Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disposition. 1. Omfanget af det fælles udbud. 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud. 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder"

Transkript

1

2 Disposition 1. Omfanget af det fælles udbud 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 4. Aftaleomfanget i de 3 forsyningsområder - mange rammetaler - én fælles partneringaftale - hvad indeholder partneringaftalen 5. Incitamentsmodeller i partneringaftalen 6. Næste step i udbudsforløbet 2

3 1. Information på www indtil nu favrskovforsyning.dk odderspildevand.dk aarhusvand.dk 3

4 I løbet af 2015 vil Favrskov Forsyning A/S, Odder Spildevand A/S og Aarhus Vand A/S gennemføre fem fælles rammeaftaleudbud inden for teknisk rådgivning og entreprenørarbejde med én overordnet partneringaftale. Favrskov Udbud 1: Foring Udbud 2: Opgravning Udbud 3: TV-inspektion Udbud 4: Planlægning Udbud 5: Opmåling Aarhus Der ud over supplerer Aarhus Vand med: Udbud 6: Pumpestationer Udbud 2: Driftsopgaver Odder 4

5 Den årlige omsætning på alle de nævnte rammeaftaler forventes at være i størrelsesordenen: Favrskov Aarhus Vand A/S: mio. kr. Favrskov Forsyning A/S: mio. kr. Odder Spildevand A/S: mio. kr. Aarhus I de enkelte udbud i 2015 vil den forventede årlige omsætning fremgå nærmere. Odder 5

6 2. Overordnet tidsplan for de 6 udbud 6

7 Udbuddene gennemføres i løbet af 2015, dog udskydes udbud af opmåling til 2016 Tidsplanen indeholder hovedaktiviteterne: Annoncering (EU-udbudsbekendtgørelse) Prækvalifikation Udsendelse af udbudsmateriale Tilbudsperiode, inkl. orienteringsmøde Forhandlingsrunde nr. 1 (møde med samtlige tilbudsgivere) Tilbudsperiode (udarbejdelse af revideret tilbud) Modtagelse af revideret tilbud Evt. Forhandlingsrunde nr. 2 Stand-still periode Kontrahering 7

8 3. Geografisk inddeling af de 3 forsyningsområder 8

9 Områdeinddeling Område l l.a Favrskov l.b Odder l.c Ydreområderne i Aarhus (Spildevandsområderne uden vandforsyning) Favrskov l.a l.c Område ll Aarhus, midtby + nord (Følger Aarhus Å, Åhavevej, Marselis Boulevard) Aarhus l.c ll lll Område lll Aarhus, syd l.c Odder l.b 9

10 Områdeinddeling som principskitse l.a FS: Favrskov Spildevand AAV: Aarhus Vand l.c ll lll OS: Odder Spildevand l.b 10

11 Eksempler på visning af områderne Område 1 Område 2 Område 3 Alle områderne 11

12 4. Aftaleomfanget - mange rammetaler - én fælles partneringaftale - hvad indeholder partneringaftalen 12

13 Samarbejdsrelationer Projekt- og udviklingsteams: Planlægning, Opgravning, Foring, Tv-inspektion, Opmåling, Pumpestationer 13

14 Samarbejdsrelationer 14

15 Fast tilknytning Geografiske inddeling af aftaler Rådgiver 1: Område I.c, II og III Område 1.a: option Overordnet fornyelsesplanlægning og udpegning af fornyelsesområder/ strækninger Data indsamling og vedligeholdelse Driftsbetinget fornyelsesplanlægning Koordinering af vand og spildevandsprojekter Rådgiver 2: Område II Adskillelse Klimaprojekt Område I.c, II og III Byggemodning, projektering Rådgiver 3: Område I.a, I.b, I.c, III Adskillelse Klimaprojekt Entreprenør 1: Område I.a, I.b, I.c Fornyelsesprojekter, Spildevand Entreprenør 2: Område II Fornyelsesprojekter, Vand og Spildevand Område I.c, II, III Driftsopgaver, Spildevand Område II, III Driftsopgaver, Vand Entreprenør 3: Område III Fornyelsesprojekter, Vand og Spildevand Foring 1: Område I.a, I.b, I.c, II, III Fornyelsesprojekter Koordinerende projekter med opgravningsprojekter Driftsopgaver 15

16 Løs tilknytning Geografiske inddeling af aftaler TV-inspektion 1: Område I.a, I.b, I.c, II, III Planlægning Fornyelse Byggemodninger Foring 2: Område I.a, I.b, I.c, II, III Overlækning- og indsivningsprojekter Opmåling 1: Område I.a, I.b, I.c, II, III Planlægning Fornyelse Pumpestations- leverandør 1: Område I.c, II, III Fornyelse Nyanlæg Opmåling 1: Område I.c, II, III Driftsopgaver Byggemodninger 16

17 Løs tilknytning Fast tilknytning Princippet for rammeaftaler Rammeaftale Intern aftale Favrskov Odder Aarhus Favrskov Odder Aarhus Aarhus Aarhus Rådgiver 3 Rådgiver 3 Rådgiver 3 Entrep. 1 Entrep. 1 Entrep. 1 Entrep. 2 Entrep. 3 Underlev. Underlev. Underlev. Underlev. Underlev. Rådgivning Evt. styret boring Favrskov TV Entrep. Odder TV Entrep. Aarhus TV Entrep Rådgiver 3: Område I.a, I.b, I.c, III Adskillelse Klimaprojekt Entreprenør 1: Fornyelsesprojekter, Spildevand TV-inspektion 1: Planlægning Fornyelse Byggemodninger Underlev. Underlev. Underlev. 17

18 Samlet overblik af rammeaftaler I alt: 6 udbud 23 rammeaftaler 18

19 Partneringaftalen er en samarbejdsaftale som bygges ovenpå en rammeaftale Rammeaftalerne bygger på det juridiske grundlag: Planlægning: ABR89 Projektering og udførelse: ABT93 Foring: AB92 TV-inspektion: AB92 Opmåling: ABR89 Pumpestation: ABT93 Partneringaftalen: Økonomi, - Over-/underskudsdeling - Vision, mål og målopfyldelse Fælles udvikling (tilbudsgrundlaget) - organisering - i teams og på tværs af teams - teknologi, effektivisering, udførelsesmetode - aktiviteter til målopfølgning - løbende forbedringer og innovation Samarbejde

20 Hvad indeholder partneringsamarbejdet Rammeaftale plus Partneringaftale med følgende elementer: Projektøkonomi med over-/underskudsdeling Fælles mål Løbende forbedringer Innovation Projektøkonomi Deling af overskud og underskud Fælles mål - Økonomi - Kunde - Innovation - Samarbejdsglæder - Kvalitet Løbende forbedringer i fællesskabet - Metoder - Arbejdsgange - Produkter - Indkøbsaftaler Innovation i fællesskabet - Løsninger - Produkter - F&U 20

21 Projektøkonomi Principskitse for over-/underskudsdeling på projekter Eks. Projektøkonomi, fornyelse opgravning 21

22 Årlig opgørelse 22

23 Strategi Mission, mål, strategi 23

24 Fælles mål Mål for partnerskabet Mål nr. 1: ØKONOMI Minimum 10 % reduktion af enhedspriserne over perioden. Mål nr. 2: KUNDER Mindst 90 % tilfredshed med vores indsats. Mål nr. 3: INNOVATION Øget innovationsevne med minimum XX %. Mål nr. 4: SAMARBEJDSGLÆDE Mindst 92 % tilfredshed partnerne imellem Mål nr. 5: KVALITET Maksimalt 10 % kvalitetsafvigelse på projekter ved første aflevering, og 0 % kvalitetsafvigelse på projekter ved slutaflevering senest XX dage senere. 24

25 Strategi med vision og mål Årlig målopfyldelse Planlægning RÅ1, RÅ2, RÅ3 Opgravning ENT.1, ENT.2, ENT.3 Økonomi 10 % effektivitet Kunder Mindst 90 % tilfredshed med vores indsats Innovation Øget innovationsevne Vision: Vi udvikler fremtidens bæredygtige løsninger gennem grænseløse samarbejder Foring FORING-ENT. 1 Samarbejdsglæde Mindst 92 % tilfredshed parterne imellem Kvalitet 25

26 Løbende forbedringer Løbende forbedringer Hvert år udarbejdes handlingsplaner, som har til formål at sikre, at vi i fællesskab udvikler vores arbejdsmetoder, arbejdsgange og processer. Handlingsplanerne skal understøtte partnerskabets mål og vision. Oversigt Økonomi 2016 Handlingsplan 1 Handlingsplan 2 Handlingsplan 3 Handlingsplan Handlingsplan xx Handlingsplan xx Handlingsplan xx Vision Vision Kunder Innovation Samarbejdsglæde Oversigt for det samlede partnerskab Pumpesta. Kvalitet Planlæg. Foring. Opmåling Opgr. TV. 26

27 Årshjul for Løbende forbedringer 27

28 Løbende forbedringer Fælles forståelse af processerne? Hvad kalder vi dem? Innovation Løbende forbedringer: - Der hvor vi gør det eksisterende bedre Innovation: - Der hvor vi gør noget helt nyt 28

29 Baggrund for innovationsmodellen Afspejler at ingen enkeltaktør har de vise sten innovation kræver en fælles indsats fra os alle - både bygherre og virksomheder. Modellen er en invitation til fælles udvikling. Modellen tager højde for, at vi med innovation til en start ikke kan styre efter målet, men i stedet for må styre gennem processerne og de tildelte ressourcer. Afspejler at innovation er resultatet af en langvarig proces det handler om mere end bare at få ideen. Ønske om at skabe sammenhæng mellem model for løbende forbedringer og innovation både fordi det til en start ikke er muligt at afgøre om en ide er det ene eller det andet. 29

30 Innovation - 6 proces trin Udvikling Gro ideerne Implementering Brug ideerne Trawl Så ideer Idemodning Dyrk ideerne Afprøvning Prøv ideerne af Opskalering Slip ideerne løs

31 Uddybning af innovationsmodellen 31

32 Sammenfatning, 2 spor - Innovation og løbende forbedringer Idemodning Dyrk ideerne Afprøvning Prøv ideerne af Opskalering Slip ideerne løs Trawl Så ideer Udvikling Gro ideerne Implementering Brug ideerne Udvikling Gro ideerne Implementering Brug ideerne 32

33 Uddybning af løbende forbedringer 33

34 Innovationsprocessen Aktivitetsomfang i partnerskabsperioden Omfang Trawl, så idéer Idémodning Udvikling Afprøvning Implementering Opskalering Ekstern profilering År 34

35 Opsamling, partnering Projektøkonomi Bygherren plus de fast tilknyttede samarbejdspartere har ansvaret for den samlede projektøkonomi. Over-/underskudsdeling kan også omfatte løst tilknyttede samarbejdspartnere. Opgørelsen gennemføres på alle projekterne min. 1 gang pr. år Udgør én del af den økonomiske incitamentsmodel Fælles mål Bygherren plus de fast tilknyttede samarbejdspartere har ansvaret for aktiviteterne, således vi når målene og visionen Årlig resultatopgørelse Udgør én del af incitamentsmodellen for målopfyldelse Løbende forbedringer Bygherren plus de fast og løst tilknyttede samarbejdspartere har ansvaret for gennemførelsen af aktiviteterne Årlig resultatopgørelse Kvartalsvis aktivitetsopfølgning Daglige forbedringer og aktiviteter Innovation Bygherren plus en fælles styregruppe blandt de fast tilknyttede samarbejdspartere har ansvaret for innovationsprocessen og innovationsaktiviteterne Der inviteres til innovationsforløbene særskilt deltagere kan være fra hele samarbejdsnetværket plus eksternt Organisering og samarbejdsform afklares sammen med de nye partnere Årlig resultatopgørelse 35

36 Princippet for fælles partneringaftale Primær og sekundær samarbejdspartnere underskriver partneringaftalen med bygherrene 36

37 Partneringforpligtigelser 37

38 5. Incitamentsmodeller i partneringaftalen 38

39 Incitamentsmodeller i partneringaftalen 1. Projektøkonomi - over/underskudsdeling på en årsproduktion 2. Vision og mål - målopfyldelse, årlig opgørelse 3. Innovation - Præmiering af årets idé, årlig kåring 39

40 6. Næste step i udbudsforløbet 40

41 1. Udbud Foring Annoncering (EU-udbudsbekendtgørelse) Prækvalifikation Udsendelse af udbudsmateriale (digitalt udbud) Tilbudsperiode, inkl. Orienteringsmøde 41

42 Kaffepause 15. minutter Spørgsmål Afrunding

43 Spørgsmål til konceptet?

44 Tak for i dag

Brunchmøde 17. juni 2013

Brunchmøde 17. juni 2013 Brunchmøde 17. juni 2013 Agenda for de næste 25 minutter 1. Hvorfor partnering hvad ønsker vi at opnå? 2. Hvordan gør vi 3. Hvilke resultater har vi skabt Vores PARTNERING tids-rejse Et langt fokuseret

Læs mere

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET

PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET PARTNERING PÅ VEJOMRÅDET - ved drift og vedligeholdelse. En vejledning til kommuner Februar 2007 Februar 2007 2 KOLOFON Titel: Udgiver: Udgivet: Forfattere og redaktion: Oplag: Layout/design: Tryk: Foto:

Læs mere

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer

Partnering ABC. En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for bygherrer Partnering ABC En håndbog for beslutningstagere og deltagere i partneringprocessen med særligt henblik på den offentlige bygherre Inden bygherren træffer sit valg,

Læs mere

Innovation i hverdagen. Brunchmøde Torsdag d. 02. oktober v/peter Hjortdal

Innovation i hverdagen. Brunchmøde Torsdag d. 02. oktober v/peter Hjortdal Innovation i hverdagen Brunchmøde Torsdag d. 02. oktober v/peter Hjortdal Innovation i hverdagen Agenda Hvordan er AAV startet? Hvorfor ønsket om innovation? Hvordan har vi grebet det an? Hvordan innoverer

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune

Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Erfaringer med LEAN i Gentofte kommune Gentofte Kommune er overbevist om man med fordel vil kunne anvende LEAN princippet for Trimmet Anlæg. Spørgsmålet er blot, om der er forandringsvilje, forståelse

Læs mere

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne

Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne Seks modeller for offentlig-privat samarbejde En guide til kommunerne KL Udbudsportalen December 2010 Indhold Forord...3 1. Seks modeller for offentlig-privat samspil...4 1.1 Drift, anlæg eller begge dele...5

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité

Nye visuelle identiteter og websites. Den Nationale Videnskabsetiske Komité Nye visuelle identiteter og websites til Det Etiske Råd og Den Nationale Videnskabsetiske Komité Indhold Introduktion... 3 Om Det Etiske Råd... 3 Om Den Nationale Videnskabsetiske Komité... 4 Beskrivelse

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

TRANSLATØRFORENINGEN

TRANSLATØRFORENINGEN TRANSLATØRFORENINGEN Etablering af netværk mellem translatørvirksomheder Translatørnetværk Får du noget for dine annoncekroner? Er du synlig i telefonbogen? Taler du med dine kolleger? Har du råd til elektroniske

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler En analyse af resultater og effekter Del 1 Hovedrapport Februar 2006 Arbejdsmarkedsstyrelsen Det første udbud af landsdækkende rammeaftaler

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller

Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller Vejledning til ansøgning til Stedet Tæller 13. marts 2012 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 E: info@stedet-taeller.dk Baggrund www.stedet-taeller.dk Stedet Tæller

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER

GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER GUIDE TIL UDBUD AF OFFENTLIGE DIGITALE PROJEKTER Denne guide er forfattet af foreningen ADDA (Association of Danish Digital Agencies). Formålet er at hjælpe offentlige myndigheder og organisationer til

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Projektrapport. Midtjysk Svinerådgivning og Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive

Projektrapport. Midtjysk Svinerådgivning og Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive Sag nr. 6701 2010 Projektrapport Fra idé til færdigt byggeri Fra Grus til Gris Midtjysk Svinerådgivning og Landbo Limfjord Resenvej 85, 7800 Skive Udarbejdet af Kristian Nielsen Landbo Limfjord Midtjysk

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere