AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE"

Transkript

1 Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN

2 KYSTVEJSSTRÆKNINGEN SAMMENHÆNG MELLEM BY OG VAND Aarhus er en by i vækst og udvikling. En af visionerne for Aarhus er at skabe sammenhæng mellem by og vand, og vi er i fuld gang med at forbinde det centrale Aarhus med den nye havnebydel. Allerede nu ses det, at vi omdanner Nordhavnen fra industriområde til en bydel, hvor der bliver mulighed for at bo, arbejde, uddanne og udfolde sig. Havneområdet bliver mere end bygninger og pladser det bliver et nyt sted i byen. I 2003 vedtog Byrådet Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer. Planen lagde de første sten til den nye bydel på havnen og til en forbedret infrastruktur mellem midtby og havnebydel. Når vi realiserer visionen om et nyt havnebyrum og en sammenhæng mellem by og vand, skal trafikken på kystvejsstrækningen mindskes. I 2005 vedtog Byrådet Trafikplanen for Aarhus Midtby, som beskriver, hvorfor og hvordan trafikmønster og adfærd i midtbyen skal ændres for at give plads til udvikling, vækst og udfoldelse. Der er lagt vægt på, at det skal være attraktivt at komme til Aarhus for at handle, arbejde og deltage i by- og kul- turlivet på alle tider af døgnet. Aarhus skal være en levende og tilgængelig by, som altid byder sine gæster velkommen. Store fysiske forandringer i en by rejser altid spørgsmål: Hvad skal der ske? Hvordan kommer det til at se ud? Og hvad betyder det for mig som trafikant, nabo og handlende? Jeg har fuld forståelse for, at de store projekter langs kystvejsstrækningen vil vække spørgsmål og undren. Jeg ved, at aarhusianerne har blik for, at omlægningen af kystvejsstrækningen er nødvendig for at realisere de fantastiske potentialer i vores nye bydel. De forandringer, der på kort sigt er besværlige, glider ofte i baggrunden, når det færdige resultat toner frem. I brochuren her kan du læse mere om, hvad der skal ske og hvorfor. Kristian Würtz Rådmand for Teknik og Miljø 2 3

3 RANDERSVEJ BYRUMMET OG FÆRDSLEN VIBORGVEJ RINGGADEN BY HVAD ER EN LETBANE? En moderne udgave af sporvognen På den nordlige del af havneområdet er en ny bydel ved at vokse frem. Aarhus Kommune er ved at bygge fremtidens nye bibliotek - Dokk1, den sidste del af Aarhus Å bliver fritlagt, og Aarhus Midtby højvandssikres af en ny sluse. SILKEBORGVEJ BY BY ERHVERVSHAVN Samler de bedste egenskaber fra bus og tog Kan køre på skinner i almindelig gadetrafik og jernbaneskinner i åbent landskab Kører op til 120 km/t i åbent land Arbejdet med bygge- og anlægsprojekterne langs kystvejsstrækningen kan sammenlignes med perler på en snor. Det ene projekt lægger grunden til, at det næste projekt kan sættes i gang. Der er ved at blive anlagt en letbane på kystvejsstrækningen. Fremover vil der være to spor til biler, to letbanespor, brede fortove til fodgængere og en dobbeltrettet cykelsti. ÅHAVEVEJ SKANDERBORGVEJ MARSELIS BOULEVARD BY- OG ERHVERVSHAVN På bystrækninger tilpasses hastigheden til den øvrige vejtrafik Omlægningen vil åbne op for, at fodgængere og cyklister kan komme på tværs af kystvejsstrækningen. Letbanen vil få stoppested ved Dokk1, Skolebakken og Nørreport. På den måde bliver færdslen og byrummets funktion sammentænkt. I den nye bydel, som gradvist vokser frem på havnen, bliver forholdene for de bløde trafikanter optimale, og det vil give plads til leg og udfoldelse. 4 Hovedadgangsvejene for trafikken til by- og erhvervshavn vil blive delt. Trafik til Aarhus Havn vil i fremtiden blive ledt ad Åhavevej og den planlagte tunnel under Marselis Boulevard. Ringsystemet og indfaldsvejene vil blive forbedret, så der bliver bedre adgang til byen. 5

4 ANBEFALEDE RUTER FOR GENNEMFARTS- RINGVEJEN RANDERSVEJ GRENÅVEJ GENNEMFARTS- HVAD ER ITS? VIBORGVEJ Kystvejsstrækningen er neddroslet fra 4 til 2 spor. Den gennemkørende trafik er mindsket på strækningen, fordi gennemfartstrafikanterne i stedet er begyndt at benytte Ringgaden og Ringvejen. ITS står for Intelligente Transport Systemer. Formålet med ITS er at indsamle oplysninger, der kan bidrage til, at trafikken glider mere effektivt og sikkert. Det kan for eksempelvis dreje sig om at skabe grønt lys for flest mulige bilister i et vejkryds. Det betyder færre stop i kørslen og dermed kortere transporttid for bilisterne. SILKEBORGVEJ AARHUS SYD MOTORVEJEN RINGGADEN ÅHAVEVEJ MIDTBYZONE MARSELIS BOULEVARD KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS HAVN Der, hvor gennemfartstrafikken flytter hen, vil trafikmængden stige, og derfor har Aarhus Kommune forbedret kapaciteten på ringsystemerne og indfaldsvejene. Der er igangsat en række ITS-projekter, som skal forbedre koordineringen mellem signalanlæggene bl.a. på Ringgaden og Ringvejen. Det vil styrke de grønne bølger, der er mellem signalanlæggene i dag. Aarhus Kommune har også gennemført flere forskellige fysiske forbedringer på Ringgaden mellem Grenåvej og Randersvej, som sikrer plads til flere bilister på strækningen. Ringsystemerne er derfor blevet et attraktivt rutevalg for gennemfartstrafikanterne. SKANDERBORGVEJ RINGVEJ SYD Målinger viser, at der allerede i dag er færre gennemfartstrafikanter på kystvejsstrækningen. I 2002 kørte der hvert døgn biler, mens tallet i september 2012 var faldet til biler i døgnet på samme strækning. Målet er, at der vil køre cirka biler i døgnet, når vejen er blevet 2-sporet på hele strækningen. ODDERVEJ 66 7

5 GENNEMFARTS- - er trafikanter, som kører langs med kystvejsstrækningen fra syd for at komme til den nordlige del af byen eller fra nord for at komme til den sydlige del af byen. ÆRINDE- - er trafikanter, som har et ærinde i det centrale Aarhus. Det kan være at handle, arbejde, deltage i kulturlivet eller noget helt fjerde. I AARHUS ER DER SYV INDFALDSVEJE ADGANGE FOR ÆRINDETRAFIK - OG OVERBLIK OVER STØRRE OFFENTLIGE PARKERINGSANLÆG SILKEBORGVEJ VIBORGVEJ RINGVEJEN RINGGADEN ÅHAVEVEJ RANDERSVEJ GRENÅVEJ KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS HAVN LET ADGANG FOR ÆRINDE Det skal fortsat være nemt for ærindetrafikanter at komme ind til og parkere i det centrale Aarhus. I takt med at flere gennemfartstrafikanter vælger ringsystemerne og indfaldsvejene i stedet for kystvejsstrækningen, vil det give bedre plads til ærindetrafikken. Frem mod 2015 bliver der anlagt flere offentlige parkeringspladser, og det vil styrke handelslivet og byens kulturelle aktiviteter. Forholdene for ærindetrafikken til Aarhus Midtby vil også blive forbedret af flere store infrastrukturprojekter, som er undervejs i Aarhus Kommune. Grenåvej Randersvej Viborgvej Silkeborgvej Åhavevej/Marselis Boulevard Skanderborgvej Oddervej AARHUS SYD MOTORVEJEN SKANDERBORGVEJ MARSELIS BOULEVARD Vi har udbygget Åhavevej fra 2 til 4 spor og udvidet Viby Ringvej-krydset ved Aarhus Syd Motorvejen. Derudover anlægger vi letbane på Randersvej og planlægger at etablere en tunnel under Marselis Boulevard. Alt sammen store anlægsprojekter, som vil gøre det lettere at komme ind til det centrale Aarhus og den nye bydel på havnen for ærindetrafikanterne. RINGVEJ SYD ODDERVEJ 88 9

6 STØRRE PARKERINGSANLÆG P-ANLÆG (ANTAL P-PLADSER) GODSBANEN (120) SCANDINAVIAN CONGRESS CENTER (1100) NØRREPORT (88) NAVITAS (450) MAGASIN (400) BUSGADEHUSET (150) SALLING (715) BRUUNS GALLERI (965) DOKK1 (1000) KALKVÆRKSVEJ (217) NEMT AT PARKERE I AARHUS MIDTBY Ærindetrafikanterne skal have bedre parkeringsforhold i Aarhus Midtby. I takt med, at den nye bydel på havnen tager form, bliver der anlagt flere parkeringspladser i det centrale Aarhus. Fra 2012 og frem mod 2015 betyder det 575 flere parkeringspladser i centrum. Byens eksisterende offentlige P- informationstavler dækker større private og kommunale parkeringsanlæg. I løbet af de kommende år bliver P-informationstavlerne udbygget og forbedret. Det betyder mindre parkeringssøgende trafik og bedre udnyttelse af byens større parkeringsanlæg. Aarhus Kommune prioriterer offentligt tilgængelig korttidsparkering for at sikre gode parkeringsmuligheder for borgere, gæster og besøgende til Aarhus Midtby. For at forbedre by- og trafikmiljøet i det centrale Aarhus er bilparkeringen i gader og på pladser begrænset til gengæld er der stor kapacitet i de større parkeringsanlæg, som er let tilgængelige. YDERLIGERE INFORMATION Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Claus Pedersen som er chef for Center for Byens Anvendelse på tlf eller mail På kan du læse mere om aktuelle vejarbejder. Du kan også læse mere om langsigtede udfordringer og investeringsbehov for infrastrukturen i Aarhus på Det er vigtigt, at der i hele midtbyen er gode muligheder for at parkere. I Aarhus Midtby er der i en radius af højst 400 meter et offentligt tilgængeligt parkeringsanlæg

7 Center for Byens Anvendelse Aarhus Kommune Kalkværksvej Aarhus C Tlf

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder BILAG 5 I forbindelse med idé-debatten er der indkommet forslag og bemærkninger til trafikplan for

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen.

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik

Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik Bike n ride Eksempler fra Øresundsregionen på kombinationen af cykel- og den kollektive trafik December 2012 Bike n ride Eksempeler fra Øresundsregionen på kombination af cykel- og den kollektive trafik

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation

METROPOL FOR MENNESKER. Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation METROPOL FOR MENNESKER Vision og mål for Københavns byliv 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation 2 METROPOL FOR MENNESKER KØBENHAVN HAR EN VISION Vi vil være verdens bedste by at leve i. En bæredygtig

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS

URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS URBAN MEDIASPACE AND NEW CENTRAL URBAN WATERFRONT AND MEDIASPACE IN AARHUS For mere information: Projektdirektør Niels Vad Sørensen, nvs@aarhus.dk Projektleder Marie Østergård, mao@aarhus.dk / Læs mere

Læs mere

NU BEGYNDER VI AT BYGGE

NU BEGYNDER VI AT BYGGE URBAN MEDIASPACE AARHUS NU BEGYNDER VI AT BYGGE INFORMATION OM BYGGEPROCESSENS 1. FASE 2011 2012 2013 2014 2015 02-03» URBAN MEDIASPACE AARHUS ER MED ET BUDGET PÅ CIRKA 1,9 MILLIARDER KRONER DET HIDTIL

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Fremtidens Gellerup og Toveshøj

Fremtidens Gellerup og Toveshøj Forår 2010 Fremtidens Gellerup og Toveshøj en attraktiv bydel i Århus Århus Kommune En plan for fremtidens Gellerup og Toveshøj er i høring nu 2 Kære læser Indtil 7. maj er en dispositionsplan for fremtidens

Læs mere

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst

Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Regional Udviklingsplan Marts 2008 Region Hovedstaden Danmarks hovedstadsregion en international storbyregion med høj livskvalitet og vækst Region Hovedstaden Vision, udfordringer og løsninger i forslag

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT

BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT BALLERUP TRAFIKKNUDEPUNKT BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Trafikknudepunkt BYRUM OG FORTÆTNING OMKRING TRAFIKALT KNUDEPUNKT Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tina Allerelli

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Hvorfor tage bilen!...

Hvorfor tage bilen!... Hvorfor tage bilen!... Når du kan tage toget? Motivation: At finde ud af hvorfor folk ikke bruger togene,og vælger bilerne i stedet. Og finde ud af hvordan Fremtiden ser ud for togene. Problemfelt/Indledning:

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9

kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9 Den gode cykelby kolofon Den gode cykelby 2014 Dansk Arkitektur Center Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk ISBN 978-87-90668-67-9 Redaktion Anna Bisgaard-Nøhr Charlotte Buch Nina Kirstine Busk Design

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur.

OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. INFRASTRUKTUR OM DENNE FOLDER // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens rapport om infrastruktur. Infrastruktur er en lang række ting, der er helt nødvendige for, at et land

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere