Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap"

Transkript

1 DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og forstå sikkerhedsanvisningerne. N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: Fax:

2 2

3 Indholdsfortegnelse EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 4 MASKINBESKRIVELSE... 5 ANVENDELSESOMRÅDER... 5 KONTROL VED MODTAGELSE... 6 KLARGØRING AF MASKINEN... 6 SIKKERHEDSANVISNINGER... 7 GENERELT... 7 TRANSPORT PÅ OFFENTLIG VEJ... 8 FORAKSELBELASTNING... 8 SIKKERHED OG ANVISNINGER OMKRING HYDRAULIKANLÆG... 8 SIKKERHEDS- OG ANDRE MÆRKNINGER PÅ MASKINEN... 9 TEKNISKE SPECIFIKATIONER / DATA REKLAMATIONER UDFOLDNING - SAMMENFOLDNING TILKOBLING, LIFTOPHÆNGT TILKOBLING, BUGSERET TRANSPORT FRAKOBLING, LIFTOPHÆNGT FRAKOBLING, BUGSERET INDSTILLING OG JUSTERING DYBDE JUSTERING AF VALSEN AFSKRABER VEDLIGEHOLDELSE SMØRING RESERVEDELE: MIDTERRAMME SIDELED SIDELEDSLÅS VALSEBOM JÆVNEBOM TAND SPIDSER JÆVNE TALLERKEN/TAND VALSER AFSKRABER HYDRAULIK SIDELED EKSTRA UDSTYR STØTTEHJUL BUGSERINGSSÆT HYDRAULIK TIL BUGSERINGSSÆT KANTUDSTYR BREMSER HYDRAULISK BREMSE TRYKLUFTSBREMSE LYS LYGTESÆT LYGTESÆT: ELDIAGRAM NOTER

4 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING i henhold til Rådets maskindirektiv 2006/42/EF gældende fra og med den 29. December 2009 HE-VA ApS N. A. Christensensvej 34, DK-7900 Nykøbing Mors erklærer herved, at nedenstående maskine er fremstillet i overensstemmelse med Rådets direktiv 2006/42/EF. Erklæringen omfatter følgende produkt: Triple Tiller 4,0m 5,0m Nykøbing d. 01. juni 2011 Villy Christiansen Undertegnede er også ansvarlig for udarbejdelse af det tekniske dossier for ovennævnte maskine. 4

5 Maskinbeskrivelse Anvendelsesområder Effektiv stubbearbejdning til alle behov Triple-Tiller er det ideelle stubredskab til mindre og mellemstore landbrug, som ønsker et alsidigt stubredskab til såvel traditionel stubbehandling samt dybdegående bearbejdning (0-30 cm) ved f.eks. pløjefri dyrkning. Alle Triple-Tiller modellerne har en 3-bullet harveramme konstrueret i 100x100x8mm profilrør samt en rammehøjde på 85 cm. Ét af nøglepunkterne på Triple-Tiller er tandsporafstanden på kun 25 cm, som sikrer en perfekt opharvning og jordløsning under alle forhold. Med arbejdsbredder fra 3,0 m til 5,0 m og muligheden for at vælge Triple-Tiller som liftophængt eller bugseret harve, kan den tilpasses traktorer fra 100 HK. Unik tand: som med mekanisk dobbeltfjeder opnår udløsertryk på 455 kg. Dette sikrer effektiv harvning fra 0-30 cm dybde i selv de hårdeste jordtyper. Standard slidspids med det unikke konkave design "mixer" jorden perfekt, hvorved en optimal sammenblanding af jord samt planterester opnås. Vendbar og højdejusterbar spids på 75 x 12 mm sikrer optimal harvning på mange hektar mellem tandspidsskifte. V-Profil valser: Ø600 mm pakkervalse giver en optimal gennemskæring af overfladen og efterlader en ideel sammenpakket og - mere vigtigt - en vejrbestandig overflade. V-Profilen er en takket ring af presset stål med skulderprofil, som sørger for aggressiv knusning af jordknolde på tunge jorde og en optimal sammenpakning af lettere jorde. Der er justerbare afskrabere imellem ringene, som sikrer en effektiv pakning under alle forhold. T-Profil: Ø600 mm pakkervalse pakker jorden effektivt og skaber en god kontakt mellem jord og afgrøderester, hvilket giver en optimal materialenedbrydning. Med pakkervalsens T-profil sikres en effektiv sammenpakning af jorden samt en stor bæreevne på løse og sandede jordtyper, hvilket gør Triple- Tiller harven dybdestabil. T-profil valsen holdes ren med afskrabere monteret mellem ringene. Svær rørvalse: Ø550 mm svær rørvalse - fremstillet af kraftige profilrør - anbefales kun til løse jordtyper. Rørvalsen giver en god dybdestyring og kræver lille løftebehov ved liftophængte Triple-Tiller modeller Tandsporjævner: Tandsporjævnerophænget er monteret på pakkervalsen, hvorved jævnerredskabet er uafhængig af harvedybden. 5

6 Kontrol ved modtagelse Klargøring af maskinen Kontrollér : maskinen for eventuelle beskadigelser. transportskader på maling udbedres. hydraulikslangerne for snit- eller klembeskadigelser. Efterse at de øvrige hydraulikkomponenter ikke er beskadiget under transporten. at rammekonstruktionen ikke har lidt overlast. at transporthjulene er fastspændte og i orden. efterse lufttrykket i henhold til tekniske specifikationer. at alle slidspidser er intakte. at alle afstandsclips for dybdejustering medfølger maskinen. trafiklysanlæg afprøves (hvis monteret) Kontrollér tilspænding: af hjulbolte 386 Nm flange for trækøje 6stk bolte 541 Nm Funktionskontrol af hele maskinen (traktor kræves): hæve sænke hydraulisk udfolding spindel justérbare jævne tallerkener/tænder spindel justérbare støttehjul valser/afskraber 6

7 Sikkerhedsanvisninger Generelt Maskinen må ikke igangsættes, hvis der befinder sig udsatte personer** indenfor farligt område.* Når der befinder sig udsatte personer indenfor farligt område (f.eks. ved indstilling, vedligeholdelse eller til- og frakobling), skal følgende punkter være opfyldt: Maskinen skal være sænket ned til fast underlag. Hydraulikken skal være aflastet. Traktoren skal være stoppet og nøglen fjernet fra tændingen. Føreren skal sikre sig, at der under brugen ikke er udsatte personer indenfor farligt område. * Farligt område: På og under maskinen indenfor en afstand af 10m fra maskinen. **Udsat person: Enhver person, der helt eller delvis befinder sig i farligt område De fleste uheld, der sker i forbindelse med maskinens arbejde, transport og vedligeholdelse, skyldes tilsidesættelse af de mest elementære sikkerhedsbestemmelser. Derfor er det af største betydning, at enhver, der arbejder med maskinen, nøje overholder de sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger, der er gældende for selve maskinen. Maskinen må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med dette arbejde, og tillige er bekendte med de faremomenter, der kan opstå. PAS PÅ! Roterende dele og løsthængende tøj er en farlig kombination. VIGTIG! I forbindelse med nedstyrtningsfare er det direkte livsfarligt med personophold på maskinens stativ/ramme, når maskinen er i drift efterspændt en traktor. 7

8 Transport på offentlig vej Før transport på offentlige veje kontrolleres, at maskinens sammenkobling med traktoren er i overensstemmelse med de gældende færdselslove. (tilladt totalvægt, tilladt akselbelastning, transportbredde, lygter, advarselsskilte, bremser.) VIGTIGT: Kontrollér at transportlåsene er nede og dermed låser sideleddene Forakselbelastning Efter montering af maskinen og ved max. belastning, skal traktorens styreegenskaber være sikret. Undersøg at forakslen er tilstrækkelig belastet. Forakselbelastningen skal mindst udgøre 20% af traktorens vægt. Tilladt akselbelastning og tilladt totalvægt for traktoren skal altid overholdes. OBS! Køre-, styre-, og bremseegenskaber påvirkes af den efterhængte maskinkombination. Sikkerhed og anvisninger omkring hydraulikanlæg Det maksimale tilladte arbejdstryk er 225 bar. Det tilrådes, at mærke koblingsparterne ved hydrauliske forbindelser mellem traktor og redskab, så fejlbetjening udelukkes Ved søgning efter lækager skal der pga. fare anvendes egnede hjælpemidler. (Beskyttelsesbriller, arbejdshandsker m.m.) Hydraulikolie under højt tryk kan trænge gennem huden og forårsage alvorlige skader. Ved skader søges omgående læge. Infektionsfare! Før arbejdet med hydraulikanlægget sænkes maskinen til fast underlag. Trykket fjernes fra anlægget, motoren standses, tændingsnøglen fjernes. Hydraulikslangerne kontrolleres regelmæssigt, dog mindst hver 6. måned med hensyn til revner, slid m.m. Defekte slanger udskiftes omgående. Levetiden for hydraulikslanger er max. 5 år. Nye hydraulikslanger skal svare til fabrikantens krav. 8

9 Sikkerheds- og andre mærkninger på maskinen Læs nøje instruktionsbogen igennem før maskinen tages i brug og overhold sikkerhedsanvisningerne Sørg for at der ikke er mennesker i maskinens farlige område, under ud- og sammenfoldning. Nummerskilt med maskinnummer og produktionsår. Indikationsmærkat for maskinens hydrauliksystemer. Rød: Transporthjul op/ned Blå: Sammenfoldning til/fra transport/arbejdsstilling Grøn: Hydraulisk dybdejustering Efterspænd alle bolte efter kort tids brug. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder vore garantiforpligtelser. Maximale tilspændingsmomenter i Nm. med oliesmurt gevind Metrisk gevind Kvalitet 8.8 Kvalitet 10.9 Kvalitet 12.9 M M M M M M M

10 Tekniske specifikationer / data 4,0m 5,0m Arbejdsbredde: 4,0m 5,0m Transportbredde: 2,48m 2,48m Maskinlængde: 6,9m 6,9m Hjulmontering: 400/60 x 15,5 PLY 400/60 x 15,5 PLY Dæktryk: 4 bar / 60 p.s.i. 4 bar / 60 p.s.i. Antal hydraulikudtag: Hydrauliktryk (minimum): Olietype: Eltilslutning: Arbejdshastighed (anbefalet): 3 stk dobb.-virkende 190 bar Hydro Texaco HD32 12 Volt 6-12 Km/t Arbejds- Bredde Model Antal tænder Transport bredde Kraftbehov HK Svær rørvalse Vægt kg T-profil valse V-profil valse 4,00 m 16 2,48 m liftophængt 5,00 m 20 2,48 m ,00 m 16 2,48 m Bugseret 5,00 m 20 2,48 m Reklamationer Reklamationer udføres på forhandlers værksted indenfor normal arbejdstid. Maskiner der indleveres til reklamationsarbejde skal indleveres rengjort. 10

11 Udfoldning - Sammenfoldning Kontrollér, at de fra fabrikken monterede hanlynkoblinger passer i traktorens hunlynkoblinger. Ved ud- og sammenfoldning af harven skal der holdes stille på vandret underlag 1. Tilkobling, liftophængt 2. Udfoldning, liftophængt 1. Traktoren bakkes tilbage til maskinen og spændes på. 2. Alle hydraulikslangerne monteres på traktorens udtag. 3. Maskinen løftes til max. transporthøjde. 4. Støtteben hæves. 1. Sideleddene foldes helt sammen (blå), imod stop på midterrammen, således at låsepalerne er aflastet. 2. Når sideleddene nu foldes ud, åbnes låsepalerne først, hvorefter sideleddene folder sig ud. 3. Når sideleddene er helt foldet ud, slippes hydraulikhåndtaget, og maskinen er klar til brug. 1. Tilkobling, bugseret 2. Udfoldning, liftophængt 1. Traktoren bakkes tilbage til maskinen. 2. Alle hydraulikslangerne monteres på traktorens udtag. 3. Der sættes nu tryk på stjært- og hjulcylinderen (rød), således at stjærten løftes op til passende højde. 4. Derefter bakkes traktoren tilbage, og maskinen spændes på. 5. Nu hæves maskinen til max. højde, og støtteben hæves. 1. Sideleddene foldes helt sammen (blå), imod stop på midterrammen, således at låsepalerne er aflastet. 2. Når sideleddene nu foldes ud, åbnes låsepalerne først, hvorefter sideleddene folder sig ud. 3. Når sideleddene er helt foldet ud, slippes hydraulikhåndtaget, og maskinen er klar til brug. 11

12 Transport 1. Maskinen hæves til max. transporthøjde. 2. Der sættes nu tryk på folde-cylinderne, og sideleddene foldes helt i top. 3. Man SKAL sikre sig, at låsepalerne har låst sideleddene. 4. Nu er maskinen sikret og klar til transport. Frakobling, liftophængt 1. Maskinen sættes ned på fast underlag, og alle hydraulikslangerne aflastes. 2. Støtteben sænkes. 3. Nu kan maskinen frakobles. Frakobling, bugseret 1. Maskinen sænkes ned på fast underlag. 2. Støtteben sænkes. 3. Stjært- og hjulcylinderen (rød) justeres, så træknaglen er løs. 4. Nu kan maskinen frakobles. 5. Traktoren køres lidt frem, hvorefter alle hydraulikslangerne aflastes. VIGTIGT: Sæt maskinen på fast underlag og aflast hydraulikken, før maskinen forlades. 12

13 Indstilling og justering 1 2 Dybde justering af valsen 1. Ved maskinens levering er der fra fabrikkens side, påsat farvede afstandsclips (pos 1) 2. Disse clips kan nemt tages af med hånden og derved kan man justere valsens arbejdsdybde. 3. Aftagene clips kan med fordel sættes på røret (pos. 2), når de ikke anvendes. 2 På stjært cylinderen anvendes clipsene til at justere maskinens vandrette position i kombination med cylinderne på valserne. 13

14 Afskraber Triple-Tiller er udstyret med afskraber af specialstål imellem ringe ved V-Profilvalse. Centrering af afskraber tjekkes dagligt, for at undgå unødig slid og for at opnå optimalt skrabereffekt. Den korekte højdejustering af afskraberne er 1-2 mm fra valsens bund. 14

15 Vedligeholdelse Smøring DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Efter de første 10 timers drift efterspændes alle maskinens bolte. ( Se tilspændingsmomenter på side 9) Slanger, fittings og cylindre efterses for eventuelle utætheder og efterspændes. Kontroller jævnligt, at alle bolte er spændte. Før vinteropbevaring smøres alle maskinens smøresteder, derefter vaskes maskinen og smøres. Ved vask med højtryksrenser undgå da at sprøjte direkte på kuglelejerne. Efter vask kan maskinen evt. indsprøjtes i rustbeskyttende olie. Ved smøring, vedligeholdelse og reparation skal Triple-Tiller sænkes, traktoren bremses og motoren standses. De typiske smøresteder er omkring valsen, spindel, sideled og valsebommens arme. Smørestederne skal smøres efter 10 timers drift og før/efter rengøring for at presse evt. vand og snavs ud. Smøresteder på maskinen er placeret, ved bevægelige dele samt ved kuglelejer og cylindere. XO XO X XO X X XO X X X X X X X X X X X X X X X X X Bemærk! XO De dobbelttætnede kuglelejer i valsen bør dog kun smøres hvert 20. time og med 1-2 slag for ikke at presse tætningsringene ud. Vigtigt! Hydrauliksystemet er påfyldt olietype Hydro Texaco HD32 15

16 Reservedele: Midterramme DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Midterramme Støtteben Plastprop f/profilrør 70x70x3, sort A Støttebensnagle Ø16 L= Hårnålesplit Ø B Liftarmsnagle KAT III, Ø37 L= Traktorsplit Bolt M8x Dækplade til rørhoder Rørholder dobbelt Ø14/Ø

17 Sideled sideledslås 17

18 Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Sideled, højre Sideled, venstre Sideled, højre Sideled, venstre Smørenippel M G Nagle Ø40 L=255 med påsvejst hovede Bøsning til naglehoved Bolt M12x G Nagle Ø40 L=115 med på svejst hovede Cylinder 90/40x600 m. bøsning på svejst firkant flange Pakningssæt 90/ G Nagle Ø40 L=194G Firkant flange med bøsning Ø40, Bolt M16x Facetskive Ø Låsemørtik M Samlet pal, venstre Samlet pal, højre Cylinder 40/25x80 enkeltvirkende med fjeder retur a Pakningssæt 40/ Bolt M16x Bolt M16x Bolt M16x Shim 5 mm Shim 4 mm Shim 3 mm Shim 0,5mm - - Antal af justerings shims varierer fra maskine til maskine 18

19 Valsebom Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Valsebom, højre Valsebom, venstre Valsebom, højre Valsebom, venstre G Nagle Ø40 L=155 med påsvejst hovede G Nagle Ø30 L=170 med påsvejst hoved G Nagle Ø30 L=95 med påsvejst hovede Bøsning til naglehovede Bolt M12x Cylinder 80/40x80 Ø Pakningssæt 80/40 mm Rørholder Ø14/Ø Topplade til rørholder Bolt M8x Afstandsclips 6,2 mm, blå Afstandsclips 9,4 mm, rød Afstandsclips 18,8 mm, gul Afstandsclips 31,6 mm, sort Afstandsclips 50,8 mm, sølv

20 Jævnebom Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Jævnebom, venstre Jævnebom, højre Jævnebom, venstre Jævnebom, højre Bolt M16x Komplet spindel Bolt M20x Bøsning BK 30x5 L= Facetskive Ø Låsemøtrik M Bolt M20x Bolt M20x Smørenippel M

21 Tand 21

22 Pos Varenummer Betegnelse Antal pr. tand Skaft Skaftbeslag Tandfæste Sideplade for skaft, V Sideplade for skaft, H Fjeder Fjeder hus Spændebeslag Bræddebolt 3/4NC-2A Pivotbolt Stålsætskrue 5/8NCx Stålsætskrue 5/8NCx2-3/ Stålsætskrue 5/8NCx3-1/ Stålsætskrue 3/4NCx2-1/ Facetskive ¾ Bræddebolt 5/8NCx1-1/ Facetskive 1/ Stålbolt 1NCx Stålmøtrik ¾ Stålmøtrik 1/ Afstandsbøsning 9/16x Facetskive 5/ Stålmøtrik 5/ I-presbøsning Facetskive ¾ Bøsning Facetskive 3/ Stålmøtrik 5/ Fjeder beslag Stålmøtrik ¾ Komplet tand, venstre (numre: 1-31) Komplet tand, højre (numre: 1-31) 1 22

23 Spidser 23

24 Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Standard spids, venstre a Standard spids, højre Vredet muldplade, venstre a Vredet muldplade, højre Lige muldplade Mejselspids, 75mm Vingeskær, 210mm Låsefjeder Adapter PB-bolt M12x med møtrik Skive Ø13/37x

25 Jævne tallerken/tand 25

26 Pos Varenummer Betegnelse Antal pr. ben Antal pr. ben Stilk, højre/venstre 1 1a Stilk, venstre 1 1b Stilk, højre Spændeplade Gummi rundsnor Ø35 L= Forsat skive Ø45/71, Tætnings kassette Ø Låsering I Ø Leje Ø Afstandsbøsning Nav 1 2 9a Repsæt inkl nav Skive Ø Klemlåsemøtrik M O-ring Ø80/ Takket tallerken Ø400 med 6 huller Bræddebolt M10x Låsemøtrik M Låsemøtrik M Facetskive M Stålbolt M12x Komplet stilk H/V (pos 1-18) Komplet stilk H (pos 1b-18) Komplet stilk V (pos 1a-18) Reparationssæt inkl. nav Tandholder, tand 60x10, bulle 70x Stålbolt M12x Facetskive M Låsemøtrik M12, fzb DIN Jævnertand med sliddel, 60x10 mm, venstre Jævnertand med sliddel, 60x10 mm, højre Sliddel 70x10 mm PB-bolt M12x f/vendbar spids incl M12 møtrik kval Låsemøtrik M12, fzb DIN

27 Valser 27

28 Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m V-profil valse 1935 mm V-profil valse 2435mm Leje komplet UCF 312 (Ø60) Bolt M20 x Facetskive Ø Låsemøtrik M Aksel 1935mm Ø60 CK Aksel 2435mm Ø60 CK T-profil ring single T-profil ring smal/bred Stopring m/bolte Bolt M10x (sætbolt) Svær rørvalse 1935 mm Svær rørvalse 2435 mm 2 28

29 Afskraber 29

30 Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Afskraberbom, venstre Afskraberbom, højre Afskraberbom, venstre Afskraberbom, højre Låsemøtrik M Facetskive Ø Dragbånd M16x200x100x Dragbånd M10x50x70x50 (inkl låsemøtrik og facetskiver Spændeplade 30x3 L= Afskraber dobbelt (profil valse) a Afskraber single til (V-profil valse) Facetskive Ø Låsemøtrik M Kort afskraber (til T-profil valse) Lang afskraber (til T-profil valse) Spændestykke 50x70 32x Stålbolt M12x Låsemøtrik M Facetskive M

31 Hydraulik Sideled DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Cylinder 90/40x600 m. bøsning på svejst firkant flange 2 2 1a Pakningssæt 90/ Indskruning, vinkel 10-3/8 BSP Cylinder 40/25x80 enkeltvirkende med fjeder retur 1 1 3a Pakningssæt 40/ Sekvensventil, justerbar Indskruning, lige Ø10x1/2 BSP Stilbar T 10L Formonteret med O-ring Hydraulikslange 1010mm ¼ st/st Hydraulikslange 5640 mm ¼ st/st Lynkobling ½, han Indskruning lige Ø12x1/2 BSP Hydraulik slange 500 mm st/st Hydraulik slange 1130 mm st/st Drøvling Ø1mm Samler T Stilbar T10L Stilbar vinkel 10mm 2 2 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 31

32 Valsebom Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Cylinder 80/40x80 Ø a Pakningssæt 80/40 mm Indskruning, vinkel 10-3/8 BSP Samler T Hydraulikslange 5640 mm ¼ st/st Lynkobling ½, han Indskruning lige Ø12x1/2 BSP Hydraulikslange 2300 mm ¼ st/st Hydraulikslange 2500 mm ¼ st/st 0 4 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 32

33 Ekstra udstyr Støttehjul DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Hjul AW 10.2/80 x 12/10 TL Sølv 5/80/ Navmøtrik M12x1,5 NV22mm Navbolt M12x1,5x36 mm Nav Afstandsstykke Kugleleje RS YC Olietætningsring Ø45/62x Skive Ø45/71, Aksel Gaffel for støttehjul

34 Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Stålbolt M20x , fzb Facetskive 20mm, fzb Låsemøtrik M20, fzb DIN Stålbolt M24x , fzb Facetskive 24mm, fzb Låsemøtrik M24, fzb DIN Stålbolt M30x150, Facetskive 30mm, fzb Låsemøtrik M30, fzb Styr for støttehjul Stålbolt M16x60mm, 8.8 fzb Facetskive 16mm, fzb Låsemøtrik M16, fzb DIN Cylinderholder Inderrør Spindel Aksialleje Ø Yderrør Håndsving Låsebøjle Ø Spændestift Ø8x Stålbolt M30x Facetskive 30mm, fzb Låsemøtrik M

35 Bugseringssæt 35

36 Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Stjært forstærket Træk komplet, prodsøje Ø50, svær, drejelig Bolt M20x Facetsive Ø Låsemøtrik M Parkering f/hydraulikslanger Afstandsclips, 6,2mm, blå Afstandsclips, 9,4mm, rød Afstandsclips, 18,8mm, gul Afstandsclips, 31,6mm, sort Afstandsclips, 50,8mm, sølv Cylinder 90/40x280 Ø35/Ø32, a Pakningssæt 90/ B Nagle Ø37 L=129 Liftarmsnagle KAT.III Traktorsplit, Ø11,5 Ø60ring Smørrenippel M G Nagle Ø35 L=153 m/påsvejst hoved Låsebøsning for naglehoved for M12 bolt Bolt M12x Hjulstel Hjulstel med bremsenav Lysbom Cylinder svejst for hjulstel 90/40x a Pakningssæt 90/ G Nagle Ø40 L=108 påsvejst hoved G Nagle Ø30 L=90 m/påsvejst hoved G Nagle Ø40 L=363 m/påsvejst hoved Bøsning Glidebøsning Ø40/44 L= Lygteholder, venstre Lygteholder, højre M16x Facetskive Ø

37 Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Låsemøtrik M Advarselstrekant Bolt M5x FacetskiveØ Låsemøtrik M Fælg Dæk 400/60x 15,5-14 ply Komplet hjul 400/60 x 15,5 14ply Nav 1700 kg, M18/ inkl. Møtrikker Nav med bremse 3750 kg TVZ 300Gx90 indv cylinder b Navmøtrik M18x1, c Navbolt M18x1, d Navkapsel Ø d Navkapsel Ø80 (bremsenav)

38 Hydraulik til bugseringssæt Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Cylinder 90/ a Pakningssæt 90/ Cylinder svejst for hjulstel 90/40x a Pakningssæt 90/ Indskruning, vinkel 12-3/8 BSP Stilbat T12L Formonteret med O-ring Stilbar vinke 12mm Lynkobling ½, han Indskruning lige Ø12x1/2 BSP Hydraulik slange 3320 mm 3/8 st/st Hydraulik slange 3520 mm 3/8 st/st Hydraulik slange 2025 mm sst/st 2 2 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 38

39 Kantudstyr 39

40 Pos Varenummer Betegnelse Højre Venstre Teleskoprør m/flange Tandholder 1 1 2a Plastprop 70x70x3, sort Bolt M12x Facetskive Ø Låsemøtrik M Spændestykke for tand Springboardtand 80x10 kort Bolt M12x Bolt M12x Konsol på højre kantudstyr 1-10a Konsol på venstre kantudstyr Forsat skive Ø45/71, Tætnings kassette Ø Låsering I Ø Leje Ø Afstandsbøsning Låsemøtrik M Nav a Reparationssæt inkl nav Skive Ø Klemlåsemøtrik M O-ring Ø80/ Takket tallerken Ø400 med 6 huller Bræddebolt M10x a Facetskive Ø Komplet højre kantudstyr m/tallerkenjævner Komplet venstre kantudstyr m/tallerkenjævner Komplet sæt h/v kantudstyr m/tallerkenjævner Jævnertand med sliddel, 60x10 mm, venstre Jævnertand med sliddel, 60x10 mm, højre Sliddel 70x10 mm

41 Pos Varenummer Betegnelse Højre Venstre Låsemøtrik M12 fzb, DIN PB-bolt M12x Komplet højre kantudstyr m/jævnetand Komplet venstre kantudstyr m/jævnetand Komplet sæt h/v kantudstyr med jævnetænder

42 Bremser DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Hydraulisk bremse Pos. Vare nr. Betegnelse 4,0 m 5,0 m Nav med bremse (indv cylinder) Hydraulikslange 500mm ¼ st/ Samler 10mm Hydraulikslange 710mm ¼ st/st SamlerT Hydraulikslange 5000mm ¼ st/st Indskruning, lige 10-1/2 BSP Lynkobling, han E402 ½ 1 1 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 42

43 Trykluftsbremse 43

44 Pos. Vare nr. Betegnelse m/kunststofrør til membrancyl. m/gummislange til membrancyl Membrancylinder Slangestuds M16x1,5 m/ Ø12 studs Prøvetilslutning, lige M16x1, Bonded seal PP Monteringssæt, kort gaffel Indskruning, lige M16x1,5, Ø15 slange Relæventil M22x1, Indskruning, lige M22x1,5, Ø15 slange Indskruning, lige M22x1,5, Ø10 slange Kunststofrør Ø10x1mm Kunststofrør Ø15x1,5mm Slange Ø14,5x5mm Slangestuds M22x1,5, m/ø12 studs Indstiksbøsning f/rør Ø10x1,5mm Indstiksbøsning f/rør Ø15x1,5mm Bremsekraftregulator M22x1, Anhængerbremseventil M22x1, Prop Løsnerventil Skotforskruning, lige M16x1,5+M22x1, Filter M22x1, Slangekobling M22x1,5 (rød) Slangekobling M22x1,5 (gul) Vinkelstuds M22x1, Trykluftsbeholder 40ltr Afvandingsventil Beholderophæng Trykring M22x1, O-ring M22x1, Spændebånd mm

45 Lys Lygtesæt 45

46 Pos. Vare nr. Betegnelse 4,0 m 5,0 m Bolt M5x Facetskive Ø Låsemøtrik M Beslag f/lygteboks Bolt M6x Facetskive Ø Låsemøtrik M Lygteboks (venstre) Lygteboks (højre) Baglygte (komplet) Glas f/baglygte Pære f/blinklygte 12V 1x21W BA15s Pære f/bag- og stoplygte 12V 1x21/5W BAY 15d Refleks (hvid) m/gevindtap og møtrik Refleks (rød) m/hul Refleks (gul) m/gevindtap og møtrik Markeringslygte (V+H) Glas f/markeringslygte (hvid) Glas f/markeringslygte (rød) Pære f/markeringslygte 12V 10W BA15s Skrue M5x Kabel 5 x 1 mm², venstre Kabel 5 x 1 mm², højre Samleboks 105x105x Forskruning PG11 m/møtrik Kabel 5 x 1 mm² Kabel 5 x 1 mm² Stik 7 polet DIN ISO Monterings beslag Lysbom Advarselstrekant

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste DK He-Va Tip-Roller 4,5m 5,4m 6,3m (ekskl. 6,3m m/620mm Cambridge) N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772 4288 Fax:+45

Læs mere

Triple-Tiller Airy

Triple-Tiller Airy 2 Indholdsfortegnelse EF- Overensstemmelseserklæring... 4 Maskinbeskrivelse... 5 Anvendelsesområder... 5 Tekniske specifikationer... 5 Kontrol ved modtagelse... 6 Klargøring af maskinen... 6 Reklamationer...

Læs mere

DK Sub-Tiller ECO 09/09-2015

DK Sub-Tiller ECO 09/09-2015 2,5 3,0 3,5 m 2 Indhold EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 4 Kontrol ved modtagelse... 5 Maskinbeskrivelse... 5 Anvendelsesområder... 5 Tekniske specifikationer... 5 Reklamationer... 6 Sikkerhed omkring

Læs mere

Oversigtstegning / Indholdsfortegnelse

Oversigtstegning / Indholdsfortegnelse Oversigtstegning / Indholdsfortegnelse Yderled Side 38 Inderled Side 39 Indervinge Side 24 Triangel Side 31+32 Skråstiver 15,3m Side 27 Skråstiver 16,3+18,3 Side 28 Midterled Side 40 Hjulstel Side 29+30

Læs mere

Swing-Roller 10,2 m & 12,2 m

Swing-Roller 10,2 m & 12,2 m DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Swing-Roller 10,2 m & 12,2 m Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk)

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Front-Pakker,5 m /,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Triple-Tiller

Indholdsfortegnelse. Triple-Tiller Indholdsfortegnelse EF- Overensstemmelseserklæring... 4 Maskinbeskrivelse... 5 Anvendelsesområder... 5 Tekniske specifikationer... 5 Kontrol ved modtagelse... 6 Klargøring af maskinen... 6 Reklamationer...

Læs mere

Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap

Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

.typegraphic.dk 98001079. Printed in Denmark: www DISC-ROLLER

.typegraphic.dk 98001079. Printed in Denmark: www DISC-ROLLER DISC-ROLLER HURTIGGÅENDE JO HE-VA Disc-Roller har de vigtigste egenskaber, der kræves af et jordbearbejdningsredskab effektivitet og enkelthed og vigtigst af alt, den sparer tid og penge. HE-VA Disc-Roller

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste DK Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste He-Va Tip-Roller 6,3m m/620mm Cambridge 7,3m 8,2m 9,5m 10,2m m/alle ringtyper N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: +45 9772

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Overensstemmelseserklæring. Monterings- og brugsvejledning. Reservedelsliste

Overensstemmelseserklæring. Monterings- og brugsvejledning. Reservedelsliste DK Overensstemmelseserklæring Monterings- og brugsvejledning Reservedelsliste HE-VA Integreret Front-lift 55.01 Indholdsfortegnelse EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 2 1. Kontrol ved modtagelsen... 3 2.

Læs mere

T 120 PLANMIXER februar 2011

T 120 PLANMIXER februar 2011 T 120 PLANMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PLANMIXER, T 120 Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse

Læs mere

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO

DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO DK Brugsanvisning PARAGRUBBER ECO Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Sikkerhed... 4 Generelle sikkerhedsanvisninger... 4 Tilkobling og frakobling... 4 Trepunktsophæng... 4 Anvendelse...

Læs mere

Arbejdsbredde: m (Fra maskinnr til 30043)

Arbejdsbredde: m (Fra maskinnr til 30043) Arbejdsbredde: 6-7 - 8-9 - 10m (Fra maskinnr 29604 til 30043) 2 Indholdsfortegnelse EF-Overensstemmelseserklæring... 5 Kontrol ved modtagelse... 6 Maskinbeskrivelse... 6 Anvendelsesområder... 6 Tekniske

Læs mere

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm

Farmer Disc. DK 300, 350, 400 cm DK 300, 350, 400 cm Type 300, 350, 400 cm Tillykke med Deres nye Farmer Disc. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste

2Level 1600. Frontmonteret jordpakker. Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste 2Level 1600 Frontmonteret jordpakker Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Vigtigt: Før maskinen tages i brug er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX

Frontstrigle. DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX DK Frontmonteret strigle 300/400/500H/600H Serie nr.: 100 - XXX Type 300/400/500H/600H Tillykke med Deres nye Frontstrigle. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Roller 1,5 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m / 5,0 / 6,0 m (hydraulisk)

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Roller 1,5 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m / 5,0 / 6,0 m (hydraulisk) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Front-Roller,5 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m / 5,0 / 6,0 m (aulisk) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse

Læs mere

Standardudstyr. Ekstraudstyr: Se side 17. Montering: Redskaberne er ikke samlet. Ved FG 501/80 og FG 541/80 er hydraulikken monteret.

Standardudstyr. Ekstraudstyr: Se side 17. Montering: Redskaberne er ikke samlet. Ved FG 501/80 og FG 541/80 er hydraulikken monteret. > Saphir NEDMULDER Profi Affjedret tallerkenramme (rørprofil 80x80 mm) Tallerkener er yderlig sikret med sprængbolte Tallerkner Ø 460 mm, med støvtæt kuglelejer (lukket med smørenippel) Tænder med sikringsbolter

Læs mere

Disc-Roller 6,3 8,0m

Disc-Roller 6,3 8,0m DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Disc-Roller 6,3 8,0m Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde.

VALSETYPER. Til Terra-Seeder HS er der tre valsetyper: Svær rørvalse ø500 mm er velegnet på lette samt mellemsvære jorde. TERRA-SEEDER Fjederbelastet slæbeskær med beskyttelsesklap og dækstrigle. Fjederbelastet dobbelt rulleskær med efterharve. Terra-Seeder HS 3m, 4m, 5m & 6m er opbygget med en højdeindstillelig Spring-Board

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Allrounder - classic - Varitationsmuligheder Allrounder - classic - En allround harve til mange opgaver ALLROUNDER Classic uden valse For at opnå en optimal løsning og beluftning af jorden kan Allrounder

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele:

Vector - Stubharven. Optimal ydelse non-stop. Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Vector Vectoren opfylder kravene til en moderne stubharve, med følgende fordele: Optimal ydelse non-stop 4 rækket stubharve til øverlig samt dybde harvning. En optimal opblanding af jord og halm Med Topmix

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å!

CULTIMER. Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER Serie 100 og 1000 Tandstubharver D E N B E D S T E B E H A N D L I N G J O R D E N K A N F Å! CULTIMER CULTIMER TANDSTUBHARVER Stub-bearbejdning er et vigtigt led i jordbehandlingen mellem afgrøderne.

Læs mere

TÅRNMIXER februar 2011

TÅRNMIXER februar 2011 februar 2011 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE Fremstillingsår: INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 3 2. Monteringsvejledningen

Læs mere

Disc-Roller 4,0 5,0m (2-leds)

Disc-Roller 4,0 5,0m (2-leds) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Disc-Roller 4,0 5,0m (2-leds) Vigtigt: Før maskinen tages i brug, er det vigtigt at gennemlæse denne brugervejledning grundigt og forstå

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax

fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf , fax fsi stubfræser ST 27 D Instruktionsbog fsi & Schmidt ApS, DK-7160 Tørring Tlf. 75 80 55 58, fax 75 80 55 78 A EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 98/37/EF, Bilag II, A Fabrikant Adresse : FSI

Læs mere

Disc Roller 2,5-3,0-3,5-4,0m (1-leds)

Disc Roller 2,5-3,0-3,5-4,0m (1-leds) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Disc Roller 2,5-3,0-3,5-4,0m (1-leds) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og forstå

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

1400 PTO PUMPE november 2010

1400 PTO PUMPE november 2010 PUMPE november 2010 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PUMPER, 60 HK og 100 HK Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning

VIBRO MASTER 3000. Brugsanvisning VIBRO MASTER 3000 DK Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Identifikation... 3 Beskrivelse af symboler... 4 Sikkerhed... 5 Generelle sikkerhedsvejledninger... 5 Til- og frakobling... 5 3-punktsophæng...

Læs mere

Selvkørende gylleudlægger

Selvkørende gylleudlægger Fælledvej 10 DK - 700 Grindsted Postbox 89 Tlf.: 76 7 1 00 Fax 76 7 1 98 Selvkørende gylleudlægger Reservedelsliste for Spredebom m Side Side Indholdsfortegnelse Vinge m, befæstigelse... Vinge m, drejeled

Læs mere

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste. He-Va Vip-Roller 5,4 6,3 7,3 8,2 m

Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste. He-Va Vip-Roller 5,4 6,3 7,3 8,2 m DK Overensstemmelseserklæring Brugsvejledning Reservedelsliste He-Va Vip-Roller 5,4 6,3 7,3 8,2 m Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og forstå

Læs mere

HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER

HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER HØJDEFORSKYDELIG TÅRNMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S KIMADAN A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse 3 2. Monteringsvejledning 3 3. Betjeningsvejledning

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Serie nr Årgang. Timan A/S Fabriksvej 13, hal 1 DK-6980 Tim Tlf. +45 97 330 360 CE-01 Kære kunde Tillykke med Deres nye feje- suge anlæg til VPM3400

Læs mere

Rebell classic. Kompakt tallerkenharve

Rebell classic. Kompakt tallerkenharve Kompakt tallerkenharve Med REBELL classic tallerkenharve tilbyde Köckerling en kompakt tallerkenharve til den øverlig jordbearbejdning. Denne tallerkenharve har en yderst kompakt opbygning med intrigeret

Læs mere

Cultimax. DK 650/800/900 cm Serie no.: XXXX

Cultimax. DK 650/800/900 cm Serie no.: XXXX DK 650/800/900 cm Serie no.: 0100 - XXXX Type 650/800/900 cm Tillykke med Deres nye Cultimax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Ratoon XL. DK Faste tænder eller NSH Serie nr: 100-XXX

Ratoon XL. DK Faste tænder eller NSH Serie nr: 100-XXX DK Faste tænder eller NSH Serie nr: 100-XXX Type Faste tænder/nsh Tillykke med Deres nye Ratoon XL. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brakpudser - plæneklipper, 16 HK benzin Varenr.: 90 36 773 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer R 41 R 4 RW 4 til traktorer fra 60 til 110 hk Let liftmonteret vendeplov Enkelt, kompakt og økonomisk Grégoire Bessons know-how og erfaring gør R4 serien

Læs mere

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner

Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. +45 9823 6266 Fax. +45 9823 6144 Manual BSH 50 Industribåndslibemaskiner EU overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013

Kort vejledning. Joker 6 / 8 HD. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Udgave: 07/2013 Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Art.: 80740604 da Udgave: 07/2013 Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Kort vejledning Joker 6 / 8 HD Første idriftsættelse Tilpasning af slangetilkobling Ved første

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder

Fransgård FKR-150 BF. Håndbog DK. Kæderydder Fransgård Håndbog DK Kæderydder FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Reservdelslista till HARSØ m

Reservdelslista till HARSØ m Reservdelslista till HARSØ 16-20-24 m Droppfri släpslangspridare (med uppvik) med 2 skärringsfördelare Utgåva 2008 Original reservdels bok sidorna 34-61 Side 34 af 61 7.1 Monteringsbeslag til 16-20-24

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

Brugsanvisning SOLUS Tipvogn

Brugsanvisning SOLUS Tipvogn Brugsanvisning SOLUS Tipvogn Lisenborgvej 6, 6900 Skjern Dato: 27/11-2009 Brugsanvisning Side: 2 af 7 1. Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning 1.1 Brugsanvisning. ADVARSEL: Vær opmærksom på, at

Læs mere

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online

PÖTTINGER TERRADISC. Tallerkenharver, ny serie 1001 97+236.07.0612. Alle oplysninger online PÖTTINGER TERRADISC Tallerkenharver, ny serie 1001 Alle oplysninger online 97+236.07.0612 1 TERRADISC 3001 / 3501 / 4001 Allrounder indenfor jordbehandling Tallerkenharver fra 3,0 til 4,0 m arbejdsbredde

Læs mere

CLAAS SKÆREBORDSVOGN

CLAAS SKÆREBORDSVOGN CLAAS SKÆREBORDSVOGN LEXION 10.5 (35 fods) BETJENINGSVEJLEDNING & RESERVEDELSKATALOG A/S FASTERHOLT MASKINFABRIK EJSTRUPVEJ 22, DK-7330 BRANDE DENMARK TLF: +45 97 18 80 66 FAX: +45 97 18 80 40 LAGER: +45

Læs mere

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning

Joker. Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning Joker Kompakt tallerkenharve til stubbearbejdning og såbedstilberedning MICHAEL HORSCH: Kompakte tallerkenharver er i de senere år blevet en succesrig del af moderne jordbearbejdningsteknik. Landbrugene

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Grass-Roller 6,3 m 8,2 m

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Grass-Roller 6,3 m 8,2 m DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Grass-Roller 6,3 m 8,2 m Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion

Cruiser XL. Flad jordbehandling med perfektion Cruiser XL Flad jordbehandling med perfektion Såbeds-perfektionisten Hvad kendetegner Cruiser XL? Cruiser XL er i vores program specialisten i flad jordbehandling. Med en maksimal arbejdsdybde på 15 cm

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver, 20 T Vandret 6,5 HK benzin Varenr.: 90 36 774 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Dinco 2000. DK - 260, 300 og 380 cm fast ramme 380, 470 og 560 cm hydraulisk ramme. Serial no. 2930

Dinco 2000. DK - 260, 300 og 380 cm fast ramme 380, 470 og 560 cm hydraulisk ramme. Serial no. 2930 2000 DK - 260, 300 og 380 cm fast ramme 380, 470 og 560 cm hydraulisk ramme Serial no. 2930 DL-BO Dinco Type 260, 300, 380, 470 og 560 cm Tillykke med Deres nye Dinco nedmulder. f sikkerhedshensyn og

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Grass-Roller 6,3m 8,0m

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Grass-Roller 6,3m 8,0m DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Grass-Roller 6,3m 8,0m Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at genne mlæse denne brugervejledning grundig og forstå sikkerhedsanvisningerne.

Læs mere

Väderstad Cultus. Bugseret stubharve

Väderstad Cultus. Bugseret stubharve Bugseret stubharve Justerbar arbejdsdybde - Cultus er opbygget med hydraulisk dybderegulering ned til 25cm dybde. Stor fleksibilitet - Cultus kan udrustes med flere forskellige spidser, så der kan laves

Læs mere

CLAAS SKÆREBORDSVOGN LEXION (20-30 fod)

CLAAS SKÆREBORDSVOGN LEXION (20-30 fod) CLAAS SKÆREBORDSVOGN LEXION (20-30 fod) IGANGSÆTNINGSVEJLEDNING & RESERVEDELSKATALOG A/S FASTERHOLT MASKINFABRIK EJSTRUPVEJ 22, DK-7330 BRANDE DENMARK TLF: +45 97 18 80 66 FAX: +45 97 18 80 40 LAGER: +45

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

SG600. Brugervejledning. Med illustreret reservedelsliste (vedlagt som bilag)

SG600. Brugervejledning. Med illustreret reservedelsliste (vedlagt som bilag) SG600 Brugervejledning Med illustreret reservedelsliste (vedlagt som bilag) Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 1 Brugervejledning for

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043847 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 302 ccm benzinmotor. Maskinen har 6 fremadgående gear, 2 bakgear og en arbejdsbredde på 76 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

LANDBRUG. www.nolako.dk. Tlf. 5570 0201. NOLAKO A/S - Kornbuen 4 - DK-4700 Næstved - CVR.nr.: 32261795 Mail: tj@nolako.dk

LANDBRUG. www.nolako.dk. Tlf. 5570 0201. NOLAKO A/S - Kornbuen 4 - DK-4700 Næstved - CVR.nr.: 32261795 Mail: tj@nolako.dk www.nolako.dk Tlf. 5570 0201 NOLAKO A/S - Kornbuen 4 - DK-4700 Næstved - CVR.nr.: 32261795 Mail: tj@nolako.dk Hydraulisk Rundballetang Komplet med cylinder slanger, lynkoblinger og eurobeslag. Pulverlakeret

Læs mere

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle

MaxiRoll 2008. den fleksible tromle MaxiRoll 2008 den fleksible tromle Med MaxiRoll 2008 sender DALBO en ny generation tromler på markedet. MaxiRoll 2008 er en særdeles kraftig tromle, der via de mangeartede udstyrsmuligheder kan bruges

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

PARKLAND MASKINFABRIK A/S

PARKLAND MASKINFABRIK A/S GreenLine Combi-trailer Type SCH360 TP230 PARKLAND MASKINFABRIK A/S Driftsinstruktion og Reservedelsliste ParkLand Maskinfabrik A/S, Vejlemosevej 14, DK-4160 Herlufmagle 1 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Goliat tallerkenharve. Reservedelskatalog 3,0 m 4,0 m 4,8 m 5,6 m

Goliat tallerkenharve. Reservedelskatalog 3,0 m 4,0 m 4,8 m 5,6 m Goliat tallerkenharve Reservedelskatalog 3,0 m 4,0 m 4,8 m 5,6 m CMN Goliat tallerkenharve, indholdsfortegnelse Side 1 Side Bagerste ramme 2 Led hængsel 3 Stang 4 Chassis 4,0 m 5 Hjulaksel 6 Anordning

Læs mere