Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap"

Transkript

1 DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og forstå sikkerhedsanvisningerne. N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: Fax:

2 2

3 Indholdsfortegnelse EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 4 MASKINBESKRIVELSE... 5 ANVENDELSESOMRÅDER... 5 KONTROL VED MODTAGELSE... 6 KLARGØRING AF MASKINEN... 6 SIKKERHEDSANVISNINGER... 7 GENERELT... 7 TRANSPORT PÅ OFFENTLIG VEJ... 8 FORAKSELBELASTNING... 8 SIKKERHED OG ANVISNINGER OMKRING HYDRAULIKANLÆG... 8 SIKKERHEDS- OG ANDRE MÆRKNINGER PÅ MASKINEN... 9 TEKNISKE SPECIFIKATIONER / DATA REKLAMATIONER UDFOLDNING - SAMMENFOLDNING TILKOBLING, LIFTOPHÆNGT TILKOBLING, BUGSERET TRANSPORT FRAKOBLING, LIFTOPHÆNGT FRAKOBLING, BUGSERET INDSTILLING OG JUSTERING DYBDE JUSTERING AF VALSEN AFSKRABER VEDLIGEHOLDELSE SMØRING RESERVEDELE: MIDTERRAMME SIDELED SIDELEDSLÅS VALSEBOM JÆVNEBOM TAND SPIDSER JÆVNE TALLERKEN/TAND VALSER AFSKRABER HYDRAULIK SIDELED EKSTRA UDSTYR STØTTEHJUL BUGSERINGSSÆT HYDRAULIK TIL BUGSERINGSSÆT KANTUDSTYR BREMSER HYDRAULISK BREMSE TRYKLUFTSBREMSE LYS LYGTESÆT LYGTESÆT: ELDIAGRAM NOTER

4 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING i henhold til Rådets maskindirektiv 2006/42/EF gældende fra og med den 29. December 2009 HE-VA ApS N. A. Christensensvej 34, DK-7900 Nykøbing Mors erklærer herved, at nedenstående maskine er fremstillet i overensstemmelse med Rådets direktiv 2006/42/EF. Erklæringen omfatter følgende produkt: Triple Tiller 4,0m 5,0m Nykøbing d. 01. juni 2011 Villy Christiansen Undertegnede er også ansvarlig for udarbejdelse af det tekniske dossier for ovennævnte maskine. 4

5 Maskinbeskrivelse Anvendelsesområder Effektiv stubbearbejdning til alle behov Triple-Tiller er det ideelle stubredskab til mindre og mellemstore landbrug, som ønsker et alsidigt stubredskab til såvel traditionel stubbehandling samt dybdegående bearbejdning (0-30 cm) ved f.eks. pløjefri dyrkning. Alle Triple-Tiller modellerne har en 3-bullet harveramme konstrueret i 100x100x8mm profilrør samt en rammehøjde på 85 cm. Ét af nøglepunkterne på Triple-Tiller er tandsporafstanden på kun 25 cm, som sikrer en perfekt opharvning og jordløsning under alle forhold. Med arbejdsbredder fra 3,0 m til 5,0 m og muligheden for at vælge Triple-Tiller som liftophængt eller bugseret harve, kan den tilpasses traktorer fra 100 HK. Unik tand: som med mekanisk dobbeltfjeder opnår udløsertryk på 455 kg. Dette sikrer effektiv harvning fra 0-30 cm dybde i selv de hårdeste jordtyper. Standard slidspids med det unikke konkave design "mixer" jorden perfekt, hvorved en optimal sammenblanding af jord samt planterester opnås. Vendbar og højdejusterbar spids på 75 x 12 mm sikrer optimal harvning på mange hektar mellem tandspidsskifte. V-Profil valser: Ø600 mm pakkervalse giver en optimal gennemskæring af overfladen og efterlader en ideel sammenpakket og - mere vigtigt - en vejrbestandig overflade. V-Profilen er en takket ring af presset stål med skulderprofil, som sørger for aggressiv knusning af jordknolde på tunge jorde og en optimal sammenpakning af lettere jorde. Der er justerbare afskrabere imellem ringene, som sikrer en effektiv pakning under alle forhold. T-Profil: Ø600 mm pakkervalse pakker jorden effektivt og skaber en god kontakt mellem jord og afgrøderester, hvilket giver en optimal materialenedbrydning. Med pakkervalsens T-profil sikres en effektiv sammenpakning af jorden samt en stor bæreevne på løse og sandede jordtyper, hvilket gør Triple- Tiller harven dybdestabil. T-profil valsen holdes ren med afskrabere monteret mellem ringene. Svær rørvalse: Ø550 mm svær rørvalse - fremstillet af kraftige profilrør - anbefales kun til løse jordtyper. Rørvalsen giver en god dybdestyring og kræver lille løftebehov ved liftophængte Triple-Tiller modeller Tandsporjævner: Tandsporjævnerophænget er monteret på pakkervalsen, hvorved jævnerredskabet er uafhængig af harvedybden. 5

6 Kontrol ved modtagelse Klargøring af maskinen Kontrollér : maskinen for eventuelle beskadigelser. transportskader på maling udbedres. hydraulikslangerne for snit- eller klembeskadigelser. Efterse at de øvrige hydraulikkomponenter ikke er beskadiget under transporten. at rammekonstruktionen ikke har lidt overlast. at transporthjulene er fastspændte og i orden. efterse lufttrykket i henhold til tekniske specifikationer. at alle slidspidser er intakte. at alle afstandsclips for dybdejustering medfølger maskinen. trafiklysanlæg afprøves (hvis monteret) Kontrollér tilspænding: af hjulbolte 386 Nm flange for trækøje 6stk bolte 541 Nm Funktionskontrol af hele maskinen (traktor kræves): hæve sænke hydraulisk udfolding spindel justérbare jævne tallerkener/tænder spindel justérbare støttehjul valser/afskraber 6

7 Sikkerhedsanvisninger Generelt Maskinen må ikke igangsættes, hvis der befinder sig udsatte personer** indenfor farligt område.* Når der befinder sig udsatte personer indenfor farligt område (f.eks. ved indstilling, vedligeholdelse eller til- og frakobling), skal følgende punkter være opfyldt: Maskinen skal være sænket ned til fast underlag. Hydraulikken skal være aflastet. Traktoren skal være stoppet og nøglen fjernet fra tændingen. Føreren skal sikre sig, at der under brugen ikke er udsatte personer indenfor farligt område. * Farligt område: På og under maskinen indenfor en afstand af 10m fra maskinen. **Udsat person: Enhver person, der helt eller delvis befinder sig i farligt område De fleste uheld, der sker i forbindelse med maskinens arbejde, transport og vedligeholdelse, skyldes tilsidesættelse af de mest elementære sikkerhedsbestemmelser. Derfor er det af største betydning, at enhver, der arbejder med maskinen, nøje overholder de sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger, der er gældende for selve maskinen. Maskinen må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med dette arbejde, og tillige er bekendte med de faremomenter, der kan opstå. PAS PÅ! Roterende dele og løsthængende tøj er en farlig kombination. VIGTIG! I forbindelse med nedstyrtningsfare er det direkte livsfarligt med personophold på maskinens stativ/ramme, når maskinen er i drift efterspændt en traktor. 7

8 Transport på offentlig vej Før transport på offentlige veje kontrolleres, at maskinens sammenkobling med traktoren er i overensstemmelse med de gældende færdselslove. (tilladt totalvægt, tilladt akselbelastning, transportbredde, lygter, advarselsskilte, bremser.) VIGTIGT: Kontrollér at transportlåsene er nede og dermed låser sideleddene Forakselbelastning Efter montering af maskinen og ved max. belastning, skal traktorens styreegenskaber være sikret. Undersøg at forakslen er tilstrækkelig belastet. Forakselbelastningen skal mindst udgøre 20% af traktorens vægt. Tilladt akselbelastning og tilladt totalvægt for traktoren skal altid overholdes. OBS! Køre-, styre-, og bremseegenskaber påvirkes af den efterhængte maskinkombination. Sikkerhed og anvisninger omkring hydraulikanlæg Det maksimale tilladte arbejdstryk er 225 bar. Det tilrådes, at mærke koblingsparterne ved hydrauliske forbindelser mellem traktor og redskab, så fejlbetjening udelukkes Ved søgning efter lækager skal der pga. fare anvendes egnede hjælpemidler. (Beskyttelsesbriller, arbejdshandsker m.m.) Hydraulikolie under højt tryk kan trænge gennem huden og forårsage alvorlige skader. Ved skader søges omgående læge. Infektionsfare! Før arbejdet med hydraulikanlægget sænkes maskinen til fast underlag. Trykket fjernes fra anlægget, motoren standses, tændingsnøglen fjernes. Hydraulikslangerne kontrolleres regelmæssigt, dog mindst hver 6. måned med hensyn til revner, slid m.m. Defekte slanger udskiftes omgående. Levetiden for hydraulikslanger er max. 5 år. Nye hydraulikslanger skal svare til fabrikantens krav. 8

9 Sikkerheds- og andre mærkninger på maskinen Læs nøje instruktionsbogen igennem før maskinen tages i brug og overhold sikkerhedsanvisningerne Sørg for at der ikke er mennesker i maskinens farlige område, under ud- og sammenfoldning. Nummerskilt med maskinnummer og produktionsår. Indikationsmærkat for maskinens hydrauliksystemer. Rød: Transporthjul op/ned Blå: Sammenfoldning til/fra transport/arbejdsstilling Grøn: Hydraulisk dybdejustering Efterspænd alle bolte efter kort tids brug. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder vore garantiforpligtelser. Maximale tilspændingsmomenter i Nm. med oliesmurt gevind Metrisk gevind Kvalitet 8.8 Kvalitet 10.9 Kvalitet 12.9 M M M M M M M

10 Tekniske specifikationer / data 4,0m 5,0m Arbejdsbredde: 4,0m 5,0m Transportbredde: 2,48m 2,48m Maskinlængde: 6,9m 6,9m Hjulmontering: 400/60 x 15,5 PLY 400/60 x 15,5 PLY Dæktryk: 4 bar / 60 p.s.i. 4 bar / 60 p.s.i. Antal hydraulikudtag: Hydrauliktryk (minimum): Olietype: Eltilslutning: Arbejdshastighed (anbefalet): 3 stk dobb.-virkende 190 bar Hydro Texaco HD32 12 Volt 6-12 Km/t Arbejds- Bredde Model Antal tænder Transport bredde Kraftbehov HK Svær rørvalse Vægt kg T-profil valse V-profil valse 4,00 m 16 2,48 m liftophængt 5,00 m 20 2,48 m ,00 m 16 2,48 m Bugseret 5,00 m 20 2,48 m Reklamationer Reklamationer udføres på forhandlers værksted indenfor normal arbejdstid. Maskiner der indleveres til reklamationsarbejde skal indleveres rengjort. 10

11 Udfoldning - Sammenfoldning Kontrollér, at de fra fabrikken monterede hanlynkoblinger passer i traktorens hunlynkoblinger. Ved ud- og sammenfoldning af harven skal der holdes stille på vandret underlag 1. Tilkobling, liftophængt 2. Udfoldning, liftophængt 1. Traktoren bakkes tilbage til maskinen og spændes på. 2. Alle hydraulikslangerne monteres på traktorens udtag. 3. Maskinen løftes til max. transporthøjde. 4. Støtteben hæves. 1. Sideleddene foldes helt sammen (blå), imod stop på midterrammen, således at låsepalerne er aflastet. 2. Når sideleddene nu foldes ud, åbnes låsepalerne først, hvorefter sideleddene folder sig ud. 3. Når sideleddene er helt foldet ud, slippes hydraulikhåndtaget, og maskinen er klar til brug. 1. Tilkobling, bugseret 2. Udfoldning, liftophængt 1. Traktoren bakkes tilbage til maskinen. 2. Alle hydraulikslangerne monteres på traktorens udtag. 3. Der sættes nu tryk på stjært- og hjulcylinderen (rød), således at stjærten løftes op til passende højde. 4. Derefter bakkes traktoren tilbage, og maskinen spændes på. 5. Nu hæves maskinen til max. højde, og støtteben hæves. 1. Sideleddene foldes helt sammen (blå), imod stop på midterrammen, således at låsepalerne er aflastet. 2. Når sideleddene nu foldes ud, åbnes låsepalerne først, hvorefter sideleddene folder sig ud. 3. Når sideleddene er helt foldet ud, slippes hydraulikhåndtaget, og maskinen er klar til brug. 11

12 Transport 1. Maskinen hæves til max. transporthøjde. 2. Der sættes nu tryk på folde-cylinderne, og sideleddene foldes helt i top. 3. Man SKAL sikre sig, at låsepalerne har låst sideleddene. 4. Nu er maskinen sikret og klar til transport. Frakobling, liftophængt 1. Maskinen sættes ned på fast underlag, og alle hydraulikslangerne aflastes. 2. Støtteben sænkes. 3. Nu kan maskinen frakobles. Frakobling, bugseret 1. Maskinen sænkes ned på fast underlag. 2. Støtteben sænkes. 3. Stjært- og hjulcylinderen (rød) justeres, så træknaglen er løs. 4. Nu kan maskinen frakobles. 5. Traktoren køres lidt frem, hvorefter alle hydraulikslangerne aflastes. VIGTIGT: Sæt maskinen på fast underlag og aflast hydraulikken, før maskinen forlades. 12

13 Indstilling og justering 1 2 Dybde justering af valsen 1. Ved maskinens levering er der fra fabrikkens side, påsat farvede afstandsclips (pos 1) 2. Disse clips kan nemt tages af med hånden og derved kan man justere valsens arbejdsdybde. 3. Aftagene clips kan med fordel sættes på røret (pos. 2), når de ikke anvendes. 2 På stjært cylinderen anvendes clipsene til at justere maskinens vandrette position i kombination med cylinderne på valserne. 13

14 Afskraber Triple-Tiller er udstyret med afskraber af specialstål imellem ringe ved V-Profilvalse. Centrering af afskraber tjekkes dagligt, for at undgå unødig slid og for at opnå optimalt skrabereffekt. Den korekte højdejustering af afskraberne er 1-2 mm fra valsens bund. 14

15 Vedligeholdelse Smøring DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Efter de første 10 timers drift efterspændes alle maskinens bolte. ( Se tilspændingsmomenter på side 9) Slanger, fittings og cylindre efterses for eventuelle utætheder og efterspændes. Kontroller jævnligt, at alle bolte er spændte. Før vinteropbevaring smøres alle maskinens smøresteder, derefter vaskes maskinen og smøres. Ved vask med højtryksrenser undgå da at sprøjte direkte på kuglelejerne. Efter vask kan maskinen evt. indsprøjtes i rustbeskyttende olie. Ved smøring, vedligeholdelse og reparation skal Triple-Tiller sænkes, traktoren bremses og motoren standses. De typiske smøresteder er omkring valsen, spindel, sideled og valsebommens arme. Smørestederne skal smøres efter 10 timers drift og før/efter rengøring for at presse evt. vand og snavs ud. Smøresteder på maskinen er placeret, ved bevægelige dele samt ved kuglelejer og cylindere. XO XO X XO X X XO X X X X X X X X X X X X X X X X X Bemærk! XO De dobbelttætnede kuglelejer i valsen bør dog kun smøres hvert 20. time og med 1-2 slag for ikke at presse tætningsringene ud. Vigtigt! Hydrauliksystemet er påfyldt olietype Hydro Texaco HD32 15

16 Reservedele: Midterramme DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Midterramme Støtteben Plastprop f/profilrør 70x70x3, sort A Støttebensnagle Ø16 L= Hårnålesplit Ø B Liftarmsnagle KAT III, Ø37 L= Traktorsplit Bolt M8x Dækplade til rørhoder Rørholder dobbelt Ø14/Ø

17 Sideled sideledslås 17

18 Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Sideled, højre Sideled, venstre Sideled, højre Sideled, venstre Smørenippel M G Nagle Ø40 L=255 med påsvejst hovede Bøsning til naglehoved Bolt M12x G Nagle Ø40 L=115 med på svejst hovede Cylinder 90/40x600 m. bøsning på svejst firkant flange Pakningssæt 90/ G Nagle Ø40 L=194G Firkant flange med bøsning Ø40, Bolt M16x Facetskive Ø Låsemørtik M Samlet pal, venstre Samlet pal, højre Cylinder 40/25x80 enkeltvirkende med fjeder retur a Pakningssæt 40/ Bolt M16x Bolt M16x Bolt M16x Shim 5 mm Shim 4 mm Shim 3 mm Shim 0,5mm - - Antal af justerings shims varierer fra maskine til maskine 18

19 Valsebom Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Valsebom, højre Valsebom, venstre Valsebom, højre Valsebom, venstre G Nagle Ø40 L=155 med påsvejst hovede G Nagle Ø30 L=170 med påsvejst hoved G Nagle Ø30 L=95 med påsvejst hovede Bøsning til naglehovede Bolt M12x Cylinder 80/40x80 Ø Pakningssæt 80/40 mm Rørholder Ø14/Ø Topplade til rørholder Bolt M8x Afstandsclips 6,2 mm, blå Afstandsclips 9,4 mm, rød Afstandsclips 18,8 mm, gul Afstandsclips 31,6 mm, sort Afstandsclips 50,8 mm, sølv

20 Jævnebom Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Jævnebom, venstre Jævnebom, højre Jævnebom, venstre Jævnebom, højre Bolt M16x Komplet spindel Bolt M20x Bøsning BK 30x5 L= Facetskive Ø Låsemøtrik M Bolt M20x Bolt M20x Smørenippel M

21 Tand 21

22 Pos Varenummer Betegnelse Antal pr. tand Skaft Skaftbeslag Tandfæste Sideplade for skaft, V Sideplade for skaft, H Fjeder Fjeder hus Spændebeslag Bræddebolt 3/4NC-2A Pivotbolt Stålsætskrue 5/8NCx Stålsætskrue 5/8NCx2-3/ Stålsætskrue 5/8NCx3-1/ Stålsætskrue 3/4NCx2-1/ Facetskive ¾ Bræddebolt 5/8NCx1-1/ Facetskive 1/ Stålbolt 1NCx Stålmøtrik ¾ Stålmøtrik 1/ Afstandsbøsning 9/16x Facetskive 5/ Stålmøtrik 5/ I-presbøsning Facetskive ¾ Bøsning Facetskive 3/ Stålmøtrik 5/ Fjeder beslag Stålmøtrik ¾ Komplet tand, venstre (numre: 1-31) Komplet tand, højre (numre: 1-31) 1 22

23 Spidser 23

24 Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Standard spids, venstre a Standard spids, højre Vredet muldplade, venstre a Vredet muldplade, højre Lige muldplade Mejselspids, 75mm Vingeskær, 210mm Låsefjeder Adapter PB-bolt M12x med møtrik Skive Ø13/37x

25 Jævne tallerken/tand 25

26 Pos Varenummer Betegnelse Antal pr. ben Antal pr. ben Stilk, højre/venstre 1 1a Stilk, venstre 1 1b Stilk, højre Spændeplade Gummi rundsnor Ø35 L= Forsat skive Ø45/71, Tætnings kassette Ø Låsering I Ø Leje Ø Afstandsbøsning Nav 1 2 9a Repsæt inkl nav Skive Ø Klemlåsemøtrik M O-ring Ø80/ Takket tallerken Ø400 med 6 huller Bræddebolt M10x Låsemøtrik M Låsemøtrik M Facetskive M Stålbolt M12x Komplet stilk H/V (pos 1-18) Komplet stilk H (pos 1b-18) Komplet stilk V (pos 1a-18) Reparationssæt inkl. nav Tandholder, tand 60x10, bulle 70x Stålbolt M12x Facetskive M Låsemøtrik M12, fzb DIN Jævnertand med sliddel, 60x10 mm, venstre Jævnertand med sliddel, 60x10 mm, højre Sliddel 70x10 mm PB-bolt M12x f/vendbar spids incl M12 møtrik kval Låsemøtrik M12, fzb DIN

27 Valser 27

28 Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m V-profil valse 1935 mm V-profil valse 2435mm Leje komplet UCF 312 (Ø60) Bolt M20 x Facetskive Ø Låsemøtrik M Aksel 1935mm Ø60 CK Aksel 2435mm Ø60 CK T-profil ring single T-profil ring smal/bred Stopring m/bolte Bolt M10x (sætbolt) Svær rørvalse 1935 mm Svær rørvalse 2435 mm 2 28

29 Afskraber 29

30 Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Afskraberbom, venstre Afskraberbom, højre Afskraberbom, venstre Afskraberbom, højre Låsemøtrik M Facetskive Ø Dragbånd M16x200x100x Dragbånd M10x50x70x50 (inkl låsemøtrik og facetskiver Spændeplade 30x3 L= Afskraber dobbelt (profil valse) a Afskraber single til (V-profil valse) Facetskive Ø Låsemøtrik M Kort afskraber (til T-profil valse) Lang afskraber (til T-profil valse) Spændestykke 50x70 32x Stålbolt M12x Låsemøtrik M Facetskive M

31 Hydraulik Sideled DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Cylinder 90/40x600 m. bøsning på svejst firkant flange 2 2 1a Pakningssæt 90/ Indskruning, vinkel 10-3/8 BSP Cylinder 40/25x80 enkeltvirkende med fjeder retur 1 1 3a Pakningssæt 40/ Sekvensventil, justerbar Indskruning, lige Ø10x1/2 BSP Stilbar T 10L Formonteret med O-ring Hydraulikslange 1010mm ¼ st/st Hydraulikslange 5640 mm ¼ st/st Lynkobling ½, han Indskruning lige Ø12x1/2 BSP Hydraulik slange 500 mm st/st Hydraulik slange 1130 mm st/st Drøvling Ø1mm Samler T Stilbar T10L Stilbar vinkel 10mm 2 2 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 31

32 Valsebom Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Cylinder 80/40x80 Ø a Pakningssæt 80/40 mm Indskruning, vinkel 10-3/8 BSP Samler T Hydraulikslange 5640 mm ¼ st/st Lynkobling ½, han Indskruning lige Ø12x1/2 BSP Hydraulikslange 2300 mm ¼ st/st Hydraulikslange 2500 mm ¼ st/st 0 4 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 32

33 Ekstra udstyr Støttehjul DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Hjul AW 10.2/80 x 12/10 TL Sølv 5/80/ Navmøtrik M12x1,5 NV22mm Navbolt M12x1,5x36 mm Nav Afstandsstykke Kugleleje RS YC Olietætningsring Ø45/62x Skive Ø45/71, Aksel Gaffel for støttehjul

34 Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Stålbolt M20x , fzb Facetskive 20mm, fzb Låsemøtrik M20, fzb DIN Stålbolt M24x , fzb Facetskive 24mm, fzb Låsemøtrik M24, fzb DIN Stålbolt M30x150, Facetskive 30mm, fzb Låsemøtrik M30, fzb Styr for støttehjul Stålbolt M16x60mm, 8.8 fzb Facetskive 16mm, fzb Låsemøtrik M16, fzb DIN Cylinderholder Inderrør Spindel Aksialleje Ø Yderrør Håndsving Låsebøjle Ø Spændestift Ø8x Stålbolt M30x Facetskive 30mm, fzb Låsemøtrik M

35 Bugseringssæt 35

36 Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Stjært forstærket Træk komplet, prodsøje Ø50, svær, drejelig Bolt M20x Facetsive Ø Låsemøtrik M Parkering f/hydraulikslanger Afstandsclips, 6,2mm, blå Afstandsclips, 9,4mm, rød Afstandsclips, 18,8mm, gul Afstandsclips, 31,6mm, sort Afstandsclips, 50,8mm, sølv Cylinder 90/40x280 Ø35/Ø32, a Pakningssæt 90/ B Nagle Ø37 L=129 Liftarmsnagle KAT.III Traktorsplit, Ø11,5 Ø60ring Smørrenippel M G Nagle Ø35 L=153 m/påsvejst hoved Låsebøsning for naglehoved for M12 bolt Bolt M12x Hjulstel Hjulstel med bremsenav Lysbom Cylinder svejst for hjulstel 90/40x a Pakningssæt 90/ G Nagle Ø40 L=108 påsvejst hoved G Nagle Ø30 L=90 m/påsvejst hoved G Nagle Ø40 L=363 m/påsvejst hoved Bøsning Glidebøsning Ø40/44 L= Lygteholder, venstre Lygteholder, højre M16x Facetskive Ø

37 Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Låsemøtrik M Advarselstrekant Bolt M5x FacetskiveØ Låsemøtrik M Fælg Dæk 400/60x 15,5-14 ply Komplet hjul 400/60 x 15,5 14ply Nav 1700 kg, M18/ inkl. Møtrikker Nav med bremse 3750 kg TVZ 300Gx90 indv cylinder b Navmøtrik M18x1, c Navbolt M18x1, d Navkapsel Ø d Navkapsel Ø80 (bremsenav)

38 Hydraulik til bugseringssæt Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Cylinder 90/ a Pakningssæt 90/ Cylinder svejst for hjulstel 90/40x a Pakningssæt 90/ Indskruning, vinkel 12-3/8 BSP Stilbat T12L Formonteret med O-ring Stilbar vinke 12mm Lynkobling ½, han Indskruning lige Ø12x1/2 BSP Hydraulik slange 3320 mm 3/8 st/st Hydraulik slange 3520 mm 3/8 st/st Hydraulik slange 2025 mm sst/st 2 2 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 38

39 Kantudstyr 39

40 Pos Varenummer Betegnelse Højre Venstre Teleskoprør m/flange Tandholder 1 1 2a Plastprop 70x70x3, sort Bolt M12x Facetskive Ø Låsemøtrik M Spændestykke for tand Springboardtand 80x10 kort Bolt M12x Bolt M12x Konsol på højre kantudstyr 1-10a Konsol på venstre kantudstyr Forsat skive Ø45/71, Tætnings kassette Ø Låsering I Ø Leje Ø Afstandsbøsning Låsemøtrik M Nav a Reparationssæt inkl nav Skive Ø Klemlåsemøtrik M O-ring Ø80/ Takket tallerken Ø400 med 6 huller Bræddebolt M10x a Facetskive Ø Komplet højre kantudstyr m/tallerkenjævner Komplet venstre kantudstyr m/tallerkenjævner Komplet sæt h/v kantudstyr m/tallerkenjævner Jævnertand med sliddel, 60x10 mm, venstre Jævnertand med sliddel, 60x10 mm, højre Sliddel 70x10 mm

41 Pos Varenummer Betegnelse Højre Venstre Låsemøtrik M12 fzb, DIN PB-bolt M12x Komplet højre kantudstyr m/jævnetand Komplet venstre kantudstyr m/jævnetand Komplet sæt h/v kantudstyr med jævnetænder

42 Bremser DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Hydraulisk bremse Pos. Vare nr. Betegnelse 4,0 m 5,0 m Nav med bremse (indv cylinder) Hydraulikslange 500mm ¼ st/ Samler 10mm Hydraulikslange 710mm ¼ st/st SamlerT Hydraulikslange 5000mm ¼ st/st Indskruning, lige 10-1/2 BSP Lynkobling, han E402 ½ 1 1 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 42

43 Trykluftsbremse 43

44 Pos. Vare nr. Betegnelse m/kunststofrør til membrancyl. m/gummislange til membrancyl Membrancylinder Slangestuds M16x1,5 m/ Ø12 studs Prøvetilslutning, lige M16x1, Bonded seal PP Monteringssæt, kort gaffel Indskruning, lige M16x1,5, Ø15 slange Relæventil M22x1, Indskruning, lige M22x1,5, Ø15 slange Indskruning, lige M22x1,5, Ø10 slange Kunststofrør Ø10x1mm Kunststofrør Ø15x1,5mm Slange Ø14,5x5mm Slangestuds M22x1,5, m/ø12 studs Indstiksbøsning f/rør Ø10x1,5mm Indstiksbøsning f/rør Ø15x1,5mm Bremsekraftregulator M22x1, Anhængerbremseventil M22x1, Prop Løsnerventil Skotforskruning, lige M16x1,5+M22x1, Filter M22x1, Slangekobling M22x1,5 (rød) Slangekobling M22x1,5 (gul) Vinkelstuds M22x1, Trykluftsbeholder 40ltr Afvandingsventil Beholderophæng Trykring M22x1, O-ring M22x1, Spændebånd mm

45 Lys Lygtesæt 45

46 Pos. Vare nr. Betegnelse 4,0 m 5,0 m Bolt M5x Facetskive Ø Låsemøtrik M Beslag f/lygteboks Bolt M6x Facetskive Ø Låsemøtrik M Lygteboks (venstre) Lygteboks (højre) Baglygte (komplet) Glas f/baglygte Pære f/blinklygte 12V 1x21W BA15s Pære f/bag- og stoplygte 12V 1x21/5W BAY 15d Refleks (hvid) m/gevindtap og møtrik Refleks (rød) m/hul Refleks (gul) m/gevindtap og møtrik Markeringslygte (V+H) Glas f/markeringslygte (hvid) Glas f/markeringslygte (rød) Pære f/markeringslygte 12V 10W BA15s Skrue M5x Kabel 5 x 1 mm², venstre Kabel 5 x 1 mm², højre Samleboks 105x105x Forskruning PG11 m/møtrik Kabel 5 x 1 mm² Kabel 5 x 1 mm² Stik 7 polet DIN ISO Monterings beslag Lysbom Advarselstrekant

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT

SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S. m / KIMADANLIFT SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S / NF 8000 S m / KIMADANLIFT marts 2009 1 THYREGOD A/S NF 6000 S THYREGOD A/S NF 6000 S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for SORTJORDNEDFÆLDER NF 6000 S + KIMADANLIFT Fremstillingsdato:

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

force strength intelligence

force strength intelligence KNOW-HOW factory force strength intelligence Dag og nat altid klar til brug Nr. 1 i modeller og power Adskillige grunde til at stubfræse En stub tiltrækker affald Indholdsfortegnelse Traktor pto drevet

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Liftophængte skiveslåmaskiner

Liftophængte skiveslåmaskiner Liftophængte skiveslåmaskiner SB SM SMF SB-skiveslåmaskiner SB-skiveslåmaskiner er udstyret med den glatte JF knivbjælke. JF knivbjælken er kendetegnet ved: Egenskaber: Helt glat underside: JF knivbjælken

Læs mere

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter.

AVN Hydraulik. Vi er lagerførende af hydraulikkomponenter fra nogle af verdens førende producenter. AVN Hydraulik AVN Hydraulik er i dag et stærkt team på godt 30 dygtige medarbejdere. Vi har eksisteret siden 1978 og er en del af AVN Gruppen. Hovedkontoret på 2.000 m² ligger i Brøndby, hvor vi har lager,

Læs mere

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9

Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Michael Holm sidst opdateret onsdag, 11 januar 2012 side 1 af 9 Skift af venstre forhjulsleje på Citroen Berlingo 1.8i årgang 2000 Haynes er skrevet til biler, som ikke er rustne. Her kommer en praktisk

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

Slanger og Fittings. Sep.15

Slanger og Fittings. Sep.15 Sep.15 Slanger og Fittings Indhold Referencelister...04 Forskellige standarder...05 Pressemål...06 Slanger og tilbehør Slanger og rør Hydraulikslanger...06 Hydraulikrør...06 Slangeovertræksstrømpe...07

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Strukturskader markbrugets store problem

Strukturskader markbrugets store problem Strukturskader markbrugets store problem Planteavlsafdelingen afholder demonstration på Bramstrup Videncenter, Bramstrup 1, 5792 Årslev tirsdag den 8. oktober 2013. Kl. 13.00 bydes der velkommen, og de

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Kvalitets-sliddele til plove og harver

Kvalitets-sliddele til plove og harver Kvalitets-sliddele til plove og harver Se priser på shop.mi.dk Sliddele kan også købes online på shop.mi.dk Harvedele Sliddele til efterharvetand Varenummer Varenavn Længde (mm) Bredde (mm) Pris sb 210329101

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com

Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT. www.onjtractors.com Traktorer Traktorer EU TYPE- GOD- KENDT www.onjtractors.com Traktorer ONJ traktoren er meget fleksibel og er optimal for alle der har et behov for den store traktors anvendelse og muligheder, men ikke

Læs mere

LIFTER DANMARK ApS www.lifterdanmark.dk Tlf.: 86 72 22 88 Sakseløftevogne Lift-Rite og LIFTER LIFT-RITE LEE 1000, elektrisk -er ligesom LEH 1000 en svensk fremstillet kvaltets el - sakseløftevogn, hvor

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning

Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Manuel palleløfter model BF Brugsanvisning Dansk oversættelse Ningbo Ruyi Joint Stock Co.,Ltd 656 North Taoyuan Road, Ninghai 315600, Zhejiang, P.R. China EF-overensstemmelseserklæring I overensstemmelse

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1

05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 1 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 2 CULTILINE 2 05-12-288 20P CUTILINE.qxd 6/01/06 8:50 Page 3 Alt i udstyr til den perfekte såning : SULKY er

Læs mere

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer

TOP RAILING. Glasværn Gelændersystemer TOP RAILING Glasværn Gelændersystemer MAB TOP RAILING SYSTEM -en rigtig løsning til ethvert formål! Top Railing Systemerne er det rigtige produkt valg, til alle værn løsninger, hvor æstetik, flot udseende,

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

CLC stubharver. Harver til effektiv stubbearbejdning

CLC stubharver. Harver til effektiv stubbearbejdning CLC stubharver Harver til effektiv stubbearbejdning Kverneland stubharver Uanset jordtype, så findes der altid en CLC! CLC Evo CLC Evo Wings 2 CLC pro CLC pro Classic 3 CLC pro Cut Det rigtige grundlag

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Afb. jordskovl Gr. lll. Bredde ca. mm 830 975 1.890. Højde ca. mm 560 560 675. Dybde ca. mm 770 770 780. Indhold ca. ltr.

Afb. jordskovl Gr. lll. Bredde ca. mm 830 975 1.890. Højde ca. mm 560 560 675. Dybde ca. mm 770 770 780. Indhold ca. ltr. FRONTLÆSSE-REDSKABER VIPPEAUTOMATIK Leveres med vippebeslag Staldskovl Leveres med vippebeslag Med aftip-dæmpningsfjeder Passende til type Gr. ll og Gr. lll Afb. jordskovl Gr. lll Gr. II Gr. III Staldskovl

Læs mere

Privatleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 7 Privatleasing JF/07.13

Privatleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 7 Privatleasing JF/07.13 Privatleasing Når din leasingbil skal retur Side 1 af 7 Privatleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør

Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør Reparations Tips Kompetence fra den Originale udstyrs leverandør GKN Driveline er verdens førende leverandør af komponenter og systemer til transmissioner til bilindustrien. Vores globale markeds førende

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30, 0L/30, 80L/30, 0L/30,

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

PJ Production Produktprogram 2010

PJ Production Produktprogram 2010 PJ Production Produktprogram 2010 Indhold: CPU-holder Tilbehør til CPU-holder Kabelbakke Rekvisitskuffe Opbevaring og udtræk til laptop Fladskærmsbeslag Projektorophæng Kabelgennemføring og div. Svingarm

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

BUZZ 1, 2 og 5 (HMI-nr. 25178, 27054 og 49822)

BUZZ 1, 2 og 5 (HMI-nr. 25178, 27054 og 49822) BUZZ 1, 2 og 5 (HMI-nr. 25178, 27054 og 49822) Ved sidelæns forflytning: 1. Slå stolens armlæn () for at lette forflytningen. 2. Slå armlænet ned igen, når brugeren sidder bekvemt på stolen. 3. Til urolige

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13

Erhvervsleasing. Når din leasingbil skal retur. Side 1 af 8 Erhvervsleasing JF/07.13 Erhvervsleasing Når din leasingbil skal retur Side 1 af 8 Erhvervsleasing Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Her gennemgås bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41

Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Praktiskprøve TLF. 40 54 32 41 Husk til køreprøven at medbringe: Ansøgning om kørekort, din lektionsplan, dit pas og evt. din dåbsattest. Har du opholdstilladelse, evt. tidligere udstedt kørekort, eller

Læs mere