virksomhedsinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "virksomhedsinformation"

Transkript

1

2 virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: Fax: Bestyrelsesmedlemmer Daan J. Ellens, Bestyrelsesformand Peter Benson Alain Munoz Christian Herskind Helle Størum Christian Thorkildsen CVR no.: Grundlagt 1. April 1997 Registreret adresse: Albertslund Regnskabsår: 1 January 31 December Direktion David H. Solomon Mats Blom John Hyttel Christian Grøndahl Revision Grant Thornton Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Stockholmsgade 45 DK-2100 København Ø

3 1 indholdsfortegnelse selskabet regnskab 2 Produkt pipeline Regnskabsberetning Værdier 21 Corporate Governance 3 Mission og Vision 22 Ejerforhold 4 6 Ledelsesberetning Nøgletal Zealand Pharmas Regnskabsprocedure Intern kontrol og risikostyring 7 8 Stofskiftesygdomme Lixisenatide ZP10/AVE0010 ZP Finanspolitik Ledelsespåtegning Mave-tarmsygdomme GLP-2 ZP1846 ZP1848 Hjerte-karsygdomme Danegaptide ZP1609/GAP Den uafhængige revisors påtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance 16 Direktion 34 Pengestrømsopgørelse 17 Bestyrelse 34 Egenkapitalopgørelse 18 Pressemeddelelser Noter

4 2 produkt pipeline 2009 tidlig-fase lægemiddelforskning Lixisenatide (ZP10/AVE0010) Type 2 Diabetes (Udlicenseret til Sanofi-Aventis) Lixisenatide + Lantus Type 2 Diabetes (Udlicenseret til Sanofi-Aventis) ZP2929 Type 2 Diabetes og Fedme ZP1846 Kemoterapi-induceret diarré (Udlicenseret til Helsinn Healthcare) ZP1848 Inflammatoriske tarmsygdomme Danegaptide (ZP1609/GAP-134) Atrieflimmer (Udlicenseret til Wyeth/Pfizer) ZP2307 Osteoporose ZP1480/AP214 Postoperativt organsvigt (Udlicenseret til Action Pharma) N/A Diabetes, GI, CV værdier Vores kerneværdier afspejler den måde, hvorpå vi som Zealand-medarbejdere handler individuelt, over for hinanden og over for vores eksterne interessenter for at opfylde selskabets mission og vision. Samspil Vi arbejder mod et fælles mål og skaber arbejdsglæde gennem samarbejde. Fleksibilitet Vi er handlekraftige, tager medansvar og er omstillingsparate. Kommunikation Vores virksomhedskultur bygger på tillid, og vi kommunikerer åbent, ærligt og respektfuldt med hinanden. Innovation Vi skaber innovative løsninger på baggrund af ambitiøse standarder, en kreativ tankegang og resultater af høj kvalitet.

5 3 PRæklinisk fase I fase II fase III udvikling mission Zealand fokuserer generelt på at skabe maksimal værdi for aktionærerne ved at føre innovative peptidbaserede lægemidler med betydeligt medicinsk og kommercielt potentiale hurtigt og effektivt på markedet til at imødekomme patienternes udækkede behandlingsbehov. vision At være europas førende virksomhed inden for forskning og udvikling af peptidbaserede lægemidler. At have en bred produktportefølje med produkter tæt på markedet. At opbygge en bæredygtig platform til effektiv udvikling af peptidbaserede lægemidler ved hjælp af vores videnbeskyttede teknologier. At indgå samarbejdsaftaler, når dette måtte være til gavn for vores forretningsmål. At bevare passende markedsføringsrettigheder til vores produkter for derigennem at kunne etablere vores egne markedsføringsorganisationer i bestemte geografiske områder. At være en foretrukken arbejdsplads gennem vores standarder, vores værdier og et givtigt arbejdsmiljø.

6 4 Ledelsesberetning Nye milepæle nået i 2009 I 2009 målrettede Zealand sine forskningsaktiviteter mod udviklingen af nye og innovative peptidbaserede lægemiddelkandidater til behandling af stofskiftesygdomme, mavetarmsygdomme og hjerte-karsygdomme. Vi er således glade for at kunne meddele, at vi opnåede følgende væsentlige udviklingsmilepæle inden for Zealands udvalgte terapeutiske områder: I januar måned blev et klinisk fase I studie med Zealands GLP-2 agonist ZP1848 påbegyndt. I juli måned modtog Zealand en milepælsbetaling fra Helsinn Healthcare vedrørende udstedelse af det amerikanske patent for ZP1846. I juli måned modtog Zealand en milepælsbetaling fra Wyeth vedrørende den endelige rapportering af det kliniske fase I studie med Danegaptide (ZP1609/GAP-134). I september blev et klinisk fase Ib studie med Zealands GLP-2 agonist ZP1848 til behandling af patienter med Crohns sygdom igangsat. I september måned startede Zealand præklinisk udvikling af ZP2929 til behandling af diabetes og fedme. I oktober måned startede Sanofi-Aventis klinisk fase I udvikling af en kombination af det rekombinante humane insulinprodukt Lantus og Zealands GLP-1 analog lixisenatide (ZP10/AVE0010), som er udlicenseret til Sanofi-Aventis. Stofskiftesygdomme Diabetes Lixisenatide (ZP10/AVE0010) I de kliniske fase III programmer med GLP-1 agonisten lixisenatide (ZP10/AVE0010), som er udlicenseret til Sanofi-Aventis, blev der fortsat gjort fremskridt i Det kliniske program GETGOAL inkluderer mere end diabetespatienter verden over og omfatter en vurdering af en injektion én gang dagligt af lixisenatide (ZP10/AVE0010) i kombination med de primære eksisterende behandlinger (metformin, sulfonylurinstof, insulin) samt en sammenligning med exenatid i et monoterapi studie. I december 2009 blev patientrekrutteringen til fase III programmet GETGOAL afsluttet. Diabetes og Fedme (ZP2929) I september 2009 førte Zealand sit ZP2929 program, som er en ny generation af lægemidler til behandling af type 2 diabetes og fedme, fra lead-udvikling til præklinisk udvikling. ZP2929 er en glucagon-glp-1 agonist, et peptidlægemiddel som interagerer med to receptorsystemer, der spiller en vigtig rolle i regulering af stofskiftet og type 2 diabetes. Zealands nye lægemiddel har vist potentiale med hensyn til at reducere kropsvægten betydeligt hos type 2 diabetespatienter, som også er overvægtige eller klinisk fede, hvorved man tillige nedsætter risikoen for diabetesrelaterede komplikationer. Mave-tarmsygdomme Kemoterapi-induceret diarré (ZP1846) I juli 2009 fik Zealand en udstedelse af patentet vedrørende ZP1846 fra de amerikanske patentmyndigheder. ZP1846 blev udlicenseret til Helsinn Healthcare til videreudvikling og global kommercialisering i november 2008 efter afslutningen af et fase I dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret, sikkerheds- og tolerabilitetsstudie med stigende, intravenøst administrerede enkeltdoser af ZP1846 i raske frivillige i USA. ZP1846 er et peptid, som integrerer Zealands rettighedsbeskyttede SIP -teknologi, og er udviklet til forebyggelse og behandling af kemoterapi-induceret diarré, en alvorlig bivirkning for kræftpatienter, der modtager mange kemobehandlinger. Helsinn Healthcare fortsatte udviklingen af ZP1846 i 2009 og vil indlede et dobbeltblindet, placebokon trolleret fase Ib sikkerhedsstudie med stigende doser af ZP1846 administreret subkutant til patienter med tyktarmskræft, der har fået behandling med 5-FU-baseret kemoterapi (TIDE-09-04). Studiet udføres på 5 centre i Rumænien. Inflammatoriske tarmsygdomme (ZP1848) I 2009 indledte Zealand et fase Ia studie med stigende enkeltdoser i raske frivillige efterfulgt af et fase Ib flerdosisstudie, som omfatter patienter med Crohns sygdom i remission, der alle doseres med ZP1848 i op til 14 dage. ZP1848 er et nyt peptid til subkutan behandling af akut inflammation hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme. Inflammation beskadiger tyndtarmens slimhinde og serosa i betydelig grad, hvilket yderligere forværrer inflammationen og gør den varig. ZP1848 er en ny Glucagon-lignende peptid-2 (GLP-2) agonist, der har en regenerativ virkning på tarmen ved at stimulere slimhindedannelse og derved forbedrer helingsprocessen efter inflammationen. Fase I blev gennemført uden alvorlige bivirkninger. De sidste patienter i fase Ib studiet blev doseret i starten af januar Hjerte-karsygdomme Atrieflimmer Danegaptide (ZP1609/GAP-134) I 2009 indsendte Wyeth en ansøgning om at starte kliniske fase I studier i USA for den første oralt tilgængelige gap junction-modifier Danegaptide (ZP1609/GAP-134). Zealand Pharma indgik i 2003 en udviklings- og licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om i fællesskab at udvikle et gap junction-modulerende stof til behandling af hjerte-karsygdomme. Danegaptide (ZP1609/GAP-134) har vist farmakologisk effekt i dyremodeller af både

7 5 ventrikulær- og atriearytmi og repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig forebyggelse af kroniske hjertearytmier. Wyeth har besluttet at afbryde al forskning og udvikling af kliniske kandidater inden for hjerte-karsygdomme, og Zealand er indgået i drøftelser om at tilbagekøbe rettighederne til Zealands unikke gap junction-modulerende stoffer til behandling af hjerte-karsygdomme. Postoperativt Organsvigt (ZP1480/AP214) ZP1480/AP214 er et»first-in-class«sip - modificeret peptid, som virker på melanocortin receptorerne, og som forventes at være aktivt ved kardiovaskulære sygdomme associeret med iskæmi og inflammation. ZP1480/AP214 har vist kraftig effekt i sygdomsmodeller for behandling og forebyggelse af inflammation og organskader i forbindelse med postoperativ organsvigt/funktionsforstyrrelse. ZP1480/A214 blev udlicenseret til Action Pharma i april I 2009 afsluttede man et fase II studie med 19 patienter i USA, som viste en god sikkerhedsog tolerabilitetsprofil af ZP1480/AP214, samt at stoffet havde en positiv effekt i forebyggelsen af nyreskader hos hjerteoperations patienter på hjerte-lungemaskine. Et fase II studie i europa med 42 patienter kører fortsat. Finansiel situation Som følge af de milepæle, der blev modtaget i 2009, samt yderligere forventede milepælsbetalinger i det kommende år står Zealand i stærkt finansielt, hvilket gør os i stand til at videreføre den kliniske udvikling af vores mest fremskredne programmer samt at føre nye lægemiddelkandidater frem i klinisk udvikling. Disse kan enten komme fra Zealands egen innovative forskningspipeline eller fra eksterne kilder som supplement til den traditionelle interne udviklingsstrategi. Zealands likviditetsberedskab giver os samtidig en enestående mulighed for at vælge forskellige strategiske veje, herunder alliancer eller en fusion med en større partner med interesse for at overtage Zealands produktportefølje, forskningsprojekter og kompetencer. Organisation I april måned valgte aktionærerne i Zealand Pharma Anders Fink Vadsholdt, som repræsenterer BankInvest, til Zealands bestyrelse. I november måned fratrådte J. C. Renondin som bestyrelsesmedlem. Endvidere fratrådte Thomas Tscherning og Anders Fink Vadsholt som bestyrelsesmedlemmer ved udgangen af og fremefter Zealand har fortsat stærk fokus på innovation med det klare formål fortsat at kunne generere attraktive og spændende nye projekter til forskningsporteføljen, hvilket vil give Zealand muligheden for at vokse mange år fremover. I 2009 fortsatte vi med at styrke vores ekspertise indenfor vores kerneterapiområder samt styrke vores viden og kompetencer inden for alle aspekter af peptid-teknologien, særligt på området for alternative leveringsveje og forlængelse af peptidernes in-vivo halveringstid. Vi har derudover videreudviklet projektorganisationen, så vi er i stand til at føre vores programmer videre i den kliniske udvikling samt identificere muligheder udenfor selskabet til at supplere vores pipeline. Verdens finansmarkeder oplevede en krise i 2009, og biotek- og teknologibranchen er i høj grad påvirket deraf. Zealands evne til ikke blot at overleve, men faktisk at opnå vækst i 2009 bevidner om et solidt grundlag samt en robust korpsånd i Zealand. Det er vigtigt at anerkende og takke alle Zealands medarbejdere for en yderst professionel og engageret indsats gennem hele Takket være deres engagement, motivation og store indsats har det været muligt at nå vores mål og bevare fokus på vores lead- og produktudviklingsprogrammer med henblik på at gøre Zealand til en globalt førende forsknings- og udviklingsorganisation med speciale i at skabe nye peptidlægemidler til udækkede behandlingsbehov. Hvis vi kan videreføre dette engagement og denne arbejdsindsats, er vi overbevist om, at det vil føre til yderligere succes i Endelig vil vi gerne takke vores bestyrelse for deres engagement og opbakning i løbet af året. Deres betydelige indsats tjener fortsat som stor inspiration i forfølgelsen af vores strategiske mål. Dr. David H. Solomon Administrerende direktør

8 6 nøgletal T KR RESULTATOPGØRELSE Driftsindtægter Forsknings- og udviklingsomkostninger Administrationsomkostninger Ordinært resultat (før skat) Resultat pr. aktie aktuelt og udvandet (DKK) -4,41-1,97-3,21-7,46-5,29 BALANCE SHEET (31 December) Likvide beholdninger Aktiver ialt Aktiekapital Egenkapital i alt Antal fuldtidsansatte (årets udgang) Produktkandidater i klinisk udvikling (årets udgang)

9 7 stofskiftesygdomme Lixisenatide ZP10/AVE0010 Ny GLP-1 agonist med en bedre profil Science Lixisenatide (ZP10/AVE0010) er en Glucagonlignende Peptid 1, eller GLP-1, receptoragonist fra Zealands egne lead-udviklingslaboratorier, som integrerer Zealands SIP -teknologi, og som udvikles til behandling af type 2 diabetes hos voksne, som ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol. Stoffet efterligner det endogene hormon GLP-1, der frigives fra specialiserede celler i tyndtarmens væg i forbindelse med fødeindtagelse. Formålet med dette hormon er at stimulere frigivelse af insulin, når blodsukkeret stiger ved indtagelse af føde, at hæmme produktionen af glucagon, der ellers ville frigive glukose fra glukosedepotet i leveren og at forsinke fødeoptagelsen i tarmen. Disse er de tre forskellige virkningsmekanismer, der på synenergistisk vis holder blodsukkerkoncentrationen nede. GLP-1 stimulerer kun udskillelsen af insulin, når blodsukkeret bliver for højt, men ikke ved normalt eller lavt blodsukker. Dette mindsker risikoen for hypoglykæmi (for lavt blodsukkerniveau). Formålet med vores forskning var at designe et GLP-1-lignende stof med langvarig antidiabetisk virkning og ringe eller ingen kvalme. Stoffet blev udlicenseret til Sanofi-Aventis i 2003, og Sanofi-Aventis står for al videreudvikling, fremstilling og markedsføring af produktkandidaten. I marts 2005 afsluttede Sanofi-Aventis et 28 dages dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret fase II studie af lixisenatide (ZP10/ AVE0010) i velregulerede type 2 diabetikere. Stoffet viste sig sikkert og veltolereret efter fødeindtagelse i denne afprøvning. Endvidere sås en statistisk signifikant reduktion i blodsukkerkoncentrationerne ved den højeste veltolererede dosis. Væsentligt er det, at til trods for at kvalme er en hyppig bivirkning ved GLP-1 stoffer, var fire ugers behandling med lixisenatide ikke forbundet med øget kvalme sammenlignet med placebo. I 2. halvår af 2007 gennemførte Sanofi-Aventis et dobbeltblindet, placebokontrolleret fase II doseringsstudie med lixisenatide i 500 patienter med type 2 diabetes behandlet med metformin og opfyldte det primære effektmål, som var en reduktion af HbA1c-niveauer efter endt behandling. I tråd med observationer fra behandling med lixisenatide i op til 28 dage var dosering én gang dagligt med doser, der medførte en markant nedsættelse af HbA1c i løbet af 13 ugers behandling, associeret med ringe forekomst af kvalme. Behandling med lixisenatide var endvidere associeret med et betydeligt vægttab hos overvægtige diabetikere. Sanofi-Aventis foretager i øjeblikket fase III studier med lixisenatid. Det kliniske program GETGOAL inkluderer mere end diabetespatienter verden over og omfatter en vurdering af en injektion én gang dagligt af lixisenatide i kombination med de primære eksisterende behandlinger (metformin, sulfonylurinstof, insulin) samt endvidere en sammenligning med exenatid i et monoterapi studie. I december 2009 blev patientrekrutteringen til fase III programmet GETGOAL afsluttet. I oktober 2009 igangsatte Sanofi-Aventis endvidere klinisk fase I udvikling med en kombination af lixisenatide og Sanofi-Aventis rekombinante humane insulinprodukt Lantus. Life Insulin er et naturligt forekommende (endogent) protein, som syntetiseres i bugspytkirtlens betaceller og er nødvendigt for, at kroppen kan bruge blodsukker effektivt. Insulin skal transportere sukker fra blodet ind i cellerne i alle væv. Diabetikeres produktion af insulin er utilstrækkelig. Hos patienter med type 2 diabetes, der ofte omtales som aldersdiabetes eller gammelmandssukkersyge, bliver cellerne mindre følsomme over for insulin. Endvidere mister bugspytkirtlen i de sene stadier af sygdommen sin evne til at producere tilstrækkelige mængder insulin. Type 2 diabetes er den mest almindelige form for diabetes og skyldes både genetiske og miljømæssige faktorer, f.eks. fedme. Som følge heraf sker der ikke tilstrækkelig regulering af blodsukkeret. Type 2 diabetes er en sygdom i alarmerende vækst; ikke blot i den industrialiserede verden, men nu også i mindre industrialiserede dele af verden. Hvis type 2 diabetes ikke behandles effektivt, risikerer patienten at udvikle alvorlige komplikationer som slagtilfælde, blodprop i hjertet, hjertesvigt, nyresvigt, blindhed og sygdomme i det perifere nervesystem. Nuværende behandlinger kan regulere blodsukkeret i de første år af sygdommen, men mister med tiden deres virkning på grund af sygdommens udvikling, og stofferne har en række bivirkninger, hvoraf vægtøgning og hypoglykæmi er blandt de hyppigste. Der er således et stort behov for en alternativ behandling af type 2 diabetes, og lixisenatide (ZP10/AVE0010) tilhører denne nye klasse af stoffer, som potentielt kan sinke sygdomsudviklingen og medvirke til vægttab.

10 8 stofskiftesygdomme zp2929 en ny generation af lægemiddel til behandling type 2 diabetes og fedme ZP2929 tilhører en ny generation af lægemidler, som giver flere fordele for mennesker, der lider af type 2 diabetes og fedme. ZP2929 retter sig mod at forbedre glykæmisk kontrol samt mod at opnå vedvarende vægttab. Diabetes er en kronisk stofskiftesygdom, der skyldes kroppens manglende produktion af insulin og/eller manglende evne til at reagere tilstrækkeligt på den cirkulerende mængde insulin. Insulin er et hormon, der udskilles af bugspytkirtlen og gør det muligt for kropsvævet at optage og udnytte blodsukker. Forstyrrelse af insulinproduktionen eller -funktionen medfører et forhøjet niveau af blodsukker, som er karakteristisk for patienter med diabetes. Der findes globalt set omkring 246 millioner mennesker, der lider af diabetes i dag, og dette tal forventes at stige til 380 millioner i Type 2 diabetes udgør 90-95% af alle diabetestilfælde. Blandt stort set alle patientgrupper er fedme forbundet med en forhøjet risiko for type 2 diabetes, præ-diabetes og udvikling fra præ-diabetes til type 2 diabetes. Der anslås, at op mod 90% af alle mennesker med type 2 diabetes er overvægtige eller fede, og fedme er årsag til omkring 60% af den stigende forekomst af diabetes. Som følge heraf har tab af kropsvægt en stor indvirkning på nedbringelsen af diabetes-relateret sygelighed og dødelighed: - Ved at tabe ca. 1/10 af kropsvægten kan man reducere risikoen for hjerte-karsygdomme og dødelighed med 1/4 - Et vægttab på 4 kg hos overvægtige mennesker med nedsat glukosetolerance kan reducere risikoen for at udvikle diabetes med omkring 60% - Ved at tabe 1/20 af kropsvægten kan man signifikant nedsætte de kardio-vaskulære risikofaktorer og sinke udviklingen af type 2 diabetes Ifølge FDA s vejledning om udvikling af antidiabetiske stoffer er reduktion af glykeret hæmoglobin (HbA1c) fortsat et gyldigt mål for kontrol af de kortsigtede og langsigtede følgevirkninger af hyperglykæmi og mikrovaskulære komplikationer forbundet med diabetes. Nye stoffer bør imidlertid også rette sig mod targets og mekanismer, der fremmer vægttab og har potentiale til at opnå positive virkninger på makrovaskulære risici ud over virkningerne på blodsukker, fastslår FDA. ZP2929 inducerer vægttab hos diætinducerede fede mus Forøget kropsvægt (g) Vehikel (PBS) GLP-1 agonist ZP Behandlingsdage

11 9 Biologisk rationale for ZP2929 Det biologiske rationale for at udvikle ZP2929 er baseret på farmakologien af det naturligt forekommende tarm-peptidhormon oxyntomodulin. Oxyntomodulin udskilles fra L-celler i tyndtarmen efter indtagelse af et måltid, og det formodes, at dets biologiske virkning skyldes aktivering af både GLP-1 receptoren og glucagon-receptoren, hvorved stoffet fungerer som en dobbeltvirkende glucagon-glp-1 agonist. GLP-1 agonister har i vid udstrækning vist sig at forbedre den glykæmiske kontrol. Da glucagon vides at modregulere hypoglykæmi, er den positive effekt på det glykæmiske udfald af samtidig påvirkning af såvel GLP-1 som glucagon-receptorerne imidlertid mindre intuitivt. Ikke desto mindre har oxyntomodulin vist sig signifikant at forbedre oral og intraperitoneal glukosetolerance hos gnavere, hvilket er et positivt udgangspunkt for udvikling af dobbeltvirkende glucagon-glp-1 agonister. Effekt på glykæmisk kontrol For at fastlægge potentialet ved ZP2929 i behandlingen af type 2 diabetes har virkningerne af stoffet på glykæmisk kontrol og glukose været evalueret i musesygdomsmodeller. Glykeret hæmoglobin a (HbAa1c) Klinisk overvåges udviklingen af type 2 diabetes ved at fastlægge niveauet af glykeret hæmoglobin A (HbA1c) i det perifere blod. HbA1c afspejler den generelle glykæmiske kontrol i de foregående 2-3 måneder hos mennesker og ca. én måned hos gnavere. Effekten af ZP2929 på langsigtet glykæmisk kontrol vurderet ved HbA1c har været undersøgt i et 6-ugers studie i en musemodel af type 2 diabetes (db/db mus), hvor der blev anvendt en GLP-1 agonist som referencestof. Resultaterne viser, at ZP2929 signifikant forbedrer HbA1c i gnavermodeller af type 2 diabetes med en effekt, der var sammenlignelig med den for GLP-1 agonisten. Det sås, at virkningen af ZP2929 var væsentlig større end virkningen af GLP-1 agonisten. ZP2929 inducerer signifikant og vedvarende kropsvægttab (næsten 25% kropsvægttab hos mus over en periode på tre uger), hvilket var bedre end reference GLP-1 agonisten, og dette understreger fedmebehandlingspotentialet ved denne glucagon-glp-1 analog. Den attraktive antifedmeprofil for ZP2929 blev yderligere bekræftet i et længerevarende studie, hvor ZP2929 viste sig at opretholde effekten i hele den 6-ugers undersøgelsesperiode. Effekt på dyslipidæmi Diabetisk dyslipidæmi udgør en yderligere hyppig kardiovaskulær risikofaktor hos mennesker med type 2 diabetes og karakteriseres ved høje triglycerider, høj lavdensitet LDL og lav HDL. Virkningerne af ZP2929 på lipidprofilen blev anvendt som et sekundært endepunkt i en 6-ugers undersøgelse med diætinducerede fede mus. ZP2929 Proof of Principle Zealand Pharma har udviklet en patentérbar glucagon-glp-1 receptoragonist egnet til behandling én gang dagligt for mennesker, der lider af type 2 diabetes og fedme. Effekten af ZP2929 er blevet undersøgt i dyremodeller og har været sammenlignet med både placebo og en kommercielt tilgængeligt GLP-1 agonist. Det blev vist, at ZP2929 har en gunstig effekt på: Glykæmisk kontrol - Glykeret hæmoglobin (HbA1c ) - Oral glukose tolerance og kropsvægttab - Dyr fodret med højt fedtindhold i korte perioder (som ikke er vægtstabile) - Dyr fodret med højt fedtindhold i lange perioder (som er vægtstabile) Dyslipidæmi - Triglycerider - LDL-kolesterol Oral glukosetolerance Ved at måle fastende plasmaglukose og oral glukosetolerance kan man vurdere glukosehåndteringen på et givent tidspunkt. Det sås, at ZP2929 signifikant forbedrede fastende glukose og oral glukosetolerance i diætinducerede fede mus, hvilket yderligere bevidner om en positiv effekt på glukosekontrol. Effekt på kropsvægt For at undersøge antifedmevirkningerne af ZP2929 blev vægtstabile diætinducerede fede mus behandlet med vehikel eller ZP2929 i 21 dage, og kropsvægten blev overvåget dagligt. Der blev benyttet en GLP-1 agonist i studiet som sammenligning. ZP2929 viste sig at inducere en gunstig effekt på plasmalipoproteinprofilen (triglycerider og LDL-kolesterol). Positionering af ZP2929 Det har været altafgørende for Zealand ved udviklingen af den næste generation af peptider, at dets lead-stof besidder såvel en positiv effekt på blodsukkeret og en signifikant vægtreduktion, hvorved der opnåes et produkt, der er bedre end de eksisterende GLP-1 agonister. Produktkandidaten skal ikke blot reducere vægten men også opretholde denne vægtreduktion, da dette er en kritisk langsigtet fordel. ZP2929 har i prækliniske modeller opfyldt alle disse kriterier, hvilket gør stoffet til et yderst attraktivt aktiv med potentialet til at opnå en betydelig position på markedet som en behandling af diabetes med co-morbid fedme samt som monoterapi i prædiabetes og fedme.

12 10 mave-tarmsygdomme

13 11 glp-2 Glukagon-lignende Peptid-2 (GLP-2) er et naturligt forekommende peptidhormon, som forbedrer genoprettelsen af tyndtarmens epitel hos dyr og mennesker»glukagon-lignende peptid-2«(glp-2) er et peptidhormon, som primært produceres af tyndtarmens enteroendokrine L-celler. Stoffet udskilles som reaktion på næringsindtagelse og virker via binding til GLP-2 receptoren, som primært udtrykkes i mave-tarmkanalen. Hos dyr har administration af GLP-2 vist sig at stimulere væksten i tyndtarmens epitel, at forbedre fødeoptagelsen og fordøjelsen, at øge blodforsyningen til tarmen samt forstærke tyndtarmens barrierefunktion mod bakterier. Ved brug af en lang række prækliniske modeller af tarmskader, herunder stråle- og kemoterapi-induceret beskadigelse af slimhinden, iskæmireperfusion og inflammatorisk tarmsygdom, har forskere rundt om i verden påvist, at behandling med GLP-2 reducerer sygdommens sværhedsgrad og forbedrer overlevelsen blandt dyr. Ud over virkningen hos dyr har GLP-2 også vist sig at have en gavnlig terapeutisk effekt ved behandling af mennesker. Sammenfattende kan man konkludere, at observationerne om, at GLP-2 forbedrer tyndtarmens regenerering og funktion sammen med beviset for, at GLP-2 har terapeutisk effekt ved behandling af mennesker tyder på, at GLP-2 er en attraktiv terapeutisk kandidat i behandlingen af beskadigelse af og/eller sygdom i tarmen. To GLP-2 agonister udviklet af Zealand undersøges i øjeblikket i kliniske studier vedrørende behandling af inflammatorisk tarmsygdom og kemoterapi-induceret diarré. Effekter af GLP-2 GLP-2s biologiske virkninger Terapeutisk potentiale Celledeling i mucosa Celledød (apoptose) i mucosa Tarmvæggens permeabilitet Optagelse af næringsstoffer Tarmens blodgennemstrømning Udskillelse af mavesyre Regenerering af mucosa Nedsat risiko for malabsorption i tarmen Re-establering af barrierefunktionen Nedsat risiko for iskæmisk skade Tarmmotilitet

14 12 zp1846 til behandling af kemoterapi-induceret diarré Science ZP1846 er en SIP modificeret ny GLP-2 peptidanalog med forøget stabilitet og effekt. ZP1846 er blevet testet i et præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologiprogram og et fase I studie for at dokumentere stoffets sikkerhed og tolerabilitet. Zealand har i farmakologiske studier vist, at ZP1846 svækker eller hæmmer kemoterapi-induceret diarré i dyremodeller, sandsynligvis ved at forbedre genoprettelsen og funktionen af tyndtarmens epitel. Stoffet blev udlicenseret til Helsinn Healthcare i november Helsinn Healthcare fik en global eksklusiv licens til ZP1846 og har ansvaret for al videreudvikling, godkendelse hos de relevante myndigheder, fremstilling, markedsføring og salg af ZP1846 enten gennem egen organisation eller partnere. Helsinn Healthcare fortsatte udviklingen af ZP1846 i 2009 og vil indlede et dobbeltblindet, placebokon trolleret fase Ib sikkerhedsstudie med stigende doser af ZP1846 administreret subkutant til patienter med tyktarmskræft, der har fået behandling med 5-FU-baseret kemoterapi (TIDE-09-04). Studiet udføres på 5 centre i Rumænien. Life Kemoterapeutiske stoffer retter sig mod og beskadiger de hurtigtdelende tumorceller. Ikke desto mindre ødelægger kemoterapeutiske stoffer samtidig også andre hurtigtdelende celler som f.eks. cellerne i tyndtarmens epitel. Som følge af denne beskadigelse af tyndtarmens epitel oplever op til 50% af de patienter, som får kemoterapi, bivirkninger i mave-tarmkanalen. Kemoterapi-induceret beskadigelse af tyndtarmens epitel omtales klinisk som beskadigelse af slimhinden, som kan medføre tarmbesvær og diarré. Kemoterapi-induceret diarré optræder hos 50-80% af de patienter, der får bestemte kemo-behandlinger, og kemoterapi-induceret diarré er således en af de nyere invaliderende og potentielt livstruende tilstande, som kræver klinisk behandling. De nuværende behandlinger af kemoterapiinduceret er kun palliative, og der er således et stort udækket behandlingsbehov for nye og effektive lægemidler.

15 13 zp1848 til behandling af inflammatoriske tarmsygdomme Science ZP1848 er en ny GLP-2 agonist udviklet af Zealand Pharma til behandling af inflammatorisk tarmsygdom. ZP1848 er blevet testet i et omfattende præklinisk toksikologi- og sikkerhedsfarmakologi program i overensstemmelse med retningslinjerne fra de amerikanske sundhedsmyndig heder (FDA). ZP1848 undersøges i et klinisk fase I sikkerheds- og tolerabilitetsstudie i raske frivillige og patienter med Crohns sygdom. Zealand har påvist, at ZP1848 binder sig potent og selektivt til GLP-2 receptoren. Vi har undersøgt den terapeutiske effekt af ZP1848 i to dyremodeller af inflammatorisk tarmsygdom: modellen med indometacin-induceret inflammation i tyndtarmen og en model med dextran natriumsulfat-induceret tyktarmsbetændelse. Indometacin-induceret inflammation i tyndtarmen er kendetegnet primært ved sårdannelse i tyndtarmens epitel, øgede koncentrationer af det pro-inflammatoriske cytokin, tumornekrosefaktor (TNF-ɑ), og nedsat barrierefunktion mod bakterier i tyndtarmen. Vi har vist, at ZP1848 reducerer sårdannelse og TNF-ɑ koncentrationer samt forbedrer tyndtarmens resistens over for bakterier. Vi har ligeledes vist, at ZP1848 reducerer koncentra tionen af inflammationsmarkører og reducerer tabet af kropsvægt hos mus med dextran natriumsulfat-induceret tyktarmsbetændelse. Den indometacin-inducerede model af inflammation i tyndtarmen og den dextran natriumsulfat-inducerede model af tyktarmsbetændelse er begge anerkendte blandt forskere og kliniske eksperter som pålidelige modeller af inflammatorisk tarmsygdom hos mennesker og er ligeledes anerkendt som nyttige værktøjer til at vurdere det terapeutiske potentiale af nye lægemidler til behandling af Crohns sygdom. De påviste forbedrende og anti-inflammatoriske virkninger af ZP1848 kombineret med selektiviteten af ZP1848 for GLP-2 receptoren lokaliseret i tarmen tyder klart på, at ZP1848 kan være et lovende og selektivt lægemiddel, som specifikt er rettet mod og reparerer mave-tarmkanalen hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom. I 2009 blev der påbegyndt kliniske fase I studier med ZP1848 i USA. Studiet er opdelt i to dele: - Fase Ia er et dobbeltblindet, placebokontrolleret, randomiseret studie med stigende subkutant-administrerede enkeltdoser til raske frivillige forsøgspersoner. - Fase Ib er et studie med multiple doser til Crohns patienter i remission Fase Ia blev afsluttet i midten af Der blev ikke rapporteret alvorlige bivirkninger og kun observeret milde og forbigående lokale reaktioner. Den anden del af studiet, fase Ib, er baseret på multiple doser i 14 dage til Crohns patienter i remission. Patienterne blev doseret med en lavere dosis på de første 7 doseringsdage. Efter en PK-evaluering på dag 7 blev dosis forøget (fordoblet), og doseringen fortsatte derefter i endnu 7 dage. Den sidste patient fik dosis i starten af januar Det primære formål er at vurdere sikkerheden og tolerabiliteten af ZP1848 hos patienterne. Studiet vil også give data om farmakokinetik (PK) efter såvel akut administration som ved stabil tilstand af begge doser. Ud over at påvise sikkerheden af ZP1848 har Zealand medtaget ekstra forhold, som kan give en indikation af effekten ved behandling med ZP1848. Dette opnås ved at måle biomarkøren citrullin før, under og efter behandlingen med ZP1848 over en periode på 14 dage. Citrullin er en naturligt forekommende aminosyre, der syntetiseres udelukkende af enterocytterne i tyndtarmen, som ikke virker, når tarmen er beskadiget. Citrullin-niveauet er blevet undersøgt i forskellige mave-tarmsygdomme som f.eks. korttarmssyndrom, villusatrofi, Crohns sygdom, kemoterapi-induceret fordøjelsestoksicitet/kvalme og opkastninger samt efter strålebehandling og anses generelt for at være en markør af tyndtarmens absorptionskapacitet. Således vil en stigning i plasmacitrullinniveauet som følge af behandling med ZP1848 kunne give en indikation af effekten af ZP1848, blandt andet stoffets evne til at gendanne slimhinden samt at forbedre tarmens absorptionskapacitet. Zealand forventer at afslutte dette studie i 2. kvartal Life Inflammatorisk tarmsygdom er en betegnelse, som primært dækker over Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Crohns sygdom og colitis ulcerosa er kroniske tilstande, som karakteriseres ved sporadisk inflammation i mave-tarmkanalen efterfulgt af spontan heling. Omkring og 1,4 mio. mennesker er diagnosticeret med henholdsvis Crohns sygdom og colitis ulcerosa. Den primære forskel på Crohns sygdom og colitis ulcerosa er inflammationens lokalisering og fremtoning. Crohns sygdom kan forekomme alle steder i mave-tarmkanalen men rammer oftest den sidste del af tyndtarmen og første del af tyktarmen. Inflammation i Crohns sygdom karakteriseres ved fokale, asymmetriske, transmurale og lejlighedsvise granulomatøse sårdannelser på tyndtarmens epitel. I modsætning til Crohns sygdom ses der ved colitis ulcerosa kun inflammation på tyktarmens epiteliale overflade og ved anus. De mest almindelige symptomer på inflammatorisk tarmsygdom er mavesmerter, kramper, træthed og diarré. Af andre komplikationer forbundet med inflammatorisk tarmsygdom kan nævnes udslæt, leddegigt og øjenbetændelse. Ætiologien og patogenesen for inflammatorisk tarmsygdom er stadig ukendt, men miljømæssige, immun- og genetiske faktorer menes at spille en rolle. Det primære mål ved behandlingen af inflammatorisk tarmsygdom er at lindre og/eller forebygge inflammation. Der anvendes fem lægemiddelklasser for at nå dette mål: Aminosalicylsyre, kortikosteroider, immunosuppressive midler, antibiotika og biologiske behandlinger. Kirurgi er også ofte nødvendigt for at lindre symptomerne eller behandle komplikationer som f.eks. forsnævring, perforering, abscess, fistler eller blødninger i tyndtarmen. De tilgængelige lægemidler er imidlertid associeret med væsentlige ulemper som f.eks. bivirkninger, hyppig dosering og manglende behandlingseffekt, hvilket understreger behovet for mere effektive og sikre behandlingsmetoder til behandling af inflammatorisk tarmsygdom.

16 14 hjerte-karsygdomme

17 15 Danegaptide ZP1609/GAP-134 Banebrydende gap junction-programmer til behandling af hjertearytmi Science Gap junctions er specialiserede porer, der sikrer en koordineret udbredelse af elektriske impulser fra celle til celle i hjertet. Denne spredning er vigtig for synkroniseringen af hjertets sammentrækninger. Ved et hjerteanfald (akut myokardieinfarkt) eller ved kronisk hjertelidelse lukkes gap junction-porerne, hvilket hæmmer spredningen af elektriske impulser. De elektriske impulser finder derfor atypiske veje, hvilket kan medføre uregelmæssig hjerterytme eller arytmi og død. Zealand har i prækliniske dyremodeller vist, at vores første generation af gap junction-modifiers, Rotigaptide, specifikt hæmmer»re-entry arytmi«-mekanismen ved at normalisere hjertets ledningsevne og forebygge livstruende arytmi. Zealand Pharma indgik i 2003 en udviklingsog licensaftale med Wyeth Pharmaceuticals om i fællesskab at udvikle et gap junction-modulerende stof til behandling af hjerte-kar-sygdomme. Efterfølgende aftaler gav Wyeth rettigheder til Zealands unikke bibliotek af stoffer med nye molekyler med potentielle gap junctionmodulerende egenskaber. Fra dette bibliotek har de to selskaber sammen identificeret Danegaptide (ZP1609/GAP-134), der er et lille modificeret dipeptid som en potent og selektiv anden-generations gap junction-modifier, som er oralt biotilgængelig. Efter identificeringen af en oralt tilgængelig gap junction-modifier er den videre udvikling af Rotigaptide bragt til ophør. Danegaptide (ZP1609/GAP-134) synes lovende til forebyggelse af postoperativ atrieflimmer (AF) og til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med kronisk AF. Ved årsmødet i American Heart Association Meeting i november 2007 blev der offentliggjort meget lovende data, som viste, at Danegaptide modvirker postoperativ og kronisk AF i store dyremodeller. I en hundemodel for akut steril perikarditis reducerede Danegaptide signifikant varigheden af AF og den generelle AF-byrde. I en hundemodel for hjertesvigt induceret ved simultan elektrisk stimulation med pacemaker elektroder i højre hjerteforkammer og højre hjertekammer reducerede Danegaptide signifikant den gennemsnitlige varighed af AF, antallet af AF-episoder og inducerbarheden af AF. Denne hundemodel for hjertesvigt er designet til at efterligne patienter i de tidlige stadier af hjertesvigt, som har AF, der kræver elektrisk konvertering og kronisk behandling for at opretholde sinusrytmen. Disse resultater viser, at Danegaptide er et nyt stof til behandling af hjertearytmi, som kan være effektivt til opretholdelsen af sinusrytmen hos patienter med postoperativ eller kronisk AF. I oktober 2008 førte Wyeth denne første oralt tilgængelige gap junction-modifier Danegaptide (ZP1609/GAP-134) ind i klinisk fase I udvikling i USA. Dette sikkerheds- og tolerabilitetsstudie består af en enkelt stigende intravenøs dosis af Danegaptide som 24- timers kontinuerlig infusion samt af en enkelt bolusinjektion i raske forsøgs-personer. De foreløbige sikkerhedsdata fra det amerikanske studie viser ingen alvorlige bivirkninger. Dette molekyle repræsenterer med sin orale formulering et nyt paradigme for en mulig kronisk forebyggelse af både atrie- og ventrikelarytmi. Wyeth har udarbejdet planer om at udføre et fase II studie for den intravenøse form af Danagaptide til behandling af AF efter koronarbypass kirurgi (CABG), en forsøgsmodel hvor der kræves undersøgelser under indlæggelse ved CABG-kirurgi, som er højest 6 dage, samt et binært endepunkt med en reduktion i ektopiske P-takker ved EKG. I 2009 ophørte Wyeth med al forskning i hjertekarsygdomme, og Wyeth blev i 2009 opkøbt af Pfizer i en transaktion, der blev afsluttet i 4. kvartal Da Pfizer har afbrudt dets forskning og udvikling inden for hjerte-karsygdomme, har den tidligere Wyeth-division af Pfizer sammen med Zealand drøftet muligheden for, at Zealand tilbagekøber Wyeth-aktiverne i form af en licensaftale. Zealand er i øjeblikket i gang med at afslutte disse licensdrøftelser med Pfizer. Life Atrieflimmer (AF) er den mest almindelige kroniske hjerterytmeforstyrrelse (arytmi) i den vestlige verden. Den rammer næsten 10% af alle mennesker på 75 år og derover. Med den forøgede forventede levetid og den forbedrede behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom, som fører til en forøget overlevelse for denne patientpopulation, forventes forekomsten af AF at nå epidemiske højder, efterhånden som befolkningen ældes. AF er en sygdom, som hyppigst ses hos patienter med kroniske hjerte-karsygdomme som f.eks. hypertension, kongestiv og iskæmisk hjertesygdom og sygdomme i hjerteklapperne. Det er en alvorlig lidelse, som indebærer en 3-5 gange øget risiko for blodpropper og blødninger i hjernen (slagtilfælde), øget sygelighed og dødelighed (1,5 til 1,9 gange forøget risiko). AF er den hyppigste årsag til hospitalsindlæggelse blandt patienter med hjerterytmeforstyrrelser, og sygdommen har en alvorlig negativ indvirkning på livskvaliteten. Postoperativ AF er almindelig hos patienter, der får udført hjertekirurgi (incidensen i G7- landene i 2007 var operationer). Risikoen for at få AF efter en hjerteklapoperation er 50%, og ved by-pass kirurgi på hjertets egen karforsyning er den 33%. Konsekvensen af postoperativ AF er forlænget hospitalsophold og øget risiko for et postoperativt slagtilfælde. Danegaptide (ZP1609/GAP-134) vil muligvis udgøre et sikkert og veltolereret behandlingsvalg for patienter med atrieflimmer med eller uden strukturel hjertelidelse eller hjertesvigt, og for hvem den langsigtede strategi er at opretholde en normal hjerterytme, for derved at øge patientens livskvalitet.

18 16 DIREKTION David H. Solomon Administrerende direktør Mats Blom Økonomidirektør Dr. Solomon har omfattende erfaring i farmakologisk forskning og har været medlem af fakultetsrådet ved Columbia University s College of Physicians and Surgeons i New York, NY, lige som han har haft ledende stillinger i adskillige bioteknologiske, farmaceutiske og medicotekniske selskaber, heriblandt Remedy Pharmaceuticals og Critical Diagnostics, begge beliggende i New York. Fra var Dr. Solomon medicinsk direktør og partner i Carrot Capital Healthcare Ventures. Senest har Dr. Solomon været COO i Vital Sensors, Inc. Dr. Solomon er læge og PhD fra Cornell University Medical College og the Sloan- Kettering division of its Graduate School of Medical Sciences, i New York City. Mats Blom har en BA i Business Administration og økonomi fra Universitetet i Lund og en MBA fra I:E:S:E University of Navarra, Barcelona. Han har flere års erfaring som managementkonsulent hos Gemini Consulting og Ernst & Youngs Transaction Services division. Mats Blom har været CFO hos Active Biotech og Anoto, som begge er børsnoteret på NASDAQ OMX i Stockholm. Før han kom til Zealand Pharma A/S, var Mats Blom CFO hos Swedish Orphan International, et europæisk orphan drug selskab. Christian Grøndahl Forskningsdirektør John Hyttel Senior Vice President Operations Christian Grøndahl er cand.med.vet. og har derefter taget en PhD og en medicinsk doktorgrad fra Københavns Universitet. Han har erfaring som dyrlæge både fra privat praksis og fra Københavns Universitet. Christian Grøndahl har haft adskillige lederstillinger i sine 14 år hos Novo Nordisk A/S. Han har været ansvarlig for forskning og udvikling inden for Human Infertility and Growth Disorders samt for at etablere den tidligere forskningsportefølje inden for kræft og kronisk inflammation og indførelsen af eclinical på globalt plan. Før han kom til Zealand Pharma A/S var Christian Grøndahl Corporate Vice President med ansvar for at opbygge en ny enhed inden for Corporate Development og var således ansvarlig for de eksterne innovationsalliancer med biotek- og medicinalselskaber samt universiteterne. John Hyttel er en af stifterne af Zealand Pharma A/S og har været hos selskabet siden starten i 1998, først som Vice President for Biology og senere som Head of Regulatory Affairs, Quality Assurance and Documentation. Han blev udnævnt til Senior Vice President for Operations den 1. marts John Hyttel er cand. scient. i biokemi og har en doktorgrad, begge fra Københavns Universitet. Han har over 40 års erfaring inden for forskning og udvikling. John Hyttel arbejdede hos H. Lundbeck A/S fra 1968 til 1998, hvoraf han de sidste 10 år var Director of Pharmacological Research og en del af ledelsesgruppen inden for forskning og udvikling.

19 17 BESTYRELSE Daan J. Ellens PhD (molekylærbiologi) MBA Bestyrelsesformand 2 Peter Benson M.A. økonomi Repræsenterer Sunstone Life Science Ventures Fund 3 Alain Munoz MD (kardiologi og anæstesi) Repræsenterer Allianz Innovation 4 Christian Herskind Cand. Jur LLM (int. business transactions) Repræsenterer LD Pension Repræsenterer LSP Venture Partner: Life Sciences Partners President: Elkerim GmbH Bestyrelsesformand: Prosensa B.V. Hybrigenics SA Kreatech Holding B.V. 5 Helle Størum Cand. merc Business Development Manager: Business Development Managing Partner: Sunstone Capital Bestyrelsesmedlem: Virogates A/S M2Medical Inc. Alsensa ApS Azanta A/S Imix Holdings AB 6 Christian Thorkildsen Cand. pharm Projektleder: Udvikling Medarbejderrepræsentant, Zealand Pharma A/S Venture Partner: AGF Private Equity President: Amistad Pharma SA Bestyrelsesformand: Novagali Pharma SA Bestyrelsesmedlem: Vivalis SA Auris Medical AG Genesystem SA 7 FLORIAN REINAUD Observatør MD (Emergency Medicine and Internal Medicine) Adm. direktør: Refshaleøen Holding A/S Britannia Invest A/S Bestyrelsesformand: Sumisura A/S Herskind Venture Capital Aps Bestyrelsesmedlem: Mannaz A/S COOR Service Management A/S Real Estate K/S Kongevejen K/S SKAKO Industries A/S 8 Tyge Korsgaard Observatør Cand. oecon Medarbejderrepræsentant, Zealand Pharma A/S Partner: CDC Innovation Senior Investment Manager: LD Invest A/S Repræsenterer CDC Innovation Bestyrelsesmedlem: Repræsenterer A/S Dansk Erhvervsinvestering FAB Pharma, SAS Praxim SA TxCell SA Kuros Biosurgery AG Xytis Inc. Bestyrelsesmedlem: FEH A/S M-K-S Holding A/S Sophion Bioscience A/S Vivostat A/S Kelsen Group A/S TD Vaccines A/S Zgene A/S

20 18 Pressemeddelelser i februar Pressemeddelelse nr. 1 Det amerikanske FDA godkender Zealand Pharmas ansøgning om at påbegynde fase I forsøg med ZP1848 i frivillige forsøgspersoner 18. marts Pressemeddelelse nr. 2 Zealand Pharma A/S modtager den prestigefyldte Frost & Sullivan 2008 European Research & Development Award 15. maj Pressemeddelelse nr. 3 Zealand Pharma vil fremhæve fordelene ved partnerskaber inden for diabetes ved 2009 BIO Convention i Atlanta, USA 1. september Pressemeddelelse nr. 4 Zealand Pharma udvikler en ny generation af lægemidler til behandling af Type 2 Diabetes

årsrapport science-to-life

årsrapport science-to-life årsrapport science-to-life virksomhedsinformation Zealand Pharma A/S Smedeland 36 DK-2600 Glostrup Danmark Tel: +45 43281200 Fax: +45 43281212 E-mail: info@zp.dk www.zealandpharma.com CVR nr.: 20 04 50

Læs mere

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011

Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Selskabsmeddelelse Nr. 7/2012 Zealand Pharma A/S offentliggør helårsresultat og årsrapport for 2011 Omsætning og øvrige driftsindtægter steg med 94% til 171 mio. kr. Overskud på 13 mio. kr. Likvide midler

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Zealand Pharma A/S Copenhagen, 2011-03-29 09:02 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Selskabsmeddelelse Nr. 04/2011 29. marts 2011 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010

Årsregnskabsmeddelelse for regnskabsåret 2010 Selskabsmeddelelse Nr. 02/2011 10. februar 2011 Zealand Pharma realiserede i regnskabsåret 2010 en omsætning på DKK 87,4 mio. mod DKK 25,3 mio. i 2009 og et underskud før skat på DKK 104,6 mio. Omsætningen

Læs mere

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs

årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs årsrapport 2010 Turning Peptides into Drugs virksomhedsinformation Indholdsfortegnelse 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. Turning Peptides into Drugs

ÅRSRAPPORT 2010. Turning Peptides into Drugs ÅRSRAPPORT 2010 Turning Peptides into Drugs VIRKSOMHEDSINFORMATION INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Til vores aktionærer 4 Kort om Zealand Pharma 4 Produktportefølje 2010 5 Mission, vision og værdier Zealand Pharma

Læs mere

årsr apport science-to-life

årsr apport science-to-life årsr apport 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 science-to-life Indhold Beretning Regnskab 1 1 2 3 5 5 Indledning Værdier Produkt pipeline Ledelsesberetning Nøgletal 2002-2007 Mission og vision 16 18 19

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. halvår 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 13/2011 Zealand Pharma A/S (ikke revideret) -- Fremgang i pipelinen; hovedproduktet Lyxumia til behandling af type 2- diabetes er på vej mod en registreringsansøgning i Europa senere

Læs mere

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.).

Resultat pr. aktie -4,61 mio. kr. (3,95 mio. kr.). Ultimo likvidbeholdninger og værdipapirer udgjorde 403,6 mio. kr. (525.0 mio. kr.). Selskabsmeddelelse Nr. 20/2013 A/S Nettoresultat for de første seks måneder af 2013 blev -104 mio. kr. Likvide beholdninger og værdipapirer udgjorde 404 mio. kr. pr. 30. juni 2013 I 1. halvår 2013 indledte

Læs mere

Zealand Pharma går på børsen

Zealand Pharma går på børsen aktieudbud 2010 Zealand Pharma går på børsen Udvikling af peptidbaserede lægemidler til stofskiftesygdomme (diabetes og fedme), mave-tarmsygdomme og hjerte-karsygdomme om zealand pharma Zealand Pharma

Læs mere

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr.

Lyxumia - licensindtægter og milepælsindtægter på 20,6 mio. kr. Nettodriftsomkostninger i perioden på 176,2 mio. kr. Nettoresultat på -183,7 mio. kr. Selskabsmeddelelse Nr. 48 / 2015 Zealand delårsrapport for de første ni måneder af 2015 (ikke revideret): Regnskabsmæssigt resultat som forventet med væsentlig fremdrift i produktporteføljen Lyxumia -

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 7. marts 2012 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2011 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 08/2011 Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2011 (ikke revideret) -- I perioden er yderligere positive fase III resultater offentliggjort for lixisenatide til type 2

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2003 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Tatiana Brask Director IR&PR T: +45 33 44 77 26 M: +45 25 40 30 39 E: tbr@genmab.com

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé: Genmab aflægger regnskab for de første tre måneder af 2010. København, Danmark, 11. maj 2010 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for de første tre måneder af 2010. Genmab rapporterede

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 17/2014 Betydeligt forbedret nettoresultat på -2 mio. kr. (2013: -139 mio. kr.) Delårsrapport for de første ni måneder af 2014 (ikke revideret) Højere indtægter fra milepælsbetalinger

Læs mere

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen

Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 37 / 2015 Zealands delårsrapport for 1. halvår 2015 (ikke revideret) Regnskabsmæssigt resultat som forventet og væsentlig fremgang i produktpipelinen Voksende lixisenatid (Lyxumia

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 14/2013 A/S Delårsrapport for 1. kvartal 2013 (ikke revideret) Helt som forventet blev nettoresultatet for kvartalet -57 mio. kr. (EUR -8 mio.) Likvide beholdninger og værdipapirer

Læs mere

Virksomhedspræsentation

Virksomhedspræsentation Virksomhedspræsentation ProInvestor Life Science seminar 11. april 2012 T U R N I N G P E P T I D E S I N T O D R U G S ANSVARSFRASKRIVELSE (DISCLAIMER) Denne præsentation udgør ikke, udgør ikke en del

Læs mere

Gruppe A Diabetesmidler

Gruppe A Diabetesmidler Vibeke Rønnebech Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Gruppe

Læs mere

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen

Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Selskabsmeddelelse Nr. 23 / 2015 Zealand Delårsrapport for 1. kvartal 2015 (ikke revideret) Stigende licensindtægter og fremgang i udviklingspipelinen Licensindtægter for Lyxumia på 6,3 mio. kr., hvilket

Læs mere

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret

Gruppe A Diabetes Glukagon hæver blodsukkeret: Regulation af blodsukkeret Vibeke Rønnebech - København oktober 2013 Gruppe A Diabetes Regulation af blodsukkeret Insulin sænker blodsukkeret: Øger optagelsen af glukose i cellerne Øger omdannelsen af glukose til glykogen i lever

Læs mere

ved inflammatorisk tarmsygdom

ved inflammatorisk tarmsygdom BEHANDLING MED ADACOLUMN ved inflammatorisk tarmsygdom www.adacolumn.net INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer Adacolumn...12 Behandling

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 4. juni 2015

Analyse af Zealand Pharma 4. juni 2015 Konklusion Zealand Pharma er inde i en særdeles vigtig fase. Lyxumia (GLP-1 produkt i lighed med Victoza fra Novo Nordisk; stofnavn Lixisenatid) er nu godkendt i mere end 50 lande og markedsføres i over

Læs mere

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen?

Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Hvordan kan generalforsamlingen bidrage til at optimere aktionærdialogen? Af Hanne Leth Hillman, direktør for IR og kommunikation Computershare, Kick-off af Generalforsamlingen 2016 17. november 2015 Zealand

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015

Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 Selskabsmeddelelse Nr. 5 / 2016 Zealand meddeler et helårsresultat på linje med forventningerne og offentliggør årsrapporten for 2015 2015 blev et skelsættende år for Zealand med store fremskridt for både

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S

ÅRSBERETNING 2015. Fra peptid til patient. Zealand Pharma A/S ÅRSBERETNING 2015 Fra peptid til patient Zealand Pharma A/S Vores virksomhed Vores portefølje Selskabsforhold Kort om Zealand og vigtige begivenheder Værdiskabelse i Zealand Hoved- og nøgletal samt forventninger

Læs mere

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016

Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Meddelelse nr. 48/2016 København, d. 29. juli 2016 Meddelelse nr. 48/2016: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2016 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 76 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsførings-tilladelse for lægemidlet Eucreas Resumé

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2008 Resumé: Genmab aflægger regnskab for regnskabsåret 2008. København, Danmark, 24. februar 2009 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag resultatet for regnskabsåret 2008. En nettoomsætning på DKK 745

Læs mere

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på?

Diabetesmedicin. selv gøre, og hvad skal du være opmærksom på? Diabetesmedicin Denne brochure handler om medicin til type 2-diabetes. Hvordan får du den bedste effekt af din medicin? Hvilke bivirkninger kan den have? Hvad kan du selv gøre, og hvad skal du være opmærksom

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013

Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 Selskabsmeddelelse nr. 2/2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, 5. marts 2014 Veloxis Pharmaceuticals offentliggør årsrapport 2013 (OMX:VELO) ( Veloxis ) har i dag offentliggjort årsrapporten for

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 29. september 2014

Analyse af Zealand Pharma 29. september 2014 Konklusion Zealand Pharma er inde i en spændende fase med markedsføringen af virksomheden første produkt, Lyxumia til behandling af type 2 diabetes. Produktet er licenseret til Sanofi, som varetager salg

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN

Q&A ZEALAND PHARMA 30TH OF MAY 2016 WITH HANNE LETH HILLMAN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 30th of May 2016 Denne session starter kl. 15. Hej Hanne, Er du online? Jeps Super...Vi starter om få minutter. :-) Velkommen til IR Hanne Leth Hilmann.

Læs mere

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret)

Zealand Pharma A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) Selskabsmeddelelse Nr. 9/2014 A/S Delårsrapport for første kvartal 2014 (ikke revideret) I januar modtog Zealand en milepælsbetaling på 81 mio. kr. (USD 15 mio.) knyttet til Sanofis opstart af fase III-studier

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi

Type 2 diabetes. Behandling af hyperglycæmi Type 2 diabetes Behandling af hyperglycæmi Kostens betydning i behandling af type 2 diabetes Det er specielt fedtet på maven der skal væk Mindre fedtindtag vil medvirke til et vægttab Et lille vægttab

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler

Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler Annex III Ændringer til produktresuméer og indlægssedler Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Dulcolax, suppositorier 10. januar 2011 PRODUKTRESUMÉ for Dulcolax, suppositorier 0. D.SP.NR. 1603 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dulcolax 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bisacodyl 10 mg Hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

Læs mere

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications

Dansk Aktiemesse : København : 9. oktober 2012 : Martin Barlebo, Director Group Communications Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN

Q&A ZEALAND PHARMA 18TH OF NOVEMBER 2016 WITH BRITT MEELBY JENSEN Transcript Live Q and A Zealand Pharma with, the 18th of November 2016 Denne Q&A starter kl. 15. Hej Britt, Er du online? Hej Helge, jeg er online nu. VH, Fint..Vi starter om et minut. :-) Velkommen til

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør

Jyske Banks selskabsdag : 18. september 2012 : Jens Bager, adm. direktør Den førende allergispecialist Etableret i 1923 9 % 5 års CAGR 75 % 5 års CAGR 33 % global markedsandel 2011 Omsætning 2.348 mio. kr. 2011 EBITDA 406 mio. kr. Førende F&U-pipeline, der kan revolutionere

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015

Analyse af Zealand Pharma 27. november 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Selskabet besidder en spændende pipeline omkring udvikling af medicin baseret på peptider. GLP-1 produktet Lyxumia er godkendt i over 50 lande og sælges

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002

GENMAB OFFENTLIGGØR RESULTAT FOR 2002 Kontakt: Genmab A/S Toldbodgade 33 1253 København K Danmark Tlf.: + 45 7020 2728 Fax: + 45 7020 2729 CVR-nr. 2102 3884 Rachel Gravesen VP IR&PR T: +45 33 44 77 34 M: +45 25 40 30 01 E: rcg@genmab.com Michael

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008

Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 18. november 2008 First North Meddelelse nr. 18-2008 Periodeoplysning for 3. kvartal 2008 Resumé Efter en gennemført omkostningstilpasning udviser

Læs mere

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008

GENMAB OFFENTLIGGØR REGNSKAB FOR FØRSTE HALVÅR AF 2008 Resumé: Genmab præsenterer regnskab for første halvår af 2008 København, Danmark, 27. august 2008 Genmab A/S (OMX: GEN) offentliggjorde i dag regnskab for første halvår af 2008. Genmab rapporterede følgende

Læs mere

et aktieselskab indregistreret i Danmark CVR nr. 20 04 50 78 Udbud af op til 8.976.098 stk. Aktier à nominelt DKK 1

et aktieselskab indregistreret i Danmark CVR nr. 20 04 50 78 Udbud af op til 8.976.098 stk. Aktier à nominelt DKK 1 et aktieselskab indregistreret i Danmark CVR nr. 20 04 50 78 Udbud af op til 8.976.098 stk. Aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 86 til DKK 120 pr. Udbudt Aktie Dette prospekt ( Prospektet )

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen Bemærk: Disse ændringer til relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referralproceduren. Præparatoplysningerne

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011

Ordinær generalforsamling, 27. april 2011 Ordinær generalforsamling, Dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Marianne Philip som dirigent på generalforsamlingen 2 Agenda 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2.

Læs mere

Fact om type 1 diabetes

Fact om type 1 diabetes Fact om type 1 diabetes Diabetes 1 er en såkaldt auto-immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin.

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015

VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 REVOLUTIONARY HEALTH SOLUTIONS VI SER LYST PÅ VORES FREMTID MED AFSÆT I ET BEGIVENHEDSRIGT 2015 SOM FØRENDE OG BANEBRYDENDE INDEN FOR PEPTID-LÆGEMIDLER SKABTE VI I 2014 ET SOLIDT FUNDAMENT FOR ØGET VÆRDISKABELSE

Læs mere

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom

Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom Behandling med Adacolumn ved inflammatorisk tarmsygdom A gentle revolution in IBD therapy INDHOLD Mave-tarmkanalen...4 Colitis ulcerosa...6 Crohns sygdom...8 Immunforsvaret ved IBD...10 Sådan fungerer

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation

NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark. Novo Nordisk Virksomhedspræsentation NOVO NORDISK A/S HOVEDSÆDE Bagsværd, Danmark Novo Nordisk Virksomhedspræsentation 2 Novo Nordisk i korte træk Novo Nordisk er en global lægemiddelvirksomhed med 90 års erfaring med innovation og lederskab

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur

Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Bilag II Ændringer til produktresuméet og indlægssedlen fremlagt af Det Europæiske Lægemiddelagentur Dette produktresumé og denne indlægssedel er resultatet af referralproceduren. Produktinformationen

Læs mere

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010

NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 9. JUNI 2010 NASDAQ OMX AKTIONÆRAFTEN RADISSON SAS SCANDINAVIA, ÅRHUS PER PLOTNIKOF 1 9. JUNI 2010 Seneste nyt Bedre end forventet økonomisk fremgang 2009: 10 % vækst i vaccinesalget / 47 % stigning i EBIT Q1 2010:

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Patientinformation DBCG 04-b

Patientinformation DBCG 04-b information DBCG 04-b Behandling af brystkræft efter operation De har nu overstået operationen for brystkræft. Selvom hele svulsten er fjernet ved operationen, er der alligevel i nogle tilfælde en risiko

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Genbrug af behandlingsformer

Genbrug af behandlingsformer Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Genbrug af et lægemiddel giver os ny indsigt i HS Et eksisterende lægemiddel kan booste HS-hjernecellerne

Læs mere

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015

Analyse af Zealand Pharma 10. september 2015 Aktieinfo fastholder køb på Zealand Pharma fordi: Produktmæssigt er selskabet inde i en særdeles spændende fase. Lyxumia er nu godkendt i mere end 50 lande, og samarbejdspartneren Sanofi markedsfører produktet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2

Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Historien om PBT2 PBT2 Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Prana Biotech publiserer PBT2 resultater fra HS-dyremodel Prana Biotechnology viser resultater,

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism)

Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) Type 2 Diabetes symptomer og komplikationer Charlotte Brøns MSc. PhD. Dept. of endocrinology (Diabetes and Metabolism) PREVIEW fællesmøde 12 maj 2015 Diabetes er et voksende globalt problem 2014 2035 WORLD

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010

NASDAQ Aktionæraften, 9. juni June 9, 2010 NASDAQ Aktionæraften, 9. juni 2010 1 June 9, 2010 Exiqon kort fortalt Patenter og teknologier Life Sciences-forretningen (LS) Diagnostics-forretningen (DX) Finansielt overblik 2 June 9, 2010 Exiqon kort

Læs mere

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010

Investor præsentation. NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 Investor præsentation NASDAX OMX Aktionæraften, Århus 9. juni 2010 ANSVARSFRASKRIVELSE Denne præsentation indeholder fremadrettede udsagn om LifeCycle Pharmas fremtidige udvikling og resultater og andre

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013

Deptracker ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Deptracker ApS CVR-nr.

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 105 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 105 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 105 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Tandemact pioglitazon

Læs mere