BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLIV KLOG PÅ NATURSTEN"

Transkript

1 BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS SYSTEM Et hurtigt og komplet system, der sikrer farveægte naturstensbelægninger

2 Produktoversigt Fugtfølsomme natursten Fugtbestandige natursten Indendørs Indendørs Udendørs Tyndlag Mellemlag Tyklag Fugning Tyndlag Mellemlag Tyklag Fugning Tyndlag Mellemlag Tyklag Fugning ARDEX A 35 MIX cementmørtel ARDEX A 38 MIX cementmørtel ARDEX N 23 W naturstensklæb ARDEX X 77 fliseklæb ARDEX X 78 fliseklæb ARDEX X 77 S fliseklæb ARDEX X 78 S fliseklæb ARDEX X 32 fliseklæb ARDEX MG naturstensfuge ARDEX FG FLEX flisefuge ARDEX FL flisefuge ARDEX ST silikonefuge

3 For ARDEX er natursten ikke bare et spørgsmål om sort granit og hvid marmor. Mange års erfaring med klæbning af natursten verden over har givet os viden om, at mange typer natursten kan medføre store ærgrelser og omkostninger, hvis de klæbes i en traditionel hvid, hurtighærdende fliseklæber, som er et udbredt valg. ARDEX deler natursten i to kategorier: De fugtfølsomme og de fugtbestandige. At sten kan være fugtfølsomme lyder måske besynderligt i betragtning af, at de fleste natursten er naturligt forekommende og dermed udsat for al slags vind og vejr. Imidlertid bliver stenen udsat for helt andre ting i byggeriet. Den kommer i kontakt med cement og vand, der kan forårsage misfarvninger, kantrejsninger og andet. I afsnittet Fejlfri lægning af natursten belyser vi en række af problemstilling erne for disse fugtfølsomme sten. De fugtbestandige sten kan indbygges i vores byggeri uden at blive påvirket af hverken cement eller overskydende vand fra konstruktionerne. Disse sten får ikke misfarvninger og kantrejsninger som før omtalt. Det betyder dog ikke, at stenene er uden problemer og kan anvendes alle steder. Der findes talrige eksempler på natursten, der er blevet misfarvet som følge af forkert rengøring og pleje, ligesom der er eksempler på, at sten er lagt på en sådan måde, at de revner, skaller eller ligefrem smuldrer. I afsnittet Lægningsmetoder beskriver vi nogle forskellige arbejdsmetoder, som nedsætter risikoen for revner og afskalninger betydeligt. Som konsekvens af vores erfaring, mener vi, at fugtfølsomme sten kun bør monteres indendørs og ikke i konstant våde omgivelser, som f.eks. svømmebassiner. Med andre ord anbefaler vi, at bygherren gør sig overvejelser om udseende, anvendelse, belastning, rengøring m.m. af den natursten, som ønskes monteret. Uanset valg af sten kan ARDEX levere et produkt som er tilpasset til stenen og med garanti undgår problemer som omtalt her - blot der tages hensyn til, om stenen er fugtfølsom eller fugtbestandig. Fejlfri lægning af natursten Underlag Lægningsmetoder Fugning

4 -4- Fejlfri lægning af natursten Hvorfor opstår misfarvninger? At den udlagte natursten ikke længere har samme optiske udseende som på leveringstidspunktet, kan have mange forskellige årsager. Ofte skyldes misfarvning i stenens overflade manglende eller forkert afdækning under efterfølgende arbejder således, at skidt og snavs m.m. fylder stenens porer og forurener overfladen. Den hyppigste årsag til misfarvning af natursten er fugtpåvirkning fra mørtlen og klæberen. Ved støbning af gulv- og vægkonstruktioner samt klæbning af natursten med cementbaserede materialer bindes kun ca. ⅓ af blandevandet som følge af Portlandcementens styrkeudvikling. De sidste ⅔ er altså i overskud og kan ikke bruges når konstruktionen/materialet er færdigforarbejdet. Afhængig af mørtellagets tykkelse kan denne vandmængde udgøre op til 2 liter pr. m², som skal fordampe op gennem fuger og sten. Denne fugtvandring forårsager ofte misfarvning af natursten, fordi de indeholder mineraler/substanser fra selve klippestykket, som kan udløse misfarvninger. Ofte kan disse substanser ikke ses med det blotte øje, da de kun forekommer i ganske små mængder. Selv ved en omhyggelig petrografisk undersøgelse af naturstenen er det ikke muligt at drage nogen endegyldig konklusion om tilstedeværelsen af evt. misfarvende mineraler. En petrografisk undersøgelse er en laboratorieundersøgelse, som fastslår hvilke bestanddele stenen består af. Med denne undersøgelse er det muligt at finde ud af, hvilke mineraler stenen indeholder og dermed få en ide om, hvorvidt stenen er fugtbestandig eller fugtfølsom. Misfarvning opstår således som et resultat af samspillet mellem fugtpåvirkning fra mørtlen og klippestykkets Ligeledes opstår misfarvninger i stenene som følge af urenheder i mørtellaget. Man skal derfor undgå, at f.eks. søm eller metalkapsler indarbejdes i mørtlen, idet det kan føre til rustdannelse, som efterfølgende viser sig som brune pletter i naturstenen. egne mineraler. Da det ikke er alle natursten, som giver misfarvninger, er det selv for fagfolk vanskeligt at vurdere hvilke sten, som er tilbøjelige til at give misfarvninger. Dertil forekommer natursten ganske enkelt i for mange varianter. I nogle tilfælde kan det forekomme, at stenens farver

5 intensiveres. Det vil sige, at den udlagte sten får en mørkere farve end den oprindelige. Denne uønskede effekt ses oftest, når der anvendes stærkt sugende bjergarter. Til lægning i tyndlagsmetoden skal der anvendes en moderne tyndlagsmørtel tilsat trasscement - f.eks. ARDEX X 77 flexklæber. Som regel forsvinder disse fugtpletter igen af sig selv efter en tid under gunstige forhold. Det er der dog ingen garanti for. Voldsom udblomstring på skifertrappe A. Snavs, som trænger ned i stenen ovenfra pga. uhensigtsmæssig vedligeholdelse eller rengøring B. Opstigende fugt fra mørtellaget aktiverer iboende mineraler i stenen. C. Forurening fra mørtellaget (humus, metal) D. Fugt fra fugemørtlen aktiverer mineraler. Blødgørerolier i silikone forårsager misfarvning af randzoner/kanter. E. Kalciumhydroxid fra mørtellaget oplagres i stenens overflade og omdannes til calcium-carbonat. F. Kondensat ved ugunstige dugpunktforhold forårsager fugtpletter og kan medføre misfarvning Krumning af natursten Natursten består af forskellige mineraler med hver deres egenskaber. Det er ikke altid muligt at forudse, hvorledes de forskellige mineraler vil reagere, når de udsættes for f.eks. opstigende fugt fra mørtellaget. Udover de allerede nævnte misfarvninger kan der opstå uønskede, varige krumninger i naturstenen. Disse krumninger Udblomstring I modsætning til misfarvning opstår udblomstring pga. mørtellagets frie kalciumhydroxid. Overskydende kalk fra cementen transporteres sammen med fugt fra mørtellaget op til overfladen. Når denne fugt kommer op i det fri, udvikles en kemisk reaktion under indvirkning af opstår, når mineralerne optager vand fra mørtlen, hvorved undersiden udvider sig, mens stenens overside bevarer sin størrelse. Sådanne deformerede belægninger kan kun repareres ved at fjerne den deforme belægning og lade underlaget tørre. Når underlaget er udtørret kan ny belægning lægges, idet det sikres at vandet fra klæberen ikke trænger ud i denne. luftens kuldioxid. Derved dannes der calciumcarbonat, som kun kan fjernes med syre. Det er ikke muligt at give generelle retningslinier for, hvordan risikoen for krumninger kan mindskes. Da ikke Der skal imidlertid udvises stor forsigtighed, når syrefølsomme natursten (f.eks. marmor og kalksten) skal afsyres. For at forhindre kalkudblomstringer skal der anvendes puzzolan-cement (CEM II/A-P) eller ARDEX A 35 MIX, som er beregnet til lægning efter tyklagsmetoden. CEM alle bjergarter har tendens til at krumme, kan følgende tommelfingerregel imidlertid bruges: Klasse Bjergart Gnejs Vulkanit Serpentinit II/A-P blev tidligere betegnet som trasscement. Risiko for krumning Lille Middel Stor

6 Undgå misfarvning med ARDEX naturstens system Misfarvning skyldes altid samspillet mellem fugt, hovedsageligt fra mørtellaget, og klippestykkets egne mineraler. Er der ingen fugt i mørtellaget, vil der naturligvis hel -6- Anvendelse af visse formater, specielt rektangulære, er ligeledes forbundet med en større risiko for krumning. Ligeledes spiller pladens tykkelse en væsentlig rolle. Ved lægning af plader på 30 x 30 cm må pladetykkelsen ikke være under 10 mm, og ved lægning af plader på 30 x 60 cm ikke under 12 mm. I forbindelse med ovennævnte bjergarter må en rektangulær plade, som er tyndere end 10 mm under ingen omstændigheder lægges efter den traditionelle tyndlagsmetode. det derfor at udføre følgende praktiske test før lægning af natursten for at vurdere risikoen for krumning: Pladen/flisen lægges på et tykt håndklæde, som er gjort fugtig. Som kontrol lægges et vaterpas diagonalt på naturstenspladen. Såfremt man efter kort tid (ca. 30 min.) kan skubbe et stykke papir eller et visitkort igennem, vil den pågældende natursten have tendens til at krumme. Ved udlægning af sådanne sten, skal der ubetinget anvendes en hurtighærdende fliseklæber, som kun kortvarigt belaster materialets (stenens) bagside med vand. Specifikke problemer ved lægning af natursten Skemaet på side 7 omtaler nogle af de problemer, som kan opstå i forbindelse med belægninger af natursten i moderne byggeri. Listen omfatter problemer, der opstår som følge af forkert forarbejdning og manglende rengøring. For at undgå ovennævnte problemer, er det vigtigt at vide, hvilken stentype, der skal lægges. Vi gør opmærksom på, at der i Danmark sælges mange sten under forkert betegnelse, hvilket medvirker til at øge ovennævnte problemer. F.eks. sælges Nero Impala, også kaldet Nero Afrika, som en sort granit uden faktisk at være granit. Er du i tvivl om, hvilken stentype du skal lægge, er du velkommen til at kontakte ARDEX. Vi er desuden i besiddelse af et omfattende materiale, som gør os i stand til at fastslå, hvilken type sten du har planlagt at lægge, og om stenen evt. kan give problemer. Herudover kan grønt betragtes som en signalfarve. Porfiris verde, en sydamerikansk pyroklastit eller den mere kendte grønne Serpentinit (verde alpi) har særlig stor tilbøjelighed til at krumme. I tvivlstilfælde anbefales

7 ler ikke være vand til at transportere fugt op til stenens overflade. Mineralerne bliver således ikke aktiverede og kan derfor ikke misfarve stenen. Der findes forskellige måder at undgå misfarvning. Systemer, som ikke indeholder vand, som f.eks. epoxyeller polyurethanklæbere, er dyre og miljømæssigt omstændelige at arbejde med. Harpiks fra epoxyklæbere kan også ved nogle stentyper forårsage fedtlignende pletter. En anden mulighed er at påføre en primer på naturstenens bagside og derved lukke af for evt. opsti g ende fugt. Denne metode er imidlertid meget tidskrævende, og der er risiko for, at primeren kan trænge igennem til stenens overflade, hvor den efterfølgende er umulig at fjerne. Denne metode giver altså heller ikke garanti for at undgå misfarvning. I Tyskland, hvor der lægges mange m² natursten, findes regler (DIN normer), som kræver, at binde middel, mørtel, lim, rengørings- og imprægneringsmiddel tilpasses efter anvendelse og stentype. Ifølge disse normer skal der anvendes enten trasscement eller hurtigcement til natursten, som er følsomme overfor misfarvning. Trasscement er en puzzolancement, hvor trassen binder det overskydende kalciumhydroxid, som ikke er bundet i forbindelse med cementens hærdning. Det betyder at kalkaflejringer og salpeterudslag på overfladen ikke forekommer. Alligevel opstår der misfarvning, idet naturstenens porer på bagsiden tilstoppes pga. trasscementens store finhed, og derved reduceres vandindtrængninger i naturstenen. Stentype Granit Pegmatit Syenit Gabbro Foyait Vulkanit Kalksten Lerskifer Brekzie Marmor Gnejs Serpentinit Granulit Problem Granit kan indeholde opløseligt glimmer, som kan give misfarvninger. Grå granit kan blive gul. Store aflejrede partier af glimmer opløses hurtigt til jernhydroxid. Ved lægning af Blue Pearl skal fliserne drejes 90 i forhold til hinanden for at opnå et regelmæssigt udseende af gulvet. Selv ved normal rengøring kan Nero Impala få en mat overflade efter meget kort tid. Azul Bahia kan ved forkert rengøring (f.eks. eddikesyre) miste sin kraftige blå farve. Ved bestemte typer fliser (Pyroklastit) kan der forekomme krumninger i fliserne/pladerne på grund af vandpåvirkning. Pyroklastit indeholder bl.a. Trass og Tuff, og stenen er fortættet gennem vandpåvirkning og ikke ved tryk. Pyroklastiter har på grund af deres tilblivelse egenskaber som støbte fliser, hvilket gør dem følsomme overfor fugtpåvirkning. Forbindelser af jern og mangan kan føre til misfarvninger pga fugtpåvirkning. Overfladens glans er ubestandig i udendørs miljø. Bestanddele af bitumen giver ekstrem dårlig vedhæftning. Anvendelse af disse fliser på gulve med gulvvarme kun med forbehold. Stenene kan blive grå under indvirkning af ultraviolet lys. Ikke egnet til gulve med gulvvarme. Forbindelser af Pyrit (Jern-oxid) og Hämatit (Jern-sulfid) kan medføre misfarvninger ved fugtpåvirkning pga omdannelse af jernforbindelserne (rust). Oxidation af glimmerforbindelser kan medføre rustdannelse. Ved lange tynde fliseformater er der risiko for krumninger i pladerne pga. fugtpåvirkningen. Ved lægning i cementmørtel er der risiko for blivende krumninger i fliserne/pladerne. Ved anvendelse udendørs bliver Serpentinit grå. Risiko for misfarvninger, da partier af Granater kan ruste. Risiko for krumninger ved lægning af tynde fliser/plader. En hurtigcement (rapidcement) vil, uanset om der anvendes en grå eller hvid cement, heller ikke være egnet til lægning af fugtfølsomme natursten, idet disse cementtyper ligeledes kun binder ⅓ af blandevandet.

8 -8- I midten af 70 erne opstod der behov for et cementbindemiddel til fremstilling af støbte gulve, som skulle være belægningsklare indenfor meget kort tid. Fugtindholdet er afgørende for, hvornår et gulv er belægningsklart, dvs. brugsklart. Betonens fugtindhold skal, afhængig af belægningen, være på mellem 65 % og 90 % RF. Gulve støbt med Portlandcement opnår først disse værdier efter 4 til 5 uger. En stor mængde vand (helt op til 2 l pr. m²) skal fordampe over et længere tidsrum og forårsager de beskrevne misfarvninger. stenen. Således ikke kun reduceres, men forhindres misfarvning helt ved brug af produkter med ARDURAPIDeffekt. Spørgsmålet om, hvorvidt stenen har tendens til misfarvning kommer derfor slet ikke på tale. Hurtighærdende cementsystemer var allerede kendte, men opfyldte imidlertid ikke kravet om hurtig montering af belægninger pga. langsom udtørring. Gennem målrettet forskning lykkedes det kemikerne i ARDEX at udvikle et revolutionerende bindemiddel. En cement, som via krystallinsk vandbindning ikke blot binder 35 % eller 50 %, men derimod alt vand fra mørtellaget og endda indenfor kun 24 timer uanset lagtykkelse. Mange fugtfølsomme natursten kan monteres, når fugtindholdet er nede på 80 % relativ fugt Ved anvendelse af produkterne, der omtales i de følgende afsnit, minimeres risikoen for misfarvning betydeligt. Underlag Det vil sige, at et gulv fremstillet med ARDEX A 35 hurtigcement, uanset den udlagte lagtykkelse, vil være tørt inden for 24 timer. Denne effekt opnås ved at sammensætte forskellige mineralske bindemidler og styremidler i et nøjagtigt afstemt forhold, og betegnes ARDURAPIDeffekten. Ud over hurtig cement fremstilles der i dag en lang række andre produkter med ARDURAPID-effekt: Fliseklæbere til tykke, middel og tynde lag samt fugemasser. I forbindelse med lægning af natursten indendørs giver ARDURAPID-effekten følgende fordele: Ved hjælp af den krystalline vandbinding bindes alt mørtelvand indenfor kort tid uanset mørtlens lagtykkelse. Dette betyder, at der ikke er noget frit vand i konstruktionen og derfor heller ikke noget vand, der kan transporteres op i natur Generelt Underlaget skal altid være fast, ru og fri for kalk, støv, snavs og tilsvarende skillemidler. Er overfladen slammet eller forurenet med skillemidler, som f.eks. formolie eller lignende, skal disse fjernes før videre forarbejdning. Områder som er hule, svage og løstsiddende, fjernes og udbedres. Styrke/stivhed For at undgå, at natursten knækker og revner kræves et underlag som er stabilt, hårdt og fast. Tolerancer Underlagets overflade skal fremstå plant, fri for grater, huller, overgange og buler, og med maksimale afvigelser +- 2 mm på en 2 m retholt.

9 Svind Hærdetiden, fra støbningen er færdig til fliserne kan påklæbes, skal være minimum 3-6 mdr. afhængig af den valgte flisemørtel. undgå, at vandet i underlaget skal påvirke stenen ved konstruktionens udtørring. Nogle sten kræver, at fugtindholdet i konstruktionen er i ligevægt med omgivelserne før stenbelægningen monteres. Fugtbestandige sten kræver også en vis udtørring af konstruktionen. Et højt ARDEX A 35 hurtigcement, der er basis for ARDEX naturstensprodukterne, har foruden fordelene med udtørring (beskrevet på side 8) også den fordel, at svindet er ophørt allerede efter 24 timer. Det betyder, at det faktisk er muligt at klæbe fugtfølsomme natursten og keramiske fliser på gulvet allerede 24 timer efter gulvet vandindhold i f.eks. beton kan resultere i, at der føres salte fra betonen op gennem stenen og medfører salpeterudfældninger på overfladen af stenene. Fugtindholdet i konstruktioner, som skal beklædes med fugtbestandige sten, bør derfor have et fugtindhold på 4-5 vægt % eller ca. 90 % RF. er støbt. Lægningsmetoder Når der skal lægges natursten, er det vigtigt at vælge den rigtige lægningsmetode og dermed også det rigtige værktøj. Som nævnt i foregående afsnit om underlag, er det i overensstemmelse med alle normer og forskrifter, ARDEX A 38 MIX afrettes på kant af svømmebassin når underlaget har tolerancer på +- 2 mm på en 2 meter retholt. For selve stenen gælder, at der på kalibrerede sten i størrelsen 300 x 300 mm må være en forskel i I udendørs områder og ved konstant våde omgivelser anbefales det kun at anvende fugtbestandige sten eller keramiske fliser. Til støbning af gulvet anvendes ARDEX A 38 MIX. ARDEX A 38 MIX har ikke ARDURAPID-effekt og binder altså ikke vandet krystallinsk. ARDEX A 38 MIX har den fordel, at hærde- og svindprocessen er kontrolleret således, at der efter 4 timer ikke længere er svind i betonen. Det er dermed muligt at klæbe sten og fliser på gulvet allerede efter 4 timer. Med produkterne ARDEX A 35 hurtigcement, ARDEX A 35 MIX og ARDEX A 38 MIX er det med andre ord muligt at gøre sig uafhængig af hærde- og tørretid. tykkelsen på +- 1 mm fra det ene hjørne til det andet. Hvis der skal lægges kalibrerede sten med kantlængde i størrelsen 600 mm x 600 mm, må der ifølge normerne være en forskel i tykkelsen på +- 2 mm. Disse tolerancer betyder, at det kan være nødvendigt, at materialet som stenen lægges i, skal optage en forskel på 8 mm i tykkelsen. Som beskrevet efterfølgende vil det med den mest almindelige lægningsmetode være umuligt at påføre tilstrækkelig fliseklæber til at kunne optage tolerancerne. Skal der lægges sten, som ikke er kalibrerede, vil tykkelsesforskellen på hver enkelt sten faktisk være så stor, at det kun er muligt at lægge stenene med enten mellemlagsmetoden eller tyklagsmetoden. Fugtindhold Fugtfølsomme sten kræver et lavt fugtindhold for at

10 -10- Tyndlag Tyndlagsmetoden er i dag den mest almindelig måde at montere fliser og natursten på. Praktiske eksempler viser, at der let opstår snublekanter i belægningen, når flisernes tolerance overstiger +/ 1 mm i tykkelsen. Hvis fliserne desuden har store kantlængder (over 300 mm), er det næsten umuligt at undgå snublekanter. Storformatfliser af natursten kræver lægning efter enten mellemlagsmetoden eller tyklagsmetoden Når der lægges natursten, som fx marmor, granit, gnejs m.m. kan der ofte observeres en opfugtning af stenene allerede efter 1 2 timer. Denne opfugtning gør i første Påføring af klæb med 10 mm tandspartel omgang overfladen mørk og farverne bliver intensiverede specielt i granit og gnejs. I forbindelse med granit er opfugtningen i langt de fleste tilfælde harmløs og vil forsvinde efter noget tid. Derimod kan opfugtning være Montage af fliser og natursten med tyndlagsmetoden udføres ved, at fliseklæberen påføres underlaget med en tandspartel, hvorefter flisen/stenen lægges i den friske problematisk på marmor og gnejs da opfugtningen kan give alvorlige misfarvninger på marmor og kantrejsninger på gnejs. og klæbrige fliseklæber. Tandstørrelsen på tandspartlen kan være mellem 4 og 10 mm afhængig af stenenes størrelse. Årsagen til opfugtning er i langt de fleste tilfælde, at der er anvendt en almindelig fleksibel fliseklæber, hvor det Kantlængde i mm Tandstørrelser - kvadratiske Plan bagside Ujævn bagside Op til 50 3x3 4x x4 6x x6 8x8 Over 200 8x8 10x10 meste af blandevandet skal tørre ud. ARDEX N 23 W er en hvid fliseklæber, som kan anvendes til både tyndlag smetoden og mellemlagsmetoden. ARDEX N 23 W er i besiddelse af ARDURAPID effekt og binder blandevandet 100 % efter meget kort tid. Med ARDEX N 23 W undgås opfugtning af stenen og dermed også problemer som misfarvning, udblomstring og kantrejsning. Når stenen efterfølgende trykkes ned i klæbelaget halveres klæbelagets tykkelse til at være 2-5 mm. Det er denne tynde tykkelse som har navngivet arbejdsmetoden tyndlagsmetoden. Klæbning i tynde lag tillader kun små variationer i stenene eller lunker i pudslaget. Denne lægningsmetode er velegnet til plane underlag og kalibrerede natursten i formater op til 300x300 mm. Samme sten lagt med alm. klæber til højre og ARDEX N 23 W til venstre

11 Skal der lægges fugtbestandige sten, som fx granit mellem 10 og 20 mm afhængig af flisens/stenenes størrelse. eller gabbro, kan disse sten med fordel lægges med enten ARDEX X 77 eller ARDEX X 78. Disse produkter kan anvendes indendørs og udendørs og ved konstant vandbelastning, som fx i svømmebassiner. Som omtalt i ovenstående vil der opstå en midlertidig opfugtning af Når stenen efterfølgende trykkes ned i klæbelaget halveres klæbelagets tykkelse til at være 5-10 mm. Det lidt tykkere klæbelag har navngivet arbejdsmetoden mellemlagsmetoden. stenen, men på grund af specielle tilsætningsstoffer i ARDEX X 77 og ARDEX X 78, vil der ikke opstå varige udblomstringer på disse sten som følge af opfugtningen. Fælles for ARDEX N 23 W og ARDEX X 77 er, at de begge har en meget høj standfasthed. Det betyder, at det faktisk er muligt at montere selv meget tunge natur sten på vægge uden brug af fx flisesnor eller flisekryds. Den høje standfasthed gør at produkterne er meget for arbejdningsvenlige når der skal monteres natursten på vægge. Påføring af klæb med 15x12 mm tandspartel Mellemlag Mellemlagsmetoden er en forholdsvis ukendt arbejdsmetode i Skandinavien. Metoden er dog ved at opnå større udbredelse, fordi der i dag sælges keramiske fliser i meget store formater. Mellemlagsmetoden er egentlig en kombination af tyndlagsmetoden og tyklagsmetoden hvor der drages fordel af tyndlagsmetodens hurtige påføring og tyklagsmetodens tykke klæbelag. Klæbning med mellemlagsmetoden tillader større variationer i stenene eller lunker i pudslaget. Kantlængde i mm Tandstørrelser - firkantet Plan bagside Ujævn bagside x10 12x x12 14x x14 15x12 Over x12 15x20 Montage af fliser og natursten med mellemlagsmetoden udføres ved, at fliseklæberen først fordeles på underlaget med den glatte side af tandspartlen. Klæbelaget påføres i et forholdsvis tykt lag på ca mm. Når fliseklæberen er trukket ensartet og jævnt på underlaget vendes tand spartlen og trækkes gennem klæbelaget, Denne lægningsmetode er velegnet til ujævne underlag og ukalibrerede såvel som kalibrerede natursten i formater som f.eks. 300 mm bredde med faldende længde. Med mellemlagsmetoden er det muligt at lægge naturstensplader med kantlængde helt op til 1,5 m og stadig undgå snublekanter. hvorefter flisen/stenen lægges i den friske og klæbrige fliseklæber. Tandstørrelsen på tandspartlen kan være Fliseklæbere til mellemlagsmetoden kræver grovere fyldstoffer i form af sand end fliseklæbere, som anvendes

12 -12- til klæbning i tynde lag. Derfor vil disse klæbere være svære at anvende med tandspartler mindre end 8 mm. Hvis der forsøges anvendt en alm. tyndlagsklæber til mellemlagsmetoden kan der opstå spændinger i limlaget, som resulterer i, at der opstår et brud i tyndlagsklæberen. De fleste fliseklæbere til mellemlagsmetoden skal have en forholdsvis høj vandtilsætning, for at kunne bearbejdes. Når klæberen udlægges i lagtykkelser op til 20 mm, kan den indeholde helt op til 4 liter vand pr. m², som skal udtørre fra klæberen. Denne store vandmængde kan i forbindelse med stentyper som serpentin og gnejs resultere i kantrejsninger på stenene. grålig i udseendet. Desuden vil den store vandmængde kunne opløse jernforbindelser i marmoren, så der opstår sorte eller røde pletter på overfladen. ARDEX N 23 W kan også anvendes til lægning af natur sten i mellemlagsmetoden. ARDEX N 23 W er en hvid klæber til marmor, men er også velegnet til at klæbe en gnejs. ARDEX N 23 W indeholder ARDURAPID effekt, som binder alt blandevandet krystallinsk, hvilket betyder at vandet ikke påvirker stenene og kantrejsninger og rustpletter m.m. undgås. Skal der monteres stenplader som fx marmor, juramar mor, kvarsitskifer eller granit udendørs eller i konstant våde omgivelser, kan de lægges med ARDEX X 32, som er en hurtighærdende grovkornet fliseklæber, som kan anvendes til både mellemlagsog til tyklagsmetoden. ARDEX X 32 er frost og vandbestandig og med specielle tilsætningsstoffer, som giver ARDURAPID effekt og altså binder blandevandet. Mange producenter af fliseklæber, som kan anvendes til mellemlagsmetoden, producerer kun produkter i grå cement. Hvis der skal klæbes sten som hvid krystallinsk marmor, der er gennemskinnelige, vil den grå farve fra klæberen skinne igennem marmoren og gøre den mere Tyklag Tyklagsmetoden også kaldet murermetoden eller vådt i vådt er den klassiske arbejdsmetode til lægning af natursten. Montage af natursten med tyklagsmetoden foretages ved, at påføre underlaget en svummemørtel, der virker som lim. Mens svummemørtlen er våd for deles en plastisk jordfugtig cementmørtel på underla get i et omfang som svarer til naturstenens størrelse. Lagtykkelsen på cementmørtelen kan variere fra 20 til 40 mm. Ovenpå den våde cementmørtel hældes en tynd cementvælling eller en tynd fliseklæber, som skal sikre vedhæft ningen mellem sten og cementmørtel. I alle disse våde komponenter lægges stenen, som med lette slag bankes ned i materialerne med en gummihammer

13 komponenterne dækker bagsiden af stenen og cementmørtlen bliver ordentlig komprimeret. Arbejdsmetoden anvendes ofte til lægning af hele naturstensplader af marmor- og granit, f.eks. på gulve, trappetrin og lignende. Tyklagsmetoden er den eneste løsning, som kan anvendes, når der skal lægges natursten med store forskelle i tykkelsen, som f.eks. skiferbrud, der kan variere Svummemørtlen påføres med en stiv kost flere cm i tykkelse fra sten til sten. Fordelen ved tyklagsklæbning er, at underlaget bliver afrettet og belægningen lagt i én arbejdsgang. Med tyklagsmetoden er det muligt at lægge naturstensplader med meget lange kantlængder og undgå snublekanter. Jordfugtig ARDEX A 38 MIX fordeles ovenpå svumningen Når naturstenen lægges med almindelige materialer, som cement og sand, tilfører denne arbejdsmetode op til 2 liter vand pr. m². Det høje vandindhold kan i mange tilfælde resultere i, at fugtfølsomme natursten som fx marmor, kalksten, lerskifer m.m. vil få problemer med fx udfældninger, misfarvninger eller kantrejsninger. Problemerne kan helt undgås, hvis der benyttes materialer med ARDURAPID-effekt, som ARDEX A 35 MIX til Blød ARDEX X 78 hældes ud på ARDEX A 38 MIX støbning og ARDEX S 20 som tynd fliseklæber for at sikre vedhæftning til de fugtfølsomme sten. Skal der lægges fugtbestandige sten, som fx granit eller kvarsitskifer indendørs såvel som udendørs, vil produkterne ARDEX A 38 MIX og ARDEX X 78 sikre vedhæftning til stenene, så revner undgås og der ikke opstår udblomst ringer og lign. Stenen bankes ned i den våde ARDEX A 38 MIX og ARDEX X 78 Fugning Natursten fuges med meget forskellig fugebredde. Kalibrerede sten monteres ofte med smalle fuger, som kan være fra knasfuger (0 mm) til 3-5 mm. Grovere sten, Planheden tjekkes og sidste justering foretages

14 -14- som visse skifre og ru granitter, kræver brede fuger, som kan optage de enkelte stens størrelsesforskel. Disse fuger kan let være mm. kanten af stenen. Misfarvningerne kan være mørke skygger i kanten til deciderede misfarvninger som rust m.m. Disse misfarvninger er varige og vil aldrig forsvinde. I tilfælde, hvor der monteres brudsten, dvs. natursten i forskellig form og størrelse, vil fugerne ofte variere fra 4 til 25 mm eller mere. ARDEX MG marmorfuge er en fugemørtel, som er specielt udviklet til fugtfølsomme natursten. Fugemørtlen har, som de øvrige ARDEX produkter til fugtfølsomme sten, ARDURAPID-effekt og binder altså blandevandet 100 % efter meget kort tid. Det betyder, at vandet og cementen ikke suger ind i stenens kanter og derfor ikke kan reagere med mineralerne i stenen. Dermed undgås misfarvninger af stenens kanter. Til fugtfølsomme sten og sten med mange huller, som f.eks. travertin, anbefales det at vælge en fugemørtel med en farve, som er tæt på stenens farve, da der altid vil sætte sig fugemørtel fast i stenens porer og huller, Fugen påføres med et blødt gummifugebrædt hvilket resulterer i, at stenens overflade bliver farvet af fugen og at stenen ser beskidt ud. Uanset fugebredde Fugtbestandige sten kan generelt fuges med almindelige cementbaserede fugemørtler, uden der opstår varige og stentype er det vigtigt, at fugemørtlen ikke indeholder kvartskorn, da disse kan ridse overfladen på bløde natursten, som f.eks. marmor og lign. misfarvninger. Bemærk at granit ofte bliver mørk i kanten, når granitflisen fuges. Den mørke farve vil i mange tilfælde forsvinde af sig selv efter noget tid. Afvaskningen foretages med rent vand og et svampebræt Fugemørtlen skal sidde og størkne lidt tid, inden der vaskes af Den mest anvendte metode til at fuge i dag er ved at Fugtfølsomme sten reagerer ofte med cementen i almindelige fugemørtler, så der opstår misfarvninger på fugemørtlen påføres med et gummifugebræt, som trækkes diagonalt over stenene, sådan at fugemørtlen presses ned i fugerne og fylder dem op. Når fugemørtlen har siddet et stykke tid på stenene og er begyndt at størkne

15 i fugerne, vaskes stenene med et svampebræt, så det overskydende fugeslam på stenene fjernes og fugerne fremstår fyldte, jævne og ensartede. Som regel er det nødvendigt at vaske mere end én gang, før alt fugesløret Som det fremgår af denne brochure, er det ikke helt uproblematisk at arbejde med natursten. Hvis du følger vejledningen og anvender de nævnte produkter, reducerer du risikoen til et minimum. er fjernet. Denne metode er velegnet til fugning af sten, som er glatte og plane i overfladen. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf Spørg efter teknisk afdeling. De sidder klar til at dele ud af deres erfaringer. Hvis stenen, som fuges, er meget ujævn og uens i formen og dermed skal fuges med brede fuger, kan det være en fordel at anvende fugeske. Fugemørtlen vaskes af med vand og svamp, så fugerne fremstår fyldte, jævne og ensartede.

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk

SCHÖNOX MAX FORMAT. System MAX FORMAT. www.schonox.dk SCHÖNOX MAX FORMAT Foto: RAK Ceramics GmbH SCHÖNOX MAX FORMAT System MAX FORMAT Et program med optimalt tilpassede produkter til montering af meget store fliser samt meget tynde fliser Sikkert og effektivt

Læs mere

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT.

SCHÖNOX MAX FORMAT. Et komplet system til. montering af meget store fliser. System MAX FORMAT. SCHÖNOX MAX FORMAT Et komplet system til montering af meget store fliser Foto: Imola Ceramica - www.colourceramica.dk System MAX FORMAT www.schonox.dk Keramiske fliser i nye dimensioner Foto: MOSA Storformatfliser

Læs mere

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER

Vådrumssystem. LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Vådrumssystem LIP Special Cement BYGNINGSARTIKLER Love og regler Bygningsreglementet: Bygningsreglementet skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet. På baggrund af BR-95 er indført

Læs mere

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder

Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Flere støvreducerede produkter, med endnu flere anvendelsesområder Let s stick together www.schonox.dk Vælg et støvfrit arbejdsmiljø. For helbredets, tidens og kundernes skyld Vores sortiment af støvreducerede

Læs mere

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk F 7 -når der bygges på kvalitet! F www.lip.dk Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP tilbehør spartelprogram LIP 228 Gulvspartelmasse velegnet udendørs LIP 230 Finspartelmasse LIP 245 Hurtighærdende opretningsmasse F

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Natursten på gulv og væg

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Natursten på gulv og væg Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Natursten på gulv og væg Undervisningsministeriet. Januar 2011. Materialet er udviklet for Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet!

Vådrumssystem. Vandtætning Fliseopsætning Fugning. www.lip.dk. -når der bygges på kvalitet! www.lip.dk Vådrumssystem Vandtætning Fliseopsætning Fugning K K G 2400 1400 Love og regler og fugtig zone inddeling Bygningsreglementerne skelner mellem den vandbelastede del og andre dele af vådrummet.

Læs mere

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

BLIV KLOG PÅ NATURSTEN BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS- SYSTEM E hurig og komple sysem, der sikrer farveæge naursensbelægninger www.ardex.dk Produkoversig Fugfølsomme naursen Fugbesandige naursen

Læs mere

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening

Kalkudfældninger. Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Kalkudfældninger Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Begrænsning og fjernelse af kalkudfældninger Kalkudfældninger kan opstå på nye betonbelægninger som belægningssten, fliser og kantsten.

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten rc-beton.dk BUNDOPBYGNING FORSLAG TIL OPBYGNING AF BÆRELAG MV. BÆRELAG Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en pladevibrator på ca.

Læs mere

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning Januar 2014 1 Fuldlimning med Stauf produkter på støbte underlag Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne

Læs mere

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum

Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Læggeanvisning Teak Marine Skibsplank - 9 mm lagt i vådrum Denne anvisning gælder Gulvexperten Teak Marine Skibsplank i 9 mm tykkelse lagt fuldklæbet til vandtæt underlag, fuget med gummifugemasse. Anvendelse

Læs mere

Monteringsvejledning. click

Monteringsvejledning. click click Monteringsvejledning Fremstilling af Marmoleum click Marmoleum click har et toplag af linoleum, som er fremstillet af naturlige rå-materialer i en miljøvenlig produktionsproces. Hovedbestanddelen

Læs mere

Gulvfliser som køkkenbordplade

Gulvfliser som køkkenbordplade Gulvfliser som køkkenbordplade Jennifer og Kristian Obel Romeyke satte nyt køkken i deres 70 er parcelhus for 9 år siden. Valget faldt dengang på et køkken med træbordplader. Allerede efter 6 år var bordpladerne

Læs mere

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten

Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten Vejledning til nedlægning og vedligeholdelse af belægningssten www.rc.dk Med venlig hilsen 1 Bundopbygning Forslag til opbygning af bærelag mv. bærelag Let trafik Max én lastbil pr. dag Ved brug af en

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C.

LÆGNINGSVEJLEDNING. LÆGNINGSTEMPERATUR Den ideelle lægningstemperatur er 20 og skal være inden for et interval fra 15 C til 28 C. Vi anbefaler at læse følgende lægningsvejledning for ikke at glemme noget og for at drage fuld nytte af dit gulv i mange år. ANVENDELSE LÆGNINGSVEJLEDNING BRUG Gulvbelægning som udelukkende er beregnet

Læs mere

Gulve reparation af gulvbelægninger

Gulve reparation af gulvbelægninger Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Gulve reparation af gulvbelægninger Undervisningsministeriet. Januar 2012. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk

Monteringsvejledning. Lægning af fliser og natursten i svømmende. Indbygningshøjde kun 21 mm inkl. fliser. www.ardex.dk Monteringsvejledning Lægning af fliser og natursten i svømmende konstruktion Indbygningshøjde kun 2 mm inkl. fliser www.ardex.dk : ET EFFEKTIVT DRÆNLAG I KUN 0 MM TYKKELSE MONTERINGSVEJLEDNING WatecDrain

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling

klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling klæb&fuge primer vandtætning klæber fugemasse efterbehandling At klinker og fliser har en ekstrem lang levetid er velkendt. Netop derfor er det vigtigt, at også de øvrige produkter, som indgår i konstruktionen,

Læs mere

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor

PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor PÅFØRINGSVEJLEDNING FOR TRUSTY STEP (nr. 1001) til klinkegulv, keramik porcelæn, terrazzo, granit, beton, marmor Distributør: BUNDTRADE, Virum Stationsvej 107, 2830 Virum Tlf: 45 85 84 04 post@bundtrade.dk

Læs mere

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT

DURA-BRIGHT. WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT DURA-BRIGHT WHEELS Flot udseende nem vedligeholdelse DURA-BRIGHT Alcoa Dura-Bright EVO wheels Næstegenerationsbehandling fra Dura-Bright med endnu bedre overfladebeskyttelse. Alcoa tilbyder dig hermed

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Granit Komposit Silestone Ceramic

Granit Komposit Silestone Ceramic Montering Vedligeholdelsesvejledning Granit Komposit Silestone Ceramic... kvalitet hele vejen igennem Maj 2016 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Granit/Komposit/Silestone/Ceramic bordplade

Læs mere

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel

Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Side 1 Flisemontering, cementbaseret flisemørtel Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for opsætnings- og lægningsteknik ved montering af keramiske fliser efter tyndlagsmetoden og gælder for såvel

Læs mere

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet!

www.lip.dk -når der bygges på kvalitet! K www.lip.dk 235 Hurtig Cement / 275 Hurtigt Pudslag Forarbejdningstid ca. 1 1/4 time Klar til spartling/flisebelægning efter ca. 4 timer Belægningsklar med f.eks. vinyl efter 24 timer Velegnet til gulvvarme

Læs mere

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4

Teknisk Datablad. Soudaplug ST. Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Dato: 08/07/16 Side 1 af 4 Hurtigthærdende cement (Lynmørtel) For øjeblikkelig lukning af utætheder i beton og murværk, selv under højt tryk. Anvendelsesområde: er en cement-baseret pulver, der blandet

Læs mere

Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer

Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer SCHÖNOX Fliselimsprodukter til den professionelle bruger Komplet produktprogram til montering af keramiske materialer Besøg www.schonox.dk - Her finder du produktinformationer og sikkerhedsdatablade SCHÖNOX

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Beton Terrazzo. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Beton Terrazzo. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Beton Terrazzo... kvalitet hele vejen igennem April 2009 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Terrazzo/betonbordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Granit Komposit. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Granit Komposit. ... kvalitet hele vejen igennem. April 2009 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Granit Komposit... kvalitet hele vejen igennem April 2009 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Granit/Komposit bordplade fra Horn Bordplader A/S For at få

Læs mere

Bent Vangsøe Natursten A/S

Bent Vangsøe Natursten A/S Bent Vangsøe Natursten A/S BVN Teknisk information Vedligeholdelse Bundopbygning, fugning af flisebelægning Rengøring/vedligeholdelse Fugematerialer for chaussesten og brosten. Drift og vedligehold af

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør.

Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutninger Ved fritstående mure er det vigtigt, at murværkets overside beskyttes mod nedbør. Murafslutning med tegltagsten Ved afslutning med tegltagsten kan følgende fremgangsmåde anbefales: Tagstenene

Læs mere

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug

SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug SKALFLEX SILIKONEPUDS 10/15 SILIKONEPUDS Indfarvet strukturpuds til indendørs og udendørs brug Skalflex Silikonepuds Egenskaber Skalflex Silikonepuds er en vandafvisende slutpuds baseret på silikoneharpiks,

Læs mere

Montagevejledning for Purus Corner

Montagevejledning for Purus Corner Montagevejledning for Purus Corner Purus Corner er universal til montering i hjørne eller op mod væg. VIGTIGT Klinke/flisetykkelsen skal kendes før montage af Purus Corner. Læs hele denne anvisning før

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact

Omnisports Excel, Reference, Training, Speed & Compact Enhver brug af produktet til andre formål end dem der er fastsat i betingelserne for brug, skal indsendes til Tarkett til godkendelse. Omnisports belægningen kan monteres på forskellige underlag alt efter

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Bent Vangsøe Natursten A/S Fynsvej 8 5500 Middelfart. Att.: Jesper Vangsøe. 5. februar 2010 CCC/hks 1280336_346752_Vangsøe_011

Bent Vangsøe Natursten A/S Fynsvej 8 5500 Middelfart. Att.: Jesper Vangsøe. 5. februar 2010 CCC/hks 1280336_346752_Vangsøe_011 Bent Vangsøe Natursten A/S Fynsvej 8 5500 Middelfart Att.: Jesper Vangsøe 5. februar 2010 1280336_346752_Vangsøe_011 Vurdering af pletter på sandsten Indledning og formål Teknologisk Institut har med Dem

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3

Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011. Generelt Side 2. Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Plus-Mad Læggevejledning Plus-Mad Douglas gulv planker hele og faldende længder. Januar 2011 Indhold Generelt Side 2 Lægning på strøer og bjælkelag Side 3 Lægning på Beton Side 4 Fuldlimning Side 5 Gulvvarme

Læs mere

fermacell Overfladebehandling Juni 2015

fermacell Overfladebehandling Juni 2015 fermacell Juni 2015 106 Information VIA universitet, Randers, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Underentreprenører Ingeniør VIA University College Friis & Moltke 5E Byg A/S, WO Raasted COWI 107 5.

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

Læggevejledning FEB. 2004

Læggevejledning FEB. 2004 Læggevejledning P L A N K E R For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O

Læs mere

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger DANFUGESTENMEL www.danfugesand.dk Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger Begræns ukrudtet miljøvenligt og naturligt Næsten for godt til at være sand

Læs mere

Spørgsmål og svar. Natur Skifer

Spørgsmål og svar. Natur Skifer Spørgsmål og svar. Natur Skifer Her har vi forsøgt at besvare de oftest stillede spørgsmål fra vores kunder, der overvejer at vælge ægte naturskifer. Vi håber at dine spørgsmål kan besvares nedenfor -

Læs mere

Monteringsvejledning for Fletco Carpets

Monteringsvejledning for Fletco Carpets Indholdsfortegnelse Bagsiden er en vigtigt del af et gulvtæppe, både i forbindelse med montering og i det daglige brug, derfor tager denne monteringsvejledning udgangspunkt i de forskellige bagsidetyper

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Oliering og Pleje af Trægulve

Oliering og Pleje af Trægulve Oliering og Pleje af Trægulve 1. Oliering - nylagte ubehandlede massive trægulve 2. Plejeoliering - nylagte fabriksolierede trægulve 3. Plejeoliering eksisterende olierede trægulve 4. Rengøring og vask

Læs mere

afsnit 8 Vådrum Indhold:

afsnit 8 Vådrum Indhold: 162 afsnit 8 Vådrum Indhold: 8.1 Løsninger til vådrum...164 8.2 Lovkrav og bygningsreglement...165 8.3 Fugtisolering af vådrum, f.eks. badeværelser...166 8.4 Klæbeprogram og vådrumssystem...167 8.5 Fliseopsætning

Læs mere

Tillægsvejledning. Linolie

Tillægsvejledning. Linolie Tillægsvejledning Linolie September 2015 1 Linolie på Dinesen gulve Douglas, Pine, Oak Dinesen planker leveres altid ubehandlede og skal efter lægning afslibes og grundbehandles. Det er vigtigt at overveje

Læs mere

Læggeanvisning for Everfloor Marinegulve 14 mm side 1 Læs hele læggeanvisningen inden montering påbegyndes Bryd ikke emballagen før gulvet lægges. Pakken opbevares i rummet 48 timer før lægning. Egnede

Læs mere

ROMEX - UNDERLAGS BETON

ROMEX - UNDERLAGS BETON ROMEX - UNDERLAGS BETON Den frostbestandige, drænende beton Produktinformation ROMEX SYSTEM GUARANTEE Drænende underlags beton til fodgængere og trafikbelastning fra 3 cm tykkelse meget vandgennemtrængelig

Læs mere

Lægningsvejledning - vinyl

Lægningsvejledning - vinyl Lægningsvejledning - vinyl SMARAGD AQUA, SMARAGD RELIEF, SMARAGD PLUS OG SMARAGD MARIN 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt, jævnt og fri for sprækker. Pletter fra farve, olie o. lign.

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Nye formmaterialer. Test af nye formmaterialer til udstøbning af beton. Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut,

Nye formmaterialer. Test af nye formmaterialer til udstøbning af beton. Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut, Nye formmaterialer Test af nye formmaterialer til udstøbning af beton Thomas Juul Andersen, Teknologisk Institut, September 2007 Formål Forsøgene er gennemført ud fra 2 overordnede formål; at analysere

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2017. Skalcem 100 Rødokker. Skalcem 100. Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 10/2017 Skalcem 100 Rødokker Skalcem 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 Skalcem 100 er en slidstærk, cementbaseret murmaling til mineralske underlag. Velegnet udendørs og indendørs.

Læs mere

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering

MiniHuset.dk Torpsgade 25, Smidstrup, 7000 Fredericia www.minihuset.dk - info@minihuset.dk. Udvendig Dekorering Udvendig Dekorering Det udvendige udseende er på mange måder den vigtigste del af dit dukkehus, da det er den del, der bliver vist det meste af tiden. Den stil du vælger til dit hus vil ofte diktere det

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSEs guide

VEDLIGEHOLDELSEs guide VEDLIGEHOLDELSEs guide Vedligeholdelse med produkter fra Phønix Tag Materialer Kom godt i gang med... Vedligehold og reparation af dit tag Taget er bygningens mest udsatte bygningsdel, men med jævnlige

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering

Tillykke med din nye unica line bruseløsning. Håndtering vejledninger unica line bruseløsning Tillykke med din nye unica line bruseløsning Når du har valgt en unica line løsning i glas, har du valgt at kombinere moderne design og kvalitet. Vi er sikre på, at

Læs mere

træplejesystem Gulvbehandling indendørs

træplejesystem Gulvbehandling indendørs træplejesystem Gulvbehandling indendørs Grund- og færdigoliering Vælg produkt Med Junckers GulvOlie plejer du ikke alene dit gulv på allerbedste måde, du tilfører også gulvet glød, dybde og slidstyrke

Læs mere

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner.

ALTANER.DK RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING. altaner.dk 1 Vestbjerg Smede- & Maskinværksted ApS +45 96 47 77 47 www.altaner. RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING altaner.dk 1 Tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens mange oplevelses rige timer. Vi har i denne vedligeholdelses

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum

Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum DK Monteringsinfo 09-2014 Vandtætning Flydende 1- eller 2- komponent tætningsmasse. Anvisningen gennemgår de vigtigste principper for vandtætning i vådrum Produkter Valg af produkter foretages bl.a. ud

Læs mere

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling

SKALCEM /2016 Facader i farver. Skalcem 100 Rødokker. SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling SKALCEM 100 06/2016 Facader i farver Skalcem 100 Rødokker SKALCEM 100 Stærk, cementbaseret murmaling Skalcem 100 farver Skalcem 100 Mellemgul Skalcem 100 fremstår med en tidløs, naturlig og fløjlsmat overflade,

Læs mere

Overflader på betonsten og fliser

Overflader på betonsten og fliser Overflader på betonsten og fliser - Beskrivelse af betons struktur, farver mv. BELÆGNINGSGRUPPEN 3 Betonstens og -flisers udseende er en vigtig detalje, når en tilfredsstillende belægning skal defineres.

Læs mere

TØRMØRTLER 02/2015 TØRMØRTLER

TØRMØRTLER 02/2015 TØRMØRTLER TØRMØRTLER 02/2015 TØRMØRTLER Funktionsmørtel Type M5 Skalflex Funktionsmørtel Type M5 er en fabriksfremstillet tørmørtel til alle miljøklasser. et er fremstillet af Portlandcement, kalkfiller, additiver

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække INDLEDNING I projektet Den Synlige Betonoverflade, delprojekt C5 (Nye formmaterialer) er der planlagt 2 forsøgsrækker, hvoraf den første er blevet gennemført

Læs mere

Isola To-lags Dækning

Isola To-lags Dækning Isola To-lags Dækning Isola Kraftunderlag Light Isola Kraftunderlag SBS Isola Svejseoverlag Light Isola Svejseoverlag SBS Tørre og sunde huse! Mekanisk fastgørelse Generelt Tagbelægningerne består af kraftige

Læs mere

Overflader på betonsten og fliser

Overflader på betonsten og fliser Overflader på betonsten og fliser - Beskrivelse af betons struktur, farver mv. BELÆGNINGSGRUPPEN 3 Betonstens og -flisers udseende er en vigtig detalje, når en tilfredsstillende belægning skal defineres.

Læs mere

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012

SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Vejledning til montering 03/2012 Vandtættende bitumen-membran SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN Produktinformation Skalflex Tætningsmembran er en 1,5 mm tyk bitumenbaseret membran, opbygget

Læs mere

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp

Finnforest Kerto. indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke M 16 BSH 12/(4-36) Kerto Q 69. Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp M 16 BSH 12/(4-36) Finnforest Kerto Kerto Q 69 indbygget fleksibilitet, æstetik og styrke Bulldog 75 Topplade d = 80/8 mm Møtrik M 16 svejset til topp 100 69 60 Stålrør 42/3,2 Finnforest højteknologi i

Læs mere

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm

Halm. Huse ved Vadehavet - Forundringskort Halm Halm Halm blev brugt til at blande i lerklining, både i vikingetiden og i bindingsværkshuse omkring 1634. Halmstrå kan let knække. Flere halmstrå sammen er stærkere end ét strå. Halm Halmstrå er hule,

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Læggevejledning PLANKER

Læggevejledning PLANKER Læggevejledning PLANKER For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G P L

Læs mere

Scotchprint Graphics Fortovsreklame. Guide til montage overflader

Scotchprint Graphics Fortovsreklame. Guide til montage overflader Scotchprint Graphics Fortovsreklame Guide til montage overflader Dette dokument viser nogle typiske udendørs overflader og en vurdering af om overfladen er velegnet til brug af Scotchprint Graphics Fortovsreklame.

Læs mere

Monteringsvejledning Bulletin Board

Monteringsvejledning Bulletin Board Monteringsvejledning Bulletin Board Bulletin Board er et alsidigt overflademateriale i linoleum. Det har en enestående slidstyrke og er almindeligt brugt som vægbeklædning på f.eks. skoler, kontorer og

Læs mere

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler

CUBE DESIGN. Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S. - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler CUBE DESIGN Vedligeholdelse af møbler fra Cube Design A/S - en guide til pleje og vedligeholdelse af møbler Sådan passer du bedst på dit Cube Design produkt Denne vejledning giver dig mulighed for at pleje

Læs mere