Busrevolution i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Busrevolution i Århus"

Transkript

1 Busrevolution i Århus af Poul Gunder Nielsen Pr. 8. august 2011 har Århus fået et helt nyt bybusnet. Samtlige gamle linier med deres velkendte numre er bortfaldet, og i stedet er indført et system, der (efter københavnsk forbillede) består af et sæt "A-linier" med høj frekvens og få stop og et sæt "supplerende linier" med lav frekvens og mange stop. Dermed er omlægningen mere vidtgående end den tilsvarende københavnske, hvor der dog beholdtes nogle linier med uændrede numre - derfor betegnelsen "revolution", ikke "reform"! De busser, der kører på A-linierne, er blevet folieret røde på højre hjørne foran og venstre hjørne bagpå, hvilket ikke just er nogen forskønnelse. Det nye net markedsføres som en forbedring, hvad det vel også er for dem, som bor og arbejder m.v. i nærheden af A-linierne. Men for andre passagerer er det en forringelse, især for beboere i nogle landsbyer og kvarterer, som er blevet hægtet helt af. Det egentlige motiv for omlægningen er dog, at kommunen (som betaler Midttrafik for kørslen) ser sig nødsaget til af spare, hvor der spares kan, og omlægningen forventes at give en besparelse på 20 mill. kr. årligt. I det følgende gives en oversigt over omlægningen, bestående af først en beskrivelse af de nye linier i relation til de gamle, dernæst en redegørelse for de gamle liniers skæbne og deres opgavers eventuelle videreførelse i det nye system. De nye linier For alle linier, som går igennem Midtbyen, gælder det, at de passerer Banegårdspladsen, og at A- linierne samt linie 11, 14, 17 og 18 forløber ad Busgade-aksen, mens de øvrige linier går udenom Indre By, dvs. ad Vester Allé og/eller Havnegade m.v. (Til forklaring for ikke-århusianere: "Midtbyen" er området indenfor Ringgaderne, mens "Indre By" er området indenfor Alleerne.) Linie 1A går fra Kolt til Centrum som gl. linie 15 (Vangsbovej-ruten), derfra til Skejby Sygehus som gl. linie 14 (dog ad Nehrus Allé, ikke Halmstadgade), zigzagger over til Randersvej imellem Skejby og Lisbjerg, hvor den deler sig i to grene. Trige-grenen går som gl. linie 3 til Ølsted, ad Høgemosevej, Trige Centervej, Smedebroen, Lergravsvej, Bærmosehøjen, Holmkærvej og et stykke ud ad Vestermøllevej. Lystrup-grenen går ad motorvejen til Lystrupvej, derfra til Lystrup øst som gl. linie 9. Den påfaldende omvej til Lystrup (de nye A-linier markedsføres ellers som "mere direkte"!) er en forløber for den planlagte "letbane". I den oprindelige plan gik den vestlige gren til Hinnerup, mens Trige-grenen var en selvstændig linie 21. Linie 2A går fra Bjødstrup til Holme Kirke som gl. linie 11, derfra ad Holmevej, Rosenvangs Allé og Skanderborgvej til Centrum. Dermed kører der nu bybus på hele Rosenvangs Allé for første gang, siden De Blå Bussers linie 21 afløstes af ÅS-linier - men nu dog kun med omstigning i Fredensvang. Linien fortsætter som gl. linie 7 og 26 til Hasle Ringvej, ad denne, Herredsvej og igen som gl. linie 26 til Skejby Sygehus med enkelte ture videre til Agro Food Park. Linie 3A går fratilst til Bilka-krydset som gl. linie 25, dog ikke ind i Langkærparken, men direkte ad Tilst Skolevej. Til centrum som gl. linie 14. Den ender på rutebilstationen, men en forlængelse til den nye Nordhavns-bydel kan ventes.

2 Linie 4A går dels fra Tranbjerg vest som gl. linie 1, dels fra Tranbjerg øst som gl. linie 11 til Slet, ad Søndervangs Allé og som gl. linie 25 til centrum. Den fortsætter til City Vest som gl. linie 5 og 16 og videre til Skjoldhøj-kollegiet i Brabrand nord som gl. linie 15. Linie 5A har samme rute som gl. l. 8 (Tangkrogen - Ringgaden - Marienlund). Linie 6A går fra Skåde Bakker (Hørhavevej/Ny Moesgårdvej) ad Emiliedalsvej, Oddervej, Ringvej Syd og Søndervangen til Viby Torv, derfra som gl. linie 12 ad Ringvejen (bemærk, at i Århus er Ringgaden og Ringvejen ikke det samme!) og Halmstadgade til Nehrus Allé, ad Olof Palmes Allé, Brendstrupgårdsvej, Skejbygårdsvej, Skejby Busvej, Vejlby Centervej, Skolevangs Allé og Vestre Strandallé til Grenåbanens station af samme navn. Hveranden tur går dog kun fra Holme Industrikvarter, ikke fra Skåde. Enkelte ture kører rundt i Holme-Viby Industrikvarter. Linie 11 går fra Stavtrup ad gl. linie 5's to ruter til Ravnsbjergvej, ad gl. linie 5's Høskov-rute til Viby Torv og som gl. linie 9 til Centrum. Derfra som gl. linie 52 til Framlev Korsvej, hvorfra den i Harlev afløser linie 52 og 55 med en enkelt (og enklere) rute: Gl. Stillingvej - Vestervej - Kettingvej - Ketting Parkvej - Rødlundvej til Lilleringvej. Linie 12 går fra Logistikparken ved Årslev til Silkeborgvej, som gl. linie 17 til Chr Winthers Vej, ad denne m.v., Vibyvej og Tousvej og som gl. linie 18 til Centrum, derfra som gl. linie 3 til Skejbygårdsvej, som gl. linie 11 til Vejlby Centervej, som gl. linie 53 til Grenåvej og som gl. linie 58 til Hjortshøj Kirke, derfra hveranden bus udad Skødstrupvej til Hjortshøjvangen, hveranden som gl. linie 58 til Mejlby. Sidstnævnte gren var ikke med i den oprindelige plan, men dette ændredes efter kraftige protester. Linie 13 går fra Frydenlund som gl. linie 4 og 24 til Centrum, som gl. linie 3 til Nordre Ringgade, ad denne og som gl. linie 7 til Vejlby Ringvej, som gl. linie 3 igen til Nydamsvej, som gl. linie 53 til Nordlandsvej og som gl. linie 7 igen til Vejlby nord. Linie 14 går som gl. linie 9 fra Grøfthøj til Viby Torv (dog nu ad en noget længere rute igennem Grøfthøj), derfra direkte til Centrum og som gl. linie 11 til Skejbyparken. Linie 15 går som gl. linie 16 fra Helenelyst til Sigridsvej, ad Hejredalsvej - Edwin Rahrs Vej - Gudrunsvej til midt på denne, tværs over Åby Ringvej, som gl. linje 10 til Centrum, som gl. linie 7 (dog ad Nørre Boulevard, ikke Østboulevarden) til Vejlby Ringvej og som gl. linie 3 til Skejby Nordlandsvej og ad denne til P.O. Pedersensvej. Linie 16 går som gl. linje 18 fra Holme syd til Holmevej (dog med en lille omvej ad Bushøjvej - Provsteparkvej - Hjulbjergvej) og som gl. linie 24 til Centrum, dog ad Vilh. Becks Vej - Jyllands Allé i stedet for Carl Jensens Vej. Herfra som gl. linie 17 til Hasle Ringvej (dog ad Jordbrovej, ikke over Stjernepladsen), som gl. linie 26 til Herredsvej og som gl. linie 3 til Fjældevænget/Haslegårdsvej. Linie 17 går fra Langenæs-højhusene ad Augustenborggade (som gl. linie 58), Ankersgade (som gl. linie 53) og Schleppegrellsgade til Centrum, som gl. linie 1 til Marienlund, som gl. linie 6 til Nordre Strandvej, som gl. linie 16 til Egå Strandvej og som gl. linie 56 til Præstekravevej / Ønsbækvej i Studstrup. Linie 18 går som gl. linie 6 fra Moesgård Museum til Oddervej, som gl. linie 10 til Marselis Boulevard, ad denne og som gl. linie 1 til Centrum, som gl. linie 58 til og ad Grenåvej og som gl.

3 linie 53 til Elev med hveranden tur til Mejlby. Visse ture går via Lystrup Industrikvarter. Linie 19 går fra Munkevejen i Tilst vest som gl. linie 25 til dennes endestation i Tilst, som gl. linie 55 til Centrum, som gl. linie 6 til Strandvejen, som gl. linie 1 til Rosenvangs Allé, ad denne og Saralyst Allé, som gl. linie 4 til Oddervej og som gl. linie 10 til Mårslet. Linie 20 går som gl. linie 52 fra Solbjerg til Centrum, dog direkte ad Chr. X's Vej, ikke over Viby Torv. Videre som gl. linie 1 til Marienlund (dog ad Østboulevarden, ikke Nørre Boulevard, cf. linie 15), som gl. linie 16 til Nordre Strandvej og som gl. linie 6 til Åkrogen. Linie 31 (lø-sø i dagtimerne) - går fra rutebilstationen direkte til Strandvejen, derfra som gl. linie 19 til Moesgård Strand. Strandlinien var oprindelig tænkt helt nedlagt, men folkets protester reddede den. Linie 32 (én tur hver vej på skoledage) går som gl. linie 92 fra Lystrup station til Egå Gymnasium. Linie 35 (hverdage i dagtimerne) er etableret efter kraftigt pres fra de landsbyer, som ellers var tiltænkt at miste deres busbetjening. Den går fra Stavtrup vest via Ormslev, Åbo (på køreplanens kort fejlstavet "Åby"!), Gl. Harlev, Tåstrup, Harlev, Framlev, Labing og Lyngby til Logistikparken. Labing og Lyngby har ellers været "ude i den kolde sne", siden den regionale linie 116 blev lagt om over Sabro. Fra Stavtrup går enkelte ture videre som gl. linie 5's Høskov-rute til Viby Torv, men ikke omvendt. Fra Logistikparken går enkelte ture videre til Helenelyst og som gl. linie 74 til Langkær Gymnasium - og omvendt. I den oprindelige plan var strækningen Stavtrup - Ormslev en gren af linie 11. I bybuskøreplanen er endvidere optaget de to regionale linier, som går over Banegårdspladsen, nemlig linie 100 Odder - Hornslet og linie 200 Skanderborg - Hinnerup - Hammel/Grundfør. Linie 103 Århus Odder Hou og linie 302 (Århus ) Beder Norsminde Odder går ligeledes over Banegårdspladsen, men de er ikke optaget i bybuskøreplanen. Natbuslinier Alle natlinierne udgår fra Banegårdspladsen. De vest- og nordgående forløber igennem Indre By ad Busgade-aksen. Linie 40 går ad Skanderborgvej - Rosenvangs Allé - Holmevej - Holme Byvej - Bjødstrupvej - Ringvej Syd til Oddervej, derfra som gl. linie 80 til Mårslet. Linie 41 går som gl. linie 81 til Kongsvang, videre ad Skanderborgvej - Holme Ringvej - Søndervangs Allé til Gunnar Clausens Vej, som gl. linie 81 til Tranbjerg Hovedgade og ad Grønløkke Allé - Skovgårdsvænget - Orholt Allé - Tingskov Allé til Tranbjerg øst. Linie 42 går som gl. linie 80 til Cykelbanen, derfra ad Vilh. Bechs Vej - Grundtvigsvej m.v. til Viby Torv og som gl. linie 83 til Stavtrup vest. Linie 43 går som linie 4A til Skjoldhøj-kollegiet i Brabrand. Linie 44 går som linie 3A til Tilst (i retningen mod Centrum ad Thorvaldsensgade - Vester Allé - Frederiks Allé - Banegårdsgade, ikke ad Busgaden). Linie 45 går som linie 2A til Brendstrupgårdsvej, ad denne og Skejbygårdsvej - Skejby Busvej -

4 Vejlby Centervej, som gl. linie 87 til Lystrup og som linie 1A til Lystrup øst. Linie 46 går som gl. linie 1 (og ny linie 17) til Marienlund, som gl. linie 16 (og ny linie 20) til Nordre Strandvej, som gl. linie 88 til Hjortshøj Kirke, derfra udad Skødstrupvej til Hjortshøjvangen. Etableringen af de nye linier har krævet anlæg af en del nye vendepladser og bussluser. Alt ialt påregnedes udgifterne til ændringerne at koste 6 mkr., men de endte faktisk på 25 mkr.! De gamle linier I det følgende er der redegjort for, hvordan de gamle linier, strækning for strækning, er afløst af de nye - eller bortfaldet. For at komme fra A til B på den gamle linie skal man dog ikke nødvendigvis køre på alle disse delstrækninger med de nævnte linier. Så snart man rammer en linie, som fører til B, bliver man selvfølgelig på denne! Gl. linie 1 er mod Marienlund afløst af linie 17 og 20; mod Tranbjerg af linie 18, 100, 19, 2A, 20 og 4A. Den vestligste del af Holmevej er dog nu uden bus, og en tur imellem Holme og Tranbjerg, som historisk set er nært forbundne (pastorat og tidl. kommune), kræver omstigning mellem linie 16 og 20 i Viby Terp (Chr. X's Vej). Se endvidere billedteksten. Gl. linie 3 er på Herredsvej og Fjældevænget i Hasle afløst af linie 16, mens Haslegårdsvej nu er uden bus. En tur imellem det nordlige og det centrale Hasle indebærer enten to omstigninger eller en længere rejse via Centrum med en enkelt omstigning. På Viborgvej mod Centrum kører linie 19 og 3A. Trige-grenen er afløst af linie 1A m.fl., 12, 200 og 1A igen, idet dog ruten er ændret i Trige, så at Hornsbjergvej udgår af nettet. Skejby-grenen er afløst af linie 1A m.fl., 14 og 15. I Skejby Industrikvarter ("Århus Nord") kører linie 15 dog en noget afkortet rute i forhold til gl. linie 3. Gl. linie 4 er fra Frydenlund til Rosenvangs Allé afløst af linie 13 og 16, idet sidstnævnte dog går ad Jyllands Allé og Vilh. Becks Vej, ikke ad Carl Jensens Vej. Videre til Skådecentret afløst af linie 2A, 18 og 19, idet sidstnævnte dog går direkte ad Saralyst Allé, ikke ad Olaf Rudes Vej - Elverdalsvej - Hjulbjergvej, hvilket "sparer" ca. en halv kilometer, men er en betydelig forringelse for beboerne i og omkring Kridthøjparken. Den sidste stump til Skåde Bakker køres af linie 6A. Gl. linie 5 er mod Stavtrup afløst af linie 1A og 4A m.fl. samt linie 11, dog alene ad Høskov-ruten, ikke ad Ravnsbjergvej. Mod Gellerup er den indtil Hejredalsvej / Edwin Rahrs Vej afløst af linie 4A m.fl., derfra til Gudrunsvej af linie 15, mens det sidste stykke til Toveshøj er nedlagt. Fra Gl. Åby er der stadig forbindelse ad Chr. Winthers Vej m.v. til Silkeborgvej, nu med linie 12, men denne går derfra vestpå mod Brabrand, ikke østpå mod Centrum. Gl. Åby har således mistet sin direkte forbindelse til Åbyhøjs centerstrøg (med Kvickly) og har i stedet fået én til Fakta! Gl. Åbys direkte forbindelse til Centrum går nu med linie 12 ad Søren Frichs Vej. Gl. linie 6: Knudrisgade, Skovvejen og Dr. Margrethes Vej er nu uden busdrift. Fra Marienlund mod Åkrogen er linien afløst af linie 17 og 20; fra Centrum mod Moesgård Museum af linie 19, 100 og 18. Gl. linie 7 er mod Charlottehøj afløst af linie 2A og 16; mod Vejlby af linie 20 og 15 til Vejlby Ringvej, som nu er helt uden bus; fra Vejlby Ringvej / Grenåvej af linie 100, 18 og 13. Vejlby Nord har dermed mistet den direkte forbindelse til VERI-centret.

5 Gl. linie 8 er den eneste af de gamle linier, som er videreført med uændret rute, nemlig af linie 5A. Gl. linie 9 er mod Grøfthøj afløst af linie 11 m.fl. og 14. Til Marienlund: se gl. linie 6. Herfra mod Lystrup syd afløst af linie 100, 12 og 18. Ca. to trediedele af Elsted - Lystrup vest-grenen er afløst af linie 1A og 18, mens strækningen igennem Elsted er nedlagt. Lystrup øst-grenen er afløst af linie 1A. Gl. linie 10 er mod Mårslet afløst af linie 11, 18, 100 og 19; mod Åbyhøj af linie 4A m.fl. og 15. Gl. linie 11 er mod Skejbyparken afløst af linie 1A m.fl. og 14; mod Tranbjerg-Østerby af linie 1A m.fl., 20, 16 og 2A til Bjødstrup; i Holme Industrikvarter af linie 6A (enkelte ture) - og endelig (fra Slet) af linie 4A. (Holme - Tranbjerg: se bemærkning til gl. linie 1.) Gl. linie 12 er imellem Frederikskirken i Højbjerg og Kridthøjtorvet afløst af linie 100 og 18, imellem Frederikskirken og Saralyst Allé / Hjulbjergvej via Skådecentret af linie 100 og 19, imellem Hjulbjergvej / Provsteparkvej til Holme Byvej / Holmevej af linie 16 (efter kraftige indvendinger imod, at plejecentret på Hjulbjergvej skulle miste sin busbetjening!), og imellem Viby J station og Viby Torv af linie 4A og 6A. De mellemliggende strækninger er udgået af busnettet. Til gengæld (?) er Skåde og Viby blevet indbyrdes forbundne af en udpræget ekspresrute, nemlig linie 6A ad Ringvej Syd. Fra Viby Torv mod Vejlby-Risskov er gl. linie 12 afløst af linie 6A (ad Ringvejen), 1A, 14, 13 og 12 til Vejlby Centervej / Grenåvej. Herfra er ruten via Vestre Strandallé til Egå Strandvej afløst af linie 6A, 17, 20 og 17 igen. Ruten ad Grenåvej er afløst af linie 100 m.fl. på selve Grenåvej, mens strækningen ad Ravnsøvej og Ådalsvej er nedlagt. Gl. linie 14 er mod Skjoldhøj afløst af linie 3A, dog uden det sidste lille stykke ad Agerøvej. Mod Skejby Sygehus er den afløst af linie 1A m.fl., ingenting ad Hasle Ringvej, derfra af linie 6A og 1A igen. Gl. linie 15 er mod Hasselager-Kolt afløst af linie 1A m.fl., dog kun ruten ad Vangsbovej, mens ruten ad Koltvej såvel som sløjferne omad Koltgården og Hasselager Industrikvarter er bortfaldet. Mod Brabrand Nord er den indtil Rymarken / Hasle Centervej afløst af linie 3A m.fl., imellem Rytoften / Åby Ringvej og Edwin Rahrs Vej af linie 6A, imellem Edwin Rahrs Vej og midten af Gudrunsvej af linie 15, og mellem City Vest og endestationen af linie 4A. De mellemliggende strækninger er - bortset fra en stump af linie 35's strækning med yderst begrænset drift - blevet helt busløse. Også sløjfen omad Brabrand Industrikvarter er bortfaldet. Gl. linie 16 er mod Helenelyst i Brabrand afløst af linie 4A m.fl. og 15. Der er i Brabrand vest nogen utilfredshed med at have mistet den direkte forbindelse med City Vest. Til Marienlund: se gl. linie 6. Herfra mod Egå Strandvej afløst af linie 17, 20 og 17 igen. Gl. linie 17 er mod Skejby Sygehus afløst af linie 2A, 16 (dog ad Jordbrovej, ikke over Barnowkrydset og Stjernepladsen), 6A og 1A, mod Brabrand af linie 4A m.fl. og 12 til Byleddet, hvor det sidste stykke til Ørvadsvej er skåret væk. Gl. linie 18 er mod Brabrand afløst af linie 12 til Tousvej, derfra ingenting til Søren Frichs Vej / Viby Ringvej, 6A, 4A og 15 til Stenbækvej, men intet på denne til Toveshøj. Boligkomplekset Åbyhøjgården er uden direkte bus til Centrum. Mod Holme Syd er linien afløst af linie 18 og 16 til Friheden, ingenting til Mindeparken, 19, 2A og 16 igen. (Se i øvrigt billedtekst vedr. gl. linie 1.)

6 Gl linie 19 er mod Moesgård Strand afløst af linie 1A m.fl., 5A og 16 til Friheden, ingenting til Mindeparken, 19 og 31. Gl. linie 24: Fra Frydenlund til Rosenvangs Allé: se gl. linie 4. Derfra linie 16. Gl. linie 25 er mod Tilst afløst af linie 3A, 19, 3A igen, 111 m.fl. og 19 igen; mod Søndervangen af linie 1A m.fl. og 4A. Gl. linie 26 er mod Hasselager afløst af linie 1A indtil Vangsbovej / Kolt Østervej, mens det sidste stykke ad Lemmingvej er udgået af busnettet. Det samme er turene ad Hasselager Centervej og H. Allé. Mod Skejby Sygehus afløst af linie 2A m.fl., 16 og 2A igen. Gl. linie 52 er mod Solbjerg-Fastrup afløst af linie 1A m.fl., 202, 20 og 202 igen, idet dog strækningen ad Østergårdsvej er bortfaldet. Mod Harlev afløst af linie 4A m.fl. og 11, dog ad en forenklet rute i Harlev uden kørsel på Stillingvej, Næshøjvej, Lærkesvinget og Lilleringvej. På Lilleringvej kører dog linie 113. Lokalcenter Næshøj har fået 200 m længere til bussen. Gl. linie 53 er i Ankersgade afløst af linie 17 (som går til Centrum ad Schleppegrellsgade m.v.), mens "rundturen" i det indre Langenæs er bortfaldet. Mod Mejlby afløst af linie 16, 5A, 1A m.fl., 14, 12 og 18. Det sidste stykke til Lindå-Balle er skåret væk. Gl. linie 55 er mod Tilst afløst af linie 3A m.fl. og 19; mod Harlev af linie 1A m.fl. 11 og 35. De to ruter imellem Ormslev og Harlev er sammenlagt, så der køres via Åbo og Skibby, ikke via Harlev Mølle og ikke igennen Ormslev Stby., men tæt på denne. I Harlev er gl. linie 55 stort set afløst af linie 11 (se gl. linie 52). Gl. linie 56 er mod Studstrup afløst af linie 1A m.fl., 5A m.fl., 100 m.fl. og 17, idet dog de ca. 200 m imellem Grenåvej og Egå Strandvej ad Brovej er bortfaldet. I Studstrup var den rektangulære sløjfe sparet væk, jf. den trykte køreplan, men efter beboerprotester opretholdes strækningen ad Præstekravevej. Gl. linie 58 er i Augustenborggade afløst af linie 17, som fortsætter til Centrum ad Ankersgade m.v. - se gl. linie 53. Der er således ikke længere nogen direkte forbindelse imellem Langenæs' højhuse og centerområdet i samme bydel. Mod Mejlby er linien afløst af linie 1A m.fl., 5A m.fl., 100 m.fl. og 12. Gl. linie 74 er afløst af linie 35. Gl. linie 90 har ikke fået nogen egentlig afløser, men der er da stadig bybus på de fleste af dens delstrækninger: linie 5A på Ringgaden, 1A på Nørrebrogade, 13 på Kaserneboulevarden - Pal. Müllers Vej, 3A og 19 på Viborgvej, 6A på Åby Ringvej, 15 og 4A imellem Edwin Rahrs Vej / Gudrunsvej og Skjoldhøj-kollegiet, 15 på Langdalsvej, 12 på Hovedgaden samt 11 og 4A m.fl. på Silkeborgvej. De bortfaldne og dermed busløse strækninger er: Vennelyst Boulevard m.v., Edwin Rahrs Vej imellem Ringvejen og Gudrunsvej, imellem Skjoldhøj-kollegiet og Langdalsvej samt Truevej. Gl. linie 91 (til Østhavnen) er ikke afløst af noget som helst. Gl. linie 92 er afløst af linie 6A i Viby-Holme Industrikvarter (dog uden strækningen nord for Gunnar Clausens Vej) og til Halmstadgade, mens resten af Hasle Ringvej og hele Vejlby Ringvej er

7 blevet busløse. Videre til og i Lystrup Industrikvarter afløst af linie 18; imellem Lystrup og Egå Gymnasium af linie 32. Natbuslinier Gl. linie 80 er afløst af linie 42 til Cykelbanen, ingenting til Fredensvang Runddel, 40 til Holmevej, ingenting til Oddervej og 40 til Mårslet. Gl. linie 81 er afløst af linie 40 og 41 til Kongsvang, ingenting til Slet, 41 til Tranbjerg Hovedgade og ingenting til Solbjerg-Fastrup. Den krydses dog ved Landevejen / Tingskov Allé af linie 41. Gl. linie 82 er afløst af linie 40, 41 og 200 til Kongsvang, 41 og 200 til Viby Torv og 200 til Hasselager-Kolt (- Skanderborg). Gl. linie 83 er afløst af linie 40, 41 og 200 til Kongsvang, 41 og 200 til Viby Torv, 42 til Stavtrup vest og ingenting til Harlev. Derimod har Harlev fået natbus med linie 113 (til Galten), som går ad Gl. Stillingvej - Næshøjvej - Rødlundvej. Gl. linie 84 er afløst af linie 43 til Chr. Winthers Vej, ingenting til Ringvejen, 43 til Hejredalsvej, ingenting via Brabrand vest til Holmstrupgårdvej og 43 til Skjoldhøj-kollegiet. Brabrand midt og vest har dog natbus med linie 113. Gl. linie 85 er afløst af linie 44 og 114 til Hasle Torv, linie 114 til Holmstrupgårdvej, ingenting på Havkærvej, 44 på Tilst Vestervej og 114 til Sabro (- Hammel). Gl. linie 86 er afløst af linie 45 til Hasle Ringvej, ingenting til Ringvejen / Randersvej, 118 til Nehrus Allé, ingenting på Nydamsvej, 45 ad Skejby Busvej til Skejbygårdsvej, ingenting til Skejby Industrikvarter og 118 til Trige (- Randers). Gl. linie 87 er afløst af linie 45 til Nørre Boulevard, 118 til Nehrus Allé, ingenting ad Nydamsvej, 45 til Elsted Byvej og ingenting til Elev. Gl. linie 88 er afløst af linie 46 til Asylvej / Skovagervej (dog ad Tordenskjoldsgade m.v., ikke Skovvejen m.v.), ingenting til Bellevue-hallen, 46 til Hjortshøj Kirke og ingenting til Mejlby. Desuden har Grenåvej natbus med linie 123 (- Rønde). Gl. linie 89 er afløst af linie 100 og 123 til Brovej og ingenting til Studstrup. Og hvordan gik det så? Premieredagen mandag d. 8. august 2011 forløb ifølge Østjyllands TV og Århus Stiftstidende uden den frygtede panik. Midttrafik havde stillet 20 guider til rådighed, og de fleste passagerer havde selv sat sig ind i, med hvilken bus de skulle komme på arbejde m.v. Som ventet var nogle glade for forandringerne, andre noget eller meget misfornøjede. Mon man ikke kan vente visse justeringer af systemet i den kommende tid?

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder

Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder Resumé af indlæg fra idé-debat - omfattende skriftlige indlæg, studiekreds, følgegruppe og borgermøder BILAG 5 I forbindelse med idé-debatten er der indkommet forslag og bemærkninger til trafikplan for

Læs mere

Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1

Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1 Mødereferat fællesrådsmøde gruppe 1 Den 9. november 2011 Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Møde med fællesrådene for Beder-Malling-Ajstrup, Mårslet, Tranbjerg og Solbjerg Mødedato: 22. september

Læs mere

Man skal tage konfrontationer, når de opstår. Ove P.: Verdensholdet i gymnastik Læs mere side 11. Verdensmestrene i håndbold Læs mere side 17.

Man skal tage konfrontationer, når de opstår. Ove P.: Verdensholdet i gymnastik Læs mere side 11. Verdensmestrene i håndbold Læs mere side 17. Verdensholdet i gymnastik Læs mere side 11. Verdensmestrene i håndbold Læs mere side 17. Ove P.: Man skal tage konfrontationer, når de opstår Læs mere side 6-7. Magasin for Århus Elite Nr. 9 Tirsdag d.

Læs mere

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent

Bilagsoversigt. Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2012 1. Årsberetning 2012 for Midttrafik 3 Direktørens orientering

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport Maj 2009 Høringsudgave Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle...

Læs mere

Borgmesterens Afdeling. Teknik og Miljø

Borgmesterens Afdeling. Teknik og Miljø Borgmesterens Afdeling. Teknik og Miljø Bilag 1 Resumé af bemærkninger til Forslag til Kommuneplan 2009 Århus Kommune Den 7. april 2009 Indkomne bemærkninger 1. Eksterne offentlige myndigheder (side 10-13)

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer

Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Bedre fremkommelighed for busserne betaler sig eksempler og erfaringer Udgivet i oktober 2002 af: Hovedstadens Udviklingsråd Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon: 36 13 14 00 E-mail: hur@hur.dk www.hur.dk

Læs mere

Borgmesterens Afdeling. Teknik og Miljø

Borgmesterens Afdeling. Teknik og Miljø Borgmesterens Afdeling. Teknik og Miljø Resumé af bemærkninger til Forslag til Planstrategi 2008 og Agenda 21 Århus Kommune Den 30. januar 2008 Indkomne bemærkninger 1. Eksterne offentlige myndigheder

Læs mere

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

E R DU KLAR...? IT-tilbud målrettet ældre borgere i Aarhus Kommune

E R DU KLAR...? IT-tilbud målrettet ældre borgere i Aarhus Kommune E R DU KLAR...? IT-tilbud målrettet ældre borgere i Aarhus Kommune Indhold 3 Indledning 4 Netcaféer og datastuer 15 Lån, mens du lærer 15 Selvejende institutioner 16 Frivillighuse 19 Borgerservice 19 www.aarhus.dk/seniorit

Læs mere

Skejby sygehus og landsby

Skejby sygehus og landsby Lisbjerg - Skejby Terp - Kasted KVÆRNEN LOKALBLAD FOR LISBJERG, SKEJBY, TERP OG KASTED FÆLLESRÅD 3. ÅRG. NR. 2 - SEPT. 2006 Endnu et spændende eksemplar af Kværnen. Denne gang med, sygehuset, trafik, natur,

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Senioridræt LÆS OGSÅ. Sund mad Ældrerådsvalg Ældre og alkohol FIND DEN FORM FOR MOTION, DER LIGE PASSER DIG NR. 6 DECEMBER 2013

Senioridræt LÆS OGSÅ. Sund mad Ældrerådsvalg Ældre og alkohol FIND DEN FORM FOR MOTION, DER LIGE PASSER DIG NR. 6 DECEMBER 2013 I N F O M A G A S I N E T Senioridræt FIND DEN FORM FOR MOTION, DER LIGE PASSER DIG NR. 6 DECEMBER 2013 LÆS OGSÅ Sund mad Ældrerådsvalg Ældre og alkohol LEDER RANK DEM OG REJS DEM! 28 Suppeaftener for

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang

Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Brancheafdelingens fagblad nr. 8 december 2006 54. år gang Indhold Leder s. 3 Medlemsmøde i FOA s. 4-6 Arbejdsmiljø s. 7-10 Fumleby s. 10 Vold s. 12-14 Pensionisten s. 18 Køreteknisk Klub på pension s.

Læs mere

Letbane i Århus-området

Letbane i Århus-området Landskabsæstetiske vurderinger og visualiseringer VVM-redegørelse og miljørapport for Letbane i Århus-området etape 1 Rapport: Letbane i Århus-området etape 1, VVM-redegørelse og miljørapport Landskabsæstetiske

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. oktober 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26

Side 10 11. Indhold. Side 18 19 Udlicitering. LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s. 26 Brancheafdelingens fagblad nr. 6 September 2004 52. år gang Busserne ud af Busgaden? side 10 11 Side 10 11 Side 18 19 Udlicitering Indhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 24 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED 14377 GVF-Avisen 08/02/07 10:07 nr. 1. 2007, 12. årgang Side 1 GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED 14377 GVF-Avisen 08/02/07 10:07 Side 2 REGNSKAB FOR PERIODEN 01.01.2006-31.12.2006

Læs mere

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe

Notat. Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj. Politisk styregruppe Notat Til: Politisk styregruppe Den 24. august 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Gennemgang af resultat af den offentlige høring af Forslag til Dispositionsplan for Gellerupparken og Toveshøj I

Læs mere

Hvordan laver man begynderbaner?

Hvordan laver man begynderbaner? Hvordan laver man begynderbaner? Ovenstående spørgsmål er vel ganske enkelt, men alligevel på samme tid helt kryptisk! For hvad menes der egentlig: Hvordan laver banelæggerne af i dag baner til vores begyndere

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbud af letbanen BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. Vi bliver bedre til dansk! Læs side 4-5. Håndtering af nultolerance Læs side 6

Udbud af letbanen BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE. Vi bliver bedre til dansk! Læs side 4-5. Håndtering af nultolerance Læs side 6 December 213 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Udbud af letbanen Læs side 8-9 Vi bliver bedre til dansk! Læs side 4-5 Håndtering af nultolerance Læs side 6 EU-kvalifikationskursus i nyt design Læs side 6 Indhold

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Hedensteds historiske udvikling

Hedensteds historiske udvikling Hedensteds historiske udvikling med særlig vægt på den del af udviklingen, der har haft betydning for Hedensted bymidte Indhold Hedensted i 1297...2 Hedensted omkring 1800...2 Hovedvejen mellem Horsens

Læs mere