KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS"

Transkript

1 KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER MAN HØRHAVEGÅRDEN. IDAG STRÆKKER BYENS PARCEL- HUSKVARTERER SIG HELT UD TIL SKOVENS BEGYNDELSE, OG DER ER SÅLEDES KUN TO KILOMETER MED SKOVBEVOKSNING MELLEM BY OG GÅRD. DETTE BETYDER, AT HØRHAVEGÅRDEN IKKE LÆNGERE LIGGER AFSIDES I EN ENGANG PRIVAT SKOV, MEN DERIMOD CENTRALT I DEN NU OFFENTLIGE MARSELISBORG SKOV, HVOR STIERNE VRIMLER MED MOTIONISTER, DER ER UDE FOR AT NYDE OMRÅDETS SKØNNE NATUR. MARSELISBORG GODS DA HØRHAVEGÅRDEN BLEV BYGGET I 1777 VAR DET SOM EN DEL AF MARSELISBORG GODS OG BEBOERNE VAR FÆSTERE UNDER SAMME. IDAG ER GODSET VÆK, MEN HØRHAVEGÅRDEN STÅR STADIG SOM ET VIDNESBYRD OM TIDEN, SOM VAR. Marselisborg Gods dukker første gang op i arkiverne i 1544, dengang dog under navnet Havreballegård.03 I 1576 ophøjes Havreballegård til kongelig residens, da kongen lader sig nogle gemakker bygge. Navnet Marselisborg får gården ikke før Efter enevældens indførelse i 1660 gav Kong Frederik III Havreballegård til den hollandske rigmand Gabriel Marselis som afbetaling på en stor rigsgæld. G. Marselis blev dog boende i Holland, men efterlod ved sin død i 1673 gården til en af sine to sønner, Constantin Marselis, som gav navn til gården.

2 I 1770 blev godset overdraget til Christian Rudolph Philip Gersdorff, der inden indflytning lod gården syne, hvorfra vi ved, at den dengang bestod af syv bygninger; et stuehus på 24 fag, et sidehus på 19 fag, en stald, en lade på 30 fag, et øksnehus på 43 fag, endnu et øksnehus på 37 fag og endelig et tørve-/hønsehus på 9 fag.04 På opfordring fra synsmændene lod Chr. R. Ph. Gersdorff derefter et nyt og finere stuehus opføre. Så stort et gods havde naturligvis brug for en del ansatte. I 1819 havde man intet mindre end 42 ansatte på kost, det være sig staldkarle, røgtere, drenge, en bødker, en husholderske, malkepiger og kokke- og bryggerspiger. Derudover havde godset ansat en skovrider med flere skovfogeder under sig, en gartner, en overrøgter og en havekarl.05 I 1896 lykkedes det Aarhus Kommune at få en aftale om forkøbsret med daværende ejer H.P. Ingers-lev, hvilket viste sig at være i sidste øjeblik. To dage senere døde H.P. Ingerslev, og kommunen kunne begynde at udstykke dele af godsets jorde til byggegrunde. Med købet af Marselisborg fulgte også godset fæstebygninger; Donbækhusene, Humlehavehuset, Louisenhøj, Frederikshøj Kro, Skovfogedstedet Frydenlund, Fiskerhuset ved Aarhus Å, Frederiksminde ved Højbjerg, Skovridergården Louisenlund, Thors Mølle, Silistria Mølle og endelig Hørhave-gården. Den daglige drift af Marselisborg fortsatte under en forpagter, men efter tre større brande i henholdsvis 1904, 1906 og 1909 besluttede kommunen at nedlægge landbruget. I 1911 blev Marselisborg Gods revet ned, og i dag ligger Marselisborg Gymnasium omtrent, hvor godset lå. Man kan dog stadig ane spor af det gamle haveanlæg, ligesom 12 lindetræer ved Skovbrynet er den sidste rest af den gamle allé, der førte fra skoven til Marselisborg. Mens Marselisborg er væk, står nogle af de gamle fæsteboliger stadig. Hørhavegården er i dag Marselisborg Skovs ældste bygning06 og dermed det tidligste bevis, vi har tilbage fra tiden med Marselisborg Gods. KONTEKST MARSELISBORG SKOVENE MELLEM DEN SYDLIGE DEL AF AARHUS OG MOESGÅRD SKOV LIGGER ET 340 HA STORT SKOVOMRÅDE. SKOVEN, DER GRÆNSER HELT OP TIL KYSTEN, BESTÅR AF FEM STEDSKOVE, OG TRODS DENS LÆNGDE PÅ HELE SYV KILOMETER ER DEN I BREDDEN KUN MELLEM 200 OG 900 METER. HAVREBALLESKOV, er den nordligste skov og den afgrænses mod nord af Skovbrynet og mod syd af Carl Nielsens Vej. Den er det mest bynære af skovområderne og fremstår i dag mere som en integreret del af byen end en egentlig naturskov.

3 Havreballeskoven har gennem tiden båret flere navne. I og 1800-tallet kaldtes den Ladegårdsskoven, senere blev det til Forskoven, i takt med at byen rykkede nærmere. Da dette skovstykke, som det første blev åbnet op for den almene befolkning, blev det i folkemunde kendt som Friheden. Skovområdet byder i dag på forlystelsesparken Tivoli Friheden og Aarhus Stadion og har tidligere også huset Aarhus Zoologiske Have. KIRKESKOVEN, er det skovstykke, der grænser op til Marselisborg Slotspark. Det har tidligere hørt under Viby kirke, heraf navnet, men da kirken og adelen ikke kunne enes om rettighederne til skoven, førte dette til en del stridigheder. En del af skovstykket var tidligere kendt som Jægerskoven, dette kaldes i dag Forsthaven. Det er i Kirkeskoven, man finder Marselisborg Slot og Mindeparken. HESTEHAVEN, er skovområdet mellem Oddervej og Skambækken. Her havde kongen sine heste til at græsse; en stedsfunktion som kan fører helt tilbage til 1566 gennem et brev fra Kongen til hans lensmand. I Hestehaven ligger desuden Hotel Marselis og spisestedet Varna. THORSKOV, er skovområdet mellem Skambækken og Hørhaven. Som navnet indikerer, kan dette sted have haft en betydning i forhold til den gamle asatro, men dette vides ikke med sikkerhed. En betydelig del af Thorskov udgøres idag af Dyreparken, et yndet udflugtssted, hvor man bl.a. kan komme tæt på hjorte, råvildt og vildsvin. SKÅDE SKOV, er langt det største af de fem skovområder og er beliggende mellem Hørhaven i nord og Moesgård Skov i syd. Her er flere steder et dramatisk kuperet terræn, fx ved Djævlekløften, hvor en dyb slugt deler skoven. I Skåde Skov kan man blandt andet besøge campingpladsen Blommehaven. HØRHAVEN, er det åbne og fint bakkede areal, der er opstået mellem Thorskov og Skåde Skov. Som navnet angiver, har man i tidligere tider dyrket hør på disse marker. Hørhaven byder på andre muligheder end de førnævnte Marselisborgskove. Her kan mennesker og dyr boltre sig i de bløde bakker, der kan spilles bold om sommeren og kælkes om vinteren. Det åbne landskab giver et fint kig ud over havet, og området er da også for Højbjergs indbyggere en meget benyttet rute til stranden. Hørhaven har flere gange huset forskellige former for lejrskoler og spejderstævner, ligesom det naturligvis er her, man finder Hørhavegården.

4 SKOVENES HISTORIE FRA NYTTESKOVTIL LYSTSKOV MAN SKAL IKKE LANGT TILBAGE I TIDEN FØR DE DANSKE SKOVE VAR FORBEHOLDT HERSKABET. I NUTIDENS DANMARK HAR SKOVENE FÅET EN HELT ANDEN BE- TYDNING, MEN MAN KAN STADIG FINDE SPOR AF FORDUMS TID. De ældste efterretninger om Marselisborgskovenes historie går tilbage til middelalderen. Dengang hørte skovene under Århus Bispestol, men efter reformationen i 1536 blev bispegodset overtaget af kronen. Kort derefter blev Havreballegård gjort til hovedgård for de kongelige besiddelser i området, i hvilken forbindelse den fik underlagt sig skovene. Da Aarhus Kommune købte Marselisborg Gods i 1896 blev de dertilhørende skove pludseligt kommunalt ejede. Hvor skoven tidligere havde været forbeholdt herskabet, begyndte folk fra byen nu at tage skovene i brug, om søndagen gik flere hestevogne endda i rutefart mellem Frederiksporten og Frederikshøj. I dag er skovene fortsat et yndet udflugtsmål. Udover de klassiske skovture bruges skovene til idrætsaktiviteter, ligesom der findes flere traktørsteder og rekreative tiltag. Skovens stednavne giver os et ret godt billede af fortidens liv i skovene, ikke mindst i området omkring Hørhaven. Stednavne som Excelencehøj, Rumorhs Bakke og Fruens Bænk vidner om det højere borgerskabs enemærke på stedet gennem flere hundrede år, mens andre som Rævebakken, Ørnereden og Ulvegraven fortæller om fortidens dyrebestand. Så sent som i 1705 oplevede man ulve i Hørhaven, hvilket bl.a. bærer vidnesbyrd om den dengang store afstand til Aarhus - ulve kommer kun nødigt tæt på mennesker. Arkæologiske undersøgelser har desuden fundet en del gamle oldtidsspor i skovene. Bl.a. er ca. 30 gamle gravhøje synlige flere steder i skovbunden, de ældste kan dateres helt tilbage til omkring år 1000 f.kr. LANDSKABSTOPOGRAFI SELVOM MARSELISBORGSKOVENE FREMSTÅR SOM KLASSISKE DANSKE LØVSKOVE, BYDER DE HVER ISÆR PÅ MANGE FORSKELLIGE OPLEVELSER, IKKE MINDST PÅ GRUND AF DEN VARIERENDE TOPOGRAFI. Terrænet omkring Marselisborgskovene er meget varierende: I den nordlige del af skovene er det forholdsvis fladt og præget af lavtliggende, fugtige arealer. Mod syd stiger terrænet gradvis, og i Thorskov og især Skåde Skov er landskabet meget kuperet. Det kuperede landskab skaber en visuel afgræns-ning, hvor de høje og tætstående bøgetræer skaber fornemmelsen af at være langt væk byen. Dette forstærkes af, at vejene strækker sig på langs ad skoven, hvorfor den føles større end den er. Skoven følger kysten, og mange små kig virker som påmindelser om den nære forbindelse mellem skov og bugt. Fra kysten opnås et vidt udsyn over bugten og ind mod Aarhus. Ved Hørhaven åbner den tætte skov sig op omkring en lille lomme, hvorved der tillades et større kig ud over vandet. Dette forstærker følelsen af at være tættere på kysten. Det åbne bakkede landskab muliggør mange friluftsaktiviteter og udgør et naturligt samlingspunkt.

5

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg

BILLEDER AF HØJBJERGS HISTORIE: Fra Skidenpyt til Højbjerg Forord Højbjerg Bibliotek rummer en betragtelig Lokalhistorisk Samling i form af bøger, billeder, kort, båndoptagelser og ordnede og sorterede avisudklip med meget mere, der kan fortælle noget om det lokale

Læs mere

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang

Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Tilbage gennem fortiden til nutiden ad veje der findes i dag til mælkeveje, der var engang Velkommen til denne tur, der vil bringe jer rundt i både området og historien ligesom de to tidligere ture, der

Læs mere

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab

5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab UDKAST TIL LANDSKABSANALYSE AF FAXE KOMMUNE 1 5 Lystrup moræne- og herregårdslandskab BESKRIVELSE Nøglekarakter Bølget morænelandskab med overvejende herregårdspræg, enkelte landsbyer og større infrastruktur

Læs mere

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd

Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd Pjecen er udarbejdet i et samarbejde mellem: Københavns Amt, Teknisk Forvaltning og Københavns Amtsmuseumsråd Redaktion, grafisk tilrettelæggelse og layout: Jens Henrik Jønsson, Københavns Amtsmuseumsråd

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage

STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005. Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage STEENSGÅRD SKOV SVANNINGE BJERGE 1660-2005 Fra agerdyrkning og overdrev til reguleret skovdrift og nåletræsplantage En landskabshistorisk undersøgelse af Signe Trolle Gronemann INDLEDNING...3 INTRODUKTION

Læs mere

Juni Juli August 2011 Nr. 2 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn

Juni Juli August 2011 Nr. 2 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn Juni Juli August 2011 Nr. 2 24. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Sommer og sol og en duft af caprifol Endelig kommer tiden, vi har længtes efter. Tiden kalder man også for agurketid.

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen.

Post 1 - Bålhøj og Danserhøj Der er en klar sammenhæng emellem nutid og fortid og det vil kunne ses flere steder undervejs på turen. Denne cykelstursfolder er lavet efter en cykeltur sommeren 1999 arrangeret i samarbejde mellem Øster Brønderslev Menighedsråd og Øster Brønderslev Borgerforening. Folderen blev udgivet foråret 2000 af

Læs mere

Ture i Københavns omegn

Ture i Københavns omegn Selv om Københavns omegn er præget af by, veje og industri, udgør naturen en betydelig del. Her er skove, marker, søer, vandløb og kyster og spændende kultur historie. Denne guide beskriver 52 ture i Københavns

Læs mere

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie

Tingkærskolen. 6. argang. Vores omrade - vores historie Tingkærskolen 6. argang. Vores omrade - vores historie Om Projektet Der hvor vi bor Vores idé med at undersøge vores eget lokalområde udsprang egentlig af en cykeltur i foråret, hvor vi på 3 dage cyklede

Læs mere

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger

Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Kulturarvsscreening for Præstø midtby -Den dynamiske by -Byens rum og bygninger Forår 2012, Projektansvarlig: Peter Haugan Vergo, Vordingborg Kommune, plan, souchef Anne-Line Møller Sutcliffe, Vordingborg

Læs mere

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab

Ture i Københavns omegn. Kulturhistorie Natur Landskab Ture i Københavns omegn Kulturhistorie Natur Landskab 4 ndholdsfortegnelse Tag ud og oplev Københavns omegn 7 Københavns omegn 8 Sådan er guiden bygget op 9 Fra Øresunds kyst 0 Udvalgte seværdigheder 2

Læs mere

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus

Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Sag 7: Hjemtagelse af Teknisk Kollegium og overdragelse til fonden Eliteidræt Aarhus Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på denne afskrift. Borgmesteren: Så går vi til sag nummer 7, hjemtagelse

Læs mere

Forundersøgelsen 2001

Forundersøgelsen 2001 Forundersøgelsen 2001 Kommuneatlas Stevns Skov- og Naturstyrelsen, Miljø- og Energiministeriet I samarbejde med Stevns Kommune Arkitektfirmaet Gert Bech-Nielsen, Kragelundsallé 8, 8270 Højbjerg, telefon

Læs mere

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse

Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse Velkommen til Riderute Sydfyn Din personlige rideoplevelse De sydfynske godser Brahetrolleborg, Holstenshuus og Steensgaard har åbnet deres ejendomme for ryttere på en række anlagte ridestier. Sammen med

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

På tur gennem Allested-Vejle

På tur gennem Allested-Vejle På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Sydgrønland Oplevelser af en helt anden verden

Sydgrønland Oplevelser af en helt anden verden Sydgrønland Oplevelser af en helt anden verden Vokser der andet end isblomster i Sydgrønland...? Velkommen til Sydgrønland Sommeren i Sydgrønland er kort og intens. I et virvar af farver kan du opleve

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Punkt... Side Søndag den 10. november 2002... 3 Mandag den 11. november 2002... 5 Tirsdag den 12. november 2002... 7 Onsdag den 13. november 2002...

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET

1. DEC. 2014 JULEN 2014 JULEKORTET Glædelig jul FRA FAMILIEN NEBEL I HOLSTEBRO BRYLLUP EN FANTASTISK DAG, AT TÆNKE TILBAGE PÅ NYT HUS ANNA ANCHERS VEJ 138 I HOLSTEBRO INGEN KRÆFT VI HAR MEGET AT TAKKE GUD FOR JULEKORTET Kære familie og

Læs mere

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er

forstå og derefter holde sig helt væk fra al alkohol i et stykke tid. Denne type pause holder bare aldrig og når han vender tilbage til at drikke, er Lina: Mit navn er Lina og jeg er barn af en alkoholiker. Havde du mødt mig for et par år siden, ville den sætning have været næsten umulig for mig at skrive, men sådan er det heldigvis ikke i dag. For

Læs mere

Høje og hjulspor i tusindvis

Høje og hjulspor i tusindvis Høje og hjulspor i tusindvis færdsel i det vestjyske landskab Af Torben Egeberg Langs moderne asfaltveje og afsides grusveje ligger der enkelte steder rækker af gravhøje. I nogle tilfælde kun med få høje

Læs mere

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard

Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Her sker ikke noget særligt Bodil Nørgaard Som i de fleste andre landsogne er der i Helligsø og Gettrup sket store forandringer op gennem dette århundrede. Især har affolkningen betydet meget for, hvordan

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere