Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013"

Transkript

1 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager Tilgang af sager Afsluttede sager Sager om ændret kommunikationsform fra fysisk post til elektronisk post Realitetsbehandlede sager Årsager til ændringer og hjemvisninger Særligt om reelt enligsager 15 3 Afslutning 18 Titel Udgiver Ankestyrelsen, maj 2014 ISBN nr Layout Identitet & Design AS Kontakt Ankestyrelsen Amaliegade 25, 1256 København K Telefon Hjemmeside

3 1 1 Indledning Ankestyrelsen skal en gang årligt udarbejde en redegørelse om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark på baggrund af de sager, der indbringes for Ankestyrelsen i løbet af året. Redegørelsen skal indeholde statistik over de ankede sager samt årsagerne til, at Ankestyrelsen ikke stadfæster Udbetaling Danmarks afgørelser. Kilde: lov om Udbetaling Danmark Ankestyrelsen behandler klagesager fra Udbetaling Danmark om familieydelser, boligstøtte, barseldagpenge, pension, international pension og social sikring. I perioden 1. oktober 2012 til 1. marts 2013 blev områderne vedrørende familieydelser, barseldagpenge, boligstøtte og pension overdraget fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Ankestyrelsen blev i den forbindelse første og sidste klageinstans inden for områderne. De sager, som endnu ikke var færdigbehandlet i den tidligere klageinstans de sociale nævn og beskæftigelsesankenævnene blev overdraget til Ankestyrelsen. I juni 2013 overgik Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark. Områderne vedrørende international pension og social sikring er herefter blevet varetaget af Udbetaling Danmark og fortsat med Ankestyrelsen som klageinstans. Ankestyrelsen har haft fokus på at få afsluttet de ældste sager først. Størstedelen af de sager, som vi har behandlet i 2013, har været de klagesager, som vi overtog fra de sociale nævn eller beskæftigelsesankenævnene, og de sager, som vi havde fået direkte fra Pensionsstyrelsen. Vi har som følge heraf valgt, at statistikken i år også indeholder tal vedrørende de afsluttede klagesager fra kommunerne og Pensionsstyrelsen. Vi har også valgt at lave et særligt afsnit om reelt enlige. Afsnittet indeholder tabeller over afgjorte sager om enligproblematikken, som vi siden januar 2013 særskilt har registreret. Redegørelsen indeholder desuden et særligt afsnit om en række klagesager, som var foranlediget af, at Udbetaling Danmark havde skiftet kommunikationsform med borgerne fra fysisk post til digital post.

4 2 2 Ankestyrelsens sager Ankestyrelsen modtog i 2013 i alt sager på sagsområderne vedrørende familieydelser, boligstøtte, barseldagpenge, pension og international pension. I sager var kommunen underinstans, mens det i sager var Udbetaling Danmark. I 183 sager var det uoplyst 1. I 2013 afsluttede Ankestyrelsen sager. Heraf var de kommunesager og de 802 er Udbetaling Danmark sager, mens 91 sager er uoplyste. 2.1 Tilgang af sager I tabel 2.1 fremgår Ankestyrelsens tilgang af sager på områderne, barseldagpenge, boligstøtte, familieydelser, internationale pensioner og pensioner fordelt på henholdsvis sager, hvor kommunen eller Pensionsstyrelsen er underinstans, og sager, hvor Udbetaling Danmark er underinstans. Internationale pensionssager står i tabellen nævnt under kommunesager, selv om der er tale om afgørelser fra Pensionsstyrelsen som underinstans, inden området overgik til Udbetaling Danmark. Ankestyrelsen har i 2013 modtaget sager på området, fordelt med sager med kommunen som underinstans, og sager med Udbetaling Danmark som underinstans. Derudover er der 183 sager, som er registreret som uoplyste. 1 Uoplyste sager er sager, hvor det ikke fremgår af registreringen, om det er Udbetaling Danmark eller kommunen, der er underinstans. Ankestyrelsen har ved behandlingen af sagen været klar over, hvem der er underinstans, men dette er ikke registreret i systemet.

5 3 Tabel 2.1 Tilgang af sager fordelt på underinstans og lovområde Kommuner 2 Udbetaling Danmark Uoplyst I alt Antal Proce Antal Procent Ant Procent Antal Procent nt al Barseldagpenge Boligstøtte Familieydelse International pension Pensioner I alt Afsluttede sager Tabellerne 2.2 til 2.5 beskriver antallet af afsluttede sager i Ankestyrelsen i 2013, fordelt på de forskellige sagsområder på henholdsvis kommune sager, Udbetaling Danmark sager og uoplyste sager. Der er afsluttet kommunesager og 802 sager fra Udbetaling Danmark. Særligt interessant er det, at halvdelen af de afsluttede sager fra Udbetaling Danmark, er sager, som er bortfaldet. Når en sag registreres som bortfaldet i Ankestyrelsen er det fordi den lukkes uden realitetsbehandling. Det sker i de situationer, hvor en klage tilbagekaldes af borgeren, og det sker også i de sager, hvor sagen returneres til underinstansen f.eks. hvis underinstansen ikke har genvurderet sin afgørelse. Der er på familieydelsesområdet registreret 357 sager som er bortfaldet. Det er sager, som er sendt tilbage til Udbetaling Danmark til genvurdering på baggrund principafgørelse om vejledningsforpligtelsen ved ændret kommunikationsform. Dette er beskrevet nærmere nedenfor under Når der stadigvæk er modtaget sager om familieydelser og barseldagpenge fra kommunerne i 2013, selv om områderne er overgået til Udbetaling Danmark i 2012, er det fordi, at der fortsat er sager, som kommunerne opdager skal sendes til klageinstansen.

6 4 Tabel 2.2 Afsluttede sager fordelt på underinstans-2013 Realitetsbehandlet Bortfald I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Kommune Udbetaling Danmark Uoplyst I alt Figur 2.1 Afsluttede sager fordelt på underinstans Antal Kommune Udbetaling Danmark Uoplyst Realitetsbehandlet Bortfald

7 5 Tabel 2.3 Afsluttede sager fordelt på sagsområde Realitetsbehandlet Bortfald I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Barseldagpenge Boligstøtte Familieydelse International pension Pensioner I alt Tabel 2.4 Afsluttede sager hvor kommunen er underinstans Realitetsbehandlet Bortfald I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Barseldagpenge Boligstøtte Familieydelse International pension Pensioner I alt

8 6 Figur 2.2 Afsluttede sager hvor kommunen er underinstans Antal Barselsdagpenge Boligstøtte Familieydelse International pension Pensioner Realitetsbehandlet Bortfald Tabel 2.5 Afsluttede sager hvor Udbetaling Danmark er underinstans Realitetsbehandlet Bortfald I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Barseldagpenge Boligstøtte Familieydelse International pension Pensioner I alt

9 7 Figur 2.3 Afsluttede sager hvor Udbetaling Danmark er underinstans Antal Barselsdagpenge Boligstøtte Familieydelse International pension Pensioner Realitetsbehandlet Bortfald 2.3 Sager om ændret kommunikationsform fra fysisk post til elektronisk post Ankestyrelsen modtog fra den 20. juli 2013 og hen over efteråret omkring 400 klager fra enlige forsørgere, som havde fået stoppet deres børnetilskud, da de ikke havde returneret en årlig erklæring om, at de fortsat var enlige. Fælles for alle disse sager var, at Udbetaling Danmark havde sendt enligerklæringen til borgerens digitale postkasse (eboks), hvis borgeren var tilmeldt e-boks. Erklæringerne blev fremsendt i begyndelsen af april Der blev sendt en rykkerskrivelse i begyndelsen af maj 2013, og i begyndelsen af juni 2013 blev der sendt en afgørelse om stop af børnetilskud. Alle brevene blev sendt til borgernes e-boks. I nogle af sagerne opstod der det problem, at borgerne ikke brugte deres e-boks, selvom de var tilmeldt, da de var vant til at få post i deres børnetilskudssager i deres fysiske postkasser. Dette resulterede i, at mange af sagerne blev påklaget for sent, da borgeren

10 8 først opdagede, at der var noget galt, den 20. juli 2013 eller senere - da borgeren kunne konstatere, at pengene ikke var gået ind på bankkontoen. Ankestyrelsen behandlede spørgsmålet principielt og udtalte i principafgørelse Da der var tale om en ændret kommunikationsform, var det ikke tilstrækkeligt, at Udbetaling udelukkende anvendte Digital Post til kommunikation med borgeren i forbindelse med den årlige bekræftelse af børnetilskudsmodtagerens status som enlig, selv om borgeren havde tilsluttet sig at modtage post om børnetilskud i sin digitale postkasse. Når en myndighed ændrer den måde, som borgeren er vant til at modtage post fra myndigheden på, så har myndigheden en særlig vejledningsforpligtelse, som betyder, at borgeren på forhånd børn orienteres om ændringen. Når kommunikationsformen ændres fra fysisk post til digital Post bør myndigheden forud for ændringen vejlede borgerene om betydningen af jævnligt at kontrollere den digitale postkasse. Borgeren havde ikke tidligere modtaget post vedrørende børnetilskud i den digitale postkasse men kun fysisk post. Udbetaling Danmark burde på forhånd have vejledt om, at borgeren for fremtiden ikke ville modtage fysisk post, men at Udbetaling Danmark alene vil sende breve til borgerens digitale postkasse. En sådan vejledning bør ikke udelukkende gives via digital Post. Da Udbetaling Danmark alene havde informeret om ændringen i et elektronisk brev til borgerens digitale postkasse, havde Udbetaling Danmark ikke opfyldt sin forpligtelse til at vejlede borgeren om, at der blev ændret kommunikationsform i forbindelse med meddelelser vedrørende børnetilskud. Idet Udbetaling Danmark ikke havde givet fyldestgørende vejledning, var det undskyldeligt, at borgeren ikke havde nået at bekræfte sin status som enlig inden for den frist, der var fastsat af Udbetaling Danmark. Ankestyrelsen ændrede derfor Udbetaling Danmarks afgørelser om at stoppe for udbetalingen af ordinært og ekstra børnetilskud. På den baggrund sendte Ankestyrelsen alle de klagesager, som vedrørte samme problemstilling, og som var påklaget for sent, tilbage til Udbetaling Danmark til genvurdering. Sagerne blev herefter registreret som bortfaldet.

11 9 2.4 Realitetsbehandlede sager Tabellerne belyser Ankestyrelsens afgørelsesresultat i de realitetsbehandlede sager, fordelt på stadfæstelser, hjemvisninger og ændringer. Ankestyrelsen har stadfæstet 88 procent af sagerne fra Udbetaling Danmark. Ankestyrelsen har hjemvist 7 procent af sagerne, og 4 procent er ændret. For så vidt angår sagerne fra kommunerne har Ankestyrelsen stadfæstet 70 procent af sagerne. 15 procent er ændret og 15 procent er hjemvist. På familieydelsesområdet har Ankestyrelsen stadfæstet 86 procent af Udbetaling Danmarks sager. Der er stadfæstet 38 procent af kommunesagerne. Familieydelsessagerne indeholder bl.a. en række afgørelser om, hvorvidt borgere er reelt enlige i forhold til modtagelse af børnetilskud. Ud af 211 sager var 103 sager med denne problemstilling, se tabel 2.8 og tabel Enlig-sagerne er nærmere beskrevet nedenfor under afsnit 2.6. Tabel 2.6 Afsluttede sager fordelt på underinstans og sagsudfald 2013 Stadfæstelse Hjemvisning Ændring / Ophævelse I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Proce Kommune nt Udbetaling Danmark Uoplyst I alt

12 10 Tabel 2.7 Afsluttede sager fordelt på sagsudfald og lovområde 2013 Stadfæstelse Hjemvisning Ændring/Ophævelse I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Proc ent Barseldagpenge Boligstøtte Familieydelse International pension Pensioner I alt Tabel 2.8 Afsluttede sager hvor kommunen er underinstans fordelt på lovområde og sagsudfald 2013 Stadfæstelse Hjemvisning Ændring/Ophævelse I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Barseldagpenge Boligstøtte Familieydelse International pension Pensioner I alt

13 11 Tabel 2.9 Afsluttede sager, hvor Udbetaling Danmark er underinstans fordelt på lovområde og sagsudfald 2013 Stadfæstelse Hjemvisning Ændring/Ophæv else I alt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Proc ent Barseldagpenge Boligstøtte Familieydelse International pension Pensioner I alt Årsager til ændringer og hjemvisninger Hvordan måler vi årsagerne Vi har valgt at måle Udbetaling Danmarks sager ud fra de formelle eller materielle mangler, som har været årsagen til, at vi har ændret afgørelsen eller hjemvist sagen. Når der er flere mangler ved afgørelsen, registrerer vi flere årsager på den enkelte afgørelse. Det betyder, at der sammenlagt vil optræde flere årsager end antallet af ændrede og hjemviste sager. Eksempel 1 Udbetaling Danmark har i en tilbagebetalingssag kun vurderet, om borgeren har modtaget ydelsen med urette. Bestemmelsen kræver, at borgeren har modtaget ydelsen både med urette og mod bedre vidende. I eksemplet registrerer vi, at årsagen til ændringen eller hjemvisningen er, at Udbetaling Danmark har fortolket reglen forkert. Idet sagen er ændret eller hjemvist, har vi ikke kunnet tage stilling til begge betingelser ud fra sagens oplysninger. Sagen registreres derfor også med et mangelfuldt oplysningsgrundlag.

14 12 Grunden til, at der ikke er tale om, at Udbetaling Danmark har anvendt reglen forkert, er, at Udbetaling Danmark enten har overset eller generelt misforstået reglens indhold. Eksempel 2 Udbetaling Danmark har i en boligstøttesag vurderet, at en person registreret på ydelsesmodtagerens adresse er en del af husstanden. Ud fra oplysningerne i sagen vurderer vi, at der er tale om en lejer (logerende). I eksemplet registrer vi, at årsagen til ændringen er, at Udbetaling Danmark har anvendt reglen forkert Samlet måling over årsagerne Som det fremgår af tabel 2.10, er der primært tale om materielle mangler ved de afgørelser, som vi har ændret eller hjemvist. Det er kun få sager, vi har ændret eller hjemvist alene på grund af formelle mangler. Grunden til, at vi har ændret eller hjemvist få sager som følge af formelle mangler, er enten, at Udbetaling Danmark selv har rettet op på manglen i forbindelse med genvurderingen af sagen, eller at Ankestyrelsen har rettet op på manglen i forbindelse med klagesagsbehandlingen. Vi har ikke en særlig statistik over de afgørelser, som forud for genvurderingen har lidt af formelle mangler. Tabel 2.10 Årsagerne til ændring/hjemvisning alle sager Materielle mangler Forkert fortolkning af regel Forkert anvendelse af regel Mangelfuldt oplysningsgrundlag Nye oplysninger (nova) Mangel ved den anvendte hjemmel Formelle mangler Begrundelsesmangel Vejledningsmangel Kompetence (kommuneafgørelser) 22 sager 25 sager 37 sager 2 sager 3 sager 4 sager 4 sager 2 sager Udbetaling Danmarks standardafgørelser Udbetaling Danmarks afgørelser bærer ofte præg af, at der er anvendt standardtekst, som ikke giver anledning til at oplyse om de konkrete forhold, der er lagt vægt på ved afgørelsen af sagen.

15 13 Eksempel på en tilbagebetalingsafgørelse: Du har fået ubetalt i alt [beløb] kr. i perioden fra [dato] til [dato]. Du har fået for meget udbetalt, fordi du har ikke været reelt enlig forsørger i perioden fra [dato] til [dato]. Vi har været i kontakt med dig den [dato], fordi vi har modtaget nye oplysninger i din sag. Vi har modtaget dine bemærkninger, som er indgået i vurderingen af sagen. Du skal tilbagebetale beløbet, fordi: Du ikke har haft ret til ordinært og ekstra børnetilskud. Du i forbindelse med tilkendelsen fik at vide, at du har oplysningspligt om ændringer i dine forhold, og at ændringer i dine forhold kunne have betydning for din ret til ordinært og ekstra børnetilskud. Du har modtaget ordinært og ekstra børnetilskud selv om du vidste, at dine forhold har været ændret i perioden. Du vil snarest modtage en opkrævning på beløbet kr. [beløb]. Det fremgår ikke af afgørelsen, hvilke konkrete oplysninger om borgerens forhold Udbetaling Danmark har lagt vægt på ved afgørelsen om, at borgeren ikke har været reelt enlig forsørger i en periode. Det fremgår heller ikke af afgørelsen, hvilke bemærkninger borgeren har haft til sagen, og hvorfor borgerens oplysninger ikke er tillagt betydning. Afgørelsen er som følge heraf mangelfuldt begrundet. Som nævnt ovenfor har vi ikke ført statistik over de afgørelser, som vi ville have hjemvist eller ændret som følge af begrundelsesmangler, når Udbetaling Danmark i genvurderingen har rettet op på manglen, eller vi i vores afgørelse til borgeren kunne rette op på manglen Familieydelser På familieydelsesområdet ændrede vi 9 afgørelser og hjemviste 9 sager, dvs. 18 sager. Vi ændrede eller hjemviste 6 af disse afgørelser, fordi afgørelserne alene var truffet på baggrund af oplysning om adresseforhold. Sagerne drejede sig om børnetilskud til enlige, som var blevet stoppet, eksempelvis fordi, at der var tilmeldt en anden voksen på ydelsesmodtagerens adresse. I flere af sagerne var der også truffet afgørelse om tilbagebetaling. Vi ændrede også to afgørelser, fordi Udbetaling Danmark ikke havde vejledt tilstrækkeligt om, at Udbetaling Danmark fremover udelukkende ville kontakte borgeren

16 14 via den digitale postkasse. De to afgørelser blev offentliggjort som principafgørelse Afgørelserne betød, at Udbetaling Danmark skulle tage konkret stilling til et stort antal sager, som var afvist på grund af overskridelse af klagefristen (se hertil rapportens afsnit 2.3 om sager om ændret kommunikationsform fra fysisk post til elektronisk post). Tabel 2.11 Årsagerne til ændring/hjemvisning familieydelse Materielle mangler Forkert fortolkning af regel Forkert anvendelse af regel Mangelfuldt oplysningsgrundlag Formelle mangler Begrundelsesmangel Vejledningsmangel 7 sager 10 sager 12 sager 2 sager 3 sager Boligstøtte På boligstøtteområdet ændrede vi tre afgørelser og hjemviste 16 sager i alt 19 sager. Vi hjemviste 11 af sagerne, fordi Udbetaling Danmark havde truffet afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte, uden at tage stilling til om borgeren havde modtaget støtten mod bedre vidende. Vi hjemviste en sag som følge af manglende kompetence, fordi en kommune havde truffet afgørelse om boligstøtte efter, at området var overgået til Udbetaling Danmark. Tabel 2.12 Årsagerne til ændring hjemvisning boligstøtte Materielle mangler Forkert fortolkning af regel Forkert anvendelse af regel Mangelfuldt oplysningsgrundlag Nye oplysninger (nova) Mangel ved den anvendte hjemmel Formelle mangler Begrundelsesmangel Vejledningsmangel Kompetence (kommuneafgørelse) 11 sager 9 sager 13 sager 1 sager 2 sager 2 sager 1 sager 1 sag Barseldagpenge På området for barseldagpenge ændrede vi to afgørelser hjemviste tre sager, dvs. i alt 5 sager. Det begrænsede antal sager giver ikke anledning til nærmere redegørelse for sagsbehandlingen.

17 15 Tabel 2.13 Årsagerne til ændring/hjemvisning barseldagpenge Materielle mangler Forkert fortolkning af regel Forkert anvendelse af regel Mangelfuldt oplysningsgrundlag Mangel ved den anvendte hjemmel 2 sager 5 sager 3 sager 1 sag Pension På pensionsområdet ændrede vi tre afgørelser og hjemviste to sager, dvs. i alt 5 sager. Vi hjemviste en sag som følge af manglende kompetence, fordi en kommune havde truffet afgørelse om pension efter, at området var overgået til Udbetaling Danmark. Det begrænsede antal sager giver ikke anledning til nærmere redegørelse for sagsbehandlingen. Tabel 2.14 Årsagerne til ændring/hjemvisning pension Materielle mangler Forkert fortolkning af regel Forkert anvendelse af regel Mangelfuldt oplysningsgrundlag Nye oplysninger (nova) Formelle mangler Kompetence (kommuneafgørelse) 1 sag 4 sager 3 sager 1 sag 1 sag 2.6 Særligt om reelt enligsager Efter familieydelse- og pensionsområdet overgik til Udbetaling Danmark, har Ankestyrelsen præciseret sin praksis om, hvordan begrebet enlig skal forstås. Vi vil gerne sammenligne kommunernes og tidligere Pensionsstyrelsens afgørelser fra tiden før området overgik til Udbetaling Danmark, med Udbetaling Danmarks afgørelser på området. For at kunne lave en sådan sammenligning har vi siden januar 2013 særskilt registreret alle afgjorte sager om enligproblematikken. Vi har registreret, om kommunens, tidligere Pensionsstyrelsens eller Udbetaling Danmarks afgørelse drejede sig om afslag på bevilling, ophør eller tilbagebetaling af ydelsen. Afgørelser om tilbagebetaling, som også indeholder en afgørelse om stop/ophør af ydelsen, er alene registreret som en tilbagebetalingssag.

18 16 Det begrænsede antal Udbetaling Danmark-sager giver ikke et tilstrækkeligt sammenligningsgrundlag og giver derfor ikke anledning til nærmere redegørelse for sagsbehandlingen vedrørende afgjorte sager i Enligsager 2013 (kommune sager) Tabel 2.15 Familieydelser (103 sager) Ændrede Hjemviste Stadfæstede Afslag på bevilling Ophør Tilbagebetaling I alt Tabel 2.16 Pension (53 sager) Ændrede Hjemviste Stadfæstede Afslag på bevilling Ophør Tilbagebetaling I alt Enligsager 2013 (tidligere Pensionsstyrelsen) Tabel 2.17 International pension (26 sager) Ændrede Hjemviste Stadfæstede Afslag på bevilling Ophør Tilbagebetaling I alt Enligsager 2013 (Udbetaling Danmark) Tabel 2.18: Familieydelser (33 sager) Ændrede Hjemviste Stadfæstede Afslag på bevilling Ophør Tilbagebetaling I alt

19 17 Tabel 2.19 International pension (2 sager) Ændrede Hjemviste Stadfæstede Afslag på bevilling Ophør Tilbagebetaling I alt På området for almindelig pension afgjorte vi ingen sager fra Udbetaling Danmark om enlige.

20 18 3 Afslutning Da Ankestyrelsen fortsat kun har behandlet relativt få sager med Udbetaling Danmark som underinstans, vurderes det stadigvæk vanskeligt at udtale sig mere generelt om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark. Ankestyrelsen vil fortsat registrere reelt enligsagerne særskilt i statistikken, og vi forventer, at vi til næste år har et bedre statistisk materiale til belysning af Udbetaling Danmarks sagsbehandling på dette område. Ankestyrelsen forventer ligeledes, at det samlede antal af sager, som afsluttes med Udbetaling Danmark som underinstans til næste år får en volumen, som gør det muligt at sige noget mere generelt om sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark.

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015 Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2015 Forord 1 1 Sammenfatning 3 2 Ankestyrelsens sager på Udbetaling Danmarks områder i tal 4 2.1 Tilgang af sager i 2015 4 2.2 Afsluttede

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2014

Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2014 Redegørelse om behandling af klagesager vedrørende Udbetaling Danmark 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Ankestyrelsens sager 3 2.1 Tilgang af sager 3 2.2 Afsluttede sager 5 2.3 Realitetsbehandlede

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel...

http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuel... Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 28-11-2013 02-12-2013 125-13 2013-2911-18125 Status: Gældende Principafgørelse om: børnetilskud - enlig-erklæring - e-boks -

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen I denne pjece kan du læse om de almindelige klageregler

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 3 2 Nøgletal 5 Titel Årsopgørelse 2014 Udgiver Ankestyrelsen ISBN nr Layout Identitet &

Læs mere

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016

Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016 Ankestyrelsens Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 4 1 Sammenfatning 5 1.1 Udvalgte nøgletal 2016 5 1.2 Eksempler på Udbetaling Danmarks

Læs mere

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig)

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Sag efter CPR - loven Sagerne med Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer bor sammen, men opretholder hver sin adresse i folkeregistret) kan angribes

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav

Ankestyrelsens principafgørelse om klageregler - genvurdering - remonstration - materielt samme afgørelse - klage - formkrav KEN nr 9931 af 16/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juni 2019 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-3417-45807 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet

Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Ankestyrelsens statistikker Ankestyrelsens afgørelser på arbejdsskadeområdet Årsstatistik 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 Sammenfatning 2 1 Sagsantal og sagsbehandlingstider 5 1.1 9 procent flere

Læs mere

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen

Ankestyrelsens. Årsopgørelse for sagsbehandlingen Ankestyrelsens Årsopgørelse for sagsbehandlingen 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 1 2 Nøgletal 2 2.1 Afsluttede sager 2 2.2 Indkomne sager 4 2.3 Sagsbehandlings- og liggetider

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Førtidspension på det foreliggende grundlag

Førtidspension på det foreliggende grundlag Ankestyrelsens registerundersøgelse af Førtidspension på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension på det foreliggende grundlag Udgiver Ankestyrelsen,

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Kontanthjælp og sanktioner

Kontanthjælp og sanktioner Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og sanktioner Januar 2011 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Kontanthjælp og sanktioner, januar 2011 Udgiver Ankestyrelsen, Amaliegade 25, Postboks

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

1 Resumé og anbefalinger

1 Resumé og anbefalinger 3 1 Resumé og anbefalinger Ankestyrelsen har undersøgt fra 24 kommuner om hjælp eller afslag på hjælp efter serviceloven til borgere over 18 år med sjældne diagnoser med komplekse behov og borgere med

Læs mere

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a

Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Ankestyrelsens praksisundersøgelser Sygedagpengelovens 27 og anvendelse af retssikkerhedslovens 7a Maj 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt

Læs mere

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager

Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes brug af anden aktør i sygedagpengesager Juli 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé 2 1.1 Hovedresultater fra den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn

Ankestyrelsens statistikker. Ankestatistik for de sociale nævn Ankestyrelsens statistikker Ankestatistik for de sociale nævn 2006 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Ankestatistik for de sociale nævn 2006 Udgiver Ankestyrelsen, juli 2007 ISBN nr. 978-87-7811-032-9

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed

Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Sygedagpengelovens 7 om uarbejdsdygtighed April 2016 1 1 Forord Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har bedt Ankestyrelsen om at gennemføre en undersøgelse

Læs mere

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114

Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Afgørelser om støtte til køb af bil 2 1.2 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 2. udgave 12. december 2006 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Maj Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017

Maj Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017 Maj 2018 Redegørelse om behandling af klagesager fra Udbetaling Danmark 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD.... 3 2. SAMMENFATNING... 4 NØGLETAL I 2017... 5 TAL OG TENDENSER PÅ DE ENKELTE OMRÅDER... 6

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. Oktober 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere Oktober 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om udbetaling af uhævede feriepenge

Læs mere

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud

Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Afgørelse om re-godkendelse som socialt tilbud Socialtilsyn Midt har d. 29-05-2015 modtaget jeres ansøgning om at blive re-godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted jf. servicelovens 66, stk.1.

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 215 1-3-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (29-215) Tallene fra 29-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for 214 er opgjort

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Fagligt Nyt fra Udbetaling Danmark/ August 2015 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Boligstøtte... 2 Efterregulering 2014... 2 Forbedrede boligstøttebreve fra

Læs mere

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003

DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003. Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Læs mere om hvilke sager Det Sociale Ankenævn især har beskæftiget sig med i 2003 . DET SOCIALE ANKENÆVNS ÅRSBERETNING 2003 Indholdsfortegnelse Forord.............................................................

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager

Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Arbejdsskadestyrelsen 3. udgave 11. december 2009 Vejledning om genvurdering, genoptagelse og forældelse af arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Generelt om genvurdering og genoptagelse...

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring 0 Forord Arbejdsskadestyrelsen (ASK) udgiver i år en statistik over de sager, som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring i Arbejdsskadestyrelsen (centret) behandler. Statistikken er den første af

Læs mere

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017

Maj Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 Maj 2018 Ankestyrelsens årsopgørelse for sagsbehandlingen i 2017 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØGLETAL FOR AFGJORTE SAGER... 4 3. NØGLETAL FOR INDKOMNE SAGER... 9 4. NØGLETAL FOR SAGSBEHANDLINGS-

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag.

Ankestyrelsens praksisundersøgelser. Førtidspension. efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag. Ankestyrelsens praksisundersøgelser Førtidspension efter arbejdsevnemetoden, herunder tilkendt på det foreliggende grundlag Oktober 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Førtidspension Udgiver

Læs mere

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010

2010 20-5. Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget. 20. maj 2010 2010 20-5 Ingen dokumentation for opkrævning eller vejledning i tilbagebetalingssag. Rykkergebyr uberettiget En kommune havde pålagt en borger et rykkergebyr i forbindelse med opkrævningen af for meget

Læs mere

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående.... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Barsel.... 3 Ressourceforløbsydelse eller

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice

FAGLIGT NYT FRA UDBETALING DANMARK. Indhold. Til kommunernes Borgerservice Til kommunernes Borgerservice Ref.nr.: Nyt fra Kontrolområdet/ Februar 2016 Oplys venligst ved henvendelse Indhold Kontrolområdet... 2 Indsats for igangværende sager... 2 Afgørelser fra Ankestyrelsen...

Læs mere

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer

2006-2011. Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer 2006-2011 Undersøgelse af klager over erhvervsevnetabsforsikringer Maj 2012 Indholdsfortegnelse Undersøgelse af erhvervsevnetabsforsikringer...3 1. Baggrund - erhvervsevnetabsforsikringer...3 1.1 Fagspecifikt

Læs mere

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden

Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Revurdering og forlængelse af sygedagpengeperioden November 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 3 2 Hovedresultater og anbefalinger 5 2.1 Hovedresultater 5 2.2

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE

FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen FAKTA OM FLEKSJOB I KØBENHAVNS KOMMUNE Negativt besparelsespotentiale på 404 mio. kr. i forhold til sammenlignelige kommuner Såfremt andelen af borgere i København

Læs mere

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt

Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes afgørelse om pålæg af slutningspligt [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over Silkeborg Kommunes

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

Rundskrivelse nr. 06/08

Rundskrivelse nr. 06/08 Rundskrivelse nr. 06/08 31. januar 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ferie-efterlønssagerne - krav til a-kassernes sagsbehandling

Læs mere

Årsberetning 2012. Motorankenævn

Årsberetning 2012. Motorankenævn Årsberetning 2012 Motorankenævn Indhold Forord... 1 1. Motorankenævnenes værdigrundlag, mission og visioner... 2 1.1. Værdigrundlag... 2 1.2. Mission og visioner... 3 2. Motorankenævnenes sammensætning

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn

PENSIONSSTYRELSEN. Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Pensioners betydning for din efterløn Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, Juni, 2010 Pensionsstyrelsen Landemærket 11

Læs mere

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte.

Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør. Afgørelse i din sag om særlig støtte. Stig Dragholm Hellebo Park 1,4,-4 3000 Helsingør Afgørelse i din sag om særlig støtte. Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om klage over Helsingør Kommunes afgørelse truffet den 2. februar 2015.

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016

PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 PENSIONSSTYRELSEN RESULTATKONTRAKT 2013-2016 SAMMENFATNING Resultatkontrakten indgås mellem Social- og Integrationsministeriets departement repræsenteret ved departementschefen og Pensionsstyrelsen repræsenteret

Læs mere

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν Praksisundersøgelse Οµ κοµµυνερνεσ βεϖιλλινγ αφ ενκελτψδελσε εφτερ ακτιϖλοϖενσ 81, ηερυνδερ µοδ τιλβαγεβεταλινγ εφτερ ακτιϖλοϖενσ 92 ογ 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν ςν 2010 Indhold 1. Ινδλεδνινγ...4 2. Σαµµενφατνινγ/κονκλυσιον...4

Læs mere

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens

Læs mere

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig

Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig Ankestyrelsens praksisundersøgelser Hjælp til boligindretning eller anskaffelse af anden bolig December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om hjælp til boligindretning

Læs mere

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet

HVIS DU VIL KLAGE. - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet HVIS DU VIL KLAGE - Om at klage over sociale sager behandlet af kommunen eller amtet I denne pjece kan du læse om de

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret. Stk. 2. Dette gælder

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Silkeborg Kommunes afgørelse af 22. november 2013 om pålæg af tilslutningspligt. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune, j.nr. [XXX] Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a

Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag. lov om aktiv socialpolitik 96 a Fradrag i kontanthjælp til dækning af børnebidrag lov om aktiv socialpolitik 96 a Beskæftigelsesankenævnets praksisundersøgelse 2010 Indhold Kapitel 1 - Baggrund og formål... 1 Kapitel 2 Sammenfatning

Læs mere

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009

Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Anbringelser af børn og unge December 2009 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Praksisundersøgelse om anbringelse af børn og unge Udgiver Ankestyrelsen, december

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.

det offentlige Hilsner fra sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK. Hilsner fra det offentlige sådan vil danskerne tiltales BJERG KOMMUNIKATION FLÆSKETORVET 68, 1 1711 KØBENHAVN V T: +45 33 25 33 27 KONTAKT@BJERGK.DK INDHOLD RESULTATERNE KORT...3 Hvordan skal et digitalt

Læs mere

Støtte til køb af bil Servicelov 114

Støtte til køb af bil Servicelov 114 Støtte til køb af bil Servicelov 114 Kvalitetsstandard 2016 Hvad er støtte til bil: Støtte til bil er for eksempel Rentefrit lån til støtte til køb af billigst egnede ny bil, der ikke tidligere har været

Læs mere

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014

Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 Punkt 3. Orientering: Afgjorte Ankestyrelsessager i Aalborg Kommune 2014 2015-011369 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets og Beskæftigelsesudvalgets orientering,

Læs mere

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011

Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejlederfunktionens årsberetning 2011 Borgervejledningen i Holbæk Kommune har nu virket i fem år siden starten 1. januar 2007 i henhold til beslutning truffet af Byrådet den 29. november 2006 i forbindelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune. Sociale afgørelsessager Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sociale afgørelsessager Familieydelser og barseldagpenge er i slutningen af 2012 overgået til Udbetaling Danmark. 1. marts 2013 er sagsområderne boligstøtte, folke-

Læs mere

Ankestatistik 2015 og 2016

Ankestatistik 2015 og 2016 Ankestatistik 2015 og 2016 Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet overblik I 2016 har Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samlet haft 402 ankesager mod 499 i 2015 og 708 i 2014. Generelt set

Læs mere

Pjece om fleksydelse. Udgivet af

Pjece om fleksydelse. Udgivet af Pjece om fleksydelse Udgivet af KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen Ydelsesservice Postboks 431 2500 Valby Tlf.: 82 56 40 00 Fax. 82 56 40 10 Version 1 Februar 2014 HVORNÅR KAN

Læs mere

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen

Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen Københavns kommune Klagesagsstatistik i Socialforvaltningen 1. halvår 216 26-9-216 Antal Antal Figur 1. Udvikling i antal klager (21-216) Tallene fra 21-213 er opgjort den 28. oktober 214 og tallet for

Læs mere

INDHOLD. Indledning 2

INDHOLD. Indledning 2 INDHOLD Indledning 2 Tabel 1: Anmeldelser fordelt på dækningsområder 4 Tabel 2: på udvalgte områder 5 Tabel 3: på offentlige hospitaler 6 Tabel 4: fordelt på private hospitaler 7 Tabel 5: fordelt på afgørelsestyper

Læs mere

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016

Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven. Februar 2016 Introduktion til Digital Post og markedsføringsloven Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder, leder eller jurist i en myndighed, og skal sikre,

Læs mere

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret

Afgørelse klage over (Energinet.dk s) afgørelse om afslag på årsbaseret Til: Klager Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten:

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten: KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker, som er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til FEM-sekretariatet. Alle felter

Læs mere

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015

Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet. Årsberetning 2014 og 2015 Nunatsinni Nakorsaaneqarfik Landslægeembedet Årsberetning 2014 og 2015 Maj 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 AFSNIT I: Det Psykiatriske Patientklagenævn... 4 1.1. Sammensætning 1.2. Kompentenceområder

Læs mere

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010)

Om at få fleksydelse. April 2007. (Senest opdateret november 2010) April 2007 (Senest opdateret november 2010) INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. HVAD ER FLEKSYDELSESORDNINGEN?... 3 3. SÅDAN BEHANDLES DIN SAG... 3 4. BETINGELSER FOR AT VÆRE MED I FLEKSYDELSESORDNINGEN... 4

Læs mere

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre

Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens ofre Januar 2014 Med denne pjece ønsker vi at give et overblik over, hvad der sker, når man bliver enke eller enkemand efter en person,

Læs mere

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007

Ankestyrelsens statistikker. Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 Ankestyrelsens statistikker Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114 Årsstatistik 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Støtte til handicapbiler efter Servicelovens 114. Årsstatistik

Læs mere

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

30. januar 2015 FM 2015/98. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 30. januar 2015 FM 2015/98 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk

Læs mere

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Forebyggende hjemmebesøg 2014 Faxe Kommune Centerstaben for Sundhed & Pleje 1 Rapporten giver et indblik i antallet af forbyggende hjemmebesøg fordelt på aldersgrupper og civilstand i

Læs mere

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2

Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 Statistik 1993-1999 - klagesager vedr. specialundervisning for børn 18-- Statistik (1993-1999) Klagesager vedrørende vidtgående specialundervisning for børn jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 Statistik 1993-1999

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Madservice for hjemmeboende

Madservice for hjemmeboende Madservice for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2016 Hvad er madservice? Formålet med madservice er, at du får en sund og velsmagende mad. Hjælpen skal understøtte, at du får nok at drikke, er velernæret

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa

Tillægsgodkendelse til miljøgodkendelsen af husdyrbruget Lyngskovvej 1, 6200 Aabenraa Kultur, Miljø & Erhverv Team Miljø Skelbækvej 2 DK-6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Digital annonce Aabenraa Kommunes hjemmeside Dato: 20-11-2013 Sagsnr.: 13/37837 Dok.nr.: 12 Kontakt: Tina Ketelsen Direkte

Læs mere

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring

Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring Gebyr ved anmodning om genoptagelse. Sen afvisning af klage. Partshøring og sagsoplysning En borger klagede til Naturklagenævnet over at en kommune havde givet ham afslag på en ansøgning om at måtte bo

Læs mere

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 8. juni 2018 Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet I forbindelse

Læs mere