Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse. Ansættelsessted: Kolding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse. Ansættelsessted: Kolding"

Transkript

1 Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse Ansættelsessted: Kolding Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 1

2 INDHOLD 1. Generel beskrivelse af pædiatrien 2. Beskrivelse af introduktionsuddannelsen 3. Præsentation af uddannelsesforløbet 4. Beskrivelse af afdelingen 5. Uddannelsesprogram 6. Oversigt over kompetencer i introduktionsstilling/forslag til uddannelsesplan 1. Afdelingsspecifikke bilag: Kurser Konferencer Undervisning i afdelingen Arbejdstilrettelæggelse Vagtberedskab Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 2

3 Dato: Kære Velkommen til din introduktionsstilling i pædiatri. Vi håber du bliver glad for opholdet på afdelingen og glad for specialet. Dette uddannelsesprogram for børneafdelingen i Kolding indeholder lidt generel information om specialet og afdelingen samt afdelingens uddannelsesprogram. Du får også udleveret en lomme logbog som du skal bruge i hele dit uddannelsesforløb. Vi vil opfordre dig til hurtigst muligt at downloade Dansk Pædiatrisk Selskabs uddannelses portefølje, der indeholder al det uddannelsesmateriale du får brug for i din uddannelse. Materialet udprintes og indsættes i en mappe, som du får udleveret af. Det er en god idé at læse vejledningen i starten af porteføljen, så du hurtigt kan orientere dig i, hvor du kan finde relevante uddannelsesoplysninger. Der er også en ordforklaring, hvor du kan finde en definition af de begreber vi omtaler i uddannelsesprogrammet. Porteføljen og logbogen til kittellommen og afdelingens uddannelsesprogram udgør det samlede uddannelsesmateriale. Venlig hilsen Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 3

4 1. Generel beskrivelse af pædiatrien Pædiatrien omfatter diagnostik, behandling og kontrol af medfødte og erhvervede lidelser og afvigelser fra normal funktion i barnealderen, dvs. fra fødslen til overstået pubertet. Området adolescensmedicin hører også naturligt til det pædiatriske speciale. Pædiatrien omfatter foruden diagnostik og behandling også rådgivning vedr. børns psykiske og fysiske udvikling samt forebyggelse af sygdomme og funktionsforstyrrelser. Specialet pædiatri er i modsætning til de fleste andre medicinske specialer aldersdefineret og ikke organdefineret. Det betyder, at pædiatri er et meget bredt fag, der kræver tæt samarbejde med mange andre lægelige specialer og sundhedsprofessioner, med andre pædiatriske afdelinger samt med regionale og kommunale instanser. De fleste funktioner inden for pædiatri varetages således i tværfagligt samarbejde med andre sundhedsprofessioner. I Danmark udøves pædiatri både i den primære og sekundære sektor og i den kommunale sundhedstjeneste for børn og unge. I 2006 havde Danmark 323 speciallæger i pædiatri og der uddannes årligt 21 speciallæger. Du kan finde en mere detaljeret beskrivelse af specialet i målbeskrivelsen. Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 4

5 Pædiatriske afdelinger i Danmark Der eri Danmark 19 afdelinger med pædiatrisk funktion, heraf 6 afdelinger med lands- og landsdelsfunktioner (Rigshospitalet, Hvidovre og Glostrup, Odense, Århus, Ålborg). Afdelingerne er fordelt således: Region Øst: Region Hovedstaden: Rigshospitalet, Hvidovre, Glostrup, Gentofte, Hillerød Region Sjælland: Roskilde, Holbæk, Næstved og Nykøbing F. Region Syd: Region Syddanmark: Esbjerg, Kolding, Odense, Sønderborg Region Nord: Region Midtjylland: Region Nordjylland: Viborg, Århus, Randers, Herning Ålborg, Hjørring De regionale råd: Region nord: Region syd: Region øst: Adressen på de tre uddannelsessekretariater og på de tre postgraduate kliniske lektorer findes på Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 5

6 2. Beskrivelse af introduktionsuddannelsen Formålet med introduktionsuddannelsen i pædiatri er at den uddannelsessøgende læge skal: tilegne sig viden, færdigheder og holdninger, der muliggør helhedsbetragtninger i forebyggende og behandlende pædiatrisk praksis som skaber forudsætning for at fortsætte i hoveduddannelsen få træning i at tage ansvar for egen faglige udvikling udvikle evnen til at formidle et fagligt budskab til kolleger og andet sundhedspersonale få introduktion til de videnskabelige metoder, der knytter sig til det pædiatriske speciale få afklaret om en speciallægeuddannelse i pædiatri er den rette karrierevej. Herudover skal afdelingen vurdere om den uddannelsessøgende er egnet til af fortsætte i specialet. 3. Præsentation af uddannelsesforløbet En introduktionsstilling varer 12 måneder. Ansættelsen kan påbegyndes efter endt turnusuddannelse. Du skal ved afslutningen af ansættelsen mindst have opnået de kompetencer der er mærket med (I) i Målbeskrivelsen (se denne). Ved ansættelsens start instrueres du i at downloade og udprinte porteføljen for pædiatri. Porteføljen indeholder al nødvendigt uddannelsesmateriale. Porteføljen findes på Porteføljen udleveres og tages i brug ved start på introduktionsstilling og følger dig gennem hele uddannelsesforløbet. Endvidere får du logbogen i lommeformat. Logbogen er den vigtigste del af porteføljen. Den findes i lommeformat, så du altid kan have den i kittellommen. Hvis din afdeling ikke har fået logbogen kan den rekvireres hos: DPS, via Mia Bjerager Logbogen kan også downloades fra DPS s hjemmeside, Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 6

7 Obligatoriske generelle kurser: De overordnede rammer for de obligatoriske generelle kurser er fastsat af Sundhedsstyrelsen. Den praktiske og indholdsmæssige del tilrettelægges af regionerne. Kurserne sikrer minimumskompetencer inden for kommunikation, pædagogik, ledelse, administration og samarbejde. De obligatoriske generelle kurser som indgår i introduktionsuddannelsen omfatter: - Pædagogik II (vejledning) - Ledelse, Administration og Samarbejde 1-3, kaldet LAS-kurser. Disse kurser er inddelt i 3 moduler, hvor LAS 1 er placeret i introduktionsuddannelsen LAS 2 og 3 er placeret under hoveduddannelsen. Din afdeling informeres løbende om, hvornår disse kurser finder sted. Speciale specifikke kurser: På introduktionsuddannelsen tilbydes regionalt såkaldte I-kurser, som dog ikke er et obligatorisk element i introduktionsuddannelsen. Disse kurser arrangeres af de regionale råd. Disse kurser afholdes på regionens børneafdelinger, 2 på OUH og en kursusdag på hver af de øvrige afdelinger. Kurserne afholdes på et fast tidspunkt hvert år. Vedr. de regionale børneafdelingers kurser planlægges de som følger; Marts mdr.: Maj mdr.: Sept. mdr.: Dec. mdr.: Kolding Sygehus Børneafdeling Odense Universitetshospital Sønderborg Sygehus Børneafdeling Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Børneafdeling. Der vil blandt andet blive undervist i: Det akut syge barn, diabetes, astma og allergologi, neonatologi, skæve kranier, væskebehandling, epilepsi og socialpædiatri. Der vil udover de ovennævnte obligatoriske kurser være mulighed for deltagelse i andre pædiatrisk relevante kurser efter aftale med aktuelle ansættelsessted.. Afdelingen giver frihed med løn til obligatoriske og evt. andre pædiatrisk relevante kurser. Check eller spørg din uddannelsesansvarlige overlæge for yderligere information. Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 7

8 Vejledning i den lægelige videreuddannelse I forløbet af introduktionsuddannelsen skal du have minimum tre samtaler med din vejleder; introduktions-, midtvejs-, og slutevalueringssamtale. Vi anbefaler, at der holdes hyppigere kortere justeringssamtaler, for at sikre at dine uddannelsesmål nås tilfredsstillende. Hjælpemidler ved disse samtaler kan være læringsdagbog, læringskontrakt eller 360-graders evaluering, der alle findes i porteføljen. Vejledningen er baseret på samtalesystemet som angivet i Vejledning og evaluering i den lægelige videreuddannelse Sundhedsstyrelsen Det er den uddannelsesansvarlige overlæges ansvar, at dokumentere, at uddannelsesforløbet gennemføres på rette vis. Evaluering af uddannelsesforløbet I speciallægeuddannelsens evaluering indgår uddannelsesansvarlige overlæge, hovedvejledere og daglige vejledere. Af målbeskrivelse og uddannelsesprogram fremgår det hvilke metoder der kan/skal benyttes til lærings- og evalueringsstrategi. En beskrivelse af disse metoder fremgår af portefølje, målbeskrivelse og logbog, der derfor forudsættes bekendt af dig, den uddannelsesansvarlige overlæge og dine vejledere. Den uddannelsesansvarlige overlæge varetager den administrative funktion af speciallægeuddannelsen. Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sikre at: - uddannelsesprogrammer for afdelingens typer af uddannelsesstillinger udarbejdes - den uddannelsessøgende tildeles en hovedvejleder. - der udarbejdes individuelle uddannelsesplaner for den enkelte uddannelsessøgende i samarbejde med vejleder - opnåede kompetencer bliver attesteret gerne ved uddelegering til hovedvejledere og daglige vejleder Hovedvejledere, er en læge, der er senior i forhold til den uddannelsessøgende. Hovedvejlederen har en central rolle og pålægges ansvar for den praktiske gennemførsel af én/flere uddannelsessøgendes forløb i afdelingen. Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 8

9 Hovedvejlederen skal: - kende uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelsesforløb - sammen med den uddannelsessøgende udarbejde en uddannelsesplan for uddannelsesforløbet - sikre at uddannelsesplanen bliver gennemført og om nødvendigt justeret. Hovedvejlederen skal kunne anvende pædagogiske redskaber sammen med den uddannelsessøgende, fx læringskontrakter. Disse findes i porteføljen. Daglig klinisk vejleder er enhver ansat læge i afdelingen. Den daglige kliniske vejleder kan evaluere og attestere opnåelsen af enkeltkompetencer for de uddannelsessøgende læger. De daglige kliniske vejledere skal: - holde sig orienteret om uddannelsesplaner for afdelingens uddannelsessøgende læger - kunne anvende pædagogiske redskaber, fx læringskontrakter - yde daglig klinisk vejledning og give feedback - efter aftale evaluere enkelte kompetencer eller delkompetencer og rapportere til hovedvejleder. I introduktionsuddannelsen skal det samlede uddannelsesforløb (logbogen) vurderes ved justeringssamtaler og ved uddannelsens afslutning, hvor en fuldt underskrevet logbog er afgørende for om uddannelsen kan godkendes. Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansvarlig for dette, men kan vælge at medinddrage og uddelegere dele af vurderingen til andre herunder hovedvejlederen eller daglige vejledere. Du skal sikre dig, at der er navn, dato, vejlederunderskrift og afdelingsstempel på alle siderne i logbogen. Det uhensigtsmæssige forløb. I tilfælde af "skævt uddannelsesforløb" pga. f eks barsel, sygdom, orlov, problemer med at opnå kompetencer m.m. se generelt om uddannelsen/ problemer i dit forløb. Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 9

10 4. Beskrivelse af Børneafdelingen Kolding Generelle oplysninger om børneafdelingen, Sygehus Lillebælt Kolding En af 4 pædiatriske afdelinger i Region Syddanmark. Optageområde ca Behandler medicinske sygdomme hos børn i aldersgruppen 0-16 år. Visse patienter, som har et ambulant forløb, følges dog også efter 16 års alderen, men afsluttes da oftest inden det fyldte 18. år. Der er ca indlæggelser pr. år, heraf ca. 600 på neonatalafd. Ca ambulante fremmøder. Afdelingsledelse: Oversygeplejerske Edel Kirketerp og konstitueret ledende overlæge Poul- Erik Kofoed Ledende sekretær: Vicky Johansen Sengeafsnit: P3: Neonatalafd. med 20 pladser. Her indlægges primært børn direkte fra de obstetriske afdelinger. Børnene kan på P3 behandles i respirator. P12, grøn gruppe og P12, blå gruppe begge med 18 pladser. Her indlægges børn i alderen over 1 md. I grøn gruppe indlægges bl.a. børn med diabetes mellitus og børn med andre endokrine lidelser samt børn med kronisk inflammatorisk tarmsygdom og børn med astma. I blå gruppe indlægges bl.a. børn med neurologiske lidelser, herunder epilepsi, samt børn der er multihandicappede. Endvidere børn med nefrourologiske lidelser, samt børn der har været udsat for mishandling eller incest. BØMO (Børnemodtagelsen) modtager alle børn til indlæggelse i afdelingen. Her skrives primærjournal og barnet forbliver der, indtil der er taget stilling til, om barnet skal indlægges i stationær afdeling eller om barnet kan hjemskrives. Ambulatoriet har udover alment ambulatorium også en række specialambulatorier, herunder diabetes, endokrinologi i øvrigt, allergi, neurologi, kardiologi og urologi. Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 10

11 Lægebemanding: Overlæger: I alt 11 normerede stillinger. o Overlægernes afsnitstilknytning og særlige interesseområder: Anne Andersen, P12B: Neuropædiatri Ulrikke Dunkhase-Heinl, P12B: Neuropædiatri Jesper Fenger-Grøn, P3: Neonatologi Margrethe Friberg, P12G: Allergologi, pulmonologi Ester Garne, P3: Neonatologi, kardiologi (inkl. ekkokardiografi) Niels Feilberg Jørgensen, P3: Neonatologi, endokrinologi Poul-Erik Kofoed, P12B, Forskningsinitiativet: Infektionssygdomme, diabetes, forskning Elisabeth Lund, P3: Neonatologi, diabetes Carsten Pedersen, P12G: Endokrinologi, inkl, diabetes, rheumatologi Anne-Mette Walsted, P12G: Gastro-enterologi Afdelingslæger: 6 normerede stillinger. Har bagvagter. o Afdelingslægernes afsnitstilknytning og særlige interesseområder: Lone Bøgelund, P12G: Nefro-urologi Martin Hulgaard: Allergologi Ellen Mosgaard, P12B: Psykosomatik, endokrinologi Thomas Houmann Petersen: Nefro-urologi, allergologi Mette Rokkjær, P12B: Neuropædiatr Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 11

12 1. reservelæger: 4 som hver er ansat i 2 år som en del af hoveduddannelsen i pædiatri. Har bagvagter. Reservelæger: 10 heraf 3 i introduktionsstilling i pædiatri og 7 som en del af uddannelsen i almen medicin. Indgår i forvagtslaget og dækker BØMO vagter. Afdelingen har medicinstuderende på semester og enkelte på 3. semester fra Syddansk Universitet, Odense. Introduktion i afdelingen: På forhånd udsendes uddannelsesprogram med den generelle beskrivelse af afdelingen og navn på vejleder og uddannelsesansvarlig overlæge, vagtplan for den første måned, introduktionsprogram, vejledning vedr. ansøgning om kurser. Der er et 5 dages introduktionsprogram, inkl. central introduktion for alle nyansatte på sygehuset samt følvagt. Se særskilt plan for dette. For nystartede læger i afdelingen er der kursus i genoplivning af nyfødte, Det afholdes fælles for læger i børneafd., gyn.-obst. og anæstesiologisk afd. Afd. anvender elektronisk patient journal (EPJ) og der undervises heri. Endvidere informeres om Det Grønne System, PACS til rtg. billeder, og der undervises i anvendelsen af den elektroniske laboratoriepakke, LABKA, der anvendes til bestilling af laboratorieanalyser samt til at se svar. Uddannelsen i afdelingen: Uddannelsesansvarlig speciallæge: Afdelingslæge Martin Hulgaard Vejleder: Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 12

13 o Ved ansættelsen tildeles en vejleder, som er speciallæge. Din vejleder er: Der afholdes 1. Introduktionssamtale 2. Justeringssamtale 3. Evalueringssamtale med deltagelse af den uddannelsessøgende, vejlederen og ved behov den uddannelsesansvarlige overlæge. Der udarbejdes fra starten en uddannelsesplan for den enkelte under hensyn til den enkeltes tidligere uddannelsesforløb og erfaring samt de kompetencer, som skal være opnået under ansættelsen i pædiatrisk afd. De kompetencer, som skal opnås i introduktionsstillingen, er markeret med I i målbeskrivelsen. Hovedparten af kompetencerne opnås gennem det praktiske arbejde i afdelingen, spec. i vagterne, idet mere end 90 % af patienterne bliver akut indlagte. Forvagten har tæt kontakt med den kollega, der har BØMO vagt samt med bagvagten, især vedr. fødsler og vedrørende de nyfødte. I forbindelse med uddannelsesambulatorierne forventes det, at den uddannelsessøgende på forhånd har gennemlæst de papirer, som forligger om patienterne og evt. søger viden m.h.p. diagnostiske muligheder, udredning og behandling. Ikke-superviserede forundersøgelser hos reservelæger følges om nødvendigt op af en tid hos en speciallæge ca. 3 mdr. senere. Forstuegangkonferencerne og afsnitskonferencerne efter stuegange giver yderligere god mulighed for supervisering og vejledning. Evt. kan den uddannelsessøgende og speciallægen sammen se på udvalgte patienter. bedømmelse vil i mange situationer være en meget velegnet evalueringsstrategi og aftales først og fremmest med vejlederen. Flere kompetencer kan med fordel evalueres i forbindelse med Uddannelsesambulatorium. Hen i uddannelsesforløbet foretages en 360 Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 13

14 evaluering, som bl.a. er velegnet til at vurdere evner til kommunikation og samarbejde. Vær opmærksom på at mødes hyppigt med vejlederen, ca. hver 14 dag, m.h.p. at planlægge og evaluere kompetencer. Der skal i forbindelse med hvert møde udarbejdes uddannelsesplan for perioden frem til næste møde. Husk at skrive mødedatoerne på oversigten i konferencelokalet. Opnåede kompetencer signeres af den superviserende læge/vejlederen. Efter afsluttet introduktionsstilling evaluerer den uddannelsessøgende afdelingen på hvortil der kræves adgangskode. Husk at udskrive dokumentation for evalueringen, idet den skal gives til den uddannelsesansvarlige overlæge, Først derefter og hvis forløbet har været tilfredsstillende og alle kompetencer er opnået, da underskriver den uddannelsesansvarlige overlæge CS- bilaget. Desuden skal underskrives dokumentation for tidsmæssig gennemførelse af uddannelsen. 5. Uddannelsesprogrammet I uddannelsesprogrammet nedenfor er anført de kompetencer, som du som minimum skal opnå i din introduktionsstilling. De er en del af Målbeskrivelsen. I konkretisering af målene er der i forhold til Målbeskrivelsen nogle få steder foretaget nogle relevante tilføjelser, hvorfor konkretisering af målene er medtaget. Det anføres, hvordan vi her på afdelingen kan tilbyde at du lærer de forskellige ting. Sammen med din vejleder kan du bruge uddannelsesprogrammet til at lægge din egen individuelle uddannelsesplan. Du beslutter med din vejleder hvilke lærings- og evalueringsstrategier, der skal benyttes. Husk dog, at de metoder, der er markeret med fed er obligatoriske. Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 14

15 Mål - Introduktionsuddannelsen Numrene svarer til nummereringen i målbeskrivelsen, som er gældende for hele uddannelsen i pædiatri. De udeladte numre hører udelukkende til hoveduddannelsen. 4.1 Medicinsk ekspert Generel pædiatri Mål Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen af barnet Kunne udføre målrettet objektiv undersøgelse på børn og unge Lægen skal kunne Indhente relevante og tilstrækkelige oplysninger fra barn og pårørende m.h.p. arbejdsdiagnoser samt informere forældrene om vurderingen af barnet, herunder brug af medicinsk tolkning. Foretage en problemorienteret klinisk undersøgelse af raske og syge børn i alle aldre og videregive fundene til forældre og kolleger Kunne udføre korrekt måling af vægt, længde/højde og hovedomfangsmåling og beskrive afvigelser fra normal vækst Vurdere barnets udvikling Fysiologisk Grov- og finmotorisk Socialt Sprogligt Psykisk Emotionelt Superviseret ambulatorium /stuegang. BØMO, amb og på afsnit Evt. kommunikationskursus Superviseret ambulatorium Case-præsentation Fokuseret ophold i: - fysioterapi - kommunikationscenter Teoretisk undervisning(i) BØMO, amb stuegang Evalueringsstrategi(er) bedømmelse, Kort nr. 1 OSCE bedømmelse Kort nr. 2 og 3 Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 15

16 Mål Kunne smertebehandle børn Lægen skal kunne Kunne ordinere, monitorere og justere smertebehandling under hensyntagen til barnets alder, udvikling og funktionsniveau Teoretisk kursus Teoretisk undervisning Læse afdelingens smerteinstruks Stuegang på kir. pt. Evalueringsstrategi(er) Godkendt kursus Akut pædiatri Mål Kunne varetage behandling af akut svært syge børn Speciallægen skal kunne Genkende og iværksætte den initiale udredning og behandling ved følgende tilstande: Bevidsthedssvækket barn Meningitis/sepsis Dehydrering, kunne iværksætte væske- og elektrolytterapi Respirationsinsufficiens, herunder fremmedlegeme og status astmaticus Kramper, herunder feberkramper Anafylaksi Akut abdomen og scrotum Iværksætte og lede genoplivning af børn i alle alder Simulation efterfulgt af debriefing Case præsentation Teoretisk undervisning i introforløb Løbende praktisk undervisning BØMO, intensiv afd. sammen med bagvagt Evalueringsstrategi(er) bedømmelse, kort nr. 12 Godkendt simulation Evaluering af casepræsentation Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 16

17 4.1.3 Praktiske færdigheder Mål Kunne anlægge i.v.- adgang Kunne foretage lumbalpunktur Kunne anvende CPAP- behandling Kunne anlægge ventrikelsonde Lægen skal kunne Anlægge venflon på børn i alle aldersgrupper. Redegøre for indikationer og kontraindikationer Udføre lumbalpunktur Udføre maske-cpap og anlægge nasal-cpap Redegøre for indikationer og kontraindikationer herfor Anlægge ventrikelsonde og kontrollere dens placering Afsnit og BØMO Elektiv lumbalpunktur, hvis muligt BØMO, afsnit P3 og P12 Fantomøvelser Oplæring på P3 Stuegang P3 Oplæring ved sygeplejerske på P12 el. P3 Evalueringsstrategi(er) bedømmelse, kort nr. 4 bedømmelse, kort nr. 13 bedømmelse, kort nr. 17 bedømmelse, kort nr. 5 Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 17

18 4.1.4 Allergologi og pulmonologi Mål Kunne behandle børn med allergiske sygdomme Lægen skal kunne Kunne varetage initial diagnostik og behandling af: - Anafylaksi - Astmatisk bronkitis - Astma Superviseret ambulatorium Case præsentation Evalueringsstrategi(er) Godkendt kursus Kunne behandle med inhalationsdevices Kunne anvende lungefunktionsunders øgelser - Detaljeret redegøre for de almindeligste devices - Kunne instruere i brugen heraf i forskellige aldersgrupper Kunne udføre peakflowmåling, spirometri og anstrengelsesprovokationstest og have kendskab til fortolkning af resultaterne Teoretisk kursus (I) Supervision i allergiamb.bømo, stuegang Allergiamb Evt. praktisk undervisning Teoretisk kursus Allergiamb Evt. praktisk undervisning bedømmelse, kort nr. 6 Godkendt kursus bedømmelse, kort nr. 20 Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 18

19 4.1.5 Børnekirurgi Mål Kunne varetage behandling af børn med akut abdomen Kunne varetage behandling af børn med umbilical- og ingvinalhernier Lægen skal kunne Kunne diagnosticere tilstanden og varetage den primære behandling af: Invagination Appendicitis acuta Redegøre for symptomer og tegn på tilstanden Case-præsentation Stuegang, BØMO Case-præsentation BØMO og amb Evalueringsstrategi(er) Evaluering af casepræsentation Endokrinologi Mål Kunne behandle børn og unge med type 1 diabetes Lægen skal kunne Diagnosticere nyopstået type 1 diabetes og dysreguleret diabetes samt kunne iværksætte den initiale behandling heraf Case-præsentation Teoretisk kursus(i) BØMO, P12G Evalueringsstrategi(er) Evaluering af casepræsentation Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 19

20 Mål Kunne identificere, visitere og varetage medicinsk behandling af børn med kongenitte genitalmisdannelser Lægen skal kunne Diagnosticere kryptorkisme og hypospadi Case-præsentation Teoretisk kursus(i) Barselsgang, P3, amb. Evalueringsstrategi(er) Evaluering af casepræsentation Ernæring Mål Kunne anvende anbefalinger om ernæring Speciallægen skal kunne Redegøre for sundhedsstyrelsens retningslinier for vitamin- og jerntilskud til raske småbørn Selvstudium Læse afdelingens vejledninger samt SST retningslinjer om tilskud Evalueringsstrategi(er) Gastroenterologi Mål Kunne behandle børn med opkast, gylpen og refluks Lægen skal kunne Iværksætte udredningsprogram og behandling Teoretisk kursus(i) Stuegang og superviseret amb, Evalueringsstrategi(er) Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 20

21 Hæmatologi og onkologi Mål Kunne behandle børn med anæmi, erythrocytsygdomme og hæmoglobinopatier Kunne behandle børn med ITP Kunne varetage behandling af børn med lymfadenopati Lægen skal kunne Diagnosticere anæmi Diagnosticere idiopatisk trombocytopenisk purpura (ITP) Iværksætte udredningsprogram Case-præsentation Superviseret amb BØMO, amb, alle afsnit Case præsentation BØMO,P12 Case præsentation BØMO, amb, P12 Evt. teoretisk undervisning Evalueringsstrategi(er) Evaluering af casepræsentation Evaluering af casepræsentation Evaluering af casepræsentation Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 21

22 Infektioner Immunologi - Reumatologi Mål Kunne behandle børn med infektionssygdomme Lægen skal kunne Redegøre for de hyppigste inficerende agentia og deres resistensforhold under danske forhold Redegøre for rationale for valg af antimikrobiel terapi Redegøre for initial diagnostik og behandling af Bakteriæmi og sepsis Meningitis og encephalitis Hudinfektioner Osteomyelitis og purulent artritis Øvre og nedre luftvejsinfektioner For ovennævnte sygdomme kunne redegøre for hvilke patienter, der bør isoleres, samt for grad og varighed af isolation Case-præsentation Teoretisk kursus(i) Vagtarbejde, stuegang P12 og P3 BMT, alle afsnit. Evalueringsstrategi(er) Evaluering af casepræsentation bedømmelse, kort nr. 19 Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 22

23 Kardiologi Mål Kunne varetage behandling af børn med hjertesygdom Speciallægen skal kunne Identificere kliniske tegn på hjertesygdom Opstille relevant og prioriteret undersøgelsesprogram. Diagnosticere kardiel mislyd (> st. 3) Case-præsentation P3, P12 Evt. teoretisk undervisning Evt. lyd CD Evalueringsstrategi(er) Evaluering af casepræsentation Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 23

24 Nefrourologi Mål Kunne behandle børn med inkontinens og enuresis Kunne behandle børn med hæmaturi Kunne behandle børn med urinvejsinfektion Lægen skal kunne Diagnosticere og udrede inkontinens og enuresis Diagnosticere hæmaturi Vejlede i opsamling af midtstråleurin Vurdere resultatet af urinstiks, urinmikroskopi og mikrobiologisk dyrkningssvar og iværksætte antibiotisk behandling Superviseret urinvejs amb Teoretisk undervisning (I) Evt. kontaktlæge ved planlagte indlæggelser Case-præsentation Amb, BØMO Superviseret ambulatorium BØMO, amb, P12 Evalueringsstrategi(er) bedømmelse, kort nr. 7 Evaluering af casepræsentation bedømmelse, kort nr. 21 Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 24

25 Neonatologi Mål Kunne varetage den initiale behandling ved fødsel Kunne genoplive nyfødte Lægen skal kunne Vurdere barnets tilstand, herunder tildele APGAR score Varetage rutine procedurer ved ukompliceret fødsel Redegøre for visitation for indlæggelse på neonatalafsnit Behandle respiratorisk og/eller cirkulatorisk insufficiens Redegøre for indikation for endotracheal intubation Mestre intubation på et fantom Praktisk kursus Fokuseret ophold Evt. Simulationskursus Oplæring på P3 i introperiode Supervision på fødegang og sektiostue Elektive sektioer Praktisk kursus Simulation Fantomøvelse Evalueringsstrategi(er) bedømmelse, kort nr. 8 Godkendt kursus Rapport fra fokuseret ophold Godkendt kursus bedømmelse, kort nr. 10 Kunne behandle neonatal hypoglycæmi Identificere børn med risiko for hypoglykæmi og kunne ordinere passende overvågningsprogram og behandling Oplæring på P3 (introperiode) Evt. Simulationskursus Supervision på fødegang og sektiostue Casepræsentation P3, barselsgang Teoretisk kursus(i) Godkendt kursus bedømmelse, kort nr. 9 Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 25

26 Mål Kunne behandle et nyfødt barn med infektion Kunne behandle børn udsat for perinatal asfyksi Kunne behandle neonatal ikterus Lægen skal kunne Identificere børn med mulig systemisk infektion Iværksætte udredning og behandling Etablere primær understøttende behandling i relevant omfang efter genoplivning Teoretisk kursus (I) P3, barselsgang Case-præsentation Fokuseret ophold Teoretisk kursus (I), Supervision på fødegang, sectiostue Identificere børn med øget risiko for hyperbilirubinæmi Teoretisk kursus P3, barselsgang Evalueringsstrategi(er) Godkendt kursus bedømmelse, kort nr. 22 Evaluering af casepræsentation Godkendt kursus Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 26

27 4.2 Kommunikator Mål Kunne kommunikere med børn og forældre Kunne informere om undersøgelsesresultater Kunne vejlede børn og forældre Lægen skal kunne Kommunikere med børn i alle aldre og deres forældre Informere om resultater af individuelle undersøgelser til børn, forældre og samarbejdspartnere i relation til den kendte medicinske viden på området Informere, sikre forståelse og vejlede børn og forældre i forbindelse med deres beslutninger vedrørende diagnostik og behandling Teoretisk kursus Superviseret samtale Rollespil Evt. Kommunikationskursus Superviseret samtale, BØMO, amb, alle afsnit Teoretisk kursus Superviseret samtale Rollespil Evt. Kommunikationskursus Superviseret samtale, BØMO, amb, alle afsnit Teoretisk kursus Superviseret samtale Rollespil Evt. Kommunikationskursus Superviseret samtale, BØMO, amb, alle afsnit Evalueringsstrategi(er) Godkendt kursus bedømmelse, kort nr. 11 Godkendt kursus bedømmelse, kort nr. 11 Godkendt kursus bedømmelse, kort nr. 11 Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 27

28 4.5 Professionel Mål Kunne agere i henhold til den danske sociallovgivning Speciallægen skal kunne Redegøre for principperne i den sociale lovgivning for børn og unge i Danmark: - underretningspligten Undervisning ved socialrådgiver Kontaktlæge ved stuegang (superviseret) Evalueringsstrat egi(er) 4.6 Samarbejder Mål Kunne deltage i tværfagligt samarbejde, Speciallægen skal kunne Indgå i tværfaglige teams med respekt for øvrige medlemmers holdninger og ekspertise Fastlægge behandlingsplan for en patient i samarbejde med patient, forældre og det tværfaglige team Deltagelse i tværfaglige møder Deltagelse i tværfaglige konferencer Fremlæggelse af pt. ved disse konf. Evalueringsstrat egi(er) Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 28

29 6. Oversigt over kompetencer / forslag til uddannelsesplan For at gøre din uddannelse mere overskuelig har Uddannelsesudvalget i Dansk Pædiatrisk Selskab lavet en kort oversigt over hvilke kompetencer, der skal læres i introduktionsstillingen. Denne oversigt kan du bruge som inspiration, når du skal lave din uddannelsesplan, og du kan bruge den til løbende at sikre, at du når dine mål. Oversigten er udelukkende tænkt som en hjælp til din planlægning, da de enkelte afdelinger vil have store forskelle i hvordan og hvornår kompetencerne bedst opnås. De obligatoriske lærings-/evalueringsstrategier er anført med et kryds i tabellen. Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 29

30 Uddannelsesplan for Introduktionslæger Navn: Der regnes med 52 ugers ansættelse. Fraregnet ferie/kurser regnes med 40 uger til opnåelse af mål. De første 3 måneder: Ugenr Mål Strukt. Koll. Bedømmelse 1+2 Introduktion X 3+4 Anamnese, Obj, us, Kort 1 Kort 2+3 X 5-12 Initial behandling ved akut fødsel Vejleder samtaler Superviseret stuegang/ ambulatorium Case Andet: Find selv på! X X X X X Kort 8 X Simulation Fokuseret ophold 5-12 Neonatal Kort 10 X Simulation genoplivning 5-12 Perinatal asfyksi Kort 22 X Simulation Fokuseret ophold 5-12 Beh. af akut syge Kort 12 X Simulation børn 5-12 Akut abdomen X X 5 I.v. adgang Kort 4 X Fantomøvelser 6 Smertebehandling X X 7 Urinsvejsinfektion Kort 21 X 8+9 Infektionssygdomme Kort 19 X X Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 30

31 Tilknytning til Neonatalafsnit (Feks 3 mdr.) Ugenr Mål Strukt. Koll. Bedømmelse Vejleder samtaler Superviseret stuegang/ ambulatorium Case Andet: Find selv på! 13 Ventrikelsonde Kort 5 X 14 CPAP Kort nr. 17 X Fantomøvelser 15 Neonatal Kort 9 X hypoglykæmi 16 Neonatale X X infektioner 17 Neonatal icterus X 18 Kongenitte X X genitalmisdannelser 19 Vitamin og jerntilskud X X Selvstudium Der er flere akutte neonatale problemstillinger, der med fordel kan læres under ophold på neonatalafsnittet. I denne tabel er de dog lagt de første måneder, da disse kompetencer på næsten alle afdelinger skal mestres inden man kan varetage vagtfunktionen. Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 31

32 Tilknytning til sengeafsnit Ugenr Mål Strukt. Koll. Bedømmelse Vejleder samtaler Superviseret stuegang/ ambulatorium Case Andet: Find selv på! 20 Lumbalpunktur Kort 13 X Allergiske X X X sygdomme Inhalationsdevices Kort 6 X Lungefunktions- Kort 20 X undersøgelser Lungeinfektioner Kort 19 X 24 Opkast, gylp, refluks X X Enuerisis og Kort 7 X inkontinens 29 Hæmaturi X X 30 Hernier X X 31 Anæmi X X 32 ITP X X 33 Lymfadenopati X X 34 Type 1 diabetes X X 35 Hjertesygdom X X 21 Kommunikation Kort 11 X X Evt. kursus 22 Sociallovgivning X X 23 Samarbejder X Møder Særlige interesser/ønsker: Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 32

33 7. Afdelingsspecifikke bilag: Kurser: Der skal afleveres ansøgningsskema for alle kursusdage uanset om det drejer sig om obligatoriske eller ikke-obligatoriske kurser/dage, idet der som min. er behov for tjenestefrihed. De yngre læger i afdelingen har deres eget kursusbudget. Vedr. kursusansøgning henvises til administrativ instruks som skal følges. Konferencer: Morgenkonference fra kl Her fremlægges væsentlige/interessante patienter/forhold fra vagten. Forstuegangskonference ( Minikonference ) fra kl på de enkelte sengeafsnit, hvortil man er knyttet. Afsnitskonference på sengeafsnittene fra kl , hvor de stuegangsgående læger fra afsnittet er til stede. Det tilstræbes, at der er mindst én speciallæge til stede. Ved afsnitskonferencerne ses prøvesvar fra tidligere indlagte patienter. i afsnittet, hvor svarene først er indløbet efter udskrivelsen. Familierne informeres om svarene. Specialkonferencer herunder diabetes-, neonatal-, allergi-, og urologisk konference samt konference med børnepsykiaterne. Se konferenceoversigt. Der er røntgenkonference på fredage fra kl , hvor billeder udvalgt af børneafdelingen eller røntgenafdelingen ses og diskuteres. Røntgenbilleder fra vagten ses i øvrigt ved den efterfølgende morgenkonference eller kan drøftes ved direkte kontakt til røntgenafdelingen. Undervisning i afdelingen: På 2., 3. og 4.onsdag i måneden fra kl er der lægeundervisning efter morgenkonference, hvor lægerne underviser hinanden. Der indbydes også eksterne undervisere. Der afholdes på tirsdage og torsdage 5 minutters indlæg i slutningen af morgenkonferencen, hvor alle læger og evt. studenter på skift bidrager og får tildelt en dato. Her fremlægges cases, problemstillinger, korte referater fra møder o.lign. Den 2. fredag er der i auditoriet fælles staffmeeting for hele sygehuset fra kl Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 33

34 På 1.onsdag (enkelte gange 2. onsdag, se årsplan) i måneden fra kl afholdes tværfaglige s, hvor man deltager i i det sengeafsnit, man er tilknyttet. I P12 afholdes hver måned, idet grønt og blåt afsnit alternerer. Ambulatoriet og P3 afholder hver måned. Ved disse s drøfter man 1-2 patientforløb fra afsnittet, som man på forhånd har orienteret sig omkring. Arbejdstilrettelæggelse: Som læge i introduktionsstilling vil du have forvagter. Lægerne der er ansat som led i hoveduddannelsen i pædiatri er 1.reservelæger. De har bagvagter og deltager i stuegange i henhold til arbejdsplanen Desuden vil de deltage i ambulatorier, både almene ambulatorier og specialambulatorier. I vagterne arbejder forvagt, BØMO vagt og bagvagt tæt sammen. BØMO vagten vil den største del af tiden være til stede i Børnemodtagelsen, bl.a. for at tage stilling til den videre plan med de indlagte patienter, men hjælper i øvrigt med stuegang så vidt arbejdet i BØMO tillader det. Forvagten tilkaldes primært til fødsler, men kan tilkalde bagvagten ved behov, samt på forhånd, hvis man på skønner, at bagvagten skal være til stede. I vagten er det primært bagvagten, som har ansvaret for børn indlagt på intensiv afdeling, for de opgaver på neonatalafsnittet som forvagten ikke kan løse samt for tilsyn på andre afdelinger. Ud over på hele stuegangsdage i henhold til arbejdsplanen deltager afdelingslæger og overlæger på hverdage i stuegangene på deres afsnit fra kl Overlægerne og afdelingslægerne er fast tilknyttet bestemte sengeafsnit fordelt efter de enkeltes interesseområder. 1. reservelægerne tilknyttes et sengeafsnit for 8 mdr. af gangen. Vagtberedskab: Forvagter: 10-skiftet, delt tilstedeværelsesvagt fra henholdsvis kl og fra på hverdage. I weekender og skæve helligdage fra henholdsvis kl og fra kl BØMO vagter: Tilstedeværelsesvagt, der dækkes af forvagtslaget. I perioden junioktober fra kl og i perioden november-maj fra kl Bagvagter: 1. Reservelæger, afdelingslæger og overlæger med vagt har delt tilstedeværelsesvagt. Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 34

35 I perioden juni-oktober fra kl henholdsvis fra kl på hverdage. Fra kl og fra kl i weekender samt skæve helligdage. I perioden november-maj fra kl og fra kl på hverdage. Fra kl og fra kl i weekender og skæve helligdage. Beredskabsvagter: Der er et neonatalt beredskabsvagtlag bestående af speciallæger med særlig erfaring vedrørende neonatologi og med vagt i tidsrummet fra kl på hverdage samt i weekender. Om søndagen vil vedkommende gå stuegang på P3 fra Når det ikke er en overlæge, som har bagvagt, dækkes desuden en beredskabsvagt vedr. de ikke-neonatale børn af de specialeansvarlige overlæger, som ikke deltager i den neonatale beredskabsvagt. Uddannelsesprogram introduktions stilling, Kolding 35

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer Uddannelsesprogram Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord.

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse. Videreuddannelsesregion Nord. Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Ansættelsessted: Uddannelsesprogram, introduktionsuddannnelsen i pædiatri 1 INDHOLD

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse. Ansættelsessted: Odense Universitets Hospital

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse. Ansættelsessted: Odense Universitets Hospital Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen i den pædiatriske speciallægeuddannelse Ansættelsessted: Odense Universitets Hospital Intro uddan program national skabelon. PM 271107 1 INDHOLD 1. Generel

Læs mere

Målbeskrivelse Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer

Målbeskrivelse Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri. Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer beskrivelse Introduktionslægeuddannelsen i pædiatri Lærings- og evalueringsstrategier for 37 kompetencer 1 4.1 Medicinsk ekspert Kunne optage målrettet anamnese og informere forældrene om vurderingen af

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Uddannelsesprogram for Introduktiosstilling i pædiatri ved Pædiatrisk afdeling på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 1 Beskrivelse af børneafdelingen i Esbjerg Afdelingen består af: børnemodtagelse stationært

Læs mere

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Forløb nr. : Ansættelsessteder: 1: Odense 2: Kolding

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Forløb nr. : Ansættelsessteder: 1: Odense 2: Kolding 1 Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri Hoveduddannelse Forløb nr. : Ansættelsessteder: 1: Odense 2: Kolding 2 INDHOLD 1. Generel beskrivelse af pædiatrien 2. Beskrivelse af hoveduddannelsen

Læs mere

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H.

Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Introduktion til Medicinsk/Pædiatrisk afdeling, D.I.H. Indledning Dronning Ingrids Hospital tjener som lokalsygehus for distriktet Nuuk og som landsdækkende sygehus for de øvrige distrikter. Optageområdet

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2015 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus 1. Hvilke uddannelsesforløb har jeres hospital/praksis?

Læs mere

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro

Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro Uddannelsesprogram for ansættelse i tidlig hoveduddannelse i oto-rhino-laryngologi ved Øre-næse-halsafdelingen, Regionshospitalet Holstebro 12-01-2010 1 Uddannelsesprogram for tidlig hoveduddannelse i

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus

UDDANNELSESPROGRAM. Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling. Roskilde Sygehus UDDANNELSESPROGRAM Læger i hoveduddannelsesstilling i almen medicin (almen blok) Pædiatrisk afdeling Roskilde Sygehus Kære kollega. Velkommen til Børneafdelingen. Vi håber, at du vil blive glad for at

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelsen på anæstesiologisk afdeling Slagelse- sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation

Læs mere

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINS KBU-GUIDE 2016 INDHOLD VEJLE SYGEHUS S.2 KOLDING SYGEHUS S.6 FREDERICIA SYGEHUS S.9 Klinisk basisuddannelse på Vejle Sygehus Vejle Sygehus svarer på 22 spørgsmål om KBU 1. Hvilke uddannelsesforløb

Læs mere

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016

DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 DAGENS MEDICINs KBU-GUIDE 2016 SYGEHUS LILLEBÆLT Vejle Sygehus, side 2 Kolding Sygehus, side 5 Fredericia Sygehus, side 7 KBU guide Vejle Sygehus www.dagensmedicin.dk/karriere/kbu-guiden/vejle-sygehus

Læs mere

Uddannelsesprogram Pædiatri. Speciallægeuddannelse i almen praksis. Børne- ungeafdelingen Nordsjællands Hospital Hillerød

Uddannelsesprogram Pædiatri. Speciallægeuddannelse i almen praksis. Børne- ungeafdelingen Nordsjællands Hospital Hillerød Uddannelsesprogram Pædiatri Speciallægeuddannelse i almen praksis Børne- ungeafdelingen Nordsjællands Hospital Hillerød Mia Bjerager, feb 2016 1 Dato: Kære Velkommen til den del af din hoveduddannelsesstilling

Læs mere

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin

Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Uddannelsesprogram for den fælles Introduktionsuddannelse i Intern medicin Center for Ortopædi og Medicin, Medicinsk klinik og Geriatrisk klinik, Aabenraa, Sygehus Sønderjylland Din introduktionsstillings

Læs mere

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning

Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Uddannelsesplan, vejledersamtale, karrierevejledning Bente Sørensen Temadag for uddannelse OUH 2014 Hvorfor skal der laves uddannelsesplan? Den pregraduate uddannelse er afkortet Turnus (18 måneder) er

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af

Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd. Udarbejdet af Uddannelsesprogram for introduktionsuddannelse på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling T, Aalborg Sygehus Syd Udarbejdet af Jørn A. Sollid Uddannelsesansvarlig overlæge Aalborg, Januar 2004 1. Indledning...2

Læs mere

AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN

AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN AFDELINGSSPECIFIK UDDANNELSESPROGRAM FOR PÆDIATRISK ANSÆTTELSE I HOVEDUDDANNELSEN FOR SPECIALET ALMEN MEDICIN 1 Indledning: I hoveduddannelsen til specialet almen medicin indgår 6 måneders hospitalsophold

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI

PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI PRAKTISK TJEKLISTE INTRODUKTIONSUDDANNELSEN, KLINISK ONKOLOGI Kompetencemål STUEGANG 1. Danne sig overblik over stuegangen og prioritere opgaverne i samarbejde med stuegangsteamet (forstuegang) 3. Lave

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 02-06-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001817 Afdelingsnavn Nuklearmedicinsk afdeling Hospitalsnavn Hospitalsenheden Vest Besøgsdato 02-06-2015

Læs mere

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen

Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesprogram Logbog for hoveduddannelsen i Psykiatri H-bogen Uddannelsesansvarlige overlæger i Region Nord Ulla Bartels 11-02-04 af H-forløb uddannelsesprogrammer\hoveduddannelse psyk H-bogen.doc

Læs mere

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus

Uddannelsesprogram. for. Introduktionsstilling i. Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Børne- og Ungdomspsykiatri Region Syd Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Kolding Sygehus Juni 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 a. Specialet Børne-

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002299 Afdelingsnavn Medicinsk afdeling Hospitalsnavn Svendborg Hospital Besøgsdato 15-09-2015 Temaer

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Introduktionsuddannelse Uddannelsesprogram for Klinisk Biokemi Region Syddanmark Odense Universitetshospital Maj 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2.1. Uddannelsens

Læs mere

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus.

Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Kalundborg Sygehus. 1 1) Medicinsk Afdeling Region Sjælland har et befolkningsunderlag på 806.000 borgere, der betjenes af 2 somatiske sygehusenheder: Sygehus Nord og Sygehus Syd. Sygehus Nord består af Køge Sygehus, Roskilde

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by

Uddannelsesprogram for YL-navn. Introduktionsstilling i Almen Medicin. Praksisnavn Adresse Post/by Den Lægelige Videreuddannelse Uddannelsesprogram for YL-navn Introduktionsstilling i Almen Medicin Praksisnavn Adresse Post/by Redigeret 1. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001933 Afdelingsnavn Børneafdelingen Hospitalsnavn Sygehus Lillebælt, Kolding Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.

PRAKSISBESKRIVELSE. Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv. PRAKSISBESKRIVELSE Lægerne Hunderupvej, Hunderupvej 120 st, 5230 Odense M. Tlf.: 66131710/30131705 (hemmeligt) E-mail: kontakt@lhv.dk Hjemmeside: www.lhv.dk Christian mobil: 22555885 Daniel mobil: 20913013

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Vendsyssel, Hjørring Anæstesien,

Læs mere

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin

Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Intern medicin Kvalifikationskort # 2 for hoveduddannelse i almen medicin Feedback og kompetencevurdering For at sikre, at lægen selvstændigt kan varetage ambulant udredning og behandling af diverse intern

Læs mere

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd

Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Forskningstræning i speciallægeuddannelsen i Neurologi i Region Syd Formål: Forskningstræningen skal bidrage til at opbygge og styrke kompetencer til, at speciallægen selvstændigt kan opsøge, vurdere og

Læs mere

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er indsamle og beskrive centrale elementer på en afdeling

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi

Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi DANSK DERMATOLOGISK SELSKAB September 2008 Faglig profil for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i dermato-venerologi Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL

KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL KONG CHRISTIAN X S GIGTHOSPITAL (bilag 4) Præsentation af sygehuset Kong Chr. X's Gigthospital fungerer som reumatologisk afdeling for Sønderjysk Sygehus (i Region Syddanmark); men modtager også reumatologiske

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk afd. 13 25/5 2011 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Læs mere

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015

Portefølje. Hoveduddannelsesstilling. Klinisk Onkologi. November 2015 Portefølje Hoveduddannelsesstilling i Klinisk Onkologi November 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. ANSÆTTELSE: medicinsk afdeling... 4 Introduktionssamtale intern medicin, 12 måneders ansættelse...

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Holstebro neurologisk

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord

Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 3. april 2003 2-15-3-3-03 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende funktionsbeskrivelse for vejledere Det Regionale Videreuddannelsesråd,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse afdeling x

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse afdeling x Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Pædiatrisk ansættelse afdeling x Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: afdeling x...1 Indledning:...4 Specialet

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal

Uddannelsesprogram. Den Kliniske Basisuddannelse. Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis. Målbeskrivelse årstal Uddannelsesprogram Den Kliniske Basisuddannelse Afdeling, hospital / Afdeling, hospital el. Almen praksis Målbeskrivelse årstal Godkendt xx.xx.xxxx af DRRLV (udfyldes af VUS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

Uddannelsesprogram. for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Uddannelsesprogram for uddannelsessøgende læger på Neurologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus a. Hoveduddannelsesstilling i neurologi b. Introduktionsstilling i neurologi c. Sideuddannelse

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer.

Inspektorrapport. Temaer. Afdelingsnavn. Besøgsdato 31-10-2014. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002330 Afdelingsnavn FAM Hospitalsnavn Sydvestsjysk sygehus Besøgsdato 31-10-2014 Temaer Introduktion

Læs mere

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle

Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Medicinsk afdeling, SLB, Vejle Ansættelsesstedet generelt Vejle Sygehus er en del af Sygehus Lillebælt. Vejle Sygehus er et kræftsygehus, men med indtag af akutte patienter her iblandt medicinske og kardiologiske

Læs mere

Karkirurgisk Afd. T, OUH

Karkirurgisk Afd. T, OUH Karkirurgisk Afd. T, OUH Beskrivelse af faget. Karkirurgi omfatter ebyggelse, undersøgelse, behandling og kontrol af patienter med sygdomme i blodkar uden hjernen og hjertet. Det drejer sig overvejende

Læs mere

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD

UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD UDDANNELSESPROGRAM FOR SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI VIDEREUDDANNELSESREGION SYD 29. juli 2010 1 1. Indledning 1.1.a Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød

Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kardiologisk Nefrologisk Endokrinologisk Afdeling H Uddannelsesprogram for almen medicin ved Kardiologisk, nefrologsik, endokrinologisk afd. (KNEA), Nordsjællands Hospital, Hillerød Kære kollega. Tillykke

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig.

Inspektorrapport. Temaer. Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002226 Afdelingsnavn Neurologisk Afdeling Hospitalsnavn Holstebro, Hospitalsenheden Vest Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Hvidovre Hospital Klinisk Mikrobiologisk

Læs mere

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse. H. C. Andersen Børnehospital OUH

Uddannelsesprogram. Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin. Pædiatrisk ansættelse. H. C. Andersen Børnehospital OUH Uddannelsesprogram Den Lægelige Videreuddannelse Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin Pædiatrisk ansættelse H. C. Andersen Børnehospital OUH Redigeret juni 2009 Indholdsfortegnelse: H. C. Andersen Børnehospital...1

Læs mere

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Specialevejledning for intern medicin: geriatri j.nr. 7-203-01-90/21 Specialevejledning for intern medicin: geriatri Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Intern

Læs mere

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme.

Geriatrisk Team er et sundhedsfagligt team med læger, sygeplejersker og terapeuter tilknyttet. Målgruppen er ældre mennesker med flere sygdomme. 4. Hospitalsenheden Horsens-Brædstrup 4.1. Geriatrisk Team 4.2. Palliativt Team 4.3. Iltsygeplejerske 4.4. KOL Case manager 4.5. Gerontopsykiatrisk Team 18. januar 2013 GERIATISK TEAM Teamets funktion/

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center. Besøgsdato 24-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002257 Afdelingsnavn Nyremedicinsk Klinik, Medicinsk Center Hospitalsnavn Sygehus Sønderjylland

Læs mere

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark

Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark Speciallæge i neurologi Er du brainy? Oplysninger til yngre læger og studerende om uddannelsen til speciallæge i neurologi i Region Syddanmark www.regionsyddanmark.dk 2 Speciallæge i neurologi Er det noget

Læs mere

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen.

Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Vejledning Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige forhold på en afdeling

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Uddannelsesudvalget i Kirurgi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 7. marts 2015 Dorthe Koed Pedersen dorthe.k.pedersen@stab.rm.dk

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion:

Funktioner Med specialeplanens implementering varetager centret udover hovedfunktionerne én regionsfunktion: Uddannelsesprogram for læger ansat i almen medicinsk uddannelsesblok (målbeskrivelse 2003 og 2013) ved Psykiatrisk center Hvidovre Program Ansættelsesstedet generelt Psykiatrisk Center Hvidovre har hovedfunktion

Læs mere

Faglig profil Arbejdsmedicin

Faglig profil Arbejdsmedicin Faglig profil Arbejdsmedicin Generelt om specialet Specialet arbejdsmedicin er orienteret mod sygdommes årsager og forebyggelse Hovedvægten ligger på det arbejdsmedicinske område, men omfatter tillige

Læs mere

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement.

Du skal i besvarelsen tage udgangspunkt i de mål og kompetencer, der er beskrevet i uddannelsesprogrammet for det pågældende uddannelseselement. SPØRGESKEMA EVALUER.DK Du skal nu foretage en evaluering af det uddannelsessted, hvor du netop har afsluttet eller er ved at afslutte et uddannelseselement. Besvarelsen tager ca. 10-15 min. Vigtig tilbagemelding

Læs mere

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger

www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger www.regionsjaelland.dk/sundhed/efteruddannelse/yngre-laeger Klinisk basisuddannelse praktiske oplysninger INDHOLD Generel introduktion til den lægelige videreuddannelse Nøglebegreber Kurser - Obligatoriske

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Introduktionsprogram

Introduktionsprogram Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje Andet intensivt afsnit Opvågningsafsnittet Introduktionsprogram Pædagogisk arbejdsgruppe/januar 2011 Side 1 af 7 1 INDLEDNING Dette introduktionsprogram

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Køge Sygehus Akutafdelingen 13.

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Uddannelsesprogram/Logbog

Uddannelsesprogram/Logbog Uddannelsesprogram/Logbog for læger i blokstilling til almen medicin på kirurgisk afdeling, Nykøbing Falster Sygehus. 2009 1 Indledning: Funktionen på kirurgisk afdeling omfatter et præoperativt, operativt

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi

# $ Anæstesiologi med intensiv afdeling niveau 2 Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi !!" # $ # %&$ Jf. Hospitalsplan for Region Midtjylland vil der være reumatologisk speciallægedækning på samtlige hospitaler med fælles akutmodtagelse, enten i form af en egentlig afdeling/funktion eller

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Viborg Neurologisk afdeling 19.01.2012

Læs mere

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev

Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Beskrivelse af introstillinger nyuddannede sygeplejersker Sygehus Sønderjylland, Haderslev Plads til faglig og personlig udvikling Et positivt og lærende arbejdsmiljø Udarbejdet oktober 2007/rev. december

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002300 Afdelingsnavn Karkirurgisk afdeling Hospitalsnavn Slagelse Sygehuse Besøgsdato 03-06-2015

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger

Særdeles god Introduktion til afdelingen. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Holstebro Afdeling neurologisk Dato for besøg 22/6 2011

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000355 Afdelingsnavn Hæmatologisk klinik Hospitalsnavn Ålborg Universitetshospital Besøgsdato 28-05-2015

Læs mere

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn

Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn 122 Begrebskort: Rollen som medicinsk ekspert - børn Begrebskortet viser, at lægen som medicinsk ekspert inden for børn /pædiatri har familien som patient. En stor del af henvendelserne inden for dette

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST Uddannelsesprogram for introduktionsstilling Arbejds- og miljømedicin Region ØST September 2005 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske speciale 3 2. Præsentation

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Inspektorrapport Temaer

Inspektorrapport Temaer Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002394 Afdelingsnavn NAE Klin. Onkologi - Overafdeling Hospitalsnavn Næstved sygehus Besøgsdato

Læs mere

Vejledning - Selvevalueringsskema

Vejledning - Selvevalueringsskema Vejledning - Selvevalueringsskema Dette er en skabelon til et selvevalueringsskema. Skemaet indgår som en integreret element i Inspektorordningen. Formålet med skemaet er indsamle og beskrive væsentlige

Læs mere

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 4

Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri. Hoveduddannelse. Blok 4 Uddannelsesprogram Speciallægeuddannelse i pædiatri Hoveduddannelse Blok 4 Ansættelsessteder: H1: BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, 12 mdr. N: Neonatalklinikken GN, Rigshospitalet, 6 mdr. H2: Børneafdelingen,

Læs mere

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser.

$ % Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. ! ""# $ % $ &'% Jf. hospitalsplan for Region Midtjylland indgår IM: Lungemedicin i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser. Med Hospitalsplan for Region Midtjylland er det besluttet, at der

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: geriatri (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere