virksomhedsinformation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "virksomhedsinformation"

Transkript

1

2 virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: Fax: Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz Christian Herskind Helle Størum Christian Thorkildsen CVR no.: Grundlagt 1. April 1997 Registreret adresse: Albertslund Regnskabsår: 1 January 31 December Direktion David H. Solomon Mats Blom John Hyttel Christian Grøndahl Revision Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45 DK-2100 København Ø

3 1 indholdsfortegnelse selskabet regnskab 2 Produkt pipeline Regnskabsberetning Værdier 21 Corporate Governance 3 Mission og Vision 22 Ejerforhold 4 6 Ledelsesberetning Nøgletal Zealand Pharmas Regnskabsprocedure Intern kontrol og risikostyring 7 8 Stofskiftesygdomme Lixisenatide ZP10/AVE0010 ZP Finanspolitik Ledelsespåtegning Mave-tarmsygdomme GLP-2 ZP1846 ZP1848 Hjerte-karsygdomme Danegaptide ZP1609/GAP Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance 16 Direktion 34 Pengestrømsopgørelse 17 Bestyrelse 34 Egenkapitalopgørelse 18 Pressemeddelelser Noter

4 2 produkt pipeline 2009 tidlig-fase lægemiddelforskning Lixisenatide (ZP10/AVE0010) Type 2 Diabetes (Udlicenseret til Sanofi-Aventis) Lixisenatide + Lantus Type 2 Diabetes (Udlicenseret til Sanofi-Aventis) ZP2929 Type 2 Diabetes og Fedme ZP1846 Kemoterapi-induceret diarré (Udlicenseret til Helsinn Healthcare) ZP1848 Inflammatoriske tarmsygdomme Danegaptide (ZP1609/GAP-134) Atrieflimmer (Udlicenseret til Wyeth/Pfizer) ZP2307 Osteoporose ZP1480/AP214 Postoperativt organsvigt (Udlicenseret til Action Pharma) N/A Diabetes, GI, CV værdier Vores kerneværdier afspejler den måde, hvorpå vi som Zealand-medarbejdere handler individuelt, over for hinanden og over for vores eksterne interessenter for at opfylde selskabets mission og vision. Samspil Vi arbejder mod et fælles mål og skaber arbejdsglæde gennem samarbejde. Fleksibilitet Vi er handlekraftige, tager medansvar og er omstillingsparate. Kommunikation Vores virksomhedskultur bygger på tillid, og vi kommunikerer åbent, ærligt og respektfuldt med hinanden. Innovation Vi skaber innovative løsninger på baggrund af ambitiøse standarder, en kreativ tankegang og resultater af høj kvalitet.

5 3 PRæklinisk fase I fase II fase III udvikling mission Zealand fokuserer generelt på at skabe maksimal værdi for aktionærerne ved at føre innovative peptidbaserede lægemidler med betydeligt medicinsk og kommercielt potentiale hurtigt og effektivt på markedet til at imødekomme patienternes udækkede behandlingsbehov. vision At være europas førende virksomhed inden for forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler. At have en bred produktportefølje med produkter tæt på markedet. At opbygge en bæredygtig platform til effektiv udvikling af peptidbaserede lægemidler ved hjælp af vores videnbeskyttede teknologier. At indgå samarbejdsaftaler, når dette måtte være til gavn for vores forretningsmål. At bevare passende markedsføringsrettigheder til vores produkter for derigennem at kunne etablere vores egne markedsføringsorganisationer i bestemte geografiske områder. At være en foretrukken arbejdsplads gennem vores standarder, vores værdier og et givtigt arbejdsmiljø.

6 4 Ledelsesberetning Nye milepæle nået i 2009 I 2009 målrettede Zealand sine forskningsaktiviteter mod udviklingen af nye og innovative peptidbaserede lægemiddelkandidater til behandling af stofskiftesygdomme, mavetarmsygdomme og hjerte-karsygdomme. Vi er således glade for at kunne meddele, at vi opnåede følgende væsentlige udviklingsmilepæle inden for Zealands udvalgte terapeutiske områder: I januar måned blev et klinisk fase I studie med Zealands GLP-2 agonist ZP1848 påbegyndt. I juli måned modtog Zealand en milepælsbetaling fra Helsinn Healthcare vedrørende udstedelse af det amerikanske patent for ZP1846. I juli måned modtog Zealand en milepælsbetaling fra Wyeth vedrørende den endelige rapportering af det kliniske fase I studie med Danegaptide (ZP1609/GAP-134). I september blev et klinisk fase Ib studie med Zealands GLP-2 agonist ZP1848 til behandling af patienter med Crohns sygdom igangsat. I september måned startede Zealand præklinisk udvikling af ZP2929 til behandling af diabetes og fedme. I oktober måned startede Sanofi-Aventis klinisk fase I udvikling af en kombination af det rekombinante humane insulinprodukt Lantus og Zealands GLP-1 analog lixisenatide (ZP10/AVE0010), som er udlicenseret til Sanofi-Aventis. Stofskiftesygdomme Diabetes Lixisenatide (ZP10/AVE0010) I de kliniske fase III programmer med GLP-1 agonisten lixisenatide (ZP10/AVE0010), som er udlicenseret til Sanofi-Aventis, blev der fortsat gjort fremskridt i Det kliniske program GETGOAL inkluderer mere end diabetespatienter verden over og omfatter en vurdering af en injektion én gang dagligt af lixisenatide (ZP10/AVE0010) i kombination med de primære eksisterende behandlinger (metformin, sulfonylurinstof, insulin) samt en sammenligning med exenatid i et monoterapi studie. I december 2009 blev patientrekrutteringen til fase III programmet GETGOAL afsluttet. Diabetes og Fedme (ZP2929) I september 2009 førte Zealand sit ZP2929 program, som er en ny generation af lægemidler til behandling af type 2 diabetes og fedme, fra lead-udvikling til præklinisk udvikling. ZP2929 er en glucagon-glp-1 agonist, et peptidlægemiddel som interagerer med to receptorsystemer, der spiller en vigtig rolle i regulering af stofskiftet og type 2 diabetes. Zealands nye lægemiddel har vist potentiale med hensyn til at reducere kropsvægten betydeligt hos type 2 diabetespatienter, som også er overvægtige eller klinisk fede, hvorved man tillige nedsætter risikoen for diabetesrelaterede komplikationer. Mave-tarmsygdomme Kemoterapi-induceret diarré (ZP1846) I juli 2009 fik Zealand en udstedelse af patentet vedrørende ZP1846 fra de amerikanske patentmyndigheder. ZP1846 blev udlicenseret til Helsinn Healthcare til videreudvikling og global kommercialisering i november 2008 efter afslutningen af et fase I dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende, intravenøst administrerede enkeltdoser af ZP1846 i raske frivillige i USA. ZP1846 er et peptid, som integrerer Zealands rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, og er udviklet til forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret diarré, en alvorlig bivirkning for kræftpatienter, der modtager mange kemobehandlinger. Helsinn Healthcare fortsatte udviklingen af ZP1846 i 2009 og vil indlede et dobbeltblindet, placebokon trolleret fase Ib sikkerhedsstudie med stigende doser af ZP1846 administreret subkutant til patienter med tyktarmskræft, der har fået behandling med 5-FU-baseret kemoterapi (TIDE-09-04). Studiet udføres på 5 centre i Rumænien. Inflammatoriske tarmsygdomme (ZP1848) I 2009 indledte Zealand et fase Ia studie med stigende enkeltdoser i raske frivillige efterfulgt af et fase Ib flerdosisstudie, som omfatter patienter med Crohns sygdom i remission, der alle doseres med ZP1848 i op til 14 dage. ZP1848 er et nyt peptid til subkutan behandling af akut inflammation hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. Inflammation beskadiger tyndtarmens slimhinde og serosa i betydelig grad, hvilket yderligere forværrer inflammationen og gør den varig. ZP1848 er en ny Glucagon-lignende peptid-2 (GLP-2) agonist, der har en regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forbedrer helingsprocessen efter inflammationen. Fase I blev gennemført uden alvorlige bivirkninger. De sidste patienter i fase Ib studiet blev doseret i starten af januar Hjerte-karsygdomme Atrieflimmer Danegaptide (ZP1609/GAP-134) I 2009 indsendte Wyeth en ansøgning om at starte kliniske fase I studier i USA for den første oralt tilgængelige gap junction-modifier Danegaptide (ZP1609/GAP-134). Zealand Pharma indgik i 2003 en udviklings- og licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om i fællesskab at udvikle et gap junction-modulerende stof til behandling af hjerte-karsygdomme. Danegaptide (ZP1609/GAP-134) har vist farmakologisk effekt i dyremodeller af både

7 5 ventrikulær- og atriearytmi og repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig forebyggelse af kroniske hjertearytmier. Wyeth har besluttet at afbryde al forskning og udvikling af kliniske kandidater inden for hjerte-karsygdomme, og Zealand er indgået i drøftelser om at tilbagekøbe rettighederne til Zealands unikke gap junction-modulerende stoffer til behandling af hjerte-karsygdomme. Postoperativt Organsvigt (ZP1480/AP214) ZP1480/AP214 er et»first-in-class«sip - modificeret peptid, som virker på melanocortin receptorerne, og som forventes at være aktivt ved kardiovaskulære sygdomme associeret med iskæmi og inflammation. ZP1480/AP214 har vist kraftig effekt i sygdomsmodeller for behandling og forebyggelse af inflammation og organskader i forbindelse med postoperativ organsvigt/funktionsforstyrrelse. ZP1480/A214 blev udlicenseret til Action Pharma i april I 2009 afsluttede man et fase II studie med 19 patienter i USA, som viste en god sikkerhedsog tolerabilitetsprofil af ZP1480/AP214, samt at stoffet havde en positiv effekt i forebyggelsen af nyreskader hos hjerteoperations patienter på hjerte-lungemaskine. Et fase II studie i europa med 42 patienter kører fortsat. Finansiel situation Som følge af de milepæle, der blev modtaget i 2009, samt yderligere forventede milepælsbetalinger i det kommende år står Zealand i stærkt finansielt, hvilket gør os i stand til at videreføre den kliniske udvikling af vores mest fremskredne programmer samt at føre nye lægemiddelkandidater frem i klinisk udvikling. Disse kan enten komme fra Zealands egen innovative forskningspipeline eller fra eksterne kilder som supplement til den traditionelle interne udviklingsstrategi. Zealands likviditetsberedskab giver os samtidig en enestående mulighed for at vælge forskellige strategiske veje, herunder alliancer eller en fusion med en større partner med interesse for at overtage Zealands produktportefølje, forskningsprojekter og kompetencer. Organisation I april måned valgte aktionærerne i Zealand Pharma Anders Fink Vadsholdt, som repræsenterer BankInvest, til Zealands bestyrelse. I november måned fratrådte J. C. Renondin som bestyrelsesmedlem. Endvidere fratrådte Thomas Tscherning og Anders Fink Vadsholt som bestyrelsesmedlemmer ved udgangen af og fremefter Zealand har fortsat stærk fokus på innovation med det klare formål fortsat at kunne generere attraktive og spændende nye projekter til forskningsporteføljen, hvilket vil give Zealand muligheden for at vokse mange år fremover. I 2009 fortsatte vi med at styrke vores ekspertise indenfor vores kerneterapiområder samt styrke vores viden og kompetencer inden for alle aspekter af peptid-teknologien, særligt på området for alternative leveringsveje og forlængelse af peptidernes in-vivo halveringstid. Vi har derudover videreudviklet projektorganisationen, så vi er i stand til at føre vores programmer videre i den kliniske udvikling samt identificere muligheder udenfor selskabet til at supplere vores pipeline. Verdens finansmarkeder oplevede en krise i 2009, og biotek- og teknologibranchen er i høj grad påvirket deraf. Zealands evne til ikke blot at overleve, men faktisk at opnå vækst i 2009 bevidner om et solidt grundlag samt en robust korpsånd i Zealand. Det er vigtigt at anerkende og takke alle Zealands medarbejdere for en yderst professionel og engageret indsats gennem hele Takket være deres engagement, motivation og store indsats har det været muligt at nå vores mål og bevare fokus på vores lead- og produktudviklingsprogrammer med henblik på at gøre Zealand til en globalt førende forsknings- og udviklingsorganisation med speciale i at skabe nye peptidlægemidler til udækkede behandlingsbehov. Hvis vi kan videreføre dette engagement og denne arbejdsindsats, er vi overbevist om, at det vil føre til yderligere succes i Endelig vil vi gerne takke vores bestyrelse for deres engagement og opbakning i løbet af året. Deres betydelige indsats tjener fortsat som stor inspiration i forfølgelsen af vores strategiske mål. Dr. David H. Solomon Administrerende direktør

8 6 nøgletal T KR RESULTATOPGØRELSE Driftsindtægter Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Ordinært resultat (før skat) Resultat pr. aktie aktuelt og udvandet (DKK) -4,41-1,97-3,21-7,46-5,29 BALANCE SHEET (31 December) Likvide beholdninger Aktiver ialt Aktiekapital Egenkapital i alt Antal fuldtidsansatte (årets udgang) Produktkandidater i klinisk udvikling (årets udgang)

9 7 stofskiftesygdomme Lixisenatide ZP10/AVE0010 Ny GLP-1 agonist med en bedre profil Science Lixisenatide (ZP10/AVE0010) er en Glucagonlignende Peptid 1, eller GLP-1, receptoragonist fra Zealands egne lead-udviklingslaboratorier, som integrerer Zealands SIP -teknologi, og som udvikles til behandling af type 2 diabetes hos voksne, som ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Stoffet efterligner det endogene hormon GLP-1, der frigives fra specialiserede celler i tyndtarmens væg i forbindelse med fødeindtagelse. Formålet med dette hormon er at stimulere frigivelse af insulin, når blodsukkeret stiger ved indtagelse af føde, at hæmme produktionen af glucagon, der ellers ville frigive glukose fra glukosedepotet i leveren og at forsinke fødeoptagelsen i tarmen. Disse er de tre forskellige virkningsmekanismer, der på synenergistisk vis holder blodsukkerkoncentrationen nede. GLP-1 stimulerer kun udskillelsen af insulin, når blodsukkeret bliver for højt, men ikke ved normalt eller lavt blodsukker. Dette mindsker risikoen for hypoglykæmi (for lavt blodsukkerniveau). Formålet med vores forskning var at designe et GLP-1-lignende stof med langvarig antidiabetisk virkning og ringe eller ingen kvalme. Stoffet blev udlicenseret til Sanofi-Aventis i 2003, og Sanofi-Aventis står for al videreudvikling, fremstilling og markedsføring af produktkandidaten. I marts 2005 afsluttede Sanofi-Aventis et 28 dages dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret fase II studie af lixisenatide (ZP10/ AVE0010) i velregulerede type 2 diabetikere. Stoffet viste sig sikkert og veltolereret efter fødeindtagelse i denne afprøvning. Endvidere sås en statistisk signifikant reduktion i blodsukkerkoncentrationerne ved den højeste veltolererede dosis. Væsentligt er det, at til trods for at kvalme er en hyppig bivirkning ved GLP-1 stoffer, var fire ugers behandling med lixisenatide ikke forbundet med øget kvalme sammenlignet med placebo. I 2. halvår af 2007 gennemførte Sanofi-Aventis et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II doseringsstudie med lixisenatide i 500 patienter med type 2 diabetes behandlet med metformin og opfyldte det primære effektmål, som var en reduktion af HbA1c-niveauer efter endt behandling. I tråd med observationer fra behandling med lixisenatide i op til 28 dage var dosering én gang dagligt med doser, der medførte en markant nedsættelse af HbA1c i løbet af 13 ugers behandling, associeret med ringe forekomst af kvalme. Behandling med lixisenatide var endvidere associeret med et betydeligt vægttab hos overvægtige diabetikere. Sanofi-Aventis foretager i øjeblikket fase III studier med lixisenatid. Det kliniske program GETGOAL inkluderer mere end diabetespatienter verden over og omfatter en vurdering af en injektion én gang dagligt af lixisenatide i kombination med de primære eksisterende behandlinger (metformin, sulfonylurinstof, insulin) samt endvidere en sammenligning med exenatid i et monoterapi studie. I december 2009 blev patientrekrutteringen til fase III programmet GETGOAL afsluttet. I oktober 2009 igangsatte Sanofi-Aventis endvidere klinisk fase I udvikling med en kombination af lixisenatide og Sanofi-Aventis rekombinante humane insulinprodukt Lantus. Life Insulin er et naturligt forekommende (endogent) protein, som syntetiseres i bugspytkirtlens betaceller og er nødvendigt for, at kroppen kan bruge blodsukker effektivt. Insulin skal transportere sukker fra blodet ind i cellerne i alle væv. Diabetikeres produktion af insulin er utilstrækkelig. Hos patienter med type 2 diabetes, der ofte omtales som aldersdiabetes eller gammelmandssukkersyge, bliver cellerne mindre følsomme over for insulin. Endvidere mister bugspytkirtlen i de sene stadier af sygdommen sin evne til at producere tilstrækkelige mængder insulin. Type 2 diabetes er den mest almindelige form for diabetes og skyldes både genetiske og miljømæssige faktorer, f.eks. fedme. Som følge heraf sker der ikke tilstrækkelig regulering af blodsukkeret. Type 2 diabetes er en sygdom i alarmerende vækst; ikke blot i den industrialiserede verden, men nu også i mindre industrialiserede dele af verden. Hvis type 2 diabetes ikke behandles effektivt, risikerer patienten at udvikle alvorlige komplikationer som slagtilfælde, blodprop i hjertet, hjertesvigt, nyresvigt, blindhed og sygdomme i det perifere nervesystem. Nuværende behandlinger kan regulere blodsukkeret i de første år af sygdommen, men mister med tiden deres virkning på grund af sygdommens udvikling, og stofferne har en række bivirkninger, hvoraf vægtøgning og hypoglykæmi er blandt de hyppigste. Der er således et stort behov for en alternativ behandling af type 2 diabetes, og lixisenatide (ZP10/AVE0010) tilhører denne nye klasse af stoffer, som potentielt kan sinke sygdomsudviklingen og medvirke til vægttab.

10 8 stofskiftesygdomme zp2929 en ny generation af lægemiddel til behandling type 2 diabetes og fedme ZP2929 tilhører en ny generation af lægemidler, som giver flere fordele for mennesker, der lider af type 2 diabetes og fedme. ZP2929 retter sig mod at forbedre glykæmisk kontrol samt mod at opnå vedvarende vægttab. Diabetes er en kronisk stofskiftesygdom, der skyldes kroppens manglende produktion af insulin og/eller manglende evne til at reagere tilstrækkeligt på den cirkulerende mængde insulin. Insulin er et hormon, der udskilles af bugspytkirtlen og gør det muligt for kropsvævet at optage og udnytte blodsukker. Forstyrrelse af insulinproduktionen eller -funktionen medfører et forhøjet niveau af blodsukker, som er karakteristisk for patienter med diabetes. Der findes globalt set omkring 246 millioner mennesker, der lider af diabetes i dag, og dette tal forventes at stige til 380 millioner i Type 2 diabetes udgør 90-95% af alle diabetestilfælde. Blandt stort set alle patientgrupper er fedme forbundet med en forhøjet risiko for type 2 diabetes, præ-diabetes og udvikling fra præ-diabetes til type 2 diabetes. Der anslås, at op mod 90% af alle mennesker med type 2 diabetes er overvægtige eller fede, og fedme er årsag til omkring 60% af den stigende forekomst af diabetes. Som følge heraf har tab af kropsvægt en stor indvirkning på nedbringelsen af diabetes-relateret sygelighed og dødelighed: - Ved at tabe ca. 1/10 af kropsvægten kan man reducere risikoen for hjerte-karsygdomme og dødelighed med 1/4 - Et vægttab på 4 kg hos overvægtige mennesker med nedsat glukosetolerance kan reducere risikoen for at udvikle diabetes med omkring 60% - Ved at tabe 1/20 af kropsvægten kan man signifikant nedsætte de kardio-vaskulære risikofaktorer og sinke udviklingen af type 2 diabetes Ifølge FDA s vejledning om udvikling af antidiabetiske stoffer er reduktion af glykeret hæmoglobin (HbA1c) fortsat et gyldigt mål for kontrol af de kortsigtede og langsigtede følgevirkninger af hyperglykæmi og mikrovaskulære komplikationer forbundet med diabetes. Nye stoffer bør imidlertid også rette sig mod targets og mekanismer, der fremmer vægttab og har potentiale til at opnå positive virkninger på makrovaskulære risici ud over virkningerne på blodsukker, fastslår FDA. ZP2929 inducerer vægttab hos diætinducerede fede mus Forøget kropsvægt (g) Vehikel (PBS) GLP-1 agonist ZP Behandlingsdage

11 9 Biologisk rationale for ZP2929 Det biologiske rationale for at udvikle ZP2929 er baseret på farmakologien af det naturligt forekommende tarm-peptidhormon oxyntomodulin. Oxyntomodulin udskilles fra L-celler i tyndtarmen efter indtagelse af et måltid, og det formodes, at dets biologiske virkning skyldes aktivering af både GLP-1 receptoren og glucagon-receptoren, hvorved stoffet fungerer som en dobbeltvirkende glucagon-glp-1 agonist. GLP-1 agonister har i vid udstrækning vist sig at forbedre den glykæmiske kontrol. Da glucagon vides at modregulere hypoglykæmi, er den positive effekt på det glykæmiske udfald af samtidig påvirkning af såvel GLP-1 som glucagon-receptorerne imidlertid mindre intuitivt. Ikke desto mindre har oxyntomodulin vist sig signifikant at forbedre oral og intraperitoneal glukosetolerance hos gnavere, hvilket er et positivt udgangspunkt for udvikling af dobbeltvirkende glucagon-glp-1 agonister. Effekt på glykæmisk kontrol For at fastlægge potentialet ved ZP2929 i behandlingen af type 2 diabetes har virkningerne af stoffet på glykæmisk kontrol og glukose været evalueret i musesygdomsmodeller. Glykeret hæmoglobin a (HbAa1c) Klinisk overvåges udviklingen af type 2 diabetes ved at fastlægge niveauet af glykeret hæmoglobin A (HbA1c) i det perifere blod. HbA1c afspejler den generelle glykæmiske kontrol i de foregående 2-3 måneder hos mennesker og ca. én måned hos gnavere. Effekten af ZP2929 på langsigtet glykæmisk kontrol vurderet ved HbA1c har været undersøgt i et 6-ugers studie i en musemodel af type 2 diabetes (db/db mus), hvor der blev anvendt en GLP-1 agonist som referencestof. Resultaterne viser, at ZP2929 signifikant forbedrer HbA1c i gnavermodeller af type 2 diabetes med en effekt, der var sammenlignelig med den for GLP-1 agonisten. Det sås, at virkningen af ZP2929 var væsentlig større end virkningen af GLP-1 agonisten. ZP2929 inducerer signifikant og vedvarende kropsvægttab (næsten 25% kropsvægttab hos mus over en periode på tre uger), hvilket var bedre end reference GLP-1 agonisten, og dette understreger fedmebehandlingspotentialet ved denne glucagon-glp-1 analog. Den attraktive antifedmeprofil for ZP2929 blev yderligere bekræftet i et længerevarende studie, hvor ZP2929 viste sig at opretholde effekten i hele den 6-ugers undersøgelsesperiode. Effekt på dyslipidæmi Diabetisk dyslipidæmi udgør en yderligere hyppig kardiovaskulær risikofaktor hos mennesker med type 2 diabetes og karakteriseres ved høje triglycerider, høj lavdensitet LDL og lav HDL. Virkningerne af ZP2929 på lipidprofilen blev anvendt som et sekundært endepunkt i en 6-ugers undersøgelse med diætinducerede fede mus. ZP2929 Proof of Principle Zealand Pharma har udviklet en patentérbar glucagon-glp-1 receptoragonist egnet til behandling én gang dagligt for mennesker, der lider af type 2 diabetes og fedme. Effekten af ZP2929 er blevet undersøgt i dyremodeller og har været sammenlignet med både placebo og en kommercielt tilgængeligt GLP-1 agonist. Det blev vist, at ZP2929 har en gunstig effekt på: Glykæmisk kontrol - Glykeret hæmoglobin (HbA1c ) - Oral glukose tolerance og kropsvægttab - Dyr fodret med højt fedtindhold i korte perioder (som ikke er vægtstabile) - Dyr fodret med højt fedtindhold i lange perioder (som er vægtstabile) Dyslipidæmi - Triglycerider - LDL-kolesterol Oral glukosetolerance Ved at måle fastende plasmaglukose og oral glukosetolerance kan man vurdere glukosehåndteringen på et givent tidspunkt. Det sås, at ZP2929 signifikant forbedrede fastende glukose og oral glukosetolerance i diætinducerede fede mus, hvilket yderligere bevidner om en positiv effekt på glukosekontrol. Effekt på kropsvægt For at undersøge antifedmevirkningerne af ZP2929 blev vægtstabile diætinducerede fede mus behandlet med vehikel eller ZP2929 i 21 dage, og kropsvægten blev overvåget dagligt. Der blev benyttet en GLP-1 agonist i studiet som sammenligning. ZP2929 viste sig at inducere en gunstig effekt på plasmalipoproteinprofilen (triglycerider og LDL-kolesterol). Positionering af ZP2929 Det har været altafgørende for Zealand ved udviklingen af den næste generation af peptider, at dets lead-stof besidder såvel en positiv effekt på blodsukkeret og en signifikant vægtreduktion, hvorved der opnåes et produkt, der er bedre end de eksisterende GLP-1 agonister. Produktkandidaten skal ikke blot reducere vægten men også opretholde denne vægtreduktion, da dette er en kritisk langsigtet fordel. ZP2929 har i prækliniske modeller opfyldt alle disse kriterier, hvilket gør stoffet til et yderst attraktivt aktiv med potentialet til at opnå en betydelig position på markedet som en behandling af diabetes med co-morbid fedme samt som monoterapi i prædiabetes og fedme.

12 10 mave-tarmsygdomme

13 11 glp-2 Glukagon-lignende Peptid-2 (GLP-2) er et naturligt forekommende peptidhormon, som forbedrer genoprettelsen af tyndtarmens epitel hos dyr og mennesker»glukagon-lignende peptid-2«(glp-2) er et peptidhormon, som primært produceres af tyndtarmens enteroendokrine L-celler. Stoffet udskilles som reaktion på næringsindtagelse og virker via binding til GLP-2 receptoren, som primært udtrykkes i mave-tarmkanalen. Hos dyr har administration af GLP-2 vist sig at stimulere væksten i tyndtarmens epitel, at forbedre fødeoptagelsen og fordøjelsen, at øge blodforsyningen til tarmen samt forstærke tyndtarmens barrierefunktion mod bakterier. Ved brug af en lang række prækliniske modeller af tarmskader, herunder stråle- og kemoterapi-induceret beskadigelse af slimhinden, iskæmireperfusion og inflammatorisk tarmsygdom, har forskere rundt om i verden påvist, at behandling med GLP-2 reducerer sygdommens sværhedsgrad og forbedrer overlevelsen blandt dyr. Ud over virkningen hos dyr har GLP-2 også vist sig at have en gavnlig terapeutisk effekt ved behandling af mennesker. Sammenfattende kan man konkludere, at observationerne om, at GLP-2 forbedrer tyndtarmens regenerering og funktion sammen med beviset for, at GLP-2 har terapeutisk effekt ved behandling af mennesker tyder på, at GLP-2 er en attraktiv terapeutisk kandidat i behandlingen af beskadigelse af og/eller sygdom i tarmen. To GLP-2 agonister udviklet af Zealand undersøges i øjeblikket i kliniske studier vedrørende behandling af inflammatorisk tarmsygdom og kemoterapi-induceret diarré. Effekter af GLP-2 GLP-2s biologiske virkninger Terapeutisk potentiale Celledeling i mucosa Celledød (apoptose) i mucosa Tarmvæggens permeabilitet Optagelse af næringsstoffer Tarmens blodgennemstrømning Udskillelse af mavesyre Regenerering af mucosa Nedsat risiko for malabsorption i tarmen Re-establering af barrierefunktionen Nedsat risiko for iskæmisk skade Tarmmotilitet

14 12 zp1846 til behandling af kemoterapi-induceret diarré Science ZP1846 er en SIP modificeret ny GLP-2 peptidanalog med forøget stabilitet og effekt. ZP1846 er blevet testet i et præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram og et fase I studie for at dokumentere stoffets sikkerhed og tolerabilitet. Zealand har i farmakologiske studier vist, at ZP1846 svækker eller hæmmer kemoterapi-induceret diarré i dyremodeller, sandsynligvis ved at forbedre genoprettelsen og funktionen af tyndtarmens epitel. Stoffet blev udlicenseret til Helsinn Healthcare i november Helsinn Healthcare fik en global eksklusiv licens til ZP1846 og har ansvaret for al videreudvikling, godkendelse hos de relevante myndigheder, fremstilling, markedsføring og salg af ZP1846 enten gennem egen organisation eller partnere. Helsinn Healthcare fortsatte udviklingen af ZP1846 i 2009 og vil indlede et dobbeltblindet, placebokon trolleret fase Ib sikkerhedsstudie med stigende doser af ZP1846 administreret subkutant til patienter med tyktarmskræft, der har fået behandling med 5-FU-baseret kemoterapi (TIDE-09-04). Studiet udføres på 5 centre i Rumænien. Life Kemoterapeutiske stoffer retter sig mod og beskadiger de hurtigtdelende tumorceller. Ikke desto mindre ødelægger kemoterapeutiske stoffer samtidig også andre hurtigtdelende celler som f.eks. cellerne i tyndtarmens epitel. Som følge af denne beskadigelse af tyndtarmens epitel oplever op til 50% af de patienter, som får kemoterapi, bivirkninger i mave-tarmkanalen. Kemoterapi-induceret beskadigelse af tyndtarmens epitel omtales klinisk som beskadigelse af slimhinden, som kan medføre tarmbesvær og diarré. Kemoterapi-induceret diarré optræder hos 50-80% af de patienter, der får bestemte kemo-behandlinger, og kemoterapi-induceret diarré er således en af de nyere invaliderende og potentielt livstruende tilstande, som kræver klinisk behandling. De nuværende behandlinger af kemoterapiinduceret er kun palliative, og der er således et stort udækket behandlingsbehov for nye og effektive lægemidler.

15 13 zp1848 til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme Science ZP1848 er en ny GLP-2 agonist udviklet af Zealand Pharma til behandling af inflammatorisk tarmsygdom. ZP1848 er blevet testet i et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologi program i overensstemmelse med retningslinjerne fra de amerikanske sundhedsmyndig heder (FDA). ZP1848 undersøges i et klinisk fase I sikkerheds- og tolerabilitetsstudie i raske frivillige og patienter med Crohns sygdom. Zealand har påvist, at ZP1848 binder sig potent og selektivt til GLP-2 receptoren. Vi har undersøgt den terapeutiske effekt af ZP1848 i to dyremodeller af inflammatorisk tarmsygdom: modellen med indometacin-induceret inflammation i tyndtarmen og en model med dextran natriumsulfat-induceret tyktarmsbetændelse. Indometacin-induceret inflammation i tyndtarmen er kendetegnet primært ved sårdannelse i tyndtarmens epitel, øgede koncentrationer af det pro-inflammatoriske cytokin, tumornekrosefaktor (TNF-ɑ), og nedsat barrierefunktion mod bakterier i tyndtarmen. Vi har vist, at ZP1848 reducerer sårdannelse og TNF-ɑ koncentrationer samt forbedrer tyndtarmens resistens over for bakterier. Vi har ligeledes vist, at ZP1848 reducerer koncentra tionen af inflammationsmarkører og reducerer tabet af kropsvægt hos mus med dextran natriumsulfat-induceret tyktarmsbetændelse. Den indometacin-inducerede model af inflammation i tyndtarmen og den dextran natriumsulfat-inducerede model af tyktarmsbetændelse er begge anerkendte blandt forskere og kliniske eksperter som pålidelige modeller af inflammatorisk tarmsygdom hos mennesker og er ligeledes anerkendt som nyttige værktøjer til at vurdere det terapeutiske potentiale af nye lægemidler til behandling af Crohns sygdom. De påviste forbedrende og anti-inflammatoriske virkninger af ZP1848 kombineret med selektiviteten af ZP1848 for GLP-2 receptoren lokaliseret i tarmen tyder klart på, at ZP1848 kan være et lovende og selektivt lægemiddel, som specifikt er rettet mod og reparerer mave-tarmkanalen hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom. I 2009 blev der påbegyndt kliniske fase I studier med ZP1848 i USA. Studiet er opdelt i to dele: - Fase Ia er et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret studie med stigende subkutant-administrerede enkeltdoser til raske frivillige forsøgspersoner. - Fase Ib er et studie med multiple doser til Crohns patienter i remission Fase Ia blev afsluttet i midten af Der blev ikke rapporteret alvorlige bivirkninger og kun observeret milde og forbigående lokale reaktioner. Den anden del af studiet, fase Ib, er baseret på multiple doser i 14 dage til Crohns patienter i remission. Patienterne blev doseret med en lavere dosis på de første 7 doseringsdage. Efter en PK-evaluering på dag 7 blev dosis forøget (fordoblet), og doseringen fortsatte derefter i endnu 7 dage. Den sidste patient fik dosis i starten af januar Det primære formål er at vurdere sikkerheden og tolerabiliteten af ZP1848 hos patienterne. Studiet vil også give data om farmakokinetik (PK) efter såvel akut administration som ved stabil tilstand af begge doser. Ud over at påvise sikkerheden af ZP1848 har Zealand medtaget ekstra forhold, som kan give en indikation af effekten ved behandling med ZP1848. Dette opnås ved at måle biomarkøren citrullin før, under og efter behandlingen med ZP1848 over en periode på 14 dage. Citrullin er en naturligt forekommende aminosyre, der syntetiseres udelukkende af enterocytterne i tyndtarmen, som ikke virker, når tarmen er beskadiget. Citrullin-niveauet er blevet undersøgt i forskellige mave-tarmsygdomme som f.eks. korttarmssyndrom, villusatrofi, Crohns sygdom, kemoterapi-induceret fordøjelsestoksicitet/kvalme og opkastninger samt efter strålebehandling og anses generelt for at være en markør af tyndtarmens absorptionskapacitet. Således vil en stigning i plasmacitrullinniveauet som følge af behandling med ZP1848 kunne give en indikation af effekten af ZP1848, blandt andet stoffets evne til at gendanne slimhinden samt at forbedre tarmens absorptionskapacitet. Zealand forventer at afslutte dette studie i 2. kvartal Life Inflammatorisk tarmsygdom er en betegnelse, som primært dækker over Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Crohns sygdom og colitis ulcerosa er kroniske tilstande, som karakteriseres ved sporadisk inflammation i mave-tarmkanalen efterfulgt af spontan heling. Omkring og 1,4 mio. mennesker er diagnosticeret med henholdsvis Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Den primære forskel på Crohns sygdom og colitis ulcerosa er inflammationens lokalisering og fremtoning. Crohns sygdom kan forekomme alle steder i mave-tarmkanalen men rammer oftest den sidste del af tyndtarmen og første del af tyktarmen. Inflammation i Crohns sygdom karakteriseres ved fokale, asymmetriske, transmurale og lejlighedsvise granulomatøse sårdannelser på tyndtarmens epitel. I modsætning til Crohns sygdom ses der ved colitis ulcerosa kun inflammation på tyktarmens epiteliale overflade og ved anus. De mest almindelige symptomer på inflammatorisk tarmsygdom er mavesmerter, kramper, træthed og diarré. Af andre komplikationer forbundet med inflammatorisk tarmsygdom kan nævnes udslæt, leddegigt og øjenbetændelse. Ætiologien og patogenesen for inflammatorisk tarmsygdom er stadig ukendt, men miljømæssige, immun- og genetiske faktorer menes at spille en rolle. Det primære mål ved behandlingen af inflammatorisk tarmsygdom er at lindre og/eller forebygge inflammation. Der anvendes fem lægemiddelklasser for at nå dette mål: Aminosalicylsyre, kortikosteroider, immunosuppressive midler, antibiotika og biologiske behandlinger. Kirurgi er også ofte nødvendigt for at lindre symptomerne eller behandle komplikationer som f.eks. forsnævring, perforering, abscess, fistler eller blødninger i tyndtarmen. De tilgængelige lægemidler er imidlertid associeret med væsentlige ulemper som f.eks. bivirkninger, hyppig dosering og manglende behandlingseffekt, hvilket understreger behovet for mere effektive og sikre behandlingsmetoder til behandling af inflammatorisk tarmsygdom.

16 14 hjerte-karsygdomme

17 15 Danegaptide ZP1609/GAP-134 Banebrydende gap junction-programmer til behandling af hjertearytmi Science Gap junctions er specialiserede porer, der sikrer en koordineret udbredelse af elektriske impulser fra celle til celle i hjertet. Denne spredning er vigtig for synkroniseringen af hjertets sammentrækninger. Ved et hjerteanfald (akut myokardieinfarkt) eller ved kronisk hjertelidelse lukkes gap junction-porerne, hvilket hæmmer spredningen af elektriske impulser. De elektriske impulser finder derfor atypiske veje, hvilket kan medføre uregelmæssig hjerterytme eller arytmi og død. Zealand har i prækliniske dyremodeller vist, at vores første generation af gap junction-modifiers, Rotigaptide, specifikt hæmmer»re-entry arytmi«-mekanismen ved at normalisere hjertets ledningsevne og forebygge livstruende arytmi. Zealand Pharma indgik i 2003 en udviklingsog licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om i fællesskab at udvikle et gap junction-modulerende stof til behandling af hjerte-kar-sygdomme. Efterfølgende aftaler gav Wyeth rettigheder til Zealands unikke bibliotek af stoffer med nye molekyler med potentielle gap junctionmodulerende egenskaber. Fra dette bibliotek har de to selskaber sammen identificeret Danegaptide (ZP1609/GAP-134), der er et lille modificeret dipeptid som en potent og selektiv anden-generations gap junction-modifier, som er oralt biotilgængelig. Efter identificeringen af en oralt tilgængelig gap junction-modifier er den videre udvikling af Rotigaptide bragt til ophør. Danegaptide (ZP1609/GAP-134) synes lovende til forebyggelse af postoperativ atrieflimmer (AF) og til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med kronisk AF. Ved årsmødet i American Heart Association Meeting i november 2007 blev der offentliggjort meget lovende data, som viste, at Danegaptide modvirker postoperativ og kronisk AF i store dyremodeller. I en hundemodel for akut steril perikarditis reducerede Danegaptide signifikant varigheden af AF og den generelle AF-byrde. I en hundemodel for hjertesvigt induceret ved simultan elektrisk stimulation med pacemaker elektroder i højre hjerteforkammer og højre hjertekammer reducerede Danegaptide signifikant den gennemsnitlige varighed af AF, antallet af AF-episoder og inducerbarheden af AF. Denne hundemodel for hjertesvigt er designet til at efterligne patienter i de tidlige stadier af hjertesvigt, som har AF, der kræver elektrisk konvertering og kronisk behandling for at opretholde sinusrytmen. Disse resultater viser, at Danegaptide er et nyt stof til behandling af hjertearytmi, som kan være effektivt til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med postoperativ eller kronisk AF. I oktober 2008 førte Wyeth denne første oralt tilgængelige gap junction-modifier Danegaptide (ZP1609/GAP-134) ind i klinisk fase I udvikling i USA. Dette sikkerheds- og tolerabilitetsstudie består af en enkelt stigende intravenøs dosis af Danegaptide som 24- timers kontinuerlig infusion samt af en enkelt bolusinjektion i raske forsøgs-personer. De foreløbige sikkerhedsdata fra det amerikanske studie viser ingen alvorlige bivirkninger. Dette molekyle repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig kronisk forebyggelse af både atrie- og ventrikelarytmi. Wyeth har udarbejdet planer om at udføre et fase II studie for den intravenøse form af Danagaptide til behandling af AF efter koronarbypass kirurgi (CABG), en forsøgsmodel hvor der kræves undersøgelser under indlæggelse ved CABG-kirurgi, som er højest 6 dage, samt et binært endepunkt med en reduktion i ektopiske P-takker ved EKG. I 2009 ophørte Wyeth med al forskning i hjertekarsygdomme, og Wyeth blev i 2009 opkøbt af Pfizer i en transaktion, der blev afsluttet i 4. kvartal Da Pfizer har afbrudt dets forskning og udvikling inden for hjerte-karsygdomme, har den tidligere Wyeth-division af Pfizer sammen med Zealand drøftet muligheden for, at Zealand tilbagekøber Wyeth-aktiverne i form af en licensaftale. Zealand er i øjeblikket i gang med at afslutte disse licensdrøftelser med Pfizer. Life Atrieflimmer (AF) er den mest almindelige kroniske hjerterytmeforstyrrelse (arytmi) i den vestlige verden. Den rammer næsten 10% af alle mennesker på 75 år og derover. Med den forøgede forventede levetid og den forbedrede behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom, som fører til en forøget overlevelse for denne patientpopulation, forventes forekomsten af AF at nå epidemiske højder, efterhånden som befolkningen ældes. AF er en sygdom, som hyppigst ses hos patienter med kroniske hjerte-karsygdomme som f.eks. hypertension, kongestiv og iskæmisk hjertesygdom og sygdomme i hjerteklapperne. Det er en alvorlig lidelse, som indebærer en 3-5 gange øget risiko for blodpropper og blødninger i hjernen (slagtilfælde), øget sygelighed og dødelighed (1,5 til 1,9 gange forøget risiko). AF er den hyppigste årsag til hospitalsindlæggelse blandt patienter med hjerterytmeforstyrrelser, og sygdommen har en alvorlig negativ indvirkning på livskvaliteten. Postoperativ AF er almindelig hos patienter, der får udført hjertekirurgi (incidensen i G7- landene i 2007 var operationer). Risikoen for at få AF efter en hjerteklapoperation er 50%, og ved by-pass kirurgi på hjertets egen karforsyning er den 33%. Konsekvensen af postoperativ AF er forlænget hospitalsophold og øget risiko for et postoperativt slagtilfælde. Danegaptide (ZP1609/GAP-134) vil muligvis udgøre et sikkert og veltolereret behandlingsvalg for patienter med atrieflimmer med eller uden strukturel hjertelidelse eller hjertesvigt, og for hvem den langsigtede strategi er at opretholde en normal hjerterytme, for derved at øge patientens livskvalitet.

18 16 DIREKTION David H. Solomon Administrerende direktør Mats Blom Økonomidirektør Dr. Solomon har omfattende erfaring i farmakologisk forskning og har været medlem af fakultetsrådet ved Columbia University s College of Physicians and Surgeons i New York, NY, lige som han har haft ledende stillinger i adskillige bioteknologiske, farmaceutiske og medicotekniske selskaber, heriblandt Remedy Pharmaceuticals og Critical Diagnostics, begge beliggende i New York. Fra var Dr. Solomon medicinsk direktør og partner i Carrot Capital Healthcare Ventures. Senest har Dr. Solomon været COO i Vital Sensors, Inc. Dr. Solomon er læge og PhD fra Cornell University Medical College og the Sloan- Kettering division of its Graduate School of Medical Sciences, i New York City. Mats Blom har en BA i Business Administration og økonomi fra Universitetet i Lund og en MBA fra I:E:S:E University of Navarra, Barcelona. Han har flere års erfaring som managementkonsulent hos Gemini Consulting og Ernst & Youngs Transaction Services division. Mats Blom har været CFO hos Active Biotech og Anoto, som begge er børsnoteret på NASDAQ OMX i Stockholm. Før han kom til Zealand Pharma A/S, var Mats Blom CFO hos Swedish Orphan International, et europæisk orphan drug selskab. Christian Grøndahl Forskningsdirektør John Hyttel Senior Vice President Operations Christian Grøndahl er cand.med.vet. og har derefter taget en PhD og en medicinsk doktorgrad fra Københavns Universitet. Han har erfaring som dyrlæge både fra privat praksis og fra Københavns Universitet. Christian Grøndahl har haft adskillige lederstillinger i sine 14 år hos Novo Nordisk A/S. Han har været ansvarlig for forskning og udvikling inden for Human Infertility and Growth Disorders samt for at etablere den tidligere forskningsportefølje inden for kræft og kronisk inflammation og indførelsen af eclinical på globalt plan. Før han kom til Zealand Pharma A/S var Christian Grøndahl Corporate Vice President med ansvar for at opbygge en ny enhed inden for Corporate Development og var således ansvarlig for de eksterne innovationsalliancer med biotek- og medicinalselskaber samt universiteterne. John Hyttel er en af stifterne af Zealand Pharma A/S og har været hos selskabet siden starten i 1998, først som Vice President for Biology og senere som Head of Regulatory Affairs, Quality Assurance and Documentation. Han blev udnævnt til Senior Vice President for Operations den 1. marts John Hyttel er cand. scient. i biokemi og har en doktorgrad, begge fra Københavns Universitet. Han har over 40 års erfaring inden for forskning og udvikling. John Hyttel arbejdede hos H. Lundbeck A/S fra 1968 til 1998, hvoraf han de sidste 10 år var Director of Pharmacological Research og en del af ledelsesgruppen inden for forskning og udvikling.

19 17 BESTYRELSE Daan J. Ellens PhD (molekylærbiologi) MBA Bestyrelsesformand 2 Peter Benson M.A. økonomi Repræsenterer Sunstone Life Science Ventures Fund 3 Alain Munoz MD (kardiologi og anæstesi) Repræsenterer Allianz Innovation 4 Christian Herskind Cand. Jur LLM (int. business transactions) Repræsenterer LD Pension Repræsenterer LSP Venture Partner: Life Sciences Partners President: Elkerim GmbH Bestyrelsesformand: Prosensa B.V. Hybrigenics SA Kreatech Holding B.V. 5 Helle Størum Cand. merc Business Development Manager: Business Development Managing Partner: Sunstone Capital Bestyrelsesmedlem: Virogates A/S M2Medical Inc. Alsensa ApS Azanta A/S Imix Holdings AB 6 Christian Thorkildsen Cand. pharm Projektleder: Udvikling Medarbejderrepræsentant, Zealand Pharma A/S Venture Partner: AGF Private Equity President: Amistad Pharma SA Bestyrelsesformand: Novagali Pharma SA Bestyrelsesmedlem: Vivalis SA Auris Medical AG Genesystem SA 7 FLORIAN REINAUD Observatør MD (Emergency Medicine and Internal Medicine) Adm. direktør: Refshaleøen Holding A/S Britannia Invest A/S Bestyrelsesformand: Sumisura A/S Herskind Venture Capital Aps Bestyrelsesmedlem: Mannaz A/S COOR Service Management A/S Real Estate K/S Kongevejen K/S SKAKO Industries A/S 8 Tyge Korsgaard Observatør Cand. oecon Medarbejderrepræsentant, Zealand Pharma A/S Partner: CDC Innovation Senior Investment Manager: LD Invest A/S Repræsenterer CDC Innovation Bestyrelsesmedlem: Repræsenterer A/S Dansk Erhvervsinvestering FAB Pharma, SAS Praxim SA TxCell SA Kuros Biosurgery AG Xytis Inc. Bestyrelsesmedlem: FEH A/S M-K-S Holding A/S Sophion Bioscience A/S Vivostat A/S Kelsen Group A/S TD Vaccines A/S Zgene A/S

20 18 Pressemeddelelser i februar Pressemeddelelse nr. 1 Det amerikanske FDA godkender Zealand Pharmas ansøgning om at påbegynde fase I forsøg med ZP1848 i frivillige forsøgspersoner 18. marts Pressemeddelelse nr. 2 Zealand Pharma A/S modtager den prestigefyldte Frost & Sullivan 2008 European Research & Development Award 15. maj Pressemeddelelse nr. 3 Zealand Pharma vil fremhæve fordelene ved partnerskaber inden for diabetes ved 2009 BIO Convention i Atlanta, USA 1. september Pressemeddelelse nr. 4 Zealand Pharma udvikler en ny generation af lægemidler til behandling af Type 2 Diabetes

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

årsr apport science-to-life

årsr apport science-to-life årsr apport 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 science-to-life Indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 5 Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal 2002-2007 Mission og vision 16 18 19

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010 OG OPDATEREDE FORVENTNINGER TIL 2010 Væsentlig reduktion i driftsunderskud på DKK 73 i de første ni måneder af 2010 sammenlignet med DKK 361 i 2009 Facilitetens dagsværdi reduceret med DKK 130 ; forventet salg rykket til 2011, hvilket påvirker

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014

Analyse af Zealand Pharma 8. december 2014 Konklusion Selskabets første produkt, Lyxumia, er godkendt i mere end 50 lande og markedsføres af partneren Sanofi i mere end 20 af disse. Prisog refusionsforhandlinger med de enkelte lande spiller i den

Læs mere

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE

HISTORIEN OM ZEALAND PEPTIDER DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE zealand pharma A/S Årsrapport 212 HISTORIEN OM ZEALAND innovation PEPTIDER partnere DIABETES PATIENTER GLOBAL SUNDHED FORSKERE Medicin succes 1 Hoved- og nøgletal DKK Note 212 211 21 29 28 Resultatopgørelse

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman

Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Hanne Hillman Q&A ZEALAND PHARMA 8. JANUAR 2013 MED Transcript Live Q and A Zealand Pharma med, d. 8. Januar 2013 akademikeren Velkommen til. Vi begynder sessionen om 4 timer. Kl. 16.00 Dansk tid IR Moderator Om 15

Læs mere

science-to-life annual report

science-to-life annual report science-to-life annual report 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 6 8 Nøgletal Værdier Ledelse Bestyrelse VirksomhedsInformation Profil Mission og Vision Direktion

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

zealand pharma årsrapport 2011

zealand pharma årsrapport 2011 zealand pharma årsrapport 211 Indholdsfortegnelse Til vores aktionærer 2 Kære aktionær, 4 Kort om Zealand Pharma 6 Strategisk målsætning og forretningsmodel 1 Højdepunkter i 211 og efter balancedagen 11

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom

1. Diabetesmøde. Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Type 2 diabetes en hjerte- og karsygdom Facts og myter om sukkersyge Hvad er sukkersyge = Diabetes mellitus type 1 og 2 Hvilken betydning har diabetes for den enkelte Hvad kan man selv gøre for at behandle

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006

LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for 2006 Til OMX Den Nordiske Børs. Hørsholm, den 5. marts 2007 LifeCycle Pharma offentliggør årsregnskabsmeddelelse for Resumé: Bestyrelsen i LifeCycle Pharma har i dag godkendt årsregnskabet for regnskabsåret.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år

1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Exiqon A/S ("Selskabet") Fuldstændige forslag til den ordinære generalforsamling den 4. april 2013. 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år Bestyrelsens beretning foreslås

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Virksomhed 4 pharma september 2015

Virksomhed 4 pharma september 2015 4 pharma september 2015 Pcovery arbejder metodisk og målrettet på at skabe en helt ny klasse af lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos svækkede patienter. Firmaet blev startet på

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi.

Berlin III A/S. NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Berlin III A/S Selskabets nye strategi. NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 94 / 2012 Birkerød, 27. april 2012 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Berlin III A/S Selskabets nye strategi. Som nævnt i tidligere selskabsmeddelelser skal bestyrelsen herved

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme

Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe. et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme Topotarget og BioAlliance Pharma planlægger at fusionere for at skabe et nyt førende selskab inden for sjældne kræftsygdomme 2 Kort om fusionen To selskaber dedikeret til sjældne kræftsygdomme Topotarget

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr

Bariatisk Kirurgi. Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup. Privathospitalet Mølholm A/S Organkirurgisk Klinik jfr Bariatisk Kirurgi Jens Fromholt Larsen Jens Peter Kroustrup Formål Overvægtskirurgi Opnå: Permanent vægttab Bedre livskvalitet Helbrede/forhindre følgesygdomme Sukkersyge Forhøjet BT Hjertesygdomme Kræftsygdomme

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78 --- Årsrapport 2003 (7. regnskabsår)

Zealand Pharma A/S. CVR-nr. 20 04 50 78 --- Årsrapport 2003 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2004 (dirigent) Zealand Pharma A/S CVR-nr. 20 04 50 78 --- Årsrapport 2003 (7. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed.

Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Indledning Novo Nordisk Way beskriver, hvem vi er, hvor vi skal hen, og hvilke værdier der kendetegner vores virksomhed. Den har rødder helt tilbage til virksomhedens grundlæggelse i 1920 erne, men dengang

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme

Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter og teknologiplatforme Dansk Aktionærforening Lokalforening København City. Lokalafdeling af Dansk Aktionærforening i samarbejde med øvrige lokalafdelinger i Københavnsområdet Genmab - værdiskabelse gennem innovative produkter

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013

Ordinær Generalforsamling. Vedbæk, 4. april 2013 Ordinær Generalforsamling Vedbæk, 4. april 2013 Dagsorden for generalforsamlingen den 4. april 2013 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af den reviderede

Læs mere

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis

Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Kroniske smerter og terapeutiske fordele ved medicinsk cannabis Link til artiklen: http://www.medicaljane.com/2014/06/13/chronic-pain-and-the-theraputic-benefitsof-medical-cannabis/ Hvad er kroniske smerter?..

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes

Føling. Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37. Blodsukker. mmol/l 8.0. tid. Personer uden diabetes www.bayerdiabetes.dk tlf: 45 23 50 37 Føling Hvad, hvorfor og hvordan kan antallet reduceres? Blodsukker mmol/l 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5 tid 3.0 08.00 08.30 09.00 09.30 Personer uden diabetes

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug

patient vejledningen I 10. udgave I www.patient vejledningen.dk 138 opdaterede patientvejledninger - klar til brug patient vejledningen I 10. udgave I 2009 138 opdaterede patientvejledninger nd Fi www.patient vejledningen.dk på din in ad g ba der an gs sid gs i d e n ko en af de - klar til brug PRODUKTRESUMÉ PRODUKTRESUMÉ,

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion.

Bestyrelsen foreslår den reviderede årsrapport godkendt og at der meddeles decharge til bestyrelse og direktion. Til OMX Den Nordiske Børs København 2008 Hørsholm, den 14. april Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LifeCycle Pharma A/S Hørsholm, den 14. april 2008; Bestyrelsen for LifeCycle Pharma A/S (OMX:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelserne Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC s vurderingsrapport om PSUR en for

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere