Find vejen til flow. Undgå brandslukning og få en bedre kundeservice. af Ian Glenday. Forord af Daniel T. Jones

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find vejen til flow. Undgå brandslukning og få en bedre kundeservice. af Ian Glenday. Forord af Daniel T. Jones"

Transkript

1 Lean Enterprise Academy Find vejen til flow Undgå brandslukning og få en bedre kundeservice af Ian Glenday Forord af Daniel T. Jones Et Lean Action-arbejdshæfte fra Lean Enterprise Academy

2 Find vejen til flow Undgå brandslukning og få en bedre kundeservice af Ian Glenday Forord af Daniel T. Jones Et Lean Action-arbejdshæfte fra Lean Enterprise Academy Version 1.0 Ross-on-Wye, UK december 2005

3 Copyright 2005 Lean Enterprise Academy Ltd. Sterling House 17 Church Street Ross-on-Wye Herefordshire HR9 5HN, UK Version 1.0 december 2005 Udgivet af Dansk Industri Bogen er oversat under ledelse af konsulenterne Jakob Brix Danielsen og Mikkel Kloster, Dansk Industri i et tæt samarbejde med: Katrine Grankær Carøe, Grundfos A/S Kurt Bech Christensen, Grundfos A/S Thorkild Jacobsen, Post Danmark A/S Jann Hedelund Jørgensen, Radiometer Medical ApS Torben Kallestrup, Danfoss A/S Frits Nygaard, Radiometer Medical ApS John Perry, Danfoss A/S Birgit Platou, Radiometer Medical ApS Bjørn Sommer, BJ-Gear A/S Tryk: Salogruppen A/S ISBN ii

4 Baggrund for dansk udgave Bjarne Palstrøm, Produktivitetschef, Dansk Industri Lean har nu været på dagsordenen i en årrække, og mange af vores medlemsvirksomheder er kommet godt i gang. Vi ser mange eksempler på, at virksomheder har taget de første skridt i form af kortlægning af værdistrømme evt. suppleret af mere eller mindre sporadisk fjernelse af spild. En god start men kun en start! Det er nu tid til at arbejde målrettet med at komme videre og tage de næste skridt på lean-rejsen. Personer, der har arbejdet med lean,vil vide, at når værdien er identificeret og kortlagt vha. værdistrømskortlægning, er det næste skridt at skabe flow i værdistrømmen. Dette er bevæggrunden for, at Dansk Industri har valgt at oversætte denne bog. Vores mål med denne oversættelse er at give danske virksomheder endnu et værdifuldt redskab at bruge på deres lean-rejse. Bogen henvender sig således til personer, der vil bidrage til at sætte virksomheder og offentlige institutioner i stand til at udvikle, producere og levere service, produkter og viden i takt med kundernes aktuelle ønsker og behov. Bogen tager sit afsæt i lean-tankegangen og idealet om at skabe perfekt flow i værdistrømmen fra virksomhedens leverandører til dens kunder. For at bevæge sig i retning af dette ideal, skal der gøres op med den konventionelle tænkning, som langt størstedelen af alle virksomheder baserer sig på. Nøglen til at få succes med lean ligger i at få ændret arbejdsgange og forretningsprocesser sådan, at virksomhederne bliver i stand til at opfylde kravene om at kunne skabe fleksibilitet og levere i takt med de aktuelle behov gennem flow. Det helt centrale budskab er, at skiftet fra at tænke i batchlogik til at tænke i flowlogik er et paradigmeskift, der for de fleste synes at gå imod den sunde fornuft, men som er nødvendigt for at opnå de markante forbedringer, lean i de senere år har vist os. Problemstillingen er imidlertid, at de fleste virksomheders kunder ikke vil affinde sig med et indskrænket produktsortiment, som kunne være én måde at skabe bedre flow på. Tendensen er nærmest den modsatte, hvor mange virksomheder oplever, at kunderne efterspørger en større og større grad af tilpasning til netop deres behov. Den virkelige udfordring for virksomheder i dag er derfor: Hvordan skaber vi flow i vores virksomhed, når vi producerer/sælger så mange forskellige produkter? Find vejen til flow giver et bud på, hvordan netop denne problemstilling kan håndteres gennem en meget praktisk orienteret gennemgang af et værktøj, der kaldes Glenday-sien, som i høj grad sætter læseren i stand til at arbejde systematisk med implementering af flow i egen virksomhed, uanset om det er en produktions- eller en servicevirksomhed. En anden sideeffekt af at bruge denne metode er, at man reducerer den konstante ændring af planer og deraf følgende ressourcekrævende brandslukning. Den danske udgave er blevet mulig gennem financiering af Industriens Realkreditfond. iii

5 Forord Hvis du vil være virkelig lean, men har svært ved at forestille dig, hvordan du kommer ud over den brandslukning, der er forbundet med hele tiden at ændre planer, så er dette arbejdshæfte noget for dig. Et voksende antal mennesker er ved at indse, at der er meget mere i lean end blot at reducere spild i de nuværende processer. Men de kæmper med, hvordan de kan omdefinere deres arbejdsgange og afskaffe gamle arbejdsmetoder. Dette arbejdshæfte introducerer en ny vej, som hjælper mange organisationer med at overvinde denne forhindring og sætter dem i gang med næste etape af deres rejse ad vejen til flow. Det centrale udgangspunkt for denne vej er at sætte spørgsmålstegn ved batchlogikken, som er baseret på økonomiske ordrestørrelser (EOQ), som driver de fleste planlægningssystemer. Batchlogik skaber en ond cirkel, hvor hver eneste ændring medfører en ny plan, som atter medfører yderligere ændringer og brandslukning. Dette arbejdshæfte beskriver, hvordan det er muligt at bevæge sig skridt for skridt i retning af en udjævnet produktion og senere producere i overensstemmelse med kundernes ønsker. Det skaber samtidig den stabilitet, som er nødvendig for at drive en god cirkel med standardarbejde, løbende forbedringer og forøget ydelse. Enhver virksomhed er i virkeligheden en samling af forskellige produktstrømme. Dette arbejdshæfte introducerer et værktøj og et ledelsessystem, vi endte med at kalde Glenday-sien, som sætter dig i stand til hurtigt at skabe et stabilt flow og genforsyningstræksystem for de få produkter, som står for en væsentlig del af din produktion, mens halen af ordreproducerede produkter med lavt volumen og uforudsigelig efterspørgsel styres særskilt. Med tiden kan der føjes flere produkter til dette flow, og omkostningen ved produktkompleksitet kan nedbringes. Første gang jeg mødte Ian Glenday og stiftede bekendtskab med denne vej til flow, var for over ti år siden, da jeg var ved at skrive Lean Thinking. Han arbejdede dengang i et firma, som fremstillede forskellige slags fødevarer. Jeg var i færd med at blive hyret til at gentænke forsyningskæden for kolonialvarer hos Tesco. Det undrede mig, at fødevareproducenter fik tomme øjne, når man talte om etstyks-flow og synkroniseret produktion. De forstod godt omkostningsreduktion, som de havde udført i årevis, men de kunne ikke forestille sig at synkronisere produktionen med efterspørgslen på grund af de kaotiske ordresignaler, de modtog fra detailhandlerne. Denne situation er ved at ændre sig i takt med, at Tesco og andre indfører kontinuerlige genforsyningssystemer til butikkerne og afhenter produkter fra deres leverandører hver dag. Tiden er nu moden til at etablere lean flowlogik i forsyningskæderne på tværs af et bredt spektrum af brancher. Dette arbejdshæfte viser dig hvordan. iv

6 Mens det måske ikke er overraskende, at denne vej først blev udviklet i procesindustrien, viser vores forskning, at den også er nyttig i mange andre omgivelser. Disse spænder fra behandling af skadesanmeldelser over at organisere eftersyn og reparation af biler til at styre flowet af patienter gennem hospitalsafdelinger. Den centrale forskel, når Glenday-sien benyttes uden for produktion er, at man analyserer de opgaver, der skal udføres, i stedet for de produkter, der skal produceres. Kunsten består i at si disse opgaver under brug af forskellige kriterier for at afdække de underliggende strømme gennem organisationen. Ian begyndte at udvikle denne vej for mange år siden ud fra sine egne erfaringer inden for lægemidler og fødevareproduktion. Han mødte senere Yoshiki Iwata, grundlæggeren af Shingijutsu, som i Toyota Gosei var én af de første Toyota Group-leverandører, som lærte Toyota-produktionssystemet af Taiichi Ohno og hans hold. Han viste Ian de udjævningsskridt, som Toyota benyttede til at nå frem til et-styks-flow, og tilskyndede ham til at udvikle sine ideer yderligere. Ian tilbragte mange år med at lære alle de færdigheder inden for forandringsledelse, som er nødvendige for at hjælpe folk til at udføre dette gennembrud til flow. Slutresultatet holder du i hånden. Dette er ikke et arbejdshæfte om Toyota-produktionssystemet. Det er en vej til at hjælpe medarbejdere til at foretage en grundlæggende ændring af deres tankegang og arbejdsgang, som er helt central for lean skiftet fra batch- til flowlogik. Glenday-sien hjælper med at identificere de rigtige værdistrømme at kortlægge ved hjælp af arbejdshæftet Learning to See af Mike Rother og John Shook. Du får også brug for alle de andre leanværktøjer, som er beskrevet i LEI-arbejdshæfterne Creating Continuous Flow og Making Materials Flow og andre steder, for at opnå de fremtidige værdistrømme. Det vil hjælpe dig til at forstå den fulde betydning af de forskellige træksystemer, som er beskrevet i arbejdshæftet Creating Level Pull af Art Smalley. Dette arbejdshæfte beskriver et stort spring i tænkemåde og handling. Vi ved af erfaring, at det at udføre disse skridt i forskellige organisationer meget hurtigt kan føre til store ydelsesforbedringer fremkaldt af medarbejderne en begejstring de medbringer på deres vej til flow. Vi har med tiden lært, at de eneste ting, der hænger ved, er dem, man selv udfører. Det er nu op til dig at se, hvad denne vej kan gøre for dig. Lad mig høre om dine erfaringer og alle de erkendelser, du har fået undervejs, på Jeg ønsker dig held og lykke. Daniel T. Jones Grundlægger og formand Lean Enterprise Academy Ross-on-Wye, UK december 2005 v

7 Der er en verden til forskel mellem at benytte leanværktøjer i en funktion og at være en virksomhed, som fungerer lean vi

8 INDHOLD Forord af Daniel T. Jones... iv Introduktion... ix Del 1 : Om at forstå det nye ved flowlogik... 1 Del 2 : Gradvise trin til udjævning Del 3 : Glenday-sien Del 4 : ACE Products planlægning af det første flow Del 5 : ACE Products implementering af det første flow Del 6 : Efter det første flow Konklusion Ordliste Om forfatteren Appendiks vii

9 Introduktion Folk finder batchlogik intuitivt rigtig, hvilket er grunden til, at batchlogik stadig driver de fleste virksomhedsprocesser i de fleste organisationer både inden for og uden for produktion. Men batchlogik er selve roden til kortsigtede ændringer af planer og den kroniske brandslukning, som plager de fleste virksomheders daglige aktiviteter. Folk finder flowlogik kontraintuitiv, fordi den strider mod sund fornuft. Det er ikke overraskende, når nu batchlogik synes intuitivt rigtig, at flowlogik normalt har ringe bevågenhed om overhovedet nogen. Dette arbejdshæfte beskriver forskellene mellem batch- og flowlogik på en måde, som medarbejdere kan forholde sig til uden at stå af. At implementere flow handler om at ændre logikken, som driver alle virksomhedsprocesser, ikke blot i arbejdsgange eller den fysiske bevægelse af materialer. Den viser, hvordan batchlogik nødvendigvis er årsag til konflikt mellem folk i organisationer og reduceret produktkvalitet. Og den viser, hvorfor det ligger i selve flowlogikkens natur at tilskynde til større delegering og motivation for alle, mens produktkvaliteten forøges. Mange organisationer er i dag på jagt efter fleksibilitet og effektivitet, og de håber, at høje kapitalinvesteringer vil føre til disse mål. Arbejdshæftet viser, hvordan denne jagt hurtigt kan blive til en forbandelse, specielt på nutidens detailmarkeder. Evnen til at operere med lave omkostninger og at have fokus på reaktionsevne er nøglen til at imødekomme nutidens krav fra forbrugere og detailhandlere. Glenday-sien er et værktøj, som hjælper folk med at implementere flow hurtigt i en stor del af virksomheden, mens de fortsat kører resten af virksomheden med succes. Den hjælper derefter folk med at udstrække flowet gennem hele organisationen i en serie skridt, som skaber en god cirkel af forbedret ydeevne og reaktionsevne til at imødekomme de skiftende krav. En gennemarbejdet case illustrerer, hvordan Glenday-sien benyttes i praksis. Desuden viser tre andre cases fra endoskopi-afdelingen på et hospital, fornyelse af erhvervspolicer i et forsikringsselskab, og eftersyn og reparation af hurtige sportsvogne hvordan de samme principper kan anvendes i mange forskellige miljøer og brancher. Altsammen for at hjælpe dig til at indse, hvor det kan benyttes i din situation. Når de fleste medarbejdere støder på flow, er deres første reaktion at afvise det som vanvittigt og umuligt at anvende i deres virksomhed. Dette arbejdshæfte er udviklet til skridt for skridt at hjælpe dem til at se et langt bedre alternativ til de nuværende fremgangsmåder bedre for de medarbejdere, der arbejder i organisationen, og bedre med hensyn til lavere samlede omkostninger, højere kvalitet og bedre reaktionsevne over for detailhandlernes efterspørgsel samt med fokus på at levere øget værdi til forbrugerne. Vær indstillet på at ændre dit syn på, hvordan organisationer bør arbejde. Det ændrede mit syn grundlæggende. Ian F. Glenday Bath, UK ix

10 Paradigmeskift Det synes umuligt at gøre i dag. Men hvis det kunne gøres, ville det grundlæggende ændre måden, man gør ting på. En ændring fra én tænkemåde til en anden. En revolution og transformation. xi

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation

De første 100 dage. som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation De første 100 dage som leder af en fusioneret organisation 2 DE FØRSTE 100 DAGE Indhold Forord 5 Når fusioner fungerer 6 Fokus på medarbejdere

Læs mere

De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer

De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer FranklinCovey - White Paper De 7 Gode Vaner: Nøglen til High-Performance organisationer Tidsløse principper er et konsekvent kendetegn for enestående virksomheder. Jim Collins & Jerry Porras, -Built to

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor

Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Vi-sprog vil forandre den offentlige sektor Om ledelseskompetencer, der kan få et vi-sprog til at vokse frem Tina Fischer Den strukturforandring, som ledere og medarbejdere i kommunerne står overfor kaldes

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

E-bog udgave. 7. udgave

E-bog udgave. 7. udgave E-bog udgave 7. udgave 2 I en mere og mere konkurrencepræget verden, tror vi på, at det er kvaliteten af lederskab og innovation, der tilfører dig og din virksomhed en konkurrencemæssig fordel en idé

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge

Den. Revolution. Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden. Peter senge Den Nødvendige Revolution Hvordan den enkelte og organisationerne kan arbejde sammen om at skabe en bæredygtig verden Peter senge bryan smith nina kruschwitz joe laur sara schley Den nødvendige revolution

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere