Complexity management i Ferrosan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Complexity management i Ferrosan"

Transkript

1 Complexity management i Ferrosan Interessen for complexity management er steget de seneste år. For hvordan håndteres kompleksistet, og hvordan gør man complexity management til en del af den daglige styring af virksomheden, således at man får mest muligt ud af den værdiskabende kompleksitet? Ferrosan har mødt kompleksiteten med en holistisk og ledelsesbaseret løsning, og deres erfaringer med dette præsenteres i denne artikel. FOTO: ISTOCKPHOTO 44 DILForientering oktober 2011 ÅRGANG 48

2 AF UFFe NØrtoFt og HeNrIk knak, SCoPtI MANAGeMeNt CoNSULtING A/S En af de mange udfordringer, som ofte bliver nævnt, når snakken falder på bedre supply chain-styring, er kompleksitet og effektiv styring af kompleksitet, samt hvordan kompleksitetsstyring indarbejdes som en naturlig del af den daglige drift. ofte bliver der peget på kompleksitet forbundet med store og hastigt voksende produktporteføljer, og på at løsningen er at AbC-opdele produktporteføljen og klippe halen. Men hvordan sikres den løbende styring af kompleksiteten i en stor produktportefølje, og hvordan sørger man for, at produktporteføljens kompleksitet mindskes eller holdes i hævd, når nye produkter kommer til? og vigtigst af alt: tjener virksomheden penge på den værdiskabende kompleksitet, som man ikke ønsker at eliminere? Ferrosan har udviklet en holistisk og ledelsesbaseret løsning, som denne artikel vil afdække. Complexity management i danske virksomheder I to meget omfattende undersøgelser fra 2010 og 2011 (baseret på interviews med henholdsvis og ledere af store virksomheder fra en række forskellige industrier og lande) peges der på kompleksitet som en af de nuværende højtprioriterede udfordringer for virksomheder og topledere. Undersøgelserne peger blandt andet på, at kompleksitet kun forventes at stige i de kommende år og vil få endnu større betydning for virksomhederne. Derudover peger de på, at mange ledere tvivler på deres egne og virksomhedernes evne til at håndtere den stigende kompleksitet. Selvom kompleksitet ofte fremstilles som en udfordring, der skal forceres, formår mange af de adspurgte ledere at se mulighederne og perspektiverne i at mestre effektiv styring af kompleksitet og derved opnå f.eks. øget konkurrenceevne, nye produkt- og markedsmuligheder, mv. 1, 2 om de samme tendenser og udfordringsprioriteringer gør sig gældende, når der zoomes ind på danske virksomheder, afdækker undersøgelsen ikke specifikt, men i konsulentverdenen mærker vi bestemt en stigende interesse for emnet. DILF afholdt i maj måned en complexity management-temadag i kolding, hvor det store fremmøde, indlæggene på dagen og de uformelle diskussioner i pauserne vidnede om, at interessen for complexity management er kraftigt stigende i mange danske virksomheder. På dagen var der især stor interesse for metoder og værktøjer til en mere effektiv håndtering af kompleksitet i dagligdagen. For som der så ofte peges på i forbindelse med complexity management-diskussioner, kan hurtige gevinster høstes ved en gennemførelse af eksempelvis en produkt-, kunde- eller leverandørsanering, men udfordringerne opstår særligt, når complexity management skal gøres til en del af den daglige styring af virksomheden. 3, 4 På temadagen mødte vi Mitra Sigurdsson og Anders Groth, som i de seneste to år har arbejdet intensivt og med stor succes på at gøre kompleksitetsforståelse og -styring til en del af hverdagen i Ferrosan. I den forbindelse har de udarbejdet et ledelseskoncept og et operationelt værktøj, og de har gjort en række erfaringer, som vi har fået lov til at afdække og dele med DILForienterings læsere. Da Ferrosan tog egen medicin Som i de fleste virksomheder med en stærk og mersalgsstræbende Sales & Marketing-organisation, kæmpede Ferrosan med effektivt at styre produktporteføljen samt aktiviteterne forbundet med introduktionen af nye produkttyper og -varianter. Særligt gjaldt det for introduktionen af nye produktvarianter. Ferrosan har længe haft en effektiv stage-gate-proces til at understøtte introduktionen af nye produkttyper (de jomfruelige produkter ) og sikre, at kun de strategisk rigtige og rentable produkter bliver introduceret til markedet. Men for introduktionen af nye produkt- og pakkevarianter eksisterede der indtil i 2009 ingen standardprocedurer, som sikrede en minimumsrentabilitet eller vurderede den kompleksitet, ny-introduktioner kunne medføre. Der lå en tung proces bag introduktionen af nye produktvarianter, som ikke var synlige for beslutningstagerne, og det var svært at gennemskue de kompleksitets- og omkostningsmæssige konsekvenser ved at sætte den nye variant i produktion. Alle introduktioner blev vurderet ud fra netsales, så fokus var følgeligt primært rettet mod meromsætning og sekundært mod øget profit, og da alle de indirekte omkostninger ved at lancere en ny variant ikke var transparente, forblev netsales rettesnoren. Alt dette førte til flere omkostningsfulde aktiviteter med varenummeroprettelse, stamdataændringer, produktregistreringer mv. og efterfølgende et øget kompleksitets- og omkostningsniveau, der ikke blev målt, og som i nogle tilfælde oversteg den øgede omsætning. Med en bred portefølje af produkter inden for Consumer Health, herunder multivitaminer, mineraler, fiskeolie mv., stræber Ferrosan efter at bistå voksne og børn i at opnå et godt helbred samt optimale fysiske og intellektuelle kapabiliteter. I 2008 erkendte Ferrosan behovet for at tage egen medicin med henblik på at Anders Groth, Ferrosan Mitra Sigurdsson, Ferrosan Ingeniør i International Teknologiledelse fra Aalborg Universitet, Anders Groth arbejder i dag i Ferrosan, hvor han driver Supply Chain Business Development og er hovedansvarlig for complexity management. Civilingeniør fra DTU med HD (U) fra CBS. Mitra Sigurdsson har mere end ti års ledelseserfaring inden for supply chain fra virksomheder som DaimlerChrysler og Carlsberg og de seneste tre år hos Ferrosan, hvor hun nu arbejder som senior supply chain director. 45 DILForientering oktober 2011 ÅrGANG 48

3 OM FERROSAN To forretningsområder: Consumer Health og Medical Devices Producerer bl.a.: Multitabs, IME- DEEN, Zinaxin Grundlagt i 1920, baseret på opfindelsen og salget af jerntilskud til de mange personer, som led af anæmi efter Første Verdenskrig Geografisk tilstedeværelse: Distribuerer til til ca. 75 lande Hovedkontor og produktion i Søborg, Danmark, samt produktion i Cluj, Rumænien Lokale kontorer i Finland, Norge, Polen, Rumænien, Rusland, Sverige, Tyrkiet, Ukraine, Storbritanien samt U.S.A og Brasilien styrke virksomhedens samlede helbredssituation (læs: rentabiliteten). Virksomheden skulle blive bedre til at træffe mere effektive og velbegrundede beslutninger i forbindelse med styringen af produktporteføljen, samt øge produktporteføljens samlede rentabilitet. Formålet var i høj grad at synliggøre og forstå kompleksitet, men ikke nødvendigvis at fjerne al kompleksitet for som Mitra Sigurdsson forklarer det: Ferrosan må godt have kompleksitet, så længe det skaber værdi for kunden, og virksomheden er bevidst om det, når der tages yderligere kompleksitet ind i systemet. Sæt penge i banken! Dette udsagn blev det bærende element for complexity managementprogrammet i Ferrosan. en ny produktvariant skal kunne generere den øgede omsætning, der kræves for at dække omkostningerne forbundet med lanceringen og produktionen af den nye variant og derudover bidrage positivt til bruttoavancen. Ikke alene skal de direkte omkostninger indgå i regnestykket, men også de indirekte omkostninger forbundet med den øgede kompleksitet, som produktet vil generere, skal indgå. Som Mitra Sigurdsson forklarer det: Vi plejer at sige; der skal kunne sættes kr. i banken, ellers aktiverer vi ikke hele virksomheden for at lancere din nye produktvariant. Dette udsagn berører én af de udfordringer, som mange andre virksomheder også står overfor: Hvordan kan vi flytte Sales & Marketing-afdelingens fokus fra at skabe netto-omsætning til at skabe bruttoavance for virksomheden? Som en del af complexity management-programmet var Ferrosans løsning at give dem en ledelsesmodel og et værktøj til at afdække og forstå både de direkte og indirekte omkostninger, herunder kompleksitetsomkostningerne forbundet med at lancere nye produktvarianter. The golden rules Men hvordan kvantificeres kompleksitet, hvad er omkostningerne forbundet med kompleksitet, og er den værdiskabende eller ej for kunderne og for virksomheden? Mange virksomheder har ikke fuld forståelse for sammenhængen mellem kompleksitet og omkostninger, fordi disse sammenhænge ofte tilsløres eller forsvinder i isolerede, silo-orienterede afdelinger og It-systemer. 5 Derfor er forudsætningen for at opnå forståelsen for sammenhængen mellem kompleksitet og omkostninger at betragte problemstillinger på tværs af afdelinger. For at overbevise Sales & Marketing og andre implicerede parter om, hvorvidt en ny eller eksisterende produktvariant skulle være en del af produktporteføljen, var der som Mitra Sigurdsson udtrykker det behov for at hive det emotionelle ud af diskussionen, fremvise tal, tal og atter tal og sikre, at folk tror på det. Ambitiøse som Ferrosan er, begyndte de med at konstruere et værktøj baseret på en activity based costing - tilgang, som skulle være i stand til at indregne de indirekte omkostninger og herunder måle sammenhængen mellem kompleksitet og omkostninger. Men de indså hurtigt, at værktøjet ville blive for indviklet og vokse sig for stort til at kunne bruges som et værktøj i hverdagen og også for komplekst til at levere et tydeligt nok beslutningsgrundlag til de personer, som havde behov for det. Derfor ændrede Mitra Sigurdsson og Anders Groth tilgangen og tilpassede værktøjets detaljeringsgrad og fulgte dermed nærmest einsteins berømte tilgang til simplificering: everything KOMPLEKSITETSMODELLENS MÅLEPARAMETRE Måleparameter Forklaring MC1 Marginal omkostningsscore Volumenscore Kompleksitetsscore Tabel 1. should be made as simple as possible, but not simpler. Først definerede Mitra Sigurdsson og Anders Groth de evalueringsparametre, som enhver nyintroduktion skulle måles mod. Parametrene består af tre scorer: en marginal score, en volumenscore samt en kompleksitetsscore, der hver især vægtes til én samlet score per færdigvare. Specielt kompleksitetsscoren er nytænkning som mange virksomheder ofte glemmer at få med i evalueringen. kompleksitetsscoren er brudt ned i de afdelinger, som påvirkes af en nyintroduktion, og afhængigt af hvor komplekst produktet er, får det en tilhørende score. Der sættes lighedstegn mellem kompleksitet og indirekte omkostninger, og kompleksitet måles på en imaginær skala baseret på Ferrosans omfattende erfaring med, hvad der gør en SkU kompleks og besværlig, og hvilke faktorer der driver mange indirekte omkostninger. Vi er klar over, at modellen aldrig vil give os et 100% sandfærdigt billede, men den giver en valid indikation af den kompleksitet, som et givent produkt genererer, siger Anders Groth. Modellens måleparametre er vist i tabel 1, og eksempler på kompleksitetsgenererende faktorer er illustreret i figur 1. Da ledelsen først havde godkendt evalueringsmodellen og accepteret den interne kompleksitet, en nyintroduktion genererer, gik Mitra Sigurdsson og Anders Groth i gang med at mappe hele Ferrosans produktportefølje på færdigvareniveau (SkU). Dertil udviklede de endnu et værktøj, der hurtigt og effektivt giver et overblik over hvert enkelt SkU s præstationsniveau. Næste skridt var at fastsætte tærskelværdierne for, hvilket præstationsniveau en SkU skal opnå for at kunne introduceres eller for at få lov til at leve videre, hvis der er tale om en eksisterende SkU. Disse tærskelværdier blev døbt the golden rules. Dermed var rammerne for styringen Dækker over indvirkningen på bruttoavancen, og at et dyrt produkt (og dermed indirekte komplekst) er tilladt så længe det genererer en høj omsætning. (MC1 = netto-omsætning COGS indirekte omkostninger) Baseret på antagelsen, at små volumener skaber kompleksitet og ineffektivitet. På bulk-niveau bliver antallet af tabletter og produktionsserier ofte evalueret Måler de indirekte omkostninger forbundet med en given SKU på tværs af hele organisationen 46 DILForientering oktober 2011 ÅrGANG 48

4 af kompleksitet sat og de grundlæggende værktøjer udviklet, og implementeringen kunne gå i gang. Værktøjet i brug Vi kørte to workstreams; det første med fokus på at fjerne eksisterende, tabsgivende produkter og varianter, og det andet med fokus på reduktion af nye produktvarianter, fortæller Mitra Sigurdsson. Når der i Ferrosan fremsættes forslag om at lancere en ny produktvariant, er det ikke længere nok at kunne argumentere for den øgede omsætning eller forbedrede kundeservice, som produktet vil medføre. I dag skal der ansøges om lov til at lancere et nyt produkt i form af en mini-business case, eller Mini-plan, som Ferrosan kalder det. I Mini-planen indsætter ansøgeren information om produktets produktions- og indpakningskarakteristika, samt forventet pris og omsætning over en treårig periode. På baggrund af dette beregner finansafdelingen produktets dækningsbidrag, Anders Groth beregner produktets kompleksitetsomkostninger og regulatory Affairsafdelingen vurderer, om tidsplanen er realistisk i forhold til bl.a. myndighedsgodkendelser. kun hvis dette viser et positivt billede, og produktet er i stand til at bidrage positivt til bruttoavancen over en vis tærskel defineret af golden rules, bliver produktvarianten godkendt og sat i produktion. For at sikre minimalt bureaukrati i dette forløb, samt at Sales & Marketing ikke forsinkes i deres arbejde, er der stillet garanti om, at Mini-planen behandles inden for 24 timer, og Mini-plan-formularen er gjort tilgængelig direkte i medarbejdernes daglige It-brugerflade, Lotus Notes. Derudover er der udviklet en light udgave af kompleksitetsberegningsværktøjet, så gerne selv kan vurdere, om ansøproduktet vil kunne generere den nødvendige omsætning til dækning af de direkte produktionsomkostninger og kompleksitetsomkostningerne, inden ansøgningen sendes. I figur 2 er der vist et eksempel på light udgaven af kompleksitetsberegningsværktøjet. Byd op til dans løbende! Ferrosan forstod fra starten, at arbejdet KOMPLEKSITETSGENERERENDE FAKTORER MC1% MC1% % Complexity Volume Figur 1. Volume % Bulk no of tablets per year 15 Bulk no of batches per year 20 Finished goods 20 Bulk % Stempler 5 Processer/maskiner 15 Unikke råvarer i bulk 5 Håndtering 5 med kompleksitet ville berøre virksomheden på tværs af afdelinger og markeder, og at det derfor var essentielt for programmets succes at de implicerede afdelinger og interessenter bakkede op om projektet. Udover at sikre stærk forankring i virksomhedens ledelse blev der derfor også brugt mange ressourcer på kommunikationen omkring projektet, og som Mitra Sigurdsson udtrykker det: Vi bød løbende op til dans og afsatte meget tid til at involvere interessenter og tage på roadshows, hvor ideen blev solgt til de implicerede i organisationen. Men det var også klart en hjælp, at der sideløbende med kompleksitetsprojektet blev formuleret en kommerciel strategi fra ledelsens side, som fokuserer på virksomhedens kernekompetencer og kerneprodukter. og Anders Groth tilføjer: Vi var meget opmærksomme på ikke at lancere projektet som et supply chain-projekt og på at understrege, at projektet ikke havde til hensigt bare at trimme og sanere produktporteføljen. Dette er et Ferrosan-projekt og Ferrosans nye way of doing business! QN'er QC/QA/RA 20 Drug/food 15 Analyser 5 Pakkeri 60 Container 10 Blister/sachet 5 Label 10 Insert/leaflet 5 Carton 10 Retail unit 5 Shipperbox 5 Misc. 10 Planning 20 Planning production 5 Raw mat 5 Planning pack 5 Pack mat 5 Gode råd Fordi Mitra Sigurdsson og Anders Groth har lagt så meget vægt på kommunikation og den brede forankring, eksisterer complexity management i dag i Ferrosan som en almen anderkendt ledelsesform i forbindelse med produktevalueringer, understøttet af et stærkt værktøj. Udover GOLDEN RULE LIGHT BEREGNER Category Bulk Bulk location Pack location Brand FE status* Search code Figur Parameter Existing bulk Soeborg Soeborg FE brand Food ESSF Threshold Low complexity, MC1 DKK High complexity, MC1 DKK *Food includes food, medical device and cosmeceutical. Drug includes drug and EU drug 47 DILForientering oktober 2011 ÅrGANG 48

5 kommunikation og at sikre bred forankring, peger Mitra Sigurdsson og Anders Groth på en række faktorer, som har været afgørende for projektets succes, og som andre virksomheder i samme situation kan lære af: Udstrål engagement og afsæt dedikerede ressourcer, så projektet får og skaber den nødvendige opmærksomhed i dagligdagen. Find det niveau og den detaljeringsgrad, som passer til virksomhedens modenhed. Hav forudgående kendskab til og overblik over virksomhedens processer og fordelingen af såvel direkte som indirekte omkostninger. Sikr stærk forankring i topledelsen. kombiner teknologikræfter med ledelsesmetoder, og opbyg en ledelsesmodel for styring, som understøttes af et værktøj til synliggørelse af kompleksitetskonsekvenser i værdikæden. kend dine interessenter og byd dem op til dans løbende. / Noter 1 Capitalizing on complexity, IBM, 2010, link: public.dhe.ibm.com/common/ssi/ecm/en/gbe03297gben/gbe03297gben.pdf 2 Confronting complexity, KPMG & Lighthouse Global, 2011, link: https://www.kpmg.com/ee/en/issuesandinsights/articlespublications/documents/confrontingcomplexity.pdf 3 How much does Complexity really cost?, A.T. Kearney, 2011, Reprinted with permission in DILForientering April Cultivating smart complexity, A.T. Kearney, 2011, Reprinted with permission in DILForientering April How much does Complexity really cost?, A.T. Kearney, 2011, Reprinted with permission in DILForientering April DILForientering oktober 2011 ÅrGANG 48

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet

Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet fokus: complexity management Complexity management vi har taget pulsen på erhvervslivet Danske virksomheder oplever i disse år en stigende grad af kompleksitet i forsyningskæden. Men hvad skaber størst

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Supply Chain Netværk Design

Supply Chain Netværk Design Supply Chain Netværk Design Indsigt og forretningsværdi Den Danske Supply Chain Konference København den 8. juni 2016 Formålet med i dag Give en generel forståelse af hvad supply chain netværk design er

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici

Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Management of Risks (M_o_R ) Professionel styring af risici Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Hvad er en risiko og hvad er Management of Risks... 3 3. Introduktion til M_o_R Management of Risk... 3

Læs mere

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015

Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Den årlige undersøgelse af gevinstrealisering i Danmark, 2015 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Dansk IT Publiceret 2. november 2015 Indholdsfortegnelse 3 Om denne undersøgelse 4 Konklusion

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Hvor bliver gevinsterne af?

Hvor bliver gevinsterne af? Hvor bliver gevinsterne af? Præsentationen bygger på en række undersøgelser, foretaget af KPMG og på Peaks erfaringer fra samarbejdet med vores kunder Hvordan ser det ud med gevinstrealiseringen? 86% af

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind T r a n s p o r t e n s I n n o v a t i o n s d a g 1 5 SYDDANSK UNIVERSITET VELKOMMEN TIL SYDDANSK UNIVERSITET! Prodekan for Forskning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Professor Nina Dietz Legind

Læs mere

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation

Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation Kosmos og Kaos en case om målrettet innovation IKI 12.3.2009 Præsentation ved Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Opfindelser på opfordring Få de rigtige idéer og før dem ud i livet Case: Mælkeanalyse

Læs mere

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden?

Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Hvor meget ved du om din forretning i virkeligheden? Sådan får du gennemsigtighed og et faktabaseret beslutningsgrundlag 28. september 2017 Seminar om lønsomhed costing som styringsværktøj Invitation til

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn

1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne. Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn 1 Strategi, udvikling og effektivisering i danske havne Peter Bjerg Olesen Ph.d. studerende Center for Logistik Aalborg Universitet Aalborg Havn Om foredragsholderen 2 (Peter Bjerg Olesen) Email: pbo@celog.dk

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Velkomst og praktiske informationer

Velkomst og praktiske informationer Security & Risk Management Update Velkomst og praktiske informationer Klaus Kongsted Aarhus, 13. juni 2013 Dubex A/S - Profil Specialister i og laver kun it-sikkerhed siden 1997 Ca. 50 medarbejdere i København

Læs mere

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015

ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 2015 1 ROADMAP TIL JERES MOBILSTRATEGI EN GUIDE TIL MOBIL SUCCES I 201 1 2 INDHOLD 1 2 6 7 8 9 10 Indledende [Side ] Mobile trends [Side ] Hvor er I nu? [Side 6] Hvad vil I opnå? [Side 7] Hvad får brugeren

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

LAGER Program: B&O PLAY - Transition of the Bang & Olufsen Supply Chain

LAGER Program: B&O PLAY - Transition of the Bang & Olufsen Supply Chain LAGER 2017 Program: B&O PLAY - Transition of the Bang & Olufsen Supply Chain Pressalit A/S - Planlægning, indkøb og produktion som styringskoncept med kost- og lagerreduktion som følge Takeda Pharma -

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Visionen om fuld mobilitet kan nu endelig realiseres

Visionen om fuld mobilitet kan nu endelig realiseres NNIT Forventningsbarometer TM 12 Visionen om fuld mobilitet kan nu endelig realiseres Mobility er en game changer med de omstillingsparate som vindere 1 Mobility giver nye muligheder og kræver en helt

Læs mere

METODER. til intern videndeling. - dokument til download

METODER. til intern videndeling. - dokument til download METODER til intern videndeling - dokument til download VIDENDELING HVORFOR NU DET? Om forskellen på information og viden kan der siges meget. Ganske kort er én definition at viden er information som fører

Læs mere

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM

Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba. Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Benny Poulsgaard Supply Chain Director Carletti A/S emba Lean og Agility, metoder til udvikling af SCM Agenda 1. Lean ledelse på Carletti 2. Lean & Agility 3. Innovative Teams og fleksible processer Carletti

Læs mere

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S

Ledelse i TDC. Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development. DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S Ledelse i TDC Casebeskrivelse Conmoto A/S Human Business Development DMR Konsulentprisen 2006 TDC A/S November 2005 Indledning Nedenstående case er en beskrivelse af samarbejdet mellem TDC Koncern HR og

Læs mere

Resultatskabende innovationsledelse Om Lise Balstrup

Resultatskabende innovationsledelse Om Lise Balstrup Resultatskabende innovationsledelse Om Lise Balstrup Rådgiver indenfor Strategi & Innovation Governance med det mål at løfte success rate significant 2 år i Flügger A/S, CTO: PM, R&D, RA og Product support

Læs mere

Logistikkens dag 2. december 2013

Logistikkens dag 2. december 2013 Logistikkens dag 2. december 2013 Simuleringsmodeller til optimering af produktion og logistik Poul Mose Johansen Kort om Integrate Vi er et kompetent team bestående af 6 konsulenter med lang uddannelsesmæssig

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

RUSLAND RYKKER NÆRMERE

RUSLAND RYKKER NÆRMERE RUSLAND RYKKER NÆRMERE Konference torsdag den 30. oktober 2008 i DI Industriens Hus, H. C. Andersens Boulevard 18, København V Rusland er et nærmarked med en kolossal efterspørgsel og en stærk vækst. Mange

Læs mere

Lær og forstå din ABC

Lær og forstå din ABC Lær og forstå din ABC - en dag om kostgennemsigtighed og økonomistyring Lars Johansen og Thomas Varan Copyright 2004, SAS Institute Inc. All rights reserved. Har ABC en effekt? Undersøgelsen bestod af

Læs mere

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLAND KORT OM TI OG TIG Transparency International er en global bevægelse med én vision: En verden hvor politik,

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Kontraktstyring en rejse fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling

Kontraktstyring en rejse fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling Kontraktstyring en rejse fra gensidig kontrol til gensidig forretningsudvikling Lad os blive endnu bedre til at udvikle sammen leverandører, kommuner, regioner og staten Hvad mener vi med 1. Gensidig kontrol?

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 10. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 10. MAJ 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S Tidspunkt:

Læs mere

Radikal Forenkling via Design METODE PIXI 1-2-3

Radikal Forenkling via Design METODE PIXI 1-2-3 Februar 2014 Radikal Forenkling via Design METODE PIXI Hvorfor Radikal Forenkling via Design 5 metoder til at arbejde systematisk med at analysere din virksomheds produktprogram. start på en forenkling

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

BEDRE GENNEMSIGTIGHED

BEDRE GENNEMSIGTIGHED REAL WORLD SCENARIOS n nr. 1 Case 1-3 BEDRE GENNEMSIGTIGHED I din forsyningskæde Gennemsigtighed og effektivitet Overensstemmelse mellem forsyningskædeprocesser og forretningsstrategi Effektiv planlægning

Læs mere

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser

Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Introduktion af beslutningskonferencer - Vurderinger af usikkerheder i beslutningsgrundlaget for samfundsøkonomiske analyser Trafikdage, Michael Bruhn Barfod Adjunkt, DTU Transport Introduktion Beslutningstagning

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

TRIPS: Trivsel, produktivitet og selvledelse

TRIPS: Trivsel, produktivitet og selvledelse TRIPS: Trivsel, produktivitet og selvledelse Pia Bramming, Seniorforsker, Ph.d. Torsdag den 18. september Afsæt for TRIPS Det etablerede arbejdsmiljøapparat har vanskeligt ved at håndtere de mange psykiske

Læs mere

Rubiks kube = supply chain kompleksitet

Rubiks kube = supply chain kompleksitet KLUMMESKRIBENT: Henrik Knak, partner i SCOPTI Management Consulting og Uffe Nørtoft, konsulent i SCOPTI Management Consulting. Rubiks kube = supply chain kompleksitet Kompleksitet er en voksende udfordring

Læs mere

Innovation i Dagligvarebranchen

Innovation i Dagligvarebranchen Innovation i Dagligvarebranchen En undersøgelse af innovations-kulturen i branchen og en kortlægning af problemer og muligheder 13. marts 2014 Kort om DLF innovation score board Webbaseret spørgeskema,

Læs mere

ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed

ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed ER DIN VIRKSOMHED GEARET TIL FREMTIDENS LEDELSESSYSTEMER? 4 temakurser, der bringer din virksomhed up to speed Med kursusrækken THE FUTURE OF MANAGEMENT SYSTEMS stiller vi skarpt på de trends, som vil

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger

Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Nye Teknologier i Byggeriet Anbefalinger Den globale byggebranche står overfor en teknologisk transformation, og i Danmark har vi et stort potentiale for øget vækst,

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Danske Havne konference April 2016

Danske Havne konference April 2016 Danske Havne konference April 2016 1 Ejerstrategi Hvorfor nu det? Ejerstrategi og Risikostyring Hvad ønsker ejeren sig af sin havn? Hvor præcise og målbare kan ønskerne formuleres? Hvordan sikres god kommunikation

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

23. Februar 2017 Transport- Bygnings- og Boligudvalget

23. Februar 2017 Transport- Bygnings- og Boligudvalget Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 120 Bilag 4 Offentligt 23. Februar 2017 Transport- Bygnings- og Boligudvalget Peter Sorgenfrei Autonomous Mobility A/S Formål med vores foretræde Dele planer

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet?

Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Kan en grøn forsyningskæde gå hånd i hånd med øget produktivitet? Jesper Kronborg Jensen Erhvervsph.d.-studerende Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse Syddansk Universitet 6000, Kolding, Danmark

Læs mere

Sales and Operations Planning hos Lantmännen Unibake

Sales and Operations Planning hos Lantmännen Unibake Sales and Operations Planning hos Lantmännen Unibake Af: Lone Kavin, Ph.D., Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet Abstract Denne case indeholder en kortfattet beskrivelse

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 Til Nasdaq Copenhagen 27. januar 2016 Selskabsmeddelelse 2/2016 TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 TDC vil på sin Kapitalmarkedsdag

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere

Supply Chain september, København. Capability building

Supply Chain september, København. Capability building Supply Chain 2017 12. september, København Supply Chain 2017 På konferencen Supply Chain 2017 får du som deltager en unik mulighed for at høre inspirerende præsentationer og deltage i et professionelt

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015

Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer. Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Topchefernes 10 bedste ledelsesværktøjer Niels Lunde HR & Ledelsesdagen 21. maj 2015 Disposition 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Fertin Pharma. er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen.

Fertin Pharma. er kommet fra R&D, og udfordringen har været at få det ud i organisationen. Fertin Pharma Hos Fertin Pharma bygger man en samlet dataplatform op, som gør samtlige data i virksomheden lettilgængelige for alle. Udviklingen i dataanvendelse er kommet fra R&D, og udfordringen har

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Executive summary. Vigtigste konklusioner

Executive summary. Vigtigste konklusioner Executive summary Fra d. 20 januar til d. 23 februar 2016 gennemførte Nevico ApS en omfattende analyse af hvad det vil sige at være produkt- og markedschef i Danmark anno 2016. Der kom i alt 213 besvarelser

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

Født den 3. februar Gift med Sofie 3 børn på 19, 10 og 6 år heraf 2 hjemmeboende. Fritiden bruges på spinning, rejser og familien

Født den 3. februar Gift med Sofie 3 børn på 19, 10 og 6 år heraf 2 hjemmeboende. Fritiden bruges på spinning, rejser og familien Skriv et godt CV - lederstilling Kontaktdata Mark Johansen Markvænget 37 3400 Hillerød Mobil 24 87 99 00 markjoh@tele.dk Født den 3. februar 1973 Gift med Sofie 3 børn på 19, 10 og 6 år heraf 2 hjemmeboende

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00

Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Udbud, indkøb og samarbejde i FM Konference/workshop den 16. marts 2015 kl. 14:00 17:00 Kim Sundtoft Hald (ksh.om@cbs.dk) Lektor/PhD ved Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi på CBS Indhold 1. Kortlægning

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

Få Succes med dit salg!

Få Succes med dit salg! Breaking Rules Få Succes med dit salg! Challenger Sale & Rule Breaking Strategy Lise Grevenkop-Castenskiold og Nicolai Jacques Sørensen hos BrainsBusiness 11/2/2015 Sådan får du succes med dit salg 09.00-09.45

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

DLF Netværkstræf - Optimér dit sortiment!

DLF Netværkstræf - Optimér dit sortiment! DLF Netværkstræf - Optimér dit sortiment! 14. Juni 2012 Henning Hoffmann Nielsen gennemført et sortiments studie for os, som har givet os unik indsigt i udvalgte kategorier, samt gjort os i stand til pået

Læs mere

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3

Primo Uge 1 Uge 2 Uge 3 Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175 Fig. 1 Eksempel på produktionsplan i én dimension. Primo Uge 1 Uge Uge 3 Aftræk 50 50 50 Tilgang 0 50 60 Lager 175 165 165 175

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

Værdien af Social Selling

Værdien af Social Selling Værdien af Social Selling //4. november 2015 Vi tror på værdien i at dele viden //1 Vi tror på værdien i at dele viden //2 Hvem arbejder vi bl.a. med Vi tror på værdien i at dele viden //3 Klassisk salgsmodel

Læs mere

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014

Topchefernes 10 værktøjer. Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014 Topchefernes 10 værktøjer Niels Lunde Plantekongres 2014 15. januar 2014 De næste 45 minutter 1. Indledning 2. Det personlige værktøj 3. Topchefernes 10 fælles værktøjer 4. Diskussion Indledning 5 seminarer

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces Deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 Lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT

DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT DEN STÆRKE VÆRDIKÆDE SÅDAN SKABER DU KONKURRENCEKRAFT 1. udgave, 1. oplag 2016 Copyright 2016 Forfatterne Forfattere: Jan Stentoft, Einar Scholte og Poul Breil-Hansen Forlag: Publishare ApS / Spintype.com

Læs mere

LINAK Erfaringer med Offentlige Private Projekter: clean BED samt Intelligente sengekoncepter. www.linak.com

LINAK Erfaringer med Offentlige Private Projekter: clean BED samt Intelligente sengekoncepter. www.linak.com www.linak.com Agenda: Foredragsholder LINAK clean BED projektet Andre Offentlige Private Projekter: Den intelligente plejeseng - 50 senge testet i Sønderborg kommune. Vejesystem integreret i hospitals

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere