Busrevolution i Århus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Busrevolution i Århus"

Transkript

1 Busrevolution i Århus af Poul Gunder Nielsen Pr. 8. august 2011 har Århus fået et helt nyt bybusnet. Samtlige gamle linier med deres velkendte numre er bortfaldet, og i stedet er indført et system, der (efter københavnsk forbillede) består af et sæt "A-linier" med høj frekvens og få stop og et sæt "supplerende linier" med lav frekvens og mange stop. Dermed er omlægningen mere vidtgående end den tilsvarende københavnske, hvor der dog beholdtes nogle linier med uændrede numre - derfor betegnelsen "revolution", ikke "reform"! De busser, der kører på A-linierne, er blevet folieret røde på højre hjørne foran og venstre hjørne bagpå, hvilket ikke just er nogen forskønnelse. Det nye net markedsføres som en forbedring, hvad det vel også er for dem, som bor og arbejder m.v. i nærheden af A-linierne. Men for andre passagerer er det en forringelse, især for beboere i nogle landsbyer og kvarterer, som er blevet hægtet helt af. Det egentlige motiv for omlægningen er dog, at kommunen (som betaler Midttrafik for kørslen) ser sig nødsaget til af spare, hvor der spares kan, og omlægningen forventes at give en besparelse på 20 mill. kr. årligt. I det følgende gives en oversigt over omlægningen, bestående af først en beskrivelse af de nye linier i relation til de gamle, dernæst en redegørelse for de gamle liniers skæbne og deres opgavers eventuelle videreførelse i det nye system. De nye linier For alle linier, som går igennem Midtbyen, gælder det, at de passerer Banegårdspladsen, og at A- linierne samt linie 11, 14, 17 og 18 forløber ad Busgade-aksen, mens de øvrige linier går udenom Indre By, dvs. ad Vester Allé og/eller Havnegade m.v. (Til forklaring for ikke-århusianere: "Midtbyen" er området indenfor Ringgaderne, mens "Indre By" er området indenfor Alleerne.) Linie 1A går fra Kolt til Centrum som gl. linie 15 (Vangsbovej-ruten), derfra til Skejby Sygehus som gl. linie 14 (dog ad Nehrus Allé, ikke Halmstadgade), zigzagger over til Randersvej imellem Skejby og Lisbjerg, hvor den deler sig i to grene. Trige-grenen går som gl. linie 3 til Ølsted, ad Høgemosevej, Trige Centervej, Smedebroen, Lergravsvej, Bærmosehøjen, Holmkærvej og et stykke ud ad Vestermøllevej. Lystrup-grenen går ad motorvejen til Lystrupvej, derfra til Lystrup øst som gl. linie 9. Den påfaldende omvej til Lystrup (de nye A-linier markedsføres ellers som "mere direkte"!) er en forløber for den planlagte "letbane". I den oprindelige plan gik den vestlige gren til Hinnerup, mens Trige-grenen var en selvstændig linie 21. Linie 2A går fra Bjødstrup til Holme Kirke som gl. linie 11, derfra ad Holmevej, Rosenvangs Allé og Skanderborgvej til Centrum. Dermed kører der nu bybus på hele Rosenvangs Allé for første gang, siden De Blå Bussers linie 21 afløstes af ÅS-linier - men nu dog kun med omstigning i Fredensvang. Linien fortsætter som gl. linie 7 og 26 til Hasle Ringvej, ad denne, Herredsvej og igen som gl. linie 26 til Skejby Sygehus med enkelte ture videre til Agro Food Park. Linie 3A går fratilst til Bilka-krydset som gl. linie 25, dog ikke ind i Langkærparken, men direkte ad Tilst Skolevej. Til centrum som gl. linie 14. Den ender på rutebilstationen, men en forlængelse til den nye Nordhavns-bydel kan ventes.

2 Linie 4A går dels fra Tranbjerg vest som gl. linie 1, dels fra Tranbjerg øst som gl. linie 11 til Slet, ad Søndervangs Allé og som gl. linie 25 til centrum. Den fortsætter til City Vest som gl. linie 5 og 16 og videre til Skjoldhøj-kollegiet i Brabrand nord som gl. linie 15. Linie 5A har samme rute som gl. l. 8 (Tangkrogen - Ringgaden - Marienlund). Linie 6A går fra Skåde Bakker (Hørhavevej/Ny Moesgårdvej) ad Emiliedalsvej, Oddervej, Ringvej Syd og Søndervangen til Viby Torv, derfra som gl. linie 12 ad Ringvejen (bemærk, at i Århus er Ringgaden og Ringvejen ikke det samme!) og Halmstadgade til Nehrus Allé, ad Olof Palmes Allé, Brendstrupgårdsvej, Skejbygårdsvej, Skejby Busvej, Vejlby Centervej, Skolevangs Allé og Vestre Strandallé til Grenåbanens station af samme navn. Hveranden tur går dog kun fra Holme Industrikvarter, ikke fra Skåde. Enkelte ture kører rundt i Holme-Viby Industrikvarter. Linie 11 går fra Stavtrup ad gl. linie 5's to ruter til Ravnsbjergvej, ad gl. linie 5's Høskov-rute til Viby Torv og som gl. linie 9 til Centrum. Derfra som gl. linie 52 til Framlev Korsvej, hvorfra den i Harlev afløser linie 52 og 55 med en enkelt (og enklere) rute: Gl. Stillingvej - Vestervej - Kettingvej - Ketting Parkvej - Rødlundvej til Lilleringvej. Linie 12 går fra Logistikparken ved Årslev til Silkeborgvej, som gl. linie 17 til Chr Winthers Vej, ad denne m.v., Vibyvej og Tousvej og som gl. linie 18 til Centrum, derfra som gl. linie 3 til Skejbygårdsvej, som gl. linie 11 til Vejlby Centervej, som gl. linie 53 til Grenåvej og som gl. linie 58 til Hjortshøj Kirke, derfra hveranden bus udad Skødstrupvej til Hjortshøjvangen, hveranden som gl. linie 58 til Mejlby. Sidstnævnte gren var ikke med i den oprindelige plan, men dette ændredes efter kraftige protester. Linie 13 går fra Frydenlund som gl. linie 4 og 24 til Centrum, som gl. linie 3 til Nordre Ringgade, ad denne og som gl. linie 7 til Vejlby Ringvej, som gl. linie 3 igen til Nydamsvej, som gl. linie 53 til Nordlandsvej og som gl. linie 7 igen til Vejlby nord. Linie 14 går som gl. linie 9 fra Grøfthøj til Viby Torv (dog nu ad en noget længere rute igennem Grøfthøj), derfra direkte til Centrum og som gl. linie 11 til Skejbyparken. Linie 15 går som gl. linie 16 fra Helenelyst til Sigridsvej, ad Hejredalsvej - Edwin Rahrs Vej - Gudrunsvej til midt på denne, tværs over Åby Ringvej, som gl. linje 10 til Centrum, som gl. linie 7 (dog ad Nørre Boulevard, ikke Østboulevarden) til Vejlby Ringvej og som gl. linie 3 til Skejby Nordlandsvej og ad denne til P.O. Pedersensvej. Linie 16 går som gl. linje 18 fra Holme syd til Holmevej (dog med en lille omvej ad Bushøjvej - Provsteparkvej - Hjulbjergvej) og som gl. linie 24 til Centrum, dog ad Vilh. Becks Vej - Jyllands Allé i stedet for Carl Jensens Vej. Herfra som gl. linie 17 til Hasle Ringvej (dog ad Jordbrovej, ikke over Stjernepladsen), som gl. linie 26 til Herredsvej og som gl. linie 3 til Fjældevænget/Haslegårdsvej. Linie 17 går fra Langenæs-højhusene ad Augustenborggade (som gl. linie 58), Ankersgade (som gl. linie 53) og Schleppegrellsgade til Centrum, som gl. linie 1 til Marienlund, som gl. linie 6 til Nordre Strandvej, som gl. linie 16 til Egå Strandvej og som gl. linie 56 til Præstekravevej / Ønsbækvej i Studstrup. Linie 18 går som gl. linie 6 fra Moesgård Museum til Oddervej, som gl. linie 10 til Marselis Boulevard, ad denne og som gl. linie 1 til Centrum, som gl. linie 58 til og ad Grenåvej og som gl.

3 linie 53 til Elev med hveranden tur til Mejlby. Visse ture går via Lystrup Industrikvarter. Linie 19 går fra Munkevejen i Tilst vest som gl. linie 25 til dennes endestation i Tilst, som gl. linie 55 til Centrum, som gl. linie 6 til Strandvejen, som gl. linie 1 til Rosenvangs Allé, ad denne og Saralyst Allé, som gl. linie 4 til Oddervej og som gl. linie 10 til Mårslet. Linie 20 går som gl. linie 52 fra Solbjerg til Centrum, dog direkte ad Chr. X's Vej, ikke over Viby Torv. Videre som gl. linie 1 til Marienlund (dog ad Østboulevarden, ikke Nørre Boulevard, cf. linie 15), som gl. linie 16 til Nordre Strandvej og som gl. linie 6 til Åkrogen. Linie 31 (lø-sø i dagtimerne) - går fra rutebilstationen direkte til Strandvejen, derfra som gl. linie 19 til Moesgård Strand. Strandlinien var oprindelig tænkt helt nedlagt, men folkets protester reddede den. Linie 32 (én tur hver vej på skoledage) går som gl. linie 92 fra Lystrup station til Egå Gymnasium. Linie 35 (hverdage i dagtimerne) er etableret efter kraftigt pres fra de landsbyer, som ellers var tiltænkt at miste deres busbetjening. Den går fra Stavtrup vest via Ormslev, Åbo (på køreplanens kort fejlstavet "Åby"!), Gl. Harlev, Tåstrup, Harlev, Framlev, Labing og Lyngby til Logistikparken. Labing og Lyngby har ellers været "ude i den kolde sne", siden den regionale linie 116 blev lagt om over Sabro. Fra Stavtrup går enkelte ture videre som gl. linie 5's Høskov-rute til Viby Torv, men ikke omvendt. Fra Logistikparken går enkelte ture videre til Helenelyst og som gl. linie 74 til Langkær Gymnasium - og omvendt. I den oprindelige plan var strækningen Stavtrup - Ormslev en gren af linie 11. I bybuskøreplanen er endvidere optaget de to regionale linier, som går over Banegårdspladsen, nemlig linie 100 Odder - Hornslet og linie 200 Skanderborg - Hinnerup - Hammel/Grundfør. Linie 103 Århus Odder Hou og linie 302 (Århus ) Beder Norsminde Odder går ligeledes over Banegårdspladsen, men de er ikke optaget i bybuskøreplanen. Natbuslinier Alle natlinierne udgår fra Banegårdspladsen. De vest- og nordgående forløber igennem Indre By ad Busgade-aksen. Linie 40 går ad Skanderborgvej - Rosenvangs Allé - Holmevej - Holme Byvej - Bjødstrupvej - Ringvej Syd til Oddervej, derfra som gl. linie 80 til Mårslet. Linie 41 går som gl. linie 81 til Kongsvang, videre ad Skanderborgvej - Holme Ringvej - Søndervangs Allé til Gunnar Clausens Vej, som gl. linie 81 til Tranbjerg Hovedgade og ad Grønløkke Allé - Skovgårdsvænget - Orholt Allé - Tingskov Allé til Tranbjerg øst. Linie 42 går som gl. linie 80 til Cykelbanen, derfra ad Vilh. Bechs Vej - Grundtvigsvej m.v. til Viby Torv og som gl. linie 83 til Stavtrup vest. Linie 43 går som linie 4A til Skjoldhøj-kollegiet i Brabrand. Linie 44 går som linie 3A til Tilst (i retningen mod Centrum ad Thorvaldsensgade - Vester Allé - Frederiks Allé - Banegårdsgade, ikke ad Busgaden). Linie 45 går som linie 2A til Brendstrupgårdsvej, ad denne og Skejbygårdsvej - Skejby Busvej -

4 Vejlby Centervej, som gl. linie 87 til Lystrup og som linie 1A til Lystrup øst. Linie 46 går som gl. linie 1 (og ny linie 17) til Marienlund, som gl. linie 16 (og ny linie 20) til Nordre Strandvej, som gl. linie 88 til Hjortshøj Kirke, derfra udad Skødstrupvej til Hjortshøjvangen. Etableringen af de nye linier har krævet anlæg af en del nye vendepladser og bussluser. Alt ialt påregnedes udgifterne til ændringerne at koste 6 mkr., men de endte faktisk på 25 mkr.! De gamle linier I det følgende er der redegjort for, hvordan de gamle linier, strækning for strækning, er afløst af de nye - eller bortfaldet. For at komme fra A til B på den gamle linie skal man dog ikke nødvendigvis køre på alle disse delstrækninger med de nævnte linier. Så snart man rammer en linie, som fører til B, bliver man selvfølgelig på denne! Gl. linie 1 er mod Marienlund afløst af linie 17 og 20; mod Tranbjerg af linie 18, 100, 19, 2A, 20 og 4A. Den vestligste del af Holmevej er dog nu uden bus, og en tur imellem Holme og Tranbjerg, som historisk set er nært forbundne (pastorat og tidl. kommune), kræver omstigning mellem linie 16 og 20 i Viby Terp (Chr. X's Vej). Se endvidere billedteksten. Gl. linie 3 er på Herredsvej og Fjældevænget i Hasle afløst af linie 16, mens Haslegårdsvej nu er uden bus. En tur imellem det nordlige og det centrale Hasle indebærer enten to omstigninger eller en længere rejse via Centrum med en enkelt omstigning. På Viborgvej mod Centrum kører linie 19 og 3A. Trige-grenen er afløst af linie 1A m.fl., 12, 200 og 1A igen, idet dog ruten er ændret i Trige, så at Hornsbjergvej udgår af nettet. Skejby-grenen er afløst af linie 1A m.fl., 14 og 15. I Skejby Industrikvarter ("Århus Nord") kører linie 15 dog en noget afkortet rute i forhold til gl. linie 3. Gl. linie 4 er fra Frydenlund til Rosenvangs Allé afløst af linie 13 og 16, idet sidstnævnte dog går ad Jyllands Allé og Vilh. Becks Vej, ikke ad Carl Jensens Vej. Videre til Skådecentret afløst af linie 2A, 18 og 19, idet sidstnævnte dog går direkte ad Saralyst Allé, ikke ad Olaf Rudes Vej - Elverdalsvej - Hjulbjergvej, hvilket "sparer" ca. en halv kilometer, men er en betydelig forringelse for beboerne i og omkring Kridthøjparken. Den sidste stump til Skåde Bakker køres af linie 6A. Gl. linie 5 er mod Stavtrup afløst af linie 1A og 4A m.fl. samt linie 11, dog alene ad Høskov-ruten, ikke ad Ravnsbjergvej. Mod Gellerup er den indtil Hejredalsvej / Edwin Rahrs Vej afløst af linie 4A m.fl., derfra til Gudrunsvej af linie 15, mens det sidste stykke til Toveshøj er nedlagt. Fra Gl. Åby er der stadig forbindelse ad Chr. Winthers Vej m.v. til Silkeborgvej, nu med linie 12, men denne går derfra vestpå mod Brabrand, ikke østpå mod Centrum. Gl. Åby har således mistet sin direkte forbindelse til Åbyhøjs centerstrøg (med Kvickly) og har i stedet fået én til Fakta! Gl. Åbys direkte forbindelse til Centrum går nu med linie 12 ad Søren Frichs Vej. Gl. linie 6: Knudrisgade, Skovvejen og Dr. Margrethes Vej er nu uden busdrift. Fra Marienlund mod Åkrogen er linien afløst af linie 17 og 20; fra Centrum mod Moesgård Museum af linie 19, 100 og 18. Gl. linie 7 er mod Charlottehøj afløst af linie 2A og 16; mod Vejlby af linie 20 og 15 til Vejlby Ringvej, som nu er helt uden bus; fra Vejlby Ringvej / Grenåvej af linie 100, 18 og 13. Vejlby Nord har dermed mistet den direkte forbindelse til VERI-centret.

5 Gl. linie 8 er den eneste af de gamle linier, som er videreført med uændret rute, nemlig af linie 5A. Gl. linie 9 er mod Grøfthøj afløst af linie 11 m.fl. og 14. Til Marienlund: se gl. linie 6. Herfra mod Lystrup syd afløst af linie 100, 12 og 18. Ca. to trediedele af Elsted - Lystrup vest-grenen er afløst af linie 1A og 18, mens strækningen igennem Elsted er nedlagt. Lystrup øst-grenen er afløst af linie 1A. Gl. linie 10 er mod Mårslet afløst af linie 11, 18, 100 og 19; mod Åbyhøj af linie 4A m.fl. og 15. Gl. linie 11 er mod Skejbyparken afløst af linie 1A m.fl. og 14; mod Tranbjerg-Østerby af linie 1A m.fl., 20, 16 og 2A til Bjødstrup; i Holme Industrikvarter af linie 6A (enkelte ture) - og endelig (fra Slet) af linie 4A. (Holme - Tranbjerg: se bemærkning til gl. linie 1.) Gl. linie 12 er imellem Frederikskirken i Højbjerg og Kridthøjtorvet afløst af linie 100 og 18, imellem Frederikskirken og Saralyst Allé / Hjulbjergvej via Skådecentret af linie 100 og 19, imellem Hjulbjergvej / Provsteparkvej til Holme Byvej / Holmevej af linie 16 (efter kraftige indvendinger imod, at plejecentret på Hjulbjergvej skulle miste sin busbetjening!), og imellem Viby J station og Viby Torv af linie 4A og 6A. De mellemliggende strækninger er udgået af busnettet. Til gengæld (?) er Skåde og Viby blevet indbyrdes forbundne af en udpræget ekspresrute, nemlig linie 6A ad Ringvej Syd. Fra Viby Torv mod Vejlby-Risskov er gl. linie 12 afløst af linie 6A (ad Ringvejen), 1A, 14, 13 og 12 til Vejlby Centervej / Grenåvej. Herfra er ruten via Vestre Strandallé til Egå Strandvej afløst af linie 6A, 17, 20 og 17 igen. Ruten ad Grenåvej er afløst af linie 100 m.fl. på selve Grenåvej, mens strækningen ad Ravnsøvej og Ådalsvej er nedlagt. Gl. linie 14 er mod Skjoldhøj afløst af linie 3A, dog uden det sidste lille stykke ad Agerøvej. Mod Skejby Sygehus er den afløst af linie 1A m.fl., ingenting ad Hasle Ringvej, derfra af linie 6A og 1A igen. Gl. linie 15 er mod Hasselager-Kolt afløst af linie 1A m.fl., dog kun ruten ad Vangsbovej, mens ruten ad Koltvej såvel som sløjferne omad Koltgården og Hasselager Industrikvarter er bortfaldet. Mod Brabrand Nord er den indtil Rymarken / Hasle Centervej afløst af linie 3A m.fl., imellem Rytoften / Åby Ringvej og Edwin Rahrs Vej af linie 6A, imellem Edwin Rahrs Vej og midten af Gudrunsvej af linie 15, og mellem City Vest og endestationen af linie 4A. De mellemliggende strækninger er - bortset fra en stump af linie 35's strækning med yderst begrænset drift - blevet helt busløse. Også sløjfen omad Brabrand Industrikvarter er bortfaldet. Gl. linie 16 er mod Helenelyst i Brabrand afløst af linie 4A m.fl. og 15. Der er i Brabrand vest nogen utilfredshed med at have mistet den direkte forbindelse med City Vest. Til Marienlund: se gl. linie 6. Herfra mod Egå Strandvej afløst af linie 17, 20 og 17 igen. Gl. linie 17 er mod Skejby Sygehus afløst af linie 2A, 16 (dog ad Jordbrovej, ikke over Barnowkrydset og Stjernepladsen), 6A og 1A, mod Brabrand af linie 4A m.fl. og 12 til Byleddet, hvor det sidste stykke til Ørvadsvej er skåret væk. Gl. linie 18 er mod Brabrand afløst af linie 12 til Tousvej, derfra ingenting til Søren Frichs Vej / Viby Ringvej, 6A, 4A og 15 til Stenbækvej, men intet på denne til Toveshøj. Boligkomplekset Åbyhøjgården er uden direkte bus til Centrum. Mod Holme Syd er linien afløst af linie 18 og 16 til Friheden, ingenting til Mindeparken, 19, 2A og 16 igen. (Se i øvrigt billedtekst vedr. gl. linie 1.)

6 Gl linie 19 er mod Moesgård Strand afløst af linie 1A m.fl., 5A og 16 til Friheden, ingenting til Mindeparken, 19 og 31. Gl. linie 24: Fra Frydenlund til Rosenvangs Allé: se gl. linie 4. Derfra linie 16. Gl. linie 25 er mod Tilst afløst af linie 3A, 19, 3A igen, 111 m.fl. og 19 igen; mod Søndervangen af linie 1A m.fl. og 4A. Gl. linie 26 er mod Hasselager afløst af linie 1A indtil Vangsbovej / Kolt Østervej, mens det sidste stykke ad Lemmingvej er udgået af busnettet. Det samme er turene ad Hasselager Centervej og H. Allé. Mod Skejby Sygehus afløst af linie 2A m.fl., 16 og 2A igen. Gl. linie 52 er mod Solbjerg-Fastrup afløst af linie 1A m.fl., 202, 20 og 202 igen, idet dog strækningen ad Østergårdsvej er bortfaldet. Mod Harlev afløst af linie 4A m.fl. og 11, dog ad en forenklet rute i Harlev uden kørsel på Stillingvej, Næshøjvej, Lærkesvinget og Lilleringvej. På Lilleringvej kører dog linie 113. Lokalcenter Næshøj har fået 200 m længere til bussen. Gl. linie 53 er i Ankersgade afløst af linie 17 (som går til Centrum ad Schleppegrellsgade m.v.), mens "rundturen" i det indre Langenæs er bortfaldet. Mod Mejlby afløst af linie 16, 5A, 1A m.fl., 14, 12 og 18. Det sidste stykke til Lindå-Balle er skåret væk. Gl. linie 55 er mod Tilst afløst af linie 3A m.fl. og 19; mod Harlev af linie 1A m.fl. 11 og 35. De to ruter imellem Ormslev og Harlev er sammenlagt, så der køres via Åbo og Skibby, ikke via Harlev Mølle og ikke igennen Ormslev Stby., men tæt på denne. I Harlev er gl. linie 55 stort set afløst af linie 11 (se gl. linie 52). Gl. linie 56 er mod Studstrup afløst af linie 1A m.fl., 5A m.fl., 100 m.fl. og 17, idet dog de ca. 200 m imellem Grenåvej og Egå Strandvej ad Brovej er bortfaldet. I Studstrup var den rektangulære sløjfe sparet væk, jf. den trykte køreplan, men efter beboerprotester opretholdes strækningen ad Præstekravevej. Gl. linie 58 er i Augustenborggade afløst af linie 17, som fortsætter til Centrum ad Ankersgade m.v. - se gl. linie 53. Der er således ikke længere nogen direkte forbindelse imellem Langenæs' højhuse og centerområdet i samme bydel. Mod Mejlby er linien afløst af linie 1A m.fl., 5A m.fl., 100 m.fl. og 12. Gl. linie 74 er afløst af linie 35. Gl. linie 90 har ikke fået nogen egentlig afløser, men der er da stadig bybus på de fleste af dens delstrækninger: linie 5A på Ringgaden, 1A på Nørrebrogade, 13 på Kaserneboulevarden - Pal. Müllers Vej, 3A og 19 på Viborgvej, 6A på Åby Ringvej, 15 og 4A imellem Edwin Rahrs Vej / Gudrunsvej og Skjoldhøj-kollegiet, 15 på Langdalsvej, 12 på Hovedgaden samt 11 og 4A m.fl. på Silkeborgvej. De bortfaldne og dermed busløse strækninger er: Vennelyst Boulevard m.v., Edwin Rahrs Vej imellem Ringvejen og Gudrunsvej, imellem Skjoldhøj-kollegiet og Langdalsvej samt Truevej. Gl. linie 91 (til Østhavnen) er ikke afløst af noget som helst. Gl. linie 92 er afløst af linie 6A i Viby-Holme Industrikvarter (dog uden strækningen nord for Gunnar Clausens Vej) og til Halmstadgade, mens resten af Hasle Ringvej og hele Vejlby Ringvej er

7 blevet busløse. Videre til og i Lystrup Industrikvarter afløst af linie 18; imellem Lystrup og Egå Gymnasium af linie 32. Natbuslinier Gl. linie 80 er afløst af linie 42 til Cykelbanen, ingenting til Fredensvang Runddel, 40 til Holmevej, ingenting til Oddervej og 40 til Mårslet. Gl. linie 81 er afløst af linie 40 og 41 til Kongsvang, ingenting til Slet, 41 til Tranbjerg Hovedgade og ingenting til Solbjerg-Fastrup. Den krydses dog ved Landevejen / Tingskov Allé af linie 41. Gl. linie 82 er afløst af linie 40, 41 og 200 til Kongsvang, 41 og 200 til Viby Torv og 200 til Hasselager-Kolt (- Skanderborg). Gl. linie 83 er afløst af linie 40, 41 og 200 til Kongsvang, 41 og 200 til Viby Torv, 42 til Stavtrup vest og ingenting til Harlev. Derimod har Harlev fået natbus med linie 113 (til Galten), som går ad Gl. Stillingvej - Næshøjvej - Rødlundvej. Gl. linie 84 er afløst af linie 43 til Chr. Winthers Vej, ingenting til Ringvejen, 43 til Hejredalsvej, ingenting via Brabrand vest til Holmstrupgårdvej og 43 til Skjoldhøj-kollegiet. Brabrand midt og vest har dog natbus med linie 113. Gl. linie 85 er afløst af linie 44 og 114 til Hasle Torv, linie 114 til Holmstrupgårdvej, ingenting på Havkærvej, 44 på Tilst Vestervej og 114 til Sabro (- Hammel). Gl. linie 86 er afløst af linie 45 til Hasle Ringvej, ingenting til Ringvejen / Randersvej, 118 til Nehrus Allé, ingenting på Nydamsvej, 45 ad Skejby Busvej til Skejbygårdsvej, ingenting til Skejby Industrikvarter og 118 til Trige (- Randers). Gl. linie 87 er afløst af linie 45 til Nørre Boulevard, 118 til Nehrus Allé, ingenting ad Nydamsvej, 45 til Elsted Byvej og ingenting til Elev. Gl. linie 88 er afløst af linie 46 til Asylvej / Skovagervej (dog ad Tordenskjoldsgade m.v., ikke Skovvejen m.v.), ingenting til Bellevue-hallen, 46 til Hjortshøj Kirke og ingenting til Mejlby. Desuden har Grenåvej natbus med linie 123 (- Rønde). Gl. linie 89 er afløst af linie 100 og 123 til Brovej og ingenting til Studstrup. Og hvordan gik det så? Premieredagen mandag d. 8. august 2011 forløb ifølge Østjyllands TV og Århus Stiftstidende uden den frygtede panik. Midttrafik havde stillet 20 guider til rådighed, og de fleste passagerer havde selv sat sig ind i, med hvilken bus de skulle komme på arbejde m.v. Som ventet var nogle glade for forandringerne, andre noget eller meget misfornøjede. Mon man ikke kan vente visse justeringer af systemet i den kommende tid?

Pixibog Aarhus Bybusser inkl. rute 100/200. Gyldig fra 29. juni 2014 PIXIBOG ARHUS BYBUSSER. inkl.

Pixibog Aarhus Bybusser inkl. rute 100/200. Gyldig fra 29. juni 2014 PIXIBOG ARHUS BYBUSSER. inkl. Pixibog Aarhus Bybusser inkl. rute 100/200 Gyldig fra 29. juni 2014 PIXIBOG ARHUS BYBUSSER inkl. rute 100 og 200 Indholdsfortegnelse Ny zonestruktur - hvornår og hvorfor? 3 Omstigning i bybusser 4 Prisberegneren

Læs mere

Bilag 6 - Holme-området

Bilag 6 - Holme-området Bilag 6 - Holme-området Forslag: Årlige omkostninger: Passagertal: Omlægning af linjerne 16, 20 og 202 i Holme-området. Omkostningsneutralt. Skønnes uændret. Problematikker: 1) Der er ønsker om direkte

Læs mere

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE - SUNDHED OG OMSORG VISITATIONEN: 87 13 16 00 VISITATIONSLINJEN: Central telefonlinje med to opkaldsnumre: 8713 1600: for alle 8713 1616: for sygehusene Sundhedsfagligt personale/visitatorer

Læs mere

70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7

70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7 70 år med Århus Sporvejes Linie 6 og 7 Copyright Tilhører John E. Nielsen 20 Den 1.oktober 2008 Fylder linie 6 & 7 70 år. HUSK AT DU GERNE MÅ GEMME HÆFTET PÅ DIN EGEN COMPUTER, PRINTE DEM UD TIL EGET BRUG

Læs mere

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder

Statsgymnasiet Ringgaden. Den Gamle By Cereskrydset. Bispehaven Hasle Torv. Rosenhøj. Tranbjerg. Nørrevænget. Mølleparken. Beder SAMSPIL 2025 Vision for en sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Østjylland Hinnerup rg Rand Lystrup Herredsvej Rønvangen Damsbrovej Lisbjerg v. Høgenmosevej Lisbjerg Vest Lisbjerg Lisbjergskolen Lisbjerg

Læs mere

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder

Business Aarhus. Et overblik over projekter og investeringsmuligheder Aarhus B y g g e b o o m i A a r h u s Et overblik over projekter og investeringsmuligheder 2 Indhold 4-5 Byggeprojekter uden for centrum 6-7 Byggeprojekter i centrum 8-9 De Bynære Havnearealer 10-11 helhedsplan

Læs mere

19 Tilst Vest - Mårslet

19 Tilst Vest - Mårslet Tilst Vest - Mårslet ZONE 3 ZONE 3 3A ZONE 2 ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 100 6A 3A 3A 5A 12-13 15 16 5A 31 100 18 100 Tilst Vest/Munkevejen Tilst Parkvej Frømosevej Græsvangen Søhøjen Tilst Vestervej/Havkærvej

Læs mere

B y g g e b o o m i A a r h u s

B y g g e b o o m i A a r h u s Business B y g g e b o o m i A a r h u s Et overblik over projekter og investeringsmuligheder Business Indhold Byggeboom og investeringsmuligheder 3 Byggeprojekter uden for centrum 4-5 Byggeprojekter i

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune

Indholdsfortegnelse. Forudsætninger for byudvikling. Midttrafik. Redegørelse. 1 Formål. 2 Århus Kommune Midttrafik Forudsætninger for byudvikling Redegørelse COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Århus Kommune

Læs mere

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter

Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Fremtidig trafikinfrastruktur i Aarhus udfordringer, muligheder og projekter Vejchef Michael Kirkfeldt Brabrand Erhvervsforening 13. marts 2014 Udredningens formål er at klarlægge: kommende udfordringer

Læs mere

Bilag 2.2 Fredericia Havn

Bilag 2.2 Fredericia Havn Bilag 1 Bilag 2.1 Esbjerg Havn Fra E20, der fører direkte frem til havneområdet, må der køres ind i dette enten ad Taurusvej eller Østre Havnevej. Kørsel bort fra området må foretages ad samme ruter. Havneområdets

Læs mere

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes

498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Sag 12.030 Huset Campen Viborgvej 155 A, 8210 Aarhus V 498m² butik/showroom 123m² lager udlejes Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk

Læs mere

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune

2010 - Forslag til klimavarmeplan. 2.0 Fjernvarmeprognoser Århus Kommune 2010 - Forslag til klimavarmeplan 2.0 Fjernvarmeprognoser for Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1 Medlemmer af Driftsrådet for Varmeplan Århus Formand: Laura Hay Rådmand, Teknik

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m²

Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Sag 12.012 Huset Campen Viborgvej 159A, 8210 Aarhus V Kontor-undervisningslokaler udlejes, 3.193m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk

Læs mere

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Syddjurs Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C

Åbningsoversigt. sæson 2014-2015. Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade 55, 2. sal, 8000 Aarhus C Aarhus Kommunes LokaleBooking Lån Kommunens lokaler og anlæg til fritids- og idrætsaktiviteter Åbningsoversigt sæson 2014-2015 Spørgsmål om lokaleudlån kan rettes til LokaleBooking, Sport & Fritid, Vestergade

Læs mere

Kontorlokaler udlejes 823m²

Kontorlokaler udlejes 823m² Sag 12.009 Huset Campen Viborgvej 161A, 8210 Aarhus V Kontorlokaler udlejes 823m² Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt

Læs mere

471m² delvist istandsat butik udlejes

471m² delvist istandsat butik udlejes Sag 12.008 Huset Campen Viborgvej 157, 8210 Aarhus V 471m² delvist istandsat butik udlejes QR kode 12.008 Campen _ 523 Byggeselskab Mogens de Linde A/S Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5

1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4. 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 Støjhandlingsplan 2013 indhold 0 Baggrund 3 1 Oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 4 2 Det kortlagte omårde og støjkilderne 5 3 Ansvarlige myndigheder og retligt grundlag 6 4 Alle gældende

Læs mere

Midtbyens Ungdomsskole Sct. Anna Gade 38 8000 Århus C. Klostervangen Fritidshjem Ny munkegade 17 8000 Århus C

Midtbyens Ungdomsskole Sct. Anna Gade 38 8000 Århus C. Klostervangen Fritidshjem Ny munkegade 17 8000 Århus C Satellitklubben Langenæsstien 6 C Midtbyens Ungdomsskole Sct. Anna Gade 38 Thunøgade Ungdoms- og Juniorklub Thunøgade 11 9601 10545 10546 KFUMs Fritidshjem Klostergade 37 Klostervangen Fritidshjem Ny munkegade

Læs mere

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL

Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Vandforsyningsplan 2004-2015 PLANDEL Århus Kommune Århus Kommunale Værker Magistratens 5. Afdeling Forfatter og udgiver Rapport titel Redaktion Grafisk design Århus Kommune Magistratens 5. Afdeling Århus

Læs mere

13 Vejlby Nord - Frydenlund Zone Hverdage undt. 24-31/12, 14-16/4, 30/5 og 5/6

13 Vejlby Nord - Frydenlund Zone Hverdage undt. 24-31/12, 14-16/4, 30/5 og 5/6 13 Vejlby Nord - Frydenlund Zone Hverdage undt. 24-31/12, 14-16/4, 30/5 og 5/6 Faste minuttal Faste minuttal Faste minuttal 7.00-8.00 8.22-13.42 14.00-16.00 2 Vejlby Nord, Stenagervej af 5.22 6.02 6.22

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer

Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Rapport om efterspørgsel efter boformer og disponering af arealer til boformer Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol.

Læs mere

LÆR MERE OM IT. forår 2012

LÆR MERE OM IT. forår 2012 LÆR MERE OM IT forår 2012 Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail, at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, downloade e-bøger og

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Biltrafikken på få men robuste veje

Biltrafikken på få men robuste veje Biltrafikken på få men robuste veje Ikke flere biler til og fra Midtbyen Mindre gennemfartstrafik Øget kapacitet på Ringgaden En ny trafikal hovedstruktur Den individuelle biltrafik udgør i dag en meget

Læs mere

LÆR MERE OM IT EFTERÅR 2011

LÆR MERE OM IT EFTERÅR 2011 LÆR MERE OM IT EFTERÅR 2011 Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail, at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, at bruge sociale

Læs mere

Indkomne høringssvar i Magistratsafdelingen for Børn og Unge Klubberne Holme Vestergård og 23 Rundhøj, Mette Toft formand Højbovej 9, 8270 Højbjerg 06-01-2011 24 Holme-Højbjerg-Skåde Fællesråd, Ole Jean

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere

fodboldklubmaskotklovn?

fodboldklubmaskotklovn? karriere som fodboldklubmaskotklovn? Her i programmet kan du se alle de uddannelser, du kan besøge til u-days. U-days er åbent hus på uddannelser i Århus.,. og. marts, og på u-days kan du læse mere om

Læs mere

E R DU KLAR...? IT-tilbud målrettet ældre borgere i Aarhus Kommune

E R DU KLAR...? IT-tilbud målrettet ældre borgere i Aarhus Kommune E R DU KLAR...? IT-tilbud målrettet ældre borgere i Aarhus Kommune Indhold 3 Indledning 4 Netcaféer og datastuer 15 Lån, mens du lærer 15 Selvejende institutioner 16 Frivillighuse 19 Borgerservice 19 www.aarhus.dk/seniorit

Læs mere

NORDDJURSTRAFIK. Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

NORDDJURSTRAFIK. Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen. Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 11. august 2008 til 26. juni 2009 1 2 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2

Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2 Sag 51.001 Bülowsgade 68 Aarhus C Domicil udlejes fra 2015 4.446m 2 Byggeselskab Mogens de Linde Jens Baggesens Vej 88F, 2 8200 Århus N Tlf. 86 16 57 00 info@delinde.dk www.delinde.dk Oversigt Bülowsgade

Læs mere

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet

Danmarks Jægerforbund repræsentanter i Friluftsrådet 141 Kreds 1 - Vendsyssel 142 Kreds 2 - Nordvest Erik Sørensen Samsøgade 14,2 th 9000 Aalborg Mobil: 40 14 16 45 E-mail: taarnuglen@hotmail.com Hans Chr. Mikkelsen Lyngevej 11 7741 Frøstrup Priv. Tlf.:

Læs mere

Biblioteker. Oplevelser for børnefamilier i Århus. HOME-START Århus

Biblioteker. Oplevelser for børnefamilier i Århus. HOME-START Århus Velkommen til Home-Starts oversigt over gratis eller ikke særlig dyre aktiviteter, som du kan foretage dig sammen med børn. Aktiviteterne strækker sig fra en tur i skoven, musikalsk legestue, hyggelige

Læs mere

Postansvarlige Postbemanding Mandag 9-12 Mandag 13-16 Tirsdag 9-12 Tirsdag 13-16 Onsdag 9-12 Onsdag 13-16 Fredag 9-12 Fredag 13-16 Affaldsstafet DGP

Postansvarlige Postbemanding Mandag 9-12 Mandag 13-16 Tirsdag 9-12 Tirsdag 13-16 Onsdag 9-12 Onsdag 13-16 Fredag 9-12 Fredag 13-16 Affaldsstafet DGP Postansvarlige Postbemanding Mandag 9-12 Mandag 13-16 Tirsdag 9-12 Tirsdag 13-16 Onsdag 9-12 Onsdag 13-16 Fredag 9-12 Fredag 13-16 DGP Mårslet 4 2 DGP Mårslet - 2 ; 2 DGP Mårslet - 2 ; 2 DGP Mårslet -

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land

Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land X Debat om Fremtidig byudvikling og det åbne land Forslag til Planstrategi 2008 og Agenda 21-strategi kort udgave 1 Xx Århus Kommune Kolofon Indhold Ny strategi for byudvikling og det åbne land 3 Fortsat

Læs mere

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration

Tandplejen Aarhus. Servicedeklaration Tandplejen Aarhus Servicedeklaration TANDPLEJEN AARHUS - SERVICEDEKLARATION Tandplejen Aarhus tilbyder tandpleje til 62.500 borgere i Aarhus Kommune. 60.000 er børn og unge på 0-17 år (incl.). 2.500 er

Læs mere

KØREPLAN. for Middelfart Bybusser. Gældende fra 1. august 2009. Side 1 Side 1

KØREPLAN. for Middelfart Bybusser. Gældende fra 1. august 2009. Side 1 Side 1 KØREPLAN for Middelfart Bybusser Gældende fra 1. august 2009 Side 1 Side 1 Side 1 Side 1 83 84 89 91 88 90 87 85 36 81 371 372 374 363 131 825 133 134 825 362 361 541 542 405 363F 373 408 401 361F 402

Læs mere

Kompetenceudviklingsmidler

Kompetenceudviklingsmidler Til skoleledelsen Den 19. maj 2014 Kompetenceudviklingsmidler Yderligere midler til vikardækning Rådmanden har indstillet til byrådet om afsættelse af yderligere 6 mio.kr. til at dække vikaromkostninger

Læs mere

Søren Trojel Avnbøgevej 15 8220 Brabrand 21 22 23 01 strojel@hotmail.com Michael Dissing Ørvadsvej 17 8220 Brabrand 87 47 06 06 micma@private.

Søren Trojel Avnbøgevej 15 8220 Brabrand 21 22 23 01 strojel@hotmail.com Michael Dissing Ørvadsvej 17 8220 Brabrand 87 47 06 06 micma@private. Trænere og ledere i BIF ungdom 2010 (18. marts 2010) Børnefodbold drenge U6 (2004) Peder Jørgensen Helenelyst 13 8220 Brabrand 86 13 25 90 tidenskoekken@mail.dk 26 23 25 90 U7 (2003) Lars Sandholt Moos

Læs mere

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder

Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder ÅRHUS KOMMUNE AFDELINGEN FOR SUNDHED OG OMSORG SØREN FRICHS VEJ 36 8230 ÅBYHØJ Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder generelt Embedslægeinstitutionen har siden 1. januar 2002 ført tilsyn

Læs mere

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus

i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus i de almene boliger i lørdag den 11. september 2010 Boligforeningerne i Århus Der findes ca. 710 boligorganisationer på landsplan. De har bygget godt Almene boliger har eksisteret i godt 100 år. Der er

Læs mere

Norddjurstrafik. Lokalkørsel

Norddjurstrafik. Lokalkørsel Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 11. august 2014 til 26. juni 2015 1 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen.

COWI - i samarbejde med det franske firma SEMALY og arkitektfirmaet DISSING+WEITLING - blev valgt til at gennemføre undersøgelsen. cukxv.rppxqhrj7udilnplqlvwhulhw +RYHGUDSSRUW 0DM 6SRUYRJQHLcUKXV+RYHGUDSSRUW 1,QGKROGVIRUWHJQHOVH,QGOHGQLQJ 3URMHNWHW 3URMHNWHWVEDJJUXQGRJIRUPnO 3URMHNWHWVRUJDQLVDWLRQ 5DSSRUWHQVRSE\JQLQJ 5HVXPpRJNRQNOXVLRQHU

Læs mere

Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen. Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 18. august 2011 til 29. juni 2012 1 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

Oplæg til Klimavarmeplan. Varmeplan Århus Århus Kommune

Oplæg til Klimavarmeplan. Varmeplan Århus Århus Kommune Oplæg til Klimavarmeplan Varmeplan Århus og Århus Kommune AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Udgivet af: AffaldVarme Århus og Driftsrådet for Varmeplan Århus 2009 Medlemmer af Driftsrådet

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune

Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer Aarhus Kommune Indhold 1 Formål 2 2 Anvendelsesområde 2 3 Zoneinddeling 2 4 Parkeringsarealers størrelse m.m. 3 5 Parkeringsarealers anlæg 3-4 6 Ikrafttræden

Læs mere

MED OG ARBEJDSMILJØSTRUKTUR I AARHUS KOMMUNE

MED OG ARBEJDSMILJØSTRUKTUR I AARHUS KOMMUNE OG ARBEJDSMILJØ I AARHUS KOMMUNE Fælles Fælles Arbejdsmiljø Udvalg HMU MSO HMU MBA HMU MKB HMU MSB HMU MTM HMU MBU AT SE HMU MSO s AT SE HMU MBA s AT SE HMU MKB s AT SE HMU MSB s AT SE HMU MTM s AT SE

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Norddjurstrafik. Lokalkørsel

Norddjurstrafik. Lokalkørsel Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 12. august 2013 til 27. juni 2014 1 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune

Parkeringspolitik 2012. Aarhus Kommune Parkeringspolitik 2012 Aarhus Kommune P P Indhold Indledning 2 Overordnede mål 4 Strategier Parkeringskrav ved nybyggeri 5 Offentlig tilgængelig parkering i Midtbyen 7 Særlige parkeringsordninger 10 Parkeringsafgifter

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort/straksbillettering. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0081 Klageren: XX 8210 Aarhus V Indklagede: Midttrafik CVR nr. 29 94 31 76 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling

Læs mere

Norddjurstrafik. Lokalkørsel

Norddjurstrafik. Lokalkørsel Norddjurstrafik Lokalkørsel Køreplan Gyldig 15. august 2012 til 28. juni 2013 1 NORDDJURSTRAFIK Norddjurstrafik er et tilbud til kommunens borgere og gæster om kollektiv busbefordring indenfor kommunen.

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Aarhus Kommune 10. april 2013 Sagsnr. 5-2210-1575/1/ Reference DSP T +4572227970 E midt@sst.dk 2012 Tilsynene i Aarhus Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Eventualrettighedsfortegnelse

Eventualrettighedsfortegnelse Eventualrettighedsfortegnelse Som eventualrettigheder betragtes udlån, som byrådet har bevilget og fået sikkerhed for, uanset om lånene kan betragtes som drifts-/anlægstilskud til de formål, de er ydet

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Fordeling på alder og køn

Fordeling på alder og køn Statistik 23.6.2 Shaqo Junior Deltagere: Heraf fra Shaqo: Nye deltagere siden projektstart: Nye deltagere siden sidste rapportering: 36 deltagere 89 deltagere 29 deltagere 8 deltagere Deltagere fordelt

Læs mere

Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret)

Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret) - 125 - Fortegnelse over eventualrettigheder (vederlag, og grunde m.v., hvortil kommunen har en betinget ret) Kulturelle institutioner m.v.: Aktiv 808. Vederlag på 75.000 kr. for areal afstået til Den

Læs mere

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15

Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse med køreplanændringer i K15 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. februar 2014 1-3-3-12 Frits Hedegaard fnh@midttrafik.dk 87 40 82 50 Analyse af muligheden for nedlæggelse af 4 stationer på Aarhus Nærbane i forbindelse

Læs mere

KULTUR OG BORGERSERVICE AARHUS KOMMUNE

KULTUR OG BORGERSERVICE AARHUS KOMMUNE KULTUR OG BORGERSERVICE AARHUS KOMMUNE FORÅRET 2015 INDHOLD Lær mere om it foråret 2015 Aarhus Kommune ITK Design Møllegade 1 8000 Aarhus C Layout: Jan Thomassen Tryk: Bording A/S Oplag: 3.000 ISBN: 978-87-89860-09-1

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet

Fase 1-undersøgelse for udvalgte udbygningsetaper i Aarhusområdet Letbanesekretariatet 1 Letbaneprojektet i Aarhus Status for realisering af etape 1 Intro til projektet Lov om Aarhus letbane og aftale mellem Staten, Aarhus Kommune og Region Midtjylland Udbud af letbanen

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE

Olof Palmes Park. - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE Olof Palmes Park ARKITEKTTEGNEDE BOLIGER TIL LEJE - Skønne solfyldte balkoner - Stor fælles tagterrasse - Grønne fællesarealer - Tæt på skov og eng Adresse: Olof Palmes Allé 42B Skejby, Århus www.olofpalmespark.dk

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 8 // OKTOBER 2011 Fase 1-undersøgelse for letbaneudbygningen i Østjylland færdiggjort (SIDE 2) Parterne i Letbanesamarbejdet har fået udarbejdet en undersøgelse,

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE

CENTER FOR BYENS ANVENDELSE CENTER FOR BYENS ANVENDELSE KOMMUNIKATIONSMANUAL FOR ANLÆGSPROJEKTER MED MEGET SMÅ GENER Denne kommunikationsmanual er en vejledning til anlægsprojekter med meget små gener, som Center for Byens Anvendelse

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011

LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011 LETBANEN I ØSTJYLLAND NYHEDSBREV // NR. 7 // APRIL 2011 NÆSTE ETAPES LETBANELINJER OVERVEJES ALLEREDE SIDE 2 Sideløbende med etape 1 arbejdes der med at fastlægge, hvilke af de 11 mulige udbygningsetaper,

Læs mere

Skæring Parkvej i Egå

Skæring Parkvej i Egå Parkvej i Egå Nye lavenergiboliger tæt ved strand og by 13 arkitekttegnede funkisboliger Skønne solfyldte haver og terrasser Tæt på skov, strand og by Klik ind på www.skæringparkvej.dk Spørring Hårup Parkvej

Læs mere

Aarhus-Odense-København 2015 Kørselsvejledning 18-05-2015

Aarhus-Odense-København 2015 Kørselsvejledning 18-05-2015 Aarhus-Odense-København 2015 18-05-2015 Waypoint Aarhus - København Odense - København Start 0,0 0,0 Fra Start ved NRGi Park 1 0,0 0,1 Fra NRGi Park venstre ad Marselisborg Grønnevej 2 0,1 0,5 Fra Marselisborg

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

AGF Talentsamarbejde. Vision, strategi, mål og handlingsplaner

AGF Talentsamarbejde. Vision, strategi, mål og handlingsplaner AGF Talentsamarbejde Vision, strategi, mål og handlingsplaner VISION VISION AGF Talentsamarbejde skal være den foretrukne medspiller for østjyske fodboldklubber, der ønsker at indgå i et gensidigt forpligtende

Læs mere

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007

6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 6. HOVEDKREDS HOLDTURNERINGEN 2006-2007 Alm. oplysninger Spilledage Mesterrækken spiller søndage kl. 12.00 på de anførte datoer. De øvrige rækker spiller hverdage kl. 19.00 i de i programmet anførte uger.

Læs mere

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel)

Eksempel på midterlagt letbane, hvor strømforsyning er indpasset i byens grønne islæt (foto fra Kassel) Miljøgevinster ved letbaner Med en letbane følger miljøgevinster som reduktion af energiforbrug, støj og luftforurening. UITP, den internationale sammenslutning for kollektiv trafik, vurderer, at det gennemsnitlige

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Business Aarhus. Byggeboom i Aarhus. Overblik over byens mange investeringer og projekter

Business Aarhus. Byggeboom i Aarhus. Overblik over byens mange investeringer og projekter Business Aarhus Byggeboom i Aarhus Overblik over byens mange investeringer og projekter > Aarhus gennemlever i de kommende år et byggeboom, i et omfang, der ikke tidligere er set i byens historie. Byggeboomet

Læs mere

21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup 4000 Roskilde Tlf. 46 78 78 19

21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup 4000 Roskilde Tlf. 46 78 78 19 Opdateret den 7. juli 2014 SKUEMESTRE ESL BOLIGSERVICE Ejvind Carlsen Boligselskabet Sjælland Parkvænget 25 21 72 08 06 eca@bosj.dk Åbakken 191 Ågerup Tlf. 46 78 78 19 Ivan Dürr John Nielsen Carsten Pedersen

Læs mere

Vi glæder os til et godt samarbejde!

Vi glæder os til et godt samarbejde! Vi byder dig velkommen som censor til VIA University College, Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus Vores kontaktoplysninger er: Skejbyvej 15, 8240 Risskov Tlf.: 87 55 33 00 E-mail: socia@via.dk www.via.dk/socialraadgiver/aarhus

Læs mere

Klingenbergcenter: Butikker, kontorer, Cafe, Supermarked, banklokaler etc. Parkeringskælder. Centerareal, ca. 3000 m2. Bygherre: AP pension.

Klingenbergcenter: Butikker, kontorer, Cafe, Supermarked, banklokaler etc. Parkeringskælder. Centerareal, ca. 3000 m2. Bygherre: AP pension. STIG BREDSTRUP ARKITEKT M.A.A/ PAR. REFERENCELISTE. PROJEKTER FOR PENSIONSKASSER. Klingenberg: 225 boliger Opført i forbindelse med Ålborg Universitetscenter. Præmieret af Ålborg kommune, for "godt og

Læs mere

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5

Research Erhverv Poul Erik Bech. E f t e r å r 2 0 1 5 Research Erhverv Poul Erik Bech Market UPDATE E f t e r å r 2 0 1 5 E f t e r å r 2 0 1 5 Kontakt os: Robert Neble Larsen Adm. Direktør Tlf: 33 30 10 54 Mail: rnl@edc.dk Hovedstadsområdet: Morten Westphal

Læs mere

Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger

Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger Olof Palme Parken Arkitekttegnede boliger - Arkitekttegnede boliger - Fantastisk udsigt til skov, eng og Århus bugt - Attraktiv beliggenhed i grøn park - God forbindelse til midtby og motorvej - Tæt på

Læs mere

Deltagerliste, detaljeret

Deltagerliste, detaljeret Aktivitet: 9706500, Dansk, -6 kl. Betegnelse: Dansk,. - 6. klassetrin - Modul.08.05 -.05.06 0.09.05 SOFA, LBJ, ULKE, LIAL, TFAJ Gry Gronemann Vorrevangskolen Vorregårds Allé 09 87980 5 6 7 Lotte Amstrup

Læs mere

Biblioteker. Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41 8330 Beder. Trige Kombi Bibliotek Smedebroen 21 B3B0 Trige

Biblioteker. Beder-Malling Bibliotek Kirkebakken 41 8330 Beder. Trige Kombi Bibliotek Smedebroen 21 B3B0 Trige Velkommen til Home-Starts oversigt over gratis eller ikke særlig dyre aktiviteter, som du kan foretage dig sammen med børn her i Aarhus. Aktiviteterne strækker sig fra en tur i skoven, musikalsk legestue,

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Eventualrettighedsfortegnelse

Eventualrettighedsfortegnelse Eventualrettighedsfortegnelse Som eventualrettigheder betragtes udlån, som byrådet har bevilget og fået sikkerhed for, uanset om lånene kan betragtes som drifts-/anlægstilskud til de formål, de er ydet

Læs mere