Find din historie. På skolen/i klassen 7., 8. og 9. klasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Find din historie. På skolen/i klassen 7., 8. og 9. klasse"

Transkript

1 Find din historie. På skolen/i klassen 7., 8. og 9. klasse Fagligt sigte Undervisningen i klassen sigter på, at eleverne opnår en generel viden om dansk historie i tiden fra omkring 1870 til 1900 med forholdene og livet på landet som omdrejningspunkt. Denne viden bruger eleverne under arbejdet i Den fynske Landsby, dvs. eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder om: Landbrugssamfundet Landbruget som vigtigste erhverv i årtusinder med vægt på 1800-tallet. Krise. Overproduktion af korn. Billigt korn fra Østeuropa og Rusland samt USA (prærien). Omlægning af landbrug fra overvejende kornproducerende til animalsk produktion. Industrialisering Landbruget som grundlag for den begyndende industrialisering efter Maskinfabrikker. Forarbejdning af råvarer fra landbrug. Sociale forhold sociale grupper Socialt hierarki på landet: Godsejere, gårdejere, husmænd, landarbejdere. Præsten, læreren, håndværkere og handlende. Kønsroller børn/voksne Mænds og kvinders rettigheder og pligter. Hvordan blev drenge og piger opdraget? Leg og legetøj. Fritid. Magt og myndighed Formelle og uformelle magtstrukturer. Lokale håndværkere, handel og vareudveksling Høj grad af selvforsyning hvilke varer og hvor man købte dem. Håndværkere og handlende på landet. Købstæder. Infrastruktur kommunikation Jernbaner. Skibsfart. Postvæsen. Telegraf. Undervisning Landsby- og købstadsordnede skole højskoler Mobilitet Befolkningsoverskud på landet => indvandring til byen => udvandring til primært Amerika

2 Ideer til undervisningen I gang med forløbet For at styrke elevernes interesse og fremme deres nysgerrighed i forhold til emnet, kan læreren læse et uddrag af en novelle/roman, fx: Pontoppidan, Henrik: Sådan lå landet: 3 noveller om livet på landet i 1800-tallet, Specialpædagogisk Forlag (Novellerne er indtalt på CD-rom) At arbejde med livet på landet, som den kommer til udtryk i den samtidige kunst, er en anden måde at begynde emnet på. Herunder er angivet en række eksempler. Billederne kan findes i kunstbøger eller på internettet. Læreren kan integrere udvalgte billeder i en PPT eller anden skærmpræsentation, der anvendes som oplæg. Herefter kan man lade eleverne individuelt eller i grupper analysere, tolke og bruge billederne som afsæt for formulering af spørgsmål, man gerne vil undersøge. Her kan kopiark til billedanalyse bruges (findes på websitet). Jens Birkholm ( ) I forårssolen uden for familiehuset, 1910 Hans Andersen Brendekilde ( ) Udslidt, 1899 Hjemme med aftensmaden, 1917 I kornmarken, 1887 Laurits Andersen Ring ( ) Bedsteforældrenes søndag, 1899 En skomager, 1885 Christen Dalsgaard ( ) En afsked, 1860 En gudelig forsamling i en bondestue, 1869 Landsbysnedkeren bringer kisten til det døde barn, 1857 Udpantning hos en landsbybødker i Salling, 1859 Ulykkelig Kjærlighed. Pigens Forældre nægte deres Samtykke, 1965 Julius Exner ( ) Blindebuk, 1866 Et bondegilde på Hedeboegnen, 1855 Et brudepars hjemkomst fra kirken, Amager, 1863 Tårnby Ladegård, 1895 Peter Hansen ( ) Høstbillede, 1910 På isen bag byen. Fåborg, 1901 Erik Henningsen ( ) Barnemordet, 1896

3 Theodor Philipsen ( ) Nyværk på Saltholm, henad aften, 1885 Jørgen Sonne ( ) Sct. Hans - fest i Tisvilde, 1858 Hans Smidth ( ) En fremmed spørger om Vej i Bondegaarden paa Heden, 1877 Vestjysk Sogneråd holder møde, 1890 erne Fritz Syberg ( ) Aftenleg i Svanninge bakker, 1900 Dødsfaldet, Foråret, Ved nadverbordet, Frederik Vermehren ( ) Reservesoldatens afsked med sin familie, 1849 Klasseundervisning Livet på landet i slutningen af 1800-tallet - med afsæt i ovennævnte fokuspunkter - sættes i sammenhæng med udviklingen i Danmark (og verden), og der perspektiveres fra landboreformerene og videre til i dag. Ved afslutningen af forløbet på klassen aftales, om hvad og hvordan grupperne skal fremlægge efter besøget i Den Fynske Landsby. Den kan fx være: En præsentation af den pågældende bolig og familien. Et oplæg om forandringer i familielivet fra 1880 til i dag. Et kort rollespil eller en dramatisering af en situation, der er opstået i boliggruppen. Det kan være mellem mænd og kvinder, børn og voksne. Eller det kan fx tage udgangspunkt i B-delens opgaver, som læreren udleverer til eleverne i Den Fynske Landsby, fx: o Sortebro Kro: Jernbanebyggeriet betyder, at der er færre besøgende på landevejskroen. Eleverne i denne boliggruppe kan dramatisere eller skrive en historie om, hvad krofamilien beslutter sig til, og hvad der videre sker med den. o Tommerup Præstegård: En dramatisering af biskoppen, der kommer på besøg. Eller af sognerådet, der skal tage stilling til, hvad der skal ske med en af sognekommunens fattige og problematiske beboere. o Gård fra Fjelsted: Der skal bages til gårdens mange beboere. Hvordan tilrettelægges bageriet? Eller en drøftelse af den sundhedsskadelige placering af møddingen. o Væverhuset fra Vester Lunde: Det kniber med økonomien for væverfamilien. Hvad skal de gøre for at løse problemet: Begynde på et nyt håndværk, sende en af børnene ud at tjene eller grave tørv i mosen? o Hus fra Turup: Der skal bages på husmandsstedet. Hvordan tilrettelægges bagningen? Eller måske er det vigtigere, hvordan man kan bekæmpe rotterne, der er blevet en plage. o Bolsted fra Melby: Også her skal der bages. Eller beboerne kan forberede sig til markarbejdet.

4 Til brug for fremlæggelserne kan eleverne fotografere og optage videoklip i Den Fynske Landsby (fx med mobiltelefon). Billeder og videoklip kan efterfølgende bearbejdes til forskellige former for præsentationer, fx PowerPoint, PhotoStory, en hjemmeside eller som elementer på elektroniske tavler. Under alle omstændigheder er det naturligvis væsentligt, at eleverne før besøget i Den Fynske Landsby véd, hvad der forventes af fremlæggelsen, så de kan indsamle de nødvendige informationer, tage billeder og optage videoklip etc., mens de er i Den Fynske Landsby. Gruppearbejde Eleverne fordeles i boliggrupper Sortebo Kro (4 personer) Tommerup Præstegård (6 personer) Gård fra Fjelsted (6 personer) Væverhus fra Vester Lunde (5 personer) Hus fra Turup (4 personer) Bolsted fra Melby (5 personer) Boligen - stedet Hver boliggruppe får udleveret et kopiark med opgaver og aktiviteter, der lægger op til at undersøge boligen og lokaliteten, hvor den lå oprindeligt. I denne del af arbejdet skal eleverne bruge to hjemmesider: Historisk Atlas (http://www.historiskatlas.dk) og Den Fynske Landsby Online (http://museum.odense.dk/den_fynske_landsby/dflonline.aspx). Derfor må de have adgang til computer med internetadgang. Kopiarkene findes på websitet. Biografi Hver elev får udleveret en åben biografi. Den indeholder nogle oplysninger om personen samt nogle spørgsmål, som eleverne undersøger, digter videre på og færdiggør biografierne. De åbne biografier er i word-format. Hver elev downloader den åbne biografi til en computer, hvor han/hun i samarbejde med sin familiegruppe skriver biografien færdig. I bearbejdelsen af den åbne biografi skal eleven - i samarbejde med boliggruppen træffe nogle fagligt funderede valg. Derfor er det væsentligt, at der er umiddelbart adgang til relevante bøger (se materialelisten), opslagsværker og evt. til internettet. Kopiarkene findes på websitet. Årets gang Hver boliggruppe får et kopiark, der knytter sig specifikt til de personer, der bor i den pågældende bolig og beboernes status/rolle bl.a. hvordan året og døgnet forløber, og som kan bruges i det videre arbejde i Den Fynske Landsby.

5 Materialer: De fleste grundbøger til historie, der behandler perioden , indeholder kapitler, der omhandler ovenstående: Fagbøger til eleverne Andersen, Carl Erik: Ungdommens historie , Borgen Andersen, Torben: Kampen for tilværelsen en gammel kones livsskildring fortalt af hende selv, Dansk Historielærerforening Byskov, Jonna: Der var forskel på folk tiden omkring 1900, Alinea Christensen, Henrik: Det moderne gennembrud litteraturhistorisk grundbog, Nyt Nordisk Forlag 2000 Digens, Sonja: Ehrengott en skæbne, en tid, et samfund, LM 2006 Larsen, Sten: Maskinernes indtogsmarch om arbejde, produktion og udvikling, Alinea Bau-Madsen, Jeanne: Kampen for demokrati og dagligbrød Danmark , Flachs Birger-Madsen, Agnete: Kvindeliv hverdagsliv arbejderkvinders levevilkår i Danmark , Gyldendal Folke Harrits: Arbejde liv og historie 4 danske arbejdererindringer, Dansklærerforeningen/Skov Frøkjær-Jensen, Sven: Damp og jern den ny tids virkelighed, Gyldendal Grynberg, Stine: Bondekost og herskabsmad madens danmarkshistorie, Alinea Heister, Bodil: Den fynske spillemand, Wilhelm Hansen Holm, Rie: Fattigdom og social forsorg i og 1800-tallet, Den Fynske Landsby 2002 Jensen, Agnete: Husker du en skole og dens landsby, AC Næstved 1998 Jørgensen, Anne-Dorte: Børn på arbejde, Skoletjenesten Nielsen, Dorte: Carl Nielsen en komponist historier fra hans barndom og ungdom, Gad Sandvad, Karin: Landbobørn , Klematis Skougaard, Mette: Arbejds- og kildehæfte om børn i det førindustrielle bondesamfund, AC Wallengren, Gudrun: Væverens hus, Skoletjenesten, Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter Weinreich, Torben: Arbejdet, Apostrof Weinreich, Torben: Kan han dy sig! et spil om skolen i 1880-erne, Alrune Skønlitteratur til eleverne Aakjær, Jeppe: Vredens Børn et Tyendes Saga, Hovedland 2008 Christiansen, Gunhild: Dømt på forhånd, Gyldendal 1984 Nexø, Martin Andersen: Pelle Erobreren, Gyldendal Poulsen, Jens Aage: På egen hånd, Thode Relster, Kaj: Mødet, Morten A. Korch V. Knudsen, Susanne: En verden af variationer, LR 2004.

Hvad skal vi med skolen? -om samfund og skole før,nu og i fremtiden

Hvad skal vi med skolen? -om samfund og skole før,nu og i fremtiden Lærervejledning Hvad skal vi med skolen? -om samfund og skole før,nu og i fremtiden Denne lærervejledning skal være en hjælp for læreren til at bruge hæfterne om skolehistorie: Hvad skal vi med skolen?

Læs mere

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen?

skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvorfor skal vi have KRISTENDOMSKUNDSKAB i skolen? Tekst af Heidi Friborg Christophersen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK

Læs mere

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915

En familie flytter til byen. fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En familie flytter til byen fremskridt, fabrikker og familieliv i København 1880-1915 En stor beslutning Den 10. februar 1882 kommer et ungt par ud af Asminderød Kirke ved Fredensborg. Karen Marie og Peter

Læs mere

De fastsatte regler for undervisningen i Uddannelse & Job kan ses i faghæfte nr. 22.

De fastsatte regler for undervisningen i Uddannelse & Job kan ses i faghæfte nr. 22. DEN LILLE HJÆLPER Den Lille Hjælper er udarbejdet af UUV Køge Bugt, er et inspirationsmateriale, der giver eksempler på temaer til de forskellige klassetrin, giver forslag til spændende materialer og beskriver

Læs mere

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg

Samfundsfag 8 GYLDENDAL. Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Anders Stig Christensen og Julie Blicher Trojaborg Samfundsfag 8 GYLDENDAL INDHOLD Individ og fællesskab At blive den, man er

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge Hvis bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge d Indholdsfortegnelse Hvis bare jeg havde vidst det Psykisk 1. hjælp for unge Lærervejledning Udgivet af Dansk Røde Kors Tak for

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Flere hænder - ja tak!

Flere hænder - ja tak! Flere hænder - ja tak! Lederrekruttering FDF er et godt og attraktivt tilbud til børn og unge. En del af det tilbud er de mange engagerede ledere, der gør FDF til et vedkommende fællesskab baseret på

Læs mere

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet

INGER M. CLAUSEN. Lærervejledning til SAT UD. et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet INGER M. CLAUSEN Lærervejledning til SAT UD et online undervisningsforløb i historie og dansk for mellemtrinnet Oversigt 4 Om undervisningsmaterialet 6 Praktisk guide 8 Målgruppe og mål 11 Undervisningen

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER

- evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER - evaluering MOBILTELEFONER som REDSKAB for PERSONER med LÆSEVANSKELIGHEDER INDHOLD HVAD ER PROJEKT MOBILLÆSNING? 04 HVEM HAR DELTAGET? 04 PROJEKTETS AKTIVITETER 05 PROJEKTETS ORGANISERING 05 HVAD ER EVALUERINGEN?

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

ADHD i et socialt perspektiv

ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv ADHD i et socialt perspektiv En livslang sårbarhed ikke nødvendigvis livslange problemer ADHD betegnes ofte som et livslangt handicap. Det betyder imidlertid ikke, at en person

Læs mere