HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Ekskursioner Abent hus i lokalet. Arsrapport 1994 Keldsnor Fuglestation Møder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Ekskursioner Abent hus i lokalet. Arsrapport 1994 Keldsnor Fuglestation Møder"

Transkript

1 rssn Postbesørget bl HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 3. ARGANG NR. 3, OKT Arsrapport 1994 Keldsnor Fuglestation Møder Ekskursioner Abent hus i lokalet

2 HAVREVIMPEN Udgives af Dansk Omitologisk Forenings lokalaldollng lol lyno Aml tssn 0908{58x Fra redaktionen Oplag:630 Tryk: Mikro-Forma Redalition: Jacob Sterup Andersen - Niels Larsen Hans Milter Pedersen - Tim Hansen Kontaktadresse, redaktionen: Niels Larsen, Fengersvej 34 st.tv Odense M, tlf Siden sidst: Tim Hansen, lsgaardsvej 36 st.th 5000 Odense C, tlf Kontaktadresse, bes relsen: Flemming Byskov, Bystævnevej 1A, 5750 Ringe, tlf Medarbejdere ved årsrapporten: lndtastere: Erik Ehmsen - Kaj Pedersen - Michael Mosebo Jensen - Niels Larsen - Jacob Sterup Andersen Lommer - storke: Svaner - gæs: Ænder: RoWugle: Agerhøne - trane: Vadefugle: Kjover - terner: Lomvie - spætter: Spurvefugle: Skrffiydning: Jan Holm Jensen Tegninger: Claus Dalskov Grafik Jacob Sterup Andersen Niels Larsen Layout: Claus Dalskov Michael Mosebo jensen Niels Larsen Tim Hansen og Esben Eriksen Hans Milter Pedersen Niels Larsen og Jacob Sterup Andersen Jacob Sterup Andersen Hans Milter Pedersen Thomas Hellesen og Martin Søgård Nielsen Så er det igen blevet tid for en årsrapport. Vi er ikke så tidligt ude, som vi havde håbet, da vi bl.a. har haft det positive problem, at datagrundlaget af fugleuden tvivl bidrage til at denne gode udvikling kan fastholdes fremover Fuglestation på Sydlangeland Et af DOF-Fyns store ønsker gennem mange år, en fuglestation på sydspidsen af Langeland, er her i efteråret gået i opfyldelse. I august investerede lokalafdelingen nogle af de penge, der er kommet ind ved optællinger for Fyns Amt, i en campingvogn, der nu står placeret i Søren Bøgelunds baghave på Gulstawej 14. Stationen blev døbt Keldsnor Fuglestation ved den officielle indvielse d. 9. september, hvor interesserede foruden bestyrelsen var mødt op. Fuglestationen har siden starten af august været bemandet af Ole Tønder, der har ringmærket i området. Planerne for fremtiden er, at stationen foruden en ringmærker også skal bemandes af en fast observatør med henblik på standardiserede registrerrnger af fugletrækket. Bagest i bladet: Ekskursioner Abent hus i lokalet Biblioteket Møder Copyright DOF-Fyn. Udgivelsen må kun citeres med tydelig kildeangivelse

3 materialet lgen i år skal der ofres lidt plads på at beskrrvo grurrrlhgal irx lrcir lokalrapport. Alt i alt har personer bidraget med tal, og roplx,rlort hygqer pa indtastede observationer af ikke mindre end luglo reilll ll l 680 ynglcpar. Observationemes oprindelse omtales for overblikkels skyltl lltll ttcttrttelo De 10 bedst dækkede kommuner: 1. Fåborg 4208 obs 2. Odense Sydlangeland Kerteminde Svendborg Otterup 7 Bogenso 8. Nørre Aby 9 Middelfart 10. Ullerslev I /!rll ollr I50(l n8/ At Fåborg Kommune topper listen skyldes ikke kun kommunons stønelse og mange gode fuglelokaliteter, men måske især to personers utrælteligo indsats. Erik Ehmsen har igen i år været utrolig aktiv ved Arreskov Sø, hvor dækningen året igennem har været rigtig god. Endvidere skal Per Damgård Poulsen fremhæves for sin indsats på Horne Land, hvor han foruden en række optællinger i Bøjden Nor har bidraget med en mængde særdeles interessante trækobservationer både forår og efterår ved Sønder Hjøme og Horne. Nummer to på listen er Odense Kommune. Størsteparten af materialet herfra stammer fra Slambassinet, hvor der under vadefuglenes efterårstreek nærmest var en vrimmel af omitologer. I perioden blev der således talt op på 52 ud af de 72 dage; af dagene uden dækning faldt de 1 1 i juli, 3 i august og 6 i september' Sydlangeland befinder sig i år på en tredjeplads - det er vist set bedre... Dog fik efterårs1rækket en helt anstaendig dækning, i hvert fald hvad angår rovfuglene, og igen i år blev der jaevnligt talt op på Storeholm. Til gengæld lader dækningen af bl.a. Keldsnor og Tryggelev Nor en del tilbage at ønske. Kerteminde Kommune er, hvad indsendte observationer angår, stort set identisk med Fyns Hoved-området. Også i år er dagsrapporteme fra Fyns Hoved Feltbiologiske Station indgået i materialet, men aktiviteten deroppe var noget lavere end de sidste par år, og daekningen derfor meget sporadisk. Svendborg Kommune indtager en femteplads. Her er der ikke rigtig nogen lokalitet, der 'Tører an", men observationerne kommer fra en række steder. Bl.a. blev det i år til en rimelig dækning ved Vejlen og Noret, på Thurø og i Svendborg Sund, mens der som sidste år kun er få tal fra Hvidkilde Sø. Til gengæld er ynglefugleoptællingeme fra Det sydfynske Øhav i år kommet med, hvilket glippede sidste år. På Nordfyn var dækningen i 1994 generelt god. Mange observationer er indkommet fra Viggelsø, Hofmansgave og Nr. Nærå Strand, mens der i år kun blev kigget lidt på forårstræk ved Enebærodde (alle otterup Kommune). Dækningen ved Gyldensten var knap så god som t '1993, men til gengæld fik Jens Bækkelund udført nogle spændende optællinger i Æbelø-området (Bogense Kommune). Også på Vestfyn (Nr. Aby og Middelfart Kommuner) var der positivt nyt. Herfra har Thtmas Buus bidraget med en række optællinger forår og sommer fra kystlokaliteterne, hvorimod det fra resten af året kniber noget med tal. For Ullerslev Kommunes vedkommende drejer observationerne sig næsten udelukkende om optællinger ved den ornitologisk set ikke så interessante Flødstrup Sø. Af "sorte huller" i 1994 skal fremhæves Nyborg-området og Ærø. lngen af disse områder er dog repræsenteret i listen over.. Fyns Amts dårligst dækkede kommuner i 1994: 28. Broby 9 obs. 29. Tommerup 7 - Som sidste år skal også de bedst dækkede lokaliteter oplistes med angivelse af det totale antal observationer, dage med observationer og bidragsydere pr. lokaliteter (i parentes sidste års placering på listen). Fyns Amts 20 bedst dækkede lokaliteter: (4) Slambassinet (1) Arreskov Sø (1 1) Egensedybet (10) Bøjden Nor (7) "Sydlangeland" (8) Viggelsø (3) (5) (e) (12) (2) (6) (17) (13) Gamborg lnderfjord Horseklint Fyns Hoved Tryggelev Nor Brændegård Sø Fællesstrand Sønder Hjørne Gyldenstens Enge Flødstrup Sø Flaegen Enghaven, Fønsskov Storeholm Noret, Tåsinge Hofmansgave 30. Ryslinge 2 obs 31. Vissenbjerg 1 - Obs Dage Observatører

4 I år blev sidste års nr. 1 - Arreskov Sø - overhalet indenom af Slambassinet, hvor aktiviteten svinger meget år for år. Tre lokaliteter på det nordligste Hindsholm - Fællesstrand, Horseklint og Fyns Hoved, der var placeret som nr. 2, 3 og 5 i 1993' er gledet noget ned ad listen i år. Lokaliteteme, der er forsvundet ud af listen i forhold til sidste år, er Fjordmarken, Lillestrand, Stige Ø, Keldsnor, Thurø Rev og Kærby Fed. Bidragsydere for 1994 Artsgennemgang Rødstrubet og sortstrubet lom Gavia stellata & Gavia arctica Rekordtal for smålommerne i1994. lalt'l 101 blev observeret, heraf blev der artsbestemt 63 rødstrubede og 233 sortstrubede. Største enkeltobs.: Rødstrubet: Biørnø 23 V 30/9 (EEH) AB Ame Bruun, Thurø BKS Bo K. Stephensen, Kerteminde BSN Bent Staugård Nielsen, EsPe CLD Claus Dalskov, Tranekær DOF DOFs efterårslejr DYB Joakim Dybbroe, Fåborg EEE Erhardt E. Ecklon, Svendborg EEH Erik Ehmsen, Øster Hæsinge ELT Elita Tønnesen, Glamsbjerg ET EigilThomasen,Ringkøbing FES Fyns Hoved Feltbiologiske FET FGA GKN HEL HHJ HKJ HKN HMI HSø JDM JEB JHJ JNK JSA KBL KDJ KGR Station Team Eriksen (Finn, Esben og Torbjørn) Flemming G. Andersen, Morud Gunnar Knudsen, Fåborg Thomas & lb Hellesen, Odense Helle Hjort, Odense Henrik Krogh-Jensen, Svendborg Henrik Knudsen, Ringe Hans Milter Pedersen, Odense Helge Søgaard, Svendborg Jens D.K. Mogensen, Bogense Jens Bækkelund, Bogense Jan Holm Jensen, Odense Jesper Kristiansen, Odense Jacob Sterup Andersen, Odense Karsten Busk Laursen, Odense Kurt Due Johansen, Odense Kaj Grønbæk, Odense KP KRM LBL MMJ MSA MSN NLA NRA OHG osc OTø PDP PHH PHV POH PLA PNI PVR RYT SEE STP STW SYD SøB TBN THH øtæ Kent Poulsen, Odense Kresten Madsen, Otterup Leif Bischop-Larsen, Gudbjerg Michael Mosebo Jensen, Flødstrup Mona S Andersen, Odense Martin Søgaard Nielsen, Odense Niels Larsen, Odense Nis Rattenborg, Vesteregn Ole Goldschmidt, Sydlangeland Ove Schou, Odense Ole Tønder, Odense Per Damgård Poulsen, Fåborg Poul Henrik Hanitz, Svendborg Peter Hvenegaard, Vissenbjerg Poul-Erik Hansen, Kerteminde Peter Lange, Galten Poul Nielsen, Nyborg Poul V. Rasmussen, Tåsinge Hans Rytter, Kvæmdrup Martin Seeberg, Odense Sten Pedersen, Odense Steen Winkel, Svendborg Div. observatører på Sydlangeland Søren Bøgelund, Gulstav Thomas Buus Nielsen, Middelfart Tim H. Hansen, Odense Ø-opteellinger (PHH & Morten Nielsen) Jan Feb \{ar r\pr lv{a1 Jun Jul,\ug, Sep ()kt \ov l)ec lslom/hvidnæbbetlom Gawaimmer/Gaviaadamsii Q Øvrt14a ttk! 5r'dlang,t'land VA lt'nsllttttd! Sondcrhlomt' Smålommcrnet fordehng p.1 hdagespenodcr og lokahteter t I 494 (n, 1101) 3 obs. i 1994 er pænt. Heraf blev 2 artsbestemt. Alle nævnes. ls/hvidnæbbet: Lunden 1 1k S 19/10 (NLA) Hvidnæbbet: Lunden 1 ad. trk. 2ol10 (FET), Keldsnor 1 ad. trk (ohg) Alle fugle set under en kraftig SØ-kuling, som presser lommerne ind mod Sydlangelands kyst på deres træk gennem Østersøen.

5 Litle!appedykker Tachybaptusruficollis Selvom rekordeme fra 1993 ikke blev nået i '1994, så er der alligevel pæne store tal: Seden Strand: I 1, , 2OS 313 og '1. Nakkebølle Fjord og7222t12, Holckenhavn Fjord 61 8/10, Skårupøre Sund og saml Noret ved Knolden Toppettappedykker Podicepscristafus Af søeme er det stadig Arreskov Sø, der præsterer de største tal: ,14426t9 og (EEH). Brændegård Sø 54'13/10 (PDP) er største tal herfra. Største obs. fra Hvidkilde Sø: 251Ot11 (AB). I saltvandet er der flotte tal fra både syd og nord i amtet: Damsbo Strand ' (PDP), Tåsinge Grund 35O 2'll7 og 525 9/10 (PHH) Egensedybet /1 0, og (KDJ) tq82 t98l t984 r leql 1eq lee.l Nordrsk l.appedykker, antal fugle pr år r F't'ns Amt l9ttl 94. når geng,angere er forsøgt kasorteret Sorthalsetlappedykker Podicepsnigricollis Gråstrubet lappedykker Podiceps gnsegena Trygge største Strand ret iforhold til 1993: Æ 1614 og er mindre tal i 1994' Nævnes skal: Nr' Nærå 5/3, Søeme ved Sellebjerg øst for Marslev Efterårets træktal gav heller ikke anledning til rekordfeber: Lunden 16 20/10 og Horseklint Nordisk lappedykker Podicepsaurifus Der blev i '1994 set betydeligt flere af denne art end tidligere. Renset for formodede gengangere er der set mindst 25 individer fordelt på 6 lokaliteter, og det er ny er det ikke nær så rimeligt at antage, at det I penoden kun drejer sig om 3 forskellige fugle. Nå, men til Je øvrige obs. Arets første: Vejlen, Tåsinge Arreskov Sø , og (herat 1 juv.) og sidste her 1 1k 8/9. Brændegård Sø 1 6i5. 1 7/9 og 1 17l9,1ryggelev Nor 125t5, Bøjden Nor l9 samt Dovns Klint 1 trk 8/10. Sule Su/a bassana 8 fugle, alle fra efteråret er helt pænt. Alle nævnes: HoÅektint 2 N (2k+1k) 1719 (HEL, FES), I 1k S 19/9 (THH) og 1 ad. NV (MMJ) Fyns Hoved 3 ø (2 ad.+13k) 1/10 (MMJ), Lunden (DOF) 2st12(OHG). (PDP), Horseklint 1 30/3 (JSA), Havet ud for Tryggelev Nor Keldsnor (SYD), dog 5 28/9 (OTø)' Lunden 1 SV Nor 1 1k 4/12 (JSA, MMJ) og 2'lol'12 (JHJ) samt Keldsnor 1 Mallemuk Fulmarusgladals Tilføjelse til sidste års rapport: Svendborg Sund 1 ø (EEE)

6 Skarv Phalacrocorax carbo Et par yngletal uden for Brændegård Sø skal nævnes: Mågeøerne 2648 par, Dræet 75 par (JEB) og Vresen 28 Par (PHH). Støne itot<t<e udenfor yngletiden: Fyns Hoved 5Oo 2312, Egensedybet , Storeholm /9 og 8/10. Rørdrum Botaurusste//arls Kun 2 indrapporteret: Tryggelev Nor t hørt 3/3 og Fredmosen t hørt 3/3 (NRA) Silkehejre Egrettagazetta 5. fund i Fyns Amt: Brændegård Sø 1 ad. 1/6 (PDP) Fiskehejre Ardeacinerea 96 ynglepar indrapporteret; men mon ikke der er mange flere rundt om i amtet? De optånå kolonier var Brændegård Sø 73 par, Viggelsø 20 par og Thurø Rev 3 par. Af støne flokke kan n.evnes: Thurø Bund , Viggelsø , Skårupøre Sund I 12. EuropæiskFlamingo Phoenicopterusruberroseus En rimeligvis undsluppet fangenskabsfugl gjorde trækforsøg 2419 ued Dovns Klint' Knopsvane CYgnus olor Knopsvaneme flokkes først ved Stige Ø 11t2 med looo (FET). Senere topper i Od.n." Fjord-området Viggelsø,"-O ZoZS 2517 og Egensedybet med /8 (KDJ). Det sydfynske fremviser derimod 45OO 2117 ved Strynø Kalv og /8 ved Monnet (phh). Oet er også i dette område, vi finder den største koloni: 58 par på Bredholm (PHH). lalt blev 414 ynglepar indrapporteret i 1994 Sort svane CYgnus atratus 3 s RM)' men ellers er det det sy s omling: Skarø Kalveodde 't 11 3 (PHH)' St' Egholm 1 18t11 (P n fomøjelsen)' Pibesvane CYgnuscolumbianus Purpurhejre ArdeaPurqurea 1'purpurhejre trak nord 1/5 over Øster Hæsinge (EEH). lkke tilsendt SU' Hvid stork Ciconia ciconia sidste i Tryggelev Nor 19/11 (RYT)' lkke kun yngletallene i Danmark er for nedadgående, også observationer af hvid stork på Fyn viser samme tendens: I stk blev det til i Vestereg; 1 2gt4 (FEt), Kerteminde 1 trk.10/5 (BKS), Ny Gesinge 1716 og (pvr), iumbte 2 1Ol7 (OHG), Søgård Mose 1 2Ol7 (HSø) og Lindelse (NRA). Sort ibis Plegadis falcinellus Den invasionsagtige forekomst i Danmark af sort ibis i 1994 gav også en enkelt iagtagelse på Fyn: 1 trak NØ over Fåborg 2319 (PDP)' Godkendt af SU.

7 Sangsvane Cygnuscygnus Der er set sangsvaner mange steder i amtet i de to perioder jan-marts og medio okt-dec. Det er helt pæne flokke, det drejer sig om. I det følgende angives max.tal pr. lokalitet pr. måned (flokke over 50) Gyldensten Nr. Nærå Strand Nr. Naerå By Klinte Jersore Egensedybet Hofmansgave Sohovedbugten Dræby Fed Viggelsø Stige Ø Sortemosen Grindløse Halmø Bredholm Monnet Vårø Noret Landet Løkkeby Enge jan febr marts ' okt nov dec som sædvanlig er der enkelte oversomrende - således Egensedybet , Gamborg lnderfjord ,S,1ø og Keldsnor 1 5/9- Sædgås Anser fabalis tione et rimeligt år for 7/1 (JSA, THH). 18t1 45 /2 (KBL), mens EL). nd 9/3 (FET) og Fyns Hoved 4 S 2314 (FES). Efteråret sætter ind med 7 trækkende 1/10 og 8 19/10 på Sydlangeland (SYD)' Satby noteres for 17 Sø 4t12 (EEH) og på Siø står der (FET). Søgård Mose lukker og slukker medt (FET). Kortnæbbetgås Anserbrachyrhynchus Kunenenkeltiagttagelse,menenpænflokpå20,somtrakVvedEgensedybet 2/10 (KDJ) Blisgås Anseralbifrons lndtil 1413 kunne der ses op til 85 på det traditionsrige område ved Gyldensten' 5/11 var de tilbage igen. Først med65, siden blev der flere gange talt op til 135! 2grtz(FE\. Grågås Anser anser oerfindesgragæsiamtetheleåret,ogtsafmånedemeflokkepåoverlooetejler andet sted. Det kræver vist et skema. (Der angives max.tal over 100 pr. lokalitet pr' måned): feb mar apr Noret 108 Arreskov Sø 190 Gyldensten 42O 190 Jersore Maden 128 Vejlen 113 Enghave 100 Keldsnor Sellebjerg Dreeet Tryggelev Nor Viggelsø Storeholm StenstruP Breendegård Sø Rønninge Søgård Søgårds Mose Søby Sø Lundsgård Skov Ullerslev maj jul aug sep okt oo

8 I denne sammenhæng er det deciderede træk kun svagt registreret. Foråret forbigås meget stille. Fra efteiåret skal nævnes: sdr. Hjørne 432 SV 3/1 1, sydlangeland /9 og /9, som de bedste dage. talt er der indrapporteret 195 ynglepar med Bredholm (21 par) og Vejlen (18 par) som de bedste lokaliteter. lndisk gås Anser indicus Brændegård Sø (PDP), samme dag Viggelsø 1 (KDJ). Sidstnævnte var vel den, der besøgte slambassinet 8/8 (MSN) for at lande sikkert på Viggelsø igen 1O/8. 15/8 var der så 1 ved Rønninge Søgård (JSA)' Canadagås Branta canadensis En nærmest eksplosiv udvikling er sket gennem de senere år, både mht. spredning og antal i de respektive flokke. I skemaet gengives flokstønelser på over 25 (max.tal/måned) Hjelmshoved St Egholm Jersore Noret Svendborgsund Hvidkilde Sø Gyldensten jan feb mar nov dec Monnet 39 Ærøskøbing 71 Søgård 50 3 oversomrende fugle sås: Flægen 1 18/5, Søholm Sø , Flødstrup Sø Bramgås BrantaleucoPsls Et enkelt individ fristede tilværelsen i den danske vinter, nærmere bestemt Klinte Strand 17l1 (JSA, THH). Forårstrækket kom vist aldrig rigtig igang - ialt777 fugle blev registreret: Hov 77 N 3/4 (THH), Martofte 3oo Nø 2ol4 (FES), Rudkøbing Mose 250 ø 2214 (AB), Sclr. Hjørne 1OO Sø 25t4 (PDP) og endelig Thurø 50 ø 3014 ( B). Der var bramgæs omkring Fyn langt hen i maj måned, flest 't5/5 med 30 på Æbelø Hotm (JEB) Jg 16 på Dålrø28t51øtrel - og så lige en enkelt på Ll. Rallen 4/6 (PHH). ifterårstrækket startede 2619 med 948 som dagstotal på Dovns Klint (THH)' Dagen efter 160 Trækkettoppede helt pæntdernede 18/10 med' (syd) og sluftede 4/1 1 med 166 over Lunden (THH) Også længere nordpå rørte de på stg' således 150 V over Thurø '18/10 (AB) og samme antal v over Ringe 2Ol1O.23l1O var der ankommet 391 til Viggelsø (KBL) og /10 til Egensedybet' lndtil 18t11 var der mange aer, 1esitgll l med 421 (KDJ). Der var bramgaes på Fyn året ud. De sidste noteredes 28l12ued Jersore - 16 stk (JEB)' Mørkbuget knortegås Branta bernicla bernicla som sædvanlig er det Nordfyn, der lægger ud med pæne flokke først på året, således 85 1O/i ved Nr. Næåstrand (JEB) og 178 ved Hofmansgave samme dag (OSC). Så begynder det sydfynske at domlnere Både i februar og marts havde Monnet med 46 klart max.tallet (PVR). I april er der en voldsom stigning, ikke kun i knortegåseaktiviteten, men.så sandelig også i ornitologaktiviteten i Det sydfynske Øhav. Meget fint med en sådan optætting. (JSA, PVR, THH, EEE, FET, PHH, PDP'ØrÆ): 2t4 Rist. Hale 215 Monnet 458 Hov Højestene Løb Hjelmshoved Bredholm Skarø Sdr. Hjørne Storeholm Odden Mejlholm Vogterholm Bondeholm St. Egholm Siø Svendborg Sund Fo eft 3t t4 gt t N N s (EEE)' (AB)' Er 2815 de 300 ende sås ov stadig på Ægholrn 1/

9 Efterårstrækket domineres tydeligvis af Sydlangeland, startende beskedent med 7 13/9. Senere er derflere dage med 2-400, kulminerende 9/10 med '1031 og 18/'10 med hele (SYD). Af rasttal i efteråret skal desuden nævnes: Storeholm (PHH) og Egensedybet415 3/11 (KDJ). land er der ikke set mange af: De største O 8/10, Keldsnor ' Dræby Fed 380 Nærå Strand Lysbuget knortegås Branta bernicla hrota Fællesstrand, Fyns Hoved 5 S 2911 (FES) er eneste observation. Rustand Tadornaferruginea Kun iagttaget et enkelt sted på trods af en større invasion i hele Nordeuropa: Gyldenstens Enge 2 19/8 (THH) og (JEB). Gravand Tadornatadorna Egensedybet har som sædvanligt amtets største vinterforekomster: og Allerede i begyndelsen af marts er tallet nede på Dette niveau overstiges ikke før starten af november, hvorefter antallet af rastende graveender igen øges: 4O23111, ,83414/12 (KDJ). Andre større forekomster: Nr. Nærå Strand Jl o ,Monnet 256 3/2, Stige ø t2, Viggelsø 44O 1613, Lillestrand , Storeholm og Slambassinets størrelse taget i betragtning er /6 et stort tal' Pibeand Anas penelope Største vinterforekomster: Egensedybet /1, St. Egholm 42O 811, Bredholm 560 8/1, Monnet , Stige Ø 34O Forårsmånedeme viser stort set kun to-cifrede tal, bortset fra Viggelsø som i marts og aprilhavde rekordforekomster: og /4 (KDJ). Efterår: Månedsmax. for Egensedybet udviser en lille stigning i forhold til 1993, men kommer dog slet ikke op på tidligere års store forekomster p.g.a. at ålegræsset er forsvundet fra store områder af Egensedybet. aug. sept. okt nov dec /3, Viggelsø 2 8/3. rårsobs': Noret, Tåsinge '13 18/3, Tryggelev Nor ,Påø12 1t4, Hennlnge Nor Der er konstateret ynglepar på iølgende lokaliteter: Fyns Hoved, Store og Lille Egholm, Vejlen, Noret og'moånet, Tåsinge. Der er ikke optalt ynglende knarænder på Sydlangeland. btrråt" taifra efteråret: Vejten , Tryggelev Nor , og en rekordvinterforekomst på 32 2Ol 12 (FET' THH). Krikand Anas crecca største tal i 1. halvår: st. Egholm 350 8/1, Tryggelev Nor , 17O 16/4 og kulminerende med b ude på havet 2214' Gyldenstens Enge ' KærbyFed3761ol4,Vejlen22o22t4.ViggelsøharhaftdeStørste krikandeforekomster i 30 år: oplil Sandsynlige yngleforekomstei er konstateret på følgende lokaliteter: Fællesstrand, Bogø og Gamborg lnderfjord. egånseiyoet udviser den sædvanlige tendens med stigende antal krikænder frem til jagtstarten 1/9, hvorefter antallet daler brat: 11t t / t9 85 slambassinet har huset et pænt antal knkænder i hele august: max /8 Største efterårstal: Bøjden Nor 264 1/9, Storeholm /9, Keldsnor /10' KærbyFed13312t1O,ThurøBund1002/11,Enghave,Føns ' Gråand AnasPlatYrhynchos De sydfynske søer har haft de sædvanlige store vintertal: Arreskov sø /1 og eræåoågåro Sø 345 samme dag. Andre store tal fra årets begyndelse: Bredholm 450 8/1, EgensedYbet /

10 Bemaerkelsesvaerdigt er det store antal gråænder, som har opholdt sig i Egensedybet gennem hele efteråret. Gråænderne har i langt de fleste tilfælde opholdt sig inde i det jagtfrie område. aug sept 4', Herudover er de største lal tra Spidsand Anas acuta okt. nov. dec halvår: Storeholm , Arreskov Sø 755 Første iagttagelser: Egensedybet og Monnet Da der ingen store forårstal er fra Henninge Nor, er det Viggelsø som i 1994 kan opvise amtets klart største tal: 280 '16/3 og Der er indberellel22 ynglepar fordelt på 13 lokaliteter, heraf kun 5 par på Tåsinge. Største treektal fra Dovns Klint: '179 20/9. Største rasttal fra efteråret. Egensedybel l24 619, Storeholm 2OO Atlingand Anasquerquedula Et tyndt år for atlingand. Er kun set på 6 lokaliteter og ingen antal over 3. Førite: Noret 1 31/3. Største antal: Tryggelev Nor , Kærby Fed , Noret 3 7/5. 1 ynglepar på Tåsinge. Sidste obs.: Tryggelev Nor Skeand Anas clypeata Ligesom 1993 et år under middel. Kun 3 lokaliteter har tal over 100: Brændegård sø ts+ 2719,Tryggelev Nor 1OO 16/10, Arreskov sø /10 og 16613/' ynglepar indberettet fra 19 lokaliteter. Rødhovedet and Netta rufina Vejlen, Tåsinge t han 31/3 (PVR), Øslerøsø, Knudshoved t han 11/5 (HEL), eøloen Nor t han lra3112il17112 som blev setaf mange, Tryggelev Nor t han (OHG). Taffeland Aythyaferina De største forekomster nævnes: 105 r slambassinet 2/1 er mange her Arreskov Sø /1 og 8OO Bøjden Nor og Thurø Bund /2, Vejlen goo tsl+ og , Egensedybet 350 3/11, Hvidkilde sø /1 1, Tryggelev Nor 8OO 2O112. Tranekær Slotssø har huset et meget stort antal taffelænder iefteråret: /9 og /10 (CLD). 6 ynglepar i NoreWejlen og 1 i Stenstrup Lergrave Troldand Aythyafuligula Et år med mange store forekomster: Bøjden Nor l1,1OOO3112 Arreskov Sø , 4400 '15/1, /1 ' /1 1, , Hvidkilde Sø og 212,24OO Vestermade ved Od. Fjord /2 Fåborg Fjord og 2412 Thurø Bund 12OO 1812 Rudkøbing Havn 55OO 2212 Havet ud for Vornæs 4OOO 2812 Nakkebølle Fjord /3 Henninge Nor ,2OOO 114 Vejlen /4 Tryggelev Nor Zayngtepar på 12 lokaliteter, heraf 6 par i Vejlen og 6 par t Arreskov Sø Bjergand AythYa marila Egensedybet 12OO 211, /1 500 '1 3/ AålOen Nbr t 1, Z5OO 17 I 1, 2OOO 25t3, 20Oo 3t t ot 1 2 Thurø Bund 11 18O 1112 Fåborg Fiord Henninge Nor Halen, Helnæs Ærøskøbing 300 3/4 Tryggelev Nor /4 Ederfugl Somateriamolissma Et stort nordgående ederfugletræk 29t1 ud for Horseklint' 6210 foruden '1000 rastende på havet. Andre store rasteflokke. Thurø Rev Langelandsbroen /2, Dovns Klint , Hov Nordstrand 4OOO 2512.

11 stengade strand 45oo 6/3, havet ud for Bøjden Nor /3 og /3, Nr. Nærå Strand /3 og 2013, Helnæs Fra sidst ifebruar til midt i april trækbevægelser mod syd og øst: Monnet , Sdr. Hjørne O/3, Dovns Ktint 11.OOO 214, Sdr. Hjørne 42OO 214' Vesteregn 1O.OOO 214, Sdt. Hjørne /4, Vesteregn ynglepar på 40 lokaliteter er en fordobling i forhold til sidste optælling i Den klart største yngleplads er Dræet ved Æbelø med 1500 par, men også øeme i Odense Fjord markerer sig stærkt: ialt 660 par på 12 øet i fiorden. Størst her er Viggelsø med 260 par. Største træktal fra Sydlangeland i efteråret: /10, /1 0, /10, /10,' l10, ' /10, /10, /10. Også store træktalfra Sdr. Hjørne, f.eks.: , ,42OO7111,49OO 12t11,74OO 13/11, /1 1, l11 oghele (PDPI- Kongeederfugl Somateria spectabilis Hete 2 iagttagelser i 1994 og begge set af Torbjøm Eriksen: En 2k han ud for Flyvesandet 9/3 og en adult han ved Dovns Klint 13/10. Havlit Clangulahyemalis Som sædvanlig kun småflokke alle andre steder end ud for Sydlangeland. De btørste flokke ved Dovns Ktint: ,24OO 16/4 og Sortand Melanitta nigra En usædvanlig indlandsobs.: Brændegård Sø t han 1/1 (Nl-A). Træk ved Fyns Hoved:1OO 15/1, /1,25O2911,2803'l/'t. De størsteflokke: omkring 100 ud for Flyvesandet i jan/febr, stigende til og Halen, Helnæs , Havet ud for Tryggelev Nor 25O 114, Sdr. Hjørne 22O 514, Dovns Klint t4. Største flokke iefteråret: Horseklint /9 og , Dovns Klint , 105 8/10 og Fløjlsand Melanittafusca Langt de fleste set fra de nordfynske kyster: Horseklint , Flyvesandet ,Tørresø 15O25t3. Største talfra sydlangeland: 22påhavet ud fortryggelev Nor Hvinand BucePhalaclangula Egensedybet stod for årets klart største forekomster /1, og Men der var også pæne flokke andre steder Nr. Nærå Strand 360 8/1, omkring Viggelsø , Lillestrand , Fåborg Fjord , Siø 1OO 2512, Emtekær Nor /1 1, Seden Strand Oversomrende hvinænder i Slambassinet, Gamborg lnderfjord, Arreskov Sø og Bø1den Nor Hele 35 i Keldsnor 2417 $HH\ Lilleskallesluger Mergusalbellus Arreskov Sø og Breendegård Sø er som kaliteter som huser flest små skalleslugåre i vintårmånederne M rd Sø: 3 han + 11 hun 15/1 og4han+14hun Z$t1.Max.lalArr +2hun15/1 (EEH) Når søernj er tilfrossede befinder fuglene s Fjord, således TT;' å,?' ilj:i' ;fl,'.,"'"ffi?;"lxf '?^:1 "'J 3 lille skallesluger: t hun 29/1 (KBL) Sidste forårsobs.: Hjulby Sø 1 2/4 (HEL). Første efterårsobs.: Lunden, Sydlangeland. 't trak syd 4/1 1 (THH)' Keldsnor (OHG). nov/dec ellers kun set tarreskov Sø. Største antal 8 han + 7 hun 31/12 (EEH). Toppetskallesluger Mergus serrator største flokke' Bredholm 100 8/1, Horseklint 87 NV 31/1, Skarø , Damsbo strand 170 8t2, Thurø Rev 1oo 8/2, Siø , Nr. Nærå strand 83 9/3, Helnæs , Egensedybet /4 omkrtng Viggelsø ' Største sydtraek tra tangetånd: /10, 81 2Ot1O , 21O 4111 (THH). Storskallesluger Mergusmerganser De sydfynske søer som normalt huser flere hundrede store skalleslugere har skuffet i tørste antat: Arreskov Sø ,170'10/3 og 90 17t12 Brændegård Sø 38 15/1 og Størstetal fra Hvidkilde sø er Rudkøbing Havn 94 22t2. Fåborg Fiord , Siø 1OO

12 Sidste forårsobs.: Nørre Sø Første efterårsobs.: Keldsnor O. I 2. halvår er største antal store skalleslugere i Brændegård Sø 48 10/'12 og i Arreskov Sø Rød glente Milvus milvus Katastrofalt få fugle set i foråret Kun 9 røde glenter blev det til: 6 på Fyn, 2 på Tåsinge og kun 1 på Langeland! I efteråret sås mange glenter både på Sydlangeland og Horne, bl'a fordi der har været ganske god dækning begge steder: Hvepsevåge Pernisapivorus Forårets første blev set Øster Hæsinge 9/5 (EEH). Relativt få fugle er set i foråret. Tryggelev Nor 90 N 1415 (THH), Fyns Hoved 1O7 Nø 18/5 (FES), (samme dag trak 23 ved Enebærodde THH), Fyns Hoved 126 N 2115 (FET og Elvedgård/Mølleskov 30 N 2315 (ET). ult jul Sydlangeland 34 Som det ses i skemaet trak 1983 hvepsevåger på Sydlangeland, heraf hele 34 sidst ijuli og 2 sene 9/10 De største dage: 14'l 2618,21O2718,5O13118, (AB så 188 SV over Thurø samme dag), og /9 (SYD) Ved Tranekær trak 131 SV 8/9 (CLD) og samme dag sås kun 50 på Sydlangeland. At hvepsevåger er mere sydligt orienteret end musvåger kan ses af, at der kun observeredes 7 trækkende hvepsevåger på Home i efteråret. Sort glente Milvus migrans pri med ult pri med ult Pri aug aug aug sep sep sep okt total Det blev et flot år med 14 forskelltge fugle, bl a. takket være en varm juli måned. Den første af forårets 5 sorte glenter sås meget tidligt, nemlig 2813 ved Langesø (FET) Derefterfulgte: Gulstav 1Ø3014, Vesteregn 2ad N 13/5og Fyns Hoved 1 N 2115 (alle FET)! I sommeren, eller måske rettere det tidlige efterår, blev der set 7 fugle på Sydlangeland: 1 trk. 2417, 1 rusl hvor den trak, herudover 3 trk 2717, i lrk. 29t7 og 1 trk.3117 (OHG, FET, THH) I det "rigtige" efierår trak yderligere 2 af de sorte: og I (SYD' GKN). Horne Sydlangeland ult pri med iul aug aug ult pri med ult Pri aug sep sep sep okt med ult okt okt tot I 127 På Sydlangeland blev de bedste dage: , 12 8/10, , 1210/10 (syd), og altså ingen storforekomster som i På Horne var der ingen dage med mere eno a (eltb, pdp). Arets sidste fugl blev set ved Kerteminde så sent som 3/12 (FES). Havørn Haliaeetusalbicilla Et flot år med 'l t havørne, kun overgået af 1993 hvor totalen var 13. Arten er helt klart blevet mere almindelig iforhold til firserne Fra t halvår: Arreskov sø 12k 16/2 (EEH), Nordenbro 12kØ314 (% time efter skrigeømen, THH, JSA) og Damsbo Skove 1 Nø 5/4 (PDP). Hele 8 fugle i 2. halvår: Fakkebjerg I 1k , hvorefter den trak ud via Risttnge. Arreskov sø /10 og (EEH), Gyldensten Gods 1 ',lk 14-15i'10 (JEB), Horne 1 1k SV (PDP), Sydlangeland 1 lktrk.forsøg 30/10 (SYD)og året sluttede med en adult havørn S ved Gulstav (OHG) Rørhøg Circusaeruginosus Arets første fugl ankom helt sædvanligt'18/3 til Noret, Tåsrnge (PVR), mens den sidste var en halvsen på Horne 19/10 (PDP) Kun meget spredt forårstræk, hvor flest blev set på Enebærodde 2514 (THH) og Tryggelev Nor 13/5 (FET). Begge steder 8 trækkende. pa syotangeland blev det, p.g.a. ekstra god dækning, et af de bedste efterår nogensinojmed 335 trækkende rørhøge. De største dage var , /8, 50 10/9, 23 14/9 og ult Prl Jul aug Horne 0 0 Sydlangeland 15 5 med aug 0 8 ult aug pn sep 3 92 med sep ult pn med sep okt okt total

13 Blå kaerhøg Circus cyaneus Alle obs. af mere end 1 keerhøg i1. halvår: Gyldenstens Enge (JSA), Maden, Helnæs og 6/3 (ELT), Hjortø 3 3/4 (EEE), Fyns Hoved og 3 lrk.2314 (FES), Horne 2 NØ 2414 (PDP), Stavreshoved 3 trk (JHJ). Horne Sydlangeland ult pri med ult pri med ult aug sep sep sep okt okt okt pn nov total De største dage i efteråret på Sydlangeland blev: 4 18/9, 5 20/9 og , alle trækkende. Mere end 1 rastende blå kærhøg blev i efteråret kun set ved Egensedybet: (KDJ) og 225t11 (KBL'). Spurvehøg Accipiternisus Et pæn alle steder. orne 102 og ) og Trygge e 62 (THH). pn med ult pn med ult pn med ult Prl med aug aug aug sep sep sep okt okt okt nov nov ull jul Horne 0 Sydl. 6 Total for Horne: 408. Total for Sydlangeland: 4794 De bedste dage på Sydlangeland : 12o 2ot8, , ,140 10/9, /9, 165.t4l9, tzititl, t'st tatg,ognydagsrekord:984 2ot9, , , 163 9/10, og 1O3 22t10 (alle SYD) Musvåge Buteo buteo Hedehøg Circuspygargus Et flot år med 11 hedehøge, alle trækkende: Vesteregn 1 ad hun og 1 3k han NØ 2314 (FET), Enebærodde 1 ad han Nø 2514 (THH) og EIvedgård/Mølleskov t hun N 23ls (ET). I efteråret trak 6 på Sydlangeland, heraf i aug.: 1 818, , og (SYD) og Horne 1 SV 31/8 (PDP). Til allersidst en nærmest steppehøgesen fugl der trak på Sydlangeland 18/10 (EEH). Foråret bød ikke på de store træktal, hvor Horne dog vlste, at man også kan se træk her om foråret, med r alt 634 trækkende musvåger. Til sammenligning havde Fyns Hoved 755 og Enebærodde '159. de bedste dage blev: Horseklint 42O Hotne 280 Nø 16/4 og 259 Nø 2714,Fyns Hoved 1062Ol4 og ' Det blev et flof efterår med store tal fra både Horne og Langeland. En interessant observation af et stort indtræk langs Storebæltsbroen tyder på, at musvågeme måske vil bruge broen som landkendingsmærke og krydse Storebælt her t kraftige vesflige og nordvestlige vinde. Hold øje med denne "nye" trækrute, som måske også er et godt sted om foråret Duehøg Accipitergentilis Der er set ca. 55 duehøge i I løbet af foråret trak 4 ved Fyns Hoved og på Sydlangeland blev det til 5 trækkende i efteråret. Ellers drejer det sig hovedsageligt om 1-2 fugle på ynglepladser i alle ender af amtet. 24

14 Fordelingen af trækkende fugle for Horne og perioder i nedenstående skema: Horne Sydlangeland sept Horne 2 Sydlangeland 1 pfl med ult aug sep sep sep Sydlangeland er vist i 10-dages pri med ult okt okt okt nov total Alle dage med over 500 musvåger nævnes: Dovns Klint 928 SV 20/9' Horne 720 SV 2Ol9, Horne 525 SV 2319, Dovns Klint 1103 SV 2519, Knudshoved ved Storebæltsbfoen 1125 indtrækkende 4/10 (THH), Sydlangeland 22OO trk. 9/10' Horne 1500 SV 9/10, Sydlangeland 1900 trk. 10/10, og /10. Gråsten Nor 664 lrk (JHJ). Derudover bør Thurø 320 V (AB) også nævnes, da de sammen med fugle fra Gråsten Nor samme dag, giver et sjovt billede af treekket. Samme dag noterede Horne 94 trækkende og Sydlangeland 90. Dvs. at alle vågeme trak ud over Øhavet i en rute, der gik lige imellem disse to normalt bedste træksteder. Fugletrækket er ikke sådan at styre! Ubenævnte obs. er. Home: PDP, Sydlangeland: SYD, THH Fjeldvåge Buteo lagopus ' Et noget magert år, på linie med de fonige - ialt 128 fugle, hvilket dog er lidt bedre end sidste år. lperioden sås l3fjeldvågerfordelt på S lokaliteter. Fra1214lt2115 sås 25 trækkende fugle, hvor Fyns Hoved (FES) og Stavreshoved 11 Nø 2514 (JHJ) (årets bedste) blev højeste antal. Sidste halvår bragte i perioden 'l traekkende og 39 rastende tugle. Bedste dage blev Sydlangeland 10 trk.9/10,6 trk. 10/10, 5 trk. 11/10 (SYD) og Gråsten Nor 8 trk. 17l10 (JHJ). Efterårets gang for Horne og Sydlangeland vist i skemaform: Lille Skrigeørn Aquila pomarina pri. okt. med. okt ult, okt. total 9 33 En adult lille skrigeørn blev set på træk ved Horne 14l9 (PDP). Godkendt af SU. Stor skrigeørn Aquila clanga Hele 3 fund på 6t år er uhørt, og dog skete det samme r 1987, og med en enkelt observation r 1991 giver det en samlet total på 7 fugle t Fynsrapportens 14-ånge historie. lagttagelserne faldt som følger: Tryggelev Nor 1 ad.3l4 (JSA, THH)' Fyns Hoved 1 trækforsøgende 5/5 (FES) og Nordenbro, sydlangeland 1 ad. 29/6 (NRA) Så vidt vides er ingen af iagttagelserne trlsendt SU. Kongeørn Aquilachrysaetos En blev set ved Ravnholt (RYT) Desværre blev den tkke vinteren over Fiskeørn Pandionhaliaetus Der er indsendt 27 observationer fra t halvår i perioden Alle dage med mere end 6n fugl neevnes. vesteregn 3 NØ 2314 (FET), Horne 2 NØ 2414 (PDP), Vesteregn 3 N 13/5 (FET), Enebærodde 3 N 18/5 (THH) og 2 N Elvedgård/Mølleskov 2315 (ET) Det blev et flot efterår med t alt fugle. Usrkkerheden skyldes, at det har veerel svært at afgøre, hvor mange forskelhge fugle, der har rastet ved Brændegård Sø. Alle fuglene er set på Langeland, Horne og ved Brændegård Sø på nær 11 observationer. Efterårets fordeling for de 3 store lokalteter vist i 10-dages perioder t skemaform 31t7 10/8 Horne 0 Sydlangeland 6 Brændegård 5-7 med ult pri aug aug sep med ult pn sep sep okt total Følgende observationer fortjener ekstra spalteplads: I lange pertoder har der rastet mellem 1 og 5 fiskeørne ved Brændegård Sø - flest 5 rast 5/8 (PDP)' Tryggelev Nor 12 SV 2318 (THH), Sydlangeland 1O SV 31/8 og 19 2/9 (SYD) "Ny rekord" jublede de glade observatører og fik dermed has på den 8 år gamle rekord på 16 fiskeørne 16/4 ved Hennetved. Men, men, men...kun 15 dage senere sås 22 SV 17l9 Sydlangeland (SYD) Endnu en ny dagsrekord for Fyns Amt og så blev der jublet igenl Endelrg skal også nævnes Tranekær 5 SV 8/9 (CLD) og Dovns Klint 10 sv 2019 (THH) 26 27

15 Tårnfalk Falcotinnunculus Foråret bød på nogle enkelte pæne trækdage: Horseklint 11 Nø 2713, Tryggelev Nor'15 Nø Vesteregn 6 N 13/5 og Fyns Hoved 6 N 21l5 (Alle FET). En enkelt sommerobs. skal nævnes: Et stort kuld på 6 unger blev ringmeerket 1216 på Jøvet, Fyns Hoved (FES). Efterårets største trækdage er alle fra Sydlangeland: ,20 219, , 45 17t9, ,29 20/9 og (THH, SYD). Aftenfalk Falcovespeftinus Et magert år med kun 4 observationer: Vesteregn 'l 2k hun 12l5 (FET), Klise Nor 1 2k han 3/7 (OHG), Fakkebjerg 1 2k han N 2717 (THH) og Sydlangeland 1 t.t.k2419 (SYD) Dværgfalk Falcocolumbarius Arstotalen blev på 130 med 22iførsle halvår og 108 iandet. lforåret er samtlige observationer enkeltfugls-iagttagelser på nær Sydlangeland (FET) og samme dag Fyns Hoved 2 (FES). Efteråret fordeler sig med 11 dværgfalke fra Horne, 84 fra Langeland og 13 fugle spredt fra det øvrige amt bedste dage blev: , ,15 18/9, , , 4 2l1O og O alle trækkende på Sydlangeland (THH, SYD) Efteråret vist for Horne og Sydlangeland i skemaform: Horne Sydlangeland ult pri med ult pri med ult aug sep sep sep okt okt okt 00019't total Jagtfalk Falcorusticolus med. sep ult. sep En 1k rastede i Keldsnor/Gulstavområdet Den blev opdaget ued at den fløj skrigende fra vest til Keldsnor. Den havde et mindre pattedyr i fangerne og blev forfulgt af en bande krager. De næste par dage blev den set ved Keldsnor (syd). Vandrefalk Falcoperegrinus tota 3 22 Et flot år med 23 observationer Det er dermed på niveau med de sidste par år. På landsplan bliver arten mere og mere hyppig, og det smitter også af på Fyns Amt, hvor der er en tendens til, at nogle vandrefalke raster i længere perioder. I år har Viggelsø haft n fugl og Monnet hele to fugle i længere tid. Foråret gav blot 2 fugle: Viggelsø 1 ad. han rast 2013 (KDJ) og Tryggelev Nolt ad han NØ 16/4 (FET) Efteråret bød på mange fugle, men på få lokaliteter. Så for overskuelighedens skyld nævnes fuglene på denne måde. Skårupøre Sund 1 6/9 (AB) Sydlangeland 1 ad han trk. 13/9, 'l ad han trk. 1419, 1 trk. 15/9, I lrk.1719,zlrk 2019, 1trk. 2419, 21rk.2519,1 trk. 11/'10, 1 2k hun lrk , 1 ad han lrk. 2711O, 1 rasl4 112 (alle SYD). Hornel N4/10(PDP) Viggelsø (KDJ) og 1 6/12 (KBL) Monnet 1 1k rast 30/1 1 (MMJ), 2 rasl4112 (AB), 1 1k han rast 20/12 (THH, FET) Braendegård Sø 1 rast 7112 (FEI\ Tårup lnddæmmede Strand I rast (MMJ) Lærkefalk Falcosubbuteo Et antalsmæssigt normalt år - i alt 41 observationer. Foråret gav 14 fugle med første fugl Enebærodde 2514 og Fyns Hoved 2 N 2115 blev bedste dag. 9 af de 14 lærkefalke blev set på Fyns Hoved. Et efterår med i alt 28 fugle, som fordelte sig således. Sydlangeland 23, Home 3, Hesbjerg Skov , Arreskov Sø De bedste dage blev 2 219, , og , alle trækkende på Sydlangeland. På nær 1 fugl Sydlangeland 2717, så er alle fra september. Agerhøne Perdix perdix Arets største observatroner: Arreskov Sø , Viggelsø , Søllinge 14 30/10 og Vindinge A 14 30/10. Arets største antal observerede ynglepar er 4 par på Bogø

16 [\ Vagte! Coturnix coturnix Efter at der i de seneste år "kun" blev observeret en enkelt vagtel om året på Fyn, skete der i 1994 en fordobling af antallet: Espe (BSN) og Geelså Enge 1 17t7 (HEL). Vandrikse Rallusaquaticus Vandrikse er iagttaget på lt lokaliteter. De største observationer blev 5 igamborg Inderfjord 1715,4 fugle i Vejlen, Tåsinge 2115 og 4 i Fredmosen Grønbenetrørhøne Gallinulachloropus De største koncentrationer hos denne art registreres normalt i byemes parker, samt langs Odense A. Således også i Arets max.tal: Odense A (Oatum) ' , Fruens Bøge , Munke Mose De største yngletal: Odense A (fra Asum til udløb) 12 par og Viggelsø 9 par. Blishøne Fulica atra lgen er amtets største observationer fra Egensedybet /10. Andre lokaliteter med over 1000 blishøns: Rudkøbing Havn , Stige ø 1O5O 2312, Fåborg Fjord , Siø 15OO 2512, Arreskov Sø , Keldsnor 1O2O 1111O, Thurø Bund Af større ynglefund skal nævnes: 48 par i Arreskov Sø 2315 (EEH) og 41 Vejlen (PVR). rrr l.$..rlll Strandskade Haemafopus osfra/egus Der var pæne strandskadeforekomster i det nordfynske i 1. halvår. "Vinterskaderne" holdt som sædvanlig hovedsageligt til ved Nr. Nærå Strand ( og 89 3/2) og ved Fyns Hoved, hvor Lille- og Fællesstrand tilsammen havde /1 og hele 34018t2. I marts og april, hvor nordtrækket er på sit højeste, er der større ansamlinger på disse lokaliteter: Stige ø , Nr. Nærå strand ,160 13/4, Viggelsø 85 16/3, , Monnet 12O214, Fællesstrand FH 250 5/4 og Storeholm Strandskaden er den art, hvor der i '1994 er indrapporteret yngel fra flest lokaliteter' nemlig i alt 62 lokaliteter, som tilsammen havde 354 par strandskader De fleste lokaligter er småøer, hovedsagelig i odense Fjord og Det sydfynske Øhav. De største ynglepladser er: Monnet 50 par, Mejlø 28 par, Viggelsø 22 par, Dejrø og St. Svelmø hver 20 par, Bredholm 17 par, Storeholm 13 par, St. Egholm og Vogterholm 10 par. I modsætning til tidligere år er der ikke set ret mange strandskader på træk på Sydlangeland. Bukkemose Strand 20 SV 30/7 er højeste tal herfra. Rastende flokke under trækket er der heller ikke så mange af: Slambassinet omkring 50 ijuli/aug. Dræet'l40 1o/7, storeholm og Gyldenstens Enge /7 er de mest markante. lefteråret har kun Storeholm flokke på over 100: 153'19/8 og Først i begyndelsen af dec. kommer Nr. Nærå Strand op over 100: og 1O Klyde Recuruirostra avocetta De første kom tidligt: Enebærodde 2 6/3 (THH). Forårets klart største forekomster var. Gyldenstens Enge ,133 10/4, Viggelsø 105 3/4, 15O 1714' /4, 90 19/5 og Storeholm 15O Trane Grus grus Arets total blev ikke mindre end 29 traner. (Det største antal siden 1987). Noget usædvanligt for 1994 blev næsten alle fuglene set i foråret. Alle iagttagelser: Tranekær 8 NØ 12l3 (CLD), Tryggelev Nor 1 V 3/4 (THH) og 4 Nø 1614 (FET), Nordenbro I ø 314 (THH), Sdr. Hjørne 1 Nø 2414 (PDP), Gyldenstens Enge 5 Sø 115 (HEL), Viggelsø 4 rast 10/5 (KDJ) og Keldsnor 1 rast 13-15/5 (THH, FET, SEE). En enkelt efterårsobs.: Dovns Klint 4 lrk.7l'lo (Sø8, OTØ). klyder på rede på dæmningen ud mod kanalen, men alle reder blev også her hurtigt forladt Bortset fra Slambassinet, hvor antallet i juli lå på og i aug. på under 10, er der så at sige rkke registreret klyder i 2 halvår. Eneste træktal er: Sydlangeland 7 trk.2318 og 18 S 2519 (THH) Sidste klyde islambassinet: 1 13/10 og sidste overhovedet. Egensedybet 1 2/11 (KBL)

17 Lillepræstekrave Charadriusdubius Arets første. Arreskov Sø 2 2t5 (EEH). I Slambassinet ligger antallet i maj og juni på 2-3, hvorefter tallet stiger gennem hele juli: ,8 30/6, ad + 9 1k ' 19/7 og hele (JNK). Efter 1. aug. er de adulte fugle stort set væk og højeste tal er herefter 8 1k 3/8. Øvrige forekomster: Geelså Enge 8 ad k 1517 (HEL), Keldsnor 1 1/8 (THH)' Viggelsø 10 1k 6/8 (KDJ), Brændegård Sø (KBL, HKN), Bøjden Nor t8 (PDP, EEH). Sidste obs.: Slambassinet 4 1 6/8 (HEL). Stor præstekrave Charadrius hiaticula Den første blev set på Thurø Rev 19/1 (JSA). Herefter Fællesstrand 3 6/2 (FES). Som sædvaligt kun moderate forårstal, hvoraf de største er: Enebærodde '!5 6/3 og2219t5, Viggelsø 15 8/3, Bøjden Nor 17 11/3, Fællesstrand't5 19/3 og , Slambassinet , Nr. Nærå Strand , Monnet 18 8/5. 66 ynglepar er indrapporteret fra 27 lokaliteter. De største er: Tornen FH 12 par. Monnet 9 par, Thurø Rev 4 par, Storeholm 3 par. Alle øvrige lokaliteter har ikke over 2 par. De største efterårskoncentrationer var som ventet i Slambassinet: 40 8/8, / /8, hvorefter antallet falder brat: , Herudover kan kun Storeholm opvise antal over 35: 103 5/8, 61 19/8, 40 23ts og 25 8/10. De sidste: Nr. Nærå Strand (FET). Hjejle Pluvialisapricaia Egensedybet havde pæne flokke i årets første måneder: 70o 211 og (KDJ, KBL), Nr. Nærå Strand derimod kun 30 8/1. Scheelenborg på Hindsholm havde 200 trækkende S 15/1 (FES). Stige ø 15O 11/2 (FET). I marts og april kommer der mere skred i sageme: Hjortø 1OOO 2113 (EEE)' Viggelsø 104 8/3, 18O 2013 og 215 3/4, Gyldenstens Enge /4 og 12OO 1Ol4 (HEL, THH), Mågeøerne 22O 2Ol3 og Jersore 950 8/4 (JEB)' St' Egholm 8OO 2Ol4 (øf Æ), Nr. Nærå Strand /4 (KBL), Egensedybet 650 2Ol4 (KDJ). Men det er Monnet, som det er set i tidligere år, der har forårets klart højeste lal:2750 2/4 (PVR). Her ses også forårets 3 sidste hjejler ses de første efterårshjejler på 3 forskellige lokaliteter. Første større efterårsobs.: Egensedybet I I I I Her følger 2. halvårs største tal for de bedste lokaliteter: egensådyuet 7OO ZZIB, looo 3/9, 15Oo 2219, /1 0, 25Oo /1 1, 1OOO27t11.18O27t12 (KDJ, KBL, NLA, MMJ, THH)) Storeholm /8, , (PHH) Nr. Nærå Strand 2OOO 31/8, 5OOO 2219, /10, (KBL' THH' JEB, FET) Mågeøerne , /10, 7OO (JEB) Viggelsø /9, l10 (KDJ) Skarø Rev (PHH) Ny Gesinge /10 (PVR) Gyldenstens Enge /10, (JEB, MMJ) Bogense l10 (JEB) Dørholm (KBL) Hollufgård /12 (KGR), /12 (AB) Siø 't2 (FET\ Strandhjeile Pluvialis squatarola Første iagttagelse og 1. halvårs største (FET)' Forårstrækket.i maj gav kun 12 observ var: Fællesstrand FH 5 4/5 og , Egensedybet 10 rå Strand 40 18/5' Bredholm 42115, Monnet Forårets sidste: Thurø Rev 1 8/6. Første efterårsobs.: Egensedybet 1 3/7. Efterårets største tal: Egensedybet ,25 1O11O,45 13/10, , , I Nr. Nærå Strand 50 19/8, ,55 6/10. Storeholm 31 19/8, , 54 8/10, 80 23l'10, Fællesstrand 30 rast V 1 5/1 0, 15 29/10, 19 9/1 'l. Slambassineti2917,7 718, SV 17l8. Viggelsø , Herudover: Bukkemose strand 45s2418, sohovedbugten 19 11/10, Dørholm , Jersore Vibe Vanellus vanellus En art vi ikke har skrevet om de sidste par år. I 1994 har der været viber hele året igennem. Største tal i jan.: Viggelsø og Lille Svelmø De største forårstal: Nr. Nærå Strand , Viggelsø /3, Gyldenstens Enge /3. YnglenOe viber er indberettet med 248 par på 46 lokaliteter. De største: Monnet 44 par, Viggelsø 21 pat, Flægen 12par, Stige Ø 11 par, Noret 10 par, Gyldensten 10 par, Vejlen 9 par. I juli er der en hel del obs. med omkring 100 fugle, men først i august sniger tallene sig højere op:

18 Slambassinet 350 4/8, /8, , 27O Bøjden Nor , 40O 719. Gyldensten 375 3/9, 4OO 29110, Egensedybet 300 3/9, /1 0, , Viggelsø /9, Dørholm 52O 2619, ' Øksnehave /10, Ravnholt /10, Ny Gesinge /10, Kattekilde /10. Træk: Dovns Klint 2'18 trk. 2019, Dalby 300 S 14l10, Sdr. Hjørne 274 SV Temmincksryle Calidristemminckii 2 forårsiagttagelser: Slambassinet 2 5/5 (KBL) og Tryggelev Nor 5 N 14l5 (THH). Bortset fra Viggelsø I 16/7 (KDJ) og årets sidste: Noret 1 5/9 (PVR) er alle fugle set i Slambassinet, hvor der konstant var temmincksryler fra 1517 fl 2418 i vekslende antal. De største obs.:619/7 (SEE, HEL), (HEL),6 29/7 (JNK) og /8. Krumnæbbetryle Calidrisferruginea Et år under middel. Mange obs. i efteråret af enkelte fugle i Slambassinet og Bøjden Nor, men de eneste nævneværdige er faktisk disse: Første obs.: Æbelø Holm 1 10/7. Slambassinet , , , ,16 4/9 og 14 7/9, Egensedybet 20 15/7, Bøjden Nor 8 19/8, , ,16 29/8. Sidste obs ' Nr. Nærå Strand 1 30/9 Sortgrå ryle Calidis maritima lslandsk ryle Calidris canutus 4 forårsiagttagelser: Fællesstrand (FET), Storeholm (PHHI, Hofmansgave (THH, KBL). Østtræk af sibiriske fugle primo juni er iagttaget over Fredmosen: 75 ø 9/6 (THH). Efterårstrækket starter 15/7 med 4 i Slambassinet. Største antal her er 10 ad. 7/8 (JSA). Andre støne obs.: Avemakø I 1418 (GKN), Hofmansgave 18 18/8, 65 indtrk. 19/8 (THH) og 20 6/9 (KDJ), Storeholm I 2217, , (PHH), Nr. Nærå Strand (KBL), Bøjden Nor 1010/9 (EEH). Sidste fugl: Svendborg Sund 1 19/11 (EEE). Sand!øber Calidrisalba Slambassinet (KBL, NLA, JNK), 1 10/8 (MSN), 3 13/8 (HEL) og (KBL). Herudover kun Fyns Hoved 1 trk. 17l10 (FES). Dværgryle Calidrisminuta Kun 1 forårsiagttagelse: Noret 1 15/5 (PVR). Første efterårsobs.: Fællesstrand 1 7/7 (FES). De største obs. fra Slambassinet: 8 18/7 (NLA), I 2Ol7 (KBL), t8 (MSN), t9 (KBL, NLA). Ellers kun set i antal i Bøjden Nor: , ,4 5/9, 6 8/9 (PDP) og på Viggelsø: 5 16/9 (KDJ). 5 iagttagelser: Tornen, Fyns Hoved 1 2'll2 (FES), Fyns Hoved (FET), el rekordtal på Vresen: (PHH), Nr. Nærå Strand 3 4/5 (FGA) og Tornen FH 1 15/10 (FES). Almindelig ryle Calidris alpina Nedenstående skemaer viser månedsmax. for de 3 største rylelokaliteter: Jan Nr. Nærå Strand 650 Egensedybet 400 Storeholm Nr. Nærå Strand Egensedybet Storeholm feb mar apr maj Øurige støne flokke i 1. halvår: Fællesstrand 97O 1912, Viggelsø 700 '16/3, Dræet 800 8/4, Mågeøerne , Stige Ø l5 2 ynglepar er indrapporteret. aug sep okt nov dec

19 Øvrige større flokke i 2. halvår: slambassinet , Dørholm 1o2o 14110, Bugten ved Kærby Fed l10, Jersore /10, Æbetø Holm /10 og 47O ynglepar er indrapporteret, heraf 3-5 par ved Gamborg lnderfjord (TBN) og på Tåsinge 2 par Noret og 3 par Veilen (PVR). Kær!øber Limicolafalcinellus Kun set islambassinet:2ad17t7 (ilerc),1 ad 16/8 (HEL), 1 1k24tB (KBL, HEL). Brushane Philomachuspugnax Et relativt godt år med en del pæne rasttal, mens det til gengæld ser sløjt ud mht. ynglefugle. 214 sås 2 tidlige fugle i Tryggelev Nor (JSA,THH), ellers blev de øvrige forårsobservationer gjort i perioden s. De største tal sås i Noret på Tåsinge: , , 12t5 35 og 15/5 50 (pvr). Andre store tat var 24t4 35 Nø Tryggelev Nor (FET), 10/5 40 Flægen (TBN) og 14tS 30 Ktise Nor (FET). Eneste observation af mulige ynglefugle var en han og hun, som 23/6 sås i Noret (PVR). Efterårets første var 2916 t han Slambassinet (KBL). Søgård Mose på sydlangeland blev efterårets bedste lokalitet med 80 2ot7, ss 23t7 og s som maxtallene (THH). Herudover kan neevnes 23t7 3s Keldsnor (THH) og Viggelsø (KDJ), mens også Geelså Enge, Slambassinet og Bøjden Nor havde maxtal på over 20 eks. De sidste fugle sås i oktober; 2/10 1 Egensedybet (KDJ) og 3Ol10 2 Keldsnor (SYD). Enkeltbekkasin Lymnocryptesminimus Et pænt år med i alt 10 iagttagelser af 17 fugle. Feddet nord for Helnæs stod for de 1 1 af fuglene, herunder den vel nok hidtil største fynske vinterobservation på 4 eks. Alle nævnes: og 19/3 1 Feddet (KBL), 2/4 1 Monnet (pvr), 2Ot4 I Egensedybet (KBL), Klise Nor (SyD), 2Ot1O 't Gutstav (SyD), 2Bl10 1 Lillestrand (MMJ), Feddet (KBL), 3/12 1 Bøjden Nor (EEH,GKN) og 31/12 4 Feddet (KBL). Dobbeltbekkasin Gattinagogaltinago Årets største forekomster blev 2ol4 28 sundet, Fåborg (GKN) og fra efteråret 30/7 22 Gyldensten (HEL), 1Ot8 41Bøjden Nor (pdp), 27t8 54 vejten (pvr), 2/9 30 trk. Dovns Klint (SYD) og 3/9 28 SV Egensedybet (KBL). Fra vintermånedeme 6 iagtt. af 17 fugle, flest 6/2 6 Skarø (EEE) l Jan Feb Mar,\pr Mal )un,ul r\ug sep (-lkr '\ov t /e( Dobbeltbekkasrn forekomslen r Fvns Amt r 1994 angrvet rm summen af lokalrtetsmar pr 5 dagespertode Skovsneppe Sco/opax rustiola Der blev gjort 3 vinterobservaiioner, Sommerhusområdet, Fyns Hoved (FES), 15/2 1 Tveds Have, Brobyværk (FET) og Brockdorfi Skov (SEE,FES). ForårstrækkeUyngletiden bød på i all 22 fugle, flest Nørreskov, Tåsinge (AB), 27t4 2 Langesø (THH), 1/6 2 Svanninge Bakker (PDP) og 3/6 10 Brændegård Sø (HEL). Fra efteråret blot en enkelt, der blev ringmærket ved Gulstav Mose 17l10 (OTø). Stor Kobbersneppe Limosa limosa På amtets vigtigste lokalitet for arten, Monnet, sås 2/4 7, og 28/5 10. Ynglebestanden lød på de sædvanlige 5 par (PVR). Arten ynglede endvidere på Birkholm med 3 par (2 par i 1993); her sås 2414 og 7/6 6 fugle (EEE). Herudover blot et mindre antal trækgæster. Forår'. 1714'l N Enebærodde (THH), N Gulstav (THH'FET)' Noret' Tåsinge (PVR) og 1/5 1 Vejlen (PVR). Efterår: 7t7 2 Gyldenstens Enge (JEB) samt , og 4/11 1 Storeholm (PHH)

20 LilleKobbersneppe Limosalapponica 1994 blev et godt år, hvor der især i foråret sås større tal end normalt. Arets maxtal på var blot tredje observation siden 1982 ai over eks. Arets første fugl blev 15/3 1 Egensedybet (KBL). Forårets største flokke var følgende: O Viggelsø (KBL), 12lS 12SO Egensedybet (KDJ), 18/5 600 Egensedybet og 250 Nr. Nærå Strand (THH) samt 19/5 600 Egensedybet (OSC), hvor også forårets sidste 40 eks. stod 1/6 (THH). Efterårstræk sås fra 16/6 2 Egensedybet (KDJ). som sædvanlig vartallene langt mindre end om foråret. De største obs. var Slambassinet (FET), 23lg 75 trk. Dovns Klint (THH), 7l1O 53 og 13/10 52 Egensedybet (KBL) samt 8/10 85 og Storeholm (PHH). De sidste fugle var 5 i Egensedybet frem tt 1112 (KBL) og Nr. Nærå Strand (FET) r Stor Regnspove Numenius arquata Som ide seneste år blev der også i 1994 set en del fugle ivintermånedeme, formentlig overvintrer nu hvert år storspover i amtet. Ellers blev 1994 et relativt typisk år, hvor spoverne sås, hvor man ville forvente det' ljanuar-februar taltes omkring 100 overvintrende fugle fordelt på 3 nordfynske lo-kaliteter; ved FællesstrandrLillestrand max , og (FES)' Nr. Nærå Strand max. 25 9/1 (NLA) og i Egensedybet op fl (OSC). Fra midten af marts dukkede flere fugle op, og de største forårstal blev 26/3 60 og Dræet (JEB), 1Ol4 45 rast + 26 trk. Ny Gesinge (PVR)' Enebærodde (THH) samt Storeholm (PHH). Trækket mod ynglepladseme kunne iagttages i dagene , hvor i alt 895 noteredes; langt størsteparten i den sydlige dll af amtet med 2Sl4 230 Nø Sdr.Hjørne (PDP) som det største tal. Som sædvanlig var Storeholm efterårets bedste lokalitet med nedenstående månedsmax.: Juli 98 Aug Sep Okt Nov Dec Herudover var de største lal og 5/9 57 Fællesstrand (FES) samt 19/8 63 Nr. Nærå Strand (THH). I december sås fugle, max Storeholm (PHH). Sortklire TringaerythroPus Jan Feb \Iar Ap. {a1 lun l,rl,a.g S"p ()kt Nov I )ec Forekomsten.rl I rlle Kobbersneppe r Fvns Aml r 1994 antrvet som sunrmerede ma\ tal pr lokalrtet pr 5 dagesperrode Lille Regnspove Numenius phaeopus Arets første observation blev Tryggelev Nor (JSA,THH) og den sidste var 1Ol10 2 Fællesstrand (JSA). I årets løb blev der gjort i alt 47 observationer af 1-4 fugle, mens kun 3 obs. drejede sig om flere: Storeholm (PHH), 3/8 15 Dræet (JEB) samt 4/8 62 Storeholm (PHH). Allerede 2Ol2sås en sortklire t Seden Strand (SEE). lbetragtning af, hvorfå danske vinterfund, der er gjort, er det ikke usandsynligt, at der er tale om samme fugl, som blev sel På Viggelsø På forårstrækket registreredes i alt 35 fugle , flest Dørholm (THH) og 1/5 6 Gyldenstens Enge (HEL). Efterårstrækkets første fug le blev 8/6 2 Slambassinet (KBL) og allerede 16/6 sås 40 i Egensedybet (KDJ). Resten af efteråret optrådte kun ganske små tal med de største i Slambassinet; SoRttl0æe 11/8 1 ad + 12 lk kog (HEL,KBL) Her sås også årets sidste fugl 2/11 (KBL)

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Arsrapport 1996 5. ARGANG NR. 2, JUN. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse.

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Arsrapport 1996 5. ARGANG NR. 2, JUN. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse. tssn 0908-858X Postbesørget blad 9106 t,,5c 2!9 l!{l Er-S tr,rltiili JtN: Itl Lri!l0El'iriPilEl{ 3 UTF,0LLE 5?62 UTSTER il'eillii:'ii I HAVREVIMPEN DOF. FYN o Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

HAVREVIN,[PEN. Ornitologisk DOF"IFYN. Dansk. Forening. L4. ÅnCnNG NR. 4, DEC 2006. Årsrapport 2OO5

HAVREVIN,[PEN. Ornitologisk DOFIFYN. Dansk. Forening. L4. ÅnCnNG NR. 4, DEC 2006. Årsrapport 2OO5 Afender Sørø Gjaldbæk Cuslen Hauchs Vænge 4 5230 Oden* M HAVREVIN,[PEN DOF"IFYN Dansk Ornitologisk Forening Floreningen for fuglebeskytelse L4. ÅnCnNG NR. 4, DEC 2006 Årsrapport 2OO5 Ture og møder Indkaldelse

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

lndlednin af Keldsnor Fuglestation hele en. Kunne d

lndlednin af Keldsnor Fuglestation hele en. Kunne d lndlednin Det er nu gået godt ni måneder siden årsskiftet, og vi er klar med årsrapporten for 2OO1 er på gaden - faktisk en af de hurtigere!! Med DOF- Fyn-basen fuldt indarbejdet vil vi i fremtiden kunne

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Postbesørget blad. HAVREVIMPEN DOF-Fyn. AnsnnPPoRT 1992. Dansk. Ornitologisk. Forening. Foreningen for fuglebeskyttelse 1. ARGANG NR. 4, DEC.

Postbesørget blad. HAVREVIMPEN DOF-Fyn. AnsnnPPoRT 1992. Dansk. Ornitologisk. Forening. Foreningen for fuglebeskyttelse 1. ARGANG NR. 4, DEC. Postbesørget blad HAVREVIMPEN DOF-Fyn AnsnnPPoRT 1992 Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 1. ARGANG NR. 4, DEC. 1993 HAVREVIMPEN Udgives af Dansk Omitologisk Forenings lokalafdeling

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF-FYN 14. ÅRGANG NR. 4,dec 2007 Årsrapport for 2006 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder

HAVREVIMPEN DOF-FYN 14. ÅRGANG NR. 4,dec 2007 Årsrapport for 2006 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder HAVREVIMPEN DOF-FYN 14. ÅRGANG NR. 4,dec 2007 Årsrapport for 2006 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder HAVREVIMPEN Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt ISSN 0908-858X

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009

Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Rapport til Nationalparkundersøgelsen Det Sydfynske Øhav af Rasmus Bisschop-Larsen Datablad: Titel: Kystfugle i Det Sydfynske Øhav 2009 Forfatter Billeder Udarbejdet

Læs mere

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen. SMØR - OG FEDTMOSEN Fugle - og planteliv En status Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne.

den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver sydpå fra Danmark når det sætter ind med længerevarende frost og sne. Figur 10. Antal og fordeling af kortnæbbet gås ved midvintertællingen i Figure 10. Numbers and distribution of pink-footed goose during the mid-winter survey in den af kortnæbbet gås, og fuglene flyver

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev

DOF Fyn Dag. Lørdag den 26. november 2011 kl. 9:00 14:00 Naturskolen Åløkkestedet, Hudevad Byvej 20 5792 Årslev 5.11.2011 Kære aktive fugleven DOF Fyns bestyrelse ønsker at samle de foreningsaktive medlemmer til en spændende dag med fokus både på foreningsarbejdet og glæden ved fuglene. Du indbydes derfor til: DOF

Læs mere

HAVREVNN,[PE,N. nitologisk. nsk. 'enmg DOF', FYN 13. ÅRGANG NR. 3, OKT 2OO5. Foreningen for fuglebeskyttelse. ':tec. Årrr"pp ot 2OO4 Ture og m/der

HAVREVNN,[PE,N. nitologisk. nsk. 'enmg DOF', FYN 13. ÅRGANG NR. 3, OKT 2OO5. Foreningen for fuglebeskyttelse. ':tec. Årrrpp ot 2OO4 Ture og m/der --J /- Afsender: Søren Gjaldbæk Csstcn Ilauctrs Vænge 4 5230 OdenseM 9lEiE ':tec E0= l.{lelg BtltlHoLT JE}.lFiEt'l LFtt'lEEl'1ftF. (.Et{ 3 ULBBLLE =r?6? UEETEE EHEF.t'll =;t76? a B oo HAVREVNN,[PE,N DOF',

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NYORD ENGE 2004 for Storstrøms amt, Natur- og Plankontoret. Niels Peter Andreasen r~- 1. Tilsyn og optællinger: Nyord enge er besøgt regelmæssigt fra januar til oktober med hovedvægten

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF-FYN 15. ÅRGANG NR. 4,dec 2008 Årsrapport for 2007 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder

HAVREVIMPEN DOF-FYN 15. ÅRGANG NR. 4,dec 2008 Årsrapport for 2007 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder HAVREVIMPEN DOF-FYN 15. ÅRGANG NR. 4,dec 2008 Årsrapport for 2007 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder HAVREVIMPEN Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt ISSN 0908-858X

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Fortegnelse over. Fugle i Fyns Amt. Udarbejdet for DOF-Fyn af Jacob Sterup Andersen, Tim Hesselballe Hansen, Michael Mosebo Jensen og Nicls Larscn

Fortegnelse over. Fugle i Fyns Amt. Udarbejdet for DOF-Fyn af Jacob Sterup Andersen, Tim Hesselballe Hansen, Michael Mosebo Jensen og Nicls Larscn Fortegnelse over Fugle i Fyns Amt Udarbejdet for DOF-Fyn af Jacob Sterup Andersen, Tim Hesselballe Hansen, Michael Mosebo Jensen og Nicls Larscn _l ITANS NYTTEN Nyborgrvei 88, Trundenrp DK-5772Kværndrup

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

ll:ll'lll HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening 4. ARGANG NR. 3, NOV Foreningen for fuglebeskyttelse Arsrapport 1995

ll:ll'lll HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening 4. ARGANG NR. 3, NOV Foreningen for fuglebeskyttelse Arsrapport 1995 ll:ll'lll HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 4. ARGANG NR. 3, NOV. 1996 Arsrapport 1995 HAVREVIMPEN Udgives af Dansk Omitologisk Forenlngr lokaleldrllng tor

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Arsrapport 1999 Ekskursioner januar - maj Indkaldelse til generalforsamling

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Arsrapport 1999 Ekskursioner januar - maj Indkaldelse til generalforsamling D9145 ;ire =L]9 r s s N o e o s - 8 5 8x r Jil',5å,il f-tjli il', -r E r' r s E r'r Postbesørget blad LiLEfiLLE 575e LIESTER SKERHI 5752 o Ez'1l DOE HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl

Rovdyr: Ræv, grævling, mårhund, vaskebjørn, skovmår, husmår, ilder, mink, lækat, odder, spættet sæl, gråsæl Emner der kan stilles spørgsmål i til den skriftlige jagtprøve: 1. Artsbestemmelse (vildtkendskab) og vildtbiologi Følgende arter skal kunne artsbestemmes på baggrund af et billede, der viser arten i den

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Tekst og fotos: Preben Berg I år blev forårssæsonen startet blødt op den 27/2, som er den hidtil tidligste opstartsdato. Det var dog først fra den 1/3 med plus

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2011 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

fugle ved kyst og hav

fugle ved kyst og hav t o t fugl vd kyst og hav.............................. - mal og gæt fugl Almindlig kjov Almindlig ryl Brushan Canadagås Dværgfalk Eddrfugl Fiskhjr Fjordtrn Fløjlsand Gravand Gråand Grågås Gråkrag Gråmåg

Læs mere

Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EFfuglebeskyttelsesområde

Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EFfuglebeskyttelsesområde Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EFfuglebeskyttelsesområde nr. 15 Faglig rapport fra DMU nr. 280

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. ArsraPport 2002 Eksku rsioner ja n uar'marts lndkaldelse til generalforsamling

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. ArsraPport 2002 Eksku rsioner ja n uar'marts lndkaldelse til generalforsamling tssn 0908-858X Postbesørget blad B3ICI6 HRE 2O9 T.IIELg BEII'IHOLT.JEI.ISEI.I LfiHGEtlfiEKEt.t 3 ULEBLLE 5762 UESTER Sl(.ERlll 3"62 o 000 z/ I 1 HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012

Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lok. Nr. 5 Lokalitetsskema: Fælleskommunalt overvågningsprojekt i Roskilde Fjord 2012 Lokalitet: Blak Kommune: Frederikssund Besøgsdatoer: 25.5.2012 Observatører: Pelle Andersen-Harild Kort over lokaliteten:

Læs mere

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse.

28 februar. 27. februar. Espe: Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Klik på billede for stor størrelse. 28 februar Halemejse 1, Spætmjse 1, Rødhals 1, Grågås 8 OF. Sjagger og Solsort i kamp. Arreskov Sø: Grågås 17, Gravand 1. Erik Ehmsen. 27. februar Stor Skallesluger - Blishøns - Gråand Stor Flagspætte

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2010 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Kongeørnen i Århus amt

Kongeørnen i Århus amt Kongeørnen i Århus amt Jørgen Terp Laursen INDLEDNING. Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Århus amt har i en snes år foretaget årlige indsamlinger af fugleiagttagelser fra amtet. Materialet,

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt

Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Fuglelokaliteterne i Vejle Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Vejle Amt af Kim Biledgaard og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen Dansk

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

HAVREVNMPEN DOF,FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. P P "^n"n'* (d) porr Foreningen for fu glebeskyttelse

HAVREVNMPEN DOF,FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. P P ^nn'* (d) porr Foreningen for fu glebeskyttelse Afs MicroForma Boks 828 5000 Od ns C Erhardt Edmund Ecklon Sætting Strandvej 34 5700Svendborg (d) porr ) @ P P "^n"n'* HAVREVNMPEN DOF,FYN #t Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fu glebeskyttelse

Læs mere

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docid=bek20070886-full

http://dj-lw.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docid=bek20070886-full Page 1 of 5 Bek. om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 886 af 27/06 2007 Status: Gældende Nr. 886 af 27. juni 2007 Miljøministeriet Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører konventionen

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Blisgås Anser albifrons

Blisgås Anser albifrons Blisgås Anser albifrons Blisgåsen er en af de gåse-arter der overvintrer i Naturpark Tystrup-Bavelse. For blot få vintre siden var denne art ret ualmindelig i naturparken om vinteren sås oftest med enkelte

Læs mere

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm.

Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. Landsdækkende Midvintertælling 2016 Rasmus Due Nielsen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Karsten Laursen og Thomas Eske Holm. I vinteren 2015/16 skal der laves en landsdækkende optælling af overvintrende

Læs mere

Ynglefuglene på Tipperne 2014

Ynglefuglene på Tipperne 2014 Ynglefuglene på Tipperne 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. august 2014 Ole Thorup og Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider: 7 Redaktør:

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen

Fuglelokaliteterne i Ribe Amt. Bind 1-2. Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt Bind 1-2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ribe Amt, bind 2 Af Keld Bakken og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

OPTÆLLINGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN I VINTERHALVÅRENE 1970-75

OPTÆLLINGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN I VINTERHALVÅRENE 1970-75 75-002 VNTERTÆLLNGER OPTÆLLNGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN VNTERHALVÅRENE 1970-75 ACCPTER 1/1975 N. P.Andreasen. FORMÅL: Formålet var fra begyndelsen at danne os et indtryk af områdets værdi som tilholdssted

Læs mere

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012

Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 24. april 2013 Ole Thorup Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Andefugle a. Svaner b. Gæs c. Gravænder d. Svømmeænder e. Dykænder f. Skalleslugere Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he

Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk Forening 1997 Denne rapport må ikke kopieres, hverken he Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Bornholms Amt af Morten Nielsen Forside Tilde Carlsen Dansk Ornitologisk

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

FUGLEIAGTTAGELSER I FYNS AMT 1986. DOF-FYN Kontaktadresse: Morten Nielsen Valdemarsgade 16 5700 Svendborg Trf. 09 2207 97

FUGLEIAGTTAGELSER I FYNS AMT 1986. DOF-FYN Kontaktadresse: Morten Nielsen Valdemarsgade 16 5700 Svendborg Trf. 09 2207 97 FUGLEIAGTTAGELSER I FYNS AMT 1986 DOF-FYN Kontaktadresse: Morten Nielsen Valdemarsgade 16 5700 Svendborg Trf. 09 2207 97 FYN 1986 Observatører: Niels Bomholdt, Niels Jørgen Larsen, Kristian Larsen' Henrik

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Efterårets rovfugletræk

Efterårets rovfugletræk Efterårets rovfugletræk En af de store årlige og spektakulære ornitologiske begivenheder er rovfuglenes efterårstræk, når tusindvis af våger, spurvehøge, kærhøge, glenter mm. på deres træk fra deres yngleområder

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden

Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015 Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19. april 2013 Stefan Pihl & Bjarne Søgaard Institut for Bioscience

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere 3. Årefodede 4. Storkefugle 5. Mågefugle 6. Terner 7. Alkefugle 8. Vandhøns 9. Vadefugle 10. Hønsefugle

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen

Vand- og naturplaner. Status forår Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Vand- og naturplaner Status forår 2010 Terkel Broe Christensen Mogens Lind Jørgensen Udkast til planerne Planerne kan hentes på Miljøministeriets hjemmeside : http://www2.blst.dk/publikationer/vandplanforslag/1_15_

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt

Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Fuglelokaliterne i Ringkøbing Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Ringkøbing Amt - resultater fra Projekt Fuglenes Danmark 1993-1996 af

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt

Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Frederiksborg Amt Redaktion: Thomas Vikstrøm og Morten Nielsen

Læs mere

RINGMÆRKET I 2015 SANGDROSSEL HAVESANGER LØVSANGER BOGFINKE 78 33

RINGMÆRKET I 2015 SANGDROSSEL HAVESANGER LØVSANGER BOGFINKE 78 33 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 15. august 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 2 MAJ JUNI 2015 Tekst og foto af Henrik Knudsen Så er det atter tid til

Læs mere

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen

Ulvshale - Nyord - Naturstyrelsen Page 1 of 5 Ulvshale - Nyord Landskabet På det nordvestlige Møn ligger halvøen Ulvshale, og i forlængelse heraf øen Nyord. Landskabet er karakteristisk ved strandenge og rørsumpe, som danner overgang til

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere