Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap"

Transkript

1 DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Triple Tiller 4 5 m hydraulisk sammenklap Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse denne brugervejledning grundig og forstå sikkerhedsanvisningerne. N. A. Christensensvej 34 DK-7900 Nykøbing Mors Tel: Fax:

2 2

3 Indholdsfortegnelse EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING... 4 MASKINBESKRIVELSE... 5 ANVENDELSESOMRÅDER... 5 KONTROL VED MODTAGELSE... 6 KLARGØRING AF MASKINEN... 6 SIKKERHEDSANVISNINGER... 7 GENERELT... 7 TRANSPORT PÅ OFFENTLIG VEJ... 8 FORAKSELBELASTNING... 8 SIKKERHED OG ANVISNINGER OMKRING HYDRAULIKANLÆG... 8 SIKKERHEDS- OG ANDRE MÆRKNINGER PÅ MASKINEN... 9 TEKNISKE SPECIFIKATIONER / DATA REKLAMATIONER UDFOLDNING - SAMMENFOLDNING TILKOBLING, LIFTOPHÆNGT TILKOBLING, BUGSERET TRANSPORT FRAKOBLING, LIFTOPHÆNGT FRAKOBLING, BUGSERET INDSTILLING OG JUSTERING DYBDE JUSTERING AF VALSEN AFSKRABER VEDLIGEHOLDELSE SMØRING RESERVEDELE: MIDTERRAMME SIDELED SIDELEDSLÅS VALSEBOM JÆVNEBOM TAND SPIDSER JÆVNE TALLERKEN/TAND VALSER AFSKRABER HYDRAULIK SIDELED EKSTRA UDSTYR STØTTEHJUL BUGSERINGSSÆT HYDRAULIK TIL BUGSERINGSSÆT KANTUDSTYR BREMSER HYDRAULISK BREMSE TRYKLUFTSBREMSE LYS LYGTESÆT LYGTESÆT: ELDIAGRAM NOTER

4 EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING i henhold til Rådets maskindirektiv 2006/42/EF gældende fra og med den 29. December 2009 HE-VA ApS N. A. Christensensvej 34, DK-7900 Nykøbing Mors erklærer herved, at nedenstående maskine er fremstillet i overensstemmelse med Rådets direktiv 2006/42/EF. Erklæringen omfatter følgende produkt: Triple Tiller 4,0m 5,0m Nykøbing d. 01. juni 2011 Villy Christiansen Undertegnede er også ansvarlig for udarbejdelse af det tekniske dossier for ovennævnte maskine. 4

5 Maskinbeskrivelse Anvendelsesområder Effektiv stubbearbejdning til alle behov Triple-Tiller er det ideelle stubredskab til mindre og mellemstore landbrug, som ønsker et alsidigt stubredskab til såvel traditionel stubbehandling samt dybdegående bearbejdning (0-30 cm) ved f.eks. pløjefri dyrkning. Alle Triple-Tiller modellerne har en 3-bullet harveramme konstrueret i 100x100x8mm profilrør samt en rammehøjde på 85 cm. Ét af nøglepunkterne på Triple-Tiller er tandsporafstanden på kun 25 cm, som sikrer en perfekt opharvning og jordløsning under alle forhold. Med arbejdsbredder fra 3,0 m til 5,0 m og muligheden for at vælge Triple-Tiller som liftophængt eller bugseret harve, kan den tilpasses traktorer fra 100 HK. Unik tand: som med mekanisk dobbeltfjeder opnår udløsertryk på 455 kg. Dette sikrer effektiv harvning fra 0-30 cm dybde i selv de hårdeste jordtyper. Standard slidspids med det unikke konkave design "mixer" jorden perfekt, hvorved en optimal sammenblanding af jord samt planterester opnås. Vendbar og højdejusterbar spids på 75 x 12 mm sikrer optimal harvning på mange hektar mellem tandspidsskifte. V-Profil valser: Ø600 mm pakkervalse giver en optimal gennemskæring af overfladen og efterlader en ideel sammenpakket og - mere vigtigt - en vejrbestandig overflade. V-Profilen er en takket ring af presset stål med skulderprofil, som sørger for aggressiv knusning af jordknolde på tunge jorde og en optimal sammenpakning af lettere jorde. Der er justerbare afskrabere imellem ringene, som sikrer en effektiv pakning under alle forhold. T-Profil: Ø600 mm pakkervalse pakker jorden effektivt og skaber en god kontakt mellem jord og afgrøderester, hvilket giver en optimal materialenedbrydning. Med pakkervalsens T-profil sikres en effektiv sammenpakning af jorden samt en stor bæreevne på løse og sandede jordtyper, hvilket gør Triple- Tiller harven dybdestabil. T-profil valsen holdes ren med afskrabere monteret mellem ringene. Svær rørvalse: Ø550 mm svær rørvalse - fremstillet af kraftige profilrør - anbefales kun til løse jordtyper. Rørvalsen giver en god dybdestyring og kræver lille løftebehov ved liftophængte Triple-Tiller modeller Tandsporjævner: Tandsporjævnerophænget er monteret på pakkervalsen, hvorved jævnerredskabet er uafhængig af harvedybden. 5

6 Kontrol ved modtagelse Klargøring af maskinen Kontrollér : maskinen for eventuelle beskadigelser. transportskader på maling udbedres. hydraulikslangerne for snit- eller klembeskadigelser. Efterse at de øvrige hydraulikkomponenter ikke er beskadiget under transporten. at rammekonstruktionen ikke har lidt overlast. at transporthjulene er fastspændte og i orden. efterse lufttrykket i henhold til tekniske specifikationer. at alle slidspidser er intakte. at alle afstandsclips for dybdejustering medfølger maskinen. trafiklysanlæg afprøves (hvis monteret) Kontrollér tilspænding: af hjulbolte 386 Nm flange for trækøje 6stk bolte 541 Nm Funktionskontrol af hele maskinen (traktor kræves): hæve sænke hydraulisk udfolding spindel justérbare jævne tallerkener/tænder spindel justérbare støttehjul valser/afskraber 6

7 Sikkerhedsanvisninger Generelt Maskinen må ikke igangsættes, hvis der befinder sig udsatte personer** indenfor farligt område.* Når der befinder sig udsatte personer indenfor farligt område (f.eks. ved indstilling, vedligeholdelse eller til- og frakobling), skal følgende punkter være opfyldt: Maskinen skal være sænket ned til fast underlag. Hydraulikken skal være aflastet. Traktoren skal være stoppet og nøglen fjernet fra tændingen. Føreren skal sikre sig, at der under brugen ikke er udsatte personer indenfor farligt område. * Farligt område: På og under maskinen indenfor en afstand af 10m fra maskinen. **Udsat person: Enhver person, der helt eller delvis befinder sig i farligt område De fleste uheld, der sker i forbindelse med maskinens arbejde, transport og vedligeholdelse, skyldes tilsidesættelse af de mest elementære sikkerhedsbestemmelser. Derfor er det af største betydning, at enhver, der arbejder med maskinen, nøje overholder de sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger, der er gældende for selve maskinen. Maskinen må kun betjenes, vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med dette arbejde, og tillige er bekendte med de faremomenter, der kan opstå. PAS PÅ! Roterende dele og løsthængende tøj er en farlig kombination. VIGTIG! I forbindelse med nedstyrtningsfare er det direkte livsfarligt med personophold på maskinens stativ/ramme, når maskinen er i drift efterspændt en traktor. 7

8 Transport på offentlig vej Før transport på offentlige veje kontrolleres, at maskinens sammenkobling med traktoren er i overensstemmelse med de gældende færdselslove. (tilladt totalvægt, tilladt akselbelastning, transportbredde, lygter, advarselsskilte, bremser.) VIGTIGT: Kontrollér at transportlåsene er nede og dermed låser sideleddene Forakselbelastning Efter montering af maskinen og ved max. belastning, skal traktorens styreegenskaber være sikret. Undersøg at forakslen er tilstrækkelig belastet. Forakselbelastningen skal mindst udgøre 20% af traktorens vægt. Tilladt akselbelastning og tilladt totalvægt for traktoren skal altid overholdes. OBS! Køre-, styre-, og bremseegenskaber påvirkes af den efterhængte maskinkombination. Sikkerhed og anvisninger omkring hydraulikanlæg Det maksimale tilladte arbejdstryk er 225 bar. Det tilrådes, at mærke koblingsparterne ved hydrauliske forbindelser mellem traktor og redskab, så fejlbetjening udelukkes Ved søgning efter lækager skal der pga. fare anvendes egnede hjælpemidler. (Beskyttelsesbriller, arbejdshandsker m.m.) Hydraulikolie under højt tryk kan trænge gennem huden og forårsage alvorlige skader. Ved skader søges omgående læge. Infektionsfare! Før arbejdet med hydraulikanlægget sænkes maskinen til fast underlag. Trykket fjernes fra anlægget, motoren standses, tændingsnøglen fjernes. Hydraulikslangerne kontrolleres regelmæssigt, dog mindst hver 6. måned med hensyn til revner, slid m.m. Defekte slanger udskiftes omgående. Levetiden for hydraulikslanger er max. 5 år. Nye hydraulikslanger skal svare til fabrikantens krav. 8

9 Sikkerheds- og andre mærkninger på maskinen Læs nøje instruktionsbogen igennem før maskinen tages i brug og overhold sikkerhedsanvisningerne Sørg for at der ikke er mennesker i maskinens farlige område, under ud- og sammenfoldning. Nummerskilt med maskinnummer og produktionsår. Indikationsmærkat for maskinens hydrauliksystemer. Rød: Transporthjul op/ned Blå: Sammenfoldning til/fra transport/arbejdsstilling Grøn: Hydraulisk dybdejustering Efterspænd alle bolte efter kort tids brug. Hvis dette ikke overholdes, bortfalder vore garantiforpligtelser. Maximale tilspændingsmomenter i Nm. med oliesmurt gevind Metrisk gevind Kvalitet 8.8 Kvalitet 10.9 Kvalitet 12.9 M M M M M M M

10 Tekniske specifikationer / data 4,0m 5,0m Arbejdsbredde: 4,0m 5,0m Transportbredde: 2,48m 2,48m Maskinlængde: 6,9m 6,9m Hjulmontering: 400/60 x 15,5 PLY 400/60 x 15,5 PLY Dæktryk: 4 bar / 60 p.s.i. 4 bar / 60 p.s.i. Antal hydraulikudtag: Hydrauliktryk (minimum): Olietype: Eltilslutning: Arbejdshastighed (anbefalet): 3 stk dobb.-virkende 190 bar Hydro Texaco HD32 12 Volt 6-12 Km/t Arbejds- Bredde Model Antal tænder Transport bredde Kraftbehov HK Svær rørvalse Vægt kg T-profil valse V-profil valse 4,00 m 16 2,48 m liftophængt 5,00 m 20 2,48 m ,00 m 16 2,48 m Bugseret 5,00 m 20 2,48 m Reklamationer Reklamationer udføres på forhandlers værksted indenfor normal arbejdstid. Maskiner der indleveres til reklamationsarbejde skal indleveres rengjort. 10

11 Udfoldning - Sammenfoldning Kontrollér, at de fra fabrikken monterede hanlynkoblinger passer i traktorens hunlynkoblinger. Ved ud- og sammenfoldning af harven skal der holdes stille på vandret underlag 1. Tilkobling, liftophængt 2. Udfoldning, liftophængt 1. Traktoren bakkes tilbage til maskinen og spændes på. 2. Alle hydraulikslangerne monteres på traktorens udtag. 3. Maskinen løftes til max. transporthøjde. 4. Støtteben hæves. 1. Sideleddene foldes helt sammen (blå), imod stop på midterrammen, således at låsepalerne er aflastet. 2. Når sideleddene nu foldes ud, åbnes låsepalerne først, hvorefter sideleddene folder sig ud. 3. Når sideleddene er helt foldet ud, slippes hydraulikhåndtaget, og maskinen er klar til brug. 1. Tilkobling, bugseret 2. Udfoldning, liftophængt 1. Traktoren bakkes tilbage til maskinen. 2. Alle hydraulikslangerne monteres på traktorens udtag. 3. Der sættes nu tryk på stjært- og hjulcylinderen (rød), således at stjærten løftes op til passende højde. 4. Derefter bakkes traktoren tilbage, og maskinen spændes på. 5. Nu hæves maskinen til max. højde, og støtteben hæves. 1. Sideleddene foldes helt sammen (blå), imod stop på midterrammen, således at låsepalerne er aflastet. 2. Når sideleddene nu foldes ud, åbnes låsepalerne først, hvorefter sideleddene folder sig ud. 3. Når sideleddene er helt foldet ud, slippes hydraulikhåndtaget, og maskinen er klar til brug. 11

12 Transport 1. Maskinen hæves til max. transporthøjde. 2. Der sættes nu tryk på folde-cylinderne, og sideleddene foldes helt i top. 3. Man SKAL sikre sig, at låsepalerne har låst sideleddene. 4. Nu er maskinen sikret og klar til transport. Frakobling, liftophængt 1. Maskinen sættes ned på fast underlag, og alle hydraulikslangerne aflastes. 2. Støtteben sænkes. 3. Nu kan maskinen frakobles. Frakobling, bugseret 1. Maskinen sænkes ned på fast underlag. 2. Støtteben sænkes. 3. Stjært- og hjulcylinderen (rød) justeres, så træknaglen er løs. 4. Nu kan maskinen frakobles. 5. Traktoren køres lidt frem, hvorefter alle hydraulikslangerne aflastes. VIGTIGT: Sæt maskinen på fast underlag og aflast hydraulikken, før maskinen forlades. 12

13 Indstilling og justering 1 2 Dybde justering af valsen 1. Ved maskinens levering er der fra fabrikkens side, påsat farvede afstandsclips (pos 1) 2. Disse clips kan nemt tages af med hånden og derved kan man justere valsens arbejdsdybde. 3. Aftagene clips kan med fordel sættes på røret (pos. 2), når de ikke anvendes. 2 På stjært cylinderen anvendes clipsene til at justere maskinens vandrette position i kombination med cylinderne på valserne. 13

14 Afskraber Triple-Tiller er udstyret med afskraber af specialstål imellem ringe ved V-Profilvalse. Centrering af afskraber tjekkes dagligt, for at undgå unødig slid og for at opnå optimalt skrabereffekt. Den korekte højdejustering af afskraberne er 1-2 mm fra valsens bund. 14

15 Vedligeholdelse Smøring DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Efter de første 10 timers drift efterspændes alle maskinens bolte. ( Se tilspændingsmomenter på side 9) Slanger, fittings og cylindre efterses for eventuelle utætheder og efterspændes. Kontroller jævnligt, at alle bolte er spændte. Før vinteropbevaring smøres alle maskinens smøresteder, derefter vaskes maskinen og smøres. Ved vask med højtryksrenser undgå da at sprøjte direkte på kuglelejerne. Efter vask kan maskinen evt. indsprøjtes i rustbeskyttende olie. Ved smøring, vedligeholdelse og reparation skal Triple-Tiller sænkes, traktoren bremses og motoren standses. De typiske smøresteder er omkring valsen, spindel, sideled og valsebommens arme. Smørestederne skal smøres efter 10 timers drift og før/efter rengøring for at presse evt. vand og snavs ud. Smøresteder på maskinen er placeret, ved bevægelige dele samt ved kuglelejer og cylindere. XO XO X XO X X XO X X X X X X X X X X X X X X X X X Bemærk! XO De dobbelttætnede kuglelejer i valsen bør dog kun smøres hvert 20. time og med 1-2 slag for ikke at presse tætningsringene ud. Vigtigt! Hydrauliksystemet er påfyldt olietype Hydro Texaco HD32 15

16 Reservedele: Midterramme DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Midterramme Støtteben Plastprop f/profilrør 70x70x3, sort A Støttebensnagle Ø16 L= Hårnålesplit Ø B Liftarmsnagle KAT III, Ø37 L= Traktorsplit Bolt M8x Dækplade til rørhoder Rørholder dobbelt Ø14/Ø

17 Sideled sideledslås 17

18 Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Sideled, højre Sideled, venstre Sideled, højre Sideled, venstre Smørenippel M G Nagle Ø40 L=255 med påsvejst hovede Bøsning til naglehoved Bolt M12x G Nagle Ø40 L=115 med på svejst hovede Cylinder 90/40x600 m. bøsning på svejst firkant flange Pakningssæt 90/ G Nagle Ø40 L=194G Firkant flange med bøsning Ø40, Bolt M16x Facetskive Ø Låsemørtik M Samlet pal, venstre Samlet pal, højre Cylinder 40/25x80 enkeltvirkende med fjeder retur a Pakningssæt 40/ Bolt M16x Bolt M16x Bolt M16x Shim 5 mm Shim 4 mm Shim 3 mm Shim 0,5mm - - Antal af justerings shims varierer fra maskine til maskine 18

19 Valsebom Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Valsebom, højre Valsebom, venstre Valsebom, højre Valsebom, venstre G Nagle Ø40 L=155 med påsvejst hovede G Nagle Ø30 L=170 med påsvejst hoved G Nagle Ø30 L=95 med påsvejst hovede Bøsning til naglehovede Bolt M12x Cylinder 80/40x80 Ø Pakningssæt 80/40 mm Rørholder Ø14/Ø Topplade til rørholder Bolt M8x Afstandsclips 6,2 mm, blå Afstandsclips 9,4 mm, rød Afstandsclips 18,8 mm, gul Afstandsclips 31,6 mm, sort Afstandsclips 50,8 mm, sølv

20 Jævnebom Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Jævnebom, venstre Jævnebom, højre Jævnebom, venstre Jævnebom, højre Bolt M16x Komplet spindel Bolt M20x Bøsning BK 30x5 L= Facetskive Ø Låsemøtrik M Bolt M20x Bolt M20x Smørenippel M

21 Tand 21

22 Pos Varenummer Betegnelse Antal pr. tand Skaft Skaftbeslag Tandfæste Sideplade for skaft, V Sideplade for skaft, H Fjeder Fjeder hus Spændebeslag Bræddebolt 3/4NC-2A Pivotbolt Stålsætskrue 5/8NCx Stålsætskrue 5/8NCx2-3/ Stålsætskrue 5/8NCx3-1/ Stålsætskrue 3/4NCx2-1/ Facetskive ¾ Bræddebolt 5/8NCx1-1/ Facetskive 1/ Stålbolt 1NCx Stålmøtrik ¾ Stålmøtrik 1/ Afstandsbøsning 9/16x Facetskive 5/ Stålmøtrik 5/ I-presbøsning Facetskive ¾ Bøsning Facetskive 3/ Stålmøtrik 5/ Fjeder beslag Stålmøtrik ¾ Komplet tand, venstre (numre: 1-31) Komplet tand, højre (numre: 1-31) 1 22

23 Spidser 23

24 Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m Standard spids, venstre a Standard spids, højre Vredet muldplade, venstre a Vredet muldplade, højre Lige muldplade Mejselspids, 75mm Vingeskær, 210mm Låsefjeder Adapter PB-bolt M12x med møtrik Skive Ø13/37x

25 Jævne tallerken/tand 25

26 Pos Varenummer Betegnelse Antal pr. ben Antal pr. ben Stilk, højre/venstre 1 1a Stilk, venstre 1 1b Stilk, højre Spændeplade Gummi rundsnor Ø35 L= Forsat skive Ø45/71, Tætnings kassette Ø Låsering I Ø Leje Ø Afstandsbøsning Nav 1 2 9a Repsæt inkl nav Skive Ø Klemlåsemøtrik M O-ring Ø80/ Takket tallerken Ø400 med 6 huller Bræddebolt M10x Låsemøtrik M Låsemøtrik M Facetskive M Stålbolt M12x Komplet stilk H/V (pos 1-18) Komplet stilk H (pos 1b-18) Komplet stilk V (pos 1a-18) Reparationssæt inkl. nav Tandholder, tand 60x10, bulle 70x Stålbolt M12x Facetskive M Låsemøtrik M12, fzb DIN Jævnertand med sliddel, 60x10 mm, venstre Jævnertand med sliddel, 60x10 mm, højre Sliddel 70x10 mm PB-bolt M12x f/vendbar spids incl M12 møtrik kval Låsemøtrik M12, fzb DIN

27 Valser 27

28 Pos Varenummer Betegnelse 4 m 5 m V-profil valse 1935 mm V-profil valse 2435mm Leje komplet UCF 312 (Ø60) Bolt M20 x Facetskive Ø Låsemøtrik M Aksel 1935mm Ø60 CK Aksel 2435mm Ø60 CK T-profil ring single T-profil ring smal/bred Stopring m/bolte Bolt M10x (sætbolt) Svær rørvalse 1935 mm Svær rørvalse 2435 mm 2 28

29 Afskraber 29

30 Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Afskraberbom, venstre Afskraberbom, højre Afskraberbom, venstre Afskraberbom, højre Låsemøtrik M Facetskive Ø Dragbånd M16x200x100x Dragbånd M10x50x70x50 (inkl låsemøtrik og facetskiver Spændeplade 30x3 L= Afskraber dobbelt (profil valse) a Afskraber single til (V-profil valse) Facetskive Ø Låsemøtrik M Kort afskraber (til T-profil valse) Lang afskraber (til T-profil valse) Spændestykke 50x70 32x Stålbolt M12x Låsemøtrik M Facetskive M

31 Hydraulik Sideled DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Cylinder 90/40x600 m. bøsning på svejst firkant flange 2 2 1a Pakningssæt 90/ Indskruning, vinkel 10-3/8 BSP Cylinder 40/25x80 enkeltvirkende med fjeder retur 1 1 3a Pakningssæt 40/ Sekvensventil, justerbar Indskruning, lige Ø10x1/2 BSP Stilbar T 10L Formonteret med O-ring Hydraulikslange 1010mm ¼ st/st Hydraulikslange 5640 mm ¼ st/st Lynkobling ½, han Indskruning lige Ø12x1/2 BSP Hydraulik slange 500 mm st/st Hydraulik slange 1130 mm st/st Drøvling Ø1mm Samler T Stilbar T10L Stilbar vinkel 10mm 2 2 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 31

32 Valsebom Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Cylinder 80/40x80 Ø a Pakningssæt 80/40 mm Indskruning, vinkel 10-3/8 BSP Samler T Hydraulikslange 5640 mm ¼ st/st Lynkobling ½, han Indskruning lige Ø12x1/2 BSP Hydraulikslange 2300 mm ¼ st/st Hydraulikslange 2500 mm ¼ st/st 0 4 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 32

33 Ekstra udstyr Støttehjul DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Hjul AW 10.2/80 x 12/10 TL Sølv 5/80/ Navmøtrik M12x1,5 NV22mm Navbolt M12x1,5x36 mm Nav Afstandsstykke Kugleleje RS YC Olietætningsring Ø45/62x Skive Ø45/71, Aksel Gaffel for støttehjul

34 Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Stålbolt M20x , fzb Facetskive 20mm, fzb Låsemøtrik M20, fzb DIN Stålbolt M24x , fzb Facetskive 24mm, fzb Låsemøtrik M24, fzb DIN Stålbolt M30x150, Facetskive 30mm, fzb Låsemøtrik M30, fzb Styr for støttehjul Stålbolt M16x60mm, 8.8 fzb Facetskive 16mm, fzb Låsemøtrik M16, fzb DIN Cylinderholder Inderrør Spindel Aksialleje Ø Yderrør Håndsving Låsebøjle Ø Spændestift Ø8x Stålbolt M30x Facetskive 30mm, fzb Låsemøtrik M

35 Bugseringssæt 35

36 Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Stjært forstærket Træk komplet, prodsøje Ø50, svær, drejelig Bolt M20x Facetsive Ø Låsemøtrik M Parkering f/hydraulikslanger Afstandsclips, 6,2mm, blå Afstandsclips, 9,4mm, rød Afstandsclips, 18,8mm, gul Afstandsclips, 31,6mm, sort Afstandsclips, 50,8mm, sølv Cylinder 90/40x280 Ø35/Ø32, a Pakningssæt 90/ B Nagle Ø37 L=129 Liftarmsnagle KAT.III Traktorsplit, Ø11,5 Ø60ring Smørrenippel M G Nagle Ø35 L=153 m/påsvejst hoved Låsebøsning for naglehoved for M12 bolt Bolt M12x Hjulstel Hjulstel med bremsenav Lysbom Cylinder svejst for hjulstel 90/40x a Pakningssæt 90/ G Nagle Ø40 L=108 påsvejst hoved G Nagle Ø30 L=90 m/påsvejst hoved G Nagle Ø40 L=363 m/påsvejst hoved Bøsning Glidebøsning Ø40/44 L= Lygteholder, venstre Lygteholder, højre M16x Facetskive Ø

37 Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Låsemøtrik M Advarselstrekant Bolt M5x FacetskiveØ Låsemøtrik M Fælg Dæk 400/60x 15,5-14 ply Komplet hjul 400/60 x 15,5 14ply Nav 1700 kg, M18/ inkl. Møtrikker Nav med bremse 3750 kg TVZ 300Gx90 indv cylinder b Navmøtrik M18x1, c Navbolt M18x1, d Navkapsel Ø d Navkapsel Ø80 (bremsenav)

38 Hydraulik til bugseringssæt Pos Varenummer Betegnelse 4,0m 5,0m Cylinder 90/ a Pakningssæt 90/ Cylinder svejst for hjulstel 90/40x a Pakningssæt 90/ Indskruning, vinkel 12-3/8 BSP Stilbat T12L Formonteret med O-ring Stilbar vinke 12mm Lynkobling ½, han Indskruning lige Ø12x1/2 BSP Hydraulik slange 3320 mm 3/8 st/st Hydraulik slange 3520 mm 3/8 st/st Hydraulik slange 2025 mm sst/st 2 2 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 38

39 Kantudstyr 39

40 Pos Varenummer Betegnelse Højre Venstre Teleskoprør m/flange Tandholder 1 1 2a Plastprop 70x70x3, sort Bolt M12x Facetskive Ø Låsemøtrik M Spændestykke for tand Springboardtand 80x10 kort Bolt M12x Bolt M12x Konsol på højre kantudstyr 1-10a Konsol på venstre kantudstyr Forsat skive Ø45/71, Tætnings kassette Ø Låsering I Ø Leje Ø Afstandsbøsning Låsemøtrik M Nav a Reparationssæt inkl nav Skive Ø Klemlåsemøtrik M O-ring Ø80/ Takket tallerken Ø400 med 6 huller Bræddebolt M10x a Facetskive Ø Komplet højre kantudstyr m/tallerkenjævner Komplet venstre kantudstyr m/tallerkenjævner Komplet sæt h/v kantudstyr m/tallerkenjævner Jævnertand med sliddel, 60x10 mm, venstre Jævnertand med sliddel, 60x10 mm, højre Sliddel 70x10 mm

41 Pos Varenummer Betegnelse Højre Venstre Låsemøtrik M12 fzb, DIN PB-bolt M12x Komplet højre kantudstyr m/jævnetand Komplet venstre kantudstyr m/jævnetand Komplet sæt h/v kantudstyr med jævnetænder

42 Bremser DK Triple Tiller 4,0 m 5,0 m 01/ Hydraulisk bremse Pos. Vare nr. Betegnelse 4,0 m 5,0 m Nav med bremse (indv cylinder) Hydraulikslange 500mm ¼ st/ Samler 10mm Hydraulikslange 710mm ¼ st/st SamlerT Hydraulikslange 5000mm ¼ st/st Indskruning, lige 10-1/2 BSP Lynkobling, han E402 ½ 1 1 Bemærk: Antal slanger og slangelængder kan variere alt efter maskintype, kontrollér derfor mål og antal inden bestilling af reservedele. 42

43 Trykluftsbremse 43

44 Pos. Vare nr. Betegnelse m/kunststofrør til membrancyl. m/gummislange til membrancyl Membrancylinder Slangestuds M16x1,5 m/ Ø12 studs Prøvetilslutning, lige M16x1, Bonded seal PP Monteringssæt, kort gaffel Indskruning, lige M16x1,5, Ø15 slange Relæventil M22x1, Indskruning, lige M22x1,5, Ø15 slange Indskruning, lige M22x1,5, Ø10 slange Kunststofrør Ø10x1mm Kunststofrør Ø15x1,5mm Slange Ø14,5x5mm Slangestuds M22x1,5, m/ø12 studs Indstiksbøsning f/rør Ø10x1,5mm Indstiksbøsning f/rør Ø15x1,5mm Bremsekraftregulator M22x1, Anhængerbremseventil M22x1, Prop Løsnerventil Skotforskruning, lige M16x1,5+M22x1, Filter M22x1, Slangekobling M22x1,5 (rød) Slangekobling M22x1,5 (gul) Vinkelstuds M22x1, Trykluftsbeholder 40ltr Afvandingsventil Beholderophæng Trykring M22x1, O-ring M22x1, Spændebånd mm

45 Lys Lygtesæt 45

46 Pos. Vare nr. Betegnelse 4,0 m 5,0 m Bolt M5x Facetskive Ø Låsemøtrik M Beslag f/lygteboks Bolt M6x Facetskive Ø Låsemøtrik M Lygteboks (venstre) Lygteboks (højre) Baglygte (komplet) Glas f/baglygte Pære f/blinklygte 12V 1x21W BA15s Pære f/bag- og stoplygte 12V 1x21/5W BAY 15d Refleks (hvid) m/gevindtap og møtrik Refleks (rød) m/hul Refleks (gul) m/gevindtap og møtrik Markeringslygte (V+H) Glas f/markeringslygte (hvid) Glas f/markeringslygte (rød) Pære f/markeringslygte 12V 10W BA15s Skrue M5x Kabel 5 x 1 mm², venstre Kabel 5 x 1 mm², højre Samleboks 105x105x Forskruning PG11 m/møtrik Kabel 5 x 1 mm² Kabel 5 x 1 mm² Stik 7 polet DIN ISO Monterings beslag Lysbom Advarselstrekant

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Brugsmanual Stama minilæsser

Brugsmanual Stama minilæsser Brugsmanual tama minilæsser aturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk tilladelse forbudt. * opyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden Læs

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN

BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN BRUGER MANUAL LOVPLIGTIGT EFTERSYN Lifte EU komformitetserklæring Korresponderende direktiv 98/37/EEC, annex 2, A Vi erklærer, at ovenfor identificerede lift, baseret på design og konstruktion fra DHOLLANDIA,

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog

den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog den danske kvalitetstrailer Trailerhåndbog www.variant.dk Data - Min trailer Model: Stelnr.: Dato for indregistrering: Registreringsnr.: Service og eftersyn Dato: Udført af: Dato: Udført af: Dato: Udført

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

HOVEDKATALOG 2015. www.prastbro.dk

HOVEDKATALOG 2015. www.prastbro.dk HOVEDKATALOG 2015 153 LEASINGFINANSIERING Præstbro Maskiner A/S og Leasing Fyn Bank A/S har indgået en aftale om leasingfinansiering af Landini traktorer og øvrige maskiner. Ved leasingfinansiering køber

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500

Betjeningsvejledning. Pumpe PS2 500 PSA2 500 Betjeningsvejledning Pumpe PS2 500 PSA2 500 DK 5000185029 03 1111 Meddelelse om ophavsret Copyright 2011 Wacker Neuson Production Americas LLC. Alle rettigheder, inklusive kopierings- og distributionsrettigheder,

Læs mere

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning

TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning tekniske hjelpemidler TA IQ FWD - RWD - MWD brukerveiledning Rigedalen 41 4626 Kristiansand Postboks 8343 4676 Kristiansand Tlf. +47 38 14 48 00 Fax +47 38 14 48 70 rehab@varodd.no www.varodd.no Artikelnummer:

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1

Renovering af Yamaha FS1 motor. Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Guide til renovering af Motor på Yamaha FS1 Data: Motor: Model 381 (Danmark) En cylinder luftkølet Boring / slaglængde: 40 x 39,7 mm Plejlstangs længde: 84 mm Slagvolumen: 49 ccm Kompression forhold: 5,2

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B

BRUGSANVISNING MB3197-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Tillykke med den nye manuelle kørestol Indledning Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 30 bliver fremstillet af Handicare Produktion AS.

Læs mere

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING

Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. Udpakning. BRUGSANVISNING DK BRUGSANVISNING Udpakning. Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye ECO Multifunktionspumpe. ECO pumpeserien er fremstillet på baggrund af den nyeste innovation og tekniske udvikling indenfor pumper, og

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

HOVEDKATALOG 2013. www.prastbro.dk

HOVEDKATALOG 2013. www.prastbro.dk HOVEDKATALOG 2013 1 LEASINGFINANSIERING Præstbro Maskiner A/S og Leasing Fyn Bank A/S har indgået en aftale om leasingfinansiering af Landini traktorer og øvrige maskiner. Ved leasingfinansiering køber

Læs mere