si6 Maximummer 2+3 Græshoppe a8 B: Ga8-c3

9 160 THEMA VANTCUM n4. 63 THEMA VANTCUM M LØSNINGER til nr. 61, januar 1991 ved HOLGER HELLEDIE 4891 ( Ahues): På 1 L- truer 2 Tc5i, men hvor skal løberen hen? 1 Lxe3? S6e4! 1 Lb6? S2e4! 1 Ld4? Dc8! og Lb4? Sb5! Løsningen er 1 La3! S6e4/ S2e4/Dc8/Sb5 2 Sxe3/Sb6/Td4/Ta4;t. Nydelig (OK). Ja, det er en flot opgave (EH). Fire meget godt var-uerte f'or-aøk av Lc5 ( BB). Schone Selbstbehinderung, hier mit interessanten Herpai-Differenzierungen bei offnung der Linien c1-e3 und h6-b6 (FH). Solid fremstilling af dualforhindring. Tydelige forførelser. Letztform? (LL) (Froberg): 1 Sg6! tr 2 Td6t. T=Lxf1 /bxc6 2 Td6/Dc4t; 1 - Kd4/ Kxc6 2 Dd3/Se7t. Give and take - mit net tern Effekt! ( FH). Modellmat tdemonstrasjon av fin gammel årgang (BB). 4 modelmatter. Mester Frobergs iver på det bøhmiske område vil uvægerligt, af og til, komme i nærheden af tidligere fremstillinger, som her. Blot noget nyt, som f.eks. 1 - Kd4, giver grund til at kippe med flaget (LL) (Groeneveld): Sk. 1 - f3/sf- 2gli/Tc5t. Forf. 1 Sg4? f3/sf- 2 Se3/Sh6i, men 1-SeS! Løsn.1Se4! træktvang. 1 - f3/sf- 2 Sg3/Txg5;t; 1 - Sg6 I g4 2 Txf7 I hxg4;t. Sagorujko Thematik - sparsam und mit einfachen Mitteln: sehr schon! (FH). Matændringer og en lille hilsen til mig: 1 Sg4? Se5! en forførelse med fortsat forsvar (LL). Kleine Zugzwang-Mattwechselei (TL) ( Kri venko): Sk. 1 - Kxa2 2 Da7;t. Forf. 1 Sb4? tr 2 Da7t, men 1 - Sc3! og 1 Da7? Sc5! Løsn. 1 Da3! b4/sc3 2 Sxb4/Sxc3i. Scharf auf Miniatur getrimmt - aber doch primitiv wirkend! ( FH). Fortjener ikke spalteplass (BB). I en miniature må man slække på kravene, også til nøglen (LL). Nach diesem ha s a lichen SchHissel habe ich ewig gesucht, weil er so hå s s Lt ch ist (TL). Ja, ja da. Det har vist også været forfatterens mening at demonstrere, hvordan trækket Da7 går igen: skinspilsmat, trussel i forførelse og løsning. Ærgerligt, at det så ikke kommer i løsningen (Malyschev): Forf. 1 g8d? h4/ Lxf3/Lxf5/Kxf5/Kxf3 2 Dxg4/Dg5/ Dg3/Df7/Tf2i, men 1 - Lh3! Løsn. 1 De8! med træktvang og 4 nye matter 2 De4/De5/De3/Df7 /TfU. Der Bg7 gefallt mir nicht (MN). Heller ikke meget å skrive hjem om ( BB). Schematisch-symmetrische Wechseleien ohne rechten Pepp (TL)... leider wohl allzu offenkilndig, denn man sieht ja gleich Da4 virtuell nachtwachtern (FH). Lars Larsen sender et fint forbedringsforslag: 4895V. A.F.Malyschev Version Lars Larsen i2 8+4 Den hvide dronning står vel nu lidt mere aktivt og bonden på g7 er flyttet til d6. I tilgift får vi to udmærkede forførelser: 1 Db1? Lxf5! ; 1 Db7? Lxf3! samt 1 Dg8?, der erstatter 1 g8d? Fem smak ful la tvådragere, gjord med Lå t t hand (LeL). An der Spitze zweifellos Ahues' Herpai-Kombination, danach das elegante Drei-Phasen Spiel von Groeneveld (FH) (Kirillov & Udartsev): 1 De6! tr 2 f6+ Tbf5/Tff5 3 Se5/Sf2i. 1 - Tbxf5+ 2 Lf7 (2 Kg8? Lxe8!) Te4 3 Sf2i; 1 - Tfxf5+ 2 Kg8 (2 Lf7? Tb8! ) Tb2 3 Se5t. Et brukbart hverdagsproblem (BB). God opgave (JB). Enig med JB, men hvorfor så få løserkommentarer? 4897 (Larsen): 1 Db6! tr 2 Dc7+ 3 Tb Sa4 2 Sxd4! Tdxd4 /Texd4 3 Dc7/exf4t; 1 - Sxc4 2 Dxd4+! Tdxd4/ Texd4 3 Tb5/exf4t; 1 - Sd3 2 exd4+! Tdxd4/Texd4 3 Dc7/Te2i. Bivarianter: 1 - exf5 2 Txe7+ 3 Df6i; 1 - Sf6 2 Dxe6+! 3 TxeU; 1 - Td6 2 Sfxd6 og 1 - Td7 2 Txd7. En violin med många stranger på, bra (GN). Guter Schlagwechsel nach den verschiedenen Paraden des ss (MN). Flot!! (OK). Flott (JB). En me- sterlig oppgave som ikke er lett å få hull på (BB) (Vi tale): 1 Dg4! efterfulgt af 2g8D. Ja, den var svær at løse ( LS). Schmal brils tig ( EB). Uberraschend gibt die wdame noch zwei Fluchtfelder frei (MN). Fluchtfeldfreigabe (GN) (Hansen): 1 Sd4! tr 2 Sb3+ Kb1 3 De4/f Dxh7 2 Dh8!! og nu Df7/De4 3 Sc2+/Sb3+ 4 Dh1+. Godt som begynneroppgave (BB). Flot opgave, som vil henrykke enhver skakelsker. Mere af samme skuffe ( LL). Et herligt puslespil med gode varianter (OK). Desværre er der en dua.l, som bl.a. MNgør opmærksom på. 2 Lc4 slår også igennem. Vi håber forfatteren kan korrigere den fine opgave (Kuligin): Forf. 1 Lc7? e5! Derfor løsn. 1 e5! Ka8 2 Lh4 Ka7 3 Le7 Ka8 4 Ld6 Ka7 5 Sb6 Kxb6 6 Lb8 Kxc5 7 La7t. Lomsk och svårlost ( GN). Fin ( JB). Reichlich simpel, mit dem L den Punkt e5 zu umlaufen ( TL) (Iwanow): Forf. 1 De6? tr 2 Dc4+ Sxc4i. 1 - Da5+/Dg7+ 2 b4+/ d4+, men 1 - Df7! Løsn. 1 Dxf4! Da5+/Dg7+/Df7 2 Db4+/Dd4+/Dxf7 Dxb4/Dxd4/S-;t. Ersatz der Bauern durch die Dame - ein gelungenes Wechselspiel (FH). Fikse matændringer, omend matterne er uforandrede ( LL) (Skovlund): Unlosbar?? (EB). Nej, nej 1 Tf6! tr 2 Lxe3+ Lxe3i. 1 - d3/exf6/e5+ 2 Dg4+/Te4+/fxe5ep Sxg4/dxe4/Dxf6i. Jag Lns t åmmer : en kta Skovlund (GN). Kleiner ep-witz å (MN). Fin opgave (EH) (Drazkowski): 1 De4! f5 2 Dd3 f'lf""3sb1 f3 4 Lxf3 c6 5 Ld1 cxb5 6 La3 b4 7 Lc1 b3i. Nicht gerade aufregendes Geschiebe, lediglich der Tempoverlust via e4 ist nennenswert ( TL). Nødvendig tempo-tab (OK). Fin oppgave (JB) ( Zander): 1 Sa4! Kd7 2 Kb4 K- 3 Sb3 K- 4 Ld2 K- 5 Lc3 K- 6 Ld3 K- 7 Lb5+ Kc7 8 Dc4+ Sc6;t. Flere trekkornkastninger mellom sort konge og bonde g7 i 6. og 7. trekk ødelegger (BB). Tjekkiske skole - hvide officerer og sorte bønder (ES). Nich t wel tbewegendes, aber losenswert (TL) ( Byljevski): A: 1 Le5 Txc2+ 2Kd4 Tc4;t. B: 1 Le5 Txc2 2 Lc6 Se6i. C: 1 c1s Txb2 2 Sd3 TcU. Ich sehe keinen Zusammenhang ( EB). Sehr uneinheitlich (MN). Reprisetrekk smaker ikke godt ( BB). A, med gentagelser og uren mat, burde forfatteren have undværet (LL). Flere gav udtryk for samme mening ( Garai) : 1 Sb4+ Ld4+ 2 Kxd4 DXC4"i og 1 Sf4+ Sd5 2 Kxd5 Dxe5i. Entfesselung mit Opferwechsel in ausgezeichneter Form (EB). Phantastische Kreuzschach-Opfer (FH). Echt TG(MN). Efter min smag (EH). Krydsskak, frigørelse og linieåbning. Altså en let definerbar "nyhed". Som i 4911: Krydderiet kræver absolut ikke modelmat (LL) (Goumondy): A: 1 Kd4 Txe3 2 Sd3 Te4;t. B: 1 Kc4 Lxe5 2 Sd5 La6;t og C: 1 Kd3 Txc5 2 Te4 i.r is. Schwer zu losen (JJB). Monsieur Goumondy "cy kla" garna (GN). Slike stillinger skal ha modellmatter (BB). Fesselungsaufhebung mit Blockwech sel, 3-fach! Pr-åch t i.g l! (EB). Die 3 gefesselten Figuren werden in zyklischer Versetzung gleichartig behandel t: in der Fessel belassen, umgeblockt oder geschlagen. Wieder mal ein typischer Goumondy (FH). Bindingsmatter. Unægtelig et helt andet krydderi end i foregående. Er slag af sorte brikker "grovheder"? Næh, her ses et dybsindigt samarbejde mellem 4 sorte og 4 hvide officerer (LL) (Janevski): 1 Sf7 Ld4 2 Kxe6 15i1757 og 1 Sf5 Sd4 2 Kxe5 Dh8i. Sehr s chorie r Verstell- und Opfer Mechanismus. Gut gemacht (EB). Udmærket (OK). Sehr harmonisch (JJB). Pæne detaljer: Liniespærringer og bindingsmatter. Det virker, som om man savner balance mellem indhold og Økonomi - svært at begrunde (LL) ( Jonsson): 1 Txf8 So5 2 Lf3 TX'fj~ og 1 e4 Txe4 2 Dxh3 Sd6i. Slagtninger, grovheder - kald det hvad du vil; jeg vil i alt fald huske denne fine Meredith som en vanskelig elegant opgave. Bindingsmodelmatter (LL). Sehr originell und in besteckender Form (EB). Aufhebung je einer Fessel aus Tempomangel (FH). In Zugnot muss Schwarz w Figuren schlagen. Paradox (MN). Ut.mar-kt bland-verk: frester till många forsok (MO). Schon (ES) (Makarenko): A: 1 Lg4 Sf2 2

10 162 THEMA VANICUM njt. 63 exf2 Tc3i og B: 1 Tg4 Sc5 2 dxc5 Tf6;t.Fernverstellung im Grimshawlook: ein modisches Ereignis! (FH). En utmerket oppgave med en enkel og fin ide (BB). Grimshaw. Elegant. Der er det særlige ved bønder, at de skal "pirres", før de vil slå (LL). Die gute alte TL/LT Verstellung. Immer wieder frisch (EB). God (EH) (Pankratjev): A: 1 De4+ Le5 2 Kf5 Dc8i og B: 1 Tcf3 Te5 2 Kf4 Da4i. Gut (EB). Der Schnittpunkt e5 wird nach Schachgebot wechselseitig besetzt, was wiederum dem sk ein Fluchtfeld freimacht (MN) (Sørensen): 1 Se3 Te5+ 2 Sxf5 o=o=oi og 1 Sf2 Te2+ 2 Se4 Td1i. Ich habe Stunden verbracht. Achtung zu diesem Komponist! (JJB). Witzig! (FH). Særdeles smukt (AT). Kunsten at bevare rokaderetten (OK). En prima god ide (BB). Humor går aldrig af mode. Variationer med tårntræk med/uden rokade er velkendt (LL), der sender en ortodox opgave med samme ide Jac. Haring Interpolis Turn i Ta2? Le2! Løsn. 1 Lxc3! Sxa3/SxLc3 2 o-o-o/td1;t (Henrych): 1 Se8 Tc6 2 f6 Sf7 3Sc7 Td6i. Lustige Platzetauschen (MN). Platzwechsel von 4 Figuren (GS). Nur einphasig; ist fur heutige AnsprUche zu wenig (EB) (Nienoba J. A: 1c1L Ka5 2 Tc2 ~3 Lb2 Sb1i og B: 1 c1s Ka5 2 Lc2 Kxb5 3 Sd3 Se4i. Platzwechsel T/B und L/B mit Uw-Wechsel. Sehr apart! (EB). Nydelig (OK). Lettløst, men fin! (JB). ModelliEko med minor-fv & platsbyte. Bra! (MO). Forvandlinger + modelmatter er et interessant emne. I forfatterens sted ville jeg have bestræbt mig for at undgå Ka5 to gange (LL) (Welde): A: 1 b1t+ Tb6 2 Sc4 Tb33Sb2 Ta3i. B: 1 Dd5+ Tc6 2 Da2 Td6 3 Sc2 Td1i. Mange fine detaljer, bl.a. to gange frigørelse af ht (LL). En mesterlig minimaloppgave (BB). Mycket lyckad harmonisk variation, A/B (MO). Desværre bilø6elig i B: 1 Dg8 Txe6 2 Sc2 Td6 3 Da2 Td 1i. Duer +sbg7, hvad siger forfatteren? 4916 (Belokonj & Zujev): 1 g2 Kc7 2g1s Le4 3 Sf3 exf3 4 e2 f4 5 e1l f5 6 Lb4 f6 7 Lf8 Lg6i. Zwei Unterverwandlung mit Idealmatt. Grandios (EB) (Kitschigin & Belokonj): Meningen var 1 b5 Kxe4 2 b4 Kd5 3 b3 e4 4 b2 e5 5 b1l e6 6 Lf5 e7 7 Kf6 e8si. Feiner doppelter Excelsior mit Unterverwandlungen (MN). Men opgaven er bilø6 e.lig: 1 b5 Kxe4 2 b4 Ke5 3 Kh8 Kf6 4 b3 Kxf7 5 b2 Kxg6 6 b1l+ Kf7 7 Lh7 Lf6i. Men overraskende også i seks træk: 1 f5 Lc1 2 Kf6 Ld8 3 Ke5 Kf2 4 Kf4-5 g5 Lf6 6 g4 e3i (EH/LL) (Bartel): Sort bliver mat: Tl5d6 d8s 2 Kf8+ Se6i. Hvid bliver mat: 1 d8t Kf8+ 2 Td6 De6i. Gewohnlich verwohnt der Autor uns mit dobbelt so vielen Umwandlungen - beachtenswert, dass die Mattzlige auf die gleichen Felder erfolgen (TL). Ein netter Viersteiner (MN). Da Bartel plejer at lave alforvandling, er det måske netop en "forførelse", at der her er to forvandlinger! - 2x3 p (Dysted): Tilsigtet var 1 c1d Lh2 2 Dc5 Gb4 3 Dbd5 Sc4 4 Dcd4 Sd6i. Flere bilø-6ninge.jt i fire træk, men Ove Kroll gør det i tre: 1 Kf4 Sg4 2 Dd5 Sf6 3 Df5 Lh2i x4 p (Heinonen): Forfatterens løsning: 1 b4 f5 2 b5 f4 3 b6 axb6 4 e4 Ta3 5 Se2 Tg3 6 hxg3 f3 7 Th6 fxh6 8 La3 Lg7 9 Lb4 Ld4 10 Sa3 Le3 11 d4 Sf6 12 Dd2 o-o 13 o-o-o Se8 14 Kb1 Tf5 15 Sc1 Ta5 16 e5 Ta8 17 La6 d5 18 Th1 Lh3 19 gxh3 bxa6. Fundet af Thorwald Christiansen og Gunter Schiller. Ove Kroll har i midlertid igen fundet en bllø-6 ning, der afviger delt i spilforløbet: 1 d3 f5 2 Sa3 Sf6 3 Ld2 Kf7 4 Lb4 Se8 5 Dd2 Tg6 6 o-o-o b6 7 Te1 a6 8 e4 d5 9 Te3 f4 10 Th3 f3 11 Th6 gxh6 12 Kb1 Lh3 13 gxh3 Lg7 14 Se2 Lxb2 15 Lg2 Txg2 16 e5 Ld4 17 Sc1 Le3 18 d4 Tg3 19 hxg3 Kh p (Juel): 1 Kc5 Kf5 2 Kd5 Tc6i c;g---1kd3 Tf7 2 Ke4 Tf3i. Nettes TlffMA VANICUM n't Echo (MN). Ein tolles Echo. Bravo!! (EB). Kleines Koko=Ec ho mit Tempozug (TL). Herlig opgave. - 2x3 p (Koefoed): 1 c4+ Kd4 2 Sb3+ Kelf3 Sd2+ Kd4 4 Sdxf3+ Ke4 5 Sxg5+ Kd4 6 Kxf7=. 1 - Kd6 2 Sb7+ Ke6 3 Sd8+ Kd6 4 Sdxf7+ Ke6 5 Sxg5+ Kd6 6 gxf3=. Desværre dual i sidste variant: 2 Sxf7+ Kc6 3 Se5+ Kd6 4 gxf3 L- 5 K/BxL=. Få løsninger p (Olausson): Sk. 1 - Da4/Ta8 2 Dxd1+(Sg8)/Kxd1(Sg8) Dxd1/Ta1i. En stilling fuld af muligheder og forførelser: 1 Dxa3+(Th8)? Se3! 1 Kxd1(Sg8)? Da4! 1 Lc8/La6 Tc1! Løsn. 1 La8! Txa8(Lf1)/Da4 2 Kxd1/ Dxd1(Sg8)+ Ta1/Dxd1i og den anden 1 Dxf4(Dd8)+ Kg2 2 Dd2+ Dxd2i. Igen kun ganske få løsere! Usædvanligt med de mange muligheder i en Si-max. Godt løserobjekt. - 2x2 p (Poisson): 1 Kg8 2 Dg7 3 Kh8 4 Lg8 5 Kh7 6 Dh8 g6i. Kleine Rangierbahnhof. Nett (EB)..auf kleinstem Raum (MN). Ce st beau ca! (MO). Løserturneringen Direkte opgaver goo Schone Platzwechsel (JJB). Poison, ingen giftblandare precis. Skamtsam sagd (GN). Ny brik på det rømmede felt (LL). - 2 p (Widlert): 1 - Sd8 2 Kc7 Sc6 3 Ld5 Sd4 4 Kd8 Se6i. Ein feines Rundlauf (EB). Toller Fund (GN). S-Rundlauf - einfach aber/und schon (TL). Henrik Juel har gjort en lille opgave med samme materiale: Henrik Juel Hi? Koko Ld2 Se3 2 Lc1 Ke1i og kamæleon-ekkoet 1 Lc3 Sb2 2 Ke1 Sd3i (Zander): 1 Dg2 Dxh2 2 Dh3 Db8 3 Kc8 Da8=. Bilø-6ninge.Jt desværre: 1 Lg3 Dh2 2 Dh8 Dh4 3 Lb8 Dxd8= (TL) eller 1 Dg2 Dxh2 2 Db7 Ka8 3 Kc8 Kxb7= (TC) x4 p - Si+ Hi Fantasiopgaver g26 Ialt 1991 Total MAXIMUM nr (lbJ Erich Bartel, D EB (02) Bjarne Blikeng, N BB (07) J.J.Burbach, NL JJB Jørgen Børner, N JB (10) Nicolae Chivu, R (03) Thorwald Christiansen.. TC (10) Niels Danstrup """2 ""51 ""51 35(03) Henning Dysted (10) Karen Frydendahl (02) Erik Hansen EH (01) Fritz Hoffmann, D FH Peter Koefoed (05) Valerij Krivenko, SU Ove Kroll OK ) Kjeld Larsen ) Lars Larsen LL ) Lennart Larsson, S LeL ) Torsten Linss, D TL ) Gerhard Naujoks, S GN ) Vl~dislav Nefedov, SU u ) Manfred Nieroba, D MN 22 bf 1R (05) Michel Olausson, S MO lver Pedersen (13 Harald Rlidiger,D (02 Gunter Schiller, D GS (11 Leif Schmidt LS (11 Eugen Sorokin, SU ES Axel Tipsmark AT (04) L~i~i Vitale, I ~7(0~)

11 164 Tf/EMA VANICUM n'l. 63 Thorwald Christiansen lægger stæfkt ud i løserturneringen Denne ganggår løserpræmier til Erich Bartel, Niels Danstrup, Iver Pedersen og Axel Tipsmark. Til Iver for 13. gang - importerende! En tak til Erich Bartel, J.Burbach og Leif Schmidt, der alle har sendt dubletter til løserpræmier. En god måde at hjælpe klubben på. Løsning til hjernevrideren side 152 Løsningen forløber ganske tvangsmæssig sådan: 1 Ld8 b5 2 Kxg3 b4 3 Kh4 g3 4 Lb6 b3 5 Lf2! gxf2 6 g4i. I Arne Mangs: "DIE KUNST DES MATTSETZENS", 1983, skriver Mangs følgende kommentar: "Ja, auch an der Oberflache kann's lieblich platschern". Arne Mangs er et anagram for den kendte tyske problemforfatter Grasemann. Mangs døde kort tid efter udgivelsen af hans bog "DIE KUNST DES MATTSETZENS". Hans dødsdato er heri angivet som , den samme som Grasemanns. Men fødselsdatoerne er forskellige! Grasemann , Mangs ! NYTARSKONKURRENCEN FOR KOMPONISTER ved Holger Helledle At komponere opgaver på et 4x4 bræt er unægtelig en noget speciel betingelse at arbejde med. Og det var da også med en vis betænkelighed, at den blev valgt som "tema". Glædeligvis blev alle bange anelser gjort grundigt til skamme, da der indkom ikke mindre end 53 opgaver fra 8 forfattere! 6 opgaver har vist sig at være biløselige. De resterende opgaver viser et væld af ideer og muligheder. Se blot dette udvalg. Vi starter med fire "små" opgaver. For overskuelighedens skyld bruges i notationen altid et bræt med hjørnerne a1-a4-d4-d Gyorgy Bakcsi Budapest (H) Hi2 B: b2=sb : A: 1 Dxd2 Kb3 2 Kc1 Ta1i og~1 Kxa2 Td3 2 Db1 Ta3i. Hvis der her var tale om et 8x8 bræt, ville der være biløsninger af typen 1'Jic8Kb3 2 Dh8 Td1i. Brætstørrelsen bruges altså her til at begrænse dronningens bevægelsesfrihed Henrik Juel Kokkedal (DK) Serie-Hi4 2 løsninger 2+3 I 5078 bruges brættet til, med få brikker, at vise matstillinger i modsatte hjørner. 1 Ld2 3 Ka4 4 Lb4 Lxb3i og 1 Kd3 3 Kd1 4 Ld2 Lxb3i Bjarne Blikeng Kristianssund (N) H,!2 2 løsninger er den eneste af opgaverne, der arbejder med rokade, idet Blikeng fokuserer på brættets øverste højre hjørne. 1 Lc3 Td2 2 o-o Txc3i og 1 Txb2 Txb2 2 Ld3 Txa 1i. Ligesom i den første opgave ville der også her være biløsning på et større bræt. Rokaderetten kan selvfølgelig altid diskuteres, og det samme kan bondens dobbeltskridt i 5080: Tf/EMA VANICUM n n, Henry Tanner Helsinki (SF) Hi2 2 løsninger S4a3+ bxa3 2 Sb4 axb4di og 1 d1s! Kxc2 2 Sc3 bxc3i. Fire slag af ss. Da der ikke findes nogen regler på området, må det indtil videre være fantasien, der sætter grænserne Henry Tanner Helsinki (SF) i er en ganske almindelig totrækker med trækpligt! 1 Lb4! cxb2/ Ld3/bxc2 2 c3/sxb3/sxc2i. Der er matændring efter 1 - cxb2 og en lille forførelse 1 La2? bxa2! J.J.Burbach Hilversum (NL) i er imponerende med otte varianter. 1 Tb2! træktvang. 1 - Sxb4/ Sxc3/Sc1/Txb1 2 Txb4/Kxc3/Kxc1/ Kxb1i og 1 - Sxa3/Sxb2/Sd2/Txd3 2 Txa3/Kxb2/Kxd2/Kxd3i J.J.Burbach Hilversum (NL) =2 4+6 I 5083 skal hvid sætte sort pat i to--t"ræk. 1 bxc4s! træktvang. 1 - Sa3/Sb4/Sd4 2 Sxa3/cxb4S/cxd4S=. Tre forvandlinger til springer Christer Jonsson Skarholmen (S) =6 2 løsninger 2+1 Udgangsstillingen i 5084 er ganske pudsig. Forvandling til dronning giver mat i stedet for pat. Derfor 1 d4l! Kd3 2 La1 Kd2 3 Kb2 Kd3 4 Kb3 Kd2 5 Lb2 Kd1 6 Kc3= eller 1 d4t+! Kc3 2 Td1 Kb3 3 Td3 Kc4 4 Kc2 Kb4 5 Tc3 Ka4 6 Tb3=. Bemærk også de to fine træk La1/ Td1. Heldigt at de to løsninger begge er i seks træk Henry Tanner Helsinki (SF) Serie-Hi Opgaver med en lang entydig trækfølge begejstrer næsten altid, som f.eks Sort trækker 12 gange i en serie og opnår en stilling, hvor hvid kan sætte mat i et træk. Brikken på b1 er en græshoppe. Græshoppen springer over andre brikker og lander på feltet umiddelbart bag den brik, den har.spr-unget over. Problemet består her i, at få Græshoppen til b4. Derfor 1 Kb42Kc33Kc2 4 Kc1 5 Dd1 7 Kd3 8 Gd4 11 Ka4 12 Gb4 og nu Sb2i Henry Tanner Helsinki (SF) Serie-=19 (pat) 2+7 Madrasi, rex incl. Ved hjælp af Madrasi-betingelsen er 5086 blevet endnu længere. I Madrasi lammes en brik, når den trues af en brik med samme gangart. "Rex incl." fortæller, at det også gælder kongerne. Hvid trækker 19 gange i serie og sætter pat. 1 b4d (parerer skakken i udgangsstillin-

12 166 TllEMA VANICUM 1vt. 63 gen ved at lamme sd) 2 Ka2 3 Kxa3 4 Ka2 7 Kxd2 8 Kxd1 9 Kc1 13 Kxa4 14 Ka3 15 Ka2 16 Kb1 17 Kc1 18 Kd2 19 Kxd3=. Sort er pat. Bruges endnu mere sofistikerede betingelser som i 5087, kan vi nå op på 26 træk J.J.Burbach Hilversum (NL) Serie-Zielfeld c1 i 26 træk. Dobbel RandzUger, Wezirkonge a3 2+3 Serie-Zielfeld er vist ukendt for mange af læserne. På dansk må det vel hedde Serie-Målfelt. Wezirkongen (kan ikke trække diagonalt) trækker i serie 26 gange (langs brættets kant) og når målfeltet c1. 1 Ka4 2 Kb4 3 Kxc4 8 Kxa1 11 Ka4 14 Kd416Kxd218Kd4 21 Ka4 24 Ka1 26 Kc1! og målet er nået. Denne type opgaver løser ofte sig selv, men ikke altid Jorma Paavilainen Turku (SF) Serie-Hi : 1 Kd2 2 Tc1 3 La3 4 Dd4 5 ~ 7 Kb1 8 Lc1 9 Dc3+ Sxc3i. Og endnu bedre 5089: Henry Tanner Helsinki (SF) Serie-Si Hvid trækker 11 gange i serie. Med det sidste træk tvinger han sort til at sætte mat. 1 Lc2 2 Lxd3 3 Lxb1 6 Kd4 7 Ld3 8 Dc2! 10 Tal 11 Db2+ Lxb2i. Læg mærke til det elegante Dc2. Vi har nu set mat, pat og målfelt. I de to næste opgaver drejer det sig om blot at give skak. I begge opgaver optræder neutrale brikker. En neutral brik er både hvid og sort, dvs. den kan flyttes af begge parter Michel Olausson Goteborg (S) H I 5090 begynder hvid, og med sorts hjælpgiver hvid skak i andet træk. Der er 6 løsninger med hver sin minorforvandling. 1 - dxc3 2 Kc1 c4ng dc3 2 Kb2 c4ns dxc3 2 Ka2 c4nl+! Ikke nd+, da hvid også står i skak. 1 - d3 2 Kb2 d4ng Kxa3 2 d1ns nsxc3+ og endelig 1,~ Kxa3 2 d1nl nlxc Michel Olausson Goteborg (S) I 5091 skal hvid give skak i to træk. Først løsningen: 1 d4ns træktvang!! 1 - nlxb3/nlxd3 2 nla2/ c3(cxb3) nsxb3/nsxc2 2 nsd2/ nsa Gxb2/Gxd4 2 b4g bxc2 2 nla Ka2/Kb2/K- 2 bxc4nld/bxc4ns/nsxb3+. Der er mange fine forførelser, som bør studeres grundigt. 1 bxc4nl? Kc1! (Ka1? 2 d4ng+!). 1 bxc4nd? d2! (Ka1/Kc1? 2 d4ng/cxd3+!). 1 dxc4nd? Ka1! og 1 d4nd/t? nd/txc4! Flot Erich Bartel Augsburg (D) H==2 Circe Kænguru a4 4 Alle brikker i 5092 er også neutrale. Brikken på--arler en Kænguru (Kæ), der har en større springkraft end Græshoppen. Den hopper derfor gerne over flere brikker. Slås en fantasibrik i circe, vender den THEMA VANICUM M tilbage til det forventede forvandlingsfelt. H==2 betyder Hjælpedobbeltpat. 1 nkæd1 nkæa4 og nu sker der noget 2 cxd1nkæ (Kænguru d1 vender tilbage til d4) bxa4nkæ == (Kænguru a4 vender tilbage til a 1). Nu står der en Kænguru i hvert hjørne, og hverken hvid eller sort kan trække. De to sidste opgaver er inspireret af Løser-nes nytårskonkurrence, med temaet Illegal Clusters (se forklaring i TD 61) Flemming Sørensen Århus (DK) Illegal Cluster +st,+sl,+ss 2 løsninger 1+1 I 5093 er der to løsninger. 1) Der tilføjes stc1, ssb1 og sla1. En pudsig stilling. Fjernes en af sorts officerer, bliver stillingen legal. I alle tre tilfælde efter forvandling! 2) Tilføj slb2, ssc1 og stal Henry Tanner Helsinki (SF) Illegal Cluster +st,+sl,+ss 3 løsninger har tre løsninger. 1) Tilføj stb4-;-slc5og ssb3. 2) Tilføj stc2, slb3ogssc4. 3) Tilføj stdl, slb1 og ssc3. Der er faktisk en sammenhæng mellem de løsninger: De tre sorte officerer ttspærresindetti hver sin løsning. Vi håber læserne har haft fornøjelse af de udvalgte opgaver. Der er jo tale om en konkurrence, og desværre kan ikke alle opgaver få en præmie. Det har været svært at vælge enkelte opgaver ud som de bedste, men valget er faldet på følgende: 1 PR 5091 af Michel Olausson (S) for opgavens store indhold og specielt for de fine forførelser. 2 PR 5082 af J.J.Burbach (NL) for otte varianter i en i2. 3 PR 5089 af Henry Tanner (SF) for en god serietrækker med fin entydighed i trækfølge. 4 PR 5084 af Christer Jonsson (S) for 2 minorforvandlinger med tre brikker i seks træk. Feil og rettelser ved Holger Helledie Med venlig hjælp fra Flemming Madsen, Grønland - der har boet flere år i Sovjetunionen - er det endelig lykkedes at tyde et gammelt russisk brev. Vladimir Kozhagin påpeger forgængere til to ældre opgaver Hannelius (26/35): Briktro 6 ojtgæng e'l af A.Petrusjenko, SOVET SKAJA BELORUSSIJA , og 3539 Hultberg (44/84): Spejlvendt lo'lqænqe'l af Vladimir Kozhagin, VESONIK Chivu (51/60): Har været vanskelig at få korrekt. Et sidste forsøg. 4060V. Nicolae Chivu Si Løsn.: 1 d3 d5 2 Le1! d4 3 Dd2 h6 4 Sf4 h5 5 Lf2 h4 6 g4 h3 7 Le3 dxe3 8 Df2+ exf2 9 Sg2 hxg2i.

13 168 THEMA VANTCUM ~"' Chivu (56/181): Endnu et forsøg. Desværre er springeren kommet til at stå lidt fjernt. 4523V. Nicolae Chivu Si Løsn.: 1 Ld6 Kh7 2 Dg8+ Kh6 3 Lf8+ Kh5 4 Lf7+ Kh4 5 Le7+ Kh3 6 Le6+ dxe6 7 Sc2 e5 8 Se1 e4 9 Sf3 exf3 10 Dg2+ fxg2i Gheran & Chivu (56/183): Vi haber korrektionen holder. Det er en udmærket opgave. Samme løsning. BRITISH CHESS MAGAZINE Da stillingerne er næsten identiske (incl. dual), undlader vi diagram Sonnenfeld (58/38): Opgaven errned uvæsentlige ændringer tidligere offentliggjort i PROBLEEM BLAD /10. Forfatteren oplyser efter redaktionens henvendelse, at han ikke var vidende om offentliggørelsen, og nu blot har indsendt opgaven igen. Se også opgave 4756 nedenfor. 4698V Dysted (58/39): Kraftige ændringer har været nødvendige for at få opgaven korrekt. 4698V. Henning Dysted 4538V. N.Gheran & Nicolae Chivu SH;t7Madrasi 3+6 Hi Circe Davidenko (57/20): Hilding Froberg, artiklens forfatter, har fundet en forgænger: Johan Scheel, Løsning: 1 Te5 2 Dh1 3 Te6 4 Ke5 5 Sd6 6 Lf5 7 Sf4+ Kxh1i Sonnenfeld (59/59): Ligeledes med små ændringer :U.dli..g e"- e ou en.t Ugg j oct: i PROBLEEMBLAD 1I Meddelt af Erich Bartel. Vi offentliggør ikke yderligere opgaver af forfatteren. BRUG DIT BLAD - SKRIV TIL REDAKTØREN! DANSK SKAKPROBLEM KLUB Formand: JAN MORTENSEN, Hovmarken 24, Fløng,DK-2640Hedehusene,Danmark. Tlf Kasserer: STEENCHRISTENSEN, Skodsborgvej350,2.tv., DK-2850Nærum,Danmark. Tlf Postgiro (Pris 1991:130kr.) Bestyrelsesmedlem/ HOLGERHELLEDIE.Damvej52, DK-8471Sabro, Danmark. Bibliotekar: Tlf Bestyrelsesmedlem: LEIFC.SCHMIDT,RådmandBillesvej 25, DK-2610Rødovre,Danmark. Tlf Fast medarbejder: LARSLARSEN,BorgmesterAndersensvej35, 1., DK-6400Sønderborg, Danmark.Tlf

Grundlæggende kendetegn ved slutspil

Grundlæggende kendetegn ved slutspil Hvad kendetegner så slutspilfasen i skak? De grundlæggende kendetegn er 1. Kongerne spiller en vigtig og aktiv rolle i slutspilfasen Den aktive konge 1-5 2. Fribønders betydning øges betydelig i slutspillet

Læs mere

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder.

Fribonden (1) Hvid i trækket skaber en fribonde: 1. b6, axb6 ( 1. -, cxb6 2. a6 og vinder) 2. c6!, bxc6 3. a6 og hvid vinder. Fribonden (1) En bonde, som ikke har nogen fjendtlig bonde foran sig, hverken på samme linje eller de to tilstødende linjer kaldes en fribonde. Den kan kun hindres i at avancere ved hjælp af officerer

Læs mere

Skakopgaver for mestre

Skakopgaver for mestre Skakopgaver for mestre Kongediplom Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning...... Test 1: Test 2: Test 3: Test 4: Test 5: Test 6: Test 7: Test 8: Test 9: Test 10: Hvilken åbning?.. Åbningsfælder. Udvikling.....

Læs mere

Mester i kongernes spil

Mester i kongernes spil Mester i kongernes spil 3 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Åbningsspil 9 Kapitel 2: Midtspil 11 Kapitel 3: Slutspil. 13 Kapitel 4: Centrum og udvikling. 15 Kapitel 5: Rokade og

Læs mere

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard.

Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Jacob Aagaard stormester med turneringssejr i Arco, Italien. En hurtig rapport fra Tyskland af Jacob Aagaard. Da tyve ratingpoint for lidt åbenbart var vigtigere end at jeg har haft den tredjebedste sæson

Læs mere

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24

NORDALS SKOLESKAK KLUB. Side 24 Hvid spiller derfor: 1.Kb2!, g3 Heller ikke andre bondetræk er stort bedre: 1..., f3 2.Db8, f2 3.Df4 og sort er færdig 1..., h2 2.Dg2, g3 3.Df3, Kh3 4.Kc2 osv. og iøvrigt heller ikke kongetræk: 1..., Kg3

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 4 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 4. RUNDE spillet den 23. april 2013 Mester-gruppen Thomas Grotkjær, Solrød

Læs mere

Skole Skak Lærerens Håndbog

Skole Skak Lærerens Håndbog Skole Skak Lærerens Håndbog Side: 1 Indholdsfortegnelse Skakskolen 3 Grundlæggende regler Generelt 4 Grundlæggende teknik Generelt 5 Åbningsspillet i skak Generelt 6 Taktik 1 Generelt 7 Taktik 2 Generelt

Læs mere

Moderne mesterpartier

Moderne mesterpartier Moderne mesterpartier 2 Forlaget Bedre til skak Indhold [Sidetal i indholdsfortegnelsen svarer til den trykte bog og ikke til denne korte netudgave] Indledning... 6 Kapitel 1: Spasskij. 9 Kapitel 2: Fischer..

Læs mere

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1

Bondeslutspil (2) Copyright 23.10.2007 by Dansk Skoleskak - Pædagogisk Udvalg 1. udgave Side: 1 Når bønderne er låste K + 2B mod K+B Ventetræk Skab en fribonde K+B mod K+B (Ikke fastlagte) K+2B mod K+2B K+2B mod K Flere Bønder Side: 1 Når bønderne er låste (1) Hvid trækker Blokerede bønder. Den konge

Læs mere

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen

GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2. Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen GLADSAXE SKAKFORENINGS 80-ÅRSJUBILÆUMSTURNERING 2013 BULLETIN NR. 2 Partikommentarer: Kaare Vissing Andersen / Fotos: Alex Madsen 2. RUNDE spillet den 9. april 2013 Mester-gruppen Henrik Mortensen, Horsens

Læs mere

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker.

Bindinger. En bundet brik kan ikke længere medregnes som forsvarer af en anden truet brik eller som angriber af modstanderens brikker. indgår i arsenalet af muligheder for taktisk spil. Først og fremmest benyttes den hæmmede bevægelighed til at angribe den bundne brik med flere brikker, indtil modparten ikke længere er i stand til at

Læs mere

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse:

Gul serie: Dette hæfte tilhører: Navn: Klasse: er derfor at fjerne springeren fra e6! Lad os forsøge: 30.Sf4+, Sxf4 31.b6, Se6 32.Kb5 (ikke b7 pga. Sc5+ som set før), Sd8 og sort vinder. Alt dette så hvid, hvorfor han opgav. DEN GULE SPRINGER Side

Læs mere

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012

Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Ernst Bindzus dansk mester! Tæt og nervepirrende opgør ved DM i skak for blinde og svagtseende 2012 Spillerne levede igen op til mine forventninger om et godt og spændende mesterskab, da DM i skak blev

Læs mere

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen

Interne træk. december 2006 årgang 43, nr. 2. - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk december 2006 årgang 43, nr. 2 - og bagefter spillede de skak på dugen Interne træk rodovreskakklub.dk december 2006, årgang 43, nr. 2 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre

Læs mere

Nyhedsbrev Chess House august 2011

Nyhedsbrev Chess House august 2011 Nyhedsbrev Chess House august 2011 Chess House Sommerskak 2011 CH Sommerskak blev afviklet som en 7 runders Schweizer-turnering i dagene 27. juni 3. juli med 20 deltagere. Torben Kyhl Sørensen (ego) var

Læs mere

Kære alle! 14. juni 2014

Kære alle! 14. juni 2014 Kære alle! 14. juni 2014 Løsning på Opgave nr. 2: 1. Lc6 som dækker b5 der truer nu Da7# Der er nu 2 Grimshaw-træk: Hvis sort trækker 1. Tb6 følger Da3# Hvis sort trækker 1. Lb6 følger elegant b8s# (andre

Læs mere

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.

Viborg Hærvejsturnering af Poul Søndergaard. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl. Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k

Skidt eller kanel. -+t+-+l+ +-+-O-Vo -O-O-+o+ T-MpPo+o+-B-P-+ +-+-+-+pp-+b+pp. +-R-+r+k BENT LARSEN Skidt eller kanel Var gevinsten fortjent? Var det held? I hvert fald sjovt, at det kan lade sig gøre, og med ufortjente halve og hele point vinder man mange flere turneringer! Amerikansk turist:

Læs mere

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian

20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN. Henrik-Christian 20. marts 2016 DWSU s medlemsblad, 2016 / 05 SKAKPOSTEN IT AINT OVER (2) IT AIN T OVER Sådan nynnede Jesper flere gange under sit parti mod Mic, først nede med en bonde, så oppe med en kvali og siden under

Læs mere

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3

2006 nr. 3. Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 2006 nr. 3 Klubblad for Birkerød Skakklub 2006 Nr. 3 1 Den Røde Løber opbygge, med start forrige år hos Arne og sidste år hos Bent Guldborg. Med venlig hilsen Jesper LÆS I DETTE NUMMER OM: - Overraskelser

Læs mere

DANICUM ROKADE-OPGAVER MED HVID K-D-S DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Hanspeter Suwe, Winsen in Holstein IDI

DANICUM ROKADE-OPGAVER MED HVID K-D-S DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Hanspeter Suwe, Winsen in Holstein IDI 5095.Jørgen Møller 3 PR Nuova Rivista 5. betingelsest. 1890-91 DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Mat i 3 træk 1o+12 Subscription fee for 1991: DKK130,00. Payments to postal account: Capenhagen 6403867. ROKADE-OPGAVER

Læs mere

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub

Nr. 2 August 2007. Furesø. Skakklub Nr. 2 August 2007 Furesø Skakklub Side 2 August 2007 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 KM i Hurtigskak 2007...2 Skakkens Dag...2 KM2007 tabeller...3 Klubmesterens partikommentarer.4 Holdskak...6

Læs mere

Holdskak: 1. runde (19. oktober)

Holdskak: 1. runde (19. oktober) Holdskak: 1. runde (19. oktober) Inden du læser runderapporterne fra mig og Lars, brug 5-10 min. på at løse disse skakopgaver som alle er fra denne runde: Odense 1 vs. Frem 3, bræt 3: Thor Bendix Jesper

Læs mere

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014

Kl K ub b Bl B ad No 1 2014 Klub Blad No 1 2014 Førsteholdet i Mesterrækken v/jens Madsen På en grå regnvejrssøndag i oktober, nærmere bestemt 27.10.2013 tog 1. holdet hul på sæsonens holdturnering, da vi gæstede Lemvig. Efter sidste

Læs mere

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6

Nr. 2 Ap A ril l 200 0 6 Nr. 2 April 2006 Side 2 April 2006 APR MAJ Ti. 4/4 Klubmesterskab, 8. R. Ti. 11/4 Klubmesterskab-udsat (Påskeugen) Ti. 18/4 Klubmesterskab-udsat + 9. R Ti. 25/4 Klubmesterskab, 9/10. R. Ti. 2/5 Generalforsamling

Læs mere

ET STORT TILLYKKE. 7480. J.A. Broholm "320 DanskeSkakopgaver" 1902. S#3 c+ 6+7

ET STORT TILLYKKE. 7480. J.A. Broholm 320 DanskeSkakopgaver 1902. S#3 c+ 6+7 7480. J.A. Broholm "320 DanskeSkakopgaver" 1902 S#3 c+ 6+7 Subscriptionfee for 1998 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867 THEMA

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM 9773. Ernests Gize 2 PR Arbejder-Skak 1957 #3 C+6+11 Subscription fee for 2005: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK!BAN: DK95 3000 0006 4038 67 THEMA

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 5774. Henry Eriksen 988, Magasinet 1936-09-13 TilegnetV.Buhelt

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 5774. Henry Eriksen 988, Magasinet 1936-09-13 TilegnetV.Buhelt 5774. Henry Eriksen 988, Magasinet 1936-09-13 TilegnetV.Buhelt Mat i 3 træk 7+7 Subscriptionfee for 1994: DKK 150. Europe: DEM 45. OutsideEurope: USD 30. Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867.

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02 6699. Johs. Pedersen Vejle Social-Demokrat 1932-01-02 #3 c+ 11+9 Subscription fee for 1996 (Scandinavian mernbers): DKK 150. Europc: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold:

Bjørnen. Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009. Indhold: Bjørnen Medlemsblad for Herning Skakklub 33.årgang, nr. 3. 2009 Indhold: Referat fra Generalforsamling 4-by turnering Amtsmesterskab 2009 Partier fra Amtsmesterskabet 2009 DM i Silkeborg 2009 Holstebro

Læs mere

THEMA DANICUM. 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888

THEMA DANICUM. 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888 5406. H.V.Amtz 175, Ill. Familie-Journal 6/5 1888 Mat i 2 træk 9+8 Subscription fee for 1993: DKK 150,00. Payments to postal account: Copenhagen 6 40 38 67. THEMA DANICUM ISSN 0105-0117 * Vol. 9 Oktober

Læs mere

Konge og bonde mod Konge (1)

Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod Konge (1) Konge og bonde mod konge er en god idet at kunne mestre i forbindelse med slutspil. Vi skal derfor se en række stillinger som skal kunne spilles korrekt. Vi starter med nedenstående

Læs mere

En god idé for at løse en 3-trækker er at starte med at lade sort trække først. Så dukker der altid nogle idéer op.

En god idé for at løse en 3-trækker er at starte med at lade sort trække først. Så dukker der altid nogle idéer op. Problemskak 3 trækkere 13. september 2016 I de foregående artikler har vi beskæftiget os med 2-trækkere med tilhørende temaer og skakstudier. Jeg vender tilbage til dem på et tidspunkt, men i denne artikel

Læs mere

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6

1, Kd7 2.Kb5 2.Kc5 Kc7 2, Kc7 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 3.Kc6! 3.Kd6 Kf5 3, Kg5 4.Kd7, Kf5 5.Kd6 A) 1, Kd7 2.Kb5, der truer med at besætte nabofeltet b6 (du så vel, at 2.Kc5 besvares med Kc7 og remis). Sort må nu spille 2, Kc7. Hvid svarer med 3.Kc5, Kd7 4.Kb6 og vinder. B) 1, Kf7 2.Kc5, Kg6 Pas på!

Læs mere

THEMA DANICUM. 5864. Chr.Christenscn 127, Die Schachwelt 1911-07-20 1 HO. Mat i 3 træk 10+7

THEMA DANICUM. 5864. Chr.Christenscn 127, Die Schachwelt 1911-07-20 1 HO. Mat i 3 træk 10+7 5864. Chr.Christenscn 127, Die Schachwelt 1911-07-20 1 HO Mat i 3 træk 10+7 Subscription fec for 1994: DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Paymcnts to postal account: Copcnhagen 640-3867.

Læs mere

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112

THEMA DANICUM KAVALKADE DANSK SKAKPROBLEM KLUB. ved Jan Mortensen. 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 4366. Einar Knudsen 3300, Skakbladet 193112 Mat i 4 træk 4+5 KAVALKADE ved Jan Mortensen THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 7 Juli 1989 Nr.

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 3495. Svend Christensen 1404, Arbejder-Skak 1944/10 Mat i to træk 9+9 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 6 Oktober 1986 Nr. 44 WALTHER JØRGENSEN

Læs mere

THEMA DANICUM. 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878. #2 c+ 10+9

THEMA DANICUM. 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878. #2 c+ 10+9 6526. C. Dahl Nordisk Skaktidende1878 #2 c+ 10+9 Subscription fee for 1996 (Scandinavianmembers): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867. THEMA DANICUM

Læs mere

7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928. #2 c+ 8+10

7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928. #2 c+ 8+10 7126. Iver Pedersen Die Schwalbe 1928 #2 c+ 8+10 Subscr iption fee for 1997 (Scandinavian members): DKK 150 Europe: DEM 45 Outside Europe: USD 30 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA DANICUM

Læs mere

THEMA DANICUM WALTHER JØRGENSEN DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5

THEMA DANICUM WALTHER JØRGENSEN DANSK SKAKPROBLEM KLUB. 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5 4550. H. Hannemann 988, Skakbladet 1913/5 Selvmat i 3 træk 9+5 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 8 Januar 1990 Nr. 57 WALTHER JØRGENSEN 3.

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM 7643. Magasinet 1941 #4 c+ 3+4 Subscription fee for 1999 - (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM

Læs mere

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM:

SKAKKlUB RØDOVRE PROGRAM: INTERNE TRÆK RØDOVRE SKAKKlUB NR. 1 FEBRUAR 1990 27.ÅRGANG PROGRAM: 20. februar: Vinterturnering. 27. februar: KSU-Holdkampe: I-holdet oversidder. II-holdet ude mod Amager III III-holdet hjemme mod Lyngby-Virum.

Læs mere

7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932. #2 c+ 5+1

7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932. #2 c+ 5+1 7729. Svend Jørgensen Arbejder-Skak 1932 #2 c+ 5+1 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

THEMA DANICUM. Hvid konges rejseeventyr V. DANSK SKAKPROBLEM KLUB. u 5+11. ved Jan Mortensen. 4634. H. Gormsen 5736, Nationalt.

THEMA DANICUM. Hvid konges rejseeventyr V. DANSK SKAKPROBLEM KLUB. u 5+11. ved Jan Mortensen. 4634. H. Gormsen 5736, Nationalt. 4634. H. Gormsen 5736, Nationalt. 1920-03-ZI Mat i 2 træk 11+10 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 8 ae_ril 1990 Nr. 58 Hvid konges rejseeventyr

Læs mere

THEMA DANICUM. Dom i THEMA DANICUMs årsturnering for 2-matter 1983 DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM. Dom i THEMA DANICUMs årsturnering for 2-matter 1983 DANSK SKAKPROBLEM KLUB 3738.Verner Skovlund 1-2 PRSkakbladet 1958/3 Selvmat i to træk 11+9 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 6 Juli 1987 Nr. 47 Dom i THEMA DANICUMs

Læs mere

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2

8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937. #2 c+ 5+2 8654. Steffen Helweg Berlingske Tidende 1937 #2 c+ 5+2 Subscription fee for 2002 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: EURO 25 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867 THEMA

Læs mere

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29.

51 E84 Friis, Carsten Bank Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet 2010) c4! 26. g3 xc1 27. xc1 xe4 28. a7 d5 29. 51 E84 Friis, Carsten Bank 2326 - Frantsen, Tom 2106 ½:½ (Fynsmesterskabet ) 4-2- 1. d4 f6 2. c4 d6 3. c3 g6 4. e4 g7 5. f3 O-O O 6. e3 c6 7. ge2 a6 8. d2 b8 9. O-O-O O b5 10. cxb5 axb5 11. d5 b4 12. dxc6

Læs mere

8586. Harry Petterson Arbejder-Skak1939

8586. Harry Petterson Arbejder-Skak1939 8586. Harry Petterson Arbejder-Skak1939 #2 f c+ 4+3 Subscriptionfee for 2002 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe: EURO 25 Outside Europe: USD 35 Paymentsto postal account: Copenhagen640-3867 THEMA DANICUM

Læs mere

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012

Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Chess House Nyhedsbrev Juni 2012 Ny bestyrelse Siden det sidste nyhedsbrev har vi holdt generalforsamling den 29. marts og valgt en ny bestyrelse. Niels Bøye, Lars Noe, Gert Madsen og Martin Matthiesen

Læs mere

THEMA DANICUM. Henrik Juel 60 år ved Leif Schmidt. 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 3+0. Illegal Cluster

THEMA DANICUM. Henrik Juel 60 år ved Leif Schmidt. 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 3+0. Illegal Cluster 9540. Henrik Juel HO 10 TT. Phenix 1998 Illegal Cluster Tilføj skdtlsb 3+0 B: Lc6~b7 Subscription fee for 2005: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003

Skakklubben Centrum Nr. 7 - September 2003 Nr. 7 - I dette nummer: Referat fra generalforsamlingen Klubbens regnskabr 1. runde af klubturneringen Lynturneringer neringer Pokalfinalen Bestyrelsen anno 2003 Jens Nielsen- Brian Isaksen - Poul G. Jensen

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 4 * November 2008 * 57. årgang Dennis Jørgensen, Allerød Skakklub, blev vinder af Danske Bank Weekendturnering oktober 2008. Julelyn tirsdag den

Læs mere

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann

Interne træk. Marts 2004 årgang 40, nr. 3. Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk Marts 2004 årgang 40, nr. 3 Den nye formand hedder Per Kühlmann Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub marts 2004, årgang 40, nr. 3 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610

Læs mere

THEMA DANICUM. 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8

THEMA DANICUM. 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8 6626. K.A.K. Larsen Skakbladet 1929 #2 C+ 8+8 Subscription fee for 1996 (Scandinavian members): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen 640-3867. THEMA DANICUM

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening

Dansk Skak Unions Støtteforening Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2009 Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 3. april 2010 kl. 18.00 på spillestedet for DM i skak,

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 2696. Georg Thomas 2 PR Magasinet 8-12-1946 Mat i to træk 11+11 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 Juli 1984 Nr. 35 Dom i THEMA DANICUMs

Læs mere

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE

April 1976 TOTRÆKSKAVALKADE THEMA DANICUM Nr. 2 April 1976 1. årg. REDAKTION: Videnskabelig redaktør: Løsningsredaktør: (Løsningsfrist: 6/5) Teknisk redaktør: ISSN olo5-oll7 JAN MORTENSEN, Set. Olavsalle 44 DK-2630 Tåstrup, Danmark,

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. :wag.:r.a: s);5j'i::kt:åi": cmora (s)

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB. :wag.:r.a: s);5j'i::kt:åi<ue::a.:ra RYSKA:c;\~$81.lt~'it':~.'en'gti:1~f1gf'f3.>: cmora (s) 5537. Georg Thomas Magasinet 1939 Mat i 2 træk 8+6 Subscription fee for 1993: DKK 150,00. Payments to postal account: Copenhagen 6 40 38 67. THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB ISSN 0105-0117 * Vol. 9

Læs mere

8294. Axel CroneCruusberg BerlingskeTidende 1940 #3 C+ 5+2

8294. Axel CroneCruusberg BerlingskeTidende 1940 #3 C+ 5+2 8294. Axel CroneCruusberg BerlingskeTidende 1940 #3 C+ 5+2 Subscriptionfee for 2001 (Scandinavianmembers): DKK 175 Europe:DEM 50 OutsideEurope: USD 35 Paymentsto postalaccount: Copenhagen640-3867 THEMA

Læs mere

Kvadratet (1) Hvid trækker

Kvadratet (1) Hvid trækker (1) Bondens kvadrat dannes af fire hjørner. Bondens eget felt (h6) er det første hjørne, bondens forvandlingsfelt er det næste (h1), hvorefter de to sidste hjørner bliver (c6 og c1), da der jo er tale

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB 2953. Poul Hage HO Nationaltidende 1940-05-12 Mat i tre træk 6+9 THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM KLUB Ansvarshavende redaktør: JAN MORTENSEN ISSN 0105-0117 * Vol. 5 Ae,ril 1985 Nr. 38 WILLY ENGGREN Problem/øsere

Læs mere

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM. 6853. Otto Meisting 1 PR Jemtlands Tidning 1886

THEMA DANICUM DANSK SKAKPROBLEM. 6853. Otto Meisting 1 PR Jemtlands Tidning 1886 6853. Otto Meisting 1 PR Jemtlands Tidning 1886 THEMA DANICUM #3 c+ 8+6 Subscription fee for 1997 (Scandinavian members): DKK 150. Europe: DEM 45. Outside Europe: USD 30. Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang

HVIDOVRE SKAKBLAD. Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang HVIDOVRE SKAKBLAD Medlemsblad for Hvidovre Skakklub * Nr. 1 * Februar 2009 * 58. årgang Sune Berg vender tilbage mandag d. 16. marts til underholdning og simultan. Pæne præmier af Danske Bank, Hvidovre.

Læs mere

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968

SK68-nyt. Nr.2. December 2004, årgang 29. Klubblad for Skakklubben af 1968 December 2004, årgang 29 SK68-nyt Klubblad for Skakklubben af 1968 Nr.2 Information Europacup: SK68 bedste nordiske nation! Heltene var om klubben 2 Europacup! 3 Prestigeopgør 14 Quo usque tandem 18 5.-holdets

Læs mere

Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012

Skakolympiade for blinde på hotel Le Royal Méridien Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Skakolympiade for blinde på hotel "Le Royal Méridien" Chennai Indien, 9. - 20. August 2012 Til olympiaden for blinde og svagtseende havde Danmarks Blindeskak udtaget følgende 4 spillere: Bræt 1: Ernst

Læs mere

Skakklubben CentrumHusk!

Skakklubben CentrumHusk! Husk! Sæsonen begynder 8. august I dette nummer: Lederen Esbjerg Weekend K-skaklandskamp Klubturneringen slut Hurtigskak i Kolding Caissa-arrangement Vesterhavsturneringen... og ikke ret meget mere Nr.

Læs mere

9874. Karl Nielsen Tilegnet DSK Skakbladet 1937 #3 C+ 11+12

9874. Karl Nielsen Tilegnet DSK Skakbladet 1937 #3 C+ 11+12 9874. Karl Nielsen Tilegnet DSK Skakbladet 1937 #3 C+ 11+12 Subscription fee for 2006: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK!BAN: DK95 3000 0006 4038

Læs mere

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8

Blåbærvej 48, DK-8471 Sabro, Danmark. hhell@tdk.dk. 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905. #2 c+ 11+8 7812. Poul Helweg Mikkelsen I PR Ystad Allehandas T. 1905 #2 c+ 11+8 Subscription fee for 1999 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen

Læs mere

Det rigtige svar er A.

Det rigtige svar er A. Løsninger på julequiz en 5. januar 2015 Tidsfristen for indsendelse af løsninger til julequiz en er udløbet, og en vinder er fundet: Palle Henriksen havde 9 rigtige ud af 10, og han vandt derfor den udsatte

Læs mere

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub

Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Klubblad for Vejlby-Risskov Skakklub Nr. 2 2003 Silver edition Danmarks royale skakblad Eksklusivt interview med Mary Donaldson på side 12. Vejlby Risskov Skakklub spiller hver mandag kl. 19.00 i Vejlby

Læs mere

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1

Skørping Skakklub. løst og fast omkring. September 2014. 41. årgang, nr. 1 løst og fast omkring Skørping Skakklub September 2014 41. årgang, nr. 1 Forsidestillingen, hvor hvid er i trækket, er indsendt af Søren Hauge, der var meget begejstret over hvids afslutning på kampen.

Læs mere

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO!

Dette nummer: Flot artikel af Nikolai Skousen om comebacket i ØBRO! Skakforeningen ØBRO Rosenvængets Allé 31 2100 København Ø Telefon: 35 26 15 87 Giro: 1 09 52 42 Klubaften: Mandag 19-24 Juniorer: Mandag og onsdag 15.30-18.30 Internet: www.oebroskak.dk 62. årgang Nummer

Læs mere

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse

Side 2 Juni Æresmedlem. Indholdsfortegnelse Nr. 3 Juni 2006 Side 2 Juni 2006 Indholdsfortegnelse Æresmedlem 2 Klubmester 2006 Mit første... 3 KM i hurtigskak tabel 5 KM i hurtigskak artikel 6 Sæsonprogram 8 Pokalturneringen 10 KM 2006 tabeller 12

Læs mere

Løsninger på Julequiz 2015

Løsninger på Julequiz 2015 Løsninger på Julequiz 2015 4. januar 2016 Kære alle! Tidsfristen for indsendelse af løsninger til Julequizen er udløbet, og der er modtaget 4 løsninger, som alle er rigtige. Der er derfor blevet trukket

Læs mere

ISSN0105-0117. (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663.

ISSN0105-0117. (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. THEMA DANICUM Nr. 7 (23) Juli 1981 Vol. 3 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (Qriainal-ooaaver) DK-2640Hedehusene,Danmark, Tlf. (02)164663. Løsningsredaktør: WILLY

Læs mere

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663.

ISSN0105-0117. (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663. THEMA DANICUM Nr. 8 (24) Oktober 1981 Vol. 3 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN,Hovmarken 24, Fløng (-opgaver) DK-2640Hedehusene.Danmark. Tlf. I02l 164663. Løsningsredaktør: WILLYENGGREN.Vigerslev

Læs mere

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015

29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN. Torben-Christian Ordrup, 18. august 2015 29. august 2015 DWSU s medlemsblad, 2015 / 11 SKAKPOSTEN IT AIN T OVER until the fat lady sings. I operaen fortsætter de altid til den bitre ende. I skak sker det kun sjældent, fordi der enten tages remis

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr December 2003

Skakklubben Centrum Nr December 2003 Nr. 10 - I dette nummer: Klubturneringen Holdturneringen Kasparov i København Den døde læge Hans Nissen Cup V erdens bedste på lynvisit Skakklubben Centrum Bestyrelse: Formand Brian Isaksen Jakob Gejsings

Læs mere

Fra åbning til slutspil

Fra åbning til slutspil Fra åbning til slutspil 2 Forlaget Bedre til skak Indhold Indledning... 6 Kapitel 1: Skomagermat 9 Kapitel 2: Forsvar af kongen.. 11 Kapitel 3: Godt åbningsspil. 13 Kapitel 4: Gambit eller solidt 15 Kapitel

Læs mere

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022

Mette Dalsgaard Larsen dalsgaardlarsen@webspeed.dk tlf. 8662-3211 Morten Fabrin fabrintjele@mail.dk tlf. 8799-0022 Formand: Poul Søndergaard poulskakfu@hotmail.com tlf. 8661-0170 (mobil 5094-0231) Kasserer: Ejner Bank Andreasen 8335@bogpost.dk tlf. 8662-6883 Bjarne Nielsen bnielsen@post11.tele.dk tlf. 8799-7901 Mette

Læs mere

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården

Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Nr. 3 December 28 Furesø Skakklubs 75 års jubilæumsdag i november på Ellegården Side 2 December 28 Nekrolog over en Hædersmand! Onsdag, den 23. juli 28 døde vores ældste æresmedlem, Richard Kofoed, lige

Læs mere

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø.

Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Dyb koncentration ved oprykningskampen mod Sorø. Nr. 2 Møn Skakklub Sponsor 3 maj 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51, 4780 Stege 22 94 96 22, larsb.jensen@yahoo.dk

Læs mere

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012

Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 Dansk Skak Unions Støtteforening Årsmeddelelse 2012 ~ 1 ~ Generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening, lørdag d. 30. marts 2013 kl. 18.00 på spillestedet for

Læs mere

RO-O-OKADEN. Legehjørnet

RO-O-OKADEN. Legehjørnet RO-O-OKADEN Legehjørnet Sæsonen er startet og det blev endnu engang med en tidshandicapturnering hvor formålet er i hvert part i at tilgodese den svagere part, med rigtig meget ekstra tid. Vinder i år

Læs mere

Bestyrelsen i Viborg skakklub:

Bestyrelsen i Viborg skakklub: Bestyrelsen i Viborg skakklub: Formand: Poul Søndergaard tlf. 8661-0170 E-mail: psoendergaard@tdcadsl.dk Kasserer: Paul Erik Pedersen tlf. 8664-7422 E-mail: pep@dddgruppen.dk Sekretær: Tom Porsgaard tlf.

Læs mere

7314. Iver Iversen "320 Danske Skakopgaver" 1902 #3 C+ 4+2

7314. Iver Iversen 320 Danske Skakopgaver 1902 #3 C+ 4+2 7314. Iver Iversen "320 Danske Skakopgaver" 1902 #3 C+ 4+2 Subscription fee for 1998 (Scandinavian members): DKK 175 Europe: DEM 50 Outside Europe: USD 35 Payments to postal account: Copenhagen 640-3867

Læs mere

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4

Interne træk. Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk Juni 2004 årgang 40, nr. 4 Interne træk hjem.get2net.dk/skak/rodovre_skakklub juni 2004, årgang 40, nr. 4 Skakblad for Rødovre Skakklub Højnæsvej 63 2610 Rødovre klubaften tirsdag og torsdag

Læs mere

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2

THEMA DANICUM GEORG THOMAS 2# 12+9 REDAKTION: Nr. 6 April 1979 Vol. 2 THEMA DANICUM Nr. 6 April 1979 Vol. 2 REDAKTION: ISSN0105-0117 Faglig redaktør: JAN MORTENSEN, Hovmarken24, Fløng, (Original-opgaver) DK-2640Hedehusene,Danmark.Tlf. (03)164663 Løsningsredaktør: WILLYENGGREN,

Læs mere

Nr. 5 5 Ok O tober

Nr. 5 5 Ok O tober Nr. 5 Oktober 2005 Side 2 Oktober 2005 Redaktørens Ord Af Kasper Damm Dette nummer indeholder lidt om holdskak, en god artikel om Monrad turneringen, diverse styrkelister, en lille opfølgning på Vanløse

Læs mere

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik

Skak-regler. Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne. Flyttning af hver enkel brik 1 / 5 29.7.2008 10:54 Skak regler Inhold Förmål med spillet Forberedelset Flytning av brikkerne Flyttning af hver enkel brik - Kongen - Dronningen - Tårnet - Løberen - Springeren - Bonden Spillet Skakmat

Læs mere

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5

kakbladet Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren Medlemsblad for Dansk Skak Union 2007 /5 2007 /5 kakbladet Medlemsblad for Dansk Skak Union Vladimir Malakhov Topseedet i Politiken Cup Mandag den 25. juni 2007 Pokalfinalen Morelia / Linares DM-oprykkeren kakbladet ISSN 0037-6043 103. årgang,

Læs mere

DSK's 75 års jubilæumsfest ved Leif Schmidt. 10179. Per Grevlund Thema Danicum 1991. H=8 Circe 2+8

DSK's 75 års jubilæumsfest ved Leif Schmidt. 10179. Per Grevlund Thema Danicum 1991. H=8 Circe 2+8 10179. Per Grevlund Thema Danicum 1991 H=8 Circe 2+8 Subscription fee for 2007: Scandinavian members: DKK 200 Europe: EURO 28 Outside Europe: USD 35 SWIFT-BIC: DABADKKK!BAN: DK95 3000 0006 4038 67 THEMA

Læs mere

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg.

S K A K N Y T. Jubilæumsnummer TØNDER SKAKKLUB MEDLEMSBLAD FOR. Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Jubilæumsnummer MEDLEMSBLAD FOR TØNDER SKAKKLUB Nr. 150 Januar 2015 37. årg. S K A K N Y T Redaktionen: Søren Rødgaard Henriksen Niels Falsig Tlf : 2273 0489 Mail.: skak@sbrh.dk Tlf.: 5346

Læs mere

Skakklubben Centrum Nr. 9 - November 2003

Skakklubben Centrum Nr. 9 - November 2003 Nr. 9 - I dette nummer: Weekend 2003 Klubturneringen 6. runde og hængepartier Skoleskak Hans Nissen Cup ESU generalforsamling Holdturneringen K-skaklandskamp Svend Aage Jensen - på banen igen! Skakklubben

Læs mere

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2005. I dette nummer: Hvor skal vi hen?

Skakklubben Centrum. Nr. 6 - December 2005. I dette nummer: Hvor skal vi hen? I dette nummer: Lederen Weekendturneringen Holdturneringen Hans Nissen Cup Klubturneringen Nordic Club Team Championship Massakren i Bilbao Nr. 6 - Hvor skal vi hen? SKAKKLUBBEN Skakklubben Centrum Bestyrelse:

Læs mere

Hvad foregår der deroppe under kuplen?

Hvad foregår der deroppe under kuplen? Foto: tr BENT LARSEN Hvad foregår der deroppe under kuplen? Uanset om man regner to træk eller otte eller endnu flere træk frem, har man samme problem som computerne: bedømmelsen af de stillinger, som

Læs mere