Fogh: Ulige vilkår for TV 2-købere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fogh: Ulige vilkår for TV 2-købere"

Transkript

1 Fredag den 15. april 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev Fogh: Ulige vilkår for TV 2-købere VIDEOPRINT: TV 2 Statsministeren: Ikke ansvarligt og forsvarligt at fortsætte privatiseringen af TV 2 lige nu Det var umuligt for regeringen at give alle TV 2- købere lige vilkår i salgsprocessen, og det var en væsentlig grund til, at kulturminister Brian Mikkelsen (K) måtte indstille salget sidste fredag. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) pegede under sit tirsdagspressemøde på, at situationen skabte en forskelsbehandling mellem tilbudsgiverne, fordi det er to af tilbudsgiverne - MTG og SBS - som har anlagt rækken af retssager. - Der er to af dem, der har budt på TV 2, som sidder med en særlig knap, som de kan skrue på i forhold til andre tilbudsgivere. De to tilbudsgivere, som har anlagt sager, kan opføre sig på en sådan måde, at hvis det skulle gå sådan, at de køber TV 2, kan de opgive sagerne. Hvis det går sådan, at de ikke køber TV 2, kan de bare fastholde sagerne. Og på den måde er de jo væsentligt bedre stillet i forløbet end andre tilbudsgivere. Derfor er vore rådgivere nået frem til, at de med den økonomiske usikkerhed og de ulige vilkår, der hermed er skabt mellem tilbudsgiverne, må fraråde kulturministeren at fortsætte processen på dette grundlag. Når rådgiverne anbefaler dette, er det ikke ansvarligt og forsvarligt at fortsætte, sagde statsministeren, som desuden blankt afviste at genoptage processen. Fogh blev under pressemødet bedt om at forholde sig til, hvorvidt salgsprocessen kunne genoptages, hvis MTG og SBS opgiver sagerne. Statsministeren afviste imidlertid at blive trukket ind som en del af det spind, som MTG og SBS har lagt ud samtidig med, at han udtrykte irritation over disse selskabers adfærd. - Det vil jeg ikke tage stilling til på nuværende tidspunkt, for jeg vil ikke gøres til genstand for spekulation blandt de private kræfter, der nu har meget travlt med at agere i denne sag. Det vil jeg Statsminister Anders Fogh Rasmussen på pressemødet tirsdag. gerne sige. Det har vi set nok af, lød det fra statsministeren. Også kulturministeren havde peget på de ulige vilkår. Han fastslog, at TV 2-salget var baseret på hensynet til at kunne stille byderne lige i salgsprocessen og derved skabe en fair forhandlingssituation baseret på reel konkurrence. - Dette kan ikke siges at være tilfældet i den nuværende situation, hed det fra Brian Mikkelsen. De ulige vilkår ville indebære en formindskelse af konkurrencen mellem tilbudsgiverne, og den konkurrencemæssige fordel, som MTG og SBS ville have tilegnet sig, ville være i strid med ligebehandlingsprincipperne. Frygten for et salg på ulige vilkår fik yderligere næring af en artikel i dagbladet Børsen i onsdags. Børsen beskrev rygter om, at SBS og MTG i det skjulte har lavet en fredsaftale, hvor begge ville trække retssagerne tilbage, hvis én af parterne endte med at købe TV 2. MTG afviste dette med henvisning til, at EU-Kommissionen ville have mulighed for at fortsætte sagerne af egen drift. Kommissionen har imidlertid ikke selv anlagt nogle af disse sager, men er selv stævnet ved EF-Domstolen for afgørelser, som netop Kommissionen har truffet. Side 2-3 >> VIDEOPRINT: TV 2 NYHEDERNE: Nye farver, ny grafik og ny 22-udsendelse Den orange farve er væk og erstattet af rød og sand. I 22 eren vil NYHEDERNE for første gang i Danmark anvende storskærm. Side 4 >> Rotter i Operation X TV 2 viser endnu en afslørende dokumentar fra Operation X, der denne gang åbner en restaurant med rotteproblemer. Side 5 >> Desperate husmødre skriver historie Desperate Housewives oplever usædvanlig høj seerinteresse i forhold til andre udenlandske serier. Side 8 >> Nørderne er et hit i Cannes Udenlandske købere står i kø for at få fingrene i FC Zulu-formatet, der på engelsk hedder FC Nerds. Side 4 >> FOTO: TV 2 ZULU

2 Privatisering FOTO: HEIDI LUNDSGAARD / TV 2 Slå koldt vand i blodet! TV 2 synspunkt TV 2 er en sund virksomhed med gode fremtidsudsigter. Det er ikke det indtryk, som er det fremherskende, når man ser tilbage på ugens dækning af vores virksomhed, men det er nu engang os selv, der kender virksomheden bedst. Det helt afgørende er, at vi har seerne med os. Og det har vi. Af Peter Parbo, adm. direktør for TV 2 DANMARK A/S Fredag den 8. april 2005 meddelte kulturminister Brian Mikkelsen (K), at privatiseringen af TV 2 blev udsat, formodentlig to til fire år. Beslutningen er ifølge Kulturministeriet begrundet i specielt Kammeradvokatens anbefaling til kulturministeren. Kammeradvokaten er ministeriets juridiske rådgiver på TV 2-salget. I den forløbne uge har beslutningen medført hektisk aktivitet og udløst en kraftig debat i medierne, hvilket ikke er underligt, al den stund at TV 2 er landets mest sete tv-station og derfor altid er i fokus. Og for den forudsætningsløse seer og læser har det i ugens løb været svært at danne sig et fast pejlemærke i mediernes dækning af begivenhederne. I den løbende mediedækning har adskillige - herunder TV 2s kommercielle konkurrenter - stået i kø for at kommentere, vurdere og dømme TV 2s økonomiske sundhedstilstand, men vi kan konstatere, at det er de allerfærreste, som har vist sig at have indsigt og viden til at gøre det kvalificeret. Én ting ligger helt fast. Det mest sandfærdige og troværdige billede af TV 2s nuværende og fremtidige situation tegnes bedst af dem, der arbejder med det til daglig - TV 2s bestyrelse og direktion. Lad mig remse nogle kendsgerninger op: TV 2s økonomi er sund. Vi havde ved årsskiftet en egenkapital på 651,8 mio. kr. svarende til en egenkapitalandel på 50 procent. Vi vinder markedsandele i første kvartal 2005 og har målt på share netop haft den bedste marts måned i 10 år. Vi forventer et overskud på mio. kr. før skat i år, og det ventes at vokse i de kommende år. Vi fastholder et højt aktivitetsniveau og planlægger blandt andet lancering af nye, brugerfinansierede tv-kanaler i de kommende år. Vi har iværksat en strategiproces, som ventes afsluttet i efteråret, og som vil fastlægge, hvilke opgaver TV 2 vil satse på og beskæftige sig med i de kommende år, og som vil sikre TV 2 økonomisk fremover. Vi skal ikke bruge milliarder på digitalisering af driften. Det reelle beløb er mio. kr. og er allerede indregnet i vores budgetter. Ud af de mange misvisende informationer, som er blevet viderebragt, har der dannet sig et billede af en virksomhed på vej mod konkurs og massefyringer. Det er ikke bare forkert - det er nonsens. TV 2 klar til mere samarbejde TV 2 vil indgå nye partnerskaber og samarbejde om fremtidige projekter Privatiseringen af TV 2 har gennem de seneste godt to år været det mål, som stationens direktion og ledelse har arbejdet frem imod. Skuffende er det naturligvis, at privatiseringen er udskudt. Ansv. redaktør: Kaj Høivang I redaktionen: Michael Hansen, redaktør Tina Christiansen - Charlotte Benn TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25, 5100 Odense C Tlf.: Fax: web: omtv2.tv2.dk Tryk: Schweitzer A/S Den nye situation betyder imidlertid også, at TV 2 vil forstærke sit arbejde med at sikre vækst, udvikling og nye indtægtsgivende aktiviteter. Udsættelsen af privatiseringen stiller TV 2 frit til at indgå præcis de partnerskaber, som virksomheden har brug for, og det vil TV 2 benytte sig af for at understøtte virksomhedens kommercielle udvikling i de kommende år. - Tempoet i TV 2s udvikling har hidtil været højt, og i bestræbelserne på at fastholde det på mindst samme niveau vil vi afsøge mulighederne for at etablere nye partnerskaber og knytte virksomheder endnu tættere til os i fremtiden, siger TV 2s adm. direktør Peter Parbo. For TV 2s ledelse har det i de seneste år været vigtigt, at TV 2 har kunnet søsætte så mange kommercielle aktiviteter som muligt med henblik på at finansiere public service-virksomheden, efter at tilførslen af licensmidler er stoppet. - Den strategi fortsætter vi. TV 2 vil fastholde et højt tempo, og vi vil fortsætte med f.eks. at introducere nye kanaler, pointerer Peter Parbo. Også mediabureauet Mediacom er fortrøstningsfuld på TV 2s vegne. I en analyse under overskriften "TV 2 står stærkt" skriver direktør Kenneth Brenøe, Mediacom, at der "ingen tegn er på, at TV 2 ikke kan overleve økonomisk. TV 2 er eneste landsdækkende reklamefinansierede tv-kanal, en stærk aktør på det kommercielle tv-marked med en høj seerandel, og TV 2 nyder godt af stor efterspørgsel på tv-reklamer og stabile priser." Mediacom understreger, at TV 2 har flere muligheder for at forøge indtjeningen, hvis reklamereglerne lempes, og TV 2 dermed ligestilles - helt eller delvis - med de fleste kommercielle konkurrenter. 2

3 Privatisering / Dansk drama Fogh: TV 2 skal privatiseres Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) er fast besluttet på at sælge TV 2, men indtil videre er privatiseringen sat i bero. Samtidig skød han enhver spekulation om evt. konkurs ned Regeringens mål er fortsat et salg af TV 2. På sit ugentlige pressemøde slog statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) fast, at regeringen ikke vil opgive privatiseringen af TV 2. Det springende punkt er fortsat striben af retssager i EU-regi. - Jeg vil gerne sige, at det er en ærgerlig og dybt beklagelig situation, og jeg vil godt understrege, at regeringen ikke ønsker at opgive salget af TV 2. Nu er salget af TV 2 sat i bero - i hvert fald i nogle år. Der er i dag ikke nogen, som ved, hvor lang tid det tager at få disse sager afklaret. Målet er stadig et salg af TV 2, men nu er det altså stillet i bero, sagde Anders Fogh Rasmussen på pressemødet i tirsdags. Her redegjorde han samtidig for det indviklede forløb omkring EU-sagerne og TV 2s finansielle grundlag, og statsministeren fortalte om kulturminister Brian Mikkelsens (K) beslutning om at indstille salget. - Det nye er, at kulturministeren først i slutningen af marts og begyndelsen af april har fået kendskab til indholdet af de to retssager, som to ud af de otte tilbudsgivere har rejst vedrørende den såkaldte rekapitalisering af TV 2. Derved er der skabt nogen usikkerhed om TV 2s økonomiske fundament i forbindelse med dette salg, forklarede Fogh Rasmussen med henvisning til, at retssagerne skaber en vis usikkerhed om, hvad TV 2 risikerer at skulle udrede. - Derfor har kulturministeren forsøgt at få EUs accept af, at man kunne afhjælpe den usikkerhed ved at holde eventuelle købere skadesløse, hvis det nu - i øvrigt mod vores forventning - skulle gå sådan, at vi taber disse sager. Men kulturministeren har ikke kunnet få EUs accept af en sådan erklæring om, at køberne kan blive holdt skadesløse, sagde statsministeren ved tirsdagspressemødet. Starten på ugen var ikke den bedst tænkelige for kulturminister Brian Mikkelsen, der har måttet tage sønderlemmende kritik i medierne, men statsministeren gav kulturministeren den fulde opbakning. - Regeringen tager kulturministerens redegørelse til efterretning, og regeringen bakker selvsagt kulturministerens beslutning op, sagde statsministeren, der samtidig benyttede lejligheden til at eliminere enhver spekulation om eventuel konkurs: - Regeringen har ingen som helst forventninger om, at TV 2 skulle gå konkurs eller nærme sig en konkurs. Statsminister Anders Fogh Rasmussen understregede, at det for regeringen er et helt centralt mål at sikre, at TV 2 har de fornødne udviklingsmuligheder, og at TV 2 også i de kommende år er stærkt og kan stå som ligeværdig konkurrent til DR. - Det synes jeg er naturligt, at kulturministeren drøfter med ordførerne og med andre parter, sagde han. Ny dramaserie på vej FOTO: TV 2 TV 2 har sagt ja til, at Cosmo Film kan gå i gang med produktionen af en kommende dansk dramaserie TV 2 har besluttet at igangsætte en ny dansk dramaserie i samarbejde med Cosmo Film, som stod bag julekalendersuccesen Jesus & Josefine og også skal producere TV 2s kommende familiejulekalender Jul i Valhal. Serien har ikke fået sin titel endnu, ligesom skuespillerne ikke er fundet. Men hovedpersonen bliver en ung, kvindelig politibetjent på Bellahøj politistation, der både dækker dyre villakvarterer og belastede områder i hovedstaden. Adam Price er hovedforfatter på serien, som også Stefan Jarowski og Dorte Høegh skriver på. TV 2-redaktør på dramaserien er Camilla Hammerich, Ifølge programchef Bo Damgaard er TV 2s mål at få en million seere til den kommende dramaserie. TV 2s Programafdeling har færre penge til rådighed til danske dramaserier end DR, men Bo Damgaard mener, at det - trods et væsentligt lavere budget pr. afsnit end hos DR - bør kunne lade sig gøre at få mange seere til den nye serie. TV 2s nye dramaserie får premiere i Camilla Hammerich er TV 2-redaktør på TV 2s kommende dramaserie, der skal produceres af Cosmo Film. 3

4 Nye 22-nyheder til de moderne og alsidige VIDEOPRINT: TV 2 NYHEDERNE får nye farver søndag klokken 19 - og mandag udkommer 22 eren med en stående nyhedsvært og brug af storskærm Mange måneders forberedelse af et friskere design og en nyskabende 22-udsendelse fuldføres søndag og mandag på TV 2. Første skridt kan ses søndag klokken 19, hvor NYHEDERNE dropper den orange farve og i stedet har rød og sand som hovedfarver - og hvor en mere enkel grafik, der er lettere at aflæse for seerne, tages i brug. Mandag har den nye 22-udsendelse premiere, og den indeholder betydelige visuelle og indholdsmæssige ændringer i forhold til den nuværende. Seerne møder en stående vært, og for første gang i Danmark vil TV 2 anvende storskærm i studiet til at fortælle nyhedshistorier på en ny måde - elementer, som skal være med til at tilføre udsendelsen mere energi og dynamik. - Seerne til 22-udsendelsen er moderne, alsidige og nysgerrige - og ikke så bekymrede over f.eks. globaliseringen. Det betyder, at vi kan eksperimentere mere, give flere oplevelser og liverapporter, gøre udsendelsen mindre telegramagtig og pege på løsningsmuligheder - også fra andre lande - i stedet for alene at fortælle om problemerne. Seerne er interesserede, hvis vi i Danmark f.eks. kan lære af indskolingserfaringerne i Milano, siger nyhedschef Michael Dyrby. 22-udsendelsen vil fortsat have fokus på dagens og morgendagens begivenheder, men der vil også være plads til portrætter af folk i nyhedsstrømmen samt indslag om mode og livsstil, herunder etik. Hertil kommer en fast finansrubrik - uden egen vært og Fra TV 2 NYHEDERNEs prøveproduktion på den nye 22-udsendelse. Jesper Steinmetz (her ved den nye storskærm) og Cecilie Beck vil fortsat være de faste værter på TV 2s sene nyhedsudsendelse. med flere forbrugerorienterede indslag og opsigtsvækkende erhvervshistorier. - TV 2 FINANS står efterhånden så stærkt i seernes bevidsthed, at vi kan tillade os at tage finansværten af, så erhvervs- og forbrugerhistorierne præsenteres af nyhedsværten. Vi vil i stedet få liverapporter fra TV 2s finansjournalister, ligesom vi i FINANS klokken 8, 10, 12, 16 og 18 stiller om til finansjournalisterne på dagbladet Børsen, siger Michael Dyrby. TV 2 køber og sælger i Cannes FC Zulu er et stort hit i Cannes - til gengæld er TV 2s programchef ikke imponeret over kvaliteten i de fleste nye programmer fra udlandet Fodboldnørderne fra FC Zulu er et meget stort hit blandt tv-folk i hele verden. Distributionsselskabet Zodiak Television World, der sælger FC Zulu internationalt for Nordisk Film og TV 2 Zulu sideløbende med andre programmer fra store dele af den danske tv-branche, har haft umådeligt travlt på den internationale tv-messe i Cannes med FC Zulu, der i international sammenhæng hedder FC Nerds. - Vi har hele tiden ment, at FC Zulu-konceptet har et stort internationalt potentiale og har derfor valgt at satse meget kraftigt på formatet her i Cannes. Vores høje forventninger til konceptet er i den grad blevet indfriet. Interesserede købere har nærmest stået på nakken af hinanden for at sikre sig formatet lige præcis til deres kanal, siger Jacob Houlind, direktør for Zodiak Television World, der dog endnu ikke kan sige, hvem køberne er lande har givet tilbud på at købe konceptet. Af strategiske grunde sætter vi ingen definitive underskrifter på aftaler her i Cannes, men lader i stedet alle parter byde ind. Så det er først i løbet af de kommende uger, vi helt præcist kan sige, hvor mange lande FC Zulu er solgt til, siger Jacob Houlind. Også salgs- og udviklingsaktiviteterne i TV 2s nye selskab TV 2 WORLD under ledelse af direktør Hanne Danielsen følges med stor interesse. TV 2s programchef, Bo Damgaard, er under tv-messen blevet bekræftet i, at TV 2s stærke fokus på udvikling af programformater er rigtig. - Flere af vores redaktører har været rystede over meget af den programkvalitet, de er blevet præsenteret for her i Cannes. Vores undersøgelse af de nye formater i Cannes bekræfter, at den udvikling, vi har sat i gang på TV 2, er den rigtige. TV 2 WORLD har i samarbejde med produktionsmiljøet flere programudviklingsprojekter i gang end nogensinde tidligere, siger Bo Damgaard. Selv om TV 2 har købt færre programmer i Cannes end tidligere, er det dog blevet til en række nye udsendelser. TV 2 Charlies seere kan bl.a. glæde sig til fire programmer om John Lennon, der sendes i anledning af 25-året for hans død. Zulus seere får bl.a. The Contender - et hårdtslående realityprogram, som Sylvester Stallone står bag - mens der til TV 2 bl.a. er indkøbt en masse dokumentarfilm. 4

5 Operation X får rotter i fælden Vært Morten Spiegelhauer går tæt på rotter i restaurationsbranchen Rotter spreder farlige bakterier som salmonella og campylobacter. Og rotter i køkkenet på en restaurant kan være en livsfarlig cocktail for de spisende restaurantgæster. Desuden er loven klar: Rotter skal meldes til myndighederne. Ikke desto mindre dokumenterer Operation X - rotter i restauranten, som TV 2 sender torsdag den 21. april, at private rottebekæmpere bryder loven og hjælper restauranter med at skjule rotteproblemer. Operation X- vært Morten Spiegelhauer åbner sin egen restaurant for at undersøge branchen for privat rottebekæmpelse. For et opkald til myndighederne kan betyde, at de danske restauratører må lukke deres restaurant, indtil der er styr på rotteproblemet. Dette har skabt et marked for privat rottebekæmpelse, der ikke involverer myndighederne. - Du risikerer jo, at de lukker din restaurant. Det er jo det, mange restauratører udmærket ved. Derfor ringer de ikke til kommunen, men til os. Så prøver vi at finde en måde, hvor vi kan gå lidt stille med dørene. For vi skal være her, og I skal være her, siger en af rottebekæmperne, da hun er på besøg i FOTO: JESPER MAURITZEN / TV 2 Operation Xs rotteplagede restaurantkøkken. Alle de private rottebekæmpere, som besøger restaturanten, siger, at der sagtens kan holdes åbent og laves mad til gæsterne - og ingen opfordrer Morten Spiegelhauer til at smide de madvarer ud, som rotterne kan have været i kontakt med. - De spiller hasard med folks liv og helbred. I bedste fald får folk en voldsom maveinfektion, i værste fald kan det betyde døden, siger Miljøstyrelsens rotteekspert, Peter Weile, der samtidig er rystet over, at rotteproblemet kan være langt værre end hidtil antaget: I de officielle statistikker er rotteproblemet stærkt stigende over hele landet, men hvis de private firmaer ikke melder rotterne til myndighederne, er der ingen, der ved, hvor mange rotter, der er. To tv-premierer to søndage i træk Denzel Washington, James Woods, Robert Duvall og Ray Liotta er bl.a. på rollelisten, når TV 2 på søndag den 17. april viser den amerikanske thriller John Q fra filmen har dansk tv-premiere. John Q (Denzel Washington) tager drastiske metoder i brug, da han får at vide, at hans lille søn har brug for en hjertetransplantation til dollars. John har ikke de mange penge, så han besætter hospitalet, tager de ansatte som gidsler og kræver, at hans søn bliver opereret. Søndag den 24. april er der igen dansk tv-premiere på TV 2. Anthony Hopkins og Chris Rock har hovedrollerne i den amerikanske actionkomedie Bad Company fra 2002, hvor en billethaj skal overtage rollen som CIA-agent for sin afdøde bror for at en vigtig mission kan lykkes. Martin & Ketil på St. Croix Morgenfriske børn skal også lære om danskernes historie uden for landet. Derfor er børnevært Martin Keller rejst til De Dansk Vestindiske Øer for at optage nye afsnit til serien Verden for begyndere, der sendes på TV 2 og Zulu. Set & sket med stigende succes Regionernes program Set & Sket har godt fodfæste på TV 2 om formiddagen Når TV 2-regionernes fællesprogram Set & Sket hver dag sendes på TV 2 klokken 11.30, ser seere i gennemsnit med. Programmet, der for tiden bliver produceret af TV 2/BORNHOLM med vært Karen-Helene Hjort (billedet) i spidsen, har en share på knap 40 procent. Set & Sket så første gang lyset i 1993, hvor det blev sendt en gang om ugen i prime time på TV 2. Fra blev Set & Sket sendt hver dag klokken (fra 1999 dog klokken 17.30). I oktober 1999 stoppede Set & Sket på TV 2. I 2003 tog TV 2-regionerne idéen op igen og har siden sendt Set & Sket i deres fælles formiddagsflade på TV 2. Programmet havde dengang seere i snit på årets første tre måneder til altså nu Set & Sket bliver desuden genudsendt hver dag på TV 2 Charlie. FOTO: TV 2/BORNHOLM 5

6 FOTO: BBC / TV 2 Lige På og Sport i gang med sin bedste forårssæson Danmarks eneste kritiske sportsmagasin, Lige På og Sport (LPS ) på TV 2, er i fin form. Hvis seertilslutningen til forårets resterende to programmer holder, får LPS sin bedste forårssæson nogensinde. P.t. er det gennemsnitlige seertal til programmerne i år på mod i foråret Kun i et par tidligere efterårssæsoner har seerinteressen for LPS været større end i år. Lige På og Sport blev sendt første gang den 28. august Bryllup blev set på TV 2 Lørdag eftermiddag så danskerne dobbelt så meget tv som normalt på grund af transmissionen fra det kongelige bryllup Tv-transmissionen fra det kongelige bryllup i Storbritannien mellem prins Charles og Camilla Parker-Bowles betød, at danskerne i lørdags - på trods af det strålende vejr - i middags- og eftermiddagstimerne så dobbelt så meget fjernsyn som de foregående lørdage. I alt var der i gennemsnit danskere, der så TV 2 og DR1 mellem klokken og 16.30, hvilket svarer til næsten 80 procent af den samlede tv-sening i dette tidsrum. Flest seere var der klokken , hvor brudeparret skulle velsignes i slotskirken på Windsor Castle, nemlig godt på de to kanaler tilsammen. TV 2 var igen i lørdags danskernes foretrukne kanal i forbindelse med en kongelig begivenhed. TV 2s transmisisoner og reportager fra det britiske bryllup blev i snit set af , og sharen var 49 procent. DR1s programmer fra det kongelige bryllup blev set af , mens sharen var 28 procent. Også i forbindelse med visningen af bryllupshøjdepunkter lørdag aften havde TV 2 flest seere, nemlig klokken mod seere på DR1, hvor programmet blev sendt i forlængelse af TV AVISEN Seerinteressen for begravelsen af pave Johannes Paul II fredag var mindre end for det kongelige bryllup i Storbritannien, og her var DR1 mest set. Begravelsesprogrammet på DR1 havde i snit seere, mens TV 2s program blev set af JobZonen i fortsat vækst JobZonen er i vækst. Resultatet efter skat udgjorde i ,3 mio. kr. - en stigning på 37 procent i forhold til Selskabet betegner resultatet som meget tilfredsstillende og tilføjer, at det både afspejler, at markedet for online jobformidling vokser, og at JobZonen udvider sin markedsandel. - Når JobZonen i hård konkurrence kan fastholde en høj vækstrate og tage markedsandele, er det fordi, vi leverer to helt afgørende ting til vores kunder: Kvalitet og effekt, siger Berlingske-direktør Lasse Bolander, bestyrelsesformand for JobZonen A/S. 2KO er Danmarks mest sete fodboldmagasin TV 2s nyeste fodboldmagasin 2KO, der sendes søndag klokken 20.40, har siden den danske fodboldstart i marts været Danmarks mest sete fodboldmagasin. Siden sæsonstarten har 2KO i snit haft seere. DR1s SøndagsSporten er set af seere i snit, mens Onside på TV3+ har haft seere. I tre af de seneste fem uger har 2KO været det mest sete sportsprogram i Danmark (eksklusive sportsnyheder). HUSET søger deltagere Klovn: seere i snit TV 2 Zulus sitcom Klovn (billedet) sluttede mandag sin første sæson, og det gennemsnitlige seertal blev på og en share på syv procent. Sharen blandt de årige var på 19 pct. Langt fra Las Vegas havde i sin første sæson et seertal på og en share på syv procent. TV 2 gør klar til ny omgang af HUSET - Erik Peitersen er vært Til efteråret slås dørene op for en ny omgang af HUSET, hvor fire par får 10 uger til at forvandle fire faldefærdige boliger til deres drømmebolig. Vært på efterårets programmer bliver Erik Peitersen - og denne gang alene. - Erik Peitersen er den helt rigtige til opgaven som vært. Seerne elsker hans sympatiske fremtoning og menneskelige kvaliteter, siger Christina Buch, der er underholdningsredaktør på TV 2. Hvem der vinder denne omgang af HUSET, vil blive afgjort anderledes end sidste år: - I de nye afsnit af HUSET vil vi udnytte vores erfaringer fra Min Restaurant og lade seerne bestemme, hvilket af de fire par der har lavet den bedste lejlighed. Det par, der vinder, er garanteret en stor kontant præmie, ligesom der vil være betydelige præmier til de tre andre par, siger Christina Buch. Interesserede kan allerede nu melde sig som deltagere i HUSET. Læs mere på huset.tv2.dk. FOTO: TV 2 6

7 Reklamefilmenes Top10 Uge 13 Top 10 listen bygger på TV 2s»Den Glade Seer«, som er en opgørelse over de mest populære reklamefilm. På hjernen TDC & Co. Moland Film Co års jubilæum Rustik Schulstad Brød Halbye, Kaag & Thompson Friendly Film Ugens tv-sening april 2005 Kanal Alle seere Seerandel i % Seere år Seerandel i % Hele døgnet Uge 14 Hele døgnet Uge 14 TV 2 6 t 44 min 36 6 t 28 min 35 TV 2 Zulu 0 t 28 min 2 0 t 40 min 4 TV 2 Charlie 0 t 10 min 1 0 t 06 min 1 DR1 5 t 17 min 28 4 t 29 min 24 DR2 0 t 56 min 5 0 t 44 min 4 TV3 1 t 00 min 5 1 t 31 min 8 TV3+ 0 t 57 min 5 1 t 17 min 7 Viasat Sport t 08 min 1 0 t 11 min 1 Kanal 5 0 t 28 min 2 0 t 37 min 3 TV Danmark 0 t 42 min 4 0 t 56 min 5 Voice TV 0 t 02 min 0 0 t 02 min 0 Discovery 0 t 11 min 1 0 t 14 min 1 MTV 0 t 02 min 0 0 t 03 min 0 DK4 0 t 06 min 1 0 t 03 min 0 Andre 1 t 33 min 8 1 t 11 min 6 I alt 18 t 45 min t 32 min Madpakkebrød Schulstad Brød Halbye, Kaag & Thompson Friendly Film Squash buddies Tuborg Bryggerier Wibroe, Duckert & Partners Wibroe, Duckert & Partners Madkassen Totalkredit TBWA Copenhagen Easy Film 5 67 TV 2 Effekten: Suzuki TV 2 Reklame Halbye, Kaag & Thompson Molotov Tandlægen Telia Mobile Propaganda McCann Bacon cph Telia Express Telia Mobile Propaganda McCann Ghost Miele opvaskemaskine Punkt 1 Recommended Nosuch.name TV 2 Effekten: Tøjeksperten TV 2 Reklame Halbye, Kaag & Thompson Molotov Wilke Markedsanalyse spørger hver uge 500 seere, i alderen år, hvilke tre reklamefilm, der har været vist på TV 2 inden for de sidste syv dage, de synes bedst om? Oplysningerne er fra oven: Filmtitel, annoncør, bureau og producent. Kommerciel seerandel Tv-station Uge (til 10. april) TV 2, Zulu og Charlie 60,1 63,3 Viasat 24,8 20,4 TV Danmark 12,8 13,3 Discovery 1,9 2,5 MTV 0,4 0,6 Kommercielle seerandele i procent blandt de årige. Regionalprogram Tv-station Tv-rating Share (i procent) TV/MIDT-VEST 22,3 64 TV2/NORD 20,6 61 TV 2/FYN 20,1 55 TV 2 / ØSTJYLLAND 20,0 57 TV2 ØST 18,6 52 TV SYD 16,3 49 TV 2/ Lorry 12,1 37 Seertal i procent (12 år+) til de regionale nyhedsudsendelser i sidste uge. Top 20 blandt årige april 2005 inkl. gennemsnitsseertal for nyhedsudsendelser KILDE: GALLUP TV-METER (i procent) Nr. Kanal Program Seertal Share i pct. 1. TV 2 Station TV 2 Scenen er din! TV 2 Desperate Housewives TV 2 Roomservice DR1 Rejseholdet TV 2 Det næstbedste TV 2 Station 2 Efterlyst DR1 aha! TV 2 Vind over hverdagen TV 2 Min Restaurant DR1 Fire bryllupper og en begravelse DR1 Søndag TV 2 NYHEDERNE og FINANS (gns.) TV 2 Forældre forfra TV 2 Regarding Henry TV 2 Håbet DR1 Konsum DR1 Kontant TV 2 Hvem vil være millionær? TV 2 Have haves KILDE: GALLUP TV-METER

8 Top 25 i ugen april 2005 Nr. Kanal Program Seertal Share i pct. KILDE: GALLUP TV-METER Husmødrene skriver historie Den nyskabende Desperate Housewives er blevet en stor succes og er nu på skærmen i 130 lande. Hemmeligheder er hemmeligheden bag succes, skrev TV 2 medienyt i sidste uge. Hemmeligheden er, at serien tager alt det bedste fra soap, mystik, krimi og tilføjer glamour, sagde seriens PR-chef Sarah Hird onsdag til B.T. I Danmark har serien skrevet en slags mediehistorie med den usædvanligt store seerinteresse for de første afsnit, nemlig den højeste seertilslutning til en ny serie i 10 år. Ikke siden introduktionen af Beverly Hills og Strengt fortroligt i henholdsvis 1993 og 1994 har en udenlandsk serie i prime time haft så høj seertilslutning blandt de årige, som Desperate Housewives har. I var konkurrencesituationen samtidig anderledes og noget nemmere, fordi antallet af kanaler - og dermed konkurrencen - var langt mindre. På listen nedenfor fremgår seertal og share (gns.) blandt de årige til de første syv afsnit af de mest sete udenlandske serier, der er blevet igangsat på dansk tv klokken siden april Udenlandske serier i den bedste sendetid (Seertal og share blandt de årige - de (op til) syv første afsnit) Kanal Titel (årstal) Seertal (21-50) Share (21-50) TV 2 Desperate Housewives (2005) pct. TV 2 24 timer (2002) pct. TV 2 Modellerne (1995) pct. DR1 Savannah (1997) pct. TV 2 Shogun (1996) pct. TV 2 Alibi for mord (1996) pct. DR1 Under mistanke (1995) pct. DR1 Winnetka Road (1995) pct. TV 2 Pacific Palisades (1997) pct. TV 2 Venner (1996) pct. TV 2 Ally (1998) pct. TV 2 Millennium (1997) pct. TV 2 Joey (2005) pct. TV 2 Et umage par (1998) pct. TV 2 Roswell (2000) pct. Når kendte serier som Sopranos, Alias, Chicago Hope og The Agency ikke er på listen, skyldes det, at deres seertal i prime time er lavere end ovennævnte seriers. 1. TV 2 Scenen er din! TV 2 Station DR1 Rejseholdet DR1 Søndag TV 2 Hvem vil være millionær? DR1 aha! DR1 Kender du typen? TV 2 Roomservice TV 2 Station 2 Efterlyst DR1 Kontant DR1 Konsum TV 2 Min Restaurant DR1 En kongelig familie DR1 DR Dokumentar: Kærlighed og kaviar TV 2 Desperate Housewives TV 2 Det næstbedste DR1 Boom Boom DR1 Nationen TV 2 Have haves TV 2 Forældre forfra DR1 Fire bryllupper og en begravelse TV 2 Regarding Henry TV 2 Håbet DR1 Profilen DR1 Penge Seertal for nyheder og vejret - uge 14 (seere på 12 år+) Nr. Kanal Program Seertal Share i pct. 1. TV 2 NYHEDERNE TV 2 Regionalprogram DR1 TV AVISEN TV 2 NYHEDERNE og FINANS TV 2 Regionale nyheder TV 2 VEJRET (gns. af uds. efter kl. 18) TV 2 NYHEDERNE og FINANS DR1 TV AVISEN fredag-søndag TV 2 SportsNyhederne TV 2 Regionale nyheder DR1 SportNyt DR1 Nyhedstime mandag-torsdag TV 2 SportsNyhederne TV 2 NYHEDERNE og FINANS TV 2 NYHEDERNE og FINANS TV 2 Regionale nyheder TV 2 SportsNyhederne TV 2 NYHEDERNE og FINANS DR2 Deadline DR2 Deadline DR1 TV AVISEN TV 2 Regionale nyheder DR1 TV AVISEN DR1 SportNyt TVDK 15 minutter / bagsiden KILDE: GALLUP TV-METER

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 4 (20. 26. jan 2003) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter" Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark og Discovery

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 51 (15. 21. dec. 2003) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter" Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark og Discovery

Læs mere

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014

UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 UNIK BRANDING & EKSPONERING I SÆRKLASSE BLIV SPONSOR FOR COPENHAGEN TV FESTIVAL 2014 NIKOLAJ KOPPEL Kanalredaktør & vært, DR Der er festivaler, og så er der TV Festival. En begivenhed, der står meget højt

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 19 (3. 9. maj 004) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter" Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV /DANMARK, TV3, TvDanmark og Discovery

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i %

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i % MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 TV BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 50,0 48,6 Antal

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

Mandag-fredag: hver time mellem kl. 6-10 og ellers når der er meldinger efter behov

Mandag-fredag: hver time mellem kl. 6-10 og ellers når der er meldinger efter behov Vejret Alle personer 18-49 Eksponeringer/md. 260 Placering Mandag til fredag: hver time kl. 6-18 Pris/md. Kr. 24.000 En vigtig informationskilde, som alle nordjyder nyder godt af. Sponsor nævnes efter

Læs mere

Unge synes bedst om TV 2. Nye børne-værter på Mini Zulu

Unge synes bedst om TV 2. Nye børne-værter på Mini Zulu Fredag den 13. februar 2004 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: PER ARNESEN / TV 2 Hjernerne bag Naturpatruljen på DR 1, Martin Keller (tv.) og Ketil Teisen, vil efter sommerferien gøre Mini Zulu endnu bedre

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005

TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 30. september 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C København den 30. september 2005 Klage over reklameafbrydelser i børneudsendelsen Martin & Ketil sendt på TV 2/Danmark A/S Radio- og tv-nævnet

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

Nyt fra LightChannel.dk

Nyt fra LightChannel.dk Kære venner, Nyt fra LightChannel.dk Først vil vi gerne sige tak for jeres støtte! Nu er LightChannel.dk blevet en realitet og vi glæder os til at optage de første programmer i det ny indviede studie.

Læs mere

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E

Genvej til medierne. FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier. Det behøver slet ikke at være så svært F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Genvej til medierne FOAs guide til at komme i aviser og elektroniske medier Det behøver slet ikke at være så svært Tekst: Camilla Stokholm Nielsen Redaktion: Ann Lübbers,

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: TNS Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 51 (13. 19. dec 2004) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter" TNS Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle,

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016. Kære alle, TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV FEBRUAR 2016 Kære alle, Så er det februar måned, og det er allerede blevet lysere til omkring kl. 17.00, helt vidunderligt, når man skal nå hjem og gå med

Læs mere

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores

6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores 6.s.e.trin. A. 2015. Matt 5,20-26 Salmer: 392-396-691 496-502-6 Det er hårde ord at forholde sig til i dag. Det handler om at forlige os med vores bror, det handler om tilgivelse. Og der bliver ikke lagt

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk

Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 187 Offentligt Regional tv-sening i Danmark Kanal Hovedstaden www.kanalhovedstaden.dk Seertal for oktober 2009, december 2009 og marts 2010 TNS Gallup har foretaget

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Charlie klarer sig godt i kabelafstemninger

Charlie klarer sig godt i kabelafstemninger Fredag den 8. april 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev Charlie klarer sig godt i kabelafstemninger FOTO: HENRIK OHSTEN / TV 2 72 procent af antenneforeningshusstandene har sagt "ja" til Charlie i 2004 og 2005

Læs mere

SPONSOR. Sponsorproduktet. Planlægning af salget

SPONSOR. Sponsorproduktet. Planlægning af salget SPONSOR Hvem har de kommercielle rettigheder til eventen? Er der nogen form for branche- eller produktsuverænitet i forhold til det internationale forbund og/eller specialforbundets daglige sponsorer?

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Medier forbedrer formen

Medier forbedrer formen Fredag den 11. marts 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev Medier forbedrer formen FOTO: KONCERN / TV 2 Regnskaber viser en generel forbedret sundhedstilstand i mediebranchen Efter flere år med svage konjunkturer

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00

IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 IVÆRKSÆTTERI Mændene spæner fra de kvindelige iværksættere Af Ivan Mynster Onsdag den 30. marts 2016, 05:00 Del: I 2015 faldt andelen af nye kvindelige iværksættere til et nyt lavpunkt. Og dem, der prøver,

Læs mere

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag..

Agenda. Giv inspiration til din salgshverdag.. MEDIASALG 2013 Agenda Giv inspiration til din salgshverdag.. 1. Kort status på mediamarkedet 2. Challenger sales en anden måde at sælge på 3. Kvalificeret salg forstå din kunde & dens udfordringer 4. Få

Læs mere

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006

DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl. København den 23. november 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV Byen Mørkhøjvej 500 2860 Søborg Att.: Peter Kyhl København den 23. november 2006 Klage over skjult reklame i videoen til sangen Vi redder Danmarks ære sendt på DR1 Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Flere programideer. når frem til TV 2

Flere programideer. når frem til TV 2 Fredag den 3. juni 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: CAROLINE BACLIG SCHMIDT Repræsentanter for de danske produktionsselskaber mødtes onsdag med TV 2- kanalernes chefer og redaktører på Kvægtorvet i

Læs mere

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol

Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Gode råd om at drikke mindre Fakta om alkohol Drikker du for meget? Det synes du måske ikke selv. Men brug alligevel nogle minutter til at svare på de følgende 10 spørgsmål. Så får du en idé om, hvorvidt

Læs mere

DIGITAL. Rynkebys digitale abe brager igennem på Youtube. Labelprintere med Wi-Fi gør arbejdet lettere!

DIGITAL. Rynkebys digitale abe brager igennem på Youtube. Labelprintere med Wi-Fi gør arbejdet lettere! TIRSDAG 2. FEBRUAR NR. / 2016 22 DIGITAL Rynkebys digitale abe brager igennem på Youtube Juiceproducenten Rynkeby har droslet voldsomt ned på traditionel tv-reklame til fordel for dyre og flotte reklamefilm

Læs mere

Seertal uge 44 (27. oktober - 2. november 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter"

Seertal uge 44 (27. oktober - 2. november 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: TNS Gallup TV-Meter Seertal uge 44 (27. oktober - 2. november 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter" Klik her for at hente en udskriftsvenlig udgave i PDF-format (kræver Adobe Acrobat

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Kvickly sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Kvickly sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-015714 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

Zulu-tv hitter i udlandet

Zulu-tv hitter i udlandet Fredag den 18. marts 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: TV 2 Underholdnings-tv i direkte konkurrence TV 2 og DR sender tv-underholdning i skarp konkurrence. Foreløbig er stillingen omtrent uafgjort.

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS

CONTENT MARKETING. video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside WEMAKEGRAPHICS 7VIGTIGE TRICKS TIL DIN CONTENT MARKETING video facebook sociale medier artikler linkedin mål pinterest animation content strategi instagram hjemmeside HVAD ER CONTENT MARKETING Content Marketing er markedsføring,

Læs mere

file://w:\wwwroot\tvm\pm\2008\pm0843.htm

file://w:\wwwroot\tvm\pm\2008\pm0843.htm Page of 0 Seertal uge 43 (20. oktober - 26. oktober 2008) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV-Meter" Klik her for at hente en udskriftsvenlig udgave i PDF-format (kræver

Læs mere

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. september 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Gode råd om at drikke lidt mindre

Gode råd om at drikke lidt mindre 4525/Gode råd om at drikke 21/08/02 13:16 Side 1 (1,1) Yderligere hjælp I nogle tilfælde er det ikke nok at arbejde med problemet selv. Der er så mulighed for at henvende dig et sted, hvor man har professionel

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

Super 98. Forældremøde Tirsdag den 24/1-2012

Super 98. Forældremøde Tirsdag den 24/1-2012 Forældremøde Tirsdag den 24/1-2012 Blev nr. 3 i Vintercup. Begivenhedsrigt 2011 Spillede i foråret 9 mands og slutte midt i rækken (nr. 5) men viste igennem hele foråret bedre og bedre spil. Det hele kulminerede

Læs mere

- Sponsoroplæg - Team Cursive. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor!

- Sponsoroplæg - Team Cursive. Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Team Cursive 4700 Næstved E-sport - Sponsoroplæg - Få profileret jeres virksomhed på en ny og anderledes måde - bliv sponsor! Se komplet sponsorprofil: sponsordb.dk/team-cursive Intro Team Cursive er en

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Små kanaler går frem

Små kanaler går frem Fredag den 1. april 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev KILDE: GALLUP TV-METER Vækst og underskud på TV 2 i 2004 Tv-seningen i 1. kvartal: Små kanaler går frem TV 2-kanalerne havde samlet fremgang i 1. kvartal

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest

Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest Mødedata Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest Mødedato 17. september 2015 Mødetidspunkt kl. 19.00 21:30 Mødested Vrold Børnehus Gl. skolevej 1 8660 Skanderborg Deltagere Afbud Referent/ Mødeleder/ordstyrer:

Læs mere

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere:

Lalandia præsenterede derefter deres krav, hvor GF Poppelens bestyrelse skulle acceptere: Kære Feriehusejer Så skete det desværre. En magt demonstration fra Lalandias side. Brevet som I alle har modtaget fra Lalandia understreger med al tydelighed, at Lalandia kan pålægge feriehusejerne alle

Læs mere

Gedigen underholdning

Gedigen underholdning Fredag den 6. januar 2006 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: HENRIK OHSTEN / TV 2 Et af de kommende programmer på TV 2 Charlie er Rundt om klaveret med Sascha Dupont. Programmet får premiere torsdag den 26.

Læs mere

Måske skulle vi også i vor jagt efter livets lykke leve efter den amerikanske komiker og skuespiller W.C. Fields ord: Hvis det

Måske skulle vi også i vor jagt efter livets lykke leve efter den amerikanske komiker og skuespiller W.C. Fields ord: Hvis det Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. september 2013 Kirkedag: 16.s.e.Trin/A Høst- & Takkegudstj Tekst: Luk 7,11-17 Salmer: SK: Nu går vi glad * 727 * 730 * 729 * 477 * 728 LL: Nu går vi

Læs mere

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00

I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 I BLINDE Glad eller skuffet? Kommuner måler ikke borgernes holdning til velfærd Af Kåre Kildall Rysgaard Onsdag den 24. februar 2016, 05:00 Del: Mange kommuner ved ikke, om borgerne er tilfredse med ældrepleje,

Læs mere

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse

Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Højsæson for skilsmisser sådan kommer du bedst gennem en skilsmisse Vanen tro er der igen i år et boom af skilsmisser efter julen. Skilsmisseraad.dk oplever ifølge skilsmissecoach og stifter Mette Haulund

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Løbetræning for begyndere 1

Løbetræning for begyndere 1 Løbetræning for begyndere 1 Lige nu sidder du med en PDF-fil der forhåbentlig vil gavne dig og din løbetræning. Du sidder nemlig med en guide til løbetræning for begyndere. Introduktion Denne PDF-fil vil

Læs mere

Til Journalistgruppen i DR

Til Journalistgruppen i DR Til Journalistgruppen i DR Jeg svarer gerne på de spørgsmål, I har stillet mig i et brev fra 28. juni 2007. Men det er vigtigt for mig at understrege, at selvom åbenhed og medinddragelse er kerneværdier

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 47+48 2013 Fælles info Sygemeldt. Jonna, pædagog på 2. årgang, er desværre blevet ramt af en blodprop og er derfor sygemeldt. Hun er pt. indlagt til genoptræning. Det står klart, at der vil blive tale om en længere

Læs mere

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-Byen 2860 Søborg København den 26. februar 2004 Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter På baggrund af DR s interne undersøgelser vedrørende for vidtgående

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2007

HALVÅRSRAPPORT FOR 2007 HALVÅRSRAPPORT FOR 2007 Halvårets resultat resumé Nye aktiviteter og lavere vækst i reklamemarkedet end forventet påvirker resultatet i 1. halvår 2007 For 1. halvår 2007 er resultatet før skat et underskud

Læs mere

Tema 1. Økonomi krisepakker?

Tema 1. Økonomi krisepakker? Tema 1 Økonomi krisepakker? 1 Eksamens-synopsis i samfundsfag Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. Inden et filmselskab skyder penge

Læs mere

Dansk tv-premiere på Danmarks nye filmkanal

Dansk tv-premiere på Danmarks nye filmkanal Fredag den 14. oktober 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev TV 2 Zulu fejrer fem-års-fødselsdag på toppen En ny lysreklame i København tændes på fem-års-fødselsdagen i morgen, lørdag TV 2 Zulu kan i morgen,

Læs mere

Underholdning med værdier

Underholdning med værdier Fredag den 20. maj 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev FOTO: HENRIK OHSTEN / TV 2 TV 2s underholdningsredaktører giver deres bud på programsuccesen Shares på 54, 52, 52 og 45 procent er usædvanligt høje. Men

Læs mere

Ferielukket i alle afdelinger

Ferielukket i alle afdelinger Fredagsbrev - uge 26-27. juni 2014 Bakkelandets friskole, børnehaver og vuggestue ønsker alle en rigtig god sommer. Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 6. april 2016 AFP-samarbejde

Læs mere

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed

Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Rejsekortet Udvikling i kundetilfredshed Baseret på undersøgelser foretaget af Epinion A/S for Rejsekort A/S 2012 til 2015 4. april 2016 0. Indhold 1. Materialet 3 2. Sådan har vi gjort 4 3. Passagerpulsens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Præsentation af Jobindex

Præsentation af Jobindex Præsentation af Jobindex Program for Præsentation Hvorfor investere i Jobindex? Lidt om jobannonce markedet og en frygtelig masse grafer Lidt om historien bag Jobindex og hvor firmaet står lige nu Fremtidsvisioner

Læs mere

Distribution af tv-kanaler

Distribution af tv-kanaler 3. NOVEMBER 2011 Agnete Gersing Distribution af tv-kanaler Pressebriefing PRESSEBRIEFING: DISTRIBUTION AF TV-KANALER Tv-markedet er vigtigt for forbrugerne»danskerne ser tv i 3 timer og 21 minutter hver

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.

KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside. KB Olympiaden er 8. august! Tilmeldingen kan ske i Tutten eller direkte til Hanne. Turneringsprogrammerne er online på DBUs hjemmeside.!kb DAGEN BLIVER 19/9! Husk der hver torsdag i juli er fælles sommertræning

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Author: Kristine Jul Andersen National nominee for Denmark Media: Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske, 01/11/2008 Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Alle borgere i EU skal have

Læs mere

Referat af. grupperådsmøde i Orion

Referat af. grupperådsmøde i Orion Referat af grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Referat af Grupperådsmøde i Orion 23. februar 2014 Side 1 af 6 Deltagere: Bestyrelsen, ledere og 30 forældre i alt 44 personer Christian Nedergaard blev

Læs mere

Nyt fra Christiansborg

Nyt fra Christiansborg H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 Nyt fra Christiansborg April 2016 Grænsekontrol forlænges Regeringen har besluttet at forlænge den midlertidige grænsekontrol frem til 3. maj

Læs mere

Først med tv-nyheder som video-podcast

Først med tv-nyheder som video-podcast Fredag den 28. oktober 2005 TV 2s eksterne nyhedsbrev Først med tv-nyheder som video-podcast TV 2 NYHEDERNE kan ses på den nye generation af ipodmusikafspillere i næste måned Fra november bliver det for

Læs mere

Side 1. Rettelser foretaget tirsdag 14. jul 2015. Uge 29, onsdag 15. jul 2015 14/07/2015 14:56. 12:10 Jimmy og den globale fødekæde (1:4) Ny episode

Side 1. Rettelser foretaget tirsdag 14. jul 2015. Uge 29, onsdag 15. jul 2015 14/07/2015 14:56. 12:10 Jimmy og den globale fødekæde (1:4) Ny episode Side 1 Uge 29, onsdag 15. jul 2015 12:10 Jimmy og den globale fødekæde (1:4) Ny episode Britisk dokumentar fra 2010. (Jimmy's Global Harvest) Jimmy Doherty er vild med mad, og hvordan mad produceres. Han

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk.

Der er jævnligt kedelige episoder med fulde SAND folk. Nogen gange er tøjet eller taskerne med SANDlogo på blevet taget fra folk. Referat af bestyrelsesmøde i SAND d. 8.9.15 Deltagere: Steffen Lerhauge, Leif Jensen, Kurt G Andersen, Bettina Sørensen, Birgitte Schneidelbach, Harald Gjersøe, Martin T Christensen, Christina Strauss,

Læs mere

Sådan præsenterer du en programidé til TV 2 ØSTJYLLAND

Sådan præsenterer du en programidé til TV 2 ØSTJYLLAND Et godt pitch Sådan præsenterer du en programidé til TV 2 ØSTJYLLAND Foto: Colourbox En programidé til TV 2 ØSTJYLLAND skal pitches dvs. præsenteres overbevisende med henblik på salg af ideen. Vi har ingen

Læs mere

TILLYKKE, CHARLIE! alternativ til de øvrige kanaler.

TILLYKKE, CHARLIE! alternativ til de øvrige kanaler. Fredag den 1. oktober 2004 TV 2s eksterne nyhedsbrev Fixeren fra Bagdad Amin Al Ameedee er TV 2s fixer i Irak og uundværlig for TV 2s udsendte medarbejdere. Amin har været på besøg i Danmark. Side 4-5

Læs mere