Håndtering af tilskadekomne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndtering af tilskadekomne"

Transkript

1 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 1 tilskadekomne Formål Formålet med uddannelsen er at øge deltagernes teoretiske kendskab og færdigheder i håndtering af tilskadekomne, således at deltageren alene, sammen med kollegaer og/eller i samarbejde ambulancemandskabet/den præhospitale lægestøtte er i stand til at yde situationsafhængig førstehjælp til de tilskadekomne i den pågældende ulykkessituation på indsatsstedet. Mål Ved afslutningen af uddannelsen skal den enkelte deltager: Kunne : - gennemføre målrettet undersøgelse af den tilskadekomne - yde en optimal førstehjælp ved større ulykker med skader der indvirker på åndedrættet - yde en optimal førstehjælp ved større ulykker med skader der indvirker på blodkredsløbet - yde en optimal førstehjælp ved skader på bevægeapparatet - yde en optimal førstehjælp ved forbrændinger, ætsninger og el-skader - yde en kvalificeret basal omsorg og psykisk støtte - anvende genoplivningsudstyr herunder give ilttilskud og betjene sug - anvende tekniske hjælpemidler i ydelsen af førstehjælpen - kunne optage, flytte og lejre tilskadekomne på båre - samarbejde i et team med andre med det formål at kunne håndtere den tilskadekomne og dennes tilstand i forhold til ulykkessituationen på den mest optimale måde og på kortest mulig tid Have forståelse af: - skadestedsledelsen og skadestedets taktiske opbygning - samarbejdet mellem ambulancetjenesten, den præhospitale lægestøtte, redningsberedskabet og politiet, samt disses kompetencefordeling på skadestedet. - kroppens respiration og kredsløb og disses styringsmekanismer - placering og funktion af de livsvigtige organer i bryst- og bughule - bevægeapparatet opbygning og funktion - kroppens funktionsvilkår i forhold til temperatur og væsketab - undersøgelse af og principper for håndtering af en tilskadekommen Indhold Samarbejdet med ambulancetjenesten på skadestedet Skadestedslære Generel håndtering af den tilskadekomne Forhold af betydning for den tilskadekomnes tilstand Forhold af betydning for skadesudviklingen hos den tilskadekomne Generelle principper for undersøgelse Generelle principper for beskyttelse og stabilisering af den tilskadekomne Generelle principper for flytning/nødflytning Ilt- og sugeudstyr Sikkerhedsbestemmelser, klargøring og retablering Ilttilskud og -dosering Sug af svælg Skader på luftveje og vejrtrækning samt førstehjælp

2 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 2 Skader på blodkredsløbet og blodcirkulationen samt førstehjælp Skader på bevægeapparatet samt førstehjælp Forbrændinger/ætsninger/el-skader Anatomi/fysiologi Årsag/virkning Symptomer/førstehjælp til de typiske skader Tekniske hjælpemidler i relation til tilstandskonstatering, monitorering og ydelse af førstehjælp Defibrillering med hjertestarter Pulsoxidmeter Andre tekniske midler Bårebetjening og bårers anvendelse Båretyper og deres anvendelsesområder Optagning Lejring Omflytning Indpakning Praktiske øvelser og rutinering Handleprøver 20 timer. Særlige bestemmelser 1. Deltagere I uddannelsen kan deltage personer, der har gennemgået 12 timers grundkursus i førstehjælp. 2. Kontrol Praktisk/mundtlig kontrol i de enkelte lektioner i uddannelsesforløbet samt en afsluttende praktisk kontrol bestående af handleprøver. 3. Uddannelsesbevis: Der udstedes uddannelsesbevis ved tilfredsstillende gennemført uddannelse jf. de generelle bestemmelser for uddannelser i redningsberedskabet. 4. Instruktørforudsætninger: Uddannet instruktør i tilskadekomne, uddannet instruktør i førstehjælp og PHTLS-uddannet, uddannet instruktør i førstehjælp og ambulanceinstruktør, uddannet instruktør i førstehjælp og amtslig uddannet nødbehandler, uddannet PHTLS-instruktør.

3 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 3 Emneoversigt for tilskadekomne Lektion Lektion Indhold Modtagelse og introduktion. Samarbejdet med ambulancetjenesten på skadestedet. Skadestedslære. Generel håndtering af den - Forhold af betydning for den tilskadekomnes tilstand. - Forhold af betydning for skadesudviklingen hos den - Generelle principper for undersøgelse. - Generelle principper for beskyttelse og stabilisering af den - Generelle principper for flytning/nødflytning. Ilt- og sugeudstyr: - Sikkerhedsbestemmelser, klargøring og retablering - Ilttilskud og dosering. - Sug af svælg. - Praktiske øvelser/rutinering. Skader på luftveje og vejrtrækning samt førstehjælp. - Anatomi/fysiologi. - Årsag/virkning. - Symptomer/førstehjælp til de typiske skader. - Praktiske øvelser/rutinering Tekniske hjælpemidler i relation til tilstandskonstatering, monitorering og ydelse af førstehjælp Defibrillering med hjertestarter Pulsoxidmeter. Andre tekniske midler Skader på blodkredsløbet og blodcirkulationen samt førstehjælp. - Anatomi/fysiologi. - Årsag/virkning. - Symptomer/førstehjælp til de typiske skader. - Praktiske øvelser/rutinering. Skader på bevægeapparatet samt førstehjælp. - Anatomi/fysiologi. - Årsag/virkning. - Symptomer/førstehjælp til de typiske skader. Praktiske øvelser/rutinering. Forbrændinger/ætsninger/el-skader: - Anatomi/fysiologi. - Årsag/virkning. - Symptomer/førstehjælp.til de typiske skader. - Praktiske øvelser/rutinering.

4 i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 4 Lektion Lektion Indhold Bårebetjening og bårers anvendelse. - Båretyper og deres anvendelsesområder. - Optagning. - Lejring. - Omflytning. - Indpakning. - Praktiske øvelser/rutinering. Praktiske handleøvelser. Praktiske øvelser/rutinering. Evaluering.

5 1 60 Modtagelse og introduktion. Uddannelsens mål, indhold, forløb og kontrol. Skadestedslære. Kompetenceforhold og samarbejde mellem ambulancetjenesten, den præhospitale lægestøtte, politiet og redningsberedskabet på skadestedet. Redningskæden. Ved lektionens afslutning skal deltageren have kendskab til ledelsen på skadestedet og skadestedets taktiske opbygning, herunder samarbejdet/afviklingen af et skadested samt hvordan ambulancetjenesten og ambulanceredningstjenesten rolle og hvordan den præhospitale lægestøtte og den præhospitale lægestøttes rolle er set i forhold til Redningsberedskabet. Endvidere skal deltageren kunne nævne redningskæden og dens opbygning. Endvidere skal deltageren være orienteret om uddannelsens mål, indhold og forløb samt kontrol. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren nævner: - Redningsberedskabets arbejdsprincipper på skadestedet samt redningsberedskabets grænseflader til ambulancetjenesten, den præhospitale lægestøtte og politiet i arbejdet på skadestedet. - Ambulancetjenestens, den præhospitale lægestøttes og politiets arbejde på skadestedet - Kompetenceforhold og samarbejde mellem ambulancetjenesten, den præhospitale lægestøtte, redningsberedskabet og politiet. - Redningskæden og dens opbygning herunder tilskuerens, alarmeringscentralens, den præhospitale lægestøttes (herunder ambulancetjenesten) samt sygehusets funktion i redningskæden. - Eksempler på opgaveløsninger i relation til konkrete skadesituationer. Håndbog om sundhedsberedskabet. Beredskabsloven. de Hovedvægten i lektionen lægges på samarbejdet mellem redningsberedskabet og ambulancetjenesten og den præhospitale lægestøtte på skadestedet. i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 5

6 2 120 Generel håndtering af den Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne håndtere den tilskadekomne ud fra dennes skader og ulykkessituationen på indsatsstedet samt selvstændigt kunne gennemføre målrettet undersøgelse af den tilskadekomne med henblik på erkendelse af de væsentligste læsioner. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren under hensyntagen til ulykkessituationen og de forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand og udviklingen i denne skader efter en undersøgelse af den tilskadekomne demonstrerer flytning og nødflytning jf. principperne herfor, samt nævner: - De forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand i såvel positiv som negativ retning. - De forhold, der kan have betydning for udviklingen i den tilskadekomnes skader i såvel positiv som negativ retning. - De generelle principper for undersøgelse af den tilskadekomne samt nævner rækkefølgen i undersøgelsesproceduren. - De generelle principper for stabilisering og beskyttelse af den tilskadekomne, herunder hvem der foretager stabilisering af hoved og kropstamme samt risikofaktorer ved kulde/varmepåvirkning. - De generelle principper for flytning af tilskadekomne, samt hvornår/på hvilket tidspunkt i indsatsarbejdet flytning er tilrådeligt og hvordan det skal foregå. - De generelle principper for nødflytning af tilskadekomne, samt hvornår nødflytning er tilrådeligt og hvordan det skal foregå. - Hvori hensigtsmæssig psykisk adfærd overfor tilskadekomne består. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. lektionens og de i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 6

7 3 120 Ilt- og sugeudstyr. Ved lektionens afslutning skal deltageren kunne anvende ilt- og sugeudstyr herunder samle og klargøre ilt- og sugeudstyr, give ilttilskud samt suge i forbindelse med håndtering af Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren med baggrund i ulykkessituationen og de forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand og udviklingen i denne skader samt efter en undersøgelse af den tilskadekomne: - Konstaterer om der er behov for sugning og/eller ilttilskud. - Klargør og samler sugeudstyret til sugning af svælg. - Anvender suget til fjernelse af sekreter fra mund og svælg før der gives kunstigt åndedræt. - Ved demonstration af sugning ikke fører spidsen længere ned end den kan ses. - Klargør og samler iltudstyr samt indstiller det til rigtig dosering i forhold til den tilskadekomnes tilstand. - Indstiller flowmeteret på det anviste og på fantom demonstrerer ilttilskud gennem maske, lommemaske og/eller kateter. - På anmodning kan klargøre iltudstyret til brug for den præhospitale lægestøtte ved at påsætter rigtig maskestørrelse og rubenspose eller ventilationspose samt indstille flowmeteret på det anviste. - Efterlever sikkerhedsbestemmelser for anvendelse af ilt- og sugeudstyr. Samt nævner: - Principperne for iltbehandling og sugning.. Brugervejledninger for ilt- og sugeudstyr. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. lektionens og de i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 7

8 4 240 Skader på luftveje og vejrtrækning samt førstehjælp. Ved lektionens afslutning skal deltageren med baggrund i ulykkessituationen og den tilskadekomnes tilstand kunne yde situationsbestemt og målrettet førstehjælp til tilskadekomne med akut opståede skader på luftveje og/eller skader der har indflydelse på den tilskadekomnes vejrtrækning. Endvidere skal deltageren have kendskab til åndedrættets anatomi og fysiologi, til årsag, virkning og symptomer for de typiske skader der berører luftvejene og/eller vejrtrækningen hos tilskadekomne på et skadested. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren med baggrund i ulykkessituationen og de forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand og udviklingen i dennes skader samt efter en undersøgelse af den tilskadekomne: - Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til skader på centralnervesystemet. - Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til blødning mellem hjernehinden og hjernen. - Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til åbent og lukket kraniebrud. - Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til skader på rygsøjlen. - Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til skader på brystkassen, brystvæggen og/eller lungerne. Samt nævner: - Opbygningen og virkemåden af åndedrættet. - De typiske skader på luftvejene og de typiske skader, der kan have indflydelse på vejrtrækningen samt deres symptomer. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. lektionens og de i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 8

9 5 60 Tekniske hjælpemidler i relation til tilstandskonstatering, monitorering og ydelse af førstehjælp. Ved lektionens afslutning skal deltageren være orienteret om hjertestarter, defibrillering og pulsoxymeter som hjælpemidler i relation til tilstandskonstatering, monitorering og ydelsen af førstehjælp Endvidere skal deltageren være orienteret om andre tekniske hjælpemidler til tilstandskonstatering, monitorering og/eller ydelse af førstehjælp som beredskabet eller beredskabets daglige samarbejdspartnere råder over. Brugervejledninger for de tekniske hjælpemidler. Ingen kontrol, da lektionen er en orientering om hjertestarter, defibrillering og pulsoxymeter samt eventuelle andre tekniske hjælpemidler. i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 9

10 6 120 Skader på blodkredsløbet og blodcirkulationen samt førstehjælp. Ved lektionens afslutning skal deltageren med baggrund i ulykkessituationen og den tilskadekomnes tilstand kunne yde situationsbestemt og målrettet førstehjælp til tilskadekomne med akut opståede skader på blodkredsløbet og/eller skader der har indflydelse på den tilskadekomnes blodcirkulation. Endvidere skal deltageren have kendskab til blodkredsløbets anatomi og fysiologi, til årsag, virkning og symptomer for de typiske skader der berører blodkredsløbet og/eller blodcirkulationen hos tilskadekomne på et skadested. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren med baggrund i ulykkessituationen og de forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand og udviklingen i dennes skader samt efter en undersøgelse af den tilskadekomne: - Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til større blødninger fra blodårer ved om muligt at anlægge fast og eventuelt trykforbinding - Om muligt imerer shock ved at standse blødninger, lægge den tilskadekomne ned, støtte/hæve det beskadigede område, beskytte mod klima og tale beroligende til den - Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til skader i maveregionen. - Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til skader på hjertet. Samt nævner: - Opbygningen og virkemåden af blodkredsløbet. - Placering og funktion af de livsvigtige organer i bryst- og bughulen. - De typiske skader på blodkredsløbet og de typiske skader, der kan have indflydelse på blodcirkulationen samt deres symptomer. - At shock er et blodtryksfald, der skyldes faldende blodmængde eller udvidelse af kredsløbet. - De forskellige former for shock samt stadierne i et blødningsshock. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. lektionens og de Forbrændinger og ætsninger gennemgås særskilt lektion 8. i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 10

11 7 120 Skader på bevægeapparatet samt førstehjælp. Ved lektionens afslutning skal deltageren med baggrund i ulykkessituationen og den tilskadekomnes tilstand kunne yde situationsbestemt og målrettet førstehjælp til tilskadekomne med akut opståede skader på bevægeapparatet. Endvidere skal deltageren have kendskab til bevægeapparatets anatomi og fysiologi, til årsag, virkning og symptomer for de typiske skader der berører bevægeapparatet hos tilskadekomne på et skadested samt hvordan komplikationer i forbindelse med skader på bevægeapparatet imeres. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren med baggrund i ulykkessituationen og de forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand og udviklingen i dennes skader samt efter en undersøgelse af den tilskadekomne: - Kan konstatere forstuvninger, ledskred og/ eller brud hos den - Ved forstuvninger yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp ved hjælp af RICE-princippet. - Ved ledskred yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp ved hjælp af RICE-princippet og om muligt fiksering af leddet. - Ved brud på ekstremiteterne yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp ved anlæggelse af til formålet egnet fikseringsmateriale samt imerer shock. Samt nævner: - Opbygningen og virkemåden af bevægeapparatet. - De typiske skader på bevægeapparatet og deres symptomer. - Sikkerhedsbestemmelser for anlæggelse af forbindinger og fikseringsmateriel. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Brugervejledninger for fikseringsmaterialer. lektionens og de i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 11

12 8 60 Forbrændinger, ætsninger og elskader. Ved lektionens afslutning skal deltageren med baggrund i ulykkessituationen og den tilskadekomnes tilstand kunne yde situationsbestemt og målrettet førstehjælp til tilskadekomne med akut opståede skader som følge af forbrændinger, ætsninger, el-skader samt hvilke komplikationer der kan opstå. Endvidere skal deltageren have kendskab til anatomi og fysiologi i forhold til forbrændinger og ætsninger, til årsag, virkning og symptomer for de typiske skader som følge af forbrændinger eller ætsninger hos tilskadekomne på et skadested. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren med baggrund i ulykkessituationen og de forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand og udviklingen i dennes skader samt efter en undersøgelse af den tilskadekomne: - Kan konstatere ætsninger og deres udbredelse. - Kan konstatere forbrændinger og deres udbredelse samt dybde. - Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til forbrændinger. - Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til ætsninger. - Yder situationsbestemt og målrettet førstehjælp til el-skader. - Er bevidst om muligheden for underafkøling ved koldtvandsbehandling og tager højde for dette. Samt nævner: - Virkemåden af forbrændinger, ætsninger og el-skader. - Forhold der har betydning i forhold til den tilskadekomne og forbrændingers, ætsningers og el-skaders virkning på denne. - De typiske skader som følge af forbrændinger, ætsninger og el-skader deres symptomer. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. lektionens og de i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 12

13 9 120 Bårebetjening og bårers anvendelse. Ved lektionens afslutning skal deltageren med baggrund i ulykkessituationen og den tilskadekomnes tilstand kunne optage og lejre tilskadekomne på båre samt være i stand til at skærme den tilskadekomne mod klimaet gennem indpakning og kunne omflytte den tilskadekomne mellem forskellige lejer. Endvidere skal deltageren være orienteret om båretyper der anvendes af ambulancetjenesten og den præhospitale lægestøtte samt hvordan de anvendes. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren med baggrund i ulykkessituationen og de forhold, der kan have betydning for den tilskadekomnes tilstand og udviklingen i dennes skader: - Sammen med kollegaer, ambulancemandskab og/eller den præhospitale lægestøtte optager den tilskadekomne på båre under hensyntagen til den ydede førstehjælp. - Om påkrævet indpakker den tilskadekomne så skånsomt som muligt i tæpper eller lignende for at beskytte mod klimaet, og det gøres under hensyntagen til den tilskadekomnes skader, tilstand og den ydede førstehjælp. - Ud fra den tilskadekomnes skader, tilstand og den ydede førstehjælp vælger den bedst egnede lejringsmetode for den tilskadekomne og lejrer den tilskadekomne på en så optimal måde som muligt. - Sammen med kollegaer, ambulancemandskab og/eller den præhospitale lægestøtte er i stand til om nødvendigt at løfte, vende og omflytte den tilskadekomne under hensyntagen til den tilskadekomnes skader, tilstand og den ydede førstehjælp. - Sammen med kollegaer, ambulancemandskab og/eller den præhospitale lægestøtte er i stand til at transportere den tilskadekomne på båren under hensyntagen til den tilskadekomnes skader, tilstand og den ydede førstehjælp. lektionens og de i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 13

14 Praktiske handleprøver. Evaluering. Ved lektionens afslutning skal deltageren have gennemført handleprøver med feedback fra. Endvidere skal deltagerne have haft mulighed for at evaluere det gennemgået uddannelsesforløb. Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren med baggrund i det hidtidige uddannelsesstof har gennemført og handlet tilfredsstillende i 4 dre handleprøver. Brugervejledninger for materiel i uddannelsen. Førstehjælpsbog godkendt af Dansk Førstehjælpsråd. Praktiske handleprøver med deltageren. Hver handleprøve skal bestå af flere forskellige momenter fra undervisningen på en sådan måde, at viden og færdigheder fra de forskellige lektioner er blevet kombineret. i redningsberedskabet 5. del, afsnit 7b, side 14

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Velkommen til Frivilligcenter Hedehusene Praktiske forhold Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Rygning: I rygeomåde ved indgangen Udenfor

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan

Færdselsrelateret førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik-

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2005 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Grundkursus i førstehjælp

Grundkursus i førstehjælp Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser i redningsberedskabet 5. del, afsnit 6, side 1 Grundkursus i førstehjælp Formål Formålet med uddannelsen er, at deltagerne tilegner sig teoretisk forståelse

Læs mere

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning

Færdselsrelateret førstehjælp Modul a 4 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning

Livreddende førstehjælp Modul a 3 timer Instruktørvejledning Instruktøren: Skal selv udarbejde sin egen lektionsplan med en detaljeret planlægning af de enkelte emner, der bør være så aktiverende for kursisten som muligt, der skal lægges vægt på praktiske opgaver

Læs mere

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan

Livreddende førstehjælp. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Læs mere

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2009 Den årlige obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet ved de kommunale

Læs mere

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013

F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 HOVEDSTADSREGIONENS UDDANNELSESFORUM Vester Voldgade 100, 1. 1552 København V Tlf. 7940 4900 www.dgi.dk/huf Maj 2013 F Ø R S T E H J Æ L P S - K U R S E R 2013 GENEREL INFORMATION OM KURSERNE Hovedstadsregionens

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6, nov 2006 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Rutinering i livreddende førstehjælp B 1 Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat

Læs mere

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan

Førstehjælp ved sygdomme Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6 Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan

Vedligeholdelse i førstehjælp Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 7 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp A. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet er at

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp C Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan

Rutinering i livreddende førstehjælp B Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker,

Læs mere

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9

Vedligeholdelse i førstehjælp og hjertestarter. Uddannelsesplan. Side 1 af 9 Uddannelsesplan Side 1 af 9 Uddannelsesplan Formål Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016

FØRSTEHJÆLP. Kursuskatalog 2016 FØRSTEHJÆLP Kursuskatalog 2016 INDHOLD BASISUDDANNELSER Førstehjælp ved hjertestop 4 timer Kurset henvender sig til alle der har et ønske om at kunne bistå i tilfælde af et hjertestop. TILVALG TIL BASISUDDANNELSER

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2016 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan

Førstehjælp ved tilskadekomst. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 8, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 1 Uddannelsesplan Side 1 af 6, maj 2009 på manuelt niveau Håndtering af tilskadekomne og førstehjælp Side 2 Uddannelsesplan Formål Formålet

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2006 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal

Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal Bekendtgørelse om personel i redningsberedskabet BEK nr 41 af 21/01/1998 (Gældende) Personel i det kommunale redningsberedskab 21. Personel, der skal udføre opgaver inden for det kommunale redningsberedskab,

Læs mere

Digeberedskabsuddannelse

Digeberedskabsuddannelse Bestemmelser funktionsbestemte uddannelser FBUDD, JUL 2003 i redningsberedskabet 2. del, afsnit 52, side 1 Digeberedskabsuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren udsætninger at

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 07-01-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde første hjælp? Det er vi nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge første hjælp? Altid Vi skræddersyer

Læs mere

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008

Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Retningslinier for Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2008 Den Obligatoriske Vedligeholdelsesuddannelse Indsats har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne hos den enkelte brandmand,

Læs mere

KURSUS I FØRSTEHJÆLP

KURSUS I FØRSTEHJÆLP SØREN BRANDT KURSUS I FØRSTEHJÆLP FØRSTEHJÆLP FOR BØRN DE KÆRE BØRN 2010 n HUMLEMARKEN 10, ST. MF. 3060 ESPERGÆRDE TLF. 20 76 41 90 E MAIL: SOREN@FORSTEHJAELP.EU KURSUS I FØRSTEHJÆLP 2 FØRSTEHJÆLP FOR

Læs mere

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn.

Tilmelding sker via www.efteruddannelse.dk for AMU-uddannelserne. For de øvrige kurser sker tilmeldingen via skolens hjemmeside www.sosufyn. Social- og Sundhedsskolen Fyn Efter- og videreuddannelse Vestre Stationsvej 8-10 5000 Odense C Telefon 63 10 27 00 E-mail kursus@sosufyn.dk www.sosufyn.dk Frste hjælp Uddannelser i førstehjælp Vi vil med

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser

Kursuskatalog Førstehjælpskurser Kursuskatalog skurser 2015 1 Modulopbygning af vores førstehjælpskurser Kurserne er opbygget af moduler á 4 timers varighed. Kalaallit Røde Korsiat udbyder de nye kompetencegivende uddannelses niveauer

Læs mere

DentalKurser - kontakt os i dag!

DentalKurser - kontakt os i dag! 09-04-2015(23) DentalKurser - kontakt os i dag! Er I på klinikken klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Hvornår kan man bruge førstehjælp? Altid Vi skræddersyr kurserne

Læs mere

Fagplan for. Førstehjælp

Fagplan for. Førstehjælp Titel lang: Førstehjælp Titel kort: FØHJ Fagplan for Førstehjælp A. Mål: Ved uddannelsens afslutning skal soldaten kunne standse en ulykke, give livreddende førstehjælp, alarmere telefonisk, give almindelig

Læs mere

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog

BEREDSKAB JAMMERBUGT. Kursuskatalog Kursuskatalog BEREDSKAB JAMMERBUGT Side 2 Indhold Førstehjælp, lavt niveau... 5 Førstehjælp, mellem niveau... 7 Førstehjælp til børn... 9 Hjerte-Lunge-Redning (HLR)...11 Livreddende førstehjælp... 13 Førstehjælp

Læs mere

Supplerende behandlingspladsassistentuddannelse vedligeholdelse

Supplerende behandlingspladsassistentuddannelse vedligeholdelse i redningsberedskabet 2. del, afsnit 9.b, side 1 Supplerende behandlingspladsassistentuddannelse vedligeholdelse Nærværende uddannelsesplan er ændret i forhold til skift i terminologi fra venteplads til

Læs mere

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013

Kursuskatalog Førstehjælpskurser 2012-2013 Kursuskatalog skurser 2012-2013 under arktiske forhold Formål: Mål: Indhold: Formålet med kursus er at give deltagerne teoretisk kendskab og praktisk viden og kunnen i førstehjælp. Ved kursets afslutning

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører:

Hjerte-Lunge-Redning. Tlf. (+298) 23 58 00 Teldupost: tbs@tbs.fo. Uddannelsesplan. Formål: Mål: Indhold: Tid: Særlige bestemmelser: Instruktører: 1 Hjerte-Lunge-Redning Uddannelsesplan Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis.

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis. Hvad kan vi tilbyde! År 2009 Professionelle ambulancebehandlere der møder situationen i hverdagen Instruktører med lang erfaring inden for undervisning Vi tilbyder Deres medarbejder undervisning i førstehjælp

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer Uddannelsesplan 4 timer Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Indsats. Grunduddannelse Indsats

Indsats. Grunduddannelse Indsats Indsats Grunduddannelse Indsats Grunduddannelse Indsats Den samlede uddannelsesplanen for Funktionsuddannelse Indsats består af fire dele. En uddannelsesbeskrivelse der primært retter sig mod uddannelsesstedet.

Læs mere

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland.

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. Uddannelsesoversigt Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. 1. Uddannelsens bestemmelse Nødbehandleruddannelsen gennemføres for det kommunale beredskab i Frederikshavn, som har indgået samarbejdsaftale

Læs mere

DIF og DRF Træneruddannelse

DIF og DRF Træneruddannelse DIF og DRF Træneruddannelse Studieordning Trænerniveau 1 2012-2013 Træner niveau 1 1 Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Målsætning... 3 Kompetencer... 3 Social- og samarbejdskompetencer... 3 Idrætsfaglige

Læs mere

Modulopbygget Basisuddannelse

Modulopbygget Basisuddannelse 1 opbygget Basisuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at orientere deltagerne om de krav og forventninger, der stilles til frivillige i beredskabet Formålet med uddannelsen er endvidere at give

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v.

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale m.v. BEK nr 431 af 18/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 160757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMTK Koordineret med: Sagsnr.: 0903832 Dok. nr.: 1776499 Dato: 7. januar 2016 Bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale

Læs mere

Behandlingspladsassistentuddannelsen

Behandlingspladsassistentuddannelsen i redningsberedskabet 2. del, afsnit 9, side 1 Behandlingspladsassistentuddannelsen Nærværende uddannelsesplan er ændret i forhold til skift i terologi fra venteplads til behandlingsplads øvrigt indhold

Læs mere

Førstehjælp. Basisuddannelse

Førstehjælp. Basisuddannelse Kursuskatalog 2016 Førstehjælp Basisuddannelse Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop Varighed: 4 timer (240 minutter) Velkomst og præsentation Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform

Læs mere

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis.

Vores styrke bygger på sammenhæng mellem teori og praksis. År 2012 Www.ABFU.dk ABFU tilbyder Førstehjælps og Brandkurser på flere niveauer. Vi bruger nuværende eller tidligere ambulancebehandlere & brandmænd som undervisere. Førstehjælpskursus - Brandkursus Psykiskførstehjælp

Læs mere

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112

1. Sikkerhed. 2. Vurder. 3. Tilkald hjælp. 4. Førstehjælp. Konsulent112 1. Sikkerhed 2. Vurder 3. Tilkald hjælp 4. Førstehjælp Sikkerhed for dig selv og andre Sluk motor, havariblink, advarselstrekant, vest, træk i sikkerhed, el, giftige stoffer, temperatur, skarpe genstande.

Læs mere

Funktionsbestemt tilvalgsuddannelse - frivillige, LANDMOBILT MÅLEBEREDSKAB

Funktionsbestemt tilvalgsuddannelse - frivillige, LANDMOBILT MÅLEBEREDSKAB i redningsberedskabet 2. del, afsnit 51, side 1 Funktionsbestemt tilvalgsuddannelse - frivillige, LANDMOBILT MÅLEBEREDSKAB Formål Formålet med uddannelsen er at give den frivillige en sådan viden og sådanne

Læs mere

Allroundkursus i førstehjælp august 2010

Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Allroundkursus i førstehjælp august 2010 Haldum-Hinnerupskolen Førstehjælp instruktørfirma EBrejnegaard www.brejnegaard.com EBrejnegaard, CVR: 32215351 Hammelvej 25, 8370 Hadsten, Tlf: 29 46 83 90 info@brejnegaard.com

Læs mere

Hvide kitler. Førstehjælpskurser. Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom

Hvide kitler. Førstehjælpskurser.  Strandvej 22, 4220 Korsør 18. Hvide kitler v/ Ken Kürstein Indehaver og civiløkonom Førstehjælpskurser Er I i virksomheden klar til at yde førstehjælp? Vi er nok mange der kan stille dette spørgsmål. Vi skræddersyr kurserne, så I får det, I har behov for i jeres virksomhed. Vi har flere

Læs mere

Supplerende behandlingspladsassistentuddannelse

Supplerende behandlingspladsassistentuddannelse i redningsberedskabet 2. del, afsnit 9.a, side 1 Supplerende behandlingspladsassistentuddannelse Nærværende uddannelsesplan er ændret i forhold til skift i terminologi fra venteplads til behandlingsplads

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Maj 2015 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 2. Gældende pr. 1. september 2008 KBHA Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 2 Gældende pr. 1. september 2008 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til modulet i løbet af de første uger. 2. Modulets fokusområde Modulet retter sig mod Radiografi med fokus på

Læs mere

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale.

En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. En mand på hotellet har fået et fremmedlegeme i halsen, han kan ikke tale. A: Fjerner fremmedlegemet med to fingre, ringer 112 og starter Hjerte-Lunge-Redning. B: Giver 5 hårde slag mod ryggen og giver

Læs mere

Kursuskatalog BRAND OG REDNING

Kursuskatalog BRAND OG REDNING Kursuskatalog BRAND OG REDNING Førstehjælpskursus 6 timer Formål: Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp

Læs mere

En trafikulykke (øvelse)

En trafikulykke (øvelse) En trafikulykke (øvelse) Naja står på ski i vejkanten, da hun pludselig ser en hund komme løbende. Hun trækker lidt ud på vejen for ikke at køre ind i hunden. Arqalo og Bendo kommer kørende på snescooter.

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Læseplan for emnet færdselslære

Læseplan for emnet færdselslære Læseplan for emnet færdselslære Indledning Færdselslære er et obligatorisk emne i Folkeskolen fra børnehaveklasse til 9.klasse. Undervisningen er opdelt i tre trinforløb: 1 3. kl., 4-6. kl. og7-9. kl.

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE A Tid til rådighed: 20 minutter. Reference: Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på Trin 2B, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Forflytning og speciallejring 1,0 uge Niveau: Rutineret Hygiejnestandarden 1,0 uge Niveau: Avanceret Brancherelateret

Læs mere

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter

Ansvars og kompetenceområde. for. social- og sundhedsassistenter Ansvars og kompetenceområde for social- og sundhedsassistenter Ældreområdet Guldborgsund Kommune Januar 2013 1 Faglig kompetenceprofil: Social- og sundhedsassistenter Social- og sundhedsassistenter arbejder

Læs mere

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE SFORBUNDETS Side: 1/1 Dato: 06-1-011 Generelt: Konkurrencen omfatter korrekt prioritering ud fra princippet om, at standse ulykken herunder personlig sikring og sikre skadestedet. Behandlingen af livstruende

Læs mere

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Øvelse 1 - Brandhuset: Afsøgningsteknikker Evaluering med fokus på Instruktøroplæg med sikkerhedsgennemgang selvstændigt og i og redning af klasse 1 den enkelte deltagers

Læs mere

Studiespørgsmål for SSA-elever

Studiespørgsmål for SSA-elever Studiespørgsmål for SSA-elever Spørgsmålene kan både anvendes til mundtlig og skriftlig refleksion Grundlæggende behov: Hvad er menneskets grundlæggende behov? Hvad kan du gøre for at opretholde behovene?

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe (De maritime sundhedsuddannelser) 1)

Bekendtgørelse om uddannelse og kvalifikationsbeviser til sygdomsbehandlere i skibe (De maritime sundhedsuddannelser) 1) BEK nr 1550 af 17/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 19. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 200709058 Senere ændringer

Læs mere

Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi. Modul 2 - Teori

Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi. Modul 2 - Teori Modulbeskrivelse Menneske og teknologi i radiografi Modul 2 - Teori Marts 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved ulykker. Varighed 120 minutter + Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Førstehjælp ved ulykker Varighed 120 minutter + Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Læs mere

af 5 10-12-2005 10:37

af 5 10-12-2005 10:37 Førstehjælp At-meddelelse nr. 4.04.19 Oktober 1995 Erstatter: December 1991 Baggrund Bekendtgørelse om byggepladsers og lignende arbejdssteders indretning. Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning.

Læs mere

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen

Til pårørende. De sidste døgn... Vælg billede. Vælg farve. 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Til pårørende De sidste døgn... Vælg billede Vælg farve 'Svalerne' af Robert Lund-Jensen Når døden nærmer sig En hjælp til at kunne være til stede I denne pjece vil vi gerne fortælle jer pårørende om,

Læs mere

Oversigt. Problemets omfang 03-06-2014

Oversigt. Problemets omfang 03-06-2014 Oversigt Problemets omfang Hvad skal jeg kunne? Akut hjertestop Andre akutte medicinske tilstande AED Opsamling Spørgsmål 2 Problemets omfang Ekstremt sjældent Børn har ALDRIG primært hjertestop!!!! Børn

Læs mere

Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord

Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord Løsningsforslag : Øvelser til gentræning af sygdomsbehandling om bord Marts 2015 Svar på øvelse 1. Forbrænding Forhold på skadestedet: Skab kort overblik på scenen og kontakt patienten. Nødflyt til nærmeste

Læs mere

Færdselslære - obligatorisk emne

Færdselslære - obligatorisk emne Fagformål for faget færdselslære Eleverne skal i emnet færdselslære udvikle kompetencer til at færdes sikkert og ansvarsfuldt i uden risiko for sig selv og andre og kunne yde førstehjælp i færdselsrelaterede

Læs mere

Færdselslære - obligatorisk emne

Færdselslære - obligatorisk emne Kompetencemål Kompetenceområde Efter 3. klassetrin Efter 6. klassetrin Efter 9. klassetrin Trafikal adfærd sikkert i i lokalområdet sikkert i sikkert og ansvarsfuldt i Ulykkeshåndtering hjælpe i forbindelse

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Almindelig Fællesuddannelse

Almindelig Fællesuddannelse Aldelig Fællesuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren - uanset funktionsområde - en sådan almen viden og sådanne generelle færdigheder, at den pågældende kan gennemføre grund-

Læs mere

Bilag 1 : Behandlingsteknikker indenfor fysioterapien for at opnå kropsbevidsthed hos patienten for derigennem at kunne få kropsoplevelser.

Bilag 1 : Behandlingsteknikker indenfor fysioterapien for at opnå kropsbevidsthed hos patienten for derigennem at kunne få kropsoplevelser. DST hospice 2000 Bilag 1 : Behandlingsteknikker indenfor fysioterapien for at opnå kropsbevidsthed hos patienten for derigennem at kunne få kropsoplevelser. Behandlingsteknikkerne der anvendes er : Massage

Læs mere

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B

FØRSTEHJÆLP SKRIFTLIG PRØVE B Tid til rådighed: Reference: 20 minutter. Førstehjælpsbog anbefalet af Dansk Førstehjælpsråd Besvarelsen skal ske selvstændigt. Hvert spørgsmål indeholder en kort beskrivelse af en problemstilling, samt

Læs mere

Patientinformation. Iltbehandling

Patientinformation. Iltbehandling Patientinformation Iltbehandling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Center Iltkoncentrator Hvorfor iltbehandling Når lungefunktionen er så dårlig, at iltindholdet i blodet er vedvarende nedsat, kan det blive

Læs mere

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007

Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007 Bilag 1 Retningslinier for Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2007 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af Grund- og Funktionsuddannelse

Læs mere

Delplan for Gullestrup Skole

Delplan for Gullestrup Skole Forord... 2 1.0 Indledning... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens opbygning.. 3 1.3 Opgaver... 4 1.4 Ansvar... 4 1.5 Gyldighedsområde... 4 1.6 Offentliggørelse og opbevaring af

Læs mere

Rensning og dekontaminering

Rensning og dekontaminering Rensning og dekontaminering Generelt Redningsberedskabet er ansvarlig for rensning af kemikalieforurenede personer på skadestedet inden overdragelse til præhospitalt personale. Det præhospitale personale

Læs mere

Uddannelse af forebyggelsespiloter Uddannelsesplan

Uddannelse af forebyggelsespiloter Uddannelsesplan Forside Formål Mål Indhold Tid Særlige bestemmelser Uddanne frivillige piloter til at varetage den gratis befolkningsuddannelse i forebyggelse. Sætter den frivillige i stand til at virke som pilot på de

Læs mere

Praktisk opgave Opgave nr. 1

Praktisk opgave Opgave nr. 1 Opgave nr. 1 Bevidstløshed Skab sikkerhed/stabilt sideleje Den tilskadekomne er bevidstløs med normal vejrtrækning under hele øvelsen. Han reagerer derfor ikke, når der tales og ruskes eller senere. Figuranten

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Førstehjælp. - på SOSU-Syd

Førstehjælp. - på SOSU-Syd Førstehjælp - på SOSU-Syd Undervisning i førstehjælp Førstehjælpsmodulerne er udarbejdet af Dansk Førstehjælpsråd i samarbejde med bl.a. Beredskabsstyrelsen, Falck og Røde Kors. Maximum deltagerantal på

Læs mere

Struktureret kollegial bedømmelse Kort nr. 8

Struktureret kollegial bedømmelse Kort nr. 8 Struktureret kollegial bedømmelse Kort nr. 8 Normal fødsel, initial behandling Introduktionsuddannelse Korrekt vurdering af det nyfødte barn mhp. farve, respiration og hjerteaktion Gennemføre Apgar-scoring

Læs mere

Håndtering af tilskadekomne

Håndtering af tilskadekomne Håndtering af tilskadekomne Den gyldne time / den gyldne periode Sene dødsfald - 2 til 5 uger efter ulykkesøjeblikket - Typisk pga. blodforgiftning og organsvigt 20% Umiddelbar dødsfald - I ulykkesøjeblikket

Læs mere

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram

FØRSTEHJÆLP. Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Rødding Dyrehospital, Fagdyrlæge Gunnar Gram Hvad vi kan gøre her og nu, når uheldet er ude. Shock Kredsløbssvigt, dvs. ikke nok blod og dermed ilt ud i kroppens væv herunder hjernen. Hvis reaktionen ikke stoppes, skades nyrer, lever, hjerte og lunger,

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Overgangsuddannelse, Beredskabet B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om beredskabet

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

Grunduddannelse Redningshund

Grunduddannelse Redningshund i redningsberedskabet 5. del, afsnit 14, side 1 Grunduddannelse Redningshund Formål Formålet med uddannelsen er, at sætte fører og hund i stand til at færdes sikkert i et indsatsområde samt finde og påvise

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR ved Anne Marie Christensen og Vibeke Hai Hjertestopsinstruktører Hyppighed i Danmark Ca. 3500 personer får hvert år hjertestop udenfor sygehusene.

Læs mere

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Medborgerførstehjælp. Varighed 420 minutter. Juli Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 420 minutter Juli 2016 Særtillæg - Medborger - 1,5 time Førstehjælp ved ulykker - 1,5 tiimer Førstehjælp ved hjertestop - 4 timer Basisuddannelser Tilvalgsuddannelser FUNKTIONS-

Læs mere