Tunnel under Marselis Boulevard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tunnel under Marselis Boulevard"

Transkript

1 DFTU Præsentation 24. november 2009 v/inge Damsgaard 24. November 2009, side 1

2 Entrepriser Åhavevej Tunnel / Marselis Boulevard Arbejderne for projekt - Tunnel under Marselis Boulevard - udføres i 2 entrepriser: Entreprise Åhavevej - der udføres som hovedentreprise på grundlag af bygherrens detailprojekt Entreprise Tunnel / Marselis Boulevard - der udføres som en totalentreprise (styret) Bygherre: Århus Kommune 24. November 2009, side 2

3 Projektplacering Tunnelen har en samlet længde på ca m inkl. ramper i begge ender. Udføres som en dobbeltrørs cut & cover tunnel med 2 vognbaner og nødfortov i hvert rør. Tunnelen etableres efter byggemetoden bottom-up. Århus 24. November 2009, side 3

4 Tunnel tværsnit - krav Der åbnes op for flere udførelsesmetoder. 24. November 2009, side 4

5 Tunnelentreprisen Vejanlæg Den endelige udbygning af eksisterende Marselis Boulevard i gadeniveau (Geometrisk låst) Tunnelkonstruktion Åbner op for forskellige byggemetoder (Byggegrube: Slidsevægge, Sekantvægge og Spunsvægge; Tunnelkonstruktion: In-situ og Element) Arkitektur Designmanual Bygherreleverancer: Belysningsmateriel, herunder fundamenter, master og armatur Signalmateriel, herunder fundamenter, standere, styreskab (inkl. programmering) og lanterner 24. November 2009, side 5

6 Tunnelentreprisen M&E Installationer En hovedentreprenør --> ingen ansvarsfordeling, Lettere koordinering af grænseflader --> Reducering af fejl og konflikter mellem konstruktioner og installationer Ledningsomlægninger Permanente samt midlertidige under udførelsen Nedbrydning af bygværker Eksisterende strandvejstunnel, lagerbygninger, huse mv. Servicebygninger og øvrige bygværker i forbindelse med tunnelen Nødnedgange, pumpestationer og opsamlingstanke Stitunnel Støttevægge og støjskærm 24. November 2009, side 6

7 M&E M&E hvordan sikres kvalitet M&E udgør en større procentdel i vurderingen af tilbuddene (tildelingskriterie) Genforhandling af M&E projekt og de elementer, hvor der erfaringsmæssigt er sket en stor udvikling indenfor for at undgå teknologisk forældelse Drift af installationer i 5 år 24. November 2009, side 7

8 Udbudsmateriale Normgrundlag: Eurocode + danske annekser (nationale såvel som brospecifikke) Konstruktionsdel CC Egenkontrol Uafhængig kontrol 3. parts kontrol 3. parts kontrol Tunnelen er i princippet en simpel konstruktion, som ikke afgjort vil kræve kontrollen, men idet der benyttes sammen konstruktionsprincip på hele strækningen, og at den har en stor længde (omfattende entreprise), så vil en fejl få stor konsekvens. Derfor bør anvendes 3. parts kontrol. Primære konstruktioner i byggegruber mindre end 3m dybe Sekundære konstruktioner i byggegruber CC2 X X * CC2 X X * Skilteportal/stopbomme CC2 X X * Servicebygninger CC2 X X * Øvrige sekundære konstruktioner Primære konstruktioner i byggegruber dybere end 3m CC2 X X * CC3 X X Primære konstruktioner i CC3 X X X tunnel/ ramper **) Sekundære konstruktioner i tunnel/ ramper CC3 X X Solskærm CC3 X X 24. November 2009, side 8

9 Jordbundsforhold Meget vekslende jordbundsforhold ingen tydelig sammenhæng mellem de forskellige jordarter rodet rundt Under sand og lerfyld kan træffes senglaciale som ler- silt og sandafleringer. Glaciale aflejringer som smeltevands- og moræneaflejringer. Der træffes desuden på hele strækningen aflejringer af ret fedt ler. Hydrologi Primær grundvandsspejlet ligger generelt under tunnel. Der findes sekundære grundvandsspejl -> Dog begrænset tilstrømning, når vægge er etableret I øst på havnen Primær grundvandspejl over bund. Ingen grundvandssænkning pga. sætningsskader af omkringliggende bygninger 24. November 2009, side 9

10 Øst-ende v. Havnen 24. November 2009, side 10

11 Servicebygning Service- og teknikbygninger Der etableres en servicebygning i hver ende af tunnelen. Disse 2 servicebygninger indgår i det dobbelte sikkerhedssystem for tunnelen og omfatter de nødvendige forsynings-, fordelings-, regulerings- og overvågningsinstallationer. 24. November 2009, side 11

12 Servicebygning i øst Servicebygning i øst 24. November 2009, side 12

13 Miljø - luftforurening Luftforurening Trafiktal, emissioner, trafikhastighed Nye emissionstal fra Danmarks Miljøundersøgelser Der kan være problemer med at overholde EU's luftkvalitetskriterier i år 2015 Prognoser for trafiktal og emissioner peger på, at der i år 2023 ikke vil være behov for reduktion af kildestyrken ved vestportal Grænseværdier ved boliger (Øst og Vest) Det er udledningen af Kvælstofoxider (NOx og NO2), der kræver den største fortynding. Krav om at fjerne 40 % af tunnelluften ved Vestportal. Dette svarer til ca. 100 kg/s 24. November 2009, side 13

14 Tunnelventilation Reduktion af kildestyrke ved kortslutning af luft mellem tunnelrør Anlægs-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter vil være betydeligt lavere end løsningen m/ventilationsafkast Færre og mindre indgreb i lokalområdet samlede miljøbelastning mindre Forureningsbelastning med NO2 ved boliger i vest er uændret Mod øst vil der komme en højere forurening (ligger, dog stadig inden for de gældende grænseværdier) En tæt solskærm kan flytte forureningsbelastningen mod øst, således der er en mindre miljøbelastning ved boligområderne 24. November 2009, side 14

15 Solskærm Solskærm Glasløsning Skakter for Ovenlys 24. November 2009, side 15

16 Solskærm Solskærm - Glasløsning Fordele Lettere at kontrollere dagslysindfaldet -> Bedre graduering af lys (undgå flimmer) Spare 20 % på det samlede årlige energiforbrug Støjdæmpende Tæt (Forurening, CFD) Tilbageledning af luftstrøm fra vest til østgående rør muligt Ingen risiko for istapper Selvrensende belægninger (holder ikke evigt) Ulemper Tillokkende for vandalisme Alt glas kan gå i stykker (dog to lag) Kondens på undersiden Sne kan ændre gennemsigtigheden -> kan ændre lysforholdene Rengøring på underside Brand 24. November 2009, side 16

17 Trafik styrende parameter Komplekse trafikale forhold nær og i Århus by -> trafikale restriktioner gennem anlægsfasen (styrede del) -> fast etapeopdeling og anlægstakt Projektet søges udført med så få gener for 3. part som giver yderligere nogle tidsmæssige bindinger og restriktioner for materialetransport Hver etape kræver nøje planlægning og koordinering med myndigheder (Århus Kommune, Politi og Brandvæsen) samt Ledningsejere (udbud og udførelse) November 2009, side 17

18 Bindinger Bindinger anlægslogistik trafik (Et spor åbent i hver retning på Marselis) tid (varighed i kryds) ledninger genhusning af Adolph Meyers vej materialetransport (bestemt anlægstakt Ø->V andre store anlægsprojekter i Århus Slidsemaskinens fremdrift er kritisk vej for tidsplanen 24. November 2009, side 18

19 Arbejdsplads - Trafik 24. November 2009, side 19

20 Koordinering med ledningsejere Tæt dialog med ledningsejere og myndigheder (gravetilladelse) -> undgå problemer under udførelse, tidsforsinkelser og fordyrelser Skabe forståelse for den totale anlægsøkonomi, således alle ikke handler efter egne interesser -> undgå dyre stop. 24. November 2009, side 20

21 3D-model -Projektering Opdateres løbende gennem hele projektet (forfines) Ledningskoordinering (kollisionskontrol ift. ledninger) Beslutningsgrundlag (arkitektonisk forhold og tekniske løsninger) Følgegruppemøder (beboer nær projektet) Information omkring projektet 24. November 2009, side 21

22 Sikkerhedskoncept Bygger på: EU Direktiv 2004/54/EF, april 2004 Sikkerhedsfilosofi fra øvrige tunneler i DK PIARC World Road association Politi, brandvæsenet, SURR (sikkerhed, udrykning, redning og rydning) Sikkerhedsmæssigt udstyr: Nødtelefoner Nødgennemgangsdøre Nødnedgange Brandhydrantanlæg Ventilation Belysning SCADA Intelligente trafiksystemer ITS Kommunikation og videoovervågning Automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA) Mobiltelefoni net (GSM/3G/UMTS) Skadestedsradio 24. November 2009, side 22

23 SURR 24. November 2009, side 23

24 SURR 24. November 2009, side 24

25 Sikkerhed og klassificering Sikkerheden måles vha. BD 78/99 Design of Road Tunnels (British Standard udgivet i 1999) Det ses, at tunnelen er tæt på en klassifikation AA, men der mangler nødspor 24. November 2009, side 25

26 Sikkerhedskoncept Sikkerhedsniveau skal være mindst det samme i tunnelen som udenfor ingen restriktioner ift. farligt gods. Kvantitativ risikoanalyse På baggrund af kvalitativ risikoanalyse, hvor personskade er kritisk som følge af brand, eksplosion, giftig gas eller røgudvikling Der udvalgt følgende 5 scenarier: Brand i almindelig personbil Brand i lastbil med benzin Udslip fra lastbil med ammoniak Udslip fra lastbil med brint. Brand i lastbil uden farligt gods 24. November 2009, side 26

27 Prækvalifikation Tunnel under Marselis Boulevard Status og fremtiden 4 konsortier er prækvalificeret til totalentreprisen Tunnel/Marselis Boulevard: Bilfinger Berger Ingenieurbau GmbH, Scandinavian Branch Alpine Bau GmbH Marselis Boulevard Konsortiet: MT Højgaard A/S, Per Aarsleff A/S, Jorton A/S Ed. Züblin AG - E. Pihl & Søn A/S Lokalplan er i høring, forventes vedtaget marts 2010 VVM ansøgning, pågår ny ansøgning indsendes Åbner op for flere udførselsmetoder (-> screening) Tidsplan Udbud: Feb/marts 2010 (Afventer svar om EU-financering) Opstart i marken: Efteråret November 2009, side 27

28 Status og fremtiden Tak for opmærksomheden (www.marselisboulevard.dk) 24. November 2009, side 28

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Emissioner. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Emissioner Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-237-7 Emissioner Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet

Roskilde Fjord Ny fast forbindelse. Idékonkurrence omkring OPP-projektet Roskilde Fjord Ny fast forbindelse Idékonkurrence omkring OPP-projektet MT Højgaard a/s E. PIHL & SØN A.S. DISSING+WEITLING arkitektfirma a/s Rambøll Danmark A/S BALSLEV A/S Rambøll Nyvig a/s HSH Nordbank

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING

ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Til Dansk Fjernvarmes F&U konto, projekt 2013-08 Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING ERFARINGSUDVEKSLING BILLIGERE RØRLÆGNING Revision 1 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade. VVM redegørelse Parkeringsanlæg under Vesterbrogade November 2004

VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade. VVM redegørelse Parkeringsanlæg under Vesterbrogade November 2004 VVM redegørelse Side i VVM-redegørelse for parkeringsanlæg under Vesterbrogade Udgivet af: Københavns Kommune Telefon: 33 66 35 00 Bygge- og Teknikforvaltningen, Vej & Park Njalsgade 13, 2300 København

Læs mere

Sikkerheden er en væsentlig parameter, når design og udformning af tunnelen under Femern Bælt fastlægges.

Sikkerheden er en væsentlig parameter, når design og udformning af tunnelen under Femern Bælt fastlægges. Sikkerhedskonceptet for Femern-tunnelen - forklaring, spørgsmål og svar. (Dette er en overordnet introduktion. Mere detaljeret information findes i bl.a. ORA og andre dok.). Indledning Sikkerheden er en

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K

TRAFIK F O K U S - S T R A T E G I F O R T R A F I K TRAFIK F O K U S - S T R AT E G I F O R T R A F I K 2 Indhold Forord 3 Indledning 4 vejnettet 6 STIER 10 Kollektiv trafik 11 skoleveje 12 trafiksikkerhed 13 trafikmiljø 14 boligområder 15 BYmidten 16 Miljøvurdering

Læs mere

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing

Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Motorvejen Ønslev - Sakskøbing Indvielse 2. november 2007 Forord Den 2. november 2007 indvier Vejdirektoratet motorvejen fra Ønslev til Sakskøbing på Sydmotorvejen. Motorvejen passerer igennem den 460

Læs mere

Totalentreprisen Riis - Ølholm

Totalentreprisen Riis - Ølholm Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 200 Offentligt Totalentreprisen Riis - Ølholm Evaluering Notat - November 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Konklusion... 6 3. Bygherrens

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien.

Information. Byggeri og energi. til bygherrer i Egedal Kommune. Stigende energipriser. betyder at der er gode. grunde til, at spare på. energien. Information til bygherrer i Egedal Kommune Stigende energipriser betyder at der er gode grunde til, at spare på energien. Der er bl.a. mulighed for en kontant besparelse på energiregningen i hele husets

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

LI. Torup lagerudvidelse. Miljørapport og VVM redegørelse. Januar 2010

LI. Torup lagerudvidelse. Miljørapport og VVM redegørelse. Januar 2010 LI. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM redegørelse Januar 2010 Titel: Ll. Torup lagerudvidelse Miljørapport og VVM-redegørelse Emneord: naturgaslager, udvidelse, VVM, konsekvensvurdering, miljørapport

Læs mere

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015

Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 Referat af spørgsmål/ svar fra Informationsmøde om ny Fjordforbindelse den 19. marts 2015 På landbrugets vegne, hvordan skal landbrugsmaskiner komme over broforbindelserne i fremtiden? Hvordan bliver de

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere