BLIV KLOG PÅ NATURSTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLIV KLOG PÅ NATURSTEN"

Transkript

1 BLIV KLOG PÅ NATURSTEN - OG UNDGÅ MISFARVNINGER ARDEX NATURSTENS SYSTEM Et hurtigt og komplet system, der sikrer farveægte naturstensbelægninger

2 Produktoversigt Fugtfølsomme natursten Fugtbestandige natursten Indendørs Indendørs Udendørs Tyndlag Mellemlag Tyklag Fugning Tyndlag Mellemlag Tyklag Fugning Tyndlag Mellemlag Tyklag Fugning ARDEX A 35 MIX cementmørtel ARDEX A 38 MIX cementmørtel ARDEX N 23 W naturstensklæb ARDEX X 77 fliseklæb ARDEX X 78 fliseklæb ARDEX X 77 S fliseklæb ARDEX X 78 S fliseklæb ARDEX X 32 fliseklæb ARDEX MG naturstensfuge ARDEX FG FLEX flisefuge ARDEX FL flisefuge ARDEX ST silikonefuge

3 For ARDEX er natursten ikke bare et spørgsmål om sort granit og hvid marmor. Mange års erfaring med klæbning af natursten verden over har givet os viden om, at mange typer natursten kan medføre store ærgrelser og omkostninger, hvis de klæbes i en traditionel hvid, hurtighærdende fliseklæber, som er et udbredt valg. ARDEX deler natursten i to kategorier: De fugtfølsomme og de fugtbestandige. At sten kan være fugtfølsomme lyder måske besynderligt i betragtning af, at de fleste natursten er naturligt forekommende og dermed udsat for al slags vind og vejr. Imidlertid bliver stenen udsat for helt andre ting i byggeriet. Den kommer i kontakt med cement og vand, der kan forårsage misfarvninger, kantrejsninger og andet. I afsnittet Fejlfri lægning af natursten belyser vi en række af problemstilling erne for disse fugtfølsomme sten. De fugtbestandige sten kan indbygges i vores byggeri uden at blive påvirket af hverken cement eller overskydende vand fra konstruktionerne. Disse sten får ikke misfarvninger og kantrejsninger som før omtalt. Det betyder dog ikke, at stenene er uden problemer og kan anvendes alle steder. Der findes talrige eksempler på natursten, der er blevet misfarvet som følge af forkert rengøring og pleje, ligesom der er eksempler på, at sten er lagt på en sådan måde, at de revner, skaller eller ligefrem smuldrer. I afsnittet Lægningsmetoder beskriver vi nogle forskellige arbejdsmetoder, som nedsætter risikoen for revner og afskalninger betydeligt. Som konsekvens af vores erfaring, mener vi, at fugtfølsomme sten kun bør monteres indendørs og ikke i konstant våde omgivelser, som f.eks. svømmebassiner. Med andre ord anbefaler vi, at bygherren gør sig overvejelser om udseende, anvendelse, belastning, rengøring m.m. af den natursten, som ønskes monteret. Uanset valg af sten kan ARDEX levere et produkt som er tilpasset til stenen og med garanti undgår problemer som omtalt her - blot der tages hensyn til, om stenen er fugtfølsom eller fugtbestandig. Fejlfri lægning af natursten Underlag Lægningsmetoder Fugning

4 -4- Fejlfri lægning af natursten Hvorfor opstår misfarvninger? At den udlagte natursten ikke længere har samme optiske udseende som på leveringstidspunktet, kan have mange forskellige årsager. Ofte skyldes misfarvning i stenens overflade manglende eller forkert afdækning under efterfølgende arbejder således, at skidt og snavs m.m. fylder stenens porer og forurener overfladen. Den hyppigste årsag til misfarvning af natursten er fugtpåvirkning fra mørtlen og klæberen. Ved støbning af gulv- og vægkonstruktioner samt klæbning af natursten med cementbaserede materialer bindes kun ca. ⅓ af blandevandet som følge af Portlandcementens styrkeudvikling. De sidste ⅔ er altså i overskud og kan ikke bruges når konstruktionen/materialet er færdigforarbejdet. Afhængig af mørtellagets tykkelse kan denne vandmængde udgøre op til 2 liter pr. m², som skal fordampe op gennem fuger og sten. Denne fugtvandring forårsager ofte misfarvning af natursten, fordi de indeholder mineraler/substanser fra selve klippestykket, som kan udløse misfarvninger. Ofte kan disse substanser ikke ses med det blotte øje, da de kun forekommer i ganske små mængder. Selv ved en omhyggelig petrografisk undersøgelse af naturstenen er det ikke muligt at drage nogen endegyldig konklusion om tilstedeværelsen af evt. misfarvende mineraler. En petrografisk undersøgelse er en laboratorieundersøgelse, som fastslår hvilke bestanddele stenen består af. Med denne undersøgelse er det muligt at finde ud af, hvilke mineraler stenen indeholder og dermed få en ide om, hvorvidt stenen er fugtbestandig eller fugtfølsom. Misfarvning opstår således som et resultat af samspillet mellem fugtpåvirkning fra mørtlen og klippestykkets Ligeledes opstår misfarvninger i stenene som følge af urenheder i mørtellaget. Man skal derfor undgå, at f.eks. søm eller metalkapsler indarbejdes i mørtlen, idet det kan føre til rustdannelse, som efterfølgende viser sig som brune pletter i naturstenen. egne mineraler. Da det ikke er alle natursten, som giver misfarvninger, er det selv for fagfolk vanskeligt at vurdere hvilke sten, som er tilbøjelige til at give misfarvninger. Dertil forekommer natursten ganske enkelt i for mange varianter. I nogle tilfælde kan det forekomme, at stenens farver

5 intensiveres. Det vil sige, at den udlagte sten får en mørkere farve end den oprindelige. Denne uønskede effekt ses oftest, når der anvendes stærkt sugende bjergarter. Til lægning i tyndlagsmetoden skal der anvendes en moderne tyndlagsmørtel tilsat trasscement - f.eks. ARDEX X 77 flexklæber. Som regel forsvinder disse fugtpletter igen af sig selv efter en tid under gunstige forhold. Det er der dog ingen garanti for. Voldsom udblomstring på skifertrappe A. Snavs, som trænger ned i stenen ovenfra pga. uhensigtsmæssig vedligeholdelse eller rengøring B. Opstigende fugt fra mørtellaget aktiverer iboende mineraler i stenen. C. Forurening fra mørtellaget (humus, metal) D. Fugt fra fugemørtlen aktiverer mineraler. Blødgørerolier i silikone forårsager misfarvning af randzoner/kanter. E. Kalciumhydroxid fra mørtellaget oplagres i stenens overflade og omdannes til calcium-carbonat. F. Kondensat ved ugunstige dugpunktforhold forårsager fugtpletter og kan medføre misfarvning Krumning af natursten Natursten består af forskellige mineraler med hver deres egenskaber. Det er ikke altid muligt at forudse, hvorledes de forskellige mineraler vil reagere, når de udsættes for f.eks. opstigende fugt fra mørtellaget. Udover de allerede nævnte misfarvninger kan der opstå uønskede, varige krumninger i naturstenen. Disse krumninger Udblomstring I modsætning til misfarvning opstår udblomstring pga. mørtellagets frie kalciumhydroxid. Overskydende kalk fra cementen transporteres sammen med fugt fra mørtellaget op til overfladen. Når denne fugt kommer op i det fri, udvikles en kemisk reaktion under indvirkning af opstår, når mineralerne optager vand fra mørtlen, hvorved undersiden udvider sig, mens stenens overside bevarer sin størrelse. Sådanne deformerede belægninger kan kun repareres ved at fjerne den deforme belægning og lade underlaget tørre. Når underlaget er udtørret kan ny belægning lægges, idet det sikres at vandet fra klæberen ikke trænger ud i denne. luftens kuldioxid. Derved dannes der calciumcarbonat, som kun kan fjernes med syre. Det er ikke muligt at give generelle retningslinier for, hvordan risikoen for krumninger kan mindskes. Da ikke Der skal imidlertid udvises stor forsigtighed, når syrefølsomme natursten (f.eks. marmor og kalksten) skal afsyres. For at forhindre kalkudblomstringer skal der anvendes puzzolan-cement (CEM II/A-P) eller ARDEX A 35 MIX, som er beregnet til lægning efter tyklagsmetoden. CEM alle bjergarter har tendens til at krumme, kan følgende tommelfingerregel imidlertid bruges: Klasse Bjergart Gnejs Vulkanit Serpentinit II/A-P blev tidligere betegnet som trasscement. Risiko for krumning Lille Middel Stor

6 Undgå misfarvning med ARDEX naturstens system Misfarvning skyldes altid samspillet mellem fugt, hovedsageligt fra mørtellaget, og klippestykkets egne mineraler. Er der ingen fugt i mørtellaget, vil der naturligvis hel -6- Anvendelse af visse formater, specielt rektangulære, er ligeledes forbundet med en større risiko for krumning. Ligeledes spiller pladens tykkelse en væsentlig rolle. Ved lægning af plader på 30 x 30 cm må pladetykkelsen ikke være under 10 mm, og ved lægning af plader på 30 x 60 cm ikke under 12 mm. I forbindelse med ovennævnte bjergarter må en rektangulær plade, som er tyndere end 10 mm under ingen omstændigheder lægges efter den traditionelle tyndlagsmetode. det derfor at udføre følgende praktiske test før lægning af natursten for at vurdere risikoen for krumning: Pladen/flisen lægges på et tykt håndklæde, som er gjort fugtig. Som kontrol lægges et vaterpas diagonalt på naturstenspladen. Såfremt man efter kort tid (ca. 30 min.) kan skubbe et stykke papir eller et visitkort igennem, vil den pågældende natursten have tendens til at krumme. Ved udlægning af sådanne sten, skal der ubetinget anvendes en hurtighærdende fliseklæber, som kun kortvarigt belaster materialets (stenens) bagside med vand. Specifikke problemer ved lægning af natursten Skemaet på side 7 omtaler nogle af de problemer, som kan opstå i forbindelse med belægninger af natursten i moderne byggeri. Listen omfatter problemer, der opstår som følge af forkert forarbejdning og manglende rengøring. For at undgå ovennævnte problemer, er det vigtigt at vide, hvilken stentype, der skal lægges. Vi gør opmærksom på, at der i Danmark sælges mange sten under forkert betegnelse, hvilket medvirker til at øge ovennævnte problemer. F.eks. sælges Nero Impala, også kaldet Nero Afrika, som en sort granit uden faktisk at være granit. Er du i tvivl om, hvilken stentype du skal lægge, er du velkommen til at kontakte ARDEX. Vi er desuden i besiddelse af et omfattende materiale, som gør os i stand til at fastslå, hvilken type sten du har planlagt at lægge, og om stenen evt. kan give problemer. Herudover kan grønt betragtes som en signalfarve. Porfiris verde, en sydamerikansk pyroklastit eller den mere kendte grønne Serpentinit (verde alpi) har særlig stor tilbøjelighed til at krumme. I tvivlstilfælde anbefales

7 ler ikke være vand til at transportere fugt op til stenens overflade. Mineralerne bliver således ikke aktiverede og kan derfor ikke misfarve stenen. Der findes forskellige måder at undgå misfarvning. Systemer, som ikke indeholder vand, som f.eks. epoxyeller polyurethanklæbere, er dyre og miljømæssigt omstændelige at arbejde med. Harpiks fra epoxyklæbere kan også ved nogle stentyper forårsage fedtlignende pletter. En anden mulighed er at påføre en primer på naturstenens bagside og derved lukke af for evt. opsti g ende fugt. Denne metode er imidlertid meget tidskrævende, og der er risiko for, at primeren kan trænge igennem til stenens overflade, hvor den efterfølgende er umulig at fjerne. Denne metode giver altså heller ikke garanti for at undgå misfarvning. I Tyskland, hvor der lægges mange m² natursten, findes regler (DIN normer), som kræver, at binde middel, mørtel, lim, rengørings- og imprægneringsmiddel tilpasses efter anvendelse og stentype. Ifølge disse normer skal der anvendes enten trasscement eller hurtigcement til natursten, som er følsomme overfor misfarvning. Trasscement er en puzzolancement, hvor trassen binder det overskydende kalciumhydroxid, som ikke er bundet i forbindelse med cementens hærdning. Det betyder at kalkaflejringer og salpeterudslag på overfladen ikke forekommer. Alligevel opstår der misfarvning, idet naturstenens porer på bagsiden tilstoppes pga. trasscementens store finhed, og derved reduceres vandindtrængninger i naturstenen. Stentype Granit Pegmatit Syenit Gabbro Foyait Vulkanit Kalksten Lerskifer Brekzie Marmor Gnejs Serpentinit Granulit Problem Granit kan indeholde opløseligt glimmer, som kan give misfarvninger. Grå granit kan blive gul. Store aflejrede partier af glimmer opløses hurtigt til jernhydroxid. Ved lægning af Blue Pearl skal fliserne drejes 90 i forhold til hinanden for at opnå et regelmæssigt udseende af gulvet. Selv ved normal rengøring kan Nero Impala få en mat overflade efter meget kort tid. Azul Bahia kan ved forkert rengøring (f.eks. eddikesyre) miste sin kraftige blå farve. Ved bestemte typer fliser (Pyroklastit) kan der forekomme krumninger i fliserne/pladerne på grund af vandpåvirkning. Pyroklastit indeholder bl.a. Trass og Tuff, og stenen er fortættet gennem vandpåvirkning og ikke ved tryk. Pyroklastiter har på grund af deres tilblivelse egenskaber som støbte fliser, hvilket gør dem følsomme overfor fugtpåvirkning. Forbindelser af jern og mangan kan føre til misfarvninger pga fugtpåvirkning. Overfladens glans er ubestandig i udendørs miljø. Bestanddele af bitumen giver ekstrem dårlig vedhæftning. Anvendelse af disse fliser på gulve med gulvvarme kun med forbehold. Stenene kan blive grå under indvirkning af ultraviolet lys. Ikke egnet til gulve med gulvvarme. Forbindelser af Pyrit (Jern-oxid) og Hämatit (Jern-sulfid) kan medføre misfarvninger ved fugtpåvirkning pga omdannelse af jernforbindelserne (rust). Oxidation af glimmerforbindelser kan medføre rustdannelse. Ved lange tynde fliseformater er der risiko for krumninger i pladerne pga. fugtpåvirkningen. Ved lægning i cementmørtel er der risiko for blivende krumninger i fliserne/pladerne. Ved anvendelse udendørs bliver Serpentinit grå. Risiko for misfarvninger, da partier af Granater kan ruste. Risiko for krumninger ved lægning af tynde fliser/plader. En hurtigcement (rapidcement) vil, uanset om der anvendes en grå eller hvid cement, heller ikke være egnet til lægning af fugtfølsomme natursten, idet disse cementtyper ligeledes kun binder ⅓ af blandevandet.

8 -8- I midten af 70 erne opstod der behov for et cementbindemiddel til fremstilling af støbte gulve, som skulle være belægningsklare indenfor meget kort tid. Fugtindholdet er afgørende for, hvornår et gulv er belægningsklart, dvs. brugsklart. Betonens fugtindhold skal, afhængig af belægningen, være på mellem 65 % og 90 % RF. Gulve støbt med Portlandcement opnår først disse værdier efter 4 til 5 uger. En stor mængde vand (helt op til 2 l pr. m²) skal fordampe over et længere tidsrum og forårsager de beskrevne misfarvninger. stenen. Således ikke kun reduceres, men forhindres misfarvning helt ved brug af produkter med ARDURAPIDeffekt. Spørgsmålet om, hvorvidt stenen har tendens til misfarvning kommer derfor slet ikke på tale. Hurtighærdende cementsystemer var allerede kendte, men opfyldte imidlertid ikke kravet om hurtig montering af belægninger pga. langsom udtørring. Gennem målrettet forskning lykkedes det kemikerne i ARDEX at udvikle et revolutionerende bindemiddel. En cement, som via krystallinsk vandbindning ikke blot binder 35 % eller 50 %, men derimod alt vand fra mørtellaget og endda indenfor kun 24 timer uanset lagtykkelse. Mange fugtfølsomme natursten kan monteres, når fugtindholdet er nede på 80 % relativ fugt Ved anvendelse af produkterne, der omtales i de følgende afsnit, minimeres risikoen for misfarvning betydeligt. Underlag Det vil sige, at et gulv fremstillet med ARDEX A 35 hurtigcement, uanset den udlagte lagtykkelse, vil være tørt inden for 24 timer. Denne effekt opnås ved at sammensætte forskellige mineralske bindemidler og styremidler i et nøjagtigt afstemt forhold, og betegnes ARDURAPIDeffekten. Ud over hurtig cement fremstilles der i dag en lang række andre produkter med ARDURAPID-effekt: Fliseklæbere til tykke, middel og tynde lag samt fugemasser. I forbindelse med lægning af natursten indendørs giver ARDURAPID-effekten følgende fordele: Ved hjælp af den krystalline vandbinding bindes alt mørtelvand indenfor kort tid uanset mørtlens lagtykkelse. Dette betyder, at der ikke er noget frit vand i konstruktionen og derfor heller ikke noget vand, der kan transporteres op i natur Generelt Underlaget skal altid være fast, ru og fri for kalk, støv, snavs og tilsvarende skillemidler. Er overfladen slammet eller forurenet med skillemidler, som f.eks. formolie eller lignende, skal disse fjernes før videre forarbejdning. Områder som er hule, svage og løstsiddende, fjernes og udbedres. Styrke/stivhed For at undgå, at natursten knækker og revner kræves et underlag som er stabilt, hårdt og fast. Tolerancer Underlagets overflade skal fremstå plant, fri for grater, huller, overgange og buler, og med maksimale afvigelser +- 2 mm på en 2 m retholt.

9 Svind Hærdetiden, fra støbningen er færdig til fliserne kan påklæbes, skal være minimum 3-6 mdr. afhængig af den valgte flisemørtel. undgå, at vandet i underlaget skal påvirke stenen ved konstruktionens udtørring. Nogle sten kræver, at fugtindholdet i konstruktionen er i ligevægt med omgivelserne før stenbelægningen monteres. Fugtbestandige sten kræver også en vis udtørring af konstruktionen. Et højt ARDEX A 35 hurtigcement, der er basis for ARDEX naturstensprodukterne, har foruden fordelene med udtørring (beskrevet på side 8) også den fordel, at svindet er ophørt allerede efter 24 timer. Det betyder, at det faktisk er muligt at klæbe fugtfølsomme natursten og keramiske fliser på gulvet allerede 24 timer efter gulvet vandindhold i f.eks. beton kan resultere i, at der føres salte fra betonen op gennem stenen og medfører salpeterudfældninger på overfladen af stenene. Fugtindholdet i konstruktioner, som skal beklædes med fugtbestandige sten, bør derfor have et fugtindhold på 4-5 vægt % eller ca. 90 % RF. er støbt. Lægningsmetoder Når der skal lægges natursten, er det vigtigt at vælge den rigtige lægningsmetode og dermed også det rigtige værktøj. Som nævnt i foregående afsnit om underlag, er det i overensstemmelse med alle normer og forskrifter, ARDEX A 38 MIX afrettes på kant af svømmebassin når underlaget har tolerancer på +- 2 mm på en 2 meter retholt. For selve stenen gælder, at der på kalibrerede sten i størrelsen 300 x 300 mm må være en forskel i I udendørs områder og ved konstant våde omgivelser anbefales det kun at anvende fugtbestandige sten eller keramiske fliser. Til støbning af gulvet anvendes ARDEX A 38 MIX. ARDEX A 38 MIX har ikke ARDURAPID-effekt og binder altså ikke vandet krystallinsk. ARDEX A 38 MIX har den fordel, at hærde- og svindprocessen er kontrolleret således, at der efter 4 timer ikke længere er svind i betonen. Det er dermed muligt at klæbe sten og fliser på gulvet allerede efter 4 timer. Med produkterne ARDEX A 35 hurtigcement, ARDEX A 35 MIX og ARDEX A 38 MIX er det med andre ord muligt at gøre sig uafhængig af hærde- og tørretid. tykkelsen på +- 1 mm fra det ene hjørne til det andet. Hvis der skal lægges kalibrerede sten med kantlængde i størrelsen 600 mm x 600 mm, må der ifølge normerne være en forskel i tykkelsen på +- 2 mm. Disse tolerancer betyder, at det kan være nødvendigt, at materialet som stenen lægges i, skal optage en forskel på 8 mm i tykkelsen. Som beskrevet efterfølgende vil det med den mest almindelige lægningsmetode være umuligt at påføre tilstrækkelig fliseklæber til at kunne optage tolerancerne. Skal der lægges sten, som ikke er kalibrerede, vil tykkelsesforskellen på hver enkelt sten faktisk være så stor, at det kun er muligt at lægge stenene med enten mellemlagsmetoden eller tyklagsmetoden. Fugtindhold Fugtfølsomme sten kræver et lavt fugtindhold for at

10 -10- Tyndlag Tyndlagsmetoden er i dag den mest almindelig måde at montere fliser og natursten på. Praktiske eksempler viser, at der let opstår snublekanter i belægningen, når flisernes tolerance overstiger +/ 1 mm i tykkelsen. Hvis fliserne desuden har store kantlængder (over 300 mm), er det næsten umuligt at undgå snublekanter. Storformatfliser af natursten kræver lægning efter enten mellemlagsmetoden eller tyklagsmetoden Når der lægges natursten, som fx marmor, granit, gnejs m.m. kan der ofte observeres en opfugtning af stenene allerede efter 1 2 timer. Denne opfugtning gør i første Påføring af klæb med 10 mm tandspartel omgang overfladen mørk og farverne bliver intensiverede specielt i granit og gnejs. I forbindelse med granit er opfugtningen i langt de fleste tilfælde harmløs og vil forsvinde efter noget tid. Derimod kan opfugtning være Montage af fliser og natursten med tyndlagsmetoden udføres ved, at fliseklæberen påføres underlaget med en tandspartel, hvorefter flisen/stenen lægges i den friske problematisk på marmor og gnejs da opfugtningen kan give alvorlige misfarvninger på marmor og kantrejsninger på gnejs. og klæbrige fliseklæber. Tandstørrelsen på tandspartlen kan være mellem 4 og 10 mm afhængig af stenenes størrelse. Årsagen til opfugtning er i langt de fleste tilfælde, at der er anvendt en almindelig fleksibel fliseklæber, hvor det Kantlængde i mm Tandstørrelser - kvadratiske Plan bagside Ujævn bagside Op til 50 3x3 4x x4 6x x6 8x8 Over 200 8x8 10x10 meste af blandevandet skal tørre ud. ARDEX N 23 W er en hvid fliseklæber, som kan anvendes til både tyndlag smetoden og mellemlagsmetoden. ARDEX N 23 W er i besiddelse af ARDURAPID effekt og binder blandevandet 100 % efter meget kort tid. Med ARDEX N 23 W undgås opfugtning af stenen og dermed også problemer som misfarvning, udblomstring og kantrejsning. Når stenen efterfølgende trykkes ned i klæbelaget halveres klæbelagets tykkelse til at være 2-5 mm. Det er denne tynde tykkelse som har navngivet arbejdsmetoden tyndlagsmetoden. Klæbning i tynde lag tillader kun små variationer i stenene eller lunker i pudslaget. Denne lægningsmetode er velegnet til plane underlag og kalibrerede natursten i formater op til 300x300 mm. Samme sten lagt med alm. klæber til højre og ARDEX N 23 W til venstre

11 Skal der lægges fugtbestandige sten, som fx granit mellem 10 og 20 mm afhængig af flisens/stenenes størrelse. eller gabbro, kan disse sten med fordel lægges med enten ARDEX X 77 eller ARDEX X 78. Disse produkter kan anvendes indendørs og udendørs og ved konstant vandbelastning, som fx i svømmebassiner. Som omtalt i ovenstående vil der opstå en midlertidig opfugtning af Når stenen efterfølgende trykkes ned i klæbelaget halveres klæbelagets tykkelse til at være 5-10 mm. Det lidt tykkere klæbelag har navngivet arbejdsmetoden mellemlagsmetoden. stenen, men på grund af specielle tilsætningsstoffer i ARDEX X 77 og ARDEX X 78, vil der ikke opstå varige udblomstringer på disse sten som følge af opfugtningen. Fælles for ARDEX N 23 W og ARDEX X 77 er, at de begge har en meget høj standfasthed. Det betyder, at det faktisk er muligt at montere selv meget tunge natur sten på vægge uden brug af fx flisesnor eller flisekryds. Den høje standfasthed gør at produkterne er meget for arbejdningsvenlige når der skal monteres natursten på vægge. Påføring af klæb med 15x12 mm tandspartel Mellemlag Mellemlagsmetoden er en forholdsvis ukendt arbejdsmetode i Skandinavien. Metoden er dog ved at opnå større udbredelse, fordi der i dag sælges keramiske fliser i meget store formater. Mellemlagsmetoden er egentlig en kombination af tyndlagsmetoden og tyklagsmetoden hvor der drages fordel af tyndlagsmetodens hurtige påføring og tyklagsmetodens tykke klæbelag. Klæbning med mellemlagsmetoden tillader større variationer i stenene eller lunker i pudslaget. Kantlængde i mm Tandstørrelser - firkantet Plan bagside Ujævn bagside x10 12x x12 14x x14 15x12 Over x12 15x20 Montage af fliser og natursten med mellemlagsmetoden udføres ved, at fliseklæberen først fordeles på underlaget med den glatte side af tandspartlen. Klæbelaget påføres i et forholdsvis tykt lag på ca mm. Når fliseklæberen er trukket ensartet og jævnt på underlaget vendes tand spartlen og trækkes gennem klæbelaget, Denne lægningsmetode er velegnet til ujævne underlag og ukalibrerede såvel som kalibrerede natursten i formater som f.eks. 300 mm bredde med faldende længde. Med mellemlagsmetoden er det muligt at lægge naturstensplader med kantlængde helt op til 1,5 m og stadig undgå snublekanter. hvorefter flisen/stenen lægges i den friske og klæbrige fliseklæber. Tandstørrelsen på tandspartlen kan være Fliseklæbere til mellemlagsmetoden kræver grovere fyldstoffer i form af sand end fliseklæbere, som anvendes

12 -12- til klæbning i tynde lag. Derfor vil disse klæbere være svære at anvende med tandspartler mindre end 8 mm. Hvis der forsøges anvendt en alm. tyndlagsklæber til mellemlagsmetoden kan der opstå spændinger i limlaget, som resulterer i, at der opstår et brud i tyndlagsklæberen. De fleste fliseklæbere til mellemlagsmetoden skal have en forholdsvis høj vandtilsætning, for at kunne bearbejdes. Når klæberen udlægges i lagtykkelser op til 20 mm, kan den indeholde helt op til 4 liter vand pr. m², som skal udtørre fra klæberen. Denne store vandmængde kan i forbindelse med stentyper som serpentin og gnejs resultere i kantrejsninger på stenene. grålig i udseendet. Desuden vil den store vandmængde kunne opløse jernforbindelser i marmoren, så der opstår sorte eller røde pletter på overfladen. ARDEX N 23 W kan også anvendes til lægning af natur sten i mellemlagsmetoden. ARDEX N 23 W er en hvid klæber til marmor, men er også velegnet til at klæbe en gnejs. ARDEX N 23 W indeholder ARDURAPID effekt, som binder alt blandevandet krystallinsk, hvilket betyder at vandet ikke påvirker stenene og kantrejsninger og rustpletter m.m. undgås. Skal der monteres stenplader som fx marmor, juramar mor, kvarsitskifer eller granit udendørs eller i konstant våde omgivelser, kan de lægges med ARDEX X 32, som er en hurtighærdende grovkornet fliseklæber, som kan anvendes til både mellemlagsog til tyklagsmetoden. ARDEX X 32 er frost og vandbestandig og med specielle tilsætningsstoffer, som giver ARDURAPID effekt og altså binder blandevandet. Mange producenter af fliseklæber, som kan anvendes til mellemlagsmetoden, producerer kun produkter i grå cement. Hvis der skal klæbes sten som hvid krystallinsk marmor, der er gennemskinnelige, vil den grå farve fra klæberen skinne igennem marmoren og gøre den mere Tyklag Tyklagsmetoden også kaldet murermetoden eller vådt i vådt er den klassiske arbejdsmetode til lægning af natursten. Montage af natursten med tyklagsmetoden foretages ved, at påføre underlaget en svummemørtel, der virker som lim. Mens svummemørtlen er våd for deles en plastisk jordfugtig cementmørtel på underla get i et omfang som svarer til naturstenens størrelse. Lagtykkelsen på cementmørtelen kan variere fra 20 til 40 mm. Ovenpå den våde cementmørtel hældes en tynd cementvælling eller en tynd fliseklæber, som skal sikre vedhæft ningen mellem sten og cementmørtel. I alle disse våde komponenter lægges stenen, som med lette slag bankes ned i materialerne med en gummihammer

13 komponenterne dækker bagsiden af stenen og cementmørtlen bliver ordentlig komprimeret. Arbejdsmetoden anvendes ofte til lægning af hele naturstensplader af marmor- og granit, f.eks. på gulve, trappetrin og lignende. Tyklagsmetoden er den eneste løsning, som kan anvendes, når der skal lægges natursten med store forskelle i tykkelsen, som f.eks. skiferbrud, der kan variere Svummemørtlen påføres med en stiv kost flere cm i tykkelse fra sten til sten. Fordelen ved tyklagsklæbning er, at underlaget bliver afrettet og belægningen lagt i én arbejdsgang. Med tyklagsmetoden er det muligt at lægge naturstensplader med meget lange kantlængder og undgå snublekanter. Jordfugtig ARDEX A 38 MIX fordeles ovenpå svumningen Når naturstenen lægges med almindelige materialer, som cement og sand, tilfører denne arbejdsmetode op til 2 liter vand pr. m². Det høje vandindhold kan i mange tilfælde resultere i, at fugtfølsomme natursten som fx marmor, kalksten, lerskifer m.m. vil få problemer med fx udfældninger, misfarvninger eller kantrejsninger. Problemerne kan helt undgås, hvis der benyttes materialer med ARDURAPID-effekt, som ARDEX A 35 MIX til Blød ARDEX X 78 hældes ud på ARDEX A 38 MIX støbning og ARDEX S 20 som tynd fliseklæber for at sikre vedhæftning til de fugtfølsomme sten. Skal der lægges fugtbestandige sten, som fx granit eller kvarsitskifer indendørs såvel som udendørs, vil produkterne ARDEX A 38 MIX og ARDEX X 78 sikre vedhæftning til stenene, så revner undgås og der ikke opstår udblomst ringer og lign. Stenen bankes ned i den våde ARDEX A 38 MIX og ARDEX X 78 Fugning Natursten fuges med meget forskellig fugebredde. Kalibrerede sten monteres ofte med smalle fuger, som kan være fra knasfuger (0 mm) til 3-5 mm. Grovere sten, Planheden tjekkes og sidste justering foretages

14 -14- som visse skifre og ru granitter, kræver brede fuger, som kan optage de enkelte stens størrelsesforskel. Disse fuger kan let være mm. kanten af stenen. Misfarvningerne kan være mørke skygger i kanten til deciderede misfarvninger som rust m.m. Disse misfarvninger er varige og vil aldrig forsvinde. I tilfælde, hvor der monteres brudsten, dvs. natursten i forskellig form og størrelse, vil fugerne ofte variere fra 4 til 25 mm eller mere. ARDEX MG marmorfuge er en fugemørtel, som er specielt udviklet til fugtfølsomme natursten. Fugemørtlen har, som de øvrige ARDEX produkter til fugtfølsomme sten, ARDURAPID-effekt og binder altså blandevandet 100 % efter meget kort tid. Det betyder, at vandet og cementen ikke suger ind i stenens kanter og derfor ikke kan reagere med mineralerne i stenen. Dermed undgås misfarvninger af stenens kanter. Til fugtfølsomme sten og sten med mange huller, som f.eks. travertin, anbefales det at vælge en fugemørtel med en farve, som er tæt på stenens farve, da der altid vil sætte sig fugemørtel fast i stenens porer og huller, Fugen påføres med et blødt gummifugebrædt hvilket resulterer i, at stenens overflade bliver farvet af fugen og at stenen ser beskidt ud. Uanset fugebredde Fugtbestandige sten kan generelt fuges med almindelige cementbaserede fugemørtler, uden der opstår varige og stentype er det vigtigt, at fugemørtlen ikke indeholder kvartskorn, da disse kan ridse overfladen på bløde natursten, som f.eks. marmor og lign. misfarvninger. Bemærk at granit ofte bliver mørk i kanten, når granitflisen fuges. Den mørke farve vil i mange tilfælde forsvinde af sig selv efter noget tid. Afvaskningen foretages med rent vand og et svampebræt Fugemørtlen skal sidde og størkne lidt tid, inden der vaskes af Den mest anvendte metode til at fuge i dag er ved at Fugtfølsomme sten reagerer ofte med cementen i almindelige fugemørtler, så der opstår misfarvninger på fugemørtlen påføres med et gummifugebræt, som trækkes diagonalt over stenene, sådan at fugemørtlen presses ned i fugerne og fylder dem op. Når fugemørtlen har siddet et stykke tid på stenene og er begyndt at størkne

15 i fugerne, vaskes stenene med et svampebræt, så det overskydende fugeslam på stenene fjernes og fugerne fremstår fyldte, jævne og ensartede. Som regel er det nødvendigt at vaske mere end én gang, før alt fugesløret Som det fremgår af denne brochure, er det ikke helt uproblematisk at arbejde med natursten. Hvis du følger vejledningen og anvender de nævnte produkter, reducerer du risikoen til et minimum. er fjernet. Denne metode er velegnet til fugning af sten, som er glatte og plane i overfladen. Du er også velkommen til at kontakte os på tlf Spørg efter teknisk afdeling. De sidder klar til at dele ud af deres erfaringer. Hvis stenen, som fuges, er meget ujævn og uens i formen og dermed skal fuges med brede fuger, kan det være en fordel at anvende fugeske. Fugemørtlen vaskes af med vand og svamp, så fugerne fremstår fyldte, jævne og ensartede.

Tillægsvejledning. Fuldlimning

Tillægsvejledning. Fuldlimning Tillægsvejledning Fuldlimning 1 Fuldlimning med Stauf produkter Douglas, Fyr, Eg For at få et vellykket resultat er det vigtigt, at gulvet lægges korrekt, og at de beskrevne produkter anvendes efter anvisningerne.

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

noraplan - monteringsvejledning

noraplan - monteringsvejledning noraplan - monteringsvejledning Iht. DIN EN 1817 "Elastiske gulvbelægninger Til limning af noraplan gummigulve skal der bruges en dispersionslim. Nogle limtyper suger mindre end andre. Dette skal der tages

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

SCHÖNOX Naturstensprogram

SCHÖNOX Naturstensprogram SCHÖNOX Naturstensprogram Natur og sten Vi skaber forbindelsen Sikkert og effektivt Internationalt godkendt Til inde- og udendørs brug Kompetance fra én leverandør www.schonox.dk Vis dine kompetancer med

Læs mere

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og

Laticrete Fuge. (4x5 kg) Leveres i standard farverne; Manhatten, Cementgrå og Laticrete Fliselim. Laticrete 4237. Fleksibelt, vandfast, frostsikkert og 5 liter 80 stk. 454 latexforstærket fliselim. Anvendes hvor der 0,5 liter + stilles store krav til vedhæftning og trykstyrke, 19

Læs mere

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16

På bærende gulv med LK Sporplade EPS 16 På bærende gulv med LK Sporplade EPS 6 Udførelse LK gulvvarmesystem med LK Sporplade EPS 6 er beregnet til udlægning på bærende gulve, hvor der er behov for en særlig lav byggehøjde. Systemet er opbygget

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk

Montagevejledning. Massive gulve. Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Tronholmen 10 8960 Randers SØ Tel: 46 92 75 70 www.alpogroup.dk Montagevejledning Massive gulve Inden du går i gang med at lægge dit nye gulv er det vigtigt at forberede

Læs mere

Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse Drift og vedligeholdelse Sandwichelementer Vedligehold Vedligeholdelse af facadeelementers overflader kan mange gange begrænses til simpel rengøring i tilfælde af utilsigtet tilsmudsning eller med nogle

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Læggevejledning P A R K E T

Læggevejledning P A R K E T Læggevejledning P A R K E T For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser og billeder er vejledende. P A R K E T - O G

Læs mere

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering

Multipor Systemet. Montagevejledning Indvendig efterisolering Multipor Systemet Montagevejledning Indvendig efterisolering 1 Ytong Multipor Systemet Ytong tilbehør og værktøj Sortiment tykkelser er fra 50-300 mm (B 390 x L 600 mm), se formaterne på side 7. Ytong

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl

- de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl - de originale rustikke håndbankede Vindø GulvTegl Gule håndbankede med flammer Håndbankede GulvTegl fra Vindø Teglværk ved Mariager Fjord er en direkte fortsættelse af flere århundreders tradition for

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre.

OPSÆTNING AF TAPET. info@maler-maling.dk Tlf. 31 38 32 00 TAPET FORBEREDELSE. Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. OPSÆTNING AF TAPET Arbejdsgang TAPET Før du tapetserer skal væggene være hele, rene, glatte og tørre. Tapetserede vægge: -fjern søm og skruer. Fjern løstsiddende tapet. Slib overgange og samlinger. Klister

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Deitermann Den optimale vådrumsløsning

Deitermann Den optimale vådrumsløsning Deitermann Den optimale vådrumsløsning Vådrum Baderum Storkøkkener Levnedsmiddelindustri DEITERMANN Deitermann vådrumsløsning Tryghed for et varigt godt resultat I dag ofrer de fleste mennesker masser

Læs mere

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk

Diamantkernebor. Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Sletterødvej 43 DK-5560 Aarup Tlf. 0045 6484 1488 Mail: til@scan-visan.dk Web.: www.scan-visan.dk Kontakt information Adresse: SCAN-VISAN A/S Sletterødvej 43 Padesø DK-5560 Aarup Danmark Telefon: (+45)

Læs mere

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV

Lægningsvejledning. Safetred Universal og Safetred Spectrum. Läggningsanvisning. December 2012 PLASTGOLV Lægningsvejledning Läggningsanvisning Safetred Universal og Safetred Spectrum December 2012 PLASTGOLV 1. Forudsætninger 1.1 Underlaget skal være rent, tørt og jævnt samt fri for revner. Evt.pletter efter

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM

S 1- K ARDEX VÅDRUMSSYSTEM ARDEX S 1- K VÅDRUMSSYSTEM Vådrumsmembran til vandtætning af vægge, gulve og rørgennemføringer i badeværelser Færdigoprørt, klar til brug Primerfri 1-komponent MK-GODKENDT Væg: MK 7.32 / 1448 Gulv: MK

Læs mere

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE

KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE KÆLDRE ER FUGTTEKNISK SET KOMPLICEREDE Der er stor forskel på fugt- og temperaturforholdene i de dele af konstruktionerne, som ligger henholdsvis over og under terræn. Kældergulve vil i fugtteknisk henseende

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

norament formtrapper monteringsvejledning

norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper monteringsvejledning norament formtrapper er egnet til ligeløbstrapper norament formtrapper er en færdig profil, hvor forkant, trin og stødtrin er i ét stykke. De er egnet til indendørs

Læs mere

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix

Ansvarlig styrke. Vådrum Vandtætning med Alfix Ansvarlig styrke Vådrum Vandtætning med Alfix DK Introduktion Denne brochure beskriver udførelse af vandtætning i vådrum med et system af produkter, der opfylder de europæiske krav i henhold til ETAG 022

Læs mere

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj

Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj www.lip.dk Støbe- og Spartelguide LIP selvnivellerende gulvspartelmasser LIP standfaste spartelmasser LIP støbemasse LIP tilbehør og værktøj - når der bygges på kvalitet! Indhold Indledning..............................................................

Læs mere

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED

Montagevejledning. wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Montagevejledning wedi Fundo gulvelementer med indbygget fald og afløb DKNYHED Fordele med wedi gulvløsninger wedi produkter er 100 % vandtætte og du opnår dermed ingen former for fugt og ingen skimmelsvamp

Læs mere

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00

Monteringsvejledning. Klodsegulve. Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler. eller. Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 Monteringsvejledning Klodsegulve Har De øvrige spørgsmål - kontakt Deres forhandler eller Hørning Parket A/S Tlf. 70 27 66 00 2 HØRNING klodsegulve er massive firkantede klodser, hvor træets årringe ses

Læs mere

http://expan.dk/page2425.aspx

http://expan.dk/page2425.aspx Drift og vedligehold - EXPAN A/S http://expan.dk/page2425.aspx Side 1 af 1 Forside Efterbehandling Drift og vedligehold Drift og vedligehold Vejledningen omkring drift og vedligeholdelse af EXPAN Vægge

Læs mere

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække

Byggeri, Beton Notat 06. december 2006 TJA. Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække Synligbeton; Nye formmaterialer 1. forsøgsrække INDLEDNING I projektet Den Synlige Betonoverflade, delprojekt C5 (Nye formmaterialer) er der planlagt 2 forsøgsrækker, hvoraf den første er blevet gennemført

Læs mere

Reparation og maling af vinduer og døre

Reparation og maling af vinduer og døre Reparation og maling af vinduer og døre Man starter med at undersøge vinduets tilstand - er tale om let rådangreb kan man bare lukke revnerne med tjærekit eller harpiksmasse. Er der derimod tale om kraftige

Læs mere

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler

1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler Vedligeholdelse 1. Teak 2. Vinteropbevaring af havemøbler 2 Teak Teaktræ er særligt velegnet til udendørs brug, fordi det har et naturligt indhold af olie og er formstabilt. Det kan tåle vejr og vind uden

Læs mere

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål

Byggematerialer i topkvalitet til professionelle og gør-det-selv folk. Direkte salg til alle. Svalehaleplader i stål Odense LAVPRIS Tømmerhandel A/S Lumbyvej 75 DK-5000 Odense C Telf.: +45 66 18 27 93 Fax +45 66 18 06 30 SE nr.: 17 91 90 32 Bil-tlf.: +45 20 45 13 60 E-mail: info@olt.dk www.olt.dk Byggematerialer i topkvalitet

Læs mere

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK

Montering Vedligeholdelsesvejledning. Getacore. ... kvalitet hele vejen igennem. Juni 2010 DK Montering Vedligeholdelsesvejledning Getacore... kvalitet hele vejen igennem Juni 2010 DK Transport Inden montage Tillykke med din nye Getacorebordplade fra Horn Bordplader A/S For at få størst mulig glæde

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje

Til fagfolk. Produkter til Rengøring og pleje R Til fagfolk Produkter til Rengøring og pleje PCI produkter til rengøring, pleje og beskyttelse Keramiske fliser, natursten og andre overflader i boligen stiller særlige krav til rengøring og vedligehold.

Læs mere

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat

Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat Pleje og vedligeholdelse Låger. Trådvarer. designcore. massiv træ. laminat låger Malede og finérede Almindelig rengøring foretages med en ren klud eller vaskeskind og lunkent vand. Til mere dybdegående

Læs mere

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer

Shaping uni-dry SpAR TID, ENERgI THE FUTURE og BEKymRINgER Selvudtørrende Beton Boliger institutioner p-huse museer UNI-Dry Spar tid, energi og bekymringer Selvudtørrende beton boliger institutioner P-huse Museer Kort tørretid og optimal fugtbeskyttelse Traditionel gulvbeton indeholder langt mere vand end cementen kan

Læs mere

Fliseopsætningog lægning

Fliseopsætningog lægning Fliseopsætningog lægning www.lip.dk Råd og vejledning - når der bygges på kvalitet! Fliseprojektet er en stensikker løsning Smukke langtidsholdbare løsninger Mulighederne er mange og kun fantasien sætter

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion

VÅDRUMSGUIDE. Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion V+G +95 VÅDRUMSGUIDE Underlag og forarbejde Vægkonstruktion med lægteskelet Gulvkonstruktion med lægteskelet Massiv vægkonstruktion Massiv gulvkonstruktion Udgave marts 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN Til

Læs mere

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese?

Ny protese. En del- eller en helprotese? Hvad er en delprotese? Kan det ses, at man har fået protese? NR. XX Ny protese En delprotese kan være en god løsning, når du har mistet én eller flere tænder. Hvis ingen af dine tænder kan bevares, er det i stedet en helprotese, der skal til. Denne brochure fortæller

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg

03/2012 FUGTTÆTNING. af indvendig kældervæg 03/2012 FUGTTÆTNING af indvendig kældervæg Opbygning af indvendig fugttætning A C D B A A B C D Skalflex Sokkelstop Skalflex Saltbinder Skalflex Multitæt Skalflex Letpuds 2 Fugttætning af indvendig kældervæg

Læs mere

Anvisning: Udvidelse af badeværelse.

Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Maj 2015 Anvisning: Udvidelse af badeværelse. Generelt Inden arbejdet udføres, skal der skriftligt indhentes byggetilladelse hos AB Solbjergs bestyrelse og eventuelt andre relevante myndigheder. (Kun Solbjerg)

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Fugning med nora fugemasse

Fugning med nora fugemasse Fugning med nora fugemasse 1. Fugning af samlinger Rens samlingerne for snavs (med børste ell. lign.). Der påsmøres en nora flydende voks over samlingerne, som skal fuges. Der må ikke løbe voks ned i samlingen

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020073 02 Montering og Vedligeholdelse af Granitbordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Granit

Læs mere

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton Selvudtørrende beton - til gavn for byggeriet Anvendelse, specifikation, udførelse og baggrund FABRIKSBETONGRUPPEN 1 Et byggemateriale med store perspektiver Det sker tit, at der støbes betongulve/terrændæk,

Læs mere

DS Facadekassetter og paneler

DS Facadekassetter og paneler DS Facadekassetter og paneler Produktbeskrivelse og montagevejledning Februar 2013 2 DS Stålprofil Andrupvej 9 DK-9500 Hobro Februar 2013 www.ds-staalprofil.dk» Indhold: DS Facadekassetter og paneler s.

Læs mere

INDHOLDTSFORTEGNELSE

INDHOLDTSFORTEGNELSE 1 INDHOLDTSFORTEGNELSE Svejseoverpap PF-5100 SBS 2 Svejseunderpap PF-3900 SBS 3 Isoroof S40M selvklæbende 4 Svejseunderpap GF-4100 5 Svejseunderpap GF-3100 5 Vindpap I-333 6 1 1 1 2 Svejse overpap PF 5100

Læs mere

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper

BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING. Betontrapper BELÆGNINGSFRAKTIONEN DANSK BETON INDUSTRIFORENING Betontrapper Der udføres trapper overalt, både på offentlige og private arealer. Ved brug af betontrapper er mulighederne for at variere former, farver

Læs mere

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af

Polyester. Dansk Forening for Rosport Materielkursus 2 Uddannelsesudvalget. Polyesterens egenskaber. Opbevaring. Hvad består en glasfiberbåd af 10 Polyester Hvad består en glasfiberbåd af Polyesterens egenskaber Opbevaring Der bruges som regel polyester til at holde sammen på glasset. Dette produkt er en kunstharpiks, fremstillet af spildprodukter

Læs mere

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2

266,00 332,25 290,00 362,50 440,00 550,00 456,00 570,00 TEKST PRODUKT. 402 B&J Loftmaling 2 PRODUKT TEKST 402 B&J Loftmaling 2 Lugtsvag maling til lofter og overvægge der skal fremstå med helmat finish. Produktet er også velegnet til airless. B&J 402 opfylder kravene til EU Miljømærket Blomsten.

Læs mere

Capapor Facadeprofiler

Capapor Facadeprofiler Capapor Facadeprofiler Arbejdsvejledning F ACADE / UDVENDIG ISOLERING Anvendelse og opmåling Capapor bånd-/gesimsprofil Capapor kvadre-sten Capapor buer Capapor rammeprofiler Capapor sålbænksprofiler Capapor

Læs mere

PERFORM Form og Fals

PERFORM Form og Fals PERFORM Form og Fals Tips til... Inddækning mod mur Gode råd og nyttig viden Inddækning ved skorsten ved rygning på tagfladen falsede samlinger limede samlinger Miljørigtige inddækninger PERFORM flexibel

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser.

Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste for istandsættelse af eksisterende badeværelser. AB Stubmøllegård Rubinsteinsvej 39, kælderen 2450 København SV Den 30. januar 2015, Sag nr. 00.1464.24 HAK, HAK/ip AB Stubmøllegården Istandsættelse af badeværelser Vedlagt fremsendes beskrivelse og tilbudsliste

Læs mere

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Teknisk Datablad. På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser. Teknisk Datablad AQUAFIN -RS300 Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran Egenskaber Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger Mange funktioner Højfleksibel og revneoverbyggende

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

6.1 Schlüter -DITRA 25

6.1 Schlüter -DITRA 25 D I T R A M Å T T E AFKOBLING, TÆTNING OG DAMPTRYKUDLIGNING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA 25 er en polyethylenmåtte med svalehaleformede underskårne kvadratiske fordybninger, som på bagsiden er

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

NY facade isolering housecoat STRONG

NY facade isolering housecoat STRONG NY facade isolering housecoat STRONG Solid facadeisolering med hård front af porebeton Blokke monteres let og hurtigt * www.byg-aarhus.dk * byggeoplysning@gmail.com * +45 2612 1750 * meget isolerende stor

Læs mere

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder

01 DK. Læggevejledning. Douglas hele længder 01 DK Læggevejledning Douglas hele længder Dinesen læggevejledning for Douglas gulve i hele længder Februar 2011 Gulve med løs fer og gulve med fast fer Indhold Generelt 4 Lægning af Dinesen gulve med

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum

Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum DK Temainfo 09-2014 Vandbåret gulvvarme på let konstruktion med fliser i tørre rum Generelt Gulvopbygning på træbjælkelag med spånplade og gulvgips. Systemet er velegnet til boliger, hvor der ønskes et

Læs mere

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1.

Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Teknisk information. PercoTop Metalliske materialer og deres forbehandling inden lakering Del 1. Kun til erhvervsmæssigt brug. I-systemdatablad nr. DK / SYS_PT950.8 / 00 An Axalta Coating Systems Brand

Læs mere

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹

ProDeck KOMPOSIT. ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 ProDeck KOMPOSIT ProDeck Komposit gør livet smukkere 侻便們佪丮穴立篪篰竹 , 2 ProDeck Komposit er et grønt miljøvenligt og økologisk produkt, som er fremstillet af HDPE og plantefibre (bambus pulver) 3 ProDeck Komposit

Læs mere

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament.

Hvis der ikke er stabilt grundlag må du lave fundament. Læg an sørg for at målene er helt nøjagtige også med diagonalmål ellers kommer du i problemer senere. Her bygges ovnen på en solidt anlagt terrasse. Sørg for at bygge ovnen på et stabilt underlag! Efter

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning

Produktbeskrivelse -&Montagevejledning Produktbeskrivelse -&Montagevejledning 2011 Patentanmeldt Malskærvej 3, Gylling info@bsbyggeservice.dk Produktbeskrivelse Produkt BS FALSEN er den energi rigtige type fals til vindues- og døråbninger i

Læs mere

Monteringsvejledning 1

Monteringsvejledning 1 Monteringsvejledning 1 Indhold: Introduktion... Huskeliste... Modtagelse og opbevaring... Inden lægning af gulvet... Luftfugtighed og temperatur... Generelt... Opslagstabeller...... 7 Montering på bjælkelag/strøer...

Læs mere

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau

Schlüter -KERDI-SHOWER. Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Schlüter -KERDI-SHOWER Systemprodukter til brusekabiner i gulvniveau Fordele Let og sikker installation Afl øbet er tilgængeligt ved montering på afl øbsrøret, og det giver mulighed for en let og sikker

Læs mere

Ultracolor Plus. 7 nye. farver

Ultracolor Plus. 7 nye. farver Ultracolor Plus 7 nye farver Højkvalitets, hurtighærdende og vandafvisende polymermodificeret fugemasse til fuger fra 2-20 mm, med DropEffect - teknologi og BioBlock - antimugteknologi. Modvirker saltskjolder

Læs mere

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov

Forskellen ses på resultatet. Spartelmasse tilpasset dine behov Forskellen ses på resultatet Spartelmasse tilpasset dine behov Enkle råd til et bedre resultat Vælg spartelmasse udfra metode og underlag. Tjek overfladerne inden du begynder arbejdet. Overfladerne skal

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA.

Sigma Renova Isotop. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrer som ingen anden SÅDAN. SIGMA. Spærrende vandig maling til væg og loft med yderst gode spærrende/isolerende egenskaber. Afhængigt af gennemslagets karaktér påføres et eller to lag. Glansen er mat

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere