Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Udvikling (DK) Udbredelse og kommentar til DK forhold Vinterkvarter"

Transkript

1 Danske ynglefuglebestande (par) og trækforhold Knopsvane YS/VG (+/-) Hele landet dog mest på øerne, i spredning Nogle spredes til lidt syd for DK Sangsvane YS/VG (+)Indvandring Nord og Midtjylland ny ynglefugl (2002) Mange vintergæster i DK Grågås YS/YT (K/M) (++) Hele landet Vesteuropa til og med Spanien SV Canadagås YS/VG (+/-) Introduceret art, yngler spredt i DK Vintergæster Dk Bramgås YT(K)/YS/TG/VG (+)Indvandring Saltholm ny ynglefugl (1992) (i spredning) Vadehavet til NL/ses også indlands i DK SV Gravand YT (K)/TG (-) Hele landet, har spredt sig fra kystområder til indland Vadehavet/Kanalkysten/UK SV Nilgås YS/YT (K) Indvandring Sønderjylland Vadehavet/kanalegnene SV Gråand YS/yt(K)/TG/VG (+/-) Hele landet, som det fremgår er der stor usikkerhed om tallet Enkelte danske fugle trækker V/SV Knarand YT(K)/ys/TG/vg (+) Kystnære områder, flest i det sydlige DK Vesteuropa (incl. UK) V/SV Spidsand YT(K/M)/TG/VG (-) I lavvandede kystområder (strandenge) og laguner i hele landet Vesteuropa kystlaguner indtil Spanien SV Skeand YT(M)/TG (+/-) Hovedsagligt i lavvandede kystområder men også ved søer i hele DK Vadehavet/Kanalkysten til F/også UK SV/V Pibeand YT (K)/TG/VG 0 Sporadisk ynglende, oftest i Vejlerne Krikand YT(K)/TG/VG ca (+/-) Hele landet hovedsagligt Jylland V/SV Europa til Nordafrika (incl. UK) SV/V Atlingand YT (L)/TG (+) Hele landet Afrika, Sahelzonen syd for Sahara SV/S 5000 Taffeland YS/YT(K)/TG/VG (+/-) Hele landet Kanaleegnene også UK/mange vintergæster V/SV Rødhovedet and YT (K) (+/-) Mariobosøerne, ringe ynglesucces Sydeuropa F/ES S 1500 Bjergand YS/TG/VG 0 Har ynglet sporadisk, senest 1988 Vintergæst i DK Troldand YS/YT(K)/TG/VG (+/-) Hele landet UK/Vesteuropa indtil P V/SV Ederfugl YS/TG/VG (+/-) Hovedsagligt øer i de indre farvande Spredes i forskellige retninger/ vintergæster Hvinand YS/TG/VG (++) Hovedsagligt på Sjælland (Nordsjælland) Vintergæst i Dk Stor Skallesluger YS/VG ca (+) Sydsjælland/Møn/Falster/Als Vintergæst i DK Toppet Skallesluger YS/yt (K)/TG/VG (+/-) Langs kyster i hele landet Enkelte genmeldt fra Vadehavet og UK SV Agerhøne YS (-) Over hele landet, noget fluktuerende Vagtel YT (M)/TG Fluktuerende Hele landet men flest i Jylland meget fluktuerende Afrika, syd for Sahara/Sydeuropa S Fasan YS (+/-) Over hele landet, introduceret, stor udsætning til jagt Sorthalset Lappedykker YT (M) (-) Hele landet men flest Midt og Vestjylland saltsøer ved Middelahvet/SV Europa S/SV 2000 Lille Lappedykker YT (K)/ys/VG (+) Hele landet Kyster, engelske kanal/nordsøen SV Toppet Lappedykker YT(K)/ys /TG/VG (+/-) Hele landet Omkring den engelske kanal SV Gråstrubet Lappedykker YS/yt (K)/TG/VG (+/-) Hele landet, dog mindre i Vestjylland Østersøen/kanalegnene S/SV 100 Mallemuk YT/TG/VG Ustadig Bulbjerg ny ynglefugl (2000) Nordatlanten Skarv YS/yt (K/M)/TG/VG (-) Hele landet reguleres Over hele Europa til Nordafrika S/SV/SØ Rørdrum YS/yt (K) (+) Hele landet Vesteuropa SV Fiskehejre YS/yt (K) (+/-) Hele landet V/SV Europa til Nordafrika SV Sølvhejre ys/yt (M) Saltholm (under indvandring) iagttages over hele landet Hvid Stork YT (L) 02-mar 2014 (-) Gundsølille (svenske projektstorke) og Sønderjylland Sydlige Afrika SØ/sv Sort Stork YT (L) Ynglede tidligere i DK (senest 1984, måske 1986) i Gram Storskov** Østafrika syd for ækvator SØ Skestork YT (M/L) (+) Nord og Vestjylland ny ynglefugl (1996) NV Afrika Havørn YS (++) Flest i SØ DK men i spredning til hele landet Fiskeørn YT (L)/TG (+/-) Jylland/Sjælland Tropisk Vestafrika S/SV/(SØ) Gåsegrib YT Ny ynglefugl Jylland (hemmelig) Kongeørn YS/TG/VG (+/-) Himmerland/Vendsyssel ny ynglefugl (1999) Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

2 Rød Glente YS/YT(K/M)/TG/VG (+) Hovedsagligt Østjylland men i spredning SV Europa F/ES/P SV Rørhøg YT (M/L)/TG (+) Over hele landet, mindre i Nord og Midtjylland Sydeuropa/V Afrika fra Mahgreb til troperne S/SV Blå Kærhøg YT(K)/YS/TG/VG Ynglede tidligere i DK men nu kun tilfældigt (Sønderjylland) Vintergæst i DK Hedehøg YT (L)/TG (+/-) Sydvest/Sønderjylland Vestafrika syd for Sahara S/SV Musvåge YS/yt(K)/TG/VG ca (+/-) Hele landet Vestlige Europa til F SV Hvepsevåge YT (L)/TG (+/-) Hele landet dog fåtalligt i det vestlige Jylland Vestlig tropiske Afrika S/SV Spurvehøg YS/yt/TG/VG ca (+/-) Hele landet Vesteuropa til ES SV Duehøg YS/TG/VG (-) Hele landet Tårnfalk YS/yt(K/M)/TG/VG ca (+/-) Hele landet Vesteuropa ned til ES/Nordafrika SV Lærkefalk YT (L)/TG (+/-) Største bestand i Sønderjylland Sydlige Afrika S/SV Vandrefalk YS/TG/VG (++) Sydøstdanmark, Bornholm, Møn, Sjælland og Sønderjylland Vintergæst i DK Vandrikse YT/ys(K)/TG (+/-) Hele landet Syd og Vesteuropa incl. UK SV Engsnarre YT (L)/TG Fluktuerende Det meste af landet, meget fluktuerende S/Ø Afrika S/SV Plettet Rørvagtel YT (L/M)/TG (-) Hovedsagligt Jylland Afrika /S/V/Ø/ Middelhavsområdet SV Grønbenet Rørhøne YS/YT (K/M)/TG (-) Hele landet Vest-Sydeuropa (incl. UK)/Nordafrika SV/S 500/2500 Blishøne YS/YT/TG/VG ca (-) Hele landet Vest-Sydeuropa (incl. UK) SV/S Trane YT (M)/TG (+) Hele landet, men hovedsagligt i Jylland, under spredning Spanien/Nordafrika SV Strandskade YT/YS(K)/TG/VG ca (+) Langs kyster og søbredder i hele landet Vesteuropæiske kyster indtil ES/P SV Klyde YT (K/M)/TG (-) Spredt ved kyster over hele landet Veu kyster indtil ES/P/V Middelhav/Nordafrika SV Stylteløber YT (M/L) Sporadisk Lille Vildmose (2013), har de senere år forsøgt sig flere steder, i 2014 Odsherred Nordafrika og syd for Sahara SV Lille Præstekrave YT (L)/TG (+) Spredt over det meste af landet, ofte indlands eks. grusgrave Tropisk Afrika Sahelzonen både V og Ø SV Stor Præstekrave YT (K/M)/TG ca (+/-) Hele landet, langs kyster Veu kyster indtil ES/P/V Middelhav/UK SV Hvidbrystet Præstekrave YT (K/M) (+/-) Vadehavet, specielt de store øer som Rømø og Fanø samt halvøen Skallingen Vestlige Middelhav og Vestafrika SV Hjejle YT (K/M)/TG (-) Vestjylland (Klithede og strandenge) en voldsomt true ynglfugl Vesteuropa Middelhavslande og Nordafrika SV Vibe YT(K/M)/TG (--) Hele landet Vesteuropa indtil P/incl UK/Nordafrika SV Stenvender YT(L)/TG (+/-) Øer, specielt Læsø (ikke optalt siden 2009, muligvis stadigvæk ynglende) Kyster Vesteuropa/Vestafrika SV Almindelig Ryle YT(M/L)/TG/VG (-) Hele landet, kystområder, flest i Jylland Vestafrika SV Tinksmed YT (L)/TG (-) Hovedsagligt det vestlige Jylland Afrika syd for Sahara/nogle ved Middelhavet SV Svaleklire YT (M)/TG (+/-) Særligt registreret i Nordsjælland (Gribskov) Middelhavet til tropisk Afrika SV/S Mudderklire YT (M/L)/TG Sporadisk Senest Djursland Tropisk Vestafrika/enkelte i Sydeuropa SV 5000 Rødben YT(K/M)/TG/VG (+/-) Langs kyster og søbredder i hele landet Kyster Vesteuropa/Nordafrika/Middelhavet SV/S Stor Kobbersneppe YT (M/L)/TG (+/-) Strandenge, hovedsagligt Vadehavet, Vest og Nordvestjylland, SV Sjælland og Møn Kyster langs nordlige Vestafrika SV Storspove YT(K)/TG/VG (+) Strandenge langs den jyske vestkyst, Midtjylland, Sønderjylland Kyster langs Vesteuropa til F/UK V/SV Skovsneppe YT (K)/TG/VG (+/-) Hele landet, dog mindre i det vestlige og nordlige Jylland Veu indtil Frankrig/N Spanien/UK SV/V Dobbeltbekkasin YT(K)/TG/(VG) ca (-) Hele landet Vesteuropa ned til F/UK SV/V/S Brushane YT(L)/TG (--) Hele landet, strandenge, flest i Jylland Afrika overvejende syd for Sahara SV/S 5000 Hættemåge YT(K/M)/ys/TG/VG (-) Hele landet i kolonier Vesteuropa til Nordafrika/Storbritannien SV Stormmåge YT(K/M)/ys/TG/VG (+/-) Ved fjorde og kyster i hele landet Kanalkysten/Atlanterhavskysten/UK SV Sorthovedet Måge YT (K/M) (+) Sønderjylland, Fyn og Sjælland, indvandring Nordlige Middelhav/Vesteuropa S/SV Sølvmåge YS/yt (K)/TG/VG (+) Ved fjorde og kyster i hele landet Vadehavet til kanalegnene/spredt i Europa SV Svartbag YS/yt (K)/TG/VG (+) Fjorde og kyster, Limfjorden og indre farvande Vadehavet til kanalegnene SV Sildemåge YT (M/L)/TG/VG (+) Kyster ved øer i Kattegat, Limfjorden og indre farvande Vesteuropa/Middelhavet/Vestafrika til troperne SV/S

3 Dværgmåge YT(K/M)/TG Ustadig Vejlerne Atlanterhavskysten Vesteuropa/Middelhavet SV/S Ride YS/YT (S)/TG/VG (+/-) Nordjylland Læsø Spredes i Nordsøen/Nordatlanten Dværgterne YT (L)/TG (+/-) Hele landet, mest langs kysten men også ved større søer Kyster langs Vestafrika SV 4000 Splitterne YT (L)/TG (+/-) I ganske få kolonier i fjorde, hovedsagligt Jylland Fra kanalegnene langs atlanterhavet til Sydafrika SV Sandterne YT (L) Ustadig Fiilsø (uregelmæssig ynglefugl i Vestjylland) Vestafrika S/SV Fjordterne YT (L)/TG (+/-) Langs fjorde, kyster og ved søer i hele landet Langs Vestafrikas kyst fra Guniea til Sydafrika SV Havterne YT (L)/TG (-) Langs fjorde og kyster i hele landet Kyster fra tropisk Vestafrika til Antarktis SV Rovterne YT (L)/TG (+) Saltholm genindvandret 2008 i spredning Vestafrika/tropisk Vestafrika SV Sortterne YT (L)/TG (--) Vadehavet, vestjyske fjorde Atlanten ud for Vestafrika/Gunieabugten SV Hvidvinget Terne YT (L)/IV 0 Yngleforsøg efter store invasionsår Tropisk Vestafrika S 5000 Tejst YS/(S)/TG/VG (+/-) Hele landet (ved kyster) hovedlokalitet Hirsholmene. Tal gennemsnit af rapportering Lomvie YS (S)/TG/VG (+/-) Christiansø og Bornholm (få) Alk YS (S)/TG/VG (+) Christiansø og Bornholm (100) Huldue YT/(K/M) (+) Hele landet i skove med gamle træer Sydfrankrig/Iberiske Halvø SV Ringdue YS/YT(K)/TG/VG (+) Hele landet Vesteuropa/NL/D/B/F SV Tyrkerdue YS/TG/VG (-) Hele landet Turteldue YT (+/-) Hovedsagligt Sønderjylland Afrika, Subtropiske Sahelzone S/SV 4000 Gøg YT (L)/TG (+/-) Hele landet Afrika syd for ækvator S/SV 8000 Stor Hornugle YS (+) Jylland Strejfer en del Perleugle YS/IV Indvandring Bornholm og Vestjylland Skovhornugle YS/TG/VG (+) Hele landet Nogen spredning Mosehornugle YS/yt (K)/TG/VG Fluktuerende Sønderjylland, Vadehavet, ellers sporadisk i hele landet Sydvesteuropa SV 1500 Natugle YS (+/-) Hele landet dog fåtallig i vestlige Jylland Slørugle YS Fluktuerende Hovedsagligt Jylland, stor nedgang under de hårde vintre (også Bornholm) Spredning af ungfugle Kirkeugle YS (--) Jylland Natravn YT (L)/TG (+/-) Jylland, fåtalligt Nordsjælland og Bornholm Afrika syd for Sahara S/SV 5000 Mursejler YT (L)/TG (+/-) Hele landet Tropisk Afrika S/SV 6000 Hærfugl YT (M) Sporadisk Ynglede sandsynligvis i landet tidligere Tropisk Afrika syd for sahara S/SV 5000 Isfugl YS/VG (+/-) Hele landet men flest i Midtjylland Biæder YT (L) Fluktuerende Sporadisk hele landet Afrika Sahelzonen S/SV 4000 Sortspætte YS (+/-) Hovedsagligt Midtjylland, Nordsjælland, Bornholm Grønspætte YS (-) Jylland Stor Flagspætte YS/TG/VG/IV (+) Hele landet Mellemflagspætte YS Indvandring? Ynglede tidligere fåtalligt, muligvis under indvandring, Sønderjylland Lille Flagspætte YS/TG/VG/IV (+/-) Hovedsagligt Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Vendehals YT (L)/TG (-) Spredt i hele landet men mest Midtjylland Afrika syd for Sahara S/SV 4000 Sanglærke YT (K)/TG 0,8-1 Mio (-) Hele landet Vesteuropa, Holland/belgien/Frankrig/Spanien SV Toplærke YS (+/-) Yngler nu kun i Hirtshals Hedelærke YT (M/L)/TG (+/-) Hovedsagligt Midt-og Nordjylland, desuden Odsherred, Nordsjælland og Sydsjælland SV Europa F/ES/P SV Korttået Lærke YT Rømø (muligvis også på Bornholm 2012) Afrika Sahelzonen S 5000 Digesvale YT (L)/TG (-) Hele landet Afrika Sahelzonen S 5000 Landsvale YT (L)/TG (+/-) Hele landet Hovedsagligt syd for ækvator til Sydafrika S 10000

4 Bysvale YT (L)/TG (+/-) Hele landet Hovedsagligt syd for ækvator til Sydafrika S Markpiber YT (L)/TG (-) Øer og kyster langs Kattegat Afrika, Sahelzonen S 5000 Skærpiber YS/yt (K)/TG/VG (-) Nordre Rønner/Hirsholmene ellers fåtallig ved kyster Atlanterhavskysten ned til Nordafrika SV Engpiber YT (K/M)/TG (-) Hele landet Vesteuropa til den Iberiske halvø/nordafrika SV Skovpiber YT (M/L)/TG (+/-) Hele landet Afrika, Sahelzonen S 5000 Hvid Vipstjert YT (M)/TG (+/-) Hele landet Sydeuropa/middelhavsområdet/Nordafrika S/SV Gul Vipstjert YT (L)/TG (-) Hele landet Vestlige Afrika ned til Nigeria SV/S 5000 Bjergvipstjert YS/yt (K)/TG/VG (+) Jylland NV Europa Storbritannien SV/V Vandstær YS/(S)/TG/VG (-) Jylland, men ellers tilfældigt spredt i landet Nogle individer strejfer Jernspurv YS/yt (K)/TG (+/-) Hele landet Vesteuropa/Sydvesteuropa mest Sydfrankrig SV Rødhals YT/ys(K/M)/TG/VG (+/-) Hele landet Vesteuropa/Iberiske Halvø SV Nattergal YT (L)/TG (-) Hele landet men sparsom i det vestlige Jylland Østafrika syf for ækvator SØ Sydlig Nattergal YT(L) Als Centralafrika SV Blåhals YT (M/L)/TG (+)Indvandring Hovedsagligt Sønderjylland/Sydvestjylland men også Sjælland og Fyn (2012) Vestlige Middelhavsområde/Vestafrika SV Rødstjert YT (M)/TG (+) hele landet Nordafrika SV 3000 Husrødstjert YT (K/M)/TG (+) Hele landet tættest i den sydlige del Mellemeuropa/Middelhavsområdet/Nordafrika S Stenpikker YT (L)/TG ca (-) Hele landet Syd for Sahara Vest og Centralafrika SV Bynkefugl YT (L)/TG (-) Hele landet Savannen syd for Sahara SV 4000 Sortstrubet Bynkefugl YT (K) (+)Indvandring Vestlige Jylland og Sønderjylland men nu også Sjælland og Lolland/Falster Vestlige Middelhavsområde SV Sangdrossel YT(K/M)/TG (+/-) Hele landet Vesteuropa hovedsagligt F og ES SV Misteldrossel YT (K/M)/TG (-) Hele landet men flest i Jylland Formodentligt Vest/Sydfrankrig SV Vindrossel YT/YS/TG/VG Har ynglet sporadisk, senest 1999, muligvis senere Sjagger YS/YT(K)TG/VG (-) Hele landet men flest nordvestlige Jylland Jylland, Nordsjælland og Bormholm Vesteuropa ned til Frankrig SV Solsort YS/yt (K)/TG 2,0-2,5 Mio (-) Hele landet (bestand afhængig af vintervejr) Vesteeuropa/NL/D/B/F/UK enkelte når tiles/p V/SV Høgesanger YT (L)/TG Sporadisk Ynglede tidligere i DK men nu kun sporadisk Østafrika (Kenya) SØ Havesanger YT (L)/TG (-) Hele landet Afrika syd Sahel og syd for ækvator SV Munk YT (M)/TG (+) Hele landet Middelhavsområdet/Nordafrika SV-S-SØ Tornsanger YT (L)/TG (+/-) Hele landet Afrika, busksavannen i Sahelzonen SV 5000 Gærdesanger YT (M)/TG (+/-) Hele landet Nordøstafrika/Arabiske Halvø SØ Sivsanger YT (L)/TG (-) Hele landet Tropisk Vestafrika S Græshoppesanger YT (M/L)/TG (+/-) hele landet Tropisk Vestafrika Sahel SV Savissanger YT (L)/TG (+/-) Mest i den sydlige del af landet, ellers meget spredt Afrika savannen imellem Sahara og regnskoven S/SV Rørsanger YT (L)/TG (-) Hele landet, færrest Midtjylland Savanne, Vestafrika syd for Sahara SV Kærsanger YT (L)/TG (+) Hele landet, færrest Midt og vestlige Jylland SØ og S Afrika SØ Buskrørsanger YT (L) Indvandring Sjælland, første dokumenterede ynglepar, under udbredelse fra øst Asien (Indien/Sri Lanka) SØ 7000 Drosselrørsanger YT (L)/TG (-) Spredt og urgelemæssigt i hele landet Afrika savannen syd for Sahara S Gulbug YT (L)/TG (-) Hele landet Centralafrika syd for ækvator S 7000 Løvsanger YT (L)/TG (-) Hele landet Afrika tropisk savanne syd for Sahara SV Skovsanger YT (L)/TG (-) Hele landet, færrest i det vestlige Jylland Tropisk regnskov og savanne omkring ækvator S 7000 Gransanger YT (M)/TG (+) Hele landet Middelhavsområdet/Nordafrika SV Lundsanger YT (L) Indvandring Kyster og øer I Østersøen (er i 2014 iagttaget over hele landet) Asien (Indien) SØ 7000 Fuglekonge YS/YT(K)/G/VG/IV (+/-) Hele landet (bestand afhængig af vintervejr) Vesteuropa SV 500

5 Rødtoppet Fuglekonge YS/yt(K/M) (+) Sønderjylland, Nordsjælland, Lolland Falster Mellem/Sydeuropa S Gærdesmutte YS/yt/K)/TG/VG (-)fluktuerende Hele landet (bestand afhængig af vintervejr) Nord/Syd/Vest/Centraleuropa S/SV Grå fluesnapper YT (L)/TG (+/-) Hele landet Afrika syd for ækvator S Lille Fluesnapper YT (L)/TG Sporadisk Christiansø Asien (Indien) SØ 7000 Broget Fluesnapper YT (L)/TG (+/-) Hele landet, færrest i det vestlige Jylland Tropisk Vestafrika SV Musvit YS/TG/VG/IV Mio (+/-) Hele landet Sortmejse YS/(TG/VG) (+/-) Hele landet Blåmejse YS/TG/VG/IV (+/-) Hele landet Topmejse YS (-) Jylland og Fyn Sumpmejse YS (+/-) Hele landet, fåtallig i det vestlige Jylland Fyrremejse YS (+) Sønderjylland, i spredning Halemejse YS/(TG/VG) (+/-) Hele landet men meget få i det vestlige Jylland Skægmejse YS (+)Fluktuerende Hele landet (bestand afhængig af vintervejr) Pungmejse YT (S)/TG (-) Hele landet, spredt (nomadeagtig, kan yngle med ret store afstande i samme sæsson) Sydvesteuropa SV 2000 Spætmejse YS (-) Hele landet, sparsomt Vestjylland Træløber YS (+/-) Hele landet, sparsomt Vestjylland Korttået Træløber YS (+) Sønderjylland, Østjylland, Fyn, Sjælland (-NV Sj.) Lolland-Falster, i spredning Stor Tornskade YS/TG/VG (--) Midtjylland Også vintergæst Rødrygget Tornskade YT (L)/TG (+/-) Hele landet Tropisk Afrika syd for ækvator SØ Husskade YS (+) Hele landet Skovskade YS/TG/VG/IV (+/-) Hele landet Nøddekrige YS/(TG/VG)/IV Sporadisk Midtjylland (efter invasioner) Seneste i 2009 dog på Sjælland Allike YS/yt(K)/TG/VG (+/-) Hele landet Råge YS/TG/VG (+/-) Hele landet, sparsomt i Vestjtylland Gråkrage YS/TG/VG (+) Hele landet Sortkrage YS (+/-) Et bælte over det sydlige Danmark Ravn YS (+) Over hele landet, sparsomt i det vestlige og nordvestlige Jylland Stær YT (K/M)/TG (-) Hele landet Vadehavet/Kanalegnene/Storbritannien V/SV Pirol YT (L) (-) Fortrinsvis kystskove i den sydlige del af landet Sydlige Afrika SØ Gråspurv YS Mio (-) Hele landet Skovspurv YS/(TG) (+) Hele landet Bogfinke YS/YT/TG/VG 1,3-2 Mio (+/-) Hele landet Nordvesteuropa/Storbritannien SV Tornirisk YT (K/M)/TG (-) Hele landet Sydlige Vesteuropa/Nordafrika SV Gråsisken YT (S)/TG/VG (+/-) Hele landet men hovedsagligt Jylland Nordvesteuropa SV/S Stillits YS/yt (K)/TG (+/-) Hele landet Nordvesteuropa SV Grønirisk YS/yt/TG/VG (+/-) Hele landet En mindre del er trækfugle SV 500 Grønsisken YS/yt (S) Fluktuerende Hele landet Strejfer også mange vintergæster Gulirisk YT (K/M) Indvandring Flest registreret på Sjælland/Lolland-Falster. Desuden Bornholm Middelhavsområdet S Dompap YS/TG/VG/IV (+/-) Hele landet, færrest vestlig Jylland Kernebider YS/yt/TG/VG (+/-) Hele landet Lille Korsnæb YS (N) Fluktuerende Hovedsagligt Jylland og Nordlige Sjælland Stor Korsnæb YS (N) Sporadisk Sporadisk

6 Hvidvinget Korsnæb YS (N)/IV Sporadisk I forbindelse med invasion Karmindompap YT (L)/TG 20-30? 2013 (-) Kystlokaliteter i hele landet Asien (Indien) SØ 7000 Rørspurv YT (K/M)/TG (+/-) Hele landet Vesteuropa til Spanien SV Gulspurv YS/TG/VG (-) Hele landet Nogle trækker, særligt i hårde vintre SV 500 Bomlærke YS/yt (K) (+/-) Hele landet Nogle trækker men mest som strejfere Forklaring til Tabel YS: Ynglestandfugl K: Kortdistancetrækker (Nord for Alperne) YT: Yngletrækfugl M: Mellemdistancetrækkere (Middelhavet, Nordafrika) YS/YT: Blandet population L: Langdistancetrækkere (Sahel og sydligere) (+)(++) Stigende bestand S: Strejffugle (+/-) Stabil bestand IV: Invasionsfugle (-)(--) Faldende bestand N:Nomade, fra år til år undertiden stor afstand imellem ynglepladser Bestand < 100 par Trækretning: N (Nord) S(Syd) Ø (Øst) V (Vest) og kombinationer Bestand < 100 par-stigende Bestand < 100 par-faldende #Danske fugle ** Panurus 2014 (1) Kilder DOF: Dansk Ornitologisk Forening - Danmarks Fugle DCE: Nationalt Center for Miljø og Energi BI: Birtdlife International DMU: Danmarks Miljøundersøgelser Fugleåret: Årsrapport fra DOF over fuglene i Danmark Løppenthin: Danske ynglefugle i fortid og nutid Storkene DK: Storkegruppens Hjemmeside DOFT: Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift 108 (1) 2014 *Mit estimat på baggrund af rapporteringen Dansk Trækfugleatlas

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde)

Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Føde (Hvd; Hvirveldyr - Hvld; Hvirvelløse dyr - Pf; Planteføde) Artsnavn (dansk) Sommerhalvåret (ynglesæsson)* Vinterhalvåret* Føde/Trofiske niveau** Knopsvane Pf/vand-sumpplanter/rodstængler/alger/vinterafgrøder/raps

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2015. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

BULGARIEN 14. 28. september 2002

BULGARIEN 14. 28. september 2002 BULGARIEN 14. 28. september 2002 INTERNETVERSION Dansk Ornitologisk Forening Københavnsafdelingen BirdLife Denmark Forord Fra den 14. 28. september 2002 afholdt Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Kystzoneøkologi M I L J Ø M I N I S T E R I E T 2 Overvågning af fugle på Vejlerne 2001 Henrik Haaning Nielsen & Palle Rasmussen Vejlerne ligger nord for Limfjorden i Thy.

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013

RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013 RUMÆNIEN KARPATERNE DROBROGEA DONAU DELTAET AUGUST SEPTEMBER - 2013 Foto Torkild Kristensen DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark 1 Turen blev planlagt i samarbejde med www.hobbytours.ro.

Læs mere

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel

31. august. 30. august. 29. august. Espe: Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 31. august Landsvale 25. Blodrød Hedelibel 8. Blodrød Hedelibel 30. august Engpiber 3, Skovskade 1. Det Hvide C 1, Lille Ildfugl 1, Okkergul Randøje 2, Almindeælig Blåfugl 3, Admiral 6, Kålsommerfugl 5,

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005.

BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 1: Fredningskort for fredning af Råmosen, Ballerup Kommune jvf. Fredningskendelse af 21. oktober 2005. BILAG 2: Ejerforhold 4b 3d 5d 4i 8ac 1bc 5a 4ah 3b 1cx 1cu 5d 4ae 2ae 8at 3s 5i 5b 5h 1a 1h

Læs mere

Det nordøstlige Polen

Det nordøstlige Polen Det nordøstlige Polen 15. maj 25. maj 2012 DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 5 Forord DOFs Københavnsafdeling arrangerede stortur til det nordøstlige Polen i perioden

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

DOF-Travel tur til Polen og Berlin

DOF-Travel tur til Polen og Berlin DOF-Travel tur til Polen og Berlin 8-11. juni 2017 Dansk Ornitologisk Forening Stefan Stürup og Alex Rosendal FORORD Turen blev gennemført med 14 deltagere og to ledere i to minibusser. Fly til Berlin,

Læs mere

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle

Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Admiralens sønnesøn inddæmmede Tåsinge Vejle Når man står ved slusen med de tre højvandsklapper på den smalle vejdæmning over Tåsinge Vejle, så er det en af Danmarkshistoriens tidligst inddæmmede fjorde,

Læs mere

Nordens fuglestemmer DANSK - NORSK ARTSLISTE INNHOLD

Nordens fuglestemmer DANSK - NORSK ARTSLISTE INNHOLD Nordens fuglestemmer DANSK - NORSK ARTSLISTE INNHOLD CD1 Dansk Norsk 1 Rødstrubet lom Smålom 2 Sortstrubet lom Storlom 3 Islom Islom 4 Toppet lappedykker Toppdykker 5 Gråstrubet lappedykker Gråstrupedykker

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 3 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 3 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013

Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Resumé af forårstrækket ved Hyllekrog 2013 Tekst og fotos: Preben Berg I år blev forårssæsonen startet blødt op den 27/2, som er den hidtil tidligste opstartsdato. Det var dog først fra den 1/3 med plus

Læs mere

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø

Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Kulturarven trues af naturprojektet i Ejsbøl Sø Natur er kultur, siger man. Dermed sigtes til det faktum, at stort set ingen del af den oprindelige naturarv i et land som Danmark har undgået at blive påvirket

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Mågesøen i Hørby Plantage Kommune: Hobro Lokalitetsnr: 823130 Lokalitetstype: Sø Klassifikation: V3 Ejer: Dækning: Y2 UTM E: 545600 UTM N: 6277840 : Morten Nielsen 12/96 Lille sø i plantage. Sivbevoksning

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Polen 2009 En stortur med DOF-København

Polen 2009 En stortur med DOF-København Polen 2009 En stortur med DOF-København Af Leon Berthou Forord Fra den 23. april til den 3 maj 2009 afholdt DOF Travel forårstur til det nordøstlige Polen. Først besøgte vi Bialowieza skovene og den store

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur

Knopsvane. Knopsvane han i imponerepositur Knopsvane Knopsvane han i imponerepositur Videnskabeligt navn (Cygnus olor) Udbredelse: Knopsvanen er udbredt fra Irland i vest, gennem Vest og Mellemeuropa (indtil Alperne) til det vestlige Rusland, og

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2013. Det nye vådområdes betydning for fuglelivet. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Det nye vådområdes betydning for fuglelivet Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer

Læs mere

Scanbird / Politiken Plus: Marokko

Scanbird / Politiken Plus: Marokko Scanbird / Politiken Plus: Marokko 11.3 18.3 2017 Audouinsmåger, sildemåger og ikke mindst eremitibisser ved Tinkertfloden 12.3. Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og flere af de mest bemærkelsesværdige

Læs mere

SPANIEN 31/3 16/4 2014

SPANIEN 31/3 16/4 2014 SPANIEN 31/3 16/4 2014 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1

Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kjeld Hansen DET TABTE LAND midtjylland 1 Hedeselskabet satsede stort ved Kysing Fjord Kanonerne blev kørt i stilling allerede i foråret 1940, da Hedeselskabet udformede den første plan for total tørlægning af den tre kilometer lange Norsminde

Læs mere

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/

Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/ Dansk Ornitologisk forening, Københavnsafdelingens Ekskursionsudvalg. Polen Det nordvestlige hjørne 4/6-7/6 1998. Deltagerliste. Rita Ploug, Amager Lean Jørgensen, Amager Inge Grete Hansen, Lyngby My Størup,

Læs mere

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder

Ketting Nor efter nej fra egnens bønder »E Krigsvej«lagde grunden til dæmningen over Ketting Nor efter nej fra egnens bønder Under krigen mod England blev der i 1808 bygget en bro over Ketting Nor, der hvor dæmningen ligger i dag. Datidens hjemmeværn,

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

ROVFUGLENE I SØ.-JYLLAND 1995 Ynglebiologisk undersøgelse af en bestand Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Hvepsevåge, Tårnfalk, Rød Glente og Rørhøg

ROVFUGLENE I SØ.-JYLLAND 1995 Ynglebiologisk undersøgelse af en bestand Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Hvepsevåge, Tårnfalk, Rød Glente og Rørhøg ROVFUGLENE I SØ.-JYLLAND 1995 Ynglebiologisk undersøgelse af en bestand Duehøg, Spurvehøg, Musvåge, Hvepsevåge, Tårnfalk, Rød Glente og Rørhøg Af Kurt Storgård Indledning: Denne rapport beskriver 7 rovfuglearters

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014

KROATIEN 28.april til 5.maj 2014 KROATIEN.april til.maj 0 Fotos: Leon Berthou DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou Forord Fra den.april til den.maj 0 afholdt DOFTravel den første tur Kroatien på Balkan.

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Agenda 1. Vildkendskab 2. Andefugle a. Svaner b. Gæs c. Gravænder d. Svømmeænder e. Dykænder f. Skalleslugere Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere

Læs mere

Vinteren 2013-14: Femtevarmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007.

Vinteren 2013-14: Femtevarmeste siden 1874, solfattigste siden 2008-2009 og vådeste siden 2006-2007. Appendix 2014 Appendix 1: Vibeforåret 2014. Side 1 Appendix 2: Markafgrøderne Side 6 Appendix 3: Oversigter over de_enkelte_markblokke. Side 6-43 Høsten 2013-2014. Side 34. Appendix 1: Vibeforåret 2014

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

FUGLE og DYR i Nordjylland

FUGLE og DYR i Nordjylland FUGLE og DYR i Nordjylland 2005 FUGLE og DYR i Nordjylland 2005 ISSN 0903-1731 Rapport nr. 42 fra Nordjysk Ornitologisk Kartotek 2006 Nordjysk Ornitologisk Kartotek Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse

Læs mere

Ungarn 4-11 maj-2014.

Ungarn 4-11 maj-2014. DOF-Travel Turrapport Ungarn 4-11 maj-2014. Lille Hortobagy. Lars Mogensen. Forord. Fugleuren til Ungarn gennem DOF-Travel blev afholdt i perioden fra den 4 maj og til den 11 maj 2014. Vi ankom til Budapest

Læs mere

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011

Ynglende fugle ved Skenkelsø Sø 2011 - det nye vådområdes betydning for ynglende fugle Kunde Rådgiver Egedal kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon: 72 59 73 15 Telefon 46 30 03 10 Telefax 46

Læs mere

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT

NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT NATUROVERVÅGNINGSRAPPORT YNGLEFUGLE I DE FREDEDE JORDBASSINER 2015 Den nyetablerede ø i bassin 15 marts 2015 Vordingborg kommune Afdeling for Land og Miljø Rapport for Vordingborg Kommune v/ Konsulent

Læs mere

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

Bulgarien 13/9 28/ Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Bulgarien 13/9 28/9 2008 Erik Kramshøj, Stig E. B. Jensen & Erik Mølgaard DOF TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord Fra den 13. 28. september 2008 afholdt DOF Travel atter tur til

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet . Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og Biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Ynglende og rastende fugle i Vejlerne 2003 Af Palle A.F. Rasmussen og Henrik Haaning Nielsen Vejlerne, som

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 1 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 1 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Letland maj 2005. DOF Travel. Peter Lafrenz Thomas W. Johansen

Letland maj 2005. DOF Travel. Peter Lafrenz Thomas W. Johansen Letland maj 2005 DOF Travel med Peter Lafrenz Thomas W. Johansen Forord DOF-Travel foretog i perioden 21. 29. maj 2005 en fugletur til Letland. Sidst DOF-København havde tur til Letland var i maj 1998.

Læs mere

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen

Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007. Af Peter Søgaard Jørgensen Constant Effort Site ringmærkning på Vestamager 2007 Af Peter Søgaard Jørgensen Constand Effort Site (CES) projektet fik trods sin lange historie i flere europæiske lande først sin start i Danmark i 2004

Læs mere

Fugle i Guldager Plantage

Fugle i Guldager Plantage Bogfinken er en meget almindelig ynglefugl i Danmark. Den træffes hele året. Om sommeren lever de især af insekter og smådyr. Om vinteren lever de mest af frø og frugt, som de finder på buske og på jorden.

Læs mere

Nordfyns Feltstation 2007

Nordfyns Feltstation 2007 Ringmærkning på Nordfyns Feltstation 2007 Den største fugl i nettene blev ubetinget denne Skovhornugle d. 25. maj 2007 I efteråret 2006 var der en elev med på Keldsnor Fuglestation, og et par stykker mere

Læs mere

Sydfrankrig Juni 1999

Sydfrankrig Juni 1999 Sydfrankrig Juni 1999 En tur med DOF København af John Andersen og Frands Jensen (internet-version) Forord DOF s Københavnsafdeling arrangerede en tur til Sydfrankrig i perioden 6. - 15. juni 1999 med

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen.

SMØR - OG FEDTMOSEN. Det samlede areal udgør 146,5 ha., hvoraf mosen udgør omtrent halvdelen. SMØR - OG FEDTMOSEN Fugle - og planteliv En status Smør - og Fedtmosen som er beliggende i Herlev/Gladsaxe nord for København, er stærkt tilgroede moser med flere små tørvegrave, samt et tilstødende eng

Læs mere

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1)

Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. 1) I medfør af 3, stk. 2 og 3, 4, stk. 2, 20, stk. 4, 49, stk. 3, og 54, stk. 3, i lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DOF Travel TUNESIEN Marts 2010

DOF Travel TUNESIEN Marts 2010 DOF Travel TUNESIEN Marts 2010 Leon Berthou INDLEDNING Denne stortur for DOF/København 19.-26.marts 2010 var et nummer i en længere række af vellykkede ture til Tunesien. Senere periode i forhold til de

Læs mere

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning

Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Naturens store comeback ved Ølundgårds Inddæmning Alt har sin tid, også de fleste landvindingsprojekter. Ofte har landvindingssagens ingeniører slået deres folder på marginale jorder, hvor ellers kun dumdristige

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund

VELKOMMEN TIL. Danmarks Jægerforbund, Hadsund VELKOMMEN TIL Jagttegn 2011 Danmarks Jægerforbund, Hadsund Øvrige fugle 1. Lommer 2. Lappedykkere 3. Årefodede 4. Storkefugle 5. Mågefugle 6. Terner 7. Alkefugle 8. Vandhøns 9. Vadefugle 10. Hønsefugle

Læs mere

UNGARN september 2015

UNGARN september 2015 UNGARN 6. 13. september 2015 Foto s (Gerard Gorman) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 6. til den 13. september afholdt DOFTravel den 1. sensommertur

Læs mere

Öland, Sverige Maj-Juni 2015

Öland, Sverige Maj-Juni 2015 Öland, Sverige Maj-Juni 2015 Alvaret på Öland, Sverige Turrapport fra en tur til Öland, Sverige fra torsdag den 28. maj til mandag den 1. juni 2015. Indledning Leif Frederiksen (LFR) og undertegnede (FDE)

Læs mere

Gotland, Sverige Maj-Juni 2014

Gotland, Sverige Maj-Juni 2014 Gotland, Sverige Maj-Juni 2014 Visby, Gotland, 05-06-2014 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Gotland, Sverige fra lørdag den 31. maj til torsdag den 5. juni 2014. Indledning Leif Frederiksen

Læs mere

Sydøsttyrkiet 15.-22.maj 2013 Mod øst til Birecik. Mod vest til Göksu. Mod nord til Aladag. Jan Ejlsted, Jan Eriksen, Kim Eriksen, Poul Holm

Sydøsttyrkiet 15.-22.maj 2013 Mod øst til Birecik. Mod vest til Göksu. Mod nord til Aladag. Jan Ejlsted, Jan Eriksen, Kim Eriksen, Poul Holm Sydøsttyrkiet 15.-22.maj 2013 Mod øst til Birecik. Mod vest til Göksu. Mod nord til Aladag. Jan Ejlsted, Jan Eriksen, Kim Eriksen, Poul Holm En uproblematisk rejse bragte os til Adana, hvor vi overtog

Læs mere

Turrapport Sønderjylland August 2010

Turrapport Sønderjylland August 2010 Turrapport Sønderjylland August 2010 Rudbøl Sø (foto: Frank Desting) Vands og Vadere 6.-8. august 2010 Denne måske lettere underlige overskrift dækker over et Feltudprojekt/-træf, hvor vi satser på at

Læs mere

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S

Ynglende fugle ved Storesø-Lyngen Statusopgørelse. Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Statusopgørelse Notat til Egedal Kommune fra Orbicon A/S Rekvirent Egedal Kommune v/rikke Storm-Ringström Rådgiver Orbicon A/S, Ringstedvej 20, DK 4000 Roskilde Projektnummer 3621500038 Projektleder Erik

Læs mere

Yngledata/parforhold for danske ynglefugle

Yngledata/parforhold for danske ynglefugle Yngledata/parforhold for danske ynglefugle Artsnavn Knopsvane 4-6 5-8 1--2 Sidste (s) Hun (Han) 340 1 16-18 36 0-1 80-90 I søer og moser samt på øer i fjorde- I ferskvand på vandfladen, ofte i grænsen

Læs mere

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats)

Målrettet fangst. ZM målsætning (ZM ønsker at gøre en aktiv indsats) Liste over fuglearter i Danmark og deres ringmærkningsstatus (vedr. rettet fangst) Tilfældig bifangst af sjældne fugle må ringmærkes ifm. igangværende anden ringmærkning. For visse rødliste arter må arten

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

UNGARN Oktober 2012

UNGARN Oktober 2012 UNGARN 19. 26. Oktober 2012 Traner (Foto: Torkild Kristensen) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 19. oktober til den 26. oktober 2012 afholdt DOFTravel

Læs mere

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr.

Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura område nr. Betydningen af vildtreservatet Gamborg Inddæmning for fuglearter på udpegningsgrundlaget for Natura 2000- område nr. 112, Lillebælt Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 8. januar

Læs mere

Polen En stortur med DOF-København. Af Svend Pettersson og Leon Berthou. Foto:Carl-Erik Mabeck

Polen En stortur med DOF-København. Af Svend Pettersson og Leon Berthou. Foto:Carl-Erik Mabeck Polen 2007 Foto:Carl-Erik Mabeck En stortur med DOF-København Af Svend Pettersson og Leon Berthou 1 Polen april-maj 2007 En DOF Travel tur Forord Fra den 26. april til den 6 maj 2007 afholdt DOF Travel

Læs mere